CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ZONEGRAN 100mg
Denumire ZONEGRAN 100mg
Descriere Zonegran este indicat ca medicaţie adjuvantă în schema de tratament a pacienţilor adulţi cu crize epileptice parţiale, cu sau fără generalizare secundară.
Denumire comuna internationala ZONISAMIDUM
Actiune terapeutica ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Capsule
Concentratia 100mg
Ambalaj Cutie x 28caps. ( blist. PVC/PCTFE/Al )
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC N03AX15
Firma - Tara producatoare EISAI LIMITED - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata EISAI LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ZONEGRAN 100mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre ZONEGRAN 100mg, capsule       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zonegran 25 mg capsule

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine zonisamidă 25 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsulă.

Corp opac de culoare albăşi capac opac de culoare albă, inscripţionat cu un logo şi „ZONEGRAN 25” cu caractere negre.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Zonegran este indicat ca medicaţie adjuvantă în schema de tratament a pacienţilor adulţi cu crize epileptice parţiale, cu sau fără generalizare secundară.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi

Zonegran trebuie adăugat la tratamentul existent, iar doza trebuie crescută treptat în funcţie de efectele clinice. Dozele cuprinse între 300 mg şi 500 mg pe zi s-au dovedit eficace, cu toate că unii pacienţi, în special cei care nu utilizau inductori ai CYP3A4, ar putea răspunde la doze mai scăzute.

Doza zilnică iniţială recomandată este de 50 mg, fracţionată în două prize. După o săptămână, doza poate fi crescută la 100 mg pe zi, după care este posibilă creşterea dozei la intervale săptămânale, în trepte de cel mult 100 mg.

În cazul pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renalăşi a pacienţilor cărora nu li se administrează inductoare CYP3A4 trebuie avută în vedere utilizarea unor intervale de două săptămâni (vezi pct. 4.5).

După faza de creştere treptată a dozei, Zonegran poate fi administrat o dată sau de două ori pe zi.

Vârstnici

Iniţierea tratamentului la pacienţii vârstnici trebuie făcută cu precauţie, deoarece informaţiile disponibile referitoare la utilizarea Zonegran la aceşti pacienţi sunt limitate. Medicii trebuie, de asemenea, să ia în considerare profilul de siguranţă al Zonegran (vezi pct. 4.8).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Zonegran la copii şi adolescenţi nu au fost încă stabilite. Datele disponibile în prezent sunt descrise la punctul 5.2, dar nu se poate face nicio recomandare privind doza.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală trebuie făcut cu precauţie, întrucât informaţiile disponibile referitoare la utilizarea la aceşti pacienţi sunt limitate şi este posibil să fie necesar un ritm mai lent de creştere a dozei de Zonegran. Întrucât zonisamida şi metaboliţii săi se excretă pe cale renală, tratamentul trebuie întrerupt la pacienţii care dezvoltă o insuficienţă renală acută sau la care este observată o creştere stabilă, semnificativă din punct de vedere clinic, a creatininei serice.

La subiecţii cu insuficienţă renală, clearance-ul renal al dozelor unice de zonisamidă s-a corelat în mod pozitiv cu clearance-ul creatininei. ASC plasmatic al zonisamidei a fost crescut cu 35% la subiecţii cu valori ale clearance-ului creatininei < 20 ml/min.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică nu s-a studiat. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată trebuie făcut cu precauţie şi este posibil să fie necesar un ritm mai lent de creştere a dozei de Zonegran.

Întreruperea tratamentului cu Zonegran

În cazul întreruperii tratamentului cu Zonegran, este necesară scăderea treptată a dozelor. În cadrul studiilor clinice, dozele s-au redus cu câte 100 mg la intervale săptămânale, cu ajustarea concomitentă a dozelor celorlalte medicamente antiepileptice.

Mod de administrare

Zonegran capsule se administrează pe cale orală.

Efectul alimentelor

Zonegran poate fi administrat cu sau fără alimente (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, la oricare dintre excipienţi sau la sulfonamide.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În asociere cu tratamentul cu Zonegran apar erupţii cutanate grave, inclusiv cazuri de sindrom Stevens-Johnson.

Trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Zonegran la pacienţii care dezvoltă o erupţie cutanată a cărei etiologie nu poate fi explicată altfel. Toţi pacienţii care dezvoltă o erupţie cutanată în timpul tratamentului cu Zonegran trebuie să fie supravegheaţi îndeaproape, cu acordarea unei atenţii speciale pacienţilor cărora li se administrează concomitent medicamente antiepileptice care ar putea induce în mod independent apariţia erupţiilor cutanate.

În conformitate cu practica clinică curentă, întreruperea tratamentului cu Zonegran la pacienţii cu epilepsie trebuie realizată printr-o scădere treptată a dozei, în vederea reducerii posibilităţii apariţiei crizelor la întreruperea tratamentului. Datele referitoare la întreruperea administrării medicamentelor antiepileptice concomitente, cu scopul de a institui monoterapia cu Zonegran, după obţinerea controlului crizelor prin adăugarea Zonegran în schema de tratament, sunt insuficiente. Prin urmare, întreruperea administrării medicamentelor antiepileptice concomitente trebuie efectuată cu precauţie.

Zonegran este un derivat de benzisoxazol, care conţine o grupare sulfonamidică. Reacţiile adverse grave de tip imun asociate cu medicamentele care conţin o grupare sulfonamidică includ erupţii cutanate, reacţii alergice şi tulburări hematologice majore, inclusiv anemie aplastică, care foarte rar poate fi letală.

S-au raportat cazuri izolate de agranulocitoză, trombocitopenie, leucopenie, anemie aplastică, pancitopenie şi leucocitoză. Informaţiile disponibile nu sunt adecvate pentru evaluarea relaţiei, dacă există vreuna, între doza şi durata tratamentului şi aceste reacţii.

La pacienţi cărora li s-au administrat medicamente antiepileptice pentru diverse indicaţii, s-au raportat ideaţie suicidarăşi comportament suicidar. O meta-analiză a studiilor clinice randomizate, controlate cu placebo, privind medicamentele antiepileptice, a arătat, de asemenea, un risc uşor crescut de ideaţie suicidarăşi comportament suicidar. Mecanismul acestui risc nu este cunoscut, iar datele disponibile nu exclud posibilitatea unui risc crescut pentru Zonegran.

Prin urmare, pacienţii trebuie monitorizaţi pentru semnele de ideaţie suicidarăşi comportament suicidar şi trebuie avut în vedere tratamentul corespunzător. Pacienţilor (şi persoanelor în grija cărora se află aceşti pacienţi) trebuie să li se recomande să se adreseze medicului, în cazul apariţiei semnelor de ideaţie suicidară sau comportament suicidar.

La pacienţii trataţi cu zonisamidă s-au înregistrat cazuri de litiază renală. Zonegran trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii care prezintă factori de risc pentru litiaza renală, inclusiv antecedente de formare a calculilor renali, antecedente familiale de litiază renalăşi hipercalciurie. Aceşti pacienţi pot prezenta un risc crescut de formare a calculilor renali, cu semne şi simptome asociate cum sunt colica renală, durerea renală sau durerea în flanc. De asemenea, pacienţii care utilizează alte medicamente asociate cu litiaza renală pot prezenta un risc crescut. Creşterea volumului de lichide ingerate şi a volumului urinar poate ajuta la reducerea riscului de formare a calculilor, în special la pacienţi care prezintă factori de risc predispozanţi.

Tratamentul cu Zonegran este asociat cu acidoză metabolică hipercloremică, cu deficit non-anionic (scăderea concentraţiei serice a bicarbonatului sub intervalul normal de referinţă, în absenţa alcalozei respiratorii cronice). Această acidoză metabolică este provocată de pierderea renală de bicarbonat, determinată de efectul inhibitor al zonisamidei asupra anhidrazei carbonice. Acest dezechilibru electrolitic a fost observat în cazul utilizării Zonegran în studii clinice controlate cu placebo şi în timpul perioadei după introducerea medicamentului pe piaţă. În general, acidoza metabolică indusă de zonisamidă apare la începutul tratamentului, cu toate că pot apărea cazuri în orice moment în timpul tratamentului. Scăderile concentraţiei de bicarbonat sunt în general mici - moderate (scăderea medie este de aproximativ 3,5 mEq/l pentru doze zilnice de 300 mg la adulţi); rareori, pacienţii pot prezenta scăderi mai severe. Situaţiile sau tratamentele care predispun la acidoză (cum sunt boală renală, tulburări respiratorii severe, stare de rău epileptic, diaree, intervenţie chirurgicală, dietă cetogenă sau medicamente) se pot adăuga la efectele zonisamidei de scădere a concentraţiei bicarbonatului.

Riscul de apariţie a acidozei metabolice induse de zonisamidă pare a fi mai frecvent şi mai sever la pacienţii mai tineri. Se impune evaluarea şi monitorizarea adecvată a concentraţiilor serice de bicarbonat la pacienţii cărora li se administrează zonisamidăşi la care există situaţii subiacente care ar putea creşte riscul acidozei, la pacienţii care prezintă un risc crescut de consecinţe adverse în cazul acidozei metabolice şi la pacienţi cu simptome sugestive de acidoză metabolică. Dacă acidoza metabolică apare şi persistă, trebuie luată în considerare scăderea dozei sau întreruperea tratamentului cu Zonegran (prin întreruperea sau scăderea treptată a dozei terapeutice). Dacă se decide continuarea tratamentului cu Zonegran în prezenţa acidozei persistente, trebuie luată în considerare iniţierea unui tratament alcalinizant.

Zonegran trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii trataţi în mod concomitent cu inhibitori de anhidrază carbonică precum topiramatul, întrucât datele existente sunt insuficiente pentru a exclude existenţa unei interacţiuni farmacodinamice (vezi pct. 4.5).

S-au raportat cazuri de scădere a volumului transpiraţiei şi de creştere a temperaturii corporale, în principal la pacienţii pediatrici. În unele cazuri s-au raportat raportate pusee de hipertermie care au necesitat tratament intraspitalicesc. Majoritatea cazurilor raportate au avut loc în timpul unor perioade cu temperaturi ridicate. Pacienţii şi aparţinătorii trebuie să fie avertizaţi asupra necesităţii de a menţine nivelul de hidratare şi de a evita expunerea la temperaturi excesive. Se recomandă precauţie în cazul în care Zonegran este prescris împreună cu alte medicamente care predispun la tulburări legate de hipertermie; acestea includ inhibitorii de anhidrază carbonicăşi medicamentele cu activitate anticolinergică.

La pacienţii trataţi cu Zonegran care dezvoltă semne şi simptome de pancreatită, se recomandă monitorizarea nivelurilor lipazei şi amilazei pancreatice. Dacă pancreatita este evidentă, în absenţa oricărei alte cauze evidente se recomandă să se ia în considerare întreruperea tratamentului cu Zonegran şi iniţierea unui tratament adecvat.

La pacienţii trataţi cu Zonegran la care apar durerea musculară severăşi/sau starea de slăbiciune, în prezenţa sau în absenţa febrei, se recomandă evaluarea markerilor afectării musculare, inclusiv a nivelurilor de creatin-fosfokinazăşi aldolază. Dacă acestea sunt crescute, în absenţa oricărei alte cauze evidente cum ar fi traumatismele sau crizele de grand-mal, se recomandă să se ia în considerare întreruperea tratamentului cu Zonegran şi iniţierea unui tratament adecvat.

Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode adecvate de contracepţie pe durata tratamentului cu Zonegran şi timp de o lună după oprirea acestuia (vezi pct. 4.6). Medicii care supraveghează paciente tratate cu Zonegran trebuie să încerce să se asigure că acestea utilizează o metodă adecvată de contracepţie, şi să folosească evaluarea clinică generală pentru a vedea dacă contraceptivele orale (CO) sau dozele componentelor acestora sunt adecvate relativ la situaţia clinică individuală a pacientei.

Studiile clinice nu au furnizat date suficiente despre pacienţi cu greutate corporală mai mică de 40 kg. Prin urmare, tratarea acestor pacienţi trebuie să se facă cu precauţie.

Zonegran poate provoca scăderea greutăţii corporale. În cazul în care pacientul prezintăscădere ponderală sau are o greutate scăzută în timpul tratamentului, poate fi luată în considerare administrarea unor suplimente nutritive sau o creştere a aportului alimentar. În cazul în care are loc o scădere substanţialăşi nedorită a greutăţii, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Zonegran.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectul Zonegran asupra enzimelor citocromului P450

Studiile in vitro care utilizează microzomi hepatici umani arată absenţa inhibării sau un grad mic de inhibare (<25%) a izoenzimelor 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4 ale citocromului P450, la niveluri ale zonisamidei aproximativ de două ori mai mari decât concentraţiile serice, relevante din punct de vedere clinic, ale substanţei în stare liberă. Prin urmare, nu este de aşteptat ca Zonegran să afecteze parametrii farmacocinetici ai altor medicamente prin intermediul mecanismelor mediate de citocromul P450, după cum a fost demonstrat, în condiţii in vivo, în cazul carbamazepinei, fenitoinei, etinilestradiolului şi desipraminei.

Potenţialul Zonegran de a influenţa alte medicamente

Medicamente antiepileptice

La pacienţii cu epilepsie, dozele de Zonegran administrate la starea de echilibru a concentraţiei plasmatice nu au condus la nici un efect relevant din punct de vedere farmacocinetic asupra carbamazepinei, lamotriginei, fenitoinei sau valproatului de sodiu.

Contraceptive orale

În cadrul studiilor clinice la subiecţi sănătoşi, dozele de Zonegran administrate la starea de echilibru a concentraţiei plasmatice nu au afectat concentraţiile serice ale etinilestradiolului sau noretisteronuluidin compoziţia unui contraceptiv oral combinat.

Inhibitorii de anhidrază carbonică

Zonegran trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţi cărora li se administrează concomitent inhibitori de anhidrază carbonică, cum este topiramat, deoarece datele existente sunt insuficiente pentru a exclude o posibilă interacţiune farmacodinamică (vezi pct. 4.4).

Substraturi ale P-gp Un studiu in vitro arată că zonisamida este un inhibitor slab al P-gp (MDR1), cu o valoare a concentraţiei inhibitorii (CI50) de 267 µmol/l; în consecinţă, există potenţialul teoretic ca zonisamida să afecteze farmacocinetica substanţelor active care reprezintă substraturi ale P-gp. Se recomandă precauţie la începerea sau oprirea tratamentului cu zonisamidă, precum şi la modificarea dozei de zonisamidă la pacienţii cărora li se administrează, de asemenea, medicamente care reprezintă substraturi ale P-gp (de exemplu, digoxină, chinidină).

Potenţialul altor medicamente de a influenţa Zonegran

În cadrul studiilor clinice, administrarea concomitentă a lamotriginei nu a avut nici un efect evident asupra parametrilor farmacocinetici ai zonisamidei. Administrarea concomitentă a Zonegran cu alte medicamente care pot provoca litiază urinară poate creşte riscul formării de calculi renali; de aceea, se recomandă evitarea administrării concomitente a unor asemenea medicamente.

Zonisamida este metabolizată parţial de către CYP3A4 (clivaj reductiv), precum şi de către N-acetiltransferaze şi prin conjugarea cu acidul glucuronic; de aceea, substanţele cu efect inductor sau inhibitor asupra acestor enzime pot influenţa parametrii farmacocinetici ai zonisamidei:

- Inducţia enzimatică: Expunerea la zonisamidă este mai mică la pacienţii cu epilepsie cărora li se administrează inductori ai CYP3A4 cum sunt fenitoina, carbamazepina şi fenobarbitona. Este puţin probabil ca aceste efecte să fie semnificative din punct de vedere clinic atunci când Zonegran este adăugat la tratamentul existent; cu toate acestea , în cazul întreruperii, ajustării sau introducerii dozelor medicaţiei concomitente reprezentate de antiepileptice sau alte medicamente inductoare de CYP3A4 pot apărea modificări ale concentraţiilor de zonisamidă, caz în care este posibil să apară necesitatea ajustării dozei de Zonegran. Rifampicina este un inductor potent de CYP3A4. Dacă este necesară administrarea concomitentă, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape, iar dozele de Zonegran şi alte substrate ale CYP3A4 trebuie ajustate în funcţie de necesităţi.

- Inhibarea CYP3A4: Conform datelor clinice, inhibitorii de CYP3A4 cunoscuţi, specifici şi nespecifici, par să nu aibă nici un efect relevant din punct de vedere clinic asupra parametrilor farmacocinetici ai expunerii la zonisamidă. Dozele de ketoconazol (400 mg/zi) sau cimetidină (1200 mg/zi), administrate la starea de echilibru, nu au avut efecte relevante din punct de vedere clinic asupra parametrilor farmacocinetici ai dozelor unice de zonisamidă administrate la subiecţii sănătoşi. Cu toate acestea, în mod normal nu este necesară modificarea dozelor de Zonegran în cazul administrării asociate cu inhibitorii de CYP3A4 cunoscuţi.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femei aflate la vârsta fertilă Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode adecvate de contracepţie pe durata tratamentului cu Zonegran şi timp de o lună după oprirea acestuia.

Sarcina Nu există date adecvate privind utilizarea Zonegran la gravide. Studiile la animale au evidenţiat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut.

Zonegran nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care, în opinia medicului, este absolut necesar şi numai dacă se consideră că beneficiul potenţial justifică riscul pentru făt. Este necesară o reevaluare a tratamentului antiepileptic la pacientele care intenţionează să devină gravide. Dacă li se prescrie Zonegran, este necesară o monitorizare atentă.

Femeile care ar putea rămâne gravide trebuie să primească recomandări de specialitate pentru luarea în considerare a tratamentului optim în cursul sarcinii. Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să primească recomandări de specialitatecu privire la posibilele efecte ale Zonegran asupra fătului iar riscurile, împreună cu beneficiile, trebuie discutate cu pacienta înainte de instituirea tratamentului. Riscul de malformaţii congenitale creşte de 2 până la 3 ori la copiii mamelor tratate cu un medicament antiepileptic. Cele mai frecvent raportate sunt keiloschizis, malformaţiile cardiovasculare şi defectele de tub neural. În comparaţie cu monoterapia, terapia antiepileptică cu medicamente multiple se asociază cu risc mai mare de malformaţii congenitale.

Întreruperea tratamentului cu antiepileptice nu trebuie să se facă brusc, întrucât aceasta poate conduce la apariţia crizelor de rebound, care pot avea consecinţe grave atât asupra mamei cât şi asupra copilului.

Alăptarea La om zonisamida este excretată în lapte; concentraţia din laptele matern este egală cu cea din plasma maternă. Trebuie luată o decizie dacă să se întrerupă alăptarea sau să se întrerupă tratamentul cu Zonegran pe durata alăptării. Datorită timpului lung de persistenţă al zonisamidei în organism, alăptarea nu trebuie reluată decât după o lună de la oprirea tratamentului cu Zonegran.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, având în vedere faptul că unii pacienţi ar putea prezenta stări de somnolenţă sau dificultăţi de concentrare, în special în fazele precoce ale tratamentului sau după o creştere a dozei, pacienţii trebuie sfătuiţi să fie precauţi în cursul activităţilor care necesită un grad ridicat de vigilenţă, de exemplu conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor clinice, Zonegran s-a administrat la mai mult de 1200 de pacienţi, dintre care mai mult de 400 au fost trataţi cu Zonegran pe o perioadă de cel puţin 1 an. De asemenea, s-a acumulat o vastă experienţă ulterioară punerii pe piaţă a zonisamidei, începând din 1989 în Japonia şi începând din 2000 în SUA.

Trebuie reţinut faptul că Zonegran este un derivat de benzisoxazol, care conţine o grupare sulfonamidică. Reacţiile adverse grave de tip imun asociate cu medicamentele care conţin o grupare sulfonamidică includ erupţii cutanate, reacţii alergice şi tulburări hematologice majore inclusiv anemie aplastică, care foarte rar poate fi letală (vezi pct. 4.4).

Cele mai frecvente reacţii adverse constatate în cadrul studiilor controlate, cu utilizare ca terapie adjuvantă, au fost somnolenţa, ameţeala şi anorexia. Reacţiile adverse asociate cu Zonegran, raportate în studiile clinice şi observate ulterior punerii pe piaţă, sunt prezentate mai jos în formă tabelară.

Frecvenţele sunt prezentate după următoarea schemă:

1.      foarte frecvente: ≥ 1/10

2.      frecvente: ≥ 1/100 şi < 1/10

3.      mai puţin frecvente: ≥ 1/1000 şi < 1/100

4.      rare: ≥ 1/10000 şi < 1/1000

5.      foarte rare: <1/10000

6.      cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (terminologia MedDRA)

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Foarte rare

Infecţii şi infestări

 

 

Pneumonie Infecţii de tract urinar

 

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Echimoze

 

Agranulocitoză Anemie aplastică Leucocitoză Leucopenie Limfadenopatie Pancitopenie Trombocitopenie

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Hipersensibilitate

 

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie

 

Hipokaliemie

Acidoză metabolică Acidoză tubulară renală

Tulburări psihice

Agitaţie Iritabilitate Stare de confuzie Depresie

Labilitate emoţională Anxietate Insomnie Tulburări psihotice

Furie Agresivitate Ideaţie suicidară Tentativă de suicid

Halucinaţii

Tulburări ale sistemului nervos

Ataxie Ameţeli Tulburări de memorie Somnolenţă

Bradifrenie Tulburări de atenţie Nistagmus Parestezie Tulburări de vorbire Tremor

Convulsii

Amnezie Comă Crize de grand-mal Sindrom miastenic Sindrom neuroleptic malign Status epilepticus

Tulburări oculare

Diplopie

 

 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

 

Dispnee Pneumonie de aspiraţie Tulburări respiratorii

Tulburări gastrointestinale

 

Durere abdominală Constipaţie Diaree Dispepsie Greaţă

Vărsături

Pancreatită

Tulburări hepatobiliare

 

 

Colecistită Litiază biliară

Afectare hepatocelulară

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţii cutanate

 

Anhidroză Eritem multiform Prurit Sindrom Stevens-Johnson Necroliză epidermică toxică

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (terminologia MedDRA)

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Foarte rare

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

 

Rabdomioliză

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

Litiază renală

Calculoză urinară

Hidronefroză Insuficienţă renală Anomalii de urinare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Oboseală Boală de tip gripal Stare febrilă

 

 

Investigaţii diagnostice

Scăderea concentraţiei de bicarbonat

Scădere a greutăţii

 

Creşterea concentraţiei creatin-fosfokinazei sanguine Creşterea creatininemiei Creşterea uremiei Rezultate anormale ale testelor funcţiei hepatice

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

 

 

Şoc caloric

 

În plus, au existat cazuri izolate de moarte subită inexplicabilă la pacienţii cu epilepsie (SUDEP, Sudden Unexplained Death in Epilepsy Patients) trataţi cu Zonegran.

Informaţii suplimentare privind grupe speciale de pacienţi:

Analiza datelor ulterioare punerii pe piaţă sugerează faptul că pacienţii cu vârsta de 65 de ani sau mai mare prezintă o frecvenţă mai mare a următoarelor reacţii, comparativ cu populaţia generală: Sindromul Stevens-Johnson (SSJ) şi sindromul de hipersensibilitate indus de medicamente (SHIM).

4.9 Supradozaj

Au existat cazuri de supradozaj accidental sau intenţionat la pacienţi adulţi şi pediatrici. În unele cazuri, supradozajul a fost asimptomatic, în special atunci când provocarea vărsăturilor şi lavajul aufost efectuate cu promptitudine. În alte cazuri, supradozajul a fost urmat de simptome precum somnolenţă, greaţă, gastrită, nistagmus, mioclonie, comă, bradicardie, diminuarea funcţiei renale, hipotensiune şi deprimare respiratorie. În cazul unui pacient care a utilizat o supradoză de Zonegran şi clonazepam s-a înregistrat o valoare foarte ridicată a concentraţiei plasmatice de zonisamidă, de 100,1 μg/ml, la aproximativ 31 de ore după ingestie; pacientul a prezentat comăşi deprimare respiratorie, dar şi-a recăpătat cunoştinţa după cinci zile şi nu a rămas cu sechele.

Tratament

Nu există antidoturi specifice pentru supradozajul cu Zonegran. Dacă se suspectează un supradozaj recent, ar putea fi indicată golirea stomacului prin lavaj gastric sau prin inducerea vărsăturilor, cu precauţiile obişnuite privind protecţia căilor aeriene. Este indicată terapia de susţinere generală care să includă monitorizarea frecventă a semnelor vitale şi observaţia atentă. Zonisamida are un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare mare şi prin urmare efectele sale pot fi persistente. Cu toate că nu a fost studiată în mod oficial ca tratament al supradozajului, hemodializa a redus concentraţiile plasmatice de zonisamidă la un pacient cu funcţie renală diminuatăşi poate fi luată în considerare ca tratament al supradozajului, dacă există indicaţie clinică în acest sens.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antiepileptice, alte antiepileptice, codul ATC: N03AX15

Zonisamida este un derivat de benzisoxazol. Este un medicament antiepileptic care prezintă, in vitro, o slabă activitate asupra anhidrazei carbonice. Nu este înrudită chimic cu alte medicamente antiepileptice.

Eficacitate clinică Eficacitatea Zonegran s-a demonstrat în cadrul a 4 studii dublu-orb, controlate placebo, desfăşurate pe durata a 24 de săptămâni, cu administrare o dată sau de două ori pe zi. Studiile au arătat că valoarea mediană a reducerii frecvenţei crizelor parţiale este dependentă de doza de Zonegran, cu obţinerea unei eficacităţi stabile la doze de 300-500 mg pe zi.

Efecte farmacodinamice Activitatea anticonvulsivantă a zonisamidei s-a evaluat pe o varietate de modele, la mai multe specii şi cu crize induse sau native; zonisamida pare să acţioneze ca un antiepileptic cu spectru larg pe aceste modele. Zonisamida previne crizele provocate la testul electroşocului maximal şi limitează răspândirea crizelor, inclusiv propagarea lor de la nivelul cortexului la structurile subcorticale, inhibând totodată activitatea epileptogenă de focar. Pe de altă parte, spre deosebire de fenitoinăşi carbamazepină, zonisamida acţionează preferenţial asupra crizelor care îşi au originea la nivel cortical.

Mecanism de acţiune Mecanismul de acţiune al zonisamidei nu este pe deplin elucidat, dar se pare că implică acţiunea asupra canalelor de sodiu şi calciu voltaj-dependente, cu întreruperea fluxului neuronal de descărcări sincronizate, reducerea propagării descărcărilor specifice crizei epileptice şi întreruperea activităţii consecutive de tip epileptic. Zonisamida are, de asemenea, un efect modulator asupra procesului de inhibare neuronală GABA-mediat.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Zonisamida este absorbită aproape complet după administrarea orală, atingând, în general, concentraţiile maxime serice sau plasmatice în decurs de 2 până la 5 ore după administrare. Se consideră că metabolizarea la primul pasaj este neglijabilă. Biodisponibilitatea absolută este estimată la aproximativ 100%. Biodisponibilitatea orală nu este influenţată de alimente, deşi atingerea concentraţiilor maxime serice sau plasmatice ar putea fi întârziată.

Valorile ASC şi Cmax pentru zonisamidă au crescut în mod aproape liniar după administrarea unei doze unice situată în intervalul 100-800 mg, precum şi după doze multiple cu administrare o dată pe zi, situate în intervalul 100-400 mg. Creşterea la starea de echilibru a fost uşor mai mare decât cea anticipatăţinând cont de doză, acest lucru datorându-se probabil caracterului saturabil al legării zonisamidei de eritrocite. Starea de echilibru a concentraţiei plasmatice s-a atins în decurs de 13 zile. În urma administrării de doze unice intervine un grad de acumulare uşor mai mare decât cel anticipat.

Distribuţie

Zonisamida se leagă de proteinele plasmatice umane în proporţie de 40 - 50 %, studiile in vitro indicând faptul că această cifră nu este afectată de prezenţa diverselor medicamente antiepileptice (mai exact, fenitoină, fenobarbitonă, carbamazepinăşi valproat de sodiu). Volumul aparent de distribuţie este de aproximativ 1,1 – 1,7 l/kg la adulţi, indicând faptul că zonisamida se distribuie pe scară largă la nivelul ţesuturilor. Rapoartele eritrocite/plasmă se situează la valori de aproximativ 15 pentru concentraţiile joase, şi de aproximativ 3 pentru concentraţiile mai ridicate.

Biotransformare

Metabolizarea zonisamidei se face în principal prin clivajul reductiv al inelului benzisoxazolic al compusului primar, de către CYP3A4, cu formarea 2-sulfamoilacetilfenolului (SMAP) şi, pe de altă parte, prin N-acetilare. În plus, compusul primar şi SMAP pot fi supuse procesului de glucuronidare. Metaboliţii, care nu pot fi detectaţi în plasmă, nu prezintă activitate anticonvulsivantă. Nu există dovezi care ar indica faptul că zonisamida şi-ar induce propria metabolizare.

Eliminare

Clearance-ul aparent al zonisamidei la starea de echilibru, după administrarea orală, este de aproximativ 0,70 l/h, iar valoarea timpului de înjumătăţire plasmatică terminal prin eliminare este de aproximativ 60 de ore, în absenţa inductorilor de CYP3A4. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare nu a fost dependent de dozăşi nu a fost afectat de administrarea repetată. Fluctuaţiile concentraţiilor serice sau plasmatice în cadrul intervalului de dozare sunt mici (< 30 %). Principala cale de excreţie a metaboliţilor zosinamidei şi a medicamentului în stare nemodificată este calea renală. Clearance-ul renal al zosinamidei nemodificate este relativ scăzut (aproximativ 3,5 ml/min); o proporţie de aproximativ 15 - 30 % din doză este eliminată în stare nemodificată.

Grupe de pacienţi cu caracteristici speciale

La subiecţii cu insuficienţă renală, clearance-ul renal al dozelor unice de zonisamidă s-a corelat în mod pozitiv cu clearance-ul creatininei. ASC-ul plasmatic al zonisamidei a fost crescut cu 35% la subiecţii cu valori ale clearance-ului creatininei < 20 ml/min (vezi şi pct. 4.2.).

Pacienţi cu funcţie hepatică afectată: Parametrii farmacocinetici ai zonisamidei la pacienţii cu funcţie hepatică afectată nu au fost studiaţi în mod adecvat.

Vârstnici: Nu s-au observat diferenţe semnificative din punct de vedere clinic în ceea ce priveşte aspectele farmacocinetice între pacienţii tineri (21-40 de ani) şi cei vârstnici (65-75 de ani).

Copii şi adolescenţi (5-18 ani): Datele limitate existente indică faptul că parametrii farmacocinetici la copii şi adolescenţi, determinaţi la starea de echilibru a concentraţiei plasmatice, la doze zilnice de 1 mg/kg, 7 mg/kg sau 12 mg/kg administrate în mod fracţionat, sunt similare cu cele observate la adulţi, după ajustarea în funcţie de greutate.

Alte caracteristici

Nu s-a definit o relaţie clară de tipul doză-concentraţie-răspuns la Zonegran. Când se compară acelaşi nivel de dozare, subiecţii cu o masă corporală totală mai mare par să prezinte un nivel mai scăzut al concentraţiilor serice la starea de echilibru, dar acest efect pare să fie relativ modest. După ajustarea în funcţie de efectul greutăţii, vârsta (≥ 12 ani) şi sexul nu au nici un efect evident asupra expunerii la zonisamidă a pacienţilor cu epilepsie, la starea de stabilitate a concentraţiei plasmatice.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La câini, la nivele de expunere similare cu cele utilizate în practica clinică, s-au observat anumite modificări hepatice (mărirea ficatului, colorarea maronie întunecată, uşoara mărire a hepatocitelor cu apariţia de corpi lamelari concentrici în citoplasmăşi vacuolizarea citoplasmatică) asociate cu metabolizarea crescută, cu toate că ele nu au fost observate în cadrul studiilor clinice.

Zonisamida nu s-a dovedit genotoxicăşi nu a prezentat potenţial carcinogenic.

Zonisamida a provocat anomalii de dezvoltare la şoareci, şobolani şi câini, şi a avut un efect letal asupra embrionului la maimuţe, în condiţiile administrării în timpul perioadei de organogeneză la doze ale zonisamidei şi niveluri plasmatice ale mamei similare sau mai mici decât nivelurile utilizate în scop terapeutic la om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei Celuloză microcristalină Ulei vegetal hidrogenat Laurilsulfat de sodiu

Capsula Gelatină Dioxid de titan (E171) Shellac Propilenglicol Hidroxid de potasiu Oxid negru de fer (E172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC/PVDC/aluminiu, ambalaje de 14, 28, 56 şi 84 capsule. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Limited European Knowledge Centre Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/307/001 EU/1/04/307/005 EU/1/04/307/002 EU/1/04/307/013

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 10/03/2005 Data ultimei reînnoiri: 10/03/2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zonegran 25 mg comprimate orodispersabile

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat orodispersabil conţine zonisamidă 25 mg. Excipient: 0,75 mg aspartam (E951) per comprimat orodispersabil Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat orodispersabil.

Zonegran 25 mg comprimate orodispersabile sunt rotunde, de culoare albă sau albicioasă, având inscripţionată în relief negativ doza comprimatului („25”).

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Zonegran este indicat ca medicaţie adjuvantă în schema de tratament a pacienţilor adulţi cu crize epileptice parţiale, cu sau fără generalizare secundară.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi

Zonegran trebuie adăugat la tratamentul existent, iar doza trebuie crescută treptat în funcţie de efectele clinice. Dozele cuprinse între 300 mg şi 500 mg pe zi s-au dovedit eficace, cu toate că unii pacienţi, în special cei care nu utilizau inductori ai CYP3A4, ar putea răspunde la doze mai scăzute.

Doza zilnică iniţială recomandată este de 50 mg, fracţionată în două prize. După o săptămână, doza poate fi crescută la 100 mg pe zi, după care este posibilă creşterea dozei la intervale săptămânale, în trepte de cel mult 100 mg.

În cazul pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renalăşi a pacienţilor cărora nu li se administrează inductoare CYP3A4 trebuie avută în vedere utilizarea unor intervale de două săptămâni (vezi pct. 4.5).

După faza de creştere treptată a dozei, Zonegran poate fi administrat o dată sau de două ori pe zi.

Vârstnici

Iniţierea tratamentului la pacienţii vârstnici trebuie făcută cu precauţie, deoarece informaţiile disponibile referitoare la utilizarea Zonegran la aceşti pacienţi sunt limitate. Medicii trebuie, de asemenea, să ia în considerare profilul de siguranţă al Zonegran (vezi pct. 4.8).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Zonegran la copii şi adolescenţi nu au fost încă stabilite. Datele disponibile în prezent sunt descrise la punctul 5.2, dar nu se poate face nicio recomandare privind doza.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală trebuie făcut cu precauţie, întrucât informaţiile disponibile referitoare la utilizarea la aceşti pacienţi sunt limitate şi este posibil să fie necesar un ritm mai lent de creştere a dozei de Zonegran. Întrucât zonisamida şi metaboliţii săi se excretă pe cale renală, tratamentul trebuie întrerupt la pacienţii care dezvoltă o insuficienţă renală acută sau la care este observată o creştere stabilă, semnificativă din punct de vedere clinic, a creatininei serice.

La subiecţii cu insuficienţă renală, clearance-ul renal al dozelor unice de zonisamidă s-a corelat în mod pozitiv cu clearance-ul creatininei. ASC plasmatic al zonisamidei a fost crescut cu 35% la subiecţii cu valori ale clearance-ului creatininei < 20 ml/min.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică nu s-a studiat. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată trebuie făcut cu precauţie şi este posibil să fie necesar un ritm mai lent de creştere a dozei de Zonegran.

Întreruperea tratamentului cu zonisamidă

În cazul întreruperii tratamentului cu Zonegran, este necesară scăderea treptată a dozelor. În cadrul studiilor clinice, dozele s-au redus cu câte 100 mg la intervale săptămânale, cu ajustarea concomitentă a dozelor celorlalte medicamente antiepileptice.

Mod de administrare

Zonegran comprimate orodispersabile sunt pentru utilizare orală.

Zonegran comprimate orodispersabile trebuie introdus în gură, pe limbă, unde se va dispersa rapid în salivă. Este dificilă scoaterea din gură a comprimatului orodispersabil în stare intactă. Întrucât comprimatul orodispersabil este sensibil la umezeală, trebuie luat imediat după scoaterea din blister. Comprimatul poate fi luat cu sau fără lichide.

Efectul alimentelor

Zonegran poate fi administrat cu sau fără alimente (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, la oricare dintre excipienţi sau la sulfonamide.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În asociere cu tratamentul cu Zonegran apar erupţii cutanate grave, inclusiv cazuri de sindrom Stevens-Johnson.

Trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Zonegran la pacienţii care dezvoltă o erupţie cutanată a cărei etiologie nu poate fi explicată altfel. Toţi pacienţii care dezvoltă o erupţie cutanată în timpul tratamentului cu Zonegran trebuie să fie supravegheaţi îndeaproape, cu acordarea unei atenţii speciale pacienţilor cărora li se administrează concomitent medicamente antiepileptice care ar putea induce în mod independent apariţia erupţiilor cutanate.

În conformitate cu practica clinică curentă, întreruperea tratamentului cu Zonegran la pacienţii cu epilepsie trebuie realizată printr-o scădere treptată a dozei, în vederea reducerii posibilităţii apariţiei crizelor la întreruperea tratamentului. Datele referitoare la întreruperea administrării medicamentelor antiepileptice concomitente, cu scopul de a institui monoterapia cu Zonegran, după obţinerea controlului crizelor prin adăugarea Zonegran în schema de tratament, sunt insuficiente. Prin urmare, întreruperea administrării medicamentelor antiepileptice concomitente trebuie efectuată cu precauţie.

Zonegran este un derivat de benzisoxazol, care conţine o grupare sulfonamidică. Reacţiile adverse grave de tip imun asociate cu medicamentele care conţin o grupare sulfonamidică includ erupţii cutanate, reacţii alergice şi tulburări hematologice majore, inclusiv anemie aplastică, care foarte rar poate fi letală.

S-au raportat cazuri izolate de agranulocitoză, trombocitopenie, leucopenie, anemie aplastică, pancitopenie şi leucocitoză. Informaţiile disponibile nu sunt adecvate pentru evaluarea relaţiei, dacă există vreuna, între doza şi durata tratamentului şi aceste reacţii.

La pacienţi cărora li s-au administrat medicamente antiepileptice pentru diverse indicaţii, s-au raportat ideaţie suicidarăşi comportament suicidar. O meta-analiză a studiilor clinice randomizate, controlate cu placebo, privind medicamentele antiepileptice, a arătat, de asemenea, un risc uşor crescut de ideaţie suicidarăşi comportament suicidar. Mecanismul acestui risc nu este cunoscut, iar datele disponibile nu exclud posibilitatea unui risc crescut pentru Zonegran.

Prin urmare, pacienţii trebuie monitorizaţi pentru semnele de ideaţie suicidarăşi comportament suicidar şi trebuie avut în vedere tratamentul corespunzător. Pacienţilor (şi persoanelor în grija cărora se află aceşti pacienţi) trebuie să li se recomande să se adreseze medicului, în cazul apariţiei semnelor de ideaţie suicidară sau comportament suicidar.

La pacienţii trataţi cu zonisamidă s-au înregistrat cazuri de litiază renală. Zonegran trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii care prezintă factori de risc pentru litiaza renală, inclusiv antecedente de formare a calculilor renali, antecedente familiale de litiază renalăşi hipercalciurie. Aceşti pacienţi pot prezenta un risc crescut de formare a calculilor renali, cu semne şi simptome asociate cum sunt colica renală, durerea renală sau durerea în flanc. De asemenea, pacienţii care utilizează alte medicamente asociate cu litiaza renală pot prezenta un risc crescut. Creşterea volumului de lichide ingerate şi a volumului urinar poate ajuta la reducerea riscului de formare a calculilor, în special la pacienţi care prezintă factori de risc predispozanţi.

Tratamentul cu Zonegran este asociat cu acidoză metabolică hipercloremică, cu deficit non-anionic (scăderea concentraţiei serice a bicarbonatului sub intervalul normal de referinţă, în absenţa alcalozei respiratorii cronice). Această acidoză metabolică este provocată de pierderea renală de bicarbonat, determinată de efectul inhibitor al zonisamidei asupra anhidrazei carbonice. Acest dezechilibru electrolitic a fost observat în cazul utilizării Zonegran în studii clinice controlate cu placebo şi în timpul perioadei după introducerea medicamentului pe piaţă. În general, acidoza metabolică indusă de zonisamidă apare la începutul tratamentului, cu toate că pot apărea cazuri în orice moment în timpul tratamentului. Scăderile concentraţiei de bicarbonat sunt în general mici - moderate (scăderea medie este de aproximativ 3,5 mEq/l pentru doze zilnice de 300 mg la adulţi); rareori, pacienţii pot prezenta scăderi mai severe. Situaţiile sau tratamentele care predispun la acidoză (cum sunt boală renală, tulburări respiratorii severe, stare de rău epileptic, diaree, intervenţie chirurgicală, dietă cetogenă sau medicamente) se pot adăuga la efectele zonisamidei de scădere a concentraţiei bicarbonatului.

Riscul de apariţie a acidozei metabolice induse de zonisamidă pare a fi mai frecvent şi mai sever la pacienţii mai tineri. Se impune evaluarea şi monitorizarea adecvată a concentraţiilor serice de bicarbonat la pacienţii cărora li se administrează zonisamidăşi la care există situaţii subiacente care ar putea creşte riscul acidozei, la pacienţii care prezintă un risc crescut de consecinţe adverse în cazul acidozei metabolice şi la pacienţi cu simptome sugestive de acidoză metabolică. Dacă acidoza metabolică apare şi persistă, trebuie luată în considerare scăderea dozei sau întreruperea tratamentului cu Zonegran (prin întreruperea sau scăderea treptată a dozei terapeutice). Dacă se decide continuarea tratamentului cu Zonegran în prezenţa acidozei persistente, trebuie luată în considerare iniţierea unui tratament alcalinizant.

Zonegran trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii trataţi în mod concomitent cu inhibitori de anhidrază carbonică precum topiramatul, întrucât datele existente sunt insuficiente pentru a exclude existenţa unei interacţiuni farmacodinamice (vezi pct. 4.5).

S-au raportat cazuri de scădere a volumului transpiraţiei şi de creştere a temperaturii corporale, în principal la pacienţii pediatrici. În unele cazuri s-au raportat raportate pusee de hipertermie care au necesitat tratament intraspitalicesc. Majoritatea cazurilor raportate au avut loc în timpul unor perioade cu temperaturi ridicate. Pacienţii şi aparţinătorii trebuie să fie avertizaţi asupra necesităţii de a menţine nivelul de hidratare şi de a evita expunerea la temperaturi excesive. Se recomandă precauţie în cazul în care Zonegran este prescris împreună cu alte medicamente care predispun la tulburări legate de hipertermie; acestea includ inhibitorii de anhidrază carbonicăşi medicamentele cu activitate anticolinergică.

La pacienţii trataţi cu Zonegran care dezvoltă semne şi simptome de pancreatită, trebuie monitorizate nivelurile lipazei şi amilazei pancreatice. Dacă pancreatita este evidentă, în absenţa oricărei alte cauze evidente trebuie să se ia în considerare întreruperea tratamentului cu Zonegran şi iniţierea unui tratament adecvat.

La pacienţii trataţi cu Zonegran la care apar durerea musculară severăşi/sau starea de slăbiciune, în prezenţa sau în absenţa febrei, se recomandă evaluarea markerilor afectării musculare, inclusiv a nivelurilor de creatin-fosfokinazăşi aldolază. Dacă acestea sunt crescute, în absenţa oricărei alte cauze evidente cum ar fi traumatismele sau crizele de grand-mal, se recomandă să se ia în considerare întreruperea tratamentului cu Zonegran şi iniţierea unui tratament adecvat.

Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode adecvate de contracepţie pe durata tratamentului cu Zonegran şi timp de o lună după oprirea acestuia (vezi pct. 4.6). Medicii care supraveghează paciente tratate cu Zonegran trebuie să încerce să se asigure că acestea utilizează o metodă adecvată de contracepţie, şi să folosească evaluarea clinică generală pentru a vedea dacă contraceptivele orale (CO) sau dozele componentelor acestora sunt adecvate relativ la situaţia clinică individuală a pacientei.

Studiile clinice nu au furnizat date suficiente despre pacienţi cu greutate corporală mai mică de 40 kg. Prin urmare, tratarea acestor pacienţi trebuie să se facă cu precauţie.

Zonegran poate provoca scăderea greutăţii corporale. În cazul în care pacientul prezintăscădere ponderală sau are o greutate scăzută în timpul tratamentului, poate fi luată în considerare administrarea unor suplimente nutritive sau o creştere a aportului alimentar. În cazul în care are loc o scădere substanţialăşi nedorită a greutăţii, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Zonegran.

Zonegran comprimate orodispersabile conţine un îndulcitor numit aspartam (E951), care reprezintă o sursă de fenilalaninăşi poate fi dăunător pentru persoanele cu fenilcetonurie.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectul Zonegran asupra enzimelor citocromului P450

Studiile in vitro care utilizează microzomi hepatici umani arată absenţa inhibării sau un grad mic de inhibare (<25%) a izoenzimelor 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4 ale citocromului P450, la niveluri ale zonisamidei aproximativ de două ori mai mari decât concentraţiile serice, relevante din punct de vedere clinic, ale substanţei în stare liberă. Prin urmare, nu este de aşteptat ca Zonegran să afecteze parametrii farmacocinetici ai altor medicamente prin intermediul mecanismelor mediate de citocromul P450, după cum a fost demonstrat, în condiţii in vivo, în cazul carbamazepinei, fenitoinei, etinilestradiolului şi desipraminei.

Potenţialul Zonegran de a influenţa alte medicamente

Medicamente antiepileptice

La pacienţii cu epilepsie, dozele de Zonegran administrate la starea de echilibru a concentraţiei plasmatice nu au condus la nici un efect relevant din punct de vedere farmacocinetic asupra carbamazepinei, lamotriginei, fenitoinei sau valproatului de sodiu.

Contraceptive orale

În cadrul studiilor clinice la subiecţi sănătoşi, dozele de Zonegran administrate la starea de echilibru a concentraţiei plasmatice nu au afectat concentraţiile serice ale etinilestradiolului sau noretisteronuluidin compoziţia unui contraceptiv oral combinat.

Inhibitorii de anhidrază carbonică

Zonegran trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţi cărora li se administrează concomitent inhibitori de anhidrază carbonică, cum este topiramat, deoarece datele existente sunt insuficiente pentru a exclude o posibilă interacţiune farmacodinamică (vezi pct. 4.4).

Substraturi ale P-gp Un studiu in vitro arată că zonisamida este un inhibitor slab al P-gp (MDR1), cu o valoare a concentraţiei inhibitorii (CI50) de 267 µmol/l; în consecinţă, există potenţialul teoretic ca zonisamida să afecteze farmacocinetica substanţelor active care reprezintă substraturi ale P-gp. Se recomandă precauţie la începerea sau oprirea tratamentului cu zonisamidă, precum şi la modificarea dozei de zonisamidă la pacienţii cărora li se administrează, de asemenea, medicamente care reprezintă substraturi ale P-gp (de exemplu, digoxină, chinidină).

Potenţialul altor medicamente de a influenţa Zonegran

În cadrul studiilor clinice, administrarea concomitentă a lamotriginei nu a avut nici un efect evident asupra parametrilor farmacocinetici ai zonisamidei. Administrarea concomitentă a Zonegran cu alte medicamente care pot provoca litiază urinară poate creşte riscul formării de calculi renali; de aceea, se recomandă evitarea administrării concomitente a unor asemenea medicamente.

Zonisamida este metabolizată parţial de către CYP3A4 (clivaj reductiv), precum şi de către N-acetiltransferaze şi prin conjugarea cu acidul glucuronic; de aceea, substanţele cu efect inductor sau inhibitor asupra acestor enzime pot influenţa parametrii farmacocinetici ai zonisamidei:

- Inducţia enzimatică: Expunerea la zonisamidă este mai mică la pacienţii cu epilepsie cărora li se administrează inductori ai CYP3A4 cum sunt fenitoina, carbamazepina şi fenobarbitona. Este puţin probabil ca aceste efecte să fie semnificative din punct de vedere clinic atunci când zonisamida este adăugată la tratamentul existent; cu toate acestea , în cazul întreruperii, ajustării sau introducerii dozelor medicaţiei concomitente reprezentate de antiepileptice sau alte medicamente inductoare de CYP3A4 pot apărea modificări ale concentraţiilor de zonisamidă, caz în care este posibil să apară necesitatea ajustării dozei de Zonegran. Rifampicina este un inductor potent de CYP3A4. Dacă este necesară administrarea concomitentă, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape, iar dozele de Zonegran şi alte substrate ale CYP3A4 trebuie ajustate în funcţie de necesităţi.

- Inhibarea CYP3A4: Conform datelor clinice, inhibitorii de CYP3A4 cunoscuţi, specifici şi nespecifici, par să nu aibă nici un efect relevant din punct de vedere clinic asupra parametrilor farmacocinetici ai expunerii la zonisamidă. Dozele de ketoconazol (400 mg/zi) sau cimetidină (1200 mg/zi), administrate la starea de echilibru, nu au avut efecte relevante din punct de vedere clinic asupra parametrilor farmacocinetici ai dozelor unice de zonisamidă administrate la subiecţii sănătoşi. Cu toate acestea, în mod normal nu este necesară modificarea dozelor de Zonegran în cazul administrării asociate cu inhibitorii de CYP3A4 cunoscuţi.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femei aflate la vârsta fertilă Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode adecvate de contracepţie pe durata tratamentului cu Zonegran şi timp de o lună după oprirea acestuia.

Sarcina Nu există date adecvate privind utilizarea Zonegran la gravide. Studiile la animale au evidenţiat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut.

Zonegran nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care, în opinia medicului, este absolut necesar şi numai dacă se consideră că beneficiul potenţial justifică riscul pentru făt. Este necesară o reevaluare a tratamentului antiepileptic la pacientele care intenţionează să devină gravide. Dacă li se prescrie Zonegran, este necesară o monitorizare atentă.

Femeile care ar putea rămâne gravide trebuie să primească recomandări de specialitate pentru luarea în considerare a tratamentului optim în cursul sarcinii. Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să primească recomandări de specialitatecu privire la posibilele efecte ale Zonegran asupra fătului iar riscurile, împreună cu beneficiile, trebuie discutate cu pacienta înainte de instituirea tratamentului. Riscul de malformaţii congenitale creşte de 2 până la 3 ori la copiii mamelor tratate cu un medicament antiepileptic. Cele mai frecvent raportate sunt keiloschizis, malformaţiile cardiovasculare şi defectele de tub neural. În comparaţie cu monoterapia, terapia antiepileptică cu medicamente multiple se asociază cu risc mai mare de malformaţii congenitale.

Întreruperea tratamentului cu antiepileptice nu trebuie să se facă brusc, întrucât aceasta poate conduce la apariţia crizelor de rebound, care pot avea consecinţe grave atât asupra mamei cât şi asupra copilului.

Alăptarea La om zonisamida este excretată în lapte; concentraţia din laptele matern este egală cu cea din plasma maternă. Trebuie luată o decizie dacă să se întrerupă alăptarea sau să se întrerupă tratamentul cu Zonegran pe durata alăptării. Datorită timpului lung de persistenţă al zonisamidei în organism, alăptarea nu trebuie reluată decât după o lună de la oprirea tratamentului cu Zonegran.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, având în vedere faptul că unii pacienţi ar putea prezenta stări de somnolenţă sau dificultăţi de concentrare, în special în fazele precoce ale tratamentului sau după o creştere a dozei, pacienţii trebuie sfătuiţi să fie precauţi în cursul activităţilor care necesită un grad ridicat de vigilenţă, de exemplu conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor clinice, Zonegran s-a administrat la mai mult de 1200 de pacienţi, dintre care mai mult de 400 au fost trataţi cu Zonegran pe o perioadă de cel puţin 1 an. De asemenea, s-a acumulat o vastă experienţă ulterioară punerii pe piaţă a zonisamidei, începând din 1989 în Japonia şi începând din 2000 în SUA.

Trebuie reţinut faptul că Zonegran este un derivat de benzisoxazol, care conţine o grupare sulfonamidică. Reacţiile adverse grave de tip imun asociate cu medicamentele care conţin o grupare sulfonamidică includ erupţii cutanate, reacţii alergice şi tulburări hematologice majore inclusiv anemie aplastică, care foarte rar poate fi letală (vezi pct. 4.4).

Cele mai frecvente reacţii adverse constatate în cadrul studiilor controlate, cu utilizare ca terapie adjuvantă, au fost somnolenţa, ameţeala şi anorexia. Reacţiile adverse asociate cu Zonegran, raportate în studiile clinice şi observate ulterior punerii pe piaţă, sunt prezentate mai jos în formă tabelară.

Frecvenţele sunt prezentate după următoarea schemă: foarte frecvente: ≥ 1/10 frecvente: ≥ 1/100 şi < 1/10 mai puţin frecvente: ≥ 1/1000 şi < 1/100 rare: ≥ 1/10000 şi < 1/1000 foarte rare: < 1/10000 cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile În plus, au existat cazuri izolate de moarte subită inexplicabilă la pacienţii cu epilepsie (SUDEP, Sudden Unexplained Death in Epilepsy Patients) trataţi cu Zonegran.

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (terminologia MedDRA)

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Foarte rare

Infecţii şi infestări

 

 

Pneumonie Infecţii de tract urinar

 

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Echimoze

 

Agranulocitoză Anemie aplastică Leucocitoză Leucopenie Limfadenopatie Pancitopenie Trombocitopenie

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Hipersensibilitate

 

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie

 

Hipokaliemie

Acidoză metabolică Acidoză tubulară renală

Tulburări psihice

Agitaţie Iritabilitate Stare de confuzie Depresie

Labilitate emoţională Anxietate Insomnie Tulburări psihotice

Furie Agresivitate Ideaţie suicidară Tentativă de suicid

Halucinaţii

Tulburări ale sistemului nervos

Ataxie Ameţeli Tulburări de memorie Somnolenţă

Bradifrenie Tulburări de atenţie Nistagmus Parestezie Tulburări de vorbire Tremor

Convulsii

Amnezie Comă Crize de grand-mal Sindrom miastenic Sindrom neuroleptic malign Status epilepticus

Tulburări oculare

Diplopie

 

 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

 

Dispnee Pneumonie de aspiraţie Tulburări respiratorii

Tulburări gastrointestinale

 

Durere abdominală Constipaţie Diaree Dispepsie Greaţă

Vărsături

Pancreatită

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (terminologia MedDRA)

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Foarte rare

Tulburări hepatobiliare

 

 

Colecistită Litiază biliară

Afectare hepatocelulară

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţii cutanate

 

Anhidroză Eritem multiform Prurit Sindrom Stevens-Johnson Necroliză epidermică toxică

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

 

Rabdomioliză

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

Litiază renală

Calculoză urinară

Hidronefroză Insuficienţă renală Anomalii de urinare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Oboseală Boală de tip gripal Stare febrilă

 

 

Investigaţii diagnostice

Scăderea concentraţiei de bicarbonat

Scădere a greutăţii

 

Creşterea concentraţiei creatin-fosfokinazei sanguine Creşterea creatininemiei Creşterea uremiei Rezultate anormale ale testelor funcţiei hepatice

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

 

 

Şoc caloric

 

Informaţii suplimentare privind grupe speciale de pacienţi:

Analiza datelor ulterioare punerii pe piaţă sugerează faptul că pacienţii cu vârsta de 65 de ani sau mai mare prezintă o frecvenţă mai mare a următoarelor reacţii, comparativ cu populaţia generală: Sindromul Stevens-Johnson (SSJ) şi sindromul de hipersensibilitate indus de medicamente (SHIM).

4.9 Supradozaj

Au existat cazuri de supradozaj accidental sau intenţionat la pacienţi adulţi şi pediatrici. În unele cazuri, supradozajul a fost asimptomatic, în special atunci când provocarea vărsăturilor şi lavajul aufost efectuate cu promptitudine. În alte cazuri, supradozajul a fost urmat de simptome precum somnolenţă, greaţă, gastrită, nistagmus, mioclonie, comă, bradicardie, diminuarea funcţiei renale, hipotensiune şi deprimare respiratorie. În cazul unui pacient care a utilizat o supradoză de Zonegran şi clonazepam s-a înregistrat o valoare foarte ridicată a concentraţiei plasmatice de zonisamidă, de 100,1 μg/ml, la aproximativ 31 de ore după ingestie; pacientul a prezentat comăşi deprimare respiratorie, dar şi-a recăpătat cunoştinţa după cinci zile şi nu a rămas cu sechele.

Tratament

Nu există antidoturi specifice pentru supradozajul cu Zonegran. Dacă se suspectează un supradozaj recent, ar putea fi indicată golirea stomacului prin lavaj gastric sau prin inducerea vărsăturilor, cu precauţiile obişnuite privind protecţia căilor aeriene. Este indicată terapia de susţinere generală care să includă monitorizarea frecventă a semnelor vitale şi observaţia atentă. Zonisamida are un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare mare şi prin urmare efectele sale pot fi persistente. Cu toate că nu a fost studiată în mod oficial ca tratament al supradozajului, hemodializa a redus concentraţiile plasmatice de zonisamidă la un pacient cu funcţie renală diminuatăşi poate fi luată în considerare ca tratament al supradozajului, dacă există indicaţie clinică în acest sens.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antiepileptice, alte antiepileptice, codul ATC: N03AX15

Zonisamida este un derivat de benzisoxazol. Este un medicament antiepileptic care prezintă, in vitro, o slabă activitate asupra anhidrazei carbonice. Nu este înrudită chimic cu alte medicamente antiepileptice.

Eficacitate clinică Eficacitatea Zonegran s-a demonstrat în cadrul a 4 studii dublu-orb, controlate placebo, desfăşurate pe durata a 24 de săptămâni, cu administrare o dată sau de două ori pe zi. Studiile au arătat că valoarea mediană a reducerii frecvenţei crizelor parţiale este dependentă de doza de Zonegran, cu obţinerea unei eficacităţi stabile la doze de 300-500 mg pe zi.

Efecte farmacodinamice Activitatea anticonvulsivantă a zonisamidei s-a evaluat pe o varietate de modele, la mai multe specii şi cu crize induse sau native; zonisamida pare să acţioneze ca un antiepileptic cu spectru larg pe aceste modele. Zonisamida previne crizele provocate la testul electroşocului maximal şi limitează răspândirea crizelor, inclusiv propagarea lor de la nivelul cortexului la structurile subcorticale, inhibând totodată activitatea epileptogenă de focar. Pe de altă parte, spre deosebire de fenitoinăşi carbamazepină, zonisamida acţionează preferenţial asupra crizelor care îşi au originea la nivel cortical.

Mecanism de acţiune Mecanismul de acţiune al zonisamidei nu este pe deplin elucidat, dar se pare că implică acţiunea asupra canalelor de sodiu şi calciu voltaj-dependente, cu întreruperea fluxului neuronal de descărcări sincronizate, reducerea propagării descărcărilor specifice crizei epileptice şi întreruperea activităţii consecutive de tip epileptic. Zonisamida are, de asemenea, un efect modulator asupra procesului de inhibare neuronală GABA-mediat.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Zonegran comprimate orodispersabile este bioechivalent cu zonisamidă capsule, având valori similare în ceea ce priveşte rata şi extinderea absorbţiei. Zonegran comprimate orodispersabile poate fi utilizat ca alternativă la Zonegran capsule.

Absorbţie

Zonisamida este absorbită aproape complet după administrarea orală, atingând, în general, concentraţiile maxime serice sau plasmatice în decurs de 2 până la 5 ore după administrare. Se consideră că metabolizarea la primul pasaj este neglijabilă. Biodisponibilitatea absolută este estimată la aproximativ 100%. Biodisponibilitatea orală nu este influenţată de alimente, deşi atingerea concentraţiilor maxime serice sau plasmatice ar putea fi întârziată.

Valorile ASC şi Cmax pentru zonisamidă au crescut în mod aproape liniar după administrarea unei doze unice situată în intervalul 100-800 mg, precum şi după doze multiple cu administrare o dată pe zi, situate în intervalul 100-400 mg. Creşterea la starea de echilibru a fost uşor mai mare decât cea anticipatăţinând cont de doză, acest lucru datorându-se probabil caracterului saturabil al legării zonisamidei de eritrocite. Starea de echilibru a concentraţiei plasmatice s-a atins în decurs de 13 zile. În urma administrării de doze unice intervine un grad de acumulare uşor mai mare decât cel anticipat.

Distribuţie

Zonisamida se leagă de proteinele plasmatice umane în proporţie de 40 - 50 %, studiile in vitro indicând faptul că această cifră nu este afectată de prezenţa diverselor medicamente antiepileptice (mai exact, fenitoină, fenobarbitonă, carbamazepinăşi valproat de sodiu). Volumul aparent de distribuţie este de aproximativ 1,1 – 1,7 l/kg la adulţi, indicând faptul că zonisamida se distribuie pe scară largă la nivelul ţesuturilor. Rapoartele eritrocite/plasmă se situează la valori de aproximativ 15 pentru concentraţiile joase, şi de aproximativ 3 pentru concentraţiile mai ridicate.

Biotransformare

Metabolizarea zonisamidei se face în principal prin clivajul reductiv al inelului benzisoxazolic al compusului primar, de către CYP3A4, cu formarea 2-sulfamoilacetilfenolului (SMAP) şi, pe de altă parte, prin N-acetilare. În plus, compusul primar şi SMAP pot fi supuse procesului de glucuronidare. Metaboliţii, care nu pot fi detectaţi în plasmă, nu prezintă activitate anticonvulsivantă. Nu există dovezi care ar indica faptul că zonisamida şi-ar induce propria metabolizare.

Eliminare

Clearance-ul aparent al zonisamidei la starea de echilibru, după administrarea orală, este de aproximativ 0,70 l/h, iar valoarea timpului de înjumătăţire plasmatică terminal prin eliminare este de aproximativ 60 de ore, în absenţa inductorilor de CYP3A4. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare nu a fost dependent de dozăşi nu a fost afectat de administrarea repetată. Fluctuaţiile concentraţiilor serice sau plasmatice în cadrul intervalului de dozare sunt mici (< 30 %). Principala cale de excreţie a metaboliţilor zosinamidei şi a medicamentului în stare nemodificată este calea renală. Clearance-ul renal al zosinamidei nemodificate este relativ scăzut (aproximativ 3,5 ml/min); o proporţie de aproximativ 15 - 30 % din doză este eliminată în stare nemodificată.

Grupe de pacienţi cu caracteristici speciale

La subiecţii cu insuficienţă renală, clearance-ul renal al dozelor unice de zonisamidă s-a corelat în mod pozitiv cu clearance-ul creatininei. ASC-ul plasmatic al zonisamidei a fost crescut cu 35% la subiecţii cu valori ale clearance-ului creatininei < 20 ml/min (vezi şi pct. 4.2.).

Pacienţi cu funcţie hepatică afectată: Parametrii farmacocinetici ai zonisamidei la pacienţii cu funcţie hepatică afectată nu au fost studiaţi în mod adecvat.

Vârstnici: Nu s-au observat diferenţe semnificative din punct de vedere clinic în ceea ce priveşte aspectele farmacocinetice între pacienţii tineri (21-40 de ani) şi cei vârstnici (65-75 de ani).

Copii şi adolescenţi (5-18 ani): Datele limitate existente indică faptul că parametrii farmacocinetici la copii şi adolescenţi, determinaţi la starea de echilibru a concentraţiei plasmatice, la doze zilnice de 1 mg/kg, 7 mg/kg sau 12 mg/kg administrate în mod fracţionat, sunt similare cu cele observate la adulţi, după ajustarea în funcţie de greutate.

Alte caracteristici

Nu s-a definit o relaţie clară de tipul doză-concentraţie-răspuns la Zonegran. Când se compară acelaşi nivel de dozare, subiecţii cu o masă corporală totală mai mare par să prezinte un nivel mai scăzut al concentraţiilor serice la starea de echilibru, dar acest efect pare să fie relativ modest. După ajustarea în funcţie de efectul greutăţii, vârsta (≥ 12 ani) şi sexul nu au nici un efect evident asupra expunerii la zonisamidă a pacienţilor cu epilepsie, la starea de stabilitate a concentraţiei plasmatice.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La câini, la nivele de expunere similare cu cele utilizate în practica clinică, s-au observat anumite modificări hepatice (mărirea ficatului, colorarea maronie întunecată, uşoara mărire a hepatocitelor cu apariţia de corpi lamelari concentrici în citoplasmăşi vacuolizarea citoplasmatică) asociate cu metabolizarea crescută, cu toate că ele nu au fost observate în cadrul studiilor clinice.

Zonisamida nu s-a dovedit genotoxicăşi nu a prezentat potenţial carcinogenic.

Zonisamida a provocat anomalii de dezvoltare la şoareci, şobolani şi câini, şi a avut un efect letal asupra embrionului la maimuţe, în condiţiile administrării în timpul perioadei de organogeneză la doze ale zonisamidei şi niveluri plasmatice ale mamei similare sau mai mici decât nivelurile utilizate în scop terapeutic la om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Gelatină din peşte Manitol (E421) Aspartam (E951) Aromă de portocală

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de luminăşi umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere integral din aluminiu (AAB) formate la rece, care constau dintr-o folie de bază laminată din aluminiu-polimer şi o folie de acoperire din aluminiu-polimer-hârtie, în pachete de 14 sau 28 de comprimate orodispersabile per cutie.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale.

După deschiderea blisterului: Întrucât comprimatul orodispersabil este sensibil la umezeală, trebuie luat imediat după scoaterea din blister.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Limited European Knowledge Centre Mosquito Way Hatfield, Hertfordshire AL10 9SN Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/307014 EU/1/04/307/015

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 10/03/2005 Data ultimei reînnoiri: 10/03/2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

 

ANEXA II

 

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Eisai Manufacturing Ltd European Knowledge Centre Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 6.0 inclusă în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 4.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă:

Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

La cererea Agenţiei Europeene a Medicamentului

RPAS-uri

DAPP va continua să depună anual RPAS-uri, cu excepţia cazului în care este specificat altfel de către CHMP.

 

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zonegran 25 mg capsule zonisamidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare capsulă conţine zonisamidă 25 mg

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

14 capsule

28 capsule 56 capsule 84 capsule

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Orală A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

ALTE ATENŢIONĂRI SPECIALE, DACĂ SUNT NECESARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Marea Britanie.

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/307/001 14 capsule EU/1/04/307/005 28 capsule EU/1/04/307/002 56 capsule EU/1/04/307/013 84 capsule

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Zonegran 25 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zonegran 25 mg capsule zonisamidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zonegran 50 mg capsule zonisamidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare capsulă conţine zonisamidă 50 mg

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

14 capsule

28 capsule 56 capsule 84 capsule

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Orală A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

ALTE ATENŢIONĂRI SPECIALE, DACĂ SUNT NECESARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC

Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Marea Britanie.

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/307/010 14 capsule EU/1/04/307/009 28 capsule EU/1/04/307/003 56 capsule EU/1/04/307/012 84 capsule

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zonegran 25 mg comprimate orodispersabile zonisamidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare comprimat conţine zonisamidă 25 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi aspartam (E951). Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

14 comprimate orodispersabile

28 comprimate orodispersabile

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

ALTE ATENŢIONĂRI SPECIALE, DACĂ SUNT NECESARE

DATA DE EXPIRARE

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

EXP

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de luminăşi umiditate.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Marea Britanie.

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/307/014 14 comprimate orodispersabile
EU/1/04/307/015 28 comprimate orodispersabile

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Zonegran 25 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zonegran 25 mg comprimate orodispersabile zonisamidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

 

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Zonegran 25 mg capsule

zonisamidă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Zonegran şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi Zonegran

3.      Cum să luaţi Zonegran

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Zonegran

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZONEGRAN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Zonegran este un medicament antiepileptic.

Zonegran este utilizat pentru tratamentul adulţilor cărora li se administrează deja alte medicamente antiepileptice dar care încă mai prezintă crize epileptice care afectează o parte a creierului (crize epileptice parţiale), care pot fi urmate sau nu de crize epileptice care afectează întreg creierul (generalizare secundară).

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ZONEGRAN

Nu luaţi Zonegran:

Dacă:

1.      sunteţi alergic la oricare dintre componentele Zonegran (vezi pct. 6, Informaţii suplimentare),

2.      sunteţi alergic la alte medicamente sulfonamidice. Exemplele includ: antibiotice sulfonamide, diuretice tiazidice şi medicamente antidiabetice sulfonilureice.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Zonegran:

Zonegran aparţine unui grup de medicamente (sulfonamide) care poate provoca reacţii alergice severe, erupţii severe pe piele şi boli de sânge, care, foarte rar, pot determina deces (vezi pct. 4, Reacţii adverse posibile).

Înainte să utilizaţi Zonegran, spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

1.      aveţi vârsta sub 18 ani. Zonegran nu este recomandat pentru dumneavoastră.

2.      sunteţi vârstnic, deoarece s-ar putea să aveţi nevoie de o ajustare a dozei de Zonegran şi puteţi avea o probabilitate mai mare de a dezvolta o reacţie alergică sau o erupţie severă pe piele atunci când luaţi Zonegran (vezi pct. 4, Reacţii adverse posibile).

3.      aveţi probleme cu ficatul, deoarece s-ar putea să aveţi nevoie de o ajustare a dozei de Zonegran.

4.      aveţi probleme cu rinichii, deoarece s-ar putea să aveţi nevoie de o ajustare a dozei de Zonegran.

5.      aţi suferit în trecut de pietre la rinichi, deoarece s-ar putea să prezentaţi un risc crescut de formare a pietrelor la rinichi. Beţi apă suficientă pentru a reduce riscul formării de pietre la rinichi.

6.      locuiţi într-un loc sau sunteţi în vacanţă într-un loc în care vremea este caldă. Zonegran poate face să transpiraţi mai puţin, ceea ce poate provoca creşterea temperaturii corpului dumneavoastră. Beţi suficientă apăşi staţi în locuri răcoroase pentru a reduce riscul de supraîncălzire.

7.      aveţi greutatea sub 40 kg sau aţi scăzut mult în greutate, deoarece Zonegran vă poate provoca o scădere mai accentuată în greutate. Spuneţi medicului dumneavoastră, deoarece s-ar putea să fie nevoie de monitorizare.

Dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în cazul dumneavoastră, discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Zonegran.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Zonegran trebuie utilizat cu atenţie când se administrează cu medicamente care pot provoca pietre la rinichi, cum este topiramatul.

Este posibil ca Zonegran să crească concentraţiile unor medicamente în sânge, cum sunt digoxina şi chinidina şi, ca urmare, poate fi necesară scăderea dozelor acestor medicamente.

De asemenea, alte medicamente, cum sunt fenitoina, carbamazepina, fenobarbitalul şi rifampicina pot scădea concentraţiile de Zonegran din sângele dumneavoastră, ceea ce poate necesita o modificare a dozei dumneavoastră de Zonegran.

Utilizarea Zonegran cu alimente şi băuturi

Zonegran poate fi luat cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi femeie de vârstă fertilă, trebuie să utilizaţi metode adecvate de contracepţie atunci când luaţi Zonegran şi timp de o lună după încetarea administrării Zonegran. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă aţi putea fi sau dacă sunteţi gravidă, sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Trebuie să luaţi Zonegran în timpul sarcinii numai dacă medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru. Cercetările au evidenţiat risc mai mare de malformaţii congenitale la copiii femeilor tratate cu medicamente antiepileptice.

Nu alăptaţi în timp ce luaţi Zonegran sau timp de o lună după ce aţi încetat să luaţi Zonegran.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Zonegran poate afecta capacitatea de concentrare, capacitatea de reacţie/răspuns şi vă poate face să vă simţiţi somnolent, în special la începutul tratamentului sau după o creştere a dozei. Fiţi deosebit de atent în timp ce conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje, dacă Zonegran vă creează probleme în acest sens.

Informaţii importante privind unele componente ale Zonegran

Capsulele Zonegran 100 mg conţin un colorant galben denumit „galben amurg FCF” (E110) şi un colorant roşu numit roşu allura AC (E129), care pot determina reacţii alergice (vezi pct. 6 - Informaţii suplimentare).

3. CUM SĂ LUAŢI ZONEGRAN

Utilizaţi întotdeauna Zonegran exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală la adult

Doza iniţială recomandată este de 50 mg pe zi, împărţită în două doze egale de 25 mg.

Aceasta poate fi crescută cu până la 100 mg, la intervale de una până la două săptămâni

Doza zilnică uzuală este situată între 300 mg şi 500 mg.

Unele persoane pot răspunde la doze mai mici. Creşterea dozei se poate face mai încet dacă aveţi reacţii adverse, sunteţi vârstnic sau dacă suferiţi de probleme cu rinichii sau ficatul.

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă simţiţi că efectul Zonegran este prea puternic sau prea slab.

Capsulele de Zonegran trebuie înghiţite întregi, cu apă.

Nu mestecaţi capsulele.

Zonegran poate fi luat o dată sau de două ori pe zi, aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Dacă luaţi Zonegran de două ori pe zi, luaţi jumătate din doza zilnică, dimineaţa, iar cealaltă jumătate, seara.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Zonegran

În cazul în care aţi luat o cantitate mai mare de Zonegran decât ar fi trebuit, spuneţi imediat unei persoane care are grijă de dumneavoastră (o rudă sau un prieten), medicului dumneavoastră sau farmacistului, sau mergeţi imediat la serviciul de urgenţe al celui mai apropiat spital, luând medicamentul cu dumneavoastră. S-ar putea să deveniţi somnolent şi să vă pierdeţi cunoştienţa. S-ar putea de asemenea să prezentaţi greaţă, dureri de stomac, contracţii musculare, mişcări anormale ale ochilor, senzaţie de leşin, bătăi lente ale inimii şi reducere a funcţiei respiratorii şi a rinichilor. Nu încercaţi să conduceţi vehicule.

Dacă uitaţi să luaţi Zonegran

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, nu vă îngrijoraţi: luaţi doza următoare când este necesar.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Zonegran:

Zonegran este un medicament care trebuie administrat pe termen lung. Nu reduceţi doza sau nu încetaţi să luaţi medicamentul cu excepţia cazului în care medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru.

Dacă medicul recomandă să nu mai luaţi Zonegran, doza dumneavoastră trebuie redusă treptat, pentru a scădea riscul apariţiei mai multor crize.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zonegran poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Zonegran aparţine unui grup de medicamente (sulfonamide) care poate provoca reacţii alergice severe, erupţii severe pe piele şi boli de sânge, care foarte rar se pot finaliza cu deces.

Luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră dacă:

1.      aveţi respiraţie dificilă, faţa, buzele sau limba umflate sau o erupţie severă pe piele, deoarece aceste simptome pot să indice că aveţi o reacţie alergică severă

2.      aveţi gânduri de autovătămare sau sinucidere. Un număr mic de persoane cărora li s-au administrat antiepileptice cum este Zonegran au avut gânduri de autovătămare sau sinucidere.

3.      prezentaţi durere în muşchi sau senzaţie de slăbiciune, deoarece aceasta poate fi un semn de distrugere musculară anormală care poate provoca probleme cu rinichii.

4.      prezentaţi o durere bruscă de spate sau de stomac, aveţi dureri când urinaţi sau observaţi sânge în urină, deoarece acesta poate fi un semn de pietre la rinichi

Luaţi legătura cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil dacă:

1.      aveţi o erupţie inexplicabilă pe piele, deoarece aceasta poate să evolueze într-o erupţie mai severă pe piele sau descuamarea (exfolierea) pielii.

2.      simţiţi neobişnuit de obosit sau sunteţi febril, aveţi o durere în gât, ganglioni limfatici umflaţi, sau dacă observaţi că faceţi mai uşor vânătăi, deoarece acesta poate fi un semn de boală de sânge.

3.      aveţi dureri de cap, somnolenţă, respiraţie dificilăşi pierderea poftei de mâncare, deoarece acestea ar putea fi un semn că aveţi oconcentraţie prea mică de bicarbonat în sânge, pe care medicul dumneavoastră poate fi necesar să o monitorizeze sau să o trateze.

Medicul dumneavoastră poate decide că trebuie să încetaţi utilizarea Zonegran.

Cele mai frecvente reacţii adverse la Zonegran sunt de intensitate uşoară. Ele apar în prima lună de tratament şi scad, de obicei, pe parcursul tratamentului. Frecvenţa reacţiilor adverse posibile este prezentată mai jos, definită prin utilizarea următoarei convenţii:

1.      foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

2.      frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

3.      mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

4.      rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

5.      foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

6.      cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Reacţii adverse foarte frecvente

1.      agitaţie, iritabilitate confuzie, depresie

2.      slabă coordonare a muşchilor, ameţeli, scădere a memoriei, somnolenţă, vedere dublă

3.      pierdere a poftei de mâncare, valori scăzute ale bicarbonatului în sânge (o substanţă care împiedică sângele dumneavoastră să devină acid).

Reacţii adverse frecvente

1.      dificultăţi la adormire, gânduri ciudate sau neobişnuite, senzaţie de teamă sau emoţie.

2.      gândire încetinită, moleşeală, pierdere a puterii de concentrare, vorbire anormală, senzaţii anormale pe piele (senzaţie de înţepături), tremor, mişcări involuntare ale ochilor.

3.      pietre la rinichi.

4.      erupţii trecătoare pe piele, reacţii alergice, febră, oboseală, simptome asemănătoare gripei.

5.      echimoze (mici vânătăi determinate de scurgerea sângelui din vasele de sânge sparte în piele).

6.      scădere în greutate, greaţă, indigestie, dureri de stomac, diaree (scaune moi), constipaţie.

Reacţii adverse mai puţin frecvente

1.      furie, agresivitate, idei de sinucidere, tentativă de sinucidere

2.      vărsături

3.      inflamaţia vezicii biliare, pietre la vezica biliară

4.      pietre în căile urinare

5.      infecţie sau inflamaţie a plămânilor, infecţii de tract urinar

6.      valori scăzute ale concentraţiei de potasiu în sânge, convulsii/crize.

Reacţii adverse foarte rare

1.      halucinaţii, pierderi de memorie, comă, sindrom neuroleptic malign (incapacitate de a se mişca, transpiraţii, febră, incontinenţă), status epilepticus (crize de epilepsie prelungite sau repetate).

2.      tulburări de respiraţie, scurtarea respiraţiei, inflamaţia plămânilor

3.      inflamaţia pancreasului (durere severă de stomac sau de spate)

4.      probleme cu ficatul, insuficienţă renală, concentraţii sanguine crescute ale creatininei (un produs de degradare pe care, în mod normal, rinichii dumneavoastră îl înlătură) .

5.      erupţii severe pe piele sau descuamarea (exfolierea) pielii (în acelaşi timp vă puteţi simţi rău sau să faceţi febră), mâncărimi

6.      distrugere anormală a muşchilor (puteţi simţi durere sau slăbiciune în muşchi) care poate provoca probleme cu rinichii

7.      umflarea ganglionilor limfatici, tulburări sanguine (scăderea numărului de celule sanguine, care poate favoriza apariţia infecţiilor şi vă poate face să fiţi palid, să vă simţiţi obosit sau febril şi să faceţi mai uşor vânătăi)

8.      scăderea volumului transpiraţiei şi supraîncălzire

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZONEGRAN

A nu se lăsa Zonegran la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza Zonegran după data de expirare înscrisă pe blister şi pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC.

A nu se utiliza dacă observaţi deteriorări ale capsulei, blisterului sau cutiei sau orice semne vizibile de deteriorare a medicamentului. Înapoiaţi cutia la farmacie.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zonegran

Substanţa activă din Zonegran este zonisamida. Capsulele Zonegran 25 mg conţin zonisamidă 25 mg. Capsulele Zonegran 50 mg conţin zonisamidă 50 mg. Capsulele Zonegran 100 mg conţin zonisamidă 100 mg.

Celelalte componente prezente în conţinutul capsulei sunt: celuloză microcristalină, ulei vegetal hidrogenat şi laurilsulfat de sodiu.

Capsula conţine: gelatină, dioxid de titan (E171), shellac, propilen glicol, hidroxid de potasiu, oxid negru de fer (E172). În plus,capsula de 100 mg conţine „galben amurg FCF” (E110) şi roşu allura (E129).

Vezi pct. 2 pentru informaţii importante cu privire la componentele galben amurgFCF (E110) şi roşu allura AC (E129).

Cum arată Zonegran şi conţinutul ambalajului

Capsulele Zonegran 25 mg au un corp opac alb şi capac opac alb, şi sunt inscripţionate cu un logo şi „ZONEGRAN 25” cu caractere negre. -Capsulele Zonegran 50 mg au un corp opac alb şi capac opac gri, şi sunt inscripţionate cu un logo şi „ZONEGRAN 50” cu caractere negre. -Capsulele Zonegran 100 mg au un corp opac alb şi capac opac roşu, şi sunt inscripţionate cu un logo şi „ZONEGRAN 100” cu caractere negre.

Capsulele Zonegran sunt disponibile în blistere ambalate în cutii cu următorul conţinut:
-25 mg: 14, 28, 56 şi 84 capsule
-50 mg: 14, 28, 56 şi 84 capsule
-100 mg: 28, 56, 84, 98 şi 196 capsule.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie disponibile.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Marea Britanie.

Producătorul

Eisai Manufacturing Ltd, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Marea Britanie.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: +32 (0) 2 735 45 34

България

Eisai Ltd.
Teл.: + 359 2 810 39 96

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel.: +420 242 485 839

Danmark

Eisai AB Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Deutschland

Eisai GmbH Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Eesti

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Ühendkuningriik)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceuticals S.A. Τηλ: + 30 210 668 3000

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34
(Belgique/Belgien)

Magyarország

Eisai GesmbH Tel.:+ 36 1 230 43 20

Malta

Associated Drug Company Ltd. Tel: + 356 2124 2751

Nederland

Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0) 735 45 34
(België/Belgique)

Norge

Eisai AB Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Österreich

Eisai GesmbH Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska

Eisai Ltd.
Tel.: + 44 (0) 208 600 1400
(Wielka Brytania)

España

Eisai Farmacéutica, S.A. Tel: + (34) 91 455 94 55

France

Eisai SAS Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Ireland

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(United Kingdom)

Ísland

Eisai AB Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíþjóð)

Italia

Eisai S.r.l.
Tel: + 39 02 5181401

Κύπρος

Arriani Pharmaceuticals S.A. Τηλ: + 30 210 668 3000 (Ελλάδα)

Latvija

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Lielbritānija)

Lietuva

Eisai Ltd.
Tel. + 44 (0) 208 600 1400
(Jungtinė Karalystė)

Acest prospect a fost aprobat în

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda Tel: + 351 214 875 540

România

Eisai Ltd.
Tel: + 40 21 301 7469

Slovenija

Eisai Ltd.
Tel: + 386 (0) 1 426 7015

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel.: +420 242 485 839 (Česká republika)

Suomi/Finland

Eisai AB Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi)

Sverige

Eisai AB Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

United Kingdom

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

 

Zonegran 25 mg comprimate orodispersabile
zonisamidă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Zonegran şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi Zonegran

3.      Cum să luaţi Zonegran

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Zonegran

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZONEGRAN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Zonegran este un medicament antiepileptic.

Zonegran este utilizat pentru tratamentul adulţilor cărora li se administrează deja alte medicamente antiepileptice dar care încă mai prezintă crize epileptice care afectează o parte a creierului (crize epileptice parţiale), care pot fi urmate sau nu de crize epileptice care afectează întreg creierul (generalizare secundară).

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ZONEGRAN

Nu luaţi Zonegran:

Dacă:

1.      sunteţi alergic la oricare dintre componentele Zonegran (vezi pct. 6, Informaţii suplimentare),

2.      sunteţi alergic la alte medicamente sulfonamidice. Exemplele includ: antibiotice sulfonamide, diuretice tiazidice şi medicamente antidiabetice sulfonilureice.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Zonegran:

Zonegran aparţine unui grup de medicamente (sulfonamide) care poate provoca reacţii alergice severe, erupţii severe pe piele şi boli de sânge, care, foarte rar, pot determina deces (vezi pct. 4, Reacţii adverse posibile).

Înainte să utilizaţi Zonegran, spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

1.      aveţi vârsta sub 18 ani. Zonegran nu este recomandat pentru dumneavoastră.

2.      sunteţi vârstnic, deoarece s-ar putea să aveţi nevoie de o ajustare a dozei de Zonegran şi puteţi avea o probabilitate mai mare de a dezvolta o reacţie alergică sau o erupţie severă pe piele atunci când luaţi Zonegran (vezi pct. 4, Reacţii adverse posibile).

3.      aveţi probleme cu ficatul, deoarece s-ar putea să aveţi nevoie de o ajustare a dozei de Zonegran.

4.      aveţi probleme cu rinichii, deoarece s-ar putea să aveţi nevoie de o ajustare a dozei de Zonegran.

5.      aţi suferit în trecut de pietre la rinichi, deoarece s-ar putea să prezentaţi un risc crescut de formare a pietrelor la rinichi. Beţi apă suficientă pentru a reduce riscul formării de pietre la rinichi.

6.      locuiţi într-un loc sau sunteţi în vacanţă într-un loc în care vremea este caldă. Zonegran poate face să transpiraţi mai puţin, ceea ce poate provoca creşterea temperaturii corpului dumneavoastră. Beţi suficientă apăşi staţi în locuri răcoroase pentru a reduce riscul de supraîncălzire.

7.      aveţi greutatea sub 40 kg sau aţi scăzut mult în greutate, deoarece Zonegran vă poate provoca o scădere mai accentuată în greutate. Spuneţi medicului dumneavoastră, deoarece s-ar putea să fie nevoie de monitorizare.

8.      Dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în cazul dumneavoastră, discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Zonegran.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Zonegran trebuie utilizat cu atenţie când se administrează cu medicamente care pot provoca pietre la rinichi, cum este topiramatul.

Este posibil ca Zonegran să crească concentraţiile unor medicamente în sânge, cum sunt digoxina şi chinidina şi, ca urmare, poate fi necesară scăderea dozelor acestor medicamente.

De asemenea, alte medicamente, cum sunt fenitoina, carbamazepina, fenobarbitalul şi rifampicina pot scădea concentraţiile de Zonegran din sângele dumneavoastră, ceea ce poate necesita o modificare a dozei dumneavoastră de Zonegran.

Utilizarea Zonegran cu alimente şi băuturi

Zonegran poate fi luat cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi femeie de vârstă fertilă, trebuie să utilizaţi metode adecvate de contracepţie atunci când luaţi Zonegran şi timp de o lună după încetarea administrării Zonegran. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă aţi putea fi sau dacă sunteţi gravidă, sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Trebuie să luaţi Zonegran în timpul sarcinii numai dacă medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru. Cercetările au evidenţiat risc mai mare de malformaţii congenitale la copiii femeilor tratate cu medicamente antiepileptice.

Nu alăptaţi în timp ce luaţi Zonegran sau timp de o lună după ce aţi încetat să luaţi Zonegran.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Zonegran poate afecta capacitatea de concentrare, capacitatea de reacţie/răspuns şi vă poate face să vă simţiţi somnolent, în special la începutul tratamentului sau după o creştere a dozei. Fiţi deosebit de atent în timp ce conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje, dacă Zonegran vă creează probleme în acest sens.

Informaţii importante privind unele componente ale Zonegran

Zonegran comprimate orodispersabile conţine un îndulcitor numit aspartam (E951), care reprezintă o sursă de fenilalaninăşi poate fi dăunător pentru persoanele cu fenilcetonurie (vezi pct. 6 – Informaţii suplimentare).

3. CUM SĂ LUAŢI ZONEGRAN

Utilizaţi întotdeauna Zonegran exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală la adult

Doza iniţială recomandată este de 50 mg pe zi, împărţită în două doze egale de 25 mg.

Aceasta poate fi crescută cu până la 100 mg, la intervale de una până la două săptămâni

Doza zilnică uzuală este situată între 300 mg şi 500 mg.

Unele persoane pot răspunde la doze mai mici. Creşterea dozei se poate face mai încet dacă aveţi reacţii adverse, sunteţi vârstnic sau dacă suferiţi de probleme cu rinichii sau ficatul.

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă simţiţi că efectul Zonegran este prea puternic sau prea slab.

Zonegran comprimate orodispersabile sunt sensibile la umezeală, prin urmare tremuie să le manipulaţi cu mâinile uscate.

Desprindeţi folia de pe o singură alveolă a blisterului şi apăsaţi pe alveolă pentru a împinge

Puneţi comprimatul pe limbăşi ţineţi-l până când se topeşte şi este uşor de înghiţit.

Comprimatul topit poate fi înghiţit, cu sau fără apă.

Zonegran poate fi luat o dată sau de două ori pe zi, aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Dacă luaţi Zonegran de două ori pe zi, luaţi jumătate din doza zilnică, dimineaţa, iar cealaltă jumătate, seara.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Zonegran

În cazul în care aţi luat o cantitate mai mare de Zonegran decât ar fi trebuit, spuneţi imediat unei persoane care are grijă de dumneavoastră (o rudă sau un prieten), medicului dumneavoastră sau farmacistului, sau mergeţi imediat la serviciul de urgenţe al celui mai apropiat spital, luând medicamentul cu dumneavoastră. S-ar putea să deveniţi somnolent şi să vă pierdeţi cunoştienţa. S-ar putea de asemenea să prezentaţi greaţă, dureri de stomac, contracţii musculare, mişcări anormale ale ochilor, senzaţie de leşin, bătăi lente ale inimii şi reducere a funcţiei respiratorii şi a rinichilor. Nu încercaţi să conduceţi vehicule.

Dacă uitaţi să luaţi Zonegran

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, nu vă îngrijoraţi; luaţi doza următoare când este necesar.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Zonegran

Zonegran este un medicament care trebuie administrat pe termen lung. Nu reduceţi doza sau nu încetaţi să luaţi medicamentul cu excepţia cazului în care medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru.

Dacă medicul recomandă să nu mai luaţi Zonegran, doza dumneavoastră trebuie redusă treptat, pentru a scădea riscul apariţiei mai multor crize.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zonegran poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Zonegran aparţine unui grup de medicamente (sulfonamide) care poate provoca reacţii alergice severe, erupţii severe pe piele şi boli de sânge, care foarte rar se pot finaliza cu deces.

Luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră dacă:

1.      aveţi respiraţie dificilă, faţa, buzele sau limba umflate sau o erupţie severă pe piele, deoarece aceste simptome pot să indice că aveţi o reacţie alergică severă.

2.      aveţi gânduri de autovătămare sau sinucidere. Un număr mic de persoane cărora li s-au administrat antiepileptice cum este Zonegran au avut gânduri de autovătămare sau sinucidere.

3.      prezentaţi durere în muşchi sau senzaţie de slăbiciune, deoarece aceasta poate fi un semn de distrugere musculară anormală care poate provoca probleme cu rinichii.

4.      prezentaţi o durere bruscă de spate sau de stomac, aveţi dureri când urinaţi sau observaţi sânge în urină, deoarece acesta poate fi un semn de pietre la rinichi.

Luaţi legătura cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil dacă:

1.      aveţi o erupţie inexplicabilă pe piele, deoarece aceasta poate să evolueze într-o erupţie mai severă pe piele sau descuamarea (exfolierea) pielii.

2.      simţiţi neobişnuit de obosit sau sunteţi febril, aveţi o durere în gât, ganglioni limfatici umflaţi, sau dacă observaţi că faceţi mai uşor vânătăi, deoarece acesta poate fi un semn de boală de sânge.

3.      aveţi dureri de cap, somnolenţă, respiraţie dificilăşi pierderea poftei de mâncare, deoarece acestea ar putea fi un semn că aveţi oconcentraţie prea mică de bicarbonat în sânge, pe care medicul dumneavoastră poate fi necesar să o monitorizeze sau să o trateze.

Medicul dumneavoastră poate decide că trebuie să încetaţi utilizarea Zonegran.

Cele mai frecvente reacţii adverse la Zonegran sunt de intensitate uşoară. Ele apar în prima lună de tratament şi scad, de obicei, pe parcursul tratamentului. Frecvenţa reacţiilor adverse posibile este prezentată mai jos, definită prin utilizarea următoarei convenţii:

1.      foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

2.      frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

3.      mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

4.      rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

5.      foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

6.      cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Reacţii adverse foarte frecvente

1.      agitaţie, iritabilitate confuzie, depresie

2.      slabă coordonare a muşchilor, ameţeli, scădere a memoriei, somnolenţă, vedere dublă

3.      pierdere a poftei de mâncare, valori scăzute ale bicarbonatului în sânge (o substanţă care împiedică sângele dumneavoastră să devină acid).

Reacţii adverse frecvente

1.      dificultăţi la adormire, gânduri ciudate sau neobişnuite, senzaţie de teamă sau emoţie

2.      gândire încetinită, moleşeală, pierdere a puterii de concentrare, vorbire anormală, senzaţii anormale pe piele (senzaţie de înţepături), tremor, mişcări involuntare ale ochilor

3.      pietre la rinichi

4.      erupţii trecătoare pe piele, reacţii alergice, febră, oboseală, simptome asemănătoare gripei

5.      echimoze (mici vânătăi determinate de scurgerea sângelui din vasele de sânge sparte în piele)

6.      scădere în greutate, greaţă, indigestie, dureri de stomac, diaree (scaune moi), constipaţie.

Reacţii adverse mai puţin frecvente

1.      furie, agresivitate, idei de sinucidere, tentativă de sinucidere

2.      vărsături

3.      inflamaţia vezicii biliare, pietre la vezica biliară

4.      pietre în căile urinare

5.      infecţie sau inflamaţie a plămânilor, infecţii de tract urinar

6.      valori scăzute ale concentraţiei de potasiu în sânge, convulsii/crize.

Reacţii adverse foarte rare

1.      halucinaţii, pierderi de memorie, comă, sindrom neuroleptic malign (incapacitate de a se mişca, transpiraţii, febră, incontinenţă), status epilepticus (crize de epilepsie prelungite sau repetate)

2.      tulburări de respiraţie, scurtarea respiraţiei, inflamaţia plămânilor

3.      inflamaţia pancreasului (durere severă de stomac sau de spate)

4.      probleme cu ficatul, insuficienţă renală, concentraţii sanguine crescute ale creatininei (un produs de degradare pe care, în mod normal, rinichii dumneavoastră îl înlătură)

5.      erupţii severe pe piele sau descuamarea (exfolierea) pielii (în acelaşi timp vă puteţi simţi rău sau să faceţi febră), mâncărimi

6.      distrugere anormală a muşchilor (puteţi simţi durere sau slăbiciune în muşchi) care poate provoca probleme cu rinichii

7.      umflarea ganglionilor limfatici, tulburări sanguine (scăderea numărului de celule sanguine, care poate favoriza apariţia infecţiilor şi vă poate face să fiţi palid, să vă simţiţi obosit sau febril şi să faceţi mai uşor vânătăi)

8.      scăderea volumului transpiraţiei şi supraîncălzire.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZONEGRAN

A nu se lăsa Zonegran la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza Zonegran după data de expirare înscrisă pe blister şi pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de luminăşi umiditate. Întrucât comprimatul orodispersabil este sensibil la umezeală, trebuie luat imediat după scoaterea din blister.

A nu se utiliza dacă observaţi deteriorări ale comprimatelor orodispersabile, blisterului sau cutiei sau orice semne vizibile de deteriorare a medicamentului. Înapoiaţi cutia la farmacie.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zonegran

Substanţa activă din Zonegran este zonisamida. Comprimatele orodispersabile Zonegran 25 mg conţin zonisamidă 25 mg. Comprimatele orodispersabile Zonegran 50 mg conţin zonisamidă 50 mg. Comprimatele orodispersabile Zonegran 100 mg conţin zonisamidă 100 mg. Comprimatele orodispersabile Zonegran 300 mg conţin zonisamidă 300 mg.

Celelalte componente prezente în comprimatele de 25 mg, 50 mg şi 100 mg sunt: gelatină din peşte, manitol (E421), aspartam (E951) şi aromă de portocale.

Celelalte componente prezente în comprimatele de 300 mg sunt: gelatină de origine bovină, manitol (E421), aspartam (E951) şi aromă de portocale.

Vezi pct. 2 pentru informaţii importante cu privire la component, aspartam (E951).

Cum arată Zonegran şi conţinutul ambalajului

Comprimatele orodispersabile Zonegran sunt rotunde, de culoare albă sau albicioasă, având inscripţionată în relief negativ doza comprimatului („25”, „50”, „100” sau „300”).

Comprimatele orodispersabile Zonegran sunt disponibile în blistere ambalate în cutii cu următorul
conţinut:

1.      25 mg: 14 şi 28 comprimate orodispersabile

2.      50 mg: 14 şi 28 comprimate orodispersabile

3.      100 mg: 56 şi 98 comprimate orodispersabile

4.      300 mg: 28 şi 98 comprimate orodispersabile

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie disponibile.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Marea Britanie.

Producătorul

Eisai Manufacturing Ltd, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Marea Britanie.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd. Eisai Europe Ltd. Tél/Tel: +32(0) 2 735 45 34 Tél/Tel: + 32(0) 2 735 45 34 (Belgique/Belgien)

България Magyarország

Eisai Ltd. Eisai GesmbH Teл.: +359 2 810 39 96 Tel.:+36 1 230 43 20

Česká republika Malta

Eisai GesmbH organizační složka Associated Drug Company Ltd. Tel.: +420 242 485 839 Tel: + 356 2124 2751

Danmark Nederland

Eisai AB Eisai Europe Ltd.
Tlf: +46 (0)8 501 01 600 Tél/Tel: +32 (0) 735 45 34
(Sverige) (België/Belgique)

Deutschland

Eisai GmbH Tel: + 49 (0) 696 65 850

Eesti

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(Ühendkuningriik)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceuticals S.A. Τηλ: + 30 210 668 3000

España

Eisai Farmacéutica, S.A. Tel: +(34) 91 455 94 55

France

Eisai SAS Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Ireland

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400
(United Kingdom)

Ísland

Eisai AB Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíþjóð)

Italia

Eisai S.r.l.
Tel: + 39 02 5181401

Κύπρος

Arriani Pharmaceuticals S.A. Τηλ: + 30 210 668 3000 (Ελλάδα)

Latvija

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Lielbritānija)

Lietuva

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Jungtinė Karalystė)

Acest prospect a fost aprobat în Norge

Eisai AB Tlf: + 46 (0)8 501 01 600 (Sverige)

Österreich

Eisai GesmbH Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Wielka Brytania)

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda Tel: +351 214 875 540

România

Eisai Ltd.
Tel: +40 21 301 7469

Slovenija

Eisai Ltd.
Tel: + 386 (0) 1 426 7015

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: +420 242 485 839 (Česká republika)

Suomi/Finland

Eisai AB Puh/Tel: + 46 (0)8 501 01 600 (Ruotsi)

Sverige

Eisai AB Tel: + 46 (0)8 501 01 600

United Kingdom

Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 208 600 1400

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

 

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.