CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

EMSELEX 15mg
Denumire EMSELEX 15mg
Descriere Tratamentul simptomatic al incontinenţei prin micţiuni imperioase şi/sau al frecvenţei urinare crescute şi al necesităţii imperioase care poate apărea la pacienţii cu sindromul de vezică urinară hiperactivă.
Denumire comuna internationala DARIFENACINUM
Actiune terapeutica ALTE PREPARATE UROLOGICE (INCL. ANTISPASTICE) ANTISPASTICE URINARE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate eliberare prelungita
Concentratia 15mg
Ambalaj Cutie x 49 comp. cu elib. prel. (blist. PVC/CTFE/Al)
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC G04BD10
Firma - Tara producatoare NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata NOVARTIS EUROPHARM LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre EMSELEX 15mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> EMSELEX 15mg Comprimate eliberare prelungita, 15mg >> EMSELEX 7,5mg Comprimate eliberare prelungita, 7,5mg
Prospect si alte informatii despre EMSELEX 15mg, comprimate eliberare prelungita       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Emselex 7,5 mg comprimate cu eliberare prelungită

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine darifenacin 7,5 mg (sub formă de bromhidrat)

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat cu eliberare prelungită

Comprimat albe, rotunde, convexe, inscripţionate cu ”DF” pe o parte şi cu ”7.5” pe cealaltă parte.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul simptomatic al incontinenţei prin micţiuni imperioase şi/sau al frecvenţei urinare crescute şi al necesităţii imperioase care poate apărea la pacienţii adulţi cu sindromul de vezică urinară hiperactivă.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi

Doza iniţială recomandată este de 7,5 mg pe zi. După 2 săptămâni de la iniţierea tratamentului, pacienţii trebuie reevaluaţi. În cazul pacienţilor care necesită o ameliorare substanţială a simptomelor, doza poate fi crescută la 15 mg zilnic, în funcţie de reactivitatea individuală.

Emselex trebuie administrat oral. Comprimatele trebuie luate o dată pe zi, cu lichide. Acestea pot fi administrate înainte, după sau în timpul mesei, şi trebuie înghiţite întregi, nu mestecate, rupte în bucăţi sau sfărâmate.

Pacienţi vârstnici(≥ 65 ani)

Doza iniţială recomandată pentru pacienţii vârstnici este de 7,5 mg pe zi. După 2 săptămâni de la iniţierea tratamentului, pacienţii trebuie reevaluaţi, pentru a se determina eficacitatea şi siguranţa. În cazul pacienţilor care prezintă un profil de tolerabilitate acceptabil, dar necesită o ameliorare substanţială a simptomelor, doza poate fi crescută la 15 mg zilnic, în funcţie de reactivitatea individuală (vezi pct. 5.2).

Copii

Emselex nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Utilizare în insuficienţa renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu afectarea funcţiei renale. Cu toate acestea, tratamentul la acest grup de pacienţi trebuie realizat cu precauţie (vezi pct. 5.2).

Utilizare în insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară (Child Pugh A). Cu toate acestea, la acest grup de pacienţi, există un risc de expunere crescută (vezi pct. 5.2).

La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (Child Pugh B), tratamentul trebuie efectuat numai dacă beneficiul depăşeşte riscul, iar doza administrată trebuie să fie limitată la 7,5 mg pe zi (vezi pct. 5.2). Emselex este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Child Pugh C) (vezi pct. 4.3).

Pacienţii cărora li se administrează un tratament concomitent cu substanţe care sunt inhibitori puternici ai CYP2D6 sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4

În cazul pacienţilor cărora li se administrează substanţe care sunt inhibitori puternici ai CYP2D6, cum ar fi paroxetina, terbinafina, chinidina şi cimetidina, tratamentul trebuie început cu doza de 7,5 mg. Pentru a obţine un răspuns clinic îmbunătăţit doza poate fi crescută la 15 mg pe zi, cu condiţia ca doza să fie bine tolerată. Cu toate acestea, trebuie acţionat cu precauţie.

În cazul pacienţilor cărora li se administrează substanţe care sunt inhibitori moderaţi ai CYP3A4, cum ar fi fluconazolul, sucul de grepfrut şi eritromicina, doza iniţială recomandată este de 7,5 mg pe zi. Pentru a obţine un răspuns clinic îmbunătăţit doza poate fi crescută la 15 mg pe zi, cu condiţia ca doza să fie bine tolerată. Cu toate acestea, trebuie acţionat cu precauţie.

4.3 Contraindicaţii

Emselex este contraindicat la pacienţii cu:

- Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
- Retenţie urinară.
- Retenţie gastrică.
- Glaucom cu unghi închis necontrolat.
- Miastenie gravis.
- Insuficienţă hepatică severă (Child Pugh C).
- Colită ulceroasă severă.
- Megacolon toxic.
- Tratament concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (vezi pct. 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Emselex trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu neuropatie autonomă, hernie hiatală, obstrucţie subvezicală a fluxului urinar semnificativă din punct de vedere clinic, risc de retenţie urinară, constipaţie severă sau tulburări obstructive gastro-intestinale, cum ar fi stenoza pilorică.

Emselex trebuie administrat cu precauţie pacienţilor trataţi pentru glaucom cu unghi închis (vezi pct. 4.3).

Înaintea începerii tratamentului cu Emselex trebuie evaluate alte cauze de micţiuni frecvente (insuficienţă cardiacă sau boli renale). Dacă există o infecţie a căilor urinare, trebuie început un tratament antibacterian adecvat.

Emselex trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu risc de motilitate gastro-intestinală scăzută, reflux gastro-esofagian şi/sau cărora le sunt administrate concomitent medicamente (cum ar fi bifosfonaţi cu administrare orală) care pot determina sau agrava esofagita.

Siguranţa şi eficacitatea nu au fost încă stabilite la pacienţii care prezintă o cauză neurogenă a hiperactivităţii muşchiului detrusor.

Este necesară prudenţă în prescrierea antimuscarinicelor la pacienţii cu afecţiuni cardiace preexistente.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efecte ale altor medicamente asupra darifenacinului

Metabolizarea darifenacinului este mediată în primul rând de către enzimele citocromului P450 CYP2D6 şi CYP3A4. De aceea, inhibitorii acestor enzime pot creşte expunerea la darifenacin.

Inhibitori CYP2D6

La pacienţii cărora li se administrează substanţe ce sunt inhibitori puternici ai CYP2D6 (de exemplu paroxetina, terbinafina, cimetidina şi chinidina), doza iniţială recomandată trebuie să fie de 7,5 mg pe zi. Pentru a obţine un răspuns clinic îmbunătăţit doza poate fi crescută la 15 mg pe zi, cu condiţia ca doza să fie bine tolerată. Tratamentul concomitent cu inhibitori puternici ai CYP2D6 conduce la o creştere a expunerii (de exemplu de 33% în cazul administrării a 20 mg paroxetină la o doză de 30 mg darifenacin).

Inhibitori CYP3A4

Darifenacinul nu trebuie utilizat împreună cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (vezi pct. 4.3), precum inhibitorii de proteinază (de exemplu ritonavir), ketoconazolul şi itraconazolul. Inhibitori puternici ai glicoproteinei-P, precum ciclosporina şi verapamilul trebuie, de asemenea, evitaţi. Administrarea concomitentă de darifenacin 7,5 mg cu ketoconazol 400 mg, inhibitor puternic al CYP3A4, a avut ca rezultat creşterea de 5 ori a ASC a darifenacinului la starea de echilibru. În cazul subiecţilor metabolizatori lenţi, expunerea la darifenacin a crescut de aproximativ 10 ori. Datorită rolului mai mare al CYP3A4 în cazul dozelor mai mari de darifenacin, se aşteaptă ca magnitudinea efectului să fie încă şi mai pronunţată în cazul asocierii ketoconazolului cu 15 mg darifenacin.

În cazul administrării concomitente cu inhibitori moderaţi ai CYP3A4, precum eritromicina, claritromicina, telitromicina, fluconazolul şi sucul de grepfrut, doza iniţială de darifenacin recomandată trebuie să fie de 7,5 mg pe zi. Pentru a obţine un răspuns clinic îmbunătăţit doza poate fi crescută la 15 mg pe zi, cu condiţia ca doza să fie bine tolerată. Valorile ASC24 şi Cmax ale darifenacinului pentru doza de 30 mg administrată o dată pe zi subiecţilor metabolizatori rapizi au fost cu 95% şi 128% mai mari atunci când eritromicina (inhibitor moderat al CYP3A4) a fost administrată concomitent cu darifenacinul, decât atunci când darifenacinul a fost administrat singur.

Inductori enzimatici

Este probabil ca substanţele care sunt inductori ai enzimei CYP3A4, precum rifampicina, carbamazepina, barbituricile şi sunătoarea (Hypericum perforatum) să scadă concentraţiile plasmatice ale darifenacinului.

Efecte ale darifenacinului asupra altor medicamente

Substraturi CYP2D6

Darifenacinul este un inhibitor moderat al enzimei CYP2D6. Este necesară prudenţă atunci când darifenacinul este utilizat concomitent cu medicamente care sunt predominant metabolizate de către CYP2D6 şi care prezintă un indice terapeutic îngust, precum flecainida, tioridazina sau antidepresivele triciclice, precum imipramina. Efectele darifenacinului asupra metabolizării substraturilor CYP2D6 sunt în principal relevante din punct de vedere clinic pentru substraturile CYP2D6 a căror doză este crescută treptat individual.

Substraturi CYP3A4

Tratamentul cu darifenacin a avut ca rezultat o creştere modestă a expunerii la midazolam, substrat CYP3A4. Totuşi, datele disponibile nu indică faptul că darifenacinul modifică clearance-ul sau biodisponibilitatea midazolamului. Aşadar, se poate trage concluzia că administrarea de darifenacin nu modifică farmacocinetica substraturilor CYP3A4, in vivo. Interacţiunea cu midazolamul nu prezintă relevanţă clinică, aşadar nu este necesară modificarea dozei pentru substraturile CYP3A4.

Warfarină

Pentru warfarină, trebuie continuată monitorizarea terapeutică standard a timpului de protrombină. Efectul warfarinei asupra timpului de protrombină nu a fost modificat în cazul administrării concomitente a darifenacinului.

Digoxină

În cazul digoxinei, trebuie efectuată monitorizarea terapeutică a medicamentului la începutul şi la sfârşitul tratamentului cu darifenacin, precum şi în momentul modificării dozei de darifenacin. Darifenacin în doză de 30 mg o dată pe zi (de două ori mai mult decât doza zilnică recomandată), administrat concomitent cu digoxina la starea de echilibru, a avut ca rezultat o creştere mică a expunerii la digoxină (ASC: 16% şi Cmax: 20%). Creşterea expunerii la digoxină ar putea fi determinată de competiţia dintre darifenacin şi digoxină pentru glicoproteina-P. Alte interacţiuni legate de transportator nu pot fi excluse.

Antimuscarinice

Ca şi în cazul altor antimuscarinice, utilizarea concomitentă a medicamentelor cu proprietăţi antimuscarinice, precum oxibutinina, tolterodina şi flavoxatul poate avea ca rezultat efecte terapeutice şi secundare mai pronunţate. În cazul administrării concomitente de antimuscarinice cu anti-parkinsoniene şi antidepresive triciclice poate să apară potenţarea efectelor anticolinergice. Cu toate acestea, nu s-au efectuat studii privind interacţiunea cu anti-parkinsoniene şi antidepresive triciclice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Nu există date referitoare la darifenacin privind fertilitatea la om. Darifenacin nu a avut niciun efect asupra fertilităţii la şobolani, masculi sau femele, sau niciun efect asupra organelor reproducătoare, indiferent de sex, la şobolani şi câini (pentru detalii, vezi pct. 5.3). Femeile cu potenţial fertil trebuie informate cu privire la lipsa datelor referitoare la fertilitate, iar Emselex trebuie administrat numai după evaluarea riscurilor şi beneficiilor individuale.

Sarcina

Există un volum limitat de date privind utilizarea de darifenacin la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra naşterii (pentru detalii, vezi pct. 5.3). Emselex nu este recomandat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Darifenacin se excretă în laptele şobolanilor. Nu se ştie dacă darifenacinul se excretă în laptele uman. Nu se poate exclude un risc pentru sugarul alăptat natural. Decizia de a evita alăptarea sau de a nu se efectua terapia cu Emselex în timpul alăptării trebuie să se bazeze pe o comparaţie a beneficiilor şi riscurilor.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele Emselex asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Ca şi în cazul altor antimuscarinice, Emselex poate produce reacţii cum sunt ameţeală, vedere înceţoşată, insomnie şi somnolenţă. Pacienţii care prezintă aceste reacţii adverse nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje. În cazul Emselex, aceste reacţii adverse au fost raportate ca fiind mai puţin frecvente.

4.8 Reacţii adverse

Conform profilului farmacologic, reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost xerostomie (20,2% şi 35% pentru doza de 7,5 mg şi, respectiv 15 mg, 18,7% după o ajustare flexibilă a dozei şi 8% – 9% pentru placebo) şi constipaţia (14,8% şi 21% pentru doza de 7,5 mg şi, respectiv 15 mg, 20,9% după o ajustare flexibilă a dozei şi 5,4% – 7,9% pentru placebo). Efectele anticolinergice sunt, în general, dependente de doză.

Cu toate acestea, procentul de pacienţi care au întrerupt tratamentul datorită acestor reacţii adverse a fost mic (xerostomie: 0% – 0,9% şi constipaţie: 0,6% – 2,2% pentru darifenacin, în funcţie de doză; şi 0% şi 0,3% pentru placebo pentru xerostomie şi, respectiv constipaţie).

Tabelul 1: Reacţii adverse ale Emselex, comprimate cu eliberare prelungită, 7,5 mg şi 15 mg

Estimarea frecvenţei: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

În studiile clinice pivot cu doze de Emselex de 7,5 mg şi 15 mg, reacţiile adverse au fost raportate conform tabelului de mai sus. Majoritatea reacţiilor adverse au avut o intensitate uşoară sau moderată şi nu au avut ca rezultat întreruperea tratamentului la majoritatea pacienţilor.

Tratamentul cu Emselex poate masca simptome asociate bolilor vezicii biliare. Cu toate acestea, nu a existat asociere între apariţia evenimentelor adverse la nivelul sistemului biliar la pacienţii trataţi cu darifenacin şi creşterea vârstei.

Incidenţa reacţiilor adverse asociate dozelor de Emselex de 7,5 mg şi 15 mg a scăzut în timpul perioadei de tratament de până la 6 luni. De asemenea, o tendinţă similară a fost observată la procentul de pacienţi care au întrerupt tratamentul.

Experienţa după punerea pe piaţă

În experienţa după punerea pe piaţă la nivel mondial au fost raportate următoarele evenimente în asociere cu utilizarea darifenacin: reacţii de hipersensibilitate generalizată, inclusiv edem angioneurotic. Deoarece aceste evenimente raportate spontan provin din experienţa după punerea pe piaţă la nivel mondial, frecvenţa evenimentelor nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile.

4.9 Supradozaj

În studii clinice Emselex a fost administrat în doze de până la 75 mg (de cinci ori doza terapeutică maximă). Cele mai frecvente reacţii adverse observate au fost xerostomia, constipaţia, cefaleea, dispepsia şi uscăciunea mucoasei nazale. Cu toate acestea, supradozajul cu darifenacin poate conduce, potenţial, la efecte anticolinergice severe şi trebuie tratat corespunzător. Tratamentul trebuie să vizeze reversia simptomelor anticolinergice, sub supraveghere medicală atentă. Utilizarea unor medicamente precum fizostigmina pot susţine reversia acestor simptome.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antispastice urinare, codul ATC: G04BD10.

In vitro, darifenacinul este un antagonist selectiv al receptorului muscarinic M3 (M3 SRA). Receptorul M3 este subtipul principal care controlează contracţia musculaturii vezicii urinare. Nu se cunoaşte dacă această selectivitate pentru receptorul M3 se traduce în vreun avantaj clinic, în cazul tratării simptomelor sindromului de vezică urinară hiperactivă.

Studiile cistometrice realizate cu darifenacin la pacienţii care prezentau contracţii involuntare ale vezicii urinare au indicat o capacitate a vezicii urinare crescută , un prag de volum crescut pentru contracţiile instabile şi o frecvenţă diminuată a contracţiilor instabile ale detrusorului.

Tratamentul cu Emselex, administrat în doze de 7,5 mg şi 15 mg pe zi a fost investigat în cadrul a patru studii clinice dublu-orb, de fază III, randomizate, controlate, realizate la pacienţi de sex masculin şi feminin cu simptome de vezică urinară hiperactivă. După cum se poate observa în Tabelul 2 de mai jos, o analiză comună a 3 dintre studiile în care Emselex a fost administrat atât în doză de 7,5 mg cât şi de 15 mg a furnizat o îmbunătăţire semnificativă statistic, a obiectivului final principal, reducerea episoadelor de incontinenţă, comparativ cu placebo.

Tabelul 2: Analiza comună a datelor provenind din trei studii clinice de fază III care evaluează dozele fixe de 7,5 mg şi 15 mg Emselex

1 Estimarea Hodges Lehmann: valoarea mediană a diferenţei faţă de placebo privind modificarea valorilor de la intrarea în studiu

2 Testul Wilcoxon stratificat privind diferenţa faţă de placebo.

Dozele de Emselex de 7,5 mg şi 15 mg au redus în mod semnificativ atât severitatea cât şi numărul de episoade de micţiuni imperioase şi numărul de micţiuni, crescând în aceleaşi timp, în mod semnificativ, volumul mediu de urină eliminat la o micţiune faţă de data intrării în studiu.

Dozele de Emselex 7,5 mg şi 15 mg au fost asociate cu îmbunătăţiri semnificative statistic faţă de placebo, în ceea ce priveşte unele aspecte ale calităţii vieţii, care au fost evaluate prin utilizarea Chestionarului Kings Health incluzând impactul incontinenţei, limitările acţiunilor, limitările sociale şi măsurile privind severitatea.

În cazul ambelor doze de 7,5 mg şi 15 mg, reducerea mediană exprimată procentual faţă de intrarea în studiu în ceea ce priveşte numărul de episoade de incontinenţă pe săptămână a fost similar la pacienţii de sex masculin şi feminin. Diferenţele observate faţă de placebo, în cazul pacienţilor de sex masculin, în ceea ce priveşte procentajul şi reducerile absolute ale episoadelor de incontinenţă au fost mai mici faţă de pacienţii de sex feminin.

Efectul tratamentului cu 15 mg şi 75 mg darifenacin asupra intervalului QT/QTc a fost evaluat în cadrul unui studiu realizat pe un grup de 179 adulţi sănătoşi (44% de sex masculin: 56% de sex feminin), cu vârste cuprinse între 18 şi 65 ani, timp de 6 zile (până la atingerea concentraţiei de echilibru). Dozele terapeutice şi supra-terapeutice de darifenacin nu au avut ca rezultat prelungirea intervalului QT/QTc faţă de începerea studiului, comparativ cu placebo, în cazul expunerii maxime la darifenacin.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Darifenacinul este metabolizat de CYP3A4 şi CYP2D6. Datorită diferenţelor genetice, la aproximativ 7% din persoanele de rasă caucaziană, enzima CYP2D6 lipseşte şi despre aceste persoane se spune că sunt metabolizatori lenţi. Câteva procente din cadrul populaţiei au niveluri crescute ale enzimei CYP2D6 (metabolizatori ultrarapizi). Informaţiile de mai jos se aplică subiecţilor cu o activitate normală a CYP2D6 (metabolizatori rapizi), dacă nu se specifică altfel.

Absorbţie

Datorită metabolizării intense la primul pasaj hepatic, darifenacinul prezintă o biodisponibilitate de aproximativ 15% şi 19% după dozele de 7,5 mg şi 15 mg pe zi, la starea de echilibru. Concentraţii plasmatice maxime s-au atins la aproximativ 7 ore după administrarea comprimatelor cu eliberare prelungită, iar concentraţiile la starea de echilibru au fost realizate la 6 zile după administrare. La starea de echilibru, fluctuaţiile între maximul şi minimul concentraţiilor de darifenacin sunt mici (PTF: 0,87 pentru 7,5 mg şi 0,76 pentru 15 mg), menţinându-se astfel nivelele terapeutice plasmatice pe perioada administrării. Alimentaţia nu are nici un efect asupra farmacocineticii darifenacinului în timpul administrării de doze repetate de comprimate cu eliberare prelungită.

Distribuţie

Darifenacinul este o bază lipofilică şi se leagă de proteinele plasmatice în procent de 98% (în principal de alfa-1-acid-glicoproteină). Volumul de distribuţie la starea de echilibru (Vss) este estimat a fi de 163 litri.

Metabolism

După administrarea pe cale orală darifenacinul este intens metabolizat de către ficat.

Darifenacinul este supus unei metabolizări semnificative la nivelul citocromilor hepatici CYP3A4 şi CYP2D6 şi din peretele intestinal CYP3A4. Cele trei căi metabolice principale sunt următoarele:

monohidroxilare a inelului dihidrobenzofuranic;

deschiderea inelului dihidrobenzofuranic şi

N-dezalchilarea azotului pirolidinic.

Produşii iniţiali ai căilor metabolice de hidroxilare şi N-dezalchilare sunt metaboliţi principali circulanţi, dar nici unul nu contribuie în mod semnificativ la efectul clinic de ansamblu al darifenacinului.

Farmacocinetica darifenacinului la starea de echilibru este dependentă de doză, datorită saturării enzimei CYP2D6.

Dublarea dozei de darifenacin de la 7,5 mg la 15 mg are ca rezultat o creştere cu 150% a expunerii la starea de echilibru. Această dependenţă de doză este probabil determinată de saturaţia căii de metabolizare catalizată de CYP2D6, probabil asociată cu o saturare a metabolizării mediate de către CYP3A4 din peretele intestinal.

Excreţia

După administrarea orală a unei doze de darifenacin marcat cu 14C, soluţie, la voluntari sănătoşi, aproximativ 60% din radioactivitate a fost regăsită în urină şi 40% în materiile fecale. Numai un mic procent din doza excretată a fost darifenacin nemetabolizat (3%). Clearance-ul estimat pentru darifenacin este de 40 litri/oră. Timpul de înjumătăţire prin eliminare al darifenacinului la administrarea de doze repetate este de aproximativ 13-19 ore.

Grupe speciale de pacienţi

Sex

O analiză populaţională farmacocinetică a datelor pacienţilor a indicat faptul că expunerea la darifenacin a fost cu 23% mai mică în cazul pacienţilor de sex masculin, în comparaţie cu pacienţii de sex feminin (vezi pct. 5.1).

Pacienţi vârstnici

O analiză populaţională farmacocinetică a datelor pacienţilor a indicat o tendinţă de scădere a clearance-ului cu vârsta (19% per decadă, pe baza analizei populaţionale farmacocinetice de fază III, la pacienţi cu vârste între 60 şi 89 ani), vezi pct. 4.2.

Pacienţi pediatrici

Farmacocinetica darifenacinului nu a fost stabilită la populaţia pediatrică.

Metabolizatori lenţi CYP2D6

Metabolizarea darifenacinului de către metabolizatorii lenţi CYP2D6 este în principal realizată de către CYP3A4. În cadrul unui studiu farmacocinetic, expunerea la starea de echilibru a metabolizatorilor lenţi a fost cu 164% şi 99% mai mare în timpul tratamentului cu 7,5 mg, şi respectiv 15 mg, o dată pe zi. Cu toate acestea, o analiză populaţională farmacocinetică a datelor de fază III, a indicat faptul că în medie expunerea la starea de echilibru este cu 66% mai mare în cazul metabolizatorilor lenţi decât în cazul metabolizatorilor rapizi. S-a constatat o suprapunere considerabilă a intervalelor de expunere observate la aceste două grupuri populaţionale (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă renală

Un mic studiu efectuat la subiecţi (n=24) care prezentau grade diferite de insuficienţă renală (clearance-ul creatininei între 10 ml/min şi 136 ml/min) cărora li s-au administrat 15 mg de darifenacin o dată pe zi până la atingerea stării de echilibru a demonstrat faptul că nu există nici o legătură între funcţia renală şi clearance-ul darifenacinului (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă hepatică

Farmacocinetica darifenacinului a fost investigată la subiecţi cu insuficienţă hepatică uşoară (Child Pugh A) sau moderată (Child Pugh B) cărora li s-au administrat 15 mg darifenacin o dată pe zi, până la atingerea stării de echilibru. Insuficienţa hepatică uşoară nu a avut nici un efect asupra farmacocineticii darifenacinului. Cu toate acestea, legarea de proteinele plasmatice a darifenacinului a fost modificată de către insuficienţa hepatică moderată. Expunerea la darifenacin nelegat a fost estimată a fi de 4,7 ori mai mare la subiecţii cu insuficienţă hepatică moderată decât în cazul subiecţilor cu funcţie hepatică normală (vezi pct. 4.2).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om, pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi carcinogenitatea. Nu au existat efecte asupra fertilităţii la şobolani masculi şi femele, trataţi cu doze orale de până la 50 mg/kg şi zi (de 78 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea dozei umane maxime recomandate [DUMR]). Nu au existat efecte asupra organelor reproducătoare, indiferent de sex, la câini trataţi timp de 1 an cu doze orale de până la 6 mg/kg şi zi (de 82 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea DUMR). Darifenacin nu a avut efecte teratogene la şobolani şi iepuri la administrarea de doze de până la 50, respectiv 30 mg/kg şi zi. La doza de 50 mg/kg şi zi la şobolani (de 59 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea DUMR), s-a observat osificarea întârziată a vertebrelor sacrale şi caudale. La doza de 30 mg/kg şi zi la iepuri (de 28 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea DUMR), s-a observat toxicitate maternă şi fetotoxicitate (pierdere crescută post-implantare şi număr scăzut de fetuşi viabili per naştere). În cadrul studiilor peri- şi post-natale la şobolani, au fost observate distocie, număr crescut de decese fetale in utero şi toxicitatea dezvoltării post-natale (greutatea corporală a puilor şi referinţe ale dezvoltării) la niveluri de expunere sistemică de până la 11 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea DUMR.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:

Hidrogenofosfat de calciu, anhidru

Hipromeloză

Stearat de magneziu

Film:

Polietilenglicol

Hipromeloză

Dioxid de titan (E171)

Talc

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC transparent /CTFE/aluminiu sau din PVC transparent /PVDC/aluminiu, în cutii de carton, ce conţin 7, 14, 28, 49, 56 sau 98 comprimate, ca unitate comercială, sau ambalaje colective care conţin 140 (10x14) comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/294/001-006

EU/1/04/294/013

EU/1/04/294/015-020

EU/1/04/294/027

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22.10.2004

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Emselex 15 mg comprimate cu eliberare prelungită

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine darifenacin 15 mg (sub formă de bromhidrat)

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat cu eliberare prelungită

Comprimat de culoarea piersicii, rotunde, convexe, inscripţionate cu ”DF” pe o parte şi cu ”15” pe cealaltă parte.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul simptomatic al incontinenţei prin micţiuni imperioase şi/sau al frecvenţei urinare crescute şi al necesităţii imperioase care poate apărea la pacienţii adulţi cu sindromul de vezică urinară hiperactivă.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi

Doza iniţială recomandată este de 7,5 mg pe zi. După 2 săptămâni de la iniţierea tratamentului, pacienţii trebuie reevaluaţi. În cazul pacienţilor care necesită o ameliorare substanţială a simptomelor, doza poate fi crescută la 15 mg zilnic, în funcţie de reactivitatea individuală.

Emselex trebuie administrat oral. Comprimatele trebuie luate o dată pe zi, cu lichide. Acestea pot fi administrate înainte, după sau în timpul mesei, şi trebuie înghiţite întregi, nu mestecate, rupte în bucăţi sau sfărâmate.

Pacienţi vârstnici(≥ 65 ani)

Doza iniţială recomandată pentru pacienţii vârstnici este de 7,5 mg pe zi. După 2 săptămâni de la iniţierea tratamentului, pacienţii trebuie reevaluaţi, pentru a se determina eficacitatea şi siguranţa. În cazul pacienţilor care prezintă un profil de tolerabilitate acceptabil, dar necesită o ameliorare substanţială a simptomelor, doza poate fi crescută la 15 mg zilnic, în funcţie de reactivitatea individuală (vezi pct. 5.2).

Copii

Emselex nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Utilizare în insuficienţa renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu afectarea funcţiei renale. Cu toate acestea, tratamentul la acest grup de pacienţi trebuie realizat cu precauţie (vezi pct. 5.2).

Utilizare în insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară (Child Pugh A). Cu toate acestea, la acest grup de pacienţi, există un risc de expunere crescută (vezi pct. 5.2).

La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (Child Pugh B), tratamentul trebuie efectuat numai dacă beneficiul depăşeşte riscul, iar doza administrată trebuie să fie limitată la 7,5 mg pe zi (vezi pct. 5.2). Emselex este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Child Pugh C) (vezi pct. 4.3).

Pacienţii cărora li se administrează un tratament concomitent cu substanţe care sunt inhibitori puternici ai CYP2D6 sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4

În cazul pacienţilor cărora li se administrează substanţe care sunt inhibitori puternici ai CYP2D6, cum ar fi paroxetina, terbinafina, chinidina şi cimetidina, tratamentul trebuie început cu doza de 7,5 mg. Pentru a obţine un răspuns clinic îmbunătăţit doza poate fi crescută la 15 mg pe zi, cu condiţia ca doza să fie bine tolerată. Cu toate acestea, trebuie acţionat cu precauţie.

În cazul pacienţilor cărora li se administrează substanţe care sunt inhibitori moderaţi ai CYP3A4, cum ar fi fluconazolul, sucul de grepfrut şi eritromicina, doza iniţială recomandată este de 7,5 mg pe zi. Pentru a obţine un răspuns clinic îmbunătăţit doza poate fi crescută la 15 mg pe zi, cu condiţia ca doza să fie bine tolerată. Cu toate acestea, trebuie acţionat cu precauţie.

4.3 Contraindicaţii

Emselex este contraindicat la pacienţii cu:

- Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
- Retenţie urinară.
- Retenţie gastrică.
- Glaucom cu unghi închis necontrolat.
- Miastenie gravis.
- Insuficienţă hepatică severă (Child Pugh C).
- Colită ulceroasă severă.
- Megacolon toxic.
- Tratament concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (vezi pct. 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Emselex trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu neuropatie autonomă, hernie hiatală, obstrucţie subvezicală a fluxului urinar semnificativă din punct de vedere clinic, risc de retenţie urinară, constipaţie severă sau tulburări obstructive gastro-intestinale, cum ar fi stenoza pilorică.

Emselex trebuie administrat cu precauţie pacienţilor trataţi pentru glaucom cu unghi închis (vezi pct. 4.3).

Înaintea începerii tratamentului cu Emselex trebuie evaluate alte cauze de micţiuni frecvente (insuficienţă cardiacă sau boli renale). Dacă există o infecţie a căilor urinare, trebuie început un tratament antibacterian adecvat.

Emselex trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu risc de motilitate gastro-intestinală scăzută, reflux gastro-esofagian şi/sau cărora le sunt administrate concomitent medicamente (cum ar fi bifosfonaţi cu administrare orală) care pot determina sau agrava esofagita.

Siguranţa şi eficacitatea nu au fost încă stabilite la pacienţii care prezintă o cauză neurogenă a hiperactivităţii muşchiului detrusor.

Este necesară prudenţă în prescrierea antimuscarinicelor la pacienţii cu afecţiuni cardiace preexistente.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efecte ale altor medicamente asupra darifenacinului

Metabolizarea darifenacinului este mediată în primul rând de către enzimele citocromului P450 CYP2D6 şi CYP3A4. De aceea, inhibitorii acestor enzime pot creşte expunerea la darifenacin.

Inhibitori CYP2D6

La pacienţii cărora li se administrează substanţe ce sunt inhibitori puternici ai CYP2D6 (de exemplu paroxetina, terbinafina, cimetidina şi chinidina), doza iniţială recomandată trebuie să fie de 7,5 mg pe zi. Pentru a obţine un răspuns clinic îmbunătăţit doza poate fi crescută la 15 mg pe zi, cu condiţia ca doza să fie bine tolerată. Tratamentul concomitent cu inhibitori puternici ai CYP2D6 conduce la o creştere a expunerii (de exemplu de 33% în cazul administrării a 20 mg paroxetină la o doză de 30 mg darifenacin).

Inhibitori CYP3A4

Darifenacinul nu trebuie utilizat împreună cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (vezi pct. 4.3), precum inhibitorii de proteinază (de exemplu ritonavir), ketoconazolul şi itraconazolul. Inhibitori puternici ai glicoproteinei-P, precum ciclosporina şi verapamilul trebuie, de asemenea, evitaţi. Administrarea concomitentă de darifenacin 7,5 mg cu ketoconazol 400 mg, inhibitor puternic al CYP3A4, a avut ca rezultat creşterea de 5 ori a ASC a darifenacinului la starea de echilibru. În cazul subiecţilor metabolizatori lenţi, expunerea la darifenacin a crescut de aproximativ 10 ori. Datorită rolului mai mare al CYP3A4 în cazul dozelor mai mari de darifenacin, se aşteaptă ca magnitudinea efectului să fie încă şi mai pronunţată în cazul asocierii ketoconazolului cu 15 mg darifenacin.

În cazul administrării concomitente cu inhibitori moderaţi ai CYP3A4, precum eritromicina, claritromicina, telitromicina, fluconazolul şi sucul de grepfrut, doza iniţială de darifenacin recomandată trebuie să fie de 7,5 mg pe zi. Pentru a obţine un răspuns clinic îmbunătăţit doza poate fi crescută la 15 mg pe zi, cu condiţia ca doza să fie bine tolerată. Valorile ASC24 şi Cmax ale darifenacinului pentru doza de 30 mg administrată o dată pe zi subiecţilor metabolizatori rapizi au fost cu 95% şi 128% mai mari atunci când eritromicina (inhibitor moderat al CYP3A4) a fost administrată concomitent cu darifenacinul, decât atunci când darifenacinul a fost administrat singur.

Inductori enzimatici

Este probabil ca substanţele care sunt inductori ai enzimei CYP3A4, precum rifampicina, carbamazepina, barbituricile şi sunătoarea (Hypericum perforatum) să scadă concentraţiile plasmatice ale darifenacinului.

Efecte ale darifenacinului asupra altor medicamente

Substraturi CYP2D6

Darifenacinul este un inhibitor moderat al enzimei CYP2D6. Este necesară prudenţă atunci când darifenacinul este utilizat concomitent cu medicamente care sunt predominant metabolizate de către CYP2D6 şi care prezintă un indice terapeutic îngust, precum flecainida, tioridazina sau antidepresivele triciclice, precum imipramina. Efectele darifenacinului asupra metabolizării substraturilor CYP2D6 sunt în principal relevante din punct de vedere clinic pentru substraturile CYP2D6 a căror doză este crescută treptat individual.

Substraturi CYP3A4

Tratamentul cu darifenacin a avut ca rezultat o creştere modestă a expunerii la midazolam, substrat CYP3A4. Totuşi, datele disponibile nu indică faptul că darifenacinul modifică clearance-ul sau biodisponibilitatea midazolamului. Aşadar, se poate trage concluzia că administrarea de darifenacin nu modifică farmacocinetica substraturilor CYP3A4, in vivo. Interacţiunea cu midazolamul nu prezintă relevanţă clinică, aşadar nu este necesară modificarea dozei pentru substraturile CYP3A4.

Warfarină

Pentru warfarină, trebuie continuată monitorizarea terapeutică standard a timpului de protrombină. Efectul warfarinei asupra timpului de protrombină nu a fost modificat în cazul administrării concomitente a darifenacinului.

Digoxină

În cazul digoxinei, trebuie efectuată monitorizarea terapeutică a medicamentului la începutul şi la sfârşitul tratamentului cu darifenacin, precum şi în momentul modificării dozei de darifenacin. Darifenacin în doză de 30 mg o dată pe zi (de două ori mai mult decât doza zilnică recomandată), administrat concomitent cu digoxina la starea de echilibru, a avut ca rezultat o creştere mică a expunerii la digoxină (ASC: 16% şi Cmax: 20%). Creşterea expunerii la digoxină ar putea fi determinată de competiţia dintre darifenacin şi digoxină pentru glicoproteina-P. Alte interacţiuni legate de transportator nu pot fi excluse.

Antimuscarinice

Ca şi în cazul altor antimuscarinice, utilizarea concomitentă a medicamentelor cu proprietăţi antimuscarinice, precum oxibutinina, tolterodina şi flavoxatul poate avea ca rezultat efecte terapeutice şi secundare mai pronunţate. În cazul administrării concomitente de antimuscarinice cu anti-parkinsoniene şi antidepresive triciclice poate să apară potenţarea efectelor anticolinergice. Cu toate acestea, nu s-au efectuat studii privind interacţiunea cu anti-parkinsoniene şi antidepresive triciclice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Nu există date referitoare la darifenacin privind fertilitatea la om. Darifenacin nu a avut niciun efect asupra fertilităţii la şobolani, masculi sau femele, sau niciun efect asupra organelor reproducătoare, indiferent de sex, la şobolani şi câini (pentru detalii, vezi pct. 5.3). Femeile cu potenţial fertil trebuie informate cu privire la lipsa datelor referitoare la fertilitate, iar Emselex trebuie administrat numai după evaluarea riscurilor şi beneficiilor individuale.

Sarcina

Există un volum limitat de date privind utilizarea de darifenacin la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra naşterii (pentru detalii, vezi pct. 5.3). Emselex nu este recomandat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Darifenacin se excretă în laptele şobolanilor. Nu se ştie dacă darifenacinul se excretă în laptele uman. Nu se poate exclude un risc pentru sugarul alăptat natural. Decizia de a evita alăptarea sau de a nu se efectua terapia cu Emselex în timpul alăptării trebuie să se bazeze pe o comparaţie a beneficiilor şi riscurilor.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele Emselex asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Ca şi în cazul altor antimuscarinice, Emselex poate produce reacţii cum sunt ameţeală, vedere înceţoşată, insomnie şi somnolenţă. Pacienţii care prezintă aceste reacţii adverse nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje. În cazul Emselex, aceste reacţii adverse au fost raportate ca fiind mai puţin frecvente.

4.8 Reacţii adverse

Conform profilului farmacologic, reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost xerostomie (20,2% şi 35% pentru doza de 7,5 mg şi, respectiv 15 mg, 18,7% după o ajustare flexibilă a dozei şi 8% – 9% pentru placebo) şi constipaţia (14,8% şi 21% pentru doza de 7,5 mg şi, respectiv 15 mg, 20,9% după o ajustare flexibilă a dozei şi 5,4% – 7,9% pentru placebo). Efectele anticolinergice sunt, în general, dependente de doză.

Cu toate acestea, procentul de pacienţi care au întrerupt tratamentul datorită acestor reacţii adverse a fost mic (xerostomie: 0% – 0,9% şi constipaţie: 0,6% – 2,2% pentru darifenacin, în funcţie de doză; şi 0% şi 0,3% pentru placebo pentru xerostomie şi, respectiv constipaţie).

Tabelul 1: Reacţii adverse ale Emselex, comprimate cu eliberare prelungită, 7,5 mg şi 15 mg

Estimarea frecvenţei: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

În studiile clinice pivot cu doze de Emselex de 7,5 mg şi 15 mg, reacţiile adverse au fost raportate conform tabelului de mai sus. Majoritatea reacţiilor adverse au avut o intensitate uşoară sau moderată şi nu au avut ca rezultat întreruperea tratamentului la majoritatea pacienţilor.

Tratamentul cu Emselex poate masca simptome asociate bolilor vezicii biliare. Cu toate acestea, nu a existat asociere între apariţia evenimentelor adverse la nivelul sistemului biliar la pacienţii trataţi cu darifenacin şi creşterea vârstei.

Incidenţa reacţiilor adverse asociate dozelor de Emselex de 7,5 mg şi 15 mg a scăzut în timpul perioadei de tratament de până la 6 luni. De asemenea, o tendinţă similară a fost observată la procentul de pacienţi care au întrerupt tratamentul.

Experienţa după punerea pe piaţă

În experienţa după punerea pe piaţă la nivel mondial au fost raportate următoarele evenimente în asociere cu utilizarea darifenacin: reacţii de hipersensibilitate generalizată, inclusiv edem angioneurotic. Deoarece aceste evenimente raportate spontan provin din experienţa după punerea pe piaţă la nivel mondial, frecvenţa evenimentelor nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile.

4.9 Supradozaj

În studii clinice Emselex a fost administrat în doze de până la 75 mg (de cinci ori doza terapeutică maximă). Cele mai frecvente reacţii adverse observate au fost xerostomia, constipaţia, cefaleea, dispepsia şi uscăciunea mucoasei nazale. Cu toate acestea, supradozajul cu darifenacin poate conduce, potenţial, la efecte anticolinergice severe şi trebuie tratat corespunzător. Tratamentul trebuie să vizeze reversia simptomelor anticolinergice, sub supraveghere medicală atentă. Utilizarea unor medicamente precum fizostigmina pot susţine reversia acestor simptome.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antispastice urinare, codul ATC: G04BD10.

In vitro, darifenacinul este un antagonist selectiv al receptorului muscarinic M3 (M3 SRA). Receptorul M3 este subtipul principal care controlează contracţia musculaturii vezicii urinare. Nu se cunoaşte dacă această selectivitate pentru receptorul M3 se traduce în vreun avantaj clinic, în cazul tratării simptomelor sindromului de vezică urinară hiperactivă.

Studiile cistometrice realizate cu darifenacin la pacienţii care prezentau contracţii involuntare ale vezicii urinare au indicat o capacitate a vezicii urinare crescută , un prag de volum crescut pentru contracţiile instabile şi o frecvenţă diminuată a contracţiilor instabile ale detrusorului.

Tratamentul cu Emselex, administrat în doze de 7,5 mg şi 15 mg pe zi a fost investigat în cadrul a patru studii clinice dublu-orb, de fază III, randomizate, controlate, realizate la pacienţi de sex masculin şi feminin cu simptome de vezică urinară hiperactivă. După cum se poate observa în Tabelul 2 de mai jos, o analiză comună a 3 dintre studiile în care Emselex a fost administrat atât în doză de 7,5 mg cât şi de 15 mg a furnizat o îmbunătăţire semnificativă statistic, a obiectivului final principal, reducerea episoadelor de incontinenţă, comparativ cu placebo.

Tabelul 2: Analiza comună a datelor provenind din trei studii clinice de fază III care evaluează dozele fixe de 7,5 mg şi 15 mg Emselex

1 Estimarea Hodges Lehmann: valoarea mediană a diferenţei faţă de placebo privind modificarea valorilor de la intrarea în studiu

2 Testul Wilcoxon stratificat privind diferenţa faţă de placebo.

Dozele de Emselex de 7,5 mg şi 15 mg au redus în mod semnificativ atât severitatea cât şi numărul de episoade de micţiuni imperioase şi numărul de micţiuni, crescând în aceleaşi timp, în mod semnificativ, volumul mediu de urină eliminat la o micţiune faţă de data intrării în studiu.

Dozele de Emselex 7,5 mg şi 15 mg au fost asociate cu îmbunătăţiri semnificative statistic faţă de placebo, în ceea ce priveşte unele aspecte ale calităţii vieţii, care au fost evaluate prin utilizarea Chestionarului Kings Health incluzând impactul incontinenţei, limitările acţiunilor, limitările sociale şi măsurile privind severitatea.

În cazul ambelor doze de 7,5 mg şi 15 mg, reducerea mediană exprimată procentual faţă de intrarea în studiu în ceea ce priveşte numărul de episoade de incontinenţă pe săptămână a fost similar la pacienţii de sex masculin şi feminin. Diferenţele observate faţă de placebo, în cazul pacienţilor de sex masculin, în ceea ce priveşte procentajul şi reducerile absolute ale episoadelor de incontinenţă au fost mai mici faţă de pacienţii de sex feminin.

Efectul tratamentului cu 15 mg şi 75 mg darifenacin asupra intervalului QT/QTc a fost evaluat în cadrul unui studiu realizat pe un grup de 179 adulţi sănătoşi (44% de sex masculin: 56% de sex feminin), cu vârste cuprinse între 18 şi 65 ani, timp de 6 zile (până la atingerea concentraţiei de echilibru). Dozele terapeutice şi supra-terapeutice de darifenacin nu au avut ca rezultat prelungirea intervalului QT/QTc faţă de începerea studiului, comparativ cu placebo, în cazul expunerii maxime la darifenacin.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Darifenacinul este metabolizat de CYP3A4 şi CYP2D6. Datorită diferenţelor genetice, la aproximativ 7% din persoanele de rasă caucaziană, enzima CYP2D6 lipseşte şi despre aceste persoane se spune că sunt metabolizatori lenţi. Câteva procente din cadrul populaţiei au niveluri crescute ale enzimei CYP2D6 (metabolizatori ultrarapizi). Informaţiile de mai jos se aplică subiecţilor cu o activitate normală a CYP2D6 (metabolizatori rapizi), dacă nu se specifică altfel.

Absorbţie

Datorită metabolizării intense la primul pasaj hepatic, darifenacinul prezintă o biodisponibilitate de aproximativ 15% şi 19% după dozele de 7,5 mg şi 15 mg pe zi, la starea de echilibru. Concentraţii plasmatice maxime s-au atins la aproximativ 7 ore după administrarea comprimatelor cu eliberare prelungită, iar concentraţiile la starea de echilibru au fost realizate la 6 zile după administrare. La starea de echilibru, fluctuaţiile între maximul şi minimul concentraţiilor de darifenacin sunt mici (PTF: 0,87 pentru 7,5 mg şi 0,76 pentru 15 mg), menţinându-se astfel nivelele terapeutice plasmatice pe perioada administrării. Alimentaţia nu are nici un efect asupra farmacocineticii darifenacinului în timpul administrării de doze repetate de comprimate cu eliberare prelungită.

Distribuţie

Darifenacinul este o bază lipofilică şi se leagă de proteinele plasmatice în procent de 98% (în principal de alfa-1-acid-glicoproteină). Volumul de distribuţie la starea de echilibru (Vss) este estimat a fi de 163 litri.

Metabolism

După administrarea pe cale orală darifenacinul este intens metabolizat de către ficat.

Darifenacinul este supus unei metabolizări semnificative la nivelul citocromilor hepatici CYP3A4 şi CYP2D6 şi din peretele intestinal CYP3A4. Cele trei căi metabolice principale sunt următoarele:

monohidroxilare a inelului dihidrobenzofuranic;

deschiderea inelului dihidrobenzofuranic şi

N-dezalchilarea azotului pirolidinic.

Produşii iniţiali ai căilor metabolice de hidroxilare şi N-dezalchilare sunt metaboliţi principali circulanţi, dar nici unul nu contribuie în mod semnificativ la efectul clinic de ansamblu al darifenacinului.

Farmacocinetica darifenacinului la starea de echilibru este dependentă de doză, datorită saturării enzimei CYP2D6.

Dublarea dozei de darifenacin de la 7,5 mg la 15 mg are ca rezultat o creştere cu 150% a expunerii la starea de echilibru. Această dependenţă de doză este probabil determinată de saturaţia căii de metabolizare catalizată de CYP2D6, probabil asociată cu o saturare a metabolizării mediate de către CYP3A4 din peretele intestinal.

Excreţia

După administrarea orală a unei doze de darifenacin marcat cu 14C, soluţie, la voluntari sănătoşi, aproximativ 60% din radioactivitate a fost regăsită în urină şi 40% în materiile fecale. Numai un mic procent din doza excretată a fost darifenacin nemetabolizat (3%). Clearance-ul estimat pentru darifenacin este de 40 litri/oră. Timpul de înjumătăţire prin eliminare al darifenacinului la administrarea de doze repetate este de aproximativ 13-19 ore.

Grupe speciale de pacienţi

Sex

O analiză populaţională farmacocinetică a datelor pacienţilor a indicat faptul că expunerea la darifenacin a fost cu 23% mai mică în cazul pacienţilor de sex masculin, în comparaţie cu pacienţii de sex feminin (vezi pct. 5.1).

Pacienţi vârstnici

O analiză populaţională farmacocinetică a datelor pacienţilor a indicat o tendinţă de scădere a clearance-ului cu vârsta (19% per decadă, pe baza analizei populaţionale farmacocinetice de fază III, la pacienţi cu vârste între 60 şi 89 ani), vezi pct. 4.2.

Pacienţi pediatrici

Farmacocinetica darifenacinului nu a fost stabilită la populaţia pediatrică.

Metabolizatori lenţi CYP2D6

Metabolizarea darifenacinului de către metabolizatorii lenţi CYP2D6 este în principal realizată de către CYP3A4. În cadrul unui studiu farmacocinetic, expunerea la starea de echilibru a metabolizatorilor lenţi a fost cu 164% şi 99% mai mare în timpul tratamentului cu 7,5 mg, şi respectiv 15 mg, o dată pe zi. Cu toate acestea, o analiză populaţională farmacocinetică a datelor de fază III, a indicat faptul că în medie expunerea la starea de echilibru este cu 66% mai mare în cazul metabolizatorilor lenţi decât în cazul metabolizatorilor rapizi. S-a constatat o suprapunere considerabilă a intervalelor de expunere observate la aceste două grupuri populaţionale (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă renală

Un mic studiu efectuat la subiecţi (n=24) care prezentau grade diferite de insuficienţă renală (clearance-ul creatininei între 10 ml/min şi 136 ml/min) cărora li s-au administrat 15 mg de darifenacin o dată pe zi până la atingerea stării de echilibru a demonstrat faptul că nu există nici o legătură între funcţia renală şi clearance-ul darifenacinului (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă hepatică

Farmacocinetica darifenacinului a fost investigată la subiecţi cu insuficienţă hepatică uşoară (Child Pugh A) sau moderată (Child Pugh B) cărora li s-au administrat 15 mg darifenacin o dată pe zi, până la atingerea stării de echilibru. Insuficienţa hepatică uşoară nu a avut nici un efect asupra farmacocineticii darifenacinului. Cu toate acestea, legarea de proteinele plasmatice a darifenacinului a fost modificată de către insuficienţa hepatică moderată. Expunerea la darifenacin nelegat a fost estimată a fi de 4,7 ori mai mare la subiecţii cu insuficienţă hepatică moderată decât în cazul subiecţilor cu funcţie hepatică normală (vezi pct. 4.2).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om, pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi carcinogenitatea. Nu au existat efecte asupra fertilităţii la şobolani masculi şi femele, trataţi cu doze orale de până la 50 mg/kg şi zi (de 78 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea dozei umane maxime recomandate [DUMR]). Nu au existat efecte asupra organelor reproducătoare, indiferent de sex, la câini trataţi timp de 1 an cu doze orale de până la 6 mg/kg şi zi (de 82 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea DUMR). Darifenacin nu a avut efecte teratogene la şobolani şi iepuri la administrarea de doze de până la 50, respectiv 30 mg/kg şi zi. La doza de 50 mg/kg şi zi la şobolani (de 59 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea DUMR), s-a observat osificarea întârziată a vertebrelor sacrale şi caudale. La doza de 30 mg/kg şi zi la iepuri (de 28 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea DUMR), s-a observat toxicitate maternă şi fetotoxicitate (pierdere crescută post-implantare şi număr scăzut de fetuşi viabili per naştere). În cadrul studiilor peri- şi post-natale la şobolani, au fost observate distocie, număr crescut de decese fetale in utero şi toxicitatea dezvoltării post-natale (greutatea corporală a puilor şi referinţe ale dezvoltării) la niveluri de expunere sistemică de până la 11 ori valoarea ASC0-24h a concentraţiei libere plasmatice la administrarea DUMR.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:

Hidrogenofosfat de calciu, anhidru

Hipromeloză

Stearat de magneziu

Film:

Polietilenglicol

Hipromeloză

Talc

Dioxid de titan (E171)

Oxid galben de fer (E172)

Oxid roşu de fer (E172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC transparent /CTFE/aluminiu sau din PVC transparent /PVDC/aluminiu, în cutii de carton, ce conţin 7, 14, 28, 49, 56 sau 98 comprimate, ca unitate comercială, sau ambalaje colective care conţin 140 (10x14) comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/294/007-012

EU/1/04/294/014

EU/1/04/294/021-026

EU/1/04/294/028

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22.10.2004

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

RPAS-uri

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va continua să depună RPAS-uri anuale, cu excepţia cazurilor în care CHMP specifică altceva.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

Emselex 7,5 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Fiecare comprimat conţine 7,5 mg de darifenacin (sub formă de bromhidrat).

7 comprimate

14 comprimate

28 comprimate

49 comprimate

56 comprimate

98 comprimate

Orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

EXP

A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

EU/1/04/294/001 7 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/002 14 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/003 28 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/004 49 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/005 56 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/006 98 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/015 7 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/016 14 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/017 28 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/018 49 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/019 56 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/020 98 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

Serie

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

Emselex 7,5 mg

Emselex 7,5 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Fiecare comprimat conţine 7,5 mg de darifenacin (sub formă de bromhidrat).

140 comprimate

Ambalaj colectiv conţinând 10 cutii, fiecare conţinând 14 comprimate.

Orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

EXP

A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

EU/1/04/294/013 (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/027 (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

Serie

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

Emselex 7,5 mg

Emselex 7,5 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Fiecare comprimat conţine 7,5 mg de darifenacin (sub formă de bromhidrat).

14 comprimate

Parte a unui ambalaj colectiv conţinând 10 cutii, fiecare conţinând 14 comprimate.

Orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

EXP

A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

EU/1/04/294/013 (blistere de PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/027 (blistere de PVC/PVDC/aluminiu)

Serie

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

Emselex 7,5 mg

Emselex 7,5 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Novartis Europharm Limited

EXP

Lot

Emselex 15 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Fiecare comprimat conţine 15 mg de darifenacin (sub formă de bromhidrat).

7 comprimate

14 comprimate

28 comprimate

49 comprimate

56 comprimate

98 comprimate

Orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

EXP

A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

EU/1/04/294/007 7 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/008 14 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/009 28 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/010 49 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/011 56 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/012 98 comprimate (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/021 7 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/022 14 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/023 28 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/024 49 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/025 56 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

EU/1/04/294/026 98 comprimate (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

Serie

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

Emselex 15 mg

Emselex 15 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Fiecare comprimat conţine 15 mg de darifenacin (sub formă de bromhidrat).

140 comprimate

Ambalaj colectiv conţinând 10 cutii, fiecare conţinând 14 comprimate.

Orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

EXP

A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

EU/1/04/294/014 (blistere din PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/028 (blistere din PVC/PVDC/aluminiu)

Serie

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

Emselex 15 mg

Emselex 15 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Fiecare comprimat conţine 15 mg de darifenacin (sub formă de bromhidrat).

14 comprimate

Parte a unui ambalaj colectiv conţinând 10 cutii, fiecare conţinând 14 comprimate.

Orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

EXP

A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

EU/1/04/294/014 (blistere de PVC/CTFE/aluminiu)

EU/1/04/294/028 (blistere de PVC/PVDC/aluminiu)

Serie

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

Emselex 15 mg

Emselex 15 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Novartis Europharm Limited

EXP

Lot

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Emselex 7,5 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Emselex şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Emselex

3. Cum să utilizaţi Emselex

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Emselex

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE EMSELEX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cum acţionează Emselex

Emselex reduce activitatea unei vezici urinare hiperactive. Aceasta vă permite să aşteptaţi mai mult înainte de a vă duce la toaletă şi creşte cantitatea de urină pe care vezica dumneavoastră urinară o poate reţine.

Pentru ce poate fi utilizat Emselex

Emselex aparţine unei clase de medicamente care relaxează musculatura vezicii urinare. Acesta este utilizat la adulţi în tratamentul simptomelor vezicii urinare hiperactive – precum nevoia imperioasă de a merge la toaletă, nevoia de a merge la toaletă în mod frecvent şi/sau cazul în care nu reuşiţi să ajungeţi la toaletă la timp (incontinenţă imperioasă).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI EMSELEX

Nu utilizaţi Emselex:

• dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la darifenacin sau la oricare dintre celelalte componente ale Emselex.
• dacă suferiţi de retenţie urinară (incapacitate de a goli vezica urinară).
• dacă suferiţi de retenţie gastrică (aveţi probleme cu golirea conţinutului stomacului).
• dacă suferiţi de glaucom cu unghi închis necontrolat (presiune ridicată la nivel ocular cu pierderea vederii, care nu este tratată în mod adecvat).
• dacă suferiţi de miastenie gravis (o boală marcată de epuizare anormală şi slăbiciunea muşchilor afectaţi).
• dacă suferiţi de colită ulceroasă severă sau megacolon toxic (dilatarea acută a colonului cauzată de complicaţiile unei infecţii sau inflamaţii).
• dacă suferiţi de probleme hepatice severe.
• există unele medicamente, precum ciclosporina (medicament folosit la transplantare pentru a evita respingerea organului sau pentru alte afecţiuni, de exemplu poliartrită reumatoidă sau dermatită atopică), verapamilul (medicament folosit pentru reducerea tensiunii arteriale, corectarea ritmului cardiac sau tratarea anginei pectorale), medicamentele antifungice (de exemplu ketoconazolul şi itraconazolul) şi anumite medicamente antivirale (de exemplu ritonavir) care nu pot fi administrate concomitent cu Emselex.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Emselex:

• dacă suferiţi de neuropatie autonomă (deteriorarea nervilor care fac legătura între creier şi organele interne, muşchi, piele şi vasele sanguine, pentru reglarea funcţiilor vitale, inclusiv ritmul cardiac, tensiunea arterială şi scaune) – medicul dumneavoastră v-ar fi spus dacă aţi fi suferit de această afecţiune.
• dacă suferiţi de pirozis şi eructaţie.
• dacă urinaţi cu dificultate şi jetul de urină este slab.
• dacă suferiţi de constipaţie severă (un număr mai mic de sau egal cu 2 scaune pe săptămână).
• dacă suferiţi de o tulburare a motilităţii digestive.
• dacă suferiţi de tulburare gastro-intestinală obstructivă (orice obstrucţie a traseului conţinutului intestinal sau gastric, cum ar fi îngustarea pilorului, partea inferioară a stomacului) - medicul dumneavoastră v-ar fi spus dacă aţi fi suferit de această afecţiune.
• dacă luaţi medicamente care pot conduce la inflamarea sau înrăutăţirea inflamării esofagului, cum ar fi bifosfonaţi orali (clasă de medicamente care previn pierderea masei osoase şi care sunt folosite pentru tratamentul osteoporozei).
• dacă vi se administrează în prezent tratament pentru glaucom cu unghi închis.
• dacă suferiţi de probleme hepatice.
• dacă suferiţi de probleme renale.
• dacă suferiţi de afecţiuni cardiace.

Dacă vi se aplică oricare din aceste cazuri, informaţi-vă medicul înainte de administrarea Emselex.

Utilizarea la copii (cu vârsta sub 18 ani)

Emselex nu se recomandă pentru a fi administrat copiilor.

Utilizarea altor medicamente cu Emselex

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Acest lucru este foarte important dacă luaţi oricare dintre medicamentele de mai jos pentru că medicul dumneavoastră va trebui să modifice doza de Emselex şi/sau a celuilalt medicament:

anumite antibiotice (de exemplu eritromicina, claritromicina şi rifampicina), medicamente antifungice (de exemplu ketoconazolul şi itraconazolul), medicamente antipsihotice (de exemplu tioridazina), anumite antidepresive (de exemplu imipramina), medicamente antivirale (de exemplu nelfinavirul şi ritonavirul), anumite anticonvulsivante (carbamezapină, barbiturice), anumite medicamente utilizate pentru tratarea problemelor cardiace (de exemplu flecainida, verapamilul şi digoxina) şi alte medicamente antimuscarinice (de exemplu tolterodina, oxibutinina şi flavoxatul). Vă rugăm, de asemenea, să vă informaţi medicul dacă luaţi medicamente care conţin sunătoare.

Folosirea Emselex cu alimente şi băuturi

Alimentele nu au niciun efect asupra Emselex. Sucul de grepfrut poate interacţiona cu Emselex. Totuşi, nu este necesară modificarea dozelor de Emselex.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi însărcinată sau credeţi că sunteţi însărcinată, informaţi-l pe medicul dumneavoastră. Emselex nu este recomandat în timpul sarcinii.

Dacă alăptaţi, adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru sfaturi. Emselex trebuie utilizat cu precauţie în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Emselex poate produce reacţii cum sunt ameţeală, vedere înceţoşată, tulburări ale somnului sau somnolenţă. Dacă prezentaţi oricare din aceste simptome în timpul utilizării Emselex, cereţi sfatul medicului dumneavoastră cu privire la modificarea dozei sau un tratament alternativ. Nu trebuie să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje dacă prezentaţi aceste simptome. Pentru Emselex, aceste reacţii adverse au fost raportate ca fiind mai puţin frecvente (vezi pct. 4).

3. CUM SĂ UTILIZAŢI EMSELEX

Utilizaţi întotdeauna Emselex exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Dacă aveţi impresia că efectul Emselex este prea puternic sau prea slab, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cât Emselex să utilizaţi

Doza iniţială recomandată, inclusiv la pacienţi cu vârsta peste 65 de ani, este de 7,5 mg pe zi. În funcţie de reacţia dumneavoastră la Emselex, medicul dumneavoastră poate creşte doza la 15 mg pe zi, la două săptămâni după începerea tratamentului.

Aceste doze sunt adecvate în cazul persoanelor cu probleme hepatice uşoare sau cu probleme renale.

Luaţi comprimatele de Emselex o dată pe zi, cu apă, aproximativ la aceeaşi oră în fiecare zi.

Comprimatul poate fi luat înainte, după sau în timpul mesei. Înghiţiţi comprimatul întreg. Nu îl mestecaţi, rupeţi sau zdrobiţi.

Cât timp se administrează Emselex

Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp va dura tratamentul cu Emselex. Nu încetaţi tratamentul mai devreme deoarece nu veţi observa un efect imediat. Vezica dumneavoastră urinară va avea nevoie de timp pentru a se adapta. Încheiaţi ciclul de tratament prescris de medicul dumneavoastră. Dacă până atunci nu aţi observat nici un efect, discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Emselex

Dacă aţi utilizat mai multe comprimate decât vi s-a spus să luaţi, sau dacă altcineva utilizează în mod accidental din comprimatele dumneavoastră, duceţi-vă la medicul dumneavoastră sau la spital imediat pentru consult. Când solicitaţi asistenţă medicală, asiguraţi-vă că luaţi cu dumneavoastră acest prospect şi comprimatele rămase pentru a le arăta medicului. Persoanele care au luat o supradoză pot acuza senzaţie de gură uscată, constipaţie, dureri de cap, indigestie sau senzaţie de uscăciune a mucoase nazale. Supradozarea Emselex poate conduce la simptome severe, necesitând tratament de urgenţă în spital.

Dacă uitaţi să utilizaţi Emselex

Dacă uitaţi să utilizaţi Emselex la ora obişnuită, luaţi medicamentul imediat ce vă amintiţi, dacă nu este timpul pentru următoarea doză. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Emselex

S-a demonstrat că administrarea tuturor dozelor la orele stabilite poate creşte în mod semnificativ eficacitatea medicamentului. De aceea, este important să continuaţi administrarea Emselex în mod corect, conform descrierii de mai sus. Nu încetaţi administrarea Emselex până când medicul dumneavoastră nu vă spune să faceţi acest lucru. Nu ar trebui să resimţiţi nici un efect, atunci când încetaţi tratamentul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Emselex poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Reacţiile adverse determinate de Emselex sunt de obicei uşoare şi temporare.

Aceste reacţii adverse pot apărea cu anumite frecvenţe, care sunt definite după cum urmează:

• foarte frecvente: afectează mai mult de 1 pacient din 10
• frecvente: afectează 1 până la 10 pacienţi din 100
• puţin frecvente: afectează 1 până la 10 pacienţi din 1000
• rare: afectează 1 până la 10 pacienţi din 10000
• foarte rare: afectează mai puţin de 1 pacient din 10000
• cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile.

Unele reacţii adverse pot fi grave

Reacţii alergice grave incluzând edeme, mai ales ale feţei şi gâtului.

Alte reacţii adverse

Reacţii adverse foarte frecvente

Gură uscată, constipaţie.

Reacţii adverse frecvente

Dureri de cap, dureri abdominale, indigestie, stare de rău, ochi uscaţi.

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Oboseală, rănire accidentală, edem facial, tensiune arterială ridicată, diaree, flatulenţă, inflamarea mucoasei bucale, creşterea enzimelor hepatice, umflare, ameţeală, insomnie, somnolenţă, gândire anormală, rinoree (rinită), tuse, dificultate în respiraţie, piele uscată, mâncărime, erupţii cutanate, transpiraţie, tulburări de vedere incluzând vedere înceţoşată, tulburări ale gustului, tulburări sau infecţii ale căilor urinare, impotenţă, scurgeri şi mâncărime la nivel vaginal, dureri la nivelul vezicii urinare, incapacitatea de a goli vezica urinară.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ EMSELEX

• A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
• Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe cutie.
• A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.
• A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este distrus sau prezintă semne de deschidere anterioară.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Emselex

- Substanţa activă este darifenacinul. Fiecare comprimat conţine 7,5 mg darifenacin (sub formă de bromhidrat).
- Celelalte componente sunt hidrogenofosfat de calciu (anhidru), hipromeloză, stearat de magneziu, polietilenglicol, dioxid de titan (E171) şi talc.

Cum arată Emselex şi conţinutul ambalajului

Emselex 7,5 mg comprimate cu eliberare prelungită sunt albe, rotunde, convexe, inscripţionate cu ”DF” pe o parte şi cu ”7.5” pe cealaltă parte.

Comprimatele sunt disponibile în blistere care conţin 7, 14, 28, 49, 56 sau 98 comprimate sau ambalaj colectiv care conţine 140 (10x14) comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

Producătorul

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Acest prospect a fost aprobat în

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Emselex 15 mg comprimate cu eliberare prelungită

Darifenacin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Emselex şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Emselex

3. Cum să utilizaţi Emselex

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Emselex

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE EMSELEX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cum acţionează Emselex

Emselex reduce activitatea unei vezici urinare hiperactive. Aceasta vă permite să aşteptaţi mai mult înainte de a vă duce la toaletă şi creşte cantitatea de urină pe care vezica dumneavoastră urinară o poate reţine.

Pentru ce poate fi utilizat Emselex

Emselex aparţine unei clase de medicamente care relaxează musculatura vezicii urinare. Acesta este utilizat la adulţi în tratamentul simptomelor vezicii urinare hiperactive – precum nevoia imperioasă de a merge la toaletă, nevoia de a merge la toaletă în mod frecvent şi/sau cazul în care nu reuşiţi să ajungeţi la toaletă la timp (incontinenţă imperioasă).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI EMSELEX

Nu utilizaţi Emselex:

• dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la darifenacin sau la oricare dintre celelalte componente ale Emselex.
• dacă suferiţi de retenţie urinară (incapacitate de a goli vezica urinară).
• dacă suferiţi de retenţie gastrică (aveţi probleme cu golirea conţinutului stomacului).
• dacă suferiţi de glaucom cu unghi închis necontrolat (presiune ridicată la nivel ocular cu pierderea vederii, care nu este tratată în mod adecvat).
• dacă suferiţi de miastenie gravis (o boală marcată de epuizare anormală şi slăbiciunea muşchilor afectaţi).
• dacă suferiţi de colită ulceroasă severă sau megacolon toxic (dilatarea acută a colonului cauzată de complicaţiile unei infecţii sau inflamaţii).
• dacă suferiţi de probleme hepatice severe.
• există unele medicamente, precum ciclosporina (medicament folosit la transplantare pentru a evita respingerea organului sau pentru alte afecţiuni, de exemplu poliartrită reumatoidă sau dermatită atopică), verapamilul (medicament folosit pentru reducerea tensiunii arteriale, corectarea ritmului cardiac sau tratarea anginei pectorale), medicamentele antifungice (de exemplu ketoconazolul şi itraconazolul) şi anumite medicamente antivirale (de exemplu ritonavir) care nu pot fi administrate concomitent cu Emselex.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Emselex:

• dacă suferiţi de neuropatie autonomă (deteriorarea nervilor care fac legătura între creier şi organele interne, muşchi, piele şi vasele sanguine, pentru reglarea funcţiilor vitale, inclusiv ritmul cardiac, tensiunea arterială şi scaune) – medicul dumneavoastră v-ar fi spus dacă aţi fi suferit de această afecţiune.
• dacă suferiţi de pirozis şi eructaţie.
• dacă urinaţi cu dificultate şi jetul de urină este slab.
• dacă suferiţi de constipaţie severă (un număr mai mic de sau egal cu 2 scaune pe săptămână).
• dacă suferiţi de o tulburare a motilităţii digestive.
• dacă suferiţi de tulburare gastro-intestinală obstructivă (orice obstrucţie a traseului conţinutului intestinal sau gastric, cum ar fi îngustarea pilorului, partea inferioară a stomacului) - medicul dumneavoastră v-ar fi spus dacă aţi fi suferit de această afecţiune.
• dacă luaţi medicamente care pot conduce la inflamarea sau înrăutăţirea inflamării esofagului, cum ar fi bifosfonaţi orali (clasă de medicamente care previn pierderea masei osoase şi care sunt folosite pentru tratamentul osteoporozei).
• dacă vi se administrează în prezent tratament pentru glaucom cu unghi închis.
• dacă suferiţi de probleme hepatice.
• dacă suferiţi de probleme renale.
• dacă suferiţi de afecţiuni cardiace.

Dacă vi se aplică oricare din aceste cazuri, informaţi-vă medicul înainte de administrarea Emselex.

Utilizarea la copii (cu vârsta sub 18 ani)

Emselex nu se recomandă pentru a fi administrat copiilor.

Utilizarea altor medicamente cu Emselex

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Acest lucru este foarte important dacă luaţi oricare dintre medicamentele de mai jos pentru că medicul dumneavoastră va trebui să modifice doza de Emselex şi/sau a celuilalt medicament:

anumite antibiotice (de exemplu eritromicina, claritromicina şi rifampicina), medicamente antifungice (de exemplu ketoconazolul şi itraconazolul), medicamente antipsihotice (de exemplu tioridazina), anumite antidepresive (de exemplu imipramina), medicamente antivirale (de exemplu nelfinavirul şi ritonavirul), anumite anticonvulsivante (carbamezapină, barbiturice), anumite medicamente utilizate pentru tratarea problemelor cardiace (de exemplu flecainida, verapamilul şi digoxina) şi alte medicamente antimuscarinice (de exemplu tolterodina, oxibutinina şi flavoxatul). Vă rugăm, de asemenea, să vă informaţi medicul dacă luaţi medicamente care conţin sunătoare.

Folosirea Emselex cu alimente şi băuturi

Alimentele nu au niciun efect asupra Emselex. Sucul de grepfrut poate interacţiona cu Emselex. Totuşi, nu este necesară modificarea dozelor de Emselex.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi însărcinată sau credeţi că sunteţi însărcinată, informaţi-l pe medicul dumneavoastră. Emselex nu este recomandat în timpul sarcinii.

Dacă alăptaţi, adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru sfaturi. Emselex trebuie utilizat cu precauţie în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Emselex poate produce reacţii cum sunt ameţeală, vedere înceţoşată, tulburări ale somnului sau somnolenţă. Dacă prezentaţi oricare din aceste simptome în timpul utilizării Emselex, cereţi sfatul medicului dumneavoastră cu privire la modificarea dozei sau un tratament alternativ. Nu trebuie să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje dacă prezentaţi aceste simptome. Pentru Emselex, aceste reacţii adverse au fost raportate ca fiind mai puţin frecvente (vezi pct. 4).

3. CUM SĂ UTILIZAŢI EMSELEX

Utilizaţi întotdeauna Emselex exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Dacă aveţi impresia că efectul Emselex este prea puternic sau prea slab, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cât Emselex să utilizaţi

Doza iniţială recomandată, inclusiv la pacienţi cu vârsta peste 65 de ani, este de 7,5 mg pe zi. În funcţie de reacţia dumneavoastră la Emselex, medicul dumneavoastră poate creşte doza la 15 mg pe zi, la două săptămâni după începerea tratamentului.

Aceste doze sunt adecvate în cazul persoanelor cu probleme hepatice uşoare sau cu probleme renale.

Luaţi comprimatele de Emselex o dată pe zi, cu apă, aproximativ la aceeaşi oră în fiecare zi.

Comprimatul poate fi luat înainte, după sau în timpul mesei. Înghiţiţi comprimatul întreg. Nu îl mestecaţi, rupeţi sau zdrobiţi.

Cât timp se administrează Emselex

Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp va dura tratamentul cu Emselex. Nu încetaţi tratamentul mai devreme deoarece nu veţi observa un efect imediat. Vezica dumneavoastră urinară va avea nevoie de timp pentru a se adapta. Încheiaţi ciclul de tratament prescris de medicul dumneavoastră. Dacă până atunci nu aţi observat nici un efect, discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Emselex

Dacă aţi utilizat mai multe comprimate decât vi s-a spus să luaţi, sau dacă altcineva utilizează în mod accidental din comprimatele dumneavoastră, duceţi-vă la medicul dumneavoastră sau la spital imediat pentru consult. Când solicitaţi asistenţă medicală, asiguraţi-vă că luaţi cu dumneavoastră acest prospect şi comprimatele rămase pentru a le arăta medicului. Persoanele care au luat o supradoză pot acuza senzaţie de gură uscată, constipaţie, dureri de cap, indigestie sau senzaţie de uscăciune a mucoase nazale. Supradozarea Emselex poate conduce la simptome severe, necesitând tratament de urgenţă în spital.

Dacă uitaţi să utilizaţi Emselex

Dacă uitaţi să utilizaţi Emselex la ora obişnuită, luaţi medicamentul imediat ce vă amintiţi, dacă nu este timpul pentru următoarea doză. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Emselex

S-a demonstrat că administrarea tuturor dozelor la orele stabilite poate creşte în mod semnificativ eficacitatea medicamentului. De aceea, este important să continuaţi administrarea Emselex în mod corect, conform descrierii de mai sus. Nu încetaţi administrarea Emselex până când medicul dumneavoastră nu vă spune să faceţi acest lucru. Nu ar trebui să resimţiţi nici un efect, atunci când încetaţi tratamentul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Emselex poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Reacţiile adverse determinate de Emselex sunt de obicei uşoare şi temporare.

Aceste reacţii adverse pot apărea cu anumite frecvenţe, care sunt definite după cum urmează:

• foarte frecvente: afectează mai mult de 1 pacient din 10
• frecvente: afectează 1 până la 10 pacienţi din 100
• puţin frecvente: afectează 1 până la 10 pacienţi din 1000
• rare: afectează 1 până la 10 pacienţi din 10000
• foarte rare: afectează mai puţin de 1 pacient din 10000
• cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile.

Unele reacţii adverse pot fi grave

Reacţii alergice grave incluzând edeme, mai ales ale feţei şi gâtului.

Alte reacţii adverse

Reacţii adverse foarte frecvente

Gură uscată, constipaţie.

Reacţii adverse frecvente

Dureri de cap, dureri abdominale, indigestie, stare de rău, ochi uscaţi.

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Oboseală, rănire accidentală, edem facial, tensiune arterială ridicată, diaree, flatulenţă, inflamarea mucoasei bucale, creşterea enzimelor hepatice, umflare, ameţeală, insomnie, somnolenţă, gândire anormală, rinoree (rinită), tuse, dificultate în respiraţie, piele uscată, mâncărime, erupţii cutanate, transpiraţie, tulburări de vedere incluzând vedere înceţoşată, tulburări ale gustului, tulburări sau infecţii ale căilor urinare, impotenţă, scurgeri şi mâncărime la nivel vaginal, dureri la nivelul vezicii urinare, incapacitatea de a goli vezica urinară.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ EMSELEX

• A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
• Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe cutie.
• A se păstra blisterele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.
• A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este distrus sau prezintă semne de deschidere anterioară.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Emselex

- Substanţa activă este darifenacinul. Fiecare comprimat conţine 15 mg darifenacin (sub formă de bromhidrat).
- Celelalte componente sunt hidrogenofosfat de calciu (anhidru), hipromeloză, stearat de magneziu, polietilenglicol, talc, dioxid de titan (E171), oxid roşu de fer (E172) şi oxid galben de fer (E172).

Cum arată Emselex şi conţinutul ambalajului

Emselex 15 mg comprimate cu eliberare prelungită sunt de culoarea piersicii, rotunde, convexe, inscripţionate cu ”DF” pe o parte şi cu ”15” pe cealaltă parte.

Comprimatele sunt disponibile în blistere care conţin 7, 14, 28, 49, 56 sau 98 comprimate sau ambalaj colectiv care conţine 140 (10x14 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

Producătorul

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Acest prospect a fost aprobat în

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.