CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

STARLIX 60mg
 
Denumire STARLIX 60mg
Descriere Nateglinida este indicată în tratament asociat cu metformină la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, inadecvat controlat, chiar în cazul administrării dozei maxime tolerate de metformină în monoterapie.
Denumire comuna internationala NATEGLINIDUM
Actiune terapeutica ANTIDIABETICE ORALE SI PARENTERALE, EXCLUSIV INSULINE ALTE ANTIDIABETICE ORALE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 60mg
Ambalaj Cutie x 120 compr. film (blist. PVC/PE/PVDC)
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC A10BX03
Firma - Tara producatoare NOVARTIS FARMA S.P.A. - ITALIA
Autorizatie de punere pe piata NOVARTIS EUROPHARM LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre STARLIX 60mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> STARLIX 120mg Comprimate filmate, 120mg >> STARLIX 180mg Comprimate filmate, 180mg >> STARLIX 60mg Comprimate filmate, 60mg
Prospect si alte informatii despre STARLIX 60mg, comprimate filmate       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STARLIX 60 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine nateglinidă 60 mg.

Excipienţi: Lactoză monohidrat: 141,5 mg per comprimat. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

Comprimate de 60 mg, roz, rotunde, cu margini teşite, inscripţionate cu „STARLIX” pe una din feţe şi cu „60” pe cealaltă.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Nateglinida este indicată în tratament asociat cu metformină la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, inadecvat controlat, chiar în cazul administrării dozei maxime tolerate de metformină în monoterapie.

4.2 Doze şi mod de administrare

Nateglinida trebuie administrată cu 1 până la 30 minute înainte de mese (de obicei mic dejun, prânz şi cină).

Doza de nateglinidă trebuie stabilită de către medic, în conformitate cu necesarul pacientului.

Doza iniţială recomandată este de 60 mg de trei ori pe zi, înainte de mese, în special la pacienţii care se apropie de valoarea ţintă a HbA1c. Doza poate fi crescută la 120 mg de trei ori pe zi.

Ajustările dozei trebuie să se bazeze pe determinări periodice ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c). Deoarece acţiunea terapeutică principală a Starlix este reducerea glucozei postprandiale (care contribuie la valoarea HbA1c), răspunsul terapeutic al Starlix poate fi monitorizat şi prin determinarea glicemiei la 1-2 ore după masă.

Doza zilnică maximă recomandată este de 180 mg de trei ori pe zi, care trebuie administrată înaintea celor trei mese principale.

Grupuri specifice de pacienţi

Vârstnici

La pacienţi cu vârsta peste 75 ani, experienţa clinică este limitată.

Copii şi adolescenţi

Nu există date disponibile privind utilizarea nateglinidei la pacienţi cu vârsta sub 18 ani, de aceea, utilizarea sa la această grupă de vârstă nu este recomandată.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Deoarece pacienţii cu boli hepatice severe nu au fost studiaţi, administrarea nateglinidei este contraindicată la acest grup.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Deşi la pacienţii dializaţi există este o scădere cu 49% a Cpoate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax de nateglinidă, disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire plasmatică la subiecţii diabetici cu insuficienţă renală moderată până la severă (clearance-ul creatininei 15-50 ml/min) au fost comparabile la subiecţii cu afecţiuni renale care necesită hemodializăşi la subiecţii sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, max.

Alte grupuri

La pacienţii slăbiţi sau malnutriţi, doza iniţialăşi de întreţinere trebuie să fie adecvatăşi este necesară

o ajustare prudentă, pentru a evita reacţiile hipoglicemice.

4.3 Contraindicaţii

Starlix este contraindicat în cazul pacienţilor/pacientelor cu:

 • Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
 • Diabet zaharat de tip 1 (diabet zaharat insulino-dependent, peptido-C negativ)
 • Cetoacidoză diabetică, cu sau fără comă
 • Sarcinăşi alăptare în curs (vezi pct. 4.6)
 • Insuficienţă hepatică severă
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

GeneralNateglinida nu trebuie utilizată în monoterapie. e

Asemenea altor medicamente care stimulează secreţia de insulină, nateglinida poate să producă hipoglicemie.

Hipoglicemia a fost observată la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2, care urmează dietăşi fac exerciţii fizice şi la cei trataţi cu antidiabetice orale (vezi pct. 4.8). Pacienţii vârstnici, malnutriţii şi cei cu insuficienţă corticosuprarenală sau hipofizară sau insuficienţă renală severă sunt mai predispuşi la efectul de scădere a glicemiei al acestor tratamente. Riscul de hipoglicemie la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 poate fi crescut de exerciţiile fizice intense sau de consumul de alcool etilic.

S-au observat simptome de hipoglicemie (neconfirmată prin valorile glicemiei) la pacienţii cu valoarea iniţială a HbA1c apropiată de obiectivul terapeutic (HbA1c <7,5%).

Combinaţia cu metformina este asociată cu un risc crescut de hipoglicemie, comparativ cu monoterapia.

Hipoglicemia poate fi dificil de recunoscut la subiecţii cărora li se administrează beta-blocante.

Când un pacient stabilizat cu un antidiabetic oral este expus la un stres, cum ar fi: febră, traumatisme, infecţie sau intervenţii chirurgicale, poate apărea o pierdere a controlului glicemic. În acest caz, poate fi necesară întreruperea tratamentului antidiabetic oral şi înlocuirea temporară a acestuia cu insulină.

Starlix conţine lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Grupuri specifice de pacienţi Nateglinida trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată.

Nu au fost efectuate studii clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau la copii şi adolescenţi. De aceea, tratamentul nu este recomandat la aceste grupuri de pacienţi.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anumite medicamente influenţează metabolizarea glucozei şi, de aceea, interacţiunile posibile trebuie să fie luate în considerare de către medic:

Următoarele medicamente pot potenţa efectul hipoglicemiant al nateglinidei: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA).

Următoarele medicamente pot să scadă efectul hipoglicemiant al nateglinidei: diuretice, corticosteroizi şi beta2 agonişti.

În cazul administrării sau întreruperii administrării acestor medicamente la pacienţi cărora li se administrează nateglinidă, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape pentru detectarea unor eventuale modificări în controlul glicemic.

Datele disponibile atât din experimentele in vitro cât şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea într-o măsură mai mică a CYP3A4.

Într-un studiu de interacţiune cu sulfinpirazona, inhibitor al CYP2C9, s-a observat o creştere mică a ASC de nateglinidă (~28%) la voluntarii sănătoşi, fără modificarea valorilor medii ale Cmax şi timpului de înjumătăţire prin eliminare. Când nateglinida este administrată concomitent cu inhibitori ai CYP2C9, la pacienţi nu pot fi excluse un efect mai prelungit şi un posibil risc de hipoglicemie.

Se recomandă precauţie specială atunci când nateglinida este administrată concomitent cu alţi inhibitori mai puternici ai CYP2C9, cum sunt: fluconazolul sau gemfibrozilul, sau la pacienţi cunoscuţi că sunt metabolizatori lenţi pentru CYP2C9.

In vivo, nu s-au efectuat studii privind interacţiunea cu un inhibitor 3A4.

In vivo, nateglinida nu are nici un efect relevant clinic asupra farmacocineticii medicamentelor metabolizate de către CYP2C9 şi CYP3A4. Farmacocinetica warfarinei (un substrat pentru CYP3A4 şi CYP2C9), diclofenacului (un substrat pentru CYP2C9) şi digoxinei nu a fost afectată de administrarea concomitentă cu nateglinidă. În mod reciproc, aceste medicamente nu au avut nici un efect asupra farmacocineticii nateglinidei. Astfel, nu este necesară nici o ajustare a dozei de digoxină, warfarină sau alte medicamente care sunt substraturi pentru CYP2C9 sau CYP3A4, în cazul administrării concomitente cu Starlix. În mod similar, nu a existat nici o interacţiune farmacocinetică semnificativă clinic a Starlix cu alte antidiabetice orale, cum sunt: metformina şi glibenclamida.

În studiile in vitro, nateglinidă a demonstrat un potenţial mic de deplasare de pe proteine.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra dezvoltării (vezi pct. 5.3).

Deoarece nu există experienţă la femeile gravide, siguranţa administrării Starlix nu se poate evalua la acestea. Asemenea altor antidiabetice orale, utilizarea Starlix nu este recomandată în timpul sarcinii.

Nateglinida este excretată în lapte după administrarea unei doze pe cale orală la femelele de şobolan care alăptează. Deşi nu se ştie dacă nateglinida este excretată în laptele matern la om, la sugarii alăptaţi poate exista potenţial de hipoglicemie; de aceea nateglinida nu trebuie utilizată de către femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţilor trebuie să li se recomande să ia precauţii pentru a evita hipoglicemia în timp ce conduc vehicule sau folosesc utilaje. Acest fapt este deosebit de important la cei cu semne reduse sau absente de avertizare a hipoglicemiei sau care prezintă episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste condiţii, trebuie avută în vedere revizuirea recomandării de a conduce vehicule.

4.8 Reacţii adverse

Pe baza experienţei cu nateglinidăşi cu alte antidiabetice orale, au fost observate următoarele reacţii adverse. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvente (>1/100, <1/10); mai puţin frecvente (>1/1000, <1/100); rare (>1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000).

HipoglicemiCa în cazul altor antidiabetice, după administrarea nateglinidei au fost observate simptome sugestive de hipoglicemie. Aceste simptome au inclus: transpiraţie, tremor, ameţeală, creşterea apetitului alimentar, palpitaţii, greaţă, obosealăşi slăbiciune. Acestea au fost, în general, de intensitate uşoarăşi au fost uşor controlate prin consum de carbohidraţi, când a fost necesar. În studiile clinice finalizate, au fost raportate simptome de hipoglicemie în 10,4% cazuri pentru monoterapia cu nateglinidă, 14,5% cazuri pentru asocierea nateglinidă+metformină, 6,9% cazuri pentru metformină în monoterapie, 19,8% cazuri pentru glibenclamidă în monoterapie şi 4,1% cazuri pentru placebo. e

Tulburări ale sistemului imunitar Rare: Reacţii de hipersensibilitate cum sunt: erupţii cutanate tranzitorii, prurit şi urticarie.

Tulburări metabolice şi de nutriţie Frecvente: Simptome sugestive de hipoglicemie.

Tulburări gastro-intestinale Frecvente: Dureri abdominale, diaree, dispepsie, greaţă. Mai puţin frecvente: Vărsături.

Tulburări hepatobiliare Rare: Creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice.

Alte evenimente Alte evenimente adverse observate în studiile clinice au avut o incidenţă similară la pacienţii trataţi cu Starlix şi la cei cărora li s-a administrat placebo.

Datele post-autorizare au evidenţiat cazuri foarte rare de eritem multiform.

4.9 Supradozaj

Într-un studiu clinic la pacienţi, Starlix a fost administrat în doze crescătoare de până la 720 mg pe zi timp de 7 zile şi a fost bine tolerat. Nu există experienţă în ceea ce priveşte supradozajul cu Starlix în studiile clinice. Cu toate acestea, o supradoză poate avea ca rezultat un efect de scădere exagerată a glucozei, cu apariţia simptomelor hipoglicemice. Simptomele hipoglicemice fără pierderea conştienţei sau consecinţe neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată pe cale oralăşi ajustări ale dozelor şi/sau dietei. Reacţiile hipoglicemice severe manifestate prin comă, convulsii sau alte simptome neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată intravenos. Deoarece nateglinida se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, dializa nu este un mijloc eficient de a o îndepărta din sânge.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antidiabetice orale, derivat D-fenilalanină, codul ATC: A10BX03

Nateglinida este un derivat de aminoacid (fenilalanină), care este diferit chimic şi farmacologic de alte antidiabetice. Nateglinida este un stimulant al secreţiei de insulină, cu acţiune rapidăşi de scurtă durată, administrat pe cale orală. Efectul său depinde de funcţionarea celulelor beta din insulele pancreatice.

Secreţia precoce de insulină este un mecanism pentru menţinerea controlului glicemic normal. Dacă este administrată înainte de masă, nateglinida restabileşte secreţia insulinică precoce sau de primă fază, care este afectată la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, având ca rezultat scăderea glucozei postprandiale şi a HbA1c.

Nateglinida închide canalele de potasiu dependente de ATP din membrana celulelor beta, având caracteristici care îl disting de alţi liganzi ai receptorilor sulfonilureici. Aceasta depolarizează celulele beta şi determină deschiderea canalelor de calciu. Influxul de calciu rezultat creşte secreţia de insulină. Studiile electrofiziologice demonstrează că nateglinida prezintă o selectivitate de 45-300 ori mai mare pentru celulele beta pancreatice, comparativ cu canalele cardiovasculare K+ATP.

La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, răspunsul insulinotrop la o masă apare în primele 15 minute după o doză orală de nateglinidă. Acesta conduce la un efect de scădere a glicemiei pe toată durata mesei. Concentraţiile de insulină revin la valoarea iniţială în interval de 3 până la 4 ore, reducând hiperinsulinemia postprandială.

Secreţia de insulină a celulelor beta pancreatice, indusă de nateglinidă, este sensibilă la glucoză, astfel încât pe măsură ce valorile sanguine ale glucozei scad, se secretă mai puţină insulină. În mod reciproc, administrarea concomitentă de alimente sau o perfuzie cu glucoză determină creşterea secreţiei de insulină.

În cazul asocierii cu metformina, care a afectat în principal glucoza plasmatică à jeun, efectul nateglinidei asupra HbA1c a fost aditiv comparativ cu efectul fiecărui medicament administrat în monoterapie.

Eficacitatea nateglinidei a fost inferioară celei a metforminei în monoterapie (scăderea HbA1c (%) în cazul monoterapiei cu metformină 500 mg de trei ori pe zi: –1,23 [II 95%: –1,48; –0,99] şi al monoterapiei cu nateglinidă 120 mg de trei ori pe zi –0,90 [II 95%: –1,14; –0,66]).

Eficacitatea nateglinidei în asociere cu metformina a fost comparată cu asocierea de gliclazidă plus metformină în cadrul unui studiu de 6 luni, randomizat, dublu-orb, la 262 pacienţi, utilizând un protocol pentru demonstrarea superiorităţii. Scăderea valorii HbA1c faţă de valoarea iniţială a fost de – 0,41% la grupul tratat cu nateglinidă plus metforminăşi de –0,57% la grupul tratat cu gliclazidă plus metformină (diferenţă de 0,17%, [II 95% –0,03, 0,36]). Ambele tratamente au fost bine tolerate.

Pentru nateglinidă nu a fost efectuată o analiză a rezultatelor, astfel încât nu s-au demonstrat beneficiile pe termen lung asociate cu un control glicemic îmbunătăţit.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie şi biodisponibilitate Nateglinida este absorbită rapid după administrarea orală a comprimatelor de Starlix înainte de masă, media concentraţiei plasmatice maxime a medicamentului atingându-se, în general, în mai puţin de 1 oră. Nateglinida este absorbită rapid şi aproape complet (≥90%) dintr-o soluţie orală. Biodisponibilitatea orală absolută este de aproximativ 72%. La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 care au fost trataţi cu Starlix în doze cuprinse între 60 şi 240 mg înaintea celor trei mese zilnice, timp de o săptămână, nateglinida a prezentat o farmacocinetică liniară, atât pentru ASC cât şi pentru Cmax, iar tmax a fost dependent de doză.

Distribuţie Pe baza datelor obţinute după administrarea intravenoasă, la starea de echilibru, volumul de distribuţie al nateglinidei este estimat a fi aproximativ 10 litri. Studiile in vitro indică faptul că nateglinida se leagă în proporţie mare (97-99%) de proteinele plasmatice, în principal de albumină plasmaticăşi, într-o măsură mai mică, de glicoproteină alfa1-acid. Procentul în care se leagă de proteinele plasmatice este independent de concentraţia medicamentului în intervalul test de 0,1-10 µg Starlix/ml.

Metabolizare Nateglinida este metabolizată în proporţie mare. La om, metaboliţii principali descoperiţi provin din hidroxilarea radicalului lateral izopropilic, a carbonului metinic sau a unuia din radicalii metil; activitatea metaboliţilor principali este de aproximativ 5-6, respectiv de 3 ori mai redusă decât a nateglinidei. Metaboliţii minori identificaţi au fost un diol, o izopropenăşi acil glucuronoconjugatul(ţii) nateglinidei; numai metabolitul minor izopropenă are activitate, care este aproape la fel de puternică cu a nateglinidei. Datele disponibile atât din experimentele in vitro şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea CYP3A4 într-o măsură mai mică.

Eliminare Nateglinida şi metaboliţii săi sunt eliminaţi rapid şi complet. Cea mai mare parte din nateglinida marcată radioactiv [14C] este eliminată în urină (83%), iar 10% este eliminată în fecale. Aproximativ 75% din nateglinida administrată, marcată radioactiv [14C], se regăseşte în urină în interval de şase ore de la administrare. Aproximativ 6-16% din doza administrată a fost eliminată în urină sub formă nemetabolizată. Concentraţiile plasmatice scad rapid şi, în general, timpul de înjumătăţire prin eliminare a nateglinidei a fost în medie de 1,5 ore în toate studiile cu Starlix efectuate la voluntari şi pacienţi cu diabet zaharat de tip 2. Datorită timpului său scurt de înjumătăţire prin eliminare, nu există nici o acumulare aparentă de nateglinidă în cazul administrării de doze repetate de până la 240 mg de trei ori pe zi.

Efectul alimentelor Când este administrată postprandial, mărimea absorbţiei nateglinidei (ASC) rămâne nemodificată. Cu toate acestea, există o scădere a vitezei de absorbţie, caracterizată printr-o scădere a Cîn timp până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime (tmax şi o întârziere max). Se recomandă ca Starlix să fie administrat înainte de mese. De obicei se administrează imediat (cu 1 minut) înainte de masă, dar poate fi administrat cu până la 30 minute înainte de mese.

Subgrupuri populaţionale Vârstnici: Vârsta nu a influenţat proprietăţile farmacocinetice ale nateglinidei.

Insuficienţă hepatică: Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la subiecţii fără diabet zaharat, cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, nu au fost diferite semnificativ clinic faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi.

Insuficienţă renală: Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la pacienţii diabetici cu insuficienţă renală (care nu sunt dializaţi) uşoară, moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) şi severă (clearance-ul creatininei 15-30 ml/min) nu au fost semnificativ clinic diferite faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi. Se înregistrează o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă la pacienţii diabetici dependenţi de dializă. Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire la pacienţii diabetici dependenţi de dializă au fost comparabile cu cele ale subiecţilor sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax.

Sex: Nu s-au observat diferenţe semnificative clinic în farmacocinetica nateglinidei la femei şi bărbaţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra fertilităţii şi dezvoltării post-natale. Nateglinida nu a fost teratogenă la şobolani. La iepuri, la doze toxice pentru mame s-a observat o incidenţă crescută a fetuşilor fără veziculă biliară.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat Celuloză microcristalină Povidonă Croscarmeloză sodică Stearat de magneziu Oxid roşu de fer (E172) Hipromeloză Dioxid de titan (E171) Talc Macrogol Dioxid de siliciu coloidal anhidru

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A se păstra în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere: folie termoformată din PVC/PE/PVDC şi folie de acoperire din aluminiu.

Cutiile conţin 12, 24, 30, 60, 84, 120 şi 360 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/174/001-007

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03.04.2001 Data primei reînnoiri: 03.04.2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STARLIX 120 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine nateglinidă 120 mg.

Excipienţi: Lactoză monohidrat: 283 mg per comprimat. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

Comprimate de 120 mg, galbene, ovale, inscripţionate cu „STARLIX” pe una din feţe şi cu „120” pe cealaltă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Nateglinida este indicată în tratament asociat cu metformină la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, inadecvat controlat, chiar în cazul administrării dozei maxime tolerate de metformină în monoterapie.

4.2 Doze şi mod de administrare

Nateglinida trebuie administrată cu 1 până la 30 minute înainte de mese (de obicei mic dejun, prânz şi cină).

Doza de nateglinidă trebuie stabilită de către medic, în conformitate cu necesarul pacientului.

Doza iniţială recomandată este de 60 mg de trei ori pe zi, înainte de mese, în special la pacienţii care se apropie de valoarea ţintă a HbA1c. Doza poate fi crescută la 120 mg de trei ori pe zi.

Ajustările dozei trebuie să se bazeze pe determinări periodice ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c). Deoarece acţiunea terapeutică principală a Starlix este reducerea glucozei postprandiale (care contribuie la valoarea HbA1c), răspunsul terapeutic al Starlix poate fi monitorizat şi prin determinarea glicemiei la 1-2 ore după masă.

Doza zilnică maximă recomandată este de 180 mg de trei ori pe zi, care trebuie administrată înaintea celor trei mese principale.

Grupuri specifice de pacienţi

Vârstnici

La pacienţi cu vârsta peste 75 ani, experienţa clinică este limitată.

Copii şi adolescenţi

Nu există date disponibile privind utilizarea nateglinidei la pacienţi cu vârsta sub 18 ani, de aceea, utilizarea sa la această grupă de vârstă nu este recomandată.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Deoarece pacienţii cu boli hepatice severe nu au fost studiaţi, administrarea nateglinidei este contraindicată la acest grup.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Deşi la pacienţii dializaţi există este o scădere cu 49% a Cpoate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax de nateglinidă, disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire plasmatică la subiecţii diabetici cu insuficienţă renală moderată până la severă (clearance-ul creatininei 15-50 ml/min) au fost comparabile la subiecţii cu afecţiuni renale care necesită hemodializăşi la subiecţii sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, max.

Alte grupuri

La pacienţii slăbiţi sau malnutriţi, doza iniţialăşi de întreţinere trebuie să fie adecvatăşi este necesară

o ajustare prudentă, pentru a evita reacţiile hipoglicemice.

4.3 Contraindicaţii

Starlix este contraindicat în cazul pacienţilor/pacientelor cu:

 • Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
 • Diabet zaharat de tip 1 (diabet zaharat insulino-dependent, peptido-C negativ)
 • Cetoacidoză diabetică, cu sau fără comă
 • Sarcinăşi alăptare în curs (vezi pct. 4.6)
 • Insuficienţă hepatică severă

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

GeneralNateglinida nu trebuie utilizată în monoterapie. e

Asemenea altor medicamente care stimulează secreţia de insulină, nateglinida poate să producă hipoglicemie.

Hipoglicemia a fost observată la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2, care urmează dietăşi fac exerciţii fizice şi la cei trataţi cu antidiabetice orale (vezi pct. 4.8). Pacienţii vârstnici, malnutriţii şi cei cu insuficienţă corticosuprarenală sau hipofizară sau insuficienţă renală severă sunt mai predispuşi la efectul de scădere a glicemiei al acestor tratamente. Riscul de hipoglicemie la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 poate fi crescut de exerciţiile fizice intense sau de consumul de alcool etilic.

S-au observat simptome de hipoglicemie (neconfirmată prin valorile glicemiei) la pacienţii cu valoarea iniţială a HbA1c apropiată de obiectivul terapeutic (HbA1c <7,5%).

Combinaţia cu metformina este asociată cu un risc crescut de hipoglicemie, comparativ cu monoterapia.

Hipoglicemia poate fi dificil de recunoscut la subiecţii cărora li se administrează beta-blocante.

Când un pacient stabilizat cu un antidiabetic oral este expus la un stres, cum ar fi: febră, traumatisme, infecţie sau intervenţii chirurgicale, poate apărea o pierdere a controlului glicemic. În acest caz, poate fi necesară întreruperea tratamentului antidiabetic oral şi înlocuirea temporară a acestuia cu insulină.

Starlix conţine lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Grupuri specifice de pacienţi Nateglinida trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată.

Nu au fost efectuate studii clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau la copii şi adolescenţi. De aceea, tratamentul nu este recomandat la aceste grupuri de pacienţi.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anumite medicamente influenţează metabolizarea glucozei şi, de aceea, interacţiunile posibile trebuie să fie luate în considerare de către medic:

Următoarele medicamente pot potenţa efectul hipoglicemiant al nateglinidei: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA).

Următoarele medicamente pot să scadă efectul hipoglicemiant al nateglinidei: diuretice, corticosteroizi şi beta2 agonişti.

În cazul administrării sau întreruperii administrării acestor medicamente la pacienţi cărora li se administrează nateglinidă, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape pentru detectarea unor eventuale modificări în controlul glicemic.

Datele disponibile atât din experimentele in vitro cât şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea într-o măsură mai mică a CYP3A4.

Într-un studiu de interacţiune cu sulfinpirazona, inhibitor al CYP2C9, s-a observat o creştere mică a ASC de nateglinidă (~28%) la voluntarii sănătoşi, fără modificarea valorilor medii ale Cmax şi timpului de înjumătăţire prin eliminare. Când nateglinida este administrată concomitent cu inhibitori ai CYP2C9, la pacienţi nu pot fi excluse un efect mai prelungit şi un posibil risc de hipoglicemie.

Se recomandă precauţie specială atunci când nateglinida este administrată concomitent cu alţi inhibitori mai puternici ai CYP2C9, cum sunt: fluconazolul sau gemfibrozilul, sau la pacienţi cunoscuţi că sunt metabolizatori lenţi pentru CYP2C9.

In vivo, nu s-au efectuat studii privind interacţiunea cu un inhibitor 3A4.

In vivo, nateglinida nu are nici un efect relevant clinic asupra farmacocineticii medicamentelor metabolizate de către CYP2C9 şi CYP3A4. Farmacocinetica warfarinei (un substrat pentru CYP3A4 şi CYP2C9), diclofenacului (un substrat pentru CYP2C9) şi digoxinei nu a fost afectată de administrarea concomitentă cu nateglinidă. În mod reciproc, aceste medicamente nu au avut nici un efect asupra farmacocineticii nateglinidei. Astfel, nu este necesară nici o ajustare a dozei de digoxină, warfarină sau alte medicamente care sunt substraturi pentru CYP2C9 sau CYP3A4, în cazul administrării concomitente cu Starlix. În mod similar, nu a existat nici o interacţiune farmacocinetică semnificativă clinic a Starlix cu alte antidiabetice orale, cum sunt: metformina şi glibenclamida.

În studiile in vitro, nateglinidă a demonstrat un potenţial mic de deplasare de pe proteine.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra dezvoltării (vezi pct. 5.3).

Deoarece nu există experienţă la femeile gravide, siguranţa administrării Starlix nu se poate evalua la acestea. Asemenea altor antidiabetice orale, utilizarea Starlix nu este recomandată în timpul sarcinii.

Nateglinida este excretată în lapte după administrarea unei doze pe cale orală la femelele de şobolan care alăptează. Deşi nu se ştie dacă nateglinida este excretată în laptele matern la om, la sugarii alăptaţi poate exista potenţial de hipoglicemie; de aceea nateglinida nu trebuie utilizată de către femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţilor trebuie să li se recomande să ia precauţii pentru a evita hipoglicemia în timp ce conduc vehicule sau folosesc utilaje. Acest fapt este deosebit de important la cei cu semne reduse sau absente de avertizare a hipoglicemiei sau care prezintă episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste condiţii, trebuie avută în vedere revizuirea recomandării de a conduce vehicule.

4.8 Reacţii adverse

Pe baza experienţei cu nateglinidăşi cu alte antidiabetice orale, au fost observate următoarele reacţii adverse. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvente (>1/100, <1/10); mai puţin frecvente (>1/1000, <1/100); rare (>1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000).

HipoglicemiCa în cazul altor antidiabetice, după administrarea nateglinidei au fost observate simptome sugestive de hipoglicemie. Aceste simptome au inclus: transpiraţie, tremor, ameţeală, creşterea apetitului alimentar, palpitaţii, greaţă, obosealăşi slăbiciune. Acestea au fost, în general, de intensitate uşoarăşi au fost uşor controlate prin consum de carbohidraţi, când a fost necesar. În studiile clinice finalizate, au fost raportate simptome de hipoglicemie în 10,4% cazuri pentru monoterapia cu nateglinidă, 14,5% cazuri pentru asocierea nateglinidă+metformină, 6,9% cazuri pentru metformină în monoterapie, 19,8% cazuri pentru glibenclamidă în monoterapie şi 4,1% cazuri pentru placebo. e

Tulburări ale sistemului imunitar Rare: Reacţii de hipersensibilitate cum sunt: erupţii cutanate tranzitorii, prurit şi urticarie.

Tulburări metabolice şi de nutriţie Frecvente: Simptome sugestive de hipoglicemie.

Tulburări gastro-intestinale Frecvente: Dureri abdominale, diaree, dispepsie, greaţă. Mai puţin frecvente: Vărsături.

Tulburări hepatobiliare Rare: Creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice.

Alte evenimente Alte evenimente adverse observate în studiile clinice au avut o incidenţă similară la pacienţii trataţi cu Starlix şi la cei cărora li s-a administrat placebo.

Datele post-autorizare au evidenţiat cazuri foarte rare de eritem multiform.

4.9 Supradozaj

Într-un studiu clinic la pacienţi, Starlix a fost administrat în doze crescătoare de până la 720 mg pe zi timp de 7 zile şi a fost bine tolerat. Nu există experienţă în ceea ce priveşte supradozajul cu Starlix în studiile clinice. Cu toate acestea, o supradoză poate avea ca rezultat un efect de scădere exagerată a glucozei, cu apariţia simptomelor hipoglicemice. Simptomele hipoglicemice fără pierderea conştienţei sau consecinţe neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată pe cale oralăşi ajustări ale dozelor şi/sau dietei. Reacţiile hipoglicemice severe manifestate prin comă, convulsii sau alte simptome neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată intravenos. Deoarece nateglinida se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, dializa nu este un mijloc eficient de a o îndepărta din sânge.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antidiabetice orale, derivat D-fenilalanină, codul ATC: A10BX03

Nateglinida este un derivat de aminoacid (fenilalanină), care este diferit chimic şi farmacologic de alte antidiabetice. Nateglinida este un stimulant al secreţiei de insulină, cu acţiune rapidăşi de scurtă durată, administrat pe cale orală. Efectul său depinde de funcţionarea celulelor beta din insulele pancreatice.

Secreţia precoce de insulină este un mecanism pentru menţinerea controlului glicemic normal. Dacă este administrată înainte de masă, nateglinida restabileşte secreţia insulinică precoce sau de primă fază, care este afectată la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, având ca rezultat scăderea glucozei postprandiale şi a HbA1c.

Nateglinida închide canalele de potasiu dependente de ATP din membrana celulelor beta, având caracteristici care îl disting de alţi liganzi ai receptorilor sulfonilureici. Aceasta depolarizează celulele beta şi determină deschiderea canalelor de calciu. Influxul de calciu rezultat creşte secreţia de insulină. Studiile electrofiziologice demonstrează că nateglinida prezintă o selectivitate de 45-300 ori mai mare pentru celulele beta pancreatice, comparativ cu canalele cardiovasculare K+ATP.

La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, răspunsul insulinotrop la o masă apare în primele 15 minute după o doză orală de nateglinidă. Acesta conduce la un efect de scădere a glicemiei pe toată durata mesei. Concentraţiile de insulină revin la valoarea iniţială în interval de 3 până la 4 ore, reducând hiperinsulinemia postprandială.

Secreţia de insulină a celulelor beta pancreatice, indusă de nateglinidă, este sensibilă la glucoză, astfel încât pe măsură ce valorile sanguine ale glucozei scad, se secretă mai puţină insulină. În mod reciproc, administrarea concomitentă de alimente sau o perfuzie cu glucoză determină creşterea secreţiei de insulină.

În cazul asocierii cu metformina, care a afectat în principal glucoza plasmatică à jeun, efectul nateglinidei asupra HbA1c a fost aditiv comparativ cu efectul fiecărui medicament administrat în monoterapie.

Eficacitatea nateglinidei a fost inferioară celei a metforminei în monoterapie (scăderea HbA1c (%) în cazul monoterapiei cu metformină 500 mg de trei ori pe zi: –1,23 [II 95%: –1,48; –0,99] şi al monoterapiei cu nateglinidă 120 mg de trei ori pe zi –0,90 [II 95%: –1,14; –0,66]).

Eficacitatea nateglinidei în asociere cu metformina a fost comparată cu asocierea de gliclazidă plus metformină în cadrul unui studiu de 6 luni, randomizat, dublu-orb, la 262 pacienţi, utilizând un protocol pentru demonstrarea superiorităţii. Scăderea valorii HbA1c faţă de valoarea iniţială a fost de – 0,41% la grupul tratat cu nateglinidă plus metforminăşi de –0,57% la grupul tratat cu gliclazidă plus metformină (diferenţă de 0,17%, [II 95% –0,03, 0,36]). Ambele tratamente au fost bine tolerate.

Pentru nateglinidă nu a fost efectuată o analiză a rezultatelor, astfel încât nu s-au demonstrat beneficiile pe termen lung asociate cu un control glicemic îmbunătăţit.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie şi biodisponibilitate Nateglinida este absorbită rapid după administrarea orală a comprimatelor de Starlix înainte de masă, media concentraţiei plasmatice maxime a medicamentului atingându-se, în general, în mai puţin de 1 oră. Nateglinida este absorbită rapid şi aproape complet (≥90%) dintr-o soluţie orală. Biodisponibilitatea orală absolută este de aproximativ 72%. La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 care au fost trataţi cu Starlix în doze cuprinse între 60 şi 240 mg înaintea celor trei mese zilnice, timp de o săptămână, nateglinida a prezentat o farmacocinetică liniară, atât pentru ASC cât şi pentru Cmax, iar tmax a fost dependent de doză.

Distribuţie Pe baza datelor obţinute după administrarea intravenoasă, la starea de echilibru, volumul de distribuţie al nateglinidei este estimat a fi aproximativ 10 litri. Studiile in vitro indică faptul că nateglinida se leagă în proporţie mare (97-99%) de proteinele plasmatice, în principal de albumină plasmaticăşi, într-o măsură mai mică, de glicoproteină alfa1-acid. Procentul în care se leagă de proteinele plasmatice este independent de concentraţia medicamentului în intervalul test de 0,1-10 µg Starlix/ml.

Metabolizare Nateglinida este metabolizată în proporţie mare. La om, metaboliţii principali descoperiţi provin din hidroxilarea radicalului lateral izopropilic, a carbonului metinic sau a unuia din radicalii metil; activitatea metaboliţilor principali este de aproximativ 5-6, respectiv de 3 ori mai redusă decât a nateglinidei. Metaboliţii minori identificaţi au fost un diol, o izopropenăşi acil glucuronoconjugatul(ţii) nateglinidei; numai metabolitul minor izopropenă are activitate, care este aproape la fel de puternică cu a nateglinidei. Datele disponibile atât din experimentele in vitro şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea CYP3A4 într-o măsură mai mică.

Eliminare Nateglinida şi metaboliţii săi sunt eliminaţi rapid şi complet. Cea mai mare parte din nateglinida marcată radioactiv [14C] este eliminată în urină (83%), iar 10% este eliminată în fecale. Aproximativ 75% din nateglinida administrată, marcată radioactiv [14C], se regăseşte în urină în interval de şase ore de la administrare. Aproximativ 6-16% din doza administrată a fost eliminată în urină sub formă nemetabolizată. Concentraţiile plasmatice scad rapid şi, în general, timpul de înjumătăţire prin eliminare a nateglinidei a fost în medie de 1,5 ore în toate studiile cu Starlix efectuate la voluntari şi pacienţi cu diabet zaharat de tip 2. Datorită timpului său scurt de înjumătăţire prin eliminare, nu există nici o acumulare aparentă de nateglinidă în cazul administrării de doze repetate de până la 240 mg de trei ori pe zi.

Efectul alimentelor Când este administrată postprandial, mărimea absorbţiei nateglinidei (ASC) rămâne nemodificată. Cu toate acestea, există o scădere a vitezei de absorbţie, caracterizată printr-o scădere a Cîn timp până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime (tmax şi o întârziere max). Se recomandă ca Starlix să fie administrat înainte de mese. De obicei se administrează imediat (cu 1 minut) înainte de masă, dar poate fi administrat cu până la 30 minute înainte de mese.

Subgrupuri populaţionale Vârstnici: Vârsta nu a influenţat proprietăţile farmacocinetice ale nateglinidei.

Insuficienţă hepatică: Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la subiecţii fără diabet zaharat, cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, nu au fost diferite semnificativ clinic faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi.

Insuficienţă renală: Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la pacienţii diabetici cu insuficienţă renală (care nu sunt dializaţi) uşoară, moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) şi severă (clearance-ul creatininei 15-30 ml/min) nu au fost semnificativ clinic diferite faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi. Se înregistrează o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă la pacienţii diabetici dependenţi de dializă. Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire la pacienţii diabetici dependenţi de dializă au fost comparabile cu cele ale subiecţilor sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax.

Sex: Nu s-au observat diferenţe semnificative clinic în farmacocinetica nateglinidei la femei şi bărbaţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra fertilităţii şi dezvoltării post-natale. Nateglinida nu a fost teratogenă la şobolani. La iepuri, la doze toxice pentru mame s-a observat o incidenţă crescută a fetuşilor fără veziculă biliară.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat Celuloză microcristalină Povidonă Croscarmeloză sodică Stearat de magneziu Oxid galben de fer (E172) Hipromeloză Dioxid de titan (E171) Talc Macrogol Dioxid de siliciu coloidal anhidru

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A se păstra în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere: folie termoformată din PVC/PE/PVDC şi folie de acoperire din aluminiu.

Cutiile conţin 12, 24, 30, 60, 84, 120 şi 360 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/174/008-014

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03.04.2001 Data primei reînnoiri: 03.04.2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STARLIX 180 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine nateglinidă 180 mg.

Excipienţi: Lactoză monohidrat: 214 mg per comprimat. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

Comprimate de 180 mg, roşii, ovale, inscripţionate cu „STARLIX” pe una din feţe şi cu „180” pe cealaltă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Nateglinida este indicată în tratament asociat cu metformină la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, inadecvat controlat, chiar în cazul administrării dozei maxime tolerate de metformină în monoterapie.

4.2 Doze şi mod de administrare

Nateglinida trebuie administrată cu 1 până la 30 minute înainte de mese (de obicei mic dejun, prânz şi cină).

Doza de nateglinidă trebuie stabilită de către medic, în conformitate cu necesarul pacientului.

Doza iniţială recomandată este de 60 mg de trei ori pe zi, înainte de mese, în special la pacienţii care se apropie de valoarea ţintă a HbA1c. Doza poate fi crescută la 120 mg de trei ori pe zi.

Ajustările dozei trebuie să se bazeze pe determinări periodice ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c). Deoarece acţiunea terapeutică principală a Starlix este reducerea glucozei postprandiale (care contribuie la valoarea HbA1c), răspunsul terapeutic al Starlix poate fi monitorizat şi prin determinarea glicemiei la 1-2 ore după masă.

Doza zilnică maximă recomandată este de 180 mg de trei ori pe zi, care trebuie administrată înaintea celor trei mese principale.

Grupuri specifice de pacienţi

Vârstnici

La pacienţi cu vârsta peste 75 ani, experienţa clinică este limitată.

Copii şi adolescenţi

Nu există date disponibile privind utilizarea nateglinidei la pacienţi cu vârsta sub 18 ani, de aceea, utilizarea sa la această grupă de vârstă nu este recomandată.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Deoarece pacienţii cu boli hepatice severe nu au fost studiaţi, administrarea nateglinidei este contraindicată la acest grup.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Deşi la pacienţii dializaţi există este o scădere cu 49% a Cpoate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax de nateglinidă, disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire plasmatică la subiecţii diabetici cu insuficienţă renală moderată până la severă (clearance-ul creatininei 15-50 ml/min) au fost comparabile la subiecţii cu afecţiuni renale care necesită hemodializăşi la subiecţii sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, max.

Alte grupuri

La pacienţii slăbiţi sau malnutriţi, doza iniţialăşi de întreţinere trebuie să fie adecvatăşi este necesară

o ajustare prudentă, pentru a evita reacţiile hipoglicemice.

4.3 Contraindicaţii

Starlix este contraindicat în cazul pacienţilor/pacientelor cu:

 • Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
 • Diabet zaharat de tip 1 (diabet zaharat insulino-dependent, peptido-C negativ)
 • Cetoacidoză diabetică, cu sau fără comă
 • Sarcinăşi alăptare în curs (vezi pct. 4.6)
 • Insuficienţă hepatică severă

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

GeneralNateglinida nu trebuie utilizată în monoterapie. e

Asemenea altor medicamente care stimulează secreţia de insulină, nateglinida poate să producă hipoglicemie.

Hipoglicemia a fost observată la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2, care urmează dietăşi fac exerciţii fizice şi la cei trataţi cu antidiabetice orale (vezi pct. 4.8). Pacienţii vârstnici, malnutriţii şi cei cu insuficienţă corticosuprarenală sau hipofizară sau insuficienţă renală severă sunt mai predispuşi la efectul de scădere a glicemiei al acestor tratamente. Riscul de hipoglicemie la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 poate fi crescut de exerciţiile fizice intense sau de consumul de alcool etilic.

S-au observat simptome de hipoglicemie (neconfirmată prin valorile glicemiei) la pacienţii cu valoarea iniţială a HbA1c apropiată de obiectivul terapeutic (HbA1c <7,5%).

Combinaţia cu metformina este asociată cu un risc crescut de hipoglicemie, comparativ cu monoterapia.

Hipoglicemia poate fi dificil de recunoscut la subiecţii cărora li se administrează beta-blocante.

Când un pacient stabilizat cu un antidiabetic oral este expus la un stres, cum ar fi: febră, traumatisme, infecţie sau intervenţii chirurgicale, poate apărea o pierdere a controlului glicemic. În acest caz, poate fi necesară întreruperea tratamentului antidiabetic oral şi înlocuirea temporară a acestuia cu insulină.

Starlix conţine lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Grupuri specifice de pacienţi Nateglinida trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată.

Nu au fost efectuate studii clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau la copii şi adolescenţi. De aceea, tratamentul nu este recomandat la aceste grupuri de pacienţi.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anumite medicamente influenţează metabolizarea glucozei şi, de aceea, interacţiunile posibile trebuie să fie luate în considerare de către medic:

Următoarele medicamente pot potenţa efectul hipoglicemiant al nateglinidei: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA).

Următoarele medicamente pot să scadă efectul hipoglicemiant al nateglinidei: diuretice, corticosteroizi şi beta2 agonişti.

În cazul administrării sau întreruperii administrării acestor medicamente la pacienţi cărora li se administrează nateglinidă, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape pentru detectarea unor eventuale modificări în controlul glicemic.

Datele disponibile atât din experimentele in vitro cât şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea într-o măsură mai mică a CYP3A4.

Într-un studiu de interacţiune cu sulfinpirazona, inhibitor al CYP2C9, s-a observat o creştere mică a ASC de nateglinidă (~28%) la voluntarii sănătoşi, fără modificarea valorilor medii ale Cmax şi timpului de înjumătăţire prin eliminare. Când nateglinida este administrată concomitent cu inhibitori ai CYP2C9, la pacienţi nu pot fi excluse un efect mai prelungit şi un posibil risc de hipoglicemie.

Se recomandă precauţie specială atunci când nateglinida este administrată concomitent cu alţi inhibitori mai puternici ai CYP2C9, cum sunt: fluconazolul sau gemfibrozilul, sau la pacienţi cunoscuţi că sunt metabolizatori lenţi pentru CYP2C9.

In vivo, nu s-au efectuat studii privind interacţiunea cu un inhibitor 3A4.

In vivo, nateglinida nu are nici un efect relevant clinic asupra farmacocineticii medicamentelor metabolizate de către CYP2C9 şi CYP3A4. Farmacocinetica warfarinei (un substrat pentru CYP3A4 şi CYP2C9), diclofenacului (un substrat pentru CYP2C9) şi digoxinei nu a fost afectată de administrarea concomitentă cu nateglinidă. În mod reciproc, aceste medicamente nu au avut nici un efect asupra farmacocineticii nateglinidei. Astfel, nu este necesară nici o ajustare a dozei de digoxină, warfarină sau alte medicamente care sunt substraturi pentru CYP2C9 sau CYP3A4, în cazul administrării concomitente cu Starlix. În mod similar, nu a existat nici o interacţiune farmacocinetică semnificativă clinic a Starlix cu alte antidiabetice orale, cum sunt: metformina şi glibenclamida.

În studiile in vitro, nateglinidă a demonstrat un potenţial mic de deplasare de pe proteine.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra dezvoltării (vezi pct. 5.3).

Deoarece nu există experienţă la femeile gravide, siguranţa administrării Starlix nu se poate evalua la acestea. Asemenea altor antidiabetice orale, utilizarea Starlix nu este recomandată în timpul sarcinii.

Nateglinida este excretată în lapte după administrarea unei doze pe cale orală la femelele de şobolan care alăptează. Deşi nu se ştie dacă nateglinida este excretată în laptele matern la om, la sugarii alăptaţi poate exista potenţial de hipoglicemie; de aceea nateglinida nu trebuie utilizată de către femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţilor trebuie să li se recomande să ia precauţii pentru a evita hipoglicemia în timp ce conduc vehicule sau folosesc utilaje. Acest fapt este deosebit de important la cei cu semne reduse sau absente de avertizare a hipoglicemiei sau care prezintă episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste condiţii, trebuie avută în vedere revizuirea recomandării de a conduce vehicule.

4.8 Reacţii adverse

Pe baza experienţei cu nateglinidăşi cu alte antidiabetice orale, au fost observate următoarele reacţii adverse. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvente (>1/100, <1/10); mai puţin frecvente (>1/1000, <1/100); rare (>1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000).

HipoglicemiCa în cazul altor antidiabetice, după administrarea nateglinidei au fost observate simptome sugestive de hipoglicemie. Aceste simptome au inclus: transpiraţie, tremor, ameţeală, creşterea apetitului alimentar, palpitaţii, greaţă, obosealăşi slăbiciune. Acestea au fost, în general, de intensitate uşoarăşi au fost uşor controlate prin consum de carbohidraţi, când a fost necesar. În studiile clinice finalizate, au fost raportate simptome de hipoglicemie în 10,4% cazuri pentru monoterapia cu nateglinidă, 14,5% cazuri pentru asocierea nateglinidă+metformină, 6,9% cazuri pentru metformină în monoterapie, 19,8% cazuri pentru glibenclamidă în monoterapie şi 4,1% cazuri pentru placebo. e

Tulburări ale sistemului imunitar Rare: Reacţii de hipersensibilitate cum sunt: erupţii cutanate tranzitorii, prurit şi urticarie.

Tulburări metabolice şi de nutriţie Frecvente: Simptome sugestive de hipoglicemie.

Tulburări gastro-intestinale Frecvente: Dureri abdominale, diaree, dispepsie, greaţă. Mai puţin frecvente: Vărsături.

Tulburări hepatobiliare Rare: Creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice.

Alte evenimente Alte evenimente adverse observate în studiile clinice au avut o incidenţă similară la pacienţii trataţi cu Starlix şi la cei cărora li s-a administrat placebo.

Datele post-autorizare au evidenţiat cazuri foarte rare de eritem multiform.

4.9 Supradozaj

Într-un studiu clinic la pacienţi, Starlix a fost administrat în doze crescătoare de până la 720 mg pe zi timp de 7 zile şi a fost bine tolerat. Nu există experienţă în ceea ce priveşte supradozajul cu Starlix în studiile clinice. Cu toate acestea, o supradoză poate avea ca rezultat un efect de scădere exagerată a glucozei, cu apariţia simptomelor hipoglicemice. Simptomele hipoglicemice fără pierderea conştienţei sau consecinţe neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată pe cale oralăşi ajustări ale dozelor şi/sau dietei. Reacţiile hipoglicemice severe manifestate prin comă, convulsii sau alte simptome neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată intravenos. Deoarece nateglinida se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, dializa nu este un mijloc eficient de a o îndepărta din sânge.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antidiabetice orale, derivat D-fenilalanină, codul ATC: A10BX03

Nateglinida este un derivat de aminoacid (fenilalanină), care este diferit chimic şi farmacologic de alte antidiabetice. Nateglinida este un stimulant al secreţiei de insulină, cu acţiune rapidăşi de scurtă durată, administrat pe cale orală. Efectul său depinde de funcţionarea celulelor beta din insulele pancreatice.

Secreţia precoce de insulină este un mecanism pentru menţinerea controlului glicemic normal. Dacă este administrată înainte de masă, nateglinida restabileşte secreţia insulinică precoce sau de primă fază, care este afectată la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, având ca rezultat scăderea glucozei postprandiale şi a HbA1c.

Nateglinida închide canalele de potasiu dependente de ATP din membrana celulelor beta, având caracteristici care îl disting de alţi liganzi ai receptorilor sulfonilureici. Aceasta depolarizează celulele beta şi determină deschiderea canalelor de calciu. Influxul de calciu rezultat creşte secreţia de insulină. Studiile electrofiziologice demonstrează că nateglinida prezintă o selectivitate de 45-300 ori mai mare pentru celulele beta pancreatice, comparativ cu canalele cardiovasculare K+ATP.

La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, răspunsul insulinotrop la o masă apare în primele 15 minute după o doză orală de nateglinidă. Acesta conduce la un efect de scădere a glicemiei pe toată durata mesei. Concentraţiile de insulină revin la valoarea iniţială în interval de 3 până la 4 ore, reducând hiperinsulinemia postprandială.

Secreţia de insulină a celulelor beta pancreatice, indusă de nateglinidă, este sensibilă la glucoză, astfel încât pe măsură ce valorile sanguine ale glucozei scad, se secretă mai puţină insulină. În mod reciproc, administrarea concomitentă de alimente sau o perfuzie cu glucoză determină creşterea secreţiei de insulină.

În cazul asocierii cu metformina, care a afectat în principal glucoza plasmatică à jeun, efectul nateglinidei asupra HbA1c a fost aditiv comparativ cu efectul fiecărui medicament administrat în monoterapie.

Eficacitatea nateglinidei a fost inferioară celei a metforminei în monoterapie (scăderea HbA1c (%) în cazul monoterapiei cu metformină 500 mg de trei ori pe zi: –1,23 [II 95%: –1,48; –0,99] şi al monoterapiei cu nateglinidă 120 mg de trei ori pe zi –0,90 [II 95%: –1,14; –0,66]).

Eficacitatea nateglinidei în asociere cu metformina a fost comparată cu asocierea de gliclazidă plus metformină în cadrul unui studiu de 6 luni, randomizat, dublu-orb, la 262 pacienţi, utilizând un protocol pentru demonstrarea superiorităţii. Scăderea valorii HbA1c faţă de valoarea iniţială a fost de – 0,41% la grupul tratat cu nateglinidă plus metforminăşi de –0,57% la grupul tratat cu gliclazidă plus metformină (diferenţă de 0,17%, [II 95% –0,03, 0,36]). Ambele tratamente au fost bine tolerate.

Pentru nateglinidă nu a fost efectuată o analiză a rezultatelor, astfel încât nu s-au demonstrat beneficiile pe termen lung asociate cu un control glicemic îmbunătăţit.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie şi biodisponibilitate Nateglinida este absorbită rapid după administrarea orală a comprimatelor de Starlix înainte de masă, media concentraţiei plasmatice maxime a medicamentului atingându-se, în general, în mai puţin de 1 oră. Nateglinida este absorbită rapid şi aproape complet (≥90%) dintr-o soluţie orală. Biodisponibilitatea orală absolută este de aproximativ 72%. La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 care au fost trataţi cu Starlix în doze cuprinse între 60 şi 240 mg înaintea celor trei mese zilnice, timp de o săptămână, nateglinida a prezentat o farmacocinetică liniară, atât pentru ASC cât şi pentru Cmax, iar tmax a fost dependent de doză.

Distribuţie Pe baza datelor obţinute după administrarea intravenoasă, la starea de echilibru, volumul de distribuţie al nateglinidei este estimat a fi aproximativ 10 litri. Studiile in vitro indică faptul că nateglinida se leagă în proporţie mare (97-99%) de proteinele plasmatice, în principal de albumină plasmaticăşi, într-o măsură mai mică, de glicoproteină alfa1-acid. Procentul în care se leagă de proteinele plasmatice este independent de concentraţia medicamentului în intervalul test de 0,1-10 µg Starlix/ml.

Metabolizare Nateglinida este metabolizată în proporţie mare. La om, metaboliţii principali descoperiţi provin din hidroxilarea radicalului lateral izopropilic, a carbonului metinic sau a unuia din radicalii metil; activitatea metaboliţilor principali este de aproximativ 5-6, respectiv de 3 ori mai redusă decât a nateglinidei. Metaboliţii minori identificaţi au fost un diol, o izopropenăşi acil glucuronoconjugatul(ţii) nateglinidei; numai metabolitul minor izopropenă are activitate, care este aproape la fel de puternică cu a nateglinidei. Datele disponibile atât din experimentele in vitro şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea CYP3A4 într-o măsură mai mică.

Eliminare Nateglinida şi metaboliţii săi sunt eliminaţi rapid şi complet. Cea mai mare parte din nateglinida marcată radioactiv [14C] este eliminată în urină (83%), iar 10% este eliminată în fecale. Aproximativ 75% din nateglinida administrată, marcată radioactiv [14C], se regăseşte în urină în interval de şase ore de la administrare. Aproximativ 6-16% din doza administrată a fost eliminată în urină sub formă nemetabolizată. Concentraţiile plasmatice scad rapid şi, în general, timpul de înjumătăţire prin eliminare a nateglinidei a fost în medie de 1,5 ore în toate studiile cu Starlix efectuate la voluntari şi pacienţi cu diabet zaharat de tip 2. Datorită timpului său scurt de înjumătăţire prin eliminare, nu există nici o acumulare aparentă de nateglinidă în cazul administrării de doze repetate de până la 240 mg de trei ori pe zi.

Efectul alimentelor Când este administrată postprandial, mărimea absorbţiei nateglinidei (ASC) rămâne nemodificată. Cu toate acestea, există o scădere a vitezei de absorbţie, caracterizată printr-o scădere a Cîn timp până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime (tmax şi o întârziere max). Se recomandă ca Starlix să fie administrat înainte de mese. De obicei se administrează imediat (cu 1 minut) înainte de masă, dar poate fi administrat cu până la 30 minute înainte de mese.

Subgrupuri populaţionale Vârstnici: Vârsta nu a influenţat proprietăţile farmacocinetice ale nateglinidei.

Insuficienţă hepatică: Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la subiecţii fără diabet zaharat, cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, nu au fost diferite semnificativ clinic faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi.

Insuficienţă renală: Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la pacienţii diabetici cu insuficienţă renală (care nu sunt dializaţi) uşoară, moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) şi severă (clearance-ul creatininei 15-30 ml/min) nu au fost semnificativ clinic diferite faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi. Se înregistrează o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă la pacienţii diabetici dependenţi de dializă. Disponibilitatea sistemicăşi timpul de înjumătăţire la pacienţii diabetici dependenţi de dializă au fost comparabile cu cele ale subiecţilor sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax.

Sex: Nu s-au observat diferenţe semnificative clinic în farmacocinetica nateglinidei la femei şi bărbaţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra fertilităţii şi dezvoltării post-natale. Nateglinida nu a fost teratogenă la şobolani. La iepuri, la doze toxice pentru mame s-a observat o incidenţă crescută a fetuşilor fără veziculă biliară.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat Celuloză microcristalină Povidonă Croscarmeloză sodică Stearat de magneziu Oxid roşu de fer (E172) Hipromeloză Dioxid de titan (E171) Talc Macrogol Dioxid de siliciu coloidal anhidru

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A se păstra în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere: folie termoformată din PVC/PE/PVDC şi folie de acoperire din aluminiu.

Cutiile conţin 12, 24, 30, 60, 84, 120 şi 360 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/174/015-021

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03.04.2001 Data primei reînnoiri: 03.04.2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito, 131 I-80058 Torre Annunziata - Napoli Italia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Starlix 60 mg comprimate filmate Nateglinidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 comprimat filmat conţine nateglinidă 60 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

12 comprimate filmate

24 comprimate filmate
30 comprimate filmate
60 comprimate filmate
84 comprimate filmate
120 comprimate filmate 360 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A se păstra în ambalajul original.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/174/001

EU/1/01/174/002 EU/1/01/174/003 EU/1/01/174/004 EU/1/01/174/005 EU/1/01/174/006 EU/1/01/174/007

12 comprimate filmate
24 comprimate filmate
30 comprimate filmate
60 comprimate filmate
84 comprimate filmate
120 comprimate filmate 360 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Starlix 60 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Starlix 60 mg comprimate Nateglinidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Starlix 120 mg comprimate filmate Nateglinidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 comprimat filmat conţine nateglinidă 120 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

12 comprimate filmate

24 comprimate filmate
30 comprimate filmate
60 comprimate filmate
84 comprimate filmate
120 comprimate filmate 360 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A se păstra în ambalajul original.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/174/008

EU/1/01/174/009 EU/1/01/174/010 EU/1/01/174/011 EU/1/01/174/012 EU/1/01/174/013 EU/1/01/174/014

12 comprimate filmate
24 comprimate filmate
30 comprimate filmate
60 comprimate filmate
84 comprimate filmate
120 comprimate filmate 360 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Starlix 120 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Starlix 120 mg comprimate Nateglinidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Starlix 180 mg comprimate filmate Nateglinidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 comprimat filmat conţine nateglinidă 180 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

12 comprimate filmate

24 comprimate filmate
30 comprimate filmate
60 comprimate filmate
84 comprimate filmate
120 comprimate filmate 360 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A se păstra în ambalajul original.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/174/015

EU/1/01/174/016 EU/1/01/174/017 EU/1/01/174/018 EU/1/01/174/019 EU/1/01/174/020 EU/1/01/174/021

12 comprimate filmate
24 comprimate filmate
30 comprimate filmate
60 comprimate filmate
84 comprimate filmate
120 comprimate filmate 360 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Starlix 180 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Starlix 180 mg comprimate Nateglinidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Starlix 60 mg comprimate filmate Starlix 120 mg comprimate filmate Starlix 180 mg comprimate filmate

Nateglinidă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Starlix şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Starlix
 3. Cumsă utilizaţi Starlix
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Starlix
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE STARLIX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Starlix este un medicament care reduce concentraţia zaharurilor din sânge (glicemia)-şi care este administrat pe cale orală (aceste medicamente sunt cunoscute şi sub numele de antidiabetice orale).

Este utilizat de către persoane care suferă de diabet zaharat de tip 2. (Acest tip de diabet este numit şi diabet zaharat non-insulino-dependent.)

Insulina este o substanţă produsă de un organ al corpului, numit pancreas. Aceasta ajută la scăderea valorii zaharurilor din sânge, în special după mese. La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, este posibil ca organismul să nu poată iniţia producerea de insulină suficient de rapid, după mese. Starlix acţionează stimulând pancreasul să producă insulină mai rapid. Aceasta ajută la menţinerea glicemiei sub control după mese.

Medicul dumneavoastră vă va prescrie Starlix împreună cu un alt antidiabetic oral care conţine metformină.

Comprimatele de Starlix încep să acţioneze rapid după administrare şi sunt eliminate rapid din organism.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI STARLIX

Urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile oferite de medicul dumneavoastră sau de farmacist, chiar dacă acestea diferă faţă de informaţiile din acest prospect.

Nu utilizaţi Starlix

-
dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la nateglinidă sau la oricare dintre celelalte componente ale Starlix.
-
dacă suferiţi de diabet zaharat de tip 1 (adică organismul dumneavoastră nu produce deloc insulină).

- dacăştiţi că suferiţi de o afecţiune hepatică severă.

-
dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă.
-
dacă alăptaţi. Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi întrebări suplimentare sau în cazul în care credeţi că oricare dintre acestea pot fi valabile pentru dumneavoastră.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Starlix

Persoanele care suferă de diabet zaharat pot prezenta uneori simptome datorate valorilor mici ale zaharurilor din sânge (manifestare denumită, de asemenea, hipoglicemie). De asemenea, medicamentele, inclusiv Starlix, pot produce simptome datorate valorilor mici ale zaharurilor din sânge.

Dacă resimţiţi oricare dintre aceste simptome – senzaţia de ameţeală, confuzie, foame, tremor sau oricare din celelalte semne menţionate la pct. 4, „Reacţii adverse posibile” – mâncaţi sau beţi ceva care să conţină zahăr.

Unele persoane sunt mai predispuse decât altele să prezinte simptome de glicemie mică. Aveţi grijă

-
dacă aveţi peste 65 ani.
-
dacă sunteţi slăbit.
-
dacă suferiţi de o altă afecţiune medicală care poate provoca hipoglicemie (de exemplu glandă hipofiză sau suprarenală cu activitate redusă).

Dacă oricare dintre acestea este valabilă în cazul dumneavoastră, supravegheaţi-vă cu mai multă atenţie glicemia.

Discutaţi cu medicul dumneavoastră

- dacăştiţi că suferiţi de o afecţiune hepatică.

-
dacă suferiţi de o afecţiune renală gravă.
-
dacă aveţi probleme legate de metabolizarea medicamentelor.
-
dacă urmează să suferiţi o intervenţie chirurgicală.
-
dacă aţi avut febră, aţi suferit un accident sau aţi avut o infecţie. Poate fi nevoie să vi se ajusteze tratamentul.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Cantitatea de Starlix necesară pentru dumneavoastră se poate modifica dacă luaţi alte medicamente, deoarece acestea pot determina creşterea sau scăderea glicemiei.

În special este important să îi spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi:

- Beta blocante sau inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (utilizate, de exemplu, pentru a trata hipertensiunea arterialăşi anumite afecţiuni cardiace).

- Diuretice (utilizate în tratamentul hipertensiunii arteriale).

- Corticosteroizi, cum sunt prednison şi cortizon (utilizaţi pentru a trata tulburările inflamatorii).

- Inhibitori ai metabolizării medicamentelor, cum sunt fluconazol (utilizat pentru a trata infecţiile micotice), gemfibrozil (utilizat pentru a trata dislipidemia) sau sulfinpirazonă (utilizată pentru a trata guta cronică).

Este posibil ca medicul dumneavoastră să ajusteze dozele acestor medicamente.

Alimente, băuturi şi mişcare

Luaţi Starlix înainte de mese (vezi pct. 3, „Cum să utilizaţi Starlix”). Efectul său poate fi întârziat dacă este administrat în timpul meselor sau după acestea.

Chiar dacă luaţi medicamente pentru diabet, este important să urmaţi dieta şi/sau programul de mişcare pe care vi l-a recomandat medicul dumneavoastră.

Urmăriţi cu atenţie apariţia unor eventuale indicii de hipoglicemie, în special

-
dacă aţi efectuat mişcare mai intensă decât de obicei.
-
dacă aţi consumat alcool.

Alcoolul poate afecta controlul glicemiei, ca urmare vi se recomandă să discutaţi cu medicul dumneavoastră despre consumul de alcool în timpul utilizării Starlix. Dacă resimţiţi simptome ale hipoglicemiei, mâncaţi sau beţi ceva care conţine zahăr şi discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Utilizarea Starlix de către vârstnici

Starlix poate fi utilizat de către persoane cu vârsta peste 65 ani. Aveţi grijă deosebită pentru a evita hipoglicemia.

Utilizarea Starlix de către copii şi adolescenţi

Starlix nu este recomandat copiilor şi adolescenţilor (cu vârsta sub 18 ani), deoarece nu s-au studiat efectele sale la această grupă de vârstă.

Sarcina şi alăptarea

Nu utilizaţi Starlix dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Prezentaţi-vă la medic cât mai curând posibil dacă aţi rămas gravidă în timpul tratamentului. Nu alăptaţi în timpul tratamentului cu Starlix.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament în timpul sarcinii sau alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Se recomandă să luaţi măsuri de precauţie pentru a evita hipoglicemia în timpul conducerii vehiculului. Acest aspect este deosebit de important în cazul în care prezentaţi semne reduse sau absente de avertizare a hipoglicemiei sau episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste condiţii trebuie avută în vedere revizuirea recomandării de a conduce vehicule.

Informaţii importante privind unele componentele ale Starlix

Comprimatele de Starlix conţin lactoză monohidrat. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la anumite zaharuri, contactaţi-l înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI STARLIX

Utilizaţi întotdeauna Starlix exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Când să utilizaţi Starlix

Luaţi Starlix înaintea celor trei mese principale, de obicei:

-
1 doză înainte de micul dejun
-
1 doză înainte de prânz
-
1 doză înainte de cină

Cel mai bine este să luaţi doza chiar înainte de o masă principală, dar o puteţi lua şi cu până la 30 minute înainte.

Nu luaţi doza dacă nu urmează să serviţi o masă principală. Dacă nu serviţi o masă, nu luaţi doza de Starlix şi aşteptaţi până la masa următoare.

Cât să utilizaţi

Luaţi Starlix aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va stabili doza care vă este necesară.

Doza uzuală iniţială de Starlix este de 60 mg înainte de cele trei mese principale. În unele cazuri este posibil ca medicul dumneavoastră să vă prescrie doze mai mari. Doza zilnică maximă recomandată este de 180 mg de trei ori pe zi, care trebuie administrată înaintea celor trei mese principale.

Înghiţiţi comprimatele întregi, cu un pahar de apă, înainte de masă.

Cât timp trebuie utilizat Starlix

Utilizaţi Starlix zilnic, până când medicul dumneavoastră vă spune să vă opriţi.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Starlix

Dacă aţi luat accidental prea multe comprimate, discutaţi imediat cu medicul dumneavoastră. Dacă aveţi simptome de hipoglicemie – dacă vă simţiţi ameţit, confuz, aveţi senzaţie de foame, tremuraţi sau prezentaţi oricare dintre celelalte semne menţionate la pct. 4, „Reacţii adverse posibile” – mâncaţi sau beţi ceva care conţine zahăr.

Dacă simţiţi că sunteţi pe punctul de a suferi o criză hipoglicemică severă (care poate duce la pierderea conştienţei sau convulsii), apelaţi la asistenţă medicală de urgenţă – sau asiguraţi-vă că cineva face acest lucru în locul dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi Starlix

Dacă uitaţi să utilizaţi un comprimat, luaţi următorul înainte de masa următoare. Nu luaţi o doză dublă de Starlix pentru a compensa doza pe care aţi uitat-o.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Starlix poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. De obicei, reacţiile adverse determinate de Starlix sunt uşoare până la moderate.

Cele mai frecvente reacţii adverse sunt simptomele de glicemie scăzută (hipoglicemie), care sunt de obicei uşoare. Acestea includ

-transpiraţii,

-ameţeală,

-tremor,

-slăbiciune,

-
senzaţia de foame,
-
senzaţia că inima vă bate rapid, -oboseală,

-stare de rău (greaţă).

Acestea pot fi produse şi de lipsa de hrană sau de o doză prea mare din oricare medicament antidiabetic pe care îl utilizaţi. Dacă simţiţi simptome de hipoglicemie, mâncaţi sau beţi ceva care conţine zahăr.

S-au raportat dureri abdominale, indigestie, diaree, greaţă şi vărsături.

Reacţiile rare sunt valorile uşor anormale ale testelor funcţiei hepatice şi reacţiile alergice (de hipersensibilitate), cum sunt: erupţii trecătoare pe piele şi mâncărime.

O reacţie foarte rară este erupţia trecătoare pe piele cu pustule, care afectează buzele, ochii, gura, asociată uneori cu dureri de cap, febrăşi/sau diaree.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ STARLIX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra în ambalajul original. Nu utilizaţi Starlix după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. A nu se utiliza nici o cutie de Starlix dacă ambalajul este deteriorat sau prezintă semne de deschidere anterioară. A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Starlix

- Substanţa activă este nateglinidă.

- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat; celuloză microcristalină; povidonă; croscarmeloză sodică; stearat de magneziu şi dioxid de siliciu coloidal anhidru.

- Filmul comprimatului conţine hipromeloză; dioxid de titan (E171); talc; macrogol şi oxid roşu (comprimate de 60 şi 180 mg) sau galben (comprimate de 120 mg) de fer (E172).

Cum arată Starlix şi conţinutul ambalajului

Starlix 60 mg comprimate filmate sunt roz, rotunde, inscripţionate cu „STARLIX” pe una din feţe şi cu „60” pe cealaltă.

Starlix 120 mg comprimate filmate sunt galbene, ovale, inscripţionate cu „STARLIX” pe una din feţe şi cu „120” pe cealaltă.

Starlix 180 mg comprimate filmate sunt roşii, ovale, inscripţionate cu „STARLIX” pe una din feţe şi cu „180” pe cealaltă.

Fiecare ambalaj conţine 12, 24, 30, 60, 84, 120 sau 360 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj sau concentraţiile comprimatelor să fie comercializate în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Marea Britanie

Producătorul

Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito, 131 I-80058 Torre Annunziata - Napoli Italia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o. Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +372 60 62 400

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf. Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

∆ηµητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ Τηλ: +357 22 690 690

Latvija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +371 7 887 070

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +49 911 273 0

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma Tel.: +36 1 457 65 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2298 3217

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 26 37 82 111

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 550 8888

Portugal

Jaba Recordati, S.A. Tel: +351 21 432 95 00

România

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 77

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +370 5 269 16 50

Acest prospect a fost aprobat în

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Cel mai bun remediu pentru bolnavii de diabet, un mod de viaţă sănătos Aplicarea de tratamente mai severe pentru controlul diabetului şi reducerea riscurilor cardio-vasculare care însoţesc această boală nu are un efect prea mare, potrivit rezultatelor mai multor teste clinice publicate duminică, 14 martie, informează agenţia AFP. În schimb, cel mai bun remediu este un mod...
Educația persoanelor cu diabet zaharat stă la baza prevenției neuropatiei diabetice, a ulcerațiilor și amputațiilor Neuropatia diabetică este cea mai frecventă şi invalidantă complicaţie a diabetului zaharat. Una din trei persoane cu diabet zaharat este diagnosticată cu o formă de neuropatie diabetică şi se estimează că una din două persoane are de fapt această complicaţie.
Mureş: Cazurile de diabet zaharat sunt în creştere, în special în rândul femeilor Spitalul Clinic Judeţean (SCJ) Mureş a anunţat, luni, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului, că în judeţul Mureş cazurile de diabet au crescut considerabil în acest an de la 732, la sfârşitul anului trecut, la 925 doar în primele 9 luni ale acestui an, în special în rândul femeilor.
Specialişti: Persoanele care au diabet zaharat trebuie să-şi examineze regulat membrele inferioare Persoanele diagnosticate cu diabet zaharat trebuie să-şi examineze regulat membrele inferioare, deoarece în acest fel factorii de risc predictivi ai ulceraţiilor şi amputaţiilor vor putea fi identificaţi din timp, susţin specialiştii reuniţi la Chişinău la simpozionul "Complicaţiile microvasculare -...
Braşov: Numărul persoanelor cu diabet zaharat din judeţ este în creştere, depăşind 27.000 Direcţia de Sănătate Publică Braşov avea în evidenţe la finalul 2012 un număr de 27.064 bolnavi cu diabet zaharat, în creştere faţă de anii precedenţi, a informat instituţia, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Diabetului Zaharat, marcată în 14 noiembrie.
O SINGURĂ ORĂ POATE SALVA O ÎNTREAGĂ VIAŢĂ - Descălțarea persoanelor cu diabet zaharat și screeningul neuropatiei diabetice, prima condiție pentru reducerea amputaţiilor Neuropatia diabetică este cel mai frecvent întâlnită complicație invalidantă cauzată de diabetul zaharat. Amputațiile care pot surveni afectează nu numai pacientul cu diabet, ci și întreaga familie. O viaţă cu independenţă redusă în mobilitate, cu costuri crescute, dar şi o viaţă care, în 50% din cazuri...