CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

XYREM 500mg/ml
Denumire XYREM 500mg/ml
Descriere Tratamentul narcolepsiei cu cataplexie la pacienţii adulţi.
Denumire comuna internationala OXYBATUM SODIUM
Actiune terapeutica ALTE MED. PENTRU SISTEMUL NERVOS ALTE MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS
Prescriptie P-TS; S - Medicamente eliberate in locatii speciale (spitale) cu prescriptie cu timbru sec
Forma farmaceutica Solutie orala
Concentratia 500mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. din PEID x 180 ml sol. orala
Valabilitate ambalaj 5 ani
Volum ambalaj 180ml
Cod ATC N07XX04
Firma - Tara producatoare ASHTON PHARMACEUTICALS LIMITED - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata UCB PHARMA LTD - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre XYREM 500mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre XYREM 500mg/ml, solutie orala       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xyrem 500 mg/ml soluţie orală

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de solutie conţine oxibat de sodiu 500 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie orală.

Soluţia orală este limpede până la slab opalescentă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul narcolepsiei cu cataplexie la pacienţii adulţi.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat şi apoi continuat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul tulburărilor de somn.

Datorită potenţialului bine cunoscut al oxibatului de sodiu de a produce toxicomanie şi dependenţă, medicul trebuie să evalueze antecedentele sau susceptibilitatea pacientului din punct de vedere al dependenţei acestuia de medicamente înainte de începerea tratamentului. Pe durata tratamentului, pacienţii trebuie să fie monitorizaţi pentru că există riscul de deviere de la conduita terapeutică, de utilizare incorectă şi de abuz de oxibat de sodiu (vezi pct. 4.4).

Doze

Doza iniţială recomandată este de 4,5 g oxibat de sodiu/zi divizată în două prize egale, a 2,25 g/priză. Doza trebuie ajustată în funcţie de eficacitate şi toleranţă (vezi pct. 4.4) până la maxim 9 g/zi, divizată în două prize egale a 4,5 g/priză, prin creşteri sau scăderi ale dozelor cu 1,5 g/zi (adica 0,75 g/priză). Se recomandă un interval de minim una - două săptămâni între două modificări ale dozelor. Doza de 9 g/zi nu trebuie depăşită deoarece la doze de 18 g/zi sau peste există posibilitatea apariţiei de simptome severe (vezi pct. 4.4).

Nu se vor administra doze unice de 4,5 g decât dacă, prin creşteri succesive ale dozelor, s-a ajuns la acest nivel al dozei ce poate fi administrată.

Întreruperea tratamentului cu Xyrem

Efectele întreruperii administrării de oxibat de sodiu nu au fost evaluate sistematic în studii clinice controlate (vezi.pct. 4.4).

Dacă pacientul întrerupe administrarea medicamentului pentru mai mult de 14 zile consecutive, readministrarea trebuie începută cu doza cea mai mică.

Grupe speciale de pacienţi

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Doza iniţială trebuie să fie redusă la jumătate (înjumătăţită) la toti pacienţii cu insuficienţă hepatică, iar răspunsul la creşterea dozelor trebuie monitorizat cu atenţie (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu insuficienţă renală

Toţi pacienţii cu insuficienţă a funcţiei renale trebuie să ţină cont de recomandările de regim alimentar referitoare la reducerea aportului de sodiu (vezi 4.4).

Pacienţi vârstnici

În cursul tratamentului cu oxibat de sodiu pacienţii vârstnici trebuie fie atent monitorizaţi în ceea ce priveşte alterarea funcţiilor motorii şi/sau cognitive (vezi pct.4.4),

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea administrării la copii şi adolescenţi cu vârsta intre 0-18 ani nu au fost stabilite.Nu există date disponibile.Prin urmare utilizarea oxibatului de sodiu la copii şi adolescenţi nu este recomandată.

Mod de administrare

Xyrem trebuie administrat pe cale orală chiar la culcare şi din nou la 2,5- 4 ore mai tarziu. Se recomandă ca ambele doze de Xyrem să fie preparate înainte de culcare. Xyrem este disponibil împreună cu o seringă gradată şi 2 măsuri dozatoare a 90 ml cu sistem de închidere securizat pentru copii. Fiecare doză măsurată de Xyrem trebuie introdusă în măsura dozatoare şi diluată cu 60 ml apă înainte de ingestie.

Deoarece alimentele reduc semnificativ biodisponibilitatea oxibatului de sodiu, pacienţii trebuie să ia masa cu cel puţin căteva ( 2-3 ) ore înainte de prima administrare a Xyrem înainte de culcare.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipienţi.

Pacienţii cu depresie majoră.

Pacienţii cu deficit de dehidrogenază a semialdehidei succinice.

Pacienţii în tratament cu opioide sau barbiturice.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Xyrem are potenţial de a induce deprimare respiratorie.

Deprimarea respiratorie

Oxibatul de sodiu are de asemenea potenţial de a produce deprimare respiratorie. Apneea şi deprimarea respiratorie au fost observate la un voluntar sănătos dupa administrarea în condiţii de repaus alimentar a unei doze unice de 4,5 g ( dublu faţă de doza iniţială recomandată ). Pacienţii trebuie chestionaţi referitor la semnele de deprimare a SNC sau a respiraţiei. Este necesară o atenţie specială în cazul pacienţilor cu o afecţiune respiratorie subiacentă. Din cauza riscului crescut de apariţie a apneei în somn, pacienţii cu indicele de masă corporală (IMC) ≥ 40 Kg/m2 trebuie să fie monitorizaţi cu atenţie pe durata tratamentului cu oxibat de sodiu.

Aproximativ 80 % dintre pacienţii la care s-a administrat oxibat de sodiu în cursul studiilor clinice, au menţinut utilizarea stimulantelor SNC. Nu se cunoaste dacă aceasta a afectat respiraţia în timpul nopţii. Inainte de creşterea dozei de oxibat de sodiu (vezi pct.4.2), medicii trebuie să ţină cont de faptul ca apneea de somn apare la pănă la 50 % dintre pacienţii cu narcolepsie.

Potentialul de toxicomanie si dependenta

Oxibatul de sodiu, care este o sare de sodiu a GHB, este o subtanţă cu efect de deprimare a activităţii sistemului nervos central (SNC), cu potenţial binecunoscut de a determina toxicomanie şi dependenţă. Înainte de începerea tratamentului, medicii trebuie să evalueze pacienţii în legătură cu antecedentele de toxicomanie şi dependenţă de medicamente. Pacienţii trebuie să fie monitorizaţi de rutină şi în cazul în care sunt suspectaţi de abuz de medicamente, tratamentul cu oxibat de sodiu trebuie să fie întrerupt.

Au existat raportări de cazuri de dependenţă dupa utilizarea ilicită a GHB la doze frecvent repetate (18 până la 250 g/zi) în exces faţă de dozele terapeutice. Deoarece nu există dovezi clare referitoare la apariţia dependenţei la pacienţii cărora li se administrează oxibat de sodiu în doze terapeutice, această posibilitate nu poate fi exclusă.

Deprimarea SNC

Utilizarea asociată a alcoolului etilic sau a oricăror medicamente cu acţiune de deprimare a SNC cu oxibatul de sodiu, poate determina potenţarea efectului oxibatului de sodiu de deprimare a SNC. De aceea, pacienţii trebuie avertizaţi împotriva consumului de alcool etilic în timpul tratamentului cu oxibat de sodiu.

Pacienţii cu porfirie

Utilizarea oxibatul de sodiu este considerată a nu fi sigură în cazul pacienţilor cu profirie deoarece s-a demonstrat a fi porfirinogenă atât la animale cât şi la sistemele invitro.

Benzodiazepine

Având în vedere posibilitatea creşterii riscului de deprimare respiratorie, utilizarea concomitentă a benzodiazepinelor şi a oxibatului de sodiu trebuie evitată.

Evenimente neuropsihice

În cursul tratamentului cu oxibat de sodiu, pacienţii pot deveni confuzi. În aceast caz, pacienţii trebuie complet evaluaţi, iar intervenţia adecvată se va stabili individual. Alte evenimente neuropsihice pot include anxietate, psihoze, paranoia, halucinaţii şi agitaţie. Apariţia tulburărilor de gândire şi/sau anomaliilor comportamentale în cursul tratamentului cu oxibat de sodiu necesită evaluare atentă şi imediată.

Apariţia depresiei în cazul pacienţilor trataţi cu oxibat de sodiu necesită evaluare atentă şi imediată. Pacienţii care au prezentat în antecedente boli depresive şi/sau tenativă de suicid trebuie monitorizaţi cu atenţie sporită pentru a se observa apariţia simptomelor de depresie pe durata tratamentului cu oxibat de sodiu. Utilizarea de Xyrem este contraindicată în caz de depresie majoră (vezi pct.4.3).

Dacă un pacient prezintă incontinenţă urinară sau fecală în cursul tratamentului cu oxibat de sodiu, medicul trebuie să ia în considerare începerea investigaţiilor pentru a exclude o etiologie subiacentă.

În studiile clinice, la unii pacienţi trataţi cu oxibat de sodiu s-a raportat somnambulism. Nu este clar dacă unele sau toate aceste episoade sunt datorate somnabulismului adevărat (o parasomnie care apare în timpul somnului non-REM) sau unei alte tulburari medicale specifice. Riscul de accidente sau automutilare trebuie avut în vedere în cazul oricărui pacient cu somnambulism. De aceea, episoadele de somnambulism trebuie complet evaluate luându-se în considerare intervenţiile adecvate.

Aportul de sodiu

Pacienţii în tratament cu oxibat de sodiu vor avea un aport zilnic suplimentar de sodiu care se situează între 0,82 g (pentru o doză de 4,5 g/zi Xyrem) până la 1,6 g (pentru o doză de 9 g/zi Xyrem). De aceea, recomandările alimentare de reducere a aportului de sodiu trebuie luate în consideraţie în conducerea tratamentului la pacienţii cu insuficienţă cardiacă, hipertensiune arterială sau funcţie renală alterată (vezi pct. 4.2).

Pacienţi cu functie hepatica alterată

Pacienţii cu funcţie hepatică alterată au un timp de înjumătăţire plasmatică prelungit şi o expunere mărită la oxibatul de sodiu (vezi pct. 5.2). De aceea, la aceşti pacienţi doza iniţială este jumatate din doza uzuală, iar răspunsul la creşterile ulterioare ale dozelor trebuie atent monitorizat (vezi pct. 4.2).

Varstnici

Există o experienţă limitată referitoare la utilizarea oxibatului de sodiu în cazul vârstnicilor. De aceea, pacienţii vârstnici trebuie atent monitorizaţi în ceea ce priveşte alterarea funcţiilor motorii şi/sau cognitive în cursul tratamentului cu oxibat de sodiu.

Copii şi adolescenţii

Deoarece siguranţa şi eficacitatea utilizării la copii şi adolsecenţi nu au fost stabilite, utilizarea oxibatului de sodiu la pacienţii sub 18 ani nu este recomandată.

Pacienţi cu epilepsie

Au fost observate convulsii la pacienţii trataţi cu oxibat de sodiu. La pacienţii cu epilepsie, siguranţa şi eficacitatea utilizării nu au fost stabilite; de aceea, tratamentul în cazul acestora nu este recomandat.

Efectele de rebound şi sindromul de întrerupere

Efectele apărute la întreruperea oxibatului de sodiu nu au fost evaluate sistematic în studii clinice controlate. La unii pacienţi, la oprirea tratamentului cu oxibat de sodiu cataplexia poate reapare cu o frecvenţă mai mare; totuşi aceasta se poate datora variabilităţii normale a afecţiunii. Deşi experienţa din studiile clinice cu oxibat de sodiu la pacienţii narcoleptici/cataplexici la doze terapeutice nu arată dovezi clare ale sindromului de întrerupere, în rare cazuri după întreruperea tratamentului cu GHB au fost observate evenimente ca insomnie, cefalee, anxietate, ameţeli, tulburări ale somnului, somnolenţă, halucinaţii şi tulburări psihotice.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Consumul de alcool etilic în asociere cu tratamentul cu oxibat de sodiu poate determina potenţarea efectului de deprimare a sistemului nervos central exercitat de oxibatul de sodiu. Pacienţii trebuie avertizaţi împotriva utilizării oricărui fel de băuturi alcoolice în asociere cu oxibatul de sodiu.

Oxibatul de sodiu nu trebuie utilizat în asociere cu hipnotice sedative sau alte deprimante ale SNC.

Sedative hipnotice

Studiile privind interacţiunile medicamentoase efectuate la adulţi sănătoşi între oxibat de sodiu (o doză unică de 2,25 g) şi lorazepam (un anxiolitic [benzodiazepină]; o doză unică de 2 mg) şi tartratul de zolpidem (un hipnotic [non-benzodiazepină]; o doză unică de 5 mg) au demonstrat că nu există interacţiuni farmacocinetice. Creşterea somnolenţei a fost observată după administrarea concomitentă de oxibat de sodiu (2,25 g) şi lorazepam (2 mg). Interacţiunea farmacodinamică cu zolpidemul nu a fost evaluată. Când doze mai mari de oxibat de sodiu de până la 9 g /zi sunt combinate cu doze mai mari de hipnotice (în intervalul dozelor recomandate) nu pot fi excluse interacţiuni farmacodinamice asociate cu simptome de depresie a SNC şi/sau depresie respiratorie (vezi pct. 4.3).

Tramadol

Un studiu privind interacţiunile medicamentoase la adulţii sănătoşi între oxibatul de sodiu (o doză unică de 2,25 g) şi tramadol (un opioid cu acţiune centrală; o doză unică de 100 mg) a demonstrat că nu există interacţiuni farmacocinetice/farmacodinamice. Când doze mai mari de oxibat de sodiu de până la 9 g /zi sunt combinate cu doze mai mari de opioide (în intervalul dozelor recomandate) nu pot fi excluse interacţiuni farmacodinamice asociate cu simptome de depresie a SNC şi/sau depresie respiratorie (vezi pct. 4.3).

Antidepresive

Studiile la adulţi sănătoşi privind interacţiunile medicamentoase au demonstrat că nu există interacţiuni farmacocinetice între oxibatul de sodiu (o doză unică de 2,25 g) şi antidepresive, clorhidratul de protriptilină (o doză unică de 10 mg) şi duloxetin (60 mg la starea de echilibru).

Nu s-a observat niciun efect suplimentar asupra somnolenţei atât în cazul administrării doar a oxibatului de sodiu în doză unică (2,25 g) cât şi în cazul administrării oxibatului de sodiu (2,25 g) în combinaţie cu duloxetina (60 mg la stare de echilibru). Antidepresivele au fost utilizate în tratamentul cataplexiei. Un posibil efect aditiv al antidepresivelor şi oxibatului de sodiu nu poate fi exclus. Frecvenţa reactiilor adverse a crescut când oxibatul de sodiu a fost administrat concomitent cu antidepresive triciclice.

Modafinil

Un studiu privind interacţiunile medicamentoase la adulţii sănătoşi între oxibatul de sodiu (o doză unică de 4,5 g) şi modafinil (un stimulant; o doză unică de 200 mg) a demonstrat că nu există interacţiuni farmacocinetice. Oxibatul de sodiu a fost administrat concomitent cu medicamente stimulante ale SNC la aproximativ 80 % dintre pacienţii înrolaţi în studii clinice pe narcolepsie. Nu se cunoaşte dacă aceasta afectează respiraţia în timpul nopţi.

Administrarea asociată a omeprazolului (un medicament care modifică pH-ul gastric) nu are efecte semnificative clinic asupra farmacocineticii oxibatului de sodiu. De aceea, nu este necesară ajustarea dozei oxibatului de sodiu în cazul administrării concomitente cu inhibitori ai pompei de protoni.

Studiile in vitro pe culturi de microzomi de ficat uman arată că oxibatul de sodiu nu inhibă semnificativ activităţile izoenzimelor umane (vezi pct.5.2).

Deoarece oxibatul de sodiu este metabolizat de către GHB dehidrogenază, există un risc potenţial de interacţiune cu medicamentele care stimulează sau inhibă această enzimă (de exemplu valproat, fenitoină sau etosuximidă). Nu au fost realizate studii de interacţiune la subiecţii umani.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Studiile la animale nu au adus dovezi ale teratogenităţii, dar s-a observat embrioletalitate atât în studiile la şobolan cât şi la iepure. (vezi pct.5.3).

Datele obţinute de la un număr limitat de gravide expuse în primul trimestru de sarcină indică posibilitatea unui risc crescut de avort spontan. Până în prezent nu sunt disponibile alte date epidemiologice relevante. Datele limitate referitoare la utilizarea la gravide în al doilea şi al treilea trimestru de sarcină nu arată toxicitate malformativă fetală/neonatală a oxibatului de sodiu.

Utilizarea oxibatului de sodiu nu este recomandată în timpul sarcinii.

Alaptarea

Nu se cunoaşte dacă oxibatul de sodiu şi/sau metaboliţii săi se excretă în laptele matern. Alăptarea nu este recomandată în timpul tratamentului cu oxibatul de sodiu.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date clinice privind efectul oxibatului de sodiu asupra fertilitatii. Nu au fost observate efecte asupra parametrilor fertilităţii la şobolan (vezi pct.5.3)

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Oxibatul de sodiu are o influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Timp de cel puţin 6 ore după administrarea oxibatului de sodiu, pacienţii nu trebuie să desfăşoare activităţii care necesită concentrare mentală completă sau coordonare motorie, cum este în cazul conducerii vehiculelor sau folosirii utilajelor.

Când pacienţilor li se administrează pentru prima dată oxibat de sodiu, până când aceştia îşi dau seama dacă acest medicament determină unele efecte reziduale în ziua urmatoare, trebuie să fie extrem de precauţi la coducerea vehiculelor, folosirea utilajelor grele sau la realizarea oricărei alte activităţi care poate fi periculoasă sau care necesită concentrare mentală completă.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate sunt ameţeli, greaţă şi cefalee, toate apărând la 10 % până la 20 % dintre pacienţi.

Estimarea frecvenţei: foarte frecvente (≥1/10) ; frecvente (≥1/100 până la <1/10) ; mai puţin frecvente (≥1/1000 până la <1/100) ; rare (≥1/10,000 până la <1/1000) ; foarte rare (<1/10,000);cu frecventă necunoscută (nu poate fi estimată din datele existente).

In cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii lor

Tulburări ale sistemului imunitar:

Mai puţin frecvente: hipersensibilitate

Tulburări metabolice şi de nutriţie:

Frecvente: anorexie, scăderea apetitului alimentar

Tulburări psihice:

Frecvente : depresie, cataplexie, anxietate, activitate onirică anormală, stare de confuzie, dezorientare, coşmaruri, somnambulism, tulburări de somn, insomnie, insomnie mediană, nervozitate

Mai puţin frecvente : intenţie de suicid, psihoze, paranoia, halucinaţii, gândire anormală, agitaţie, insomnie iniţială

Cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile): ideaţie suicidară

Tulburări ale sistemului nervos:

Foarte frecvente: ameţeli, cefalee

Frecvente: paralizie de somn, somnolenţă, tremor, tulburări de echilibru, tulburări de atenţie, hipoestezii, parestezii, sedare, disgeuzie

Mai puţin frecvente : mioclonii, amnezie, sindromul picioarelor neliniştite

Cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile) : convulsii

Tulburări acustice şi vestibulare:

Frecvente: vertij

Tulburări oculare:

Foarte frecvente: vedere înceţoşată

Tulburări cardiace:

Frecvente: palpitaţii

Tulburări vasculare:

Frecvente: hipertensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale:

Frecvente: dispnee, sforăit, congestie nazală

Cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile) deprimare respiratorie, apnee în somn

Tulburări gastro-intestinale:

Foarte frecvente: greaţă (frecvenţa apariţiei acesteia este mai mare la femei decât la bărbaţi)

Frecvente: vărsături, diaree, dureri în etajul abdominal superior

Mai puţin frecvente: incontinenţă fecală

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

Frecvente: hiperhidroză, erupţii cutanate tranzitorii

Cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile): urticarie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv:

Frecvente: dureri articulare, spasme musculare, dorsalgii

Tulburări renale şi ale căilor urinare:

Frecvente: enurezis nocturn, incontinenţă urinară

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:

Frecvente: astenie, fatigabilitate, stare ebrioasă, edem periferic

Infecţii şi infestări:

Frecvente: rinofaringită, sinuzită

Investigaţii diagnostice:

Frecvente: creşterea tensiunii arteriale, scădere în greutate

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate:

Frecvente: cădere

Descrierea unor reactii adverse selectionate

La unii pacienţi, cataplexia poate reapare cu o frecvenţă mai mare după încetarea tratamentului cu oxibat de sodiu; aceasta se poate datora totuşi variabilitătţii normale a acestei afecţiuni. Deşi experienţa din studiile clinice cu doze terapeutice de oxibat de sodiu la pacienţii narcoleptici/cataplexici nu a demonstrat clar existenţa unui sindrom de întrerupere, în rare cazuri, la întreruperea tratamentului cu GHB au fost observate reactii adverse ca insomnie, cefalee, anxietate, ameţeli, tulburări ale somnului, somnolenţă, halucinaţii şi tulburări psihotice.

4.9 Supradozaj

Informaţiile despre semnele şi simptomele asociate supradozei oxibatului de sodiu sunt limitate. Cele mai multe informaţii au fost furnizate de utilizarea ilicită a GHB. Oxibatul de sodiu este o sare a GHB. Evenimentele asociate sindromului de întrerupere au fost observate la doze în afara intervalului terapeutic.

Pacienţii au prezentat grade variate de alterare a stării de conştienţă care pot fluctua rapid între stare confuzională agitat combativă cu ataxie şi comă. Pot fi de asemenea observate emeză (chiar însoţită de alterarea stării de conştienţă), diaforeză, cefalee şi alterarea funcţiilor psihomotorii . A fost raportată vedere înceţoşată. La doze mari s-a observat o creştere a gradului de profunzime a comei. Au fost raportate mioclonii şi convulsii tonico-clonice. Au existat raportări de alterare a frecvenţei şi profunzimii mişcărilor respiratorii şi deprimare respiratorie care poate pune viaţa în pericol necesitând intubare şi ventilaţie. Au fost observate respiraţie Cheyne-Stokes şi apnee. Starea de inconştienţă şi hipotonia musculară pot fi însoţite de bradicardie şi hipotermie reflexele tendinoase rămânând intacte. Bradicardia a răspuns la administrarea intravenoasă de atropină.

Lavajul gastric poate fi luat în considerare dacă se suspectează intoxicaţie cu mai multe substanţe. Deoarece emeza poate aparea şi în condiţiile alterării stării de conştienţă, pacientul va fi aşezat într-o poziţie adecvată (lateral stânga), iar căile aeriene vor fi protejate prin intubare. Deşi reflexul faringian poate fi absent la pacienţii în comă profundă, chiar şi pacienţii în stare de inconştienţă pot deveni refractari la intubare şi trebuie luată în considerare o inducţie secvenţială rapidă (fără utilizarea sedativelor).

Nu se poate aştepta ca administrarea de flumazenil să determine reversibilitatea efectelor de deprimare nervos-centrală ale oxibatului de sodiu. Nu există dovezi suficiente pentru a recomanda utilizarea naloxonei ca tratament al supradozajului cu GHB. Utilizarea hemodializei şi a altor forme de îndepartare extracorporală a medicamentului nu au fost studiate în cazul supradozajului cu oxibat de sodiu. Totuşi, datorită metabolizării rapide a oxibatului de sodiu, aceste măsuri nu reprezintă o garanţie.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente pentru sistemul nervos, codul ATC: N07XX04

Oxibatul de sodiu este un depresor al sistemului nervos central, care reduce somnolenţa excesivă din timpul zilei şi cataplexia, la pacienţii cu narcolepsie şi modifică arhitectura somnului reducând somnul fragmentat din timpul nopţii. Mecanismul exact prin care oxibatul de sodiu îşi exercită efectul nu este cunoscut, totuşi se consideră că acesta acţionează prin stimularea fazei de somn cu unde lente (delta) şi prin consolidarea somnului nocturn. Administrarea oxibatului de sodiu înainte de somnul nocturn prelungeşte stadiile 3 şi 4 şi creşte latenţa somnului, reducând frecvenţa instalării perioadelor REM ale somnului (SOREMPs). Pot fi implicate şi alte mecanisme, care nu au fost încă elucidate.

Datele obţinute în studiile clinice arată că mai mult de 80 % dintre pacienţi au continuat administrarea concomitentă a stimulantelor.

Eficacitatea oxibatului de sodiu în tratamentul simptomelor de narcolepsie a fost stabilită în patru studii multicentrice, randomizate, dublu orb, controlate placebo, cu grupuri paralele (studiul 1, 2, 3 şi 4), la pacienţi cu narcolepsie şi cataplexie, cu excepţia celui de-al doilea studiu în care cataplexia nu a fost un criteriu pentru înrolare. Utilizarea concomitentă a stimulantelor SNC a fost permisă în toate studiile (cu excepţia studiului 2, în etapa de tratament activ); în toate studiile, cu excepţia studiului 2, administrarea antidepresivelor a fost oprită înainte de începerea tratamentului activ. În fiecare studiu, doza zilnică totală a fost divizată în două prize egale. Prima doză a fost administrată în fiecare seară la culcare, iar a doua 2,5-4 ore mai târziu.

Tabel 1

Rezumatul studiilor clinice efectuate cu oxibat de sodiu în tratamentul narcolepsiei

 

Studiu

Eficacitate primară

Numărul subiecţilor

Eficacitate secundară

Durată

Tratament activ şi doză (g/zi)

Studiul 1

SED (SSE); CGIc

246

TMSV/arhitectura somnului/cataplexie/episoade de somn diurn/RFCS

8 săptămâni

Xyrem 4,5-9

Studiul 2

SED (TMSV)

231

Arhitectura somnului/SSE/ICGS/episoade de somn diurn

8 săptămâni

Xyrem 6-9

Modafinil 200-600 mg

Studiul 3

Cataplexie

136

SED /(SSE)/ICGS/episoade de somn diurn

4 sîptămâni

Xyrem 3-9

Studiul 4

Cataplexie

55

Fără

4 săptămâni

Xyrem 3-9

 

SED – Somnolenţă excesivă diurnă; SSE – Scala de somnolenţă Epworth; TMSV – Test de menţinere a stării de veghe; episoade de somn diurn: numărul de episoade neprevăzute de somn diurn; ICGS – Impresia clinică globală a schimbării; RFCS – rezultate funcţionale ale chestionarului pentru somn.

Studiul 1 a înrolat 236 pacienţi narcoleptici şi a cuprins o perioadă de o săptămână de creştere progresivă a dozelor.

Criteriul primar de evaluare a eficacităţii a constat în modificarea somnolenţei excesive diurne măsurată pe Scala de somnolenţă Epworth (SSE) şi modificarea globală a severităţii simptomelor narcolepsiei, evaluată de investigator utilizând Impresia clinică globală a schimbării (ICGS).

Tabel 2

Rezumatul rezultatelor SSE din studiul 1

 

Scala de somnolenţă Epworth (SSE; valori între 0-24)

Grupul în funcţie de doză [g/zi (nr)]

Valoriiniţiale

Valori finale

Valoarea mediană a modificării faţă de valorile iniţiale

Modificarea faţă de valorile iniţiale comparată cu placebo (valoare p)

Placebo (60)

17,3

16,7

-0,5

-

4,5 (68)

17,5

15,7

-1,0

0,119

6 (63)

17,9

15,3

-2,0

0,001

9 (55)

17,9

13,1

-2,0

<0,001

Tabel 3

Rezumatul rezultatelor ICGS din studiul 1

 

Impresia clinică globală a schimbării (ICGS)

Grupul în funcţie de doză

[g/zi (nr)]

Pacienţi care au răspuns*

nr (%)

Modificarea faţă de valorile iniţiale comparată cu placebo (valoare p)

Placebo (60)

13 (21,7)

-

4,5 (68)

32 (47,1)

0,002

6 (63)

30 (47,6)

<0,001

9 (55)

30 (54,4)

<0,001

 

*Datele testului de Impresie clinică globală a schimbării au fost analizate definind drept pacienţi care au răspuns, acei pacienţi a căror stare s-a îmbunătăţit mult şi foarte mult.

Studiul 2 a comparat efectele administrării orale de oxibat de sodiu, modafinil şi oxibat de sodiu + modafinil faţă de placebo, în tratamentul somnolenţei diurne din narcolepsie. Pe parcursul perioadei dublu-orb cu durată de 8 săptămâni, pacienţii au primit modafinil în dozele anterior stabilite sau echivalent placebo. Doza de oxibat de sodiu sau echivalent placebo a fost de 6 g/zi în primele 4 săptămâni, apoi a crescut la 9 g/zi în următoarele 8 săptămâni. Criteriul primar de evaluare a eficacităţii a fost somnolenţa excesivă diurnă, măsurată prin răspunsul obiectiv din TMSV.

Tabel 4

Rezumatul rezultatelor TMSV din studiul 2

 

STUDIUL 2

Grupul în funcţie de doză

Valori iniţiale

Valori finale

Valoarea mediană a modificării faţă de valorile iniţiale

Valori finale comparate cu placebo

Placebo (56)

9,9

6,9

-2,7

-

Oxibat de sodiu (55)

11,5

11,3

0,16

<0,001

Modafinil (63)

10,5

9,8

-0,6

0,004

Oxibat de sodiu + Modafinil (57)

10,4

12,7

2,3

<0,001

 

În studiul 3 au fost înrolaţi 136 pacienţi narcoleptici cu cataplexie moderată până la severă (cu o valoare mediană de 21 atacuri de cataplexie pe lună) la începutul perioadei de evaluare. Criteriul primar de evaluare a eficacităţii în acest studiu a fost frecvenţa crizelor de cataplexie.

Tabel 5

Rezumatul rezultatelor din studiul 3

 

Doze

Numărul subiecţilor

Crize de cataplexie

Studiul 3

Valori iniţiale

Valoarea mediană a modificării faţă de valorile iniţiale

Modificarea faţă de valorile iniţiale comparată cu placebo (valoarea p)

 

 

Media crizelor/ săptămână

Placebo

33

20,5

-4

-

3,0 g/zi

33

20,0

-7

0,5235

6,0 g/zi

31

23,0

-10

0,0529

9,0 g/zi

33

23,5

-16

0,0008

 

În studiul 4 au fost înrolaţi 55 pacienţi narcoleptici cărora li s-a administrat oxibat de sodiu (studiu deschis) timp de 7-44 luni. Pacienţii au fost randomizaţi fie să continue tratamentul cu oxibat de sodiu în doză stabilă, fie să li se administreze placebo. Studiul 4 a fost conceput special pentru a evalua eficacitatea continuă a oxibatului de sodiu, la administrarea pe termen lung. Criteriul primar de evaluare a eficacităţii în acest studiu a fost frecvenţa crizelor de cataplexie.

Tabel 6

Rezumatul rezultatelor din studiul 4

 

 

Numărul de pacienţi

Valori iniţiale

Valoarea mediană a modificării faţă de valorile iniţiale

Modificarea faţă de valorile iniţiale comparată cu placebo (valoarea p)

Studiul 4

Numărul mediu de crize/2 săptămâni

 

 

Placebo

29

4,0

21,0

-

Oxibat de sodiu

26

1,9

0

p<0,001

 

În studiul 4, răspunsul a fost numeric similar pentru pacienţii trataţi cu doze de 6 şi 9 g/zi, însă nu s-a observat nici un efect la pacienţii trataţi cu doze mai mici de 6 g/zi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Oxibatul de sodiu este rapid şi aproape complet absorbit după administrarea orală; absorbţia este întârziată şi redusă de alimentele bogate în grăsimi. Se elimină în special prin metabolizare, cu un timp de înjumătăţire plasmatică de 0,5 până la 1 oră. Farmacocinetica nu este lineară, cu o arie de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp(ASC) crescând de 3,8 ori când doza este dublată de la 4,5 g la 9 g. Farmacocinetica nu este alterată prin administrări repetate.

Absorbţia: oxibatul de sodiu este absorbit rapid după administrarea orală, cu o biodisponibilitate absolută de aproximativ 88 %. În medie, concentraţia plasmatică maximă (primul şi al 2-lea vârf) după administrarea a 9 g/zi divizată în două prize egale la interval de 4 ore, a fost de 78 şi respectiv 142 µg/ml. În opt studii farmacocinetice, timpul de atingere a concentraţiei plasmatice maxime (Tmax) s-a situat în medie între 0,5 şi 2 ore, După administrarea orală valorile concentraţiei plasmatice de oxibat de sodiu au crescut mai mult decât proporţional cu creşterea dozei. Doze unice mai mari de 4,5 g nu au fost studiate. Administrarea oxibatului de sodiu imediat după o masă bogată în grăsimi a determinat întârzierea absorbţiei (în medie Tmax a crescut de la 0,75 ore la 2 ore) şi o reducere a concentraţiei plasmatice maxime (Cmax) cu o medie de 58% şi a expunerii sistemice (ASC) cu 37%.

Distribuţia: oxibatul de sodiu este un compus hidrofilic cu un volum de distribuţie aparent cuprins în medie între 190-384 ml/kg. La concentraţii de oxibat de sodiu situându-se între 3 şi 300 µg/ml, mai puţin de 1 % se leagă de proteinele plasmatice.

Biotransformarea : studiile la animale arată că metabolizarea este calea principală de eliminare a oxibatului de sodiu, cu producere de dioxid de carbon şi apă pe calea ciclului acidului tricarboxilic (Krebs) şi secundar, prin β-oxidare. Calea principală implică o enzimă citoplasmatică NADP+dependentă, GHB dehidrogenaza, care catalizează transformarea oxibatului de sodiu în semialdehidă succinică, transformată apoi în acid succinic de dehidrogenaza semialdehidei succinice. Acidul succinic intră în ciclul Krebs unde este metabolizat în dioxid de carbon şi apă. O a doua enzimă mitocondrială oxidoreductaza, o transhidrogenază, catalizează de asemenea conversia în aldehida succinică, în prezenţa α-ketoglutaratului. O cale alternativă de biotransformare implică β-oxidarea via 3,4-dihidroxibutirat la acetil CoA, care de asemenea intră în ciclul acidului citric, cu formare de dioxid de carbon şi apă. Nu au fost identificaţi metaboliţi activi.

Studiile in vitro pe culturi de microzomi din ficatul uman indică faptul că oxibatul de sodiu nu inhibă semnificativ activitatea izoenzimelor umane : CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 sau CYP3A până la concentraţia de 3 mM (378 µg/ml). Aceste valori ale concentraţiei sunt considerabil mai mari decât valorile atinse la doze terapeutice.

Eliminarea: clearance-ul oxibatului de sodiu se realizează aproape complet prin biotransformarea în dioxid de carbon, eliminat prin expiraţie. În medie, mai puţin de 5 % din medicamentul netransformat apare în urină la om în 6 pana la 8 ore dupa administrare. Excreţia prin scaun este neglijabilă.

Grupe speciale de pacienţi

Pacienţi vârstnici: la un număr limitat de pacienţi cu vârsta peste 65 ani farmacocinetica oxibatului de sodiu nu a fost diferită comparativ cu pacienţii mai tineri de 65 de ani.

Copii şi adolescenţi: farmacocinetica oxibatului de sodiu la pacienţi cu vârsta sub 18 ani nu a fost studiată.

Insuficienţa renală: datorită faptului că rinichiul nu are un rol semnificativ în excreţia oxibatului de sodiu, nu au fost realizate studii de farmacocinetică la pacienţii cu disfuncţii renale; nu este de aşteptat nici un efect al funcţiei renale asupra farmacocineticii oxibatului de sodiu.

Afecţiuni hepatice: oxibatul de sodiu suferă un metabolism presistemic (efect de prim pasaj hepatic) semnificativ. După o singură doză orală de 25 mg/kg, valorile ASC au fost duble la pacienţii cirotici, cu un clearance oral aparent redus de la 9,1 la adulţii sănătoşi la 4,5 şi 4,1 ml/min şi kg la pacienţii din clasa A (fără ascită) şi, respectiv clasa C (cu ascită). Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost semnificativ mai mare la pacienţii din clasa C şi clasa A faţă de subiecţii de control (medie a t1/2 de 59 şi 32 versus 22 minute). Este prudent să se reducă doza iniţială de oxibat de sodiu la jumatate, în cazul pacienţilor cu disfuncţii hepatice (vezi pct.4.2).

Rasa

Efectul rasei asupra metabolismului nu a fost studiat.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Administrarea repetată a oxibatului de sodiu la şobolani (90 zile şi 26 săptămâni) şi câini (52 săptămâni) nu a evidenţiat modificări semnificative ale parametrilor biochimici şi nici alterări micro- şi macrscopice. Semnele clinice determinate de tratament au fost în principal sedare, reducerea consumului alimentar şi secundar, modificări ale greutăţii, creşterea greutăţii corporale şi creşterea greutăţii organelor. Nivelul de expunere la care nu se observă reacţii adverse la şobolani şi câini a fost mai redus (~ 50%) decât la om. Oxibatul de sodiu a fost non-mutagen şi non-clastogen în studiile in vitro şi in vivo.

Gamma butirlactona (GBL), un precursor al GBH testat la expuneri similare cu cele aşteptate la om (de 1,21-1,64 ori) a fost clasificată de NTP ca necarcinogenă la şobolani şi echivoc carcinogenă la şoareci, ca urmare a unei creşteri uşoare a feocromocitomului, lucru dificil de interpretat datorită mortalităţii importante în grupul la care s-a administrat doza superioară. Într-un studiu asupra carcinogenităţii oxibatului la şobolani, nu s-a identificat nicio asociere a compusului cu tumora.

GHB nu are efect asupra împerecherii, fertilităţii generale sau spermogramei şi nu a produs toxicitate embrio-fetală la şobolani expuşi la doze de până la 1000 mg/kg şi zi (de 1,64 ori expunerea umană calculată la animale negestante). Mortalitatea perinatală a fost crescută şi greutatea medie a produsului de concepţie a fost scăzută la animalele cărora li s-au administrat doze mari în cursul perioadei de alăptare. Asocierea acestor defecte de dezvoltare cu toxicitatea maternă nu a putut fi stabilită. La iepuri, s-a observat o slabă fetotoxicitate.

Studiile de tip discriminativ au arătat că GHB produce un stimul discriminativ unic, care în unele privinţe este similiar cu cel al alcoolului etilic, morfinei şi anumitor medicamente GABA-mimetice. Studiile de autoadministrare la şobolani, şoareci şi maimuţe au determinat rezultate contradictorii, în timp ce toleranţa la GHB, şi toleranţa încrucişată cu alcoolul etilic şi baclofenul, au fost clar demonstrate la rozătoare.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Apă purificată

Acid malic pentru ajustarea pH-ului

Hidroxid de sodiu pentru ajustarea pH-ului

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani

După prima deschidere a flaconului : 40 zile

După diluarea în măsura dozatoare (vezi pct. 4.2), preparatul trebuie utilizat în 24 ore.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită precauţii speciale pentru păstrare.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului diluat vezi pct 6.3

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon de formă ovală din PE de culoare brună care este livrat cu un sigiliu din folie de plastic cu sistem de închidere din PEÎD/polipropilenă securizat pentru copii, căptuşit cu un strat interior din celuloză.Fiecare cutie de carton conţine un flacon cu 180 ml solutie, un adaptor care se ataşează la flacon prin împingere compus dintr-un segment de ataşare la gâtul flaconului din PEJD E, o valvă de elastomer silastic biomedical ETR, un retractor de valvă din co-polimer acrolonitrilbutadienstirenic şi un tub din PEJD, un dispozitiv gradat de măsurare (seringă de polipropilenă), două măsuri dozatoare de polipropilenă şi două capace cu filet cu sistem de închidere din PEJD securizat pentru copii.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

UCB Pharma Ltd

208 Bath road

Slough

Berkshire SL13WE

Marea Britanie

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/312/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizari :13/10/2005

Data ultimei autorizari : 18/10/2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Recipharm Limited

Vale of Bardsley, Ashton under Lyne

Lancashire OL3 9RR

Marea Britanie

UCB Pharma Ltd

208 Bath Road

Slough

Berkshire SL1 3WE

Marea Britanie

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE

PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală specială şi restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDITII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului (PMR)

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activitaţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în Planul de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Autorizaţiei de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie să fie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

• Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

• În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului).

• La cererea Agentiei Europene a Medicamentului

RPAS

DAPP va furniza anual RPAS.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie şi flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xyrem 500 mg/ml soluţie orală

oxibat de sodiu

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare ml de soluţie conţine oxibat de sodiu 500 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie orală

Un flacon a 180 ml

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare orală. A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A se ţine flaconul bine închis.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP (LL/AAAA)

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Medicamentul trebuie utilizat în termen de 40 de zile de la prima deschidere.

Dupa diluarea în măsura dozatoare preparatul trebuie utilizat in 24 de ore.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Nu sunt cerinte speciale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

UCB Pharma Ltd

208 Bath road

Slough

Berkshire

SL 1 3WE

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/312/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Xyrem 500 mg/ml ( numai pentru cutie )

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Xyrem 500 mg/ml soluţie orală

Oxibat de sodiu

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Xyrem şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să luaţi Xyrem

3. Cum să luaţi Xyrem

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Xyrem

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE XYREM ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Xyrem acţionează prin consolidarea somnului nocturn, deşi mecanismul acestei acţiuni nu este cunoscut exact.

Xyrem este utilizat pentru tratamentul narcolepsiei cu cataplexie la pacienţii adulţi.

Narcolepsia este o tulburare de somn care poate include episoade de somn instalat brusc în timpul orelor normale de veghe, ca şi cataplexie, paralizia de somn, halucinaţii şi somn superficial. Cataplexia se manifestă prin instalarea bruscă a slăbiciunii musculare sau paraliziei, fără pierderea stării de conştienţă, ca răspuns la reacţii emoţionale bruşte de furie, frică, bucurie, râs sau surpriză.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI XYREM

Nu luaţi Xyrem:

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oxibatul de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale Xyrem

- dacă aveţi un deficit de dehidrogenază a semialdehidei succinice (o tulburare metabolică rară)

- dacă suferiţi de depresie majoră

- dacă urmaţi un tratament cu medicamente opioide sau barbiturice

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Xyrem

- dacă aveţi tulburări respiratorii sau pulmonare (şi în special dacă sunteţi obezi), pentru că Xyrem poate produce deprimare respiratorie

- dacă aveţi sau dacă aţi avut în trecut tulburări depresive

- dacă aveţi insuficienţă cardiacă, hipertensiune arterială (tensiune arterială mare), afecţiuni hepatice sau renale poate fi necesară ajustarea dozelor

- dacă luaţi alte deprimante ale sistemului nervos central sau consumaţi alcool etilic

- dacă aţi avut în trecut probleme de dependenţă de medicamente

- dacă suferiţi de epilepsie, deoarece utilizarea Xyrem nu este recomandată în această afecţiune

- dacă aveţi porfirie (o tulburare metabolică mai puţin frecventă)

Dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră, spuneţi medicului înainte de a utiliza Xyrem.

Dacă în timpul tratamentului cu Xyrem prezentaţi episoade de enurezis şi incontinenţă (de materii fecale şi de urină), confuzie, halucinaţii, episoade de somnambulism sau gândire anormală, trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră. Aceste reacţii sunt mai puţin frecvente şi dacă apar, sunt de obicei de intensitate redusă până la moderată.

Dacă sunteţi în vârstă, medicul dumneavoastra vă va monitoriza atent starea pentru a verifica dacă Xyrem determină efectele dorite.

Xyrem nu trebuie administrat copiilor şi adolescenţilor.

Când încetaţi administrarea Xyrem, urmaţi cu stricteţe instrucţiunile medicului dumneavoastră deoarece pot apare reacţii adverse, ca de exemplu dureri de cap, insomnie, schimbări ale dispoziţiei şi halucinaţii.

Xyrem are un potenţial binecunoscut de a determina dependenţă.Cazuri de dependenţă au apărut după utilizarea ilicită a oxibatului de sodiu.

Medicul dumneavoastră vă va întreba dacă aţi abuzat vreodată de droguri înainte de a începe să luaţi Xyrem şi în timp ce utilizaţi acest medicament.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Xyrem , în special nu trebuie luat în acelaşi timp cu medicamente care induc somnul sau care reduc activitatea sistemului nervos central (sistemul nervos central este aceea parte a corpului formată din creier şi măduva spinarii).

De asemenea trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi oricare dintre următoarele tipuri de medicamente:

medicamente care sunt stimulante ale sistemului nervos central şi antidepresive

• medicamente care pot fi prelucrate într-un mod similar de către organism (de exemplu acid valproic, fenitoină sau etosuximidă)

Utilizarea Xyrem cu alimente şi băuturi:

Nu trebuie să consumaţi alcool etilic în cursul tratamentului cu Xyrem deoarece alcoolul poate intensifica efectele acestuia.

Xyrem trebuie luat la un interval fix după masă (doua-trei ore) deoarece alimentele scad cantitatea de Xyrem care este absorbită de organism

Pe durata tratamentului trebuie să vă monitorizaţi consumul de sare, deoarece Xyrem conţine sodiu (care se regăseşte în sarea de masă) şi care vă poate dăuna dacă aţi avut în trecut tensiune arterială mare, probleme cardiace sau renale. Două doze de 2,25 g oxibat de sodiu luate în fiecare noapte, conţin 0,82 g sodiu, iar două doze de 4,5 g oxibat de sodiu luate în fiecare noapte, conţin 1,6 g sodiu. Poate fi necesar să vă diminuaţi consumul alimentar de sare.

Sarcina şi alăptarea

Au fost foarte puţine femei care au luat Xyrem în timpul sarcinii şi câteva dintre ele au avut avorturi spontane. Riscul de a lua Xyrem în timpul sarcinii nu este cunoscut,şi deci utilizarea Xyrem la gravide sau la femeile care încearcă să rămână gravide nu este recomandată. Spuneţi medicului dumneavoastră daca sunteţi gravidă sau dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă.

Nu se cunoaşte dacă Xyrem trece în laptele matern. Pacientele care iau Xyrem trebuie să întrerupă alăptarea.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Xyrem vă afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje sau aparate. Nu conduceţi vehicule, nu folosiţi utilaje grele sau nu desfăşuraţi orice activitate care poate fi periculoasă sau care necesită atenţie timp de cel puţin 6 ore dupa ce luaţi Xyrem. Când începeţi pentru prima dată tratamentul cu Xyrem, până când aflaţi dacă vă produce somnolenţă în ziua urmatoare, fiţi extrem de precaut când conduceţi vehicule, folsiţi utilaje grele sau faceţi orice altceva ce poate fi periculos sau necesită întreaga dumneavoastră atenţie.

3. CUM SĂ LUAŢI XYREM

Luaţi întotdeauna Xyrem exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Doza uzuală iniţială este de 4,5 g/zi divizată în două prize egale a 2,25 g/priză. Medicul dumneavoastra vă poate creşte treptat doza până la un maximum de 9 g/zi administrată în doua prize egale a 4,5 g/priză.

Luaţi Xyrem pe cale orală de două ori în fiecare noapte. Luaţi prima doză înainte să vă culcaţi şi următoarea doză 2,5-4 ore mai târziu. Poate fi nevoie să programaţi alarma ceasului pentru a fi sigur că vă treziţi să luaţi cea de a doua doză. Alimentele scad cantitatea de Xyrem absorbită de organism. De aceea, cel mai bine este să luaţi Xyrem la un interval fix după masă (doua-trei ore). Preparaţi ambele doze înainte de a merge la culcare.

Dacă întrerupeţi tratamentul cu Xyrem mai mult de 14 zile consecutive trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră, care vă va recomanda reînceperea tratamentului cu Xyrem cu o doză redusă.

Instrucţiuni pentru diluarea Xyrem

Următoarele instrucţiuni explică modul în care trebuie să preparaţi Xyrem. Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile şi să le urmaţi pas cu pas.

Pentru a vă ajuta la administrarea medicamentului, alături de flaconul cu soluţie, în cutia Xyrem se mai află o seringă dozatoare şi două măsuri dozatoare prevăzute cu sistem de închidere securizat pentru copii.

1. Îndepărtaţi capacul prin apăsarea în jos şi rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic (spre stânga). După ce aţi îndepărtat capacul, puneţi flaconul drept pe o masă. La gâtul flaconului există un sigiliu din folie de plastic care trebuie înlăturat înainte de prima utilizare. În timp ce menţineţi flaconul în poziţie dreaptă, ataşaţi adaptorul prin presare în gâtul flaconului.. Această operaţiune trebuie efectuată doar la prima utilizare. Adaptorul poate fi lăsat pe flacon pentru toate utilizările ulterioare.

2 Introduceţi apoi cu putere vârful seringii dozatoare în orificiul central al flaconului şi apăsaţi cu putere în jos. (vezi figura 1)

Figura 1

3 În timp ce ţineţi flaconul şi seringa cu o mână, trageţi în seringă cantitatea prescrisă prin mişcarea pistonului cu cealaltă mână. NOTA: medicamentul nu intră în seringă decât dacă ţineţi flaconul în poziţie dreaptă. (vezi Figura 2).

Figura 2

4 Scoateţi seringa din orificiul central al flaconului. Goliţi medicamentul din seringă într-una din măsurile dozatoare, prin împingerea pistonului (vezi Figura 3). Repetaţi acest pas pentru a doua măsură dozatoare. Adaugaţi apoi 60 ml apă în fiecare măsură dozatoare (60 ml înseamnă aproximativ 4 linguri).

Figura 3

5 Puneţi capacele corespunzătore pe măsurile dozatoare şi rotiţi-l pe fiecare în sensul acelor de ceasornic (spre dreapta) până când se aude un clic şi ajunge în poziţia de închidere securizată pentru copii (ţi seringa cu apă.

Figura 4

6. Chiar înainte de a merge la culcare, puneţi a doua doză lângă pat.. Poate fi necesar să programaţi alarma ceasului, pentru a vă putea trezi să luaţi a doua doză nu mai devreme de 2,5 ore şi nu mai târziu de 4 ore de la prima doză. Scoateţi capacul de la prima masură dozatoare, prin presarea capacului prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii şi rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic (spre stânga). Beţi prima doză în întregime în timp ce staţi în pat şi apoi aşezaţi-vă culcat imediat.

7. Când vă treziţi 2,5 -4 ore mai târziu, scoateţi capacul de la a doua masură dozatoare. În timp ce staţi în pat, beţi a doua doză în întregime, chiar înainte de a vă întinde din nou pentru a vă continua somnul. Puneţi capacul peste a doua măsură dozatoare

Dacă aveţi impresia că efectul Xyrem este prea puternic sau prea slab, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Xyrem

Simptomele supradozajului cu Xyrem pot include agitaţie, confuzie, alterarea mişcărilor, alterarea respiraţiei, vedere înceţoşată, transpiraţii abundente, dureri de cap, vărsături, scăderea stării de conştienţă mergând până la comă şi convulsii. Dacă luaţi mai mut Xyrem decat vi s-a recomandat, sau aţi luat accidental mai mult, solicitaţi imediat ajutor medical de urgenţă. Luaţi flaconul etichetat cu dumneavoastră, chair dacă este gol.

Dacă uitaţi să luaţi Xyrem

Dacă aţi uitat să luaţi prima doză, luaţi-o de îndată ce vă amintiţi şi apoi continuaţi tratamentul ca înainte.Dacă aţi uitat să luaţi a doua doză,renunţaţi la doza respectivă şi nu mai luaţi Xyrem înainte de noaptea următoare. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

Dacă încetaţi să luaţi Xyrem

Trebuie să continuaţi tratamentul cu Xyrem atât timp cât v-a spus medicul dumneavoastră. În cazul întreruperii tratmentului, puteţi observa reapariţia crizelor cataplectice şi puteţi prezenta insomnie, dureri de cap, anxietate, ameţeli, tulburări de somn, somnolenţă, halucinaţii şi gândire anormală.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Xyrem poate avea reacţii adverse. Acestea sunt în mod obişnuit de intensitate redusă sau moderată. Dacă apare oricare dintre acestea, rugăm să informaţi imediat medicul dumneavoastră.

Frecvenţa de apariţie a posibilelor reacţii adverse enumerate mai jos este definită folosind următoarea convenţie:

foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

frecvente (afecteaza 1 până la 10 utilizatori din 100)

mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000 )

cu frecventa necunoscuta ( frecventa ce nu poate fi calculata din datele disponibile )

Reacţiile adverse foarte frecvente ( care afecteaza mai mult de 1 utilizator din 10 ) includ:

Greaţă, ameţeli, dureri de cap

Reacţiile adverse frecvente ( care afecteaza 1 până la 10 utilizatori din 100 ) includ:

Tulburări de somn, inclusiv insomnie, vedere înceţoşată, conştientizarea bătăilor inimii, vărsături, dureri de stomac, diaree, anorexie, scăderea poftei de mâncare, scădere în greutate, slăbiciune, vise anormale, oboseală, senzaţie de ebrietate, paralizia de somn, somnolenţă, tremor, confuzie/dezorientare, coşmaruri, somnambulism, enurezis, transpiraţii, depresie, crampe musculare, umflare, cădere, durere articulară, durere de spate, cataplexie, tulburări de echilibru, tulburări de atenţie, tulburări ale sensibilităţii în special la atingere, senzaţie anormală la atingere, sedare, gust anormal, anxietate, dificultate de a adormi la mijlocul nopţii, nervozitate, senzaţia de ameţelă, incontinenţă urinară, scurtarea respiraţiei, sforăit, congestie nazală, erupţii trecătoare pe piele, inflamaţia sinusurilor, inflamaţia nasului şi a gâtului, creşterea tensiunii arteriale

Reacţiile adverse mai puţin frecvente ( care afecteaza 1 până la 10 utilizatori din 1000 ) includ:

Psihoze (o tulburare mentală care poate include halucinaţii, vorbire incoerentă sau comportament dezorganizat sau agitat), paranoia, gândire anormală, halucinaţii, agitaţie, intenţie de sinucidere, dificultate la adormire, sindromul picioarelor neliniştite, amnezie, mioclonii (contracţii musculare involuntare), defecaţie involuntară.hipersensibilitate

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută ( nu poate fi calculată din datele disponibile) includ:

Convulsii, scăderea frecvenţei şi profunzimii respiraţiei, urticarie, gânduri de sinucidere, oprirea de scurtă durată a respiraţiei în timpul somnului.

Dacă oricare dintre cele de mai sus afectează în mod grav, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră.

Dacă sunteţi îngrijorat de oricare din reacţiile adverse sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-l informaţi pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ XYREM

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Xyrem după data de expirare înscrisă pe flacon (EXP). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original.

A nu se păstra soluţiile diluate cu apă mai mult de 24 ore.

Flaconul odată deschis, orice conţinut care nu este utilizat în termen de 40 de zile de la prima deschidere trebuie înlăturat.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine X

- Substanţa activă este oxibatul de sodiu. Fiecare ml de solutie contine oxibat de sodiu 500 mg

- Celelalte componente sunt apă purificată, acid malic şi hidroxid de sodiu.

.Cum arată X şi conţinutul ambalajului

Xyrem este disponibil ca soluţie orală într-un flacon din plastic de culoare brună , prevăzut cu un capac securizat pentru copii, a 180 ml. Atunci când este livrat flaconul prezintă la gât, sub capac, un sigiliu din folie de plastic. Fiecare ambalaj conţine un flacon, un adaptor care se ataşează la flacon prin impingere, o seringă dozatoare din plastic şi doua măsuri dozatoare prevazute cu sistem de închidere securizat pentru copii.

Xyrem este o soluţie limpede până la slab opalescentă.

Flaconul din plastic de culoare brună conţine 180 ml de soluţie orală.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL 1 3WE, Marea Britanie

Producătorul:

Recipharm Limited, Vale of Bardsley, Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL7 9RR, Marea Britanie

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, Marea Britanie

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Medicul dumneavoastră trebuie să vă ofere un pachet informativ Xyrem, care conţine o broşură cu toate informaţiile despre Xyrem şi o înregistrare video care vă arată cum se administrează medicamentul. Dacă nu aţi primit acest pachet informativ, rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, din tabelul de mai jos.

 

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma SA/NV

Tel/Tél: +32 / (0)2 559 92 00

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma SA/NV

Tél/Tel: +32 / (0)2 559 92 00

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: +356 / 21 37 64 36

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: +31 / (0)76-573 11 40

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Norge

UCB Nordic A/S

Tel: +45 / 32 46 24 00

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Soome)

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43 (1) 291 80 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: +30 / 2109974000

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0) 22 696 99 20

España

UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 66

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: +40 21 300 29 04

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/ Tel: + 358 10 234 6800

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Somija)

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel : +44 / (0)1753 534 655

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Suomija)

 

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Industria globală de biotehnologie a atins în 2014 cele mai mari performanţe financiare din istoria sa Industria de biotehnologie a atins în 2014, la nivel global, cele mai mari performanţe din istoria sa, stabilind recorduri pe practic fiecare indicator financiar major, inclusiv veniturile, profitabilitatea şi capitalul acumulat, se arată în cel de-al 29-lea raport anual EY privind industria de biotehnologie...