CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

TOVIAZ 8mg
Denumire TOVIAZ 8mg
Descriere Tratamentul simptomelor (polakiurie şi/sau micţiuni imperioase şi/sau incontinenţă imperioasă ) care pot surveni la pacienţii cu sindrom de vezică hiperactivă.
Denumire comuna internationala FESOTERODINUM
Actiune terapeutica ALTE PREPARATE UROLOGICE (INCL. ANTISPASTICE) ANTISPASTICE URINARE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate eliberare prelungita
Concentratia 8mg
Ambalaj Cutie x 98 compr.elib.prel. ( blist. Al/Al )
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC G04BD11
Firma - Tara producatoare SCHWARZ PHARMA AG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre TOVIAZ 8mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> TOVIAZ 4mg Comprimate eliberare prelungita, 4mg >> TOVIAZ 8mg Comprimate eliberare prelungita, 8mg
Prospect si alte informatii despre TOVIAZ 8mg, comprimate eliberare prelungita       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TOVIAZ 4 mg comprimate cu eliberare prelungitǎ

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat cu eliberare prelungitǎ conţine fumarat de fesoterodinǎ 4 mg, corespunzǎtor la fesoterodinǎ 3,1 mg.

Excipienţi

Fiecare comprimat cu eliberare prelungitǎ de 4 mg conţine lecitinǎ de soia 0,525 mg şi monohidrat de lactozǎ 91,125 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate cu eliberare prelungitǎ Comprimatele de 4 mg sunt de culoare albastru deschis, ovale, biconvexe, filmate, şi inscripţionate pe

o parte cu literele ‘FS’.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul simptomelor (polakiurie şi/sau micţiuni imperioase şi/sau incontinenţă imperioasă ) care pot surveni la pacienţii cu sindrom de vezică hiperactivă.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi (inclusiv vârstnici)
Doza iniţialǎ recomandatǎ este de 4 mg o datǎ pe zi. În funcţie de rǎspunsul individual, doza poate fi
mǎritǎ la 8 mg o datǎ pe zi. Doza zilnicǎ maximǎ este de 8 mg.

Eficacitatea tratamentului a fost observatǎ între 2 şi 8 sǎptamâni de la iniţierea tratamentului. Ca urmare, se recomandǎ o re-evaluare a eficacitǎţii tratamentului pentru fiecare pacient dupǎ 8 sǎptamâni de la iniţierea tratamentului.

Comprimatele se iau o datǎ pe zi cu apǎ, comprimatele fiind inghiţite întregi. TOVIAZ poate fi administrat cu sau fǎrǎ alimente.

La pacienţii cu funcţie renalăşi hepatică normalăşi cǎrora li se administrează concomitent inhibitori potenţi ai CYP3A4, doza zilnicǎ maximǎ de TOVIAZ este de 4 mg o datǎ pe zi (vezi pct. 4.5). În prezenţa tratamentului concomitent cu un inhibitor moderat al izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450, creşterea dozei la 8 mg trebuie precedatǎ de o evaluare a rǎspunsului şi tolerabilitǎţii individuale.

Insuficienţǎ renalǎ si hepaticǎ În următorul tabel este prezentată doza zilnicǎ recomandatǎ pentru subiecţii cu insuficienţă renală sau hepaticǎ, în absenţa sau prezenţa tratamentului cu inhibitori moderaţi sau potenţi ai izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450 (vezi pct. 4.3, 4.4, 4.5 si 5.2).

Inhibitori moderaţi(3) sau potenţi(4) ai CYP3A4
Fără Moderaţi Potenţi
Insuficienţǎ renalǎ(1) Uşoară 4→8 mg(2) 4 mg Trebuie evitat
Moderatǎ 4→8 mg(2) 4 mg Contraindicat
Severǎ 4 mg Trebuie evitat Contraindicat
Insuficienţǎ hepaticǎ Uşoară 4→8 mg(2) 4 mg Trebuie evitat
Moderatǎ 4 mg Trebuie evitat Contraindicat
(1) RFG uşor afectată = 50-80 ml/min; RFG moderat afectată = 30-50 ml/min; RFG sever afectată = <30 ml/min (2) Precauţie la creşterea dozei. Vezi pct. 4.4, 4.5 şi 5.2 (3) Nu au fost efectuate studii cu inhibitori moderaţi ai CYP3A4. Vezi pct. 4.5 (4) Inhibitori potenţi ai CYP3A4. Vezi pct. 4.3, 4.4 şi 4.5

TOVIAZ este contraindicat la pacienţii cu insuficienţa hepaticǎ severǎ (vezi pct. 4.3).

Administrarea la copii TOVIAZ nu este recomandat pentru utilizarea la copii sau adolescenţi sub 18 ani datoritǎ lipsei datelor referitoare la siguranţǎ şi eficacitate (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii
 • Hipersensibilitate la substanţa activǎ, arahide sau soia, sau la oricare dintre excipienţi
 • Retenţie urinarǎ
 • Retenţie gastricǎ
 • Glaucom cu unghi îngust, necontrolat terapeutic
 • Miastenia gravis
 • Insuficienţa hepaticǎ severǎ (Child Pugh C)
 • Utilizarea concomitentǎ a unor inhibitori potenţi ai CYP3A4 la pacienţii cu insuficienţǎ hepaticǎ sau renalǎ moderatǎ până la severǎ
 • Colitǎ ulcerativǎ severă
 • Megacolon toxic
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

TOVIAZ trebuie utilizat cu atenţie la pacienţii cu:

 • Obstrucţie a fluxului vezical urinar semnificativǎ din punct de vedere clinic cu risc de retenţie urinarǎ (vezi pct. 4.3)
 • Tulburǎri obstructive gastro-intestinale ( de exemplu stenozǎ piloricǎ)
 • Reflux gastro-esofagian şi/sau pacienţi care urmează concomitent tratament cu medicamente (cum ar fi bisfosfonaţi oral) care pot determina sau exacerba esofagita
 • Motilitate gastro-intestinalǎ redusă
 • Neuropatie autonomǎ
  • Glaucom cu unghi îngust, controlat terapeutic
  • Prescrierea şi/sau modificarea dozei de fesoterodină trebuie fǎcutǎ cu precauţie la pacienţii la care se aşteaptǎ o expunere sistemică mǎritǎ la metabolitul activ (vezi pct. 5.1):
 • Insuficienţǎ hepaticǎ (vezi pct. 4.2, 4.3 şi 5.2)
 • Insuficienţǎ renalǎ (vezi pct. 4.2, 4.3 şi 5.2)
 • Administrare concomitentǎ de inhibitori potenţi sau moderaţi ai CYP3A4 (vezi pct. 4.2 şi 4.5)
 • Administrare concomitentǎ a unui inhibitor potent al CYP2D6 (vezi pct. 4.5 sau 5.2).

La pacienţii cu o asociere a acestor factori, este posibilă creşterea expunerii sistemice. Există probabilitatea apariţiei reacţiilor adverse antimuscarinice dependente de dozǎ. La grupurile populaţionale unde doza poate fi mǎritǎ la 8 mg o datǎ pe zi, creşterea dozei trebuie precedatǎ de o evaluare a rǎspunsului şi tolerabilitǎţii individuale.

Ca şi în cazul altor medicamente indicate pentru tratamentul vezicii urinare hiperactive, cauzele organice trebuie excluse înainte de a fi luat în considerare tratamentul cu medicamente antimuscarinice. Siguranţa şi eficacitatea nu au fost încǎ stabilite la pacienţii cu o cauzǎ neurogenǎ pentru hiperactivitatea muşchiului detrusor.

Înainte de iniţiereaa tratamentului cu fesoterodină trebuie evaluate alte cauze de frecvenţǎ urinarǎ crescută (tratament pentru insuficienţǎ cardiacǎ sau boalǎ renalǎ). Dacǎ este prezentǎ o infecţie a cǎilor urinare, trebuie utilizată o abordare medicalǎ adecvatǎ sau trebuie început tratament antibacterian.

Nu este recomandatǎ utilizarea concomitentǎ de fesoterodină cu un inductor potent al izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450 (de exemplu carbamazepinǎ, rifampicinǎ, fenobarbital, fenitoinǎ, sunătoare) (vezi pct. 4.5).

Ca şi în cazul altor medicamente antimuscarinice, fesoterodina trebuie utilizatǎ cu precauţie la pacienţii cu factori de risc pentru prelungirea intervalului QT (de exemplu hipokaliemie, bradicardie şi administrarea concomitentǎ de medicamente cunoscute sǎ ducǎ la prelungirea intervalului QT), precum şi la pacienţii cu boli cardiace semnificative (de exemplu ischemie miocardicǎ, aritmie, insuficienţǎ cardiacǎ congestivǎ), (vezi pct.4.8), îndeosebi când sunt utilizaţi concomitent inhibitori potenţi ai izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450 (vezi pct. 4.2, 4.5 şi 5.1).

Lactozǎ Comprimatele cu eliberare prelungitǎ TOVIAZ conţin lactozǎ. Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţǎ la galactozǎ, de deficienţǎ de lactazǎ Lapp sau malabsorpţie de glucozǎ-galactozǎ nu trebuie sǎ utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni farmacologice Administrarea concomitentă de fesoterodină cu alţi agenţi antimuscarinici şi medicamente cu proprietǎţi anticolinergice (de exemplu amantadinǎ, antidepresive triciclice, anumite neuroleptice) trebuie fǎcutǎ cu grijǎ deoarece poate duce la efecte terapeutice sau reacţii adverse mai pronunţate (de exemplu constipaţie, xerostomie, somnolenţǎ, retenţie urinarǎ). Fesoterodina poate reduce efectul medicamentelor care stimuleazǎ motilitatea tractului gastrointestinal, cum este metoclopramida.

Interacţiuni farmacocinetice Datele in vitro demostreazǎ cǎ metabolitul activ al fesoterodinei la concentraţii plasmatice relevante din punct de vedere clinic nu inhibǎ izoenzimele CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, sau 3A4 ale citocromului P450 , sau nu are efect inductiv asupra izoenzimelor CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19, sau 3A4. Ca urmare, este puţin probabil ca fesoterodina să modifice clearance-ul medicamentelor metabolizate de aceste enzime.

Inhibitorii izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450 Inhibitori potenţi ai CYP3A4 Ca urmare a inhibǎrii citocromului CYP3A4 prin administrarea concomitentă de ketoconazol 200 mg de douǎ ori pe zi, Cmax şi ASC ale metabolitului activ al fesoterodinei au crescut de 2,0 şi 2,3 ori la metabolizatorii rapizi ai substraturilor CYP2D6 şi de 2,1 şi 2,5 ori la metabolizatorii lenţi ai substraturilor CYP2D6. Ca urmare, doza maximǎ de fesoterodina trebuie limitatǎ la 4 mg când se utilizează concomitent cu inhibitori potenţi ai CYP3A4 (de exemplu atazanavir, claritromicinǎ, indinavir, itraconazol, ketoconazol, nefazodonă, nelfinavir, ritonavir (şi toate regimurile terapeutice cu inhibitori de protează amplificate cu ritonavir), saquinivir şi telitromicină (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Inhibitori moderaţi ai CYP3A4

Nu au fost efectuate studii de evaluare a efectului inhibitorilor moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritomicinǎ, fluconazol, fosamprenavir, suc de grepfrut, verapamil) asupra farmacocineticii fesoterodinei. Cu toate acestea, se asteaptă creşterea expunerii plasmatice la metabolitul activ al fesoterodinei, dar o creştere mai micǎ decât cea observatǎ cu un inhibitor potent al CYP3A4 (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Inductori ai CYP3A4

Ca urmare a inducerii CYP3A4 prin administrarea concomitentă de rifampicinǎ 600 mg o datǎ pe zi, Cmax şi ASC ale metabolitului activ al fesoterodinei au scǎzut cu aproximativ 70% şi respectiv 75%, dupǎ administrarea oralǎ a 8 mg de fesoterodină.

Inducerea CYP3A4 poate determina concentraţii plasmatice subterapeutice. Nu este recomandatǎ utilizarea concomitentǎ de inductori ai CYP3A4 (de exemplu carbamazepinǎ, rifampicinǎ, fenobarbital, fenitoinǎ, sunătoare) (vezi pct. 4.4).

Inhibitori ai CYP2D6

Interacţiunea cu inhibitori de CYP2D6 nu a fost testatǎ clinic. Valorile medii Cmax şi ASC ale metabolitului activ sunt de 1,7 şi respectiv 2 ori mai mari la metabolizatorii lenţi ai substraturilor CYP2D6 în comparaţie cu metabolizatorii rapizi. Administrarea concomitentă a unui inhibitor potent de CYP2D6 poate duce la o expunere mǎritǎşi evenimente adverse. Poate fi necesarǎ o reducere a dozei la 4 mg (vezi pct. 4.4).

Contraceptive orale

Fesoterodine nu împiedicǎ inhibiţia ovulaţiei de cǎtre contracepţia hormonalǎ oralǎ. În prezenţa fesoterodinei nu există modificări ale concentraţiile plasmatice a contraceptivelor orale combinate conţinând etilnilestradiol şi levonorgestrel.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina Nu existǎ informaţii suficiente cu privire la utilizarea fesoterodinei la femeile gravide. Studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere la animale cu fesoterodină demonstrează embriotoxicitate minorǎ (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. TOVIAZ nu este recomandat în timpul sarcinii.

Alǎptarea Nu se cunoaşte dacǎ fesoterodina este excretată în laptele uman; ca urmare, alǎptarea nu este recomandatǎ în timpul tratamentului cu TOVIAZ.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Ca şi cu alte medicamente antimuscarinice, trebuie exercitatǎ prudenţǎ la conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor datoritǎ posibilitǎţii prezenţei de reacţii adverse cum ar fi înceţoşarea vederii, ameţeli, şi somnolenţǎ (vezi pct 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa în administrare a fesoterodinei a fost evaluatǎ în studii clinice controlate cu placebo la total de 2859 de pacienţi cu vezicǎ urinarǎ hiperactivǎ, din care la 780 s-a administrat placebo.

Datoritǎ proprietǎţilor farmacologice ale fesoterodinei, tratamentul poate determina efecte antimuscarinice uşoare spre moderate, cum ar fi xerostomie, uscarea ochilor, dispepsie şi constipaţie.

Xerostomia, singurul eveniment foarte frecvent, a apărut cu o frecvenţǎ de 28,8% la grupul fesoterodinǎ comparat cu 8,5% la grupul placebo. Majoritatea reacţiilor adverse au apărut în prima lunǎ de tratament, cu excepţia cazurilor, clasificate ca retenţie urinarǎ sau cu volumul de urinǎ rezidual post-urinare mai mare de 200 ml, care pot apare dupǎ tratament îndelungat şi au fost întâlnite mai frecvent la subiecţii de sex masculin decât la cei de sex feminin,. Tabelul de mai jos aratǎ frecvenţa apariţiei reacţiilor adverse în timpul tratamentului în studiile clinice controlate cu placebo. Reacţiile adverse raportate în acest tabel sunt acele evenimente care au fost foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 la <1/10) sau mai puţin frecvente (≥1/1000 la <1/100).

În fiecare grupa de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordine descrescǎtoare a gravitǎţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente *
Tulburǎri cardiace Tahicardie
Tulburǎri ale sistemului nervos Ameţeli; Cefalee Disgeuzie; Somnolenţǎ
Tulburǎri oculare Xeroftalmie
Tulburǎri acustice şi vestibulare Vertij
Tulburǎri respiratorii, toracice şi mediastinale Uscăciune a gâtului Durere faringolaringealǎ; Tuse; Uscăciune nazală
Tulburǎri gastro-intestinale Xerostomie Durere abdominalǎ; Diaree; Dispepsie; Constipaţie; Greaţǎ Discomfort abdominal; Flatulenţǎ
Tulburǎri renale şi ale căilor urinare Disuria Retenţie urinarǎ (incluzând senzaţia de micţiune incompletă); tulburări de micţiune); Urinare dificilă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Erupţie; Uscăciune cutanată
Infecţii si infestǎri Infecţii ale căilor urinare
Tulburǎri generale şi la nivelul locului de administrare Obosealǎ
Tulburǎri hepatobiliare Valori crescute ale ALT Valori crescute ale GGT
Tulburǎri psihice Insomnie

*5 sau mai multe cazuri

În studiile clinice cu fesoterodinǎ, cazurile de creştere pronunţatǎ ale valorilor enzimelor hepatice au fost raportate cu frecvenţǎ de apariţie similară cu frecvenţa de apariţie în grupul placebo. Relaţia cu tratamentul cu fesoterodinǎ nu este clarǎ.

Au fost obţinute electrocardiograme de la 782 de pacienţi trataţi cu 4 mg, 785 trataţi cu 8 mg, 222 trataţi cu 12 mg fesoterodinǎşi 780 cu placebo. Mărimea intervalului corectat QT la pacienţii trataţi cu fesoterodină nu a fost diferită faţǎ de cea observată la pacienţii trataţi cu placebo. Incidenţa ratelor de apariţie a QTc≥500ms peste valoarea de bazǎ sau creşterea QTc ≥60 ms este de 1,9%, 1,3%, 1,4% şi 1,5%, pentru Fesoterodine 4 mg, 8 mg, 12 mg şi respectiv placebo. Semnificaţia clinicǎ a acestor rezultate va depinde de factorii de risc şi susceptiblitatea fiecǎrui pacient (vezi. pct 4.4).

4.9 Supradozaj

Supradozajul cu medicamente antimuscarinice, incluzând fesoterodina, poate determina efecte
anticolinergice severe.
Tratamentul trebuie să fie simptomatic şi suportiv. În caz de supradozaj, este recomandatǎ
monitorizarea ECG; trebuie adoptate mǎsuri standard de susţinere pentru controlul alungirii
intervalului QT.
În studii clinice, fesoterodina a fost administratǎ în siguranţă în doze de pânǎ la 28 mg pe zi.

În caz de supradozaj al fesoterodinei, se practică lavajul gastric şi se administrează cǎrbunele activat.
Simptomele se trateazǎ dupǎ cum urmeazǎ:

 • Efecte anticolinergice centrale severe (de exemplu halucinaţii, stare de excitaţie severǎ) : se trateazǎ cu fiziostigminǎ
 • Convulsii sau stare de excitaţie pronunţatǎ: se trateazǎ cu benzodiazepine
 • Insuficienţa respiratorie: se instituie ventilaţie mecanică
 • Tahicardie: se trateazǎ cu beta-blocante
 • Retenţie urinarǎ: se trateazǎ prin cateterizare
 • Midriaza: se trateazǎ cu picǎturi oftalmice cu pilocarpinǎşi/sau plasarea pacientului într-o camerǎ întunecatǎ
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antispastice urinare, codul ATC: G04B D11.
Fesoterodina este un antagonist competitiv şi specific al receptorilor muscarinici. Este hidrolizat rapid
şi extensiv de cǎtre esteraze plasmatice nespecifice în derivatul 5-hidroximetil, principalul sǎu
metabolit activ, care este principalul compus activ farmacologic al fesoterodinei.

Eficacitatea dozelor fixe de fesoterodinǎ 4 mg şi 8 mg a fost evaluatǎ în douǎ studii de fazǎ 3,
randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo, cu durata de 12 sǎptamâni. Au fost incluşi pacienţi
femei (79%) şi bǎrbaţi (21%) cu o vârstǎ medie de 58 de ani (interval între 19 şi 91 de ani). Un total
de 33% dintre pacienţi aveau ≥65 de ani şi 11% aveau ≥75 de ani.

Pacienţii trataţi cu fesoterodinǎ au avut reduceri medii semnificative statistic ale numărului de
micţiuni per 24 de ore şi ale numǎrului episoadelor de incontinenţǎ urinară per 24 de ore la sfârşitul
tratamentului, comparat cu placebo. La fel, rata de rǎspuns (% din pacienţi raportând starea lor ca
fiind «mult îmbunǎtǎţitǎ » sau « îmbunǎtǎţitǎ » utilizând o Scalǎ de evaluare a beneficiului terapeutic
alcǎtuitǎ din 4 puncte) a fost semnificativ mai mare comparativ cu placebo. Mai mult, fesoterodina a
îmbunǎtǎţit modificarea medie a volumului eliminat per micţiune, şi modificarea medie a numǎrul
zilelor cu continenţă păstrată pe sǎptǎmânǎ (vezi Tabelul 1 de mai jos).

Tabel 1: Valoarea medie a modificărilor faţă de valorile iniţiale la sfârşitul tratamentului pentru obiectivele primare şi secundare selectate

Studiu 1 Studiu 2
Parametru Placebo Fesoterodină 4 mg Fesoterodină 8 mg Comparator activ Placebo Fesoterodină 4 mg Fesoterodină 8 mg
Numǎrul micţiunilor per 24 de ore#
N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267
Valoare de bază 12,0 11,6 11,9 11,5 12,2 12,9 12,0
Modificare faţă de -1,02 -1,74 -1,94 -1,69 -1,02 -1,86 -1,94
valoarea de bază
Valoarea p <0,001 <0,001 0,032 <0,001
Rata responsivilor (rǎspuns la tratament)#
N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267
Rata responsivilor 53,4% 74,7% 79,0% 72,4% 45,1% 63,7% 74,2%
Valoarea p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Numǎrul episoadelor de incontinenţă imperioasă per 24 de ore
N=211 N=199 N=223 N=223 N=205 N=228 N=218
Valoare de bază 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9
Modificare faţă de valoarea de bază -1,20 -2,06 -2,27 -1,83 -1,00 -1,77 -2,42
Valoarea p 0,001 <0,001 0,003 <0,001
Numǎrul zilelor cu continenţă păstrată pe sǎptamânǎ
N=211 N=199 N=223 N=223 N=205 N=228 N=218
Valoare de bază 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Modificare faţă de valoarea de bază 2,1 2,8 3,4 2,5 1,4 2,4 2,8
Valoarea p 0,007 <0,001 <0,001 <0,001
Volumul eliminat per micţionare (ml)
N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267
Valoarea de bază 150 160 154 154 159 152 156
Modificare faţă de valoarea de bază 10 27 33 24 8 17 33
Valoarea p <0,001 <0,001 0,150 <0,001

# obiective primare

Electrofiziologie cardiacǎ: Efectul fesoterodinei în doze de 4 mg şi 28 mg asupra intervalului QT a fost evaluat amǎnunţit într-un studiu de grup paralel, dublu-orb, randomizat, şi controlat cu placebo şi pozitiv (monofloxacinǎ 400 mg) cu tratament o datǎ pe zi pentru o perioadǎ de 3 zile la 261 subiecţi femei şi bǎrbaţi, cu vârste între 45 şi 65 de ani. Modificarea de la valorile de bază ale QTc, bazatǎ pe metoda corectatǎ Fridericia, nu a arǎtat nici o diferenţǎ între grupul cu tratament activ şi cel cu placebo.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorpţia Dupǎ administrare oralǎ, datoritǎ hidrolizei rapide şi extensive de cǎtre esteraze plasmatice nonspecifice, fesoterodina nu a fost detectatǎ în plasmǎ.

Biodisponibilitatea metabolitului activ este de 52%. Dupǎ administrarea oralǎ a unei singure doze sau a dozelor multiple de fesoterodinǎ de la 4 mg la 28 mg, concentraţiile metabolitului activ din plasmǎ sunt proporţionale cu doza. Concentraţia plasmatică maximă este atinsă dupǎ aproximativ 5 ore. Concentraţii plasmatice terapeutice se obţine dupǎ prima administrare de fesoterodinǎ. Nu se acumuleazǎ dupǎ administrarea de doze multiple.

Distribuţie Afinitatea metabolitului activ pentru proteinele din plasmǎ este scǎzutǎ, aproximativ 50% se leagă de albuminǎşi glicoproteina alfa-1-acidă. Volumul mediu de distribuţie a metabolitului activ la starea de echilibru dupǎ perfuzare intravenoasǎ este de 169 l.

Metabolizare Dupǎ administrare oralǎ, fesoterodina este hidrolizatǎ rapid şi extensiv în metabolitul sǎu activ. Metabolitul activ este mai departe metabolizat în ficat în metabolitul sǎu carboxi, carboxi-Ndesizopropil, şi N-desizopropil cu implicarea izoenzimelor CYP2D6 şi CYP3A4. Nici unul dintre aceşti metaboliţi nu contribuie semnificativ la activitatea antimuscarinicǎ a fesoterodinei. Valorile medii Cmax şi ASC ale metabolitului activ sunt mai mari de 1,7 şi respectiv 2 ori, la metabolizatorii lenţi ai substraturilor CYP2D6 comparativ cu metabolizatorii rapizi.

Eliminare Metabolizarea hepaticǎşi excreţia renalǎ contribuie semnificativ la eliminarea metabolitului activ. Dupǎ administrarea oralǎ de fesoterodinǎ, aproximativ 70% din doza administratǎ a fost recuperatǎ în urinǎ ca metabolit activ (16%), metabolit carboxilat (34%), metabolit carboxi-N-deizopropil (18%), sau metabolit N-desizopropil (1%), şi o cantitate mai micǎ (7%) a fost recuperatǎ din fecale. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a metabolitului activ este de aproximativ 7 ore după administrare oralăşi este limitat de rata de absorbţie.

Vârsta şi sexul Nu este recomandatǎ o ajustare a dozei pentru aceste subgrupe de pacienţi. Farmacocinetica fesoterodinei nu este influenţatǎ semnificativ de vârstǎşi sex.

Copii şi adolescenţi
Farmacocinetica fesoterodinei nu a fost evaluatǎ la acest grup de vârstă.

Insuficienţǎ renalǎ La pacienţii cu insuficienţǎ renalǎ uşoară sau moderată (GFR 30-80 ml/min), Cmax şi ASC ai metabolitului activ au crescut de 1,5 şi respectiv 1,8 ori, comparat cu subiecţii sǎnǎtoşi. La pacienţii cu insuficienţǎ renalǎ severǎ (GFR < 30 ml/min), Cmax şi ASC au crescut de 2,0 şi respectiv 2,3 ori.

Insufucienţǎ hepaticǎ La pacienţii cu insuficienţǎ hepaticǎ moderatǎ (Child Pugh B), Cmax şi ASC ai metabolitului activ au crescut de 1,4 şi respectiv 2,1 ori, în comparaţie cu subiecţii sǎnǎtoşi. Nu a fost studiatǎ farmacocinetica fesoterodinei la pacienţii cu insuficienţǎ hepaticǎ severǎ.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei , toxicitatea generalǎ, genotoxicitatea şi carcinogenitatea nu au evidenţiat reacţii relevante clinic, cu excepţia celor legate de efectul farmacologic al substanţei active. Studiile de reproducere au demonstrat embriotoxicitate minorǎ la doze apropiate de cele toxice materne (creşterea numǎrului mǎrit de resorpţii, pierderi pre-implantare şi post-implantare). S-a demonstrat cǎ în concentraţii supraterapeutice, metabolitul activ al fesoterodinei inhibǎ curentul de K+ în canalele clonate corepunzătoare genei umane ether-à-go-go (hERG) şi prelungeşte durata potenţialului de acţiune (repolarizare 70% şi 90%) în fibrele Purkinje izolate canine. Cu toate acestea, în teste efectuate la câini conştienţi, metabolitul activ nu a avut efect asupra intervalelor QT şi QTc la concentraţii plasmatice de cel puţin 33 de ori mai mari decât media concentraţiei plasmatice maxime libere, la subiecţi umani care sunt metabolizatori rapizi şi de 21 de ori mai mari decât cea mǎsuratǎ la subiecţii care sunt metabolizatori lenţi prin CYP2D6, dupǎ administrarea unei doze zilnice de 8 mg de fesoterodinǎ.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Nucleu XilitolLactozǎ monohidrat Celulozǎ microcristalinǎ Hipromelozǎ Dibehenat de glicerol Talc

Film Alcool polivinilic Dioxid de titan (E171) Macrogol (3350) Talc Lecitinǎ de soia Lac de aluminiu indigo carmin (E132)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se pǎstra la temperaturi peste 25°C.
A se pǎstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

ComprimateleTOVIAZ 4 mg sunt ambalate în blistere din aluminiu-aluminiu în cutii conţinând 7, 14, 28, 56, 84 sau 98 comprimate. De asemenea, comprimatele TOVIAZ 4 mg pot fi ambalate şi în flacoane PEÎD conţinând 30 sau 90 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/386/001-005 EU/1/07/386/011 EU/1/07/386/013-014

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

20/04/2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TOVIAZ 8 mg comprimate cu eliberare prelungitǎ

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat cu eliberare prelungitǎ conţine fumarat de fesoterodinǎ 8 mg, corespunzǎtor la fesoterodinǎ 6,2 mg.

Excipienţi

Fiecare comprimat cu eliberare prelungitǎ de 8 mg conţine lecitinǎ de soia 0,525 mg şi monohidrat de lactozǎ 58,125 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate cu eliberare prelungitǎ Comprimatele de 8 mg sunt de culoare albastru, ovale, biconvexe, filmate, şi inscripţionate pe o parte cu literele ‘FT’.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul simptomelor (polakiurie şi/sau micţiuni imperioase şi/sau incontinenţa imperioasă) care pot surveni la pacienţii cu sindrom de vezică hiperactivă.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi(inclusiv vârstnici)
Doza iniţialǎ recomandatǎ este de 4 mg o datǎ pe zi. În funcţie de rǎspunsul individual, doza poate fi
mǎritǎ la 8 mg o datǎ pe zi. Doza zilnicǎ maximǎ este de 8 mg.

Eficacitatea tratamentului a fost observatǎ între 2 şi 8 sǎptamâni de la iniţierea tratamentului. Ca urmare, se recomandǎ o re-evaluare a eficacitǎţii tratamentului pentru fiecare pacient dupǎ 8 sǎptamâni de la iniţierea tratamentului.

Comprimatele se iau o datǎ pe zi cu apǎ, comprimatele fiind inghiţite întregi. TOVIAZ poate fi administrat cu sau fǎrǎ alimente.

La pacienţii cu funcţie renalăşi hepatică normalăşi cǎrora li se administrează concomitent inhibitori potenţi ai CYP3A4, doza zilnicǎ maximǎ de TOVIAZ este de 4 mg o datǎ pe zi (vezi pct. 4.5). În prezenţa tratamentului concomitent cu un inhibitor moderat al izoenzima CYP3A4 a citocromului P450, creşterea dozei la 8 mg trebuie precedatǎ de o evaluare a rǎspunsului şi tolerabilitǎţii individuale.

Insuficienţǎ renalǎ si hepaticǎ În următorul tabel este prezentată doza zilnicǎ recomandatǎ pentru subiecţii cu insuficienţă renală sau hepaticǎ, în absenţa sau prezenţa tratamentului cu inhibitori moderaţi sau potenţi ai izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450 (vezi pct. 4.3, 4.4, 4.5 si 5.2).

Inhibitori moderaţi(3) sau potenţi(4) ai CYP3A4
Fără Moderaţi Potenţi
Insuficienţǎ renalǎ(1) Uşoară 4→8 mg(2) 4 mg Trebuie evitat
Moderatǎ 4→8 mg(2) 4 mg Contraindicat
Severǎ 4 mg Trebuie evitat Contraindicat
Insuficienţǎ hepaticǎ Uşoară 4→8 mg(2) 4 mg Trebuie evitat
Moderatǎ 4 mg Trebuie evitat Contraindicat
(1) RFG uşoar afectată = 50-80 ml/min; RFG moderat afectată = 30-50 ml/min; RFG sever afectată = <30 ml/min (2) Precauţie la creşterea dozei. Vezi pct. 4.4, 4.5 şi 5.2 (3) Nu au fost efectuate studii cu inhibitori moderaţi ai CYP3A4. Vezi pct. 4.5 (4) Inhibitori potenţi ai CYP3A4. Vezi pct. 4.3, 4.4 şi 4.5

TOVIAZ este contraindicat la pacienţii cu insuficienţa hepaticǎ severǎ (vezi pct. 4.3).

Administrarea la copii TOVIAZ nu este recomandat pentru utilizarea la copii sau adolescenţi sub 18 ani datoritǎ lipsei datelor referitoare la siguranţǎ şi eficacitate (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

 • Hipersensibilitate la substanţa activǎ, arahide sau soia, sau la oricare dintre excipienţi
 • Retenţie urinarǎ
 • Retenţie gastricǎ
 • Glaucom cu unghi îngust, necontrolat terapeutic
 • Miastenia gravis
 • Insuficienţa hepaticǎ severǎ (Child Pugh C)
 • Utilizarea concomitentǎ a unor inhibitori potenţi ai CYP3A4 la pacienţii cu insuficienţǎ hepaticǎ sau renalǎ moderatǎ până la severǎ
 • Colitǎ ulcerativǎ severă
 • Megacolon toxic

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

TOVIAZ trebuie utilizat cu atenţie la pacienţii cu:

 • Obstrucţie a fluxului vezical urinar semnificativǎ din punct de vedere clinic cu risc de retenţie urinarǎ (vezi pct. 4.3)
 • Tulburǎri obstructive gastro-intestinale (de exemplu stenozǎ piloricǎ)
 • Reflux gastro-esofagian şi/sau pacienţi care urmează concomitent tratament cu medicamente (cum ar fi bisfosfonaţi oral) care pot determina sau exacerba esofagita
 • Motilitate gastrointestinalǎ redusă
 • Neuropatie autonomǎ
  • Glaucom cu unghi îngust, controlat terapeutic
  • Prescrierea şi/sau modificarea dozei de fesoterodină trebuie fǎcutǎ cu precauţie la pacienţii la care se aşteaptǎ o expunere sistemică mǎritǎ la metabolitul activ (vezi pct. 5.1):
 • Insuficienţǎ hepaticǎ (vezi pct. 4.2, 4.3 şi 5.2)
 • Insuficienţǎ renalǎ (vezi pct. 4.2, 4.3 şi 5.2)
 • Administrare concomitentǎ de inhibitori potenţi sau moderaţi ai CYP3A4 (vezi pct. 4.2 şi 4.5)
 • Administrare concomitentǎ a unui inhibitor potent al CYP2D6 (vezi pct. 4.5 sau 5.2).

La pacienţii cu o asociere a acestor factori, este posibilă creşterea expunerii sistemice. Există probabilitatea apariţiei reacţiilor adverse antimuscarinice dependente de dozǎ. La grupurile populaţionale unde doza poate fi mǎritǎ la 8 mg o datǎ pe zi, creşterea dozei trebuie precedatǎ de o evaluare a rǎspunsului şi tolerabilitǎţii individuale.

Ca şi în cazul altor medicamente indicate pentru tratamentul vezicii urinare hiperactive, cauzele organice trebuie excluse înainte de a fi luat în considerare tratamentul cu medicamente antimuscarinice. Siguranţa şi eficacitatea nu au fost încǎ stabilite la pacienţii cu o cauzǎ neurogenǎ pentru hiperactivitatea muşchiului detrusor.

Înainte de iniţiereaa tratamentului cu fesoterodină trebuie evaluate alte cauze de frecvenţǎ urinarǎ crescută (tratament pentru insuficienţǎ cardiacǎ sau boalǎ renalǎ). Dacǎ este prezentǎ o infecţie a cǎilor urinare, trebuie utilizată o abordare medicalǎ adecvatǎ sau trebuie început tratament antibacterian.

Nu este recomandatǎ utilizarea concomitentǎ de fesoterodină cu un inductor potent al izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450 (de exemplu carbamazepinǎ, rifampicinǎ, fenobarbital, fenitoinǎ, sunătoare) (vezi pct. 4.5).

Ca şi în cazul altor medicamente antimuscarinice, fesoterodina trebuie utilizatǎ cu precauţie la pacienţii cu factori de risc pentru prelungirea intervalului QT (de exemplu hipokaliemie, bradicardie şi administrarea concomitentǎ de medicamente cunoscute sǎ ducǎ la prelungirea intervalului QT), precum şi la pacienţii cu boli cardiace semnificative (de exemplu ischemie miocardicǎ, aritmie, insuficienţǎ cardiacǎ congestivǎ), (vezi pct.4.8), îndeosebi când sunt utilizaţi concomitent inhibitori potenţi ai izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450 (vezi pct. 4.2, 4.5 şi 5.1).

Lactozǎ Comprimatele cu eliberare prelungitǎ TOVIAZ conţin lactozǎ. Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţǎ la galactozǎ, de deficienţǎ de lactazǎ Lapp sau malabsorpţie de glucozǎ-galactozǎ nu trebuie sǎ utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni farmacologice Administrarea concomitentă de fesoterodină cu alţi agenţi antimuscarinici şi medicamente cu proprietǎţi anticolinergice (de exemplu amantadinǎ, antidepresivei triciclice, anumite neuroleptice) trebuie fǎcutǎ cu grijǎ deoarece poate duce la efecte terapeutice sau reacţii adverse mai pronunţate (de exemplu constipaţie, xerostomie, somnolenţǎ, retenţie urinarǎ). Fesoterodina poate reduce efectul medicamentelor care stimuleazǎ motilitatea tractului gastrointestinal, cum este metoclopramida.

Interacţiuni farmacocinetice Datele in vitro demostreazǎ cǎ metabolitul activ al fesoterodinei la concentraţii plasmatice relevante din punct de vedere clinic nu inhibǎ izoenzimele CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, sau 3A4 ale citocromul P450, sau nu are efect inductiv asupra izoenzimelor CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19, sau 3A4. Ca urmare, este puţin probabil ca fesoterodina să modifice clearance-ul medicamentelor metabolizate de aceste enzime.

Inhibitorii izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450

Inhibitori potenţi ai CYP3A4 Ca urmare a inhibǎrii citocromului CYP3A4 prin administrarea concomitentă de ketoconazol 200 mg de douǎ ori pe zi, Cmax şi ASC ale metabolitului activ al fesoterodinei au crescut de 2,0 si 2,3 ori la metabolizatorii rapizi ai substraturilor CYP2D6 şi de 2,1 si 2,5 ori la metabolizatorii lenţi ai substraturilor CYP2D6. Ca urmare, doza maximǎ de fesoterodina trebuie limitatǎ la 4 mg când se utilizează concomitent cu inhibitori potenţi ai CYP3A4 (de exemplu atazanavir, claritromicinǎ, indinavir, itraconazol, ketoconazol, nefazodonă, nelfinavir, ritonavir (şi toate regimurile terapeutice cu inhibitori de protează amplificate cu ritonavir), saquinivir şi telitromicină (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Inhibitori moderaţi ai CYP3A4

Nu au fost efectuate studii de evaluare a efectului inhibitorilor moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritomicinǎ, fluconazol, fosamprenavir, suc de grepfrut, verapamil) asupra farmacocineticii fesoterodinei. Cu toate acestea, se asteaptă creşterea expunerii plasmatice la metabolitul activ al fesoterodinei, dar o creştere mai micǎ decât cea observatǎ cu un inhibitor potent al CYP3A4 (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Inductori ai CYP3A4

Ca urmare a inducerii CYP3A4 prin administrarea concomitentă de rifampicinǎ 600 mg o datǎ pe zi, Cmax şi ASC ale metabolitului activ al fesoterodinei au scǎzut cu aproximativ 70% şi respectiv 75%, dupǎ administrarea oralǎ a 8 mg de fesoterodină.

Inducerea CYP3A4 poate determina concentraţii plasmatice subterapeutice . Nu este recomandatǎ utilizarea concomitentǎ de inductori ai CYP3A4 (de exemplu carbamazepinǎ, rifampicinǎ, fenobarbital, fenitoinǎ, sunătoare) (vezi pct. 4.4).

Inhibitori ai CYP2D6

Interacţiunea cu inhibitori de CYP2D6 nu a fost testatǎ clinic. Valorile medii Cmax şi ASC ale metabolitului activ sunt de 1,7 şi respectiv 2 ori mai mari la metabolizatorii lenţi ai substraturilor CYP2D6 în comparaţie cu metabolizatorii rapizi. Administrarea concomitentă a unui inhibitor potent de CYP2D6 poate duce la o expunere mǎritǎşi evenimente adverse. Poate fi necesarǎ o reducere a dozei la 4 mg (vezi pct. 4.4).

Contraceptive orale

Fesoterodine nu împiedicǎ inhibiţia ovulaţiei de cǎtre contracepţia hormonalǎ oralǎ. În prezenţa fesoterodinei nu există modificări ale concentraţiile plasmatice a contraceptivelor orale combinate conţinând etilnilestradiol şi levonorgestrel.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina Nu existǎ informaţii suficiente cu privire la utilizarea fesoterodinei la femeile gravide. Studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere la animale cu fesoterodină demonstrează embriotoxicitate minorǎ (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. TOVIAZ nu este recomandat în timpul sarcinii.

Alǎptarea Nu se cunoaşte dacǎ fesoterodina este excretată în laptele uman; ca urmare, alǎptarea nu este recomandatǎ în timpul tratamentului cu TOVIAZ.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Ca şi cu alte medicamente antimuscarinice, trebuie exercitatǎ prudenţǎ la conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor datoritǎ posibilitǎţii prezenţei de reacţii adverse cum ar fi înceţoşarea vederii, ameţeli, şi somnolenţǎ (vezi pct 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa în administrare a fesoterodinei a fost evaluatǎ în studii clinice controlate cu placebo la un total de 2859 de pacienţi cu vezicǎ urinarǎ hiperactivǎ, din care la 780 s-a administrat placebo.

Datoritǎ proprietǎţilor farmacologice ale fesoterodinei, tratamentul poate determina efecte antimuscarinice uşoare spre moderate, cum ar fi xerostomie, uscarea ochilor, dispepsie şi constipaţie.

Xerostomia, singurul eveniment foarte frecvent, a apărut cu o frecvenţǎ de 28,8% la grupul fesoterodinǎ comparat cu 8,5% la grupul placebo. Majoritatea reacţiilor adverse au apărut în prima lunǎ de tratament, cu excepţia cazurilor, clasificate ca retenţie urinarǎ sau cu volumul de urinǎ rezidual post-urinare mai mare de 200 ml, care pot apare dupǎ tratament îndelungat şi au fost întâlnite mai frecvent la subiecţi de sex masculin decât la cei de sex feminin. Tabelul de mai jos aratǎ frecvenţa apariţiei reacţiilor adverse în timpul tratamentul în studiile clinice controlate cu placebo. Reacţiile adverse raportate în acest tabel sunt acele evenimente care au fost foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 la <1/10) sau mai puţin frecvente (≥1/1000 la <1/100).

În fiecare grupa de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordine descrescǎtoare a gravitǎţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente *
Tulburǎri cardiace Tahicardie
Tulburǎri ale sistemului nervos Ameţeli; Cefalee Disgeusia; Somnolenţǎ
Tulburǎri oculare Xeroftalmie
Tulburǎri acustice şi vestibulare Vertij
Tulburǎri respiratorii, toracice si mediastinale Uscăciunea gâtului Durere faringolaringealǎ; Tuse; Uscăciune nazală
Tulburǎri gastrointestinale Xerostomie Durere abdominalǎ; Diaree; Dispepsie; Constipaţie; Greaţǎ Discomfort abdominal; Flatulenţǎ
Tulburǎri renale şi ale căilor urinare Disuria Retenţie urinarǎ (incluzând senzaţia de micţiune incompletă); tulburări de micţiune; Urinare dificilă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Erupţie; Uscăciune cutanată
Infecţii si infestǎri Infecţii ale căilor urinare
Tulburǎri generale şi la nivelul locului de administrare Obosealǎ
Tulburǎri hepatobiliare Valori crescute ale ALT; Valori crescute ale GGT mǎrit
Tulburǎri psihice Insomnie

*5 sau mai multe cazuri

În studiile clinice cu fesoterodinǎ, cazurile de creştere pronunţatǎ ale valorilor enzimelor hepatice au fost raportate cu frecvenţǎ de apariţie similară cu frecvenţa de apariţie în grupul placebo. Relaţia cu tratamentul cu fesoterodinǎ nu este clarǎ.

Au fost obţinute electrocardiograme de la 782 de pacienţi trataţi cu 4 mg, 785 trataţi cu 8 mg, 222 trataţi cu 12 mg fesoterodinǎşi 780 cu placebo. Mărimea intervalului corectat QT la pacienţii trataţi cu Fesoterodine nu a fost diferită faţǎ de cea observată la pacienţii trataţi cu placebo. Incidenţa ratelor de apariţie a QTc≥500ms peste valoarea de bazǎ sau creşterea QTc ≥60 ms este de 1,9%, 1,3%, 1,4% şi 1,5%, pentru Fesoterodine 4 mg, 8 mg, 12 mg şi respectiv placebo. Semnificaţia clinicǎ a acestor rezultate va depinde de factorii de risc şi susceptiblitatea fiecǎrui pacient (vezi. pct 4.4).

4.9 Supradozaj

Supradozajul cu medicamente antimuscarinice, incluzând fesoterodina, poate determina efecte
anticolinergice severe.
Tratamentul trebuie să fie simptomatic şi suportiv. În caz de supradozaj, este recomandatǎ
monitorizarea ECG; trebuie adoptate mǎsuri standard de susţinere pentru controlul alungirii
intervalului QT.
În studii clinice, fesoterodina a fost administratǎ în siguranţă în doze de pânǎ la 28 mg pe zi.

În caz de supradozaj al fesoterodinei, se practică lavajul gastric şi se administrează cǎrbunele activat.
Simptomele se trateazǎ dupǎ cum urmeazǎ:

 • Efecte anticolinergice centrale severe (de exemplu halucinaţii, stare de excitaţie severǎ) : se trateazǎ cu fiziostigminǎ
 • Convulsii sau stare de excitaţie pronunţatǎ : se trateazǎ cu benzodiazepine
 • Insuficienţa respiratorie : se instituie ventilaţie mecanică
 • Tahicardie: se trateazǎ cu beta-blocante
 • Retenţie urinarǎ: se trateazǎ prin cateterizare
 • Midriaza: se trateazǎ cu picǎturi oftalmice cu pilocarpinǎşi/sau plasarea pacientului într-o camerǎ întunecatǎ

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antispastice urinare, codul ATC: G04B D11.

Fesoterodina este un antagonist competitiv şi specific al receptorilor muscarinici. Este hidrolizat rapid şi extensiv de cǎtre esteraze plasmatice nespecifice în derivatul 5-hidroximetil, principalul sǎu metabolit activ, care este principalul compus activ farmacologic al fesoterodinei.

Eficacitatea dozelor fixe de fesoterodinǎ 4 mg şi 8 mg a fost evaluatǎ în douǎ studii de fazǎ 3, randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo, cu durata de 12 sǎptamâni. Au fost incluşi pacienţi femei (79%) şi bǎrbaţi (21%) cu o vârstǎ medie de 58 de ani (interval între 19 şi 91 de ani). Un total de 33% dintre pacienţi aveau ≥65 de ani şi 11% aveau ≥75 de ani.

Pacienţii trataţi cu fesoterodinǎ au avut reduceri medii semnificative statistic ale numărului de micţiuni per 24 de ore şi ale numǎrului episoadelor de incontinenţǎ urinară per 24 de ore la sfârşitul tratamentului, comparat cu placebo. La fel, rata de rǎspuns (% din pacienţi raportând starea lor ca fiind «mult îmbunǎtǎţitǎ » sau « îmbunǎtǎţitǎ » utilizând o Scalǎ de evaluare a beneficiului terapeutic alcǎtuitǎ din 4 puncte) a fost semnificativ mai mare comparativ cu placebo. Mai mult, fesoterodina a îmbunǎtǎţit modificarea medie a volumului eliminat per micţiune, şi modificarea medie a numǎrul zilelor cu continenţă păstrată pe sǎptǎmânǎ (vezi Tabelul 1 de mai jos).

Tabel 1: Valoarea medie a modificărilor faţă de valorile iniţiale la sfârşitul tratamentului pentru obiectivele primare şi secundare selectate

Studiu 1 Studiu 2
Parametru Placebo Fesoterodină 4 mg Fesoterodină 8 mg Comparator activ Placebo Fesoterodină 4 mg Fesoterodină 8 mg
Numǎrul micţiunilor per 24 de ore#
N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267
Valoare de bază 12,0 11,6 11,9 11,5 12,2 12,9 12,0
Modificare faţă de valoarea de bază -1,02 -1,74 -1,94 -1,69 -1,02 -1,86 -1,94
Valoarea p <0,001 <0,001 0,032 <0,001
Rata responsivilor (rǎspuns la tratament)#
N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267
Rata responsivilor 53,4% 74,7% 79,0% 72,4% 45,1% 63,7% 74,2%
Valoarea p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Numǎrul episoadelor de incontinenţă imperioasă per 24 de ore
N=211 N=199 N=223 N=223 N=205 N=228 N=218
Valoare de bază 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9
Modificare fată de la valoarea de bază -1,20 -2,06 -2,27 -1,83 -1,00 -1,77 -2,42
Valoarea p 0,001 <0,001 0,003 <0,001
Numǎrul zilelor cu continenţă păstrată pe sǎptamânǎ
N=211 N=199 N=223 N=223 N=205 N=228 N=218
Valoare de bază 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Modificare faţă de valoarea de bază 2,1 2,8 3,4 2,5 1,4 2,4 2,8
Valoarea p 0,007 <0,001 <0,001 <0,001
Volumul eliminat per micţionare (ml)
N=279 N=265 N=276 N=283 N=266 N=267 N=267
Valoarea de bază 150 160 154 154 159 152 156
Modificare faţă de valoarea de bază 10 27 33 24 8 17 33
Valoarea p <0,001 <0,001 0,150 <0,001

# obiective primare

Electrofiziologie cardiacǎ: Efectul fesoterodinei în doze de 4 mg şi 28 mg asupra intervalului QT a fost evaluat amǎnunţit într-un studiu de grup paralel, dublu-orb, randomizat, şi controlat cu placebo şi pozitiv (monofloxacinǎ 400 mg) cu tratament o datǎ pe zi pentru o perioadǎ de 3 zile la 261 subiecţi femei şi bǎrbaţi, cu vârste între 45 şi 65 de ani. Modificarea de la valorile de bază ale QTc, bazatǎ pe metoda corectatǎ Fridericia, nu a arǎtat nici o diferenţǎ între grupul cu tratament activ şi cel cu placebo.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorpţia Dupǎ administrare oralǎ, datoritǎ hidrolizei rapide şi extensive de cǎtre esteraze plasmatice nonspecifice, fesoterodina nu a fost detectatǎ în plasmǎ.

Biodisponibilitatea metabolitului activ este de 52%. Dupǎ administrarea oralǎ a unei singure doze sau a dozelor multiple de fesoterodinǎ de la 4 mg la 28 mg, concentraţiile metabolitului activ din plasmǎ sunt proporţionale cu doza. Concentraţia plasmatică maximă este atinsă dupǎ aproximativ 5 ore.

Concentraţii terapeutice se obţin dupǎ prima administrare de fesoterodinǎ. Nu se acumuleazǎ dupǎ administrarea de doze multiple.

Distribuţie Afinitatea metabolitului activ pentru proteinele din plasmǎ este scǎzutǎ, aproximativ 50% se leagă de albuminǎşi glicoproteina alfa-1-acidă. Volumul mediu de distribuţie a metabolitului activ la starea de echilibru dupǎ perfuzare intravenoasǎ este de 169 l.

Metabolizare Dupǎ administrare oralǎ, fesoterodina este hidrolizatǎ rapid şi extensiv în metabolitul sǎu activ. Metabolitul activ este mai departe metabolizat în ficat în metabolitul sǎu carboxi, carboxi-Ndesizopropil, şi N-desizopropil cu implicarea izoenzimelor CYP2D6 şi CYP3A4. Nici unul dintre aceşti metaboliţi nu contribuie semnificativ la activitatea antimuscarinicǎ a fesoterodinei. Valorile medii Cmax şi ASC ale metabolitului activ sunt mai mari de 1,7 şi respectiv 2 ori, la metabolizatorii lenţi ai substraturilor CYP2D6 comparativ cu metabolizatorii rapizi.

Eliminare Metabolizarea hepaticǎşi excreţia renalǎ contribuie semnificativ la eliminarea metabolitului activ. Dupǎ administrarea oralǎ de fesoterodinǎ, aproximativ 70% din doza administratǎ a fost recuperatǎ în urinǎ ca metabolit activ (16%), metabolit carboxilat (34%), metabolit carboxi-N-deizopropil (18%), sau metabolit N-desizopropil (1%), şi o cantitate mai micǎ (7%) a fost recuperatǎ din fecale. Timpul de înjumătăţire plasmatică orin eliminare a metabolitului activ este de aproximativ 7 ore dupa administrare oralăşi este limitat de rata de absorbţie.

Vârsta şi sexul Nu este recomandatǎ o ajustare a dozei pentru aceste subgrupe de pacienţi. Farmacocinetica fesoterodinei nu este influenţatǎ semnificativ de vârstǎşi sex.

Copii şi adolescenţi
Farmacocinetica fesoterodinei nu a fost evaluatǎ la acest grup de vârstă.

Insuficienţǎ renalǎ La pacienţii cu insuficienţǎ renalǎ uşoară sau moderată (GFR 30-80 ml/min), Cmax şi ASC ai metabolitului activ au crescut de 1,5 şi respectiv 1,8 ori, comparat cu subiecţii sǎnǎtoşi. La pacienţii cu insuficienţǎ renalǎ severǎ (GFR < 30 ml/min), Cmax şi ASC au crescut de 2,0 şi respectiv 2,3 ori.

Insufucienţǎ hepaticǎ La pacienţii cu insuficienţǎ hepaticǎ moderatǎ (Child Pugh B), Cmax şi ASC ai metabolitului activ au crescut de 1,4 şi respectiv 2,1 ori, în comparaţie cu subiecţii sǎnǎtoşi. Nu a fost studiatǎ farmacocinetica fesoterodinei la pacienţii cu insuficienţǎ hepaticǎ severǎ.

5.4 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea generalǎ, genotoxicitatea şi carcinogenitatea nu au evidenţiat reacţii relevante clinic, cu excepţia celor legate de efectul farmacologic al substanţei active. Studiile de reproducere au demonstrat embriotoxicitate minorǎ la doze apropiate de cele toxice materne (creşterea numǎrului mǎrit de resorpţii, pierderi pre-implantare şi post-implantare). S-a demonstrat cǎ în concentraţii supraterapeutice, metabolitul activ al fesoterodinei inhibǎ curentul de K+ în canalele clonate corepunzătoare genei umane ether-à-go-go (hERG) şi prelungeşte durata potenţialului de acţiune (repolarizare 70% şi 90%) în fibrele Purkinje izolate canine. Cu toate acestea, în teste efectuate la câini conştienţi, metabolitul activ nu a avut efect asupra intervalelor QT şi QTc la concentraţii plasmatice de cel puţin 33 de ori mai mari decât media concentraţiei plasmatice maxime libere la subiecţi umani care sunt metabolizatori rapizi şi de 21 de ori mai mari decât cea mǎsuratǎ la subiecţii care sunt metabolizatori lenţi prin CYP2D6, dupǎ administrarea unei doze zilnice de 8 mg de fesoterodinǎ.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului Xilitol Lactozǎ monohidrat Celulozǎ microcristalinǎ Hipromelozǎ Dibehenat de glicerol Talc

Film Alcool polivinilic Dioxid de titani (E171) Macrogol (3350) Talc Lecitinǎ de soia Lac de aluminiu indigo carmin (E132)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se pǎstra la temperaturi peste 25°C.
A se pǎstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele TOVIAZ 8 mg sunt ambalate în blistere din aluminiu-aluminiu în cutii conţinând 7, 14, 28, 56, 84 sau 98 comprimate. De asemenea, comprimatele TOVIAZ 4 mg pot fi ambalate şi în flacoane PEÎD conţinând 30 sau 90 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.7 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/386/006-010 EU/1/07/386/012 EU/1/07/386/015-016

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

20/04/2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich Mack Str. 35 89257 Illertissen Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

 • CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI
 • ALTE CONDIŢII

Nu este cazul.

Sistemul de farmacovigilenţǎ

Deţinǎtorul APP trebuie sǎ se asigure cǎ sistemul de farmacovigilenţǎ după cum este descris în versiunea 2.0 prezentată în Modulul 1.8.1. al Autorizaţiei de Punere pe Piaţă, existăşi este funcţional înainte şi în timp ce produsul este pe piaţă..

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A.ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

Cutie 4 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TOVIAZ 4 mg comprimate cu eliberare prelungatǎ fumarat de fesoterodinǎ

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 comprimat conţine fumarat de fesoterodinǎ 4 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactozǎşi lecitinǎ de soia: vezi prospectul pentru mai multe informaţii

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

7 comprimate cu eliberare prelungitǎ 14 comprimate cu eliberare prelungitǎ 28 comprimate cu eliberare prelungitǎ 56 comprimate cu eliberare prelungitǎ 84 comprimate cu eliberare prelungitǎ 98 comprimate cu eliberare prelungitǎ

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Ambalaj sigilat
A nu se utiliza dacă ambalajul a fost deschis.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se pǎstra la temperaturi peste 25°C.
A se pǎstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/386/001 7 comprimate
EU/1/07/386/002 14 comprimate
EU/1/07/386/003 28 comprimate
EU/1/07/386/004 56 comprimate
EU/1/07/386/005 98 comprimate
EU/1/07/386/011 84 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

TOVIAZ 4 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Etichetarea blisterului 4 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TOVIAZ 4 mg comprimate cu eliberare prelungitǎ fumarat de fesoterodinǎ

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbǎtǎ Duminicǎ

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

Ambalaj primar flacon PEÎD - 4 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TOVIAZ 4 mg comprimate cu eliberare prelungatǎ fumarat de fesoterodinǎ

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 comprimat conţine fumarat de fesoterodinǎ 4 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactozǎşi lecitinǎ de soia: vezi prospectul pentru mai multe informaţii

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

30 comprimate cu eliberare prelungitǎ 90 comprimate cu eliberare prelungitǎ

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se pǎstra la temperaturi peste 25°C.
A se pǎstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

29

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/386/013 30 comprimate
EU/1/07/386/014 90 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

Cutie 8 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TOVIAZ 8 mg comprimate cu eliberare prelungatǎ fumarat de fesoterodinǎ

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 comprimat conţine fumarat de fesoterodinǎ 8 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactozǎşi lecitinǎ de soia: a se vedea prospectul pentru mai multe informaţii

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

7 comprimate cu eliberare prelungitǎ 14 comprimate cu eliberare prelungitǎ 28 comprimate cu eliberare prelungitǎ 56 comprimate cu eliberare prelungitǎ 84 comprimate cu eliberare prelungitǎ 98 comprimate cu eliberare prelungitǎ

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Ambalaj sigilat
A nu se utiliza dacă ambalajul a fost deschis.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se pǎstra la temperaturi peste 25°C.
A se pǎstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/386/006 7 comprimate
EU/1/07/386/007 14 comprimate
EU/1/07/386/008 28 comprimate
EU/1/07/386/009 56 comprimate
EU/1/07/386/010 98 comprimate
EU/1/07/386/012 84 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

TOVIAZ 8 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Etichetarea blisterului 8 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TOVIAZ 8 mg comprimate cu eliberare prelungitǎ fumarat de fesoterodinǎ

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbǎtǎ Duminicǎ

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

Ambalaj primar flacon PEÎD - 8 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TOVIAZ 8 mg comprimate cu eliberare prelungatǎ fumarat de fesoterodinǎ

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 comprimat conţine fumarat de fesoterodinǎ 8 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactozǎşi lecitinǎ de soia: vezi prospectul pentru mai multe informaţii

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

30 comprimate cu eliberare prelungitǎ 90 comprimate cu eliberare prelungitǎ

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se pǎstra la temperaturi peste 25°C.
A se pǎstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

34

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/386/015 30 comprimate
EU/1/07/386/016 90 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

TOVIAZ 4 mg comprimate cu eliberare prelungitǎ
TOVIAZ 8 mg comprimate cu eliberare prelungitǎ

fumarat de fesoterodinǎ

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este TOVIAZ şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să luaţi TOVIAZ
 3. Cumsă luaţi TOVIAZ
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează TOVIAZ
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE TOVIAZ ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

TOVIAZ este un medicament numit antimuscarinic, care reduce activitatea vezicii urinare hiperactive şi tratează simptomele acestei afecţiuni.

TOVIAZ este utilizat pentru tratamentul simptomelor de hiperactivitate a vezicii urinare, cum sunt:

 • incapacitatea de a controla momentul în care vǎ goliţi vezica urinarǎ (numitǎ incontinenţǎ imperioasă)
 • nevoia urgentă de a urinara fǎrǎ avertisment prealabil (micţionare imperioasă)
 • nevoia de a vǎ goli vezica urinarǎ mai des decât obişnuiţi (numitǎ polakiurie)

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI TOVIAZ

Nu luaţi TOVIAZ dacǎ:

 • Sunteţi alergic (hipersensibil) la fesoterodinǎ, la alune sau soia, sau la oricare dintre celelalte componente ale TOVIAZ (vezi pct. 2, „Informaţii importante privind unele componente ale TOVIAZ”)
 • Nu puteţi sǎ vă goliţi vezica urinarǎ complet (retenţie urinarǎ)
 • Stomacul dumneavoastrǎ se goleşte încet (retenţie gastricǎ)
 • Suferiţi de o afecţiune a ochiului numită glaucom cu unghi îngust (presiune intraocularǎ mare), care nu este controlat terapeutic
 • Aveţi o slǎbiciune exagerată a muşchilor (miastenia gravis)
 • Aveţi ulceraţie şi inflamare a colonului (colitǎ ulcerativǎ severǎ)
 • Aveti un colon neobişnuit de larg sau dilatat (megacolon toxic)
 • Aveţi probleme hepatice severe

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi TOVIAZ

Fesoterodina poate sǎ nu fie întodeauna potrivitǎ pentru dumneavoastrǎ. Discutaţi cu medicul dumneavoastrǎ înainte sǎ luaţi TOVIAZ, dacǎ vă aflaţi în oricare dintre urmǎtoarele situaţii:

 • Aveţi dificultǎţi în golirea completă a vezicii urinare
 • Aţi avut vreodatǎ tranzit instestinal redus sau suferiţi de constipaţie severǎ
 • Urmaţi tratament pentru o boalǎ de ochi numitǎ glaucom cu unghi îngust
 • Aveţi probleme severe de rinichi sau ficat, poate fi necesar ca medicul dumneavoastrǎ sǎ vǎ adapteze doza
 • Aveţi o boalǎ numitǎ neuropatie autonomǎ pe care aţi sesizat-o în urma simptomelor cum ar fi modificări ale valorilor tensiunii arteriale sau tulburǎri ale intestinelor sau funcţiilor sexuale
 • Aveţi o tulburare gastrointestinalǎ care vǎ afecteazǎ tranzitul intestinal sau/şi digestia
  • Aveţi senzaţie de arsură în capul pieptului sau eructaţii.
  • Probleme cardiace: Discutaţi cu medicul dumneavoastrǎ dacǎ vă aflaţi în oricare dintre urmǎtoarele situaţii
 • Aveţi o anomalie EKG (traseul inimii) cunoscutǎ ca prelungire a intervalului QT, sau luaţi orice medicament, cunoscut sǎ prelungeascǎ intervalul QT
 • Aveţi o frecvenţă redusă a bătăilor inimii (bradicardie)
 • Suferiţi de o boalǎ cardiacǎ cum ar fi ischemie miocardicǎ (irigare sanguinǎ redusǎ a muşchiului inimii), dereglǎri ale frecvenţei normale a bătăilor inimii sau insuficienţǎ cardiacǎ.
 • Aveţi o cantitate de potasiu anormal de scǎzută în sânge

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Medicul dumneavoastrǎ vǎ va informa dacǎ puteţi sau nu lua TOVIAZ împreunǎ cu alte medicamente.

Vǎ rugǎm sǎ informaţi medicul dumneavoastrǎ dacǎ luaţi oricare dintre urmǎtoarele medicamente. Tratamentul concomitent cu fesoterodinǎ poate duce la agravarea şi creşterea frecvenţei reacţiilor adverse, cum ar fi uscăciunea gurii, constipaţie, dificultate în a vǎ goli complet vezica urinarǎ sau somnolenţa.

 • medicamente conţinând substanţa activǎ amantadinǎ (utilizate în tratamentul bolii Parkinson)
 • anumite medicamente utilizate pentru stimularea tranzitului intestinal sau sǎ uşureze spasmeleşi crampele gastrice şi sǎ previnǎ rǎul de mişcare.
  • anumite medicamente utilizate în tratamentul bolilor psihice.
  • Vǎ rugǎm de asemenea sǎ informaţi medicul dumneavoastrǎ dacǎ luaţi oricare dintre urmǎtoarele medicamente
 • medicamente care conţin oricare dintre urmǎtoarele substanţe active şi care pot accentua descompunerea fesoterodinei şi ca urmare scǎderea efectelor sale: Sunǎtoare (preparat vegetal), rifampicinǎ (utilizată pentru tratamentul infecţiilor bacteriene), carbamazepinǎ, fenitoinǎşi fenobarbital (utilizat, printe altele, în tratamenul epilepsiei)
 • medicamente care conţin oricare dintre urmǎtoarele substanţe active şi care pot creşte concentraţia fesoterodinei din sânge: itraconazol sau ketoconazol (utilizate în tratamentul infecţiilor fungice), ritonavir, atazanavir, indinavir, saquinavir sau nelfinavir (medicamente antivirale utilizate în tratamentul HIV), claritromicinǎ sau telitromicinǎ (utilizate în tratamentul infecţiilor bacteriene) şi nefazodonǎ (utilizatǎ în tratamentul depresiei)
 • medicamente care conţin oricare dintre urmǎtoarele substanţe active şi care pot creşte uşor concentraţia fesoterodinei din sânge: amprenavir sau fosamprenavir (medicamente antivirale utilizate în tratamentul HIV), fluconazol (utilizat în tratamentul infecţiilor fungice), eritromicinǎ (utilizat în tratamentul infecţiilor bacteriale), aprepitant (medicament utilizat în prevenirea greţei), diltiazem şi verapamil (medicamente utilizate în tratamentul anginei pectorale şi al tensiunii arteriale ridicate)
 • medicamente care conţin ca substanţǎ activǎ metadona (utilizată în tratamentul durerii severe sau al problemelor legate de toxicomanie)

Utilizarea TOVIAZ cu alimente şi băuturi

TOVIAZ poate fi luat cu sau fǎrǎ alimente. Cu toate acestea, sucul de grepfrut treuie evitat deoarece poate modifica efectul medicamentului.

Sarcina şi alăptarea

Nu luaţi TOVIAZ dacǎ sunteţi gravidă, deoarece efectele fesoterodinei asupra sarcinii şi fătului nu sunt cunoscute. Vǎ rugǎm sǎ informaţi medicul dumneavoastrǎ dacǎ sunteţi gravidăsau intenţionaţi sǎ deveniţi gravidă.

Nu se cunoaşte dacǎ fesoterodina este excretată în laptele uman; de aceea, alǎptarea nu este recomandatǎ în timpul tratamentului cu TOVIAZ.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

TOVIAZ poate determina vedere înceţoşatǎ, ameţeli, şi somnolenţǎ. Dacǎ manifestaţi oricare dintre aceste simptome nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale TOVIAZ

TOVIAZ conţine lactozǎ Dacă medicul dumneavoastrǎ v-a atenţionat cǎ aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua a acest medicament. TOVIAZ conţine ulei de soia. Dacǎ sunteţi alergic(ǎ) la arahide sau soia, nu utilizaţi acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI TOVIAZ

Luaţi întotdeauna TOVIAZ exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza iniţialǎ recomandatǎ de TOVIAZ este de un comprimat de 4 mg pe zi. În funcţie de modul în care răspundeţi la acest medicament, medicul vă poate prescrie o doză mai mare; un comprimat de 8 mg pe zi

Comprimatul trebuie înghiţit întreg, cu un pahar cu apǎ. Nu mestecaţi comprimatul.

Pentru a vă aminti mai uşor să luaţi TOVIAZ, aţi putea încerca să luaţi acest medicament în fiecare zi la aceeaşi oră.

Dacă luaţi mai mult TOVIAZ decât trebuie

Dacă aţi luat mai multe comprimate decât v-au fost recomandate sau dacă altcineva ia din greşeală comprimatele dumneavoastră, adresaţ-vă imediat medicul sau mergeţi la spital. Arătaţi-le ambalajul comprimatelor.

Dacă uitaţi să luaţi TOVIAZ

Dacǎ uitaţi să luaţi un comprimat, administraţi-l imediat ce vǎ amintiţi, dar nu luaţi mai mult de un comprimat pe zi. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat.

Dacă încetaţi să luaţi TOVIAZ

Nu încetaţi să luaţi TOVIAZ fără a discuta cu medicul dumneavoastră, deoarece simptomele de vezică urinară hiperactivă pot reapărea sau se pot agrava odată ce încetaţi să luaţi TOVIAZ.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, TOVIAZ poate provoca reacţii adverse, cu toate că acestea nu apar la toate
persoanele.

Reacţii adverse foarte frecvente (care apar la mai mult de 1 din 10 pacienţi)
Este posibil să apară uscăciunea gurii. De regulă, această reacţie este uşoară sau moderată. Aceasta
poate duce la o creştere a riscului de apariţie a cariilor dentare. De aceea, trebuie sa vǎ spǎlaţi pe dinţi
în mod regulat, de douǎ ori pe zi, cu pastǎ de dinţi ce conţine fluor.

Reacţii adverse frecvente (care apar la 1 din 100 pacienţi până la 1 din 10 pacienţi)

 • uscăciunea ochilor
 • constipaţie
 • probleme în digerarea alimentelor (dispepsia)
 • eforturi sau dureri în timpul urinării (disuria)
 • ameţeli
 • dureri de cap
 • dureri de stomac
 • diaree
 • senzaţie de rău (greaţǎ)
 • tulburări ale somnului (insomnie)
  • uscăciunea gâtului
  • Reacţii adverse mai puţin frecvente (care apar la 1 din 1000 până la 1 din 100 pacienţi)
 • infecţii la nivelul tractului urinar
 • somnolenţǎ
 • dificultăţi de percepere a gustului (disgeuzie)
 • vertij
 • erupţie pe piele
 • piele uscată
 • senzaţie de disconfort în stomac
 • gaze intestinale (flatulenţǎ)
 • dificultate în a vă goli complet vezica urinarǎ (retenţie urinarǎ)
 • întârziere la eliminarea urinei (dificultate la iniţierea jetului urinar) • obosealǎ extermă
 • creşterea frecvenţei bătăilor inimii (tahicardie)
 • probleme de ficat
 • tuse
 • uscăciunea nasului
 • durere de gât

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TOVIAZ

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi TOVIAZ după data de expirare înscrisă pe cutie şi blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se pǎstra la temperaturi peste 25°C.

A se pǎstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine TOVIAZ

• Substanţa activă este fumarat de fesoterodinǎ.

TOVIAZ 4 mg

1 comprimat cu eliberare prelungitǎ conţine fumarat de fesoterodinǎ 4 mg, echivalent cu fesoterodinǎ 3,1 mg.

TOVIAZ 8 mg

1 comprimat cu eliberare prelungitǎ conţine fumarat de fesoterodinǎ 8 mg, echivalent cu fesoterodinǎ 6,2 mg.

• Celalte componente sunt:
Nucleu: xilitol, lactozǎ monohidrat, celulozǎ monocristalinǎ, hipromelozǎ, dibehenat de glicerol, talc.
Film: alcool polivinilic, dioxid de titan, macrogol, talc, lecitinǎ de soia, lac de aluminiu indigo carmin
(E132)

Cum arată TOVIAZ şi conţinutul ambalajului

Comprimatele cu eliberare prelungitǎ TOVIAZ 4 mg sunt de culoare albastru deschis, ovale, cu ambele feţe curbate spre exterior, filmate şi având imprimat pe una din feţe literele „FS”.

Comprimatele cu eliberare prelungitǎ TOVIAZ 8 mg sunt de culoare albastrǎ, ovale, cu ambele feţe curbate spre exterior, filmate şi având imprimat pe una din feţe literele „FT”.

TOVIAZ este disponibil în cutii cu blistere conţinând 7, 14, 28, 56, 84 şi 98 comprimate cu eliberare prelungitǎ. Suplimentar, TOVIAZ este disponibil în flacoane PEÎD conţinând 30 sau 90 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

Producătorul

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich Mack Str. 35 89257 Illertissen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer s.r.o.
Tel: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Tel: +372 6 405 328

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E. Τηλ: +30 210 6785800

España

Pfizer S.A.
Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free) Tel: +44 (0)1304 616161

Ísland

Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Italia

Pfizer Italia S.r.l. Tel: +39 06 33 18 21

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.
Tel.: + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel: + 356 21 22 01 74

Nederland

Pfizer bv Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Κύπρος Sverige

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD Pfizer AB Τηλ: +35722818087 Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL, filiāle Latvijā Pfizer Limited Tel: +371 670 35 775 Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.