CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg
Denumire FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg
Descriere Antimicotic de uz sistemic. Utilizat în candidozele genitale.
Denumire comuna internationala FLUCONAZOLUM
Actiune terapeutica ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE TRIAZOL
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Capsule
Concentratia 150mg
Ambalaj Cutie x 1 blist. Al/PVC x 1 capsula
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC J02AC01
Firma - Tara producatoare LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA
Autorizatie de punere pe piata LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> andreea (vizitator) : Am candidoza si mi s-a spus sa iau o pastila de fluconazol laropharm 150mg, iar dupa 7zile sa mai iau...
>> dr. Oana Iordache : Trebuie sa urmati tratamentul.
>> FLUCONAZOL 100 mg Capsule, 100mg >> FLUCONAZOL 150 mg Capsule, 150 mg >> FLUCONAZOL 150 mg Capsule, 150mg >> FLUCONAZOL 50 mg Capsule, 50 mg >> FLUCONAZOL 50 mg Capsule, 50mg >> FLUCONAZOL SANDOZ 150 Capsule, 150mg >> FLUCONAZOL SANDOZ 50 Capsule, 50mg >> FLUCONAZOL TERAPIA 150 mg Capsule, 150mg >> FLUCONAZOL TERAPIA 50 mg Capsule, 50mg
Prospect si alte informatii despre FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg, capsule   Rezumatul caracteristicilor produsului       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 276/2007/01                                                     Anexa 1

Prospect

FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg, capsule

Fluconazol

Compoziţie

O capsulă conţine fluconazol 150 mg şi excipienţi: amidon de porumb, lactoză monohidrat, laurilsulfat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, talc, dioxid de titan (E 171), galben de chinolină (E 104), galben amurg FCF (E 110), albastru strălucitor FCF (E 133), Ponceau 4R (E 124), para-hidroxibenzoat de metil, para-hidroxibenzoat de propil, gelatină.

Grupa farmacoterapeutică

Antimicotice de uz sistemic, triazol – derivaţi.

Indicaţii terapeutice

Tratamentul poate fi instituit înainte de a afla rezultatul culturilor sau altor analize de laborator; cu

toate acestea, imediat ce aceste rezultate devin disponibile, tratamentul antiinfecţios trebuie ajustat

corespunzător.

Fluconazol Laropharm 150 mg este indicat în candidozele genitale.

Fluconazolul poate fi folosit ca tratament în candidoza vaginală acută sau recurentă, în balanita

candidozică şi ca profilaxie pentru reducerea incidenţei candidozei vaginale recurente (3 sau mai

multe episoade pe an).

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la fluconazol, la alţi derivaţi azolici înrudiţi sau la oricare dintre excipienţi. Tratament concomitent cu terfenadină sau cisapridă.

Precauţii

Deoarece au fost raportate cazuri rare de afectare hepatică în timpul tratamentului cu fluconazol, pacienţii la care apare modificarea testelor hepatice, trebuie supravegheaţi pentru observarea unei eventuale agravări a stării lor clinice. Cu toate că manifestările grave sunt rare, dacă semnele clinice sau biologice pot fi atribuite fluconazolului, tratamentul trebuie întrerupt.

Rar, în timpul tratamentului cu fluconazol, unii pacienţi au dezvoltat reacţii cutanate exfoliative, cum sunt: sindromul Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică.

Pacienţii cu SIDA prezintă o tendinţă mai crescută la reacţii cutanate severe la multe medicamente. Dacă apar erupţii cutanate atribuibile fluconazolului, nu se recomandă utilizarea ulterioară a acestuia. Similar administrării altor azoli, au fost raportate cazuri rare de anafilaxie. Excipienţii galben amurg FCF (E 110) şi Ponceau 4R (E 110) aflaţi în compoziţia capsulei de Fluconazol Laropharm 150 mg pot provoca reacţii alergice.

Excipienţii para-hidroxibenzoat de metil şi para-hidroxibenzoat de propil aflaţi în compoziţia capsulei de Fluconazol Laropharm 150 mg pot provoca reacţii alergice (chiar întârziate). Deoarece Fluconazol Laropharm 150 mg conţine lactoză monohidrat, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Interacţiuni

Asocieri contraindicate:

-         cisapridă: risc crescut de tulburări de ritm ventricular, îndeosebi torsada vârfurilor, datorită scăderii metabolizării hepatice a cisapridei;

-         terfenadină: datorită apariţiei unor aritmii grave, secundare prelungirii intervalului QTc la pacienţii trataţi cu azoli antifungici şi care utilizau concomitent terfenadină. Este contraindicată folosirea concomitentă de fluconazol cu terfenadină.

Asocieri care necesită prudenţă:

-         anticoagulante orale (interacţiune descrisă pentru warfarină): creşterea efectului anticoagulantelor orale şi a riscului hemoragic, prin scăderea metabolizării lor hepatice; se recomandă determinarea mai frecventă a timpului de protrombină, supravegherea INR

1

(International Normalised Ratio) şi ajustarea dozei de anticoagulant în timpul şi 8 zile după întreruperea tratamentului cu fluconazol;

-         sulfamide antidiabetice: creşterea timpului de înjumătăţire plasmatică a sulfamidelor, cu posibilitatea apariţiei episoadelor de hipoglicemie; se recomandă atenţionarea pacientului asupra riscului de hipoglicemie, intensificarea autocontrolului glicemiei şi ajustarea dozei de antidiabetice în timpul tratamentului cu fluconazol;

-         rifampicină: scăderea concentraţiei plasmatice şi a eficacităţii celor două medicamente antiinfecţioase, prin efectul inductor enzimatic al rifampicinei şi scăderea absorbţiei intestinale determinată de antifungic; scăderea concentraţiei plasmatice a fluconazolului este mai mică decât cea semnalată la itraconazol şi ketoconazol în cazul asocierii acestora cu rifampicina; aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC) a fluconazolului scade cu 23% în cazul asocierii; se recomandă creşterea intervalului dintre administrarea celor două medicamente, supravegherea concentraţiei plasmatice a fluconazolului şi, eventual, ajustarea dozei;

-         fenitoină: creşterea concentraţiei plasmatice a fenitoinei poate atinge valori toxice, posibil prin inhibarea metabolizării hepatice a fenitoinei; se recomandă supravegherea clinică atentă, măsurarea concentraţiei plasmatice a fenitoinei şi, eventual, ajustarea dozei în timpul şi după întreruperea tratamentului cu fluconazol;

-         ciclosporină, tacrolimus: risc de creştere a concentraţiilor plasmatice ale imunosupresoarelor, prin inhibarea metabolizării lor şi creşterea creatininemiei; se recomandă monitorizarea funcţiei renale, măsurarea concentraţiilor plasmatice ale imunosupresoarelor şi, eventual, ajustarea dozei;

-         teofilină (bază şi săruri), aminofilină: creşterea concentraţiei plasmatice a teofilinei cu risc de supradozaj prin scăderea clearance-ului teofilinei; se recomandă supraveghere clinică şi, eventual, monitorizarea concentraţiei plasmatice a teofilinei, precum şi ajustarea dozei bronhodilatatorului în timpul şi după întreruperea tratamentului cu fluconazol;

-         rifabutină: risc crescut de apariţie a reacţiilor adverse la rifabutină (uveită), prin creşterea concentraţiilor sale plasmatice şi ale metabolitului său activ; se recomandă supraveghere clinică regulată;

-         zidovudină: risc crescut de apariţie a reacţiilor adverse la zidovudină, prin creşterea concentraţiei sale plasmatice; se recomandă supraveghere clinică regulată.

Asocieri de avut în vedere:

-         în absenţa studiilor clinice, administrarea concomitentă de fluconazol şi baze xantinice trebuie făcută cu prudenţă; se recomandă supraveghere clinică şi biologică;

-         diuretice: la voluntarii sănătoşi cărora li s-a administrat concomitent fluconazol şi hidroclorotiazidă s-a observat creşterea concentraţiei plasmatice de fluconazol cu 40%; această creştere nu a necesitat ajustarea dozei de fluconazol la pacienţii trataţi cu diuretice.

Studiile de interacţiune cu fluconazol administrat în doze repetate au arătat:

-         administrarea unei doze de 50 mg fluconazol pe zi nu a determinat nici o modificare a cineticii estro-progestativelor la femei;

-         administrarea unei doze de 200 - 400 mg fluconazol pe zi la voluntari sănătoşi de sex masculin nu a determinat nici o modificare a concentraţiei plasmatice a hormonilor steroidieni sau a răspunsului la testul de stimulare cu ACTH;

-         fluconazolul administrat în doză de 50 mg pe zi timp de 28 zile nu a modificat concentraţia plasmatică a testosteronului la bărbaţi şi concentraţia plasmatică a hormonilor steroidieni la femeile aflate în perioada fertilă;

-         în timpul studiilor privind interacţiunea cu alimentele, cimetidina, antiacidele sau după iradierea corporală totală în cazul transplantului de măduvă, nu a apărut nici o modificare a absorbţiei fluconazolului.

Atenţionări speciale

Sarcina şi alăptarea

Deoarece utilizarea fluconazolului a fost puţin studiată la om în timpul sarcinii, utilizarea sa în doză unică de 150 mg trebuie evitată în această perioadă, precum şi la femeile aflate la vârsta fertilă, cu excepţia cazurilor în care se folosesc metode adecvate de contracepţie.

2

Fluconazolul se excretă în laptele matern în concentraţii similare cu cele plasmatice şi de aceea nu se recomandă administrarea în timpul alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Fluconazol Laropharm 150 mg, capsule nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce

vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare

Adulţi

Pentru tratamentul candidozelor vaginale se administrează oral 150 mg fluconazol ca doză unică.

Majoritatea cazurilor de candidoză vaginală răspund la terapia cu doză unică.

Pentru a reduce incidenţa candidozei vaginale recurente, se poate administra o doză de 150 mg o dată

pe lună. Durata tratamentului se stabileşte individual, dar va fi, în general, între 4 şi 12 luni. Unele

paciente pot necesita o administrare mai frecventă.

În balanita candidozică se administrează oral 150 mg fluconazol ca doză unică.

Copii

În ciuda numeroaselor date care susţin utilizarea fluconazolului la copii, există date limitate, privind

administrarea acestuia în candidozele genitale la copii cu vârsta sub 16 ani. În prezent utilizarea la

această grupă de vârstă nu este recomandată, cu excepţia cazurilor în care tratamentul antifungic este

absolut necesar şi nu există o alternativă terapeutică adecvată.

Vârstnici

Se recomandă dozele normale de la adulţi.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Fluconazolul se excretă predominant urinar, nemodificat. Nu sunt necesare modificări ale dozelor, în

cazul terapiei cu doză unică.

Reacţii adverse

În general, fluconazolul este bine tolerat. Cele mai frecvente reacţii adverse sunt cele gastro -

intestinale cum ar fi greaţă, dureri abdominale, flatulenţă şi erupţii cutanate.

Au mai fost raportate reacţii cutanate exfoliative, contracturi musculare, leucopenie, inclusiv

neutropenie şi agranulocitoză, trombocitopenie şi alopecie, dar în condiţii în care nu s-a putut stabili o

relaţie cauzală.

La anumiţi pacienţi, în special la cei cu afecţiuni grave, cum sunt SIDA sau afecţiuni maligne, în

timpul tratamentului cu fluconazol s-au observat afectări ale funcţiei hepatice, de tip colestază sau

citoliză, izolate sau asociate; aceste manifestări au fost de obicei moderate, dar semnificaţia lor clinică

şi legătura cu tratamentul este incertă..

Pacienţii cu SIDA sunt mai susceptibili să dezvolte reacţii cutanate grave la un număr mare de

medicamente. Un număr mic dintre aceşti pacienţi au dezvoltat de asemenea reacţii în cazul în care au

fost trataţi cu fluconazol concomitent cu alte medicamente cunoscute pentru riscul de reacţii adverse

severe de tip exfoliativ. În cazul în care administrarea de fluconazol determină apariţia unei reacţii

adverse cutanate, nu se recomandă administrarea ulterioară a medicamentului.

Supradozaj

Datorită dozei terapeutice şi mărimii ambalajului, nu sunt de aşteptat cazuri de supradozaj cu Fluconazol Laropharm 150 mg.

În general, în caz de supradozaj cu fluconazol, dacă este necesar, se recomandă lavaj gastric şi tratament simptomatic. Fluconazol se excretă în proporţie mare pe cale urinară. Eliminarea sa este favorizată de forţarea diurezei. O şedinţă de hemodializă de 3 ore determină scăderea cu aproximativ 50% a concentraţiei plasmatice a medicamentului.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un blister din Al/PVC a o capsulă.

3

Producător

S.C. Laropharm S.R.L.,

Şoseaua Alexandriei 145 A, comuna Bragadiru, judeţul Ilfov, România

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. Laropharm S.R.L.,

Şoseaua Alexandriei 145 A, comuna Bragadiru, judeţul Ilfov, România

Data ultimei verificări a prospectului

Septembrie 2007

4

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Brăila: Medicamentul prescris în reţete fictive pentru bolnavii de cancer nu este oncologic, ci împotriva micozelor Medicamentul în cazul căruia 13 persoane, între care medici, farmacişti, funcţionari de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi angajaţi ai unui lanţ de farmacii din Brăila au fost reţinute pentru că ar fi implicate în dosarul reţetelor fictive prescrise pentru bolnavii de cancer, respectiv 'V...
Brăila: Mutări de personal la Secţia Oncologie, după arestarea şefului acesteia, implicat în eliberare de reţete false Activitatea Secţiei Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Brăila, al cărei şef, dr. Cosmin Boldeanu, a fost reţinut de procurorii DIICOT alături de alte 12 persoane într-un dosar privind eliberarea de reţete fictive pentru bolnavii de cancer, se desfăşoară în 'parametri normali',...
DERMATITE FRECVENTE LA NOU NĂSCUŢI ŞI SUGARI: Dermatita seboreică şi cea de scutec Abordarea actuală a dermatitelor din primul an de viaţă e una complexă, ce vizează alături de o terapie activă, o îngrijire corespunzătoare a tegumentului nou-născutului şi sugarului, ţinând cont de particularităţile fiziologice ale acestuia la această vârstă. (în special suprafaţa cutanată mică în...
Cinci medicamente care conţin substanţa ketoconazol vor fi retrase de pe piaţă Cinci medicamente care au la bază substanţa activă ketoconazol vor fi retrase de pe piaţă, a declarat pentru AGERPRES marţi purtătorul de cuvânt al Agenţiei Naţionale a Medicamentului (ANM), Anca Cuprariu.
Brăila: Prefectul a emis ordinul de suspendare a mandatului consilierului municipal implicat în dosarul reţetelor false Prefectul de Brăila, Nicu Olteanu, a emis ordinul de suspendare din funcţie a consilierului local municipal Paul Creţu, aflat în arest la domiciliu şi cercetat alături de alte 12 persoane în dosarul eliberării reţelor fictive pentru medicamente.
Timiş: Proiecte de cercetare şi brevete de invenţie la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (USAMVB) din Timişoara a obţinut mai multe brevete la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii - Pro Invent, desfăşurat la Cluj, prin care s-ar putea aduce beneficii economiei şi stării de sănătate a oamenilor, prin...