CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CLERIVAS 40 mg
Denumire CLERIVAS 40 mg
Denumire comuna internationala SIMVASTATINUM
Actiune terapeutica HIPOCOLESTEROLEMIANTE SI HIPOTRIGLICERIDEMIANTE INHIBITORI AI HMG COA
Prescriptie P-6L - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala valabila 6 luni
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 40mg
Ambalaj Cutie cu 3 blist. PVC-PE-PVDC/Al x 10 compr. film.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC C10AA01
Firma - Tara producatoare TEVA UK LTD - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre CLERIVAS 40 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> CLERIVAS 10 mg Comprimate filmate, 10mg >> CLERIVAS 20 mg Comprimate filmate, 20mg >> CLERIVAS 40 mg Comprimate filmate, 40mg >> CLERIVAS 80 mg Comprimate filmate, 80mg
Prospect si alte informatii despre CLERIVAS 40 mg, comprimate filmate   Rezumatul caracteristicilor produsului       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 213/2007/01-02-03-04-05-06-07-08         Anexa 2

NR. 214/2007/01-02-03-04-05-06 NR. 215/2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09 NR. 216/2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09 NR. 217/2007/01-02-03-04-05-06

Rezumatul caracteristicilor produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1        DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CLERIVAS 5/10/20/40/80 mg, comprimate filmate

2        COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

5 mg: Fiecare comprimat filmat conţine simvastatină 5 mg. 10 mg: Fiecarecomprimat filmat conţine simvastatină 10 mg. 20 mg: Fiecarecomprimat filmat conţine simvastatină 20 mg. 40 mg: Fiecarecomprimat filmat conţine simvastatină 40 mg. 80 mg: Fiecare comprimat filmat conţine simvastatină 80 mg.

Excipienţi:

5 mg: Fiecare comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 76,63 mg. 10 mg: Fiecarecomprimat filmat conţine lactoză monohidrat 71,64 mg. 20 mg: Fiecare comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 142,86 mg. 40 mg: Fiecare comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 285,76 mg. 80 mg: Fiecare comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 571,07 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3        FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate.

5 mg: Comprimate filmate convexe, de culoare galben- brun, marcate cu “7152” pe una din

feţe şi cu “93” pe cealaltă faţă.

10 mg: Comprimate filmate convexe, de culoare roz deschis, marcate cu “7153” pe una din

feţe şi cu “93” pe cealaltă faţă.

20 mg: Comprimate filmate convexe, de culoare cafenie, marcate cu “7154” pe una din feţe şi

cu “93” pe cealaltă faţă.

40 mg: Comprimate filmate convexe, de culoare roşie, marcate cu “7155” pe una din feţe şi

cu “93” pe cealaltă faţă.

80 mg: Comprimate filmate, în formă de capsulă, de culoare cărămizie, marcate cu “7156” pe

una din feţe şi cu “93” pe cealaltă faţă.

4 DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Hipercolesterolemie

Tratamentul hipercolesterolemiei primare sau dislipidemiei mixte, ca adjuvant al regimului alimentar, când răspunsul la regimul alimentar şi la alte tratamente non-farmacologice (de exemplu: exerciţii fizice, scădere ponderală) nu este adecvat.

1

Tratamentul hipercolesterolemiei familiale homozigote ca adjuvant al regimului alimentar şi al altor tratamente de scădere a lipidemiei (de exemplu, LDL afereza) sau dacă aceste tratamente nu sunt adecvate.

Prevenţie cardiovasculară

Scăderea mortalităţii cardiovasculare şi a morbidităţii la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare

aterosclerotice manifeste sau diabet zaharat, cu valori normale sau crescute ale colesterolului,

ca adjuvant pentru corectarea factorilor de risc şi al altor terapii cardioprotectoare (vezi

pct.5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Administrare orală.

Intervalul de dozaj este cuprins între 5 - 80 mg pe zi, administrate oral în priză unică, seara. Ajustarea dozelor, dacă este necesară, se va face la intervale de cel puţin 4 săptămâni, până la maxim 80 mg pezi, administrată în priză unică, seara. Doza de 80 mg pe zi se recomandă numai la pacienţii cu hipercolesterolemie severă şi cu risc crescut de complicaţii cardiovasculare.

Hipercolesterolemie

Pacientul trebuie să urmeze un regim hipocolestrolemiant standard şi va continua acest regim în timpul tratamentului cu simvastatină. Doza iniţială uzuală recomandată este de 10-20 mg pe zi, administrată în priză unică, seara. Pacienţii care necesită o reducere mai mare a LDL-C (mai mare de 45%) pot incepe tratamentul cu 20-40 mg pe zi, administrate în priză unică, seara. Ajustarea dozelor, dacă este necesară, se va face conform recomandărilor de mai sus.

Hipercolesterolemie familială homozigotă

Ca urmare a rezultatelor obţinute în studii clinice controlate, dozele de simvastatină recomandate sunt de 40 mg pe zi seara sau 80 mg pe zi divizat în 3 prize de 20 mg, 20 mg şi 40 mg seara. Simvastatina va fi utilizată ca adjuvant al altor tratamente hipolipemiante (de exemplu, LDL afereza) la aceşti pacienţi sau dacă aceste tratamente nu sunt disponibile.

Prevenţia cardiovasculară

La pacienţii cu risc crescut de boală cardiacă coronariană (cu sau fără hiperlipidemie), doza uzuală recomandatăde simvastatină este de 20 până la 40 mg pe zi, administrată în priză unică, seara. Tratamentul medicamentos poate fi iniţiat simultan cu regimul alimentar şi exerciţiile fizice. Ajustarea dozelor, dacă este necesară, se va face conform recomandărilor de mai sus.

Tratamentul concomitent

Simvastatină este eficace în monoterapie sau în asociere cu chelatori ai acizilor biliari.

Administrarea trebuie să se facă fie cu cel puţin 2 ore înainte de, fie după cel puţin 4 ore de la

administrarea chelatorilor acizilor biliari.

În cazul pacienţilor care sunt trataţi cu ciclosporină, danazol, gemfibrozil, alţi fibraţi (cu

excepţia fenofibratului) sau doze hipolipemiante de niacină (≥1 g pe zi) concomitent cu

simvastatină, dozele de simvastatină nu vor depăşi 10 mg pe zi. La pacienţii care sunt trataţi

cu amiodaronă sau verapamil concomitent cu Clerivas, doza de simvastatină nu trebuie să

depăşească 20 mg pe zi (vezi pct. 4.4 şi pct. 4.5).

Dozaj în insuficienţa renală

Nu este necesară modificarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală moderată.

La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei <30 ml/min), dozele mai

mari de 10 mg pe zi se vor administra cu atenţie şi, dacă este imperios necesar, se vor

introduce în terapie cu precauţie.

2

Administrarea la vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozelor.

Administrarea la copii şi adolescenţi

Simvastatină nu este recomandată pentru utilizare la copii, datorită insuficienţei datelor

privind siguranţa şi eficacitatea.

4.3     Contraindicaţii

-         Hipersensibilitate la simvastatină sau la oricare dintre excipienţi;

-         Afecţiuni hepatice active sau valori crescute ale transaminazelor serice de etiologie necunoscută;

-         Sarcină şi alăptare (vezi pct.4.6);

-         Administrarea concomitentă a inhibitorilor puternici ai CYP3A4 (de exemplu itraconazol, ketoconazol, inhibitori ai proteazei HIV, eritromicină, claritromicină, telitromicină şi nefazodonă) (vezi pct.4.5).

4.4     Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Miopatie/rabdomioliză

Simvastatina, similar altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei, poate produce ocazional miopatii manifestate ca o durere, sensibilitate sau slăbiciune musculară asociate cu valori ale creatinfosfokinazei (CPK) de 10 ori mai mari decât limita superioară a valorilor normale (LSVN). Uneori, miopatia ia forma rabdomiolizei, asociată sau nu cu insuficienţă renală secundară mioglobinuriei şi fiind raportate cazuri foarte rare de deces. Riscul de apariţie al miopatiei este crescut de concentraţiile plasmatice mari ale inhibitorilor de HMG-CoA reductază.

Similar altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei, riscul de apariţie al miopatiei/rabdomiolizei este dependent de doză. Într-o bază de date pentru studii clinice, 41050 pacienţi au fost trataţi cu simvastatină. 24747 pacienţi (aproximativ 60%) au urmat tratamentul pentru cel puţin 4 ani. Incidenţa miopatiei a fost de aproximativ 0,02% la pacienţii trataţi cu doze de 20 mg pe zi, 0,08% la pacienţii trataţi cu doze de 40 mg pe zi şi 0,453% la pacienţii trataţi cu doze de 80 mg pe zi. În timpul acestor studii pacienţii au fost atent monitorizaţi şi anumite medicamente care ar fi putut determina interacţiuni au fost contraindicate.

Măsurarea creatinfosfokinazei

Creatinfosfokinaza (CPK) nu va fi măsurată după exerciţii fizice extenuante sau în prezenţa

altor cauze care ar putea determina creşterea valorilor acesteia, ceea ce ar face dificilă

interpretarea rezultatelor. Dacă valorile iniţiale ale CPK sunt crescute semnificativ

(>5 x LSVN), se vor efectua noi măsurători după 5-7 zile pentru a reconfirma rezultatele.

Înainte de tratament

Toţi pacienţii care încep tratament cu simvastatină sau cei cărora le sunt crescute dozele de

simvastatină, vor fi avertizaţi asupra riscului de miopatie şi vor fi sfătuiţi să raporteze prompt

orice durere musculară ă, sensibilitate sau slăbiciune musculară inexplicabilă.

Sunt necesare precauţii în cazul pacienţilor cu factori predispozanţi de rabdomioliză. Pentru a

stabili o valoare iniţială de referinţă, trebuie măsurată valoarea CPK înainte de începerea

tratamentului în următoarele situaţii:

-         vârstnici (vârsta > 70 ani);

-         insuficienţă renală ;

-         hipotiroidism necontrolat;

-         antecedente personale sau familiale de tulburări musculare ereditare;

-         antecedente de toxicitate musculară la administrarea statinelor sau fibraţilor;

-         abuz de alcool etilic.

3

În asemenea situaţii, riscul tratamentului trebuie evaluat comparativ cu posibilele beneficii, şi se recomandă monitorizarea clinică. Dacă un pacient a prezentat anterior tulburări musculare la administrarea unui fibrat sau a unei statine, tratamentul cu o altă substanţă din aceeaşi clasă trebuie început cu precauţie. Dacă valorile de CPK sunt crescute semnificativ faţă de valoarea iniţială (>5 x LSVN), tratamentul nu trebuie început.

În cursul tratamentului

Dacă în timpul tratamentului cu o statină, la un pacient apar dureri musculare, slăbiciune sau crampe, se va măsura valoarea CPK. Dacă în absenţa activităţii fizice susţinute, se observă că aceste valori sunt crescute semnificativ (>5 x LSVN), tratamentul trebuie oprit imediat. Dacă simptomele musculare sunt severe şi produc discomfort zilnic, chiar dacă valoarea CPK este <5 x LSVN, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului. Dacă indiferent de motiv se suspectează declanşarea miopatiei, tratamentul trebuie întrerupt.

Dacă simptomele dispar şi valoarea CPK revine la normal, reintroducerea ulterioară a statinei sau introducerea unei statine alternative poate fi luată în considerare la cele mai mici doze şi sub monitorizare strictă.

Tratamentul cu simvastatină va fi oprit temporar cu câteva zile înainte de intervenţii chirurgicale majore de elecţie şi când intervin condiţii medicale sau chirurgicale majore.

Măsuri de reducere a riscului de apariţie a miopatiei cauzate de interacţiunile medicamentoase (vezi pct. 4.5)

Riscul de apariţie a miopatiei şi rabdomiolizei este crescut semnificativ la administrarea concomitentă a simvastatinei cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină, telitromicină, inhibitori ai proteazei HIV şi nefazodonă), precum şi cu gemfibrozil, ciclosporină şi danazol (vezi pct. 4.2).

Riscul de apariţie a miopatiei şi a rabdomiolizei este crescut, de asemenea de administrarea concomitentă a altor fibraţi, a dozelor hipolipemiante de niacină (≥1 g pe zi) sau de administrarea concomitentă a amiodaronei sau verapamilului cu doze mai mari simvastatină (vezi pct. 4.2 şi pct. 4.5). Există, de asemenea un risc uşor crescut la administrarea concomitentă de diltiazem cu simvastatină în doze de 80 mg pe zi.

În consecinţă, referitor la inhibitorii CYP3A4, este contraindicată administrarea concomitentă a simvastatinei cu itraconazol, ketoconazol, inhibitori ai proteazei HIV, eritromicină, claritromicină, telitromicină şi nefazodonă (vezi pct. 4.3 şi pct. 4.5). Dacă tratamentul cu itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină sau telitromicină nu poate fi evitat, administrarea de simvastatină se va întrerupe în timpul curei de tratament cu acestea. În plus, este necesară prudenţă în cazul asocierii simvastatinei cu alţi inhibitori mai slabi ai CYP3A4 : ciclosporină, verapamil, diltiazem (vezi pct. 4.2 şi 4.5). Trebuie evitată ingestia concomitentă de suc de grapefruit şi simvastatină.

Doza de simvastatină nu va depăşi 10 mg zilnic la pacienţi trataţi concomitent cu ciclosporină, danazol, gemfibrozil, doze hipolipemiante de niacină (≥ 1 g/zi. Asocierea dintre simvastatină şi gemfibrozil trebuie evitată, fiind permisă numai în cazul în care beneficiul terapeutic este mai mare decât riscul crescut al administrării concomitente. Se va evalua atent beneficiul administrării concomitente a simvastatinei în doze de 10 mg zilnic cu alţi fibraţi (cu excepţia fenofibratului), niacinei, ciclosporinei sau danazolului, comparativ cu riscurile potenţiale ale acestor asocieri (vezi pct. 4.2 şi pct.4.5).

Se impune precauţie în cazul asocierii dintre fenofibrat şi simvastatină, deoarece oricare dintre cele două substanţe poate provoca miopatie, când sunt administrate în monoterapie.

4

Se va evita administrarea concomitentă a simvastatinei în doze mai mari de 20 mg pe zi cu amiodaronă sau verapamil, fiind permisă numai în cazul în care beneficiul terapeutic este mai mare decât riscul de apariţie al miopatiei (vezi pct. 4.2 şi pct. 4.5).

Efecte hepatice

În studiile clinice, au fost raportate câteva cazuri de creşteri persistente ale valorilor concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor (până la > 3 x LSVN) la pacienţi adulţi trataţi cu simvastatină. Când tratamentul cu simvastatină a fost întrerupt temporar sau definitiv la aceşti pacienţi, valorile transaminazelor au scăzut de obicei lent, până la valorile măsurate înaintea tratamentului.

Se recomandă efectuarea testelor funcţionale hepatice înainte de începerea tratamentui şi apoi ori de câte ori este indicat din punct de vedere clinic.

Pacienţii care a căror doză se stabileşte prin creştere treptată la 80 mg pe zi ar trebui să efectueze un test suplimentar înainte de stabilirea dozei, la 3 luni după stabilirea dozei la 80 mg, şi apoi periodic (de exemplu, semestrial) în primul an de tratament. Se va acorda o atenţie specială pacienţilor la care se produc creşteri ale concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor şi, pentru aceştia, se vor repeta măsurătorile imediat şi apoi mult mai frecvent. Dacă se observă o creştere progresivă şi persistentă a valorilor concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor, la valori de 3 ori mai mari decât LSVN, tratamentul cu simvastatină trebuie întrerupt.

Simvastatina se va utiliza cu precauţie la pacienţii care consumă cantităţi substanţiale de alcool etilic.

Similar altor medicamente hipolipemiante, după tratamentul cu simvastatină au fost raportate creşteri moderate (<3 x LSVN) ale valorilor concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor. Aceste modificări au apărut imediat după iniţiarea tratamentului cu simvastatină, foarte des au fost tranzitorii, şi nu au fost însoţite de simptome clinice, nefiind necesară întreruperea administrării.

Excipienţi

Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie glucoză – galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni farmacodinamice

Interacţiuni cu medicamente hipolipemiante care pot produce miopatie atunci când sunt

administrate în monoterapie

Riscul de miopatie, inclusiv rabdomioliză, este crescut în timpul administrării concomitente

cu fibraţi şi niacină (acid nicotinic) (≥1 g pe zi). În plus, există o interacţiune farmacocinetică

cu gemfibrozilul care determină creşterea concentraţiilor plasmatice ale simvastatinei (vezi

mai jos “Interacţiuni farmacocinetice şi pct. 4.2 şi pct. 4.4). Dacă simvastatina şi fenofibratul

sunt administrate concomitent, nu există nici o dovadă că riscul de miopatie depăşeşte suma

riscurilor individuale ale fiecăreia dintre substanţe. Nu sunt disponibile date farmacocinetice

şi de farmacovigilenţă adecvate pentru alţi fibraţi.

Interacţiuni farmacocinetice

Recomandările de prescriere în cazul interacţiunii cu alte medicamente sunt prezentate în

tabelul următor (informaţii suplimentare pot fi găsite la pct. 4.2, 4.3 şi 4.4)

5

Interacţiuni medicamentoase care conduc la un risc crescut de apariţie a miopatiei şi a rabdomiolizei.

Medicament

Recomandări de prescriere

Inhibitori puternici ai CYP3A4 : Itraconazol Ketoconazol Eritromicină Claritromicină Telitromicină Inhibitori ai proteazei HIV Nefazodonă

Contraindicate în asociere cu simvastatină.

Gemfibrozil

Asocierea nu este recomandată.

Dacă este necesar, nu se va depăşi doza de 10 mg simvastatină pe zi.

Ciclosporină

Danazol

Fibraţi (cu excepţia

fenofibratului)

Niacină (> 1 g pezi)

Nu se va depăşi doza de 10 mg simvastatină. pe zi.

Amiodaronă Verapamil

Nu se va depăşi doza de 20 mg simvastatină pe zi.

Diltiazem

Nu se va depăşi doza de 40 mg simvastatină pe zi

Suc de grapefruit

Se va evita sucul de grapefruit în timpul tratamentului cu simvastatină.

Efecte ale altor medicamente asupra simvastatinei Interacţiuni dependente de CYP3A4

Simvastatina este un substrat al citocromului P450 3A4. Inhibitorii puternici ai citocromului P450 3A4 cresc riscul de apariţie a miopatiei şi rabdomiolizei prin creşterea concentraţiilor plasmatice active ale inhibitorilor de HMG-CoA reductază în timpul tratamentului cu simvastatină. Aceşti inhibitori includ itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină, telitromicină, inhibitori ai proteazei HIV şi nefazodonă. Administrarea concomitentă de itraconazol a crescut de 10 ori expunerea la acidul simvastatinic (metabolitul activ beta-hidroxiacid). Telitromicina a crescut de 11 ori expunerea la acidul simvastatinic.

De aceea, este contraindicată administrarea concomitentă a simvastatinei cu itraconazol, ketoconazol, inhibitori ai proteazei HIV, eritromicină, claritromicină, telitromicină şi nefazodonă. Dacă tratamentul cu itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină sau telitromicină nu poate fi evitat, administrarea de simvastatină trebuie întreruptă în timpul curei de tratament cu acestea. Simvastatina se va asocia cu precauţie cu alţi inhibitori mai slabi ai CYP3A4: ciclosporină, verapamil, diltiazem (vezi pct. 4.2 şi pct. 4.4).

Ciclosporină

Riscul de apariţie a miopatiei/rabdomiolizei este crescut prin administrarea concomitentă a ciclosporinei, în special cu doze mari de simvastatină (vezi pct. 4.2 şi pct. 4.4). De aceea, doza de simvastatină nu va depăşi 10 mg pe zi la pacienţii trataţi concomitent cu ciclosporină. Deşi mecanismul nu este complet înţeles, ciclosporina creşte ASC a inhibitorilor de HMG-CoA reductază : Creşterea ASC a acidului simvastatinic este probabil ca urmare, în parte, datorată inhibării CYP3A4.

Danazol

Riscul de apariţie a miopatiei şi rabdomiolizei este crescut de administrarea concomitentă a

danazol cu doze mari de simvastatină (vezi pct. 4.2 şi pct. 4.4).

6

Gemfibrozil

Gemfibrozilul creşte ASC a acidului simvastatinic de 1,9 ori, posibil ca urmare a inhibării

glucuronoconjugării (vezi pct. 4.2 şi pct. 4.4).

Amiodaronă şi verapamil

Riscul de apariţie a miopatiei şi rabdomiolizei este crescut de administrarea concomitentă a amiodaronei sau a verapamilului cu doze mari de simvastatină (vezi pct. 4.4). Într-un studiu clinic în desfăşurare, miopatia a fost raportată la 6% dintre pacienţii trataţi cu 80 mg simvastatină şi amiodaronă.

O analiză a studiilor clinice disponibile a arătat că incidenţa miopatiei la pacienţii trataţi cu 40 mg sau 80 mg simvastatină şi verapamil este de aproximativ 1%. Într-un studiu farmacocinetic, administrarea concomitentă cu verapamil a determinat o creştere de 2,3 ori a expunerii la acid simvastatinic, probabil datorată, în parte, inhibării CYP3A4. De aceea, doza de simvastatină nu va depăşi 20 mg pe zi la pacienţii trataţi concomitent cu amiodaronă sau verapamil, decât dacă beneficiile terapeutice depăşesc clar riscul de miopatie şi rabdomioliză.

Diltiazem

O analiză a studiilor clinice disponibile a arătat că incidenţa miopatiei la pacienţii trataţi cu

80 mg simvastatină şi diltiazem este de aproximativ 1%.

Riscul de apariţie a miopatiei la pacienţii trataţi cu 40 mg simvastatină nu a fost crescut de

administrarea concomitentă de diltiazem (vezi pct. 4.4).

Într-un studiu farmacocinetic, administrarea concomitentă a diltiazem a determinat o creştere

de 2,7 ori a expunerii la acid simvastatinic, probabil datorată, în parte, inhibării CYP3A4. De

aceea, doza de simvastatină nu trebuie să depăşească 40 mg pe zi la pacienţii trataţi

concomitent cu diltiazem, cu excepţia cazurilor în care beneficiile terapeutice depăşesc clar

riscul de miopatie şi rabdomioliză.

Suc de grapefruit

Sucul de grapefruit inhibă citocromul P450 3A4. Consumul concomitent al unor cantităţi mari (peste 1 litru pe zi) de suc de grapefruit şi simvastatină a determinat o creştere de 7 ori a expunerii la acid simvastatinic. Consumul a 240 ml de suc de grapefruit dimineaţa şi administrarea de simvastatină seara a determinat, de asemenea, o creştere de 1,9 ori. De aceea, trebuie evitat consumul de suc de grapefruit în timpul tratamentului cu simvastatină.

Efectul simvastatinei asupra farmacocineticii altor substanţe

Simvastatina nu are un efect inhibitor asupra citocromului P450 3A4. De aceea, simvastatina

nu va afecta concentraţiile plasmatice ale substanţelor metabolizate de citocromul P450 3A4.

Anticoagulante orale

În două studii clinice, unul la voluntari sănătoşi şi celălalt la pacienţi cu hipercolesterolemie, s-a dovedit că simvastatina, în doze de 20 - 40 mg pe zi potenţează modest efectul anticoagulantelor cumarinice; timpul de protrombină, exprimat sub forma International Normalised Ratio (INR), a crescut de la valoarea iniţială 1,7 la 1,8 la voluntarii sănătoşi şi de la 2,6 la 3,4 la pacienţii cu hipercolesterolemie. Au fost raportate foarte rar creşteri ale INR. La pacienţii trataţi cu anticoagulante cumarinice, timpul de protrombină trebuie determinat înaintea începerii tratamentului cu simvastatină şi, frecvent, în faza iniţială de tratament pentru a evidenţia o eventuală modificare semnificativă a timpului de protrombină. După stabilizarea valorilor timpului de protrombină, este posibilă monitorizarea acestui parametru la intervalele recomandate uzual pacienţilor trataţi cu anticoagulante cumarinice. În cazul modificării dozei de simvastatină sau întreruperii tratamentului, este necesară repetarea procedurii de mai sus. La pacienţii cărora nu li se administrează anticoagulante, nu au fost raportate sângerări sau modificări ale timpului de protrombină în timpul tratamentului cu simvastatină.

7

4.6     Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Simvastatina este contraindicată în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3).

Nu a fost stabilită siguranţa administrării la gravide. Nu au fost efectuate studii clinice controlate cu administrare de simvastatină la gravide. Rareori au fost primite rapoarte asupra malformaţiilor congenitale consecutive expunerii intrauterine la inhibitori de HMG-CoA reductază. Totuşi, o analiză a 200 de sarcini urmărite prospectiv, gravidele fiind expuse la simvastatină sau alţi compuşi înrudiţi inhibitori de HMG-CoA reductază în timpul primului trimestru, a arătat o incidenţă comparabilă a malformaţiilor congenitale cu cea estimată la populaţia generală. Acest număr de sarcini a fost suficient din punct de vedere statistic pentru a exclude o creştere de 2,5 ori sau mai mare a malformaţiilor congenitalale în baza incidenţei calculate.

Cu toate că nu există dovezi că incidenţa malformaţiilor congenitale la urmaşii pacientelor care au fost tratate cu simvastatină sau cu un alt inhibitor de HMG-CoA reductază similar, diferă de cea observată la populaţia generală, tratamentul mamei cu simvastatină poate reduce concentraţia mevalonatului fetal, care este un precursor al biosintezei colesterolului. Ateroscleroza este un proces cronic, iar întreruperea tratamentului cu medicamente hipolipemiante pe parcursul sarcinii ar trebui să aibă un impact mic asupra riscului de lungă durată asociat hipercolesterolemiei primare. Din aceste motive, simvastatina nu trebuie administrată la gravide, la femei care încearcă să rămână gravide sau la care se presupune o sarcină. Tratamentul cu simvastatină trebuie întrerupt pe durata sarcinii sau până la excluderea clară a unei posibile sarcini (vezi pct.4.3).

Alăptarea

La om, nu se cunoaşte dacă simvastatina sau metaboliţii săi se excretă în lapte. Deoarece, la om, multe medicamente se excretă în lapte şi datorită riscului de apariţie a unor reacţii adverse grave, femeile tratate cu simvastatină nu trebuie să-şi alăpteze copiii (vezi pct. 4.3).

4.7     Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Simvastatina nu influenţează sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuşi, atunci când se conduc vehicule sau se folosesc utilaje, se va avea în vedere faptul că în experienţa după punerea pe piaţă au fost raportate, în rare cazuri, ameţeli.

4.8     Reacţii adverse

Frecvenţele următoarelor evenimente care au fost raportate în timpul studiilor clinice şi/sau în utilizarea după punerea pe piaţă au fost clasificate în funcţie de evaluarea valorilor incidenţei în studii clinice pe termen lung, placebo- controlate, la pacienţii incluşi într-un SPC (studiu de protecţie cardiacă) şi un studiu 4S cu 20536 şi respectiv 4444 pacienţi (vezi pct. 5.1). Pentru SPC, au fost înregistrate numai evenimentele adverse grave cum ar fi mialgia, creşterea concentraţiilor serice ale transaminazelor şi ale CPK. Pentru studiul 4S, au fost înregistrate toate evenimentele adverse şi acestea sunt prezentate mai jos. Dacă în aceste studii, valorile incidenţei pentru simvastatină au fost mai mici sau egale cu cele pentru placebo, şi au existat evenimente adverse raportate spontan având o relaţie de cauzalitate rezonabilă similară, aceste reacţii adverse au fost clasificate ca fiind “rare”.

În SPC (vezi pct. 5.1) în care au fost înrolaţi 20536 pacienţi trataţi cu 40 mg simvastatină pe zi (n=10269) sau cu placebo (n=10267), profilurile de siguranţă au fost comparabile între pacienţii trataţi cu 40 mg simvastatină şi pacienţii trataţi cu placebo pe parcursul a 5 ani de studiu. Procentul celor care au încetat tratamentul datorită reacţiilor adverse a fost comparabil (4,8% dintre pacienţii trataţi cu 40 mg simvastatină pe zi în comparaţie cu 5,1% dintre pacienţii trataţi cu placebo). Incidenţa miopatiei a fost <0,1% din pacientii trataţi simvastatină

8

40 mg pe zi. Valori crescute ale transaminazelor (>3 x LSVN confirmate prin repetarea testelor) au apărut la 0,21% (n=21) dintre pacienţii trataţi cu simvastatină 40 mg pe zi în comparaţie cu 0,09% (n=9) dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo.

Frecvenţa evenimentelor adverse este clasificată după cum urmează: foarte frecvente (> 1/10), frecvente (≥ 1/100; < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000; < 1/100), rare (≥ 1/10000; < 1/1000), foarte rare (< 1/10000), cu frecvenţă necunoscutăcare nu poate fi estimată din datele disponibile.

Tulburări hematologice şi limfatice Rare: anemie.

Tulburări ale sistemului nervos

Rare: cefalee, parestezii, ameţeală, neuropatie periferică.

Tulburări gastrointestinale

Rare: constipaţie, dureri abdominale, flatulenţă, dispepsie, diaree, greaţă, vărsături

pancreatită.

Tulburări hepatobiliare Rare: hepatită/icter

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Rare: erupţii cutanate tranzitorii, prurit, alopecie.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Rare: miopatie, rabdomiolize (vezi pct. 4.4), mialgie, crampe musculare.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Rare: astenie.

În cazuri rare, s-a semnalat un sindrom de hipersensibilitate aparent care a fost asociat cu

unele dintre următoarele simptome: edem angioneurotic, sindrom asemănător celui din lupus,

polimialgia reumatică, dermatomiozită, vasculită, trombocitopenie, eozinofilie, creşterea

VSH, artrite şi artralgii, urticarie, fotosensibilitate, febră, înroşire tranzitorie a tegumentelor

cu senzaţie de căldură, dispnee şi stare de rău general.

Investigaţii diagnostice

Rare: creşteri ale valorilor transaminazelor serice (alanin aminotransferază, aspartat aminotransferază, gama-glutamil transpeptidază) (vezi pct.4.4), creşteri ale fosfatazei alcaline şi creşterea valorii CPK (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Până în prezent,au fost raportate câteva cazuri de supradozaj; doza maximă utilizată a fost de 3,6 g simvastatină. Recuperarea s-a făcut fără sechele la toţi pacienţii. Nu este disponibil un tratament specific în caz de supradozaj. În acest caz sunt necesare măsuri generale de tratament, simptomatice şi de susţinere.

5 PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: hipolipemiante, hipocolesterolemiante şi hipotrigliceridemiante, inhibitori ai HMG-CoA reductazei, codul ATC: C10AA01

9

După administrarea orală, simvastatina, care este o lactonă inactivă, este hidrolizată în ficat la forma activă de beta-hidroxiacid, care prezintă a puternică activitate în inhibarea HMG-CoA reductazei (3-hidroximetilglutarilcoenzima A reductaza). Această enzimă catalizează conversia HMG-CoA reductazei la mevalonat, o etapă precoce a biosintezei colesterolului care limitează producerea sa. S-a demonstrat că simvastatina, a determinat atât scăderea concentraţiilor plasmatice normale, cât şi a celor crescute de colesterol LDL. LDL se formează din VLDL şi este catabolizat predominant prin înalta afinitate a receptorilor LDL. Mecanismul efectului simvastatinei de scădere a concentraţiilor de LDL poate fi datorat atât reducerii concentraţiilor de VLDL colesterol, cât şi activării receptorilor LDL, care conduce la reducerea cantităţii produse şi a accelerării catabolizării LDL colesterolului. Tratamentul cu simvastatină mai are ca rezultat o reducere substanţială a apolipoproteinei -B. În plus, simvastatina determină creşterea moderată a concentraţiei plasmatice a HDL-colesterolului şi reduce concentraţia plasmatică a trigliceridelor. Ca rezultat al acestor modificări, scade raportul colesterol total/HDL colesterol şi raportul LDL/HDL colesterol.

Risc crescut de boală coronariană cardiacă sau boală coronariană cardiacă preexistentă Intr-un studiu de protecţie cardiovasculară (SPC), au fost urmărite efectele tratamentului cu simvastatină la 20536 pacienţi (cu vârsta între 40 şi 80 ani), cu sau fără hiperlipidemie, şi cu boală coronariană cardiacă, alte afecţiuni arteriale ocluzive sau diabet zaharat. În acest studiu, 10269 pacienţi au fost trataţi cu 40 mg simvastatină pe zi şi 10267 pacienţi au fost trataţi cu placebo pentru o durată medie de 5 ani. Valoarea iniţială a LDL colesterolului a fost sub 116 mg/dl la 6.793 pacienţi (33%), între 116 mg/dl şi 135 mg/dl la 5063 pacienţi (25%) şi mai mare de 135 mg/dl la 8680 pacienţi (42%).

Tratamentul cu 40 mg simvastatină pe zi a redus semnificativ riscul de mortalitate totală pentru toate cauzele (1328 [12,9%] dintre pacienţii trataţi cu simvastatină comparativ cu 1507 [14,7%] dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo; p=0.0003), prin reducerea cu 18% a numărului de decese de cauză coronariană (587 [5,7%] comparativ cu 707 [6,9%]; p=0,0005; reducerea riscului absolut cu 1,2%). Nu s-au observat diferenţe semnificative statistice în ceea ce priveşte mortalitatea noncardiovasculară.

Simvastatina reduce, de asemenea, cu 27% (p<0,0001) riscul evenimentelor coronariene severe ( criteriul de evaluare fiind compus din riscul de a avea un infarct miocardic nonfatal sau boală coronariană cardiacă). Simvastatina a determinat scăderea necesarului de intervenţii pentru revascularizare miocardică (bypass coronarian sau angioplastie coronariană trasluminală percutanată), precum şi al celor periferice şi al procedurilor de revascularizare non-coronariană cu 30% (p<0,0001) şi respectiv 16% (P=0.006). Simvastatina reduce riscul de accidente cerebrovasculare cu 25% (p<0,0001), datorită reducerii cu 30% a accidentelor cerebrovasculare ischemice (p<0,0001). Suplimentar, în cadrul subgrupului de pacienţi cu diabet zaharat, simvastatina a redus riscul de apariţie a complicaţiilor macrovasculare, inclusiv a necesităţii procedurilor de revascularizare periferică (intervenţie chirurgicală sau angioplastie), amputarea membrelor inferioare sau a ulceraţiilor la nivelul picioarelor cu 21% (p=0,0293). Reducerea proporţională a incidenţei evenimentelor a fost similară în fiecare subgrup studiat, inclusiv în cazul pacienţilor fără boală coronariană, dar care au avut afecţiuni arteriale periferice sau cerebrovasculare, bărbaţi şi femei, pacienţi cu vârsta mai mică sau mai mare de 70 de ani la data includerii în studiu, în prezenţa sau absenţa hipertensiunii arteriale şi în mod special, la cei cu valori ale LDL colesterolului sub 116 mg/dl (3,0 mmol/l), la data includerii în studiu.

În studiul Scandinavian Simvastatin Survival Study efectul simvastatinei asupra mortalităţii totale a fost evaluat pe 4444 pacienţi cu cardiopatie ischemică şi valori iniţiale ale colesterolului total de 212-309 mg/dl (5,5-8,0 mmol/l). În acest studiu multicentric, randomizat, dublu orb, placebo-controlat, pacienţilor cu sau fără istoric de infarct miocardic (IM) au urmat un regim alimentar, au primit o îngrijire standard şi li s-au administrat fie 20-

10

40 mg simvastatină zilnic (n=2221), fie placebo (n=2223), cu o durată medie a tratamentului

de 5,4 ani.

Simvastatina a redus riscul de mortalitate cu 30% (reducerea riscului absolut cu 3,3%). Riscul

de deces prin boală cardiacă ischemică a fost redus cu 42% (reducerea riscului absolut cu

3,5%).

De asemenea, simvastatina a redus riscul accidentelor coronariene severe cu 34% (decese prin

boală cardiacă ischemică plus infarct miocardic, confirmate în spital şi infarcte miocardice

silenţioase nonfatale).

De asemenea, simvastatina a redus semnificativ riscul accidente cerebrovasculare fatale şi

nonfatale (accident vascular cerebral, AIT) cu 28%.

Nu s-au observat diferenţe statistice semnificative între grupuri în ceea ce priveşte

mortalitatea de cauză noncardiovasculară.

Hipercolesterolemie primară şi dislipidemie mixtă

In studiile comparative privind eficacitatea şi siguranţa administrării simvastatinei în doze zilnice de 10, 20, 40 şi 80 mg la pacienţi cu hipercolesterolemie, reducerea medie a valorilor LDL colesterolului a fost de 30, 38, 41 şi respectiv 47%.În studiile în care au fost incluşi pacienţi cu dislipidemie mixtă, li s-au administrat doze de 40 mg şi 80 mg simvastatină, reducerea medie a valorilor trigliceridelor la pacienţii cu dislipidemie mixtă trataţi cu 40 sau 80 mg simvastatină a fost de 28, respectiv 33% (placebo: 2%) şi creşterea medie a valorilor HDL colesterolului a fost de 13, respectiv 16% (placebo: 3%).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Simvastatina este o lactonă inactivă, care este rapid hidrolizată in vivo la beta-hidroxiacidul corespunzător, care este un inhibitor puternic al HMG-CoA reductazei. Hidroliza are loc în principal la nivel hepatic; viteza de hidroliză în plasma umană este foarte lentă.

Absorbţie

La om, simvastatina este bine absorbită şi suferă o metabolizare marcată la primul pasaj

hepatic. Metabolizarea la nivelul ficatului este dependentă de fluxul sanguin hepatic. Ficatul

este primul loc de acţiune al metabolitului activ. După administrarea orală a unei doze de

simvastatină, biodisponibilitatea betahidroxi-acidului în circulaţia sistemică este mai mică de

5% din doză.

Concentraţiile plasmatice maxime ale inhibitorilor activi sunt atinse după aproximativ 1 - 2

ore de la administrarea dozei de simvastatină. Consumul concomitent de alimente nu

afectează absorbţia.

Parametrii farmacocinetici determinaţi după administrarea în doză unică sau după doze

repetate de simvastatină au arătat că medicamentul nu se acumulează după administrarea de

doze repetate.

Distribuţie

Legarea de proteinele plasmatice a simvastatinei şi a metaboliţilor săi activi este >95%.

Eliminare

Simvastatina este un substrat al CYP3A4 (vezi pct. 4.3 şi 4.5). Metaboliţii majori ai simvastatinei prezenţi în plasma umană sunt simvstatin betahidroxiacidul şi alţi patru metaboliţi activi. La om, după administrarea orală de simvastatină radiomarcată, 13% din radioactivitate s-a excretat în urină şi 60% în scaun, după 96 de ore de la administrare. Radioactivitatea detectată în scaun a constat în metaboliţi excretaţi biliar şi substanţă neabsorbită. După administrarea prin injectare intravenoasă a metabolitului betahidroxiacid, timpul de înjumătăţire mediu al acestuia a fost de 1,9 ore. În medie, numai 0,3% din doza administrată intravenos s-a eliminat prin urină ca inhibitori ai HMG-CoA reductazei.

11

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele nonclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea farmacodinamiei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi carcinogenitatea, cu excepţia celor aşteptate ca urmare a mecanismului de acţiune.

După administrarea dozelor maxime tolerate la şobolan şi la iepure, simvastatina nu a produs malformaţii congenitale şi nu a avut efecte asupra fertilităţii, funcţiei de reproducere sau a dezvoltării neonatale.

6 PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1     Lista excipienţilor

Nucleu:

Lactoză monohidrat

Celuloză microcristalină

Amidon de porumb pregelatinizat

Butilhidroxianisol (E 320)

Stearat de magneziu

Acid ascorbic

Acid citric monohidrat.

Film:

Toate concentraţiile:

Hipromeloză (E 464)

Lactoză monohidrat

Dioxid de titan (E 171)

Macrogol

Triacetină

Oxid roşu de fer (E 172)

5 şi 80 mg:

Oxid galben de fer (E 172)

Oxid negru de fer (E 172)

10 şi 20 mg:

Oxid galben de fer (E 172)

6.2     Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3     Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4     Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

12

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

5 mg:

Cutie cu un blister din PVC-PE-PVdC/Al a 10 comprimate filmate

Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate

Cutie cu 4 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 7 comprimate filmate

Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate

Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate

Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate

Cutie cu un blister tip calendar din PVC-PE-PVdC/Al a 30 comprimate filmate

Cutie cu 5 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate

Cutie cu 5 blistere tip unidoză pentru uz spitalicesc din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10

comprimate

Cutie cu 10 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate

10 mg:

Cutie cu un blister din PVC-PE-PVdC/Al a 10 comprimate filmate Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 4 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 7 comprimate filmate Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 5 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 10 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate

20 mg:

Cutie cu un blister din PVC-PE-PVdC/Al a 10 comprimate filmate Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 4 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 7 comprimate filmate Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 5 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 6 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 12 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 7 comprimate filmate Cutie cu 9 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 10 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate

40 mg:

Cutie cu un blister din PVC-PE-PVdC/Al a 10 comprimate filmate Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 4 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 7 comprimate filmate Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 5 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 6 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 12 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 7 comprimate filmate Cutie cu 9 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 10 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate

80 mg:

Cutie cu un blister din PVC-PE-PVdC/Al a 10 comprimate filmate Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 4 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 7 comprimate filmate Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 5 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate Cutie cu 10 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

13

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu

reglementările locale.

7 DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva Pharmaceuticals S.R.L.,

Str. Domniţa Ruxandra nr.12, parter, sector 2, Bucureşti, România

Telefon: 021 212 08 90

Fax: 021 212 09 16

8        NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Clerivas 5 mg, comprimate filmate: 213/2007/01-02-03-04-05-06-07-08 Clerivas 10 mg, comprimate filmate: 214/2007/01-02-03-04-05-06 Clerivas 20 mg, comprimate filmate: 215/2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09 Clerivas 40 mg, comprimate filmate: 216/2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09 Clerivas 80 mg, comprimate filmate: 217/2007/01-02-03-04-05-06

9        DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

August 2007

10 DATA REVIZUIRII TEXTULUI

August 2007

14

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Ateroscleroza provoacă în prezent, în România, un deces la aproximativ 10 minute Ateroscleroza provoacă, în prezent, în România, un deces la aproximativ 10 minute. Această afecţiune este progresivă, severă şi impredictibilă, fiind cauza a 52% din decesele de pe glob.
Ateroscleroza este una dintre cauzele principale ale deceselor în România Bucureşti, 7 ian /Agerpres/ - Ateroscleroza este una dintre cauzele principale ale deceselor în România - aproximativ 60% din numărul total al acestora (7,62 decese la 1.000 de locuitori în cazul bărbaţilor, respectiv 5,58 decese la 1.000 de locuitori în cazul femeilor).
Semne de ateroscleroză au fost descoperite la mumii din mai multe ţări, unele de acum 4.000 de ani Semne de ateroscleroză descoperite la mumii din mai multe ţări, unele din Antichitate, arată că această boală era deja răspândită la strămoşii oamenilor de astăzi, potrivit unui studiu apărut duminică în revista britanică The Lancet şi preluat de AFP.
Cel mai vechi caz de ateroscleroză diagnosticat la o mumie egipteană Cel mai vechi caz de ateroscleroză (îngroşarea arterelor) a fost diagnosticat la mumia unei prinţese egiptene, potrivit unui studiu prezentat duminică la un important simpozion de cardiologie în New Orleans (SUA), relatează AFP.
Bolile cardiovasculare afectează umanitatea de cel puţin 4.000 de ani Ateroscleroza ar afecta umanitatea de cel puţin 4.000 de ani, potrivit rezultatelor unui studiu publicat duminică şi realizată asupra unor mumii vechi de mai multe epoci şi provenind din diferite regiuni ale Globului, ce lasă de înţeles că maladiile cardiovasculare nu sunt caracteristice exclusiv timpurilor...
Renunţarea completă la carne favorizează accidentele cerebrale Excluderea completă a cărnii şi a produselor din carne din alimentaţie creşte riscul formării cheagurilor de sânge şi favorizează ateroscleroza, ceea ce în final poate duce la infarct miocardic şi accidente vasculare cerebrale, atenţionează cercetători de la Universitatea Zhejiang (China), după ce au...