CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

POSACONAZOLE SP 40mg/ml
Denumire POSACONAZOLE SP 40mg/ml
Descriere Posaconazole SP este indicat pentru utilizarea în tratamentul următoarelor infecţii fungice la adulţi (vezi pct. 5.1):

- Aspergiloză invazivă la pacienţi cu boală rezistentă la amfotericina B sau itraconazol sau la pacienţi care nu tolerează aceste medicamente;

- Fusarioză la pacienţii cu boală rezistentă la amfotericina B sau la pacienţi care nu tolerează amfotericina B;

- Cromoblastomicoză şi micetom la pacienţii cu boală rezistentă la itraconazol sau la pacienţi care nu tolerează itraconazolul;

- Coccidioidomicoză la pacienţi cu boală rezistentă la amfotericina B, itraconazol sau fluconazol sau la pacienţi care nu tolerează aceste medicamente.

- Candidoză oro-faringiană: ca terapie de primă intenţie la pacienţii cu forme severe sau la pacienţii cu imunitate scăzută, la care este de aşteptat ca răspunsul la tratamentul topic să fie scăzut.
Denumire comuna internationala POSACONAZOLUM
Actiune terapeutica ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC TRIAZOL - DERIVATI
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Suspensie orala
Concentratia 40mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. x105ml cu susp. orala
Valabilitate ambalaj 2 ani, dupa prima deschidere 4 saptamani
Volum ambalaj 105ml
Cod ATC J02AC04
Firma - Tara producatoare SCHERING PLOUGH SA - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata SP EUROPE - BELGIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre POSACONAZOLE SP 40mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre POSACONAZOLE SP 40mg/ml, suspensie orala       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensie orală

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de suspensie orală conţine posaconazol 40 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie orală Suspensie albă

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Posaconazole SP este indicat pentru utilizarea în tratamentul următoarelor infecţii fungice la adulţi (vezi pct. 5.1):

- Aspergiloză invazivă la pacienţi cu boală rezistentă la amfotericina B sau itraconazol sau la pacienţi care nu tolerează aceste medicamente;

- Fusarioză la pacienţii cu boală rezistentă la amfotericina B sau la pacienţi care nu tolerează amfotericina B;

- Cromoblastomicozăşi micetom la pacienţii cu boală rezistentă la itraconazol sau la pacienţi care nu tolerează itraconazolul;

- Coccidioidomicoză la pacienţi cu boală rezistentă la amfotericina B, itraconazol sau fluconazol sau la pacienţi care nu tolerează aceste medicamente.

- Candidoză oro-faringiană: ca terapie de primă intenţie la pacienţii cu forme severe sau la pacienţii cu imunitate scăzută, la care este de aşteptat ca răspunsul la tratamentul topic să fie scăzut.

Caracterul rezistent al bolii este definit ca progresie a infecţiei sau ca lipsă de ameliorare după minim 7 zile de tratament antifungic eficient la doze terapeutice.

De asemenea, Posaconazole SP este indicat pentru profilaxia infecţiilor fungice sistemice la următorii pacienţi:

- Pacienţi care primesc chimioterapie pentru inducerea remisiunii în leucemia mielocitară acută (LMA) sau în sindroamele mielodisplazice (SMD), la care este de aşteptat apariţia neutropeniei prelungite şi care prezintă un risc crescut de apariţie a infecţiilor fungice sistemice;

- Primitorii unui transplant de celule stem hematopoetice (TCSH), care sunt în tratament imunosupresor în doze mari pentru prevenirea respingerii grefei şi care prezintă un risc crescut de apariţie a infecţiilor fungice sistemice.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat de către un medic cu experienţă în tratamentul infecţiilor fungice sau în tratamentul de susţinere al pacienţilor cu risc crescut la care posaconazolul este indicat în scop profilactic.

Dozele recomandate sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabel 1. Doza recomandată în funcţie de indicaţie

Indicaţie Doze şi durata tratamentului
Infecţii fungice sistemice (IFS) refractare/Pacienţi cu IFS şi intoleranţă 400 mg (10 ml) de două ori pe zi. La pacienţii care nu tolerează mesele sau un supliment nutriţional, Posaconazole SP trebuie administrat în doză de 200 mg (5 ml) de patru ori pe zi. Durata tratamentului se stabileşte în funcţie de severitatea bolii subiacente, de ameliorarea stării de imunosupresie şi de răspunsul clinic.
Candidoză oro-faringiană Doza de încărcare de 200 mg (5 ml) o dată pe zi în prima zi, apoi 100 mg (2,5 ml) o dată pe zi timp de 13 zile. Fiecare doză de Posaconazole SP trebuie administrată în timpul mesei sau împreună cu un supliment nutriţional la pacienţii care nu tolerează alimentele pentru a ameliora absorbţia orală şi pentru a garanta obţinerea unei expuneri corespunzătoare la medicament.
Profilaxia infecţiilor fungice sistemice 200 mg (5 ml) de trei ori pe zi. Fiecare doză de Posaconazole SP trebuie administrată în timpul mesei sau împreună cu un supliment nutriţional la pacienţii care nu tolerează alimentele pentru a ameliora absorbţia orală şi pentru a garanta obţinerea unei expuneri corespunzătoare la medicament. Durata tratamentului este stabilită în funcţie de ameliorarea neutropeniei sau a stării de imunosupresie. La pacienţii cu leucemie mielocitară acută sau cu sindroame mielodisplazice, profilaxia cu Posaconazole SP trebuie iniţiată cu câteva zile înainte de debutul anticipat al neutropeniei şi trebuie continuată timp de încă 7 zile după creşterea numărului de neutrofile peste 500 celule pe mm3 .

Datele de farmacocinetică la pacienţii cu disfuncţii gastro-intestinale severe (cum ar fi diareea severă) sunt limitate. Pacienţii cu diaree severă sau cu vărsături severe trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru suprainfecţii fungice.

Suspensia orală trebuie bine agitată înainte de utilizare.

Utilizarea în insuficienţa renală: Nu este de aşteptat ca insuficienţa renală să modifice farmacocinetica posaconazolului şi nu este recomandată modificarea dozei (vezi pct. 5.2).

Utilizarea în insuficienţa hepatică: Datele de farmacocinetică la pacienţii cu insuficienţă hepatică sunt limitate şi, de aceea, nu se pot face recomandări pentru modificarea dozei. La un număr mic de pacienţi studiaţi cu insuficienţă hepatică, a existat o creştere a expunerii şi a timpului de înjumătăţire plasmatică însoţită de o scădere în funcţia hepatică (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Utilizarea la copii: Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea la copii şi la adolescenţii cu vârsta sub 18 ani. De aceea, nu se recomandă administrarea de posaconazol la pacienţii cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 5.1 şi 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Administrarea în asociere cu alcaloizi din ergot (vezi pct. 4.5).

Administrarea în asociere cu substanţe substrat al CYP3A4 ca terfenadina, astemizolul, cisaprida, pimozida, halofantrina sau chinidina, deoarece acest lucru poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale acestor medicamente, cu alungirea intervalului QTc şi apariţia, în cazuri rare, a torsadei vârfurilor (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Administrarea în asociere cu inhibitori ai HMG-CoA reductazei, cum sunt simvastatina, lovastatina şi atorvastatina (vezi pct. 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Hipersensibilitate: Nu există date disponibile privind sensibilitatea încrucişată între posaconazol şi alte antifungice de tip azol. Utilizarea Posaconazole SP la pacienţii cu hipersensibilitate la alţi azoli trebuie să fie făcută cu precauţie.

Toxicitate hepatică: Reacţii hepatice (de exemplu creşteri uşoare până la moderate ale ALT, AST, fosfatazei alcaline, bilirubinei totale şi/sau hepatită manifestă clinic) au fost raportate în timpul tratamentului cu posaconazol. Valorile crescute ale testelor funcţionale hepatice au fost în general reversibile la oprirea tratamentului şi, în unele cazuri, acestea s-au normalizat fără ca tratamentul să fie întrerupt. Reacţii hepatice mai grave, unele cu evoluţie letală, au fost raportate rar. Posaconazolul trebuie să fie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică gravă. La aceşti pacienţi, valorile prelungite ale timpului de înjumătăţire prin eliminare pot conduce la creşterea expunerii.

Monitorizarea funcţiei hepatice: Pacienţii la care apar anomalii ale valorilor testelor funcţionale hepatice în timpul tratamentului cu Posaconazole SP trebuie să fie monitorizaţi repetat pentru a identifica apariţia în plus de leziuni hepatice grave. Management-ul pacientului trebuie să includă evaluarea funcţiei hepatice prin analize de laborator (în special teste funcţionale hepatice şi bilirubină).În cazul apariţiei de semne şi simptome clinice care sugerează afectarea hepatică trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Posaconazole SP.

Alungirea intervalului QTc: Administrarea unor azoli s-a asociat cu alungirea intervalului QTc. Posaconazole SP nu trebuie să fie administrat cu medicamente care sunt substraturi ale CYP3A4 şi care sunt cunoscute a alungi intervalul QTc (vezi pct. 4.3 şi 4.5). Posaconazole SP trebuie să fie administrat cu precauţie la pacienţii cu afecţiuni proaritmogene, ca şi:

 • Alungire congenitală sau dobândită a QTc
 • Cardiomiopatie, mai ales în prezenţa insuficienţei cardiace
 • Bradicardie sinusală
 • Aritmii simptomatice prezente
 • Administrarea concomitentă cu medicamente cunoscute a alungi intervalul QTc (altele decât

cele menţionate la pct. 4.3). Tulburările electrolitice, mai ales cele în care sunt implicate valorile sangvine ale potasiului, magneziului sau calciului, trebuie să fie monitorizate şi corectate, dacă este cazul, înainte şi în timpul tratamentului cu posaconazol.

Posaconazolul este un inhibitor al CYP3A4 şi trebuie utilizat doar în cazuri speciale în timpul tratamentului cu alte medicamente metabolizate de către CYP3A4 (vezi pct. 4.5).

Rifabutina: Utilizarea în asociere cu posaconazol trebuie să fie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul (vezi pct. 4.5).

Antibioticele de tipul Rifamicină (rifampicină, rifabutină), anumite anticonvulsivante (fenitoină, carbamazepină, fenobarbital, primidonă), efavirenz şi cimetidină: Concentraţiile de posaconazol pot fi scăzute semnificativ în cazul asocierii şi, de aceea, administrarea în asociere cu posaconazol trebuie să fie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul (vezi pct. 4.5).

Acest medicament conţine aproximativ 1,75 g de glucoză în 5 ml suspensie. Pacienţii cu malabsorbţie a glucozei-galactozei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectele altor medicamente asupra posaconazoluluiPosaconazol este metabolizat prin glucuronidare UDP (enzime de faza 2) şi in vitro este substrat pentru efluxul glicoproteinei p (gp-P). De aceea, inhibitorii (de exemplu verapamil, ciclosporină, chinidină, claritromicină, eritromicină, etc.) sau inductorii (de exemplu rifampicină, rifabutină, anumite anticonvulsivante, etc.) acestor căi de metabolizare pot să crească, respectiv să scadă concentraţiile plasmatice ale posaconazolului. :

Rifabutina (300 mg o dată pe zi) a scăzut Cmax (concentraţia plasmatică maximă) şi ASC (aria de sub curba concentraţie plasmatică - timp) a posaconazolului cu 57 % şi, respectiv 51 %. Administrarea concomitentă de posaconazol şi rifabutină sau inductori similari (de exemplu rifampicina) trebuie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul. Vezi mai jos şi informaţiile privind efectul posaconazolului asupra concentraţiilor plasmatice ale rifabutinei.

Efavirenz (400 mg o dată pe zi) a scăzut Cmax şi ASC ale posaconazolului cu 45 % şi respectiv 50 %. Administrarea concomitentă de posaconazol şi efavirenz trebuie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiile pentru pacient depăşesc riscurile.

Fenitoina (200 mg o dată pe zi) scade Cmax şi ASC ale posaconazolului cu 41 % şi respectiv 50 %. Administrarea în asociere de posaconazol şi fenitoină sau inductori similari (de exemplu carbamazepină, fenobarbital, primidonă) trebuie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul.

Antagonişti ai receptorilor H2 şi inhibitori ai pompei de protoni: Concentraţiile plasmatice ale posaconazolului (Cmax şi ASC) au scăzut cu 39 % atunci când acesta a fost administrat în asociere cu cimetidină (400 mg de două ori pe zi) din cauza scăderii absorbţiei posibil secundar scăderii secreţiei de acid gastric. Administrarea de posaconazol în asociere cu cimetidină trebuie să fie evitată cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul. Nu a fost studiat efectul altor antagonişti ai receptorilor H2 (de exemplu famotidină, ranitidină)şi inhibitori ai pompei de protoni (de exemplu omeprazol), care pot inhiba aciditatea gastrică timp de mai multe ore, asupra nivelelor plasmatice de posaconazol, dar poate să apară o scădere a biodisponibilităţii şi, de aceea, dacă este posibil, trebuie evitată administrarea în asociere.

Efectele posaconazolului asupra altor medicamente: Posaconazolul este un inhibitor puternic al CYP3A4. Administrarea concomitentă de posaconazol şi substanţe substrat ale CYP3A4 poate duce la creşteri foarte mari ale expunerii la substanţe substrat ale CYP3A4, cum este exemplificat mai jos pentru tacrolimus, sirolimus, atazanavir şi midazolam. Se recomandă precauţie în timpul utilizării concomitente a posaconazolului cu substanţe substrat ale CYP3A4, administrate intravenos, şi poate fi necesară reducerea dozei acestora. Dacă posaconazolul este utilizat concomitent cu substanţe substrat ale CYP3A4, administrate pe cale orală, şi pentru care creşterea concentraţiilor plasmatice poate fi asociată cu evenimente adverse grave, concentraţiile plasmatice ale substanţei substrat a CYP3A4 şi/sau apariţia de evenimente adverse trebuie monitorizate atent, iar doza ajustată în consecinţă. Câteva dintre studiile de interacţiune au fost efectuate la voluntari sănătoşi la care s-a obţinut o expunere mai mare la posaconazol comparativ cu pacienţii la care s-a administrat aceeaşi doză. Este posibil ca efectul posaconazolului asupra substanţelor substrat ale CYP3A4 la pacienţi să fie ceva mai mic decât cel observat la voluntarii sănătoşi şi este de aşteptat să difere între pacienţi datorită expunerii lor diferite la posaconazol. Efectul administrării concomitente de posaconazol asupra concentraţiilor plasmatice ale substanţelor substrat ale CYP3A4, poate de asemenea să fie diferit la acelaşi pacient, dacă posaconazolul nu este administrat într-un mod strict standardizat în timpul meselor, având în vedere efectul important al alimentelor asupra expunerii la posaconazol (vezi pct. 5.2).

Terfenadină, astemizol, cisapridă, pimozidă, halofantrinăşi chinidină (substraturi ale CYP3A4): Administrarea în asociere de posaconazol şi terfenadină, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrină sau chinidină este contraindicată. Administrarea în asociere poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale acestor medicamente, conducând la alungirea intervalului QTc şi, în cazuri rare, la apariţia torsadei vârfurilor (vezi pct. 4.3).

Alcaloizi din ergot: Posaconazol poate creşte concentraţia plasmatică a alcaloizilor din ergot (ergotaminăşi dihidroergotamină), ceea ce poate conduce la ergotism. Administrarea în asociere de posaconazol şi alcaloizi din ergot este contraindicată (vezi pct. 4.3).

Inhibitori ai HMG-CoA reductazei metabolizaţi de către CYP3A4 (de exemplu simvastatină, lovastatină, şi atorvastatină): Posaconazol poate creşte semnificativ concentraţiile plasmatice ale inhibitorilor HMG-CoA reductazei care sunt metabolizaţi de către CYP3A4. Tratamentul cu aceşti inhibitori ai HMG-CoA reductazei trebuie întrerupt în timpul tratamentului cu posaconazol, deoarece concentraţiile plasmatice crescute au fost asociate cu rabdomioliză (vezi pct. 4.3).

Alcaloizi din vinca: Posaconazol poate creşte concentraţia plasmatică a alcaloizilor din vinca (de exemplu vincristinăşi vinblastină), ceea ce poate conduce la neurotoxicitate. De aceea, trebuie evitată administrarea în asociere de posaconazol şi alcaloizi din vinca cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul. Totuşi, dacă se administrează în asociere, se recomandă ajustarea dozei de alcaloizi din vinca.

Rifabutina: Posaconazol creşte Cmax şi ASC ale rifabutinei cu 31 % şi, respectiv 72 %. Trebuie evitată administrarea în asociere de posaconazol şi rifabutină cu excepţia cazului în care beneficiile pentru pacient depăşesc riscurile (vezi de asemenea informaţiile de mai sus despre efectul rifabutinei asupra concentraţiilor plasmatice de posaconazol). În cazul administrării acestor medicamente în asociere, se recomandă monitorizarea atentă a hemogramei şi a evenimentelor adverse care pot apare în cazul creşterii concentraţiei plasmatice de rifabutină (de exemplu uveită).

Ciclosporina: La pacienţii cu transplant cardiac, trataţi cu doze fixe de ciclosporină, administrarea de 200 mg de posaconazol o dată pe zi a crescut concentraţiile plasmatice ale ciclosporinei, necesitând reduceri ale dozei. În studii de eficacitate clinică au fost raportate cazuri de evenimente adverse grave, inclusiv nefrotoxicitate şi un caz fatal de leucoencefalopatie, determinate de concentraţiile crescute de ciclosporină. În cazul iniţierii tratamentului cu posaconazol la pacienţii care primesc deja ciclosporină, doza de ciclosporină trebuie redusă (de exemplu la aproximativ trei sferturi din doza curentă). În continuare, pe parcursul administrării concomitente, trebuie monitorizate cu atenţie concentraţiile sanguine de ciclosporină, iar în momentul întreruperii tratamentului cu posaconazol doza de ciclosporină trebuie ajustată după cum este necesar.

Tacrolimus: Posaconazol creşte Cmax şi ASC ale tacrolimus (0,05 mg/kg greutate corporală doză unică) cu 121 % şi, respectiv 358 %. În studiile de eficacitate clinică au fost raportate cazuri de interacţiuni clinic semnificative, care au dus la internare sau/şi întreruperea tratamentului cu posaconazol. La iniţierea tratamentului cu posaconazol la pacienţi care primesc deja tacrolimus, doza de tacrolimus trebuie scăzută (de exemplu la o treime din doza curentă). După aceea, concentraţiile plasmatice de tacrolimus trebuie să fie monitorizate cu atenţie în timpul administrării în asociere şi la întreruperea tratamentului cu posaconazol, iar doza de tacrolimus trebuie să fie ajustată, dacă este necesar.

Sirolimus: Administrarea de doze repetate de posaconazol (400 mg de două ori pe zi, timp de 16 zile) a crescut Cmax şi ASC ale sirolimus (doză unică de 2 mg) în medie de 6,7 ori şi respectiv 8,9 ori (între 3,1 şi 17,5 ori) la subiecţii sănătoşi. Nu se cunoaşte efectul posaconazolului asupra sirolimus la pacienţi, dar este de aşteptat ca acesta să fie variabil datorită expunerii diferite la posaconazol a pacienţilor. Administrarea concomitentă de posaconazol şi sirolimus nu este recomandatăşi trebuie evitată ori de câte ori este posibil. În cazul în care se consideră că administrarea concomitentă nu poate fi evitată, se recomandă ca doza de sirolimus să fie mult redusă în momentul iniţierii tratamentului cu posaconazol şi să se efectueze monitorizări foarte frecvente ale concentraţiilor maxime de sirolimus în sângele total. Concentraţiile plasmatice de sirolimus trebuie măsurate la începerea, în timpul administrării concomitente şi la întreruperea tratamentului cu posaconazol, iar dozele de sirolimus trebuie ajustate în consecinţă. Este de notat faptul că relaţia dintre concentraţia plasmatică minimăşi ASC ale sirolimus se modifică în timpul administrării concomitente cu posaconazol. Ca rezultat, concentraţiile plasmatice minime ale sirolimus, care în mod obişnuit sunt în limite terapeutice uzuale, pot ajunge la valori subterapeutice. De aceea, concentraţiile plasmatice minime care se găsesc în partea superioară a limitelor terapeutice uzuale vor fi monitorizate şi întreaga atenţie trebuie îndreptată asupra semnelor clinice şi simptomelor, valorilor de laborator şi biopsiei tisulare.

Inhibitorii proteazei HIV: Deoarece inhibitorii proteazei HIV sunt substanţe substrat ale CYP3A4 este de aşteptat ca posaconazolul să crească concentraţiile plasmatice ale acestor medicamente antiretrovirale. După administrarea concomitentă pe cale orală de posaconazol (400 mg de două ori pe zi) şi atazanavir (300 mg o dată pe zi), timp de 7 zile la subiecţi sănătoşi, Critonavir (300 mg/100 mg o dată pe zi), timp de 7 zile la subiecţii sănătoşi, Cmax şi ASC ale atazanavirului au crescut în medie de 2,6 ori şi respectiv 3,7 ori (între 1,2 şi 26 ori). După administrarea concomitentă pe cale orală de posaconazol (400 mg de două ori pe zi) şi atazanavir şi max şi ASC ale atazanavirului au crescut în medie de 1,5 ori şi respectiv 2,5 (între 0,9 şi 4,1 ori). Adăugarea de posaconazol la tratamentul cu atazanavir sau la tratamentul cu atazanavir plus ritonavir, a fost asociată cu creşterea concentraţiilor plasmatice de bilirubină. În timpul administării concomitente cu posaconazol, se recomandă monitorizarea frecventă pentru apariţia evenimentelor adverse şi a toxicităţii legate de medicamentele antiretrovirale care sunt substanţe substrat ale CYP3A4.

Midazolam şi alte benzodiazepine metabolizate de către CYP3A4: Într-un studiu efectuat la voluntari sănătoşi, posaconazolul (200 mg o dată pe zi, timp de 10 zile) a crescut expunerea (ASC) lamidazolam i.v. (0,05 mg/kg) cu 83 %. În alt studiu la voluntari sănătoşi, administrarea de doze repetate de posaconazol pe cale orală (200 mg de două ă ori şi respectiv 6,2 ori (între 1,6 şi 7,6 ori). Ambele doze de posaconazol au crescut Cori pe zi, timp de 7 zile) a crescut Cmax şi ASC ale midazolam i.v. (0,4 mg doză unică) în medie de 1,3 ori şi respectiv de 4,6 ori (între 1,7 şi 6,4 ori); posaconazol 400 mg de douori pe zi, timp de 7 zile a crescut Cmax şi ASC ale midazolam i.v. de 1,6 max şi ASC ale midazolam oral (2 mg într-o singură doză orală) de 2,2 ori şi respectiv 4,5 ori. În plus, administrarea de posaconazol pe cale orală (200 mg sau 400 mg) a prelungit media timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al midazolamului de la aproximativ 3 - 4 ore la 8 - 10 ore în timpul administrării concomitente. Datorită riscului de sedare prelungită se recomandă luarea în considerare a ajustării dozei în timpul administrării de posaconazol concomitent cu orice benzodiazepină care este metabolizată de CYP3A4 (de exemplu midazolam, triazolam, alprazolam).

Blocante ale canalelor de calciu metabolizate de către CYP3A4 (de exemplu diltiazem, verapamil, nifedipină, nisoldipină): Se recomandă monitorizarea frecventă a evenimentelor adverse şi a fenomenelor de toxicitate legate de blocantele canalelor de calciu în timpul administrării în asociere cu posaconazol. Poate să fie necesară ajustarea dozei de blocante ale canalelor de calciu.

Digoxină: Administrarea altor azoli a fost asociată cu creşterea concentraţiilor plasmatice de digoxină. De aceea, posaconazol poate creşte concentraţia plasmatică a digoxinei şi, de aceea, aceasta trebuie să fie monitorizată la iniţierea sau după întreruperea tratamentului cu posaconazol.

Sulfonilureice: La voluntarii sănătoşi, glicemia a scăzut atunci când glipizida a fost administrată în asociere cu posaconazol. Se recomandă monitorizarea atentă a glicemiei la pacienţii diabetici.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea posaconazol la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentul. Posaconazol nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care beneficiul pentru mamă depăşeşte în mod clar riscul potenţial pentru făt. Posaconazolul se excretă în lapte la femelele de şobolan (vezi pct. 5.3). Nu a fost studiată excreţia posaconazolului în laptele uman. Alăptarea trebuie să fie întreruptă la iniţierea tratamentului cu posaconazol.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele posaconazolului asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa posaconazol a fost evaluată la > 2400 de pacienţi şi voluntari sănătoşi înrolaţi în studii clinice şi din experienţa după punerea pe piaţă. Cele mai frecvente reacţii adverse au inclus greaţă, vărsături, febrăşi creşterea bilirubinei.

Tabel 2. Evenimente adverse legate de tratament (EALT) în funcţie de sisteme şi frecvenţă Frecvente (≥1/100, <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100); rare (≥1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Frecvente: Mai puţin frecvente: Rare: neutropenie trombocitopenie, leucopenie, anemie, eozinofilie, limfadenopatie sindrom hemolitic uremic, purpură trombocitopenică trombotică, pancitopenie, coagulopatie, hemoragie
Tulburări ale sistemului imunitar Mai puţin frecvente: Rare: reacţii alergice reacţii de hipersensibilitate
Tulburări endocrine Rare: insuficienţă corticosuprarenală, scăderea gonadotropinelor sanguine
Tulburări metabolice şi de nutriţie Frecvente: Mai puţin frecvente: dezechilibre electrolitice, anorexie hiperglicemie
Tulburări psihice Rare: tulburări psihice, depresie
Tulburări ale sistemului nervos Frecvente: Mai puţin frecvente: Rare: parestezii, ameţeală, somnolenţă, cefalee convulsii, neuropatie, hipoestezia, tremor accident vascular cerebral, encefalopatie, neuropatie periferică, sincopă
Tulburări oculare Mai puţin frecvente: Rare: vedere înceţoşată diplopie, scotom
Tulburări acustice şi vestibulare Rare: afectarea auzului
Tulburări cardiace Mai puţin frecvente: Rare: sindrom QT prelungit§, electrocardiogramă anormală§, palpitaţii torsada vârfurilor, moarte subită, tahicardie ventriculară, stop cardio-respirator, insuficienţă cardiacă, infarct miocardic
Tulburări vasculare Mai puţin frecvente: Rare: hipertensiune arterială, hipotensiune arterială embolie pulmonară, tromboză venoasă profundă
Tulburări respiratorii, toracice şi
mediastinale
Rare: hipertensiune pulmonară, pneumonie interstitială, pneumonită
Tulburări gastro-intestinale
Frecvente: vărsături, greaţă, durere abdominală, diaree, dispepsie, uscăciunea gurii, flatulenţă
Mai puţin frecvente: pancreatită
Rare: hemoragii gastro-intestinale, ileus
Tulburări hepatobiliare Frecvente: Mai puţin frecvente: Rare: creşterea valorilor testelor funcţionale hepatice (creşterea ALT, creşterea AST, creşterea bilirubinei, creşterea fosfatazei alcaline, creşterea GGT) leziuni hepatocelulare*, hepatită, icter, hepatomegalie insuficienţă hepatică, hepatită colestatică, colestază, hepatosplenomegalie, sensibilitate hepatică, asterixis
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului
subcutanat
Frecvente: erupţie cutanată
Mai puţin frecvente: ulceraţii bucale, alopecie
Rare: sindrom Stevens Johnson, erupţie veziculară
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Mai puţin frecvente: lombalgie
Tulburări renale şi ale căilor
urinare
Mai puţin frecvente: insuficienţă renală acută, insuficienţă renală, creşterea creatininei sanguine
Rare: acidoză tubulară renală, nefrită interstiţială
Tulburări ale aparatului genital şi sânului Mai puţin frecvente: Rare: tulburări menstruale sâni dureroşi
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Frecvente: Mai puţin frecvente: Rare: pirexie (febră), astenie, oboseală edem, durere, frisoane, stare de rău edem lingual, edem facial
Investigaţii diagnostice Mai puţin frecvente: modificarea concentraţiilor medicamentului

Vezi punctul 4.4

* În timpul supravegherii după punerea pe piaţă au fost raportate leziuni hepatice severe cu evoluţie letală (vezi pct.4.4)

4.9 Supradozaj

În timpul studiilor clinice, pacienţii care au primit doze de posaconazol de până la 1600 mg/zi au prezentat aceleaşi reacţii adverse ca cele raportate la pacienţii care au primit doze mai mici. S-a raportat supradozajul accidental la un pacient care a luat 1200 mg de două ori pe zi timp de 3 zile. Investigatorul nu a înregistrat nici o reacţie adversă.

Posaconazolul nu este eliminat prin hemodializă.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antimicotice de uz sistemic - derivaţi de triazol, codul ATC: J02A C04.

Mecanism de acţiune Posaconazol inhibă enzima lanosterol 14α-demetilază (CYP51), care catalizează o etapă esenţială în biosinteza ergosterolului.

MicrobiologiS-a demonstrat in vitro faptul că posaconazol este activ împotriva următoarelor microorganisme: Aspergillus species (Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. terreus, A. nidulans, A. niger, A. ustus), Candida species (Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. famata, C. inconspicua, C. lipolytica, C. norvegensis, C. pseudotropicalis), Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi, şi specii de Fusarium, Rhizomucor, Mucor şi Rhizopus. Datele de microbiologie sugerează că posaconazolul este activ împotriva Rhizomucor, Mucor, şi Rhizopus, însă în prezent sunt prea puţine date clinice pentru evaluarea eficacităţii posaconazolului împotriva acestor agenţi cauzali. e

Rezistenţă În clinică s-au identificatsuşe cu susceptibilitate scăzută la posaconazol. Mecanismul principal de rezistenţă este acela de achiziţie a unei substituţii la nivelul proteinei ţintă, CYP51.

Asocierea cu alte antifungice Utilizarea de asocieri de medicamente antifungice nu trebuie să scadă nici eficacitatea posaconazol nici pe cea a celorlalte antifungice; totuşi, nu există dovezi clinice care să ateste că tratamentul asociat furnizează un beneficiu suplimentar.

Interrelaţii farmacocinetică/farmacodinamică: S-a observat o corelaţie între expunerea totală la medicament raportată la CMI (ASC/CMI) şi rezultatul clinic. Raportul critic la subiecţii cu infecţie cu Aspergillus a fost ~200. La pacienţii infectaţi cu Aspergillus este deosebit de important să se asigure realizarea concentraţiilor plasmatice maxime (vezi pct. 4.2 şi 5.2 despre dozajul recomandat şi efectul alimentelor asupra absorbţiei).

Experienţa clinică

Aspergiloza invazivă

Într-un studiu non-comparativ al terapiei de salvare a fost evaluată administrarea pe cale orală a unei doze de posaconazol de 800 mg/zi divizată în mai multe prize pentru tratamentul aspergilozei invazive la pacienţi cu boală refractară la amfotericina B (incluzând formele farmaceutice liposomale) sau itraconazol sau la pacienţi care nu au tolerat aceste medicamente. Rezultatele clinice au fost comparate cu cele de la un grup de control extern constituit în urma analizei retrospective a fişelor medicale. Grupul de control extern a inclus 86 pacienţi trataţi cu medicamente disponibile (cele menţionate mai sus) în majoritatea cazurilor în acelaşi timp şi în acelaşi centru ca pacienţii trataţi cu posaconazol. Majoritatea cazurilor de aspergiloză au fost considerate refractare la tratamentul anterior în ambele grupuri, atât în cel cu posaconazol (88 %) cât şi în grupul de control extern (79 %).

După cum se prezintă în Tabelul 3, s-a observat un răspuns pozitiv (rezoluţie completă sau parţială) la sfârşitul tratamentului a fost observat la 42 % dintre pacienţii trataţi cu posaconazol comparativ, cu 26 % dintre pacienţii din lotul de control extern. Totuşi, acesta nu a fost un studiu randomizat, controlat, prospectiv şi, de aceea, toate comparaţiile cu grupul de control extern trebuie evaluate cu precauţie.

Tabel 3. Eficacitatea globală a posaconazol la sfârşitul tratamentului pentru aspergiloză invazivă în comparaţie cu grupul de control extern

Posaconazol Grup de control extern
Răspuns global 45/107 (42 %) 22/86 (26 %)
Rata de succes pe specii Toate speciile de Aspergillus confirmate micologic.1 34/76 (45 %) 19/74 (26 %)
A. fumigatus 12/29 (41 %) 12/34 (35 %)
A. flavus 10/19 (53 %) 3/16 (19 %)
A. terreus 4/14 (29 %) 2/13 (15 %)
A. niger 3/5 (60 %) 2/7 (29 %)

Specii de Fusarium: 11 din 24 pacienţi cu fusarioză diagnosticată sau probabilă au fost trataţi cu succes cu posaconazol 800 mg/zi divizat în mai multe prize, pe o perioadă medie de 124 zile până la 212 zile. Din optsprezece pacienţi care nu au tolerat sau au avut înfecţii refractare la amfotericina B sau itraconazol, şapte pacienţi au fost clasificaţi ca responsivi.

Cromoblastomicoză/Micetom: 9 din 11 pacienţi au fost trataţi cu succes cu posaconazol 800 mg/zi divizat în mai multe prize, pentru o perioadă medie de 268 zile până la 377 zile. Cinci dintre aceştia au avut cromoblastomicoză determinată de Fonsecaea pedrosoi, iar 4 au fost diagnosticaţi cu micetom, în majoritate determinat de specii de Madurella.

Coccidioidomicoză: 11 din 16 pacienţi au fost trataţi cu succes (la sfârşitul tratamentului rezoluţie completă sau parţială a semnelor şi simptomelor prezentate la momenul iniţial) cu posaconazol 800 mg/zi divizat în mai multe prize, pentru o perioadă medie de 296 zile până la 460 zile.

Tratamentul candidozelor oro-faringiene (COF) sensibile la azoli

A fost efectuat un studiu controlat, randomizat, cu evaluator orb la pacienţii cu infecţie HIV cu candidoză oro-faringiană sensibilă la azoli (de la majoritatea pacienţilor din studiu se izolase C. albicans la momentul iniţial). Criteriul principal de evaluare a eficacităţii a fost reprezentat de rata de

1 Inclusiv alte specii mai puţin frecvente sau specii necunoscute

succes clinic (definit ca vindecare sau ameliorare) după 14 zile de tratament. Pacienţii au fost trataţi cu suspensie orală de posaconazol sau de fluconazol (atât posaconazolul cât şi fluconazolul au fost administrate după cum urmează: 100 mg de două ori pe zi timp de 1 zi, urmat de 100 mg o dată pe zi timp de 13 zile).

Ratele de răspuns clinic din acest studiu sunt prezentate mai jos, în Tabelul 4. S-a demonstrat că posaconazolul este non-inferior fluconazolului în ceea ce priveşte rata de succes clinic în Ziua 14, precum şi la 4 săptămâni de la finalul tratamentului.

Tabel 4. Ratele de succes clinic în candidoza oro-faringiană

Criteriul de evaluare Posaconazol Fluconazol
Rata de succes clinic în Ziua 14 91,7 % (155/169) 92,5 % (148/160)
Rata de succes clinic la 4 săptămâni după terminarea tratamentului 68,5 % (98/143) 61,8 % (84/136)

Rata de succes clinic a fost definită ca numărul de cazuri evaluate ca având un răspuns clinic (vindecare sau ameliorare) împărţit la numărul total de cazuri eligibile pentru analiză.

Profilaxia infecţiilor fungice sistemice (IFS) (Studiile 316 şi 1899)

Au fost efectuate două studii de profilaxie controlate, randomizate la pacienţi cu risc crescut de apariţie a infecţiilor fungice sistemice.

Studiul 316 este un studiu randomizat, dublu orb cu suspensie orală de posaconazol (200 mg de trei ori pe zi) comparativ cu capsule de fluconazol (400 mg o dată pe zi) la primitorii unui transplant alogenic de celule stem hematopoietice cu boală grefă contra gazdă (BGCG). Criteriul principal de evaluare a eficacităţii a fost reprezentat de incidenţa IFS dovedite/probabile la 16 săptămâni după randomizare, stabilită de un grup orb independent de experţi externi. Un criteriu secundar cheie de evaluare a fost reprezentat de incidenţa IFS dovedite/probabile din timpul perioadei de tratament (de la prima la ultima doză de medicament + 7 zile). Majoritatea (377/600, [63 %]) pacienţilor incluşi aveau BGCG acută de grad 2 sau 3, ori cronică extinsă (195/600, [32,5 %]) la debutul studiului. Durata medie de tratament a fost de 80 zile în cazul posaconazolului şi de 77 zile în cazul fluconazolului.

Studiul 1899 este un studiu randomizat, cu evaluator orb, cu posaconazol suspensie orală (200 mg de trei ori pe zi) comparativ cu fluconazol suspensie (400 mg o dată pe zi) sau cu itraconazol soluţie orală (200 mg de două ori pe zi) la pacienţi cu neutropenie, care au primit chimioterapie citotoxică pentru leucemie mielocitară acută sau pentru sindroame mielodisplazice. Criteriul principal de evaluare a eficienţei a fost reprezentat de incidenţa IFS dovedite/probabile, determinată de un grup orb independent de experţi externi, în timpul perioadei de tratament. Un criteriu secundar cheie de evaluare a fost incidenţa IFS dovedite/probabile la 100 zile după randomizare. Un diagnostic recent de leucemie mielocitară acută a fost cea mai frecventă afecţiune subiacentă (435/602, [72 %]). Durata medie de tratament a fost de 29 zile în cazul posaconazolului şi de 25 zile în cazul fluconazolului/itraconazolului.

În ambele studii de profilaxie, aspergiloza a fost cea mai frecventă suprainfecţie. Vezi Tabelele 5 şi 6 pentru rezultate din ambele studii. Au existat mai puţine suprainfecţii cu Aspergillus la pacienţii care au primit profilaxie cu posaconazol comparativ cu pacienţii de control.

Tabel 5. Rezultate din studiile clinice de profilaxie a Infecţiilor fungice sistemice.

Studiu Posaconazol Controla Valoarea-P
Procentul (%)de pacienţi cu IFS dovedite/probabile
Perioada de tratamentb
1899d 7/304 (2) 25/298 (8) 0,0009
316e 7/291 (2) 22/288 (8) 0,0038
Fixed-time periodc
1899d 14/304 (5) 33/298 (11) 0,0031

FLU = fluconazol; ITZ = itraconazol; POS = posaconazol.

a: FLU/ITZ (1899); FLU (316).

b: În studiul 1899 aceasta a fost perioada de la randomizare până la ultima doză de medicament al studiului plus încă 7 zile; în studiul 316 aceasta a fost perioada de la prima doză până la ultima doză de medicament al studiului plus 7 zile.

c: În studiul 1899 aceasta a fost perioada de la randomizare până la 100 zile după randomizare; în studiul 316 aceasta a fost perioada de la momentul iniţial până la 111 zile de la momentul iniţial.

d: Toţi randomizaţi

e: Toţi trataţi

Tabel 6. Rezultate din studiile clinice de profilaxie a Infecţiilor fungice sistemice

Studiu Posaconazol Controla
Procentul (%) de pacienţi cu aspergiloză dovedită/probabilă
Perioada de tratamentb
1899d 2/304 (1) 20/298 (7)
316e 3/291 (1) 17/288 (6)
Perioada cu durată fixăc
1899d 4/304 (1) 26/298 (9)
316 d 7/301 (2) 21/299 (7)

FLU = fluconazol; ITZ = itraconazol; POS = posaconazol.

a.
FLU/ITZ (1899); FLU (316).
b.
În studiul 1899 aceasta a fost perioada de la randomizare până la ultima doză de medicament al studiului plus încă 7 zile; în studiul 316 aceasta a fost perioada de la prima doză până la ultima doză de medicament al studiului plus 7 zile
c.
În studiul 1899 aceasta a fost perioada de la randomizare până la 100 zile după randomizare; în studiul 316 aceasta a fost perioada de la momentul iniţial până la 111 zile de la momentul iniţial.
d.
Toţi randomizaţi
e.
Toţi trataţi

În Studiul 1899, s-a înregistrat o scădere semnificativă a mortalităţii de toate cauzele în favoarea posaconazolului [POS 49/304 (16 %) faţă de FLU/ITZ 67/298 (22 %) p= 0,048]. Pe baza estimărilor Kaplan-Meier, probabilitatea de supravieţuire până la 100 zile după randomizare a fost semnificativ mai mare în cazul celor care au primit posaconazol; acest beneficiu în ceea ce priveşte supravieţuirea a fost demonstrat şi când analiza a luat în considerare toate cauzele de deces (P=0,0354), precum şi decesele legate de IFS (P=0,0209).

În Studiul 316, mortalitatea globală a fost similară (POS, 25 %; FLU, 28 %); cu toate acestea, procentul de decese legate de IFS a fost semnificativ mai scăzut în lotul cu POS (4/301) comparativ cu lotul cu FLU (12/299; P= 0,0413)

Utilizarea la copii Şaisprezece pacienţi cu vârste cuprinse între 8 şi 17 ani au fost trataţi cu 800 mg/zi în cadrul unui studiu pentru infecţii fungice sistemice. Pe baza datelor disponibile de la aceşti 16 copii, profilul de siguranţă pare să fie similar cu cel de la pacienţii cu vârsta ≥ 18 ani.

În plus, doisprezece pacienţi cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani au primit 600 mg/zi pentru profilaxia infecţiilor fungice sistemice (Studiile 316 şi 1899). Profilul de siguranţă la aceşti pacienţi cu vârsta < 18 ani pare să fie similar cu profilul de siguranţă de la adulţi. Pe baza datelor de farmacocinetică de la aceşti 10 copii, profilul farmacocinetic pare să fie similar cu cel al pacienţilor cu vârsta ≥ 18 ani.

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea la copiii cu vârsta sub 18 ani.

Evaluarea electrocardiograficNumeroase ECG-uri s-au efectuat la momente de timp stabilite, timp de 12 ore înainte şi în timpul administrării de posaconazol (400 mg de două ori pe zi, cu mese bogate în lipide) la 173 voluntari sănătoşi, bărbaţi şi femei, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 85 ani. Nu au fost înregistrate modificări semnificative clinic ale intervalului QTc (Fridericia) faţă de momentul iniţial. ă

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia Posaconazol se absoarbe într-un tmax mediu de ~ 3 ore (la pacienţii care se alimentează). Farmacocinetica posaconazol este liniară după administrarea unei doze unice sau a unor doze multiple de până la 800 mg, în timpul unei mese bogate în lipide. Nu s-a observat creşterea suplimentară a expunerii în cazul administrării de doze zilnice mai mari de 800 mg la pacienţi sau voluntari sănătoşi. În repaus alimentar, ASC creşte mai puţin în raport cu dozele peste 200 mg. La voluntari sănătoşi, aflaţi în repaus alimentar, divizarea dozei zilnice totale (800 mg) în patru prize zilnice a 200 mg comparativ cu două prize zilnice a 400 mg, s-a dovedit a creşte expunerea posaconazolului cu 58 % după 48 ore.

Efectul alimentelor asupra absorbţiei orale la voluntarii sănătoşi ASC a posaconazol este aproximativ de 2,6 ori mai mare în cazul administrării în timpul unei mese cu puţine lipide sau cu un supliment nutriţional (14 grame de grăsimi) şi de 4 ori mai mare în cazul administrării în timpul unei mese bogate în lipide (~ 50 grame de grăsimi) faţă de administrarea sa în repaus alimentar. Posaconazol trebuie să fie administrat în timpul mesei sau cu un supliment nutritiv (vezi pct. 4.2).

Distribuţia Posaconazol este absorbit lent şi eliminat lent, are un volum aparent de distribuţie mare (1.774 litri) şi se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice (> 98 %), predominant de albumina serică.

Metabolizare Posaconazol nu are metaboliţi circulanţi importanţi şi este puţin probabil ca inhibitori ai enzimelor CYP450 să modifice concentraţiile acestuia. Dintre metaboliţii circulanţi ai posaconazolului, majoritatea sunt glucuronid conjugaţi şi doar o mică parte metaboliţi oxidaţi (prin intermediul CYP450). Metaboliţii eliminaţi în urinăşi scaun reprezintă aproximativ 17 % din doza radiomarcată administrată.

Eliminare Posaconazol se elimină lent, având o valoare medie a timpului de înjumătăţire plasmatică mediu (t½) de 35 ore (între 20 şi 66 ore). După administrarea de posaconazol marcat cu 14C, radioactivitatea s-a regăsit preponderent în scaun (77 % din doza radiomarcată), iar componenta majoritară a fost compusul de bază (66 % din doza radiomarcată). Clearance-ul renal reprezintă o cale minoră de eliminare, 14 % din doza radiomarcată fiind excretată în urină (< 0,2 % din doza radiomarcată este compusul de bază). Starea la echilibru este atinsă după administrarea timp de 7-10 zile de doze multiple.

Farmacocinetica la categorii speciale de pacienţi

Copii (< 18 ani)

După administrarea a 800 mg posaconazol pe zi divizat în mai multe prize pentru tratamentul infecţiilor fungice sistemice, concentraţiile plasmatice medii minime la 12 pacienţi cu vârste între 8 şi 17 ani (776 ng/ml) au fost similare concentraţiilor de la 194 pacienţi cu vârste între 18 şi 64 de ani (817 ng/ml). Nu sunt disponibile date de farmacocinetică pentru copii cu vârsta sub 8 ani. În mod similar, în studiile privind profilaxia, concentraţia medie de posaconazol (Cadolescenţi (cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani) a fost în medie comparabilă cu Cmed) la echilibru de la zece med de la pacienţii adulţi (cu vârsta ≥ 18 ani).

Sex

Farmacocinetica posaconazolului este comparabilă la bărbaţi şi femei.

Vârstnici (≥ 65 ani) La subiecţii vârstnici (24 subiecţi cu vârsta 65 ani) a fost observată o creştere a C≥ max (26 %) şi a ASC (29 %) faţă de subiecţii mai tineri (24 subiecţi cu vârste între 18 şi 45 ani). Cu toate acestea, în studiile de eficacitate clinică, profilul de siguranţă al posaconazolului a fost similar în cazul pacienţilor tineri şi al celor vârstnici.

Rasă

La subiecţii de rasă neagră s-a înregistrat o uşoară scădere (16 %) a ASC şi Cmax a posaconazolului faţă de subiecţii de rasă caucaziană. Totuşi, profilul de siguranţă a posaconazol a fost similar la subiecţii de rasă neagrăşi caucaziană.

Insuficienţă renală

După administrarea unei doze unice, nu s-a înregistrat nici o modificare a farmacocineticii posaconazolului la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară-moderată (n=18, Clde aceea, nu este necesară ajustarea dozei. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (n=6, Cl cr ≥ 20 ml/min/1,73 m2); cr < 20 ml/min/1,73 m2), ASC a posaconazol a fost înalt variabilă [> 96 % CV (coeficient de variabilitate)] comparativ cu alte grupuri de pacienţi cu insuficienţă renală [< 40 % CV]. Totuşi, deoarece posaconazol nu se elimină în mod semnificativ pe cale renală, nu este de aşteptat o modificare a farmacocineticii posaconazolului în caz de insuficienţă renală severăşi nu se recomandă ajustarea dozei. Posaconazol nu este eliminat prin hemodializă.

Insuficienţă hepatică

Într-un studiu pe un număr mic de subiecţi (n=12) care aveau insuficienţă hepatică, s-a observat o creştere a expunerii asociată cu o creştere a timpului de înjumătăţire plasmatică (26,6; 35,3 şi 46,1 ore pentru grupurile cu insuficienţă hepaticăuşoară, moderatăşi respectiv severă, comparativ cu 22,1 ore la subiecţii cu funcţie hepatică normală). Se estimează o creştere de aproximativ 2 ori a ASC la starea de echilibru la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Datorită datelor limitate de farmacocinetică la pacienţii cu insuficienţă hepatică, posaconazol trebuie să fie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică gravă, deoarece creşterea timpului de înjumătăţire plasmatică poate conduce la creşterea expunerii.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Ca şi în cazul altor medicamente antifungice din clasa azoli, în studii de toxicitate cu doze repetate de posaconazol s-au observat efecte legate de inhibarea sintezei de hormoni steroizi . În studii de toxicitate la şobolani şi câini s-au observat efecte de supresie a corticosuprarenalei la expuneri egale sau mai mari decât cele atinse la doze terapeutice la om.

Fosfolipidoza neuronală a apărut la câinii care au primit medicamentul timp de ≥ 3 luni, la expuneri sistemice mai mici decât cele obţinute la doze terapeutice la om. Aceste date nu au fost confirmate la maimuţele care au primit tratament timp de un an. În studii de neurotoxicitate de 12 luni la câini şi maimuţe, nu s-au fost observat efecte funcţionale asupra sistemului nervos central sau periferic la expuneri sistemice mai mari decât cele atinse la doze terapeutice.

În studiul de 2 ani la şobolani s-au observat dilatarea şi obstrucţia alveolelor. Aceste date nu indică neapărat un potenţial de modificări funcţionale la om.

Într-un studiu farmacologic de siguranţă cu doze repetate, la maimuţe la expuneri sistemice de 4,6 ori mai mari decât cele obţinute la doze terapeutice la om nu s-au evidenţiat modificări electrocardiografice, inclusiv ale intervalelor QT şi QTc. Ecocardiografia nu a evidenţiat semne de decompensare cardiacă într-un studiu farmacologic de siguranţă cu doze repetate, la şobolani, la expuneri sistemice de 1,4 ori mai mari decât cele atinse la doze terapeutice. S-au observat valori crescute ale tensiunii arteriale sistolice (de până la 29 mmHg) la şobolani şi maimuţe la expuneri sistemice de 1,4 şi respectiv 4,6 ori mai mari decât cele atinse la doze terapeutice.

S-au efectuat studii de toxicitate reproductivăşi de dezvoltare peri-şi postnatală la şobolani. Pentru expuneri mai mici decât cele obţinute la om la doze terapeutice, posaconazol a produs modificări şi malformaţii scheletale, distocie, creşterea duratei de gestaţie, reducerea mărimii medii a puilor şi a viabilităţii postnatale. La iepuri, posaconazol a fost embriotoxic la expuneri mai mari decât cele atinse la doze terapeutice. Ca şi în cazul altor antifungice din clasa azoli, aceste efecte asupra funcţiei reproductive au fost considerate a fi în relaţie cu influenţa tratamentului asupra steroidogenezei.

Posaconazol nu a prezentat genotoxicitate în studiile in vitro şi in vivo. Studiile de carcinogenicitate nu au evidenţiat riscuri speciale pentru om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Polisorbat 80 Simeticonă Benzoat de sodiu (E211) Citrat de sodiu dihidrat Acid citric monohidrat Glicerol Gumă xantan Glucoză lichidă Dioxid de titan (E171) Aromă artificială de cireşe conţinând alcool benzilic şi propilenglicol Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

Flaconul sigilat: 2 ani După prima deschidere a flaconului: 4 săptămâni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon a 123 ml (sticlă brună tip IV) care conţine 105 ml suspensie orală, închis cu capac din plastic prevăzut cu sistem de siguraţă pentru copii (polipropilen) şi o linguriţă dozatoare (polistiren) cu 2 gradaţii: 2,5 ml şi 5 ml.

 1. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor
 2. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Fără cerinţe speciale.

SP Europe Rue de Stalle, 73 B-1180 Bruxelles Belgia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/321/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

25 Octombrie 2005

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei Schering-Plough S.A., 2, rue Louis Pasteur; 14200 Hérouville St Clair, Franţa

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ AMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

FLACON (CUTIA DE CARTON)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensie orală posaconazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare ml de suspensie orală conţine posaconazol 40 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi glucoză lichidă. Pentru informaţii suplimentare, vezi prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Un flacon a 105 ml suspensie orală Linguriţă dozatoare

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală A se agita bine înainte de utilizare. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP Orice medicament rămas neutilizat după patru săptămâni de la deschiderea flaconului trebuie aruncat.

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se congela.

SP Europe Rue de Stalle, 73 B-1180 Bruxelles, Belgia

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/321/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Posaconazole SP

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON (ETICHETA DE FLACON)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensie orală posaconazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare ml de suspensie orală conţine posaconazol 40 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi glucoză lichidă. Pentru informaţii suplimentare, vezi prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Un flacon a 105 ml suspensie orală Linguriţă dozatoare

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală A se agita bine înainte de utilizare. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP Orice medicament rămas neutilizat după patru săptămâni de la deschiderea flaconului trebuie aruncat.

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se congela.

SP Europe Rue de Stalle, 73 B-1180 Bruxelles, Belgia

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/321/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensie orală

posaconazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. -Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. -Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

-Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Posaconazole SP şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Posaconazole SP
 3. Cumsă utilizaţi Posaconazole SP
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cumse păstrează Posaconazole SP
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE POSACONAZOLE SP ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Posaconazole SP aparţine unui grup de medicamente denumite antifungice (antimicotice) de tip triazol. Aceste medicamente sunt utilizate pentru prevenirea şi tratarea unei varietăţi largi de infecţii fungice. Posaconazole SP acţionează prin omorârea sau oprirea dezvoltării unor tipuri de ciuperci (fungi) care pot determina infecţii la om.

Posaconazole SP poate fi utilizat pentru tratarea următoarelor tipuri de infecţii fungice grave la adulţi:

-Infecţii determinate de fungi din familia Aspergillus care nu s-au ameliorat în timpul tratamentului cu medicamente antifungice ca amfotericină B sau itraconazol sau când administrarea acestor medicamente a trebuit să fie oprită;

-Infecţii determinate de fungi din familia Fusarium care nu s-au ameliorat în timpul tratamentului cu amfotericină B sau când tratamentul cu amfotericină B a trebuit să fie oprit;

-Infecţii determinate de fungi care produc boli cum ar fi cromoblastomicoza şi micetomul care nu s-au ameliorat în timpul tratamentului cu itraconazol sau când tratamentul cu itraconazol a trebuit să fie oprit;

-Infecţii determinate de fungi numite Coccidioides care nu s-au ameliorat în timpul tratamentului cu unul sau mai multe dintre următoarele medicamente: amfotericină B, itraconazol sau fluconazol sau când administrarea acestor medicamente a trebuit să fie oprită;

-Infecţiile din regiunea cavităţii bucale şi gâtului (cunoscute sub denumirea de “candidoze”) provocate de ciuperci numite Candida, care sunt infecţii iniţiale.

Posaconazole SP poate fi utilizat pentru prevenirea infecţiilor fungice la pacienţii cu sistem imunitar slăbit din cauza altor medicamente sau boli.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI POSACONAZOLE SP

Nu utilizaţi Posaconazole SP:

-Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la posaconazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Posaconazole SP.

-Dacă luaţi medicamente care conţin alcaloizi din ergot (utilizaţi pentru tratarea migrenelor). Posaconazol poate creşte concentraţiile plasmatice ale acestor medicamente, ceea ce poate duce la reducerea severă a fluxului sanguin în anumite părţi ale organismului şi la lezarea ţesuturilor.

-Dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente. Posaconazol poate creşte concentraţiile plasmatice ale acestor medicamente, ceea ce poate duce la tulburări grave ale ritmului inimii (cardiac):

 • terfenadină (utilizată pentru tratarea alergiilor)
 • astemizol (utilizat pentru tratarea alergiilor)
 • cisapridă (utilizată pentru tratarea bolilor de stomac)
 • pimozidă (utilizată pentru tratarea simptomelor bolii Tourette)
 • halofantrină (utilizată pentru tratarea malariei)
 • chinidină (utilizată pentru tratarea anomaliilor de ritm cardiac).

- Dacă luaţi simvastatină, lovastatină, atorvastatină sau medicamente similare (numite inhibitori ai HMG-CoA reductazei sau statine) care sunt utilizate pentru tratamentul concentraţiilor mari de colesterol din sânge.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea “Utilizarea altor medicamente” pentru informaţii despre alte medicamente care pot interacţiona cu Posaconazole SP.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Posaconazole SP

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza orice medicament. Pe lângă medicamentele enumerate mai sus, care nu trebuie luate împreună cu posaconazol din cauza riscului de apariţie a tulburărilor de ritm cardiac, existăşi alte medicamente care prezintă risc de tulburări de ritm, care se pot accentua când sunt administrate în asociere cu posaconazol. Vă rugăm să informaţi mediculul dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le utilizaţi (eliberate cu sau fără reţetă).

Spuneţi mediculului dumneavoastră:

- Dacă aţi avut vreodată o reacţie alergică la alte medicamente din familia azoli sau triazoli. Printre acestea sunt ketoconazol, fluconazol, itraconazol şi voriconazol. -Dacă aveţi sau aţi avut afecţiuni hepatice. Este posibil să fie nevoie să efectuaţi analize speciale

de sânge în timp ce utilizaţi Posaconazole SP. -Dacă prezentaţi afecţiuni renale şi luaţi medicamente care afectează rinichii. -Dacă prezentaţi diaree sau vărsături severe, deoarece aceste afecţiuni pot limita eficacitatea

Posaconazole SP. -Dacă vi s-a spus vreodată că suferiţi de oricare dintre următoarele afecţiuni:

 • O anomalie a electrocardiogramei (ECG) care constă în alungirea intervalului QTc
 • Slăbiciune a muşchiului inimii (cardiac) sau insuficienţă cardiacă
 • Bătăi cardiace (ale inimii) cu frecvenţă foarte mică
 • Orice tulburare de ritm cardiac
 • Orice tulburare a concentraţiilor de potasiu, magneziu sau calciu din sânge.

Vă rugăm săţineţi seama de faptul că Posaconazole SP se administrează doar la adulţi (cu vârstă peste 18 ani).

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Vă rugăm să consultaţi lista de mai sus cu medicamente care nu trebuie utilizate în timpul tratamentului cu Posaconazole SP. Există medicamente care uneori pot fi administrate în timp ce utilizaţi Posaconazole SP dar este necesară precauţie.

Anumite medicamente pot creşte (posibil crescând riscul de reacţii adverse) sau diminua (posibil determinând lipsă de eficacitate) concentraţiile plasmatice de posaconazol. Medicamentele care pot scade concentraţiile plasmatice de posaconazol sunt:

 • Rifabutinăşi rifampicină (utilizate în tratamentul anumitor infecţii). Dacă sunteţi deja tratat cu rifabutină, trebuie să vi se monitorizeze hemograma şi să se urmărească apariţia unor posibile reacţii adverse ale rifabutinei.
 • Unele medicamente utilizate pentru tratarea sau prevenirea convulsiilor, cum ar fi fenitoina, carbamazepina, fenobarbitalul, primidona.
 • Efavirenz, care este utilizat pentru tratarea infecţiei HIV.
  • Medicamentele utilizate pentru scăderea acidităţii gastrice cum ar fi cimetidina şi ranitidina sau omeprazolul şi medicamente similare, denumite inhibitori ai pompei de protoni.
  • Posaconazole SP poate creşte (crescând eventual riscul de reacţii adverse) concentraţiile plasmatice ale altor medicamente. Acestea includ:
 • Vincristina, vinblastina şi alţi alcaloizi din vinca (utilizaţi în tratamentul cancerului)
 • Ciclosporina (utilizată în chirurgia de transplant)
 • Tacrolimus şi sirolimus (utilizaţi în chirurgia de transplant)
 • Rifabutină (utilizată în tratamentul anumitor infecţii)
 • Medicamente utilizate în tratamentul infecţiei HIV numite inhibitori de proteaze (incluzând lopinavir şi atazanavir, care sunt administraţi cu ritonavir) şi inhibitori nonnucleozidici ai revers transcriptazei (INNRT)
 • Midazolam, triazolam, alprazolam şi medicamente similare numite benzodiazepine (utilizate ca sedative sau relaxante musculare)
 • Diltiazem, verapamil, nifedipină, nisoldipinăşi medicamente similare numite blocante ale canalelor de calciu (utilizate în tratamentul tensiunii arteriale crescute)
 • Digoxină (utilizată în tratamentul insuficienţei cardiace)
 • Sulfonilureice ca de exemplu glipizida (utilizată în tratamentul concentraţiilor mari ale zahărului din sânge).

Utilizarea Posaconazole SP cu alimente şi băuturi

Fiecare doză de Posaconazole SP trebuie luată cu alimente sau cu un supliment nutriţional dacă nu puteţi tolera alimentele pentru creşterea absorbţiei după administrare pe cale orală. Pentru informaţii suplimentare despre cum să luaţi suspensia consultaţi secţiunea 3 a acestui prospect.

Sarcina şi alăptarea

Înainte de a începe să utilizaţi Posaconazole SP spuneţi mediculului dumneavoastră dacă sunteţi sau credeţi că sunteţi însărcinată. Nu utilizaţi Posaconazole SP în timpul sarcinii decât dacă acest lucru v-a fost recomandat de către medicul dumneavoastră. Dacă sunteţi o femeie la vârsta fertilă, în timpul tratamentului cu Posaconazole SP trebuie să utilizaţi o metodă de contracepţie eficace. Dacă rămâneţi însărcinată în timp ce vi se administrează Posaconazole SP, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.

Nu alăptaţi în timp ce vi se administrează Posaconazole SP.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu există date în legătură cu efectul Posaconazole SP asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă prezentaţi efecte precum somnolenţa sau vederea înceţoşată care vă pot produce probleme la conducerea vehiculelor şi folosirea de utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Posaconazole SP

Posaconazole SP conţine aproximativ 1,75 g glucoză în 5 ml suspensie. Acest medicament nu trebuie utilizat dacă aveţi o boală numită malabsorbţie de glucoză-galactozăşi dacă, din orice motiv, această cantitate de glucoză trebuie luatăşi ea în calcul, trebuie să vă supravegheaţi aportul de zahăr.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI POSACONAZOLE SP

Posaconazole SP trebuie să fie administrat aşa cum vi l-a prescris medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza răspunsul la tratament şi starea dumneavoastră pentru a stabili cât timp este necesară administrarea Posaconazole SP şi dacă este necesară ajustarea dozei dumneavoastră zilnice.

Indicaţie Doză
Tratamentul infecţiilor fungice refractare Luaţi 400 mg (două linguriţe de 5 ml) de suspensie de două ori pe zi cu alimente sau cu un supliment nutriţional dacă nu puteţi tolera alimentele. Dacă nu puteţi mânca sau lua suplimente nutriţionale, medicul dumneavoastră vă va recomanda să luaţi 200 mg (o linguriţă de 5 ml) de patru ori pe zi.
Tratamentul iniţial al candidozelor În prima zi de tratament luaţi 200 mg (o linguriţă de 5 ml) o dată. După prima zi, luaţi 100 mg (2,5 ml) o dată pe zi cu alimente sau cu un supliment nutriţional dacă nu puteţi tolera alimentele.
Prevenirea infecţiilor fungice grave Luaţi 200 mg (o linguriţă de 5 ml) de trei ori pe zi cu alimente sau cu un supliment nutriţional dacă nu puteţi tolera alimentele.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Posaconazole SP

Dacă vă temeţi că aţi utilizat o doză prea mare, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau unui profesionist din domeniul sanitar.

Dacă uitaţi să utilizaţi Posaconazole SP

Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi-o imediat ce v-aţi amintit şi apoi continuaţi tratamentul în mod obişnuit. Totuşi, dacă v-ati amintit aproape de momentul administrării dozei următoare, luaţi doza la momentul obişnuit. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Posaconazole SP poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse frecvente (care apar la cel puţin 1 din 100 pacienţi) sunt: Durere de cap, ameţeli, senzaţie de amorţeală sau furnicături Somnolenţă Greaţă (senzaţie sau stare de rău), scăderea poftei de mâncare, dureri la nivelul stomacului, diaree, stomac deranjat, vărsături, gaze, uscăciune a gurii Anomalii ale testelor funcţionale hepatice Erupţii cutanate Stare de slăbiciune, oboseală Scăderea numărului de celule sanguine albe din sânge (care poate creşte riscul de infecţii) Febră Valori anormale ale sărurilor din sânge.

Reacţiile adverse mai puţin frecvente (care apar la cel puţin 1 din 1000 pacienţi) sunt: Anemie, scăderea numărului de celule numite trombocite care participă la coagularea sângelui, scăderea numărului unor tipuri de celule sanguine albe, creşterea ganglionilor limfatici Reacţii alergice Creşterea glicemiei Tulburări de sensibilitate şi motorii, tremor, crize convulsive Tulburări ale ritmului cardiac incluzând ritm cardiac foarte rapid (palpitaţii), anomalii ale testelor cardiace (cum ar fi ECG-uri care evidenţiază ritmul cardiac) Hipertensiune arterială sau hipotensiune arterială Inflamaţie a pancreasului Inflamaţie a ficatului, leziuni hepatice, icter (colorarea în galben a pielii sau a ochilor) Tulburări ale funcţiei renale, insuficienţa renală Tulburări menstruale Vedere înceţoşată Pierdera părului, prurit Ulcere ale cavităţii bucale Frisoane, senzaţie generală de rău sau de slăbiciune Dureri difuze la nivelul corpului, inclusiv la nivelul muşchilor şi articulaţiilor, durere lombară Retenţie de lichide, modificarea concentraţiilor de medicamente.

Reacţiile adverse rare (care apar la cel puţin 1 din 10000 pacienţi) sunt: Pneumonie şi alte leziuni pulmonare Scăderea numărului tuturor celulelor sanguine, tulburări de coagulare a sângelui, hemoragii Reacţii alergice severe, inclusiv erupţie veziculară răspândită pe tot corpul şi descuamarea pielii Funcţionare deficitară a glandei corticosuprarenale Alterarea funcţiei cerebrale, leşin Schimbări bruşte ale comportamentului, probleme de gândire sau de vorbire Durere, slăbiciune, amorţeli sau furnicături la nivelul mâinilor sau picioarelor Depresie Vedere dublă, un punct orb sau întunecat în câmpul vizual Probleme cu auzul Insuficienţă cardiacă sau infarct miocardic, tulburări ale ritmului cardiac Accident vascular cerebral, cheaguri de sânge în creier, membre sau plămâni Hemoragii intestinale Inflamaţie sau insuficienţă hepatică, rar determinând deces Creşterea volumului atât a ficatului cât şi a splinei, sensibilitate dureroasă a ficatului Erupţie veziculară, pete violete mari la nivelul pielii cauzate de sângerări subcutanate Inflamaţie a rinichilor

Sâni dureroşi Edem al feţei sau limbii.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ POSACONAZOLE SP

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se congela.

Nu utilizaţi Posaconazole SP după data de expirare înscrisă pe etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

După patru săptămâni de la prima deschidere a flaconului nu trebuie să utilizaţi nici un rest de suspensie rămasă în flacon. Vă rugăm să înapoiaţi farmacistului dumneavoastră orice flacon care mai conţine un rest de suspensie.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Posaconazole SP

-Substanţa activă din Posaconazole SP suspensie orală este posaconazol. Fiecare mililitru de suspensie orală conţine 40 miligrame de posaconazol.

-Celelalte componente ale suspensiei orale sunt polisorbat 80, simeticonă, benzoat de sodiu (E211), citrat de sodiu dihidrat, acid citric monohidrat, glicerol, gumă xantan, glucoză lichidă, dioxid de titan (E171), aromă artificială de cireşe conţinând alcool benzilic şi propilenglicol, şi apă purificată.

Cum arată Posaconazole SP şi conţinutul ambalajului

Posaconazole SP este o suspensie orală, de culoare albă, cu aromă de cireşe, ambalată în flacoane din sticlă de culoare brună a 105 ml suspensie orală. Fiecare flacon este furnizat împreună cu o linguriţă dozatoare pentru măsurarea dozelor de 2,5 şi 5 ml de suspensie orală.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: SP Europe Rue de Stalle, 73 B-1180 Bruxelles Belgia

Producătorul: SP S.A. 2, rue Louis Pasteur F-14200 Hérouville St Clair Franţa

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Rue de Stalle/Stallestraat 73 B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

България

Ийст Парк ТрейдЦентър Бул. „Н.Й.Вапцаров” 53А, ет. 2 BG-София 1407 Тел.: +359 2 806 3030

Česká republika

Na Příkopě 25 CZ-110 00 Praha 1 Tel: +420 221771250

Danmark

Lautrupbjerg 2 DK-2750 Ballerup Tlf: + 45-44 39 50 00

Deutschland

Thomas-Dehler-Straße 27 D-81737 München Tel: + 49-(0)89 627 31-0

Eesti

Järvevana tee 9 EE-11314 Tallinn Tel: + 372 654 96 86

Ελλάδα

Αγίου Δημητρίου 63 GR-174 55 Άλιμος Tηλ.: + 30-210 98 97 300

España

Km. 36, Ctra. Nacional I E-28750 San Agustín de Guadalix – Madrid Tel: + 34-91 848 85 00

France

92 rue Baudin F-92300 Levallois-Perret Tél: + 33-(0)1 41 06 35 00

Luxembourg/Luxemburg

Rue de Stalle 73 B-1180 Bruxelles/Brüssel Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

Magyarország

Alkotás u. 53. H-1123 Budapest Tel.: +36 1 457-8500

Malta

168 Christopher Street MT-VLT02 Valletta Tel: + 356-21 23 21 75

Nederland

Maarssenbroeksedijk 4 NL-3542 DN Utrecht Tel: + 31-(0)800 778 78 78

Norge

Pb. 398 N-1326 Lysaker Tlf: + 47 67 16 6450

Österreich

Am Euro Platz 2 A-1120 Wien Tel: +43-(0) 1 813 12 31

Polska

Ul. Taśmowa 7 PL-02-677 Warszawa Tel.: + 48-(0)22 478 41 50

Portugal

Rua Agualva dos Açores 16 P-2735-557 Agualva-Cacém Tel: +351-21 433 93 00

România

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 19-21, Băneasa Center, et. 8, sector 1 RO-013682 Bucureşti Tel. + 40 21 233 35 30

Ireland

Shire Park Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW Tel: +44-(0)1 707 363 636

Ísland

Hörgatún 2 IS-210 Garðabær Sími: + 354 535 70 00

Italia

Via fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due Palazzo Borromini I-20090 Segrate (Milano) Tel: + 39-02 21018.1

Κύπρος

Οδός Αγίου Νικολάου, 8 CY-1055 Λευκωσία Τηλ: +357-22 757188

Latvija

Bauskas 58a -401 Rīga, LV-1004 Tel: + 371-7 21 38 25

Lietuva

Kęstučio g. 65/40 LT-08124 Vilnius Tel. + 370 52 101868

Acest prospect a fost aprobat în Slovenija

Dunajska 22 SI-1000 Ljubljana Tel: + 386 01 3001070

Slovenská republika

Strakova 5 SK-811 01 Bratislava Tel: + 421 (2) 5920 2712

Suomi/Finland

PL 86/PB 86 FIN-02151 Espoo/Esbo Puh/Tel: + 358-(0)20-7570 300

Sverige

Box 6185 S-102 33 Stockholm Tel: + 46-(0)8 522 21 500

United Kingdom

Shire Park Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW - UK Tel: + 44-(0)1 707 363 636

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Timiş: Proiecte de cercetare şi brevete de invenţie la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (USAMVB) din Timişoara a obţinut mai multe brevete la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii - Pro Invent, desfăşurat la Cluj, prin care s-ar putea aduce beneficii economiei şi stării de sănătate a oamenilor, prin...
DERMATITE FRECVENTE LA NOU NĂSCUŢI ŞI SUGARI: Dermatita seboreică şi cea de scutec Abordarea actuală a dermatitelor din primul an de viaţă e una complexă, ce vizează alături de o terapie activă, o îngrijire corespunzătoare a tegumentului nou-născutului şi sugarului, ţinând cont de particularităţile fiziologice ale acestuia la această vârstă. (în special suprafaţa cutanată mică în...
Activeaza natural sistemul imunitar cu Activit Colostru Premium V-ati intrebat vreodata, inainte de aparitia antibioticelor, cum facea organismul fata virusurilor? Cum se aparau oamenii de alergii, viroze si prin ce metode combateau bolile declansate de functionarea necorespunzatoare a sistemului imunitar, inclusiv bolile autoimune?
Marea Britanie: Medicii au descoperit un tip de miere cu puteri miraculoase Un om de afaceri din Marea Britanie a produs un tip de miere bio care, potrivit medicilor, oferă rezultate 'uimitoare' în tratarea rănilor şi a infecţiilor, relatează Daily Mail.
Proiect afgan de polenizare cu albine: Un soldat român le-a dat colegilor americani lecţii de apicultură intensivă Plutonierul Eugen Arsene, un soldat din ''Batalionul 21 Vânători de Munte'' român, desfăşurat în Afganistan, care a crescut printre sute de stupi la el acasă şi a fost pregătit de tatăl său să fie apicultor, le-a dat colegilor săi americani lecţii de apicultură intensivă, atrăgându-şi aprecierea acestora...
Picioarele pot prezenta simptomele unor boli grave Picioarele, parte a corpului căreia nu-i acordăm o atenţie deosebită cât timp totul pare să funcţioneze normal, pot da indicii importante despre starea generală de sănătate. Ascunse de cele mai multe ori în ciorapi şi pantofi, membrele inferioare prezintă uneori simptomele unor boli grave care se pot...