CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

THELIN
Denumire THELIN
Descriere Tratamentul pacienţilor cu hipertensiune arterială pulmonară clasificată OMS în clasa funcţională III, pentru îmbunătăţirea capacităţii de efort. Eficacitatea a fost dovedită în hipertensiunea pulmonară esenţială şi în hipertensiunea pulmonară asociată cu boli ale ţesutului conjunctiv.
Denumire comuna internationala SITAXENTANUM
Actiune terapeutica ALTE ANTIHIPERTENSIVE ALTE ANTIHIPERTENSIVE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 100mg
Ambalaj Cutie x 4 blist. PVC/Aclar/Al x 14 compr. film.
Valabilitate ambalaj 24 luni
Cod ATC C02KX03
Firma - Tara producatoare PATHEON UK LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata ENCYSIVE LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre THELIN ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre THELIN, comprimate filmate       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Thelin comprimate filmate a 100 mg

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine sitaxentan de sodiu 100 mg .

Excipienţi:
Conţine, de asemenea, şi lactoză monohidrat 166,3 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat Comprimate filmate în formă de capsule, de culoare galben-portocalie, având imprimat pe una din părţi simbolul T-100.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul pacienţilor cu hipertensiune arterială pulmonară (HAP) clasificată OMS în clasa funcţională III, pentru îmbunătăţirea capacităţii de efort. Eficacitatea a fost dovedită în hipertensiunea pulmonară esenţială şi în hipertensiunea pulmonară asociată cu boli ale ţesutului conjunctiv.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat şi monitorizat numai de către un medic cu experienţă în tratamentul HAP.

Thelin se administrează pe cale orală în doză de 100 mg o dată pe zi. Acesta poate fi administrat împreună cu alimentele sau separat de acestea, indiferent de oră.

În caz de agravare a stării clinice în ciuda unui tratament cu Thelin timp de cel puţin 12 săptămâni, trebuie luate în consideraţie şi alte metode de tratament. Cu toate acestea, un număr de pacienţi care nu au prezentat nici un răspuns până în săptămâna 12 de tratament cu Thelin, au răspuns favorabil până în săptămâna 24, astfel că poate fi luată în considerare şi continuarea tratamentului încă 12 săptămâni.

Dozele mai mari nu au adus un beneficiu suplimentar îndeajuns de important pentru a compensa riscul crescut de reacţii adverse, în special de leziuni hepatice (vezi pct. 4.4).

Întreruperea tratamentului Există puţine date referitoare la întreruperea bruscă a administrării de sitaxentan de sodiu. Nu au fost comunicate cazuri de recăderi la întreruperea tratamentului.

Dozele în insuficienţa hepatică: Nu au fost realizate studii pe pacienţi cu insuficienţă hepatică preexistentă. Thelin este contraindicat la pacienţii cu valori ridicate ale aminotransferazelor hepatice înainte de începerea tratamentului (> 3 x Limita superioară a valorilor normale (LSVN)) sau cu bilirubina directă crescută > 2 x LSVN înainte de iniţierea tratamentului (vezi pct. 4.3).

Dozele în insuficienţa renală:
Nu este necesară modificarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.

Utilizarea la copii şi adolescenţi (< 18 ani).
Thelin nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi sub vârsta de 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Pacienţii în vârstă:
Nu este necesară modificarea dozei la pacienţii cu vârste mai mari de 65 de ani.

Utilizarea la pacienţi care folosesc şi alte medicamente:
Eficacitatea şi siguranţa administrării de Thelin concomitent cu alte tratamente pentru HAP (de exemplu: epoprostenol, sildenafil, iloprost) nu a fost studiată în cadrul unor teste clinice controlate. Pentru acest motiv se recomandă precauţie în caz de administrare concomitentă.

4.3 Contraindicaţii

1.      Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

2.      Insuficienţă hepatică uşoară până la severă (Clasele A-C Child-Pugh)

3.      Valori ridicate ale aminotransferazelor înainte de începerea tratamentului (aspartat aminotransferaza (ASA) şi / sau alanin aminotransferaza (ALA) > 3 x LSVN).

4.      Bilirubină directă crescută > 2 x LSVN înainte de iniţierea tratamentului.

5.      Administrare concomitentă cu ciclosporina A (vezi pct. 4.5).

6.      Lactaţie (vezi pct. 4.6)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Nu a fost determinată eficacitatea administrării de Thelin ca monoterapie la pacienţii cu HAP, clasa funcţională IV NYHA/OMS. În cazul în care starea clinică se deteriorează, trebuie avută în vedere schimbarea tratamentului cu un medicament care este recomandat în stadiile avansate ale bolii (de exemplu: epoprostenol) (vezi pct. 4.2).

Funcţia hepatică:
Tulburări ale funcţiei hepatice au fost asociate cu HAP. Antagoniştii receptorilor de endotelină au fost asociaţi, ca şi clasă de medicamente, cu tulburări ale funcţiei hepatice.

În cursul tratamentului cu Thelin se pot produce atât precoce cât şi tardiv creşteri ale valorilor ASA şi/sau ALA care evoluează de obicei lent şi sunt în mod tipic asimptomatice. Pe parcursul studiilor clinice, aceste modificări au fost de obicei reversibile atunci când au fost respectate recomandările de monitorizare şi de întrerupere a tratamentului. Creşterile aminotransferazelor hepatice pot să se remită şi spontan, în cazul continuării tratamentului cu sitaxentan de sodiu.

Mecanismul de toxicitate hepatică nu este pe deplin documentat şi s-ar putea să fie diferit între antagoniştii endotelinici. Iniţierea tratamentului cu sitaxentan, la pacienţii care au întrerupt tratamentul cu alţi antagonişti ai receptorilor de endotelină din cauza unor valori anormale ale enzimelor hepatice, ar trebui să fie făcut sub îngrijire corespunzătoare (vezi pct. 4.8).

Deoarece creşterile valorilor AST şi/sau ALT asociate cu tratamentul sunt un semn pentru potenţiale leziuni hepatice grave, trebuie determinate valorile aminotransferazelor înainte de începerea tratamentului si apoi monitorizate lunar. Dacă valorile AST şi/sau ALT sunt > 3 x LSVN înainte de începerea tratamentului sau bilirubina directă este > 2 x LSVN , este contraindicată utilizarea sitaxentan (vezi pct. 4.3).

Recomandări în cazul creşterilor valorilor AST/ALT induse de tratament:Dacă determinările AST/ALT demonstrează creşteri până la valorile prezentate mai jos, se recomanda modificări de monitorizare sau de tratament:> 3 şi ≤ 5 × LSVN: A se confirma printr-o altă analiză hepatică; dacă se confirmă, trebuie luată o decizie privind continuarea sau întreruperea administrării Thelin pentru fiecare caz în parte. Se continuă monitorizarea aminotransferazelor la intervale de cel puţin 2 săptămâni. Dacă valorile aminotransferazelor revin la valorile dinainte de începerea tratamentului, se consideră reluarea planului de tratament iniţial conform condiţiilor prezentate mai jos. > 5 şi< 8 × LSVN: A se confirma printr-o altă analiză hepatică; dacă se confirmă, întrerupeţi tratamentul şi monitorizaţi valorile aminotransferazelor la intervale de cel puţin 2 săptămâni, până la normalizarea acestora. Dacă valorile aminotransferazelor revin la valorile dinainte de începerea tratamentului, luaţi în considerare reintroducerea Thelin, în conformitate cu condiţiile descrise mai jos. > 8 x LSVN: tratamentul trebuie oprit şi reînceperea lui cu Thelin nu va fi luată în considerare.

În cazul în care creşterile valorilor aminotransferazelor hepatice sunt însoţite de simptome clinice de leziune hepatică (cum ar fi greţuri, vărsături, anorexie, febră, dureri abdominale, icter sau letargie ori astenie neobişnuită) sau de creşteri ale bilirubinei totale peste 2 x LSVN, tratamentul trebuie întrerupt imediat, iar reintroducerea Thelin nu trebuie să mai reprezinte o opţiune.

Reintroducerea tratamentului: Reintroducerea tratamentului cu Thelin nu trebuie să fie luată în considerare decât dacă beneficiile potenţiale ale tratamentului cu Thelin sunt mai mari decât potenţialele riscuri, iar valorile aminotransferazelor hepatice se situează la nivelul valorilor dinaintea începerii tratamentului. Este recomandată consultarea unui hepatolog. Procedura de reintroducere trebuie să urmeze recomandările prezentate detaliat la pct. 4.2. Valorile aminotransferazelor trebuie să fie controlate în primele 3 zile după reintroducere, apoi din nou după încă 2 săptămâni şi ulterior în conformitate cu recomandările de mai sus.

Insuficienţa hepatică preexistentă Nu au fost realizate studii pe pacienţi cu insuficienţă hepatică preexistentă. Thelin este contraindicat la pacienţii cu valori mari ale aminotransferazelor hepatice înainte de începerea tratamentului (> 3 x LSVN) sau cu bilirubina directă crescută > 2 x LSVN înainte de iniţierea tratamentului vezi pct. 4.3.

Sângerare Există un risc crescut de sângerare în cazul tratamentului cu Thelin, în special sub formă de epistaxis şi sângerare gingivală.

Antagoniştii vitaminei K Thelin provoacă creşterea concentraţiilor plasmatice ale antagoniştilor vitaminei K, cum sunt warfarina, acenocoumarolul şi fenprocoumona (vezi pct. 4.5).

Medicamentele care inhibă Polipeptide Organice Transportoare de Anioni (POTA)
Nu este cunoscut gradul de interacţiune cu inhibitorii puternici ai POTA (de exemplu: unele statine, inhibitori de proteinază, tuberculostatice). Întrucât aceasta poate să conducă la valori plasmatice crescute de sitaxentan de sodiu, pacienţii care necesită combinaţia trebuie să fie monitorizaţi cu atenţie pentru efecte adverse legate de sitaxentanul de sodiu (vezi pct. 4.5).

Contraceptivele orale Thelin creşte expunerea la estrogeni atunci când este administrat concomitent cu contraceptive orale (vezi pct. 4.5). Prin urmare, există un risc crescut de trombembolism, în special la femeile care fumează. Dat fiind un risc teoretic mai crescut de tromboembolism, administrarea tradiţională concomitentă de antagonişti ai vitaminei K poate fi luată în considerare.

Sarcină
Datorită riscului de teratogenitate, Thelin nu trebuie iniţiat la femeile cu potenţial de a rămâne gravide, cu excepţia cazului în care acestea utilizează metode sigure de contracepţie. Dacă este necesar, se va efectua testul de sarcină (vezi pct. 4.6).

Sindrom ocluziv venos la nivel pulmonar (SOVP) Nu sunt disponibile date privind administrarea Thelin la pacienţii cu hipertensiune arterială pulmonară asociată cu sindrom ocluziv venos la nivel pulmonar. Cu toate acestea, au fost raportate cazuri de edem pulmonar care pune viaţa, în pericol la pacienţi la care s-au administrat vasodilatatoare (în principal prostaciclină). În consecinţă, când apar semne de edem pulmonar la pacienţii cu hipertensiune arterială pulmonară la care s-a administrat Thelin, ar trebui să fie luată în considerare posibilitatea unui sindrom ocluziv venos asociat.

Concentraţia hemoglobinei Tratamentul cu Thelin a fost asociat cu o scădere a hemoglobinei corelată cu doza (vezi pct. 4.8). Cea mai mare parte din această scădere a concentraţiei hemoglobinei a fost detectată în cursul primelor câteva săptămâni de tratament şi nivelul hemoglobinei s-a stabilizat la 4 săptămâni de tratament cu Thelin. Se recomandă ca valoarea concentraţiei hemoglobinei să fie verificată înainte de începerea tratamentului, după 1 şi 3 luni, şi, ulterior, la fiecare 3 luni. În cazul în care se produce o scădere marcată a concentraţiei hemoglobinei, în continuare alte măsuri de evaluare ar trebui să fie întreprinse pentru a stabili cauza şi nevoia de tratament specific.

Excipienţii:Comprimatele de Thelin conţin lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, cu boala Lapp de deficit de lactază sau cu malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să ia acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Sitaxentan sodic este metabolizat în ficat de către izoenzimele citocromului P450 CYP2C9 şi CYP3A4/5. Sitaxentanul de sodiu este un inhibitor al CYP2C9 şi, într-o mai mică măsură al CYP2C19, CYP3A4/5 şi CYP2C8. Concentraţiile plasmatice ale medicamentelor metabolizate în principal de CYP2C9, pot să fie crescute în cazul administrării concomitente de sitaxentan de sodiu. Administrarea concomitentă cu medicamente care sunt metabolizate de CYP2C19 sau CYP3A4/5 nu se aşteaptă să producă interacţiuni medicamentoase semnificative din punct de vedere clinic. Sitaxentanul sodic nu influenţează transportorul de p-glicoproteină, dar este postulat a fi un substrat al proteinelor transportoare POTA.

Efectele altor medicamente asupra Thelin

Inhibitori ai Polipeptidelor Organice Transportoare de Anioni (POTA): Administrarea concomitentă cu ciclosporină A, un inhibitor puternic POTA, a determinat o creştere de 6 ori în Cmin şi o creştere de 67% a ASC a sitaxentanului, de aceea, utilizarea de Thelin este contraindicată la pacienţii care primesc sistemic ciclosporină A (vezi pct. 4.3). Clearance-ul ciclosporinei A a fost nemodificat.

Gradul de interacţiune cu alţi inhibitori ai OATP (unii inhibitori HMG CoA reductazei, de exemplu atorvastatin; inhibitori de protează, de exemplu ritonavir; tuberculostatice de exemplu rifamicină) nu este cunoscut, dar ar putea duce la creşterea nivelurilor plasmatice de sitaxentan. Semnificaţia clinică a acestui fapt nu este cunoscută. Pacienţii care au nevoie de asociere ar trebui să fie monitorizaţi îndeaproape. Mai mult decât atât, în studiile clinice de interacţiune cu nelfinavir, un inhibitor de potenţă moderată a OATP, şi pravastatin, un inhibitor OATP cu afinitate scăzută, nu au rezultat modificări semnificative din punct de vedere clinic ale concentraţiilor plasmatice de sitaxentan.

Fluconazol (inhibitor al CYP2C19, CYP2C9 şi CYP3A4/5): Administrarea concomitentă de Thelin şi de fluconazol nu a avut niciun efect asupra clearance-ului sitaxentanului de sodiu.

Ketoconazol (inhibitor şi substrat al CYP3A4/5): Administrarea concomitentă de Thelin nu a determinat o schimbare semnificativă din punct de vedere clinic a clearance-lui, nici al sitaxentanului de sodiu, nici al ketoconazolului.

Nelfinavir (substrat al CYP3A4 / 5, CYP2C19): Administrarea concomitentă de Thelin nu a determinat o schimbare semnificativă din punct de vedere clinic a clearance-lui, nici al sitaxentanului de sodiu, nici al nelfinavirului. Clearance-ul nelfinavirului nu a fost modificat semnificativ din punct de vedere clinic la un pacient care a fost identificat ca metabolizator slab al CYP2C19.

Efectele Thelin asupra altor medicamente

Warfarina (antagonist al vitaminei K, substrat al CYP2C9): Tratamentul concomitent cu Thelin a condus la o creştere de 2,4 ori a activităţii (S)-warfarinei. La subiecţii care primesc warfarină, se obţine efectul terapeutic anticoagulant (valoarea ţintă a International Normalised Ratio (INR) ) la concentraţii mai mici de warfarină, în prezenţa sitaxentan de sodiu. Se aşteaptă să existe o creştere similară a efectului anticoagulant şi în cazul analogilor de warfarină, care includ acenocumarolul, fenprocumonul şi fluindiona. Atunci când se iniţiază tratamentul cu antagonişti ai vitaminei K la un pacient care primeşte sitaxentan de sodiu, este recomandabil să se înceapă cu cea mai mică doză posibilă de antagonist al vitaminei K. La pacienţii care urmează deja acest tip de medicaţie, este recomandabil ca doza de antagonist al vitaminei K să fie redusă în momentul începerii administrării de sitaxentan de sodiu. În toate cazurile trebuie să existe un program regulat de monitorizare a INR. Creşterea dozelor de antagonist al vitaminei K trebuie efectuată în incremente mici, astfel încât să se atingă o valoare ţintă adecvată a INR. Pot apărea episoade hemoragice severe sau care pun în pericol viaţa, dacă monitorizează INR este incorectă sau când creşterea activităţii antagoniştilor vitaminei K rămâne neobservată.

Contraceptivele orale (substraturi al CYP3A4/5): Administrarea concomitentă de Thelin şi Ortho-Novum 1/35 (1 mg noretindronă/ 0,035 mg etinilestradiol) a condus la o creştere a expunerii la etinilestradiol (substrat al CYP3A4/5) şi la noretindronă (CYP3A4/5) cu 59 % şi respectiv 47%. Sitaxentan nu a afectat acţiunea anti-ovulatorie a contraceptivului oral, fapt dovedit prin determinarea concentraţiilor plasmatice ale hormonului folicostimulant (FSH), hormonului luteinizant (LH) şi progesteronului (vezi pct 4.4).

Sildenafilul (substrat al CYP3A4): O singură doză de 100 mg de sildenafil administrată concomitent cu Thelin a condus la creşterea Cmax şi AUC8 a sildenafilului cu 18% şi respectiv 28%. Nu s-a înregistrat nicio modificare a Cmax sau a AUC pentru metabolitul activ, n-desmetilsildenafilul. Aceste modificări ale concentraţiilor plasmatice nu au fost considerate semnificative din punct de vedere clinic. Interacţiunea cu sildenafilul poate fi gravă dacă se produce o hipotensiune cu valori sub nivelul de siguranţă. Rezultatele studiului sugerează că doza de sildenafil nu trebuie modificată în timpul administrării concomitente cu sitaxentan de sodiu.

Nifedipina (substrat al CYP3A4/5): Clearance-ul nifedipinei nu a fost modificat semnificativ din punct de vedere clinic atunci când aceasta a fost administrată concomitent cu Thelin. Testul a fost efectuat numai pentru doze mici de nifedipină. Prin urmare, nu poate fi exclusă o creştere a expunerii în cazul unor doze mai mari de nifedipină.

Omeprazolul (substrat al CYP2C19): Administrarea concomitentă de Thelin şi omeprazol a condus la creşterea cu 30% a AUC0-24 a omeprazolului; Cmax a rămas nemodificată. Modificarea AUC nu a fost considerată semnificativă din punct de vedere clinic.

Digoxina (substrat al p-Glycoproteinei): Administrarea concomitentă de Thelin nu a modificat farmacocinetica digoxinei, fapt care indică absenţa efectului asupra transportorului de p-glicoproteină.

Nu a fost efectuat niciun studiu de interacţiune clinică cu un substrat al CYP 2C8.Prin urmare nu poate fi exclusă ointeracţiune cu un astfel de medicament.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina Nu există date referitoare la utilizarea sitaxentanului de sodiu în timpul sarcinii la om. Sitaxentanul de sodiu a provocat teratogenicitate la şobolani (vezi pct. 5.3). Nu sunt cunoscute efectele potenţiale la om. Thelin nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă este strict necesar, de exemplu, dacă nu există şi alte opţiuni terapeutice disponibile.

Alăptarea Sitaxentanul de sodiu a fost detectat în plasma puilor alăptaţi de femele de şobolan tratate cu sitaxentan de sodiu, aceasta indicând faptul că sitaxentanul de sodiu a fost prezent în lapte. Nu se cunoaşte dacă sitaxentanul de sodiu este excretat în laptele uman sau nu. Se recomandă ca femeile să nu alăpteze în timp ce urmează tratament cu Thelin.

Femeile de vârstă fertilă Tratamentul nu trebuie iniţiat la femeile cu potenţial de a rămâne gravide, cu excepţia cazului în care acestea utilizează metode sigure de contracepţie, datorită riscului de teratogenicitate. Dacă este necesar, se va efectua testul de sarcină.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Una dintre reacţiile adverse cunoscute este reprezentată de ameţeală, care poate influenţa capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Descriere generală Siguranţa Thelin a fost evaluată în studii clinice cu mai mult de 1200 de pacienţi cu HAP, precum şi din datele de siguranţă de după punerea pe piaţă. La doza recomandată pe parcursul studiilor de hipertensiune arterială pulmonară HAP controlate placebo, cele mai frecvente reacţii adverse, considerate a fi cel puţin potenţial legate de tratamentul cu Thelin, au fost cefalea, întâlnită la 15% dintre pacienţi, şi edemele periferice şi congestia nazală, fiecare dintre acestea întâlnită la 9% dintre pacienţi.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Frecvenţele sunt raportate ca foarte frecvente (³1/10), frecvente (>1/100, <1/10), mai puţin frecvente (>1/1,000, £1/100), rare (>1/10,000, £1/1,000), şi foarte rare (£1/10,000).

Reacţii adverse Creşterea aminotransferazelor hepatice (vezi pct. 4.4)Creşterile ASA şi/sau ALA sunt asociate cu sitaxentanul de sodiu. În studiile orale de fază 2 şi 3 la pacienţii cu HAP, au fost observate creşteri ale ALA şi/sau ASA > 3 LSVN la 5% dintre pacienţii trataţi cu placebo (N = 155) şi la 7% dintre pacienţii trataţi cu 100 mg de Thelin (N = 887). Creşterile valorilor ALA > 5 LSVN au fost de 4% (36/887) pentru sitaxentan 100 mg QD şi de 0,6% în grupul placebo (1/155).

 

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Scăderea hemoglobinei (rareori cazuri de anemie), scăderea hemtaocritului

Mai puţin frecvente

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

Cefalee.

Foarte frecvente

Insomnie, ameţeală.

Frecvente

 

 

Tulburări vasculare

 

Sângerare gingivală, înroşirea feţei

Frecvente

 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Congestie nazală, epistaxis

Frecvente

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale

 

Greaţă, constipaţie, dureri abdominale superioare, vărsături, sindrom dispeptic şi diaree

Frecvente

 

Tulburări hepatobiliare

Aminotransferaze hepatice crescute, bilirubină crescută (asociată cu creşterea aminotransferazelor)

Frecvente

Hepatită simptomatică

Rare

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rash (sub diferite forme şi manifestări)

Rare

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Crampe musculare

Frecvente

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie, edeme (de cele mai multe ori periferice)

Frecvente

 

Investigaţii diagnostice

INR crescut (în terapia cu administrare concomitentă de antagonişti ai vitaminei K), timp de protrombină (TP) prelungit (în terapia cu administrare concomitentă de antagonişti ai vitaminei K)

Frecvente

 

Populaţia la care s-a administrat Sitaxentan include, de asemenea, pacienţii (N = 53), care au întrerupt tratamentul cu un alt antagonist al receptorilor de endotelină datorită tulburărilor funcţiei hepatice. Acest grup a avut un risc mai mare (19%; N = 10/53) de a dezvolta creşteri ale ALT şi / sau AST > 3 x LSVN, ceea ce indică faptul că iniţierea tratamentului cu sitaxentan la această populaţie de pacienţi ar trebui să fie făcută sub monitorizare.

Scăderea hemoglobinei (vezi pct. 4.4) Scăderea medie globală a concentraţiei de hemoglobină la pacienţii trataţi cu Thelin a fost de 0,5 g/dl (modificarea până la întreruperea tratamentului). În studiile controlate placebo, au fost observate scăderi marcate ale nivelului hemoglobinei (> 15% reducere faţă de valoarea iniţială cu valoare < limita inferioară a valorilor normale) la 7% dintre pacienţii trataţi cu Thelin (N = 149) şi la 3% dintre pacienţii trataţi cu placebo (N = 155). S-a observat o scădere a concentraţiei hemoglobinei cu cel puţin 1 g/dl la 60% dintre pacienţii trataţi cu Thelin, faţă de numai 32% dintre pacienţii trataţi cu placebo.

Experienţa după punerea pe piaţă Evenimentele adverse raportate după punerea pe piaţă au fost similare cu cele raportate în studiile clinice. Cazurile de creşteri simultane ale transaminazelor (ALT şi/sau AST) > 8 x LSVN şi bilirubină totală > 2 x LSVN au fost raportate după administrarea de sitaxentan de sodiu. Acest lucru poate duce la insuficienţă hepatică, care poate fi letală, şi evidenţiază necesitatea monitorizării regulate a transaminazelor şi bilirubinei.

4.9 Supradozaj

Nu există o experienţă specifică de conduită în cazul supradozei de Thelin. În caz de supradoză trebuie aplicate măsuri simptomatice şi de susţinere a funcţiilor vitale.

Pe parcursul testelor clinice, Thelin a fost administrat voluntarilor sănătoşi într-o doză zilnică orală de 1000 mg/zi timp de 7 zile. Cele mai frecvente reacţii adverse la această doză au fost cefaleea, greaţa şi vărsăturile.

În cadrul unui studiu deschis de hipertensiune, 10 pacienţi au primit câte 480 mg de două ori pe zi (o creştere de aproximativ 10 ori a dozei zilnice comparativ cu DMRH) timp de până la 2 săptămâni. Cele mai frecvente reacţii adverse comunicate la aceşti pacienţi au fost cefaleea (uneori severă), edemele periferice şi anemia, niciuna dintre ele nefiind considerată gravă.

Într-un studiu deschis al HAP, a fost comunicat un caz de deces datorat insuficienţei hepatice, cu o doză cronică de sitaxentan de 600 mg/zi, administrată 300 mg de două ori pe zi.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte antihipertensive, codul ATC: C02KX03

Mecanismul de acţiune Endotelina-1 (ET-1) este o peptidă vasculară paracrină şi autocrină puternică de la nivelul plămânului, care poate favoriza, de asemenea, şi fibroză, proliferare celulară, hipertrofie cardiacă şi remodelare şi care este proinflamatorie. Concentraţiile ET-1 sunt crescute în plasma şi în ţesutul pulmonar al pacienţilor cu hipertensiune arterială pulmonară (HAP) precum şi cu alte tulburări cardiovasculare şi boli ale ţesutului conjunctiv, care includ sclerodermia, insuficienţa cardiacă acută şi cronică, ischemia miocardică, hipertensiunea arterială sistemică şi ateroscleroza, fapt care sugerează un rol al ET-1 în patogenia acestor boli. În HAP şi în insuficienţa cardiacă, în absenţa antagonismului receptorilor de endotelină, concentraţiile crescute de ET-1 sunt puternic corelate cu gravitatea şi cu prognosticul acestor boli. În plus, HAP este caracterizată de asemenea şi de scăderea activităţii oxidului nitric.

Acţiunile ET-1 sunt mediate prin intermediul receptorilor de endotelină A (ETA), care sunt prezenţi pe celulele musculare netede şi al receptorilor de endotelină B (ETB), care sunt prezenţi pe celulele endoteliale. Acţiunile predominante ale legării ET-1 de ETA sunt reprezentate de vasoconstricţie şi remodelare vasculară, în timp ce legarea de ETB conduce la eliminarea ET-1 şi la efecte vasodilatoare / antiproliferative, datorate în parte şi eliberării de oxid nitric şi de prostaciclină.

Thelin este un antagonist puternic (Ki 0,43 nM) şi înalt selectiv al ETA (de aproximativ 6.500 de ori mai selectiv pentru ETA comparativ cu ETB).

Eficacitatea Pentru demonstrarea eficacităţii au fost efectuate două studii randomizate, dublu oarbe, multicentrice şi controlate placebo. STRIDE-1, care a inclus 178 de pacienţi, a comparat 2 doze orale de Thelin (100 mg o dată pe zi şi 300 mg o dată pe zi) cu placebo pe parcursul a 12 săptămâni de tratament. Studiul STRIDE-2 cu o durată de 18 săptămâni, efectuat pe 246 de pacienţi, a inclus 4 braţe de tratament: placebo o dată pe zi, Thelin 50 mg o dată pe zi, Thelin 100 mg o dată pe zi bosentan provenit din comerţ de două ori pe zi (cu apreciere oarbă a eficacităţii, administrat conform prospectului din cutie).

STRIDE-4 a inclus 98 de pacienţi cărora li s-a administrat randomizat sitaxentan de sodiu 50 mg, 100 mg şi placebo o dată pe zi timp de 18 săptămâni. Criteriile finale de eficacitate au inclus capacitatea submaximală de efort, clasa funcţională OMS şi timpul până la înrăutăţirea clinică pentru toate studiile şi parametrii hemodinamici pentru STRIDE-1.

Pacienţii aveauHAP moderată până la severă (clasa funcţională II-IV NYHA/OMS) rezultată în urma hipertensiunii arteriale pulmonare idiopatice (HAPI), cunoscută de asemenea şi ca hipertensiune pulmonară primară), a bolilor ţesutului conjunctiv (BTC) sau a bolilor cardiace congenitale (BCC).

În cadrul acestor studii, medicamentul studiat a fost adăugat la terapia curentă a pacienţilor, care putea să includă o combinaţie de digoxină, anticoagulante, diuretice, oxigen şi vasodilatatoare (de exemplu: blocanţi ai canalelor de calciu, inhibitori ai enzimei de conversie). Au fost excluşi pacienţii cu boli hepatice preexistente şi pacienţii care utilizau tratamente neconvenţionale pentru HAP (de exemplu: iloprost).

Capacitatea submaximală de efort: Acesta a fost evaluată prin măsurarea distanţei parcurse în mers în 6 minute (testul de mers de 6 minute) la 12 săptămâni pentru STRIDE-1 şi la 18 săptămâni pentru STRIDE-2 şi STRIDE-4. În ambele studii STRIDE-1 şi STRIDE-2, tratamentul cu Thelin a determinat

o creştere semnificativă a capacităţii de efort. Pentru întreagul grup, creşterea distanţei parcurse în mers faţă de valoarea iniţială, corectată placebo, a fost de 35 de metri (p = 0,006; ANCOVA) şi de respectiv 31 de metri (p < 0,05; ANCOVA). În STRIDE-4, la întregul grup s-a observat o îmbunătăţire medie, statistic nesemnificativă, corectată placebo, de 24,3 metri (p=0,2078). În STRIDE-1 şi STRIDE-2, printre pacienţii cu HAP asociată cu BTC a fost observată o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic faţă de placebo (37,73 metri, p < 0,05).

Parametrii hemodinamici: Aceştia au fost evaluaţi, în cadrul STRIDE-1 la pacienţi din ambele clase funcţionale, II şi III. Comparativ cu tratamentul placebo, administrarea Thelin a condus la o îmbunătăţire statistic semnificativă a rezistenţei vasculare pulmonare (RVP) şi a indexului cardiac (IC) după 12 săptămâni de tratament (vezi mai jos).

Compararea modificării RVP şi IC faţă de valoarea iniţială în săptămâna12 de tratament, pe clase funcţionale – STRIDE 1: sitaxentan 100 mg versus placebo

 

Clasă Funcţională

Diferenţa mediană faţă de Placebo (95% IÎ)

Valoare P

 

RVP (dyne*sec/cm5)

 

II

-124 (-222,7, -17,8)

0,032

III

-241,2 (-364,6, -136,4)

< 0,001

 

IC (L/min/m2)

 

II

0,5 (0,2, 0,8)

0,003

III

0,3 (0,1, 0,5)

0,015

 

Rezistenţa vascular sistemică (-276 dyne*sec/cm5 (16%)) a fost îmbunătăţită după 12 săptămâni de tratament. Reducerea valorii medii a presiunii în artera pulmonară cu 3 mmHg (6%) nu a fost semnificativă din punct de vedere statistic.

Nu este cunoscut efectul Thelin asupra evoluţiei bolii.

Clasa funcţională: La tratamentul cu sitaxentan de sodiu 100 mg, a fost observată o reducere a simptomelor HAP. S-au observat îmbunătăţiri de clasă funcţională de-a lungul tuturor studiilor (STRIDE-1, STRIDE-2 şi STRIDE-4).

Supravieţuire pe termen lung: Nu există studii randomizate care să demonstreze efectele benefice ale tratamentului cu sitaxentan de sodiu asupra ratei de supravieţuire. Totuşi pacienţii care au încheiat studiul STRIDE-2 au fost eligibili pentru a fi incluşi în studii deschise (STRIDE-2X şi STRIDE-3). Un număr de 145 de pacienţi au fost trataţi cu sitaxentan de sodiu 100 mg, iar gradul de supravieţuirea pe termen lung a acestora a fost evaluat pe o perioadă de minim 3 ani. În cadrul acestei populaţii totale, estimările lui Kaplan-Meier de supravieţuire a pacienţilor timp de 1, 2 sau 3 ani au fost de 96%, 85% şi respectiv 78%. Aceste estimări de supravieţuire la un an au fost similare în cadrul subgrupului pacienţilor cu HAP asociată cu BTC pentru grupul tratat cu Thelin (98%, 78% şi respectiv 67%). Este posibil ca estimările să fi fost influenţate de începerea unor tratamente noi sau suplimentare pentru HAP, lucru care s-a întâmplat la 24% dintre pacienţi după 1 an.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia Sitaxentanul de sodiu este absorbit rapid după administrarea orală. La pacienţii cu HAP, concentraţiile plasmatice de vârf sunt obţinute în general în 1-4 ore. Biodisponibilitatea absolută a Thelin este cuprinsă între 70 şi 100%. La administrarea în timpul unei mese bogate în grăsimi, rata de absorbţie (Cmax) a Thelin a scăzut cu 43%, iar Tmax a fost întârziat (o creştere de 2 ori) comparativ cu condiţiile de post, dar gradul de absorbţie a fost acelaşi.

Distribuţia Sitaxentanul de sodiu este legat în proporţie mai mare de 99% de proteine plasmatice, predominant de albumină. Gradul de legare este independent de concentraţie, în domeniul relevant din punct de vedere clinic. Sitaxentanul de sodiu nu pătrunde în eritrocite şi nu pare să traverseze bariera hematoencefalică.

Metabolismul şi eliminarea Ca urmare a administrării orale la voluntari sănătoşi, sitaxentanul de sodiu suferă un grad înalt de metabolizare. În cadrul unui test standard in vitro de activitate, cei mai comuni produşi de metabolizare sunt de cel puţin 10 ori mai puţin puternici ca antagonişti ai ETA decât sitaxentanul de sodiu. In vitro, sitaxentanul de sodiu este metabolizat de CYP2C9 şi de CYP3A4/5.

Studiile in vitro care utilizează microzomi hepatici umani sau hepatocite primare, arată că sitaxentanul de sodiu inhibă CYP2C9 şi, într-o mai mică măsură, CYP 2C8, CYP2C19 şi CYP3A4/5.

Aproximativ 50-60% dintr-o doză orală este excretată în urină, restul fiind eliminat în fecale. Mai puţin de 1% din doză este excretată ca ingredient activ nemodificat. Timpul de înjumătăţire (t1) de eliminare terminală este de 10 ore. Starea stabilă la voluntari a fost atinsă în mai puţin de 6 zile.

Nu au fost observate acumulări plasmatice neaşteptate după administrări repetate ale dozei recomandate de 100 mg o dată pe zi. Cu toate acestea, la doze de 300 mg şi mai mari, farmacocinetica neliniară conduce la concentraţii plasmatice disproporţionat mai mari ale sitaxentanului de sodiu.

Populaţii speciale Pe baza rezultatelor analizei farmacocinetice în populaţie şi a datelor centralizate de farmacocinetică din mai multe studii, s-a descoperit că sexul, rasa şi vârsta nu afectează semnificativ din punct de vedere clinic farmacocinetica sitaxentanului de sodiu.

Insuficienţa funcţională hepatică:
Nu a fost evaluată influenţa insuficienţei hepatice asupra farmacocineticii sitaxentanului de sodiu.
Consultaţi punctul 4.3.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În cadrul studiilor de toxicitate a dozelor repetate au fost observate la şoareci, şobolani şi câini modificări hepatice dependente de doză (greutatea, hipertrofia centrolobulară, necroza ocazională), inducţia enzimelor de metabolizare hepatică a medicamentelor şi parametri eritrocitari uşor scăzuţi. La doze mari, au fost de asemenea observate mai ales la şobolani creşteri dependente de doză ale timpului de protrombină (TP) şi ale timpului de activare parţială a tromboplastinei (TAPT), iar la şobolani şi câini, dar nu şi la şoareci, coagulopatii (sângerări). Nu este cunoscută semnificaţia acestor descoperiri la om.

A fost observată la şobolani, dar nu şi la şoareci sau câini atrofie tubulară testiculară. În cadrul studiului pe 26 de săptămâni a fost prezentă o incidenţă foarte redusă de atrofie tubulară seminală difuză moderată până la marcată, în timp ce în cadrul studiului pe 99 de săptămâni a existat o uşoară creştere dependentă de doză a incidenţei atrofiei focale minime până la uşoară la doze care asigură de 29 până la 94 de ori expunerea umană.

Toxicitatea asupra reproducerii nu a fost evaluată decât la şobolani. Thelin nu a afectat fertilitatea la bărbaţi şi femei.

Thelin a fost teratogen la cea mai mică doză testată pe şobolani, aceasta corespunzând unor expuneri de 30 de ori mai mari decât expunerea umană. S-au produs malformaţii dependente de doză ale capului, gurii, feţei şi ale vaselor mari de sânge. Nu a fost stabilit un NOAEL. Administrarea de Thelin la femele de şobolan din ultima perioadă a sarcinii şi pe parcursul alăptării a redus rata de supravieţuire a puilor şi a provocat aplazie tubulară testiculară şi întârzierea deschiderii vaginale la cel mai redus nivel de expunere testat (de 17 – 45 de ori expunerea umană). În cazul dozelor mai mari administrate mamelor au apărut cazuri de ficat mărit / cu anomalii de formă, o întârziere în dezvoltarea funcţiei auditive, o întârziere a separaţiei prepuţului şi o reducere a numărului de implanturi embrionare.

Testele in vitro şi in vivo de toxicologie genetică nu au oferit nici o dovadă referitoare la un potenţial genotoxic relevant din punct de vedere clinic.

Thelin nu a dovedit efecte carcinogenice atunci când a fost administrat la şobolani timp de 97-99 de săptămâni sau când a fost administrat la şoareci transgenici p53(+/-) timp de 6 luni.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:
Celuloză microcristalină (E460)Monohidrat de lactoză Hipromeloză (E464)Glicolat sodic de amidon Stearat de magneziu (E470b)Fosfat disodic anhidru (E339)Ascorbil-palmitat (E304)Edetat disodic Fosfat monobazic de sodiu (E339)

Film:
Acid stearic (E570b)
Hipromeloză (E464)
Celuloză microcristalină (E460)
Dioxid de titan (E171)
Oxid galben de fer deshidratat (E172)
Oxid roşu de fer deshidratat (E172)
Talc (E553b)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

24 luni

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Se va depozita la temperaturi sub 25° C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC / ACLAR / închise cu folie de aluminiu care conţin 14 comprimate.
Cutii din carton care conţin 14, 28, 56, sau 84 de comprimate.
Flacoane din polietilenă cu densitate înaltă (PEDI) care conţin 28 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/353/001 EU/1/06/353/002 EU/1/06/353/003 EU/1/06/353/004 EU/1/06/353/005

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

10 august 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/. Există de asemenea şi link-uri cu alte website-uri care se referă la boli rare şi la tratamentele acestora.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Pfizer Service Company Hoge Wei 10 B-1930 Zaventem Belgia

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producǎtorului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament eliberat numai pe bază de prescripţie medicală restrictivă. (Vezi Anexa I: Rezumatul Caracteristicilor Produsului, pct. 4.2)

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

DAPP trebuie să organizeze un program de supraveghere pentru a culege informaţii referitoare la: datele demografice ale pacienţilor cărora li se prescrie Thelin, orice reacţii adverse şi motive pentru întreruperea tratamentului cu Thelin. Detaliile unui astfel de program de supraveghere trebuie stabilite de comun acord cu Autorităţile Naţionale Competente din fiecare stat membru şi puse în practică înainte de punerea pe piaţă a produsului.

DAPP trebuie să stabilească de comun acord cu Autorităţile Naţionale Competente detaliile unui sistem controlat de distribuţie şi trebuie să implementeze un astfel de program la nivel naţional pentru a se asigura faptul că înainte de a face prescripţia, toţi medicii care intenţionează să prescrie Thelin vor primi un pachet de informare a medicului care să conţină următoarele:

1.      Informaţii despre produs

2.      Informaţii pentru medic referitoare la Thelin

3.      Fişă de informaţii pentru pacient

4.      Fişă de informaţii pentru partenerul pacientului

Informaţiile pentru medic referitoare la Thelin trebuie să conţină următoarele elemente cheie:

 Faptul că Thelin este teratogen

1.      Utilizarea unor metode eficiente de contracepţie la femeile de vârstă fertilă

2.      Posibila interacţiune cu contraceptivele orale şi riscul crescut de tromboembolism

3.      Necesitatea de a consilia pacientele referitor la teratogenitate, contracepţie, dacă este necesar, efectuarea testului de sarcină, şi la ceea ce trebuie făcut în cazul în care rămân gravide

4.      Trimiterea pacientelor care rămân gravide la un medic specialist sau cu experienţă în teratologie şi în diagnosticarea acesteia pentru evaluare şi consiliere

 Faptul că Thelin este hepatotoxic

1.      Necesitatea testării funcţiei hepatice înainte şi pe durata tratamentului

2.      Contraindicaţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică preexistentă (Child-Pugh clasaA-C)

3.      Contraindicaţie la pacienţii cu bilirubina directă crescută > 2 x LSVN înainte de iniţierea tratamentului

4.      Necesitatea de monitorizare atentă în cazul în care valorile enzimelor hepatice se situează între > 3 x limita superioară a valorilor normale (LSVN):

 > 3 şi < 5 × LSVN: A se confirma printr-o altă analiza hepatică; dacă se confirmă, trebuie luată o decizie privind continuarea sau întreruperea administrării Thelin pentru fiecare caz în parte. Se continuă monitorizarea aminotransferazelor la intervale de cel puţin 2 săptămâni. Dacă valorile aminotransferazelor revin la valorile dinainte de începerea tratamentului, se consideră reluarea planului de tratament iniţial.

 > 5 şi < 8 × LSVN: A se confirma printr-o altă analiză hepatică; dacă se confirmă, se întrerupe tratamentul şi se monitorizează valorile aminotransferazelor la intervale de cel puţin 2 săptămâni, până la normalizarea acestora. Dacă valorile aminotransferazelor revin la valorile dinainte de începerea tratamentului, se ia în considerare reintroducerea Thelin.

 > 8 x LSVN: tratamentul trebuie oprit şi reînceperea lui cu Thelin nu va fi luată în considerare.

Faptul că tratamentul cu Thelin determină adeseori o scădere a hemoglobinei şi a parametrilor înrudiţi ai hematiilor  Necesitatea efectuării unei hemoleucograme complete înainte de utilizare şi a monitorizării la intervale adecvate din punct de vedere clinic

Efectul Thelin-ului asupra sângerării

1.      Interacţiunea cu warfarina şi cu antagoniştii vitaminei K conduce la un INR crescut

2.      Necesitatea de a reduce doza stabilită de antagonist al vitaminei K la începerea tratamentului cu sitaxentan

3.      Începerea tratamentului cu doze mai reduse de antagonist al vitaminei K dacă pacientul urmează deja tratament cu sitaxentan de sodiu

·        Necesitatea monitorizării regulate a INR

·        Fiţi conştienţi de posibilitatea producerii de hemoragii şi efectuaţi investigaţiile necesare

·        Risc crescut de epistaxis şi sângerare gingivală

 Faptul că există o interacţiune cu ciclosporina A, care poate conduce la o concentraţie mai mare de Thelin şi de aici un risc crescut de reacţii adverse.

 Faptul că baza de date referitoare la siguranţa Thelin este limitată, iar medicii sunt încurajaţi să înscrie pacienţii într-un program de supraveghere pentru a dezvolta cunoştinţele referitoare la incidenţa reacţiilor adverse importante ale medicamentului (RAM). Programul de supraveghere trebuie să îi îndemne pe medici să comunice la intervale de trei luni RAM grave şi anumite reacţii adverse care sunt enumerate mai jos, precum şi alte RAM mai puţin grave.

Informaţiile culese trebuie să includă:

1.      Date anonime ale pacientului – vârsta, sexul şi etiologia HAP

2.      Tratamentele concomitente

3.      Motivele de întrerupere a administrării

4.      oRAM

5.      Toate RAM grave

6.      Creşterea enzimelor hepatice la > 3 x LSVN

7.      Bilirubina directă crescută > 2 x LSVN

8.      Anemia

9.      Hemoragiile

10.  Sarcina şi nou născutul

11.  Edemul pulmonar (asociat cu boala veno-ocluzivă)

12.  Interacţiunile suspecte

13.  Reacţiile adverse neaşteptate în conformitate cu SPC.

Fişa de informaţii pentru pacient trebuie să includă următoarele informaţii

1.      Faptul că Thelin este teratogen

2.      Necesitatea de a se asigura faptul că femeile de vârstă fertilă utilizează o metodă sigură de contracepţie şi ca pacientele să îşi informeze medicul curant despre orice posibilă sarcină înainte de eliberarea unei noi reţete

3.      Necesitatea ca pacientele să contacteze imediat medicul curant dacă suspectează posibilitatea unei sarcini.

4.      Faptul că Thelin este hepatotoxic şi că va fi necesar să se prezinte în mod regulat la medic pentru analize de sânge

5.      Necesitatea de a comunica medicului curant apariţia oricăror efecte adverse

6.       Necesitatea de a comunica medicului personal faptul că urmează tratament cu Thelin.

Fişa de informaţii pentru partenerul pacientului trebuie să includă următoarele informaţii

1.      Faptul că Thelin este teratogen şi că femeile de vârstă fertilă trebuie să utilizeze o metodă eficace de contracepţie

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 2.0 prezentată în Modulul 1.8.1. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, există şi este funcţional înainte de şi pe perioada punerii pe piaţă a medicamentului.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 5 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat

1.      când sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului.

2.      în decurs de 60 de zile de la atingerea unui reper important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

3.      la cererea Agenţiei Europene a Medicamentului.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE DIN CARTON CU BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Thelin comprimate filmate a 100 mg Sitaxentan de sodiu

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine sitaxentan de sodiu 100 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 comprimate filmate în blistere 28 de comprimate filmate în blistere 56 de comprimate filmate în blistere 84 de comprimate filmate în blistere

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Se va depozita la temperaturi sub 25° C.

Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/353/001 (14 comprimate filmate) EU/1/06/353/002 (28 de comprimate filmate) EU/1/06/353/003 (56 de comprimate filmate) EU/1/06/353/004 (84 de comprimate filmate)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot: {numărul}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Sitaxentan
Se va scrie în braille în momentul fabricaţiei.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIA TERMOSUDATĂ

Blistere din PVC / ACLAR / închise cu folie de aluminiu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Thelin comprimate filmate a 100 mg Sitaxentan de sodiu

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

3. DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot: {numărul}

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE AMBALAJUL PRIMAR

Eticheta flaconului (format fix)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Thelin comprimate filmate a 100 mg Sitaxentan de sodiu

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine sitaxentan de sodiu 100 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

28 de comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Se va depozita la temperaturi sub 25° C.

Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/353/005

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Sitaxentan
Se va scrie în braille în momentul fabricaţiei.

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Thelin comprimate filmate a 100 mg

Sitaxentan de sodiu

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă care nu a fost menţionată în acest prospect, rugăm să comunicaţi acest fapt medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Thelin şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte de a lua Thelin

3.      Cum să luaţi Thelin

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Thelin

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE THELIN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Thelin este utilizat pentru a ajuta la reducerea presiunii sângelui din vasele sanguine atunci când această presiune este crescută în hipertensiunea arterială pulmonară (HAP). Hipertensiune arterială pulmonară reprezintă termenul utilizat atunci când inima întâmpină dificultăţi la pomparea sângelui în plămâni. Thelin reduce presiunea sanguină prin lărgirea acestor vase de sânge, astfel că inima dumneavoastră poate să pompeze mai eficient sângele. Acest lucru va ajuta să vă desfăşuraţi mai uşor activitatea.

2. ÎNAINTE DE A LUA THELIN

Nu luaţi Thelin:

1.      Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la sitaxentanul de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestor comprimate. Dacă aveţi sau aţi avut o problemă hepatică gravă;

2.      Dacă aveţi valori crescute ale unora dintre enzimele hepatice (detectate prin analize de sânge);

3.      Dacă luaţi Ciclosporină A (utilizată pentru tratamentul psoriazisului şi al artritei reumatoide şi pentru a preveni rejecţia transplanturilor de ficat sau rinichi);

4.      Dacă alăptaţi (vă rugăm să citiţi secţiunea „Sarcina şi alăptarea” de mai jos);

5.      Dacă sunteţi copil sau adolescent cu vârsta mai mică de 18 ani.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Thelin:

1.      Dacă rămâneţi gravidă sau dacă sunteţi gravidă (vă rugăm să citiţi secţiunea „Sarcina şi alăptarea” de mai jos);

2.      Dacă apar probleme hepatice sau simptome care pot fi legate de ficat (consultaţi „Investigaţii pentru afecţiuni hepatice”, de mai jos);

3.      Dacă luaţi sau începeţi să luaţi anticoagulante (de exemplu: warfarină, acenocoumarol, fenprocomon sau fluindionă) pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge. Este posibil să fie necesar ca medicul dumneavoastră să modifice dozele acestor medicamente.

4.      Dacă luaţi o statină (de exemplu: pravastatină sau simvastatină).

5.      Dacă luaţi o doze mai mari de nifedipină.

6.      Dacă oricare dintre aceste atenţionări este aplicabilă în cazul dumneavoastră, comunicaţi acest fapt medicului dumneavoastră înainte de a începe să luaţi Thelin.

Următoarele două analize de sânge vor fi efectuate înainte ca dumneavoastră să luaţi pentru prima dată Thelin şi apoi la intervale regulate pe parcursul tratamentului.

Investigaţii pentru afecţiuni hepatice

Thelin poate afecta ficatul. Medicul dumneavoastră va face analize de sânge pentru a verifica dacă ficatul dumneavoastră funcţionează normal, înainte de începerea şi pe parcursul tratamentului cu Sitaxentan de sodium. Este important să faceţi lunar aceste analize de sânge pe toată durata tratamentului, chiar dacă nu aveţi nici un simptom.

Dacă observaţi oricare dintre următoarele semne:

1.      stare de rău (greaţă)

2.      stare de vomă (vărsături)

3.      pierderea poftei de mâncare

4.      febră

5.      stare neobişnuită de oboseală

6.      dureri de stomac (dureri abdominale)

7.      coloraţia galbenă a pielii şi a ochilor (icter)

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. Acestea pot fi semne care indică faptul că ficatul dumneavoastră nufuncţionează corect.

Investigaţii pentru anemie

Această analiză de sânge va fi efectuată înainte de începerea tratamentului, apoi la o lună şi la trei luni după ce aţi început să luaţi Thelin comprimate. După aceasta, analiza va continua să fie efectuată la fiecare trei luni pentru a se depista anemia (un număr scăzut de globule roşii).

Pentru siguranţa dumneavoastră, este foarte important să efectuaţi în mod regulat analize de sânge.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente. Acestea includ medicamente pe care le-aţi cumpărat fără prescripţie medicală, remedii din plante şi vitamine.

Aceste medicamente pot să interfereze cu efectele Thelinului.

Nu luaţi Thelin dacă urmaţi tratament cu Ciclosporină A.

Thelin trebuie utilizat cu precauţie în cazul în care luaţi sau începeţi să luaţi antagonişti ai vitaminei K (de exemplu: warfarină, acenocoumarol, fenprocomon sau fluindionă).

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje dacă aveţi stări de ameţeală.

Sarcina şi alăptarea

Dacă este posibil să rămâneţi gravidă, va trebui să utilizaţi o metodă contraceptivă eficace pe parcursul tratamentului cu Thelin. Medicul dumneavoastră va sfătui referitor la adoptarea metodei contraceptive potrivite. E posibil ca medicul dumneavoastră să recomande efectuarea lunară de teste de sarcină pe parcursul tratamentului cu Thelin.

Dacă menstruaţia întârzie sau dacă credeţi că s-ar putea să fi rămas gravidă, contactaţi imediat medicul. Este posibil ca acesta să vă recomande întreruperea tratamentul cu Thelin. Dacă sunteţi gravidă sau dacă doriţi acest lucru în viitorul apropiat, comunicaţi imediat acest lucru medicului dumneavoastră.

Nu alăptaţi dacă luaţi acest medicament, nu se cunoaşte dacă trece în lapte.

Informaţii importante privind unele componente ale Thelin

Comprimatele de Thelin conţin lactoză monohidrat. Dacă suferiţi de intoleranţă la unele glucide, contactaţi medicul înainte de a lua Thelin comprimate.

3. CUM SĂ LUAŢI THELIN

Doza uzuală este de o comprimat de 100 mg o dată pe zi.

Luaţi întotdeauna Thelin conform indicaţiilor medicului. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Încercaţi să luaţi tableta la aceeaşi oră din zi pentru a vă ajuta să vă reamintiţi. Înghiţiţi comprimatul întreg cu apă. Nu are importanţă dacă îl luaţi înainte sau după ce aţi mâncat. Nu luaţi mai mult de un comprimat în fiecare zi. Este posibil să fie nevoie să luaţi Thelin timp de o lună sau mai mult înainte de a resimţi vreun efect.

Dacă luaţi mai mult Thelin decât trebuie

Dacă daţi seama că aţi luat mai multe comprimate de Thelin decât v-a recomandat medicul (sau dacă altcineva v-a luat din comprimatele de Thelin), contactaţi imediat medicul. Dacă nu puteţi lua legătura cu medicul dumneavoastră, mergeţi la cel mai apropiat spital şi luaţi medicamentul cu dumneavoastră.

Dacă uitaţi să luaţi doza de Thelin

Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi doza pe care aţi omis-o cât mai curând posibil după ce v-aţi reamintit, dar nu luaţi două comprimate în aceeaşi zi.

Dacă încetaţi să luaţi Thelin

Discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a înceta să luaţi tratamentul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Thelin poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse foarte frecvente (cu probabilitate de a afecta mai mult de 1 din 10 pacienţi): cefalee

Reacţii adverse frecvente (cu probabilitate de a afecta mai mult de 1 din 100 pacienţi): umflarea mâinilor şi a picioarelor insomnie ,nas înfundat şi sângerări nazale ,sângerare a gingiilor ,stare de rău sau de vomă, constipaţie, dureri de stomac, indigestie şi diaree ,înroşirea feţei ,crampe ale muşchilor ,ameţeală ,senzaţie de oboseală ,sângele dumneavoastră necesită mai mult timp pentru a se coagula,îngălbenirea pielii sau a ochilor (icter) şi greaţă persistentă şi / sau vărsături care pot indica modificări în funcţiei hepatice

Reacţii adverse rare (cu probabilitate de a afecta mai puţin de 1 din 1000 pacienţi): Leziuni ale ficatului ,Iritaţii, Anemie (scăderea numărului de celule din sânge)

Pentru mai multe detalii referitoare la afectarea ficatului, consultaţi „Investigaţii pentru afecţiuni hepatice” din secţiunea 2.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să comunicaţi acest fapt medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ THELIN

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Thelin după depăşirea datei de expirare care este marcată pe blister, pe flacon sau pe cutia din carton după EXP: Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu depozitaţi la temperaturi mai mari de 25° C.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Thelin- Substanţa activă este sitaxentanul de sodiu.Celelalte componente sunt:Comprimatul conţine celuloză microcristalină (E460), lactoză monohidrat, hipromeloză (E464), glicolat sodic de amidon, stearat de magneziu (E470b), fosfat disodic anhidru (E339), ascorbilpalmitat (E304), edetat disodic şi and fosfat monobazic de sodiu (E339).

Filmul conţine acid stearic (E570b), hypromeloză (E464), celuloză microcristalină (E460), dioxid de titan (E171), oxid galben de fier deshidratat (E172), oxid roşu de fier deshidratat (E172) şi talc (E553b).

Cum arată comprimatele de Thelin şi conţinutul ambalajului

Comprimatele filmate de Thelin 100 mg sunt comprimate în formă de capsulă, de culoare galbenportocalie, având imprimat pe una din părţi simbolul T-100.Thelin este livrat în cutii de blistere de 14, 28, 56, şi 84 de comprimate şi în flacoane de 28 de
comprimate.Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

Producător:

Pfizer Service Company Hoge Wei 10 B-1930 Zaventem Belgia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België /Belgique / Belgien Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V. Pfizer S.A.Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България Magyarország

Pfizer HCP Corporation Pfizer Kft. Тел.: +359 2 970 43 33 Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika Malta

Pfizer s.r.o. V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel: +420-283-004-111 Tel : + 356 21 22 01 74

Danmark Nederland

Pfizer ApS Pfizer bv Tlf: +45 44 20 11 00 Tel: +31 (0)10 406 42 00

Deutschland Norge

Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0)30 550055 51000 Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti Österreich

Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372 6 405 328 Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα Polska

Pfizer Hellas A.E. Pfizer Polska Sp. z o.o. Τηλ: +30 210 6785800 Tel.: +48 22 335 61 00

España Portugal

Pfizer S.A. Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +34 91 490 99 00 Tel: +351 21 423 5500

France România

Pfizer Pfizer România S.R.L. Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 Tel: +40 21 207 28 00

Ireland Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja Tel: 1800 633 363 (toll free) farmacevtske dejavnosti, Ljubljana +44 (0)1304 616161 Tel: + 386 (0)1 52 11 400 Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.ema.europa.eu/. Există de asemenea şi link-uri cu alte websiteuri care se referă la boli rare şi la tratamentele acestora.

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Pfizer Luxembourg SARL

 

Organizačná zložka

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421–2–5941 8500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,

Pfizer AB

Τηλ: +35722818087

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvijà

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

 

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

 

Acest prospect a fost aprobat în

 

 

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
4 din 10 români suferă de hipertensiune arterială. Tu când ţi-ai măsurat ultima oară tensiunea? Aproape o treime din locuitorii planetei au hipertensiune arterială, iar jumătate dintre ei nu știu acest lucru, arată datele publicate deWorld Hypertension League. Mai mult, reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii susţin că tensiunea arterială crescută este răspunzătoare de pierderea...
Dr. Maria Dorobanţu: 40% dintre români au hipertensiune arterială. Foarte mulţi nu ştiu că au această boală Dr. Maria Dorobanţu, preşedintele Societăţii Române de Hipertensiune, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, că 40% dintre români suferă de hipertensiune arterială iar cei mai mulţi dintre aceştia nici nu ştiu că au această boală, deci nu se tratează.
Un nou tratament pentru hipertensiune arterială Un nou medicament indicat în tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale, profilaxia cardiovasculară (reducerea mortalităţii la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare aterotrombotice diagnosticate sau diabet zaharat de tip II) - Telmisartan Actavis (substanţa activă - telmisartan) - va fi lansat pe...
Oamenii săraci sunt mai predispuşi decât cei bogaţi la hipertensiune arterială (experţi) Oameni de ştiinţă suedezi asociază riscul de a dezvolta hipertensiune cu statutul social şi veniturile unei persoane. Cu cât este mai săracă familia în care creşte copilul, cu atât creşte probabilitatea ca acesta la vârstă adultă să aibă hipertensiune, potrivit postului de televiziune RTL.
Peste un miliard de persoane din întreaga lume suferă de hipertensiune arterială (studiu) Numărul persoanelor care suferă de hipertensiune în lume s-a dublat în ultimii 40 de ani, ajungând la peste un miliard, din care majoritatea trăiesc în ţări în curs de dezvoltare şi peste jumătate în Asia, conform unui studiu dat publicităţii miercuri, relatează AFP.
Peste 45% din populaţia adultă a României - cu hipertensiune arterială În România, hipertensiunea arterială afectează 45,1% din populaţia adultă, potrivit rezultatelor celui mai recent studiu - SEPHAR III, efectuat de Societatea Română de Hipertensiune şi dat vineri publicităţii.