CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ECALTA 100mg
Denumire ECALTA 100mg
Descriere Tratamentul candidozei invazive la pacienţi adulţi non-neutropenici
Denumire comuna internationala ANIDULAFUNGINUM
Actiune terapeutica ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC ALTE ANTIMICOTICE SISTEMICE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica PULB. + SOLV. PT. CONC. PT. SOL. PERF.
Concentratia 100mg
Ambalaj Cutie x 1flac.x 100mg pulb. + 1 flac. x 30 ml solvent
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC J02AX06
Firma - Tara producatoare PFIZER MANUFACTURING BELGIUM N.V. - BELGIA
Autorizatie de punere pe piata PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ECALTA 100mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> CAMELIA SCHNEIDER (vizitator) : doresc APP pt ac medicament si BA!nu le gasesc pe nici un site,de ce? multumesc,daca voi primi un ajutor...
>> Medipedia : Incercati si pe site-ul Agentiei Europene pentru Medicamente: http://www.ema.europa.eu/docs/ro_RO/do...
>> dr. Oana Iordache : Aveti raspuns la o alta postare.
>> dr. Oana Iordache : Cu placere.
>> dr. Oana Iordache : Corect.
Prospect si alte informatii despre ECALTA 100mg, pulb. + solv. pt. conc. pt. sol. perf.       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ECALTA 100 mg pulbere şi solvent pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine anidulafungin 100 mg.
Soluţia reconstituită conţine anidulafungin 3,33 mg/ml şi soluţia diluată conţine anidulafungin 0,36 mg/ml.

Excipienţi: Fructoză 102,5 mg per flacon Etanol 6 g per flacon

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru concentrat pentru soluţieperfuzabilă.
Pulberea: liofilizat solid de culoare albă sau aproape albă.
Solventul: soluţie clară, incoloră.
Soluţia reconstituită are pH-ul de 4,0 până la 6,0.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul candidozei invazive la pacienţi adulţi non-neutropenici.

ECALTA a fost studiată în special la pacienţi cu candidemie şi numai la un număr limitat de pacienţi cu infecţii tisulare profunde cu Candida sau cu boală care formează abcese (vezi pct. 4.4 şi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu ECALTA va fi iniţiat de un medic specializat în abordarea terapeutică a infecţiilor fungice invazive. Înainte de iniţierea tratamentului trebuie obţinute mostre de cultură fungică. Tratamentul poate fi iniţiat înainte de obţinerea rezultatelor culturii celulare şi poate fi ajustat corespunzător după ce acestea devin disponibile.

În ziua 1 trebuie administrată o doză unică de atac de 200 mg, urmată de o doză zilnică de 100 mg. Durata tratamentului este în funcţie de răspunsul clinic al pacientului. În general, tratamentul antifungic trebuie continuat cel puţin 14 zile după ultima cultură cu rezultate pozitive.

ECALTA trebuie reconstituită cu solvent până la obţinerea concentraţiei de 3,33 mg/ml şi, ulterior, diluată înainte de utilizare până la concentraţia de 0,36 mg/ml, conform instrucţiunilor de la pct. 6.6.

Se recomandă administrarea ECALTA cu o viteză de perfuzie care să nu depăşească 1,1 mg/minut (echivalent cu 3,0 ml/minut). Reacţiile adverse asociate perfuziei sunt puţin frecvente atunci când viteza perfuziei cu anidulafungin nu depăşeşte 1,1 mg/minut (vezi pct. 4.4).

ECALTA nu trebuie administrată sub formă de injecţie în bolus.

Insuficienţă renalăşi hepatică

Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară, moderată sau severă.

Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii cu orice grad de insuficienţă renală, inclusiv pacienţi dializaţi. ECALTA poate fi administrată indiferent de momentul hemodializei (vezi pct. 5.2).

Durata tratamentului Nu există date suficiente pentru a susţine utilizarea dozei de 100 mg pentru o perioadă mai mare de 35 de zile de tratament.

Alte grupe speciale de pacienţi Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii adulţi în funcţie de sex, greutate, etnie, prezenţa infecţiei cu HIV sau vârstă (vezi pct. 5.2).

Copii şi adolescenţi Utilizarea ECALTA nu este recomandată la copii cu vârsta mai mică de 18 ani, deoarece nu sunt date suficiente referitoare la siguranţăşi eficacitate (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activǎ sau la oricare dintre excipienţi. Hipersensibilitate la alte medicamente din clasa echinocandinelor.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Nu a fost stabilită eficacitatea ECALTA la pacienţi neutropenici cu candidemie şi la pacienţi cu infecţii tisulare profunde cu Candida sau cu abcese intraabdominale şi peritonită. Eficacitatea clinică a fost evaluată în special la pacienţi non-neutropenici cu infecţii cu C. albicans şi la un număr mai mic de pacienţi infectaţi cu C. non-albicans, în special C. glabrata, C. parapsilosis şi C. tropicalis. Nu au fost evaluaţi pacienţii cu endocardită candidozică, osteomielită sau meningităşi infecţii cunoscute cu C. krusei.

Efecte hepatice La subiecţi sănătoşi şi pacienţi trataţi cu anidulafungin au fost observate concentraţii plasmatice crescute ale enzimelor hepatice. S-au observat anomalii hepatice semnificative clinic la anumiţi pacienţi cu afecţiuni medicale preexistente grave cărora li s-au administrat multiple medicamente concomitent cu anidulafungin. În studiile clinice au fost raportate ca mai puţin frecvente cazuri de disfuncţie hepatică semnificativă, hepatităşi insuficienţă hepatică. În timpul tratamentului cu anidulafungin, pacienţii cu valori crescute ale enzimelor hepatice trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor de agravare a deteriorării funcţiei hepatice şi trebuie evaluat raportul beneficiu/risc în cazul continuării tratamentului cu anidulafungin.

Reacţii anafilactice Reacţii anafilactice incluzând şocul au fost raportate la utilizarea anidulafunginului. În cazul în care aceste reacţii apar, anidulafungin trebuie întrerupt şi trebuie administrat tratamentul adecvat.

Reacţii datorate perfuziei La utilizarea anidulafunginului au fost raportate reacţii adverse asociate perfuziei, incluzând erupţii tranzitorii cutanate, urticarie, hiperemie facială tranzitorie, prurit, dispnee, bronhospasm şi hipotensiune arterială. Reacţiile adverse asociate perfuziei sunt puţin frecvente atunci când viteza cu care este administrată perfuzia cu anidulafungin nu depăşeşte 1,1 mg/minut.

Într-un studiu non-clinic (la şobolan) s-a observat exacerbarea reacţiilor determinate de perfuzie de către administrarea concomitentă a anestezicelor (vezi pct 5.3). Relevanţa clinică a acestui efect nu este cunoscută. Cu toate acestea, este necesară precauţie în cazul administrării concomitente a anidulafungin şi anestezicelor.

Conţinutul de alcool Acest medicament conţine 24 vol % etanol (alcool etilic); aceasta este echivalentă cu 6 g etanol în cazul administrării dozei de întreţinere de 100 mg (administrată într-o perioadă de 1,5 ore) şi 12 g etanol în cazul administrării dozei de atac de 200 mg (administrată într-o perioadă de 3 ore). Etanolul poate fi dăunător persoanelor care suferă de alcoolism. Acest fapt trebuie luat în considerare în cazul administrării la femei gravide sau care alăptează, copii şi la grupuri de pacienţi cu risc crescut, de exemplu cei cu boală hepatică sau epilepsie. Cantitatea de alcool din acest medicament poate modifica efectul altor medicamente. Cantitatea de alcool din acest medicament poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Conţinutul de fructoză Acest medicament nu trebuie administrat pacienţilor cu probleme ereditare rare de intoleranţă la fructoză.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anidulafungin nu este un substrat, inductor sau inhibitor, relevant clinic al izoenzimelor citocromului P450 (1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A). Totuşi, studiile in vitro nu exclud complet posibilitatea interacţiunii in vivo.

Au fost efectuate studii de interacţiune medicamentoasă cu anidulafungin şi alte medicamente, care este posibil să fie administrate concomitent. Nu sunt necesare ajustări ale dozei pentru niciunul dintre medicamente atunci când anidulafungin este administrat concomitent cu ciclosporina, voriconazolul sau tacrolimus şi nu sunt necesare ajustări ale dozei de anidulafungin în cazul administrării concomitente cu amfotericina B sau rifampicina.

4.6 Sarcina şi alǎptarea

Nu existǎ date privind utilizarea anidulafungin la femeile gravide. În cazul administrării anidulafungin la iepure în timpul sarcinii au fost observate uşoare efecte asupra dezvoltării, în prezenţa efectelor toxice materne (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Prin urmare, nu se recomandă administrarea anidulafungin în timpul sarcinii.

Studiile efectuate la animale au arǎtat cǎ anidulafungin este excretat în laptele matern. Nu se cunoaşte dacă anidulafungin este excretat în laptele matern la om. Trebuie luată o decizie referitoare la oportunitatea continuării/întreruperii alăptării sau tratamentului cu anidulafungin luând în considerare beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul administrării anidulafungin pentru mamă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cantitatea de alcool din acest medicament poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice, nouă sute douăzeci şi nouă (929) de subiecţi au primit pe cale intravenoasă doze unice sau repetate de anidulafungin: 672 în studiile clinice de fază 2/3 (287 de pacienţi cu candidemie/candidoză invazivă, 355 de pacienţi cu candidoză orală/esofagiană, 30 de pacienţi cu aspergiloză invazivă) şi 257 de subiecţi în studiile de fază 1.

Eficacitatea administrării anidulafungin la pacienţi cu candidemie şi la un număr limitat de pacienţi cu infecţii tisulare profunde cu Candida a fost evaluată în cadrul a trei studii (unul comparativ versus fluconazol, două studii non-comparative). La un număr de 204 pacienţi li s-a administrat doza recomandată zilnică de 100 mg; durata medie a tratamentului intravenos la aceşti pacienţi a fost de 13,5 zile (interva, de la 1 la 38 de zile). La o sută nouăsprezece pacienţi s-a administrat anidulafungin pentru o durată mai mare sau egală cu 14 zile. Reacţiile adverse au fost tipic de intensitate uşoară până la moderatăşi au determinat rar întreruperea tratamentului.

În timpul tratamentului cu anidulafungin au fost raportate reacţii adverse datorate perfuziei; în studiul pivot ICC, acestea au inclus eritem facial/senzaţie decăldură (2,3%), prurit (2,3%), eritem cutanat (1,5%) şi urticarie (0,8%). Alte reacţii adverse datorate tratamentului care au apărut la ≥1% dintre pacienţii din studiul pivot au inclus hipokaliemia (3,1%), diareea (3,1%), creşterea valorii ALT (2,3%), creşterea valorii serice a enzimelor hepatice (1,5%), creşterea valorii sanguine a fosfatazei alcaline (1,5%) şi creşterea bilirubinemiei (1,5%).

Următorul tabel cuprinde reacţiile adverse determinate de medicament (clasificare MedDRA) din baza de date ICC cu 100 mg (N=204), cu frecvenţa corespunzătoare la: frecvente (≥ 1/100 şi <1/10) sau mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100) şi din raportările spontane cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul reacţiilor adverse

Clasificare MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa termenului preferat raportat MedDRA

Frecventă

Mai puţin frecventă

Necunoscută^

Tulburări hematologice şi limfatice

Coagulopatie

-

-

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

Şoc anafilactic, reacţie anafilactică*

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Hipokaliemie

Hiperglicemie

-

Tulburări ale sistemului nervos

Convulsii, cefalee

-

-

Tulburări vasculare

Eritem facial

Hipertensiune arterială, bufeuri

Hipotensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

-

-

Bronhospasm, dispnee

Tulburări gastro-intestinale

Diaree, vărsături, greaţă

Durere abdominală superioară

-

Tulburări hepatobiliare

Creşterea alanin aminotransferazei, creşterea fosfatazei alcaline sanguine, creşterea aspartat aminotransferazei, creşterea bilirubinei sanguine, creşterea gamma-glutamiltransferazei

Colestază

-

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Erupţie cutanată tranzitorie, prurit

Urticarie

-

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Creşterea creatininei sanguine

-

-

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

-

Durere la locul de perfuzare

-

^ Frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

* Vezi pct. 4.4.

4.9 Supradozaj

Similar oricărui supradozaj, trebuie aplicate măsuri standard de susţinere a funcţiilor vitale, după cum este necesar. În caz de supradozaj, pot să apară reacţii adverse, aşa cum sunt menţionate la pct. 4.8.

În timpul studiilor clinice, o doză unică de 400 mg anidulafungin a fost administrată inadecvat ca doză de atac. Nu au fost raportate reacţii adverse clinice. Nu a fost observată toxicitate limitantă a dozei într-un studiu la 10 voluntari sănătoşi la care a fost administrată o doză de atac de 260 mg, urmată de 130 mg zilnic; 3 din 10 subiecţi au prezentat creşteri tranzitorii, asimptomatice ale valorii transaminazelor (≤3x limita superioară a valorilor normale (LSVN)).

ECALTA nu este dializabil.

5. PROPRIETǍŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietǎţi farmacodinamice

Proprietăţi generale Grupa farmacoterapeuticǎ: antimicotice de uz sistemic, alte antimicotice sistemice, codul ATC: J02AX06

Anidulafungin este o echinocandină de semi-sinteză, o lipopeptidă sintetizată dintr-un produs de fermentare a Aspergillus nidulans.

Anidulafungin inhibă selectiv 1,3-β-D glucan sintetaza, o enzimă prezentă în celulele fungice, dar nu în celulele de mamifere. Aceasta determină inhibarea formării 1,3-β-D glucan, un component esenţial al peretelui celular fungic. Anidulafungin a demonstrat activitate fungicidă împotriva speciilor de Candida şi activitate împotriva regiunilor de creştere celulară activă a hifelor de Aspergillus fumigatus.

Activitatea in vitro In vitro, anidulafungin s-a dovedit eficace împotriva tulpinilor de C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis şi C. tropicalis. Nu s-au stabilit valorile limită ale concentraţiilor eficace ale inhibitorilor sintezei 1,3-β-D-glucan. Pentru relevanţa clinică a acestor date vă rugam să consultaţi secţiunea următoare privind studiile clinice.

Determinările concentraţiei minime inhibitorii (CMI) au fost realizate în conformitate cu metoda M27 a Institului de standarde clinice şi de laborator. Au fost raportate izolate de tulpini de Candida cu sensibilitate redusă la echinocandine, inclusiv anidulafungin, dar semnificaţia clinică a acestei constatări este necunoscută.

Activitatea in vivo Anidulafungin administrat parenteral a fost eficace împotriva tulpinilor de Candida spp., în modele animale de şoarece şi iepure indemne imunitar sau cu imunosupresie. Tratamentul cu anidulafungin a prelungit perioada de supravieţuire şi a redus încărcătura la nivelul organelor cu tulpini de Candida spp., în cazul determinării la intervale de la 24 la 96 de ore după ultimul tratament. Infecţiile experimentale au inclus infecţii diseminate cu C. albicans la iepure cu neutropenie, infecţii esofagiene/orofaringiene la iepure cu neutropenie cu C. albicans rezistentă la fluconazol şi infecţii diseminate la şoarece cu neutropenie cu C. glabrata rezistentă la fluconazol.

Informaţii din studiile clinice

Candidemia şi alte forme de candidoză invazivă

Eficacitatea şi siguranţa anidulafungin au fost evaluate într-un studiu pivot de fază 3, randomizat, dublu-orb, multicentric, multinaţional, în special la pacienţi neutropenici cu candidemie şi la un număr limitat de pacienţi cu infecţii tisulare profunde cu Candida . [Pacienţii cu endocardită, osteomielită sau meningită cu Candida sau cei cu infecţii cu C. krusei au fost, în mod specific excluşi din studiu]. Pacienţii au fost randomizaţi pentru a li se administra anidulafungin (doză de atac intravenoasă de 200 mg, urmată de o doză zilnică intravenoasă de 100 mg) sau fluconazol (doză de atac intravenoasă de 800 mg, urmată de o doză zilnică intravenoasă de 400 mg) şi au fost stratificaţi conform scorului APACHE II (≤20 şi >20) şi prin prezenţa sau absenţa neutropeniei. Tratamentul a fost administrat pentru cel puţin 14 zile şi nu mai mult de 42 de zile. Pacienţilor din ambele braţe ale studiului li s-a permis să continue cu fluconazol administrat pe cale orală după cel puţin 10 zile de tratament intravenos, cu condiţia să tolereze tratamentul pe cale orală, să fie afebrili pentru cel puţin 24 deore şi cele mai recente culturi sanguine să fi avut rezultat negativ pentru infecţia cu tulpini de Candida spp.

Pacienţii cărora li s-a administrat cel puţin o doză din medicaţia de studiu şi care au avut culturi celulare pozitive pentru infecţia cu tulpini de Candida spp. de la un situs normal steril înainte de intrarea în studiu au fost incluşi în populaţia în intenţie de tratament modificată (ITM). În cadrul analizei criteriului principal de eficacitate, răspunsul global în populaţia ITM la terminarea tratamentului intravenos, anidulafungin a fost comparat cu fluconazol într-o comparaţie statistică în două etape specificata anterior (non-inferioritate urmată de superioritate). Un răspuns global de succes necesită ameliorare clinicăşi eradicare microbiologică. Pacienţii au fost monitorizaţi pentru o perioadă de şase săptămâni după terminarea tratamentului.

Două sute cincizeci şi şase de pacienţi, cu vârste cuprinse între 16 şi 91 de ani, au fost randomizaţi în cadrul tratamentului şi li s-a administrat cel puţin o doză din medicaţia de studiu. Cel mai frecvent izolate tulpini la momentul iniţial au fost C. albicans (63,8% anidulafungin, 59,3% fluconazol), urmate de C. glabrata (15,7%, 25,4%), C.parapsilosis (10,2%, 13,6%) şi C. tropicalis (11,8%, 9,3%) – cu 20, 13 respectiv 5 izolate din ultimele 3 specii, în grupul tratat cu anidulafungin. Majoritatea pacienţilor a avut scoruri Apache II ≤ 20 şi foarte puţini au fost neutropenici.

Datele referitoare la eficacitate, atât globală cât şi repartizată pe subgrupuri variate, sunt prezentate în Tabelul 1.

 

Tabelul 1. Succesul global în populaţia ITM: criterii finale principale şi secundare de evaluare

 

Anidulafungin

Fluconazol

Diferenţa între grupuri a (IÎ 95%)

Terminarea tratamentului I.V. (criteriu final de evaluare 1)

96/127 (75,6%)

71/118 (60,2%)

15,42 (3,9, 27,0)

Doar candidaemia

88/116 (75,9%)

63/103 (61,2%)

14,7 (2,5, 26,9)

Alte situs-uri sterileb

8/11 (72,7%)

8/15 (53,3%)

-

Lichid peritoneal/abcese IAc

6/8

5/8

 

Altele

2/3

3/7

 

 

 

 

 

C. albicansd

60/74 (81,1%)

38/61 (62,3%)

-

Specii non-albicansd

32/45 (71,1%)

27/45 (60,0%)

-

 

 

 

 

Scor Apache II ≤ 20

82/101 (81,2%)

60/98 (61,2%)

-

Scor Apache II > 20

14/26 (53,8%)

11/20 (55,0%)

-

 

 

 

 

Non-neutropenic (ANC, celule/mm3 > 500)

94/124 (75.8%)

69/114 (60.5%)

-

Neutropenic (ANC, celule/mm3 ≤ 500)

2/3

2/4

-

Alte criterii finale de evaluare

 

 

 

Terminarea tratamentului complet

94/127 (74,0%)

67/118 (56,8%)

17,24 (2,9, 31,6)e

Evaluare la 2 săptămâni

82/127 (64,6%)

58/118 (49,2%)

15,41 (0,4, 30,4)e

Evaluare la 6 săptămâni

71/127 (55,9%)

52/118 (44,1%)

11,84 (-3,4, 27,0)e

 

aCalculată ca anidulafungin minus fluconazol bCu sau fără candidemie concomitentă cIntra-abdominală dDate prezentate pentru pacienţi cu un singur agent patogen la momentul iniţial eIntervale de încredere 98,3%, ajustate post-hoc pentru comparaţii multiple a perioadelor secundare

Frecvenţele mortalităţii în braţele cu anidulafungin şi fluconazol sunt prezentate mai jos în Tabelul 2:

 

Tabelul 2. Mortalitatea

 

 

Anidulafungin

Fluconazol

Mortalitatea globală din studiu

29/127 (22,8%)

37/118 (31,4%)

 

Mortalitatea în timpul tratamentului din

10/127 (7,9%)

17/118 (14,4%)

studiu

 

 

Mortalitatea atribuită infecţiei cu

2/127 (1,6%)

5/118 (4,2%)

Candida

 

 

5.2 Proprietǎţi farmacocinetice

Caracteristici farmacocinetice generale Parametrii farmacocinetici ai anidulafungin au fost caracterizaţi la subiecţi sănătoşi, grupuri speciale şi pacienţi. A fost observată o variabilitate mică interindividuală în ceea ce priveşte expunerea sistemică (coeficient de variaţie de aproximativ 25%). Starea de echilibru a fost atinsă în prima zi după o doză de atac (de două ori doza zilnică de întreţinere).

Distribuţie Farmacocinetica anidulafungin este caracterizată de un timp de înjumătăţire prin distribuţie rapid (0,51 oră) şi un volum de distribuţie de 30-50 l, care este similar cu volumul total de fluid al corpului. La om, anidulafungin se leagă în proporţie mare (>99%) de proteinele plasmatice. La om, nu fost efectuate studii specifice de distribuţie cu anidulafungin. Prin urmare, nu sunt disponibile informaţii referitoare la distribuţia anidulafungin în lichidul cefalorahidian (LCR) şi/sau la traversarea barierei hemato-encefalice.

Metabolizare Nu s-a studiat metabolizarea hepatică a anidulafunginului. Anidulafungin nu este un substrat, inductor sau inhibitor, relevant clinic al izoenzimelor citocromului P450. Este improbabil ca anidulafungin să aibă efecte relevante clinic asupra metabolizării medicamentelor de către izoenzimele citocromului P450.

La temperaturi şi pH fiziologice, anidulafungin este transformat chimic lent la o peptidă cu inel deschis, care nu are activitate antifungică. In vitro, timpul de înjumătăţire prin transformare al anidulafungin în condiţii fiziologice este de aproximativ 24 de ore. In vivo, produsul cu inel deschis este transformat consecutiv în produşi de peptidici de transformare şi eliminat în principal prin excreţie biliară.

Eliminare Clearance-ul anidulafungin este de aproximativ 1 l/oră. Anidulafungin are un timp de înjumătăţire prin eliminare predominant de aproximativ 24 de ore, care caracterizează majoritatea profilelor concentraţie plasmatică-timp, şi un timp de înjumătăţire terminal de 40-50 de ore care caracterizează faza de eliminare finală a profilului.Într-un studiu clinic cu doză unică, (14C) anidulafungin radiomarcat (≈88 mg) a fost administrat la subiecţi sănătoşi. Aproximativ 30% din doza radioactivă administrată a fost eliminată în fecale în interval de 9 zile, din care mai puţin de 10% sub formă de medicament netransformat. Mai puţin de 1% din doza radioactivă administrată a fost eliminată în urină, indicând un clearance renal neglijabil. Concentraţiile de anidulafungin au scăzut sub limitele inferioare de determinare la 6 zile după administrare. Cantităţi neglijabile de radioactivitate derivată din medicamentul administrat a fost regăsită în sânge, urinăşi fecale până la 8 săptămâni post-administrare.

Liniaritate Anidulafungin prezintă o farmacocinetică liniară pentru un interval larg de doze zilnice unice (15-130 mg).

Grupuri speciale de pacienţi

Pacienţi cu infecţii fungice

Pe baza analizelor populaţionale farmacocinetice, farmacocinetica anidulafungin la pacienţi cu infecţii fungice este similară cu cea observată la subiecţi sănătoşi. În condiţiile unui regim de administrare de 200/100 mg zilnic cu o viteză de perfuzie de 1,1 mg/min, Cmax şi Cmin la starea de echilibru pot atinge aproximativ 7, respectiv 3 mg/l, cu un ASC mediu la starea de echilibru, de aproximativ 110 mg·h/oră.

Greutatea corporală

Deşi în cadrul analizei farmacocinetice populaţionale greutatea corporală a fost identificată ca fiind o sursă de variabilitate a clearance-ului, greutatea corporală are o relevanţă clinică mică asupra farmacocineticii anidulafungin.

Sexul

Concentraţiile plasmatice ale anidulafungin la bărbaţi şi femei sănătoşi au fost similare. În studiile cu doze repetate la pacienţi, eliminarea medicamentului a fost uşor mai rapidă (cu aproximaiv 22%) la bărbaţi.

Vârstnici

Analiza farmacocinetică populaţională a arătat că eliminarea medie este diferită uşor între grupul de pacienţi în vârstă (pacienţi ≥ 65 ani, clearance mediu = 1,07 l/oră) şi ceilalţi pacienţi (pacienţi <65 ani, clearance mediu = 1,22 l/oră), totuşi intervalul valorilor clearance-ului a fost similar.

Etnie

Caracteristicile farmacocinetice ale anidulafungin au fost similare între caucazieni, asiatici şi hispanici.

Infecţia cu HIV

Nu sunt necesare ajustări ale dozei în funcţie de prezenţa infecţiei cu HIV, indiferent de terapia antiretrovirală concomitentă.

Insuficienţă hepatică

Anidulafungin nu este metabolizat la nivel hepatic. Farmacocinetica anidulafungin a fost evaluată la pacienţi cu insuficienţă hepatică clasa Child-Pugh A, B sau C. Concentraţiile de anidulafungin nu au fost crescute la subiecţi, indiferent de gradul de insuficienţă hepatică. Deşi a fost observată o uşoară scădere a ASC la pacienţi cu insuficienţă hepatică clasa Child-Pugh C, scăderea s-a încadrat în intervalul estimat la subiecţii sănătoşi.

Insuficienţă renală

Anidulafungin are un clearance renal neglijabil (<1%). Într-un studiu clinic la subiecţi cu insuficienţă renală uşoară, moderată, severă sau în stadiu terminal (dependenţi de dializă), farmacocinetica anidulafungin a fost similară cu cea observată la pacienţi cu funcţie renală normală. Anidulafungin nu este dializabil şi poate fi administrat indiferent de perioadele de hemodializă.

Copii şi adolescenţi

Caracteristicile farmacocinetice ale anidulafungin au fost studiate la 24 de pacienţi copii (cu vârsta cuprinsă între 2 şi 11 ani) şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani) imunocompromişi cu neutropenie, după administrarea a cel puţin 5 doze zilnice. Starea de echilibru a fost atinsă în prima zi după administrarea unei doze de atac (de două ori valoarea dozei de întreţinere), iar Cmax şi ASCss au crescut într-o manieră proporţională cu doza. Expunerea sistemică după administrarea dozei zilnice de întreţinere de 0,75 şi 1,5 mg/kg şi zi la această populaţie a fost comparabilă cu cea observată la adulţi după administrarea dozelor de 50, respectiv 100 mg pe zi. Ambele regimuri terapeutice au fost bine tolerate de aceşti pacienţi.

5.3 Date preclinice de siguranţǎ

În studiile cu durata de 3 luni, la şobolan şi maimuţă, a fost observată toxicitate hepatică, incluzând creşteri ale valorii enzimelor şi alterări morfologice, la doze de 4-6 ori mai mari decât expunerea clinică anticipată la om. Studiile de genotoxicitate in vitro şi in vivo cu anidulafungin au arătat lipsa potenţialului genotoxic. Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale pentru evaluarea potenţialului carcinogen al anidulafungin.

Administrarea anidulafungin la şobolan nu a indicat nici un efect asupra reproducerii, incluzând fertilitatea la masculi şi femele.

Anidulafungin a traversat bariera placentară la şobolan şi a fost detectat în plasma fetală.

Studiile de dezvoltare embrio-fetală au fost realizate cu doze de 0,2-2 ori (la şobolan) şi 1-4 ori (la iepure) mai mari decât doza terapeutică de întreţinere propusă la om, de 100 mg/zi. La şobolan, la cea mai mare doză studiată, anidulafungin nu a determinat efecte toxice legate de medicament asupra dezvoltării. Efectele asupra dezvoltării observate la iepure (greutate fetală uşor redusă) au apărut doar la cea mai mare doză studiată, doză care a determinat şi toxicitate maternă.

La şobolani neinfectaţi adulţi şi nou-născuţi concentraţia de anidulafungin în creier după o singură administrare a fost scăzută (raportul concentraţiei în creier şi plasmă aproximativ 0,2). Cu toate acestea, concentraţiile în creier au crescut la şobolani neinfectaţi nou-născuţi după administrarea a cinci doze zilnice (raportul concentraţiei în creier şi plasmă aproximativ 0,7). În studiile cu doze multiple la iepuri cu candidoză diseminatăşi la şoareci cu infecţii cu candida la nivelul SNC, s-a demonstrat că anidulafungin reduce încărcarea fungică la nivelul creierului.

Şobolanii au primit anidulafungin în trei niveluri de dozare şi au fost anesteziaţi în interval de o oră utilizând o asociere de ketaminăşi xilazină. Şobolanii din grupul care a primit doza mare au avut reacţii adverse datorate perfuziei, care au fost exacerbate de către anestezie. Anumiţi şobolani din grupul care a primit doza medie au avut reacţii similare, dar numai după administrarea anesteziei. Nu au existat reacţii adverse la animalele care au primit doza mică în prezenţa sau absenţa anesteziei şi nu au fost observate reacţii determinate de perfuzie la grupul care a primit doza medie în absenţa anesteziei.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere: Fructoză Manitol Polisorbat 80 Acid tartric Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Solvent: Etanol anhidru Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau electroliţi, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Pulbere şi solvent: 3 ani

Soluţia reconstituită:
Soluţia reconstituită trebuie diluată suplimentar în interval de o oră. Stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei reconstituite a fost demonstrată pentru 3 ore la 25
°C şi pentru 2 ore la 5°C.

Soluţia perfuzabilă:
Stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei perfuzabile a fost demonstrată pentru 24 de ore la 25°C.

Din punct de vedere micobiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, perioadele şi condiţiile de păstrare sunt responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Pulbere şi solvent:
A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Pentru condiţii de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere:
Flacon din sticlă de tip I a 30 ml cu dop din elastomer şi capsă din aluminiu cu cap detaşabil.

Solvent:
Flacon din sticlă de tip I conţinând 30 ml etanol anhidru 20% (m/m) în apă pentru preparate injectabile, cu dop din elastomer şi capsă din aluminiu cu cap detaşabil.

ECALTA este disponibilă în cutie conţinând 1 flacon a 100 mg pulbere şi 1 flacon a 30 ml solvent.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

ECALTA trebuie reconstituită cu solvent (etanol anhidru 20% (w/w) în apă pentru preparate injectabile) şi diluată ulterior NUMAI cu soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%). Nu a fost stabilită compatibilitatea soluţiei reconstituite de ECALTA cu substanţe, aditivi sau alte medicamente decât soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţia perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Reconstituirea

A se reconstitui aseptic fiecare flacon cu solventul (etanol anhidru 20% (m/m) în apă pentru preparate injectabile) pentru a obţine o concentraţie de 3,33 mg/ml. Timpul de reconstituire este de până la 5 minute. Soluţia reconstituită trebuie să fie clarăşi fără particule vizibile. După diluare ulterioară, soluţia trebuie aruncată dacă sunt identificate particule sau modificări de culoare ale soluţiei.

Soluţia reconstituită trebuie diluată în continuare în decurs de o orăşi administrată într-un interval de 24 de ore.

Diluarea şi perfuzarea

A se transfera aseptic conţinutul flaconului(flacoanelor) reconstituit(e) într-o pungă (sau flacon) de perfuzie intravenoasă conţinând soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), pentru a se obţine o concentraţie de anidulafungin de 0,36 mg/ml. În tabelul de mai jos sunt prezentate volumele necesare pentru fiecare doză.

Cerintele de diluare pentru administrarea ECALTA

Doza

Numărul de cutii

Volumul reconstituit total

Volumul perfuzabilA

Volumul perfuzabil total

Concentraţia soluţiei perfuzabile

Viteza perfuziei

100 mg

1

30 ml (1 cutie)

250 ml

280 ml

0,36 mg/ml

3,0 ml/min

 

A Soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Înainte de administrare, medicamentele pentru administrare parenterală trebuie inspectate vizual pentru observarea particulelor materiale şi a modificărilor de culoarea a soluţiei, oricând soluţia şi recipientul permit aceasta. Dacă se observă particule sau modificări de culoare a soluţiei, aruncaţi soluţia.

Medicamentul este destinat unei singure utilizări. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/416/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

20 Septembrie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine anidulafungin 100 mg.
Soluţia reconstituită conţine anidulafungin 3,33 mg/ml şi soluţia diluată conţine anidulafungin
0,77 mg/ml.

Excipienţi: Fructoză 102,5 mg per flacon

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru concentrat pentru soluţieperfuzabilă. Liofilizat solid de culoare albă sau aproape albă. Soluţia reconstituită are pH-ul de 3,5 până la 5,5.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul candidozei invazive la pacienţi adulţi non-neutropenici.

ECALTA a fost studiată în special la pacienţi cu candidemie şi numai la un număr limitat de pacienţi cu infecţii tisulare profunde cu Candida sau cu boală care formează abcese (vezi pct. 4.4 şi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu ECALTA va fi iniţiat de un medic specializat în abordarea terapeutică a infecţiilor fungice invazive. Înainte de iniţierea tratamentului trebuie obţinute mostre de cultură fungică. Tratamentul poate fi iniţiat înainte de obţinerea rezultatelor culturii celulare şi poate fi ajustat corespunzător după ce acestea devin disponibile.

În ziua 1 trebuie administrată o doză unică de atac de 200 mg, urmată de o doză zilnică de 100 mg. Durata tratamentului este în funcţie de răspunsul clinic al pacientului. În general, tratamentul antifungic trebuie continuat cel puţin 14 zile după ultima cultură cu rezultate pozitive.

ECALTA trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile până la obţinerea concentraţiei de 3,33 mg/ml şi, ulterior, diluată înainte de utilizare până la concentraţia de 0,77 mg/ml, conform instrucţiunilor de la pct. 6.6.

Se recomandă administrarea ECALTA cu o viteză de perfuzie care să nu depăşească 1,1 mg/minut (echivalent cu 1,4 ml/minut atunci când se reconstituie şi se diluează după instrucţiuni). Reacţiile adverse asociate perfuziei sunt puţin frecvente atunci când viteza perfuziei cu anidulafungin nu depăşeşte 1,1 mg/minut (vezi pct. 4.4).

ECALTA nu trebuie administrată sub formă de injecţie în bolus.

Insuficienţă renalăşi hepatică

Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară, moderată sau severă. Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii cu orice grad de insuficienţă renală, inclusiv pacienţi dializaţi. ECALTA poate fi administrată indiferent de momentul hemodializei (vezi pct. 5.2).

Durata tratamentului Nu există date suficiente pentru a susţine utilizarea dozei de 100 mg pentru o perioadă mai mare de 35 de zile de tratament.

Alte grupe speciale de pacienţi Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii adulţi în funcţie de sex, greutate, etnie, prezenţa infecţiei cu HIV sau vârstă (vezi pct. 5.2).

Copii şi adolescenţi Utilizarea ECALTA nu este recomandată la copii cu vârsta mai mică de 18 ani, deoarece nu sunt date suficiente referitoare la siguranţăşi eficacitate (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activǎ sau la oricare dintre excipienţi. Hipersensibilitate la alte medicamente din clasa echinocandinelor.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Nu a fost stabilită eficacitatea ECALTA la pacienţi neutropenici cu candidemie şi la pacienţi cu infecţii tisulare profunde cu Candida sau cu abcese intraabdominale şi peritonită. Eficacitatea clinică a fost evaluată în special la pacienţi non-neutropenici cu infecţii cu C. albicans şi la un număr mai mic de pacienţi infectaţi cu C. non-albicans, în special C. glabrata, C. parapsilosis şi C. tropicalis. Nu au fost evaluaţi pacienţii cu endocardită candidozică, osteomielită sau meningităşi infecţii cunoscute cu C. krusei.

Efecte hepatice La subiecţi sănătoşi şi pacienţi trataţi cu anidulafungin au fost observate concentraţii plasmatice crescute ale enzimelor hepatice. S-au observat anomalii hepatice semnificative clinic la anumiţi pacienţi cu afecţiuni medicale preexistente grave cărora li s-au administrat multiple medicamente concomitent cu anidulafungin. În studiile clinice au fost raportate ca mai puţin frecvente cazuri de disfuncţie hepatică semnificativă, hepatităşi insuficienţă hepatică. În timpul tratamentului cu anidulafungin, pacienţii cu valori crescute ale enzimelor hepatice trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor de agravare a deteriorării funcţiei hepatice şi trebuie evaluat raportul beneficiu/risc în cazul continuării tratamentului cu anidulafungin.

Reacţii anafilactice Reacţii anafilactice incluzând şocul au fost raportate la utilizarea anidulafunginului. În cazul în care aceste reacţii apar, anidulafungin trebuie întrerupt şi trebuie administrat tratamentul adecvat.

Reacţii datorate perfuziei La utilizarea anidulafunginului au fost raportate reacţii adverse asociate perfuziei, incluzând erupţii tranzitorii cutanate, urticarie, hiperemie facială tranzitorie, prurit, dispnee, bronhospasm şi hipotensiune arterială. Reacţiile adverse asociate perfuziei sunt puţin frecvente atunci când viteza cu care este administrată perfuzia cu anidulafungin nu depăşeşte 1,1 mg/minut.

Într-un studiu non-clinic (la şobolan) s-a observat exacerbarea reacţiilor determinate de perfuzie de către administrarea concomitentă a anestezicelor (vezi pct 5.3). Relevanţa clinică a acestui efect nu este cunoscută. Cu toate acestea, este necesară precauţie în cazul administrării concomitente a anidulafungin şi anestezicelor.

Conţinutul de fructoză Acest medicament nu trebuie administrat pacienţilor cu probleme ereditare rare de intoleranţă la fructoză.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anidulafungin nu este un substrat, inductor sau inhibitor, relevant clinic al izoenzimelor citocromului P450 (1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A). Totuşi, studiile in vitro nu exclud complet posibilitatea interacţiunii in vivo.

Au fost efectuate studii de interacţiune medicamentoasă cu anidulafungin şi alte medicamente, care este posibil să fie administrate concomitent. Nu sunt necesare ajustări ale dozei pentru niciunul dintre medicamente atunci când anidulafungin este administrat concomitent cu ciclosporina, voriconazolul sau tacrolimus şi nu sunt necesare ajustări ale dozei de anidulafungin în cazul administrării concomitente cu amfotericina B sau rifampicina.

4.6 Sarcina şi alǎptarea

Nu existǎ date privind utilizarea anidulafungin la femeile gravide. În cazul administrării anidulafungin la iepure în timpul sarcinii au fost observate uşoare efecte asupra dezvoltării, în prezenţa efectelor toxice materne (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Prin urmare, nu se recomandă administrarea anidulafungin în timpul sarcinii.

Studiile efectuate la animale au arǎtat cǎ anidulafungin este excretat în laptele matern. Nu se cunoaşte dacă anidulafungin este excretat în laptele matern la om. Trebuie luată o decizie referitoare la oportunitatea continuării/întreruperii alăptării sau tratamentului cu anidulafungin luând în considerare beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul administrării anidulafungin pentru mamă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice, nouă sute douăzeci şi nouă (929) de subiecţi au primit pe cale intravenoasă doze unice sau repetate de anidulafungin: 672 în studiile clinice de fază 2/3 (287 de pacienţi cu candidemie/candidoză invazivă, 355 de pacienţi cu candidoză orală/esofagiană, 30 de pacienţi cu aspergiloză invazivă) şi 257 de subiecţi în studiile de fază 1.

Eficacitatea administrării anidulafungin la pacienţi cu candidemie şi la un număr limitat de pacienţi cu infecţii tisulare profunde cu Candida a fost evaluată în cadrul a trei studii (unul comparativ versus fluconazol, două studii non-comparative). La un număr de 204 pacienţi li s-a administrat doza recomandată zilnică de 100 mg; durata medie a tratamentului intravenos la aceşti pacienţi a fost de 13,5 zile (interva, de la 1 la 38 de zile). La o sută nouăsprezece pacienţi s-a administrat anidulafungin pentru o durată mai mare sau egală cu 14 zile. Reacţiile adverse au fost tipic de intensitate uşoară până la moderatăşi au determinat rar întreruperea tratamentului.

În timpul tratamentului cu anidulafungin au fost raportate reacţii adverse datorate perfuziei; în studiul pivot ICC, acestea au inclus eritem facial/senzaţie decăldură (2,3%), prurit (2,3%), eritem cutanat (1,5%) şi urticarie (0,8%). Alte reacţii adverse datorate tratamentului care au apărut la ≥1% dintre pacienţii din studiul pivot au inclus hipokaliemia (3,1%), diareea (3,1%), creşterea valorii ALT (2,3%), creşterea valorii serice a enzimelor hepatice (1,5%), creşterea valorii sanguine a fosfatazei alcaline (1,5%) şi creşterea bilirubinemiei (1,5%).

Următorul tabel cuprinde reacţiile adverse determinat de medicament (clasificare MedDRA) din baza de date ICC cu 100 mg (N=204), cu frecvenţa corespunzătoare la: frecvente (≥ 1/100 şi <1/10) sau mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100) şi din raportările spontane cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul reacţiilor adverse

Clasificare MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa termenului preferat raportat MedDRA

Frecventă

Mai puţin frecventă

Necunoscută^

Tulburări hematologice şi limfatice

Coagulopatie

-

-

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

Şoc anafilactic, reacţie anafilactică*

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Hipokaliemie

Hiperglicemie

-

Tulburări ale sistemului nervos

Convulsii, cefalee

-

-

Tulburări vasculare

Eritem facial

Hipertensiune arterială, bufeuri

Hipotensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

-

-

Bronhospasm, dispnee

Tulburări gastro-intestinale

Diaree, vărsături, greaţă

Durere abdominală superioară

-

Tulburări hepatobiliare

Creşterea alanin aminotransferazei, creşterea fosfatazei alcaline sanguine, creşterea aspartat aminotransferazei, creşterea bilirubinei sanguine, creşterea gamma-glutamiltransferazei

Colestază

-

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Erupţie cutanată tranzitorie, prurit

Urticarie

-

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Creşterea creatininei sanguine

-

-

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

-

Durere la locul de perfuzare

-

^ Frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

* Vezi pct. 4.4.

4.9 Supradozaj

Similar oricărui supradozaj, trebuie aplicate măsuri standard de susţinere a funcţiilor vitale, după cum este necesar. În caz de supradozaj, pot să apară reacţii adverse, aşa cum sunt menţionate la pct. 4.8.

În timpul studiilor clinice, o doză unică de 400 mg anidulafungin a fost administrată inadecvat ca doză de atac. Nu au fost raportate reacţii adverse clinice. Nu a fost observată toxicitate limitantă a dozei într-un studiu la 10 voluntari sănătoşi la care a fost administrată o doză de atac de 260 mg, urmată de 130 mg zilnic; 3 din 10 subiecţi au prezentat creşteri tranzitorii, asimptomatice ale valorii transaminazelor (≤3x limita superioară a valorilor normale (LSVN)).

ECALTA nu este dializabil.

5. PROPRIETǍŢI FARMACOLOGICE

5. 1 Proprietǎţi farmacodinamice

Proprietăţi generale Grupa farmacoterapeuticǎ: antimicotice de uz sistemic, alte antimicotice sistemice, codul ATC: J02AX06 Anidulafungin este o echinocandină de semi-sinteză, o lipopeptidă sintetizată dintr-un produs de fermentare a Aspergillus nidulans.

Anidulafungin inhibă selectiv 1,3-β-D glucan sintetaza, o enzimă prezentă în celulele fungice, dar nu în celulele de mamifere. Aceasta determină inhibarea formării 1,3-β-D glucan, un component esenţial al peretelui celular fungic. Anidulafungin a demonstrat activitate fungicidă împotriva speciilor de Candida şi activitate împotriva regiunilor de creştere celulară activă a hifelor de Aspergillus fumigatus.

Activitatea in vitro In vitro, anidulafungin s-a dovedit eficace împotriva tulpinilor de C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis şi C. tropicalis. Nu s-au stabilit valorile limită ale concentraţiilor eficace ale inhibitorilor sintezei 1,3-β-D-glucan. Pentru relevanţa clinică a acestor date vă rugam să consultaţi secţiunea următoare privind studiile clinice.

Determinările concentraţiei minime inhibitorii (CMI) au fost realizate în conformitate cu metoda M27 a Institului de standarde clinice şi de laborator. Au fost raportate izolate de tulpini de Candida cu sensibilitate redusă la echinocandine, inclusiv anidulafungin, dar semnificaţia clinică a acestei constatări este necunoscută..

Activitatea in vivo Anidulafungin administrat parenteral a fost eficace împotriva tulpinilor de Candida spp., în modele animale de şoarece şi iepure indemne imunitar sau cu imunosupresie. Tratamentul cu anidulafungin a prelungit perioada de supravieţuire şi a redus încărcătura la nivelul organelor cu tulpini de Candida spp., în cazul determinării la intervale de la 24 la 96 de ore după ultimul tratament. Infecţiile experimentale au inclus infecţii diseminate cu C. albicans la iepure cu neutropenie, infecţii esofagiene/orofaringiene la iepure cu neutropenie cu C. albicans rezistentă la fluconazol şi infecţii diseminate la şoarece cu neutropenie cu C. glabrata rezistentă la fluconazol.

Informaţii din studiile clinice

Candidemia şi alte forme de candidoză invazivă

Eficacitatea şi siguranţa anidulafungin au fost evaluate într-un studiu pivot de fază 3, randomizat, dublu-orb, multicentric, multinaţional, în special la pacienţi neutropenici cu candidemie şi la un număr limitat de pacienţi cu infecţii tisulare profunde cu Candida . [Pacienţii cu endocardită, osteomielită sau meningită cu Candida sau cei cu infecţii cu C. krusei au fost, în mod specific excluşi din studiu]. Pacienţii au fost randomizaţi pentru a li se administra anidulafungin (doză de atac intravenoasă de 200 mg, urmată de o doză zilnică intravenoasă de 100 mg) sau fluconazol (doză de atac intravenoasă de 800 mg, urmată de o doză zilnică intravenoasă de 400 mg) şi au fost stratificaţi conform scorului APACHE II (≤20 şi >20) şi prin prezenţa sau absenţa neutropeniei. Tratamentul a fost administrat pentru cel puţin 14 zile şi nu mai mult de 42 de zile. Pacienţilor din ambele braţe ale studiului li s-a permis să continue cu fluconazol administrat pe cale orală după cel puţin 10 zile de tratament intravenos, cu condiţia să tolereze tratamentul pe cale orală, să fie afebrili pentru cel puţin 24 deore şi cele mai recente culturi sanguine să fi avut rezultat negativ pentru infecţia cu tulpini de Candida spp.

Pacienţii cărora li s-a administrat cel puţin o doză din medicaţia de studiu şi care au avut culturi celulare pozitive pentru infecţia cu tulpini de Candida spp. de la un situs normal steril înainte de intrarea în studiu au fost incluşi în populaţia în intenţie de tratament modificată (ITM). În cadrul analizei criteriului principal de eficacitate, răspunsul global în populaţia ITM la terminarea tratamentului intravenos, anidulafungin a fost comparat cu fluconazol într-o comparaţie statistică în două etape specificata anterior (non-inferioritate urmată de superioritate). Un răspuns global de succes necesită ameliorare clinicăşi eradicare microbiologică. Pacienţii au fost monitorizaţi pentru o perioadă de şase săptămâni după terminarea tratamentului.

Două sute cincizeci şi şase de pacienţi, cu vârste cuprinse între 16 şi 91 de ani, au fost randomizaţi în cadrul tratamentului şi li s-a administrat cel puţin o doză din medicaţia de studiu. Cel mai frecvent izolate tulpini la momentul iniţial au fost C. albicans (63,8% anidulafungin, 59,3% fluconazol), urmate de C. glabrata (15,7%, 25,4%), C.parapsilosis (10,2%, 13,6%) şi C. tropicalis (11,8%, 9,3%) – cu 20, 13 respectiv 5 izolate din ultimele 3 specii, în grupul tratat cu anidulafungin. Majoritatea pacienţilor a avut scoruri Apache II ≤ 20 şi foarte puţini au fost neutropenici.

Datele referitoare la eficacitate, atât globală cât şi repartizată pe subgrupuri variate, sunt prezentate în Tabelul 1.

 

Tabelul 1. Succesul global în populaţia ITM: criterii finale principale şi secundare de evaluare

 

Anidulafungin

Fluconazol

Diferenţa între grupuri a (IÎ 95%)

Terminarea tratamentului I.V. (criteriu final de evaluare 1)

96/127 (75,6%)

71/118 (60,2%)

15,42 (3,9, 27,0)

Doar candidaemia

88/116 (75,9%)

63/103 (61,2%)

14,7 (2,5, 26,9)

Alte situs-uri sterileb

8/11 (72,7%)

8/15 (53,3%)

-

Lichid peritoneal/abcese IAc

6/8

5/8

 

Altele

2/3

3/7

 

 

 

 

 

C. albicansd

60/74 (81,1%)

38/61 (62,3%)

-

Specii non-albicansd

32/45 (71,1%)

27/45 (60,0%)

-

 

 

 

 

Scor Apache II ≤ 20

82/101 (81,2%)

60/98 (61,2%)

-

Scor Apache II > 20

14/26 (53,8%)

11/20 (55,0%)

-

 

 

 

 

Non-neutropenic (ANC, celule/mm3 > 500)

94/124 (75.8%)

69/114 (60.5%)

-

Neutropenic (ANC, celule/mm3 ≤ 500)

2/3

2/4

-

Alte criterii finale de evaluare

 

 

 

Terminarea tratamentului complet

94/127 (74,0%)

67/118 (56,8%)

17,24 (2,9, 31,6)e

Evaluare la 2 săptămâni

82/127 (64,6%)

58/118 (49,2%)

15,41 (0,4, 30,4)e

Evaluare la 6 săptămâni

71/127 (55,9%)

52/118 (44,1%)

11,84 (-3,4, 27,0)e

aCalculată ca anidulafungin minus fluconazol bCu sau fără candidemie concomitentă cIntra-abdominală dDate prezentate pentru pacienţi cu un singur agent patogen la momentul iniţial eIntervale de încredere 98,3%, ajustate post-hoc pentru comparaţii multiple a perioadelor secundare

Frecvenţele mortalităţii în braţele cu anidulafungin şi fluconazol sunt prezentate mai jos în Tabelul 2:

Tabelul 2. Mortalitatea

 

 

Anidulafungin

Fluconazol

Mortalitatea globală din studiu

29/127 (22,8%)

37/118 (31,4%)

Mortalitatea în timpul tratamentului din studiu

10/127 (7,9%)

17/118 (14,4%)

Mortalitatea atribuită infecţiei cu Candida

2/127 (1,6%)

5/118 (4,2%)

5.2 Proprietǎţi farmacocinetice

Caracteristici farmacocinetice generale Parametrii farmacocinetici ai anidulafungin au fost caracterizaţi la subiecţi sănătoşi, grupuri speciale şi pacienţi. A fost observată o variabilitate mică interindividuală în ceea ce priveşte expunerea sistemică (coeficient de variaţie de aproximativ 25%). Starea de echilibru a fost atinsă în prima zi după o doză de atac (de două ori doza zilnică de întreţinere).

Distribuţie Farmacocinetica anidulafungin este caracterizată de un timp de înjumătăţire prin distribuţie rapid (0,51 oră) şi un volum de distribuţie de 30-50 l, care este similar cu volumul total de fluid al corpului. La om, anidulafungin se leagă în proporţie mare (>99%) de proteinele plasmatice. La om, nu fost efectuate studii specifice de distribuţie cu anidulafungin. Prin urmare, nu sunt disponibile informaţii referitoare la distribuţia anidulafungin în lichidul cefalorahidian (LCR) şi/sau la traversarea barierei hemato-encefalice.

Metabolizare Nu s-a studiat metabolizarea hepatică a anidulafunginului. Anidulafungin nu este un substrat, inductor sau inhibitor, relevant clinic al izoenzimelor citocromului P450. Este improbabil ca anidulafungin să aibă efecte relevante clinic asupra metabolizării medicamentelor de către izoenzimele citocromului P450.

La temperaturi şi pH fiziologice, anidulafungin este transformat chimic lent la o peptidă cu inel deschis, care nu are activitate antifungică. In vitro, timpul de înjumătăţire prin transformare al anidulafungin în condiţii fiziologice este de aproximativ 24 de ore. In vivo, produsul cu inel deschis este transformat consecutiv în produşi de peptidici de transformare şi eliminat în principal prin excreţie biliară.

Eliminare Clearance-ul anidulafungin este de aproximativ 1 l/oră. Anidulafungin are un timp de înjumătăţire prin eliminare predominant de aproximativ 24 de ore, care caracterizează majoritatea profilelor concentraţie plasmatică-timp, şi un timp de înjumătăţire terminal de 40-50 de ore care caracterizează faza de eliminare finală a profilului.Într-un studiu clinic cu doză unică, (14C) anidulafungin radiomarcat (≈88 mg) a fost administrat la subiecţi sănătoşi. Aproximativ 30% din doza radioactivă administrată a fost eliminată în fecale în interval de 9 zile, din care mai puţin de 10% sub formă de medicament netransformat. Mai puţin de 1% din doza radioactivă administrată a fost eliminată în urină, indicând un clearance renal neglijabil. Concentraţiile de anidulafungin au scăzut sub limitele inferioare de determinare la 6 zile după administrare. Cantităţi neglijabile de radioactivitate derivată din medicamentul administrat a fost regăsită în sânge, urinăşi fecale până la 8 săptămâni post-administrare.

Liniaritate Anidulafungin prezintă o farmacocinetică liniară pentru un interval larg de doze zilnice unice (15-130 mg).

Grupuri speciale de pacienţi

Pacienţi cu infecţii fungice

Pe baza analizelor populaţionale farmacocinetice, farmacocinetica anidulafungin la pacienţi cu infecţii fungice este similară cu cea observată la subiecţi sănătoşi. În condiţiile unui regim de administrare de 200/100 mg zilnic cu o viteză de perfuzie de 1,1 mg/min, Cmax şi Cmin la starea de echilibru pot atinge aproximativ 7, respectiv 3 mg/l, cu un ASC mediu la starea de echilibru, de aproximativ 110 mg·h/oră.

Greutatea corporală

Deşi în cadrul analizei farmacocinetice populaţionale greutatea corporală a fost identificată ca fiind o sursă de variabilitate a clearance-ului, greutatea corporală are o relevanţă clinică mică asupra farmacocineticii anidulafungin.

Sexul

Concentraţiile plasmatice ale anidulafungin la bărbaţi şi femei sănătoşi au fost similare. În studiile cu doze repetate la pacienţi, eliminarea medicamentului a fost uşor mai rapidă (cu aproximaiv 22%) la bărbaţi.

Vârstnici

Analiza farmacocinetică populaţională a arătat că eliminarea medie este diferită uşor între grupul de pacienţi în vârstă (pacienţi ≥ 65 ani, clearance mediu = 1,07 l/oră) şi ceilalţi pacienţi (pacienţi <65 ani, clearance mediu = 1,22 l/oră), totuşi intervalul valorilor clearance-ului a fost similar.

Etnie

Caracteristicile farmacocinetice ale anidulafungin au fost similare între caucazieni, asiatici şi hispanici.

Infecţia cu HIV

Nu sunt necesare ajustări ale dozei în funcţie de prezenţa infecţiei cu HIV, indiferent de terapia antiretrovirală concomitentă.

Insuficienţă hepatică

Anidulafungin nu este metabolizat la nivel hepatic. Farmacocinetica anidulafungin a fost evaluată la pacienţi cu insuficienţă hepatică clasa Child-Pugh A, B sau C. Concentraţiile de anidulafungin nu au fost crescute la subiecţi, indiferent de gradul de insuficienţă hepatică. Deşi a fost observată o uşoară scădere a ASC la pacienţi cu insuficienţă hepatică clasa Child-Pugh C, scăderea s-a încadrat în intervalul estimat la subiecţii sănătoşi.

Insuficienţă renală

Anidulafungin are un clearance renal neglijabil (<1%). Într-un studiu clinic la subiecţi cu insuficienţă renală uşoară, moderată, severă sau în stadiu terminal (dependenţi de dializă), farmacocinetica anidulafungin a fost similară cu cea observată la pacienţi cu funcţie renală normală. Anidulafungin nu este dializabil şi poate fi administrat indiferent de perioadele de hemodializă.

Copii şi adolescenţi

Caracteristicile farmacocinetice ale anidulafungin au fost studiate la 24 de pacienţi copii (cu vârsta cuprinsă între 2 şi 11 ani) şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani) imunocompromişi cu neutropenie, după administrarea a cel puţin 5 doze zilnice. Starea de echilibru a fost atinsă în prima zi după administrarea unei doze de atac (de două ori valoarea dozei de întreţinere), iar Cmax şi ASCss au crescut într-o manieră proporţională cu doza. Expunerea sistemică după administrarea dozei zilnice de întreţinere de 0,75 şi 1,5 mg/kg şi zi la această populaţie a fost comparabilă cu cea observată la adulţi după administrarea dozelor de 50, respectiv 100 mg pe zi. Ambele regimuri terapeutice au fost bine tolerate de aceşti pacienţi.

5.3 Date preclinice de siguranţǎ

În studiile cu durata de 3 luni, la şobolan şi maimuţă, a fost observată toxicitate hepatică, incluzând creşteri ale valorii enzimelor şi alterări morfologice, la doze de 4-6 ori mai mari decât expunerea clinică anticipată la om. Studiile de genotoxicitate in vitro şi in vivo cu anidulafungin au arătat lipsa potenţialului genotoxic. Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale pentru evaluarea potenţialului carcinogen al anidulafungin.

Administrarea anidulafungin la şobolan nu a indicat nici un efect asupra reproducerii, incluzând fertilitatea la masculi şi femele.

Anidulafungin a traversat bariera placentară la şobolan şi a fost detectat în plasma fetală.

Studiile de dezvoltare embrio-fetală au fost realizate cu doze de 0,2-2 ori (la şobolan) şi 1-4 ori (la iepure) mai mari decât doza terapeutică de întreţinere propusă la om, de 100 mg/zi. La şobolan, la cea mai mare doză studiată, anidulafungin nu a determinat efecte toxice legate de medicament asupra dezvoltării. Efectele asupra dezvoltării observate la iepure (greutate fetală uşor redusă) au apărut doar la cea mai mare doză studiată, doză care a determinat şi toxicitate maternă.

La şobolani neinfectaţi adulţi şi nou-născuţi concentraţia de anidulafungin în creier după o singură administrare a fost scăzută (raportul concentraţiei în creier şi plasmă aproximativ 0,2). Cu toate acestea, concentraţiile în creier au crescut la şobolani neinfectaţi nou-născuţi după administrarea a cinci doze zilnice (raportul concentraţiei în creier şi plasmă aproximativ 0,7). În studiile cu doze multiple la iepuri cu candidoză diseminatăşi la şoareci cu infecţii cu candida la nivelul SNC, s-a demonstrat că anidulafungin reduce încărcarea fungică la nivelul creierului.

Şobolanii au primit anidulafungin în trei niveluri de dozare şi au fost anesteziaţi în interval de o oră utilizând o asociere de ketaminăşi xilazină. Şobolanii din grupul care a primit doza mare au avut reacţii adverse datorate perfuziei, care au fost exacerbate de către anestezie. Anumiţi şobolani din grupul care a primit doza medie au avut reacţii similare, dar numai după administrarea anesteziei. Nu au existat reacţii adverse la animalele care au primit doza mică în prezenţa sau absenţa anesteziei şi nu au fost observate reacţii determinate de perfuzie la grupul care a primit doza medie în absenţa anesteziei.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Fructoză Manitol Polisorbat 80 Acid tartric Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau electroliţi, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Soluţia reconstituită:
Soluţia reconstituită poate fi păstrată la temperaturi de până la 25°C până la 24 de ore.

Stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei reconstituite a fost demonstrată pentru 24 de ore la 25°C.

Din punct de vedere microbiologic, respectând bunele practici aseptice, soluţia reconstituită poate fi utilizată până la 24 de ore, dacă este păstrată la 25ºC.

Soluţia perfuzabilă:
Soluţia perfuzabilă poate fi păstrată la 25ºC pentru 48 de ore sau păstrată la congelator pentru cel puţin72 de ore.

Stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei perfuzabile a fost demonstrată pentru 48 de ore la 25ºC.

Din punct de vedere micobiologic, respectând bunele practici aseptice, soluţia perfuzabilă poate fi utilizată până la 48 de ore de la preparare, dacă este păstrată la 25 ºC.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament trebuie păstrat la frigider (2°C – 8°C). Sunt permise expuneri de până la96 de ore la temperaturi de până la 25ºC, după care pulberea poate fi păstrată în continuare la frigider.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă de tip I a 30 ml cu dop din elastomer (cauciuc butilic acoperit cu un polimer inert pe suprafaţa în contact cu produsul şi lubrefiat pe suprafaţa superioară pentru o manevrare mai uşoară) şi capsă din aluminiu cu cap detaşabil.

ECALTA este disponibilă în cutie conţinând 1 flacon a 100 mg pulbere.

6.6. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

ECALTA trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile şi diluată ulterior NUMAI cu soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%). Nu a fost stabilită compatibilitatea soluţiei reconstituite de ECALTA cu substanţe, aditivi sau alte medicamente decât soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţia perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Reconstituirea

A se reconstitui aseptic fiecare flacon cu 30 ml apă pentru preparate injectabile pentru a obţine o concentraţie de 3,33 mg/ml. Timpul de reconstituire este de până la 5 minute. După diluare ulterioară, soluţia trebuie aruncată dacă sunt identificate particule sau modificări de culoare ale soluţiei.

Soluţia reconstituită poate fi păstrată la temperaturi de până la 25°C până la 24 de ore.

Diluarea şi perfuzarea

A se transfera aseptic conţinutul flaconului (flacoanelor) reconstituit(e) într-o pungă (sau flacon) de perfuzie intravenoasă conţinând soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), pentru a se obţine o concentraţie de anidulafungin de 0,77 mg/ml. În tabelul de mai jos sunt prezentate volumele necesare pentru fiecare doză.

Cerintele de diluare pentru administrarea ECALTA

Doza

Numărul de flacoane cu pulbere

Volumul reconstituit total

Volumul perfuzabilA

Volumul perfuzabil totalB

Viteza perfuziei

Durata minimă a perfuziei

100 mg

1

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

90 min

200 mg

2

60 ml

200 ml

260 ml

1,4 ml/min

3180 min

A Soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%). B Concentraţia soluţiei perfuzabile este 0,77 mg/ml

Viteza perfuziei nu trebuie să depăşească 1,1 mg/minut (echivalent cu 1,4 ml/minut atunci când soluţia se reconstituie şi se diluează după instrucţiuni) (vezi pct. 4.2, 4.4 şi 4.8).

Înainte de administrare, medicamentele pentru administrare parenterală trebuie inspectate vizual pentru observarea particulelor materiale şi a modificărilor de culoarea a soluţiei, oricând soluţia şi recipientul permit aceasta. Dacă se observă particule sau modificări de culoare a soluţiei, aruncaţi soluţia.

Medicamentul este destinat unei singure utilizări. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/416/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

20 Septembrie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă (DAPP) trebuie să se asigure că, înaintea de lansarea noii formulări Ecalta (100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă), va distribui Campania de avertizare pentru evitarea riscului erorii de medicaţie, aşa cum este specificat în Planul de Management al Riscului versiunea 4.0 din 21 Septembrie 2009, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

Aceasta include: -Scrisoarea de tipul “Stimată Doamnă/Domnule Profesionist din domeniul

Sănătăţii” adresată medicilor prescriptori şi farmaciştilor -Informaţii pentru distribuitori şi farmacii -Evaluarea eficienţei campaniei de avertizare

Campania de avertizare trebuie să comunice următoarele mesaje cheie: -Modificare în procedeul de reconstituire, utilizându-se apă pentru preparate injectabile -Modificare în procedeul de diluare, utilizându-se doar 100 ml soluţie perfuzabilă (pentru un flacon cu pulbere) -Modificarea concentraţiei soluţiei perfuzabile la 0,77 mg/ml -Menţinerea vitezei de administrare a perfuziei la 1,1 mg/min (echivalent cu 1,4 ml/min când se reconstituie şi se diluează după instrucţiuni). -Necesitatea păstrarii şi distribuirii produsului la frigider (la temperaturi între 2°C şi 8°C) -Noul design şi conţinut al ambalajului.

· ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă prezentat în Modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă existăşi este funcţional înainte şi în perioada în care produsul este pe piaţă.

Planul de management al riscului

Deţinătorul APP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare aşa cum sunt detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost agreat în versiunea 4.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi în orice reactualizări ulterioare ale PMR agreate de CHMP.

Conform Ghidului CHMP asupra Sistemului de management al riscului pentru pedicamentele de uz uman, PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, PMR actualizat trebuie depus

· Dacă sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de minimizare a riscului.

· În 60 de zile de la atingerea unor obiective (farmacovigilenţă sau minimizarea riscului)

· La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie – ECALTA 100 mg pulbere şi solvent pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ECALTA 100 mg pulbere şil solvent pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă Anidulafungin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine anidulafungin 100 mg.
Soluţia reconstituită conţine anidulafungin 3,33 mg/ml şi soluţia diluată conţine anidulafungin 0,36 mg/ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă:
Excipienţi: fructoză, manitol, polisorbat 80, acid tartric şi NaOH şi/sau HCl pentru ajustarea pH-ului.

Solvent pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă:
Conţine etanol anhidru şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon a 100 mg pulbere 1 flacon a 30 ml solvent

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se reconstitui şi dilua soluţia înainte de utilizare -a se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare strict intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP {LUNA-AAAA}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich KENT CT13 9NJ, Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/416/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille>

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta de flacon - ECALTA 100 mg pulbere şi solvent pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Anidulafungin
Administrare intravenoasă.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 mg

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta de flacon cu solvent – ECALTA 100 mg pulbere şi solvent pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

ECALTA solvent pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă Administrare intravenoasă.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie – ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă Anidulafungin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine anidulafungin 100 mg.
Soluţia reconstituită conţine anidulafungin 3,33 mg/ml şi soluţia diluată conţine anidulafungin 0,77 mg/ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fructoză, manitol, polisorbat 80, acid tartric şi NaOH şi/sau HCl pentru ajustarea pH-ului.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon a 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se reconstitui conţinutul cu apă pentru preparate injectabile şi a se dilua soluţia înainte de utilizare -a se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare strict intravenoasă.

Viteza de administrare a perfuziei nu trebuie să depăşească 1,1 mg/minut.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP {LUNA-AAAA}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich KENT CT13 9NJ, Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/416/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille>

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta de flacon - ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat Anidulafungin Administrare intravenoasă.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 mg

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ECALTA 100 mg pulbere şi solvent pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Anidulafungin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este ECALTA şi pentru ce se utilizează

Ce trebuie săştiţi înainte de a vi se administra ECALTA

Cum să utilizaţi ECALTA

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează ECALTA

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ECALTA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZǍ

ECALTA este prescris pentru a trata un tip de infecţie fungică a sângelui denumită candidemie. Infecţia este determinată de celule fungice (ciuperci) denumite Candida.

ECALTA aparţine unui grup de medicamente denumite echinocandine. Aceste medicamente sunt utilizate pentru tratamentul infecţiilor fungice grave. ECALTA împiedică dezvoltarea normală a pereţilor celulari fungici. În prezenţaECALTA, celulele fungice au pereţi celulari incompleţi sau deficitari, ceea ce la face fragile sau incapabile să se dezvolte.

2. CE TREBUIE SĂŞTIŢI ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA ECALTA

Nu trebuie să vi se administreze ECALTA

· dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la anidulafungin, alte echinocandine (de exemplu, CANCIDAS) sau oricare dintre celelalte componente ale ECALTA

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ECALTA

· dacă apar probleme la ficat în timpul tratamentului. Dacă se întâmplă aceasta, medicul poate decide să vă monitorizeze funcţia hepatică cu deosebită atenţie.

· dacă vi se administrează medicamente anestezice în timpul tratamentului cu ECALTA.

Copii şi adolescenţi

ECALTA nu trebuie administrat pacienţilor cu vârsta mai mică de 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Nu începeţi să luaţi sau nu opriţi administrarea oricărui alt medicament fără aprobarea medicului sau farmacistului dumneavoastră.

Sarcina şi alăptarea

Nu se cunoaşte efectul ECALTA la femeile gravide. Prin urmare, ECALTA nu este recomandat în timpul sarcinii. La femeile de vârstă fertilă trebuie utilizate metode contraceptive eficiente. Informaţi imediat medicul dacă rămâneţi gravidă în timp ce vi se administrează ECALTA.

Efectul ECALTA la femeile care alăptează nu este cunoscut. Cereţi sfatul medicului sau farmacistului înainte să luaţi ECALTA în timpul alăptării.

Cereţi sfatul medicului sau farmacistului înainte de a lua orice alt medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ECALTA

Acest medicament conţine fructoză (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat căaveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament.

Acest medicament conţine 24 vol% etanol (alcool), adică până la 6 grame într-o doză administratăîntr-o perioadă de 1,5 ore (12 grame în doza de atac administrată într-o perioadă de 3 ore); aceasta este echivalent cu 144 ml bere (288 ml bere pentru doza de atac) sau 60 ml vin (120 ml vin pentru doza de atac). Aceasta poate fi dăunător pentru cei care suferă de alcoolism. De asemenea, trebuie luată înconsiderare în cazul administrării la femei gravide sau care alăptează, la copii şi la pacienţii cu risc
crescut, cum sunt cei cu boli hepatice sau epilepsie.

Cantitatea de alcool din acest medicament poate modifica efectele altor medicamente.
Cantitatea de alcool din acest medicament poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ECALTA

De fiecare dată, soluţia de ECALTA va fi pregătităşi vă va fi administrată de către medic sau de către alt personal medical (sunt disponibile mai multe informaţii despre metoda de preparare la sfârşitul prospectului, la punctul dedicat doar personalului medical).

Tratamentul începe cu 200 mg în prima zi (doza de atac). Aceasta este urmată de doza zilnică de 100 mg (doza de întreţinere).

ECALTA trebuie administrată o dată pe zi prin perfuzare lentă (canulă) în venă. Aceasta durează cel puţin 1,5 ore în cazul administrării dozei de întreţinere şi 3 ore în cazul administrării dozei de atac.

Medicul va stabili durata tratamentului şi doza de ECALTA pe care o veţi primi în fiecare zi şi vă va supraveghea răspunsul la tratament şi starea de sănătate.

În general, tratamentul trebuie continuat pentru cel puţin 14 zile de la ultima zi în care Candida a mai fost detectată în sânge.

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din ECALTA

Dacă sunteţi preocupat că vi s-a administrat mai mult decât este necesar din ECALTA, informaţi imediat medicul sau alt personal medical.

Dacă o doză de ECALTA a fost omisă

Deoarece medicamentul vi se administrează sub supraveghere medicală atentă, este improbabil să fie omisă o doză. Totuşi, informaţi imediat medicul în cazul în care credeţi că a fost omisă o doză. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Efecte care apar la terminarea tratamentului cu ECALTA

Dacă medicul vă opreşte tratamentul cu ECALTA nu ar trebui să aveţi reacţii adverse datorate ECALTA.

Medicul vă poate prescrie alt medicament după tratamentul cu ECALTA pentru a continua tratamentul infecţiei fungice sau pentru a împiedica revenirea acesteia.

Dacă simptomele iniţiale revin, informaţi imediat medicul sau alt personal medical.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ECALTA poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii alergice care pot pune viaţa în pericol, ce pot include dificultăţi la respiraţie cu respiraţie şuierătoare sau agravarea unei erupţii trecătoare pe piele existente, au fost rar raportate în timpul administrării ECALTA.

Frecvenţa prezentată mai jos pentru posibilele reacţii adverse este definită utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (afectează mai mult de 1 pacient din 10), frecvente (afectează între 1 şi 10 pacienţi din 100), mai puţin frecvente (afectează între 1 şi 10 pacienţi din 1000), rare (afectează între 1 şi 10 pacienţi din 10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu se poate estima din datele disponibile).

Reacţii adverse frecvente:

Tulburări ale sistemului de coagulara a sângelui ;Valori mici ale potasiului în sânge (hipokaliemie) ;Convulsii (atac) ;Durere de cap ;Înroşirea feţei ;Diaree, greaţă, vărsături ;Modificări ale rezultatelor testelor hepatice sanguine ;Erupţii pe piele, mâncărime (urticarie) ;Modificări ale rezultatelor testelor renale sanguine

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

-Valori mari ale zahărului în sânge ;Tensiune arterială mare ;Senzaţie de căldură ;Durere de stomac ;Scurgere anormală a bilei din vezica biliară în intestin (colestază) ;Erupţii pe piele ;Durere la locul injectării

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută

-Tensiune arterială scăzută ;Contracţii bruşte ale muşchilor de la nivelul căilor respiratorii, determinând respiraţie şuierătoare sau tuse;Dificultăţi la respiraţie;Reacţii alergice care pot pune viaţa în pericol

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ECALTA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Nu utilizaţi ECALTA după data de expirare înscrisă pe etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu păstraţi ECALTA la temperaturi peste 25
°C.
Nu păstraţi soluţia reconstituită la temperaturi peste 25
°C. A nu se congela.
Nu păstraţi soluţia perfuzabilă la temperaturi peste 25
°C. A nu se păstra la frigider sau congela.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ECALTA

-Substanţa activă este anidulafungin. Fiecare flacon cu pulbere conţine anidulafungin 100 mg.

-Celelalte componente sunt:
Pulbere: fructoză, manitol, polisorbat 80, acid tartric, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului),acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

Solvent: etanol anhidru, apă pentru preparate injectabile

Cum arată ECALTA şi conţinutul ambalajului

ECALTA este disponibil în cutii conţinând 1 flacon a 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilăşi 1 flacon a 30 ml solvent.
Pulberea pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă este de culoare albă sau aproape albă. Solventul este o soluţie clară, incoloră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinǎtorul autorizaţiei de punere pe piaţǎ este:
Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Marea Britanie

Producǎtorul

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgia Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België /Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V. Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 Tél: +32 (0)2 554 62 11

България Magyarország

Пфайзер ЛюксембургСАРЛ, Клон България Pfizer Kft. Тел.: +3592 970 4333 Tel.+ 36 1 488 37 00

Česká republika Malta

Pfizer s.r.o. V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel: +420-283-004-111 Tel : +356 21 22 01 74

Danmark Nederland

Pfizer ApS Pfizer bv Tlf: +45 44 20 11 00 Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland Norge

Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0) 30 550055 - 51000 Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti Österreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372 6 405 328 Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα Polska

Pfizer Hellas A.E. Pfizer Polska Sp. z o.o., Τηλ: +30 210 6785 800 Tel.: +48 22 335 61 00

España Portugal

Pfizer S.A. Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +34 91 490 99 00 Tel: + 351 214 235 500

France România

Pfizer Pfizer România S.R.L Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področjaTel: 1800 633 363 (toll free) farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel: +44 (0)1304 616161 Tel: + 386 (0)1-52 11 400

Ísland Slovenská republika

Icepharma hf., Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Sími: + 354 540 8000 Tel: +421–2–3355 5500

Italia Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l. Pfizer Oy Tel: +39 06 33 18 21 Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Κύπρος Sverige

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD, Pfizer AB Τηλ: +35722818087 Tel: +46 (0)8 5505 2000 Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu/

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer Limited

Filiāle Latvijā

Tel: +44 (0)1304 616161

Tel: +371 670 35 775

 

Lietuva

 

Pfizer Luxembourg SARL

 

filialas Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

 

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

 

 

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Candidoza Candidoza este o micoză, o afecţiune ce apare din cauza unei ciuperci microscopice numită Candida Albicans. Micozele sunt, în general, cele mai frecvente infectii genitale la femei, la bărbati fiind mai rare.
Candidoza – tot ce trebuie sa stii despre aceasta infectie Temperaturile crescute ce ne-au luat prin surprindere chiar inainte ca vara sa-si intre in deplin rol, ne determina sa apelam la tot mai multe mijloace de a ne racori. Si ce metoda mai comuna si la-ndemana este ca la sfarsit de saptamana sa mergem la piscina, fara sa stim ca bazinele...
Infectiile vaginale si candidozele Cand ne gandim la drojdie , ne gandim la proprietatile ei magice de a spori, proprietati care transforma in paine coca facuta din faina si apa.
Candidoza vaginală - cea mai frecventă infecție genitală Candidoza vaginală afectează 75% dintre femei, din care 40-50% prezintă recidive de-a lungul vieții. Aceasta nu este o boală cu transmitere sexuală, dar poate apărea și în urma unui contact sexual neprotejat.
Ce nu știai despre pilulele anticoncepționale! Cum să alegi o metodă de contracepție eficientă și sigură Poate cele mai cunoscute medicamente la nivel global, anticoncepționalele orale, sunt numite simplu “pilula”. Cele mai folosite mjjloace de contracepție își păstrează încă o serie de aspecte bine ascunse, la mai bine de 50 de ani de la apariție.
Micozele cutanate – care sunt simptomele si cum le putem trata Descuamarea pielii, fisuri, roseata, mancarime, usturime, discomfort – toate acestea reprezinta simptome ale micozelor cutanate, afectiuni frecvente care pot afecta copiii si adultii sanatosi deopotriva. Marea lor majoritate prezinta un aspect clasic, pentru tratarea eficienta fiind...