CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ZAVESCA
Denumire ZAVESCA
Descriere Zavesca este indicată la pacienţi adulţi, pentru tratamentul pe cale orală al bolii Gaucher de tip I, uşoară până la moderată. Zavesca poate fi utilizată numai în tratamentul pacienţilor care nu pot fi supuşi terapiei de substituţie enzimatică
Denumire comuna internationala MIGLUSTATUM
Actiune terapeutica ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM DIFERITE PRODUSE PENTRU TRACT DIGESTIV SI METABOLISM
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Capsule
Concentratia 100mg
Ambalaj Cutie x 4 blist Al/Aclar x 21 caps.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC A16AX06
Firma - Tara producatoare ACTELION PHARMACEUTICALS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata ACTELION REGISTRATION LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ZAVESCA ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre ZAVESCA, capsule       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zavesca 100 mg capsule.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine miglustat 100 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule.

Capsule de culoare albă, imprimate cu negru cu „OGT 918” pe capacul capsulei şi cu „100” pe corpul capsulei.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Zavesca este indicată la pacienţi adulţi, pentru tratamentul pe cale orală al bolii Gaucher de tip I, uşoară până la moderată. Zavesca poate fi utilizată numai în tratamentul pacienţilor care nu pot fi supuşi terapiei de substituţie enzimatică (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

Zavesca este indicată pentru tratamentul manifestărilor neurologice progresive la pacienţi adulţi şi copii, cu boală Niemann-Pick de tip C (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Terapia trebuie efectuată de medici cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu boală Gaucher sau cu boală Niemann – Pick de tip C, în funcţie de situaţie.

Zavesca se poate administra cu sau fără alimente.

Doza în boala Gaucher de tip I

Doza iniţială recomandată pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu boală Gaucher de tip I este de 100 mg de trei ori pe zi.

La unii pacienţi, poate fi necesară reducerea temporară a dozei la 100 mg o dată sau de două ori pe zi, din cauza diareei.

Nu există experienţă privind utilizarea Zavesca la pacienţii cu boală Gaucher de tip I şi vârstă sub 18 ani. De aceea, nu se recomandă utilizarea Zavesca la copii şi adolescenţi cu boală Gaucher de tip I. Nu există experienţă privind utilizarea Zavesca la pacienţii cu vârsta peste 70 ani.

Doza în boala Niemann-Pick de tip C

Doza recomandată pentru tratamentul pacienţilor adulţi şi adolescenţi cu boală Niemann-Pick de tip C este de 200 mg de trei ori pe zi.

La pacienţii sub vârsta de 12 ani, doza trebuie ajustată în funcţie de suprafaţa corporală, aşa cum este prezentat mai jos.

 

Suprafaţa corporală (m2)

Doza recomandată

> 1,25

200 mg de trei ori pe zi

> 0,88 – 1,25

200 mg de două ori pe zi

> 0,73 – 0,88

100 mg de trei ori pe zi

> 0,47 – 0,73

100 mg de două ori pe zi

≤ 0,47

100 mg o dată pe zi

 

La unii pacienţi poate fi necesară reducerea temporară a dozei din cauza diareei.

Avantajele tratamentului pacienţilor cu Zavesca trebuie evaluate periodic (vezi pct. 4.4).

Experienţa privind utilizarea Zavesca la pacienţii cu boală Niemann-Pick de tip C şi vârstă sub 4 ani este limitată.

Insuficienţă renală

Datele farmacocinetice indică faptul că pacienţii cu insuficienţă renală prezintă o expunere sistemică crescută la miglustat. La pacienţii cu un clearance al creatininei ajustat de 50-70 ml/min şi 1,73 m2, administrarea începe cu doza de 100 mg de două ori pe zi la pacienţii cu boală Gaucher de tip I şi cu doza de 200 mg de două ori pe zi (ajustată în funcţie de suprafaţa corporală la pacienţii cu vârsta sub 12 ani), la pacienţii cu boală Niemann-Pick de tip C.

La pacienţii cu un clearance al creatininei ajustat de 30-50 ml/min şi 1,73 m2, administrarea începe cu doza de 100 mg o dată pe zi la pacienţii cu boală Gaucher de tip I şi cu doza de 100 mg de două ori pe zi (ajustată în funcţie de suprafaţa corporală la pacienţii cu vârsta sub 12 ani), la pacienţii cu boala Niemann-Pick de tip C. Nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală severă – clearance al creatininei < 30 ml/min şi 1,73 m2 (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Insuficienţă hepatică

Nu s-a evaluat utilizarea Zavesca la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deşi nu s-au efectuat comparaţii directe cu terapia de substituţie enzimatică (TSE) la pacienţii cu boală Gaucher de tip I netrataţi anterior, nu s-a evidenţiat ca eficacitatea sau siguranţa Zavesca să fie superioare comparativ cu cele ale TSE. TSE constituie opţiunea standard pentru pacienţii care necesită tratament pentru boala Gaucher de tip I (vezi pct. 5.1). Nu s-au evaluat în mod specific eficacitatea şi siguranţa Zavesca la pacienţii cu boală Gaucher severă.

În studiile clinice, aproximativ 38% dintre pacienţii cu boală Gaucher de tip 1 şi 58% dintre pacienţii cu boală Niemann Pick de tip C care au participat la un studiu clinic, au raportat sub tratament tremor. În boala Gaucher de tip 1, acest tremor a fost descris ca un tremor fiziologic exagerat la nivelul membrelor superioare. Tremorul a debutat în general în timpul primei luni de tratament, iar în multe cazuri a cunoscut o rezoluţie într-un interval de 1-3 luni, în timpul tratamentului. Reducerea dozei poate ameliora tremorul, în general în câteva zile, însă uneori poate fi necesară întreruperea tratamentului.

Se recomandă monitorizarea cu regularitate a concentraţiei plasmatice a vitaminei B12, din cauza ratei ridicate a deficitului de vitamina B12 la pacienţii cu boală Gaucher de tip I.

La pacienţii trataţi cu Zavesca s-au raportat cazuri de neuropatie periferică, cu sau fără afecţiuni concomitente, ca deficitul de vitamina B12 sau gamapatia monoclonală. Neuropatia periferică pare să fie mai frecventă la pacienţii cu boală Gaucher de tip I comparativ cu populaţia generală. Toţi pacienţii trebuie evaluaţi neurologic înaintea iniţierii tratamentului, iar ulterior trebuie efectuate evaluări repetate. La pacienţii care dezvoltă simptome cum sunt amorţeli şi furnicături, trebuie reevaluat atent raportul risc/beneficiu.

Evenimente gastro-intestinale, în special diaree, s-au observat la peste 80% dintre pacienţi, fie la iniţierea tratamentului, fie intermitent, în timpul tratamentului (vezi pct 4.8). Mecanismul de producere constă probabil în inhibarea dizaharidazelor din tractul gastro-intestinal. În majoritatea cazurilor, acestea sunt uşoare şi se aşteaptă remiterea lor spontană în timpul tratamentului. În practica clinică, diareea s-a observat ca răspuns la modificarea dietei (reducerea ingestiei de lactoză şi carbohidraţi), la administrarea Zavesca independentă de mese, şi/sau la medicamente antidiareice cum este loperamidă. La unii pacienţi, poate fi necesară reducerea temporară a dozei. Pacienţii cu diaree cronică sau alte manifestări gastro-intestinale persistente care nu răspund la aceste măsuri, trebuie investigaţi conform cu practica clinică. Zavesca nu a fost evaluată la pacienţii cu antecedente semnificative de tulburări gastro-intestinale, inclusiv tulburări inflamatorii intestinale.

Pacienţii de sex masculin trebuie să utilizeze metode contraceptive sigure în timpul tratamentului cu Zavesca. Studiile la şobolan au evidenţiat că miglustatul are efecte negative asupra spermatogenezei şi a parametrilor spermatici şi că scade fertilitatea (vezi pct. 4.6 şi 5.3). Până la obţinerea de noi informaţii, pacienţii de sex masculin trebuie să înceteze tratamentul cu Zavesca înainte de concepţie şi trebuie să utilizeze metode contraceptive sigure timp de încă 3 luni de la încetarea tratamentului.

Din cauza experienţei limitate, se recomandă utilizarea cu precauţie a Zavesca la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică. Există o strânsă corelaţie între funcţia renală şi clearance-ul miglustatului, iar la pacienţii cu insuficienţă renală severă, expunerea la miglustat este semnificativ crescută (vezi pct. 5.2). Deoarece, în prezent experienţa clinică este insuficientă la aceşti pacienţi nu pot fi făcute recomandări de dozaj. Nu se recomandă utilizarea Zavesca la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min şi 1,73 m2).

Boala Niemann-Pick de tip C

Beneficiile tratamentului cu Zavesca pentru manifestările neurologice la pacienţii cu boală Niemann-Pick de tip C trebuie evaluate periodic, de exemplu la fiecare 6 luni; continuarea tratamentului trebuie reevaluată după cel puţin 1 an de tratament cu Zavesca.

La unii pacienţi copii cu boală Niemann –Pick de tip C s-a raportat scăderea creşterii în prima fază de tratament cu miglustat, când creşterea ponderală iniţial redusă poate fi însoţită sau urmată de scăderea creşterii în înălţime. Creşterea trebuie monitorizată în timpul tratamentului cu Zavesca la pacienţii copii şi adolescenţi; pentru continuarea terapiei, raportul risc/beneficiu trebuie reevaluat în fiecare caz în parte.

La unii pacienţi cu boală Niemann-Pick de tip C trataţi cu Zavesca s-a observat scăderea uşoară a numărului de trombocite, care nu s-a asociat cu sângerări. La pacienţii incluşi în studiul clinic, 40%-50% dintre pacienţi au avut un număr de trombocite mai mic decât limita inferioară a valorii normale la momentul includerii în studiu. La aceşti pacienţi se recomandă monitorizarea numărului de trombocite.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Conform unor date limitate, administrarea Zavesca concomitent cu Cerezyme la pacienţi cu boala Gaucher de tip I poate avea drept rezultat scăderea expunerii la miglustat (într-un studiu de mică întindere, pe grupuri paralele, s-a observat reducerea cu aproximativ 22% a Cmax şi reducerea cu aproximativ 14% a ASC). Acelaşi studiu a arătat şi că Zavesca nu are niciun efect sau are un efect limitat asupra farmacocineticii Cerezyme.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea miglustatului la femeile gravide. Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra funcţiei de reproducere, inclusiv distocie (vezi pct. 5.3).

Nu se cunoaşte riscul potenţial la om. Miglustatul traversează bariera feto-placentară şi nu trebuie utilizat în timpul sarcinii. Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive.

Nu se cunoaşte dacă miglustatul se excretă în laptele matern. Zavesca nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Pacienţii de sex masculin trebuie să utilizeze metode contraceptive sigure în perioada în care iau Zavesca şi timp de 3 luni după terminarea tratamentului (vezi pct. 4.4 şi 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele Zavesca asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, un eveniment advers raportat foarte frecvent a fost ameţeala, iar pacienţii care prezintă ameţeală nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În nouă studii clinice realizate la diferite indicaţii terapeutice, 206 pacienţi au fost trataţi cu Zavesca în doze de 50-200 mg de trei ori pe zi, de-a lungul unei perioade medii de 2,2 ani. Dintre aceşti pacienţi, 90 aveau boala Gaucher de tip I şi 40 au avut boală Niemann-Pick de tip C. Reacţiile adverse au fost în general uşoare până la moderate şi au apărut cu o frecvenţă similară la toate indicaţiile şi dozele testate. Reacţiile adverse cele mai frecvente au fost gastro-intestinale, cu diaree şi alte tulburări la nivel abdominal, precum şi scăderea în greutate.

Mai jos sunt prezentate reacţiile adverse la medicament, definite ca reacţii adverse emergente tratamentului, raportate de către investigator ca fiind legate de tratament, care au apărut la > 1% dintre pacienţi, clasificate pe aparate, sisteme şi organe în funcţie de frecvenţa de apariţie (foarte frecvente: ≥ 1/10, frecvente: ≥ 1/100 < 1/10). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente: trombocitopenie

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente: scădere ponderală

Frecvente: anorexie, scăderea apetitului alimentar

Tulburări psihice

Frecvente insomnie, scăderea libidoului

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente: tremor,

Frecvente: neuropatie periferică, cefalee, parestezii, ameţeală, ataxie, hipoestezie

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente: diaree, flatulenţă, dureri abdominale

Frecvente: Greaţă, vărsături, distensie/disconfort abdominal, constipaţie, dispepsie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente: spasme musculare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: oboseală, astenie

Investigaţii diagnostice

Frecvente: rezultate anormale ale studiilor privind conducerea nervoasă

Scăderea ponderală s-a observat la aproximativ 60% dintre pacienţi. Efectul maxim s-a observat la 12 luni, cu o scădere ponderală medie de 6-7% din greutate, cu o tendinţă ulterioară de creştere ponderală către valoarea prezentă la iniţierea tratamentului.

Zavesca a fost studiat în indicaţii în care anumite evenimente raportate ca RAM, cum sunt simptomele/semnele neurologice şi trombocitopenia, se pot datora şi unei boli subiacente.

În timpul studiilor clinice cu Zavesca la boala Gaucher de tip I, s-au raportat cazuri izolate de disfuncţie cognitivă. Nu s-a stabilit o relaţie de cauzalitate cu Zavesca.

4.9 Supradozaj

Nu s-au evidenţiat simptome acute de supradozaj. În studiile clinice, Zavesca s-a administrat în doze de până la 3000 mg/zi timp de până la şase luni la pacienţi cu HIV pozitiv. Evenimentele adverse observate au inclus granulocitopenie, ameţeală şi paraestezii. De asemenea, s-au observat leucopenie şi neutropenie la un grup similar de pacienţi cărora li s-au administrat doze de 800 mg/zi sau mai mari.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism, codul ATC: A16AX06.

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că, datorită rarităţii bolii, nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an informaţiile noi privind medicamentul şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Boala Gaucher de tip I

Boala Gaucher este o afecţiune metabolică ereditară care apare din cauza unui deficit de degradare a glucozilceramidei, deficit care are drept rezultat retenţia lizozomală a acestei substanţe şi patologia extinsă. Miglustatul este un inhibitor al glucozilceramid sintetazei, enzimă responsabilă de prima etapă a sintezei majorităţii glicolipidelor. In vitro, glucozilceramid sintetaza este inhibată de miglustat cu o CI50 de 20-37 µM. În plus, activitatea inhibitorie a glucozilceramidazei non-lizozomale a fost demonstrată experimental in vitro. Activitatea inhibitorie asupra glucozilceramid sintetazei stă la baza terapiei de reducere a substratului în boala Gaucher.

S-a desfăşurat un studiu pivot cu Zavesca la pacienţi la care nu s-a putut administra TSE sau care nu au dorit să utilizeze TSE. Motivele pentru care nu s-a putut administra TSE au inclus dificultăţi în administrarea perfuziei intravenoase şi de acces venos. În acest studiu non-comparativ cu durata de 12 luni au fost incluşi 28 pacienţi cu boală Gaucher de tip I, dintre care 22 au încheiat studiul. La 12 luni, s-au înregistrat o reducere medie a volumului ficatului de 12,1% şi o reducere medie a volumului splinei de 19,0%. S-au observat o creştere medie a concentraţiei hemoglobinei de 0,26 g/dl şi o creştere medie a numărului de trombocite de 8,29 × 109/l. Ulterior, 18 pacienţi au continuat să utilizeze Zavesca în cadrul unui protocol de tratament extins opţional. S-a evaluat beneficiul clinic pentru 13 pacienţi, la 24 şi la 36 luni. După 3 ani de tratament continuu cu Zavesca, reducerea medie a volumului ficatului şi splinei a fost de 17,5%, respectiv 29,6%. S-a observat o creştere medie a numărului de trombocite de 22,2 × 109/l şi o creştere medie a concentraţiei hemoglobinei de 0,95 g/dl.

Un al doilea studiu, controlat, randomizat a inclus 36 pacienţi trataţi timp de minim 2 ani cu TSE şi repartizaţi în trei grupuri de tratament: continuarea tratamentului cu Cerezyme, Cerezyme în asociere cu Zavesca sau trecerea la Zavesca. Acest studiu s-a desfăşurat pe o perioadă de 6 luni de comparaţie randomizată, urmată de o prelungire de 18 luni, în care toţi pacienţii au primit Zavesca în monoterapie. În primele 6 luni, la pacienţii care au trecut la Zavesca, volumul ficatului şi al splinei şi valorile hemoglobinei au rămas neschimbate. La unii pacienţi s-au observat reduceri ale numărului de trombocite şi creşteri ale activităţii chitotriozidazei, ceea ce a indicat că monoterapia cu Zavesca ar putea să nu menţină acelaşi control al activităţii bolii la toţi pacienţii. 29 pacienţi au continuat în perioada de prelungire. Comparativ cu măsurările efectuate la 7 luni, controlul bolii a fost neschimbat după 18 şi 24 luni de monoterapie cu Zavesca (20, respectiv 6 pacienţi). Niciun pacient nu a prezentat o deteriorare rapidă a bolii Gaucher de tip I după trecerea la monoterapie cu Zavesca.

În cele două studii de mai sus s-a utilizat o doză zilnică totală de 300 mg Zavesca, divizată în trei doze. S-a mai efectuat un studiu monoterapeutic suplimentar la 18 pacienţi cu o doză zilnică totală de 150 mg, iar rezultatele indică o eficacitate redusă comparativ cu doza zilnică totală de 300 mg.

Manifestările osoase ale bolii Gaucher de tip I au fost evaluate în 3 studii clinice deschise efectuate la pacienţi trataţi cu miglustat 100 mg de trei ori pe zi timp de maxim 2 ani (n = 72). Într-o analiză grupată a datelor necontrolate, scorurile Z ale densităţii minerale osoase la nivelul coloanei vertebrale lombare şi la nivelul colului femural au crescut cu mai mult de 0,1 unităţi faţă de valorile iniţiale la 27 (57%) şi 28 (65%) dintre pacienţii la care s-a efectuat măsurarea densităţii osoase longitudinale. Nu au existat cazuri de criză osoasă, necroză avasculară sau fractură pe durata tratamentului.

Boala Niemann-Pick de tip C

Boala Niemann-Pick de tip C este o tulburare neurodegenerativă foarte rară, invariabil progresivă şi în cele din urmă letală, caracterizată prin tulburări ale circulaţiei intracelulare a lipidelor. Manifestările neurologice sunt considerate secundare acumulării anormale a glicosfingolipidelor în celulele neuronale şi gliale.

Datele care susţin siguranţa şi eficacitatea Zavesca în boala Niemann-Pick de tip C provin dintr-un studiu clinic de tip prospectiv, deschis şi dintr-un studiu retrospectiv. Studiul clinic a inclus 29 adulţi şi pacienţi tineri pe o perioadă de control de 12 luni, urmată de terapie de extensie pentru o durată medie totală de 3,9 ani şi până la 5,6 ani. În plus, 12 pacienţi copii au fost înrolaţi într-un substudiu necontrolat pentru o durată medie totală de 3,1 ani şi până la 4,4 ani. Dintre cei 41 pacienţi înrolaţi în studiul clinic, 14 pacienţi au fost trataţi cu Zavesca timp de peste 3 ani. Studiul retrospectiv a inclus cazuistica a 66 pacienţi trataţi cu Zavesca în afara studiului clinic, pentru o durată medie de 1,5 ani. Ambele seturi de date au inclus pacienţi copii, adolescenţi şi adulţi, cu intervale de vârstă între 1 an şi 43 ani. Doza uzuală de Zavesca la pacienţii adulţi a fost de 200 mg de trei ori pe zi, iar la pacienţii copii doza a fost ajustată în funcţie de suprafaţa corporală.

În general, datele arată că tratamentul cu Zavesca poate reduce evoluţia simptomelor neurologice relevante din punct de vedere clinic, la pacienţii cu boală Niemann-Pick de tip C.

Beneficiile tratamentului cu Zavesca pentru manifestările neurologice la pacienţii cu boală Niemann-Pick de tip C trebuie evaluate periodic, de exemplu la fiecare 6 luni; continuarea tratamentului trebuie reevaluată după cel puţin 1 an de tratament cu Zavesca (vezi pct. 4.4).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Parametrii farmacocinetici ai miglustatului s-au evaluat la subiecţi sănătoşi, la un mic număr de pacienţi cu boală Gaucher de tip I, cu boală Fabry, la pacienţi infectaţi cu HIV şi la adulţi, adolescenţi şi copii cu boală Niemann-Pick de tip C sau boală Gaucher de tip 3.

Miglustatul a demonstrat o cinetică lineară cu doza şi independentă de timp. La subiecţii sănătoşi, miglustatul se absoarbe rapid. Concentraţiile plasmatice maxime sunt atinse la aproximativ 2 ore de la administrarea dozei. Nu s-a determinat biodisponibilitatea absolută. Administrarea concomitentă a alimentelor scade rata absorbţiei (Cmax a scăzut cu 36%, iar tmax a crescut cu 2 ore), dar nu are un efect statistic semnificativ asupra gradului de absorbţie al miglustatului (ASC a scăzut cu 14%).

Volumul aparent de distribuţie al miglustatului este de 83 l. Miglustatul nu se leagă de proteinele plasmatice. Miglustat se elimină, în principal, prin excreţie renală, iar recuperarea urinară a medicamentului nemodificat reprezintă 70-80% din doză. Clearance-ul aparent în urma administrării orale (CL/F) este de 230 ± 39 ml/min. Timpul de înjumătăţire plasmatică mediu este de 6-7 ore.

În urma administrării unei doze unice de 100 mg 14C-miglustat la voluntari sănătoşi, 83% din radioactivitate a fost regăsită în urină şi 12% în materiile fecale. S-au identificat câţiva metaboliţi în urină şi materii fecale. Metabolitul care s-a regăsit în cantitatea cea mai mare în urină a fost miglustat glucuronid, reprezentând 5% din doză. Timpul de înjumătăţire terminal al radioactivităţii în plasmă a fost de 150 ore, ceea ce sugerează prezenţa unuia sau mai multor metaboliţi cu un timp de înjumătăţire plasmatică foarte lung. Metabolitul respectiv nu a fost identificat, dar este posibil să se acumuleze şi să atingă concentraţii care să le depăşească pe cele ale miglustatului la starea de echilibru.

Farmacocinetica miglustatului este similară la pacienţii adulţi cu boală Gucher de tip I şi la pacienţii cu boală Niemann-Pick de tip C, comparativ cu subiecţii sănătoşi. S-au obţinut date farmacocinetice la pacienţii copii cu boală Gaucher de tip 3 cu vârsta cuprinsă între 3 şi 15 ani şi la pacienţii cu boală Niemann-Pick de tip C cu vârsta cuprinsă între 5 şi 16 ani. Doza de 200 mg de trei ori pe zi la copii, ajustată în funcţie de suprafaţa corporală, a determinat valori ale Cmax şi ASCτ de aproximativ două ori mai mari decât cele obţinute după administrarea unei doze de 100 mg de trei ori pe zi, la pacienţii cu boală Gaucher de tip I; aceste valori sunt compatibile cu farmacocinetica miglustatului, liniară în funcţie de doză. La starea de echilibru, concentraţia miglustatului în lichidul cefalorahidian la şase pacienţi cu boală Gaucher de tip 3 a fost de 31,4–67,2% faţă de cea plasmatică.

Datele limitate disponibile la pacienţii cu boala Fabry şi insuficienţă renală au evidenţiat că CL/F scade odată cu diminuarea funcţiei renale. Numărul de subiecţi cu insuficienţă renală uşoară şi moderată a fost foarte mic, iar datele sugerează o scădere aproximativă a CL/F de 40%, respectiv 60% la subiecţii cu insuficienţă renală uşoară, respectiv moderată (vezi pct. 4.2). Datele privind insuficienţa renală severă sunt limitate la doi pacienţi cu clearance-ul creatininei cuprins în intervalul 18-29 ml/min şi nu pot fi extrapolate sub această limită. Aceste date sugerează o scădere a CL/F de cel puţin 70% la pacienţii cu insuficienţă renală severă.

În afara datelor disponibile, nu s-au observat corelaţii sau tendinţe semnificative între parametrii farmacocinetici ai miglustatului şi variabilele demografice (vârstă, IMC, sex sau rasă).

Nu sunt disponibile date farmacocinetice la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau la vârstnici (> 70 ani).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Efectele principale comune tuturor speciilor au fost scăderea ponderală şi diareea şi, la doze crescute, afectarea mucoasei gastro-intestinale (eroziuni şi ulceraţii). Alte efecte observate la animale, la doze cu un nivel de expunere similare cu sau moderat mai ridicate decât nivelul de expunere clinică, au fost: modificări la nivelul organelor limfoide la toate speciile testate, valori anormale ale transaminazelor, vacuolizarea tiroidei şi pancreasului, cataracte, nefropatie şi alterări ale miocardului la şobolani. Aceste efecte sunt considerate secundare debilitante.

La administrarea de miglustat la masculi şi femele de şobolani Sprague-Dawley, prin gavaj oral, timp de 2 ani în doze de 30, 60 şi 180 mg/kg şi zi, a rezultat o incidenţă crescută a hiperplaziei celulelor testiculare interstiţiale (celule Leyding) şi adenoamelor la şobolanii masculi, la toate dozele. Expunerea sistemică la cea mai mică doză a fost mai mică sau comparabilă cu cea observată la om (pe baza ASC0-∞) la doza umană recomandată. Doza la care nu s-au observat efecte (NOEL) nu a fost stabilită şi efectul nu a fost dependent de doză. Nu a existat o legatură directă între medicament şi creşterea incidenţei tumorilor la masculii şi femelele de şobolan, la niciun alt organ. Studiile privind mecanismul au evidenţiat un mecanism specific la şobolan, considerat a avea o relevanţă scăzută la om.

La administrarea de miglustat masculilor şi femelelor de şoareci CD1, prin gavaj oral, timp de 2 ani, în doze de 210, 420 şi 840/500 mg/kg şi zi (reducerea dozei după jumătate de an) a rezultat o incidenţă crescută a leziunilor hiperplastice şi inflamatorii a intestinului gros, la ambele sexe. Administrarea se face cu doze de mg/kg şi zi care se corectează luând în considerare excreţia fecală, astfel că dozele corespund la 8, 16 şi 33/19 ori doza umană maximă recomandată (200 mg de trei ori pe zi). Carcinoame ale intestinului gros apărute ocazional la toate dozele au o statistică semnificativ crescută în cazul grupului cu doze mari. Relevanţa acestor fenomene la om nu poate fi exclusă. Nu a existat o legătură directă între medicament şi creşterea incidenţei tumorilor şi în alte organe.

Miglustat nu a evidenţiat niciun potenţial mutagen sau clastogen, în urma efectuării bateriei standard de teste de genotoxicitate.

Studiile privind toxicitatea după doze repetate la şobolan au evidenţiat efecte asupra epiteliului tubular seminifer. Alte studii au evidenţiat alterări ale parametrilor spermatici (motilitate şi morfologie), corelate cu o reducere a fertilităţii. Aceste efecte au apărut la niveluri de expunere similare nivelului de expunere clinică, însă sunt reversibile. Miglustatul a afectat supravieţuirea embrionară/fetală la şobolan şi iepure, s-au raportat distocie, creşterea pierderilor postimplantare şi o incidenţă crescută a anomaliilor vasculare la iepure. Aceste efecte pot să apară parţial din cauza toxicităţii materne.

Într-un studiu cu durata de 1 an, s-au observat modificări în lactaţia şobolanilor femele. Nu se cunoaşte mecanismul de producere al acestui efect.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei:

Amidon glicolat de sodiu,

Povidonă (K30),

Stearat de magneziu.

Învelişul capsulei:

Gelatină,

Apă,

Dioxid de titan (E171).

Cerneală de imprimare:

Oxid negru de fer (E172)

Shellac.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din ACLAR/ALU ambalate în cutie cu 4 blistere, fiecare blister conţinând 21 capsule, în total 84 capsule.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Actelion Registration Ltd

BSI Building 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/238/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

20 noiembrie 2002

20 noiembrie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Basler Strasse 63-65

79100 Freiburg

Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Plan de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă prezentate în detaliu în Planul de farmacovigilenţă, după cum s-a convenit în versiunea 7 a Planului de management al riscului (PMR) din data de 6 decembrie 2010, prezentat în Modulul 1.8.2. al Autorizaţiei de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de către CHMP.

Conform Ghidurilor CHMP cu privire la Sistemele de management al riscurilor pentru medicamente de uz uman, PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat privind siguranţa (RPAS).

În plus, trebuie depus un PMR actualizat

• Când se primesc informaţii noi care pot avea un impact asupra Specificaţiilor actuale privind siguranţa, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

• În interval de 60 zile de la atingerea unui obiectiv important (farmacovigilenţă sau de reducere la minimum riscului)

• La cererea Agenţiei Europeene a Medicamentului

DAPP va continua să depună anual RPAS, exceptând cazul în care CHMP solicită altceva.

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, prezentat în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; rezultatele acestuia vor reprezenta baza reevaluării anuale a raportului beneficiu/risc.

Aspecte clinice:

1. Actelion se angajează să continue Programul de Supraveghere Post-Autorizare (PSPA) extins privind Zavesca în UE, în scopul educării medicilor care prescriu Zavesca despre utilizarea corespunzătoare a medicamentului şi al solicitării active de informaţii privind siguranţa de la cât mai mulţi pacienţi care utilizează Zavesca, în vederea amendării Rapoartelor Periodice Actualizate privind Siguranţa (RPAS).

PSPA, în forma depusă anterior şi aprobată de către Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP), va fi implementat în continuare înainte de lansarea Zavesca în fiecare stat membru.

Rezumatul informaţiilor privind siguranţa va însoţi Reevaluările anuale/RPAS.

2. Actelion va desfăşura un studiu în regim deschis în scopul furnizării datelor privind siguranţa şi eficacitatea la pacienţii care au trecut de la terapia de substituţie enzimatică (TSE) la Zavesca. Codul acestui studiu este OGT 918-011.

Actualizări privind progresele vor însoţi Reevaluările anuale/RPAS.

La încheierea studiului, un raport final de studiu va fi depus la CHMP.

3. Actelion va desfăşura un studiu observaţional de antecedente naturale la 100 pacienţi cu boală Gaucher de tip I, luând în considerare Recomandarea Ştiinţifică exprimată în 2003. Studiul va fi desfăşurat împreună cu Grupul European de Lucru pentru Boala Gaucher (EWGGD). Acest studiu are drept scop aprofundarea cunoştinţelor despre aspectele neurologice ale bolii Gaucher de tip I. Ulterior vor fi colectate date longitudinale privind cohorta de pacienţi, pe o perioadă de 2 ani. Codul acestui studiu este OGT 918-018.

Actualizări privind progresele vor însoţi Reevaluările anuale/RPAS.

La încheierea studiului, un raport final de studiu va fi depus la CHMP.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zavesca 100 mg capsule

Miglustat

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine miglustat 100 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

84 capsule

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP LL/AAAA

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Actelion Registration Ltd

BSI Building 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/238/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Zavesca

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zavesca 100 mg capsule

Miglustat

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Actelion Registration Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP LL/AAAA

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Zavesca 100 mg capsule

Miglustat

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Zavesca şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să luaţi Zavesca

3. Cum să luaţi Zavesca

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Zavesca

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZAVESCA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Zavesca face parte dintr-o grupă de medicamente care acţionează asupra metabolismului. Acest medicament este utilizat pentru tratamentul a două afecţiuni:

Zavesca este utilizat pentru tratamentul bolii Gaucher de tip I, uşoară până la moderată

În boala Gaucher de tip I, o substanţă numită glucozilceramidă nu este eliminată din organism. Aceasta se acumulează în anumite celule ale sistemului imunitar al organismului. Acest proces are drept rezultat creşterea volumului ficatului şi splinei, anomalii la nivelul celulelor sanguine şi afectare osoasă.

Tratamentul uzual pentru boala Gaucher de tip I este terapia de substituţie enzimatică. Zavesca se utilizează numai în cazul în care pacientul nu poate fi supus terapiei de substituţie enzimatică.

De asemenea, Zavesca este utilizată pentru tratamentul simptomelor neurologice ale bolii Niemann-Pick de tip C.

Dacă aveţi boala Niemann-Pick de tip C, în celulele din creier se acumulează grăsimi, cum sunt glicosfingolipidele. Aceasta poate determina tulburări ale funcţiilor neurologice, cum sunt mişcările ochilor, echilibrul, deglutiţia (înghiţirea) şi memoria, dar şi convulsii.

Zavesca acţionează prin inhibarea unei enzime numite „glucozilceramid-sintetază”, responsabilă de primul pas în sinteza majorităţii glicosfingolipidelor.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ZAVESCA

Nu luaţi Zavesca

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la miglustat sau la oricare dintre celelalte componente ale Zavesca. Dacă aceasta este valabilă în cazul dumneavoastră, spuneţi-i medicului dumneavoastră. Nu luaţi Zavesca.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Zavesca

- dacă suferiţi de boli renale

- dacă suferiţi de boli hepatice

Dacă vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii, informaţi-l pe medicul dumneavoastră înainte să luaţi Zavesca.

Medicul dumneavoastră va efectua următoarele teste înainte de începerea tratamentului şi în timpul tratamentului cu Zavesca:

- testarea sensibilităţii nervoase la nivelul membrelor superioare şi inferioare

- determinarea concentraţiilor plasmatice de vitamină B12.

- monitorizarea creşterii - dacă sunteţi copil sau adolescent cu boală Niemann-Pick de tip C

- monitorizarea numărului de trombocite sanguine - dacă sunteţi un pacient cu boală Niemann-Pick de tip C.

Aceste teste se efectuează deoarece, în timpul tratamentului cu Zavesca, unii pacienţi au prezentat senzaţii de furnicături sau amorţeli la nivelul membrelor superioare şi inferioare, sau o scădere în greutate. Testele ajută medicul dumneavoastră să decidă dacă aceste efecte apar din cauza bolii dumneavoastră sau a altor afecţiuni existente sau sunt reacţii adverse ale Zavesca (vezi pct. 4 pentru detalii).

Dacă aveţi diaree, medicul dumneavoastră vă poate recomanda să schimbaţi regimul alimentar, pentru a reduce cantitatea de lactoză şi carbohidraţi ingerată, să nu administraţi Zavesca concomitent cu alimentele, sau să reduceţi temporar doza. În unele cazuri, medicul dumneavoastră vă poate prescrie medicamente antidiareice cum este loperamida. Dacă diareea nu răspunde la aceste măsuri sau dacă aveţi orice alt disconfort abdominal, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. În acest caz, medicul dumneavoastră vă poate indica investigaţii suplimentare.

Pacienţii de sex masculin trebuie să utilizeze metode contraceptive sigure în timpul tratamentului cu Zavesca şi timp de 3 luni de la încetarea tratamentului.

Utilizarea altor medicamente

Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă utilizaţi Cerezyme sau alte medicamente care conţin imiglucerază, care se utilizează uneori concomitent cu Zavesca. Acestea pot reduce cantitatea de Zavesca din organismul dumneavoastră.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi sau aţi utilizat recent oricare alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Zavesca împreună cu alimente şi băuturi

Zavesca se poate administra cu sau fără alimente. Capsulele se înghit întregi, cu un pahar de apă.

Sarcina şi alăptarea

Nu utilizaţi Zavesca dacă sunteţi gravidă sau dacă intenţionaţi să deveniţi. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. În timpul tratamentului cu Zavesca, utilizaţi metode contraceptive sigure. Nu alăptaţi în timpul tratamentului cu Zavesca.

Pacienţii de sex masculin trebuie să utilizeze metode sigure de contracepţie pe durata tratamentului cu Zavesca şi timp de 3 luni după terminarea tratamentului.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Zavesca vă poate da o senzaţie de ameţeală. Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje dacă simţiţi ameţeală.

3. CUM SĂ LUAŢI ZAVESCA

Luaţi întotdeauna Zavesca exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur cu privire la oricare dintre instrucţiuni.

Pentru boala Gaucher de tip 1: Pentru adulţi, doza uzuală este o capsulă (100 mg) de trei ori pe zi (dimineaţa, după-amiaza şi seara). Aceasta înseamnă o doză maximă zilnică de trei capsule (300 mg).

Pentru boala Niemann-Pick de tip C: Pentru adulţi şi adolescenţi, doza uzuală este de două capsule (200 mg) de trei ori pe zi (dimineaţa, după-amiaza şi seara). Aceasta înseamnă o doză maximă zilnică de şase capsule (600 mg).

Dacă aveţi vârsta sub 12 ani, medicul dumneavoastră vă va ajusta doza pentru boala Niemann-Pick de tip C.

Dacă aveţi probleme cu rinichii, este posibil să primiţi o doză iniţială mai mică. Dacă suferiţi de diaree când luaţi Zavesca, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă reducă doza, de exemplu la o capsulă (100 mg) o dată sau de două ori pe zi (vezi pct. 4). Medicul vă va spune cât timp va dura tratamentul în cazul dumneavoastră.

Scoaterea capsulei din ambalaj:

1. Separaţi pe linia perforată de jur împrejur

2. Desprindeţi hârtia conform săgeţilor

3. Împingeţi medicamentul prin folie

Capsula de Zavesca se înghite întreagă, cu apă.

Dacă luaţi mai mult Zavesca decât trebuie

Dacă luaţi mai multe capsule decât vi s-a recomandat, adresaţi-vă imediat medicului. În studiile clinice, Zavesca s-a utilizat în doze de zece ori mai mari decât doza recomandată: aceasta determină scăderi ale numărului de leucocite din sânge şi alte reacţii adverse similare celor descrise la pct. 4.

Dacă uitaţi să luaţi Zavesca

Luaţi următoarea capsulă la ora obişnuită. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Zavesca

Nu încetaţi să luaţi Zavesca fără să discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi alte întrebări cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zavesca poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii foarte frecventecare pot afecta mai mult de 1 persoană din 10

Reacţiile adverse cele mai frecvente sunt scăderea în greutate, tremorul, diareea, flatulenţa (gazele), durerile abdominale (de stomac).

Reacţii frecventecare pot afecta mai puţin de 1 persoană din 10 şi mai mult de o persoană din 100

Reacţiile adverse frecvente ale tratamentului includ anorexie (pierderea apetitului alimentar), scăderea apetitului alimentar, durerile de cap, ameţeala, neuropatia periferică, parestezia (furnicături sau amorţeală), coordonarea anormală, hipoestezia (reducerea sensibilităţii la atingere), dispepsia (arsuri la stomac), greaţa (senzaţia de rău), constipaţia şi vărsăturile, umflare sau disconfort la nivelul abdomenului (stomacului) şi trombocitopenie (reducerea numărului de trombocite din sânge). Simptomele neurologice şi trombocitopenia se pot datora bolii subiacente.

Alte reacţii adverse posibile sunt spasme musculare sau slăbiciune, oboseală, tulburări de somn şi scăderea libidoului.

Majoritatea pacienţilor manifestă una sau mai multe reacţii adverse, în general la iniţierea tratamentului sau la anumite intervale în timpul tratamentului. În cele mai multe cazuri, reacţiile adverse sunt uşoare şi dispar foarte repede. Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse determină apariţia unor probleme, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Acesta vă poate reduce doza de Zavesca sau vă poate indica alte medicamente pentru controlul acestora.

Unii pacienţi au prezentat senzaţii de furnicături sau amorţeală la nivelul mâinilor şi picioarelor. Acestea ar putea reprezenta semne de neuropatie periferică, datorată reacţiilor adverse ale Zavesca, sau ar putea fi datorată bolilor existente. Medicul dumneavoastră vă va efectua câteva analize înainte de tratamentul cu Zavesca şi în timpul acestuia, pentru a examina această situaţie (vezi pct. 2). În cazul în care prezentaţi oricare dintre aceste reacţii, vă rugăm să le aduceţi la cunoştinţa medicului dumneavoastră cât mai curând posibil.

În cazul în care slăbiţi la începutul tratamentului cu Zavesca, nu vă îngrijoraţi. De obicei, scăderea în greutate încetează pe măsura continuării tratamentului.

În cazul în care prezentaţi un tremor uşor, de regulă la nivelul mâinilor, aduceţi acest lucru la cunoştinţa medicului dumneavoastră cât mai curând posibil. Tremorul dispare adesea fără a fi necesară încetarea tratamentului. Uneori va fi necesar ca medicul dumneavoastră să reducă doza sau să oprească tratamentul cu Zavesca pentru a înceta tremorul.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Pentru păstrare şi alte informaţii, întoarceţi pagina.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZAVESCA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Zavesca după data de expirare înscrisă pe cutie.

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zavesca

Substanţa activă este miglustat 100 mg.

Celelalte componente din capsulă sunt:

Amidon glicolat de sodiu,

Povidonă (K30),

Stearat de magneziu.

Celelalte componente din învelişul capsulei sunt:

Gelatină,

Apă,

Dioxid de titan (E171).

Celelalte componente din cerneala de imprimare sunt:

Oxid negru de fer (E172)

Shellac.

Cum arată Zavesca şi conţinutul ambalajului

Zavesca este o capsulă de 100 mg, de culoare albă, imprimată cu negru cu „OGT 918” pe capacul capsulei şi cu „100” pe corpul capsulei.

Cutie cu 4 blistere, fiecare blister conţinând 21 capsule, în total 84 capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Actelion Registration Ltd

BSI Building 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Marea Britanie

Fabricantul responsabil pentru eliberarea seriei:

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Basler Strasse 63-65

79100 Freiburg

Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Luxembourg/Luxemburg

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

България

Actelion PharmaceuticalsLtd

Teл.: +420-2 3413 8150

Magyarország

Actelion PharmaceuticalsLtd

Tel: +48 (0) 500 145 920

Česká republika

Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

Tel: +420 2 21 968 006

Malta

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Tel: +48 (0) 500 145 920

Danmark

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Tlf: +46-(0)8 544 982 50

Nederland

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.

Tel: +31-(0)348 435950

Deutschland

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Tel: +49-(0)761 45 64 0

Norge

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Tlf: +46-(0)8 544 982 50

Eesti

Nycomed SEFA AS

Tel: +372 6112 569

Österreich

Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH

Tel: +43-(0)1 505 4527

Ελλάδα

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Τηλ: +30-210 675 25 00

Polska

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 500 145 920

España

Actelion Pharmaceuticals España S.L.

Tel: +34-93 253 10 64

Portugal

Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.

Tel: +35121 358 6120

France

Actelion Pharmaceuticals France SAS

Tél: +33-(0)1 58 62 32 32

România

Geneva Romfarm Internacional

Tel: + 40 (021) 231 3561

Ireland

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Tel: +353 1890 771 648

Slovenija

Medis d.o.o.

Tel: +386-(0)1 589 69 00

Ísland

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Sími: +46-(0)8 544 982 50

Slovenská republika

Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

Tel: +420 2 21 968 006

Italia

Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Tel: +39-0542 64 87 40

Suomi/Finland

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Puh/Tel: +46-(0)8 544 982 50

Κύπρος

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Τηλ: +30-210 675 25 00

Sverige

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Tel: +46-(0)8 544 982 50

Latvija

Nycomed Latvija

Tel: +371 784 0082

United Kingdom

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Tel: +44-(0)845 075 0555

Lietuva

Nycomed atstovybė

Tel: +370 5210 9070

 

Acest prospect a fost aprobat în:

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că, datorită rarităţii bolii, nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an informaţiile noi privind medicamentul şi acest prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu . Există, de asemenea, link-uri cu alte website-uri despre boli rare şi tratamente.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.