CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

REFACTO AF 1000UI
Denumire REFACTO AF 1000UI
Descriere Tratamentul şi profilaxia sângerărilor la pacienţii cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII). ReFacto AF poate fi utilizat la adulţi şi copii de toate vârstele, inclusiv la nou-născuţi. ReFacto AF nu conţine factorul von Willebrand, prin urmare nu este indicat în boala von Willebrand.
Denumire comuna internationala MOROCTOCOG ALFA
Actiune terapeutica VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Pulbere si solvent pentru solutie injectabila
Concentratia 1000 UI
Ambalaj Cutie x 1 flac.cu pulb. + 1 seringa preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp.cu alcool + 1 set steril de perf. + 1 plasture + 1 tifon
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC B02BD02
Firma - Tara producatoare WYETH PHARMACEUTICALS - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata WYETH EUROPA LTD - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre REFACTO AF 1000UI ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> REFACTO AF 2000UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 2000 UI >> REFACTO AF 250UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 250 UI >> REFACTO AF 500UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 500 UI
Prospect si alte informatii despre REFACTO AF 1000UI, pulbere si solvent pentru solutie injectabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ReFacto AF 1000 UI, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine o cantitate nominală de 1000 UI* de moroctocog alfa**.

După reconstituire fiecare ml de soluţie conţine aproximativ 250 UI moroctocog alfa.

*Potenţa (Unităţi Internaţionale) este determinată cu ajutorul testului cromogenic agreat de farmacopeea europeană. Activitatea specifică a ReFacto AF este de 7600-13800 UI/mg proteină.

**Factorul de coagulare VIII uman este produs prin tehnologia ADN-ului recombinant în celule ovariene de hamster chinezesc (OHC). Moroctocog alfa este o glicoproteină cu 1438 de aminoacizi, care prezintă o secvenţă comparabilă cu forma de 90 + 80 kDa a factorului VIII (mai exact, obţinută prin înlăturarea domeniului B) şi modificări post-translaţionale similare cu cele constatate în cazul moleculei derivate din plasmă.

Procesul de fabricare a ReFacto a fost modificat pentru a elimina orice proteină exogenă derivată, de origine umană sau animală, în cadrul procesului de fabricare pe culturi de celule, de purificare sau în tehnologia finală de preparare a medicamentului; în acelaşi timp, numele inventat a fost modificat în ReFacto AF.

Excipienţi:

După reconstituire, 1,23 mmol (29 mg) sodiu per flacon.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulbere sau aglomerat de culoare albă până la aproape albă

Solvent limpede, incolor.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia sângerărilor la pacienţii cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).

ReFacto AF poate fi utilizat la adulţi şi copii de toate vârstele, inclusiv la nou-născuţi.

ReFacto AF nu conţine factorul von Willebrand, prin urmare nu este indicat în boala von Willebrand.

4.2 Doze şi mod de administrare

Iniţierea tratamentului trebuie să se facă sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei A.

Doze

Potenţa declarată a ReFacto AF se bazează pe testul pe substrat cromogenic agreat de farmacopeea europeană, în care standardul de potenţă de fabricare a fost calibrat în conformitate cu Standardul Internaţional al OMS, utilizând testul pe substrat cromogenic. Când se monitorizează nivelurile de activitate a factorului VIII al pacientului în timpul tratamentului cu ReFacto AF, se recomandă intens, utilizarea testului pe substrat cromogenic agreat de farmacopeea europeană. Testul pe substrat cromogenic determină rezultate mai mari decât cele observate în cazul utilizării testului de coagulare într-o singură etapă. În mod obişnuit, rezultatele testului de coagulare într-o singură etapă sunt cu 20-50% mai mici decât rezultatele testului pe substrat cromogenic. Pentru corectarea acestei discrepanţe se poate utiliza standardul de laborator ReFacto AF (vezi pct. 5.2).

Un alt produs moroctocog alfa, aprobat pentru utilizare în afara Europei, are o potenţă diferită, stabilită prin utilizarea unui standard de potenţă de fabricare care a fost calibrat în conformitate cu Standardul Internaţional al OMS, utilizând testul de coagulare într-o singură etapă; acest medicament este identificat prin denumirea comercială XYNTHA. Datorită diferenţelor dintre metodele utilizate pentru stabilirea potenţei produselor XYNTHA şi ReFacto AF, 1 UI de XYNTHA (calibrat prin testul într-o singură etapă) este echivalentă cu aproximativ 1,38 UI de ReFacto AF (calibrat prin testul pe substrat cromogenic). Dacă se prescrie ReFacto AF unui pacient căruia i se administrează în mod normal tratament cu XYNTHA, medicul poate lua în considerare modificarea dozelor recomandate, pe baza valorilor de recuperare ale factorului VIII.

În funcţie de regimul terapeutic actual, persoanelor cu hemofilie A trebuie să li se recomande să poarte asupra lor o cantitate adecvată de medicament care conţine factorul VIII, pentru tratamentul prevăzut în timpul călătoriilor. Pacienţii trebuie sfătuiţi să se adreseze medicului lor pentru recomandări înaintea călătoriilor.

Dozajul şi durata tratamentului de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de localizarea şi intensitatea sângerării, precum şi de starea clinică a pacientului. Dozele administrate trebuie ajustate conform răspunsului clinic al pacientului. În cazul prezenţei unui inhibitor, este posibil să fie necesară administrarea unor doze mai mari sau a unui tratament specific corespunzător.

Numărul de unităţi de factor VIII administrate este exprimat în unităţi internaţionale (UI), care sunt definite în conformitate cu standardul în vigoare al OMS privind medicamentele care conţin factorul de coagulare VIII. Activitatea plasmatică a factorului VIII este exprimată fie procentual (relativ la plasma umană normală), fie în unităţi internaţionale (relativ la un standard internaţional privind factorul VIII plasmatic). O unitate internaţională (UI) de activitate a factorului VIII reprezintă echivalentul cantităţii de factor VIII dintr-un ml de plasmă umană normală. Calcularea dozei de factor VIII necesare se bazează pe constatarea empirică conform căreia administrarea unei unităţi internaţionale (UI) de factor VIII pe kg duce la creşterea activităţii factorului VIII plasmatic cu 2 UI/dl. Dozele recomandate se determină cu ajutorul următoarei formule:

Numărul de unităţi necesare (UI) = greutatea (kg) x creşterea dorită a factorului VIII (% sau UI/dl) x 0,5 (UI/kg pe UI/dl), unde 0,5 UI/kg pe UI/dl reprezintă inversul ratei de recuperare crescută, observată în general după perfuziile de factor VIII.

Cantitatea administrată şi frecvenţa de administrare trebuie ajustate întotdeauna în scopul maximizării eficacităţii clinice, pentru fiecare pacient în parte.

În cazul evenimentelor de tip hemoragic enumerate mai jos, nivelul de activitate al factorului VIII nu trebuie să scadă sub valorile date ale nivelului de activitate plasmatică (în % din valoarea normală sau în UI/dl), în intervalul de timp corespunzător. Datele din tabelul de mai jos pot fi utilizate ca referinţă pentru stabilirea dozajului în episoadele de sângerare şi în intervenţiile chirurgicale:

 

Intensitatea hemoragiei/

Tipul de procedură chirurgicală

Nivelul de activitate al factorului VIII necesar (% sau UI/dl)

Frecvenţa dozelor (ore)/

Durata tratamentului (zile)

Hemoragii

 

 

Hemartroză precoce, sângerare musculară sau a cavităţii bucale

20-40

A se repeta la intervale de 12-24 de ore. Cel puţin 1 zi, până la oprirea episodului de sângerare, după cum o indică evoluţia durerii, sau până la vindecare.

Hemartroză mai extinsă, sângerare musculară sau hematom

30-60

A se repeta perfuzia la intervale de 12-24 de ore, timp de 3-4 zile sau mai mult, până la dispariţia durerii şi a manifestărilor acute de incapacitare.

Hemoragii care pun viaţa în pericol

60-100

A se repeta perfuzia la intervale de 8-24 de ore, până la înlăturarea riscului.

Intervenţii chirurgicale

 

 

Minore,

inclusiv extracţii dentare

30-60

La intervale de 24 de ore, cel puţin 1 zi, până la vindecare.

Majore

80-100

(pre- şi post-operatorii)

A se repeta perfuzia la intervale de 8-24 de ore, până la vindecarea adecvată a plăgii, apoi a se continua tratamentul timp de cel puţin încă 7 zile, pentru a menţine un nivel de activitate al factorului VIII cuprins între 30% şi 60% (UI/dl).

 

Se recomandă determinarea corespunzătoare a valorilor de factor VIII pe durata tratamentului, cu rol orientativ în stabilirea dozei care trebuie administrată şi a frecvenţei de repetare a perfuziilor. Cu precădere în cazul intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea cu precizie a tratamentului de substituţie prin intermediul testelor de coagulare (activitatea factorului VIII plasmatic). Răspunsul la administrarea de factor VIII, exprimat prin valoarea indicelui de recuperare in vivo şi prin valoarea timpului de înjumătăţire, variază de la un pacient la altul.

Dozele uzuale pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A severă sunt de 20 până la 40 UI de factor VIII pe kg, la intervale de 2 sau 3 zile. În unele cazuri, în special la pacienţii mai tineri, pot fi necesare intervale de dozaj mai scurte sau doze mai mari.

Pacienţii care utilizează terapie de substituţie cu factor VIII trebuie monitorizaţi pentru a detecta eventuala producere de inhibitori ai factorului VIII. În cazul în care nu se reuşeşte atingerea nivelurilor plasmatice anticipate ale activităţii factorului VIII sau în cazul în care sângerarea nu poate fi controlată cu o doză corespunzătoare, trebuie efectuate teste biologice pentru a determina dacă sunt prezenţi inhibitori ai factorului VIII. Datele din studiile clinice au indicat faptul că, dacă inhibitorii sunt prezenţi la niveluri mai mici de 10 unităţi Bethesda (UB), administrarea unei cantităţi suplimentare de factor antihemofilic poate neutraliza inhibitorii. La pacienţii cu niveluri ale inhibitorului peste 10 UB, este posibil ca tratamentul cu factor VIII să nu fie eficace, în acest caz trebuind luate în considerare alte opţiuni terapeutice. Asistenţa medicală acordată acestor pacienţi trebuie să fie coordonată de medici cu experienţă în tratarea pacienţilor cu hemofilie (vezi pct. 4.4).

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă renală sau hepatică

Ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică nu a fost studiată în cadrul unor studii clinice.

Copii şi adolescenţi

Studiile privind siguranţa şi eficacitatea ReFacto au fost efectuate atât la copii şi adolescenţi trataţi anterior (n=31, cu vârste cuprinse între 8-18 ani), cât şi la nou-născuţi, sugari şi copii netrataţi anterior (n=101, cu vârste <1-52 luni).

În cazul administrării ReFacto AF la copii cu vârste mai mici, trebuie anticipată necesitatea administrării unei doze crescute în comparaţie cu cea utilizată la adulţi şi la copiii mai mari. Într-un studiu cu ReFacto la copii cu vârsta sub 6 ani, analiza farmacocinetică a evidenţiat un timp de înjumătăţire plasmatică şi de recuperare mai mic decât cel observat la copiii mai mari şi la adulţi (vezi pct. 5.2). În timpul studiilor clinice, copiii cu vârsta sub 6 ani, aflaţi sub tratament profilactic, au primit o doză medie de ReFacto de 50 UI/kg şi au prezentat o medie de 6,1 episoade hemoragice pe an. Copiii mai mari şi adulţii aflaţi sub tratament profilactic au utilizat o doză medie de 27 UI/kg şi au prezentat o medie de 10 episoade hemoragice pe an. Într-un studiu clinic, doza medie pentru o perfuzie cu ReFacto în cazul episoadelor hemoragice la copii cu vârsta sub 6 ani a fost mai mare decât doza medie administrată la copii mai mari şi la adulţi (51,3 UI/kg şi respectiv 29,3 UI/kg).

Mod de administrare

ReFacto AF se administrează prin injecţie intravenoasă, pe durata a câteva minute, după reconstituirea pulberii liofilizate pentru soluţie injectabilă cu soluţia injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) (furnizată). Viteza de administrare trebuie determinată în funcţie de gradul de confort al pacientului.

Se recomandă instruirea adecvată a personalului nemedical care administrează acest medicament.

În interesul siguranţei pacienţilor, se recomandă ca de fiecare dată când se administrează ReFacto AF, să se înregistreze denumirea şi numărul de serie al medicamentului.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea înaintea administrării, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Hipersensibilitate la proteine de hamster.

4.4 Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca în cazul oricărui medicament cu conţinut de proteine administrat intravenos, este posibilă apariţia reacţiilor de hipersensibilizare de tip alergic. Medicamentul conţine urme de proteine de hamster. Pacienţii trebuie informaţi asupra semnelor precoce ale reacţiilor de hipersensibilizare (incluzând erupţie cutanată, urticarie generalizată, constricţie toracică, wheezing, hipotensiune arterială) şi anafilaxie. În cazul apariţiei unei reacţii alergice sau anafilactice, administrarea ReFacto AF trebuie întreruptă imediat, şi trebuie iniţiat un tratament adecvat. În cazul apariţiei şocului, trebuie aplicate standardele medicale în vigoare pentru tratamentul stării de şoc. Pacienţii trebuie informaţi ca în cazul apariţiei oricăruia dintre simptomele de mai sus, să întrerupă administrarea medicamentului şi să contacteze medicul sau să solicite asistenţă medicală de urgenţă, în funcţie de tipul şi severitatea reacţiei.

Formarea de anticorpi neutralizanţi (inhibitori) împotriva factorului VIII reprezintă o complicaţie cunoscută în cadrul tratamentului pacienţilor cu hemofilie A. De obicei, aceşti inhibitori sunt imunoglobuline Ig G care antagonizează activitatea procoagulantă a factorului VIII, cuantificate în unităţi Bethesda (UB) pe ml de plasmă, prin modificarea Nijmegen a testului Bethesda. Riscul producerii de inhibitori este corelat cu expunerea la factor VIII, cota cea mai mare de risc înregistrându-se în primele 20 de zile de expunere. S-au observat inhibitori la pacienţii trataţi anterior, cărora li s-au administrat medicamente conţinând factor VIII, incluzând ReFacto AF. S-au observat cazuri de recurenţă a inhibitorilor (titruri mici) după trecerea de la un medicament conţinând factor VIII recombinant la un altul, la pacienţii trataţi anterior, cu peste 100 zile de expunere, care au dezvoltat inhibitori în antecedente. Pacienţii trataţi cu factor de coagulare VIII recombinant trebuie să fie monitorizaţi atent prin observaţii clinice şi teste de laborator corespunzătoare, pentru a detecta apariţia inhibitorilor (vezi şi pct. 4.8).

În studiile clinice şi în experienţa după punerea pe piaţă a ReFacto, s-au primit raportări privind lipsa efectului, în principal la pacienţii cu tratament profilactic. Lipsa efectului, raportată în cazul administrării ReFacto, a fost descrisă prin sângerări la nivelul articulaţiilor ţintă, sângerări la nivelul unor articulaţii noi sau prin senzaţia subiectivă a pacientului privind apariţia unei noi sângerări. La trecerea pe tratamentul cu ReFacto AF este important să se efectueze titrarea individuală şi monitorizarea concentraţiei de factor VIII pentru fiecare pacient, pentru a asigura un răspuns terapeutic adecvat.

În interesul siguranţei pacienţilor, se recomandă ca de fiecare dată când se administrează ReFacto AF, să se înregistreze denumirea specificată pe cutie şi numărul de serie al medicamentului. Pacienţii pot ataşa una din etichetele detaşabile de pe flacon pentru a înregistra numărul de serie în jurnalul lor sau pentru a raporta orice reacţii adverse.

După reconstituire, acest medicament conţine 1,23 mmol (29 mg) sodiu per flacon; acest fapt trebuie luat în considerare la pacienţii cu regim hiposodat.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii asupra funcţiei de reproducere la animale cu factorul VIII. Datorită frecvenţei rare de apariţie a hemofiliei A la femei, nu există experienţă în ceea ce priveşte utilizarea factorului VIII pe durata sarcinii şi alăptării. De aceea, factorul VIII nu trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptării decât dacă este absolut necesar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Inhibarea factorului VIII

Apariţia anticorpilor neutralizanţi (inhibitori) ai factorului VIII este un fenomen binecunoscut în tratamentul pacienţilor cu hemofilie A. Similar tuturor medicamentelor care conţin factor de coagulare VIII, pacienţii trebuie monitorizaţi în vederea detectării apariţiei inhibitorilor, care trebuie măsuraţi în Unităţi Bethesda (UB), prin modificarea Nijmegen a testului Bethesda. Dacă apar asemenea inhibitori, afecţiunea se poate manifesta printr-un răspuns clinic insuficient. În asemenea cazuri se recomandă contactarea unui centru specializat în tratamentul hemofiliei.

În cadrul unui studiu clinic cu ReFacto AF la pacienţi trataţi anterior (PTA), incidenţa apariţiei inhibitorilor factorului VIII a fost obiectivul final primar privind siguranţa. S-au observat două cazuri de apariţie a inhibitorilor tranzitori în titruri mici, fără manifestări clinice, la 94 pacienţi cu o expunere mediană de 76 zile de expunere (ZE, interval 1-92), echivalent cu 2,2% din cei 89 pacienţi cu cel puţin 50 ZE. Într-un studiu de susţinere cu ReFacto AF s-au observat 1 caz de novo şi 2 cazuri de reapariţie a inhibitorilor (toţi cu titru scăzut, cu determinare la un laborator central), la 110 pacienţi; expunerea mediană a fost de 58 ZE (interval 5-140) şi 98 pacienţi au avut cel puţin 50 ZE la ReFacto AF. În al doilea studiu de susţinere, nouăzeci şi opt (98) dintre cei 110 pacienţi iniţiali au continuat tratamentul şi au avut o expunere ulterioară extinsă la ReFacto AF, cu o valoare mediană a ZE suplimentare de 169 (interval 9-425). S-a observat un (1) inhibitor de novo suplimentar, cu titru scăzut. Frecvenţa inhibitorilor observaţi în aceste studii se încadrează în intervalul prevăzut.

În cadrul unui studiu clinic cu ReFacto la PTA, s-a observat 1 inhibitor la 113 pacienţi.

De asemenea, au existat raportări spontane, după punerea pe piaţă, ale unor cazuri cu concentraţii mari de inhibitori la pacienţi trataţi anterior.

Nu există date clinice privind pacienţii netrataţi anterior (PNA) cu ReFacto AF. Cu toate acestea, se planifică efectuarea unor studii clinice la pacienţi netrataţi anterior (PNA) cu ReFacto AF. În cadrul unui studiu clinic, 32 din 101 (32%) pacienţi netrataţi anterior (PNA), au dezvoltat inhibitori în urma tratamentului cu ReFacto: 16 din 101 pacienţi (16%) au prezentat o concentraţie > 5 UB şi 16 din 101 pacienţi (16%) au prezentat o concentraţie ≤ 5 UB. Valoarea mediană a numărului de zile de expunere până la apariţia inhibitorului la aceşti pacienţi a fost de 12 (interval 3 – 49). Dintre cei 16 pacienţi care au prezentat concentraţii mari, 15 au primit tratament imunomodulator (IM). Tratamentul IM a fost iniţiat la 10 din cei 16 pacienţi cu concentraţii mici. IM a avut o eficacitate de 73% la pacienţii cu titruri mari şi de 90% la cei cu titruri mici. Pentru toţi cei 101 pacienţi netrataţi anterior, indiferent de apariţia inhibitorului, valoarea mediană a numărului de zile de expunere este de 197 (interval 1-1299).

În tabelul de mai jos sunt prezentate reacţii adverse pe baza experienţei din studiile clinice cu ReFacto sau cu ReFacto AF, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe. Aceste frecvenţe au fost estimate per pacient şi sunt descrise utilizând următoarele categorii: foarte frecvente (³1/10); frecvente (³1/100 şi <1/10); şi mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa de apariţie per pacient cu ReFacto sau cu ReFacto AF

Foarte frecvente

(≥1/10)

Frecvente

(≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente

(≥1/1000 şi <1/100)

Tulburări hematologice şi limfatice

Inhibitori ai factorului VIII - PNA

Inhibitori ai factorului VIII - PTA

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

 

Anorexie

Tulburări ale sistemului nervos

 

Cefalee

Neuropatie, ameţeală, somnolenţă, disgeuzie

Tulburări cardiace

 

 

Angină pectorală, tahicardie, palpitaţii

Tulburări vasculare

 

Hemoragie/hematom

Hipotensiune arterială, tromboflebită, vasodilataţie, hiperemie facială tranzitorie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

Dispnee, tuse

Tulburări gastro-intestinale

Vărsături

Greaţă

Durere abdominală, diaree

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

 

Urticarie, prurit, erupţii cutanate, hiperhidroză

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie

Mialgie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Astenie, pirexie

Frisoane/senzaţie de frig,

inflamaţie la locul injectării, reacţie la locul injectării, durere la locul injectării

Investigaţii diagnostice

 

 

Creşterea valorilor aspartat aminotrasferazei, alanin aminotrasferazei, bilirubinei serice, creatinfosfokinazei serice

Proceduri medicale şi chirurgicale

 

Complicaţii la nivelul locului de acces vascular

 

 

S-a raportat o reacţie adversă sub forma unui chist la un pacient în vârstă de 11 ani şi altă reacţie sub formă de confuzie, la un pacient în vârstă de 13 ani. Aceste reacţii au fost raportate ca fiind posibil legate de tratamentul cu ReFacto AF.

Siguranţa ReFacto AF a fost evaluată la copii şi adolescenţi trataţi anterior (n=18, cu vârste între 12-16 ani într-un studiu şi n=49, cu vârste între 7-16 ani într-un studiu de susţinere). Deşi studiile au cuprins un număr limitat de copii, există tendinţa unor evenimente adverse cu frecvenţe mai mari la copii cu vârste cuprinse între 7–16 ani, comparativ cu adulţii. În prezent se află în desfăşurare un studiu clinic care evaluează utilizarea moroctocog alfa (AF-CC) la copii cu vârsta sub 6 ani.

De asemenea, pentru ReFacto s-au raportat următoarele reacţii adverse: parestezie, oboseală, vedere înceţoşată, acnee, gastrită, gastroenterită şi durere.

Rar, au fost observate pentru ReFacto, cazuri de hipersensibilitate sau reacţii alergice (care pot include angioedem, senzaţie de arsură şi usturime la nivelul locului de injectare, frisoane, hiperemie facială tranzitorie, urticarie generalizată, cefalee, erupţie cutanată, hipotensiune arterială, letargie, greaţă, stare de nelinişte, tahicardie, senzaţie de constricţie toracică, senzaţie de furnicături, vărsături, wheezing), în unele cazuri ele putând evolua către anafilaxie severă inclusiv şoc (vezi pct. 4.4).

ReFacto AF poate conţine cantităţi reziduale de proteine de hamster. Foarte rar, a fost detectată apariţia anticorpilor împotriva proteinelor de hamster, dar nu s-au înregistrat sechele clinice. Într-un studiu cu ReFacto, douăzeci dintre cei 113 (18%) PTA au prezentat o creştere a concentraţiei anticorpilor anti-OHC, fără efecte clinice aparente.

În cazul apariţiei oricărei reacţii care ar putea fi asociată administrării ReFacto AF, trebuie efectuată o scădere a ratei de perfuzie sau chiar întreruperea acesteia, în funcţie de răspunsul pacientului (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice, factor de coagulare VIII; codul ATC: B02BD02.

ReFacto AF conţine factorul de coagulare VIII recombinant cu deleţia domeniului B (moroctocog alfa). Acesta este o glicoproteină cu masa moleculară de aproximativ 170000 Da, formată din 1438 de aminoacizi. ReFacto AF prezintă caracteristici funcţionale comparabile cu cele ale factorului VIII endogen. Activitatea factorului VIII este puternic redusă la pacienţii cu hemofilie A, ceea ce face necesară terapia de substituţie.

În urma administrării prin perfuzie la un pacient hemofilic, factorul VIII se leagă la factorul von Willebrand prezent în sângele pacientului.

Factorul VIII activat acţionează ca un cofactor pentru factorul IX activat, accelerând conversia factorului X în factor X activat. Factorul X activat converteşte protrombina în trombină. Trombina acţionează apoi pentru conversia fibrinogenului în fibrină, ducând la formarea unui cheag. Hemofilia A este o tulburare ereditară a coagulării sanguine, cu transmitere pe cromozomii sexuali, datorată unor valori scăzute ale factorului VIII:C şi care determină sângerări profuze la nivelul articulaţiilor, muşchilor şi organelor interne, fie în mod spontan, fie ca urmare a unui traumatism produs accidental sau prin intervenţie chirurgicală. În urma tratamentului de substituţie, valorile plasmatice ale factorului VIII cresc, ducând la o corectare temporară a deficitului de factor VIII precum şi a tendinţei de apariţie a episoadelor de sângerare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

În tabelul de mai jos sunt prezentate proprietăţile farmacocinetice ale ReFacto, provenite dintr-un studiu încrucişat cu privire la ReFacto şi concentrat de factor VIII derivat din plasmă, în care s-a utilizat testul pe substrat cromogenic (vezi pct. 4.2) la 18 pacienţi trataţi anterior.

 

Estimările parametrilor farmacocinetici pentru ReFacto la pacienţi cu hemofilie A, trataţi anterior

Parametru FC

Medie

DS

Mediană

ASCt (UI·oră/ml)

19,9

4,9

19,9

t1/2 (h)

14,8

5,6

12,7

CL (ml/oră şi kg)

2,4

0,75

2,3

TMR (oră)

20,2

7,4

18,0

valoare K

(UI/dl creştere în FVIII:C per UI/kg FVIII dat)

2,4

0,38

2,5

Abrevieri: ASCt = aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp, de la momentul zero până la ultima concentraţie măsurabilă; t½ = timp de înjumătăţire plasmatică; CL = clearance; TMR = timp mediu de rezidenţă; valoarea K = rată de recuperare crescută; DS = deviaţie standard

 

Într-un studiu în care potenţa ReFacto AF, a ReFacto şi activitatea FVIII în plasma pacienţilor au fost măsurate utilizând testul pe substrat cromogenic, ReFacto AF s-a dovedit a fi bioechivalent cu ReFacto. Raporturile dintre mediile geometrice minime pătrate ale ReFacto AF şi ReFacto au fost de 100,6%, 99,5% şi 98,1% pentru valoarea K, ASCt şi respectiv ASC¥ (aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp, de la momentul zero la infinit). Intervalele de încredere de 90% corespunzătoare raporturilor mediilor geometrice ReFacto AF şi ReFacto au fost cuprinse în intervalul de bioechivalenţă de 80% şi 125%, ceea ce demonstrează bioechivalenţa între ReFacto AF şi ReFacto.

Într-un studiu farmacocinetic încrucişat, parametrii farmacocinetici pentru ReFacto AF au fost determinaţi la momentul iniţial şi au fost monitorizaţi la 25 pacienţi trataţi anterior (≥12 ani), după administrarea repetată de ReFacto AF timp de şase luni. Raporturile dintre mediile geometrice minime pătrate pentru parametrii farmacocinetici în luna a 6-a şi la momentul iniţial au fost de 107%, 100% şi 104% pentru valoarea K, ASCt şi respectiv ASC¥ Intervalele de încredere de 90% corespunzătoare raporturilor dintre parametrii farmacocinetici în luna a 6-a şi la momentul iniţial au fost cuprinse în intervalul de bioechivalenţă de 80% şi 125%. Aceasta demonstrează faptul că nu au existat modificări dependente de timp cu privire la proprietăţile farmacocinetice ale ReFacto AF.

În acelaşi studiu, în care potenţa medicamentului ReFacto AF şi a comparatorului conţinând factor VIII recombinant cu lungime completă (FVIIIrLC) şi activitatea FVIII măsurată în probele plasmatice au fost determinate prin utilizarea aceluiaşi test de coagulare într-o singură etapă la un laborator central, ReFacto AF s-a dovedit a fi echivalent din punct de vedere farmacocinetic cu FVIIIrLC, la 30 pacienţi trataţi anterior (≥ 12 ani), utilizând metoda standard de bioechivalenţă.

Parametrii farmacocinetici ai ReFacto pentru PNA au fost evaluaţi cu ajutorul testului cromogenic. Aceşti pacienţi (n = 59, vârsta mediană 10 ± 8,3 luni) au prezentat o recuperare crescută medie în săptămâna 0 de 1,5 ± 0,6 UI/dl pe UI/kg (interval 0,2 - 2,8 UI/dl pe UI/kg), mai scăzută decât cea obţinută la PTA trataţi cu ReFacto în săptămâna 0, cu o valoare K medie de 2,4 ± 0,4 UI/dl pe UI/kg (interval 1,1 - 3,8 UI/dl pe UI/kg). În cazul PNA, recuperarea crescută medie fost stabilă pe toată perioada de timp (5 vizite pe durata a 2 ani) şi a variat între 1,5 şi 1,8 UI/dl pe UI/kg. Modelele populaţionale farmacocinetice care au utilizat date de la 44 PNA au determinat un timp mediu de înjumătăţire plasmatică de aproximativ 8,0 ± 2,2 ore.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

Nu s-au efectuat investigaţii privind potenţialul carcinogenic sau toxicitatea asupra funcţiei de reproducere.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1

Lista excipienţilor

Pulbere

Zahăr

Clorură de calciu dihidrat

L-histidină

Polisorbat 80

Clorură de sodiu

Solvent

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, inclusiv alte soluţii de perfuzie.

Trebuie utilizat numai setul de perfuzie furnizat, deoarece este posibil un eşec al tratamentului datorită adsorbţiei factorului de coagulare VIII uman pe suprafeţele interne ale unor părţi din echipamentul de perfuzie.

6.3 Perioada de valabilitate

Flaconul cu pulbere nedeschis

3 ani.

După reconstituire

Stabilitatea fizică şi chimică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 3 ore, la temperaturi de cel mult 25°C.

Medicamentul nu conţine conservanţi; prin urmare, medicamentul reconstituit trebuie utilizat imediat sau în decurs de cel mult 3 ore după reconstituire. Alte condiţii şi perioade de păstrare în timpul utilizării reprezintă responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra şi transporta la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela, pentru a se preveni deteriorarea seringii preumplute.

În scopul utilizării în ambulator, medicamentul poate fi scos de la frigider pentru o perioadă unică de cel mult 3 luni, la temperatura camerei (cel mult 25°C). La sfârşitul acestei perioade de păstrare la temperatura camerei, acest medicament nu trebuie redepozitat la frigider, ci trebuie utilizat sau eliminat.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere de 1000 UI într-un flacon de 10 ml (sticlă de tip I), prevăzut cu un dop (butil) şi capsă de tip “flip off” (aluminiu) şi 4 ml de solvent în seringă preumplută (sticlă de tip I) prevăzută cu dop cu piston (butil), un capac de protecţie (butil) şi un dispozitiv de reconstituire cu adaptor steril pentru flacon, set steril de perfuzie, tampoane cu alcool medicinal, plasture şi tifon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Flaconul cu pulbere liofilizată de medicament pentru injecţie trebuie reconstituit cu solventul furnizat [soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%)], aflat în seringa preumplută, utilizând dispozitivul de reconstituire cu adaptor steril pentru flacon. Flaconul trebuie rotit încet, până la dizolvarea întregii cantităţi de pulbere.

După reconstituire, medicamentul conţine polisorbat-80, care este cunoscut prin capacitatea sa de a creşte rata de extragere a di-(2-etilhexil)ftalat (DEHF) din clorura de polivinil (PVC). Acest lucru trebuie avut în vedere pe durata preparării şi administrării medicamentului, incluzând timpul de depozitare într-un recipient de PVC după reconstituire. Este important ca recomandările date la punctul 6.3 să fie urmate cu stricteţe.

După reconstituire, soluţia este aspirată înapoi în seringă. Soluţia va fi limpede sau uşor opalescentă şi incoloră. Dacă se observă particule vizibile sau decolorări, soluţia trebuie eliminată.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/103/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 13 aprilie 1999

Data reînnoirii autorizaţiei: 15 aprilie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ReFacto AF 1000 UI, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare seringă preumplută conţine o cantitate nominală de 1000 UI* de moroctocog alfa**.

După reconstituire fiecare ml de soluţie conţine aproximativ 250 UI moroctocog alfa.

*Potenţa (Unităţi Internaţionale) este determinată cu ajutorul testului cromogenic agreat de farmacopeea europeană. Activitatea specifică a ReFacto AF este de 7600-13800 UI/mg proteină.

**Factorul de coagulare VIII uman este produs prin tehnologia ADN-ului recombinant în celule ovariene de hamster chinezesc (OHC). Moroctocog alfa este o glicoproteină cu 1438 de aminoacizi, care prezintă o secvenţă comparabilă cu forma de 90 + 80 kDa a factorului VIII (mai exact, obţinută prin înlăturarea domeniului B) şi modificări post-translaţionale similare cu cele constatate în cazul moleculei derivate din plasmă.

Excipienţi:

După reconstituire, 1,23 mmol (29 mg) sodiu per seringă preumplută.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în seringă preumplută.

Pulbere sau aglomerat de culoare albă până la aproape albă în compartimentul superior al seringii preumplute.

Solvent limpede, incolor în compartimentul inferior al seringii preumplute.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia sângerărilor la pacienţii cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).

ReFacto AF poate fi utilizat la adulţi şi copii de toate vârstele, inclusiv la nou-născuţi.

ReFacto AF nu conţine factorul von Willebrand, prin urmare nu este indicat în boala von Willebrand.

4.2 Doze şi mod de administrare

Iniţierea tratamentului trebuie să se facă sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei A.

Doze

Potenţa declarată a ReFacto AF se bazează pe testul pe substrat cromogenic agreat de farmacopeea europeană, în care standardul de potenţă de fabricare a fost calibrat în conformitate cu Standardul Internaţional al OMS, utilizând testul pe substrat cromogenic. Când se monitorizează nivelurile de activitate a factorului VIII al pacientului în timpul tratamentului cu ReFacto AF, se recomandă intens, utilizarea testului pe substrat cromogenic agreat de farmacopeea europeană. Testul pe substrat cromogenic determină rezultate mai mari decât cele observate în cazul utilizării testului de coagulare într-o singură etapă. În mod obişnuit, rezultatele testului de coagulare într-o singură etapă sunt cu 20-50% mai mici decât rezultatele testului pe substrat cromogenic. Pentru corectarea acestei discrepanţe se poate utiliza standardul de laborator ReFacto AF (vezi pct. 5.2).

Un alt produs moroctocog alfa, aprobat pentru utilizare în afara Europei, are o potenţă diferită, stabilită prin utilizarea unui standard de potenţă de fabricare care a fost calibrat în conformitate cu Standardul Internaţional al OMS, utilizând testul de coagulare într-o singură etapă; acest medicament este identificat prin denumirea comercială XYNTHA. Datorită diferenţelor dintre metodele utilizate pentru stabilirea potenţei produselor XYNTHA şi ReFacto AF, 1 UI de XYNTHA (calibrat prin testul într-o singură etapă) este echivalentă cu aproximativ 1,38 UI de ReFacto AF (calibrat prin testul pe substrat cromogenic). Dacă se prescrie ReFacto AF unui pacient căruia i se administrează în mod normal tratament cu XYNTHA, medicul poate lua în considerare modificarea dozelor recomandate, pe baza valorilor de recuperare ale factorului VIII.

În funcţie de regimul terapeutic actual, persoanelor cu hemofilie A trebuie să li se recomande să poarte asupra lor o cantitate adecvată de medicament care conţine factorul VIII, pentru tratamentul prevăzut în timpul călătoriilor. Pacienţii trebuie sfătuiţi să se adreseze medicului lor pentru recomandări înaintea călătoriilor.

Doza şi durata tratamentului de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de localizarea şi intensitatea sângerării, precum şi de starea clinică a pacientului. Dozele administrate trebuie ajustate conform răspunsului clinic al pacientului. În cazul prezenţei unui inhibitor, este posibil să fie necesară administrarea unor doze mai mari sau a unui tratament specific corespunzător.

Numărul de unităţi de factor VIII administrate este exprimat în unităţi internaţionale (UI), care sunt definite în conformitate cu standardul în vigoare al OMS privind medicamentele care conţin factorul de coagulare VIII. Activitatea plasmatică a factorului VIII este exprimată fie procentual (relativ la plasma umană normală), fie în unităţi internaţionale (relativ la un standard internaţional privind factorul VIII plasmatic). O unitate internaţională (UI) de activitate a factorului VIII reprezintă echivalentul cantităţii de factor VIII dintr-un ml de plasmă umană normală. Calcularea dozei de factor VIII necesare se bazează pe constatarea empirică conform căreia administrarea unei unităţi internaţionale (UI) de factor VIII pe kg duce la creşterea activităţii factorului VIII plasmatic cu 2 UI/dl. Dozele recomandate se determină cu ajutorul următoarei formule:

Numărul de unităţi necesare (UI) = greutatea (kg) x creşterea dorită a factorului VIII (% sau UI/dl) x 0,5 (UI/kg pe UI/dl), unde 0,5 UI/kg pe UI/dl reprezintă inversul ratei de recuperare crescută, observată în general după perfuziile de factor VIII.

Cantitatea administrată şi frecvenţa de administrare trebuie ajustate întotdeauna în scopul maximizării eficacităţii clinice, pentru fiecare pacient în parte.

În cazul evenimentelor de tip hemoragic enumerate mai jos, nivelul de activitate al factorului VIII nu trebuie să scadă sub valorile date ale nivelului de activitate plasmatică (în % din valoarea normală sau în UI/dl), în intervalul de timp corespunzător. Datele din tabelul de mai jos pot fi utilizate ca referinţă pentru stabilirea dozajului în episoadele de sângerare şi în intervenţiile chirurgicale:

 

Intensitatea hemoragiei/

Tipul de procedură chirurgicală

Nivelul de activitate al factorului VIII necesar (% sau UI/dl)

Frecvenţa dozelor (ore)/

Durata tratamentului (zile)

Hemoragii

 

 

Hemartroză precoce, sângerare musculară sau a cavităţii bucale

20-40

A se repeta la intervale de 12-24 de ore. Cel puţin 1 zi, până la oprirea episodului de sângerare, după cum o indică evoluţia durerii, sau până la vindecare.

Hemartroză mai extinsă, sângerare musculară sau hematom

30-60

A se repeta perfuzia la intervale de 12-24 de ore, timp de 3-4 zile sau mai mult, până la dispariţia durerii şi a manifestărilor acute de incapacitare.

Hemoragii care pun viaţa în pericol

60-100

A se repeta perfuzia la intervale de 8-24 de ore, până la înlăturarea riscului.

Intervenţii chirurgicale

 

 

Minore,

inclusiv extracţii dentare

30-60

La intervale de 24 de ore, cel puţin 1 zi, până la vindecare.

Majore

80-100

(pre- şi post-operatorii)

A se repeta perfuzia la intervale de 8-24 de ore, până la vindecarea adecvată a plăgii, apoi a se continua tratamentul timp de cel puţin încă 7 zile, pentru a menţine un nivel de activitate al factorului VIII cuprins între 30% şi 60% (UI/dl).

 

Se recomandă determinarea corespunzătoare a valorilor de factor VIII pe durata tratamentului, cu rol orientativ în stabilirea dozei care trebuie administrată şi a frecvenţei de repetare a perfuziilor. Cu precădere în cazul intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea cu precizie a tratamentului de substituţie prin intermediul testelor de coagulare (activitatea factorului VIII plasmatic). Răspunsul la administrarea de factor VIII, exprimat prin valoarea indicelui de recuperare in vivo şi prin valoarea timpului de înjumătăţire, variază de la un pacient la altul.

Dozele uzuale pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A severă sunt de 20 până la 40 UI de factor VIII pe kg, la intervale de 2 sau 3 zile. În unele cazuri, în special la pacienţii mai tineri, pot fi necesare intervale de dozaj mai scurte sau doze mai mari.

Pacienţii care utilizează terapie de substituţie cu factor VIII trebuie monitorizaţi pentru a detecta eventuala producere de inhibitori ai factorului VIII. În cazul în care nu se reuşeşte atingerea nivelurilor plasmatice anticipate ale activităţii factorului VIII sau în cazul în care sângerarea nu poate fi controlată cu o doză corespunzătoare, trebuie efectuate teste biologice pentru a determina dacă sunt prezenţi inhibitori ai factorului VIII. Datele din studiile clinice au indicat faptul că, dacă inhibitorii sunt prezenţi la niveluri mai mici de 10 unităţi Bethesda (UB), administrarea unei cantităţi suplimentare de factor antihemofilic poate neutraliza inhibitorii. La pacienţii cu niveluri ale inhibitorului peste 10 UB, este posibil ca tratamentul cu factor VIII să nu fie eficace, în acest caz trebuind luate în considerare alte opţiuni terapeutice. Asistenţa medicală acordată acestor pacienţi trebuie să fie coordonată de medici cu experienţă în tratarea pacienţilor cu hemofilie (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Studiile privind siguranţa şi eficacitatea ReFacto au fost efectuate atât la copii şi adolescenţi trataţi anterior (n=31, cu vârste cuprinse între 8-18 ani), cât şi la nou-născuţi, sugari şi copii netrataţi anterior (n=101, cu vârste <1-52 luni).

În cazul administrării ReFacto AF la copii cu vârste mai mici, trebuie anticipată necesitatea administrării unei doze crescute în comparaţie cu cea utilizată la adulţi şi la copiii mai mari. Într-un studiu cu ReFacto la copii cu vârsta sub 6 ani, analiza farmacocinetică a evidenţiat un timp de înjumătăţire plasmatică şi de recuperare mai mic decât cel observat la copiii mai mari şi la adulţi (vezi pct. 5.2). În timpul studiilor clinice, copiii cu vârsta sub 6 ani, aflaţi sub tratament profilactic, au primit o doză medie de ReFacto de 50 UI/kg şi au prezentat o medie de 6,1 episoade hemoragice pe an. Copiii mai mari şi adulţii aflaţi sub tratament profilactic au utilizat o doză medie de 27 UI/kg şi au prezentat o medie de 10 episoade hemoragice pe an. Într-un studiu clinic, doza medie pentru o perfuzie cu ReFacto în cazul episoadelor hemoragice la copii cu vârsta sub 6 ani a fost mai mare decât doza medie administrată la copii mai mari şi la adulţi (51,3 UI/kg şi respectiv 29,3 UI/kg).

Insuficienţă renală sau hepatică

Ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică nu a fost studiată în cadrul unor studii clinice.

Mod de administrare

ReFacto AF se administrează prin injecţie intravenoasă, pe durata a câteva minute, după reconstituirea pulberii liofilizate pentru soluţie injectabilă cu soluţia injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Viteza de administrare trebuie determinată în funcţie de gradul de confort al pacientului.

Se recomandă instruirea adecvată a personalului nemedical care administrează acest medicament.

În interesul siguranţei pacienţilor, se recomandă ca de fiecare dată când se administrează ReFacto AF, să se înregistreze denumirea şi numărul de serie al medicamentului.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea înaintea administrării, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Hipersensibilitate la proteine de hamster.

4.4 Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacţii de hipersensibilizare de tip alergic

Ca în cazul oricărui medicament cu conţinut de proteine administrat intravenos, este posibilă apariţia reacţiilor de hipersensibilizare de tip alergic. Medicamentul conţine urme de proteine de hamster. Pacienţii trebuie informaţi asupra semnelor precoce ale reacţiilor de hipersensibilizare (incluzând erupţie cutanată, urticarie generalizată, constricţie toracică, wheezing, hipotensiune arterială) şi anafilaxie. În cazul apariţiei unei reacţii alergice sau anafilactice, administrarea ReFacto AF trebuie întreruptă imediat, şi trebuie iniţiat un tratament adecvat. În cazul apariţiei şocului, trebuie aplicate standardele medicale în vigoare pentru tratamentul stării de şoc. Pacienţii trebuie informaţi ca în cazul apariţiei oricăruia dintre simptomele de mai sus, să întrerupă administrarea medicamentului şi să contacteze medicul sau să solicite asistenţă medicală de urgenţă, în funcţie de tipul şi severitatea reacţiei.

Anticorpi neutralizanţi (inhibitori)

Formarea de anticorpi neutralizanţi (inhibitori) împotriva factorului VIII reprezintă o complicaţie cunoscută în cadrul tratamentului pacienţilor cu hemofilie A. De obicei, aceşti inhibitori sunt imunoglobuline Ig G care antagonizează activitatea procoagulantă a factorului VIII, cuantificate în unităţi Bethesda (UB) pe ml de plasmă, prin modificarea Nijmegen a testului Bethesda. Riscul producerii de inhibitori este corelat cu expunerea la factor VIII, cota cea mai mare de risc înregistrându-se în primele 20 de zile de expunere. S-au observat inhibitori la pacienţii trataţi anterior, cărora li s-au administrat medicamente conţinând factor VIII, incluzând ReFacto AF. S-au observat cazuri de recurenţă a inhibitorilor (titruri mici) după trecerea de la un medicament conţinând factor VIII recombinant la un altul, la pacienţii trataţi anterior, cu peste 100 zile de expunere, care au dezvoltat inhibitori în antecedente. Pacienţii trataţi cu factor de coagulare VIII recombinant trebuie să fie monitorizaţi atent prin observaţii clinice şi teste de laborator corespunzătoare, pentru a detecta apariţia inhibitorilor (vezi pct. 4.8).

Raportări privind lipsa efectului

În studiile clinice şi în experienţa după punerea pe piaţă a ReFacto, s-au primit raportări privind lipsa efectului, în principal la pacienţii cu tratament profilactic. Lipsa efectului, raportată în cazul administrării ReFacto, a fost descrisă prin sângerări la nivelul articulaţiilor ţintă, sângerări la nivelul unor articulaţii noi sau prin senzaţia subiectivă a pacientului privind apariţia unei noi sângerări. La trecerea pe tratamentul cu ReFacto AF este important să se efectueze titrarea individuală şi monitorizarea concentraţiei de factor VIII pentru fiecare pacient, pentru a asigura un răspuns terapeutic adecvat.

În interesul siguranţei pacienţilor, se recomandă ca de fiecare dată când se administrează ReFacto AF, să se înregistreze denumirea specificată pe cutie şi numărul de serie al medicamentului. Pacienţii pot ataşa una din etichetele detaşabile de pe seringa preumplută pentru a înregistra numărul de serie în jurnalul lor sau pentru a raporta orice reacţii adverse.

După reconstituire, acest medicament conţine 1,23 mmol (29 mg) sodiu per seringă preumplută; acest fapt trebuie luat în considerare la pacienţii cu regim hiposodat.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii asupra funcţiei de reproducere la animale cu factorul VIII, prin urmare nu există date disponibile privind efectul asupra fertilităţii. Datorită frecvenţei rare de apariţie a hemofiliei A la femei, nu există experienţă în ceea ce priveşte utilizarea factorului VIII pe durata sarcinii şi alăptării. De aceea, factorul VIII nu trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptării decât dacă este absolut necesar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

ReFacto AF nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Inhibarea factorului VIII

Apariţia anticorpilor neutralizanţi (inhibitori) ai factorului VIII este un fenomen binecunoscut în tratamentul pacienţilor cu hemofilie A. Similar tuturor medicamentelor care conţin factor de coagulare VIII, pacienţii trebuie monitorizaţi în vederea detectării apariţiei inhibitorilor, care trebuie măsuraţi în Unităţi Bethesda (UB), prin modificarea Nijmegen a testului Bethesda. Dacă apar asemenea inhibitori, afecţiunea se poate manifesta printr-un răspuns clinic insuficient. În asemenea cazuri se recomandă contactarea unui centru specializat în tratamentul hemofiliei.

În cadrul unui studiu clinic cu ReFacto AF la pacienţi trataţi anterior (PTA), incidenţa apariţiei inhibitorilor factorului VIII a fost obiectivul final primar privind siguranţa. S-au observat două cazuri de apariţie a inhibitorilor tranzitori în titruri mici, fără manifestări clinice, la 94 pacienţi cu o expunere mediană de 76 zile de expunere (ZE, interval 1-92), echivalent cu 2,2% din cei 89 pacienţi cu cel puţin 50 ZE. Într-un studiu de susţinere cu ReFacto AF s-au observat 1 caz de novo şi 2 cazuri de reapariţie a inhibitorilor (toţi cu titru scăzut, cu determinare la un laborator central), la 110 pacienţi; expunerea mediană a fost de 58 ZE (interval 5-140) şi 98 pacienţi au avut cel puţin 50 ZE la ReFacto AF. În al doilea studiu de susţinere, nouăzeci şi opt (98) dintre cei 110 pacienţi iniţiali au continuat tratamentul şi au avut o expunere ulterioară extinsă la ReFacto AF, cu o valoare mediană a ZE suplimentare de 169 (interval 9-425). S-a observat un inhibitor de novo suplimentar, cu titru scăzut. Frecvenţa inhibitorilor observaţi în aceste studii se încadrează în intervalul prevăzut.

În cadrul unui studiu clinic cu ReFacto la PTA, s-a observat 1 inhibitor la 113 pacienţi.

De asemenea, au existat raportări spontane, după punerea pe piaţă, ale unor cazuri cu concentraţii mari de inhibitori la PTA.

Nu există date clinice privind pacienţii netrataţi anterior (PNA) cu ReFacto AF. Cu toate acestea, se află în desfăşurare studii clinice cu ReFacto AF la PNA. În cadrul unui studiu clinic, 32 din 101 (32%) PNA, au dezvoltat inhibitori în urma tratamentului cu ReFacto: 16 din 101 pacienţi (16%) au prezentat o concentraţie > 5 UB şi 16 din 101 pacienţi (16%) au prezentat o concentraţie ≤ 5 UB. Valoarea mediană a numărului de zile de expunere până la apariţia inhibitorului la aceşti pacienţi a fost de 12 (interval 3 – 49). Dintre cei 16 pacienţi care au prezentat concentraţii mari, 15 au primit tratament imunomodulator (IM). Tratamentul IM a fost iniţiat la 10 din cei 16 pacienţi cu concentraţii mici. IM a avut o eficacitate de 73% la pacienţii cu titruri mari şi de 90% la cei cu titruri mici. Pentru toţi cei 101 PNA, indiferent de apariţia inhibitorului, valoarea mediană a numărului de zile de expunere este de 197 (interval 1-1299).

În tabelul de mai jos sunt prezentate reacţii adverse pe baza experienţei din studiile clinice cu ReFacto sau cu ReFacto AF, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe. Aceste frecvenţe au fost estimate per pacient şi sunt descrise utilizând următoarele categorii: foarte frecvente (³1/10); frecvente (³1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi <1/100); rare (>1/10.000 şi <1/1.000); foarte rare (<1/10.000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa de apariţie per pacient cu ReFacto sau cu ReFacto AF

Foarte frecvente

(≥1/10)

Frecvente

(≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente

(≥1/1000 şi <1/100)

Tulburări hematologice şi limfatice

Inhibitori ai factorului VIII - PNA

Inhibitori ai factorului VIII - PTA

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

 

Anorexie

Tulburări ale sistemului nervos

 

Cefalee

Neuropatie, ameţeală, somnolenţă, disgeuzie

Tulburări cardiace

 

 

Angină pectorală, tahicardie, palpitaţii

Tulburări vasculare

 

Hemoragie/hematom

Hipotensiune arterială, tromboflebită, vasodilataţie, hiperemie facială tranzitorie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

Dispnee, tuse

Tulburări gastro-intestinale

Vărsături

Greaţă

Durere abdominală, diaree

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

 

Urticarie, prurit, erupţii cutanate, hiperhidroză

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie

Mialgie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Astenie, pirexie

Frisoane/senzaţie de frig,

inflamaţie la locul injectării, reacţie la locul injectării, durere la locul injectării

Investigaţii diagnostice

 

 

Creşterea valorilor aspartat aminotrasferazei, alanin aminotrasferazei, bilirubinei serice, creatinfosfokinazei serice

Proceduri medicale şi chirurgicale

 

Complicaţii la nivelul locului de acces vascular

 

 

Rar, au fost observate pentru ReFacto, cazuri de hipersensibilitate sau reacţii alergice (care pot include angioedem, senzaţie de arsură şi usturime la nivelul locului de injectare, frisoane, hiperemie facială tranzitorie, urticarie generalizată, cefalee, erupţie cutanată, hipotensiune arterială, letargie, greaţă, stare de nelinişte, tahicardie, senzaţie de constricţie toracică, senzaţie de furnicături, vărsături, wheezing), în unele cazuri ele putând evolua către anafilaxie severă inclusiv şoc (vezi pct. 4.4).

ReFacto AF poate conţine cantităţi reziduale de proteine de hamster. Foarte rar, a fost detectată apariţia anticorpilor împotriva proteinelor de hamster, dar nu s-au înregistrat sechele clinice. Într-un studiu cu ReFacto, douăzeci dintre cei 113 (18%) PTA au prezentat o creştere a concentraţiei anticorpilor anti-OHC, fără efecte clinice aparente.

În cazul apariţiei oricărei reacţii care ar putea fi asociată administrării ReFacto AF, trebuie efectuată o scădere a ratei de perfuzie sau chiar întreruperea acesteia, în funcţie de răspunsul pacientului (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

S-au raportat un eveniment advers sub forma unui chist la un pacient în vârstă de 11 ani şi un alt eveniment sub formă de confuzie, la un pacient în vârstă de 13 ani ca fiind posibil legate de tratamentul cu ReFacto AF.

Siguranţa ReFacto AF a fost evaluată la copii şi adolescenţi trataţi anterior (n=18, cu vârste între 12-16 ani într-un studiu şi n=49, cu vârste între 7-16 ani într-un studiu de susţinere). Deşi studiile au cuprins un număr limitat de copii, există tendinţa unor evenimente adverse cu frecvenţe mai mari la copii cu vârste cuprinse între 7–16 ani, comparativ cu adulţii. În prezent se află în desfăşurare un studiu clinic care evaluează utilizarea moroctocog alfa (AF-CC) la copii cu vârsta sub 6 ani.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice, factor de coagulare VIII; codul ATC: B02BD02.

ReFacto AF conţine factorul de coagulare VIII recombinant cu deleţia domeniului B (moroctocog alfa). Acesta este o glicoproteină cu masa moleculară de aproximativ 170000 Da, formată din 1438 de aminoacizi. ReFacto AF prezintă caracteristici funcţionale comparabile cu cele ale factorului VIII endogen. Activitatea factorului VIII este puternic redusă la pacienţii cu hemofilie A, ceea ce face necesară terapia de substituţie.

În urma administrării prin perfuzie la un pacient hemofilic, factorul VIII se leagă la factorul von Willebrand prezent în sângele pacientului.

Factorul VIII activat acţionează ca un cofactor pentru factorul IX activat, accelerând conversia factorului X în factor X activat. Factorul X activat converteşte protrombina în trombină. Trombina acţionează apoi pentru conversia fibrinogenului în fibrină, ducând la formarea unui cheag. Hemofilia A este o tulburare ereditară a coagulării sanguine, cu transmitere pe cromozomii sexuali, datorată unor valori scăzute ale factorului VIII:C şi care determină sângerări profuze la nivelul articulaţiilor, muşchilor şi organelor interne, fie în mod spontan, fie ca urmare a unui traumatism produs accidental sau prin intervenţie chirurgicală. În urma tratamentului de substituţie, valorile plasmatice ale factorului VIII cresc, ducând la o corectare temporară a deficitului de factor VIII precum şi a tendinţei de apariţie a episoadelor de sângerare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

În tabelul de mai jos sunt prezentate proprietăţile farmacocinetice ale ReFacto, provenite dintr-un studiu încrucişat cu privire la ReFacto şi concentrat de factor VIII derivat din plasmă, în care s-a utilizat testul pe substrat cromogenic (vezi pct. 4.2) la 18 pacienţi trataţi anterior.

 

Estimările parametrilor farmacocinetici pentru ReFacto la pacienţi cu hemofilie A, trataţi anterior

Parametru FC

Medie

DS

Mediană

ASCt (UI·oră/ml)

19,9

4,9

19,9

t1/2 (h)

14,8

5,6

12,7

CL (ml/oră şi kg)

2,4

0,75

2,3

TMR (oră)

20,2

7,4

18,0

valoare K

(UI/dl creştere în FVIII:C per UI/kg FVIII dat)

2,4

0,38

2,5

Abrevieri: ASCt = aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp, de la momentul zero până la ultima concentraţie măsurabilă; t½ = timp de înjumătăţire plasmatică; CL = clearance; TMR = timp mediu de rezidenţă; valoarea K = rată de recuperare crescută; DS = deviaţie standard

 

Într-un studiu în care potenţa ReFacto AF, a ReFacto şi activitatea FVIII în plasma pacienţilor au fost măsurate utilizând testul pe substrat cromogenic, ReFacto AF s-a dovedit a fi bioechivalent cu ReFacto. Raporturile dintre mediile geometrice minime pătrate ale ReFacto AF şi ReFacto au fost de 100,6%, 99,5% şi 98,1% pentru valoarea K, ASCt şi respectiv ASC¥ (aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp, de la momentul zero la infinit). Intervalele de încredere de 90% corespunzătoare raporturilor mediilor geometrice ReFacto AF şi ReFacto au fost cuprinse în intervalul de bioechivalenţă de 80% şi 125%, ceea ce demonstrează bioechivalenţa între ReFacto AF şi ReFacto.

Într-un studiu farmacocinetic încrucişat, parametrii farmacocinetici pentru ReFacto AF au fost determinaţi la momentul iniţial şi au fost monitorizaţi la 25 pacienţi trataţi anterior (≥12 ani), după administrarea repetată de ReFacto AF timp de şase luni. Raporturile dintre mediile geometrice minime pătrate pentru parametrii farmacocinetici în luna a 6-a şi la momentul iniţial au fost de 107%, 100% şi 104% pentru valoarea K, ASCt şi respectiv ASC¥ Intervalele de încredere de 90% corespunzătoare raporturilor dintre parametrii farmacocinetici în luna a 6-a şi la momentul iniţial au fost cuprinse în intervalul de bioechivalenţă de 80% şi 125%. Aceasta demonstrează faptul că nu au existat modificări dependente de timp cu privire la proprietăţile farmacocinetice ale ReFacto AF.

În acelaşi studiu, în care potenţa medicamentului ReFacto AF şi a comparatorului conţinând factor VIII recombinant cu lungime completă (FVIIIrLC) şi activitatea FVIII măsurată în probele plasmatice au fost determinate prin utilizarea aceluiaşi test de coagulare într-o singură etapă la un laborator central, ReFacto AF s-a dovedit a fi echivalent din punct de vedere farmacocinetic cu FVIIIrLC, la 30 pacienţi trataţi anterior (≥ 12 ani), utilizând metoda standard de bioechivalenţă.

Parametrii farmacocinetici ai ReFacto pentru PNA au fost evaluaţi cu ajutorul testului cromogenic. Aceşti pacienţi (n = 59, vârsta mediană 10 ± 8,3 luni) au prezentat o recuperare crescută medie în săptămâna 0 de 1,5 ± 0,6 UI/dl pe UI/kg (interval 0,2 - 2,8 UI/dl pe UI/kg), mai scăzută decât cea obţinută la PTA trataţi cu ReFacto în săptămâna 0, cu o valoare K medie de 2,4 ± 0,4 UI/dl pe UI/kg (interval 1,1 - 3,8 UI/dl pe UI/kg). În cazul PNA, recuperarea crescută medie fost stabilă pe toată perioada de timp (5 vizite pe durata a 2 ani) şi a variat între 1,5 şi 1,8 UI/dl pe UI/kg. Modelele populaţionale farmacocinetice care au utilizat date de la 44 PNA au determinat un timp mediu de înjumătăţire plasmatică de aproximativ 8,0 ± 2,2 ore.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

Nu s-au efectuat investigaţii privind potenţialul carcinogenic sau toxicitatea asupra funcţiei de reproducere.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1

Lista excipienţilor

Pulbere

Zahăr

Clorură de calciu dihidrat

L-histidină

Polisorbat 80

Clorură de sodiu

Solvent

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, inclusiv alte soluţii de perfuzie.

Trebuie utilizat numai setul de perfuzie furnizat, deoarece este posibil un eşec al tratamentului datorită adsorbţiei factorului de coagulare VIII uman pe suprafeţele interne ale unor părţi din echipamentul de perfuzie.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

După reconstituire

Stabilitatea fizică şi chimică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 3 ore, la temperaturi de cel mult 25°C.

Medicamentul nu conţine conservanţi; prin urmare, medicamentul reconstituit trebuie utilizat imediat sau în decurs de cel mult 3 ore după reconstituire sau după îndepărtarea capacului gri.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra şi transporta la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

În scopul utilizării în ambulator, medicamentul poate fi scos de la frigider pentru o perioadă unică de cel mult 3 luni, la temperatura camerei (cel mult 25°C). La sfârşitul acestei perioade de păstrare la temperatura camerei, acest medicament nu trebuie redepozitat la frigider, ci trebuie utilizat sau eliminat.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere liofilizată de 1000 UI în compartimentul superior şi 4 ml solvent în compartimentul inferior al seringii preumplute (sticlă de tip I), prevăzută cu sistem de închidere şi piston de cauciuc butil, o tijă a pistonului pentru asamblare, un capac steril de polipropilenă pentru aerisire, un set steril de perfuzie, tampoane cu alcool medicinal, plasture şi o bucată de tifon.

Cutie cu o seringă preumplută.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pulberea liofilizată din compartimentul superior al seringii preumplute trebuie reconstituită cu solventul [soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%)] din compartimentul inferior al seringii preumplute. Seringa preumplută trebuie rotită încet, până la dizolvarea întregii cantităţi de pulbere. Pentru informaţii suplimentare despre modul de reconstituire şi administrare, vă rugăm să consultaţi punctul 3 al Prospectului.

După reconstituire, soluţia trebuie să fie limpede sau uşor opalescentă şi incoloră. Soluţia trebuie eliminată, dacă se observă particule vizibile sau modificarea culorii.

După reconstituire, medicamentul conţine polisorbat-80, care este cunoscut prin capacitatea sa de a creşte rata de extragere a di-(2-etilhexil)ftalat (DEHF) din clorura de polivinil (PVC). Acest lucru trebuie avut în vedere pe durata preparării şi administrării medicamentului, incluzând timpul de depozitare într-un recipient de PVC după reconstituire. Este important ca recomandările date la punctul 6.3 să fie urmate cu stricteţe.

Tubul setului de perfuzie inclus în această trusă nu conţine DEHF.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 13 aprilie 1999

Data reînnoirii autorizaţiei: 15 aprilie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/  

ANEXA II

A.PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B.CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Biovitrum AB (publ)

Strandbergsgatan 49

SE-11276 Stockholm

Suedia

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Wyeth Farma S.A

 

Autovia del Norte A-1 Km 23

 

Desvio Algete Km 1

 

28700 San Sebastian de los Reyes

 

Madrid

 

Spania

 

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

·CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

·CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) trebuie să se asigure că, la lansare, toţi profesioniştii din domeniul sanitar susceptibili să prescrie/să utilizeze ReFacto AF, toate laboratoarele susceptibile să monitorizeze pacienţii cărora li se administrează ReFacto AF şi toate asociaţiile de pacienţi cu hemofilie din UE vor primi pachete educaţionale.

Pachetul educaţional trebuie să conţină următoarele:

·Rezumatul caracteristicilor produsului şi Prospectul cu informaţii pentru pacient, pentru ReFacto AF.

·Materiale educaţionale.

Pachetul educaţional pentru personalul medical trebuie să includă materiale educaţionale pe care medicii le vor furniza pacienţilor, înaintea administrării ReFacto AF.

Materialele educaţionale destinate personalului medical, pacienţilor şi asociaţiilor de pacienţi cu hemofilie trebuie să includă următoarele elemente cheie:

·Principalele diferenţe între medicamentul din flacon şi din seringă preumplută

·Modificările evidenţiate în Rezumatul caracteristicilor produsului şi în Prospectul cu informaţii pentru pacient, pentru ReFacto AF în flacon şi în seringă preumplută

·Instrucţiuni specifice cu privire la identificarea adecvată, dozele şi testarea eficacităţii ReFacto AF.

·Cum se diferenţiază moroctocog alfa de nonacog alfa.

·Riscurile potenţiale ale erorilor de tratament când se utilizează teste diferite sau un standard de laborator diferit pentru monitorizarea pacienţilor.

·Existenţa unui alt medicament care conţine moroctocog alfa, pentru utilizare în afara Europei, cu o potenţă diferită, atribuită prin utilizarea testului de coagulare într-o singură etapă, aşa cum

·Importanţa şi modalităţile de raportare a reacţiilor adverse suspectate (incluzând apariţia inhibitorului), cu detalierea numelui şi numărului de serie al medicamentului utilizat cu ajutorul etichetei detaşabile.

·Importanţa şi modalităţile de raportare a erorilor de tratament, a cauzelor şi consecinţelor acestora, detaliind numele şi numărul seriei medicamentului utilizat, cu ajutorul etichetei detaşabile.

Instrucţiuni privind păstrarea înregistrărilor, cu recomandarea de a se înregistra numele şi numărul de serie al medicamentului primit în conformitate cu Prospectul cu informaţii pentru pacient, utilizând etichetele detaşabile prevăzute pe seringa preumplută.

Programul educaţional pentru laboratoare trebuie să ofere informaţii cu privire la următoarele elemente cheie:

·Riscurile potenţiale ale erorilor de tratament când se utilizează teste diferite sau un standard de laborator diferit pentru testarea activităţii factorului VIII:C.

·Recomandări ferme privind utilizarea testului pe substrat cromogenic când se monitorizează pacienţii. Informaţii cu privire la faptul că rezultatele testului de coagulare într-o singură etapă sunt, de obicei, cu 20-50% mai mici decât rezultatele testului pe substrat cromogenic.

Înaintea punerii pe piaţă a medicamentului, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va agreea materialul educaţional cu autorităţile naţionale competente, în toate statele membre.

·ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, prezentat în Modulul 1.8.1. al Autorizaţiei de punere pe piaţă, există şi este funcţional înainte de şi pe perioada punerii pe piaţă a medicamentului.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, asa cum a fost stabilit în versiunea 7.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Autorizaţiei de punere pe piaţă, preum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat:

·când sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţii de reducere la minimum a riscului

·în decurs de 60 zile de la atingerea unui reper important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

·la cererea Agenţiei Europene a Medicamentului.

Ciclul RPAS

În primii doi ani, DAPP trebuie să depună RPAS la intervale de 6 luni. Ulterior, RPAS trebuie depuse o dată pe an, pentru următorii trei ani.

ANEXA III

A. ETICHETAREA

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIA DE REFACTO AF

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ReFacto AF 1000 UI, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Moroctocog alfa

(factor de coagulare VIII recombinant uman)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon conţine 1000 UI moroctocog alfa. După reconstituire, fiecare ml de soluţie conţine aproximativ 250 UI moroctocog alfa.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Zahăr,

clorură de calciu dihidrat,

L-histidină,

polisorbat 80,

clorură de sodiu

A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Fiecare ambalaj conţine:

1 flacon cu 1000 UI moroctocog alfa

1 seringă preumplută cu 4 ml solvent steril

1 adaptor pentru flacon

1 set de perfuzie steril

2 tampoane cu alcool medicinal

1 plasture

1 bucată de tifon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Pentru utilizare intravenoasă, după reconstituire.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A nu se utiliza după data de expirare

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza imediat sau în decurs de 3 ore după reconstituire.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra şi transporta la 2°C – 8°C

A nu se congela

A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

ReFacto AF poate fi păstrat la temperatura camerei (cel mult 25°C) pentru o perioadă unică de cel mult 3 luni. Acest medicament nu poate fi redepozitat la frigider după ce a fost depozitat la temperatura camerei.

Data scoaterii din frigider:

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate de soluţie reconstituită rămasă neutilizată trebuie eliminată

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/103/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

ReFacto AF 1000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

CAPACUL TĂVIŢEI DE REFACTO AF

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ReFacto AF 1000 UI, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Moroctocog alfa

(factor de coagulare VIII recombinant uman)

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

Utilizare intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare

Acest recipient trebuie păstrat în cutie

A se păstra la frigider

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI DE REFACTO AF

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

ReFacto AF 1000 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

Moroctocog alfa

(factor de coagulare VIII recombinant uman)

Utilizare intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ReFacto AF 1000 UI, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în seringă preumplută.

Moroctocog alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine 1000 UI moroctocog alfa (factor de coagulare VIII recombinant uman).

După reconstituire, fiecare ml de soluţie conţine aproximativ 250 UI moroctocog alfa.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi prospectul.

Zahăr,

clorură de calciu dihidrat,

L-histidină,

polisorbat 80,

clorură de sodiu

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în seringă preumplută FuseNGo.

Fiecare ambalaj conţine:

1 seringă preumplută (pulbere în compartimentul superior şi solvent în compartimentul inferior)

1 tijă a pistonului

1 set de perfuzie steril

2 tampoane cu alcool medicinal

1 plasture

1 bucată de tifon

1 capac steril pentru aerisire

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Utilizare intravenoasă, numai pentru o singură utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza imediat sau în decurs de 3 ore după reconstituire sau după îndepărtarea capacului gri de cauciuc de pe seringă.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra şi transporta la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

ReFacto AF poate fi păstrat la temperatura camerei (cel mult 25°C) pentru o perioadă unică de cel mult 3 luni. Acest medicament nu poate fi redepozitat la frigider după ce a fost depozitat la temperatura camerei.

Data scoaterii din frigider:

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

ReFacto AF 1000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

CAPACUL TĂVIŢEI

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ReFacto AF 1000 UI, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în seringă preumplută.

Moroctocog alfa

(factor de coagulare VIII recombinant uman)

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

Utilizare intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Acest recipient trebuie păstrat în cutie.

A se păstra la frigider.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII PREUMPLUTE

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

ReFacto AF 1000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Moroctocog alfa

(factor de coagulare VIII recombinant uman)

Utilizare intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1000 UI moroctocog alfa pentru o singură utilizare I.V.

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider

 

B. PROSPECTUL

ReFacto AF 1000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Moroctocog alfa (factor de coagulare VIII recombinant uman)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este ReFacto AF şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi ReFacto AF

3. Cum să utilizaţi ReFacto AF

4. Reacţii adverse posibile

5 Cum se păstrează ReFacto AF

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE REFACTO AF ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

ReFacto AF conţine substanţa activă moroctocog alfa, factor de coagulare VIII uman, produs prin tehnologia ADN-ului recombinant. Factorul VIII este necesar pentru coagularea sângelui şi oprirea sângerărilor. La pacienţii cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII) , acesta este absent sau nu acţionează corespunzător..

ReFacto AF este utilizat pentru tratamentul şi prevenirea sângerărilor (profilaxie) la pacienţi adulţi, adolescenţi şi copii de toate vârstele (inclusiv nou-născuţi) cu hemofilie A.

ReFacto AF nu conţine factorul von Willebrand, prin urmare nu este indicat în boala von Willebrand.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI REFACTO AF

Nu utilizaţi ReFacto AF

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la moroctocog alfa sau la oricare dintre celelalte componente ale ReFacto AF (enumerate la pct. 6).

-dacă sunteţi hipersensibil la proteinele de hamster.

Dacă nu sunteţi sigur(ă) în legătură cu acest lucru, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ReFacto AF

- dacă aveţi reacţii alergice. Unele dintre semnele de reacţii alergice (hipersensibilitate) sunt dificultate de respiraţie, scurtarea respiraţiei, umflare, urticarie, mâncărimi, senzaţie de apăsare în piept, respiraţie şuierătoare şi scăderea tensiunii arteriale. Anafilaxia este o reacţie alergică severă care poate provoca dificultăţi de înghiţire şi/sau respiraţie, înroşirea şi umflarea feţei şi/sau mâinilor. Dacă apar oricare dintre aceste semne, întrerupeţi imediat administrarea perfuziei şi adresaţi-vă unui medic sau solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă. În cazul reacţiilor alergice severe, trebuie luat în considerare un tratament alternativ.

- dacă sângerarea nu se opreşte conform aşteptărilor, adresaţi-vă imediat medicului sau solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă.

- dacă sângerarea nu poate fi controlată în mod adecvat, cu ajutorul dozei obişnuite. Pacienţii cărora li se administrează medicamente care conţin factor VIII pot prezenta uneori anticorpi împotriva factorului VIII (cunoscuţi de asemenea ca inhibitori ai factorului VIII), care pot bloca activitatea adecvată a medicamentelor care conţin factor VIII. În timpul tratamentului cu ReFacto AF trebuie să fiţi monitorizat în vederea detectării apariţiei inhibitorilor factorului VIII.

- dacă sunteţi vârstnic. Este posibil ca medicul dumneavoastră să modifice doza.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi.

Medicul dumneavoastră va decide dacă ReFacto AF poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ReFacto AF

Acest medicament conţine 1,23 mmol (sau 29 mg) sodiu per flacon de pulbere reconstituită. Informaţi-vă medicul dacă urmaţi un regim alimentar hiposodat.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI REFACTO AF

Utilizaţi întotdeauna ReFacto AF exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Medicul dumneavoastră va stabili doza de ReFacto AF pe care o veţi primi. Doza şi durata tratamentului depind de nevoile dumneavoastră individuale privind terapia de substituţie cu factor VIII.

Pe parcursul tratamentului, este posibil ca medicul dumneavoastră să decidă o modificare a dozei de ReFacto AF pe care o primiţi.

Adresaţi-vă medicului pentru recomandări înaintea călătoriilor. Trebuie să aveţi asupra dumneavoastră o cantitate suficientă de medicament pentru tratamentul prevăzut în timpul călătoriei.

De fiecare dată când utilizaţi ReFacto AF, este recomandat să înregistraţi denumirea specificată pe cutie şi numărul de lot al medicamentului. Puteţi utiliza una din etichetele detaşabile de pe flacon, pentru a înregistra numărul de lot în jurnalul dumneavoastră sau pentru a raporta orice reacţii adverse.

Reconstituire şi mod de administrare

Procedurile de mai jos sunt prezentate ca referinţe pentru procedurile de reconstituire şi administrare a ReFacto AF. Pacienţii trebuie să urmeze procedurile specifice de reconstituire şi administrare indicate de medici.

Pentru reconstituire utilizaţi numai seringa preumplută furnizată în cutie. Pentru administrare se pot utiliza alte seringi sterile de unică folosinţă.

ReFacto AF se administrează prin injecţie intravenoasă (i.v.), după reconstituirea pulberii liofilizate pentru soluţie injectabilă cu solventul [soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%)] din seringa furnizată în acest scop. ReFacto AF nu trebuie amestecat cu alte soluţii de perfuzie.

Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini înainte de a efectua procedurile de reconstituire şi administrare descrise mai jos. Pe durata procedurii de reconstituire trebuie folosită o tehnică aseptică (aceasta însemnând asigurarea curăţeniei şi lipsa microorganismelor contaminante).

Reconstituire:

1.Aşteptaţi ca flaconul cu pulbere liofilizată de ReFacto AF şi seringa preumplută cu solvent să ajungă la temperatura camerei.

2.Înlăturaţi capacul din plastic al flaconului de ReFacto, AF pentru a expune porţiunea centrală a dopului de cauciuc.

3.Ştergeţi partea superioară a flaconului, folosind tamponul cu alcool medicinal furnizat sau o altă soluţie antiseptică, şi aşteptaţi să se usuce. După curăţare, nu atingeţi dopul de cauciuc cu mâna şi nu permiteţi contactul acestuia cu nici o suprafaţă.

4.Scoateţi capacul de pe ambalajul adaptorului pentru flacon, din plastic transparent. Nu îndepărtaţi adaptorul de pe ambalaj.

5.Aşezaţi flaconul pe o suprafaţă plată. Ţinând ambalajul adaptorului, plasaţi adaptorul pentru flacon deasupra flaconului. Apăsaţi cu fermitate pe ambalaj până când adaptorul se fixează pe loc cu un clic, la partea superioară a flaconului, vârful adaptorului penetrând dopul flaconului.

6.Detaşaţi ambalajul de pe adaptor şi eliminaţi ambalajul.

7.Ataşaţi tija pistonului la seringa cu solvent, introducând tija în deschizătura dopului seringii şi apăsând şi rotind ferm tija, până când se fixează pe loc în dop.

8.Rupeţi capacul de protecţie din plastic al seringii cu solvent, secţionându-l la nivelul perforaţiilor capacului. Acest lucru se realizează îndoind capacul în sus şi în jos, până când zona perforată se rupe. Nu atingeţi interiorul capacului sau vârful seringii. Este posibil să fie necesară punerea la loc a capacului (în cazul în care soluţia reconstituită de ReFacto AF nu se administrează imediat); prin urmare, se recomandă să îl plasaţi într-un loc ferit, aşezându-l pe vârful său. =

9.Aşezaţi flaconul pe o suprafaţă plată. Conectaţi seringa cu solvent la adaptorul flaconului prin introducerea vârfului seringii în deschizătura adaptorului în timp ce apăsaţi cu fermitate şi răsuciţi seringa în sens orar, până când se realizează conectarea fermă.

10.Daţi drumul uşor tijei pistonului, injectând întreaga cantitate de solvent în flaconul cu ReFacto AF.

11. Cu seringa conectată încă la adaptor, rotiţi încet flaconul până la dizolvarea pulberii.

12. Înainte de administrare trebuie să inspectaţi vizual soluţia finală pentru a observa eventuale particule. Soluţia va fi limpede până la uşor opalescentă şi incoloră.

Notă: Dacă utilizaţi mai mult de un flacon de ReFacto AF pentru o administrare, reconstituirea trebuie să se facă pentru fiecare flacon, conform instrucţiunilor anterioare. Seringa cu solvent trebuie eliminată, lăsând adaptorul pentru flacon în poziţie, apoi se poate utiliza o singură seringă, de capacitate mare, cu adaptor luer, pentru a aspira conţinutul reconstituit din fiecare flacon în parte.

13. Asigurându-vă că tija seringii este încă apăsată complet, răsturnaţi flaconul. Aspiraţi încet întreaga cantitate de soluţie în seringă, cu ajutorul adaptorului pentru flacon.

14. Detaşaţi seringa de la adaptorul pentru flacon printr-o mişcare uşoară de tracţiune şi de rotaţie a seringii în sens invers acelor de ceas. Eliminaţi flaconul, cu adaptorul ataşat.

Notă: Dacă soluţia nu este utilizată imediat, capacul seringii trebuie pus la loc, cu grijă. Nu atingeţi vârful seringii sau interiorul capacului.

ReFacto AF trebuie utilizat imediat sau în decurs de 3 ore după reconstituire. Soluţia reconstituită poate fi păstrată la temperatura camerei înainte de administrare.

Administrare (Injecţie intravenoasă):

Administrarea ReFacto AF trebuie să se facă utilizând setul de perfuzie furnizat în acest ambalaj şi seringa preumplută cu solvent care a fost furnizată sau o seringă de unică folosinţă, din plastic, cu adaptor luer.

1.Ataşaţi seringa la capătul luer al setului de perfuzie.

2. Aplicaţi un garou şi pregătiţi locul injecţiei, ştergând pielea cu tamponul cu alcool furnizat în set.

3. Introduceţi în venă acul din setul de perfuzie, aşa cum v-a explicat medicul dumneavoastră şi îndepărtaţi garoul. Eliminaţi aerul din setul de perfuzie aspirând în seringă. Medicamentul reconstituit trebuie injectat intravenos pe durata a câteva minute. Este posibil ca medicul dumneavoastră să modifice viteza de perfuzie recomandată pentru a mări gradul dumneavoastră de confort în timpul perfuziei.

Vă rugăm să eliminaţi, într-un recipient adecvat pentru eliminarea deşeurilor medicale, orice cantitate de soluţie rămasă neutilizată, flaconul(flacoanele) gol(goale) precum şi acele şi seringile utilizate, deoarece acestea ar putea răni alte persoane în cazul în care nu sunt eliminate corespunzător.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din ReFacto AF

Adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Dacă încetaţi să luaţi ReFacto AF

Nu încetaţi să utilizaţi ReFacto AF fără să discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ReFacto AF poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Apariţia inhibitorului

Pacienţii cu hemofilie A pot dezvolta anticorpi neutralizanţi (inhibitori) împotriva factorului VIII. Dacă apar aceşti inhibitori, unul dintre semnele posibile poate fi creşterea cantităţii de ReFacto AF necesare în mod obişnuit pentru tratamentul sângerării şi/sau continuarea sângerării după un tratament. În aceste cazuri, se recomandă să vă adresaţi unui centru specializat în tratamentul hemofiliei. Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă monitorizeze pentru a detecta apariţia inhibitorilor. În cadrul unui studiu de cercetare, inhibitorii au apărut la aproximativ 2% din pacienţii trataţi cu ReFacto AF.

În cazul în care observaţi că utilizaţi o cantitate semnificativ crescută de ReFacto AF pentru a controla o sângerare, vă rugăm să contactaţi imediat medicul dumneavoastră.

Reacţiile adverse pot apărea cu anumite frecvenţe, definite după cum urmează:

·foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10

·frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

·mai puţin frecvente: afectează 1 – până la 10 utilizatori din 1000

·rare: afectează 1 – până la 10 utilizatori din 10000

·foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

·cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Reacţii adverse foarte frecvente:

·vărsături

·apariţia inhibitorului la pacienţi care nu au fost niciodată trataţi anterior cu medicamente care conţin factor VIII

Reacţii adverse frecvente:

·sângerări

·apariţia inhibitorului la pacienţi care au fost trataţi anterior cu medicamente care conţin factor VIII

·dureri de cap, greaţă

·dureri articulare, dureri musculare

·oboseală, febră

·complicaţii asociate cateterizării venoase

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

·reacţii alergice severe, ameţeli, vertij, urticarie, senzaţie de mâncărime a pielii, erupţie pe piele

·dureri în piept, scurtarea respiraţiei, bătăi rapide ale inimii

·diaree, pierderea poftei de mâncare, dureri de stomac

·tulburări de gust

·frisoane, transpiraţii, slăbiciune musculară

·somnolenţă

·tuse

·reacţii la locul de injectare (incluzând senzaţia de arsură sau înţepătură la nivelul locului de perfuzie), disconfort şi umflare la nivelul locului perfuziei intravenoase

·creştere uşoară a enzimelor cardiace

·creşterea enzimelor hepatice, creşterea bilirubinei

De asemenea, au fost raportate următoarele reacţii adverse: senzaţie de amorţeală, vedere înceţoşată, acnee, gastroenterită şi durere.

Reacţii alergice/de hipersensibilitate

Dacă apar reacţii alergice severe, bruşte (anafilactice), injectarea trebuie oprită imediat. Trebuie vă adresaţi imediat medicului dacă aveţi oricare dintre următoarele simptome precoce de reacţii alergice (hipersensibilitate):

·erupţie pe piele, urticarie, papule (umflături), senzaţie de mâncărime generalizată

·umflarea buzelor şi a limbii

·dificultate în respiraţie, respiraţie şuierătoare, senzaţie de constricţie în piept

·stare generală de rău

·ameţeală şi pierderea conştienţei

Simptomele severe, incluzând dificultate în respiraţie şi senzaţie (iminentă) de leşin, necesită imediat tratament de urgenţă.

Dacă sunteţi îngrijorat(ă) în legătură cu vreuna dintre reacţiile adverse sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-l informaţi pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist.

Pacienţii cu hemofilie A pot dezvolta anticorpi neutralizanţi (inhibitori) împotriva factorului VIII. Dacă apar aceşti inhibitori, unul dintre semnele posibile poate fi creşterea cantităţii de ReFacto necesare în mod obişnuit pentru tratamentul sângerării şi/sau continuarea sângerării după un tratament. În aceste cazuri, se recomandă să vă adresaţi unui centru specializat în tratamentul hemofiliei. Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă monitorizeze pentru a detecta apariţia inhibitorului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ REFACTO AF

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta flaconului după EXP. Data expirării se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra şi transporta la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela, pentru a preveni deteriorarea seringii preumplute cu solvent.

Pentru confortul dumneavoastră, medicamentul poate fi scos de la frigider, la temperatura camerei, pentru o perioadă unică de maximum 3 luni (cel mult 25°C). La sfârşitul acestei perioade de păstrare la temperatura camerei, medicamentul nu trebuie pus înapoi la frigider, ci trebuie utilizat sau aruncat. Notaţi pe cutie data la care ReFacto AF a fost scos de la frigider şi lăsat la temperatura camerei (cel mult 25°C). A se ţine flaconul în cutie pentru a se proteja de lumină.

Utilizaţi soluţia reconstituită imediat sau în decurs de 3 ore de la reconstituire.

Soluţia va fi limpede până la uşor opalescentă şi incoloră. Nu utilizaţi ReFacto AF dacă observaţi că soluţia este tulbure sau conţine particule vizibile.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ReFacto AF

-Substanţa activă este moroctocog alfa (factor de coagulare VIII recombinant). Fiecare flacon de ReFacto AF conţine o cantitate nominală de 250, 500, 1000, sau 2000 UI moroctocog alfa.

-Celelalte componente sunt zahăr, clorură de calciu dihidrat, L-histidină, polisorbat 80 şi clorură de sodiu. De asemenea, este prevăzut un solvent [soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%] pentru reconstituire.

-După reconstituirea cu solventul prevăzut [soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%], fiecare flacon conţine 62,5, 125, 250 sau respectiv 500 UI (pe baza concentraţiei de moroctocog alfa, şi anume 250, 500, 1000 sau 2000 UI) de moroctocog alfa per 1 ml de soluţie injectabilă preparată.

Cum arată ReFacto AF şi conţinutul ambalajului

ReFacto AF este furnizat sub formă de pulbere injectabilă într-un flacon de sticlă şi solventul este prevăzut într-o seringă preumplută.

Ambalajul ReFacto AF conţine:

- 1 flacon cu 250, 500, 1000 sau 2000 UI de moroctocog alfa sub formă de pulbere

- 1 seringă preumplută cu solvent, 4 ml de soluţie injectabilă sterilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru reconstituire, cu un piston cu tijă

- 1 dispozitiv de reconstituire cu adaptor steril pentru flacon

- 1 set de perfuzie steril

- două tampoane cu alcool medicinal

- 1 plasture

- 1 bucată de tifon

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Wyeth Europa Ltd

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

Producătorii

Wyeth Farma S.A.

Autovia del Norte A-1 Km 23

Desvio Algete Km 1

28700 San Sebastian de los Reyes

Madrid

Spania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

 

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft Tel :+36 1 488 3700

България/Eesti/Latvija/Lietuva/

Slovenija

Wyeth Whitehall Export GmbH

Teл./Tel/Tãlr: +43 1 89 1140

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21 344616

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Nederland

Wyeth Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 23 567 2567

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 526 100

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E. Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.A.

Télf: +34914909900

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél:+33 1 58 07 30 00

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Wyeth Pharmaceuticals

Tel:+353 1 449 3500

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel:+354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Wyeth Lederle S.p.A.

Tel:+39 06 927151

Sverige

Pfizer AB

Tel:+46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

Wyeth Hellas (Cyprus Branch) AEBE

Thl:+357 22 817690

United Kingdom

Wyeth Pharmaceuticals

Tel:+44 845 367 0098

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

ReFacto AF 1000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în seringă preumplută

Moroctocog alfa (factor de coagulare VIII recombinant uman)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este ReFacto AF şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi ReFacto AF

3. Cum să utilizaţi ReFacto AF

4. Reacţii adverse posibile

5 Cum se păstrează ReFacto AF

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE REFACTO AF ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

ReFacto AF conţine substanţa activă moroctocog alfa, factor de coagulare VIII uman, produs prin tehnologia ADN-ului recombinant. Factorul VIII este necesar pentru coagularea sângelui şi oprirea sângerărilor. La pacienţii cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII) , acesta este absent sau nu acţionează corespunzător.

ReFacto AF este utilizat pentru tratamentul şi prevenirea sângerărilor (profilaxie) la pacienţi adulţi, adolescenţi şi copii de toate vârstele (inclusiv nou-născuţi) cu hemofilie A.

ReFacto AF nu conţine factorul von Willebrand, prin urmare nu este indicat în boala von Willebrand.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI REFACTO AF

Nu utilizaţi ReFacto AF

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la moroctocog alfa sau la oricare dintre celelalte componente ale ReFacto AF (enumerate la pct. 6).

-dacă sunteţi hipersensibil la proteinele de hamster.

Dacă nu sunteţi sigur(ă) în legătură cu acest lucru, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ReFacto AF

- dacă aveţi reacţii alergice. Unele dintre semnele de reacţii alergice (hipersensibilitate) sunt dificultate de respiraţie, scurtarea respiraţiei, umflare, urticarie, mâncărimi, senzaţie de apăsare în piept, respiraţie şuierătoare şi scăderea tensiunii arteriale. Anafilaxia este o reacţie alergică severă care poate provoca dificultăţi de înghiţire şi/sau respiraţie, înroşirea şi umflarea feţei şi/sau mâinilor. Dacă apar oricare dintre aceste semne, întrerupeţi imediat administrarea perfuziei şi adresaţi-vă unui medic sau solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă. În cazul reacţiilor alergice severe, trebuie luat în considerare un tratament alternativ.

- dacă sângerarea nu se opreşte conform aşteptărilor, adresaţi-vă imediat medicului sau solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă.

- dacă sângerarea nu poate fi controlată în mod adecvat, cu ajutorul dozei obişnuite. Pacienţii cărora li se administrează medicamente care conţin factor VIII pot prezenta uneori anticorpi împotriva factorului VIII (cunoscuţi de asemenea ca inhibitori ai factorului VIII), care pot bloca activitatea adecvată a medicamentelor care conţin factor VIII. În timpul tratamentului cu ReFacto AF trebuie să fiţi monitorizat în vederea detectării apariţiei inhibitorilor factorului VIII.

- dacă sunteţi vârstnic. Este posibil ca medicul dumneavoastră să modifice doza.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi.

Medicul dumneavoastră va decide dacă ReFacto AF poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ReFacto AF

Acest medicament conţine 1,23 mmol (sau 29 mg) sodiu per seringă preumplută de pulbere reconstituită. Informaţi-vă medicul dacă urmaţi un regim alimentar hiposodat.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI REFACTO AF

Utilizaţi întotdeauna ReFacto AF exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Medicul dumneavoastră va stabili doza de ReFacto AF pe care o veţi primi. Doza şi durata tratamentului depind de nevoile dumneavoastră individuale privind terapia de substituţie cu factor VIII.

Pe parcursul tratamentului, este posibil ca medicul dumneavoastră să decidă o modificare a dozei de ReFacto AF pe care o primiţi.

Adresaţi-vă medicului pentru recomandări înaintea călătoriilor. Trebuie să aveţi asupra dumneavoastră o cantitate suficientă de medicament pentru tratamentul prevăzut în timpul călătoriei.

De fiecare dată când utilizaţi ReFacto AF, este recomandat să înregistraţi denumirea specificată pe cutie şi numărul de lot al medicamentului. Puteţi utiliza una din etichetele detaşabile de pe seringa preumplută, pentru a înregistra numărul de lot în jurnalul dumneavoastră sau pentru a raporta orice reacţii adverse.

Reconstituire şi mod de administrare

Procedurile de mai jos sunt prezentate ca referinţe pentru procedurile de reconstituire şi administrare a ReFacto AF furnizat sub formă de seringă preumplută. Pacienţii trebuie să urmeze procedurile specifice de reconstituire şi administrare indicate de medici.

ReFacto AF se administrează prin injecţie intravenoasă (i.v.), după reconstituire. Seringa preumplută este formată din două compartimente, un compartiment conţine pulberea liofilizată ReFacto AF şi celălalt compartiment conţine solventul [soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%)]. În sensul acestor instrucţiuni, dispozitivul va fi denumit seringă preumplută.

Pentru reconstituire, folosiţi numai seringa preumplută disponibilă în cutie. Pentru administrare se pot folosi şi alte seringi sterile de unică folosinţă.

ReFacto AF nu trebuie amestecat cu alte soluţii perfuzabile.

Notă: Dacă este necesar să utilizaţi mai mult de o seringă preumplută de ReFacto AF per administrare, fiecare seringă trebuie reconstituită în conformitate cu instrucţiunile specifice. Pentru a transfera soluţia reconstituită din fiecare seringă se poate folosi o seringă separată, de 10 ml sau mai mare, cu adaptor luer (nu este inclusă în această trusă). (a se vedea Instrucţiuni Suplimentare)

Pregătire

1.Spalaţi-vă întotdeauna pe mâini înainte de a efectua procedurile descrise mai jos.

2.Pe durata procedurii de reconstituire trebuie folosită o tehnică aseptică (aceasta însemnând asigurarea curăţeniei şi lipsa microorganismelor contaminante).

3.În vederea reducerii la minimum a expunerii inutile la aer, toate componentele folosite pentru reconstituirea şi administrarea acestui medicament trebuie utilizate cât mai curând posibil după deschiderea recipientelor sterile în care acestea se găsesc.

Reconstituire

1.Lăsaţi seringa preumplută să atingă temperatura camerei.

2.Scoateţi conţinutul trusei seringii preumplute ReFacto AF şi aşezaţi componentele pe o suprafaţă curată, asigurându-vă că aveţi toate elementele necesare.

3.Ţineţi bine tija pistonului, după cum este arătat în imaginea următoare. Înşurubaţi ferm tija pistonului în orificiul dintre aripioarele pentru sprijinul degetelor al seringii preumplute ReFacto AF, prin împingerea fermă şi rotirea în sensul acelor de ceasornic până când întâmpinaţi rezistenţă (aproximativ 2 rotiri)Este important ca pe tot parcursul procesului de reconstituire să ţineţi seringa preumplută ReFacto AF în poziţie verticală (cu pulberea albă deasupra soluţiei limpezi) pentru a preveni posibile scurgeri.

4.Ţinând seringa preumplută în poziţie verticală, îndepărtaţi sigiliul de siguranţă alb prin îndoirea sigiliului la stânga şi la dreapta (sau printr-o mişcare uşoară de balansare) pentru a rupe perforaţia capacului şi a expune capacul gri de cauciuc al seringii preumplute ReFacto AF.

5.Scoateţi capacul de protecţie, albastru, pentru aerisire, steril din ambalajul său.

Continuând să ţineţi seringa preumplută ReFacto AF în poziţie verticală, scoateţi capacul gri de cauciuc şi puneţi în locul său capacul de protecţie, albastru, pentru aerisire. Acest capac pentru aerisire are orificii mici care permit aerului să iasă pentru a preveni formarea presiunii. Evitaţi să atingeţi capătul deschis al seringii sau capacul de protecţie, albastru, pentru aerisire.

6.Apăsaţi uşor şi încet tija, până când cele două pistoane din interiorul seringii preumplute se întâlnesc şi tot solventul este transferat în compartimentul superior care conţine pulberea de ReFacto AF.

Notă: Pentru a preveni scurgerea lichidului prin vârful seringii, nu apăsaţi prea tare tija.

7.Ţinând în continuare seringa preumplută în poziţie verticală, rotiţi-o uşor de câteva ori, până când pulberea se dizolvă. Verificaţi dacă soluţia finală prezintă particule vizibile sau modificarea culorii. Soluţia trebuie fie limpede până la uşor opalescentă şi incoloră. Soluţia trebuie eliminată, dacă se observă particule vizibile sau modificarea culorii soluţiei.

8.Ţinând în continuare seringa preumplută de ReFacto AF în poziţie verticală, împingeţi uşor tija pistonului, până când îndepărtaţi aerul din compartimentul superior, în cea mai mare parte, dar nu în totalitate.

Soluţia de ReFacto AF trebuie administrată în decurs de trei ore fie după reconstituirea soluţiei, fie după îndepărtarea capacului gri de pe seringa preumplută.

Dacă nu veţi utiliza soluţia de ReFacto AF imediat, trebuie să păstraţi seringa în poziţie verticală, cu capacul de protecţie albastru pentru aerisire montat pe seringa preumpltă, până când sunteţi pregătit pentru administrare. Soluţia reconstituită se poate păstra la temperatura camerei maximum 3 ore. Dacă nu aţi utilizat soluţia în decurs de 3 ore, aruncaţi-o.

Administrarea (injectarea intravenoasă)

Medicul dumneavoastră sau alt profesionist din domeniul sănătăţii trebuie să vă arate cum se administrează ReFacto AF. Odată ce aţi învăţat cum să vă administraţi singur perfuzia, puteţi urma instrucţiunile din acest Prospect.

ReFacto AF se administrează intravenos după reconstituirea pulberii cu solventul (clorură de sodiu 0,9%). După reconstituire, trebuie să verificaţi înainte de administrare dacă ReFacto AF prezintă particule vizibile sau modificarea culorii.

Dacă medicul sau alt profesionist din domeniul sănătăţii nu vă recomandă altfel, pentru administrarea ReFacto AF trebuie utilizat setul de perfuzie inclus în această trusă.

1.Îndepărtaţi capacul de protecţie albastru pentru aerisire şi ataşaţi ferm setul de perfuzie din dotare la seringa preumplută ReFacto AF.

2.Aplicaţi un garou şi pregătiţi locul de injectare, ştergând cu atenţie pielea cu unul dintre tampoanele cu alcool furnizate în trusă.

3.Îndepărtaţi capacul de protecţie al acului şi introduceţi în venă acul de tip fluture al setului de perfuzie, aşa cum aţi fost instruit de către medicul dumneavoastră sau de către alt profesionist din domeniul sănătăţii. Îndepărtaţi garoul. Medicamentul ReFacto AF reconstituit trebuie injectat intravenos pe durata a câteva minute. Este posibil ca medicul dumneavoastră să modifice viteza de injectare recomandată pentru a mări gradul dumneavoastră de confort în timpul administrării. Discutaţi modul de administrare intravenoasă cu medicul dumneavoastră sau cu un alt profesionist din domeniul sănătăţii. Nu încercţi să vă administraţi singur injecţia dacă nu aţi fost instruit corespunzător.

Soluţia reconstituită de ReFacto AF nu trebuie administrată în acelaşi tub sau recipient cu alte medicamente.

4.După administrarea ReFacto AF, îndepărtaţi setul de perfuzie şi aruncaţi-l. Cantitatea de medicament rămasă în setul de perfuzie nu afectează tratamentul.

Notă: Vă rugăm să eliminaţi, într-un recipient adecvat pentru eliminarea deşeurilor medicale, orice cantitate de soluţie rămasă neutilizată, seringa preumplută goală şi dispozitivele medicale utilizate, deoarece acestea ar putea răni alte persoane în cazul în care nu sunt eliminate corespunzător.

Este recomandat ca la fiecare utilizare să reţineţi numărul lotului de pe eticheta seringii preumplute de ReFacto AF. Puteţi utiliza eticheta detaşabilă de pe seringa preumplută de ReFacto AF pentru a înregistra numărul lotului.

Instrucţiuni suplimentare:

Reconstituirea ReFacto AF din mai multe seringi preumplute, într-o seringă de 10 ml sau mai mare, cu adaptor luer (seringile de 10 ml sau mai mari, cu adaptor luer nu sunt incluse).

Instrucţiunile de mai jos se referă la utilizarea mai multor seringi preumplute de ReFacto AF cu o seringă de 10 ml sau mai mare, cu adaptor luer.

1.Reconstituiţi toate seringile preumplute ReFacto AF conform instrucţiunilor prezentate mai sus în indicaţiile de reconstituire (a se vedea Reconstituire şi mod de administrare). Ţinând seringa preumplută de ReFacto AF în poziţie verticală, împingeţi uşor tija pistonului, până când îndepărtaţi aerul din compartimentul medicamentului, în cea mai mare parte, dar nu în totalitate.

2.Scoateţi conectorul luer-luer pentru seringă din ambalajul său (conectoarele luer-luer pentru seringi nu sunt incluse).

3.Conectaţi o seringă sterilă de 10 ml sau mai mare, cu adaptor luer la unul dintre orificiile conectorului şi seringa preumplută ReFacto AF la celălalt orificiu al conectorului.

4.Ţinând seringa preumplută ReFacto AF deasupra, apăsaţi uşor pistonul până când conţinutul este transferat în seringa de 10 ml sau mai mare, cu adaptor luer.

5.Îndepărtaţi seringa preumplută ReFacto AF goală şi repetaţi procedurile 3 şi 4 descrise mai sus pentru alte seringi reconstituite suplimentar.

6.Îndepărtaţi conectorul luer-luer de pe seringa de 10 ml sau mai mare cu adaptor luer şi ataşaţi setul de perfuzie, conform celor descrise mai sus în indicaţiile de administrare ale seringii preumplute [a se vedea Administrarea (injectarea intravenoasă)].

Notă: Vă rugăm să eliminaţi, într-un recipient adecvat pentru eliminarea deşeurilor medicale, orice cantitate de soluţie rămasă neutilizată, seringa preumplută goală şi dispozitivele medicale utilizate, deoarece acestea ar putea răni alte persoane în cazul în care nu sunt eliminate corespunzător.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din ReFacto AF

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetaţi să luaţi ReFacto AF

Nu încetaţi să utilizaţi ReFacto AF fără să discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ReFacto AF poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Apariţia inhibitorului

Pacienţii cu hemofilie A pot dezvolta anticorpi neutralizanţi (inhibitori) împotriva factorului VIII. Dacă apar aceşti inhibitori, unul dintre semnele posibile poate fi creşterea cantităţii de ReFacto AF necesare în mod obişnuit pentru tratamentul sângerării şi/sau continuarea sângerării după un tratament. În aceste cazuri, se recomandă să vă adresaţi unui centru specializat în tratamentul hemofiliei. Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă monitorizeze pentru a detecta apariţia inhibitorilor. În cadrul unui studiu de cercetare, inhibitorii au apărut la aproximativ 2% din pacienţii trataţi cu ReFacto AF.

În cazul în care observaţi că utilizaţi o cantitate semnificativ crescută de ReFacto AF pentru a controla o sângerare, vă rugăm să contactaţi imediat medicul dumneavoastră.

Reacţii alergice/de hipersensibilitate

Dacă apar reacţii alergice severe, bruşte (anafilactice), injectarea trebuie oprită imediat. Trebuie vă adresaţi imediat medicului dacă aveţi oricare dintre următoarele simptome precoce de reacţii alergice (hipersensibilitate):

·erupţie trecătoare pe piele, urticarie, papule (umflături), senzaţie de mâncărime generalizată

·umflarea buzelor şi a limbii

·dificultate în respiraţie, respiraţie şuierătoare, senzaţie de constricţie în piept

·stare generală de rău

·ameţeală şi pierderea conştienţei

Simptomele severe, incluzând dificultate în respiraţie şi senzaţie (iminentă) de leşin, necesită imediat tratament de urgenţă.

Reacţiile adverse pot apărea cu anumite frecvenţe, definite după cum urmează:

·foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10

·frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

·mai puţin frecvente: afectează 1 – până la 10 utilizatori din 1000

·rare: afectează 1 – până la 10 utilizatori din 10000

·foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

·cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Reacţii adverse foarte frecvente:

·vărsături

·apariţia inhibitorului la pacienţi care nu au fost niciodată trataţi anterior cu medicamente care conţin factor VIII

Reacţii adverse frecvente:

·sângerări

·apariţia inhibitorului la pacienţi care au fost trataţi anterior cu medicamente care conţin factor VIII

·dureri de cap, greaţă

·dureri articulare, dureri musculare

·oboseală, febră

·complicaţii asociate cateterizării venoase

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

·reacţii alergice severe, ameţeli, vertij, urticarie, senzaţie de mâncărime a pielii, erupţie pe piele

·dureri în piept, scurtarea respiraţiei, bătăi rapide ale inimii

·diaree, pierderea poftei de mâncare, dureri de stomac

·tulburări de gust

·frisoane, transpiraţii, slăbiciune musculară

·somnolenţă

·tuse

·reacţii la locul de injectare (incluzând senzaţia de arsură sau înţepătură la nivelul locului de perfuzie), disconfort şi umflare la nivelul locului perfuziei intravenoase

·creştere uşoară a enzimelor cardiace

·creşterea enzimelor hepatice, creşterea bilirubinei

De asemenea, au fost raportate următoarele reacţii adverse: senzaţie de amorţeală, vedere înceţoşată, acnee, gastroenterită şi durere.

Dacă sunteţi îngrijorat(ă) în legătură cu vreuna dintre reacţiile adverse sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-l informaţi pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ REFACTO AF

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta seringii preumplute după EXP. Data expirării se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra şi transporta la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela, pentru a preveni deteriorarea seringii preumplute.

Pentru confortul dumneavoastră, medicamentul poate fi scos de la frigider, la temperatura camerei, pentru o perioadă unică de maximum 3 luni (cel mult 25°C). La sfârşitul acestei perioade de păstrare la temperatura camerei, medicamentul nu trebuie pus înapoi la frigider, ci trebuie utilizat sau aruncat. Notaţi pe cutie data la care seringa preumplută ReFacto AF a fost scoasă de la frigider şi lăsată la temperatura camerei (cel mult 25°C).

A se ţine seringa preumplută în cutie pentru a se proteja de lumină.

Utilizaţi soluţia reconstituită imediat sau în decurs de 3 ore de la reconstituire sau de la îndepărtarea capacului gri.

Soluţia va fi limpede până la uşor opalescentă şi incoloră. Nu utilizaţi ReFacto AF dacă observaţi că soluţia este tulbure sau conţine particule vizibile.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ReFacto AF

-Substanţa activă este moroctocog alfa (factor de coagulare VIII recombinant). Fiecare seringă preumplută de ReFacto AF conţine o cantitate nominală de 500, 1000, 2000 sau 3000 UI moroctocog alfa.

-Seringa preumplută este prevăzută cu solvent [soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%] pentru reconstituirea moroctocog alfa.Celelalte componente sunt zahăr, clorură de calciu dihidrat, L-histidină, polisorbat 80 şi clorură de sodiu.

-După reconstituirea cu solventul prevăzut [soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%], soluţia injectabilă preparată conţine fie 125, 250, 500, respectiv, 750 UI de moroctocog alfa per ml (pe baza concentraţiei de moroctocog alfa, şi anume 500, 1000, 2000, respectiv, 3000 UI).

Cum arată ReFacto AF şi conţinutul ambalajului

ReFacto AF este furnizat sub formă de pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă într-o seringă preumplută care conţine pulberea de ReFacto AF în compartimentul superior şi solventul [soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%)] în compartimentul inferior.

Ambalajul ReFacto AF conţine:

- 1 seringă preumplută care conţine 500, 1000, 2000 sau 3000 UI de moroctocog alfa sub formă de pulbere şi solvent, 4 ml de soluţie injectabilă sterilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru reconstituire

- 1 tijă a pistonului

- 1 capac de protecţie albastru pentru aerisire

- 1 set de perfuzie steril

- două tampoane cu alcool medicinal

- 1 plasture

- 1 bucată de tifon

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Wyeth Europa Ltd

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

Fabricantul

Wyeth Farma S.A.

Autovia del Norte A-1 Km 23

Desvio Algete Km 1

28700 San Sebastian de los Reyes

Madrid

Spania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

 

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft Tel :+36 1 488 3700

България/Eesti/Latvija/Lietuva/

Slovenija

Wyeth Whitehall Export GmbH

Teл./Tel/Tãlr: +43 1 89 1140

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21 344616

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Nederland

Wyeth Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 23 567 2567

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 526 100

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E. Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.A.

Télf: +34914909900

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél:+33 1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Wyeth Pharmaceuticals

Tel:+353 1 449 3500

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel:+354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Wyeth Lederle S.p.A.

Tel:+39 06 927151

Sverige

Pfizer AB

Tel:+46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

Wyeth Hellas (Cyprus Branch) AEBE

Thl:+357 22 817690

United Kingdom

Wyeth Pharmaceuticals

Tel:+44 845 367 0098

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu/

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Bugetul pentru tratamentul hemofiliei, redus dramatic în ultimii ani Bucureşti, 21 aprilie /Agerpres/ - Ziua Internaţională a Hemofiliei constituie un prilej de a atrage atenţia asupra necesităţilor pacienţilor cu această afecţiune în condiţiile în care bugetul s-a redus în ultimii doi ani iar aceştia nu mai au tratament cu factor 8 sau 9, a declarat marţi Nicolae Oniga...