CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

SONATA 5mg
 
Denumire SONATA 5mg
Descriere Sonata este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu insomnie, care adorm cu dificultate. Tratamentul este indicat doar dacă tulburarea este severă, invalidantă sau induce pacientului un grad extrem de epuizare.
Denumire comuna internationala ZALEPLONUM
Actiune terapeutica HIPNOTICE SI SEDATIVE MEDICAMENTE INRUDITE CU BENZODIAZEPINE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Capsule
Concentratia 5mg
Ambalaj Cutie x 14 caps.( blist. PVC/PVDC/Al)
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC N05CF03
Firma - Tara producatoare WYETH MEDICA IRELAND - IRLANDA
Autorizatie de punere pe piata MEDA AB - SUEDIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre SONATA 5mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre SONATA 5mg, capsule       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sonata 5 mg capsule

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine zaleplon 5 mg . Excipienţi: lactozămonohidrat - 54 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule Capsulele au un înveliş dur opac de culoare alb şi maro pal, având inscripţionată o bandă aurie, un „W” şi doza „5 mg”.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Sonata este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu insomnie, care adorm cu dificultate. Tratamentul este indicat doar dacă tulburarea este severă, invalidantă sau induce pacientului un grad extrem de epuizare.

4.2 Doze şi mod de administrare

Pentru adulţi, doza recomandată este de 10 mg.

Durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă, durata maximă fiind de două săptămâni.

Sonata poate fi luat imediat înainte de culcare, precum şi după ce pacientul s-a culcat dar nu a reuşit săadoarmă. Deoarece administrarea după consumul de alimente creşte cu aproximativ 2 ore intervalul de timp până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime, nu trebuie să se consume alimente împreunăsau imediat înainte de administrarea Sonata.

Vârstnici Este posibil ca pacienţii vârstnici să fie sensibili la efectele hipnoticelor; de aceea, doza de Sonata recomandatăla vârstnici este de 5 mg.

Copii şi adolescenţi Sonata este contraindicat la copii şi adolescenţi (vezi pct. 4.3)

Insuficienţă hepaticăDeoarece clearance-ul este redus, pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată trebuie trataţi cu o doză de Sonata de 5 mg. Pentru insuficienţă hepatică severă vezi pct. 4.3.

Insuficienţă renalăNu este necesară o ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată, deoarece parametrii farmacocinetici ai Sonata nu sunt modificaţi la aceşti pacienţi. Pentru insuficienţărenală severăeste contraindicat (vezi pct. 4.3).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi Insuficienţă hepatică severăInsuficienţă renală severăSindrom de apnee în somn Miastenia gravis Insuficienţă respiratorie severăCopii (cu vârsta sub 18 ani)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii care au luat sedativ-hipnotice au fost raportate comportamente complexe de tipul „conducerii în somn” (adică, conducerea autovehiculului fără a fi pe deplin conştient, după ingerarea unui sedativ-hipnotic, cu instalarea unei amnezii asupra acestui eveniment). Astfel de evenimente pot apărea la persoanele care nu au mai luat sedativ-hipnotice, precum şi la cele care au mai luat asemenea medicamente. Cu toate că comportamentele de tipul conducerii în somn pot apărea numai în urma administrării medicamentelor sedativ-hipnotice în doze terapeutice, utilizarea acestora concomitent cu alcoolul etilic şi alte medicamente deprimante ale sistemului nervos central pare să crească riscul de apariţie a unor asemenea comportamente, la fel şi depăşirea dozei maxime recomandate. Datorităriscului existent pentru pacient şi pentru comunitate, se recomandă întreruperea tratamentului cu zaleplon la pacienţii în cazul cărora s-a raportat un episod de „conducere în somn”. S-au raportat şi alte comportamente complexe (de exemplu, prepararea alimentelor şi alimentaţia, efectuarea de convorbiri telefonice sau activitate sexuală) la pacienţii care nu sunt pe deplin conştienţi după ce au luat un sedativ-hipnotic. Asemenea condusului în somn, pacienţii nu îşi amintesc, de obicei, aceste evenimente.

În cazul utilizării medicamentelor sedativ-hipnotice, inclusiv zaleplon, au fost raportate reacţii anafilactice/anafilactoide severe. La pacienţii care au luat prima doză sau la doze ulterioare de medicamente sedativ-hipnotice, inclusiv zaleplon, au fost raportate cazuri de angioedem cu interesarea limbii, glotei sau laringelui. Unii pacienţi care au luat medicamente sedativ-hipnotice au prezentat simptome suplimentare cum sunt dispnee, senzaţie de sufocare sau greaţăşi vărsături. Unii pacienţi au necesitat asistenţă medicală în serviciul de urgenţe. În cazul în care angioedemul implică limba, glota sau laringele, poate apărea obstrucţia căilor aeriene ce poate fi letală. Pacienţilor care dezvoltăangioedem în urma tratamentului cu zaleplon nu trebuie să li se readministreze substanţa activă .

Insomnia poate reprezenta o tulburare fizicăşi psihică profundă. Insomnia care persistă sau se înrăutăţeşte după o cură scurtă cu zaleplon poate indica necesitatea re-evaluării pacientului.

Datorită timpului scurt de înjumătăţire plasmatică a zaleplonului, trebuie luată în considerare utilizarea unei terapii alternative în cazul în care apare fenomenul de trezire matinală. Pacienţii trebuie să fie informaţi să nu administreze o a doua doză în aceeaşi noapte.

Este de aşteptat ca administrarea Sonata în asociere cu medicamentele care sunt cunoscute căinfluenţează CYP3A4 să determine modificări ale concentraţiilor plasmatice de zaleplon. (Vezi pct. 4.5)

Toleranţă

În urma utilizării repetate timp de câteva săptămâni poate apărea o anumită scădere a eficacităţii efectelor hipnotice ale benzodiazepinelor cu timp scurt de acţiune şi ale medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele.

Dependenţă

Utilizarea benzodiazepinelor şi a medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele poate determina instalarea unei dependenţe fizice şi psihice. Riscul instalării dependenţei creşte odată cu doza şi cu durata tratamentului, fiind mai mare la acei pacienţi care prezintă antecedente de abuz de alcool etilic şi medicamente. Odată instalată dependenţa fizică, întreruperea bruscă a tratamentului va fi însoţită de simptome ale sindromului de întrerupere. Ele pot consta în cefalee, mialgii, anxietate extremă, stare de tensiune, nelinişte, confuzie şi iritabilitate. În cazurile severe pot apărea următoarele simptome: alterarea perceperii realităţii, depersonalizare, hiperacuzie, senzaţie de amorţealăşi furnicături la nivelul extremităţilor, hipersensibilitate la lumină, la zgomot şi la contactul fizic, halucinaţii sau crize epileptice. Au existat raportări după punerea pe piaţă a medicamentului ale unor cazuri de dependenţăasociate cu utilizarea zaleplonului, în principal în asociere cu alte medicamente psihotrope.

Insomnia şi anxietatea de rebound

După întreruperea tratamentului poate să apară un sindrom tranzitor, în care simptomele care au justificat instituirea tratamentului cu o benzodiazepină sau un medicament înrudit cu benzodiazepinele reapar cu intensitate mărită. Sindromul poate fi însoţit de alte reacţii, incluzând modificări ale dispoziţiei, anxietate sau tulburări ale somnului şi agitaţie.

Durata tratamentului

Durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă (vezi pct. 4.2), durata maximă fiind de două săptămâni. Tratamentul nu trebuie prelungit dincolo de această perioadă în lipsa unei reevaluări clinice a pacientului.

Poate fi util ca pacientul să fie informat, la începerea tratamentului, asupra faptului că acesta va avea o durată limitată. Este important ca pacienţii să fie conştienţi de posibilitatea apariţiei unui fenomen de rebound, prin aceasta minimalizând starea de anxietate determinată de eventuala apariţie a acestor simptome după încetarea tratamentului cu acest medicament.

Tulburări psihomotorii şi de memorie

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudite cu benzodiazepinele pot induce amnezie anterogradăşi tulburări psihomotorii. Aceste fenomene apar cel mai adesea în câteva ore după administrarea medicamentului. Pentru a reduce acest risc, pacienţii nu trebuie să desfăşoare activităţi care solicităcoordonare psihomotorie pe un interval de cel puţin 4 ore după administrarea Sonata (vezi pct. 4.7).

Reacţii psihice şi „paradoxale”

Este cunoscută apariţia de reacţii cum ar fi starea de nelinişte, agitaţia, iritabilitatea, scăderea gradului de inhibiţie, agresivitatea, procesele anormale de gândire, iluziile, accesele de furie, coşmarurile, stările de depersonalizare, halucinaţiile, psihozele, comportamentul inadecvat, episoadele de extrovertire comportamentală care nu sunt adecvate tipului de personalitate al pacientului şi alte efecte de ordin comportamental în cazul utilizării benzodiazepinelor sau medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele. Ele pot fi induse de către substanţa activă, pot apărea în mod spontan sau pot fi rezultatul unei tulburări psihice sau fizice pre-existente. Apariţia acestor reacţii este mai probabilă la vârstnici. În cazul apariţiei acestora, trebuie întreruptă utilizarea medicamentului. Apariţia oricărui nou semn sau simptom de ordin comportamental face necesară o evaluare imediatăşi atentă a cazului.

Grupuri speciale de pacienţi

Abuzul de alcool etilic şi de medicamente

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudit cu benzodiazepinele trebuie utilizaţi cu precauţie deosebităla pacienţii cu antecedente de consum abuziv de alcool etilic sau produse medicamentoase.

Insuficienţă hepatică

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudite cu benzodiazepinele nu sunt indicate pentru tratarea pacienţilor cu insuficienţă hepatică severă, datorită riscului de precipitare a encefalopatiei la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.2). În cazul pacienţilor cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, biodisponibilitatea zaleplonului este crescută datorită valorii reduse a clearance-ului, fiind astfel necesară o reducere a dozei la aceşti pacienţi.

Insuficienţă renală

Sonata nu este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală severă deoarece nu a fost suficient studiat la acest grup de pacienţi. La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată, profilul farmacocinetic al zaleplonului nu diferă în mod semnificativ de cel constatat la subiecţii sănătoşi. Prin urmare, nu este necesarăajustarea dozei la aceşti pacienţi.

Insuficienţă respiratorie

Prescrierea medicamentelor cu efect sedativ trebuie făcută cu precauţie la pacienţii cu insuficienţărespiratorie cronică.

Psihoză

Nu se recomandă administrarea benzodiazepinele şi medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele ca tratament primar al bolii psihotice.

Depresie

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudite cu benzodiazepinele nu trebuie utilizate în monoterapie în scopul tratării depresiei sau a anxietăţii asociate depresiei (la acest grup de pacienţi există riscul de precipitare a tentativei de suicid). De asemenea, datorită riscului crescut de supradozaj intenţionată la pacienţii cu diagnosticul general de depresie, cantităţile de medicamente, inclusiv de zaleplon, care sunt prescrise acestor pacienţi trebuie menţinute la nivelul minim necesar.

Sonata conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rarede intoleranţă la galactoză, deficit de lactazăLapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie sa utilizeze acest medicament

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se recomandă consumul de alcool etilic concomitent cu administrarea zaleplonului. Efectul sedativ poate fi sporit atunci când produsul este utilizat în asociere cu consumul de alcool etilic. Aceasta afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje(vezi pct. 4.7.)

Trebuie avută în atenţie administrarea concomitentă cu alte medicamente care acţionează asupra SNC. Sporirea efectului sedativ central poate să apară în cazul utilizării concomitente cu antipsihotice (neuroleptice), hipnotice, anxiolitice/sedative, medicamente antidepresive, analgezice cu efect narcotic, medicamente antiepileptice, anestezice şi antihistaminice cu efect sedativ.

Administrarea zilnică concomitentăa unei doze unice de 10 mg zaleplon şi a unei doze de 75 mg sau 150 mg venlafaxină (cu eliberare prelungită) nu a avut niciun impact asupra memoriei (memorie verbală imediată sau pe termen lung) sau a performanţei psihomotorii (testul de substituire cifresimboluri). În plus, nu s-a constatat nicio interacţiune de ordin farmacocinetic între zaleplon şi venlafaxină (formă farmaceutică cu eliberare prelungită).

În cazul analgezicelor cu efect narcotic poate apărea accentuarea stării de euforie, determinând o sporire a gradului de dependenţă psihică.

Administrarea de cimetidină, un inhibitor moderat nespecific al câtorva enzime hepatice incluzând atât aldehid-oxidaza cât şi CYP3A4, a determinat o creştere de 85% a concentraţiilor plasmatice de zaleplon deoarece a inhibat atât enzimele primare (aldehid-oxidaza) cât şi pe cele secundare (CYP3A4) responsabile de metabolizarea zaleplonului. De aceea, se recomandă administrarea cu precauţie a cimetidinei în asociere cu Sonata.

Administrarea Sonata în asociere cu o doză de 800 mg eritromicină, un inhibitor puternic şi selectiv al CYP3A4, a determinat o creştere cu 34% a concentraţiilor plasmatice de zaleplon. Nu se consideră ca necesară ajustarea de rutină a dozei de Sonata, dar pacienţii trebuie să fie avertizaţi asupra faptului căefectele sedative ar putea fi sporite.

În schimb rifampicina, un puternic inductor al câtorva enzime hepatice inclusiv a CYP3A4, a determinat o scădere de patru ori a concentraţiei plasmatice de zaleplon. Administrarea Sonata în asociere cu inductorii de CYP3A4 cum ar fi rifampicina, carbamazepina şi fenobarbitona poate determina o reducere a eficacităţii tratamentului cu zaleplon.

Sonata nu a afectat profilurile farmacocinetic şi farmacodinamic ale digoxinei şi warfarinei, doi compuşi cu indice terapeutic mic. În plus, ibuprofenul, un cunoscut exemplu de compus care afecteazăexcreţia renală, nu a prezentat nici o interacţiune cu Sonata.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Deşi studiile efectuate la animale nu au indicat efecte teratogene sau embriotoxice, nu există date disponibile suficiente pentru a evalua siguranţa utilizării Sonata în timpul sarcinii şi alăptării. Nu se recomandă utilizarea Sonata în timpul sarcinii. În cazul prescrierii medicamentului la o femeie aflatăîn perioada fertilă, aceasta va trebui avertizată să ia legătura cu medicul în scopul întreruperii tratamentului cu acest medicament în cazul în care intenţionează să rămână gravidă sau bănuieşte căeste gravidă.

Dacă, din raţiuni stringente de ordin medical, medicamentul este administrat în ultima perioadă a sarcinii sau în doze mari în timpul travaliului, este de aşteptat apariţia, la nou-născut, a efectelor precum hipotermia, hipotonia şi depresia respiratorie moderată, datorită acţiunii farmacologice a medicamentului.

Copiii născuţi din mame care au utilizat, în mod cronic, benzodiazepine sau medicamente înrudite cu benzodiazepinele în ultima perioadă a sarcinii pot prezenta dependenţă fizicăşi un anumit risc de a dezvolta simptome ale sindromului de întrerupere în perioada post-natală.

Deoarece zaleplonul se excretă în laptele matern, Sonata nu trebuie administrat mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Sonata are o influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Sedarea, amnezia, deficitul de concentrare şi afectarea funcţiei musculare pot influenţa în mod negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. În cazul în care se suprapune o duratăinsuficientă de somn, poate creşte probabilitatea ca starea de veghe să fie afectată (vezi pct. 4.5). Se recomandă precauţie în cazul pacienţilor care desfăşoară activităţi de fineţe.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvent raportate reacţii adverse raportate la medicament sunt amnezie, parestezie, somnolenţăşi dismenoree Frecvenţele sunt definite astfel: Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 şi < 1/10) Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)Rare (≥1/10000 şi <1/1000) Foarte rare (<1/10000) Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)În cadrulfiecărei grupă de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare gravităţii.

Organ/Sistem Reacţii adverse (frecvenţă)

Tulburări ale sistemului nervos Frecvente: amnezie, parestezie, somnolenţăMai puţin frevente: ataxie/tulburări de coordonare, ameţeli,

scăderea capacităţii de concentrare, parosmie, tulburări de vorbire (dizartrie, vorbire neclară), hipoestezie

Deasemenea vezi mai jos sub Amnezie

Tulburări oculare Mai puţin frecvente: scăderea acuitaţii vizuale, diplopie

Tulburări acustice şi vestibulare Mai puţin frecvente: hiperacuzie

Tulburări gastrointestinale Mai puţin frecvente: greaţă

Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat Mai puţin frecvente reacţii de fotosensibilitate Cu frecvenţă necunoscută: angioedem

Tulburări metaboliice şi nutriţie Mai puţin frecvente: anorexie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Mai puţin frecvente: astenie, stare de rău general

Tulburări ale sistemului imunitar Foarte rare: reacţii anafilactice/anafilactoide

Tulburări hepatobiliare Frecvenţă necunoscută: hepatotoxicitate (în principal descrise prin creşterea transaminazelor)

Tulburări ale aparatului genital şi sânului Frecvente: dismenoree

Tulburări psihice Mai puţin frecvente: depersonalizare, halucinaţii, depresie, stări confuzionale, apatie, Cu frecvenţă necunoscută: somnambulism

Deasemenea vezi mai jos sub Depresie, Reacţii psihice şi „paradoxale”

Amnezie

Amnezia anterogradă poate apărea în urma utilizării dozelor terapeutice recomandate, riscul crescând odată cu creşterea dozelor. Efectele de tip amnezic pot fi asociate cu un comportament inadecvat (vezi pct. 4.4).

Depresie

O depresie preexistentă poate evolua către exprimare clinică în cursul utilizării de benzodiazepine sau a medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele.

Reacţii psihice şi „paradoxale”

Este cunoscută apariţia de reacţii cum ar fi starea de nelinişte, agitaţia, iritabilitatea, scăderea gradului de inhibiţie, agresivitatea, procesele anormale de gândire, iluziile, accesele de furie, coşmarurile, stările de depersonalizare, halucinaţiile, psihozele, comportamentul inadecvat, episoadele de extrovertire comportamentală care nu sunt adecvate tipului de personalitate al pacientului şi alte reacţii adverse de ordin comportamental în cazul utilizării benzodiazepinelor sau medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele. Apariţia unor asemenea reacţii este mai probabilă la vârstnici.

Dependenţă

Utilizarea (chiar şi în doze terapeutice) poate determina apariţia unei dependenţe fizice: întreruperea tratamentului poate determina apariţia sindromului de întrerupere sau a fenomenului de rebound (vezi pct. 4.4). Poate să apară dependenţa psihică. Au fost raportate cazuri de abuz de benzodiazepine şi substanţe active înrudite cu benzodiazepinele.

4.9 Supradozaj

Experienţa clinică referitoare la efectele unui supradozaj acut cu Sonata nu este suficientă, iar nivelurile de supradozaj la om nu au fost determinate.

Ca în cazul altor benzodiazepine şi medicamente înrudite cu benzodiazepinele, supradozajul nu reprezintă, de regulă, o situaţie care pune în pericol viaţa, cu excepţia utilizării în asociere cu alte medicamente cu efect deprimant asupra SNC (inclusiv alcoolul etilic).

În abordarea terapeutică a supradozajului cu orice medicament, trebuie să se aibăîn vedere faptul căeste posibil să fi fost administrate mai multe medicamente.

Dacăsupradozajul s-a produs prin administrarea orală de benzodiazepine sau medicamente înrudite cu benzodiazepinele, trebuie induse vărsăturile (în decurs de o oră) dacă pacientul este conştient sau trebuie efectuat lavajul gastric cu protejarea căilor respiratorii, dacă pacientul este inconştient. Dacăgolirea stomacului nu poate aduce nici un avantaj terapeutic, trebuie administrat cărbune activat pentru a reduce absorbţia. În serviciul de terapie intensivă, trebuie acordată o atenţie deosebită funcţiilor respiratorie şi cardiovasculară.

Supradozajul cu benzodiazepine sau medicamente înrudite cu benzodiazepinele se manifestă, de obicei, prin deprimarea sistemului nervos central în grade diferite, de la somnolenţă până la comă. În cazurile uşoare, simptomele includ somnolenţă, confuzie mentalăşi letargie, în timp ce în cazurile mai grave simptomele pot include ataxie, hipotonie, hipotensiune arterială, deprimare respiratorie, rareori comăşi, în foarte rare cazuri, deces.

Cromaturia (colorarea albastru-verzuie a urinei) a fost raportată în cazul supradozajului cu zaleplon.

Flumazenilul poate fi util ca antidot. Studiile efectuate la animale sugerează faptul că flumazenilul este un antagonist al zaleplonului şi trebuie avut în vedere în cadrul abordării terapeutice a supradozajului cu Sonata. Cu toate acestea, nu există experienţă clinică privind utilizarea flumazenilului ca antidot în cazul supradozajului cu Sonata.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente înrudite cu benzodiazepine, codul ATC: N05CF03 Zaleplon este un hipnotic pirazolopirimidinic cu structură diferită de benzodiazepine şi alte hipnotice. Zaleplon se leagă selectiv de receptorii benzodiazepinicide tip I.

Profilul farmacocinetic al zaleplonului evidenţiază o viteză crescută a absorbţiei şi eliminării (vezi pct. 5.2). Aceasta, împreună cu caracteristicile de legare selectivă la receptor la nivel de subtip, cu gradul înalt de selectivitate şi nivelul scăzut de afinitate pentru receptorii benzodiazepinici de tip I, reprezintăproprietăţile responsabile pentru caracteristicile globale ale Sonata.

Eficacitatea Sonata a fost demonstrată atât în cadrul unor studii de laborator utilizând determinări obiective asupra somnului prin polisomnografie (PSG), cât şi la pacienţii din ambulator, prin utilizarea unor chestionare de evaluare a somnului, completate de către aceştia. În cadrul acestor studii, pacienţii au fost diagnosticaţi cu insomnie primară (psihofiziologică).

În cadrul studiilor efectuate la pacienţi din ambulator, perioada de latenţă a somnului a scăzut într-o perioadă de maximum 4 săptămâni la pacienţii non-vârstnici, în condiţiile administrării unei doze de Sonata de 10 mg . La pacienţii vârstnici, perioada de latenţă a somnului a scăzut adeseori în mod semnificativ în cazul administrării unei doze de Sonata de 5 mg şi a scăzut în mod consecvent cu cea determinată de administrarea unei doze de Sonata de 10 mg, comparativ cu placebo, în cadrul studiilor cu durata de 2 săptămâni. Această scădere a perioadei de latenţă a somnului a diferit în mod semnificativ faţă de cea observată în cazul administrării placebo. Rezultatele studiilor efectuate pe perioadele de 2 şi 4 săptămâni au arătat că nu a intervenit nici un fenomen de toleranţă farmacologică, la nici o doză de Sonata.

În cadrul studiilor ce au utilizat măsurători obiective de tip PSG, doza de 10 mg de Sonata s-a dovedit superioară faţă de placebo în ceea ce priveşte scăderea perioadei de latenţă a somnului şi creşterea duratei somnului, în prima jumătate a nopţii. În cadrul studiilor controlate care au determinat procentul intervalelor de timp petrecut în fiecare fază a somnului, s-a dovedit că Sonata păstrează raportul dintre fazele somnului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Zaleplonul este absorbit rapid şi aproape complet după administrare orală, iar valorile maxime ale concentraţiei sunt atinse în decurs de aproximativ o oră. Este absorbită cel puţin 71% din doza administratăoral. Zaleplon suferă o metabolizare presistemică, ceea ce determină o valoare a biodisponibilităţii absolute de aproximativ 30%.

Distribuţie

Zaleplon este lipofil, cu un volum de distribuţie de aproximativ 1,4±0,3 l/kg în urma administrării intravenoase. Legarea in vitro de proteinele plasmatice este de aproximativ 60%, ceea ce sugereazăexistenţa unui nivel mic al riscului de interacţiune al substanţei active datorat legării de proteine.

Metabolizare

Zaleplonul este metabolizat în principal de către aldehid-oxidază, cu formarea de 5-oxo-zaleplon. În plus, zaleplonul este metabolizat de către CYP3A4 cu formarea de desetil-zaleplon, care este ulterior metabolizat de către aldehid-oxidază, la 5-oxo-desetilzaleplon. Metaboliţii oxidativi sunt, ulterior, metabolizaţi prin conjugare pe calea glucuronidării. Toţi metaboliţii zaleplonului s-au dovedit inactivi, prin studierea atât a modelelor comportamentale de animale cât şi a testelor de activitate in-vitro.

Concentraţiile plasmatice de zaleplon cresc în mod liniar în funcţie de doză, iar zaleplonul nu prezintănici un semn de acumulare în urma administrării unor doze de cel mult 30 mg/zi. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al zaleplonului este de aproximativ 1 oră.

Excreţie

Zaleplonul este excretat sub formă de metaboliţi inactivi, în principal în urină (71%) şi fecale (17%). Cincizeci şi şapte la sută (57%) din doză este recuperată în urină sub formă de 5-oxo-zaleplon şi metabolitul său glucuronidat, alte 9% fiind recuperate sub formă de 5-oxo-desetilzaleplon şi metabolitul său glucuronidat. Restul cantităţii recuperate în urină este reprezentată de metaboliţi minori. Majoritatea cantităţii recuperate în fecale este reprezentată de 5-oxo-zaleplon.

Insuficienţă hepatică

Zaleplonul este metabolizat în principal în ficat şi suferă un proces semnificativ de metabolizare presistemică. În consecinţă, în cazul zaleplonului administrat pe cale orală, s-a constatat o reducere a clearance-ului cu 70% şi 87% pentru pacienţii cu ciroză compensatăşi, respectiv, decompensată, conducând la creşteri pronunţate ale valorilor medii ale Cmax şi ASC (de până la 4 ori şi de până la 7 ori pentru pacienţii compensaţi şi, respectiv, cei decompensaţi), comparativ cu subiecţii sănătoşi. Doza de zaleplon trebuie redusă la pacienţii cu tulburări hepatice uşoare până la moderate, tratamentul cu zaleplon nefiind recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Insuficienţă renală

Parametrii de farmacocinetică ai dozei unice de zaleplon au fost studiaţi la pacienţii cu insuficienţărenală uşoară(valoarea clearance-ului creatininei între 40 şi 89 ml/min) şi moderată (20 până la 39 ml/min), precum şi la pacienţii dializaţi. La pacienţii cu insuficienţă renală moderatăşi la cei dializaţi s-a constatat o reducere de aproximativ 23% a concentraţiei plasmatice maxime, prin comparaţie cu voluntarii sănătoşi. Gradul de expunere la zaleplon a fost acelaşi pentru toate grupurile. Prin urmare, nu este necesară o ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Zaleplon nu a fost studiat în mod corespunzător în ceea ce priveşte administrarea sa la pacienţii cu insuficienţărenală severă.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Administrarea orală repetată de zaleplon la şobolani şi câini a determinat creşteri în greutate ale ficatului şi glandelor suprarenale; cu toate acestea, respectivele creşteri în greutate au apărut în cazul utilizării unor doze care depăşeau de mai multe ori doza terapeutică maximă, au fost reversibile, nu s-au asociat cu modificări microscopice de tip degenerativ la nivelul ficatului şi glandelor suprarenale şi au fost similare cu efectele constatate la animale în cazul administrării altor medicamente care se leagăde receptorii benzodiazepinici. În cadrul unui studiu cu durata de trei luni, efectuat la câini aflaţi în perioada pre-pubertară, s-a constatat o reducere semnificativă a greutăţii prostatei şi testiculelor în cazul administrării unor doze care depăşeau de mai multe ori doza terapeutică maximă. Administrarea orală a zaleplonului la şobolani timp de 104 săptămâni consecutive, în doze de până la 20 mg/kg şi zi nu a determinat apariţia niciunei tumori,legată de administrarea medicamentului. Administrarea orală a zaleplonului la şoareci timp de 65 sau 104 săptămâni consecutive, în doze mari (≥100 mg/kg şi zi) a determinat o creştere semnificativă din punct de vedere statistic a incidenţei tumorilor benigne, dar nu şi a celor maligne. Incidenţa crescută a tumorilor hepatice benigne la şoareci a fost, probabil, un eveniment de tip adaptativ.

În general, rezultatele studiilor preclinice nu sugerează nici un pericol semnificativ referitor la siguranţă în cazul utilizării Sonata în dozele recomandate la om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Nucleul capsulei Celuloză microcristalină, amidon pregelatinizat, dioxid de siliciu, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu, lactoză monohidrat, carmin indigo (E132), dioxid de titan (E171).

Învelişul capsulei: gelatină, dioxid de titan (E171), oxid roşu de fer (E172), oxid galben de fer (E172), oxid negru de fer (E172), laurilsulfat de sodiu, dioxid de siliciu.

Cerneala de imprimare de pe capsulă conţine următoarele (cerneală aurie S-13050): shellac, lecitină, simeticonă, oxid galben de fer (E172).

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30˚C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC/PVDC aluminiu a 7, 10 şi 14 capsule în blistere perforate unidoză. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale. Sonata a fost conceput astfel încât dacă conţinutul unei capsule este dizolvat în lichid, acesta îşi va schimba culoarea şi va deveni tulbure.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Suedia

8. NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/102/001-003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 12 martie 1999 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 12 martie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detailate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sonata 10 mg capsule

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine zaleplon 10 mg . Excipienţi: lactozămonohidrat, 49 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule Capsulele au un înveliş dur opac de culoare alb şi maro pal, având inscripţionată o bandă aurie, un „W” şi doza „10 mg”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Sonata este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu insomnie, care adorm cu dificultate. Tratamentul este indicat doar dacă tulburarea este severă, invalidantă sau induce pacientului un grad extrem de epuizare.

4.2 Doze şi mod de administrare

Pentru adulţi, doza recomandată este de 10 mg.

Durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă, durata maximă fiind de două săptămâni.

Sonata poate fi luat imediat înainte de culcare, precum şi după ce pacientul s-a culcat dar nu a reuşit săadoarmă. Deoarece administrarea după consumul de alimente creşte cu aproximativ 2 ore intervalul de timp până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime, nu trebuie să se consume alimente împreunăsau imediat înainte de administrarea Sonata.

Vârstnici Este posibil ca pacienţii vârstnici să fie sensibili la efectele hipnoticelor; de aceea, doza de Sonata recomandatăla vârstnici este de 5 mg.

Copii şi adolescenţi Sonata este contraindicat la copii şi adolescenţi (vezi pct. 4.3)

Insuficienţă hepaticăDeoarece clearance-ul este redus, pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată trebuie trataţi cu o doză de Sonata de 5 mg. Pentru insuficienţă hepatică severă vezi pct. 4.3.

Insuficienţă renalăNu este necesară o ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată, deoarece parametrii farmacocinetici ai Sonata nu sunt modificaţi la aceşti pacienţi. Pentru insuficienţărenală severăeste contraindicatvezi pct. 4.3.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi Insuficienţă hepatică severă

Insuficienţă renală severăSindrom de apnee în somn Miastenia gravis Insuficienţă respiratorie severăCopii (cu vârsta sub 18 ani)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii care au luat sedativ-hipnotice au fost raportate comportamente complexe de tipul „conducerii în somn” (adică, conducerea autovehiculului fără a fi pe deplin conştient, după ingerarea unui sedativ-hipnotic, cu instalarea unei amnezii asupra acestui eveniment). Astfel de evenimente pot apărea la persoanele care nu au mai luat sedativ-hipnotice, precum şi la cele care au mai luat asemenea medicamente. Cu toate că comportamentele de tipul conducerii în somn pot apărea numai în urma administrării medicamentelor sedativ-hipnotice în doze terapeutice, utilizarea acestora concomitent cu alcoolul etilic şi alte medicamente deprimante ale sistemului nervos central pare să crească riscul de apariţie a unor asemenea comportamente, la fel şi depăşirea dozei maxime recomandate. Datorităriscului existent pentru pacient şi pentru comunitate, se recomandă întreruperea tratamentului cu zaleplon la pacienţii în cazul cărora s-a raportat un episod de „conducere în somn”. S-au raportat şi alte comportamente complexe (de exemplu, prepararea alimentelor şi alimentaţia, efectuarea de convorbiri telefonice sau activitate sexuală) la pacienţii care nu sunt pe deplin conştienţi după ce au luat un sedativ-hipnotic. Asemenea condusului în somn, pacienţii nu îşi amintesc, de obicei, aceste evenimente.

În cazul utilizării medicamentelor sedativ-hipnotice, inclusiv zaleplon, au fost raportate reacţii anafilactice/anafilactoide severe. La pacienţii care au luat prima doză sau la doze ulterioare de medicamente sedativ-hipnotice, inclusiv zaleplon, au fost raportate cazuri de angioedem cu interesarea limbii, glotei sau laringelui. Unii pacienţi care au luat medicamente sedativ-hipnotice au prezentat simptome suplimentare cum sunt dispnee, senzaţie de sufocare sau greaţăşi vărsături. Unii pacienţi au necesitat asistenţă medicală în serviciul de urgenţe. În cazul în care angioedemul implică limba, glota sau laringele, poate apărea obstrucţia căilor aeriene ce poate fi letală. Pacienţilor care dezvoltăangioedem în urma tratamentului cu zaleplon nu trebuie să li se readministreze substanţa activă .

Insomnia poate reprezenta o tulburare fizicăşi psihică profundă. Insomnia care persistă sau se înrăutăţeşte după o cură scurtă cu zaleplon poate indica necesitatea re-evaluării pacientului.

Datorită timpului scurt de înjumătăţire plasmatică a zaleplonului, trebuie luată în considerare utilizarea unei terapii alternative în cazul în care apare fenomenul de trezire matinală. Pacienţii trebuie să fie informaţi să nu administreze o a doua doză în aceeaşi noapte.

Este de aşteptat ca administrarea Sonata în asociere cu medicamentele care sunt cunoscute căinfluenţează CYP3A4 să determine modificări ale concentraţiilor plasmatice de zaleplon. (Vezi pct. 4.5)

Toleranţă

În urma utilizării repetate timp de câteva săptămâni poate apărea o anumită scădere a eficacităţii efectelor hipnotice ale benzodiazepinelor cu timp scurt de acţiune şi ale medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele.

Dependenţă

Utilizarea benzodiazepinelor şi a medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele poate determina instalarea unei dependenţe fizice şi psihice. Riscul instalării dependenţei creşte odată cu doza şi cu durata tratamentului, fiind mai mare la acei pacienţi care prezintă antecedente de abuz de alcool etilic şi medicamente. Odată instalată dependenţa fizică, întreruperea bruscă a tratamentului va fi însoţită de simptome ale sindromului de întrerupere. Ele pot consta în cefalee, mialgii, anxietate extremă, stare de tensiune, nelinişte, confuzie şi iritabilitate. În cazurile severe pot apărea următoarele simptome: alterarea perceperii realităţii, depersonalizare, hiperacuzie, senzaţie de amorţealăşi furnicături la nivelul extremităţilor, hipersensibilitate la lumină, la zgomot şi la contactul fizic, halucinaţii sau crize epileptice. Au existat raportări după punerea pe piaţă a medicamentului ale unor cazuri de dependenţăasociate cu utilizarea zaleplonului, în principal în asociere cu alte medicamente psihotrope.

Insomnia şi anxietatea de rebound

După întreruperea tratamentului poate să apară un sindrom tranzitor, în care simptomele care au justificat instituirea tratamentului cu o benzodiazepină sau un medicament înrudit cu benzodiazepinele reapar cu intensitate mărită. Sindromul poate fi însoţit de alte reacţii, incluzând modificări ale dispoziţiei, anxietate sau tulburări ale somnului şi agitaţie.

Durata tratamentului

Durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă (vezi pct. 4.2), durata maximă fiind de două săptămâni. Tratamentul nu trebuie prelungit dincolo de această perioadă în lipsa unei reevaluări clinice a pacientului.

Poate fi util ca pacientul să fie informat, la începerea tratamentului, asupra faptului că acesta va avea o durată limitată. Este important ca pacienţii să fie conştienţi de posibilitatea apariţiei unui fenomen de rebound, prin aceasta minimalizând starea de anxietate determinată de eventuala apariţie a acestor simptome după încetarea tratamentului cu acest medicament.

Tulburări psihomotorii şi de memorie

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudite cu benzodiazepinele pot induce amnezie anterogradăşi tulburări psihomotorii. Aceste fenomene apar cel mai adesea în câteva ore după administrarea medicamentului. Pentru a reduce acest risc, pacienţii nu trebuie să desfăşoare activităţi care solicităcoordonare psihomotorie pe un interval de cel puţin 4 ore după administrarea Sonata (vezi pct. 4.7).

Reacţii psihice şi „paradoxale”

Este cunoscută apariţia de reacţii cum ar fi starea de nelinişte, agitaţia, iritabilitatea, scăderea gradului de inhibiţie, agresivitatea, procesele anormale de gândire, iluziile, accesele de furie, coşmarurile, stările de depersonalizare, halucinaţiile, psihozele, comportamentul inadecvat, episoadele de extrovertire comportamentală care nu sunt adecvate tipului de personalitate al pacientului şi alte efecte de ordin comportamental în cazul utilizării benzodiazepinelor sau medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele. Ele pot fi induse de către substanţa activă, pot apărea în mod spontan sau pot fi rezultatul unei tulburări psihice sau fizice pre-existente. Apariţia acestor reacţii este mai probabilă la vârstnici. În cazul apariţiei acestora, trebuie întreruptă utilizarea medicamentului. Apariţia oricărui nou semn sau simptom de ordin comportamental face necesară o evaluare imediatăşi atentă a cazului.

Grupuri speciale de pacienţi

Abuzul de alcool etilic şi de medicamente

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudit cu benzodiazepinele trebuie utilizaţi cu precauţie deosebităla pacienţii cu antecedente de consum abuziv de alcool etilic sau medicamente.

Insuficienţă hepatică

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudite cu benzodiazepinele nu sunt indicate pentru tratarea pacienţilor cu insuficienţă hepatică severă, datorită riscului de precipitare a encefalopatiei la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.2). În cazul pacienţilor cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, biodisponibilitatea zaleplonului este crescută datorită valorii reduse a clearance-ului, fiind astfel necesară o reducere a dozei la aceşti pacienţi.

Insuficienţă renală

Sonata nu este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală severă deoarece nu a fost suficient studiat la acest grup de pacienţi. La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată, profilul farmacocinetic al zaleplonului nu diferă în mod semnificativ de cel constatat la subiecţii sănătoşi. Prin urmare, nu este necesarăajustarea dozei la aceşti pacienţi.

Insuficienţă respiratorie

Prescrierea medicamentelor cu efect sedativ trebuie făcută cu precauţie la pacienţii cu insuficienţărespiratorie cronică.

Psihoză

Nu se recomandă administrarea benzodiazepinele şi medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele ca tratament primar al bolii psihotice.

Depresie

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudite cu benzodiazepinele nu trebuie utilizate în monoterapie în scopul tratării depresiei sau a anxietăţii asociate depresiei (la acest grup de pacienţi există riscul de precipitare a tentativei de suicid). De asemenea, datorită riscului crescut de supradozaj intenţionată la pacienţii cu diagnosticul general de depresie, cantităţile de medicamente, inclusiv de zaleplon, care sunt prescrise acestor pacienţi trebuie menţinute la nivelul minim necesar.

Sonata conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rarede intoleranţă la galactoză, deficit de lactazăLapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se recomandă consumul de alcool etilic concomitent cu administrarea zaleplonului. Efectul sedativ poate fi sporit atunci când produsul este utilizat în asociere cu consumul de alcool etilic. Aceasta afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje(vezi pct. 4.7.)

Trebuie avută în atenţie administrarea concomitentă cu alte medicamente care acţionează asupra SNC. Sporirea efectului sedativ central poate să apară în cazul utilizării concomitente cu antipsihotice (neuroleptice), hipnotice, anxiolitice/sedative, medicamente antidepresive, analgezice cu efect narcotic, medicamente antiepileptice, anestezice şi antihistaminice cu efect sedativ.

Administrarea zilnică concomitentăa unei doze unice de 10 mg zaleplon şi a unei doze de 75 mg sau 150 mg venlafaxină (cu eliberare prelungită) nu a avut niciun impact asupra memoriei (memorie verbală imediată sau pe termen lung) sau a performanţei psihomotorii (testul de substituire cifresimboluri). În plus, nu s-a constatat nicio interacţiune de ordin farmacocinetic între zaleplon şi venlafaxină (formă farmaceutică cu eliberare prelungită).

În cazul analgezicelor cu efect narcotic poate apărea accentuarea stării de euforie, determinând o sporire a gradului de dependenţă psihică.

Administrarea de cimetidină, un inhibitor moderat nespecific al câtorva enzime hepatice incluzând atât aldehid-oxidaza cât şi CYP3A4, a determinat o creştere de 85% a concentraţiilor plasmatice de zaleplon deoarece a inhibat atât enzimele primare (aldehid-oxidaza) cât şi pe cele secundare (CYP3A4) responsabile de metabolizarea zaleplonului. De aceea, se recomandă administrarea cu precauţie a cimetidinei în asociere cu Sonata.

Administrarea Sonata în asociere cu o doză de 800 mg eritromicină, un inhibitor puternic şi selectiv al CYP3A4, a determinat o creştere cu 34% a concentraţiilor plasmatice de zaleplon. Nu se consideră ca necesară ajustarea de rutină a dozei de Sonata, dar pacienţii trebuie să fie avertizaţi asupra faptului căefectele sedative ar putea fi sporite.

În schimb rifampicina, un puternic inductor al câtorva enzime hepatice inclusiv a CYP3A4, a determinat o scădere de patru ori a concentraţiei plasmatice de zaleplon. Administrarea Sonata în asociere cu inductorii de CYP3A4 cum ar fi rifampicina, carbamazepina şi fenobarbitona poate determina o reducere a eficacităţii tratamentului cu zaleplon.

Sonata nu a afectat profilurile farmacocinetic şi farmacodinamic ale digoxinei şi warfarinei, doi compuşi cu indice terapeutic mic. În plus, ibuprofenul, un cunoscut exemplu de compus care afecteazăexcreţia renală, nu a prezentat nici o interacţiune cu Sonata.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Deşi studiile efectuate la animale nu au indicat efecte teratogene sau embriotoxice, nu există date disponibile suficiente pentru a evalua siguranţa utilizării Sonata în timpul sarcinii şi alăptării. Nu se recomandă utilizarea Sonata în timpul sarcinii. În cazul prescrierii medicamentului la o femeie aflatăîn perioada fertilă, aceasta va trebui avertizată să ia legătura cu medicul în scopul întreruperii tratamentului cu acest medicament în cazul în care intenţionează să rămână gravidă sau bănuieşte căeste gravidă.

Dacă, din raţiuni stringente de ordin medical, medicamentul este administrat în ultima perioadă a sarcinii sau în doze mari în timpul travaliului, este de aşteptat apariţia, la nou-născut, a efectelor precum hipotermia, hipotonia şi depresia respiratorie moderată, datorită acţiunii farmacologice a medicamentului.

Copiii născuţi din mame care au utilizat, în mod cronic, benzodiazepine sau medicamente înrudite cu benzodiazepinele în ultima perioadă a sarcinii pot prezenta dependenţă fizicăşi un anumit risc de a dezvolta simptome ale sindromului de întrerupere în perioada post-natală.

Deoarece zaleplonul se excretă în laptele matern, Sonata nu trebuie administrat mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Sonata are o influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Sedarea, amnezia, deficitul de concentrare şi afectarea funcţiei musculare pot influenţa în mod negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. În cazul în care se suprapune o duratăinsuficientă de somn, poate creşte probabilitatea ca starea de veghe să fie afectată (vezi pct. 4.5). Se recomandă precauţie în cazul pacienţilor care desfăşoară activităţi de fineţe.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvent raportate reacţii adverse raportate la medicament sunt amnezie, parestezie, somnolenţăşi dismenoree.

Frecvenţele sunt definite astfel: Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 şi < 1/10) Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)Rare (≥1/10000 şi <1/1000) Foarte rare (<1/10000) Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)În fiecare grupă de frecvenţă, efectele adverse sunt prezentate în ordine descrescătoare în ceea cepriveşte gravitatea.

Organ/Sistem Reacţii adverse (frecvenţă)

amnezie, parestezie, somnolenţăTulburări ale sistemului nervos Frecvente: Mai puţin frevente: ataxie/tulburări de coordonare, ameţeli,

scăderea capacităţii de concentrare, parosmie, tulburări de vorbire (dizartrie, vorbire neclară), hipoestezie

Deasemenea vezi mai jos sub Amnezie

Tulburări oculare Mai puţin frecvente: scăderea acuitaţii vizuale, diplopie

Tulburări acustice şi vestibulare Mai puţin frecvente: hiperacuzie

Tulburări gastrointestinale Mai puţin frecvente: greaţă

Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat Mai puţin frecvente reacţii de fotosensibilitate Cu frecvenţă necunoscută: angioedem

Tulburări metabolice şi nutriţie Mai puţin frecvente: anorexie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Mai puţin frecvente: astenie,stare de rău general

Tulburări ale sistemului imunitar Foarte rare: reacţii anafilactice/anafilactoide

Tulburări hepatobiliare Frecvenţă necunoscută: hepatotoxicitate (în principal descrise prin creşterea transaminazelor)

Tulburări ale aparatului genital şi sânului Frecvente: dismenoree

Tulburări psihice Mai puţin frecvente: depersonalizare, halucinaţii, depresie, stări confuzionale, apatie, Cu frecvenţă necunoscută: somnambulism

Deasemenea vezi mai jos sub Depresie, Reacţii psihice şi „paradoxale”

Amnezie

Amnezia anterogradă poate apărea în urma utilizării dozelor terapeutice recomandate, riscul crescând odată cu creşterea dozelor. Efectele de tip amnezic pot fi asociate cu un comportament inadecvat (vezi pct. 4.4).

Depresie

O depresie preexistentă poate evolua către exprimare clinică în cursul utilizării de benzodiazepine sau a medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele.

Reacţii psihice şi „paradoxale”

Este cunoscută apariţia de reacţii cum ar fi starea de nelinişte, agitaţia, iritabilitatea, scăderea gradului de inhibiţie, agresivitatea, procesele anormale de gândire, iluziile, accesele de furie, coşmarurile, stările de depersonalizare, halucinaţiile, psihozele, comportamentul inadecvat, episoadele de extrovertire comportamentală care nu sunt adecvate tipului de personalitate al pacientului şi alte reacţii adverse de ordin comportamental în cazul utilizării benzodiazepinelor sau medicamentelor înrudite cu benzodiazepinele. Apariţia unor asemenea reacţii este mai probabilă la vârstnici.

Dependenţă

Utilizarea (chiar şi în doze terapeutice) poate determina apariţia unei dependenţe fizice: întreruperea tratamentului poate determina apariţia sindromului de întrerupere sau a fenomenului de rebound (vezi pct. 4.4). Poate să apară dependenţa psihică. Au fost raportate cazuri de abuz de benzodiazepine şi substanţe active înrudite cu benzodiazepinele.

4.9 Supradozaj

Experienţa clinică referitoare la efectele unui supradozaj acut cu Sonata nu este suficientă, iar nivelurile de supradozaj la om nu au fost determinate.

Ca în cazul altor benzodiazepine şi medicamente înrudite cu benzodiazepinele, supradozajul nu reprezintă, de regulă, o situaţie care pune în pericol viaţa, cu excepţia utilizării în asociere cu alte medicamente cu efect deprimant asupra SNC (inclusiv alcoolul etilic).

În abordarea terapeutică a supradozajului cu orice medicament, trebuie să se aibăîn vedere faptul căeste posibil să fi fost administrate mai multe medicamente.

Dacăsupradozajul s-a produs prin administrarea orală de benzodiazepine sau medicamente înrudite cu benzodiazepinele, trebuie induse vărsăturile (în decurs de o oră) dacă pacientul este conştient sau trebuie efectuat lavajul gastric cu protejarea căilor respiratorii, dacă pacientul este inconştient. Dacăgolirea stomacului nu poate aduce nici un avantaj terapeutic, trebuie administrat cărbune activat pentru a reduce absorbţia. În serviciul de terapie intensivă, trebuie acordată o atenţie deosebită funcţiilor respiratorie şi cardiovasculară.

Supradozajul cu benzodiazepine sau medicamente înrudite cu benzodiazepinele se manifestă, de obicei, prin deprimarea sistemului nervos central în grade diferite, de la somnolenţă până la comă. În cazurile uşoare, simptomele includ somnolenţă, confuzie mentalăşi letargie, în timp ce în cazurile mai grave simptomele pot include ataxie, hipotonie, hipotensiune arterială, deprimare respiratorie, rareori comăşi, în foarte rare cazuri, deces.

Cromaturia (colorarea albastru-verzuie a urinei) a fost raportată în cazul supradozajului cu zaleplon.

Flumazenilul poate fi util ca antidot. Studiile efectuate la animale sugerează faptul că flumazenilul este un antagonist al zaleplonului şi trebuie avut în vedere în cadrul abordării terapeutice a supradozajului cu Sonata. Cu toate acestea, nu există experienţă clinică privind utilizarea flumazenilului ca antidot în cazul supradozajului cu Sonata.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente înrudite cu benzodiazepine, codul ATC: N05CF03 Zaleplon este un hipnotic pirazolopirimidinic cu structură diferită de benzodiazepine şi alte hipnotice. Zaleplon se leagă selectiv de receptorii benzodiazepinici de tip I.

Profilul farmacocinetic al zaleplonului evidenţiază o viteză crescută a absorbţiei şi eliminării (vezi pct. 5.2). Aceasta, împreună cu caracteristicile de legare selectivă la receptor la nivel de subtip, cu gradul înalt de selectivitate şi nivelul scăzut de afinitate pentru receptorii benzodiazepinici de tip I, reprezintăproprietăţile responsabile pentru caracteristicile globale ale Sonata.

Eficacitatea Sonata a fost demonstrată atât în cadrul unor studii de laborator utilizând determinări obiective asupra somnului prin polisomnografie (PSG), cât şi la pacienţii din ambulator, prin utilizarea unor chestionare de evaluare a somnului, completate de către aceştia. În cadrul acestor studii, pacienţii au fost diagnosticaţi cu insomnie primară (psihofiziologică).

În cadrul studiilor efectuate la pacienţi din ambulator, perioada de latenţă a somnului a scăzut într-o perioadă de maximum 4 săptămâni la pacienţii non-vârstnici, în condiţiile administrării unei doze de Sonata de 10 mg . La pacienţii vârstnici, perioada de latenţă a somnului a scăzut adeseori în mod semnificativ în cazul administrării unei doze de Sonata de 5 mg şi a scăzut în mod consecvent cu cea determinată de administrarea unei doze de Sonata de 10 mg, comparativ cu placebo, în cadrul studiilor cu durata de 2 săptămâni. Această scădere a perioadei de latenţă a somnului a diferit în mod semnificativ faţă de cea observată în cazul administrării placebo. Rezultatele studiilor efectuate pe perioadele de 2 şi 4 săptămâni au arătat că nu a intervenit nici un fenomen de toleranţă farmacologică, la nici o doză de Sonata.

În cadrul studiilor ce au utilizat măsurători obiective de tip PSG, doza de 10 mg de Sonata s-a dovedit superioară faţă de placebo în ceea ce priveşte scăderea perioadei de latenţă a somnului şi creşterea duratei somnului, în prima jumătate a nopţii. În cadrul studiilor controlate care au determinat procentul intervalelor de timp petrecut în fiecare fază a somnului, s-a dovedit că Sonata păstrează raportul dintre fazele somnului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Zaleplonul este absorbit rapid şi aproape complet după administrare orală, iar valorile maxime ale concentraţiei sunt atinse în decurs de aproximativ o oră. Este absorbită cel puţin 71% din doza administratăoral. Zaleplon suferă o metabolizare presistemică, ceea ce determină o valoare a biodisponibilităţii absolute de aproximativ 30%.

Distribuţie

Zaleplon este lipofil, cu un volum de distribuţie de aproximativ 1,4±0,3 l/kg în urma administrării intravenoase. Legarea in vitro de proteinele plasmatice este de aproximativ 60%, ceea ce sugereazăexistenţa unui nivel mic al riscului de interacţiune al substanţei active datorat legării de proteine.

Metabolizare

Zaleplonul este metabolizat în principal de către aldehid-oxidază, cu formarea de 5-oxo-zaleplon. În plus, zaleplonul este metabolizat de către CYP3A4 cu formarea de desetil-zaleplon, care este ulterior metabolizat de către aldehid-oxidază, la 5-oxo-desetilzaleplon. Metaboliţii oxidativi sunt, ulterior, metabolizaţi prin conjugare pe calea glucuronidării. Toţi metaboliţii zaleplonului s-au dovedit inactivi, prin studierea atât a modelelor comportamentale de animale cât şi a testelor de activitate in-vitro.

Concentraţiile plasmatice de zaleplon cresc în mod liniar în funcţie de doză, iar zaleplonul nu prezintănici un semn de acumulare în urma administrării unor doze de cel mult 30 mg/zi. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al zaleplonului este de aproximativ 1 oră.

Excreţie

Zaleplonul este excretat sub formă de metaboliţi inactivi, în principal în urină (71%) şi fecale (17%). Cincizeci şi şapte la sută (57%) din doză este recuperată în urină sub formă de 5-oxo-zaleplon şi metabolitul său glucuronidat, alte 9% fiind recuperate sub formă de 5-oxo-desetilzaleplon şi metabolitul său glucuronidat. Restul cantităţii recuperate în urină este reprezentată de metaboliţi minori. Majoritatea cantităţii recuperate în fecale este reprezentată de 5-oxo-zaleplon.

Insuficienţă hepatică

Zaleplonul este metabolizat în principal în ficat şi suferă un proces semnificativ de metabolizare presistemică. În consecinţă, în cazul zaleplonului administrat pe cale orală, s-a constatat o reducere a clearance-ului cu 70% şi 87% pentru pacienţii cu ciroză compensatăşi, respectiv, decompensată, conducând la creşteri pronunţate ale valorilor medii ale Cmax şi ASC (de până la 4 ori şi de până la 7 ori pentru pacienţii compensaţi şi, respectiv, cei decompensaţi), comparativ cu subiecţii sănătoşi. Doza de zaleplon trebuie redusă la pacienţii cu tulburări hepatice uşoare până la moderate, tratamentul cu zaleplon nefiind recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Insuficienţă renală

Parametrii de farmacocinetică ai dozei unice de zaleplon au fost studiaţi la pacienţii cu insuficienţărenală uşoară(valoarea clearance-ului creatininei între 40 şi 89 ml/min) şi moderată (20 până la 39 ml/min), precum şi la pacienţii dializaţi. La pacienţii cu insuficienţă renală moderatăşi la cei dializaţi s-a constatat o reducere de aproximativ 23% a concentraţiei plasmatice maxime, prin comparaţie cu voluntarii sănătoşi. Gradul de expunere la zaleplon a fost acelaşi pentru toate grupurile. Prin urmare, nu este necesară o ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Zaleplon nu a fost studiat în mod corespunzător în ceea ce priveşte administrarea sa la pacienţii cu insuficienţărenală severă.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Administrarea orală repetată de zaleplon la şobolani şi câini a determinat creşteri în greutate ale ficatului şi glandelor suprarenale; cu toate acestea, respectivele creşteri în greutate au apărut în cazul utilizării unor doze care depăşeau de mai multe ori doza terapeutică maximă, au fost reversibile, nu s-au asociat cu modificări microscopice de tip degenerativ la nivelul ficatului şi glandelor suprarenale şi au fost similare cu efectele constatate la animale în cazul administrării altor medicamente care se leagăde receptorii benzodiazepinici. În cadrul unui studiu cu durata de trei luni, efectuat la câini aflaţi în perioada pre-pubertară, s-a constatat o reducere semnificativă a greutăţii prostatei şi testiculelor în cazul administrării unor doze care depăşeau de mai multe ori doza terapeutică maximă. Administrarea orală a zaleplonului la şobolani timp de 104 săptămâni consecutive, în doze de până la 20 mg/kg şi zi nu a determinat apariţia niciunei tumori,legată de administrarea medicamentului. Administrarea orală a zaleplonului la şoareci timp de 65 sau 104 săptămâni consecutive, în doze mari (≥100 mg/kg şi zi) a determinat o creştere semnificativă din punct de vedere statistic a incidenţei tumorilor benigne, dar nu şi a celor maligne. Incidenţa crescută a tumorilor hepatice benigne la şoareci a fost, probabil, un eveniment de tip adaptativ.

În general, rezultatele studiilor preclinice nu sugerează nici un pericol semnificativ referitor la siguranţă în cazul utilizării Sonata în dozele recomandate la om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Nucleul capsulei Celuloză microcristalină, amidon pregelatinizat, dioxid de siliciu, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu, lactoză monohidrat, carmin indigo (E132), dioxid de titan (E171).

Învelişul capsulei: gelatină, dioxid de titan (E171), laurilsulfat de sodiu, dioxid de siliciu.

Cerneala de imprimare de pe capsulă conţine următoarele (cerneală roz SW-1105): shellac, dioxid de titan (E 171) hidroxid de amoniu, oxid roşu de fer (E 172) oxid galben de fer (E172).

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30˚C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC/PVDC aluminiu a 7, 10 şi 14 capsule în blistere perforate unidoză. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale. Sonata a fost conceput astfel încât dacă conţinutul unei capsule este dizolvat în lichid, acesta îşi va schimba culoarea şi va deveni tulbure.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Suedia

8. NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/102/001-003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 12 martie 1999 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 12 martie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detailate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

MEDA Manufacturing GmbH Neurather Ring 1 51063 Koln Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXT PENTRU SONATA 5 MG – MĂRIMI DE AMBALAJ: 7, 10 ŞI 14 CAPSULE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sonata 5 mg capsule zaleplon

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine zaleplon 5 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine de asemenea: lactoză monohidrat A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

7 capsule

10 capsule

14 capsule

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP:

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se păstra la temperaturi peste 30˚C.

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Suedia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/102/001 7 capsule EU/1/99/102/002 10 capsuleEU/1/99/102/003 14 capsule

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Sonata 5 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂBLISTERE 5 MG CAPSULE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sonata 5 mg capsule zaleplon

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot :

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE CUTIA DE AMBALAJ SECUNDAR TEXTUL PENTRU CUTIILE DE CARTON MĂRIMI ALE AMBALAJULUI DE 7, 10 ŞI 14 CAPSULE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sonata 10 mg capsule zaleplon

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare capsulă conţine zaleplon 10 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine de asemenea: lactoză monohidrat A se citi prospectul înainte de utilizare

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

7 capsule

10 capsule

14 capsule

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Utilizare orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP:

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se păstra la temperaturi peste 30˚C.

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Suedia

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 2. SERIA DE FABRICAŢIE

EU/1/99/102/004 7 capsule
EU/1/99/102/005 10 capsule
EU/1/99/102/006 14 capsule

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Sonata 10 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂBLISTERE 10 MG CAPSULE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sonata 10 mg capsule zaleplon

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot :

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Sonata 5 mg capsule zaleplon

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Sonata şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să luaţi Sonata

 3. Cum să luaţi Sonata

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum se păstrează Sonata

 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE SONATA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Sonata aparţine unei clase de substanţe înrudite cu benzodiazepinele, care este alcătuită din medicamente cu acţiune hipnotică.

Sonata vă va ajuta să dormiţi. De obicei, tulburările somnului nu durează mult, cei mai mulţi oameni având nevoie doar de o perioadă scurtă de tratament. De obicei, durata tratamentului variază de la câteva zile la două săptămâni. În cazul în care aveţi, în continuare, tulburări ale somnului după ce aţi terminat de luat capsulele, adresaţi-vă din nou medicului dumneavoastră.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI SONATA

Nu luaţi Sonata dacă aveţi

 • hipersensibilitate (o alergie) la zaleplon sau la oricare dintre componentele Sonata

 • sindrom de apnee în somn (oprirea respiraţiei, cu durată scurtă de timp, în timp ce dormiţi)

 • probleme renale sau hepatice severe

 • miastenia gravis (diminuarea forţei musculare sau oboseală musculară)

 • tulburări severe ale respiraţiei sau toracice

În cazul în care nu ştiţi cu siguranţă dacă aveţi vreuna din aceste afecţiuni, întrebaţi-l pe medicul dumneavoastră. Copii şi adolescenţii cu vârst sub 18 ani nu trebuie să ia Sonata.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sonata

 • Nu consumaţi niciodată alcool etilic în timpul tratamentului cu Sonata. Alcoolul etilic poate intensifica reacţiile adverse ale oricărui medicament pe care îl luaţi pentru a vă ajuta să dormiţi.

 • Utilizaţi medicamentul cu precauţie deosebită în cazul în care aţi fost vreodată dependent(ă) de alcool etilic sau medicamente.

 • Atunci când luaţi orice medicament din grupul celor care induc somnul, inclusiv Sonata, existăposibilitatea să deveniţi dependent(ă) de acesta. O dată ce dependenţa fizică s-a instalat, întreruperea bruscă a tratamentului poate fi însoţită de simptome de sevraj. Acestea pot fi dureri de cap, dureri musculare, anxietate extremă, tensiune, nervozitate, confuzie şi iritabilitate. Nu luaţi o doză dublă pe timpul aceleaşi nopţi. Dacăstarea de nesomn persistă sau se agravează după un tratament de scurtă durată cu Sonata contactaţi medicul Dumneavoastră.

 • Nu utilizaţi Sonata sau orice alt somnifer pe perioade mai lungi decât cele recomandate de medicul dumneavoastră.

 • Atunci când luaţi medicamente pentru somn, există posibilitatea să suferiţi un anumit tip de pierdere temporară a memoriei (amnezie) şi o lipsă de coordonare. Acest lucru poate fi, de obicei, evitat, dacă nu desfăşuraţi activităţi timp de cel puţin 4 ore după ce luaţi Sonata.

 • Există posibilitatea să aveţi episoade de somnambulism (mers în timpul somnului), inclusiv sămâncaţi sau să conduceţi autovehiculul în timp ce nu sunteţi pe deplin conştient, fără să văputeţi aminti apoi aceste lucruri. Dacă vi se întâmplă acestea, contactaţi imediat medicul dumneavoastră.

 • După utilizarea oricărui medicament ce aparţine claseide medicamente care induce somnul, inclusiv Sonata, au fost raportate cazuri de reacţii asemănătoare stării de nervozitate, agitaţie, iritabilitate, agresivitate, gânduri anormale, stare de deziluzie, coşmaruri, depersonalizare, halucinaţii, psihoze, comportament anormal, extrovertire neobişnuităşi alte efecte comportamentale.

 • Au fost raportate cazuri rare de reacţii alergice severe. O reacţie alergică poate include erupţii pe piele, mâncărimi, dificultăţi de respiraţie sau umflarea feţei, buzelor, interiorului gâtului sau limbii, greaţă sau vărsături. Dacă vi se întâmplă oricare din acestea, contactaţi imediat medicul dumneavoastră.

Folosirea altor medicamente

Nu luaţi nici un alt medicament fără să întrebaţi mai întâi medicul dumneavoastră sau farmacistul. Aceasta include şi medicamentele pe care le puteţi cumpăra fără prescripţie medicală. Unele dintre ele pot determina somnolenţăşi nu trebuie luate în timpul tratamentului cu Sonata.

Atunci când luaţi Sonata împreună cu alte medicamente care acţionează la nivelul creierului, asocierea acestora vă poate provoca o stare de somnolenţămai mare decât ar trebui. Trebuie să fiţi conştient(ă) că asemenea asocieri vă pot provoca o stare de somnolenţă a doua zi. Aceste medicamente includ: substanţe utilizate în tratamentul tulburărilor psihice (antipsihotice, hipnotice, anxiolitice/sedative, antidepresive), medicamente utilizate pentru ameliorarea durerilor puternice (analgezice cu efect narcotic), medicamente utilizate pentru tratamentul crizelor epileptice/convulsiilor (medicamente antiepileptice), medicamente utilizate pentru pierderea sensibilităţilor (anestezice), precum şi medicamente utilizate în tratamentul alergiilor (antihistaminice cu efect sedativ).

Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi cimetidină (un medicament pentru stomac) sau eritromicină (un antibiotic).

Folosirea Sonata cu alimente şi băuturi

Nu se recomandă să luaţi Sonata în timpul sau după o masă consistentă, întrucât acest lucru poate face ca medicamentul să acţioneze mai încet. Înghiţiţi capsula(capsulele) cu puţină apă. Nu consumaţi niciodată alcool etilic în timpul tratamentului cu Sonata (vezi paragraful „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sonata”).

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Nu trebuie să luaţi Sonata în această perioadă, deoarece nu există suficiente date clinice disponibile pentru a evalua siguranţa utilizării sale în timpul sarcinii.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi. Nu trebuie să luaţi Sonata în această perioadă, deoarece datele clinice disponibile pentru a evalua siguranţa utilizăriiîn timpul alăptării sunt insuficiente.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Sonata vă poate face să vă simţiţi ameţit, poate determina pierderea capacităţii de concentrare sau a memoriei sau slăbiciune musculară. Această stare se poate agrava dacă dormiţi mai puţin de 7-8 ore după administrarea medicamentului. Dacă vă simţiţi afectat, nu conduceţi şi nu folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Sonata

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, adresaţi-văacestuia înainte de a începe să luaţi acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI SONATA

 • Luaţi întotdeauna Sonata exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul Dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.

 • Doza uzuală pentru adulţi este de 10 mg administratăimediat înainte de culcare, sau după ce v-aţi dus la culcare şi aveţi dificultăţi de adormire. Nu luaţi o doză dublă în aceeaşi noapte.

 • Dozele sunt diferite pentru persoanele cu vârsta de 65 ani, precum şi pentru cele cu afecţiuni uşoare până la moderate ale ficatului.

65 de ani sau peste: Luaţi o capsulă de 5 mg

Afecţiuni uşoare până la moderate ale ficatului: Luaţi o capsulă de 5 mg Sonata a fost conceput, astfel încât dacă conţinutul unei capsule este dizolvat în lichid, acesta îşi va schimba culoarea şi va deni tulbure.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Sonata

Adresaţi-vă imediat unui medic şi spuneţi-i câte capsule aţi luat. Nu mergeţi neînsoţit să cereţi ajutor medical Dacă a fost administrată o supradoză, puteţi deveni foarte repede ameţit, iar la dozele mari poate determina chiar comă.

Dacă uitaţi să luaţi Sonata

Pur şi simplu luaţi următoarea capsulă la momentul obişnuit, apoi continuaţi ca mai înainte. Nu încercaţi să recuperaţi dozele pe care le-aţi uitat.

Dacă încetaţi să luaţi Sonata

La încetarea tratamentului, starea dvs. iniţială de somnolenţă poate reveni şi puteţi avea simptome precum schimbările de stare de spirit, anxietate şi nelinişte. Dacă aveţi aceste simptome, cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Sonata poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Dacă observaţi oricare din cele prezentate mai jos sau orice alte modificări ale stării dumneavoastră de sănătate, spuneţi medicului despre acest lucru cât mai curând posibil.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile listate mai jos este definită utilizând următoarele criterii: foarte frecvente (afecteazămai mult de 1 utilizator din 10) frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100) mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000) rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10.000) foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10.000) cu frecvenţă necunoscută (frecvenţă care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacţii adverse care pot apărea mai puţin frecvent: moleşeală; dificultăţi de memorare; senzaţii defurnicături, de exemplu la nivelul extremităţilor (parestezii); dureri menstruale.

Reacţiile adverse mai puţin frecvente includ: ameţeli; slăbiciune; reducerea gradului de coordonare a mişcărilor; instabilitate şi/sau cădere (ataxie); scăderea capacităţii de concentrare; apatie; stare denelinişte; depresie; agitaţie; iritabilitate; confuzie, gândire şi comportament anormale (extrovertire comportamentală care nu este adecvată tipului de personalitate, scăderea inhibiţiei, agresivitate, accese de furie, iluzii, depersonalizare, psihoză); coşmaruri; halucinaţii; vedere dublă sau alte tulburări ale vederii; creşterea sensibilităţii la zgomot (hiperacuzie); tulburări ale mirosului (parosmie); tulburări de vorbire, incluzând vorbirea neclară; senzaţie de amorţeală, de exemplu la nivelul extremităţilor (hipoestezie); greaţă; scăderea poftei de mâncare; creşterea sensibilităţii la lumină (lumina solară, lumina UV); stare generală de rău (indispoziţie).

În cazuri foarte rare, s-au raportat reacţii alergice, unele severe, care pot provoca uneori respiraţie dificilă, necesitând îngrijire medicală imediată. De asemenea, o reacţie alergică poate include erupţii pe piele, mâncărimi sau umflarea feţei, buzelor, interiorului gâtului sau limbii.

A fost raportată creşterea transaminazelor (un grup de enzime hepatice care apar în mod natural în sânge), care poate reprezenta un semn de existenţă a unor probleme hepatice.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastrăsau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SONATA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A nu se utiliza Sonata după data de expirare înscrisăpe cutie dupăEXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. A nu se păstra la temperaturi peste 30˚C.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Sonata

Substanţa activă din fiecare capsulă de Sonata este zaleplon 5 mg.

Celelalte componente sunt celuloză microcristalină, amidon pregelatinizat, dioxid de siliciu, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu, lactozămonohidrat, carmin indigo (E132), dioxidul de titan (E171).

Componentele învelişului capsulei: gelatină, dioxid de titan (E171), oxid roşu de fer (E172), oxid galben de fer (E172), oxid negru de fer (E172), laurilsulfat de sodiu şi dioxid de siliciu. Cerneala de imprimare de pe capsulă conţine următoarele (cerneală aurie S-13050): shellac, lecitină, simeticonă, oxid galben de fer (E172)

Cum arată Sonata şi conţinutul ambalajului

Capsulele Sonata de 5 mg, care conţin o pulbere de culoare albastru închis intensă, prezintă un capac de culoare maro pal, cu inscripţia „W” de culoare aurie şi un corp alb, cu inscripţia „5 mg” de culoare aurie. Ele sunt ambalate în blistere. Fiecare ambalaj conţine 7, 10 sau 14 de capsule. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Producător

MEDA Manufacturing GmbH

Meda AB Neurather Ring 1
Pipers väg 2A 51063 Koln
S-170 09 Solna Germania
Suedia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

България: Luxembourg/Luxemburg MEDA Pharma GmbH & Co. KG MEDA Pharma S.A./N.V. Benzstraße 1 Chaussée de la Hulpe 166/ D-61352 Bad Homburg v.d.H. Terhulpsesteenweg 166 ГерманияB-1170 Brussels Тел.: + 49 6172 888 01 Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11 Česká republika MEDA Pharma s.r.o. Magyarország Záhřebská 577 / 33 MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft. CZ 120 00 Praha 2 H-1139 Budapest Tel: +420 222 514 950 Váci ut 91

Tel.: +36 1 236 0 Danmark Meda A/S Malta Solvang 8 Vivian Corporation Ltd. DK-3450 Allerød Sanitas Building, Tower Street Tlf: +45 44 52 88 88 Msida MSD 1824

Tel: +356 21 320 338

Deutschland Nederland MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 D-61352 Bad Homburg v.d.H. Tel: + 49 6172 888 01

Eesti MediNet International Ltd. Narva mnt. 11D EE - 10151 Tallinn Tel: +372 62 61 025

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals AE Ευρυτανίας 3 GR-15231 Χαλάνδρι-ΑττικήΤηλ: +30 210 6 77 5690

España MEDA Pharma S.A.U. Avenida de Castilla, 2 Parque Empresarial San Fernando Edificio Berlin E-28830 San Fernando de Henares (Madrid) Tel: +34 91 669 93 00

France MEDA PHARMA SAS 25 Bd. de l´Amiral Bruix F-75016 Paris Tél : +33 156 64 10 70

Ireland Meda Health Sales Ireland Ltd. Office 10 Dunboyne Business Park Dunboyne IRL - Co Meath Tel: +353 1 802 66 24

Island Meda AB Box 906 S-170 09 Solna Svibjoo Simi: +46 8 630 1900

Italia Meda Pharma S.p.A. Viale Brenta, 18 I-20139 Milano Tel: +39 02 57 416 1

Κύπρος

MEDA Pharma B.V. Krijgsman 20 NL-1186 DM Amstelveen Tel: +31 (0)20 751 65 00

Norge Meda A/S Askerveien 61 N-1384 Asker Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich MEDA Pharma GmbH Liesinger Flur-Gasse 2c A-1230 Wien Tel: + 43 1 86 390 0

Polska Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o. Al. Jana Pawla II/15 PL-00-828 Warszawa Tel: +48 22 697 7100

Portugal MEDA Pharma Produtos Farmaĉeuticos SA Rua do Centro Cultural 13 P-1749-066 Lisboa Tel: +351 21 842 0300

România MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 D-61352 Bad Homburg v.d.H. Germania Tel: + 49 6172 888 01

Slovenija MEDA Pharma GmbH Liesinger Flur-Gasse 2c A-1230 Wien Avstrija Tel: + 43 1 86 390 0

Slovenská republika MEDA Pharma spol. s r.o.. Trnavská cesta 50 SK-821 02 Bratislava Tel: +421 2 4914 0172

Suomi/Finland MEDA Pharmaceuticals AE Ευρυτανίας 3 GR-15231 Χαλάνδρι-ΑττικήΕλλάδαΤηλ: +30 210 6 77 5690

Latvija MediNet International Ltd. Ojāra Vācieša iela 13 LV-1004 Rīga Tālr: +371 7 805 140

Lietuva MediNet International Ltd. Laisvės pr. 75 LT 06144 Vilnius Tel: +370 52 688 490

Acest prospect a fost aprobat în

Meda Oy Lemminkäisenkatu 32/ Lemminkäinengatan 32 FIN-20520 Turku/ Åbo Puh/Tel: +358 2 2849900

Sverige Meda AB Box 906 S-170 09 Solna Tel: +46 8 630 1900

United Kingdom Meda Pharmaceuticals Ltd. Skyway House Parsonage Road Takeley Bishop's Stortford CM22 6PU - UK Tel: +44 845 460 0000

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Sonata 10 mg capsule zaleplon

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Sonata şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să luaţi Sonata

 3. Cum să luaţi Sonata

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum se păstrează Sonata

 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE SONATA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Sonata aparţine unei clase de substanţe înrudite cu benzodiazepinele, care este alcătuită din medicamente cu acţiune hipnotică.

Sonata vă va ajuta să dormiţi. De obicei, tulburările somnului nu durează mult, cei mai mulţi oameni având nevoie doar de o perioadă scurtă de tratament. De obicei, durata tratamentului variază de la câteva zile la două săptămâni. În cazul în care aveţi, în continuare, tulburări ale somnului după ce aţi terminat de luat capsulele, adresaţi-vă din nou medicului dumneavoastră.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI SONATA

Nu luaţi Sonata dacă aveţi

 • hipersensibilitate (o alergie) la zaleplon sau la oricare dintre componentele Sonata

 • sindrom de apnee în somn (oprirea respiraţiei, cu durată scurtă de timp, în timp ce dormiţi)

 • probleme renale sau hepatice severe

 • miastenia gravis (diminuarea forţei musculare sau oboseală musculară)

 • tulburări severe ale respiraţiei sau toracice

În cazul în care nu ştiţi cu siguranţă dacă aveţi vreuna din aceste afecţiuni, întrebaţi-l pe medicul dumneavoastră. Copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu trebuie să ia Sonata.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sonata

 • Nu consumaţi niciodată alcool etilic în timpul tratamentului cu Sonata. Alcoolul etilic poate intensifica reacţiile adverse ale oricărui medicament pe care îl luaţi pentru a vă ajuta să dormiţi.

 • Utilizaţi medicamentul cu precauţie deosebită în cazul în care aţi fost vreodată dependent(ă) de alcool etilic sau medicamente.

 • Atunci când luaţi orice medicament din grupul celor care induc somnul, inclusiv Sonata, existăposibilitatea să deveniţi dependent(ă) de acesta. O dată ce dependenţa fizică s-a instalat, întreruperea bruscă a tratamentului poate fi însoţită de simptome de sevraj. Acestea pot fi dureri de cap, dureri musculare, anxietate extremă, tensiune, nervozitate, confuzie şi iritabilitate. Nu luaţi o doză dublă pe timpul aceleaşi nopţi. Dacăstarea de nesomn persistă sau se agravează după un tratament de scurtă durată cu Sonata contactaţi medicul dumneavoastră.

 • Nu utilizaţi Sonata sau orice alt somnifer pe perioade mai lungi decât cele recomandate de medicul dumneavoastră.

 • Atunci când luaţi medicamente pentru somn, există posibilitatea să suferiţi un anumit tip de pierdere temporară a memoriei (amnezie) şi o lipsă de coordonare. Acest lucru poate fi, de obicei, evitat, dacă nu desfăşuraţi activităţi timp de cel puţin 4 ore după ce luaţi Sonata.

 • Există posibilitatea să aveţi episoade de somnambulism (mers în timpul somnului), inclusiv sămâncaţi sau să conduceţi autovehiculul în timp ce nu sunteţi pe deplin conştient, fără să văputeţi aminti apoi aceste lucruri. Dacă vi se întâmplă acestea, contactaţi imediat medicul dumneavoastră.

 • După utilizarea oricărui medicament ce aparţine clasei de medicamente care induce somnul, inclusiv Sonata, au fost raportate cazuri de reacţii asemănătoare stării de nelinişte, nervozitate, agitaţie, iritabilitate, agresivitate, gânduri anormale, stare de deziluzie, coşmaruri, depersonalizare, halucinaţii, psihoze, comportament anormal, extrovertire neobişnuităşi alte efecte comportamentale.

 • Au fost raportate cazuri rare de reacţii alergice severe. O reacţie alergică poate include erupţii pe piele, mâncărimi, dificultăţi de respiraţie sau umflarea feţei, buzelor, interiorului gâtului sau limbii, greaţă sau vărsături. Dacă vi se întâmplă oricare din acestea, contactaţi imediat medicul dumneavoastră.

Folosirea altor medicamente

Nu luaţi nici un alt medicament fără să întrebaţi mai întâi medicul dumneavoastră sau farmacistul. Aceasta include şi medicamentele pe care le puteţi cumpăra fără prescripţie medicală. Unele dintre ele pot determina somnolenţăşi nu trebuie luate în timpul tratamentului cu Sonata.

Atunci când luaţi Sonata împreună cu alte medicamente care acţionează la nivelul creierului, asocierea acestora vă poate provoca o stare de somnolenţămai mare decât ar trebui. Trebuie să fiţi conştient(ă) că asemenea asocieri vă pot provoca o stare de somnolenţă a doua zi. Aceste medicamente includ: substanţe utilizate în tratamentul tulburărilor psihice (antipsihotice, hipnotice, anxiolitice/sedative, antidepresive), medicamente utilizate pentru ameliorarea durerilor puternice (analgezice cu efect narcotic), medicamente utilizate pentru tratamentul crizelor epileptice/convulsiilor (medicamente antiepileptice), medicamente utilizate pentru pierderea sensibilităţii (anestezice), precum şi medicamente utilizate în tratamentul alergiilor (antihistaminice cu efect sedativ).

Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi cimetidină (un medicament pentru stomac) sau eritromicină (un antibiotic).

Folosirea Sonata cu alimente şi băuturi

Nu se recomandă să luaţi Sonata în timpul sau după o masă consistentă, întrucât acest lucru poate face ca medicamentul să acţioneze mai încet. Înghiţiţi capsula(capsulele) cu puţină apă. Nu consumaţi niciodată alcool etilic în timpul tratamentului cu Sonata (vezi paragraful „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sonata”).

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Nu trebuie să luaţi Sonata în această perioadă, deoarece nu există suficiente date clinice disponibile pentru a evalua siguranţa utilizării sale în timpul sarcinii.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi. Nu trebuie să luaţi Sonata în această perioadă, deoarece datele clinice disponibile pentru a evalua siguranţa utilizării în timpul alăptării sunt insuficiente.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Sonata vă poate face să vă simţiţi ameţit, poate determina pierderea capacităţii de concentrare sau a memoriei sau slăbiciune musculară. Această stare se poate agrava dacă dormiţi mai puţin de 7-8 ore după administrarea medicamentului. Dacă vă simţiţi afectat, nu conduceţi şi nu folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Sonata

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, adresaţi-văacestuia înainte de a începe să luaţi acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI SONATA

 • Luaţi întotdeauna Sonata exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.

 • Doza uzualăpentru adulţi este de 10 mg administrată imediat înainte de culcare, sau după ce v-aţi dus la culcare şi aveţi dificultăţi de adormire. Nu luaţi o doză dublă în aceeaşi noapte.

 • Dozele sunt diferite pentru persoanele care au vârste de 65 ani,, precum şi pentru cele cu afecţiuni uşoare până la moderate ale ficatului.

65 de ani sau peste: Luaţi o capsulă de 5 mg

Afecţiuni uşoare până la moderate ale ficatului: Luaţi o capsulă de 5 mg Sonata a fost inventat, astfel incât dacă conţinutul unei capsule este dizolvat în lichid, acesta îşi va schimba culoarea şi va deni tulbure.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Sonata

Adresaţi-vă imediat unui medic şi spuneţi-i câte capsule aţi luat. Nu mergeţi neînsoţit să cereţi ajutor medical Dacă a fost administrată o supradoză puteţi deveni ameţit foarte repede, iar la dozele mari poate determina chiar coma.

Dacă uitaţi să luaţi Sonata

Pur şi simplu luaţi următoarea capsulă la momentul obişnuit, apoi continuaţi ca mai înainte. Nu încercaţi să recuperaţi dozele pe care le-aţi uitat.

Dacă încetaţi să luaţi Sonata

La încetarea tratamentului, starea dvs. iniţială de somnolenţă poate reveni şi puteţi avea simptome precum schimbările de stare de spirit, anxietate şi nelinişte. Dacă aveţi aceste simptome, cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Sonata poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Dacă observaţi oricare din cele prezentate mai jos sau orice alte modificări ale stării dumneavoastră de sănătate, spuneţi medicului despre acest lucru cât mai curând posibil.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile listate mai jos este definită utilizând următoarele criterii: foarte frecvente (afecteazămai mult de 1 utilizator din 10) frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100) mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000) rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10.000) foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10.000) cu frevenţă necunoscută (frecvenţă care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacţii adverse care pot apărea mai puţin frecvent: moleşeală; dificultăţi de memorare; senzaţii defurnicături, de exemplu la nivelul extremităţilor (parestezii); dureri menstruale.

Reacţiile adverse mai puţin frecvente includ: ameţeli; slăbiciune; reducerea gradului de coordonare a mişcărilor; instabilitate şi/sau cădere (ataxie); scăderea capacităţii de concentrare; apatie; stare denelinişte; depresie; agitaţie; iritabilitate; confuzie, gândire şi comportament anormale (extrovertire comportamentală care nu este adecvată tipului de personalitate, scăderea inhibiţiei, agresivitate, accese de furie, iluzii, depersonalizare, psihoză); coşmaruri; halucinaţii; vedere dublă sau alte tulburări ale vederii; creşterea sensibilităţii la zgomot (hiperacuzie); tulburări ale mirosului (parosmie); tulburări de vorbire, incluzând vorbirea neclară; senzaţie de amorţeală, de exemplu la nivelul extremităţilor (hipoestezie); greaţă; scăderea poftei de mâncare; creşterea sensibilităţii la lumină (lumina solară, lumina UV); stare generală de rău (indispoziţie).

În cazuri foarte rare, s-au raportat reacţii alergice, unele severe, care pot provoca uneori respiraţie dificilă, necesitând îngrijire medicală imediată. De asemenea, o reacţie alergică poate include erupţii pe piele, mâncărimi sau umflarea feţei, buzelor, interiorului gâtului sau limbii.

A fost raportată creşterea transaminazelor (un grup de enzime hepatice care apar în mod natural în sânge), care poate reprezenta un semn de existenţă a unor probleme hepatice.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastrăsau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SONATA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A nu se utiliza Sonata după data de expirare înscrisăpe cutie dupăEXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. A nu se păstra la temperaturi peste 30˚C.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Sonata

Substanţa activă din fiecare capsulă de Sonata este zaleplon 10 mg.

Celelalte componente sunt celuloză microcristalină, amidon pregelatinizat, dioxid de siliciu, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu, lactozămonohidrat, carmin indigo (E132), dioxidul de titan (E171).

Componentele învelişului capsulei: gelatină, dioxid de titan (E171), oxid roşu de fer (E172), oxid galben de fer (E172), oxid negru de fer (E172), laurilsulfat de sodiu şi dioxid de siliciu. Cerneala de imprimare de pe capsulă conţine următoarele (cerneală aurie S-13050): shellac, lecitină, simeticonă, oxid galben de fer (E172)

Cum arată Sonata şi conţinutul ambalajului

Capsulele Sonata de 10 mg, care conţin o pulbere de culoare albastru închis intensă, prezintă un capac de culoare albă,cu roz cu inscripţia „W” cu corp alb, cu inscripţia „10 mg” de culoare roz. Ele sunt ambalate în blistere. Fiecare ambalaj conţine 7, 10 sau 14 de capsule. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Producător

MEDA Manufacturing GmbH

Meda AB Neurather Ring 1
Pipers väg 2A 51063 Koln
S-170 09 Solna Germania
Suedia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg MEDA Pharma S.A./N.V. MEDA Pharma S.A./N.V. Chaussée de la Hulpe 166/ Chaussée de la Hulpe 166/ Terhulpsesteenweg 166 Terhulpsesteenweg 166 B-1170 Brussels B-1170 Brussels Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11 Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

БългарияMagyarország MEDA Pharma GmbH & Co. KG MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft. Benzstraße 1 H-1139 Budapest D-61352 Bad Homburg v.d.H. Váci ut 91 ГерманияTel.: +36 1 236 3410 Тел.: + 49 6172 888 01

Česká republika Malta MEDA Pharma s.r.o. Vivian Corporation Ltd. Kodaňská 1441/46 Sanitas Building, Tower Street CZ 100 10 Praha 10 Msida MSD 1824 Tel: +420 234 064 203 Tel: +356 21 320 338 Danmark Meda A/S Solvang 8 DK-3450 Allerød Tlf: +45 44 52 88 88

Deutschland MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 D-61352 Bad Homburg v.d.H. Tel: + 49 6172 888 01

Eesti MediNet International Ltd. Narva mnt. 11D EE - 10151 Tallinn Tel: +372 62 61 025

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals AE Ευρυτανίας 3 GR-15231 Χαλάνδρι-ΑττικήΤηλ: +30 210 6 77 5690

España MEDA Pharma S.A.U. Avenida de Castilla, 2 Parque Empresarial San Fernando Edificio Berlin E-28830 San Fernando de Henares (Madrid) Tel: +34 91 669 93 00

France MEDA PHARMA SAS 25 Bd. de l´Amiral Bruix F-75016 Paris Tél : +33 156 64 10 70

Ireland Meda Health Sales Ireland Ltd. Office 10 Dunboyne Business Park Dunboyne IRL - Co Meath Tel: +353 1 802 66 24

Ísland Meda AB Box 906 S-170 09 Solna Svíþjóð. Sími: +46 8 630 1900 Nederland MEDA Pharma B.V. Krijgsman 20 NL-1186 DM Amstelveen Tel: +31 20 751 65 00

Norge Meda A/S Askerveien 61 N-1384 Asker Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15 A-1110 Wien Tel: + 43 1 86 390 0

Polska Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o. Al. Jana Pawla II/15 PL-00-828 Warszawa Tel: +48 22 697 7100

Portugal MEDA Pharma Produtos Farmaĉeuticos SA Rua do Centro Cultural 13 P-1749-066 Lisboa Tel: +351 21 842 0300

România MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 D-61352 Bad Homburg v.d.H. Germania Tel: + 49 6172 888 01

Slovenija MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15 A-1110 Wien Avstrija Tel: + 43 1 86 390 0

Slovenská republika MEDA Pharma spol. s r.o.. Trnavská cesta 50 SK-821 02 Bratislava Tel: +421 2 4914 0172 Italia Meda Pharma S.p.A. Viale Brenta, 18 I-20139 Milano Tel: +39 02 57 416 1

Κύπρος

MEDA Pharmaceuticals AE Ευρυτανίας 3 GR-15231 Χαλάνδρι-ΑττικήΕλλάδαΤηλ: +30 210 6 77 5690

Latvija MediNet International Ltd. Ojāra Vācieša iela 13 LV-1004 Rīga Tālr: +371 67 805 140

Lietuva MediNet International Ltd. Laisvės pr. 75 LT 06144 Vilnius Tel: +370 52 688 490

Acest prospect a fost aprobat în

Suomi/Finland Meda Oy Vaisalantie 4 FIN-02130 Espoo Puh/Tel: +358 20 720 9550

Sverige Meda AB Box 906 S-170 09 Solna Tel: +46 8 630 1900

United Kingdom Meda Pharmaceuticals Ltd. Skyway House Parsonage Road Takeley Bishop's Stortford CM22 6PU - UK Tel: +44 845 460 0000

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Cinci mituri infirmate despre creier Creierul este cu siguranţă cel mai uimitor organ din corpul uman, un organ care adună miliarde de celule care reuşesc cumva să genereze gânduri, sentimente, să producă acţiuni şi să regleze activitatea celorlalte organe. Neurologia este o ştiinţă care a evoluat foarte mult în ultima perioadă de timp...
Muzica lui Mozart nu măreşte inteligenţa (studiu) Muzica lui Mozart nu măreşte inteligenţa celor care o ascultă, contrar unei idei ce s-a răspândit în urma unui studiu publicat în 1993, au concluzionat luni cercetătorii austrieci, potrivit AFP.
Halucinaţiile lui Chopin, un simptom al epilepsiei (studiu) Halucinaţiile de care suferea compozitorul Frederic Chopin, mort în 1849 la vârsta de numai 39 de ani, erau fără îndoială provocate de o epilepsie la nivelul lobului temporal, relatează luni cercetătorii, citaţi de AFP.
Insomnia Intr-o enumerare a motivelor pentru care oamenii merg la medic, insomnia se situeaza imediat dupa raceala , tulburarile digestive si durerile de cap.
OPINIA NUTRIŢIONISTULUI Remedii alimentare pentru insomnie Insomnia reprezintă incapacitatea unei persoane de a adormi sau de a-şi menţine somnul pe o perioadă de câteva ore şi are cauze multiple: prezenţa unei patologii, viaţa stresantă, consumul excesiv de cofeină sau alcool, regimul de viaţă dezordonat, dependenţa de droguri.
Cearcanele - remedii naturiste Cearcanele sunt efecte vizibile ale insomniilor, ale stresului si nu in ultimul rand ale varstei.