CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ATRIANCE
 
Denumire ATRIANCE
Descriere Atriance este utilizat pentru a trata pacienţi cu:
leucemie limboflastică acută cu celule T,limfom limboflastic cu celule T.
Denumire comuna internationala NELARABINUM
Actiune terapeutica ANTIMETABOLITI ANALOGI AI BAZELOR PURINICE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Solutie perfuzabila
Concentratia 5mg/ml
Ambalaj Cutie x 6 flac. x 50 ml
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 50ml
Cod ATC L01BB07
Firma - Tara producatoare GLAXO OPERATIONS UK LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata GLAXO GROUP LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ATRIANCE ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre ATRIANCE, solutie perfuzabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Atriance 5 mg/ml soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare mililitru de soluţie conţine nelarabină 5 mg.

Fiecare flacon conţine nelarabină 250 mg.

Excipienţi:

Fiecare mililitru de soluţie conţine 1725 mg (75 micromoli) de sodiu.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie perfuzabilă.

Soluţie limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Nelarabina este indicată în tratamentul pacienţilor cu leucemie limfoblastică acută cu celule T (LLA-T) şi limfom limfoblastic cu celule T (LL-T), care nu au răspuns sau au suferit o recădere în urma tratamentului cu cel puţin două linii de chimioterapie.

Datorită populaţiilor reduse de pacienţi cu aceste boli, informaţiile care susţin aceste indicaţii sunt bazate pe date limitate.

4.2 Doze şi mod de administrare

Nelarabina se administrează doar pe cale intravenoasă şi trebuie administrată numai sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

Doze

Pacienţilor cărora li se administrează nelarabină li se recomandă hidratare intravenoasă conform practicilor medicale standard pentru abordarea terapeutică a hiperuricemiei în cazul pacienţilor cu risc de sindrom de liză tumorală. La pacienţii cu risc de hiperuricemie, trebuie luată în considerare administrarea de alopurinol (vezi pct. 4.4).

Adulţi şi adolescenţi (cu vârsta peste 16 ani)

Doza recomandată de nelarabină pentru adulţi este de 1500 mg/m2 administrată intravenos în decurs de peste două ore în zilele 1, 3 şi 5, repetându-se la intervale de 21 de zile.

Copii şi adolescenţi

Copii şi adolescenţi (cu vârsta mai mică de 21 ani)

Doza recomandată de nelarabină pentru copii şi adolescenţi este de 650 mg/m2 administrată intravenos în decurs de peste o oră, timp de 5 zile consecutiv, repetându-se la intervale de 21 de zile.

În studiile clinice, atât doza de 650 mg/m2, cât şi cea de 1500 mg/m2 au fost utilizate în cazul pacienţilor cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani. Eficacitatea şi profilul de siguranţă au fost similare pentru ambele doze. Medicul care prescrie tratamentul trebuie să ia în considerare care doză este adecvată pentru pacienţii incluşi în acest interval de vârstă.

Sunt disponibile date limitate de farmacocinetică pentru pacienţii cu vârsta sub 4 ani (vezi pct. 5.2).

Ajustarea dozei

Tratamentul cu nelarabină trebuie întrerupt la primul semn de evenimente adverse neurologice de grad 2 sau mai mare, stabilite conform Criteriilor terminologice uzuale pentru evenimente adverse ale Institutului Naţional de Cancer (CTUEA INC). Amânarea dozelor ulterioare este o posibilitate în cazul altor toxicităţi, inclusiv toxicitatea hematologică.

Vârstnici

Numărul de pacienţi cu vârsta peste 65 ani cărora li s-a administrat tratament cu nelarabină a fost insuficient pentru a se putea determina dacă ei răspund la tratament într-un mod diferit faţă de pacienţii mai tineri (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Insuficienţa renală

Nelarabina nu a fost studiată la pacienţi cu insuficienţă renală. Nelarabina şi 9-β-D-arabinofuranozilguanina (ara-G) sunt parţial excretate prin urină (vezi pct. 5.2 — Insuficienţa renală). Există date insuficiente care să susţină recomandări de ajustare a dozei la pacienţii cu clearance al creatininei Clcr mai mic de 50 ml/min. În timpul tratamentului cu nelarabină, pacienţii cu insuficienţă renală trebuie atent monitorizaţi pentru apariţia reacţiilor toxice.

Insuficienţa hepatică

Nelarabina nu a fost studiată la pacienţi cu insuficienţă hepatică. Aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie.

Mod de administrare

Nelarabina nu este diluată înaintea administrării. Doza corespunzătoare de nelarabină este transferată într-o pungă de perfuzie din clorură de polivinil (PVC) sau acetat de etilvinil (EVA) sau într-un recipient din sticlă şi administrată sub forma unei perfuzii cu durata de două ore la pacienţii adulţi şi cu durata de o oră la copii şi adolescenţi.

Hemoleucograma, inclusiv numărul trombocitelor trebuie monitorizate regulat (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

EVENIMENTE ADVERSE NEUROLOGICE

Pe parcursul utilizării nelarabinei au fost raportate evenimente adverse neurologice severe. Aceste evenimente adverse includ deteriorarea stării mentale, incluzând somnolenţă severă, efecte asupra sistemului nervos central, inclusiv convulsii şi neuropatie periferică, variind de la amorţeli şi parestezii, până la slăbiciune motorie şi paralizie. De asemenea, au mai fost raportate evenimente asociate cu demielinizarea şi neuropatia periferică ascendentă, similară ca aspect cu sindromul Guillain-Barré. Întreruperea tratamentului cu nelarabină nu a dus de fiecare dată la recuperarea completă în urma acestor evenimente adverse. De aceea, se recomandă o monitorizare atentă pentru depistarea oricăror evenimente neurologice şi întreruperea tratamentului cu nelarabină la primul semn de evenimente adverse neurologice CTUEA INC de grad 2 sau mai mare.

Neurotoxicitatea este criteriul de toxicitate care limitează doza de nelarabină. Se recomandă ca pacienţii care primesc tratament cu nelarabină să fie observaţi atent pentru orice semne sau simptome de toxicitate neurologică.

Semne şi simptome uzuale ale neurotoxicităţii nelarabinei includ somnolenţă, confuzie, convulsii, ataxie, parestezii şi hipoestezii. Toxicitatea neurologică severă se poate manifesta prin comă, status epilepticus, demielinizare sau neuropatie periferică ascendentă, similară ca aspect cu sindromul Guillain-Barre (vezi pct. 4.8).

Pacienţii trataţi anterior sau concomitent cu chimioterapie administrată intratecal sau care au efectuat anterior iradiere la nivel cranian şi al coloanei vertebrale, prezintă un risc crescut de a dezvolta evenimente adverse neurologice (vezi pct. 4.2-Ajustarea dozei) şi, prin urmare, terapia intratecală concomitentă şi/sau iradierea la nivel cranian şi al coloanei vertebrale nu este recomandată.

Imunizarea folosind vaccinuri vii are potenţialul de a provoca infecţii în organismele imunocompromise. Astfel, imunizarea cu vaccinuri vii nu este recomandată.

Leucopenia, trombocitopenia, anemia şi neutropenia (inclusiv neutropenia febrilă) au fost asociate tratamentului cu nelarabină. Hemoleucograma, inclusiv numărul trombocitelor trebuie monitorizate regulat (vezi pct. 4.2 şi 4.8).

Pacienţilor cărora li se administrează nelarabină li se recomandă hidratare intravenoasă conform practicilor medicale standard pentru abordarea terapeutică a hiperuricemiei în cazul pacienţilor cu risc de sindrom de liză tumorală. La pacienţii cu risc de hiperuricemie, trebuie luată în considerare administrarea de alopurinol.

Vârstnici

Studiile clinice cu nelarabină nu au inclus un număr suficient de pacienţi cu vârsta peste 65 ani, pentru a se putea determina dacă ei răspund la tratament într-un mod diferit faţă de pacienţii mai tineri. Într-o analiză exploratorie, vârsta înaintată, mai ales cea care depăşeşte 65 ani, pare a fi asociată cu frecvenţe crescute de evenimente adverse neurologice.

Carcinogenitate şi mutagenitate

Nu au fost efectuate teste cu privire la carcinogenitatea nelarabinei. Totuşi, se cunoaşte că nelarabina poate fi genotoxică pentru celulele provenite din ţesuturi de mamifere (vezi pct. 5.3).

Atenţionări legate de sodiu

Acest medicament conţine 1725 mg/ml (75 micromoli) de sodiu. Acest lucru trebuie avut în vedere de către pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

In vitro, nelarabina şi ara-G nu au inhibat semnificativ activitatea principalelor izoenzime ale citocromului hepatic P450 (CYP) - CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, sau CYP3A4.

Nu se recomandă administrarea concomitentă de nelarabină în asociere cu inhibitori ai dezaminării adenozinei, cum este pentostatina. Administrarea concomitentă poate reduce eficacitatea nelarabinei şi/sau determina modificări ale profilului evenimentelor adverse ale oricăreia dintre substanţele active.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Contracepţia la bărbaţi şi la femei

Atât bărbaţii, cât şi femeile activi sexual trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul tratamentului cu nelarabină şi cel puţin 3 luni după teminarea tratamentului.

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea nelarabinei la femeile gravide.

Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere, inclusiv malformaţii congenitale (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut, cu toate acestea, expunerea din timpul sarcinii poate determina anomalii şi malformaţii fetale.

Nelarabina nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar. Dacă o pacientă rămâne gravidă pe parcursul tratamentului cu nelarabină, aceasta trebuie informată asupra riscurilor posibile asupra fătului.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă nelarabina sau vreunul dintre metaboliţii săi se excretă în laptele matern. Excreţia nelarabinei în lapte nu a fost studiată la animale. Cu toate acestea, datorită potenţialului de reacţii adverse grave la sugari, alăptarea trebuie întreruptă.

Fertilitatea

La om, nu se cunoaşte efectul nelarabinei asupra fertilităţii. Având în vedere acţiunea farmacologică a medicamentului, există posibilitatea unor reacţii adverse asupra fertilităţii. Când este cazul, trebuie discutat cu pacienţii despre planificarea familială.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Pacienţii trataţi cu nelarabină prezintă riscul de a suferi de somnolenţă pe durata tratamentului şi câteva zile după tratament. Pacienţii trebuie avertizaţi că somnolenţa poate afecta capacitatea de efectuare a unor sarcini care necesită abilităţi speciale, cum ar fi conducerea vehiculelor.

4.8 Reacţii adverse

Date provenite din studii clinice

Date provenite din studii clinice pivot

Profilul de siguranţă în cazul dozei recomandate de nelarabină pentru adulţi (1500 mg/m2) şi copii (650 mg/m2) provenit din studii clinice pivot, se bazează pe date culese de la 103 pacienţi adulţi, respectiv 84 pacienţi copii şi adolescenţi. Cele mai frecvente evenimente adverse care au apărut au fost: oboseală, tulburări gastro-intestinale, tulburări hematologice, tulburări respiratorii, tulburări ale sistemului nervos şi pirexie. Neurotoxicitatea este criteriul de toxicitate care limitează doza asociat tratamentului cu nelarabină (vezi pct. 4.4).

A fost utilizată următoarea convenţie pentru clasificarea frecvenţei: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) şi foarte rare ( <1/10000), cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile)

 

Reacţii adverse

Adulţi (1500 mg/m2)

N=103 ( %)

Copii şi adolescenţi (650 mg/m2)

N=84 ( %)

Infecţii şi infestări

Infecţii (inclusiv, dar nu limitate la; sepsis, bacteriemie, pneumonie, infecţii fungice)

Foarte frecvente: 40 (39)

Foarte frecvente: 13 (15)

A existat un singur raport biopsic suplimentar care a confirmat leucoencefalopatie multifocală progresivă la populaţia adultă.

Au fost raportate cazuri de infecţii oportuniste uneori letale în cazul pacienţilor cărora li s-a administrat tratament cu nelarabină.

 

Tumori beningne şi maligne (incluzând chisturi şi polipi)

Sindromul lizei tumorale (vezi, de asemenea, date din programul compassionate use şi din studiile non-pivot)

Frecvente: 1 (1)

Nu este cazul

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie febrilă

Foarte frecvente: 12 (12)

Frecvente: 1 (1)

Neutropenie

Foarte frecvente: 83 (81)

Foarte frecvente: 79 (94)

Leucopenie

Frecvente: 3 (3)

Foarte frecvente: 32 (38)

Trombocitopenie

Foarte frecvente: 89 (86)

Foarte frecvente: 74 (88)

Anemie

Foarte frecvente: 102 (99)

Foarte frecvente: 80 (95)

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Hipoglicemie

Nu este cazul

Frecvente: 5 (6)

Hipocalcemie

Frecvente: 3 (3)

Frecvente: 7 (8)

Hipomagneziemie

Frecvente: 4 (4)

Frecvente: 5 (6)

Hipopotasemie

Frecvente: 4 (4)

Foarte frecvente: 9 (11)

Anorexie

Frecvente: 9 (9)

Nu este cazul

 

Tulburări psihice

Stare confuzională

Frecvente: 8 (8)

Frecvente: 2 (2)

 

Tulburări ale sistemului nervos

Crize epileptiforme (inclusiv convulsii, convulsii de tip grand mal, status epilepticus)

Frecvente: 1 (1)

Frecvente: 5 (6)

Amnezie

Frecvente: 3 (3)

Nu este cazul

Somnolenţă

Foarte frecvente: 24 (23)

Frecvente: 6 (7)

Tulburări neurologice periferice (senzitive şi motorii)

Foarte frecvente: 22 (21)

Foarte frecvente: 10 (12)

Hipoestezie

Foarte frecvente: 18 (17)

Frecvente: 5 (6)

Parestezie

Foarte frecvente: 15 (15)

Frecvente: 3 (4)

Ataxie

Frecvente: 9 (9)

Frecvente: 2 (2)

Tulburări ale echilibrului

Frecvente: 2 (2)

Nu este cazul

Tremor

Frecvente: 5 (5)

Frecvente: 3 (4)

Ameţeli

Foarte frecvente: 22 (21)

Nu este cazul

Cefalee

Foarte frecvente: 15 (15)

Foarte frecvente: 14 (17)

Disgeuzie

Frecvente: 3 (3)

Nu este cazul

Au fost raportate şi evenimente asociate cu demielinizarea şi neuropatia periferică ascendentă, similară ca aspect cu sindromul Guillain-Barré.

Un subiect din cadrul grupului de copii şi adolescenţi a suferit un eveniment advers neurologic letal de status epilepticus.

 

Tulburări oculare

Vedere neclară

Frecvente: 4 (4)

Nu este cazul

 

Tulburări vasculare

Hipotensiune arterială

Frecvente: 8 (8)

Nu este cazul

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Pleurezie

Frecvente: 10 (10)

Nu este cazul

Wheezing

Frecvente: 5 (5)

Nu este cazul

Dispnee

Foarte frecvente: 21 (20)

Nu este cazul

Tuse

Foarte frecvente: 26 (25)

Nu este cazul

 

Tulburări gastro-intestinale

Diaree

Foarte frecvente: 23 (22)

Frecvente: 2 (2)

Stomatită

Frecvente: 8 (8)

Frecvente: 1 (1)

Vărsături

Foarte frecvente: 23 (22)

Frecvente: 8 (10)

Dureri abdominale

Frecvente: 9 (9)

Nu este cazul

Constipaţie

Foarte frecvente: 22 (21)

Frecvente: 1 (1)

Greaţă

Foarte frecvente: 42 (41)

Frecvente: 2 (2)

 

Tulburări hepatobiliare

Hiperbilirubinemie

Frecvente: 3 (3)

Frecvente: 8 (10)

Creşterea valorilor transaminazelor hepatice

Nu este cazul

Foarte frecvente: 10 (12)

Creşterea valorilor aspartat aminotransferazei

Frecvente: 6 (6)

Nu este cazul

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Slăbiciune musculară

Frecvente: 8 (8)

Nu este cazul

Mialgie

Foarte frecvente: 13 (13)

Nu este cazul

Artralgie

Frecvente: 9 (9)

Frecvente: 1 (1)

Dureri de spate

Frecvente: 8 (8)

Nu este cazul

Dureri la nivelul extremităţilor

Frecvente: 7 (7)

Frecvente: 2 (2)

 

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Creşterea creatininemiei

Frecvente: 2 (2)

Frecvente: 5 (6)

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Edem

Foarte frecvente: 11 (11)

Nu este cazul

Mers anormal

Frecvente: 6 (6)

Nu este cazul

Edeme periferice

Foarte frecvente: 15 (15)

Nu este cazul

Febră

Foarte frecvente: 24 (23)

Frecvente: 2 (2)

Dureri

Foarte frecvente: 11 (11)

Nu este cazul

Oboseală

Foarte frecvente: 51 (50)

Frecvente: 1 (1)

Astenie

Foarte frecvente: 18 (17)

Frecvente: 5 (6)

 

Date din studiile INC/programele '' compassionate use'' şi din studiile de fază I

În plus faţă de reacţiile adverse observate în cadrul studiilor clinice pivot, mai există date de la 875 pacienţi din studiile INC/programele ''compassionate use'' (694 pacienţi) şi din studiile de Fază I (181 pacienţi) efectuate cu nelarabină. Au fost observate următoarele reacţii adverse suplimentare:

Tumori beningne şi maligne (incluzând chisturi şi polipi)

Sindrom de liză tumorală -7 cazuri (vezi pct. 4.2 şi 4.4)

4.9 Supradozaj

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Nelarabina a fost administrată în studiile clinice în doze de până la 75 mg/kg (aproximativ 2250 mg/m2) zilnic, pe o perioadă de 5 zile unui pacient pediatric, în doze de până la 60 mg/kg (aproximativ 2400 mg/m2) zilnic, pe o perioadă de 5 zile în cazul a 5 pacienţi adulţi şi în doze de până la 2900 mg/m2 la alţi 2 adulţi, în zilele 1,3 şi 5.

Semne şi simptome

Este posibil ca supradozajul cu nelarabină să ducă la apariţia unei neurotoxicităţi severe (care poate include paralizie, comă), supresie medulară şi, posibil, deces. La o doză de 2200 mg/m2 administrată în zilele 1, 3 şi 5, repetată la intervale de 21 de zile, 2 pacienţi au dezvoltat o neuropatie senzorială ascendentă de grad 3, semnificativă. Evaluările IRM ale celor 2 pacienţi au descoperit elemente concordante cu procesul de demielinizare de la nivelul măduvei spinării.

Tratament

Nu există vreun antidot cunoscut pentru supradozajul cu nelarabină. În cazul în care acesta apare, trebuie iniţiate măsuri terapeutice de susţinere a funcţiilor vitale, conform regulilor de bună practică medicală.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medicamente antineoplazice, antimetaboliţi, analogi purinici, codul ATC: L01B B 07

Nelarabina este un pro-medicament al analogului dezoxiguanozinic ara-G. Nelarabina este demetilată rapid de către adenozin dezaminază (ADA), la ara-G, care este ulterior fosforilată intracelular de către dezoxiguanozin kinază şi dezoxicitidin kinază la metabolitul său 5'-monofosfat. Metabolitul monofosfat este la rândul său convertit la forma activă 5'-trifosfat, ara-GTP. Acumularea de ara-GTP la nivelul blaştilor leucemici permite încorporarea preferenţială a ara-GTP în acidul dezoxiribonucleic (ADN), determinând inhibarea sintezei ADN. Aceasta va duce mai departe la moarte celulară. La efectele citotoxice ale nelarabinei mai pot contribui şi alte mecanisme. In vitro, celulele T sunt mai sensibile decât celulele B faţă de efectele citotoxice ale nelarabinei.

Studii clinice

Studii la adulţi

Într-un studiu deschis efectuat de către Grupul B de Cancer şi Leucemie şi de Grupul de Oncologie din Sud-vest, au fost evaluate siguranţa şi eficacitatea nelarabinei la 39 adulţi cu leucemie limfoblastică acută cu celule T (LLA-T) sau cu limfom limfoblastic cu celule T (LL-T). Din cei 39 de adulţi, douăzeci şi opt suferiseră recăderi sau fuseseră refractari (nu răspunseseră) la cel puţin două tratamente anterioare de inducţie şi aveau vârste cuprinse între 16 şi 65 de ani (cu media de 34 de ani). S-a administrat nelarabină în doză de 1500 mg/m2 şi zi, intravenos în decurs de două ore, în zilele 1, 3 şi 5, repetându-se la intervale de 21 de zile. Cinci din cei 28 de pacienţi (18 %) [IÎ 95 %: 6 %—37 %] cărora li s-a administrat tratament cu nelarabină au avut un răspuns complet (numărul de blaşti la nivel medular ≤ 5 %, nu au mai apărut alte semne de boală, iar numărul de celule din sângele periferic s-a refăcut complet). Un număr de 6 pacienţi (21 % ) [IÎ 95 % : 8 %–41 %] au atins un răspuns complet cu sau fără recuperare hematologică. Timpul scurs până la obţinerea răspunsului complet în ambele clasificări, s-a situat între 2,9 şi 11,7 săptămâni. Durata răspunsului, în ambele clasificări ale răspunsului (n=5) a variat între 15 şi 195 săptămâni. Durata medie de supravieţuire a fost de 20,6 săptămâni [IÎ 95 %: 10,4–36,4]. Rata de supravieţuire la un an a fost 29 % [IÎ 95 %: 12 %–45 %].

Studii la copii şi adolescenţi

Într-un studiu deschis, multicentric, efectuat de către Grupul de Oncologie Pediatrică, nelarabina a fost administrată intravenos în decurs de 1 oră, timp de 5 zile, la 151 pacienţi cu vârsta de cel mult 21 de ani, dintre care 149 aveau leucemie limfoblastică acută cu celule T (LLA-T) sau limfom limfoblastic cu celule T (LL-T) cu recădere sau care nu au răspuns la tratament. Optzeci şi patru (84) de pacienţi, dintre care 39 primiseră cel puţin două tratamente anterioare de inducţie şi 31 care primiseră un singur tratament anterior de inducţie, au fost trataţi cu nelarabină în doză de 650 mg/m2 şi zi, administrat intravenos în decurs de 1 oră, timp de 5 zile consecutiv, tratamentul repetându-se la intervale de 21 de zile.

Din cei 39 de pacienţi care au primit două sau mai multe regimuri anterioare de inducţie, 5 (13 %) [IÎ 95 %: 4 %–27 %] au atins un răspuns complet (numărul de blaşti la nivel medular ≤ 5 %, nu au mai apărut alte semne de boală, iar numărul de celule din sângele periferic s-a refăcut complet) şi 9 (23 %) [IÎ 95 %: 11 %–39 %] au atins un răspuns complet cu sau fără recuperare hematologică. Durata răspunsului în ambele clasificări a variat între 4,7 şi 36,4 săptămâni şi durata mediană de supravieţuire a fost de 13,1 săptămâni [IÎ 95 %: 8,7–17,4] şi rata de supravieţuire la un an a fost de 14 % [IÎ 95 %: 3 %–26 %].

Treisprezece (42 %) din cei 31 de pacienţi cărora li s-a administrat anterior tratament de inducţie au atins un răspuns complet. Nouă din aceşti 31 de pacienţi nu au răspuns la inducţia iniţială (pacienţi refractari la tratament). Patru (44 %) dintre pacienţii refractari au prezentat un răspuns complet la nelarabină.

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.

Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.

Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nelarabina este un pro-medicament al analogului dezoxiguanozinic ara-G. Nelarabina este demetilată rapid de către adenozin dezaminază (ADA), la ara-G, care este ulterior fosforilată intracelular de către dezoxiguanozin kinază şi dezoxicitidin kinază la metabolitul său 5'-monofosfat. Metabolitul monofosfat este la rândul său convertit la forma activă 5'-trifosfat, ara-GTP. Acumularea de ara-GTP la nivelul blaştilor leucemici permite încorporarea preferenţială a ara-GTP în acidul dezoxiribonucleic (ADN), determinând inhibarea sintezei ADN. Aceasta va duce mai departe la moarte celulară. La efectele citotoxice ale nelarabinei mai pot contribui şi alte mecanisme. In vitro, celulele T sunt mai sensibile decât celulele B faţă de efectele citotoxice ale nelarabinei.

Într-o analiză încrucişată între studii, care a utilizat date provenite de la patru studii de Fază I, farmacocinetica nelarabinei şi a ara-G a fost caracterizată la pacienţi cu vârste sub 18 ani şi la pacienţi adulţi cu leucemie sau limfom refractar.

Absorbţie

Adulţi

Valorile plasmatice ale Cmax de ara-G au apărut, în general, la sfârşitul perfuziei cu nelarabină şi au fost de cele mai multe ori mai mari decât valorile Cmax ale nelarabinei, sugerând o conversie rapidă şi în proporţie mare a nelarabinei la ara-G. După perfuzarea a 1500 mg/m2 de nelarabină în decurs de două ore la pacienţii adulţi, valorile medii (VC %) plasmatice ale Cmax şi ASCinf de nelarabină au fost de 13,9 µM (81 %), respectiv 13,5 µM.h (56 %) . Valorile medii plasmatice ale Cmax şi ASCinf de ara-G au fost de 115 µM (16 %), respectiv de 571 µM.h (30 %). Cmax intracelulare de ara-GTP a apărut după 3 până la 25 de ore în ziua 1. Valorile medii (VC %) intracelulare ale Cmax şi ASC de ara-GTP au fost de 95,6 µM (139 %), respectiv 2214 µM.h (263 %), pentru această doză.

Copii

După perfuzarea a 400 sau 650 mg/m2 nelarabină în decurs de o oră, la 6 pacienţi copii, valorile medii (VC %) plasmatice ale Cmax şi ASCinf de nelarabină, ajustate la o doză de 650 mg/m2, au fost de 45,0 µM (40 %), respectiv de 38,0 µM.h (39 %). Valorile medii plasmatice ale Cmax şi ASCinf de ara-G au fost de 60,1 µM (17 %), respectiv de 212 µM.h (18 %).

Distribuţia

Din studiile farmacocinetice combinate de Fază I, cu administrare de nelarabină în doze de 104 până la 2900 mg/m2, a rezultat faptul că nelarabina şi ara-G au o distribuţie largă la nivelul întregului organism. Specific pentru nelarabină, valorile medii (VC %) ale VSS au fost de 115 l/m2 (159 %) la adulţi, respectiv 89,4 l/m2 (278 %) la copii. În ceea ce priveşte ara-G, valorile medii ale VSS/F au fost de 44,8 l/m2 (32 %) la adulţi, respectiv de 32,1 l/m2 (25 %) la copii.

In vitro, nelarabina şi ara-G nu prezintă o legare în proporţie mare de proteinele plasmatice (mai puţin de 25 %), iar legarea nu depinde de concentraţiile de nelarabină sau ara-G la valori mai mici de 600 µM.

Nu a fost observată acumularea nelarabinei sau ara-G la nivel plasmatic după administrarea de nelarabină fie zilnic, fie în zilele 1, 3 şi 5.

Concentraţiile intracelulare ale ara-GTP la nivelul blaştilor leucemici au putut fi cuantificate după o perioadă mai lungă de timp de la administrarea de nelarabină. Metabolitul ara-GTP a suferit un proces de acumulare intracelulară în urma administrării repetate de nelarabină. În zilele 1, 3 şi 5 ale protocolului terapeutic, valorile Cmax şi ASC(0-t) în ziua 3 au fost cu aproximativ 50 %, respectiv 30 %, mai mari decât valorile Cmax şi ASC(0-t) din ziua 1.

Metabolizarea

Calea principală de metabolizare pentru nelarabină este O-demetilarea de către adenozin dezaminază, cu formarea de ara-G, care va fi hidrolizată, rezultând guanină. În plus, o parte din nelarabină este hidrolizată în metilguanină, care prin O-demetilare va forma guanină. Guanina este N-dezaminată la xantină, care este mai departe oxidată şi formează acidul uric.

Eliminarea

Nelarabina şi ara-G sunt rapid eliminate din plasmă, având un timp de înjumătăţire de aproximativ 30 de minute, respectiv 3 ore. Aceste descoperiri au fost demonstrate la pacienţi cu leucemie sau limfom refractar la tratament, cărora li s-a administrat o doză de nelarabină de 1500 mg/m2 (adulţi) sau de 650 mg/m2 (copii).

Datele farmacocinetice combinate din studii de Fază 1 privind nelarabina în doze de 104 până la 2900 mg/m2 arată că valorile medii (VC %) ale clearance-ului (Cl) nelarabinei sunt de 138 l/h/m2 (104 %) pentru adulţi, respectiv 125 l/h/m2 (214 %) pentru copii, în ziua 1 (n = 65 pacienţi adulţi, n = 21 copii). Clearance-ul aparent al ara-G (Cl/F) este comparabil între cele două grupuri [9,5 l/h/m2 (35 %) în cazul pacienţilor adulţi şi 10,8 l/h/m2 (36 %) în cazul copiilor] în ziua 1.

Nelarabina şi ara-G sunt eliminate parţial prin rinichi. În cazul a 28 pacienţi adulţi, la 24 ore după perfuzia cu nelarabină din ziua 1, excreţia urinară medie a nelarabinei şi ara-G a fost de 5,3 %, respectiv de 23,2 % din doza administrată. Clearance-ul renal a fost în medie de 9,0 l/h/m2 (151 %) pentru nelarabină şi 2,6 l/h/m2 (83 %) pentru ara-G, la 21 dintre pacienţii adulţi.

Deoarece durata de acţiune intracelulară a ara-GTP este prelungită, timpul său de înjumătăţire prin eliminare nu a putut fi estimat cu acurateţe.

Copii

Sunt disponibile date limitate de farmacocinetică pentru pacienţii cu vârsta sub 4 ani.

Datele farmacocinetice combinate din studiile de Fază I cu administrarea de nelarabină în doze de 104 până la 2900 mg/m2 au arătat că valorile clearance-ului (Cl) şi Vss pentru nelarabină şi ara-G sunt comparabile între cele două grupuri. Datele suplimentare privind farmacocinetica nelarabinei şi ara-G la copii sunt furnizate în cadrul altor subpuncte.

Sexul

Sexul pacientului nu are niciun efect asupra farmacocineticii nelarabinei sau ara-G. Valorile Cmax şi ASC(0–t) de ara-GTP intracelular la aceeaşi doză au fost, în medie, de 2 până la 3 ori mai mari la femei decât la bărbaţi.

Rasa

Efectul rasei pacientului asupra farmacocineticii nelarabinei şi ara-G nu a fost studiat în mod specific. Într-o analiză încrucişată privind farmacocinetica/farmacodinamia, rasa nu a avut un efect aparent asupra farmacocineticii nelarabinei, ara-G sau ara-GTP intracelular.

Insuficienţa renală

Farmacocinetica nelarabinei şi ara-G nu a fost studiată în mod specific la pacienţii cu insuficienţă renală sau la cei hemodializaţi. Nelarabina este excretată de către rinichi într-un procent mic (5 până la 10 % din doza administrată). Ara-G este excretată de către rinichi într-un procent mai mare (20 până la 30 % din doza de nelarabină administrată). Adulţii şi copiii din studiile clinice au fost împărţiţi în trei grupuri, în funcţie de gradul insuficienţei renale: normali, cu Clcr mai mare de 80 ml/min (n = 56), cu insuficienţă uşoară, cu Clcr între 50 şi 80 ml/min (n = 12) şi cu insuficienţă moderată, cu Clcr mai mic de 50 ml/min (n = 2). Clearance-ul aparent mediu (Cl/F) de ara-G a fost cu aproximativ 7 % mai mic în cazul pacienţilor cu insuficienţă renală uşoară, faţă de pacienţii cu funcţie renală normală (vezi pct. 4.2). Nu există date disponibile care să ajute la recomandarea unor doze adecvate pacienţilor cu Clcr mai mic de 50 ml/min.

Vârstnici

Vârsta nu are efect asupra farmacocineticii nelarabinei sau ara-G. Scăderea funcţiei renale, care se întâlneşte mai frecvent la vârstnici, poate reduce clearance-ul ara-G (vezi pct. 4.2).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Reacţiile adverse care nu au fost observate în cadrul studiilor clinice, dar au fost observate la animale la o valoare a expunerii similară cu cea din studii, şi care pot fi relevante pentru ulilizarea clinică a medicamentului, au fost următoarele: nelarabina a determinat modificări histopatologice la nivelul sistemului nervos central (substanţa albă), vacuolizări şi modificări degenerative la nivel cerebral, cerebelos şi al măduvei spinării la maimuţe după un tratament zilnic cu nelarabină pe o perioadă de 23 de zile, la valori ale expunerii inferioare celor existente în terapia umană. In vitro, nelarabina a demonstrat citotoxicitate faţă de monocite şi macrofage.

Carcinogenitate

Nu au fost efectuate teste cu privire la carcinogenitatea nelarabinei.

Mutagenitate

La şoarece, nelarabina a fost mutagenă faţă de celulele limfomatoase L5178Y/TK, cu sau fără activare metabolică.

Toxicitatea asupra funcţiei de reproducere

În comparaţie cu grupurile de control, nelarabina a determinat o incidenţă crescută de malformaţii congenitale şi anomalii fetale, precum şi anomalii şi variaţii la iepuri, atunci când a fost administrată în doze de aproximativ 24 % din doza utilizată la oamenii adulţi, măsurată în mg/m2, în timpul perioadei de organogeneză. La iepurii cărora li s-a administrat o doză de aproximativ 2 ori mai mare decăt cea utilizată pentru oamenii adulţi, s-a observat apariţia palatoschizului, la cei cărora li s-a administrat o doză de aproximativ 79 % din doza utilizată la oamenii adulţi, a apărut absenţa policelor, iar absenţa vezicii urinare, a lobilor pulmonari accesori, segmente de stern fuzionate sau supranumerare şi întârzierea osificării, au putut fi observate indiferent de doza administrată. Creşterea ponderală maternă, cât şi greutatea fătului au fost reduse la iepurii care au primit o doză de aproximativ 2 ori mai mare decât cea utilizată la oamenii adulţi.

Fertilitatea

Nu au fost efectuate studii la animale pentru a evalua efectele nelarabinei asupra fertilităţii. Cu toate acestea, nu s-au observat reacţii adverse la nivelul testiculelor sau ovarelor maimuţelor cărora li s-a administrat nelarabină intravenos în doze de până la 32 % din doza administrată în cazul populaţiei umane adulte, măsurate în mg/m2, timp de 30 zile consecutiv.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

După deschiderea flaconului, Atriance este stabil timp de până la 8 ore şi la o temperatură de până la 30°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacoane din sticlă incoloră (tip I) închise cu un dop din cauciuc bromobutilic non-latex, sigilate cu un capac din aluminiu.

Fiecare flacon are 50 ml. Atriance se comercializează în cutii cu câte 6 flacoane.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Trebuie urmate procedurile uzuale privind manipularea corectă şi eliminarea medicamentelor antineoplazice, şi anume: — Echipa trebuie antrenată în ceea ce priveşte manipularea şi transferul medicamentului. — Persoanele gravide care fac parte din echipă, trebuie excluse de la lucrul cu acest medicament. — Personalul care manipulează acest medicament, trebuie să poarte, pe perioada manipulării/transferului, echipament de protecţie, inclusiv mască, ochelari şi mănuşi. — Toate obiectele utilizate pe perioada manevrării sau dezinfectării, inclusiv mănuşile, trebuie aruncate în dispozitive de eliminare a reziduurilor cu risc crescut, care vor fi incinerate la temperaturi mari. Reziduurile lichide pot fi aruncate în sistemul de canalizare împreună cu cantităţi mari de apă. — Contactul accidental cu pielea sau ochii trebuie tratat imediat cu cantităţi abundente de apă.

Orice produs neutilizat, sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/403/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

22/08/ 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

ANEXA II

 

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Glaxo Operations UK Ltd. Harmire Road Barnard Castle Durham, DL12 8DT Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

Nu este cazul.

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 7.2 inclusă în modulul 1.8.1 al autorizaţiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 4 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al autorizaţiei de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; rezultatele acestuia vor reprezenta baza reevaluării anuale a raportului beneficiu/risc.

Aspecte clinice

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

 

A.ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Atriance 5 mg/ml soluţie perfuzabilă

Nelarabină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare mililitru de soluţie conţine nelarabină 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric/hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie perfuzabilă

6 flacoane x 50 ml

250 mg/50 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare pe cale intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

După deschiderea flaconului, este stabil până la 8 ore şi la o temperatură de până la 30°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Marea Britanie.

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/403/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Atriance 5 mg/ml soluţie perfuzabilă

Nelarabină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare mililitru de soluţie conţine nelarabină 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric/hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie perfuzabilă

250 mg/50 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare pe cale intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

După deschiderea flaconului, este stabil până la 8 ore şi la o temperatură de până la 30°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Marea Britanie.

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/403/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

 

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

Atriance 5 mg/ml soluţie perfuzabilă

Nelarabină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Atriance şi pentru ce se utilizează

2. Înainte de a vi se administra Atriance

3. Cum vi se administrează Atriance

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Atriance

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ATRIANCE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Atriance aparţine unui grup de medicamente utilizate în tratamentul anumitor tipuri de cancer.

Dacă aveţi orice întrebări despre boala dumneavoastră, rugăm adresaţi-vă medicului.

2. ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA ATRIANCE

Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră (în cazul în care el/ea este pacientul) nu trebuie să primească Atriance

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Atriance

Au fost raportate reacţii adverse neurologice severe în urma utilizării Atriance. Printre simptome s-au numărat alterarea stării mentale (de exemplu, oboseală), efecte la nivelul sistemului nervos (de exemplu, convulsii, senzaţii de amorţeală sau furnicături, senzaţie de slăbiciune şi paralizie). Medicul dumneavoastră va căuta aceste simptome în mod regulat (vezi şi Reacţii adverse posibile).

De asemenea, medicul dumneavoastră trebuie să afle următoarele lucruri înainte de a vă da acest medicament:

Spuneţi-i medicului dumneavoastră dacă vreuna din afirmaţiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră.

Utilizarea altor medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi orice alt medicament, sau aţi luat recent vreunul. Aceasta include şi produsele sau medicamentele din plante pe care le-aţi cumpărat fără prescripţie medicală

Amintiţi- să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă începeţi să luaţi orice alt medicament pe perioada tratamentului cu Atriance.

Sarcina şi alăptarea

Atriance nu este recomandat în cazul femeilor gravide. El poate afecta copilul, fie că a fost conceput înainte, în timpul, sau curând după tratament. Se recomandă să discutaţi cu medicul dumneavoastră şi să luaţi în considerare nişte măsuri adecvate de contracepţie. Nu încercaţi să rămâneţi gravidă/să deveniţi tată, până când medicul dumneavoastră nu vă va spune că sunteţi în siguranţă să încercaţi acest lucru.

Pacienţii de sex masculin, care doresc să devină părinţi, trebuie să solicite medicului sfaturi privind planificarea familială sau despre tratament. Trebuie să spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă aţi rămas gravidă în timpul tratamentului cu Atriance.

Nu se cunoaşte dacă Atriance se elimină prin laptele matern. Alăptarea trebuie întreruptă pe perioada în care luaţi Atriance. Cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua orice medicament.

Vezi pct. "Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Atriance".

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Atriance îi poate face pe oameni să se simtă moleşiţi sau somnolenţi, atât în zilele de administrare a tratamentului, cât şi timp de câteva zile după. Dacă simţiţi obosit sau slăbit, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi niciun fel de unelte sau maşini.

Informaţii importante privind unele componente ale Atriance

Acest medicament conţine cel puţin 23 mg de sodiu pe doză. Acest lucru trebuie avut în vedere de către pacienţii care urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

3. CUM VI SE ADMINISTREAZĂ ATRIANCE

Doza de Atriance pe care o veţi primi va fi în funcţie de:

Adulţi şi adolescenţi (cu vârsta peste 16 ani)

Doza uzuală este de 1500 mg/m2 de suprafaţă corporală, pe zi.

Un medic sau o asistentă medicală vă vor da doza adecvată de Atriance sub formă de perfuzie (picurare). Perfuzia se pune de obicei la nivelul braţului şi durează aproximativ 2 ore.

Veţi face o perfuzie o dată pe zi, în zilele 1, 3 şi 5 de tratament. Acest program de tratament se va repeta, în mod normal, din trei în trei săptămâni. Acest tratament poate varia, în funcţie de rezultatele dumneavoastră la testele de sânge efectuate regulat.

Copii şi adolescenţi (cu vârsta mai mică de 21 ani)

Doza uzuală este de 650 mg/m2 de suprafaţă corporală, pe zi.

Un medic sau o asistentă medicală vă vor da, dumneavoastră sau copilului dumneavoastră (în cazul în care el/ea este pacientul) o doză adecvată de Atriance sub formă de perfuzie (picurare). Perfuzia se pune de obicei la nivelul braţului şi durează aproximativ 1 oră.

Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră (în cazul în care el/ea este pacientul) veţi face o perfuzie o dată pe zi, timp de 5 zile. Acest program de tratament se va repeta, în mod normal, din trei în trei săptămâni. Acest tratament poate varia, în funcţie de rezultatele dumneavoastră la testele de sânge efectuate regulat.

Dacă încetaţi să luaţi Atriance

Medicul dumneavoastră va decide când să întrerupă tratamentul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Atriance poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Majoritatea reacţiilor adverse raportate în legătură cu Atriance au fost observate la adulţi, copiii şi adolescenţi. Unele dintre reacţiile adverse au fost raportate mai frecvent de către pacienţii adulţi. Nu există vreun motiv cunoscut pentru acest fenomen.

Dacă aveţi orice nelinişte, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Reacţii adverse foarte frecvente

Acestea pot să apară la mai mult de 1 din 10 persoane tratate cu Atriance.

Spuneţi-i imediat medicului dumneavoastră dacă apar oricare dintre aceste simptome. Vi se va efectua o analiză de sânge care să indice o eventuală reducere a numărului globulelor albe.

Spuneţi medicului dacă vreuna dintre aceste reacţii devine gravă.

Reacţii adverse frecvente

Acestea pot să apară la mai mult de 1 din 10 persoane tratate cu Atriance:

Spuneţi medicului dacă vreuna dintre aceste reacţii devine gravă.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ATRIANCE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Atriance după data de expirare înscrisă pe cutie şi flacon.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

După deschiderea flaconului, Atriance este stabil timp de până la 8 ore şi la o temperatură de până la 30°C.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Atriance

Cum arată Atriance şi conţinutul ambalajului

Atriance soluţie perfuzabilă este o soluţie clară, incoloră. Medicamentul este disponibil în flacoane din sticlă incoloră închise cu un dop din cauciuc care nu conţine latex şi sigilate cu un capac din aluminiu.

Fiecare flacon conţine 50 ml.

Atriance se comercializează în cutii cu câte 6 flacoane.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Marea Britanie.

Fabricantul

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations): Harmire Road, Barnard Castle, County Durham DL12 8DT, Marea Britanie.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

 

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

info@glaxosmithkline.dk

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Tel: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 89 95 01

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

 

 

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.

Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.

Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /. Există, de asemenea, link-uri cu alte website-uri despre boli rare şi tratamente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA REZIDUURILOR ŞI ALTE INSTRUCŢIUNI DE MANIPULARE PENTRU ATRIANCE

Cum se păstrează Atriance soluţie perfuzabilă

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

După deschiderea flaconului, Atriance este stabil timp de până la 8 ore şi la o temperatură de până la 30°C.

Instrucţiuni privind manipularea Atriance şi eliminarea reziduurilor

Trebuie urmate procedurile uzuale privind manipularea adecvată şi aruncarea medicamentelor neoplazice.

 

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.