CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

REGRANEX
Denumire REGRANEX
Descriere REGRANEX este indicat, în asociere cu alte măsuri adecvate, pentru îngrijirea plăgilor, promovarea granulării, şi prin aceasta vindecarea ulcerelor profunde, diabetice, cronice, neuropatice cu o suprafaţă mai mică sau egală cu 5 cm2.
Denumire comuna internationala BECAPLERMINUM
Actiune terapeutica CICATRIZANTE ALTE CICATRIZANTE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Gel
Concentratia 0,01%
Ambalaj Cutie x 1 tub x 15 g gel
Valabilitate ambalaj 1 an
Cod ATC D03AX06
Firma - Tara producatoare JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - BELGIA
Autorizatie de punere pe piata JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV - BELGIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre REGRANEX ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre REGRANEX, gel       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REGRANEX 0,01 % gel

Fiecare gram de gel conţine becaplermin 100 μg.

* Factor de creştere uman recombinant derivat din trombocite-BB (rhPDGF-BB) produs în ciuperca Saccharomyces cerevisiae prin tehnologia de recombinare a ADN-ului.

Excipienţi:

Fiecare gram conţine parahidroxibenzoat de metil (E 218) 1, 56 mg şi parahidroxibenzoat de n-propil (E 216) 0,17 mg, vezi pct. 4.4.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

REGRANEX este un gel limpede, incolor până la galben pal.

REGRANEX este indicat, în asociere cu alte măsuri adecvate, pentru îngrijirea plăgilor, promovarea granulării, şi prin aceasta vindecarea ulcerelor profunde, diabetice, cronice, neuropatice cu o suprafaţă mai mică sau egală cu 5 cm2.

Tratamentul cu REGRANEX trebuie iniţiat şi monitorizat de către medici (specialişti sau nespecialişti) care au experienţă în tratamentul plăgilor diabetice.

REGRANEX trebuie întotdeauna utilizat în asociere cu îngrijiri adecvate ale plăgilor, constând în debridare iniţială (pentru a îndepărta tot ţesutul necrotic şi/sau infectat), debridare suplimentară dacă este necesar şi recomandări de sprijin fără greutate pentru a diminua presiunea asupra ulcerului.

REGRANEX trebuie aplicat în strat subţire continuu pe întreaga(ile) suprafaţă(e) ulcerată(e), o dată pe zi, utilizând un mijloc de aplicare adecvat. Locul(rile) de aplicare trebuie să fie apoi acoperite cu un pansament umed salin care menţine un mediu cicatrizant umed. REGRANEX nu trebuie utilizat în asociere cu pansamente ocluzive.

REGRANEX nu trebuie utilizat mai mult de 20 de săptămâni.

Dacă în cursul tratamentului cu REGRANEX nu este evidentă nici o ameliorare semnificativă după primele zece săptămâni de tratament continuu, tratamentul trebuie reevaluat şi factorii de risc cunoscuţi a compromite vindecarea (cum sunt osteomielita, ischemia, infecţia) trebuie reevaluaţi. Terapia trebuie continuată până la maxim 20 de săptămâni, atât timp cât la evaluările periodice se observă o ameliorare.

Grupe speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite.

La utilizatorii de becaplermin, atât în cursul studiilor clinice cât şi după punerea pe piaţă, au apărut tumori maligne situate la distanţă de locul de aplicare. Având în vedere aceste date şi deoarece becaplermin este un factor de creştere, tratamentul cu Regranex este contraindicat la pacienţii cu orice fel de tumori diagnosticate.

Înainte de utilizarea REGRANEX, afecţiunile pre-existente asociate precum osteomielita şi arteriopatia periferică trebuie excluse sau tratate dacă sunt prezente. Osteomielita trebuie evaluată prin examinare radiologică. Arteriopatia periferică trebuie exclusă prin evaluarea pulsului la nivelul arterei pedioase sau prin alte tehnici. În cazul ulcerelor clinice suspecte, trebuie efectuată biopsia pentru a exclude natura malignă.

Plăgile infectate trebuie tratate înainte de utilizarea REGRANEX. Dacă o plagă se infectează în timpul terapiei cu REGRANEX, administrarea medicamentului trebuie întreruptă până la dispariţia infecţiei.

REGRANEX nu trebuie utilizat la pacienţii cu ulcere care nu au origine neuropatică primară, cum sunt cele determinate de arteriopatie sau alţi factori.

Infecţiile trebuie tratate înainte de a utiliza REGRANEX. Dacă o plagă se infectează în cursul terapiei cu REGRANEX, administrarea gelului trebuie întreruptă până la vindecarea infecţiei.

REGRANEX nu trebuie utilizat în cazul ulcerelor cu aria suprafaţei iniţiale > 5 cm2, sau mai mult de 20 de săptămâni la oricare pacient. Datele existente sunt insuficiente pentru a susţine utilizarea în siguranţă a medicamentului, mai mult de 20 de săptămâni (vezi pct.5.1. Proprietăţi farmacodinamice). Eficacitatea nu a fost demonstrată pentru ulcere cu suprafaţa iniţială > 5 cm2.

REGRANEX conţine parahidroxibenzoat de metil (E218) şi parahidroxibenzoat de n-propil (E216). Acestea pot produce reacţii alergice (posibil întârziate).

Sarcina

Nu sunt disponibile date suficiente privind utilizarea de becaplermin la femeile gravide.

În consecinţă, REGRANEX nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă becaplermin este excretat în laptele uman. De aceea, REGRANEX nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Siguranţa REGRANEX gel a fost evaluată la 1883 pacienţi adulţi care au participat la 17 studii clinice cu REGRANEX şi placebo şi/sau terapie standard (aplicaţii de soluţii saline). Aceşti 1883 de pacienţi au avut cel puţin o administrare locală de REGRANEX şi au furnizat date de siguranţă. Pe baza datelor de siguranţă extrapolate din aceste studii clinice, reacţiile adverse medicamentoase (RAM) cel mai frecvent raportate (cu incidenţa ≥ 5%) au fost ulcer cutanat infectat (12,3), celulită (10,3) şi osteomielită (7,2).

Incluzând şi RAM menţionate mai sus, tabelul următor prezintă RAM care au fost raportate în utilizarea REGRANEX fie în studii clinice, fie după punerea pe piaţă.

Grupele de frecvenţă afişate utilizează următoarea convenţie: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (< 1/10000); cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele clinice disponibile).

Reacţii adverse raportate în studiile clinice şi după punerea pe piaţă

 

Aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse medicamentoase

Categoria de frecvenţă

Foarte frecvente

(≥1/10)

Frecvente(≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente

(≥1/1000 şi <1/100)

Rare

(≥1/10000 şi <1/1000)

Infecţii şi infestări

Ulcer cutanat infectat

Celulită

Osteomielită

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

 

Senzaţie de arsură1

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie, Eritem2

 

Dermatită buloasă

Granulaţie hipertrofică

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Dureri

 

Edem

 

Datele disponibile despre supradozajul de becaplermin sunt limitate. Deoarece nu s-a produs nicio creştere consistentă a concentraţiilor plasmatice ale factorului de creştere BB derivat din plachete, după 14 zile consecutive de aplicare topică, nu se aşteaptă nici un fel de evenimente sistemice nefavorabile.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Preparat pentru tratamentul plăgilor şi ulcerelor, cod ATC: D03AX06

REGRANEX conţine becaplermin, un factor de creştere uman recombinant derivat din trombocite-BB (rhPDGF-BB). Becaplermin este produs prin inserţia genei pentru lanţul B al factorului uman de creştere derivat din trombocite în ciuperca Saccharomyces cerevisiae. Activitatea biologică a becaplerminului cuprinde promovarea recrutării chemotactice şi proliferarea celulelor implicate în vindecarea plăgilor. Astfel, acesta ajută creşterea ţesutului normal pentru vindecare. Pe modele de plăgi la animal, efectul predominant al becaplerminului a fost potenţarea formării ţesutului de granulaţie. Din datele combinate de la 4 studii clinice, efectuate pe o perioadă de tratament de 20 de săptămâni pentru ulcere cu suprafaţa iniţială mai mică sau egală cu 5 cm2, 47% din ulcerele tratate cu 100 μg becaplermin/g de gel s-au vindecat complet, comparativ cu 35% care au fost tratate numai cu gel placebo. Subiecţii recrutaţi în aceste studii au fost adulţi diabetici cu vârsta de 19 ani şi peste, care sufereau de cel puţin un ulcer diabetic în stadiul III sau IV, de cel puţin 8 săptămâni.

Absorbţie

Au fost efectuate studii clinice de absorbţie la pacienţi cu o arie medie a ulcerului diabetic de 10,5 cm2 (interval 2,3 – 43,5 cm2). După 14 zile consecutive de aplicaţii topice zilnice de REGRANEX, nu s-a produs nicio creştere consistentă a concentraţiilor plasmatice ale factorului de creştere-BB derivat din plachete, peste concentraţiile anterioare tratamentului.

Becaplermin nu a fost mutagen într-o baterie de teste in vitro şi in vivo. Deoarece nu s-a produs nicio creştere consistentă a concentraţiilor plasmatice ale factorului de creştere BB derivat din plachete peste concentraţiile anterioare tratamentului, după 14 zile consecutive de aplicaţii locale zilnice pentru ulcere la subiecţi umani, nu s-au efectuat studii de carcinogeneză şi de toxicitate a funcţiei de reproducere cu REGRANEX. În procesul de vindecare a plăgii, becaplermin induce proliferarea celulară.

Într-un studiu preclinic conceput să determine efectele PDGF pe osul expus, şobolanii injectaţi în metatarsiene cu 3 sau 10 μg/loc (concentraţii de 30 sau 100 μg/ml şi loc) de becaplermin la fiecare două zile, timp de 13 zile, au evidenţiat modificări histologice care indică remodelare osoasă accelerată, constând în hiperplazie periostală şi resorbţie osoasă subperiostală, precum şi exostoze. Ţesutul moale adiacent locului de injectare a prezentat fibroplazie însoţită de infiltrat cu celule mononucleare, care reflectă capacitatea PDGF de a stimula creşterea ţesutului conjunctiv.

Studii preclinice de absorbţie de la nivelul plăgilor profunde s-au efectuat la şobolani cu o arie a leziunii de 1,4 – 1,6 cm2. Absorbţia sistemică de becaplermin după o aplicare unică şi după aplicaţii multiple, timp de 5 zile consecutive pe aceste plăgi, a fost nesemnificativă.

Compozitie

Carmeloză sodică (E466)

Clorură de sodiu

Acetat de sodiu

Acid acetic glacial (E260)

Parahidroxibenzoat de metil (metilparaben) (E218)

Parahidroxibenzoat de n-propil (propilparaben) (E216)

Metacrezol

Clorhidrat de lizină

Apă pentru preparate injectabile

 

A se utiliza în decurs de 6 săptămâni după prima deschidere.

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A nu se congela.

A se închide ferm capacul după fiecare utilizare.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

După terminarea tratamentului, orice cantitate de gel rămasă neutilizată trebuie eliminată în conformitate cu reglementările locale.

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg, 30,

B-2340 Beerse

Belgia

EU/1/99/101/001

Data primei autorizări: 29 martie 1999

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 19 martie 2009

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor substanţei biologic active

Novartis Pharmaceuticals Corporation (Novartis NPC)., 2010 Cessna Drive, Vacaville, CA 95688, SUA

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Janssen-Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

Planul de management al risculuiDAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 1.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat :

când sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţii de reducere la minimum a riscului

în decurs de 60 de zile de la atingerea unui reper important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

la cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

REGRANEX 0,01 % gel

Becaplermin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare gram de gel conţine becaplermin 100 μg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine carmeloză sodică (E466), clorură de sodiu, acetat de sodiu, acid acetic glacial (E260), parahidroxibenzoat de metil (metilparaben) (E218), parahidroxibenzoat de n-propil (propilparaben) (E216), metacrezol, clorhidrat de lizină şi apă pentru preparate injectabile.

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Gel în tub multidoză (15 grame)

Cutie cu 1 tub.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

A se utiliza în decurs de 6 săptămâni de la prima deschidere.

Data deschiderii:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A nu se congela.

A se închide ferm după fiecare utilizare.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

După terminarea tratamentului, orice cantitate de gel rămasă neutilizată trebuie eliminată în conformitate cu reglementările legale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

UE/1/99/101/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE (DOAR PE CUTIE)

REGRANEX

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Becaplermin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

În acest prospect

Numele medicamentului dumneavoastră este REGRANEX . Acesta conţine o substanţă numită becaplermin. Becaplermin este un factor de creştere uman recombinant derivat din trombocite (rhPDGF).

REGRANEX este folosit pentru a ajuta creşterea ţesutului normal, pentru a vindeca ulcerele pielii. Acesta este utilizat în asociere cu alte măsuri adecvate de îngrijire a plăgilor, pentru a ajuta vindecarea ulcerelor.

Măsurile adecvate de îngrijire a pielii includ:

REGRANEX este folosit pentru ulcere ale pielii care:

Introduceţi diagrama de mărime (un cerc cu un diametrul de 2,524 cm)

Utilizând REGRANEX, creşte probabilitatea ca ulcerele pielii dumneavoastră să se vindece rapid şi complet.

Nu utilizaţi REGRANEX:

Nu utilizaţi acest medicament dacă oricare dintre punctele de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, întrebaţi medicul sau farmacistul înainte să folosiţi REGRANEX.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi REGRANEX

Discutaţi cu medicul sau farmacistul înainte să utilizaţi acest medicament

Utilizarea altor medicamente

Nu aplicaţi alte medicamente pe ulcerul dumneavoastră cutanat în timpul utilizării REGRANEX, cu excepţia soluţiilor saline sau a apei pentru a curăţa zona ulcerată.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau medicamente pe bază de plante.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Informaţii importante despre posibile alergii la unele componente

REGRANEX conţine parahidroxibenzoat de metil (E218) şi parahidroxibenzoat de n-propil (E216). Acestea pot determina reacţii alergice (posibil întârziate).

3. CUM SĂ UTILIZAŢI REGRANEX

Administraţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este o aplicare o dată pe zi, timp de maximum 20 de săptămâni.

Medicul va monitoriza evoluţia tratamentului dumneavoastră.

Contactaţi imediat medicul dacă observaţi semne ale unei infecţii a ulcerului cutanat (roşeaţă, umflare, febră, durere sau miros). Trebuie să încetaţi să mai folosiţi acest medicament până când se vindecă infecţia.

Când opriţi utilizarea REGRANEX

REGRANEX nu trebuie folosit continuu mai mult de 20 de săptămâni.

Dacă nu apare nici un semn de vindecare după zece săptămâni de tratament, vă rugăm să contactaţi medicul dumneavoastră. Acesta va decide dacă dumneavoastră trebuie să continuaţi utilizarea REGRANEX.

Dacă ulcerul se vindecă şi apoi reapare, nu folosiţi REGRANEX din nou fără să discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din REGRANEX:

Dacă în mod accidental aţi aplicat mai mult REGRANEX decât trebuia, este puţin probabil să vă dăuneze. Cu toate acestea, încercaţi să urmaţi întotdeauna, cu stricteţe, instrucţiunile de utilizare.

Dacă uitaţi să utilizaţi REGRANEX

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, REGRANEX poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile enumerate mai jos este definită folosind următoarea convenţie:

·        foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

·        frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

·        mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

·        rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

·        foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

·        cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile).

Alte reacţii adverse

Frecvente

Mai puţin frecvente

● Senzaţie de arsură la locul de aplicare

Rare

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ REGRANEX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu folosiţi REGRANEX după data de expirare înscrisă pe tub şi pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

A se închide ferm tubul după fiecare utilizare.

A se utiliza în decurs de 6 săptămâni de la prima deschidere. Vă rugăm să notaţi pe eticheta tubului data deschiderii.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine REGRANEX

Substanţa activă din REGRANEX este becaplermin. Fiecare gram de REGRANEX conţine becaplermin 100 micrograme.

Celelalte componente sunt: carmeloză sodică (E466), clorură de sodiu, acetat de sodiu, acid acetic glacial (E260), parahidroxibenzoat de metil (metilparaben) (E218), parahidroxibenzoat de n-propil (propilparaben) (E216), metacrezol, clorhidrat de lizină şi apă pentru preparate injectabile

Cum arată REGRANEX şi conţinutul ambalajului

Regranex se prezintă sub formă de gel şi este furnizat în tuburi multi-doză conţinând 15 grame.

Regranex este un gel limpede, incolor până la galben pal.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgia

Producătorul

JANSSEN PHARMACEUTICA NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgia

Pentru orice fel de informaţii despre acest produs medicamentos, rugăm contactaţi reprezentantul local al Deţinătorului Autorizaţiei de Punere pe Piaţă.

 

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

Tel: +32 3 280 54 11

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

Belgique/Belgien

Tel: +32 3 280 54 11

България

Представителство на Johnson & Johnson, d.o.o.

Тел.: +359 2 489 94 00

JANSSEN-CILAG Kft.

JANSSEN-CILAG s.r.o.

Tel: +420 227 012 222

A.M.Mangion Ltd

Tel: +356 2397 6000

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +31 13 583 73 73

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137-955-0

JANSSEN-CILAG AS

Tlf: +47 24 12 65 00

Janssen-Cilag Polska Sp. Z o. o. Eesti

filiaal

Tel: +372 617 7410

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH.

Tel: +43 1 610 300

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30210 809 0000

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 237 6000

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA

Tel: +351 21-436 88 35

ETHICON

Tel: +33 1 55 00 22 00

Info. Méd. Tel: +33 1 55 00 22 33

Romania

Johnson & Johnson d.o.o.

Jansen-Cilag Romania

Tel: +40 212071800

JANSSEN-CILAG Ltd.

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 567

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 30

JANSSEN-CILAG AB, c/o Vistor hf

Tel: +354 535 7000

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +421 233 552 600

JANSSEN-CILAG SpA

Tel: +39 022510.1

JANSSEN-CILAG OY

Puh/Tel: +358 207 531 300

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 755 214

JANSSEN-CILAG AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp.z o.o. filiāle Latvijā

Tel: + 371 678 93561

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1 494 567 567

UAB „Johnson & Johnson”

Tel: +370 5 278 68 88

 

 

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ .

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Educația persoanelor cu diabet zaharat stă la baza prevenției neuropatiei diabetice, a ulcerațiilor și amputațiilor Neuropatia diabetică este cea mai frecventă şi invalidantă complicaţie a diabetului zaharat. Una din trei persoane cu diabet zaharat este diagnosticată cu o formă de neuropatie diabetică şi se estimează că una din două persoane are de fapt această complicaţie.
Mureş: Cazurile de diabet zaharat sunt în creştere, în special în rândul femeilor Spitalul Clinic Judeţean (SCJ) Mureş a anunţat, luni, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului, că în judeţul Mureş cazurile de diabet au crescut considerabil în acest an de la 732, la sfârşitul anului trecut, la 925 doar în primele 9 luni ale acestui an, în special în rândul femeilor.
Specialişti: Persoanele care au diabet zaharat trebuie să-şi examineze regulat membrele inferioare Persoanele diagnosticate cu diabet zaharat trebuie să-şi examineze regulat membrele inferioare, deoarece în acest fel factorii de risc predictivi ai ulceraţiilor şi amputaţiilor vor putea fi identificaţi din timp, susţin specialiştii reuniţi la Chişinău la simpozionul "Complicaţiile microvasculare -...
Braşov: Numărul persoanelor cu diabet zaharat din judeţ este în creştere, depăşind 27.000 Direcţia de Sănătate Publică Braşov avea în evidenţe la finalul 2012 un număr de 27.064 bolnavi cu diabet zaharat, în creştere faţă de anii precedenţi, a informat instituţia, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Diabetului Zaharat, marcată în 14 noiembrie.
O SINGURĂ ORĂ POATE SALVA O ÎNTREAGĂ VIAŢĂ - Descălțarea persoanelor cu diabet zaharat și screeningul neuropatiei diabetice, prima condiție pentru reducerea amputaţiilor Neuropatia diabetică este cel mai frecvent întâlnită complicație invalidantă cauzată de diabetul zaharat. Amputațiile care pot surveni afectează nu numai pacientul cu diabet, ci și întreaga familie. O viaţă cu independenţă redusă în mobilitate, cu costuri crescute, dar şi o viaţă care, în 50% din cazuri...
Aproximativ 65% dintre persoanele care au diabet zaharat suferă de neuropatie diabetică Aproximativ 65% dintre persoanele care au diabet zaharat suferă de neuropatie diabetică, dar, din păcate, această complicaţie a diabetului zaharat este mult subdiagnosticată, susţin reprezentanţii Societăţii de Neuropatie Diabetică, recent înfiinţată.