CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

TYSABRI 300mg
Denumire TYSABRI 300mg
Descriere TYSABRI este indicat ca unic tratament de modificare a bolii în scleroza multiplă recidivantă remitentă, foarte activă, pentru următoarele grupuri de pacienţi:

Pacienţii cu activitate intensă a bolii, în ciuda tratamentului cu un beta-interferon (vezi pct. 5.1); sau
Pacienţii cu scleroză multiplă recidivantă remitentă, cu evoluţie rapidă (vezi pct. 5.1).
Denumire comuna internationala NATALIZUMABUM
Actiune terapeutica IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 20mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. X 15ml conc. pt. sol. perf
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 15ml
Cod ATC L04AA23
Firma - Tara producatoare BIOGEN IDEC BV - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata ELAN PHARMA INTERNATIONAL LTD - IRLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre TYSABRI 300mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> Cumpar tysabri (vizitator) : urgent cumpar tysabri 076*******
>> GUDRUMAN (vizitator) : Fac tratament cu Tysabri de cam 17 luni si ma simt momentan OK iar puseu nu am mai facut cam de 2 ani...
>> dr. Oana Iordache : Se administrează in mod obișnuit Daca nu exista Reactii secundare timp de 2 ani Dupa care se face o reevaluare...
>> dr. Oana Iordache : Cu placere!
>> simona (vizitator) : in ce conditii putem benficia de acest tratament? adica exista programe nationale ? cine este imputernicit...
>> janmugurel : nu cred ca vrei sa-l cumperi la cat costa!
Prospect si alte informatii despre TYSABRI 300mg, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TYSABRI 300 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

2.1 Descriere generală

Concentrat: Fiecare ml de concentrat conţine natalizumab 20 mg.

Natalizumab este un anticorp anti-α4-integrină umanizat recombinant produs într-o linie celulară murinică prin tehnologie ADN recombinant.

2.2 Compoziţia calitativă şi cantitativă

Atunci când este diluată (vezi pct. 6.6), soluţia perfuzabilă conţine aproximativ 2,6 mg/ml natalizumab.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Soluţie incoloră, limpede până la uşor opalescentă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

TYSABRI este indicat ca unic tratament de modificare a bolii în scleroza multiplă recidivantă remitentă, foarte activă, pentru următoarele grupuri de pacienţi:

Aceşti pacienţi pot fi definiţi ca fiind aceia care nu au răspuns unei cure complete şi adecvate (în mod normal, cel puţin un an de tratament) de beta-interferon. Pacienţii trebuie să fi avut cel puţin o recidivă în anul precedent în timp ce se aflau în tratament şi să aibă cel puţin 9 leziuni hiperintense T2 la IRM craniană sau cel puţin 1 leziune evidenţiată cu gadoliniu. Un „non-respondent” poate fi, de asemenea, definit ca fiind un pacient care prezintă o rată nemodificată sau crescută a recidivelor sau cu recidive severe aflate în curs de desfăşurare, comparativ cu anul precedent.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu TYSABRI trebuie iniţiat şi supravegheat, în mod continuu, de medici specialişti cu experienţă în diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor neurologice, în centre cu acces la IRM în timp util.

Pacienţilor cărora li se administrează TYSABRI trebuie să li se dea cardul de avertizare al pacientului şi să fie informaţi asupra riscurilor pe care le presupune administrarea de TYSABRI (vezi şi prospectul pentru pacient). După 2 ani de tratament, pacienţii trebuie să fie informaţi din nou asupra riscurilor pe care le presupune administrarea de TYSABRI, în special asupra creşterii riscului de apariţie a LMP şi, trebuie să primească, împreună cu aparţinătorii acestora, un instructaj asupra semnelor şi simptomelor precoce de LMP.

Trebuie să fie disponibile resurse pentru managementul reacţiilor de hipersensibilizare şi acces la IRM.

Pacienţii pot trece direct de la beta interferon sau glatiramer acetat la natalizumab dacă nu există semne de anomalii relevante legate de tratament, de exemplu, neutropenia. Dacă există semne de anomalii legate de tratament, acestea trebuie să revină la normal înainte de începerea tratamentului cu natalizumab.

Este posibil ca unii pacienţi să fi fost expuşi unor medicaţii imunosupresoare (de exemplu: mitoxantronă, ciclofosfamidă, azatioprină). Aceste medicamente pot determina imunosupresie prelungită, chiar şi după întreruperea administrării. De aceea, medicul trebuie să confirme că astfel de pacienţi nu sunt imunocompromişi înainte de începerea tratamentului cu TYSABRI (vezi şi pct. 4.4).

Continuarea tratamentului trebuie reconsiderată cu atenţie în cazul pacienţilor care nu arată nicio dovadă a beneficiului de pe urma tratamentului de peste 6 luni.

Datele privind siguranţa şi eficacitatea natalizumab după 2 ani de utilizare au fost obţinute prin desfăşurarea de studii dublu-orb, controlate. Continuarea tratamentului după această perioadă trebuie avută în vedere numai după o reevaluare a potenţialului de beneficiu şi risc.

Doze

Adulţi

TYSABRI 300 mg trebuie administrat prin perfuzare intravenoasă la intervale de 4 săptămâni.

Vârstnici

TYSABRI nu este recomandat pentru utilizare la pacienţii cu vârsta peste 65 de ani, datorită lipsei datelor în cazul acestei populaţii.

Copii şi adolescenţi

TYSABRI este contraindicat la copii cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 4.3).

Insuficienţă renală şi hepatică

Nu s-au efectuat studii pentru a determina efectele insuficienţei renale sau hepatice.

Mecanismul de eliminare şi rezultatele obţinute din farmacocinetica populaţională sugerează faptul că nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică.

Mod de administrare

Pentru instrucţiuni privind diluarea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

După diluare (vezi pct. 6.6), perfuzia trebuie administrată timp de aproximativ o oră şi pacienţii trebuie supravegheaţi în timpul perfuzării şi timp de 1 oră după terminarea acesteia, pentru semne şi simptome de reacţii de hipersensibilizare.

TYSABRI nu trebuie administrat prin injectare în bolus.

Readministrarea

Nu au fost determinate eficacitatea readministrării în ceea ce priveşte siguranţa. Vezi pct. 4.4.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la natalizumab sau la oricare dintre excipienţi.

Leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP).

La pacienţii cu risc crescut de infecţii produse de germeni condiţionat patogeni, inclusiv pacienţii imunocompromişi (incluzându-i pe cei cărora li se administrează în mod curent tratamente imunosupresoare sau cei imunocompromişi prin tratamente anterioare, de exemplu: mitoxantronă sau ciclofosfamidă, vezi, de asemenea, pct. 4.4 şi 4.8).

Asocierea cu beta-interferoni sau glatiramer acetat.

Malignităţi active cunoscute, cu excepţia pacienţilor cu carcinom bazocelular.

Copii cu vârsta sub 18 ani.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP)

Utilizarea TYSABRI a fost asociată cu o creştere a riscului de apariţie a LMP care poate fi letală sau poate conduce la invaliditate severă. Riscul de apariţie a LMP creşte odată cu durata tratamentului, în special după 2 ani. Experienţa privind pacienţii cărora li s-a administrat TYSABRI pe o perioadă mai lungă de 3 ani este limitată, prin urmare în prezent nu poate fi estimat riscul de LMP la aceşti pacienţi. De asemenea, riscul de apariţie a LMP este crescut la pacienţii care au fost trataţi cu un medicament imunosupresor înainte de a li se administra TYSABRI. Acest risc crescut pare să fie independent de durata tratamentului cu TYSABRI. Din cauza creşterii riscului de apariţie a LMP, beneficiile şi riscurile pe care le implică tratamentul cu TYSABRI trebuie reanalizate, în mod individual, de către medicul specialist şi pacient. După 2 ani de tratament, pacientul trebuie să fie informat din nou asupra riscurilor pe care le presupune administrarea de TYSABRI, în special asupra creşterii riscului de apariţie a LMP şi, trebuie să primească, împreună cu aparţinătorii acestuia, un instructaj asupra semnelor şi simptomelor precoce de LMP.

Înainte de începerea tratamentului cu TYSABRI, trebuie să fie disponibilă, cu rol de referinţă, o examinare recentă (de regulă, în decurs de 3 luni) de Imagistică prin Rezonanţă Magnetică (IRM) şi să fie repetată anual, pentru reînnoirea acestei referinţe. Pacienţii trebuie monitorizaţi la intervale regulate, pe toată durata tratamentului, pentru orice semne sau simptome neurologice noi sau agravate, care pot sugera LMP.

Dacă se suspectează LMP, administrarea ulterioară trebuie întreruptă până când este exclusă LMP.

Medicul clinician trebuie să evalueze pacientul pentru a determina dacă simptomele indică o disfuncţie neurologică şi, în caz afirmativ, dacă aceste simptome sunt tipice pentru SM sau sugerează posibilitatea LMP. Dacă există îndoieli, trebuie avute în vedere evaluarea suplimentară, incluzând scanarea IRM, de preferat cu substanţă de contrast (comparată cu IRM dinaintea tratamentului), analiza LCR (lichid cefalorahidian) pentru ADN-ul viral al JC şi repetarea evaluărilor neurologice, după cum se descrie în Informaţiile pentru medic şi în Ghidurile de abordare terapeutică (vezi ghidul educaţional). Odată ce medicul clinician a exclus LMP (dacă este necesar prin repetarea investigaţiilor clinice, de imagistică şi/sau de laborator, dacă suspiciunea clinică persistă), administrarea de natalizumab poate fi reluată.

Medicul trebuie să acorde atenţie în special simptomelor care sugerează LMP, pe care se poate ca pacientul să nu le observe (de exemplu: simptome cognitive sau psihice). De asemenea, pacienţii trebuie sfătuiţi să-şi informeze partenerul sau îngrijitorii despre tratamentul lor, având în vedere că aceştia pot observa simptome de care pacientul nu este conştient.

Dacă pacientul prezintă LMP, administrarea TYSABRI trebuie oprită definitiv.

După reconstituirea sistemului imunitar la pacienţii imunocompromişi cu LMP, s-au observat rezultate de îmbunătăţire.

LMP şi SIRI (sindrom inflamator de reconstituire imună)

SIRI apare aproape la toţi pacienţii cu LMP care utilizează TYSABRI după retragerea acestuia din tratament sau eliminarea sa, de exemplu prin schimb plasmatic (vezi pct. 5.2). Se consideră că SIRI apare în urma restaurării funcţiei imune la pacienţii cu LMP, ceea ce poate conduce la complicaţii neurologice grave şi poate fi letal. Trebuie efectuată monitorizarea evoluţiei SIRI, care a apărut în decurs de câteva zile până la câteva săptămâni după schimbul de plasmă la pacienţii cu LMP care erau trataţi cu TYSABRI şi tratarea corespunzătoare a inflamaţiei asociate, în decursul recuperării, în urma LMP (vezi Informaţii pentru medic şi Recomandări de abordare terapeutică pentru informaţii suplimentare).

Alte infecţii produse de germeni condiţionat patogeni

În cazul utilizării TYSABRI, s-au raportat alte infecţii produse de germeni condiţionat patogeni, în special la pacienţii cu Boala Crohn, care erau imunocompromişi sau la care exista o co-morbiditate semnificativă; cu toate acestea, în prezent, nu poate fi exclus riscul crescut de alte infecţii produse de germeni condiţionat patogeni în cazul utilizării TYSABRI la pacienţii care nu prezintă aceste co-morbidităţi. De asemenea, au fost depistate infecţii produse de germeni condiţionat patogeni la pacienţii cu SM cărora li s-a administrat TYSABRI în monoterapie (vezi pct. 4.8).

Medicii care îl prescriu trebuie să fie conştienţi de posibilitatea apariţiei altor infecţii produse de germeni condiţionat patogeni în timpul tratamentului cu TYSABRI şi trebuie să le includă în diagnosticul diferenţial al infecţiilor care apar la pacienţii trataţi cu TYSABRI. Dacă se suspectează o infecţie produsă de germeni condiţionat patogeni, administrarea TYSABRI trebuie întreruptă temporar, până când astfel de infecţii pot fi excluse prin evaluări suplimentare.

Dacă la pacienţii cărora li se administrează TYSABRI apare o infecţie produsă de germeni condiţionat patogeni, administrarea TYSABRI trebuie oprită definitiv.

Îndrumări educaţionale

Toţi medicii care intenţionează să prescrie TYSABRI trebuie să se asigure că sunt familiarizaţi cu Informaţiile pentru medic şi Ghidurile de abordare terapeutică.

Medicii trebuie să discute beneficiile şi riscurile tratamentului cu TYSABRI împreuna cu pacienţii şi să le furnizeze Cardul de alertă al pacientului. Pacienţii trebuie instruiţi ca în cazul în care apare vreo infecţie, să îşi informeze medicul că sunt în tratament cu TYSABRI.

Medicii trebuie să-şi sfătuiască pacienţii privind importanţa utilizării neîntrerupte, în special în primele luni de tratament (vezi hipersensibilitatea).

Hipersensibilitate

Utilizarea TYSABRI a fost asociată cu reacţii de hipersensibilitate, incluzând reacţii sistemice grave (vezi pct. 4.8). De regulă, acest reacţii apar în timpul perfuzării sau până la o oră după terminarea acesteia. Cel mai mare risc de hipersensibilitate a fost prezent la perfuzările iniţiale şi la pacienţii reexpuşi la TYSABRI după o scurtă expunere iniţială (una sau două perfuzii) şi o perioadă extinsă (cel puţin trei luni) fără tratament. Totuşi, riscul de apariţie a reacţiilor de hipersensibilitate trebuie avut în vedere la fiecare perfuzie administrată.

Pacienţii trebuie supravegheaţi în timpul perfuzării şi timp de o oră după terminarea acesteia (vezi pct. 4.8). Trebuie să fie disponibile resurse pentru managementul reacţiilor de hipersensibilitate.

Întrerupeţi administrarea TYSABRI şi începeţi tratamentul adecvat la primele simptome sau semne de hipersensibilitate.

La pacienţii care au prezentat o reacţie de hipersensibilitate, tratamentul cu TYSABRI trebuie oprit definitiv.

Tratament simultan sau anterior cu imunosupresoare

Siguranţa şi eficacitatea TYSABRI în asociere cu alte imunosupresoare şi tratamente antineoplazice nu au fost pe deplin stabilite. Utilizarea simultană cu TYSABRI a acestor medicamente poate creşte riscul de infecţii, inclusiv infecţii produse de microbi condiţionat patogeni şi este contraindicată (vezi pct. 4.3).

Pacienţii cu un istoric de tratament cu medicaţii imunosupresoare prezintă un risc crescut de LMP. Este necesară prudenţă la pacienţii cărora li s-au administrat imunosupresoare anterior, pentru a lăsa suficient timp în scopul apariţiei recuperării funcţiei imune. Medicii trebuie să evalueze individual fiecare caz, pentru a determina dacă există dovezi ale unui status imunocompromis înainte de începerea tratamentului cu TYSABRI (vezi pct. 4.3).

În studiile clinice de fază 3 pentru SM, tratamentul concomitent al recidivelor cu o cură scurtă de corticosteroizi nu a fost asociat cu un risc crescut de infecţie. Cure scurte de corticosteroizi pot fi utilizate în asociere cu TYSABRI.

Imunogenitatea

Exacerbările bolii sau evenimentele legate de perfuzare pot indica sintetizarea anticorpilor împotriva natalizumab. În aceste cazuri, trebuie evaluată prezenţa anticorpilor şi dacă aceştia rămân pozitivi la un test de confirmare după 6 săptămâni, tratamentul trebuie întrerupt, având în vedere că persistenţa anticorpilor este asociată cu o reducere substanţială a eficacităţii TYSABRI şi un risc crescut de reacţii de hipersensibilitate (vezi pct. 4.8).

Deoarece pacienţii care au avut o expunere iniţială scurtă la TYSABRI şi apoi au trecut printr-o perioadă lungă fără tratament sunt mai expuşi la riscul de hipersensibilitate după reluarea administrării, trebuie evaluată prezenţa anticorpilor şi dacă aceştia rămân pozitivi la un test de confirmare după 6 săptămâni, tratamentul nu trebuie să fie reluat.

Evenimente hepatice

După punerea pe piaţă a medicamentului au fost raportate reacţii adverse grave, spontane, de afectare hepatică. Aceste afectări hepatice pot să apară oricând în timpul tratamentului, chiar după prima doză. În unele cazuri, reacţia a reapărut când s-a reluat tratamentul cu TYSABRI. Unii pacienţi cu valori anormale ale testelor hepatice în antecedente, au prezentat o accentuare a valorilor anormale ale testelor hepatice în cursul tratamentului cu TYSABRI. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi adecvat pentru a se evidenţia afectarea funcţiei hepatice şi trebuie instruiţi să îşi contacteze medicul în cazul apariţiei de semne şi simptome sugestive de afectare hepatică, cum sunt icterul şi vărsăturile. Administrarea de TYSABRI trebuie întreruptă în caz de afectare hepatică semnificativă.

Oprirea tratamentului cu TYSABRI

Dacă se ia decizia de a opri tratamentul cu natalizumab, medicul trebuie să fie conştient că natalizumab rămâne în sânge şi are efecte farmacodinamice (de exemplu, număr crescut al limfocitelor) timp de aproximativ 12 săptămâni după ultima doza. Începerea altor tratamente în acest interval determină expunerea concomitentă la natalizumab. Expunerea concomitentă în această perioadă, pentru medicamente cum sunt interferonul sau glatiramer acetatul, nu a fost asociată în studiile clinice cu riscuri privind siguranţa. Nu există date disponibile la pacienţii cu SM în ceea ce priveşte expunerea concomitentă cu medicaţie imunosupresoare. Utilizarea acestor medicamente curând după întreruperea administrării natalizumab poate determina un efect imunosupresor suplimentar. Acest lucru trebuie luat în considerare cu atenţie, de la caz la caz, şi poate fi adecvată o perioadă de eliminare a natalizumab. În cadrul studiilor clinice, curele scurte de steroizi utilizaţi pentru tratarea recidivelor nu au fost asociate cu infecţii mai puternice.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Vezi pct. 4.3.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femei aflate la vârsta fertilă

Dacă o femeie rămâne gravidă în timpul tratamentului cu TYSABRI, trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului cu TYSABRI.

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea natalizumab la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Natalizumab nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care starea clinică a femeii necesită tratament cu TYSABRI.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă TYSABRI este excretat în laptele matern, dar acest lucru a fost observat în studii la animale (vezi pct. 5.3). Pacientele cărora li se administrează TYSABRI nu trebuie să-şi alăpteze sugarii.

Fertilitatea

S-a observat scăderea fertilităţii femelelor de cobai într-un studiu cu doze mai mari decât doza umană; natalizumab nu a afectat fertilitatea masculilor. Se consideră improbabil ca natalizumab să afecteze performanţa fertilităţii la oameni ca urmare a dozei maxime recomandate.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pe baza mecanismului farmacologic de acţiune al natalizumab, utilizarea TYSABRI nu are nicio influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii pacientului de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile controlate cu placebo, la 1617 pacienţi cu SM trataţi cu natalizumab timp de până la 2 ani (placebo: 1135), au apărut evenimente adverse care au determinat întreruperea tratamentului la 5,8% dintre pacienţii trataţi cu natalizumab (placebo: 4,8%). După perioada de 2 ani a acestor studii, 43,5% dintre pacienţii trataţi cu natalizumab au raportat reacţii adverse la medicament (placebo: 39,6%) 1 . Reacţiile adverse la medicament raportate în cazul natalizumab, cu o incidenţă cu 0,5% mai mare decât cea raportată în cazul placebo, sunt prezentate mai jos. Reacţiile sunt raportate sub forma termenilor preferaţi de MedDRA clasificaţi pe clase de organe, aparate şi sisteme principale MedDRA. Frecvenţele sunt definite după cum urmează:

Frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Ameţeală

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Vărsături

Greaţă

 

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente

Artralgie

Infecţii şi infestări

Frecvente

Infecţii ale tractului urinar

Rinofaringită

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente

Frisoane paroxistice

Pirexie

Oboseală

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Frecvente

Urticarie

Mai puţin frecvente

Hipersensibilitate

Reacţii la perfuzare

În cadrul studiilor clinice controlate cu durata de 2 ani, la pacienţii cu SM, un eveniment legat de perfuzare a fost definit ca un eveniment advers care apare în timpul perfuzării sau timp de 1 oră după terminarea perfuzării. Acestea au apărut la 23,1% dintre pacienţii cu SM trataţi cu natalizumab (placebo: 18,7%). Evenimentele raportate mai frecvent în cazul natalizumab decât în cazul placebo au inclus ameţeală, greaţă, urticarie şi frisoane paroxistice.

Reacţii de hipersensibilitate

În cadrul studiilor clinice controlate cu durata de 2 ani, la pacienţii cu SM, au apărut reacţii de hipersensibilitate în cazul a până la 4% dintre pacienţi. Au apărut reacţii anafilactice/anafilactoide în cazul a mai puţin de 1% dintre pacienţii cărora li s-a administrat TYSABRI. De regulă, reacţiile de hipersensibilitate au apărut în timpul perfuzării sau timp de până la 1 oră după terminarea acesteia (Vezi pct. 4.4). În cadrul experienţei dobândite după punerea pe piaţă, au existat raportări de reacţii de hipersensibilitate, care au apărut cu unul sau mai multe dintre următoarele simptome asociate: hipotensiune arterială, hipertensiune arterială, durere la nivelul toracelui, disconfort la nivelul toracelui, dispnee, edem angioneurotic, în plus faţă de simptomele mai obişnuite, cum sunt erupţia cutanată trecătoare şi urticaria.

1 Un eveniment advers considerat legat de tratament de către medicul investigator.

Imunogenitatea

La 10% dintre pacienţi au fost depistaţi anticorpi împotriva natalizumab, în cadrul studiilor clinice controlate cu durata de 2 ani pentru pacienţi cu SM. Aproximativ 6% dintre pacienţi au sintetizat anticorpi persistenţi anti-natalizumab (un test pozitiv reproductibil la retestarea efectuată la cel puţin 6 săptămâni mai târziu). S-au depistat anticorpi cu o singură ocazie la alte 4% dintre pacienţi. Anticorpii persistenţi au fost asociaţi cu o reducere substanţială a eficacităţii TYSABRI şi cu o incidenţă crescută a reacţiilor de hipersensibilitate. Alte reacţii legate de perfuzare, asociate cu anticorpii persistenţi, au inclus frisoane paroxistice, greaţă, vărsături şi roşeaţă (vezi pct. 4.4).

Dacă după aproximativ 6 luni de tratament este suspectată persistenţa anticorpilor, fie datorită eficacităţii reduse, fie datorită apariţiei evenimentelor legate de perfuzare, aceştia pot fi depistaţi şi confirmaţi printr-un test ulterior la 6 săptămâni după primul test pozitiv. Având în vedere că eficacitatea poate fi redusă sau incidenţa reacţiilor de hipersensibilitate legate de perfuzare poate creşte la pacienţii cu anticorpi persistenţi, tratamentul trebuie întrerupt în cazul acestora.

Infecţii, inclusiv LMP şi infecţii produse de germeni condiţionat patogeni

În cadrul studiilor clinice controlate cu durata de 2 ani la pacienţi cu SM, rata infecţiilor a fost de aproximativ 1,5 per pacient-an, atât în cazul pacienţilor trataţi cu natalizumab, cât şi al celor cărora li s-a administrat placebo. În general, natura infecţiilor a fost similară la pacienţii trataţi cu natalizumab şi la cei cărora li s-a administrat placebo. S-a raportat un caz de diaree cauzată de cryptosporidium în cadrul studiilor clinice pentru SM. În cadrul altor studii clinice, s-au raportat cazuri de alte infecţii produse de germeni condiţionat patogeni, din care câteva au fost fatale. În studiile clinice, infecţiile cu virusul herpetic (virusul varicelo-zoosterian, virusul Herpes-simplex) au apărut puţin mai frecvent la pacienţii trataţi cu natalizumab decât la cei cărora li s-a administrat placebo. În experienţa dobândită imediat după punerea pe piaţă a medicamentului, s-au raportat cazuri grave, incluzând un caz fatal de encefalită cu virusul herpetic. Vezi pct. 4.4.

Majoritatea pacienţilor nu a întrerupt tratamentul cu natalizumab în timpul infecţiilor şi s-a produs vindecarea prin intermediul unui tratament adecvat.

În cadrul studiilor clinice, s-au raportat cazuri de LMP. De regulă, LMP determină invaliditate severă sau deces (vezi pct. 4.4). În cadrul studiilor clinice pivot, au existat două cazuri, dintre care unul fatal, la pacienţii cu SM în tratament concomitent cu interferon beta-1a pentru mai mult de 2 ani. În cadrul unei alt studiu, un pacient cu boală Crohn, care avea un lung istoric de tratament cu imunosupresoare şi limfopenie asociată, a prezentat, de asemenea, LMP şi a decedat.

În cadrul experienţei dobândite după punerea pe piaţă, au fost raportate cazuri de LMP la pacienţii trataţi cu TYSABRI în monoterapie.

Evenimente hepatice

În perioada după punerea pe piaţă, au fost raportate cazuri spontane de afectare hepatică gravă, valori serice crescute ale enzimelor hepatice şi hiperbilirubinemie (vezi pct. 4.4).

Malignităţi

Nu s-a observat nicio diferenţă între ratele de incidenţă sau în natura malignităţilor la pacienţii trataţi cu natalizumab şi cei trataţi cu placebo de-a lungul a 2 ani de tratament. Cu toate acestea, este necesară observarea de-a lungul unor perioade mai lungi de tratament înainte de a putea fi exclus orice efect al natalizumabului asupra malignităţilor. Vezi pct. 4.3.

Efecte asupra analizelor de laborator

Tratamentul cu TYSABRI a fost asociat cu creşteri ale limfocitelor, monocitelor, eozinofilelor, bazofilelor şi eritrocitelor nucleate din circulaţie. Nu s-au observat creşteri ale neutrofilelor. Creşterea faţă de valorile iniţiale a numărului limfocitelor, monocitelor, eozinofilelor şi bazofilelor a variat între 35% şi 140% pentru tipurile individuale de celule, dar numărul mediu al celulelor a rămas între limitele normale. În timpul tratamentului cu TYSABRI, s-a observat o mică scădere a hemoglobinei (reducere medie de 0,6 g/dl), a hematocritului (reducere medie de 2%) şi a numărului de eritrocite (reducere medie 0,1 x 106/l). Toate modificările variabilelor hematologice au revenit la valorile de dinainte de tratament, de regulă, în 16 săptămâni de la ultima doză de TYSABRI şi aceste modificări nu au fost asociate cu simptome clinice.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente imunosupresive selective, codul ATC: L04AA23.

Efecte farmacodinamice

Natalizumabul este un inhibitor selectiv al moleculelor de adeziune şi se leagă de subunitatea α4 a integrinelor umane, care este puternic exprimată pe suprafaţa tuturor leucocitelor, cu excepţia neutrofilelor. În mod specific, natalizumab se leagă de α4β1 integrină, blocând interacţiunea acesteia cu receptorul său înrudit, molecula 1 de adeziune exprimată pe celulele vasculare (VCAM-1) şi ligandează osteopontinul, şi un domeniu de conexiune alternativ al fibronectinei, segmentul de legare -1 (SL-1). Natalizumab blochează interacţiunea α4β7 integrinei cu molecula 1 de adeziune exprimată pe celulele de adresină de la nivelul mucoasei (MadCAM-1). Inhibarea acestor interacţiuni moleculare previne migrarea transendotelială a leucocitelor mononucleare în ţesutul parenchimal inflamat. Un mecanism suplimentar de acţiune al natalizumab poate fi cel de a suprima reacţiile inflamatoare în curs din ţesuturile afectate prin inhibarea interacţiunii dintre leucocitele pe care se află exprimată subunitatea α4 cu liganzii lor, în matricea extracelulară şi pe celulele parenchimale. În acest fel, natalizumab poate acţiona astfel încât să suprime activitatea inflamatorie prezentă la locul afecţiunii şi să inhibe recrutarea suplimentară a celulelor imunitare în ţesutul inflamat.

În SM, se crede că leziunile apar atunci când limfocitele T activate traversează bariera hematoencefalică (BHE). Migrarea leucocitelor dincolo de BHE implică interacţiunea dintre moleculele de adeziune exprimate pe celulele inflamatorii şi celulele endoteliale ale peretelui vascular. Interacţiunea dintre α4β1 şi ţintele sale este o componentă importantă a inflamaţiei patologice în creier şi inhibarea acestor interacţiuni determină reducerea inflamaţiei. În condiţii normale, VCAM-1 nu este exprimată în parenchimul cerebral. Totuşi, în prezenţa citokinelor pro-inflamatorii, exprimarea VCAM-1 este stimulată pe celulele endoteliale şi, posibil, pe celulele gliale de lângă locurile inflamaţiei. În configuraţia inflamaţiei sistemului nervos central (SNC) în SM, interacţiunea α4β1 cu VCAM-1, SL-1 şi osteopontin, mediază adeziunea fermă şi transmigrarea leucocitelor în parenchimul cerebral şi poate perpetua cascada inflamatoare în ţesutul SNC. Blocarea interacţiunilor moleculare ale α4β1 cu ţintele sale reduce activitatea inflamatorie prezentă în creier în SM şi inhibă recrutarea suplimentară a celulelor imunitare în ţesutul inflamat, reducând astfel formarea sau lărgirea leziunilor SM.

Eficacitate clinică

Eficacitatea ca unic tratament a fost evaluată într-un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, cu durata de 2 ani (studiu AFFIRM) la pacienţi cu SM recidivantă-remitentă care au prezentat cel puţin 1 recidivă clinică în anul anterior înrolării şi au avut un scor al Scalei stării de invaliditate extinsă Kurtzke (SSIE) situat între 0 şi 5. Valoarea mediană a vârstei a fost de 37 de ani, cu o durată mediană a bolii de 5 ani. Pacienţii au fost randomizaţi pe baza unui raport de 2:1 pentru a li se administra TYSABRI 300 mg (n = 627) sau placebo (n = 315) la intervale de 4 săptămâni, până la 30 de perfuzări. S-au efectuat evaluări neurologice la intervale de 12 săptămâni şi la momentele suspectării de recidive. S-au efectuat anual evaluări IRM pentru leziuni evidenţiate cu gadoliniu (Gd) în ponderaţie T1 şi leziuni T2 hiperintense.

Caracteristicile şi rezultatele studiului sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Studiu AFFIRM: Rezultate şi caracteristici principale

Design

Monoterapie; studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, cu grupuri paralele, cu durata de 120 de săptămâni

Subiecţi

SMRR (Criteriile McDonald)

Tratament

Placebo / natalizumab 300mg i.v. la intervale de 4 săptămâni

Obiectiv final la un an

Rata de recidivă

Obiectiv final la doi ani

Progresie pe SSIE

Obiective finale secundare

Variabile derivate ale ratei de recidivă / Variabile derivate IRM

Subiecţi

Placebo

Natalizumab

Randomizaţi

315

627

Finalizare 1 an

296

609

Finalizare 2 ani

285

589

 

 

 

Vârsta în ani, mediană (interval)

37 (19-50)

36 (18-50)

Istoric SM în ani, mediană (interval)

6,0 (0-33)

5,0 (0-34)

Timp scurs de la diagnosticare, în ani, mediană (interval)

2,0 (0-23)

2,0 (0-24)

Recidive în ultimele 12 luni, mediană (interval)

1,0 (0-5)

1,0 (0-12)

SSIE-valori iniţiale, mediană (interval)

2 (0-6,0)

2 (0-6,0)

 

 

 

REZULTATE

 

 

Rata anuală de recidivă

 

 

După un an (obiectiv final principal)

0,805

0,261

După doi ani

0,733

0,235

Un an

Raportul ratei IC95% 0,33 0,26 ; 0,41

Doi ani

Raportul ratei IC95% 0,32 0,26 ; 0,40

Fără recidive

 

 

După un an

53%

76%

După doi ani

41%

67%

 

 

 

Invaliditate

 

 

Proporţia progresiei1 (confirmare la 12 săptămâni; rezultat principal)

29%

17%

 

Rata riscului IC95% 0,58 0,43; 0,73, p<0,001

Proporţia progresiei1 (confirmare la 24 săptămâni)

23%

11%

 

Rata riscului IC95% 0,46 0,33; 0,64, p<0,001

IRM (0-2 ani)

 

 

% mediană de modificare a volumului leziunilor T2 hiperintense

+8,8%

-9,4%

(p<0,001)

Număr mediu al leziunilor T2 hiperintense noi sau nou-lărgite

11,0

1,9

(p<0,001)

Număr mediu al leziunilor T1 hipointense

4,6

1,1

(p<0,001)

Număr mediu al leziunilor evidenţiate cu Gd

1,2

0,1

(p<0,001)

1Progresia invalidităţii a fost definită ca o creştere de cel puţin 1,0 puncte pe SSIE de la o valoare iniţială SSIE >=1,0 persistentă timp de 12 sau 24 de săptămâni sau o creştere de cel puţin 1,5 puncte pe SSIE de la o valoare iniţială SSIE =0 persistentă timp de 12 sau 24 de săptămâni.

 

La subgrupul pacienţilor indicaţi pentru tratamentul SM recidivante remitente, cu evoluţie rapidă (pacienţi cu 2 sau mai multe recidive şi 1 sau mai multe leziuni Gd+), rata de recidivă anuală a fost de 0,282 la grupul tratat cu TYSABRI (n = 148) şi de 1,455 la grupul la care s-a administrat placebo (n = 61) (p <0,001). Rata riscului pentru progresia invalidităţii a fost de 0,36 (IÎ 95%: 0,17, 0,76) p = 0,008. Aceste rezultate au fost obţinute la analiza post hoc şi trebuie interpretate cu precauţie. Nu există informaţii disponibile privind severitatea recidivelor înainte de includerea pacienţilor în studiu.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea intravenoasă repetată a unei doze de 300 mg natalizumab la pacienţii cu SM, valoarea medie a concentraţiei serice maxime observată a fost de 110 ± 52 μg/ml. La starea de echilibru, media valorilor minime ale concentraώiilor de natalizumab de-a lungul perioadei de administrare a variat de la 23 μg/ml la 29 μg/ml. Timpul preconizat până la atingerea stării de echilibru a fost de aproximativ 36 de săptămâni.

S-a efectuat o analiză de farmacocinetică populaţională pe loturi de peste 1100 pacienţi cu SM cărora li s-au administrat doze de natalizumab cuprinse între 3 şi 6 mg/kg. Dintre aceştia, 581 de pacienţi au primit o doză fixă de 300 mg ca monoterapie. La starea de echilibru, clearance-ul mediu ± DS a fost de 13,1 ± 5,0 ml/oră, cu o medie ± DS a timpului de înjumătăţire plasmatică 16 ± 4 zile. Analiza a explorat efectele covariabilelor selectate, inclusiv greutatea corpului, vârsta, sexul, funcţia hepatică şi renală şi prezenţa anticorpilor anti-natalizumab asupra farmacocineticii. S-a constatat că numai greutatea corporală şi prezenţa anticorpilor anti-natalizumab influenţează eliminarea natalizumab. S-a constatat că greutatea corporală influenţează clearance-ul într-un mod mai puţin decât proporţional, astfel încât o modificare de 43% a greutăţii a determinat o modificare a clearance-ului de 31% până la 34%. Modificarea clearance-ului nu a fost semnificativă din punct de vedere clinic. Prezenţa anticorpilor anti-natalizumab persistenţi a determinat creşterea clearance-ului natalizumab de aproximativ 3 ori, în concordanţă cu valorile reduse ale concentraţiilor serice de natalizumab observate la pacienţii pozitivi la anticorpi persistenţi (vezi pct. 4.8).

Nu s-au efectuat studii privind farmacocinetica natalizumab la pacienţii copii cu SM sau la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică.

Efectul schimbului plasmatic asupra clearance-ului şi farmacodinamicii natalizumabului a fost evaluat în cadrul unui studiu cu 12 pacienţi cu SM. Estimările privind eliminarea totală a medicamentului după 3 schimburi plasmatice (într-un interval de 5-8 zile) au arătat o eliminare de aproximativ 70-80%. Acest lucru este comparativ cu valoarea de 40% observată în studiile anterioare, în care măsurătorile au avut loc după întreruperea administrării medicamentului, de-a lungul unei perioade de observare similare. Impactul schimbului plasmatic asupra restabilirii migrării limfocitelor şi în cele din urmă utilitatea clinică a acestuia sunt necunoscute.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

În concordanţă cu activitatea farmacologică a natalizumab, s-a observat circulaţia alterată a limfocitelor pe măsura creşterii leucocitelor, precum şi creşterea greutăţii splinei, în majoritatea studiilor in vivo. Aceste modificări au fost reversibile şi nu s-a demonstrat că ar avea consecinţe toxicologice adverse.

În studiile efectuate la şoareci, creşterea şi metastazarea melanomului şi a celulelor tumorale ale leucemiei limfoblastice nu au fost crescute datorită administrării de natalizumab.

Nu s-au observat efecte clastogene sau mutagene ale natalizumab în testul cu activare metabolică (Ames) sau în testele aberaţiilor cromozomiale umane. Nu s-au observat efecte ale natalizumab în analizele in vitro ale proliferării sau citotoxicităţii liniei tumorale pozitivă la α4-integrină.

S-au observat reduceri ale fertilităţii femelelor de cobai într-un studiu cu doze mai mari decât doza umană; natalizumab nu a afectat fertilitatea masculilor.

Efectul natalizumab asupra reproducerii a fost evaluat în cadrul a 5 studii, 3 la cobai şi 2 la maimuţe cynomolgus. Aceste studii nu au evidenţiat nicio dovadă a efectelor teratogene sau a efectelor asupra dezvoltării puilor. În cadrul unui studiu la cobai s-a observat o mică reducere a supravieţuirii puilor. În cadrul unui studiu efectuat la maimuţe, numărul avorturilor s-a dublat în cazul grupurilor de tratamentul cu natalizumab 30 mg/kg comparativ cu grupurile de control similare. Acesta a fost rezultatul unei incidenţe crescute a avorturilor în cazul grupurilor tratate din prima cohortă, care nu a fost observat la a doua cohortă. Nu s-au observat efecte asupra ratelor de avort în nici un alt studiu. Un studiu la maimuţele cynomolgus gestante a demonstrat modificări legate de natalizumab asupra fătului, care au inclus anemie uşoară, reducerea numărului trombocitelor, creşterea greutăţii splinei şi reducerea greutăţii ficatului şi a timusului. Aceste modificări au fost asociate cu hematopoieza extramedulară splenică, atrofia timusului şi hematopoieză hepatică redusă. Numărul trombocitelor a fost, de asemenea, redus, la puii născuţi din mame tratate cu natalizumab până la naştere; cu toate acestea, nu a fost evidenţiată anemie la aceşti pui. Toate modificările au fost observate la doze mai mari decât doza umană şi au fost reversibile după clearance-ul natalizumabului.

La maimuţele cynomolgus tratate cu natalizumab până la naştere, la unele dintre ele au fost detectate concentraţii reduse de natalizumab în laptele matern, indicând posibilitatea de excreţie a natalizumab prin laptele matern la oameni (vezi pct. 4.6).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Fosfat de sodiu, monobazic, monohidrat

Fosfat de sodiu, dibazic, heptahidrat

Clorură de sodiu

Polisorbat 80 (E433)

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

TYSABRI nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Concentrat

4 ani

Soluţie diluată

După diluare se recomandă utilizarea imediată. Dacă nu este utilizată imediat, soluţia diluată trebuie păstrată la 2°C - 8°C şi perfuzată în decurs de 8 ore de la diluare. Perioadele de păstrare în timpul utilizării şi condiţiile de păstrare dinaintea utilizării reprezintă responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Concentrat

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A nu se congela.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor diluate, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

15 ml TYSABRI într-un flacon (sticlă tip I) cu dop (cauciuc brombutilic) şi o capsă (aluminiu) cu capac demontabil, fără filet. Mărimea ambalajului: un flacon per cutie.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Instrucţiuni de utilizare:

1. Verificaţi ca flaconul de TYSABRI să nu conţină particule înainte de diluare şi administrare. Dacă se observă particule sau lichidul din flacon nu este incolor, limpede sau uşor opalescent, flaconul nu trebuie utilizat.

4. TYSABRI nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau diluanţi.

5. Inspectaţi vizual produsul diluat pentru a asigura că nu conţine particule sau nu este decolorat înainte de administrare. Nu utilizaţi produsul dacă se observă particule străine.

6. Produsul diluat trebuie folosit cât mai curând posibil şi în maximum 8 ore de la diluare. Dacă produsul diluat este păstrat la 2°C - 8°C (a nu se congela), permiteţi soluţiei să ajungă la temperatura camerei înainte de perfuzare.

7. Soluţia diluată trebuie administrată prin perfuzare intravenoasă în decursul unei ore, la o viteză de aproximativ 2 ml/minut.

8. După ce perfuzarea este completă, spălaţi linia intravenoasă cu soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru preparate injectabile.

9. Fiecare flacon este de unică folosinţă.

10. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Elan Pharma International Ltd., Monksland, Athlone, County Westmeath, Irlanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/346/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

27 iunie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate cu privire la acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

 

ANEXA II

 

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Biogen Idec Inc

5000 Davis Drive

Research Triangle Park

NC 27709-4627

SUA

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS

Biogen Idec Allé 1

DK-3400 Hillerød

Danemarca

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

În funcţie de tratamentul instituit la nivel naţional pentru pacienţii care sunt trataţi cu TYSABRI, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) trebuie să discute şi să cadă de acord cu autorităţile competente naţionale asupra măsurilor de intensificare a acestei monitorizări (de exemplu, registre, studii de supraveghere ulterioară punerii pe piaţă), după caz. DAPP va implementa măsurile convenite pentru monitorizare în intervalul de timp convenit cu autorităţile competente la nivel naţional.

În urma discuţiilor şi acordului stabilit cu autorităţile competente din fiecare stat membru în care TYSABRI este pus pe piaţă, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să se asigure că tuturor medicilor care intenţionează să prescrie TYSABRI li se va furniza un pachet al medicului, conţinând următoarele elemente:

Informaţiile despre TYSABRI pentru medici conţin următoarele elemente cheie:

Formularul de iniţiere a tratamentului trebuie să conţină următoarele elemente:

Formularul de continuare a tratamentului trebuie să conţină elemente ale formularului de iniţiere a tratamentului şi, în plus, informaţia conform căreia riscurile de apariţie a LMP cresc odată cu durata tratamentului şi faptul că tratamentul cu durata mai mare de 24 de luni comportă riscuri suplimentare.

DAPP va furniza Agenţiei Europene a Medicamentului o actualizare privind implementarea activităţilor de reducere la minimum a riscului şi a sistemului de monitorizare în fiecare Stat Membru, la 6 luni şi la 1 an de la emiterea prezentei Opinii.

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 3.0 prezentată în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de introducere pe piaţă există şi funcţionează înainte ca medicamentul să fie pus pe piaţă şi atât timp cât acesta se află pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum s-a agreat în versiunea 8 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de introducere pe piaţă şi în toate actualizările ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Aşa cum prevede Ghidul CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

De asemenea, un PMR actualizat trebuie depus:

DAPP va depune RPAS-uri la intervale de 6 luni, până când CHMP decide altfel.

 

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TYSABRI 300 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă

natalizumab

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon de 15 ml de concentrat conţine natalizumab 300 mg (20 mg/ml);

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

fosfat de sodiu, monobazic, monohidrat; fosfat de sodiu, dibazic, heptahidrat; clorură de sodiu; polisorbat 80 (E433) şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Flacon de 1 x 15 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă. A nu se agita. A se dilua înainte de perfuzare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Irlanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/346/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

TYSABRI 300 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă

natalizumab

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Intravenoasă. A nu se agita. A se dilua înainte de perfuzare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

15 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

TYSABRI 300 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă

natalizumab

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

În plus faţă de acest prospect veţi primi un Card de alertă al pacientului, care conţine informaţii de siguranţă importante pe care trebuie să le cunoaşteţi înainte de a vi se administra TYSABRI (pronunţat tai-SA-bri) şi în timpul tratamentului cu TYSABRI.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este TYSABRI şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi TYSABRI

3. Cum să utilizaţi TYSABRI

4. Reacţii adverse posibile

5.

6. Informaţii suplimentare

1.TYSABRI este utilizat pentru tratamentul sclerozei multiple (SM).

Simptomele SM variază de la pacient la pacient şi puteţi confrunta cu câteva dintre ele sau cu nici unul. Simptomele pot include: probleme de deplasare, amorţeală a feţei, braţelor sau picioarelor, probleme de vedere a lucrurilor, oboseală, senzaţii de dezechilibru sau leşin, probleme cu vezica urinară şi colonul, dificultate în gândire şi concentrare, depresie, durere acută sau cronică, probleme sexuale şi rigiditate şi spasme musculare. Atunci când simptomele izbucnesc brusc, aceasta se numeşte recidivă (cunoscută, de asemenea, ca exacerbare sau atac). Când apare o recidivă, puteţi observa simptomele brusc, în câteva ore, sau progresând încet de-a lungul a câteva zile. Simptomele se vor îmbunătăţi, de regulă, gradat (aceasta se numeşte remisie).

SM determină inflamare la nivelul creierului care deteriorează celulele nervoase. Substanţa activă a TYSABRI este natalizumab, o proteină similară cu proprii dumneavoastră anticorpi. Aceasta opreşte celulele care cauzează inflamarea să ajungă în creierul dumneavoastră. Acest lucru reduce deteriorarea nervilor cauzată de SM.

În cadrul studiilor clinice, TYSABRI aproximativ a înjumătăţit progresia efectelor care produc invaliditate în cazul SM şi a redus, de asemenea, numărul atacurilor de SM cu aproape două treimi. Cu toate acestea, TYSABRI nu poate repara deteriorarea deja produsă de SM. Când vi se administrează TYSABRI, se poate să nu simţiţi nicio îmbunătăţire, dar TYSABRI poate să lucreze totuşi pentru a preveni ca SM să se înrăutăţească.

Este important să continuaţi medicaţia atât timp cât dumneavoastră şi medicul dumneavoastră decideţi că aceasta vă ajută.

Înainte de a începe tratamentul cu TYSABRI, este important ca dumneavoastră şi medicul dumneavoastră să fi discutat despre beneficiile pe care le aşteptaţi din partea acestui tratament şi despre riscurile asociate cu acesta.

Nu utilizaţi TYSABRI

• Dacă aveţi cancer (cu excepţia cazului în care este vorba despre un cancer de piele numit carcinom bazocelular).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi TYSABRI

S-au raportat cazuri rare de infecţie a creierului, numită LMP (leucoencefalopatie multifocală progresivă) care a apărut la pacienţii cărora li s-a administrat TYSABRI. LMP poate duce la invaliditate severă sau deces. Riscul de apariţie a LMP este cu atât mai mare cu cât vă aflaţi în tratament de mai mult timp, în special dacă vă aflaţi în tratament de o perioadă mai mare de 2 ani. Nu se cunoaşte dacă, după ce vi se va administra TYSABRI timp de mai mult de trei ani, riscul dumneavoastră de a face LMP ar continua să crească, ar rămâne neschimbat sau ar scădea. De asemenea, riscul de LMP este mai mare dacă aţi luat anterior un medicament care vă slăbeşte sistemul imunitar. La pacienţii cu LMP poate să apară o reacţie cunoscută sub numele de SIRI (sindrom inflamator de reconstituire imună) după încheierea tratamentului pentru LMP, în urma eliminării TYSABRI din organism. SIRI poate agrava starea dumneavoastră generală, incluzând înrăutăţirea funcţiei cerebrale.

Simptomele LMP pot fi similare cu cele ale recidivei SM (de exemplu slăbiciune sau modificări de vedere). De aceea, dacă credeţi că SM se înrăutăţeşte sau dacă observaţi orice simptome noi, este foarte important să vorbiţi cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Vorbiţi cu partenerul dumneavoastră sau cu persoanele care îngrijesc şi informaţi-i despre tratamentul dumneavoastră. Pot să apară simptome de care să nu fiţi conştient de unul(una) singur(ă), cum sunt modificări de dispoziţie sau de comportament, probleme de memorie, dificultăţi de vorbire şi de comunicare, pe care ar putea fi necesar ca medicul dumneavoastră să le investigheze suplimentar pentru a exclude LMP.

Veţi găsi, de asemenea, aceste informaţii în Cardul de alertă al pacientului care v-a fost furnizat de către medicul dumneavoastră. Este important să păstraţi acest Card de alertă şi să-l arătaţi partenerului dumneavoastră sau persoanelor care vă îngrijesc.

Pot să apară infecţii grave în cazul tratamentului cu TYSABRI. Dacă vă confruntaţi cu orice infecţie sau cu simptome cum sunt: febră inexplicabilă, diaree severă, ameţeală / dureri de cap / rigiditate a gâtului prelungite, scădere în greutate, lipsă de vigoare sau alte simptome asociate potenţial cu o infecţie în timp ce vi se administrează TYSABRI, vorbiţi cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil şi arătaţi-i Cardul de alertă al pacientului şi acest prospect.

Veţi găsi, de asemenea, aceste informaţii în Cardul de alertă al pacientului care v-a fost furnizat de către medicul dumneavoastră Este important să păstraţi acest Card de alertă.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Nu veţi putea utiliza TYSABRI cu o parte dintre medicamentele care afectează sistemul imunitar.

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să utilizaţi TYSABRI dacă sunteţi gravidă, cu excepţia cazului în care aţi discutat acest lucru cu medicul dumneavoastră. Asiguraţi-vă că l-aţi informat imediat pe medicul dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, credeţi că sunteţi sau plănuiţi să rămâneţi.

Nu alăptaţi în timp ce utilizaţi TYSABRI. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă alegeţi să alăptaţi sau să utilizaţi TYSABRI.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice alt medicament împreună cu TYSABRI.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

TYSABRI nu ar trebui să aibă niciun efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dacă sunteţi îngrijorat(ă) în această privinţă, discutaţi acest lucru cu medicul dumneavoastră.

TYSABRI va fi preparat şi vă va fi administrat de către un medic.

Informaţiile pentru specialiştii din domeniul medical sau sanitar, legate de modul de preparare şi administrare a TYSABRI, sunt furnizate la sfârşitul acestui prospect.

Doza pentru adulţi este de 300 mg administrată o dată la 4 săptămâni.

TYSABRI trebuie diluat înainte de a fi administrat. Este administrat prin injectare lentă într-o venă (prin perfuzare intravenoasă), de obicei în braţ. Acest lucru durează aproximativ o oră.

Puţini pacienţi au prezentat reacţii alergice la TYSABRI. Medicul dumneavoastră va efectua verificări în legătură cu reacţiile alergice în timpul perfuzării şi timp de o oră după aceea.

Este important să continuaţi medicaţia atât timp cât dumneavoastră şi medicul dumneavoastră decideţi că aceasta vă ajută. Utilizarea continuă de TYSABRI este importantă, în special în primele luni de tratament. Aceasta deoarece pacienţii cărora li s-au administrat una sau două doze de TYSABRI şi au avut apoi o întrerupere de tratament de cel puţin trei luni au fost mai predispuşi la reacţii alergice atunci când au reluat tratamentul.

Dacă uitaţi să mergeţi la medic pentru a vi se administra doza de TYSABRI

Dacă uitaţi să mergeţi la medic pentru a vi se administra doza obişnuită de TYSABRI, conveniţi cu medicul dumneavoastră să v-o administreze cât mai curând posibil. Puteţi continua administrarea dozei de TYSABRI la fiecare 4 săptămâni.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la TYSABRI, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, TYSABRI poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Vorbiţi cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta dacă observaţi oricare dintre următoarele:

Semne de alergie la TYSABRI, în timpul sau la scurt timp după administrarea perfuziei:

Semne ale unei posibile probleme hepatice:

TYSABRI poate determina, de asemenea, şi alte reacţii adverse.

Reacţiile adverse sunt prezentate mai jos în funcţie de frecvenţa cu care s-au raportat în cadrul studiilor clinice:

Reacţii adverse frecvente care pot să apară la mai puţin de 10 pacienţi din 100:

Reacţii adverse mai puţin frecvente care pot să apară la mai puţin de 1 pacient din 100:

Reacţii adverse rare care pot să apară la mai puţin de 1 pacient din 1000:

Cum să procedaţi dacă SM se înrăutăţeşte sau observaţi simptome noi

S-au raportat cazuri rare de infecţie a creierului, numită LMP (leucoencefalopatie multifocală progresivă), care a apărut la pacienţii cărora li s-a administrat TYSABRI. LMP duce, de regulă, la invaliditate severă sau deces.

Simptomele LMP pot fi similare cu cele ale recidivei SM.

Pot să apară infecţii grave în cazul tratamentului cu TYSABRI. Simptomele infecţiilor includ:

Veţi găsi, de asemenea, aceste informaţii în Cardul de alertă al pacientului care v-a fost furnizat de către medicul dumneavoastră.

Va avea TYSABRI întotdeauna efecte benefice?

La unii pacienţi care utilizează TYSABRI, în timp, sistemul natural de apărare al organismului poate împiedica TYSABRI să aibă efecte benefice (organismul sintetizează anticorpi împotriva TYSABRI). Medicul dumneavoastră poate decide dacă TYSABRI nu are efecte benefice pentru dumneavoastră efectuând analize de sânge şi va opri utilizarea TYSABRI, dacă este necesar.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TYSABRI

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Flacon nedeschis:

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A nu se congela.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

Nu utilizaţi TYSABRI după data de expirare înscrisă pe etichetă şi pe cutie.

Soluţie diluată:

După diluare se recomandă utilizarea imediată. Dacă nu este utilizată imediat, soluţia diluată trebuie păstrată la 2°C - 8°C şi perfuzată în 8 ore de la diluare.

Nu utilizaţi TYSABRI dacă observaţi particule în lichid şi/sau lichidul din flacon este decolorat.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine TYSABRI

Fiecare flacon de 15 ml de concentrat conţine natalizumab 300 mg (20 mg/ml).

Celelalte componente sunt:

1.      fosfat de sodiu, monobazic, monohidrat

2.      fosfat de sodiu, dibazic, heptahidrat

3.      clorură de sodiu

4.      polisorbat 80 (E433)

5.      apă pentru preparate injectabile.

Cum arată TYSABRI şi conţinutul ambalajului

TYSABRI este un lichid limpede, incolor până la uşor alburiu. Fiecare cutie conţine un flacon din sticlă.

TYSABRI trebuie diluat înainte de a fi administrat.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Irlanda

Producătorul

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS

Biogen Idec Allé 1

DK-3400 Hillerød

Danemarca

 

Pentru orice informaţii suplimentare despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. Aceste informaţii sunt furnizate la sfârşitul prospectului.

 

België/Belgique/Belgien

Biogen Idec Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Idec Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

България

ТП ЕВОФАРМА

Teл.: +359 2 962 12 00

Magyarország

Gedeon Richter Plc.

Tel: +36 1 505 7032

Česká republika

Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.

Tel: +420 222 191 640

Malta

Interpharma Co. Ltd

Tel: +356 21354582

Danmark

Biogen Idec Denmark A/S

Tlf: +45 77 41 57 88

Nederland

Biogen Idec International B.V.

Tel: +31 20 542 2000

Deutschland

Biogen Idec GmbH

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Norge

Biogen Idec Norway AS

Tlf: +47 23 00 52 50

Eesti

Richter Gedeon Eesti filiaal

Tel: +372 742 0200

Österreich

Biogen Idec Austria GmbH

Tel: +43 1 484 46 13

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

Τηλ: +30 210 8771500

Polska

Gedeon Richter Plc. S.A.

Przedstawicielstwo w Polsce

Tel: +48 22 642 67 39

España

Biogen Idec Iberia SL

Tel: +34 91 310 7110

Portugal

Biogen Idec Portugal Sociedade Farmacêutica Unipessoal, Lda

Tel: +351 21 318 8450

France

Biogen Idec France

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

România

MEDISON PHARMA SRL

Tel: +40 31 7104035

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Idec d.o.o.

Tel: +386 1 58 99 104

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Idec (Slovak Republic) s.r.o.

Tel: +421 2 324 101 88

Italia

Biogen-Dompé s.r.l.

Tel: +39 02 583 831

Suomi/Finland

Biogen Idec Finland Oy

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Τηλ: +357 22 769946

Sverige

Biogen Idec Sweden AB

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

Gedeon Richter Plc.

Tel: +37 16 784 5338

United Kingdom

Biogen Idec Limited

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Lietuva

Gedeon Richter Plc.

Tel. +37 05 268 5392

 

 

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului : http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical

1. Verificaţi ca flaconul de TYSABRI să nu conţină particule înainte de diluare şi administrare. Dacă se observă particule sau lichidul din flacon nu este incolor, limpede sau uşor opalescent, flaconul nu trebuie utilizat.

2. Utilizaţi o tehnică aseptică la prepararea soluţiei TYSABRI pentru perfuzare intravenoasă (i.v.). Îndepărtaţi capacul demontabil, fără filet, de pe flacon. Introduceţi un ac de seringă în flacon prin centrul dopului de cauciuc şi scoateţi 15 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

3. Adăugaţi 15 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă la 100 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie. Întoarceţi soluţia de TYSABRI pentru a fi amestecată complet. A nu se agita.

4. TYSABRI nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau diluanţi.

5. Inspectaţi vizual produsul diluat pentru a asigura că nu conţine particule sau nu este decolorat înainte de administrare. Nu utilizaţi produsul dacă se observă particule străine.

6. Produsul diluat trebuie folosit cât mai curând posibil şi în maximum 8 ore de la diluare. Dacă produsul diluat este păstrat la 2°C - 8°C (a nu se congela), permiteţi soluţiei să ajungă la temperatura camerei înainte de perfuzare.

7. Soluţia diluată trebuie administrată prin perfuzare intravenoasă în decursul unei ore, la o viteză de aproximativ 2 ml/minut.

8. După ce perfuzarea este completă, spălaţi linia intravenoasă cu soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru preparate injectabile.

9. Fiecare flacon este de unică folosinţă.

10. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Scleroza multipla care ne fura tineretul Scleroza multipla este o boala despre care nu se vorbeste prea mult, insa afecteaza un numar alarmant de persoane. Este o afectiune neurologica cronica, provocand dificultati in forta si controlul muscular, tulburari de vedere si ale functiilor mentale.
Alba: Bolnavii de scleroză multiplă neînscrişi în programul naţional de sănătate apelează la tratamente naturiste Doar o mică parte dintre bolnavii de scleroză multiplă din judeţul Alba sunt înscrişi în programul naţional de sănătate, selecţia făcându-se după mai multe criterii, fiind 'avantajaţi' tinerii, pe motiv că aceştia au şanse mai mari de supravieţuire, a arătat, miercuri, preşedintele Asociaţiei SM Speromax...
Alba: Un pacient cu scleroză multiplă ar fi aşteptat 6 ore la UPU pentru o ambulanţă, susţine Asociaţia Speromax Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Alba Iulia investighează motivele pentru care un pacient cu scleroză multiplă, cu nevoi speciale, ar fi fost nevoit să aştepte aproape şase ore pentru a fi transportat cu o ambulanţă la domiciliu de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU).
Tinerii cu scleroză multiplă şi boli rare nu mai au medicamente 'Bolnavii cu scleroză multiplă nu au primit medicamente în luna aprilie', a declarat, joi, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Societăţii de Scleroză Multiplă din România, Dragoş Zaharia, în cadrul unei mese rotunde cu tema 'Scleroza multiplă şi boli rare', manifestare la care au participat doar reprezentantul...
O noua speranta pentru pacientii cu scleroza multipla: Cercetatorii de la Roche au inregistrat progrese majore cu o noua molecula destinata tratamentului sclerozei multiple recurent - remisiva Roche a anuntat recent rezultatele spectaculoase ale unui studiu clinic cu un nou medicament destinat tratamentului sclerozei multiple recurent-remisiva (SMRR), cea mai comuna(1) forma a sclerozei multiple. Utilizarea acestui nou medicament a dus la o reducere inalt semnificativa a activitatii bolii...
Momentul apariţiei primelor simptome de scleroză multiplă, influenţat de expunerea la soare (studiu) Oamenii de ştiinţă australieni au descoperit că vârsta la care apar pentru prima oară simptomele sclerozei multiple (SM) au legătură cu latitudinea. Un studiu internaţional de anvergură, condus de Institutul Menzies pentru Cercetări Medicale din Australia a relevat, vineri, că persoanele care trăiesc...