CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

REVASC 15mg
Denumire REVASC 15mg
Descriere Prevenirea trombozei venoase profunde la pacienţii supuşi intervenţiilor chirurgicale elective de înlocuire, la nivelul şoldului sau genunchiului.
Denumire comuna internationala DESIRUDINUM
Actiune terapeutica ANTITROMBOTICE INHIBITORI DIRECTI AI TROMBINEI
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Pulbere si solvent pentru solutie injectabila
Concentratia 15mg
Ambalaj Cutie x 10 flac. x 15mg pulb. pt. sol. inj. + 10 fiole x 0,5mlsolv. pt. sol. inj.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC B01AE01
Firma - Tara producatoare CANYON PHARMACEUTICALS LTD - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata CANYON PHARMACEUTICALS LTD - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre REVASC 15mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre REVASC 15mg, pulbere si solvent pentru solutie injectabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Revasc 15 mg/0,5 ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine desirudin 15 mg. După reconstituire, un flacon conţine desirudin* 15 mg** pe 0,5 ml.

Desirudin constă într-un lanţ polipeptidic unic, alcătuit din 65 resturi aminoacidice şi 3 punţi disulfidice.

* produs prin tehnologie ADN recombinant, pe celule de drojdie.
** corespunzând la antitrombină aproximativ 270000 unităţi (UAT) sau desirudin 18000 UAT pe mg, conform celui de-al doilea standard internaţional al OMS pentru alfa-trombină.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere albăşi solvent clar, incolor, pentru soluţie injectabilă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Prevenirea trombozei venoase profunde la pacienţii supuşi intervenţiilor chirurgicale elective de înlocuire, la nivelul şoldului sau genunchiului.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Revasc trebuie iniţiat sub îndrumarea unui medic cu experienţă în tulburările de coagulare. Instrucţiunile privind prepararea Revasc sunt furnizate la pct. 6.6.

Pacienţii adulţi şi vârstnici

Doza recomandată este de 15 mg de două ori pe zi. Prima injecţie trebuie să înceapă cu 5 până la 15 minute înainte de începerea intervenţiei chirurgicale, dar după inducerea blocului anestezic regional, dacă se utilizează. Tratamentul cu desirudin este continuat post operator, de două ori pe zi timp de 9 până la maxim 12 zile, sau până când pacientul este complet mobilizabil, oricare din acestea survine prima. În prezent, nu există o experienţă clinică care să susţină utilizarea desirudinului pe perioade mai lungi de 12 zile.

Administrarea se face prin injecţie subcutanată, de preferinţă în regiunea abdominală. Trebuie să se folosească cel puţin patru locuri de injectare diferite, utilizate prin rotaţie.

Copii

Nu există experienţă privind utilizarea la copii.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Desirudinul este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă renală severă (o valoare a clearance-ului creatininei mai mică de 30 ml/min, corespunzând unei valori a creatininei serice > 2,5 mg/dl sau 221 μmol/l; vezi pct. 4.3). La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată (valoarea clearanceului creatininei între 31 şi 90 ml/min; vezi pct. 4.4) trebuie să fie monitorizat timpul parţial de tromboplastină activată (aPTT).

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Desirudinul este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.3). La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (vezi pct. 4.4) se recomandă monitorizarea aPTT.

4.3 Contraindicaţii

Desirudinul este contraindicat la pacienţii:

-cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

-cu sângerări active şi/sau tulburări ireversibile de coagulare

-cu insuficienţă renală sau hepatică severă

- în timpul sarcinii (vezi pct.4.6)

-cu hipertensiune severă necontrolatăşi endocardită bacteriană subacută.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionări

Anafilaxia: Revasc poate determina reacţii alergice, inclusiv anafilaxie şi şoc (vezi pct. 4.8). La pacienţii re-expuşi la tratament cu produse pe bază de hirudin în cadrul celui de-al doilea ciclu de tratament sau ulterior, s-au raportat reacţii anafilactice letale. Cu toate că nu s-au raportat reacţii adverse letale în legătură cu utilizarea desirudin, înainte de a lua decizia de a re-expune pacientul la Revasc, trebuie avute în vedere opţiuni de tratament alternativ. Întrucât aceste reacţii sunt mediate imun, pacienţii expuşi anterior la hirudin sau un analog de hirudin pot prezenta un risc crescut. Iniţierea tratamentului cu Revasc trebuie să se facă numai în locuri unde asistenţa medicală este disponibilă rapid şi unde pot fi tratate reacţiile anafilactice. Pacienţii trebuie informaţi că li s-a administrat Revasc.

Administrarea desirudinului nu trebuie să se facă prin injecţie intramusculară din cauza riscului de hematom local.

Utilizarea desirudinului trebuie să se facă cu precauţie în condiţiile unui risc crescut de hemoragie precum intervenţiile de mare chirurgie, biopsia sau puncţia unui vas necompresibil înainte cu mai puţin de o lună; antecedente de accident vascular hemoragic, hemoragii intracraniene sau intraoculare, inclusiv retinopatia diabetică (hemoragică); un atac ischemic cerebral în ultimele 6 luni, o tulburare hemostatică cunoscută (congenitală sau dobândită, de exemplu hemofilia, bolile hepatice) sau antecedente de hemoragie gastro-intestinală sau pulmonară în ultimele 3 luni.

Precauţii

În cazul administrării desirudinului la pacienţii cu risc crescut de complicaţii hemoragice, insuficienţă hepatică uşoară până la moderatăşi/sau insuficienţă renală uşoară până la moderată, este necesară monitorizarea aPTT, iar valoarea maximă nu trebuie să depăşească dublul valorii de referinţă. Dacă este necesar, tratamentul cu desirudin va fi întrerupt până când valoarea aPTT coboară sub dublul valorii de referinţă, după care tratamentul cu desirudin poate fi reluat, la o doză redusă.

Utilizarea desirudinului trebuie să se facă cu grijă la pacienţii cărora li se administrează anticoagulante şi/sau antiagregante plachetare şi/sau medicamente antiinflamatorii non-steroidiene. Se recomandă monitorizarea pentru detectarea semnelor de hemoragie (vezi pct. 4.5). Utilizarea concomitentă a desirudinului cu trombolitice şi ticlopidină nu a fost investigată la această populaţie de pacienţi.

Efectul anticoagulant al desirudinului este puţin reversibil. Cu toate acestea, nivelurile aPTT pot fi reduse prin administrarea intravenoasă de DDAVP (desmopresină).

Teste de laborator: La pacienţii cu risc crescut de hemoragie şi/sau insuficienţă renală sau hepatică este necesară monitorizarea timpului parţial de tromboplastină activată (aPTT). Valoarea maximă a aPTT nu trebuie să depăşească dublul valorii de referinţă. Dacă este necesar, tratamentul cu desirudin va fi întrerupt până când valoarea aPTT coboară sub dublul valorii de referinţă, după care tratamentul cu desirudin poate fi reluat, la o doză redusă (vezi şi pct. 4.5).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Administrarea oricărui medicament care ar putea spori riscul de hemoragie trebuie întreruptă înainte de iniţierea tratamentului cu desirudin. În cazul în care administrarea concomitentă nu poate fi evitată, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape, prin mijloace clinice şi de laborator (vezi pct. 4.4.).

În timpul tratamentului profilactic, nu se recomandă utilizarea concomitentă a medicamentelor care conţin heparine (heparine nefracţionate şi cu masă moleculară mică) şi dextrani. Efectele desirudinului şi ale heparinelor nefracţionate în sensul prelungirii aPTT s-au dovedit a fi aditive (vezi pct. 4.4).

La fel ca şi în cazul altor anticoagulante, desirudinul trebuie utilizat cu precauţie în cazul asocierii cu alte medicamente care afectează funcţia plachetară: aceste medicamente includ: acidul acetilsalicilic şi AINS, ticlopidina şi clopidogrelul, antagoniştii de glicoproteine IIb/IIIa (abciximab, eptifibatide, tirofiban) şi iloprost.

În cazul în care un pacient este trecut de pe tratamentul cu anticoagulante orale pe cel cu desirudin sau de pe tratamentul cu desirudin pe cel cu anticoagulante orale, monitorizarea atentă a activităţii anticoagulante trebuie continuată, cu metode corespunzătoare. La efectuarea schimbării, această activitate trebuie avută în vedere la evaluarea statusului global al pacientului din punctul de vedere al coagulării (vezi pct. 4.2).

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea desirudinului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Revasc este contraindicat în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3). Nu se cunoaşte dacă desirudinul este excretat în laptele uman. Cu toate acestea, mamele care alăptează trebuie sfătuite să evite alăptatul, sau trebuie utilizate medicaţii alternative.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Revasc nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor clinice controlate care au investigat o doză de 15 mg desirudin administrată de două ori pe zi şi o doză standard de heparină nefracţionată, majoritatea reacţiilor adverse raportate au fost explicate prin natura operaţiei de şold şi prin modul de acţiune al celor două medicamente studiate. La fel ca şi în cazul altor anticoagulante, hemoragia reprezintă cea mai frecventă reacţie adversă întâlnită.

Reacţiile adverse raportate sunt prezentate mai jos în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţă; în cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii: frecvente (≥1/100 până la <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 până la <1/100); rare (≥1/10000 la <1/1000).

Investigaţii diagnostice Mai puţin frecvente: Creşterea transaminazelor serice

Tulburări hematologice şi limfatice Frecvente: Anemie Tulburări ale sistemului nervos Mai puţin frecvente: Ameţeală, insomnie, confuzie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Mai puţin frecvente: Dispnee

Tulburări gastrointestinale Frecvente: Greaţă Mai puţin frecvente: Hematemeză, vomă, constipaţie

Tulburări renale şi ale căilor urinare Mai puţin frecvente: Hematurie, retenţie urinară

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Mai puţin frecvente: Erupţii cutanate, urticarie

Tulburări metabolice şi de nutriţie Mai puţin frecvente: Hipokaliemie

Infecţii şi infestări Mai puţin frecvente: Infecţii de tract urinar, cistită

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Frecvente: Secreţii la nivelul plăgilor Mai puţin frecvente: Alterarea procesului de vindecare a plăgilor

Tulburări vasculare Frecvente: Hipotensiune arterială, tromboflebită profundă Mai puţin frecvente: Epistaxis, hipertensiune arterială

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Frecvente: Febră, tumefacţie la locul injectării, hematoame, edem al membrelor inferioare Mai puţin frecvente: Durere la nivelul membrelor inferioare, durere, durere abdominalăşi toracică

Tulburări ale sistemului imunitar

Frecvente: În cadrul studiilor clinice, reacţiile alergice s-au raportat în aceeaşi proporţie (1,6%) la pacienţii trataţi cu desirudin (N=2367) şi la cei trataţi cu heparină nefracţionată (N=1134), indiferent de cauzalitate.

Rare: În cazul reexpunerii la desirudin, în cadrul studiilor clinice s-au detectat anticorpi anti-hirudin.

Reacţiile adverse raportate în cadrul studiilor clinice, fără legătură cu medicamentul studiat, au fost episoadele hemoragice, oliguria, hiperpirexia şi dislocarea articulară.

În cadrul programelor de urmărire ulterioare punerii pe piaţă, s-au raportat cazuri rare de hemoragie majoră, dintre care unele au fost letale; de asemenea s-au primit raportări rare privind reacţii anafilactice sau anafilactoide fără evoluţie letală, care au condus la instalarea şocului.

4.9 Supradozaj

Nu există antidot pentru desirudin. Supradozajul cu desirudin poate conduce la complicaţii hemoragice. În asemenea cazuri, administrarea desirudinului trebuie oprită. Dacă este necesar, pot fi folosiţi înlocuitori de plasmăşi/sau transfuzii sanguine.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Anticoagulant, codul ATC: B01AE01

Mecanism de acţiune

Desirudinul este un inhibitor selectiv, cu potenţă ridicată, al trombinei libere circulante şi al celei de la nivelul trombusului. În urma administrării unei doze de 15 mg desirudin, de două ori pe zi, prin injecţie subcutanată (s.c.), s-a observat o prelungire medie a valorii maxime a aPTT de aproximativ 1,4 ori faţă de valoarea iniţială. La concentraţiile serice date de doza terapeutică, nu are nici un efect asupra altor enzime ale sistemului hemostatic precum factorul IXa, factorul Xa, kalicreina, plasmina, tPA sau proteina C activată. În plus, nu prezintă nici un efect asupra altor serin-proteaze cum sunt enzimele digestive tripsina şi chemotripsina, sau asupra activării complementului pe calea clasică sau alternativă. În cadrul a două studii clinice controlate, efectuate în regim dublu orb, rata globală a evenimentelor tromboembolice la pacienţii trataţi cu desirudin 15 mg s.c., de două ori pe zi (N = 370), a fost jumătate faţă de cea constatată la pacienţii trataţi cu doza standard de heparină nefracţionată (N=396) (p<0,0001); rata trombozei venoase profunde proximale a fost de numai o cincime faţă de cea observată în cazul tratamentului cu heparină (p<0,0001). Până în prezent, datele clinice sunt disponibile numai cu referire la chirurgia de şold.

Efecte farmacodinamice

Proprietăţile anticoagulante ale desirudinului sunt demonstrate de abilitatea sa de a prelungi timpul de coagulare pe plasma umană sau de şobolan, fie în cazul inducerii directe (timp de trombină), fie în cazul inducerii pe calea intrinsecă (aPTT) sau extrinsecă (PT). Desirudinul nu are activitate profibrinolitică.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Timpul mediu de absorbţie al desirudinului administrat subcutanat (s.c.) este de 4,1, 4,5 şi 5,4 ore pentru niveluri de dozare de 0,1, 0,3 şi 0,5 mg/kg, respectiv (media globală = 4,6 ore). Conform valorilor medii ale ariei de sub curbă (ASC), absorbţia este completă.

După administrări de doze unice s.c. de 0,1-0,75 mg/kg, concentraţiile plasmatice ale desirudinului au crescut rapid până la nivele maxime (Cmax) într-un interval de 1 până la 3 h. Atât valorile (Cmax) cât şi cele ale ASC sunt dependente de doză.

Distribuţie

Desirudinul se distribuie în spaţiul extracelular cu o valoare a volumului de distribuţie în condiţii de stabilitate de 0,25 l/kg, independent de doză.

Metabolizare şi eliminare

Dispariţia desirudinului din plasmă este rapidă în prima fază, aproximativ 90% din doza intravenoasă administrată in-bolus dispărând din circulaţie în decurs de 2 ore după injecţie. Urmează o fază terminală a eliminării mai lentă, cu o valoare medie a timpului de înjumătăţire prin eliminare, terminal, independentă de doză, de 2 până la 3 ore. Valorile medii ale timpului de remanenţă sunt de 1,7 – 2 ore şi de 6 – 7 ore în urma administrării i.v. şi, respectiv, s.c.

Cantitatea totală de desirudin excretat în urină în formă nemodificată a fost de 40-50% din doza administrată. Metaboliţii cărora le lipsesc unul sau doi dintre aminoacizii C-terminali constituie o proporţie mică din materialul recuperat din urină (<7%). Datele in vitro şi in vivo la animale indică faptul că desirudinul este eliminat şi metabolizat, în cea mai mare parte, de către rinichi. Eliminarea hepatică a desirudinului sau a complexului trombină-desirudin nu pare să fie semnificativă.

S-a constatat că clearance-ul total al desirudinului este situat în acelaşi interval în cazul administrării

s.c. sau i.v. (aprox. 1,95-2,20 ml/min/kg), fiind independent de doză. Clearance-ul total şi renal al desirudinului sunt uşor reduse la subiecţii vârstnici faţă de voluntarii tineri. Nu se aşteaptă ca această scădere să prezinte o semnificaţie clinică, şi nu este necesară reducerea dozei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile de toxicitate asupra funcţiei reproductive efectuate la animale au arătat că desirudinul este teratogenic, generând modificări care cuprind spina bifida la iepuri şi omfalocelul la şobolani. Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi potenţialul carcinogen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere: clorură de magneziu

hidroxid de sodiu. Solvent: manitol (E 421)

apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, depozitarea în timpul perioadei de utilizare şi condiţiile de depozitare dinaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 ore în intervalul de 2 până la 8oC, când reconstituirea s-a efectuat în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.
A se ţine flaconul şi fiola în cutie, pentru a fi protejaţi de lumină.
Pentru condiţiile de păstrare a medicamentului reconstituit, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

15 mg pulbere într-un flacon (sticlă de tip I) cu dopuri (butilcauciuc) acoperite cu un film (fluoropolimer) pe faţa dinspre produs şi 0,5 ml solvent într-o fiolă (sticlă de tip I).

Ambalaje cu 1, 2 sau 10 flacoane şi fiole.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pentru prepararea soluţiei apoase reconstituite, 0,5 ml din solventul de manitol furnizat este adăugat în condiţii aseptice în flaconul care conţine pulberea pentru soluţie injectabilă. Substanţa activă se redispersează rapid prin scuturare uşoară, producând o soluţie limpede.

Soluţia reconstituită trebuie să fie utilizată cât mai curând posibil (vezi pct. 6.3 de mai sus).

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Nu utilizaţi flacoanele cu soluţie reconstituită care conţin particule vizibile.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Canyon Pharmaceuticals Limited 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/l/97/043/001 2 flacoane/2 fiole cu solvent EU/1/97/043/002 10 flacoane/10 fiole cu solvent EU/1/97/043/003 1 flacon/1 fiolă cu solvent

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 9 iulie 1997 Data ultimei reînnoiri: 9 iulie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

 ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG (BI RCV) Dr. Boehringer Gasse 5 - 11 1121 Vienna Austria

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Canyon Pharmaceuticals GmbH Unter Gereuth 10 D-79353 Bahlinger a.K. Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, inclusă în modulul 1.8.1 al de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE: PENTRU 2 FLACOANE (15 mg/flacon) ŞI 2 FIOLE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Revasc 15 mg/0,5 ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Desirudin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine desirudin 15 mg cu 18000 UAT/mg, ceea ce corespunde la aproximativ 270000 UAT pe flacon.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Pulbere: clorură de magneziu, hidroxid de sodiu
Solvent: manitol, apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 15 mg pulbere într-un flacon şi 0,5 ml solvent într-o fiolă

Ambalaj cu 2 flacoane şi 2 fiole

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se reconstitui imediat înainte de utilizare, cu solventul furnizat. A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

EXP

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.
Se recomandă utilizarea imediat după reconstituire. Cu toate acestea, stabilitatea în timpul perioadei de utilizare a fost demonstrată pentru 24 de ore în intervalul 2°C - 8°C (la frigider).

A se ţine flaconul şi fiola în cutie, pentru a fi protejaţi de lumină.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Canyon Pharmaceuticals Limited 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/043/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE: PENTRU 10 FLACOANE (15 mg/flacon) ŞI 10 FIOLE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Revasc 15 mg/0,5 ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Desirudin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine desirudin 15 mg cu 18000 UAT/mg, ceea ce corespunde la aproximativ 270000 UAT pe flacon.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Pulbere: clorură de magneziu, hidroxid de sodiu
Solvent: manitol, apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 15 mg pulbere într-un flacon şi 0,5 ml solvent într-o fiolă

Ambalaj cu 10 flacoane şi 10 fiole

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se reconstitui imediat înainte de utilizare, cu solventul furnizat. A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

EXP

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.
Se recomandă utilizarea imediat după reconstituire. Cu toate acestea, stabilitatea în timpul perioadei de
utilizare
a fost demonstrată pentru 24 de ore în intervalul 2°C - 8°C (la frigider).

A se ţine flaconul şi fiola în cutie, pentru a fi protejaţi de lumină.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Canyon Pharmaceuticals Limited 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/043/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE: PENTRU 1 FLACON (15 mg/flacon) ŞI 1 FIOLĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Revasc 15 mg/0,5 ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Desirudin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine desirudin 15 mg cu 18000 UAT/mg, ceea ce corespunde cu aproximativ 270000 UAT pe flacon.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Pulbere: clorură de magneziu, hidroxid de sodiu
Solvent: manitol, apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 15 mg pulbere într-un flacon şi 0,5 ml solvent într-o fiolă

Ambalaj cu 1 flacon şi 1 fiolă

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se reconstitui imediat înainte de utilizare, cu solventul furnizat. A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

EXP

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.
Se recomandă utilizarea imediat după reconstituire. Cu toate acestea, stabilitatea în timpul perioadei de utilizare a fost demonstrată pentru 24 de ore în intervalul 2°C - 8°C (la frigider).

A se ţine flaconul şi fiola în cutie, pentru a fi protejaţi de lumină.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Canyon Pharmaceuticals Limited 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/043/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI: 15 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Revasc 15 mg/0,5 ml Pulbere pentru soluţie injectabilă Desirudin Administrare subcutanată

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

15 mg de desirudin

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FIOLEI: 0,5 ml SOLVENT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Revasc 15 mg/0,5 ml Solvent pentru uz parenteral

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml apă pentru preparate injectabile cu 3% manitol (m/v)

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Revasc 15mg/0,5 ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Desirudin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau asistentei.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Revasc şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Revasc

Cumsă utilizaţi Revasc

Reacţii adverse posibile 5 Cum se păstrează Revasc

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE REVASC ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Denumirea comună a substanţei active din Revasc este desirudin. Desirudinul este un produs obţinut prin tehnologie ADN recombinant, din celule de drojdie. Desirudinul aparţine unui grup de medicamente numit anticoagulante, care împiedică formarea cheagurilor de sânge în vasele sanguine.

Revasc este utilizat pentru a împiedica coagularea sângelui după intervenţiile chirurgicale elective de înlocuire, la nivelul şoldului sau genunchiului, întrucât se pot forma cheaguri de sânge în vasele sanguine de la nivelul piciorului. De obicei, se administrează timp de câteva zile după operaţie, deoarece formarea cheagurilor de sânge este mai probabilă atunci când staţi întins în pat.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI REVASC

Nu trebuie să vi se administreze Revasc

-dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la hirudinul de origine naturală sau sintetică, inclusiv desirudin, sau la oricare dintre celelalte componente ale Revasc

-dacă sângeraţi mult sau aveţi o tulburare hemoragică severă (de exemplu hemofilie)

-dacă aveţi probleme severe cu rinichii sau ficatul

-dacă aveţi o infecţie la inimă

-dacă aveţi hipertensiune arterială necontrolată

-dacă sunteţi gravidă.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Revasc

Nu uitaţi să spuneţi medicului dumneavoastră dacă este probabil să aveţi un risc crescut de sângerare, ceea ce poate fi cazul dacă aveţi sau aţi avut:

-tulburări hemoragice cunoscute sau antecedente familiale de tulburări hemoragice

-ulcere stomacale sau orice altă boală intestinală cu sângerare

-antecedente de accident vascular cerebral sau de sângerare la nivelul creierului sau ochiului

- o operaţie recentă (inclusiv de chirurgie stomatologică), sau cele care au realizat biopsiere sau înţeparea unui vas de sânge, în ultima lună

- o insuficienţă pe perioadă scurtă a alimentării cu sânge a unei părţi a creierului, în ultimele şase luni

-sângerare a intestinului sau plămânilor, în ultimele trei luni.

Riscul de sângerare ar putea fi, de asemenea, crescut dacă:

-aţi născut de curând, aţi căzut sau aţi suferit o lovitură pe corp sau la cap

-dacă luaţi deja medicamente, în special din cele pentru subţierea sângelui (vezi mai jos).

În cazul în care una din situaţiile de mai sus vi se aplică, medicul sau asistenta vă va monitoriza activitatea de formare a cheagurilor în sânge şi poate modifica doza sau regimul de dozare în mod corespunzător.

Este posibilă sensibilizarea încrucişată cu alte produse pe bază de hirudin. Trebuie, de asemenea, să informaţi medicul dumneavoastră dacă aţi primit vreodată Revasc, hirudin sau un analog de hirudin.

Copii
Nu există experienţă privind utilizarea Revasc la copii.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.
Este posibil să fie necesar să schimbaţi doza, să luaţi alte măsuri de precauţie sau, în unele cazuri, săîncetaţi să mai luaţi unul dintre medicamente. Acest lucru se aplică atât medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală cât şi celor eliberate fără prescripţie medicală, în special:

- medicamente utilizate pentru prevenirea formării de cheaguri sanguine (warfarină, heparinăşi dicumarol)

- medicamente care afectează funcţia plachetelor sanguine (particule din sânge implicate în formarea de cheaguri sanguine), de exemplu acidul acetilsalicilic, o substanţă prezentă în multe medicamente utilizate pentru calmarea durerii şi scăderea febrei, precum şi alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene.

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să vi se administreze Revasc dacă sunteţi gravidă. Revasc poate provoca probleme grave copilului dumneavoastră. În consecinţă este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau dacă plănuiţi să rămâneţi gravidă . Dacă sunteţi la vârsta fertilă, medicul poate să efectueze un test de sarcină pentru a se asigura dacă sunteţi sau nu gravidă.

Se recomandă să nu alăptaţi în timpul tratamentului.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI REVASC

Revasc vi se va administra sub forma unei injecţii sub piele.

Administrarea se face prin injecţie subcutanată, de preferinţă în regiunea abdominală. Trebuie să se folosească cel puţin patru locuri de injectare diferite, utilizate prin rotaţie. Prima injecţie trebuie să înceapă cu 5 până la 15 minute înainte de începerea intervenţiei chirurgicale, dar după inducerea blocului anestezic regional, dacă se utilizează. Tratamentul cu desirudin este continuat post operator, de două ori pe zi timp de 9 până la maxim 12 zile, sau până când pacientul este complet mobil, oricare din acestea survine prima. În prezent, nu există o experienţă clinică care să susţină utilizarea Revasc pe perioade mai lungi de 12 zile.

Doze uzuale

Utilizaţi întotdeauna Revasc exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza uzuală este de 15 mg, injectată de două ori pe zi timp de 9 până la maxim 12 zile. Vi se va administra prima injecţie cu 5 până la 15 minute înainte de începerea operaţiei. Dacă veţi avea nevoie de tratament pe o perioadă mai lungă de 12 zile, medicul dumneavoastră vă poate trece pe un alt medicament, similar.

Dacă aveţi o boală de rinichi sau ficat, medicul sau asistenta vă va monitoriza activitatea de formare a cheagurilor în sânge şi poate modifica doza sau regimul de dozare în mod corespunzător.

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie:

Supradozajul cu Revasc poate conduce la sângerare. Dacă aceasta apare, tratamentul cu Revasc va fi oprit şi se va administra un tratament împotriva sângerării.

Dacă se omite o doză

Dacă se omite o doză de medicament, aceasta trebuie să vă fie administrată cât mai curând posibil. Dacă momentul administrării dozei următoare este aproape, veţi sări doza omisăşi veţi reveni la regimul normal de dozare. Doza nu trebuie dublată.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Revasc poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Unele din aceste reacţii adverse pot fi similare cu efectele intervenţiei chirurgicale. Cea mai probabilă reacţie adversă este sângerarea.

Spuneţi medicului sau asistentei, cât mai curând posibil, în cazul în care apar oricare din reacţiile adverse de mai jos, dintre care unele pot fi confundate cu reacţiile adverse date de intervenţia chirurgicală:

Reacţii adverse frecvent raportate (posibil să afecteze între 1 din 10 şi 1 din 100 pacienţi): Oboseală sau slăbiciune neobişnuită (anemie), greaţă, scurgere de lichid din plagă, tensiune arterială scăzută, febră, inflamaţia venelor asociată, uneori, de formarea unui cheag de sânge, umflături la locul injectării, senzaţie de arsură, umflături la nivelul picioarelor cauzate de retenţia de lichide, reacţii alergice non-letale.

Reacţii adverse mai puţin frecvente (posibil să afecteze între 1 din 100 şi 1 din 1000 pacienţi): Creşterea valorilor enzimelor hepatice, ameţeală, insomnie, confuzie, senzaţie de lipsă de aer, vărsături (cu sau fără sânge), constipaţie, sânge în urină, dificultatea de a urina, erupţii pe piele, mâncărime (urticarie), valori scăzute ale potasiului în sânge, senzaţia de arsură la urinare asociată cu o frecvenţă crescută a urinării, vindecarea lentă a rănilor, sângerări nazale, tensiune arterială crescută, durere (incluziv dureri de picioare, stomac şi/sau dureri în piept).

Reacţii adverse rare (posibil să afecteze între 1 din 1000 şi 1 din 10000 pacienţi): S-au detectat anticorpi anti-hirudin în urma reexpunerii.

S-au raportat cazuri izolate de sângerare letală.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ REVASC

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Revasc după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe ambalaj.

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC. A se ţine flaconul şi fiola în cutie.

Se recomandă utilizarea imediat după reconstituire. Cu toate acestea, stabilitatea în timpul perioadei de utilizare a fost demonstrată pentru 24 de ore în intervalul 2°C - 8°C (la frigider).

Nu utilizaţi Revasc dacă observaţi că soluţia injectabilă conţine particule vizibile.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Revasc

Substanţa activă este desirudin (15 mg/0,5 ml pulbere).
Celelalte componente ale pulberii sunt clorură de magneziu şi hidroxid de sodiu. Componentele solventului sunt manitol şi apă.

Informaţii importante privind unele componente ale Revasc

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu (23 mg) pe 0,5 ml, adică este practic „fără sodiu”.

Cum arată Revasc şi conţinutul ambalajului

Revasc constă într-un flacon care conţine o pulbere albăşi o fiolă care conţine un solvent limpede, incolor pentru soluţie injectabilă.

Mărimea ambalajelor: 1 flacon şi 1 fiolă într-o cutie 2 flacoane şi 2 fiole într-o cutie 10 flacoane şi 10 fiole într-o cutie

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă este: Canyon Pharmaceuticals Limited 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS Marea Britanie

Producătorul este: Canyon Pharmaceuticals GmbH Unter Gereuth 10 D-79353 Bahlingen a.K. Germania

 

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.