Cautare



ATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

TARGRETIN 75mg
Denumire TARGRETIN 75mg
Descriere Targretin capsule este indicat pentru tratamentul manifestărilor cutanate ale limfomului cu celule T (CTCL) în fază avansată, în cazul pacienţilor refractari la cel puţin un tratament sistemic.
Denumire comuna internationala BEXAROTENUM
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Capsule moi
Concentratia 75mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. din PEID x 100 caps.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC L01XX25
Firma - Tara producatoare ALMAC PHARMA SERVICES LTD - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata EISAI LTD - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre TARGRETIN 75mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:



Prospect si alte informatii despre TARGRETIN 75mg, capsule moi       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Targretin 75 mg capsule moi

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine bexaroten 75 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsulă moale. Capsulă de culoare aproape albă, conţinând o suspensie lichidăşi imprimată cu cuvântul “Targretin”.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Targretin capsule este indicat pentru tratamentul manifestărilor cutanate ale limfomului cu celule T (CTCL) în fază avansată, în cazul pacienţilor refractari la cel puţin un tratament sistemic.

4.2 Doze şi mod de administrare

Terapia cu bexaroten trebuie iniţiatăşi menţinută de medici cu experienţă în tratamentul bolnavilor cu CTCL.

Doza iniţială recomandată este de 300 mg/m2 şi zi. Targretin capsule trebuie administrate în doză zilnică unică, în timpul mesei (vezi pct. 4.5). Dozele iniţiale calculate în funcţie de suprafaţa corporală, sunt după cum urmează:

Nivelul dozei iniţiale ( 300 mg/m2 şi zi) Numărul de capsule Targretin de 75 mg
Suprafaţa corporală (m2) Doza totală zilnică (mg/zi)
0,88 – 1,12 1,13 - 1,37 1,38 - 1,62 1,63 - 1,87 1,88 - 2,12 2,13 - 2,37 2,38 - 2,62 300 375 450 525 600 675 750 4 5 6 7 8 9 10

Recomandări pentru modificarea dozei: doza de 300 mg/m2 şi zi poate fi ajustată la 200 mg/m2/zi, apoi la 100 mg/m2/zi sau temporar suspendată, dacă se impune din cauza toxicităţii. După obţinerea controlului asupra toxicităţii, dozele pot fi reajustate cu grijă spre valori mai mari. Cu o monitorizare clinică adecvată, pacienţii individuali pot beneficia de doze mai mari de 300 mg/m2-şi zi. Dozele mai mari de 650 mg/m2 şi zi nu s-au evaluat la bolnavii cu CTCL. În cadrul studiilor clinice, bexaroten s-a administrat până la 118 săptămâni pacienţilor cu CTCL. Tratamentul trebuie continuat atât timp cât este avantajos pentru pacient.

Utilizarea la copii şi adolescenţi: siguranţa clinicăşi eficacitatea bexarotenului nu au fost studiate la populaţia pediatrică (sub 18 ani) şi produsul nu se va utiliza la această categorie populaţională, până când nu vor deveni disponibile date suplimentare.

Utilizarea la vârstnici: din numărul total de bolnavi suferind de CTCL care au participat în studii clinice, 61% aveau 60 ani sau peste, iar 30% aveau 70 ani sau peste. Nu s-au observat diferenţe între siguranţa utilizării la pacienţii de 70 de ani şi peste şi la pacienţii mai tineri, dar nu poate fi exclusă o sensibilitate mai mare la bexaroten la unii indivizi mai vârstnici. La vârstnici trebuie utilizată doza standard.

Insuficienţă renală: nu s-au efectuat studii oficiale la pacienţi cu insuficienţă renală. Datele farmacocinetice clinice indică faptul că eliminarea urinară a bexarotenului şi metaboliţilor acestuia este o cale de excreţie minoră pentru bexaroten. La toţi pacienţii investigaţi, clearance-ul renal estimat al bexarotenului a fost mai mic de 1 ml/minut. Având în vedere datele limitate, pacienţii cu insuficienţă renală trebuie monitorizaţi cu atenţie în timpul tratamentului cu bexaroten.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la bexaroten sau la oricare dintre excipienţi. Sarcinăşi alăptare. Femei cu potenţial fertil, fără măsuri eficiente de contracepţie. Antecedente de pancreatită. Hipercolesterolemie necontrolată. Hipertrigliceridemie necontrolată. Hipervitaminoză A. Boală tiroidiană necontrolată . Insuficienţă hepatică. Infecţie sistemică.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

General: Capsulele Targretin trebuie utilizate cu precauţie la pacienţii cu hipersensibilitate cunoscută la retinoizi. Nu s-au observat cazuri de reacţie încrucişată. Pacienţii trataţi cu bexaroten nu trebuie să doneze sânge pentru transfuzie. Hidroxianizolul butilat - un excipient al medicamentului Targretin - poate determina iritaţii ale mucoaselor, deci capsulele trebuie înghiţite intacte, fără a le mesteca.

Lipidele: în studii clinice hiperlipidemia s-a identificat ca un efect asociat cu utilizarea bexarotenului. Lipidele preprandiale (trigliceride şi colesterol) trebuie determinate înainte de iniţierea tratamentului cu bexaroten, iar apoi la intervale săptămânale, până când se stabileşte răspunsul lipidelor la bexaroten. Acesta apare de obicei în decurs de două la patru săptămâni. Apoi analizele se vor efectua la intervale nu mai lungi de o lună. Trigliceridele preprandiale trebuie să fie normale sau să se normalizeze prin intervenţie adecvată, anterior începerii tratamentului cu bexaroten. În vederea reducerii riscului apariţiei sechelelor clinice, trebuie făcut totul pentru a menţine nivelul trigliceridelor sub 4,52 mmol/l. Dacă trigliceridele preprandiale sunt crescute sau cresc în timpul tratamentului, se recomandă instituirea unei terapii antilipemice şi, dacă este necesar, se va reduce doza (de la 300 mg/m2/zi bexaroten la 200 mg/m2/zi, şi chiar la 100 mg/m2/zi), mergând până la întreruperea tratamentului. Datele din studiile clinice arată că concentraţiile de bexaroten nu au fost afectate de administrarea concomitentă de atorvastatin. Cu toate acestea, administrarea concomitentă de gemfibrozil a dus la creşterea substanţială a concentraţiei plasmatice de bexaroten, ca atare administrarea concomitentă a gemfibrozilului cu bexaroten nu este recomandată (vezi pct. 4.5). Creşterea colesterolului seric poate fi tratată conform practicii medicale curente.

Pancreatită: în studii clinice s-a descris apariţia pancreatitei acute asociată cu creşterea trigliceridelor serice preprandiale. Pacienţii cu CTCL care prezintă factori de risc pentru pancreatită (ex. episoade anterioare de pancreatită, hiperlipidemie necontrolată, consum excesiv de alcool, diabet zaharat necontrolat, boli ale căilor biliare şi medicaţie despre care se ştie că creşte nivelul trigliceridelor sau este asociată cu toxicitate pancreatică) nu trebuie trataţi cu bexaroten, decât dacă beneficiul potenţial depăşeşte riscul.

Valori anormale ale testului funcţiei hepatice (LFT): S-a descris creşterea LFT asociată utilizării bexarotenului. Pe baza datelor din studiile clinice în desfăşurare, creşterea LFTs a dispărut într-o lună la 80% din pacienţi după scăderea dozei sau întreruperea tratamentului. Trebuie determinate valorile iniţiale ale LFT , şi acestea trebuie monitorizate săptămânal în prima lună a tratamentului, iar apoi lunar. Trebuie luată în considerare întreruperea temporară sau definitivă a bexarotenului dacă rezultatele testelor depăşesc de trei ori limitele superioare normale pentru SGOT/AST, SGPT/ALT sau bilirubină.

Alterări ale testelor funcţiei tiroidiene: s-au observat modificări ale testelor funcţiei tiroidiene la pacienţii trataţi cu bexaroten, acestea manifestându-se cel mai frecvent ca o reducere reversibilă a nivelului hormonilor tiroidieni (tiroxină totală [total T4]) şi a hormonului de stimulare a tiroidei (TSH). Trebuie determinată valoarea iniţială a funcţiei tiroidiene, apoi trebuie monitorizată cel puţin lunar în timpul tratamentului şi cum este indicat de eventuala apariţie a unor simptome de hipotiroidism. Pacienţii cu hipotiroidism simptomatic la terapia cu bexaroten au fost trataţi cu suplimentare de hormon tiroidian, aceasta ducând la dispariţia simptomelor.

Leucopenie: în studiile clinice s-a raportat leucopenia asociată tratamentului cu bexaroten. Majoritatea cazurilor s-au rezolvat după reducerea dozei sau întreruperea tratamentului. Trebuie determinată valoarea iniţială a numărului leucocitelor cu formula leucocitară, iar acestea trebuie repetate săptămânal în prima lună, apoi lunar.

Anemie: în studiile clinice s-a raportat anemia asociată tratamentului cu bexaroten. Trebuie determinată valoarea iniţială a hemoglobinei, iar aceasta trebuie repetată săptămânal în prima lună, apoi lunar. Scăderea hemoglobinei poate fi tratată conform practicii medicale curente.

Opacifierea cristalinului: după tratamentul cu bexaroten, la unii pacienţii s-a observat opacitate nedetectată anterior sau o modificare a opacităţii deja existente, fără legătură cu durata tratamentului sau nivelul dozei de expunere. Dată fiind prevalenţa şi rata naturală de formare a cataractei la pacienţii vârstnici incluşi în studiul clinic, nu a fost evidentă vreo legătură între formarea opacităţii şi administrarea bexarotenului. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea influenţei unui tratament îndelungat cu bexaroten asupra opacităţii cristalinului la om. Oricare pacient tratat cu bexaroten care prezintă dificultăţi vizuale trebuie supus unui examen oftalmologic adecvat.

Suplimentarea cu vitamina A: din cauza legăturii dintre bexaroten şi vitamina A, pacienţilor trebuie să li se recomande să limiteze suplimentarea cu vitamina A la ≤15.000 UI/zi pentru a evita eventuale efecte toxice aditive.

Pacienţii cu diabet zaharat: bexaroten trebuie administrat cu precauţie pacienţilor care utilizează insulină, agenţi care stimulează secreţia de insulină (ex. sulfoniluree) sau sensibilizatori de insulină (ex. tiazolidindione). Prin mecanismul său de acţiune cunoscut, bexarotenul poate creşte efectul acestor agenţi, iar aceasta poate duce le hipoglicemie. Nu s-au semnalat cazuri de hipoglicemie asociate utilizării bexaroten în monoterapie.

Fotosensibilitate: utilizarea unor retinoizi s-a asociat cu fotosensibilitate. Pacienţilor trebuie să li se recomande să reducă cât mai mult expunerea la soare sau la solar în timpul tratamentului cu bexaroten, deoarece rezultatele in vitro arată că bexarotenul poate avea un efect de fotosensibilizare.

Contraceptive orale: bexarotenul poate induce potenţial enzimele metabolice şi prin aceasta, teoretic, se poate reduce eficacitatea contraceptivelor estroprogestive. Astfel, dacă tratamentul cu bexaroten se administrează unei femei în perioadă fertilă, este necesară utilizarea unei metode de contracepţie nonhormonală, deoarece bexaroten aparţine unei clase terapeutice cu risc mare de malformaţii la om .

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectul altor substanţe asupra bexarotenului: nu s-au efectuat studii oficiale cu privire la evaluarea interacţiunilor cu bexaroten. Datorită metabolizării oxidative a bexarotenului de către citocromul P450 3A4 (CYP3A4), administrarea concomitentă cu alte substrate CYP3A4 cum ar fi ketoconazolul, itraconazolul, inhibitorii de protează, claritromicina şi eritromicina, poate duce teoretic la creşterea concentraţiei bexarotenului în plasmă. În afară de aceasta, administrarea concomitentă a inductorilor de CYP3A4 cum ar fi rifampicina, fenitoina, dexametazona sau fenobarbitalul, poate teoretic determina o reducere a concentraţiilor plasmatice ale bexarotenului .

Se recomandă atenţie când medicamentul se administrează în asociere cu substraturi ale CYP3A4 care prezintă un indice terapeutic restrâns, cum sunt medicamentele imunosupresoare (ciclosporină, tacrolimus, sirolimus) sau medicamente citotoxice metabolizate de CYP3A4, cum sunt ciclofosfamidă, etoposid, finasteridă, ifosfamidă, tamoxifen, alcaloizi din Vinca.

O analiză populaţională a concentraţiilor plasmatice de bexaroten la pacienţii cu CTCL a evidenţiat faptul că administrarea concomitentă a gemfibrozilului a dus la o creştere substanţială a concentraţiilor plasmatice de bexaroten. Mecanismul acestei interacţiuni nu este cunoscut. În condiţii similare, concentraţiile de bexaroten nu au fost afectate de administrarea concomitentă de atorvastatină sau levotiroxină. Nu se recomandată administrarea concomitentă a gemfibrozilului cu bexaroten.

Efectul bexarotenului asupra altor substanţe: există date conform cărora bexarotenul poate induce CYP3A4. Ca atare, administrarea repetată de bexaroten poate duce la autoinducţia metabolizării şi, mai ales la doze de peste 300 mg/m2/zi, poate creşte rata metabolizării, scăzând concentraţia plasmatică a altor substanţe metabolizate de citocromul P450 3A4, cum ar fi tamoxifenul. De exemplu bexarotenul poate reduce eficacitatea contraceptivelor orale (vezi pct. 4.4 şi 4.6).

Interacţiuni cu testele de laborator: nivelele valorilor de CA125 la pacientele cu cancer ovarian pot fi accentuate de terapia cu bexaroten.

Interacţiuni alimentare: în toate studiile clinice, pacienţii au fost instruiţi să ia capsulele Targretin în timpul sau imediat după masă. Într-un studiu clinic, s-a stabilit că valorile plasmatice ale ASC şi Cmax pentru bexaroten au crescut substanţial după ingerarea unor mese cu conţinut de grăsime, comparativ cu cazurile în care s-a administrat o soluţie de glucoză. Deoarece datele de siguranţăşi eficacitate din studiile clinice s-au obţinut după administrarea cu alimente, se recomandă luarea capsulelor Targretin în timpul meselor.

Deoarece metabolizarea oxidativă a bexarotenului se realizează la nivelul citocromului P450 3A4, sucul de grepfrut poate teoretic duce la o creştere a concentraţiei plasmatice de bexaroten.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: nu există date adecvate privind utilizarea bexarotenului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere. Doar pe baza comparaţiei dintre studiile la animale şi expunerea pacienţilor la bexaroten nu s-a putut stabili o limită de siguranţă pentru teratogenitate la om (vezi secţiunea 5.3). Bexaroten este contraindicat în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3).

Dacă acest medicament este utilizat accidental în timpul sarcinii sau dacă pacienta devine gravidă în timpul tratamentului cu acest medicament, aceasta trebuie informată cu privire la pericolele potenţiale pe care le prezintă medicamentul pentru făt.

Femeile în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive adecvate în cazul utilizării bexarotenului. Un test de sarcină sensibil negativ (ex. gonadotrofină corionică umană beta, beta-HCG) trebuie efectuat cu o săptămână înainte de iniţierea tratamentului. Contracepţia trebuie utilizată de la momentul testului de sarcină negativ până la iniţierea terapiei, în timpul terapiei şi pentru cel puţin o lună după întreruperea tratamentului. Când este necesară contracepţia, se recomandă să se utilizeze simultan două metode fiabile de contracepţie. Bexarotenul este un inductor potenţial al enzimelor metabolice şi prin aceasta, teoretic, poate reduce eficacitatea contraceptivelor estroprogestive (vezi pct. 4.5). Astfel, dacă tratamentul cu bexaroten se administrează unei femei la vârstă fertilă, se recomandă utilizarea unei metode contraceptive non-hormonală fiabile . Pacienţii bărbaţi cu partenere sexuale care sunt gravide, posibil gravide sau pot deveni gravide în timpul tratamentului cu bexaroten şi cel puţin o lună după luarea ultimei doze, trebuie să utilizeze prezervativ în timpul actului sexual.

Alăptarea: nu se ştie dacă bexarotenul este excretat în laptele uman. Bexarotenul nu trebuie utilizat la femei care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este de notat că s-au observat ameţeli şi dificultăţi vizuale la pacienţii trataţi cu Targretin. Pacienţii care prezintă ameţeli sau tulburări de vedere nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa bexarotenului a fost cercetată în studii clinice la 193 de pacienţi cu CTCL, cărora li s-a administrat bexaroten până la 118 săptămâni şi la 420 pacienţi cu cancer non-CTCL în alte studii.

La 109 pacienţii cu CTCL trataţi cu doza iniţială recomandată de 300 mg/m2/zi, cele mai frecvent raportate reacţii adverse la Targretin au fost hiperlipemia, (în primul rând trigliceride crescute (74%)), hipotiroidismul (29%), hipercolesterolemia (28%), cefaleea (27%), leucopenia (20%), pruritul (20%), astenia (19%), erupţiile cutanate (16%), dermatita exfoliativă (15%) şi dureri (12%).

În studii clinice la pacienţii cu CTCL (N=109) trataţi cu doza iniţială recomandată de 300 mg/m2/zi s-au raportat următoarele reacţii adverse în legătură cu Targretin. Frecvenţele reacţiilor adverse sunt clasificate după cum urmează: Foarte frecvente (>1/10), Frecvente: (>1/100, <1/10), Mai puţin frecvente (>1/1.000, <1/100), Rare (>1/10.000, <1/1.000) Foarte rare (<1/10.000).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări hematologice şi limfatice:

Foarte frecvente: Leucopenie Frecvente: Reacţii asemănătoare limfomului, limfadenopatie, anemie hipocromă1,2,3, Mai puţin frecvente: Discrazie sanguină, purpura, tulburări de coagulare, creşterea timpului de

coagulare2,3, anemie1, trombocitopenie3, trombocitemie, eozinofilie1,

leucocitoză2, limfocitoză

Tulburări endocrine

Foarte frecvente: Hipotiroidism Frecvente: Tulburări tiroidiene Mai puţin frecvente: Hipertiroidism

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente: Hiperlipemie, hipercolesterolemie Frecvente: Creştere ponderală, SGOT crescut, SGPT crescut, lactatdehidrogenaza crescută,

creatinina crescută, hipoproteinemie, Mai puţin frecvente: Gută, bilirubinemie1.3, azot ureic crescut1, scăderea lipoproteinelor de mare

densitate

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: Ameţeli, hipoestezie, insomnie Mai puţin frecvente: Ataxie, neuropatie, vertigo, hiperestezie, depresie1,2,3, stare de agitaţie

Tulburări oculare

Frecvente: Ochi uscaţi, tulburări de vedere Mai puţin frecvente: Cataractă ,2,3, ambliopie3, defecte ale câmpului vizual, leziuni corneene, vedere anormală1,2,3, blefarită, conjunctivită3

Tulburări acustice şi vestibulare

Frecvente: Surditate Mai puţin frecvente: Tulburare de auz

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvente: Tahicardie

Tulburări vasculare

Frecvente: Edem periferic Mai puţin frecvente: Hemoragie, hipertensiune, edem3, vasodilataţie1,2,3, varice

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: Vărsături, diaree1,3, greaţă3, anorexie1, valori anormale ale testelor funcţiei hepatice, cheilită2, uscăciunea cavităţii bucale2,3, constipaţie, flatulenţă, Mai puţin frecvente: Pancreatită1,3, insuficienţă hepatică, tulburări gatro-intestinale1

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente: Dermatită exfoliativă, prurit, erupţii cutanate Frecvent: Ulcere cutanate, alopecie1, hipertrofie cutanată, noduli cutanaţi, acnee, transpiraţie, uscăciunea pielii2,3, tulburări cutanate Mai puţin frecvente: Drenaj seros1, herpes simplex, erupţii cutanate pustuloase, decolorare cutanată3 modificări ale părului1, tulburări ale unghiilor1,3

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente: Dureri osoase, artralgie, mialgie Mai puţin frecvente: Miastenie1

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente: Albuminurie1,3, funcţii renale anormale

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte Frecvente: Dureri, cefalee, astenie Frecvente: Reacţii alergice, infecţie, frisoane1, dureri abdominale, schimbarea nivelului hormonal1 Mai puţin frecvente: Neoplasm, febră1,2,3, celulită, infecţie cu paraziţi, modificări ale membranelor3, dureri de spate1,2,3, rezultate de laborator anormale

1: reacţii adverse observate cu frecvenţă crescută când bexarotenul s-a administrat în doză de >300mg/m2/zi.

2: reacţii adverse observate cu frecvenţă crescută când bexarotenul s-a administrat în doză de >300mg/m2/zi la pacienţii cu cancer non-CTCL.

3: reacţii adverse observate cu frecvenţă crescută când bexarotenul s-a administrat în doză de >300mg/m2/zi (comparativ cu administrarea la pacienţii cu CTCL la 300 mg/m2/zi) la pacienţii cu cancer non- CTCL.

S-au observat reacţii adverse adiţionale când a fost utilizat în afara dozelor şi indicaţiei recomandate (ex. utilizat în CTCL la o doză iniţială de >300mg/m2/zi sau în indicaţii de cancer, non-CTCL):

Reacţii adverse observate recent: echimoză, petechii, leucocite anormale, tromboplastină scăzută, eritrocite anormale, deshidratare, hormon gonadotropic luteinizant crescut, pierdere ponderală,

fosfatază alcalină crescută, creatinin fosfochinază crescută, lipază crescută, hipercalcemie, migrene, nevrită periferică, parestezie, hipertonie, confuzie, anxietate, labilitate emoţională, somnolenţă, libido scăzut, nervozitate, nictalopie, nistagmus, tulburări de lacrimaţie, tinnitus, pervertirea gustului, dureri toracice anterioare, aritmie, tulburări vasculare periferice, edem generalizat, hemoptizie, dispnee, tuse cu frecvenţă crescută, sinuzită, faringită, disfagie, ulceraţii ale cavităţii bucale, moniliază orală, stomatită, dispepsie, sete, scaun anormal, eructaţii, erupţii cutanate vezicobuloase, erupţii cutanate maculopapulare, crampe la nivelul membrelor inferioare, hematurie, sindrom gripal, dureri pelvice şi miros corporal.

S-au observat şi următoarele cazuri unice: deprimarea măduvei osoase, protrombină scăzută, hormon gonadotrofic luteinizant scăzut, amilază crescută, hiponatremie, hipokalemie, hiperuricemie, hipocolesterolemie, hipolipemie, hipomagneziemie, mers anormal, stupoare, parestezie circumorală, gândire anormală, dureri oculare, hipovolemie, hematom subdural, insuficienţă cardiacă congestivă, palpitaţii, epistaxie, anomalii vasculare, tulburări vasculare, paloare, pneumonie, tulburări respiratorii, tulburări pulmonare, tulburări pleurale, colecistită, leziuni hepatice, icter, icter colestatic, melenă, vărsături, laringism, tenesme, rinită, apetit crescut, gingivită, herpes zoster, psoriazis, furunculoză, dermatită de contact, seboree, dermatită lichenoidă, artrită, tulburări articulare, retenţie urinară, urinare dificilă, poliurie, nicturie, impotenţă, anomalie urinară, creşterea sânilor, carcinom, reacţie de fotosensibilitate, edem facial, stare de rău, infecţie virală, abdomen crescut.

Majoritatea reacţiilor adverse s-au observat cu o incidenţă crescută la doze de peste 300 mg/m2/zi. În general, acestea s-au rezolvat fără sechele după reducerea dozei sau întreruperea tratamentului. Cu toate acestea, dintr-un total de 810 pacienţi, inclusiv cei fără caracter malign, trataţi cu bexaroten, s-au observat trei reacţii adverse grave cu final letal (pancreatită acută, hematom subdural şi insuficienţă hepatică). Dintre acestea, ulterior s-a constat că insuficienţa hepatică nu s-a datorat bexarotenului şi a fost singura apărută la un pacient cu CTCL.

Hipotiroidismul apare în general la 4-8 săptămâni după începerea terapiei. Poate fi asimptomatic şi răspunde la tratamentul cu tiroxină, rezolvându-se după întreruperea tratamentului.

Bexarotenul are un profil de reacţii adverse diferit de al celorlaţi retinoizi selectivi pentru receptorii ne-retinoizi X (RXR) administraţi pe cale orală. Din cauza activităţii sale primare de legare de RXR, bexarotenul este mai puţin probabil să determine toxicitate cutaneo-mucoasă, la nivelul unghiilor şi părului; artralgie; şi mialgie; care sunt frecvent raportate pentru agenţii care se leagă de receptorii acidului retinoic (RAR).

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj cu Targretin. Semnele şi simptomele manifestate de pacient în cazul oricărui supradozaj trebuie tratate cu măsuri suportive.

Doze de până la 1000 mg/m2/zi de bexaroten s-au fost administrate în studii clinice fără efecte toxice acute. Doze unice de 1500 mg/kg (9000 mg/m2) şi 720 mg/kg (14400 mg/m2) au fost tolerate fără toxicitate semnificativă la şobolani, respectiv câini.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antineoplazice, codul ATC: L01XX25

Bexarotenul este un compus sintetic care îşi exercită acţiunea biologică prin legarea de şi activarea selectivă a trei RXR: α, β, şi γ. Odată activaţi, aceşti receptori funcţionează ca factori de transcriere care reglează procese cum ar fi diferenţierea şi proliferarea celulară, apoptoza şi sensibilizarea insulinei. Capacitatea compuşilor RXR de a forma heterodimeri cu diverşi receptori care sunt importanţi în funcţia şi fiziologia celulară, evidenţiază faptul că activităţile biologice ale bexarotenului sunt mai diverse decât ale compuşilor care activează RARs. In vitro, bexarotenul inhibă creşterea liniilor de celule tumorale de origine hematopoeticăşi scuamoasă. In vivo, bexarotenul determină regresia tumorii în unele modele animale şi previne inducerea tumorii la altele. Cu toate acestea, nu se cunoaşte mecanismul exact de acţiune a bexarotenului în tratamentul limfomului cutanat cu celule T (CTCL).

Capsulele de bexaroten s-au evaluat în studii clinice la 193 pacienţii cu CTCL, din care la 93 boala era în fază avansată, refractară la terapia sistemică anterioară. Dintre cei 61 de pacienţii trataţi cu o doză iniţială de 300 mg/m2/zi, , rata răspunsului global, în concordanţă cu evaluarea globală a medicului, a fost de 51% (31/61) cu o rată a răspunsului clinic complet de 3%.Răspunsurile au fost determinate şi printr-un scor compus din cinci semne clinice (suprafaţa, eritemul, reliefarea plăcii, descuamare şi hipo/hiperpigmentare) care de asemenea a luat în considerare toate manifestările extracutanate ale CTLC. Conform acestei evaluări compuse, rata răspunsului global fost de 31% (19/61) cu o rată a răspunsului clinic complet de 7% (4/61).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proporţionalitate absorbţie/doză: farmacocinetica a fost liniară până la doze de 650 mg/m2. Valorile timpului de înjumătăţire plasmatică terminal au fost în general între una şi trei ore. După repetarea dozei zilnice unice de ≥ 230 mg/m2, Cmax şi ASC la unii pacienţi au fost mai mici decât respectiva valoare la doza unică. Nu s-au găsit dovezi cu privire la acumularea prelungită. La valoarea dozei zilnice iniţiale recomandate (300 mg/m2), în cazul dozei unice şi dozei zilnice repetate , parametrii farmacocinetici ai bexarotenului au fost similari.

Legarea de proteine /distribuţia: bexarotenul este legat de proteinele plasmatice în propoţie mare (>99%). Nu s-a evaluat captarea bexarotenului de către ţesuturi sau organe.

Metabolizare: metaboliţi bexarotenului în plasmă includ 6-şi 7-hidroxi-bexarotenul şi 6-şi 7-oxobexarotenul. Studiile in vitro sugerează calea de glucuronidare drept cale metabolică, şi că citocromul P450 3A4 este izoenzima majoră din citocromul P450 responsabilă de formarea metaboliţilor oxidativi. Datorită legării în vitro, a profilului activării receptorului retinoid de către metaboliţi şi a cantităţilor relative ale metaboliţilor individuali din plasmă, metaboliţii au un impact mic asupra profilului farmacologic al activării receptorului retinoid de către bexaroten.

Excreţia: nici bexarotenul nici metaboliţii săi nu se excretă în urină în cantităţi apreciabile. Clearanceul renal estimat al bexarotenului este sub 1 ml/minut. Excreţia renală nu este o cale de eliminare majoră pentru bexaroten.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Carcinogeneză, mutageneză, afectarea fertilităţii: bexarotenul nu este genotoxic. Nu s-au efectuat studii de carcinogenitate. Nu s-au efectuat studii de fertilitate; cu toate acestea, la câini masculi imaturi sexual, s-au constatat o aspermatogeneză reversibilă (studiu de 28 zile) şi degenerare testiculară (studiu de 91 zile). Când bexarotenul a fost administrat timp de şase luni la câini maturi sexual, nu s-au constatat efecte testiculare. Efectele asupra fertilităţii nu pot fi excluse. Bexarotenul, la fel ca majoritatea retinoizilor, a fost teratogen şi embriotoxic la speciile de animale de laborator, la expuneri sistemice care sunt realizabile clinic la om. Cataracte ireversibile implicând zona posterioară a cristalinului s-au constatat la şobolani şi câini trataţi cu bexaroten, la expuneri sistemice care sunt realizabile clinic la om. Etiologia acestei constatări nu este cunoscută. Nu se poate exclude posibilitatea influenţei tratamentului îndelungat cu bexaroten asupra formării cataractei la om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei: macrogol polisorbat povidonă butilhidroxianizol

Învelişul capsulei: gelatină amestec sorbitol special - glicerină (glicerină, sorbitol, anhidride sorbitol (1,4-sorbitan), manitol şi apă) dioxid de titan (E171) cerneală tipografică (SDA 35A alcool (etanol şi acetat de etil), propilenglicol (E1520), oxid negru de fer (E172), polivinil acetat ftalat, apă purificată, alcool izopropilic, macrogol 400, hidroxid de amoniu 28%)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30oC. A se ţine flaconul bine închis.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din polietilenă de înaltă densitate cu sistem de închidere securizat pentru copii, conţinând 100 de capsule.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Ltd. European Knowledge Centre Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Marea Britanie

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/178/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 29 martie 2001. Data ultimei reînnoiri: 29 martie 2006.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei Eisai Manufacturing Limited European Knowledge Centre Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Marea Britanie

B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA, IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

TEXTUL DE PE AMBALAJUL EXTERIOR ŞI ETICHETA DE PE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Targretin 75 mg capsule moi Bexaroten

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

O capsulă conţine bexaroten 75 mg .

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Fiecare capsulă conţine macrogol, polisorbat, povidonăşi butilhidroxianizol şi colorantul dioxid de titan (E171) şi alte componente.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

100 capsule moi

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. Capsulele se vor înghiţi întregi. A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30oC. A se ţine flaconul bine închis.

16

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Ltd. Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/178/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

TARGRETIN 75 mg capsule moi Bexaroten

CITIŢI CU ATENŢIE ŞI ÎN ÎNTREGIME ACEST PROSPECT ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ LUAŢI ACEST MEDICAMENT.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Targretin şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să luaţi Targretin
 3. Cumsă luaţi Targretinul
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Targretin
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE TARGRETIN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Bexarotenul, principiul activ din Targretin, aparţine unui grup de medicamente denumit retinoizi, care sunt înrudite cu vitamina A. Capsulele Targretin sunt utilizate de pacienţii cu limfom cutanat cu celule T (CTCL) în fază avansatăşi la care boala n-a răspuns la alt tratament. CTCL este o boală în care anumite celule din sistemul limfatic al organismului numite limfocite-T devin canceroase şi afectează pielea.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI TARGRETIN

Nu luaţi Targretin

- dacăştiţi că sunteţi alergic (hipersensibil) la bexaroten sau la oricare dintre celelelte componente.

-
dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi sau dacă puteţi deveni gravidăşi nu folosiţi metode contraceptive adecvate.
-
dacă prezentaţi antecedente de pancreatită, aveţi creşteri necontrolate ale lipidelor (grăsimi din sânge - colesterol sau trigliceride crescute în sânge), aveţi hipervitaminoză A, aveţi o boală tiroidiană necontrolată, aveţi insuficienţă a funcţiilor hepatice sau aveţi o infecţie sistemică în desfăşurare.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Targretin

-dacă aveţi o hipersensibilitate la retinoizi (înrudiţi cu vitamina A), suferiţi de o boală a ficatului, aveţi lipide crescute în sânge sau luaţi medicamente care pot determina creşterea lipidelor din sânge, aveţi diabet zaharat necontrolat, aţi suferit de boli ale vezicii biliare sau ale tractului biliar sau consumaţi cantităţi excesive de alcool. Dacă oricare din cele de mai sus sunt valabile la dvs., trebuie să vă informaţi medicul.

Trebuie determinate lipidele preprandiale înainte de începerea tratamentului, apoi la intervale săptămânale, şi apoi lunar atât timp cât durează tratamentul.

Se vor face analize ale sângelui pentru evaluarea funcţiei hepatice şi a glandei tiroide, se va monitoriza numărul globulelor roşii şi albe din sânge înainte de tratament şi în decursul tratamentului.

Dacă prezentaţi dificultăţi de vedere în timpul tratamentului, vor fi necesare examene oftalmologice regulate.

Reduceţi pe cât posibil expunerea la razele solare şi evitaţi folosirea solarului.

Nu luaţi mai mult de 15.000 unităţi internaţionale de vitamina A pe zi în timpul tratamentului.

Capsulele Targretin nu se vor utiliza la copii sau adolescenţi.

Folosirea altor medicamente

Înainte de începerea tratamentului, comunicaţi medicului dumneavoastră ce alte medicamente luaţi (inclusiv cele care nu au fost prescrise de medicul dv.), cum ar fi ketoconazolul şi itraconazolul (utilizate în infecţii fungice), eritromocină, claritromicinăşi rifampicină (utilizate împotriva infecţiilor bacteriale), fenitoinăşi fenobarbital (utilizate în tratamentul convulsiilor), gemfibrozil (utilizat pentru reducerea nivelelor crescute ale grăsimilor din sânge, cum ar fi trigliceridele şi colesterolul), suplimente de vitamina A, inhibitori de protează (utilizaţi împotriva infecţiilor virotice), tamoxifen (utilizat împotriva unor forme de cancer) sau dexametazonă (utilizată împotriva inflamaţiilor). Aceasta este important, deoarece utilizarea simultană a mai multor medicamente poate amplifica sau scădea efectul unor medicamente.

Folosirea Targretin cu alimente şi băuturi

Targretin trebuie luat în timpul mesei. Dacă consumaţi regulat grepfrut sau suc de grepfrut, vă rugăm spuneţi medicului dvs., deoarece acestea au potenţialul de a schimba răspunsul organismului. la terapia cu Targretin.

Sarcina şi alăptarea

Targretin poate fi dăunător pentru fătul în dezvoltare. NU utilizaţi Targretin dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi. Dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, sau dacă alăptaţi, apelaţi la medicul dvs. pentru informaţii suplimentare.

Dacă puteţi rămâne gravidă, trebuie să faceţi un test de sarcină cu maxim o săptămână înainte de iniţierea terapiei, pentru a confirma că nu sunteţi gravidă. Trebuie să utilizaţi continuu metode de contracepţie eficientă, cu o lună înainte de a începe terapia, până la o lună după terminarea terapiei cu Targretin. Este recomandabilă utilizarea concomitentă a două metode fiabile de contracepţie. Dacă luaţi contraceptive hormonale (de exemplu pilula contraceptivă), trebuie să discutaţi acest lucru cu medicul dvs.

Dacă sunteţi bărbat şi partenera dvs. este gravidă sau poate deveni gravidă, trebuie să utilizaţi prezervativ în timpul actului sexual atunci când luaţi bexaroten şi pentru cel puţin o lună după ultima doză.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se cunoaşte dacă Targretin are vreun efect asupra conducerii vehiculelor sau folosirea utilajelor. Dacă prezentaţi ameţeli sau aveţi probleme cu vederea în timpul terapiei, nu conduceţi şi nu folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Targretin

Hidroxianizolul butilat - un component al medicamentului Targretin - poate produce iritaţii ale mucoaselor, deci capsulele trebuie înghiţite intacte, fără a le mesteca.

3. CUM SĂ LUAŢI TARGRETIN

Luaţi întotdeauna Targretin exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Medicul vă va prescrie o doză adecvată pentru dumneavoastră, care este în general de 4 până la 10 capsule de luat o dată pe zi. Luaţi numărul de capsule prescrise la aceeaşi oră în fiecare zi, la ora mesei. Capsulele pot fi luate imediat înainte, în timpul sau imediat după mese, dacă preferaţi. Capsulele trebuie înghiţite întregi, fără a le mesteca.

Cât timp trebuie să luaţi Targretin

Nu întrerupeţi luarea medicamentului, până medicul nu vă spune aceasta. Deşi la unii pacienţi se observă o îmbunătăţire după câteva săptămâni, în cele mai multe cazuri sunt necesare câteva luni de tratament sau chiar mai mult până la apariţia ameliorării.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Targretin

Dacă aţi luat mai mult decât doza de Targretin prescrisă de medic, trebuie să luaţi legătura cu medicul dvs.

Dacă uitaţi să luaţi Targretin

Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi doza cu următoarea masă în aceeaşi zi, apoi ziua următoare luaţi-vă doza în mod normal. Nu luaţi o doză dublă într-o singură zi pentru a compensa doza uitată ziua anterioară.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Targretin poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Comunicaţi medicului dumneavoastră cât mai repede posibil dacă simţiţi orice deteriorare a stării dvs. în timpul tratamentului cu Targretin. Uneori este necesară ajustarea dozei sau întreruperea tratamentului. Medicul dvs. vă va sfătui ce trebuie să faceţi.

Următoarele reacţii adverse au fost semnalate la pacienţii cu CTCL care au fost trataţi cu doza iniţială recomandată de capsule.

Foarte frecvente (pot apărea la mai mult de 1 din 10 pacienţi trataţi): Scăderea numărului de celule albe din sânge. Scăderea nivelului hormonilor tiroidei. Creşterea nivelului grăsimilor din sânge (trigliceride şi colesterol). Reacţii cutanate (mâncărime, roşeaţă, iritaţie, cojire). Dureri de cap, oboseală, dureri.

Frecvente (pot apărea la mai puţin de 1 din 10 pacienţi, dar la mai mult de 1 din 100 pacienţii trataţi): Scăderea numărului globulelor roşii din sânge, noduli limfatici măriţi, înrăutăţirea limfomului. Tulburări tiroidiene. Creşterea enzimelor hepatice, funcţie renală degradată, proteine scăzute în sânge, creştere ponderală. Insomnie, ameţeli, reducere a sensibilităţii pielii. Ochi uscaţi, surditate, senzaţie anormală la nivelul ochilor inclusiv iritare şi senzaţie de greutate. Umflarea picioarelor şi mâinilor. Greaţă, diaree, gură uscată, buze uscate, pierderea apetitului, constipaţie, gaze intestinale excesive, teste ale funcţiei hepatice cu rezultate anormale, vărsături. Piele uscată, tulburări ale pielii, pierderea părului, ulcer cutanat, acnee, îngroşarea pielii, noduli pe piele, transpiraţie crescută. Dureri ale încheieturilor, ale oaselor şi ale muşchilor. Frisoane, dureri abdominale, reacţii alergice, infecţie.

Mai puţin frecvente (pot apărea la mai puţin de 1 din 100, dar la mai mult de 1 din 1000 pacienţii trataţi): Tulburări ale sângelui, eozinofilie, leucocitoză, limfocitoză, purpura, creşterea şi scăderea numărului trombocitelor din sânge. Tiroidă cu activitate mult crescută. Creşterea bilirubinei în sânge, funcţie renală degradată, gută, HDL colesterol scăzut. Agitaţie, dificultăţi de echilibru, depresie, sensibilitate crescută a pielii la atingere, senzaţii anormale ale nervilor, vertigo. Vedere anormală, vedere neclară, inflamaţia pleoapelor, cataractă, inflamaţia zonei albe a ochiului, leziuni ale corneei oculare, tulburări ale auzului, defect în câmpul vizual. Umflături, sângerare, tensiune arterială crescută, frecvenţă cardiacă crescută, mărirea vizibilă a venelor, dilatarea vaselor sanguine. Tulburări gastro-intestinale, insuficienţă hepatică, inflamaţie a pancreasului. Schimbarea părului, herpes simplex, tulburări ale unghiilor, erupţii cutanate sub formă de pustule, scurgere seroasă, decolorarea pielii. Slăbiciune musculară. Proteine în urină, funcţie renală anormală. Dureri de spate, infecţii ale pielii, febră, infecţie cu paraziţi, teste de laborator cu rezultate anormale, tulburări la nivelul mucoaselor, tumori.

Reacţiile adverse letale rare sunt inflamaţia acută a pancreasului, sângerări la nivelul capului, şi insuficienţă hepatică.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TARGRETIN

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi după data expirării înscrisă pe etichetă.

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC. A se ţine flaconul bine închis.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Targretin

Fiecare capsulă de Targretin conţine 75 mg din principiul activ bexaroten. Capsulele conţin de asemenea alte componente cum sunt macrogol, polisorbat, povidonăşi butilhidroxianizol.

Învelişul capsulei conţine gelatină, amestec sorbitol special - glicerină (glicerină, sorbitol, anhidride sorbitol (1,4-sorbitan), manitol şi apă), dioxid de titan (E171) şi cerneală tipografică (SDA 35A alcool (etanol şi acetat de etil), propilenglicol (E1520), oxid negru de fer (E172), polivinil acetat ftalat, apă purificată, alcool izopropilic, macrogol 400, hidroxid de amoniu 28%)

Cum arată Targretin şi conţinutul ambalajului

Targretin este disponibil sub formă de capsule moi pentru utilizare orală în flacon de plastic alb conţinând 100 de capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Eisai Ltd. Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Marea Britanie

Producător

Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Marea Britanie

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Cephalon BV De Waterlaat 3 NL - 5571 MZ Bergeijk NEDERLAND/PAYS-BAS/NIEDERLANDE Tél/Tel : +31 (0)497 551 050

България

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa

ПОЛША Teл.: +48(0)22 50 40 890

Česká republika

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa POLSKA Tel: +48(0) 22 50 40 890

Danmark

Cephalon Pharma Aps Sluseholmen 2-4 DK – SV 2450 København Tlf: +45 3694 4868

Deutschland

Cephalon GmbH Fraunhoferstr. 9a 82152 Martinsried Tel: +49 (0)89 89 55 70 0

Luxembourg/Luxemburg

Cephalon BV De Waterlaat 3 NL - 5571 MZ Bergeijk PAYS-BAS/NIEDERLANDE Tél/Tel : +31 (0)497 551 050

Magyarország

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa LENGYELORSZÁG Tel: +48(0) 22 50 40 890

Malta

Eisai Ltd. Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN RENJU UNIT Tel: +44 (0)020 8600 1400

Nederland

Cephalon BV De Waterlaat 3 NL - 5571 MZ Bergeijk Tel : +31 (0)497 551 050

Norge

Cephalon Pharma Aps Sluseholmen 2-4 DK – SV 2450 København DANMARK Tlf: +45 3694 4868

Eesti

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa POOLA Tel: +48(0) 22 50 40 890

Ελλάδα

Ferrer-Galenica A.E. Aχιλλέως 2 GR - 104 37 Αθήνα Τηλ: +30 210 52 81 700

España

FERRER FARMA S.A. Gran Vía Carlos III, 94 E - 08028 Barcelona Tel: +34 93 600 37 00

France

Cephalon France 20 rue Charles Martigny F – 94704 MAISONS-ALFORT Cedex Tél: +33 (0)1 49 81 81 00

Ireland

Cephalon Pharma (Ireland) Ltd Unit E, Glencormack Business Park Kilmacanogue IRL- County Wicklow Tel: +353 (0)1 201 4000

Ísland

Cephalon Pharma Aps Sluseholmen 2-4 DK – SV 2450 Kaupmannahöfn DANMÖRK Sími: +45 3694 4868

Italia

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare, 47 I – 00144 Roma Tel: +39 06 91391

Österreich

Cephalon GmbH Fraunhoferstr. 9a 82152 Martinsried DEUTSCHLAND Tel: +49 (0)89 89 55 70 0

Polska

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa Tel: +48(0) 22 50 40 890

Portugal

Ferrer Azevedos, S.A. Edificio Azevedos Estrada Nacional 117-2, P - 2724-503 AMADORA Tel: +351 21 4725900

România

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa POLONIA Tel: +48(0)22 50 40 890

Slovenija

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa POLJSKA Tel: +48(0) 22 50 40 890

Slovenská republika

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa POĹSKO Tel: +48(0)22 50 40 890

Suomi/Finland

Cephalon Pharma Aps Sluseholmen 2-4 DK – SV 2450 København TANSKA Puh/Tel: +45 3694 4868

Κύπρος Sverige

Eisai Ltd. Cephalon Pharma Aps Mosquito Way Sluseholmen 2-4 Hatfield DK – SV 2450 Köpenhamn Hertfordshire DANMARK AL10 9SN Tel: +45 3694 4868 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣIΛΕIΟ Τηλ: +44 (0)020 8600 1400

Latvija United Kingdom

Cephalon Sp. zo.o. Cephalon Ltd Prima Court Abel Smith House Ul. Nowogrodzka 68 Gunnels Wood Road PL - 02- 014 Warszawa Stevenage POLIJA Hertfordshire Tel: +48(0)22 50 40 890 SG1 2BT-UK

Tel: +44 (0)1438 731 731

Lietuva

Cephalon Sp. zo.o. Prima Court Ul. Nowogrodzka 68 PL - 02- 014 Warszawa LENKIJA Tel: +48(0)22 50 40 890

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.