CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

INVEGA 6mg
Denumire INVEGA 6mg
Descriere INVEGA este indicat în tratamentul schizofreniei.
Denumire comuna internationala PALIPERIDONUM
Actiune terapeutica ANTIPSIHOTICE ALTE ANTIPSIHOTICE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate eliberare prelungita
Concentratia 6mg
Ambalaj Cutiex 28 compr.elib.prel. (blister PVC/PCTFE/Al)
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC N05AX13
Firma - Tara producatoare JANSSEN-CILAG SPA - ITALIA
Autorizatie de punere pe piata JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV - BELGIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre INVEGA 6mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> INVEGA 3mg Comprimate eliberare prelungita, 3mg >> INVEGA 6mg Comprimate eliberare prelungita, 6mg
Prospect si alte informatii despre INVEGA 6mg, comprimate eliberare prelungita       

ANEXA 1
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INVEGA 6 mg comprimate cu eliberare prelungită

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine paliperidonă 6 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat cu eliberare prelungită

Comprimate albe tristratificate de formă cilindrică inscripţionate cu „PAL 6”

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

INVEGA este indicat în tratamentul schizofreniei.
INVEGA este indicat pentru tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburările schizoafective. Nu a fost demonstrat efectul asupra simptomelor depresive.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi
INVEGA se administrează pe cale orală.
Administrarea INVEGA trebuie standardizată în relaţie cu ingestia de alimente (vezi pct. 5.2). Pacientul trebuie instruit să ia INVEGA fie întotdeauna în condiţii de repaus alimentar, fie întotdeauna cu micul dejun şi să nu alterneze între administrarea în condiţii de repaus alimentar şi administrarea în timpul mesei.

Schizofrenie
Doza recomandată de INVEGA pentru tratamentul schizofreniei este de 6 mg, o dată pe zi, administrată dimineaţa. Nu este necesară titrarea iniţială a dozei. Unii pacienţi pot beneficia de doze mai mici sau mai mari în limitele recomandate, de 3 mg până la 12 mg, o dată pe zi. Ajustarea dozelor, dacă este indicată, trebuie să se facă numai după reevaluarea clinică. Când sunt indicate creşteri ale dozei, se recomandă creşteri de 3 mg pe zi şi, în general, la intervale mai mari de 5 zile.

Tulburare schizoafectivă Doza recomandată de INVEGA pentru tratamentul tulburării schizoafective este de 6 mg, o dată pe zi, administrată dimineaţa. Nu este necesară titrarea iniţială a dozei. Unii pacienţi pot beneficia de doze mai mari în limitele recomandate de 6 mg până la 12 mg, o dată pe zi. Ajustarea dozelor, dacă este indicată, trebuie să se facă numai după reevaluarea clinică. Când sunt indicate creşteri ale dozei, se recomandă creşteri de 3 mg pe zi şi, în general, la intervale mai mari de 4 zile. Nu a fost studiată menţinerea efectului.

Comprimatele INVEGA trebuie înghiţite întregi, cu lichide, şi nu trebuie mestecate, împărţite sau zdrobite. Substanţa activă este conţinută într-un înveliş neabsorbabil conceput să elibereze substanţa activă într-un ritm controlat. Învelişul comprimatului, împreună cu componentele insolubile ale nucleului, sunt eliminate din organism; pacienţii nu trebuie să se îngrijoreze dacă observă ocazional în scaunul lor ceva ce seamănă cu un comprimat.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară nicio ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată. Deoarece INVEGA nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, se recomandă prudenţă la aceşti pacienţi.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Pentru pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei ≥ 50 şi < 80 ml/min), doza iniţială recomandată de INVEGA este de 3 mg o dată pe zi. Doza poate fi crescută la 6 mg o dată pe zi pe baza răspunsului clinic şi tolerabilităţii.

Pentru pacienţii cu insuficienţă renală moderată până la severă (clearance-ul creatininei ≥ 10 şi < 50 ml/min), doza iniţială recomandată de INVEGA este de 1,5 mg în fiecare zi care poate fi crescută la 3 mg o dată pe zi, după reevaluare clinică. Deoarece INVEGA nu a fost studiat la pacienţii cu clearance-ul creatininei sub 10 ml/min, utilizarea sa nu se recomandă la aceşti pacienţi.

Vârstnici

Recomandările de dozaj pentru pacienţii vârstnici cu funcţie renală normală (≥ 80 ml/min) sunt aceleaşi ca pentru adulţii cu funcţie renală normală. Totuşi, deoarece pacienţii vârstnici pot prezenta o diminuare a funcţiei renale, pot fi necesare ajustări ale dozei în funcţie de starea funcţiei renale a acestora (vezi mai sus Pacienţi cu insuficienţă renală). INVEGA trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii vârstnici cu demenţăşi cu factori de risc pentru accident vascular cerebral (vezi pct. 4.4). Nu au fost studiate siguranţa şi eficacitatea INVEGA la pacienţii cu vârsta > 65 de ani cu tulburări schizoafective.

Copii şi adolescenţi

Schizofrenie şi tulburări schizoafective: nu există o utilizare relevantă a INVEGA la copii cu vârsta mai mică de 12 ani. Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea INVEGA la copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani: nu există date disponibile.

Alte grupe speciale de pacienţi

Nu este recomandată nici o ajustare a dozei pe baza sexului, apartenenţei etnice sau statutului de fumător. (Pentru femeile gravide şi perioada de alăptare, vezi pct. 4.6).

Trecerea la alte medicamente antipsihotice

Nu există date colectate în mod sistematic care să se refere în mod specific la trecerea pacienţilor de la INVEGA la alte medicamente antipsihotice. Datorită profilelor farmacodinamice şi farmacocinetice diferite ale medicamentelor antipsihotice, este necesară supravegherea medicală atunci când trecerea la un alt medicament antipsihotic este considerată adecvată din punct de vedere medical.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, risperidonă, sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii cu tulburare schizoafectivă trataţi cu paliperidonă trebuie să fie monitorizaţi cu atenţie pentru a identifica posibila transformare a simptomelor maniacale în simptome depresive.

Intervalul QT

Este necesară prudenţă când INVEGA este prescris la pacienţi cunoscuţi cu boli cardiovasculare sau cu antecedente familiale de interval QT prelungit, precum şi la utilizarea concomitentă cu alte medicamente despre care se crede că prelungesc intervalul QT.

Sindromul neuroleptic malign

La utilizarea paliperidonei, a fost raportată apariţia sindromului neuroleptic malign (SNM), caracterizat prin hipertermie, rigiditate musculară, labilitate vegetativă, alterarea stării de conştienţă, şi concentraţii plasmatice crescute de creatin fosfokinază. Semnele clinice suplimentare pot include mioglobinuria (rabdomioliză) şi insuficienţa renală acută. Dacă un pacient prezintă semne sau simptome care indică SNM trebuie întrerupte toate antipsihoticele, inclusiv INVEGA.

Diskinezia tardivă

Medicamentele cu proprietăţi de antagonist al receptorilor dopaminergici au fost asociate cu inducerea diskineziei tardive caracterizată prin mişcări involuntare, ritmice, predominant ale limbii şi/sau ale feţei. Dacă apar semne şi simptome ale diskineziei tardive, trebuie luată în considerare întreruperea administrării tuturor medicamentelor antipsihotice, inclusiv INVEGA.

Hiperglicemia

În studiile clinice cu INVEGA au fost raportate cazuri rare de reacţii adverse referitoare la glucoză, de exemplu creşterea glicemiei. Se recomandă o monitorizare clinică adecvată la pacienţii diabetici sau la pacienţii cu factori de risc pentru apariţia unui diabet zaharat.

Hipotensiune arterială ortostatică

Paliperidona poate induce hipotensiune arterială ortostatică la unii pacienţi pe baza activităţii sale alfablocante. Pe baza datelor colectate din trei studii clinice placebo-controlate, cu durata de 6 săptămâni, cu doză fixă, efectuate cu INVEGA (3, 6, 9 şi 12 mg), hipotensiunea arterială ortostatică a fost raportată de 2,5% dintre subiecţii trataţi cu INVEGA, comparativ cu 0,8% dintre subiecţii la care s-a administrat placebo. INVEGA trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cunoscuţi cu boli cardiovasculare (de exemplu insuficienţă cardiacă, infarct miocardic sau ischemie miocardică, tulburări de conducere), boli cerebrovasculare sau stări clinice care predispun pacientul la hipotensiune arterială (de exemplu deshidratare şi hipovolemie).

Crize convulsive

INVEGA trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu antecedente de crize convulsive sau alte stări clinice cu potenţial de scădere a pragului de declanşare a crizelor.

Potenţialul de obstrucţie gastro-intestinală

Deoarece comprimatul de INVEGA este nedeformabil şi nu-şi modifică în mod apreciabil forma în tractul gastro-intestinal, INVEGA nu trebuie administrat în mod obişnuit la pacienţi cu stenoze gastrointestinale severe preexistente (patologice sau iatrogene) sau la pacienţii cu disfagie ori cu dificultăţi semnificative în înghiţirea comprimatelor. Au fost raportări rare de simptome obstructive, la pacienţii cu stricturi cunoscute, în asociere cu ingestia de medicamente în forme farmaceutice cu eliberare controlată, nedeformabile. Datorită formei farmaceutice, cu eliberare controlată, INVEGA trebuie să utilizat numai la pacienţii care sunt capabili să înghită comprimatul întreg.

Situaţii clinice cu scurtarea timpului de tranzit gastro-intestinal

Situaţiile clinice care duc la scurtarea timpului de tranzit gastro-intestinal, de exemplu boli asociate cu diaree cronică severă, pot avea ca rezultat o absorbţie redusă a paliperidonei.

Insuficienţa renală

Concentraţiile plasmatice de paliperidonă sunt crescute la pacienţii cu insuficienţă renalăşi, de aceea, poate fi necesară ajustarea dozei la unii pacienţi (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Nu sunt disponibile date referitoare la pacienţii cu un clearance al creatininei sub 10 ml/min. Paliperidona nu trebuie utilizată la pacienţii cu un clearance al creatininei sub 10 ml/min.

Insuficienţa hepatică

Nu sunt disponibile date referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa C în clasificarea Child-Pugh). Se recomandă prudenţă dacă paliperidona este utilizată la aceşti pacienţi.

Pacienţi vârstnici cu demenţă

INVEGA nu a fost studiat la pacienţii vârstnici cu demenţă. Experienţa câştigată cu risperidonă este considerată valabilăşi pentru paliperidonă.

Mortalitate generală

Într-o meta-analiză a 17 studii clinice controlate, pacienţii vârstnici cu demenţă trataţi cu alte medicamente antipsihotice atipice, inclusiv risperidonă, aripiprazol, olanzapinăşi quetiapină au avut un risc crescut de mortalitate în comparaţie cu placebo. În cazul celor trataţi cu risperidonă, mortalitatea a fost de 4% în comparaţie cu 3,1% pentru placebo.

Reacţii adverse cerebrovasculare

Un risc crescut de aproximativ 3 ori de apariţie a reacţiilor adverse cerebrovasculare, a fost observat în studiile clinice randomizate, controlate placebo la bolnavi cu demenţă cărora li s-au administrat unele medicamente antipsihotice atipice, inclusiv risperidonă, aripiprazol şi olanzapină. Mecanismul responsabil de acest risc crescut este necunoscut. INVEGA trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii vârstnici cu demenţă care prezintă factori de risc pentru accidente vasculare cerebrale.

Boala Parkinson şi demenţa cu corpi Lewy

Medicii trebuie să evalueze riscurile posibile faţă de beneficiile aşteptate când prescriu INVEGA pacienţilor cu boală Parkinson sau demenţă cu corpi Lewy (DCL) pentru că ambele grupuri pot avea un risc crescut de apariţie a sindromului neuroleptic malign, precum şi o sensibilitate crescută la medicamente antipsihotice. Manifestările acestei sensibilităţi crescute pot cuprinde confuzia, sedarea, instabilitate posturală cu căderi frecvente, adăugate simptomelor extrapiramidale.

Priapism

S-a raportat că medicamente antipsihotice (inclusiv risperidona) cu efecte blocante alfa-adrenergice induc priapism. În cursul supravegherii după punerea pe piaţă, priapismul a fost, de asemenea, raportat în cazul utilizării paliperidonei, care este metabolitul activ al risperidonei. Pacienţii trebuie informaţi să solicite de urgenţă asistenţă medicală, dacă priapismul nu s-a remis în decurs de 3-4 ore.

Reglarea temperaturii corporale

O alterare a capacităţii organismului de a reduce temperatura corporală centrală a fost atribuită medicamentelor antipsihotice. Se recomandă o atenţie corespunzătoare când INVEGA se prescrie pacienţilor care vor fi expuşi situaţiilor care pot contribui la o temperatură corporală centrală crescută, de exemplu exerciţiul fizic intens, expunerea la căldură excesivă, administrarea concomitentă de medicamente cu activitate anticolinergică, sau deshidratării.

Tromboembolism venos

În utilizarea medicamentelor antipsihotice s-au raportat cazuri de tromboembolism venos (TEV). Deoarece pacienţii trataţi cu medicamente antipsihotice au adesea factori de risc dobândiţi pentru TEV, toţi factorii de risc pentru TEV trebuie identificaţi înainte şi în cursul tratamentului cu INVEGA şi trebuie luate măsuri de profilaxie.

Efectul antiemetic

Un efect antiemetic a fost observat în studiile preclinice cu paliperidonă. Dacă apare la om, acest efect poate masca semne şi simptome de supradozaj cu unele medicamente sau ale unor situaţii clinice precum obstrucţie intestinală, sindromul Reye şi tumori cerebrale.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Se recomandă prudenţă la prescrierea INVEGA cu medicamente despre care se cunoaşte că prelungesc intervalul QT, de exemplu antiaritmice din clasa IA (de exemplu chinidina, disopiramida) şi antiaritmice din clasa III (de exemplu amiodarona, sotalolul) unele antihistaminice, alte medicamente antipsihotice şi unele antimalarice (de exemplu mefloquina).

Potenţialul INVEGA de a influenţa modul de acţiune al altor medicamente

Nu se anticipează ca paliperidona să determine interacţiuni farmacocinetice importante cu medicamente care sunt metabolizate de izoenzimele citocromului P-450. Studiile in vitro arată că paliperidona nu este un inductor al activităţii CYP1A2.

Datorită efectelor prinicipale ale paliperidonei asupra activităţii SNC (vezi pct. 4.8), INVEGA trebuie utilizat cu prudenţă în asociere cu alte medicamente care acţionează la nivel central, de exemplu anxiolitice, cele mai multe antipsihotice, hipnotice, opiacee etc. ori cu alcoolul etilic.

Paliperidona poate antagoniza efectul produs de levodopa şi alţi agonişti dopaminergici. Dacă această asociere este considerată necesară, în mod deosebit în stadiul final al bolii Parkinson, atunci trebuie prescrisă cea mai mică doză eficace din fiecare tratament.

Datorită potenţialului de a induce hipotensiune arterială ortostatică (vezi pct. 4.4), un efect aditiv poate fi observat când INVEGA este administrat cu alte medicamente care au acest potenţial, de exemplu alte antipsihotice, antidepresive triciclice.

Se recomandă prudenţă dacă paliperidona este asociată cu alte medicamente recunoscute că scad pragul de declanşare al crizelor convulsive (de exemplu fenotiazine sau butirofenone, clozapină, antidepresive triciclice sau ISRS, tramadol, mefloquină etc).

Chiar dacă nu au fost efectuate studii asupra interacţiunii dintre INVEGA şi litiu, este puţin probabilă apariţia unei interacţiuni farmacocinetice între acestea.

Administrarea concomitentă a 12 mg INVEGA o dată pe zi cu valproatul de sodiu comprimate cu eliberare prelungită (500 mg până la 2000 mg o dată pe zi) nu a afectat farmacocinetica stării de echilibru a valproatului de sodiu. Administrarea concomitentă a INVEGA cu valproatul de sodiu comprimate cu eliberare prelungită a crescut expunerea la paliperidonă (vezi mai jos).

Potenţialul altor medicamente de a influenţa modul de acţiune al INVEGA Studiile in vitro indică faptul că CYP2D6 şi CYP3A4 pot fi implicate într-un grad minim în metabolizarea paliperidonei, dar nu există niciun indiciu, nici in vitro, nici in vivo, că aceste izoenzime joacă un rol semnificativ în metabolizarea paliperidonei. Administrarea concomitentă de INVEGA cu paroxetină, un puternic inhibitor al CYP2D6, nu a arătat niciun efect semnificativ clinic asupra farmacocineticii paliperidonei. Studiile in vitro au demonstrat că paliperidona este un substrat pentru glicoproteina P (P-gp).

Administrarea concomitentă de INVEGA o dată pe zi cu carbamazepină 200 mg de două ori pe zi a produs o scădere de aproximativ 37% a Cmax şi ASC medii ale paliperidonei la starea de echilibru. Această scădere este determinată, într-o măsură substanţială, de o creştere de 35% a clearance-ului renal, probabil ca rezultat al unei inducţii a P-gp renale de către carbamazepină. O scădere minoră a cantităţii de substanţă activă excretată nemodificată în urină sugerează existenţa unui efect redus asupra metabolizării prin intermediul CYP sau biodisponibilităţii paliperidonei în cursul administrării concomitente cu carbamazepină. Reduceri mai mari ale concentraţiilor plasmatice de paliperidonă ar putea apare la doze mai mari de carbamazepină. La iniţierea tratamentului cu carbamazepină, doza de INVEGA trebuie re-evaluatăşi, dacă este necesar, mărită. Invers, la întreruperea tratamentului, doza de INVEGA trebuie re-evaluatăşi, dacă este necesar, redusă. Sunt necesare 2-3 săptămâni pentru a obţine inducţia completăşi la întreruperea administrării inductorului efectul se stinge într-o perioadă similară. Alte medicamente sau preparate fitoterapeutice care sunt inductori, de exemplu rifampicina şi sunătoarea (Hypericum perforatum) pot avea efecte similare asupra paliperidonei.

Medicamentele care modifică durata tranzitului gastro-intestinal pot afecta absorbţia paliperidonei, de exemplu metoclopramida.

Administrarea concomitentă a unei doze unice de INVEGA 12 mg cu valproat de sodiu comprimate cu eliberare prelungită (două comprimate de 500 mg o dată pe zi) a dus la o creştere de aproximativ 50% a Cmax şi ASC a paliperidonei. Trebuie luată în considerare, după o evaluare clinică, diminuarea dozei de INVEGA când acesta este administrat concomitent cu valproatul de sodiu.

Utilizarea concomitentă de INVEGA cu risperidonă

Utilizarea concomitentă de INVEGA cu risperidonă nu este recomandată, deoarece paliperidona este metabolitul activ al risperidonei şi asocierea celor două poate duce la o expunere suplimentară la paliperidonă.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate rezultate din utilizarea paliperidonei în cursul sarcinii. Paliperidona nu a fost teratogenă în studiile la animale, dar au fost observate alte tipuri de toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Nou-născuţii expuşi la medicamente antipsihotice (inclusiv paliperidonă) în timpul celui de-al treilea trimestru de sarcină au risc de reacţii adverse, incluzând simptome extrapiramidale şi/sau de întrerupere, care pot varia după naştere din punct de vedere al severităţii şi duratei. S-au raportat agitaţie, hipertonie, hipotonie, tremor, somnolenţă, insuficienţă respiratorie sau tulburări de alimentare. Prin urmare, nou-născuţii trebuie monitorizaţi cu atenţie. INVEGA nu trebuie utilizat în cursul sarcinii, decât când este absolut necesar. Dacă întreruperea tratamentului în cursul sarcinii este necesară, nu trebuie făcută brusc.

Paliperidona este excretată în lapte în cantitate suficientă pentru a produce efecte la sugar, atunci când este administrată în doze terapeutice la mamă. INVEGA nu trebuie utilizat în cursul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Paliperidona poate avea o influenţă mică sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje determinată de posibilele reacţii adverse oculare şi la nivelul sistemului nervos (vezi pct. 4.8). De aceea, pacienţii trebuie atenţionaţi să nu conducă sau să folosească utilaje până când sensibilitatea individuală la INVEGA nu este cunoscută.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse la medicament (RAM) raportate în studiile clinice au fost cefalee, acatizie, somnolenţă, ameţeli, sedare, tremor, greaţă, agitaţie, constipaţie, dispepsie, tahicardie, tulburări extrapiramidale, hipertonie, xerostomie, vărsături, creştere ponderală, tahicardie sinusală, distonie, nazofaringităşi fatigabilitate.

RAM care par a fi dependente de doză includ creştere ponderală, diskinezie, tulburări extrapiramidale, hipertonie, parkinsonism, tahicardie, hipersecreţie salivară, vărsături, distonie, cefalee, secreţii mamare, ginecomastie, bradicardie, constipaţie, dispepsie, disconfort gastric, astenie, nazofaringită, rinită, infecţii ale căilor respiratorii superioare, dorsalgie, spasme musculare, mialgie, acatizie, bradikinezie, disartrie, distonie, somnolenţă, nelinişte, tulburări de somn, tumefiere mamară, durere mamară, galactoree, tuse, durere faringolaringianăşi hipotensiune arterială ortostatică.

Următoarele sunt în totalitate RAM care au fost raportate în studiile clinice şi după punerea pe piaţă. Sunt utilizaţi următorii termeni şi definiţii pentru frecvenţă : foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), rare (≥ 1/10 000 şi < 1/1000), foarte rare (< 1/10 000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile rezultate din studiile clinice). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Datele prezentate la acest punct sunt derivate din următoarele baze de date de studii clinice cu subiecţi cu schizofrenie, tulburare schizoafectivăşi tulburare bipolară:

-1205 subiecţi adulţi cu schizofrenie care au participat la trei studii dublu-orb, controlate placebo, pe parcursul a 6 săptămâni, la 850 dintre subiecţi s-a administrat INVEGA în doze fixe cuprinse între 3 mg şi 12 mg, o dată pe zi.

-622 de subiecţi adulţi cu tulburare schizoafectivă care au participat la două studii dublu-orb, controlate placebo, pe parcursul a 6 săptămâni. Într-unul dintre aceste studii, unui număr de 206 subiecţi li s-a administrat una dintre cele două doze de INVEGA: 6 mg cu posibilitatea de reducere la

3 mg (n = 108) sau 12 mg cu posibilitatea de reducere la 9 mg (n = 98) o dată pe zi. În celălalt studiu, la 214 subiecţi s-au administrat doze flexibile de INVEGA (de la 3 mg până la 12 mg, o dată pe zi). Ambele studii au cuprins subiecţi cărora li s-a administrat INVEGA ca monoterapie sau ca tratament adjuvant la stabilizatori de dispoziţie şi/sau antidepresive.

-trei studii dublu-orb, controlate placebo la subiecţi cu tulburare bipolară. În aceste trei studii, un număr total de 1257 de subiecţi au fost evaluabili pentru siguranţă, iar dintre aceştia un număr total de 739 de subiecţi au fost trataţi cu INVEGA.

 

Clasificare pe aparate,

 

 

Reacţii adverse la medicament Frecvenţa

 

sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Cu frecvenţă necunoscută

Infecţii şi infestări

 

infecţie a căilor respiratorii superioare, nazofaringită

infecţie la nivelul tractului urinar, rinită

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

 

reacţie anafilactică hipersensibilitate

 

Tulburări endocrine

 

 

 

hiperprolactinemiea

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

creştere ponderală creştere a apetitului alimentar

hiperglicemie, scădere a apetitului alimentar

 

 

Tulburări psihice

 

agitaţie

coşmaruri, tulburări de somn

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

cefalee

distonieb , parkinsonismb , disartrie, acatizie, diskinezieb , tulburări extrapiramidale b , tremorb , ameţeli, sedare, somnolenţă

sincopă, ameţeli posturale, letargie

atac ischemic tranzitoriu, convulsii de tip „grand mal”, convulsii, diskinezie tardivă

accident cerebrovascular, sindrom neuroleptic malign

Tulburări oculare

 

vedere înceţoşată

 

 

 

Tulburări cardiace

 

tahicardie sinusală, tahicardie,

bloc de ramură, bloc atrioventricular de gradul unu, bradicardie, palpitaţii, traseu anormal pe electrocardiogramă, aritmie sinusală

bloc de ramură stângă, interval QT prelungit pe electrocardiogramă

 

Tulburări vasculare

 

hipotensiune arterială ortostatică

hipotensiune arterială

ischemie

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

tuse, durere faringolaringiană, congestie nazală

 

 

pneumonie de aspiraţie

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse la medicament Frecvenţa

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări gastrointestinale

 

vărsături, disconfort abdominal/ durere în etajul abdominal superior, disconfort gastric, greaţă, dispepsie, xerostomie, constipaţie

meteorism

obstrucţie a intestinului subţire

umflare a limbii

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

 

erupţie cutanată tranzitorie, prurit

angioedem, erupţie cutanată tranzitorie papulară

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

artralgie, dorsalgie, durere la nivelul extremităţilor

durere musculoscheletică, mialgie

 

 

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

 

retenţie urinară

incontinenţă urinară

 

Condiții în legătură cu sarcina, perioada puerperală şi perinatală

 

 

 

 

sindrom de întrerupere la nou-născut (vezi pct. 4.6)

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

 

disfuncţie erectilă, galactoree, amenoree

ginecomastie, secreţie mamară, menstruaţie neregulată, tumefiere mamară, durere mamară, sensibilitate mamară, ejaculare retrogradă

priapism

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

astenie, fatigabilitate

edeme periferice

edeme

 

 

a În unele cazuri, hiperprolactinemia poate să conducă la ginecomastie, tulburări menstruale, amenoree şi galactoree. b Pot apărea tulburări extrapiramidale: parkinsonism (include hipersecreţie salivară, rigiditate musculoscheletală, parkinsonism, pierdere de salivă, fenomenul roţii dinţate, bradikinezie, hipokinezie, facies ca o mască, încordare musculară, akinezie, rigiditate nucală, rigiditate musculară, mers parkinsonian şi reflex glabelar anormal), acatizie (include acatizie, nelinişte, hiperkinezie şi sindromul picioarelor neliniştite), diskinezie (diskinezie, spasme musculare, coreoatetoză, atetozăşi mioclonie), distonie (include distonie, spasme musculare, hipertonie, torticolis, contracţii musculare involuntare, contracturi musculare, blefarospasm, oculogiraţie, paralizie linguală, spasm facial, spasm laringian, miotonie, opistotonus, spasm orofaringeal, pleurototonus, spasm lingual şi trismus) şi tremor (includ tremor şi tremor parkinsonian de repaus). Trebuie remarcat faptul că sunt incluse un spectru mai larg de simptome care nu au în mod necesar o origine extrapiramidală.

În studiile tulburării schizoafective, o proporţie mai mare de subiecţi din totalul grupului de tratament cu INVEGA aflat sub terapie concomitentă cu un antidepresiv sau un stabilizator de dispoziţie, au suferit reacţii adverse comparative cu subiecţii trataţi cu INVEGA în monoterapie.

Vârstnici

Într-un studiu efectuat la subiecţi vârstnici cu schizofrenie, profilul de siguranţă a fost similar celui observat la subiecţii non-vârstnici. INVEGA nu a fost studiat la pacienţii vârstnici cu demenţă. În studiile clinice cu unele din celelalte antipsihotice atipice a fost raportat risc crescut de deces şi de accident vascular cerebral (vezi pct. 4.4).

Evenimente de importanţă deosebită pentru clasa de medicamente

Simptome extrapiramidale (SEP). În studiile clinice pentru schizofrenie, nu s-a observat nicio diferenţă între placebo şi dozele de INVEGA de 3 şi 6 mg. Dependenţa SEP de doză a fost observată pentru cele două doze mai mari de INVEGA (9 şi 12 mg). În studiile tulburării schizoafective, incidenţa SEP a fost observată mai frecvent în toate grupele de doză decât în cazul placebo, fără o corelaţie clară cu doza. SEP au inclus o analiză combinată a următorilor termeni: diskinezie, distonie, hiperkinezie, parkinsonism şi tremor.

Creştere ponderală. În studiile clinice pentru schizofrenie, a fost comparată proporţia subiecţilor ce îndeplinesc criteriul de creştere ponderală de ≥ 7% din greutatea corporală, relevând o incidenţă similară a creşterii ponderale pentru INVEGA de 3 mg şi 6 mg în comparaţie cu placebo, şi o incidenţă mai mare a creşterii ponderale pentru INVEGA de 9 mg şi 12 mg, în comparaţie cu placebo.

În studiile clinice pentru tulburarea schizoafectivă, un procent mai mare de subiecţi trataţi cu INVEGA (5%) au suferit creşteri ponderale de ≥ 7% comparativ cu subiecţii din grupul placebo (1%). În studiul care a comparat două grupuri de doză (vezi pct. 5.1), creşterea ponderală de ≥ 7% a fost de 3% în grupul cu doza mai mică (3-6 mg), 7% în grupul cu doză mai mare (9-12 mg) şi 1% în grupul placebo.

Teste de laborator: Prolactina serică. În studiile clinice pentru schizofrenie, a fost observată creşterea valorii prolactinei serice la 67% dintre subiecţii trataţi cu INVEGA., Reacţii adverse care ar putea sugera creşterea nivelurilor de prolactină (de exemplu, amenoree, galactoree, ginecomastie) au fost raportate în total la 2% din subiecţi. Maximul creşterilor medii ale concentraţiilor prolactinei serice a fost observat în general în ziua 15-a a tratamentului, dar a rămas deasupra valorilor de bază la finalizarea studiului.

Efecte ale clasei

La utilizarea antipsihoticelor pot apărea prelungirea QT, aritmii ventriculare (fibrilaţie ventriculară, tahicardie ventriculară), moarte subită neexplicată, stop cardiac şi torsada vârfurilor. În utilizarea medicamentelor antipsihotice s-au raportat cazuri de tromboembolism venos, inclusiv cazuri de embolism pulmonar şi cazuri de tromboză venoasă profundă – Frecvenţă necunoscută.

Paliperidona este metabolitul activ al risperidonei. Profilul de siguranţă al risperidonei poate fi pertinent.

4.9 Supradozaj

În general, semnele şi simptomele anticipate sunt acelea rezultate dintr-o exagerare a efectelor farmacologice cunoscute ale paliperidonei, de exemplu somnolenţă şi sedare, tahicardie şi hipotensiune, prelungirea QT şi simptome extrapiramidale. Torsada vârfurilor şi fibrilaţia ventriculară au fost raportate în asociere cu supradozajul. În caz de supradozaj acut, trebuie luată în considerare posibilitatea implicării mai multor medicamente.

În evaluarea necesităţilor de tratament şi recuperare trebuie luată în considerare caracteristica medicamentului de eliberare prelungită. Nu există un antidot specific pentru paliperidonă. Trebuie instituite măsurile generale de susţinere. Trebuie stabilităşi menţinută libertatea căilor aeriene şi asigurată oxigenarea şi ventilaţia adecvată. Monitorizarea cardiovasculară trebuie să înceapă imediat şi trebuie să includă monitorizarea electrocardiografică continuă pentru depistarea posibilelor aritmii. Hipotensiunea arterialăşi colapsul circulator trebuie tratate prin măsuri adecvate precum administrare de fluide intravenos şi/sau simpatomimetice. Trebuie luate în considerare lavajul gastric (după intubare dacă pacientul este inconştient) şi administrarea de cărbune activat împreună cu un laxativ. În caz de simptome extrapiramidale severe, trebuie administrate medicamente anticolinergice. Supravegherea atentăşi monitorizarea trebuie să continue până când pacientul îşi revine.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grup farmacologic: Psiholeptice, alte antipsihotice Cod ATC: N05AX13

INVEGA conţine un amestec racemic de (+)- şi (-)-paliperidonă.

Mecanism de acţiune

Paliperidona este un blocant selectiv al efectelor monoaminelor, ale căror proprietăţi farmacologice sunt diferite de cele ale neurolepticelor tradiţionale. Paliperidona se leagă puternic de receptorii serotoninergici 5-HT2 şi dopaminergici D2. Paliperidona blochează de asemenea receptorii adrenergici alfa1 şi, într-o măsură mai mică, receptorii histaminergici H1 şi adrenergici alfa2. Activitatea farmacologică a enantiomerilor (+)- şi (-) de paliperidonă este calitativ şi cantitativ similară.

Paliperidona nu se leagă de receptorii colinergici. Chiar dacă paliperidona este un antagonist D2 puternic, despre care se crede că ameliorează simptomele pozitive ale schizofreniei, aceasta provoacă mai puţin catalepsie şi scade într-o măsură mai mică funcţiile motorii decât neurolepticele tradiţionale. Antagonismul serotoninergic central dominant poate reduce tendinţa paliperidonei de a determina reacţii adverse extrapiramidale

Efecte farmacodinamice

Eficacitate clinică

Schizofrenia Eficacitatea INVEGA pentru tratamentul schizofreniei a fost stabilită întrei studii clinice multicentrice, controlate placebo, dublu-orb, cu durata de 6 săptămâni la subiecţi care îndeplineau criteriile DSM-IV pentru schizofrenie. Dozele de INVEGA, care au variat în cele trei studii, au fost cuprinse între 3 pană la 15 mg o dată pe zi. Criteriul principal de evaluare a eficacităţii a fost definit ca scăderea scorului total obţinut la Scala sindroamelor pozitive şi negative (PANSS) după cum este arătat în tabelul următor. PANSS este un inventar validat cu articole multiple, compus din cinci factori pentru evaluarea simptomelor pozitive, simptomelor negative, gândurilor dezorganizate, ostilităţii necontrolate/emoţiilor şi anxietăţii/depresiei. Toate dozele testate de INVEGA s-au diferenţiat de placebo în ziua 4 (p<0,05). Criteriile secundare predefinite au cuprins rezultatele la scala Performanţa personalăşi socială (PSP) şi scala Impresia clinică globală-Severitate (CGI-S). În toate cele trei studii, INVEGA a fost superior placebo la PSP şi CGI-S. De asemenea, eficacitatea a fost evaluată prin calcularea răspunsului la tratament (definit ca o scădere a scorului total PANSS ≥ 30%), ca un criteriu final de evaluare secundar.

Studii pentru schizofrenie: Scala sindroamelor pozitive şi negative pentru schizofrenie (PANSS) scor total – Modificări la momentul final al studiului (LOCF) faţă de valorile iniţiale - pentru studiile R076477-SCH-303, R076477-SCH-304 şi R076477-SCH-305: set de analiză intenţie de tratament.

 

 

Placebo

INVEGA 3 mg

INVEGA 6 mg

INVEGA 9 mg

INVEGA 12 mg

R076477-SCH-303 Valoarea medie la momentul iniţial (DS) Valoarea medie a modificării (DS) Valoarea p (vs. placebo) Dif. mediilor celor mai mici pătrate minime (ES)

(N=126) 94,1 (10,74) -4,1 (23,16)

 

(N=123) 94,3 (10,48) -17,9 (22,23) <0,001 -13,7 (2,63)

(N=122) 93,2 (11,90) -17,2 (20,23) <0,001 -13,5 (2,63)

(N=129) 94,6 (10,98) -23,3 (20,12) <0,001 -18,9 (2,60)

R076477-SCH-304 Valoarea medie la momentul iniţial (DS) Valoarea medie a modificării (DS) Valoarea p (vs. placebo) Dif. mediilor celor mai mici pătrate (ES)

(N=105) 93,6 (11,71) -8,0 (21,48)

 

(N=111) 92,3 (11,96) -15,7 (18,89) 0,006 -7,0 (2,36)

 

(N=111) 94,1 (11,42) -17,5 (19,83) <0,001 -8,5 (2,35)

R076477-SCH-305 Valoarea medie la momentul iniţial (DS) Valoarea medie a modificării (DS) Valoarea p (vs. placebo) Dif. mediilor celor mai mici pătrate(ES)

(N=120) 93,9 (12,66) -2,8 (20,89)

(N=123) 91,6 (12,19) -15,0 (19,61) <0,001 -11,6 (2,35)

 

(N=123) 93,9 (13,20) -16,3 (21,81) <0,001 -12,9 (2,34)

 

 

Notă: modificarea negativă a scorului indică ameliorare. Pentru toate cele 3 studii, a fost inclus un comparator activ (olanzapină în doză de 10 mg). LOCF = ultima observaţie raportată. A fost utilizată versiunea 1-7 a PANSS. O doză de 15 mg a fost de asemenea inclusă în studiul R076477-SCH-305, dar rezultatele nu sunt prezentate, deoarece aceasta depăşeşte doza zilnică maximă recomandată de 12 mg.

 

Studii pentru schizofrenie: Procentul subiecţilor cu statut responsiv la criteriul final de evaluare LOCF Studiile R076477-SCH-303, R076477-SCH-304, si R076477-SCH-305: Setul de analiză Intenţie-de-Tratament

 

Placebo

INVEGA 3 mg

INVEGA 6 mg

INVEGA 9 mg

INVEGA 12 mg

R076477-SCH-303 N Responsiv, n (%) Non-responsiv, n (%) Valoarea P (vs placebo)

126 38 (30,2) 88 (69,8)

 

123 69 (56,1) 54 (43,9) <0,001

122 62 (50,8) 60 (49,2) 0,001

129 79 (61,2) 50 (38,8) <0,001

R076477-SCH-304 N Responsiv, n (%) Non-responsiv, n (%) Valoarea P (vs placebo)

105 36 (34,3) 69 (65,7)

 

110 55 (50,0) 55 (50,0) 0,025

 

111 57 (51,4) 54 (48,6) 0,012

R076477-SCH-305 N Responsiv, n (%) Non-responsiv, n (%) Valoarea P (vs placebo)

120 22 (18,3) 98 (81,7)

123 49 (39,8) 74 (60,2) 0,001

 

123 56 (45,5) 67 (54,5) <0,001

 

 

Într-un studiu clinic pe termen lung conceput să evalueze menţinerea efectului, INVEGA a fost semnificativ mai eficace decât placebo în menţinerea controlului simptomelor şi amânarea recăderilor de schizofrenie. După ce au fost trataţi pentru un episod acut timp de 6 săptămâni şi stabilizaţi suplimentar pentru alte 8 săptămâni cu INVEGA (în doze variind de la 3 la 15 mg o dată pe zi) pacienţii au fost apoi randomizaţi în modalitate dublu-orb pentru a continua fie cu INVEGA sau cu placebo până la apariţia unei recăderi în simptomele schizofreniei. Studiul clinic a fost oprit precoce din motive de eficacitate prin demonstrarea unui timp semnificativ mai lung până la recădere la pacienţii trataţi cu INVEGA comparativ cu placebo (p=0,0053).

Tulburare schizoafectivă Eficacitatea INVEGA în tratamentul acut al simptomelor psihotice sau maniacale din tulburarea schizoafectivă a fost determinată prin două studii controlate placebo efectuate asupra unor subiecţi adulţi, dar nu vârstnici, pe perioada a 6 săptămâni. Subiecţii înscrişi 1) au îndeplinit criteriile DSM-IV pentru tulburare schizoafectivă, confirmată prin Interviul clinic structurat pentru Tulburări DSM-IV, 2) au înregistrat un scor total de cel puţin 60 pe Scala de sindroame pozitive şi negative (PANSS), şi 3) au prezentat simptome pronunţate legate de dispoziţie, confirmate de un scor de cel puţin 16 pe Scala Young de clasificare a maniei (YMRS) şi/sau pe Scala Hamilton 21 pentru depresie (HAM-D 21).Populaţia a inclus subiecţi cu tipuri de tulburare schizoafectivă, bipolarăşi depresivă. Într-unul dintre aceste studii, eficacitatea a fost evaluată la 211 subiecţi cărorali s-au administrat doze flexibile de INVEGA (3-12 mg, o dată pe zi). În celălalt studiu, eficacitatea a fost evaluată la 203 subiecţi cărora li s-a administrat una dintre cele două doze de INVEGA: 6 mg cu posibilitatea de reducere la 3 mg (n = 105) sau 12 mg cu posibilitatea de reducere la 9 mg (n = 98), o dată pe zi. Ambele studii au inclus subiecţi cărora li s-a administrat INVEGA fie ca monoterapie, fie în asociere cu stabilizatori de dispoziţie şi/sau antidepresive. Dozarea a avut loc dimineaţa fără a se ţine cont de mese. Eficacitatea a fost evaluată utilizând PANSS.

Grupul căruia i s-a administrat INVEGA în cadrul studiului cu doze flexibile (doze între 3 şi 12 mg pe zi, cu doza medie modală de 8,6 mg pe zi) şi grupul căruia i s-a administrat o doză mai mare de INVEGA în cadrul studiului cu două valori de doze (12 mg pe zi cu posibilitatea de reducere la 9 mg pe zi) au înregistrat, la 6 săptămâni, rezultate PANSS superioare faţă de placebo. În grupul dozei mai mici în cadrul studiului cu două valori de doze (6 mg pe zi cu posibilitatea de reducere la 3 mg pe zi), INVEGA nu a fost semnificativ diferită de placebo conform măsurătorilor PANSS. Doza de 3 mg a fost administrată unui număr redus de subiecţi în cadrul ambelor studii şi nu a putut fi stabilită eficacitatea acestei doze. Au fost înregistrate îmbunătăţiri semnificative din punct de vedere statistic ale simptomelor maniacale măsurate de YMRS (scala secundară de eficacitate) în rândul pacienţilor incluşi în studiul cu doze flexibile şi al celor cărora li s-a administrat doza mai mare de INVEGA în cadrul celui de-al doilea studiu. Nu a fost studiat efectul asupra simptomelor depresive din tulburarea schizoafectivăşi menţinerea efectului.

Considerând rezultatele cumulate ale ambelor studii (date centralizate de studiu), la momentul final INVEGA a îmbunătăţit simptomele psihotice şi maniacale din tulburarea schizoafectivă faţă de placebo când a fost administrată fie ca monoterapie, fie în asociere cu stabilizatori de dispoziţie şi/sau antidepresive. Cu toate acestea, per global intensitatea efectului observat ca urmare a măsurătorilor PANSS şi YMRS în cadrul monoterapiei a fost mai mare decât în cazul administrării concomitente de antidepresive şi/sau de stabilizatori de dispoziţie. Mai mult, în rândul populaţiei globale, INVEGA nu a fost eficace la subgrupul de pacienţi cărora li s-a administrat concomitent un stabilizator de dispoziţie şi un antidepresiv în ceea ce priveşte simptomele psihotice, dar numărul lor a fost mic (30 respondenţi în grupul paliperidonăşi 20 de respondenţi în grupul placebo). În plus, în studiul SCA3001 în rândul populaţiei în Intenţie-de-Tratament (ITT), efectul asupra simptomelor psihotice măsurate de PANSS a fost evident mai puţin pronunţat şi nu a atins semnificaţia statistică la pacienţii cărora li s-a administrat concomitent stabilizatori de dispoziţie şi/sau antidepresive. Nu a fost demonstrat un efect al INVEGA asupra simptomelor depresive.

O examinare a subgrupurilor de populaţie nu a evidenţiat nicio dovadă privind diferenţierea responsivităţii bazată pe sex, vârstă sau regiune geografică. Datele au fost insuficiente pentru a cerceta efectele diferenţiale pe criteriul rasei. De asemenea, eficacitatea a fost evaluată prin calcularea răspunsului la tratament (definit ca o scădere a scorului total PANSS ≥ 30% şi a scorului CGI-C ≤ 2) ca şi criteriu final de evaluare secundar.

Studii pentru tulburarea schizoafectivă: Parametrul primar de eficacitate, Modificarea scorului total PANSS faţă de valoarea iniţială în studiile R076477-SCA-3001 şi R076477-SCA-3002: Setul de analiză Intenţie-de-Tratament

 

 

Placebo

INVEGA Doză mai mică (3-6 mg)

INVEGA Doză mai mare (9-12 mg)

INVEGA Doză flexibilă (3-12 mg)

R076477-SCA-3001 Valoarea medie la momentul iniţial (DS) Valoarea medie a modificării (DS) Valoarea p (vs. placebo) Dif. metoda celor mai mici pătrate (ES)

(N=107) 91,6 (12,5) -21,7 (21,4)

(N=105) 95,9 (13,0) -27,4 (22,1) 0,187 -3,6 (2,7)

(N=98) 92,7 (12,6) -30,6 (19,1) 0,003 -8,3 (2,8)

 

R076477-SCH-3002 Valoarea medie la momentul iniţial (DS) Valoarea medie a modificării (DS) Valoarea p (vs. placebo) Dif. metoda celor mai mici pătrate (ES)

(N=93) 91,7 (12,1) -10,8 (18,7)

 

 

(N=211) 92,3 (13,5) -20,0 (20,23) <0,001 -13,5 (2,63)

Notă: Modificarea negativă a scorului indică ameliorare. LOCF (last observation carried forward) = ultima observaţie reportată.

 

Studii pentru tulburarea schizoafectivă: Parametrul secundar de eficacitate, Procentul de subiecţi cu statut responsiv la criteriul LOCF: Studiile R076477-SCA-3001 şi R076477-SCA-3002: Setul de analiză Intenţie-de-Tratament

 

Placebo

INVEGA Doza mai mică (3-6 mg)

INVEGA Doza mai mare (9-12 mg)

INVEGA Doza flexibilă (3-12 mg)

R076477-SCA-3001 N Responsiv, n (%) Non-responsiv, n (%) Valoarea P (vs placebo)

107 43 (40,2) 64 (59,8)

104 59 (56,7) 45 (43,3) 0,008

98 61 (62,2) 37 (37,8) 0,001

 

R076477-SCA-3002 N Responsiv, n (%) Non-responsiv, n (%) Valoarea P (vs placebo)

93 26 (28,0) 67 (72,0)

 

 

210 85 (40,5) 125 (59,5) 0,046

Răspunsul definit ca scădere a scorului total PANSS ≥ 30% şi a scorului CGI-C ≤ 2 faţă de valoarea iniţială

 

Copii şi adolescenţi

Agenţia Europeană a Medicamentului a acordat o derogare de la obligaţia de a se depune rezultatele studiilor efectuate cu INVEGA la toate subgrupele de copii şi adolescenţi în tratamentul tulburărilor schizoafective. Vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica paliperidonei după administrarea de INVEGA este proporţională cu doza în limitele intervalului de dozaj recomandate (3 până la 12 mg).

Absorbţie

După o doză unică, INVEGA demonstrează o rată de eliberare gradual ascendentă, permiţând concentraţiilor plasmatice de paliperidonă să crească constant pentru a atinge concentraţia plasmatică maximă (Cmax ) la aproximativ 24 de ore după administrare. În cazul administrării INVEGA o dată pe zi, concentraţiile paliperidonei la starea de echilibru sunt atinse în decurs de 4-5 zile la cei mai mulţi dintre pacienţi.

Paliperidona este metabolitul activ al risperidonei. Caracteristicile de eliberare ale INVEGA au ca rezultat fluctuaţii minime între concentraţia serică minimăşi maximă în comparaţie cu cele observate cu risperidona cu eliberare imediată (indexul de fluctuaţie de 38% faţă de 125%).

Biodisponibilitatea orală absolută a paliperidonei după administrarea de INVEGA este de 28% ( IÎ 90% de 23-33%).

Administrarea de comprimate cu eliberare prelungită de paliperidonă cu o masă standard hiperlipidică/hipercalorică creşte Cmax şi ASC ale paliperidonei cu până la 50-60%, în comparaţie cu administrarea în condiţii de repaus alimentar.

Distribuţie

Paliperidona se distribuie rapid. Volumul aparent de distribuţie este de 487 l. Legarea paliperidonei de proteinele plasmatice este de 74%. Aceasta se leagă în principal de α1-glicoproteina acidăşi albumină.

Biotransformare şi eliminare

La o săptămână după administrarea unei doze orale unice de 1 mg de 14C-paliperidonă cu eliberare imediată, 59% din doză a fost excretată nemodificată în urină, indicând că paliperidona nu este metabolizată în mare parte în ficat. Aproximativ 80% din radioactivitatea administrată este regăsită în urinăşi 11% în fecale. Patru căi metabolice au fost identificate in vivo, niciuna dintre acestea creditată cu mai mult decât 6,5% din doză: dealchilare, hidroxilare, dehidrogenare şi scindare benzoxazolică. Cu toate că studiile in vitro sugerează un rol pentru CYP2D6 şi CYP3A4 în metabolizarea paliperidonei, nu există nicio dovadă in vivo că aceste izoenzime joacă un rol important în metabolizarea paliperidonei. Analizele de farmacocinetică populaţională nu indică nicio diferenţă decelabilă în clearance-ul aparent al paliperidonei după administrarea de INVEGA între metabolizatorii puternici şi metabolizatorii slabi ai substraturilor CYP2D6.. Studiile in vitro pe microzomii hepatici umani au arătat că paliperidona nu inhibă substanţial metabolizarea medicamentelor prin intermediul izoenzimelor citocromului P450, inclusiv CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 şi CYP3A5. Timpul terminal de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este de circa 23 de ore.

Studiile in vitro au demonstrat că paliperidona este un substrat P-gp şi un inhibitor slab al P-gp la concentraţii ridicate. Nu sunt disponibile niciun fel de date in vivo şi importanţa clinică este necunoscută.

Insuficienţa hepatică

Paliperidona nu este metabolizată în mare parte în ficat. Într-un studiu care a inclus subiecţi cu insuficienţă hepatică moderată (clasa B în clasificarea Child-Pugh) concentraţiile plasmatice ale paliperidonei libere au fost similare celor ale subiecţilor sănătoşi. Nu sunt disponibile date la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (clasa C în clasificarea Child-Pugh).

Insuficienţă renală

Eliminarea paliperidonei a scăzut cu scăderea funcţiei renale. Clearance-ul total al paliperidonei a fost redus la subiecţii cu scădere a funcţiei renale cu 32% în insuficienţa renală uşoară (Clearance creatinină [ClCr] = 50 la < 80 ml/min), cu 64% în cea moderată (ClCr = 30 la < 50 ml/min) şi 71% în cea severă (Cl Cr = < 30 ml/min). Media timpului terminal de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a paliperidonei a fost de 24, 40 şi 51 de ore la subiecţii cu, respectiv, insuficienţă renală uşoară, moderatăşi severă în comparaţie cu 23 de ore la subiecţii cu funcţie renală normală (ClCr ≥ 80 ml/min).

Vârstnici

Datele rezultate dintr-un studiu de farmacocinetică la subiecţi vârstnici (≥ 65 de ani, n = 26) au indicat faptul că clearance-ul aparent al paliperidonei la starea de echilibrudupă administrarea de INVEGA a fost cu 20% mai scăzut în comparaţie cu cel al subiecţilor sănătoşi. Totuşi, nu a existat un efect decelabil al vârstei în analiza farmacocineticii populaţionale implicând subiecţii cu schizofrenie după corectarea scăderii legată de vârstă a ClCr.

Apartenenţă etnică

După administrarea de INVEGA,analiza farmacocinetică populaţională nu a adus dovezi despre diferenţe legate de originea etnică în farmacocinetica paliperidonei.

Sex

Clearance-ul aparent al paliperidonei după administrarea de INVEGA este cu aproximativ 19% mai scăzut la femei decât la bărbaţi. Această diferenţă este explicată în cea mai mare parte prin diferenţele în ceea ce priveşte masa corporală non-adipoasăşi clearance-ul creatininei între bărbaţi şi femei.

Statutul de fumător Pe baza studiilor in vitro utilizând enzime hepatice umane, paliperidona nu este un substrat pentru CYP1A2; de aceea, fumatul nu ar trebui să aibă un efect asupra farmacocineticii paliperidonei. O evaluare farmacocinetică populaţională a arătat o expunere uşor mai scăzută la paliperidonă la fumători în comparaţie cu nefumătorii. Totuşi, este puţin probabil ca diferenţa să fie de importanţă clinică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studii de toxicitate cu doze repetate de paliperidonă la şobolan şi câine au arătat în principal efecte farmacologice, precum sedare şi efecte mediate de prolactină la nivelul glandelor mamare şi organelor genitale. Paliperidona nu a fost teratogenă la şobolan şi iepure. În studiile asupra funcţiei de reproducere la şobolan, efectuate cu risperidonă, care este convertită în proporţie mare la paliperidonă la şobolan şi om, s-a observat o reducere a greutăţii la naştere şi supravieţuirii descendenţilor. Alţi antagonişti ai dopaminei, când sunt administraţi animalelor gestante, au determinat efecte nocive asupra învăţării şi dezvoltării motorii a descendenţilor. Paliperidona nu a fost genotoxică într-o baterie de teste. În studiile de carcinogenitate orală cu risperidonă la şobolani şi şoareci au fost observate creşterea numărului de adenoame ale glandei pituitare (şoareci), adenoame ale pancreasului endocrin (şobolan) şi adenoame ale glandelor mamare (ambele specii). Aceste tumori pot fi corelate cu un antagonism prelungit al recepterilor D2 dopaminergici şi cu hiperprolactinemia. Nu este cunoscută importanţa acestor informaţii despre aceste tumori ale rozătoarelor în termenii riscului pentru om.

PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu: Oxid de polietilenă 200K Clorură de sodiu Povidonă (K29-32) Acid stearic Butilhidroxitoluen (E321) Oxid de polietilenă 7000K Oxid roşu de fer (E172) Hidroxietilceluloză Polietilenglicol 3350 Acetat de celuloză

Înveliş:
Hipromeloză
Dioxid de titan (E171)
Polietilenglicol 400

Oxid galben de fer (E172) Oxid roşu de fer (E 172) Ceară de carnauba

Cerneala de inscripţionare: Oxid negru de fer (E172) Propilenglicol Hipromeloză

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de păstrare

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Flacoane: A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC. A se ţine flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.
Blistere: A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacoane:
Flacoane din polietilenă de înaltă densitate (PEÎD) de culoare albă cu sigiliu şi sistem de închidere securizat pentru copii, din polipropilenă. Fiecare flacon conţine două plicuri (din polietilenă de uz alimentar) cu desicant care conţin silicagel (dioxid de siliciu) 1 g.

Ambalaje cu 30 şi 350 comprimate cu eliberare prelungită.

Blistere:

Policlorură de vinil (PVC) laminată cu policloro-trifluoretilenă (PCTFE)/aluminiu în strat perforabil. Ambalaje cu 14, 28, 30, 49, 56 şi 98 de comprimate cu eliberare prelungită.

Sau

Policlorură de vinil de culoare albă (PVC) laminată cu policloro-trifluoroetilen (PCTFE)/strat perforabil de aluminiu Ambalaje cu 14, 28, 49, 56 şi 98 comprimate cu eliberare prelungită.

Sau

Poliamidă orientată (OPA)- Aluminiu- Policlorură de vinil (PVC)/ strat perforabil de aluminiu Ambalaje cu 14, 28, 49, 56 şi 98 comprimate cu eliberare prelungită

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7 DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV,
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse,
Belgia.

8 NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI(ILOR) DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/395/006-010 EU/1/07/395/026-030 EU/1/07/395/045-048 EU/1/07/395/059-060 EU/1/07/395/068-070

9 DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIREA AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 25/06/2007

10 DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate despre acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Janssen-Cilag SpA Via C. Janssen IT-04010 Borgo San Michele Latina Italia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă prezentat în Modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de punere pe piaţă, existăşi funcţionează înainte şi în timp ce produsul este pe piaţă.

Planul de management al riscului

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să desfăşoare studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost agreat în versiunea 7.4 a Planului de management al riscului (PMR), prezentat în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi în orice actualizări ulterioare ale PMR agreate de CHMP. În plus, un PMR actualizat va trebui depus:

Când au fost primite informaţii noi care pot afecta Specificaţiile de siguranţă curente, Planul de farmacovigilenţă sau activităţile de reducere la minimum a riscului

În interval de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

La solicitarea EMA

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE PENTRU BLISTER PVC-PCTFE/ALUMINIU (pentru blister alb şi transparent)

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INVEGA 6 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU FOLII

BLISTER DIN PVC-PCTFE/ALU CU 7 ŞI 10 COMPRIMATE (pentru blister alb şi transparent)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INVEGA 6 mg comprimate cu eliberare prelungită paliperidonă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU BLISTER OPA-ALUMINIU-PVC/ALUMINIU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INVEGA 6 mg comprimate cu eliberare prelungită paliperidonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine paliperidonă 6 mg.

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

14 comprimate cu eliberare prelungită

28 comprimate cu eliberare prelungită 49 comprimate cu eliberare prelungită 56 comprimate cu eliberare prelungită 98 comprimate cu eliberare prelungită

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se înghiţi întreg, a nu se mesteca, diviza sau zdrobi comprimatul
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNĂŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemânăşi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

114

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV,
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse,
Belgia.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INVEGA 6 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU FOLII

BLISTER OPA-ALU-PVC/ALU CU 7 COMPRIMATE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INVEGA 6 mg comprimate cu eliberare prelungită paliperidonă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INVEGA 6 mg comprimate cu eliberare prelungită paliperidonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine paliperidonă 6 mg.

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

30 comprimate cu eliberare prelungită

350 comprimate cu eliberare prelungită

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se înghiţi întreg, a nu se mesteca, diviza sau zdrobi comprimatul.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.
A se ţine flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV,
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse,
Belgia.

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

30 comprimate cu eliberare prelungită - EU/1/07/395/059

350 comprimate cu eliberare prelungită - EU/1/07/395/060

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INVEGA 6 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INVEGA 6 mg comprimate cu eliberare prelungită paliperidonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine paliperidonă 6 mg.

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

30 comprimate cu eliberare prelungită

350 comprimate cu eliberare prelungită

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală A se înghiţi întreg, a nu se mesteca, diviza sau zdrobi comprimatul. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.
A se ţine flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV,
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse,
Belgia.

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

30 comprimate cu eliberare prelungită - EU/1/07/395/059

350 comprimate cu eliberare prelungită - EU/1/07/395/060

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

INVEGA 6 mg comprimate cu eliberare prelungită


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.
Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este INVEGA şi pentru ce se utilizează

Înainte să luaţi INVEGA

Cum să luaţi INVEGA

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează INVEGA

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE INVEGA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

INVEGA aparţine grupei de medicamente antipsihotice şi este utilizat în tratamentul schizofreniei şi al simptomelor psihotice sau maniacale în cadrul tulburării schizoafective. INVEGA nu este eficace asupra simptomelor depresive.

Schizofrenia este o tulburare cu simptome precum auzirea, vederea sau perceperea unor lucruri care nu sunt acolo, convingeri eronate, suspiciune exagerată, izolare socială, vorbire incoerentăşi aplatizare comportamentalăşi afectivă. Persoanele cu această tulburare se pot de asemenea simţi deprimate, anxioase, vinovate sau încordate.

Tulburarea schizoafectivă este o tulburare mintală în care o persoană prezintă o asociere de simptome de schizofrenie (enumerate mai sus), pe lângă simptomele de modificări ale dispoziţiei [senzaţie de stare de bună dispoziţie exagerată, senzaţie de tristeţe, senzaţie de agitaţie, confuzie mintală, insomnie, logoree (vorbire rapidăşi incoerentă), pierdere a interesului pentru activităţile de zi cu zi, somn în exces sau lipsa somnului, poftă de mâncare în exces sau lipsa poftei de mâncare şi gânduri de sinucidere care revin].

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI INVEGA

Nu luaţi INVEGA

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la paliperidonă, la oricare dintre celelalte componente ale INVEGA sau la risperidonă.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi INVEGA

-Pacienţii cu tulburare schizoafectivă în tratament cu INVEGA trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru o potenţială schimbare de la simptomele maniacale la simptome depresive.

- INVEGA nu a fost studiat la pacienţii vârstnici cu demenţă. Totuşi, pacienţii vârstnici cu demenţă, care sunt trataţi cu alte tipuri similare de medicamente, pot avea un risc crescut de accident vascular sau deces. (vezi punctul 4, Reacţii adverse posibile). dacă aveţi boala Parkinson sau demenţă ;dacă aţi fost diagnosticat vreodată cu o boală ale cărei simptome includ temperatură ridicatăşi rigiditate musculară (cunoscută deasemenea ca sindromul neuroleptic malign) ;dacă aţi avut vreodată mişcări anormale ale limbii sau feţei (diskinezie tardivă). Trebuie săştiţi că aceste două boli pot fi determinate de acest tip de medicamente ;dacă aveţi diabet zaharat sau sunteţi predispus la diabet ;dacă aveţi o boală cardiacă sau urmaţi un tratament pentru o boală cardiacă care vă predispune la tensiune arterială scăzută ;dacă aveţi epilepsie ;dacă aveţi dificultate la înghiţit, tulburări gastrice sau intestinale care reduc capacitatea dumneavoastră de a înghiţi sau de a tranzita alimentele prin mişcări intestinale normale ;dacă aveţi boli asociate cu diaree ;dacă aveţi o scădere a funcţiei renale ;dacă aveţi o scădere a funcţiei hepatice ;dacă aveţi erecţie prelungităşi/sau dureroasă ;dacă aveţi dificultăţi în menţinerea temperaturii corporale centrale sau sunteţi expus la supraîncălzire ;dacă dumneavoastră sau alt membru al familiei dumneavoastră aveţi/are antecedente de formare a cheagurilor de sânge, deoarece medicamentele antipsihotice au fost asociate cu formarea cheagurilor de sânge.

Dacă vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii, vă rugăm sa-l informaţi pe medicul dumneavoastră, pentru că acesta poate dori să vă ajusteze doza sau să vă monitorizeze o perioadă de timp.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Deoarece INVEGA acţionează în principal la nivelul creierului, ar putea apare interferenţe din partea altor medicamente (inclusiv alcool etilic) care acţionează la acelaşi nivel, determinate de efectul cumulativ asupra funcţiei cerebrale.

Deoarece INVEGA poate să scadă tensiunea arterială, este necesară prudenţă când INVEGA este luat cu alte medicamente care scad tensiunea arterială.

INVEGA poate reduce efectul medicamentelor utilizate pentru tratamentul bolii Parkinson şi sindromului picioarelor fără repaus (de exemplu levodopa).Reducerea dozei de INVEGA trebuie luată în considerare când INVEGA se administrează
concomitent cu valproatul.

Folosirea INVEGA cu alimente şi băuturi
Consumul de alcool etilic trebuie evitat când luaţi INVEGA. INVEGA trebuie luat în fiecare dimineaţă cu sau fără micul dejun, dar în acelaşi mod în fiecare zi. Nu alternaţi între a lua INVEGA cu micul dejun o zi şi fără micul dejun în ziua următoare.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau credeţi că sunteţi gravidă. Nu trebuie să luaţi INVEGA în cursul sarcinii, dacă acest lucru nu a fost discutat cu medicul dumneavoastră. Următoarele simptome pot să apară la nou-născuţii ale căror mame au utilizat paliperidonă în ultimul trimestru (ultimele trei luni de sarcină): tremurături, rigiditate şi/sau slăbiciune musculară, somnolenţă, agitaţie, probleme la respiraţie şi dificultăţi de hrănire. În cazul în care copilul dumneavoastră prezintă
oricare dintre aceste simptome, poate fi necesar să vă contactaţi medicul. Nu trebuie să alăptaţi câtă vreme luaţi INVEGA.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

În cursul tratamentului cu INVEGA pot apare ameţeli şi probleme de vedere (vezi punctul 4, Reacţii adverse posibile). Acestea trebuie luate în considerare când este necesară atenţie completă, de exemplu când conduceţi un vehicul sau folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale INVEGA

Comprimatul INVEGA de 3 mg conţine lactoză, un tip de glucid. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. Nu trebuie să luaţi comprimatul INVEGA de 3 mg deoarece conţine lactoză. Totuşi, puteţi să luaţi comprimatele INVEGA de 1,5, 6 mg, 9 mg sau 12 mg pentru că acestea nu conţin lactoză monohidrat.

3. CUM SĂ LUAŢI INVEGA

Luaţi întotdeauna INVEGA exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza uzuală este de 6 mg, o dată pe zi, luată dimineaţa, dar doza poate fi mărită sau redusă de către medicul dumneavoastră în limita a 3 mg până la 12 mg, o dată pe zi, pentru schizofrenie sau 6 mg până la 12 mg, o dată pe zi, pentru tulburarea schizoafectivă. INVEGA trebuie luat pe cale orală, înghiţit întreg cu apă sau alte lichide. Nu trebuie mestecat, divizat sau zdrobit. Substanţa activă, paliperidona, se dizolvă odată ce comprimatul este înghiţit, iar învelişul comprimatului se elimină din corp ca deşeu.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din INVEGA

Contactaţi imediat medicul dumneavoastră. Puteţi avea stare de somnolenţă, oboseală, mişcări anormale ale corpului, probleme la mers şi stat în picioare, ameţeli provocate de tensiunea arterială mică sau bătăi anormale ale inimii.

Dacă uitaţi să luaţi INVEGA

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Dacă omiteţi o doză, luaţi doza următoare în ziua ce urmează dozei uitate. Dacă omiteţi două sau mai multe doze, contactaţi medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să luaţi INVEGA Veţi pierde efectele medicamentului. Nu trebuie să opriţi administrarea acestui medicament decât dacă medicul dumneavoastră vă spune să procedaţi astfel, pentru că simptomele bolii dumneavoastră pot reveni.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentatre cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Copii şi adolescenţi

INVEGA nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică sau renală

Medicul dumneavoastră vă poate modifica doza de INVEGA conform funcţionării rinichilor dumneavoastră. Modificarea dozei în funcţie de insuficienţa hepatică nu este, de regulă, necesară.

Vârstnici

Medicul dumneavoastră vă poate reduce doza de INVEGA dacă funcţia rinichilor dumneavoastră este diminuată.
Nu a fost studiată siguranţa şi eficacitatea utilizării INVEGA la pacienţii cu vârsta >65 de ani cu tulburare schizoafectivă.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, INVEGA poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Mai puţin frecvent, este posibil să manifestaţi o reacţie alergică severă caracterizată prin febră, umflare a gurii, feţei, buzelor sau limbii, respiraţie dificilă, mâncărimi ale pielii, erupţii pe piele şi uneori scăderea tensiunii arteriale (culminând cu o “reacţie anafilactică”). Dacă apar astfel de simptome, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

La pacienţii vârstnici cu demenţă, administrarea de medicamente din acelaşi grup cu INVEGA a fost asociată cu reacţii adverse ce includ slăbiciune apărută brusc sau senzaţie de amorţeală la nivelul feţei, braţelor sau picioarelor, episoade de vorbire neinteligibilă sau vedere înceţoşată. Aceste simptome pot fi asociate cu accidente vasculare cerebrale. Dacă apare oricare dintre acestea, chiar şi pentru scurt timp, solicitaţi imediat asistenţă medicală (vezi pct. 2 Aveţi grijă deosebită când utilizaţi INVEGA).

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile enumerate mai jos este definită utilizând următoarea convenţie:

Foarte frecvente (afectează cel puțin 1 utilizator din 10)
Frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)
Mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)
Rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)
Foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Foarte frecvente: pot să apară dureri de cap.
Reacţii adverse frecvente pot include:nfecţie a căilor respiratorii superioare; infecţie a nasului şi gâtului ;creştere în greutate; creştere a poftei de mâncare;agitaţie; dificultate în vorbire, mişcări anormale ale muşchilor; un grup de simptome, cunoscute ca simptome extrapiramidale (SEP), care, în mod caracteristic, vor implica mişcări musculare anormale, involuntare; nelinişte interioară; tremor (tremurături); contracţii lente sau susţinute ale muşchilor; ameţeli; salivare excesivă; sedare; somnolenţă; -vedere înceţoşată; bătăi anormal de rapide ale inimii; ritm rapid al inimii; tensiune arterială mică la ridicarea în picioare; -tuse; durere în gât şi în partea superioară a traheei; congestie nazală; vărsături; durere în etajul abdominal superior; disconfort la nivelul stomacului; stare de rău (greaţă); indigestie; gură uscată; constipaţie; durere la nivelul articulaţiilor; durere de spate; durere la nivelul extremităţilor;slăbiciune, oboseală.

Reacţii adverse mai puţin frecvente pot include:infecţie a tractului urinar; secreţie nazală abundentă; concentraţii mari de zahăr în sânge; scădere a poftei de mâncare; agitaţie; coşmaruri; tulburări de somn;episoade de leşin; mişcări lente ale muşchilor dumneavoastră, contracţii musculare involuntare; ameţeli la ridicarea în picioare; apatie, lentoare în mişcări; -mişcări anormale ale ochilor; blocare a unui nerv al inimii; bloc între două compartimente ale inimii dumneavoastră; ritm cardiac lent; palpitaţii; traseu electrocardiografic (ECG) anormal; creşterea frecvenţei cardiace în legătură cu respiraţia; tensiune arterială mică; secreţie salivară crescută; balonare excesivă; erupţie trecătoare pe piele; mâncărime; dificultate în deschiderea gurii datorită spasmului musculaturii maxilarului; încordare musculară; spasme musculare; fasciculaţii musculare; dureri musculare, durere musculară; incapacitate de a urina; probleme cu erecţia; secreţie lactată din sâni; absenţa unor menstruaţii regulate; retenţie crescută de lichid la nivel periferic.

Reacţii adverse rare pot include:

-reacţie alergică; sensibilitate crescută la alergie;

-concentraţie mare a hormonului prolactină în sângele dumneavoastră;

-slăbiciune bruscă sau amorţeală a feţei, braţelor sau picioarelor, în special pe o parte sau cazuri de vorbire neclară care durează mai puţin de 24 ore (accident vascular cerebral minor); convulsii (crize convulsive) cu mişcări tremurătoare şi muşchi încordaţi; convulsii (crize); mişcări musculare lente, involuntare, repetitive; mers lent şi târşâit; rigiditate musculară asemănătoare mişcării unei roţi dinţate;

-bloc cardiac stâng; prelungire a intervalului QT pe traseul electrocardiografic efectuat pentru a observa funcţia inimii dumneavoastră;

-reducere a debitului de sânge;

-blocaj la nivelul intestinului subţire;

-umflare bruscă a buzelor şi ochilor însoţită de dificultăţi în respiraţie;

-erupţie trecătoare, cu coşuri, pe piele;

-contracţia prelungită a muşchilor gâtului producând o poziţie nenaturală a capului;

-probleme cu scurgerea de urină din vezica urinară;

-mărire anormală a sânilor (la bărbaţi); scurgere a unor secreţii din sâni; menstruaţii neregulate; mărire a glandelor de la nivelul sânilor dumneavoastră; durere la nivelul sânilor; sensibilitate a sânilor; ejaculare cu spermă circulând înapoi în vezica urinară (la bărbaţi);

-retenţie crescută de lichid în ţesuturi (edeme).

Cu frecvenţă necunoscută:

-pierdere bruscă a fluxului de sânge către creier (accident vascular cerebral); sindrom neuroleptic malign (confuzie, reducere sau pierdere a conştienţei, febră mare şi rigiditate musculară severă);

-pneumonie determinată de aspiraţia conţinutului stomacului în plămâni;

-umflarea limbii;

-erecţie prelungităşi dureroasă. Se recomandă ca pacientul să solicite asistenţă medicală dacă această erecţie prelungităşi dureroasă nu se remite în decurs de 3-4 ore.

-cheaguri de sânge în vene, în special la nivelul picioarelor (simptomele includ umflarea, durere şi înroşirea picioarelor), care se pot deplasa prin vasele de sânge până la plămâni şi pot fi cauză de durere toracicăşi dificultăţi în respiraţie. Dacă remarcaţi oricare dintre aceste simptome, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Dacă la femei pot apare secreţii lichide sau de lapte din sâni, la bărbaţi se poate dezvolta o mărire de volum a acestora. Femeile pot avea menstruaţii neregulate sau absente. Bărbaţii pot avea dificultăţi în a obţine sau menţine o erecţie.

Mai puţin frecvent, puteţi dezvolta o anomalie pe electrocardiograma dumneavoastră (adică înregistrarea activităţii electrice a inimii dumneavoastră).

Deoarece paliperidona este un compus rezultat din metabolizarea în corpul uman a risperidonei (alt medicament utilizat în tratamentul schizofreniei), orice reacţii adverse care pot apare după ingestia risperidonei pot, de asemenea, apare cu INVEGA.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ INVEGA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi INVEGA după data de expirare înscrisă pe blister/flacon şi cutie, după literele EXP {LL/AAAA}. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Flacoane: A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A se ţine flaconul bine închis pentru a fi protejat de umezeală.
Blistere: A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umezeală.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine INVEGA

-Substanţa activă este paliperidona
Fiecare comprimat cu eliberare prelungită de INVEGA 1,5 mg conţine paliperidonă 1,5 mg
Fiecare comprimat cu eliberare prelungităI de NVEGA 3 mg conţine paliperidonă 3 mg.
Fiecare comprimat cu eliberare prelungită de INVEGA 6 mg conţine paliperidonă 6 mg.
Fiecare comprimat cu eliberare prelungită de INVEGA 9 mg conţine paliperidonă 9 mg.
Fiecare comprimat cu eliberare prelungită de INVEGA 12 mg conţine paliperidonă 12 mg.

Celelalte componente sunt:
Nucleul comprimatului:
Oxid de polietilenă 200K
Clorură de sodiu
Povidonă (K29-32)
Acid stearic
Butilhidroxitoluen (E321)
Oxid galben de fer (E172) (numai comprimatele de 3, 12 mg)
Oxid de polietilenă 7000K
Oxid roşu de fer (E172)
Hidroxietilceluloză
Polietilenglicol 3350
Acetat de celuloză
Oxid negru de fer (E172) (numai comprimatele de 1,5, 9 mg)

Înveliş colorat:
Hipromeloză
Dioxid de titan (E171)
Polietilenglicol 400 (numai comprimatele de 1,5, 6, 9 şi 12 mg)
Oxid galben de fer E172 (numai comprimatele de 1,5, 6 şi 12 mg)
Oxid roşu de fer E172 (numai comprimatele de 1,5, 6 şi 9 mg)
Lactoză monohidrat (numai comprimatele de 3 mg)
Triacetină (numai comprimatele de 3 mg)
Ceară de carnauba

Cerneala de inscripţionare:
Oxid negru de fer (E172)
Propilengliccol
Hipromeloză

Cum arată INVEGA şi conţinutul ambalajului

Comprimatele cu eliberare prelungită de INVEGA au formă de capsulă .Comprimatele de 1,5 mg sunt de culoare maro-portocaliu şi inscriptionate cu „PAL 1,5”, comprimatele de 3 mg sunt albe şi inscriptionate cu „PAL 3”, comprimatele de 6 mg sunt bej şi inscriptionate cu „PAL 6”, comprimatele de 9 mg sunt roz şi inscriptionate cu „PAL 9” şi comprimatele de 12 mg sunt galben închis şi inscriptionate cu „PAL 12”. Toate comprimatele sunt disponibile în următoarele mărimi de ambalaj: -Flacoane: flacoane din polietilenă de înaltă densitate cu sistem de închidere securizat pentru copii, care conţin 30 şi 350 comprimate. Fiecare flacon conţine două plicuri cu gel de siliciu ce sunt furnizate pentru a absorbi umezeala şi de a păstra comprimatele uscate.

-Blistere: albe sau transparente, din policlorură de vinil (PVC) laminată cu policlorotrifluoretilenă (PCTFE)/aluminiu în strat perforabil cu 28, 30, 49, 56 şi 98 comprimate sau din poliamidă orientată (OPA)- Aluminiu- Policlorură de vinil (PVC)/ strat perforabil de aluminiu cu 14, 28, 49, 56 şi 98 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Janssen-Cilag International NV,
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse,
Belgia.

Producător

Janssen-Cilag SpA Via C. Janssen 04010 Borgo San Michele, Latina Italia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

JANSSEN-CILAG NV/SA

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

България

Джонсън & ДжонсънБългарияЕООД Тел.:+359 2 489 9400

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o.

Tel:+420 227 012 222

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137-955-955

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal Tel: +372 617 7410

Ελλάδα

JANSSEN-CILAG ΦαρμακευτικήΑ.Ε.Β.Ε Tηλ: +30 210 80 90 000

España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

France

JANSSEN-CILAG Tel: 0800 25 50 75 / + 33 1 55 00 44 44

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd. Tel: +44 1 494 567 567

Ísland

JANSSEN-CILAG c/o Vistor hf. Sími: +354 535 7000

Italia

Janssen-Cilag SpA Tel: +39 02/2510.1

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Tηλ: +357 22 755 214

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV/SA Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft. Tel:+36 23 513-858

Malta

AM MANGION LTD Tel: +356 2397 6000

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V. Tel: +31 13 583 73 73

Norge

JANSSEN-CILAG AS Tlf: + 47 24 12 65 00

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300

Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 237 6000

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel: + 386 1401 18 30

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +421 233 552 600

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY Puh/Tel: +358 207 531 300

Sverige

JANSSEN-CILAG AB Tel: +46 8 626 50 00

Latvija United Kingdom

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā JANSSEN-CILAG Ltd. Tel: +371 6789 3561 Tel: +44 1494 567 567

Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“ Tel: +370 5 278 68 88

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în LL/AAAA

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

 

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Aceleaşi gene care predispun la schizofrenie favorizează şi consumul de canabis (studiu) Aproximativ o persoană din o sută, la nivel mondial, suferă de schizofrenie, iar conform unui nou studiu, genele care măresc riscul de apariţie a acestei boli psihice favorizează şi consumul de canabis, informează marţi Reuters.
Iaşi: Aproape 1.200 de persoane cu schizofrenie internate la Neuropsihiatrie, de la începutul anului De la începutul anului la Spitalul de Neuropsihiatrie Socola, cea mai mare unitate de profil din zona de Est a României, au fost internate 1.147 de persoane care suferă de 'tulburări de schizofrenie', potrivit directorului instituţiei, dr Lucian Burlea.
Vaslui: O profesoară a ajuns la psihiatrie în urma unei presupuse crize de schizofrenie suferite la ora de curs Vaslui, 4 nov Agerpres/ - Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Vaslui a demarat joi o anchetă la o şcoală din judeţ, după ce o profesoară a făcut o presupusă criză de schizofrenie în timpul orelor de curs.
MB: Oamenii de ştiinţă au identificat o genă ale cărei mutaţii măresc de 35 de ori riscul de îmbolnăvire de schizofrenie O serie de mutaţii suferite de gena SETD1A pot creşte exponenţial riscul de îmbolnăvire de schizofrenie, susţine o echipă de oameni de ştiinţă de la Institutul Sanger, din Marea Britanie, într-un studiu publicat de revista Nature Neuroscience, care poate deschide noi căi pentru prevenirea şi tratarea...
O nouă terapie generică pentru schizofrenie Un procent din populaţia planetei dezvoltă simptome de schizofrenie în cursul vieţii, se arată într-un comunicat de presă remis miercuri de Terapia Ranbaxy.
Alternativă de tratament pentru pacienţii cu schizofrenie Pacienţii cu schizofrenie au de anul trecut o nouă variantă de tratament: injecţia la nivelul braţului, informează într-un comunicat de presă compania producătoare.