CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

VISTIDE
Denumire VISTIDE
Descriere VISTIDE este indicat pentru tratamentul retinitei cu CMV la pacienţii cu sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) şi fără disfuncţie renală. VISTIDE trebuie utilizat numai dacă alte medicamente nu sunt considerate adecvate.
Denumire comuna internationala CIDOFOVIRUM
Actiune terapeutica NUCLEOZIDE & NUCLEOTIDE EXCL INHIBITORI REVERSTRAN
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie injectabila
Concentratia 75 mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 5 ml conc. pt. sol. inj.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 5 ml
Cod ATC J05AB12
Firma - Tara producatoare PFIZER MANUFACTURING BELGIUM N.V. - BELGIA
Autorizatie de punere pe piata PFIZER ENTERPRISES SARL - LUXEMBOURG

Ai un comentariu sau o intrebare despre VISTIDE ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> VISTIDE 75mg/ml Concentrat pentru solutie injectabila, 75mg/ml
Prospect si alte informatii despre VISTIDE, concentrat pentru solutie injectabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VISTIDE 75 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conţine cidofovir anhidru 75 mg. Fiecare flacon conţine cidofovir anhidru 375 mg/5 ml ca substanţă activă.

Fiecare flacon conţine aproximativ 2,5 mmol (sau 57 mg) sodiu per flacon (5 ml), intrând în compoziţia excipienţilor.

Compoziţia este ajustată pentru a rezulta un pH de 7,4.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

VISTIDE este indicat pentru tratamentul retinitei cu CMV la pacienţii cu sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) şi fără disfuncţie renală. VISTIDE trebuie utilizat numai dacă alte medicamente nu sunt considerate adecvate.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie prescris de un medic cu experienţă în tratamentul infecţiilor cu HIV.

Înainte de fiecare administrare a VISTIDE, trebuie investigate valorile creatininemiei şi proteinuria.

VISTIDE trebuie administrat împreunǎ cu probenecid oral şi soluţie salină intravenoasǎ, conform descrierii de mai jos (vezi pct. 4.4 pentru recomandări adecvate, iar pentru modalitatea de procurare de probenecid, pct. 6.6)

Dozele, frecvenţa administrării şi vitezele de perfuzie recomandate nu trebuie depăşite. Anterior administrării, VISTIDE trebuie diluat cu 100 mililitri de soluţie de clorură de sodiu 0,9%. Pentru a diminua potenţialul de nefrotoxicitate, înaintea fiecărei perfuzii de VISTIDE trebuie administrat probenecid oral şi hidratare intravenoasă

Administrarea la adulţi

Tratamentul de inducţie Doza recomandată de cidofovir este 5 mg/kg (administrat în perfuzie intravenoasă cu o viteză constantă timp de 1 oră) administrată o dată pe săptămână timp de două săptămâni consecutive.

Tratamentul de întreţinere. Începând de la două săptămâni după finalizarea tratamentului de inducţie, doza de întreţinere recomandată de cidofovir este de 5 mg/kg (administrat în perfuzie intravenoasă cu o viteză constantă timp de 1 oră) administrată o dată la două săptămâni.

Întreruperea tratamentului de întreţinere se va decide în conformitate cu recomandările locale privind abordarea clinică a pacienţilor infectaţi cu HIV.

Administrarea la vârstnici

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea VISTIDE în tratamentul bolii CMV la pacienţii cu vârste peste 60 de ani. Deoarece persoanele vârstnice au frecvent funcţie glomerulară redusă, trebuie acordată o atenţie specială evaluării funcţiei renale înainte şi în timpul administrării VISTIDE.

Administrarea la copii şi nou-născuţi

VISTIDE nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârste sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Administrarea în insuficienţa renală

Insuficienţa renală [clearance-ul creatininei ≤ 55ml/min sau proteinurie ≥2+ (≥ 100 mg/dl)] reprezintă o contraindicaţie pentru utilizarea VISTIDE (vezi pct. 4.3 şi 4.4) C

Administrarea în insuficienţa hepatică

La pacienţii cu afectare hepatică nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea VISTIDE, astfel încât trebuie utilizat cu precauţie la acest grup de pacienţi.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activǎ (cidofovir) sau la oricare dintre excipienţi.

Administrarea cidofovir este contraindicată la pacienţi care nu pot fi trataţi cu probenecid (vezi pct. 4.4 Prevenirea nefrotoxicităţii). Probenecidul este contraindicat la pacienţii cu alergie semnificativă cinic la probenecid sau la alte medicamente conţinând derivaţi sulfataţi.

VISTIDE este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă renală (vezi pct. 4.2).

Este contraindicată administrarea concomitentă de VISTIDE şi alte medicamente potenţial nefrotoxice (vezi pct. 4.4).

Este contraindicată injectarea directă intraoculară a VISTIDE; injectarea directă poate fi asociată cu scăderea semnificativă a presiunii intraoculare şi afectarea vederii.

4.4 Atenţionări speciale şi precauţii pentru utilizare

Formularea VISTIDE este destinată numai administrării sub formă de perfuzie intravenoasă şi nu trebuie să fie administrată ca injecţie intraoculară. Perfuzia VISTIDE trebuie administrată în vene cu un flux sangvin adecvat pentru a permite diluţia şi distribuţia rapidă.

Insuficienţa renală/Hemodializa

Tratamentul cu VISTIDE nu trebuie iniţiat la pacienţii cu clearance-ul creatininei ≤ 55ml/min sau proteinurie ≥2+ (≥ 100 mg/dl), deoarece nu se cunosc dozele optime de inducţie şi de întreţinere pentru pacienţii cu insuficienţă renală moderată până la severă. În astfel de cazuri, nu s-au stabilit eficacitatea şi siguranţa cidofovirului.

A fost demonstrat că hemodializa cu flux rapid reduce concentraţiile plasmatice de cidofovir cu aproximativ 75%. Fracţiunea din doză extrasă în timpul hemodializei este de 51,9 ± 11,0%.

Nefrotoxicitatea

Nefrotoxicitatea dependentă de doză este toxicitatea majoră care limitează doza de cidofovir administrată. Siguranţa cidofovirului nu a fost evaluată la pacienţi care au fost trataţi cu alte substanţe cunoscute cu potenţial nefrotoxic (de exemplu: tenofovir, aminoglicozide, amfotericină B, foscarnet, pentamidină intravenos, adefovir şi vancomicină). Este recomandată întreruperea administrării medicamentelor potenţial nefrotoxice cu cel puţin 7 zile înainte de debutul tratamentului cu cidofovir (vezi pct 4.8).

Pacienţii trataţi cu 3,0 mg/kg, 5,0 mg/kg sau 10 mg/kg, fără administrare concomitentă de probenecid, au dezvoltat semne de afectare celulară tubulară proximală, incluzând glicozurie, şi scăderea fosfatului seric, acidului uric şi bicarbonatului şi creşteri ale creatininei serice. Semnele de nefrotoxicitate au fost parţial reversibile, la unii pacienţi. Utilizarea concomitentă de probenecid este esenţială pentru reducerea nefrotoxicităţii pronunţate a cidofovirului, într-o măsură care permite o balanţă beneficiu/risc acceptabilă pentru tratamentul cu cidofovir.

Prevenirea nefrotoxicităţii

Tratamentul trebuie însoţit de administrarea probenecidului pe cale orală şi de prehidratare salină intravenoasă adecvată (vezi pct. 6.6 pentru informaţii referitoare la obţinerea probenecid) la fiecare doză de cidofovir. Toate studiile clinice de evaluare a eficacităţii clinice au fost efectuate folosindu-se probenecid concomitent cu cidofovir. Trebuie administrate 2 grame de probenecid cu 3 ore înaintea administrării cidofovirului şi un gram la 2 ore şi din nou la 8 ore după terminarea perfuziei cu durata de o oră (în total 4 grame). Pacienţii trebuie sfătuiţi să mănânce înainte de fiecare doză de probenecid, pentru a reduce riscul apariţiei de greaţă şi/sau vărsături asociat tratamentului cu probenecid. Poate fi necesară utilizarea de antiemetice.

Pentru pacienţii care dezvoltă reacţii alergice sau de hipersensibilitate la probenecid (de exemplu: erupţii cutanate tranzitorii, febră, frisoane şi anafilaxie) trebuie avută în vedere administrarea profilactică sau terapeutică de antihistaminice şi/sau paracetamol, după caz.

Administrarea cidofovirului este contraindicată la pacienţii care nu pot primi probenecid, datorită unei hipersensibilităţi semnificative clinic la substanţa activǎ, la medicament sau la alte medicamente conţinând derivaţi sulfataţi. Nu a fost studiată clinic utilizarea cidofovirului fără administrarea concomitentă a probenecidului. Nu se recomandă efectuarea unui program de desensibilizare la probenecid.

În plus faţă de probenecid, pacienţii trebuie să primească, în total, un litru de soluţie de clorură de sodiu 0,9% intravenos imediat înaintea fiecărei perfuzii de cidofovir. Pacienţii care pot tolera încărcare suplimentară cu lichide pot primi până la 2 litri de soluţie de clorură de sodiu 0,9% intravenos la fiecare doză de cidofovir. Primul litru de soluţie de clorură de sodiu 0,9% trebuie perfuzat pe durata de 1 oră imediat înaintea perfuziei de cidofovir, iar al doilea litru, dacă se administrează, va fi perfuzat pe durata a 1-3 ore începând simultan cu perfuzia de cidofovir sau imediat după perfuzia cu cidofovir.

Tratamentul cu cidofovir trebuie oprit şi este recomandată instituirea hidratării intravenoase dacă creatininemia creşte cu ≥ 44 μmol/l (≥ 0,5 mg/dl) sau în cazul instalării unei proteinurii persistente de ≥ 2+. La pacienţii cu proteinurie ≥ 2+ trebuie instituită hidratare intravenoasă şi repetată testarea. În cazul în care consecutiv hidratării se observă o proteinurie de ≥ 2+, tratamentul cu cidofovir trebuie oprit. Continuarea administrării de cidofovir la pacienţii cu proteinurie persistentă ≥ 2+ după hidratare intravenoasă poate conduce la evidenţierea afectării tubulare proximale, inclusiv glicozurie, scăderea fosfatului seric, a acidului uric şi bicarbonatului seric, cu creşteri ale creatininemiei.

Este necesară întreruperea temporară, sau chiar definitivă, a perfuziei în cazul unor modificări ale funcţiei renale. Nu a fost încă evaluată balanţa beneficiu/risc a reintroducerii tratamentului cu cidofovir la pacienţii care au fost recuperaţi complet după toxicitate renală asociată tratamentului cu cidofovir.

Supravegherea pacienţilor

Proteinuria pare să fie un indicator timpuriu şi sensibil pentru nefrotoxicitatea indusă de cidofovir. La pacienţii cărora li se administrează cidofovir trebuie evaluate valorile creatininemiei şi ale proteinuriei pe probe prelevate în ultimele 24 de ore anterioare administrării fiecărei doze de cidofovir. De asemenea, trebuie efectuată numărătoarea diferenţiată a celulelor albe sanguine înainte de administrarea fiecărei doze de cidofovir (vezi pct. 4.8).

Evenimente oculare

Pacienţii cǎrora li se administrează cidofovir trebuie îndrumaţi sǎ urmeze un control oftalmologic regulat având în vedere posibila apariţie a uveitei/iritei sau hipotoniei oculare. În caz de uveită/irită, administrarea cidofovirului trebuie întreruptă dacă nu se observă un răspuns la tratamentul cu corticosteroizi topici, dacă afecţiunea se agravează sau dacă irita/uveita reapare după un tratament reuşit.

Altele

Cidofovirul trebuie considerat un medicament cu potenţial carcinogen la om (vezi pct. 5.3 Date preclinice de siguranţă).

Trebuie evaluată cu precauţie opţiunea de a administra cidofovir la pacienţii cu diabet zaharat, datorită riscului potenţial crescut de hipotonie oculară.

Pacienţii de sex masculin trebuie informaţi că cidofovirul determină reducerea greutăţii testiculelor şi hipospermie la animale. Deşi nu s-au observat în studiile clinice cu cidofovir, este posibil ca astfel de modificări să apară la oameni şi să determine infertilitate.

Trebuie continuate precauţiile corespunzătoare pentru prevenirea transmiterii HIV.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Se ştie că probenecidul creşte expunerea sistemică a multor substanţe (de exemplu: paracetamol, aciclovir, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, acid aminosalicilic, barbiturice, benzodiazepine, bumetanidă, clofibrat, metotrexat, famotidină, furosemid, antiinflamatoare nesteroidiene, teofilină şi zidovudină).

Probenecid creşte ASC de zidovudină. Pacienţii trataţi cu ambele medicamente vor fi supravegheati îndeaproape pentru depistarea toxicităţii hematologice induse de zidovudină.

În cazul altor medicamente INRT administrate concomitent cu probenecid, trebuie consultate informaţiile de prescriere respective, pentru recomandări adecvate.

În studiile clinice, nu au fost investigate interacţiunile cidofovirului, probenecidului şi ale medicamentelor anti-HIV sau ale medicamentelor utilizate pentru tratamentul infecţiilor virale cronice obişnuite în această populaţie, cum sunt hepatitele cu virus C-HVC sau B-HVB.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Cidofovirul este embriotoxic la şobolani şi iepuri la doze subterapeutice. La iepuri au apărut anomalii congenitale fetale externe, scheletice şi ale ţesuturilor moi, cu o incidenţă semnificativ crescută la doze de 1,0 mg/kg, doză care a fost, de asemenea, toxică pentru mamă.

Sarcina

Nu s-au efectuat studii cu cidofovir la femei gravide. VISTIDE nu trebuie folosit în timpul sarcinii.

Femeile de vârstă fertilă trebuie sfătuite să folosească metode contraceptive eficace în timpul şi după tratamentul cu cidofovir.

Alǎptarea

Nu se ştie dacă cidofovirul este excretat în laptele uman. Deoarece multe substanţe sunt excretate în laptele uman, mamele care alăptează trebuie sfătuite să întrerupă tratamentul cu cidofovir sau să nu mai alăpteze în cazul continuării tratamentului cu cidofovir. La femelele de şobolan gestante s-a observat traversarea barierei feto-placentare de către compuşii asociaţi cidofovirului. Nu a fost evaluată excreţia compuşilor înrudiţi cu cidofovirul în laptele animalelor care alăptau.

Pentru informaţii suplimentare, vezi pct. 4.4.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Reacţiile adverse cum ar fi astenia, pot să apară în timpul tratamentului cu cidofovir. Medicul este sfătuit să discute cu pacientul acest aspect, şi pe baza severităţii afecţiunii şi a gradului de toleranţă la medicament, să facă recomandările adecvate pentru fiecare caz.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor clinice, reacţia adversă cea mai frecvent raportată a fost proteinuria care a apărut la 80% dintre pacienţi. În plus, foarte frecvente au fost febra (43%), astenia (32%), greaţă cu vărsături (26%), creşterea creatininemiei (24%) şi erupţiile cutanate tranzitorii (19%). Aceste valori ale incidenţei au fost calculate independent de relaţia cu medicamentele din studiu (cidofovir sau probenecid) sau severitate. Alte evenimente adverse au fost:

Clasificarea frecvenţelor estimate:

Foarte frecvente (>10%), frecvente (≥1% şi <10%), mai puţin frecvente (≥ 0,1% şi <1%), rare (≥ 0,01% şi <0,1%) şi foarte rare (<0,01%).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente: neutropenie

Tulburări oculare

Frecvente: irită/uveită, presiune intraoculară scăzută (scădere de ≥ 50% faţă de valorile anterioare tratamentului).

Tulburări respiratorii

Frecvente: dispnee, pneumonie

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente: greaţă

Frecvente: vărsături

Afecţiuni cutanate

Foarte frecvente: alopecie

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte frecvente: proteinurie, creşterea creatininemiei

Tulburări generale

Foarte frecvente: astenie, febră

Frecvente: deces, infecţii

Reacţii adverse foarte frecvente în studiile clinice controlate, posibil sau probabil legate de probenecid

Tulburări gastro-intestinale: greaţă şi vărsături

Afecţiuni cutanate: erupţii cutanate tranzitorii

Tulburări generale: febră

Reacţii adverse raportate spontan după punerea pe piaţă (cu frecvenţă necunoscută):

Tulburări oculare

uveită/irită, hipotonie oculară.

Tulburări auditive

Tulburări de auz

Tulburări gastro-intestinale

pancreatită

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Insuficienţă renală Au fost raportate cazuri de insuficienţă renală (plus evenimente posibil determinate de insuficienţa renală, cum sunt creşterea creatininemiei, proteinuria, glicozuria), iar unele dintre acestea au fost fatale. Au fost raportate cazuri de sindrom Fanconi. De asemenea, au fost raportate cazuri de insuficienţă renală acută după numai una sau două doze de cidofovir.

4.9 Supradozaj

Au fost raportate două cazuri de supradozaj la cidofovir. În ambele cazuri, supradozajul a apărut în timpul primei doze de inducţie şi nu a fost administrat tratament suplimentar cu cidofovir. Unui pacient i s-a administrat o singură doză de 16,4 mg/kg şi unui alt pacient i s-a administrat o singură doză de 17,3 mg/kg. Amândoi pacienţii erau spitalizaţi şi primiseră probenecid oral profilactic şi hidratare prealabilă intensă timp de 3 până la 7 zile. Unul dintre aceşti pacienţi a prezentat o modificare tranzitorie minoră a funcţiei renale, iar celălalt nu a prezentat nici o modificare a funcţiei renale (vezi pct. 4.4).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antivirale de uz sistemic, cod ATC: J05AB12

Generalităţi

Cidofovirul este un analog citidinic cu activitate in vitro şi in vivo împotriva citomegalovirusului uman (CMVU). Tulpinile CMVU rezistente la ganciclovir pot fi sensibile la cidofovir.

Mecanism de acţiune

Cidofovirul suprimă replicarea CMVU prin inhibarea selectivă a sintezei ADN-ului viral. Datele biochimice susţin inhibarea selectivă a polimerazelor ADN ale HSV-1, HSV-2 şi CMVU de către difosfatul de cidofovir, metabolitul activ intracelular al cidofovirului.

Difosfatul de cidofovir inhibă aceste polimeraze virale la concentraţii care sunt de 8 până la 600 de ori mai mici decât cele necesare pentru a inhiba polimerazele alfa, beta şi gama ale ADN-ului uman. Consecutiv încorporării cidofovirului în ADN-ul viral rezultă o reducere a ratei de sinteză a ADN-ului viral.

Cidofovirul intră în celule prin endocitoză de fază fluidă şi este fosforilat la monofosfat de cidofovir şi, ulterior, la difosfat de cidofovir. Efectele antivirale prelungite ale cidofovirului sunt legate de timpii de înjumătăţire ai propriilor metaboliţi; difosfatul de cidofovir persistă în interiorul celulelor, având un timp de înjumătăţire de 17-65 de ore şi un compus cidofovir fosfat-colinic are un timp de înjumătăţire de 87 de ore.

Acţiunea antivirală

Cidofovirul este activ in vitro împotriva CMVU, care face parte din familia herpesviridae. Activitatea antivirală este observată la concentraţii semnificativ mai mici decât cele care determină moartea celulară.

Sensibilitatea in vitro la cidofovir este prezentată în tabelul următor:

Inhibarea virusului de către cidofovir

Multiplicarea în culturile celulare

Virus

50 (μM)

tulpini sălbatice de CMV

tulpini de CMV rezistente la ganciclovir

tulpini de CMV rezistente la foscarnet

0,7 (± 0,6)

7,5 (± 4,3)

0,59 (± 0,07)

Activitatea in vivo împotriva CMVU a fost confirmată prin studii clinice controlate cu cidofovir în tratamentul retinitei CMV la pacienţii cu SIDA, care a demonstrat încetinirea semnificativă statistic a progresiei retinitei CMV la pacienţii trataţi cu cidofovir, comparativ cu pacienţii din grupul de control. În cele două studii de eficacitate (studiile GS-93-106 şi GS-93-105), timpii mediani până la progresia retinitei au fost de 120 de zile, respectiv, de neatins pentru braţele tratate, comparativ cu 22 de zile, şi respectiv cu 21 de zile pentru braţele cu pacienţi netrataţi (de referinţă)

În studiul GS-93-107 efectuat la pacienţi care au prezentat recădere după tratamentul cu alte medicamente, timpul median până la progresia retinitei a fost de 115 zile.

Rezistenţa virală

Consecutiv selecţiei in vitro de izolate CMVU rezistente la ganciclovir, a fost observată rezistenţă încrucişată între ganciclovir şi cidofovir la mutaţiile selectate la ganciclovir în gena pentru polimeraza ADN a CMVU dar nu la cele din gena UL97. Nu s-a observat rezistenţă încrucişată între foscarnet şi cidofovir pentru mutanţii selectaţi la foscarnet. Mutanţii selectaţi la cidofovir prezentau o mutaţie a genei polimerazei ADN şi demonstrau rezistenţă încrucişată la ganciclovir, dar au fost sensibili la foscarnet.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Principala cale de eliminare a cidofovirului este excreţia renală a medicamentului nemodificat prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară. La pacienţii cu funcţie renală normală, 80-100% din doza administrată intravenos a fost regăsită în urină după 24 de ore sub formă de cidofovir nemodificat. Nu au fost detectaţi metaboliţi ai cidofovirului în plasma sau urina pacienţilor.

La finalul perfuziei de o oră cu cidofovir 5 mg/kg administrat concomitent cu probenecid pe cale orală, concentraţia serică medie (± DS) a cidofovirului a fost de 19,6 (± 7,18) mcg/ml. Valorile medii ale cretininemiei totale, volumul de distribuţie la starea de echilibru şi timpul final de înjumătăţire prin eliminare au fost 138 (± 36) ml/oră/kg, 388 (± 125) ml/kg, respectiv 2,2 (±0,5) ore.

S-a demonstrat o cinetică independentă de doză prin administrarea unei singure doze de cidofovir între 3 şi 7,5 mg/kg.

Legarea de proteine in vitro

In vitro, legarea de proteinele plasmatice sau serice a cidofovirului a fost de 10% sau mai puţin la o concentraţie a cidofovirului cuprinsă între 0,25-25 mcg/ml.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile preclinice pe animale au demonstrat că nefrotoxicitatea este principalul efect toxic limitativ al dozei de cidofovir. Dovada efectului nefroprotector al probenecidului a fost evidenţiată printr-un studiu cu durata de 52 de săptămâni la maimuţe cinomolgus cărora li s-a administrat cidofovir 2,5 mg/kg o dată pe săptămână intravenos cu 1 g probenecid pe cale orală.

Carcinogeneză

Într-un studiu cu durata de 26 de săptămâni pentru evaluarea toxicităţii la administrarea intravenoasă, a fost observată o creştere semnificativă a incidenţei adenocarcinoamelor mamare la femelele de şobolan şi a carcinoamelor glandelor Zymbal la femelele şi masculii de şobolan, la concentraţii plasmatice subterapeutice de cidofovir. Într-un alt studiu, administrarea unei injecţii subcutanate de cidofovir o dată pe săptămână timp de 19 săptămâni consecutive a determinat adenocarcinoame mamare la femele de şobolan la doze de 0,6 mg/kg şi săptămână. În ambele studii, tumorile au fost observate în decurs de 3 luni de la administrare. Nu au fost observate tumori la maimuţele cynomolgus cărora li s-a administrat cidofovir intravenos o dată pe săptămână timp de 52 de săptămâni în doze de până la 2,5 mg/kg şi săptămână.

Mutagenitate şi toxicitate asupra funcţiei de reproducere

Studiile au arătat că cidofovirul este clastogen in vitro la 100 μg/ml şi este embriotoxic la şobolani şi iepuri.

Nu a fost evidenţiat un răspuns mutagen indus de cidofovir la doze de până la 5 mg/placă, în prezenţa şi absenţa activării metabolice prin fracţie S-9 din ficat de şobolan, în studii microbiene cu Salmonella typhimurium pentru substituţii cu perechi de baze sau mutaţii de secvenţe de nucleotide (Ames) şi Escherichia coli pentru mutaţii inverse.

O creştere a formării de eritrocite micronucleate policromatice a fost observată in vivo la şoareci cărora li s-a administrat intraperitoneal o doză mare, toxică, de cidofovir (≥ 2000 mg/kg).

Cidofovirul a indus aberaţii cromozomiale în limfocitele umane circulante periferice in vitro fără activare metabolică (fracţia S-9). Pentru cele 4 niveluri de cidofovir testate (între 12,5 şi 100 μg/ml), procentul de metafaze eronate şi numărul de aberaţii pe celulă a crescut în funcţie de concentraţie.

Nu au fost observate reacţii adverse asupra fertilităţii şi a reproducerii generale la masculii de şobolani, consecutiv injecţiilor intravenoase unice săptămânale de cidofovir timp de 13 săptămâni consecutive, în doze de până la 15 mg/kg şi săptămână. Femelele de şobolan cărora li s-a administrat intravenos câte o doză săptămânală mai mare sau egală cu 1,2 mg/kg şi săptămână, timp de până la 6 săptămâni anterior împerecherii şi 2 săptămâni după împerechere, au avut dimensiuni scăzute ale uterului şi un număr scăzut de pui vii per sarcină, cu creşterea resorbţiilor timpurii per sarcină. Studiile de dezvoltare peri- şi post-natală în care femelele de şobolan au primit injecţii subcutanate de cidofovir o dată pe zi la doze de până la 1,0 mg/kg şi zi, începând cu ziua 7 de gestaţie până în ziua 21 postpartum (aproximativ 5 săptămâni), nu a determinat reacţii adverse asupra viabilităţii, creşterii, comportamentului, maturării sexuale şi capacităţii reproductive a puilor. Administrarea zilnică intravenoasă a cidofovirului în timpul perioadei de organogeneză a condus la reducerea greutăţii corporale a feţilor atunci când cidofovirul a fost administrat la femele gestante de şobolan în doză de 1,5 mg/kg şi zi şi la femelele gestante de iepure în doze de 1,0 mg/kg şi zi. Dozele la care nu a fost observată embriotoxicitate au fost de 0,5 mg/kg şi zi la şobolani şi de 0,25 mg/kg şi zi la iepuri.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Hidroxid de sodiu

Acid clorhidric

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau diluanţi, cu excepţia celor menţionaţi la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat.

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată până la 24 de ore, la 2-8°C, atunci când diluarea s-a efectuat în condiţii controlate şi validate de asepsie. Nu se recomandă păstrarea mai mult de 24 de ore sau congelarea. Înainte de utilizare, soluţiile păstrate la frigider trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

Pentru condiţiile de pǎstrare ale medicamentului diluat, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon conţinând un volum nominal de umplere de 5 ml. Componentele recipientului şi ale sistemului de închidere a recipientului includ: flacoane de tip I din sticlă transparentă din borosilicat, dop din butil de culoare gri cu faţa din teflon şi capsă din aluminium cu un capac din plastic pentru sigilare, tip “flip off”. Fiecare cutie conţine un flacon de 5 ml.

VISTIDE este disponibil în flacoane de unică utilizare. Flacoanele folosite parţial trebuie aruncate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Metoda de preparare şi administrare

Fiolele de VISTIDE trebuie inspectate vizual înaintea administrării, pentru decelarea oricăror particule străine sau modificări de culoare.

Doza corespunzătoare de VISTIDE se transferă cu o seringă, în condiţii aseptice, din fiolă într-o pungă de perfuzie conţinând 100 ml de soluţie de clorură de sodiu 0,9% şi se amestecă viguros. Întregul volum trebuie perfuzat pacientului, intravenos, cu o viteză constantă timp de 1 oră, utillizând o pompă standard de perfuzie. VISTIDE trebuie administrat de personalul medical specializat în îngrijirea pacienţilor cu SIDA.

Stabilitatea chimică şi fizică a VISTIDE amestecat cu soluţie de clorură de sodiu a fost demonstrată în flacoane din sticlă, în pungi de perfuzie din policlorură de vinil (PVC) sau copolimer etilen/propilen şi perfuzoare intravenoase din PVC. Alte tipuri de perfuzoare şi seturi de perfuzie intravenoasă nu au fost testate.

Nu au fost evaluate compatibilităţile cu soluţia Ringer, Ringer lactat sau soluţii perfuzabile bacteriostatice.

Manipulare şi eliminarea reziduurilor

Se recomandă măsuri de precauţie corespunzătoare, inclusiv utilizarea unui echipament adecvat de siguranţă pentru prepararea, administrarea şi eliminarea VISTIDE. Prepararea soluţiei reconstituite de VISTIDE trebuie efectuată în camera de siguranţă biologică, cu flux laminar. Persoana care prepară soluţia reconstituită trebuie să poarte mănuşi chirurgicale, ochelari de siguranţă şi o robă chirurgicală cu legături înnodate. Dacă VISTIDE vine în contact cu pielea, locul trebuie spălat şi clătit cu apă din abundenţă. Cantitatea în plus de VISTIDE şi toate celelalte materiale utilizate în prepararea amestecului şi administrare trebuie aruncate într-un container fără scurgeri, care elimină posibilitatea înţepării. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale..

Procurarea de probenecid

Probenecidul nu este furnizat cu VISTIDE şi trebuie procurat de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă pentru probenecid. Însă, dacă întâmpinaţi dificultăţi în procurarea probenecidului, trebuie să contactaţi, pentru informaţii, reprezentantul local al Deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă pentru VISTIDE (vedeţi şi pct. 4.2 şi 4.4).

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/037/001

9. DATA REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizǎri : 23 Aprilie 1997

Data ultimei reînnoiri : 08 Iunie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

LL/AAAA

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE

RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Gilead Sciences Limited

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill Co. Cork

Irlanda

B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VISTIDE 75 mg/ ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Cidofovir

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml conţine cidofovir anhidru 75 mg. Fiecare flacon conţine cidofovir anhidru 375 mg/5 ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Hidroxid de sodiu

Acid clorhidric

Apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 flacon

375 mg/5 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru uz intravenos.

A se dilua înainte de administrare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider, a nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences Intl Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/037/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacoane

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VISTIDE 75 mg/ ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Cidofovir

Numai pentru uz intravenos.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se dilua înainte de administrare.

Nu trebuie administrat prin injectare intraocularǎ.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

375 mg/5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

EU/1/97/037/001

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

VISTIDE 75 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Cidofovir

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră..
- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devin gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este VISTIDE şi pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizaţi VISTIDE
3. Cum se utilizează VISTIDE
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se pǎstreazǎ VISTIDE
6. Informaţii suplimentare

1. Ce este VISTIDE şi pentru ce se utilizează

VISTIDE este un medicament antiviral care blochează replicarea citomegalovirusului (CMV) prin interferarea sintezei ADN-ului viral.

VISITIDE este indicat pentru tratamentul retinitei cu CMV la pacienţii cu sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA). VISTIDE nu vindecă retinita cu CMV, dar poate ameliora starea dumneavoastră prin întârzierea progresiei bolii.

VISTIDE este destinat perfuziei intravenoase (într-o venă) şi nu injectării intraoculare (injecţii directe în ochi).

Ce este retinita cu CMV?

Retinita cu CMV este o infecţie oculară determinată de un virus denumit citomegalovirus (CMV), care atacă retina ochiului şi poate determina pierderea vederii şi, eventual, orbire. Pacienţii cu sindromul imunodeficienţei dobândite prezintă un risc crescut de a dezvolta retinită cu CMV sau alte forme de boală cu CMV, ecum este colita. Tratamentul retinitei cu CMV este necesar pentru reducerea posibilităţii de a orbi.

2. Înainte să utilizaţi VISTIDE

Nu utilizaţi VISTIDE dacă

• Sunteţi hipersensibil (alergic) la cidofovir sau la oricare dintre celelalte componente ale VISTIDE.
• Aveţi o afecţiune renală pre-existentă.

• Sau nu puteţi lua medicamentul probenecid datorită unei alergii grave la probenecid sau la alte medicamente care conţin sulfaţi (cum este sulfametoxazolul).
• VISTIDE nu trebuie administrat prin injectare intraoculară.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi VISTIDE:

Afectarea renală este principala reacţie adversă a tratamentului cu VISTIDE. Pentru diminuarea potenţialului de lezare a rinichilor, veţi primi fluide intravenos (ser fiziologic) şi comprimate de probenecid la fiecare doză de VISTIDE. De asemenea, medicul dumneavoastră vă va sfătui să beţi multe lichide. Medicul dumneavoastră vă va evalua funcţia renală înainte de fiecare doză de VISTIDE. Tratamentul dumneavoastră cu VISTIDE poate fi întrerupt de către medic în cazul unor modificări ale funcţiei renale.

Puteţi continua să luaţi medicamentele antiretrovirale (medicaţia anti-HIV) şi medicaţia pentru prevenirea infecţiilor oportuniste asociate SIDA. Cu toate acestea, va trebui să întrerupeţi toate celelalte tratamente cu medicamente care pot determina leziuni renale, datorită reacţiilor adverse renale ale VISTIDE. Trebuie să spuneţi medicului dacă luaţi alte medicamente despre care se ştie că pot leza rinichii, cum sunt tenofovirul, aminoglicozidele, amfotericina B, foscarnetul, pentamidina intravenos şi vancomicina. Administrarea acestor medicamente trebuie întreruptă CU CEL PUŢIN 7 zile înainte de administrarea VISTIDE.

VISTIDE nu se utilizează pentru tratamentul infecţiei HIV.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi diabet zaharat. VISTIDE trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii diabetici, datorită riscului potenţial crescut de hipotonie oculară (presiune scăzută la nivel ocular).

VISTIDE poate determina reacţii adverse tranzitorii, cum sunt astenie sau slăbiciune. Dacă conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje, discutaţi cu medicul pentru a vă recomanda întreruperea acestor activităţi în funcţie de severitatea bolii şi gradul de toleranţă la medicament.

În timpul tratamentului cu VISTIDE vi se pot face examinări oftalmologice regulate pentru a detecta posibila apariţie a iritaţiei, imflamaţiei sau edemului ocular. Trebuie să informaţi rapid medicul despre orice durere, înroşire sau mâncărime la nivelul ochiului sau modificări ale vederii.

La animale, VISTIDE a determinat reducerea greutăţii testiculelor şi hipospermie (număr mic de spermatozoizi). Deşi nu s-au observat în studiile de administrare VISTIDE la om, este posibil ca astfel de modificări să apară la om şi să determine infertilitate. Bărbaţii trebuie să utilizeze metode contraceptive de barieră în timpul tratamentului cu VISTIDE şi timp de 3 luni ulterior.

Trebuie să continuaţi să luaţi precauţii adecvate pentru a preveni transmiterea virusului HIV.

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să vi se administreze VISTIDE dacă sunteţi gravidă. Dacă ramâneţi gravidă în timpul tratamentului cu acest medicament, trebuie să informaţi imediat medicul. S-a demonstrat că VISTIDE produce leziuni la animalele nenăscute şi nu trebuie utilizat în sarcină decât dacă beneficiile potenţiale justifică riscurile pentru făt. Femeile de vârstă fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive în timpul tratamentului cu VISTIDE şi timp de 1 lună ulterior.

Nu trebuie să vi se administreze VISTIDE dacă alăptaţi. Nu se ştie dacă VISTIDE este excretat în laptele uman. Deoarece multe medicamente sunt excretate în laptele uman, mamele care alăptează trebuie sfătuite să întrerupă VISTIDE sau să nu mai alăpteze în cazul continuării tratamentului cu VISTIDE.

În general, femeile infectate cu HIV nu trebuie sǎ alǎpteze, pentru a evita riscul transmiterii HIV, prin intermediul laptelui, la nou-nǎscut.

Utilizarea la copii

Utilizarea VISTIDE nu a fost studiată la copii. De aceea, acest medicament nu trebuie utilizat la copii.

Utilizarea VISTIDE cu alimente şi băuturi:

Trebuie să mâncaţi înainte de administrarea VISTIDE.

Informaţii importante privind unele componente ale VISTIDE

VISTIDE conţine sodiu. Aceasta lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Probenecidul poate interacţiona cu alte medicamente utilizate frecvent în tratamentul SIDA şi al bolilor asociate SIDA, cum este zidovudina (AZT). Dacă luaţi zidovudină, trebuie să discutaţi cu medicul opţiunile de a întrerupe temporar tratamentul cu zidovudină sau de a scădea dozele de zidovudină cu 50% în zilele în care se administrează VISTIDE şi probenecid.

Nu au fost studiate posibilele interacţiuni dintre VISTIDE şi inhibitorii de protează HIV.

3. Cum se utilizează VISTIDE

VISTIDE se administrează sub formă de perfuzie intravenoasă şi nu trebuie administrat sub formă de injecţie intraoculară. VISTIDE trebuie administrat de personalul medical.

Pentru diminuarea potenţialului de lezare renală, trebuie administrate comprimatele de probenecid şi serul fiziologic intravenos la fiecare perfuzie de VISTIDE. Nu trebuie depăşite dozele, frecvenţa administrării şi vitezele de perfuzie recomandate. Anterior administrării, VISITIDE trebuie diluat cu 100 mililitri de ser fiziologic.

Doza la adulţi

Tratamentul de inducţie. Doza de VISTIDE recomandată la pacienţii cu funcţie renală normală este de 5 mg/kg (administrat în perfuzie intravenoasă cu o viteză constantă timp de o oră) administrat o dată pe săptămână timp de două săptămâni consecutive.

Tratamentul de întreţinere. Începând de la două săptămâni după finalizarea tratamentului de inducţie, doza de întreţinere recomandată de cidofovir la pacienţii cu funcţia renală normală este de 5 mg/kg (administrat în perfuzie intravenoasă cu o viteză constantă timp de 1 oră) administrată o dată la două săptămâni.

Ajustarea dozei. Dacă prezentaţi scăderea funcţiei renale, este posibil ca VISTIDE să nu fie potrivit pentru dumneavoastră. Vă vor fi prelevate probe de urină şi/sau sânge înainte de fiecare perfuzie de VISTIDE pentru a vă testa funcţia renală. Pentru pacienţii la care se evidenţiază scăderea funcţiei renale, doza de VISITIDE poate fi întreruptă temporar sau permanent, în funcţie de caz.

Dacă vi s-a administrat accidental o doză de VISTIDE mai mare decât cea prescrisă, spuneţi imediat medicului.

Înainte de utilizare, VISTIDE poate fi amestecat cu alte medicamente?

În punga de perfuzie cu VISTIDE nu trebuie adăugate nici un fel de alte medicamente sau suplimente.

Cum va fi preparat şi administrat VISTIDE?

Fiolele de VISTIDE trebuie inspectate vizual înainte de utilizare. Dacă sunt observate particule sau modificări de culoare, fiola nu trebuie utilizată.

Personalul medical (medicul, asistenta medicală) va transfera cantitatea corespunzătoare de VISTIDE din fiolă într-o pungă de perfuzie conţinând 100 ml ser fiziologic. Întregul volum va trebui să vă fie perfuzat intravenos, cu o viteză constantă timp de 1 oră utilizând o pompă standard de perfuzie.

Stabilitatea chimică şi fizică a VISTIDE amestecat cu ser fiziologic a fost demonstrată în flacoane din sticlă, în pungi de perfuzie din policlorură de vinil (PVC) sau copolimer etilen/propilen şi perfuzoare intravenoase din PVC. Alte tipuri de perfuzoare şi seturi de perfuzie intravenoasă nu au fost testate.

Nu au fost evaluate compatibilităţile cu soluţia Ringer, Ringer lactat sau soluţii perfuzabile bacteriostatice.

Din punct de vedere microbiologic produsul trebuie utilizat imediat.

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată până la 24 de ore, la 2-8°C, atunci când diluarea s-a efectuat în condiţii controlate şi validate de asepsie.

Nu se recomandă păstrarea mai mult de 24 de ore sau congelarea. Înainte de utilizare, soluţiile păstrate la frigider trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei.

VISTIDE este disponibil în fiole de uz unic. Fiolele folosite parţial trebuie aruncate.

VISTIDE trebuie administrat de personalul medical specializat în îngrijirea pacienţilor cu SIDA. Se recomandă măsuri de precauţie corespunzătoare, inclusiv utilizarea unui echipament adecvat de siguranţă pentru prepararea, administrarea şi eliminarea VISTIDE. Prepararea soluţiei diluate de VISTIDE trebuie efectuată în camera de siguranţă biologică, cu flux laminar. Persoana care prepară soluţia reconstituită trebuie să poarte mănuşi chirurgicale, ochelari de protecţie şi o robă chirurgicală cu legături înnodate. Dacă VISTIDE vine în contact cu pielea, locul trebuie spălat şi clătit cu apă din abundenţă.

De ce se administrează medicamentul probenecid împreună cu VISTIDE?

Comprimatele de probenecid se administrează pentru a reduce potenţialul de lezare a rinichilor. Trebuie să vi se administreze un tratament oral cu comprimate de probenecid la fiecare doză de VISTIDE. Trebuie administrate 2 grame cu 3 ore anterior administrării cidofovirului şi un gram la 2 ore şi din nou la 8 ore după terminarea perfuziei cu durata de o oră (în total 4 grame). Probenecidul este administrat numai în aceeaşi zi cu VISTIDE. Pentru modalitatea de procurare a probenecidului, vezi pct 6. Informaţii suplimentare.

De ce se administrează ser fiziologic cu VISTIDE?

Serul fiziologic are rolul de a diminua potenţialul de afectare renală. Trebuie să vi se administreze în total un litru de ser fiziologic intravenos la fiecare perfuzie de VISTIDE. Serul fiziologic trebuie perfuzat pe durata de o oră imediat înainte de perfuzia de VISTIDE. Dacă puteţi tolera încărcarea suplimentară cu fluide, medicul vă poate administra un al doilea litru de fluid. Dacă se administrează, al doilea litru de ser fiziologic trebuie instituit fie la începutul perfuziei cu VISTIDE, fie imediat după aceea, şi administrat pe durata a 1-3 ore. De asemenea, medicul dumneavoastră vă va sfătui să beţi multe lichide.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, VISTIDE poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse din acest punct sunt prezentate cu o estimare a frecvenţei cu care apar. În acest scop, au fost folosite următoarele categorii de frecvenţă şi denumire.

Foarte frecvente: reacţii adverse care pot să apară la mai mult de 1 din 10 pacienţi.

Frecvente: reacţii adverse care pot să apară la 1 până la 10 pacienţi din 100.

Mai puţin frecvente: reacţii adverse care pot să apară la 1 până la 10 pacienţi din 1000.

Rare: reacţii adverse care pot să apară la 1 până la 10 pacienţi din 10000.

Foarte rare: reacţii adverse care pot să apară la mai puţin de 1 din 10000 de pacienţi.

Cea mai frecventă reacţie adversă observată în cazul administrării VISTIDE a fost afectarea renală.

Reacţiile adverse foarte frecvente sunt: prezenţa proteinelor în urină, scăderea numărului de leucocite din sânge, slăbiciune/astenie, creşterea creatininei serice (un test care măsoară funcţia renală), febră, căderea părului şi greaţă.

Reacţiile adverse frecvente sunt: pneumonia, infecţiile, scurtarea respiraţiei, dificultăţi în respiraţie sau respiraţie dificilă, vărsături, scăderea presiunii intraoculare şi irita sau uveita (inflamaţia ochiului) Orice durere, înroşire sau mâncărime a ochiului sau modificări ale acuităţii vizuale trebuie raportate prompt medicului dumneavoastră, care va reevalua tratamentului.

Reacţii adverse rare: inflamaţia pancreasului

Reacţii adverse foarte rare: tulburări de auz

Reacţiile adverse foarte frecvente posibil legate de probenecid sunt: febră, erupţii trecătoare pe piele, greaţă cu vărsături şi greaţă fără vărsături.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceste reacţii adverse dispar de obicei la oprirea tratamentului cu VISTIDE. Medicul dumneavoastră vă poate recomanda alte medicamente (de exemplu: antihistaminice sau antiemetice) pentru a scădea reacţiile adverse la probenecid.

Care sunt posibilele reacţii adverse la probenecid?

Reacţiile adverse posibile la probenecid includ: dureri de cap, greaţă, vărsături şi reacţii alergice. Pentru a scădea posibilitatea apariţiei greţei şi/sau vărsăturilor asociate cu administrarea probenecidului, trebuie să mâncaţi înainte de fiecare doză de probenecid. Pentru a scădea sau a preveni reacţiile alergice, medicul dumneavoastră dispune de alte măsuri, cum sunt administrarea de antihistaminice şi/sau paracetamol.

Reacţii adverse foarte frecvente, posibil datorate administrării probenecidului, sunt: febră, erupţii trecătoare pe piele, greaţă şi vărsături,

5. Cum se păstreazǎ VISTIDE

A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.

Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe etichetă.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider sau a nu se congela.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informaţii suplimentare

Ce conţine VISTIDE

Substanţa activǎ din VISTIDE 75 mg/ ml este cidofovirul. Fiecare ml conţine cidofovir anhidru 75 mg. Fiecare flacon conţine cidofovir anhidru 375 mg/5 ml.

Celelalte componente sunt

Hidroxid de sodiu

Acid clorhidric

Apǎ pentru preparate injectabile.

Cum arată VISTIDE şi conţinutul ambalajului

VISTIDE este disponibil sub formǎ de concentrat steril pentru soluţie perfuzabilǎ, în flacoane din sticlǎ transparentǎ conţinând 375 mg din componenta activǎ, cidofovirul anhidru, în 5 ml, formulat în apǎ pentru preparate injectabile, la o concentraţie de 75 mg/ml. Compoziţia este ajustatǎ în funcţie de pH cu hidroxid de sodiu (şi acid clorhidric, dacǎ este necesar) şi nu conţine conservanţi.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Marea Britanie

Producătorul responsabil pentru eliberarea seriei în Aria Economică Europeană este:

Gilead Sciences Limited

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill Co. Cork

Irlanda

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Vistide trebuie administrat împreună cu probenecid. Dacă nu vi s-a administrat probenecid, pentru informaţii, vă rugăm să contactaţi farmacistul sau reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă pentru Vistide (vezi şi pct 3 Cum se utilizează VISTIDE, De ce acest medicament se administrează cu probenecid).

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Eesti

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Polska

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 42 73 70 70

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Lietuva

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.