CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

BONDRONAT 2mg/2ml
 
Denumire BONDRONAT 2mg/2ml
Descriere Bondronat este indicat la pacienţii adulţi pentru

- Prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau intervenţii chirurgicale) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

- Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori cu sau fără metastaze osoase.

Denumire comuna internationala ACIDUM IBANDRONICUM
Actiune terapeutica MED. CE INFLUENTEAZA STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZAREA BIFOSFONATI
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 2mg/2ml
Ambalaj Cutie x 1 flacon x 2 ml
Valabilitate ambalaj 5 ani; Dupa diluare: 24 ore
Volum ambalaj 2ml
Cod ATC M05BA06
Firma - Tara producatoare ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata ROCHE REGISTRATION LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre BONDRONAT 2mg/2ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre BONDRONAT 2mg/2ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 2 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Un flacon a 2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine acid ibandronic 2 mg (sub formă de acid ibandronic, sare monosodică, monohidrată 2,25 mg).

Excipienţi:
Sodiu (mai puţin de 1 mmol per doză)
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Soluţie limpede, incoloră

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Bondronat este indicat la pacienţii adulţi pentru

- Prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau intervenţii chirurgicale) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

- Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori cu sau fără metastaze osoase.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Bondronat trebuie iniţiat numai de medici specializaţi în tratamentul cancerului.

Doze

Prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, doza recomandată pentru prevenţia evenimentelor osoase este de 6 mg, administrate intravenos la intervale de 3-4 săptămâni. Această doză trebuie administrată perfuzabil într-un interval de cel puţin 15 minute. Pentru perfuzie, conţinutul flaconului(elor) trebuie adăugat numai la 100 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 100 ml soluţie de glucoză 5%.

O durată mai scurtă (adică 15 min) de administrare a perfuziei trebuie utilizată numai la pacienţii cu funcţie renală normală sau insuficienţă renală uşoară. Nu există date disponibile pentru o durată de administrare a perfuziei mai scurtă la pacienţii cu clearance-ul creatininei sub 50 ml/min. Medicii trebuie să consulte secţiunea Pacienţi cu insuficienţă renală (vezi pct. 4.2) pentru recomandările privind dozele şi modul de administrare la acest grup de pacienţi.

Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Înainte de tratamentul cu Bondronat, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu 9 mg/ml (0,9%) clorură de sodiu. Trebuie avute în vedere severitatea hipercalcemiei, precum şi tipul de tumoră. În general, pacienţii cu metastaze osoase osteolitice necesită doze mai mici faţă de pacienţii cu hipercalcemie de tip umoral. La majoritatea pacienţilor cu hipercalcemie severă (calcemia corectată cu albumină* ≥ 3 mmol/l sau ≥ 12 mg/dl), doza unică adecvată este de 4 mg. La pacienţii cu hipercalcemie moderată (calcemia corectată cu albumină* < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficace este de 2 mg. Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus nici un beneficiu suplimentar în ceea ce priveşte eficacitatea.

*Reţineţi, calcemia corectată cu albumină este calculată după cum urmează:

Calcemia corectată= calcemia (mmol/l) - [0,02 x albumină (g/l)] + 0,8 cu albumină (mmol/l) Sau Calcemia corectată = calcemia (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumină (g/dl)] cu albumină (mg/dl) Pentru a converti calcemia corectată cu albumină din mmol/l la mg/dl, se înmulteşte cu 4. În majoritatea cazurilor, o calcemie crescută poate fi redusă la valorile normale în decurs de 7 zile. Pentru dozele de 2 mg şi 4 mg, timpul median de recădere (creşterea din nou a calcemiei corectate cu albumină peste 3 mmol/l) a fost de 18-19 zile pentru doze de 2 mg şi 4 mg. Pentru doza de 6 mg, timpul median de recădere a fost de 26 zile.

La un număr limitat de pacienţi (50 pacienţi) s-a administrat o a doua perfuzie pentru hipercalcemie. În cazul hipercalcemiei recurente sau a eficacităţii insuficiente, trebuie luată în considerare repetarea tratamentului.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (Clcr ≥50 şi <80 ml/min). La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase trataţi pentru prevenţia evenimentelor osoase, având insuficienţă renală moderată (Clcr ≥30 şi <50 ml/min) sau insuficienţă renală severă (Clcr <30 ml/min) trebuie să fie respectate următoarele recomandări de dozare (vezi pct. 5.2):

 

Clearance-ul creatininei (ml/min)

Doză / Timp de perfuzare 1

Volumul perfuziei 2

≥ 50 Clcr < 80

6 mg / 15 minute

100 ml

≥ 30 Clcr < 50

4 mg / 1 oră

500 ml

< 30

2 mg / 1 oră

500 ml

 

1)Administrare la fiecare 3 până la 4 săptămâni

2)soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie de glucoză 5%

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 mlL/min.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Bondronat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Nu există date disponibile.

Mod de administrare
Medicamentul este destinat administrării intravenoase.

Medicament destinat pentru o singură utilizare. Trebuie utilizate numai soluţii limpezi, fără particule.

Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie administrat în perfuzie intravenoasă. În acest scop, conţinutul unui flacon trebuie adăugat la 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu (sau la 500 ml soluţie glucoză 5%) şi administrat perfuzabil în decurs de peste două ore.

Este necesară prudenţă pentru a asigura administrarea intravenoasă a Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă deoarece atât administrarea inadecvată intraarterială a medicamentului, nerecomandată în mod special pentru acest scop, precum şi administrarea paravenoasă pot determina leziuni tisulare.

4.3 Contraindicaţii

-Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

-La pacienţii cu hipersensibilitate cunoscută la alţi bifosfonaţi, este indicată prudenţă.

-Hipocalcemie

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţi cu tulburări ale metabolismului osos şi mineral

Înainte de iniţierea administrării Bondronat pentru tratamentul metastazelor osoase, hipocalcemia sau alte tulburări ale metabolismului osos şi mineral trebuie tratate eficace.

La toţi pacienţii este important aportul adecvat de calciu şi vitamina D. În cazul în care aportul din dietă este inadecvat, pacienţilor trebuie să li se administreze suplimente cu calciu şi/sau vitamina D.

Osteonecroza de maxilar (ONJ)

Osteonecroza de maxilar, în general asociată cu extracţia dentarăşi/sau infecţii locale (inclusiv osteomielită) a fost raportată la pacienţii cu cancer la care s-au administrat regimuri terapeutice care au inclus, în principal, bifosfonaţi administraţi intravenos. La majoritatea pacienţilor s-au administrat, de asemenea, chimioterapie şi corticosteroizi. Osteonecroza de maxilar a fost, de asemenea, raportată la pacienţii cu osteoporoză trataţi cu bifosfonaţi orali.

O examinare dentară cu prevenţie stomatologică adecvată trebuie luată în considerare înaintea iniţierii tratamentului cu bifosfonaţi la pacienţii cu factori de risc asociaţi (de exemplu cancer, chimioterapie, radioterapie, corticosteroizi, igienă orală deficitară).

În timpul tratamentului, dacă este posibil, aceşti pacienţi trebuie să evite intervenţiile stomatologice invazive. La pacienţii la care apare osteonecroză de maxilar în timpul tratamentului cu bifosfonaţi, chirurgia dentară poate agrava această afecţiune. La pacienţii care necesită intervenţii dentare, nu sunt disponibile date care să sugereze că întreruperea tratamentului cu bifosfonaţi reduce riscul osteonecrozei de maxilar. Judecata clinică a medicului curant trebuie să orienteze conduita terapeutică pentru fiecare pacient în funcţie de evaluarea individuală a raportului risc/beneficiu.

Pacienţi cu insuficienţă renală

În cazul tratamentului pe termen lung cu Bondronat, studiile clinice nu au evidenţiat o deteriorare a funcţiei renale. Cu toate acestea, la pacienţii trataţi cu Bondronat, în funcţie de evaluarea clinică individuală a fiecărui pacient, se recomandă ca funcţia renală, calcemia, fosfatemia şi magnezemia să fie monitorizate.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, având în vedere că nu sunt disponibile date clinice, nu se pot face recomandări de dozaj.

Pacienţi cu insuficienţă cardiacă

La pacienţii cu risc de insuficienţă cardiacă, trebuie evitată hiperhidratarea.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

La pacienţii cu mielom multiplu, în cazul în care acidul ibadronic a fost administrat concomitent cu melfalan/prednisolon, nu au fost observate interacţiuni.

Alte studii de interacţiune la femei aflate în postmenopauză au demonstrat absenţa oricărui potenţial de interacţiune cu tamoxifen sau cu terapia de substituţie hormonală (estrogeni).

În ceea ce priveşte distribuţia, nu se anticipează interacţiuni medicamentoase cu semnificaţie clinică. Acidul ibandronic este eliminat numai prin secreţie renalăşi nu suferă nici o metabolizare. Calea secretorie nu pare să includă sisteme de transport acide sau bazice cunoscute, implicate în excreţia altor substanţe active. În plus, acidul ibandronic nu inhibă sistemul enzimatic hepatic uman major al citocromului P450 şi nu induce izoenzimele sistemului hepatic al citocromului P450 la şobolani. Legarea de proteinele plasmatice este mică la concentraţiile terapeutice şi, de aceea, nu se anticipează ca acidul ibandronic să înlăture de pe situsurile de legare alte substanţe active.

În cazul administrării concomitente a bifosfonaţilor cu aminoglicozide se recomandă prudenţă, deoarece ambele substanţe pot să scadă concentraţia plasmatică a calciului pentru perioade prelungite. De asemenea, trebuie acordată atenţie posibilei existenţe concomitente a hipomagnezemiei.

În studiile clinice, Bondronat a fost administrat concomitent cu antineoplazice uzuale, diuretice, antibiotice şi analgezice, fără apariţia de interacţiuni manifeste clinic.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcină
Nu există date adecvate privind utilizarea acidului ibandronic la femeile gravide. Studiile la şobolani au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru omeste necunoscut. De aceea, Bondronat nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Alăptare
Nu se cunoaşte dacă acidul ibandronic se excretează în laptele uman.
După administrarea intravenoasă, studiile la femelele de şobolan care alăptează au demonstrat prezenţa unor concentraţii mici de acid ibandronic în lapte. Bondronat nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, începând cu cele mai frecvente, utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente ( ≥1/10), frecvente ( ≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente ( ≥ 1/1.000 şi < 1/100), rare ( ≥ 1/10.000 şi < 1/1.000) şi foarte rare ( ≤ 1/10.000).

Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Profilul de siguranţă al Bondronat în hipercalcemia indusă de tumori derivă din studiile clinice controlate pentru această indicaţie şi după administrarea intravenoasă a Bondronat la dozele recomandate. Tratamentul a fost cel mai frecvent asociat cu creşterea temperaturii corporale. Ocazional, s-a raportat sindromul pseudo-gripal manifestat prin febră, frisoane, dureri osoase şi/saumusculare. În majoritatea cazurilor, nu a fost necesar tratament specific, iar simptomele au dispărut după câteva ore sau zile.

Tabelul 1 Evenimentele adverse după tratamentul cu Bondronat pentru hipercalcemia indusă de tumori în studiile clinice controlate

 

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Foarte rare

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

 

 

Reacţii de hipersensibilitate

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

Hipocalcemie**

 

 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

 

 

Bronhospasm

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

 

 

 

Angioedem

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Durere osoasă

Mialgie

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Febră

 

Afecţiune asemănătoare gripei**, frisoane

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Au fost analizate datele atât pentru doza de 2 mg, cât şi pentru doza de 4 mg acid ibandronic. **Vezi informaţiile suplimentare de mai jos

Hipocalcemia

Excreţia renală de calciu scăzută este însoţită de scăderea fosfatemiei, care nu necesită măsuri terapeutice. Calcemia poate să scadă până la valorile din hipocalcemie.

Afecţiune asemănătoare gripei

A apărut o afecţiune asemănătoare gripei care include febră, frisoane, dureri musculare şi/sau osoase. În majoritatea cazurilor nu a fost necesar un tratament specific şi simptomele s-au diminuat după câteva ore/zile.

Prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, profilul de siguranţă al Bondronat intravenos derivă din studiile clinice controlate pentru această indicaţie şi în condiţiile administrării intravenoase de Bondronat în dozele recomandate.

Tabelul 2 prezintă reacţiile adverse dintr-un studiu pivot de fază III (152 pacienţi trataţi cu Bondronat 6 mg), adică evenimentele adverse raportate ca fiind foarte puţin, posibil sau probabil legate de medicaţia din studiu şi în experienţa de după punerea pe piaţă.

Tabelul 2 Reacţii adverse care apar la pacienţii cu metastaze osoase datorate cancerului de sân, trataţi cu Bondronat 6 mg administrat intravenos

 

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Foarte rare

Infecţii şi infestări

 

Infecţii

Cistită, vaginită, candidoză orală

 

 

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

 

 

Neoplasm cutanat benign

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

 

 

Anemie, discrazii sanguine

 

 

Tuburări

 

Tulburări

 

 

 

endocrine

 

paratiroidiene

 

 

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

 

Hipofosfatemie

 

 

Tulburări psihice

 

 

Tulburări de somn, anxietate, labilitate emoţională

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

Cefalee, ameţeli, disgeuzie (pervertirea gustului)

Tulburări cerebrovasculare, leziuni ale rădăcinilor nervoase, amnezie, migrenă, nevralgie, hipertonie, hiperestezie, parestezii circumorale, parosmie

 

 

Tulburări

 

Cataractă

 

Inflamaţia

 

oculare

 

 

 

oculară†**

 

Tulburări

 

 

Surditate

 

 

acustice şi

 

 

 

 

 

vestibulare

 

 

 

 

 

Tulburări

 

Bloc de ramură

Ischemie

 

 

cardiace

 

 

miocardică, tulburări

 

 

 

 

 

cardiovasculare, palpitaţii

 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Faringită

Edem pulmonar, stridor

 

 

Tulburări gastrointestinale

 

Diaree, dispepsie,vărsături, dureri gastrointestinale, afecţiuni dentare

Gastroenterită, disfagie, gastrită, ulceraţii la nivelul cavităţii bucale, cheilită

 

 

Tulburări

 

 

Colelitiază

 

 

hepatobiliare

 

 

 

 

 

 

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Foarte rare

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Afecţiuni cutanate, echimoze

Erupţii cutanate tranzitorii, alopecie

 

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Osteoartrită, mialgii, artralgii, tulburări articulare

 

 

Osteonecroza de maxilar†**

Tulburări renale

 

 

Retenţie urinară,

 

 

şi ale căilor

 

 

chist renal

 

 

urinare

 

 

 

 

 

Tulburări ale aparatului genital şi ale sânului

 

 

Durere pelvină

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Afecţiune asemănătoare gripei, edeme periferice, astenie, sete

Hipotermie

 

 

Investigaţii diagnostice

 

Valori crescute ale gama-GT, valori crescute ale creatininei

Fosfataza alcalină sanguină crescută, scădere ponderală

 

 

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

 

Leziune, durere la nivelul locului de injectare

 

 

 

** Vezi informaţiile suplimentare de mai jos

†Identificate în experienţa de după punerea pe piaţă.

Osteonecroza de maxilar

Osteonecroza de maxilar a fost raportată la pacienţii trataţi cu bifosfonaţi. Majoritatea raportărilor se referă la pacienţii cu cancer, dar astfel de cazuri au fost raportate şi la pacienţii trataţi pentru osteoporoză. În general, osteonecroza de maxilar este asociată cu extracţia dentarăşi/sau infecţia locală (inclusiv osteomielită). Diagnosticul de cancer, chimioterapia, radioterapia, corticosteroizii, igiena orala deficitară sunt, de asemenea, consideraţi factori de risc (vezi pct. 4.4).

Inflamaţia oculară

La administrarea de acid ibandronic au fost raportate manifestări ale inflamaţiei oculare cum ar fi uveită, episclerităşi sclerită. În unele cazuri, aceste evenimente nu au dispărut decât în momentul în care tratamentul cu acid ibandronic a fost întrerupt.

4.9 Supradozaj

Până în prezent, nu există experienţă în cazuri de intoxicaţie acută cu Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Funcţia renalăşi hepatică trebuie monitorizate, deoarece atât rinichii cât şi ficatul au fost evidenţiate ca organe ţintă pentru toxicitate în studiile preclinice cu doze mari. Hipocalcemia relevantă clinic trebuie corectată prin adminstrarea intravenoasă a gluconatului de calciu.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medicamente pentru tratamentul afecţiunilor osoase, bifosfonaţi, codul ATC: M05BA06

Acidul ibandronic aparţine grupului de compuşi bifosfonaţi care acţionează specific asupra osului. Acţiunea lor selectivă asupra ţesutului osos se bazează pe afinitatea mare a bifosfonaţilor pentru masa minerală osoasă. Bifosfonaţii acţionează prin inhibarea activităţii osteoclastelor, deşi mecanismul exact nu este clar încă.

In vivo, acidul ibandronic previne distrucţia osoasă indusă experimental prin întreruperea funcţiei gonadale, retinoizi, tumori sau extracte tumorale. Inhibiţia resorbţiei osoase endogene a fost, de asemenea, documentată prin studii cinetice cu 45Ca şi prin eliberarea de tetraciclină radioactivă încorporată anterior în os.

La doze care erau considerabil mai mari decât dozele farmacologice eficace, acidul ibandronic nu a avut nici un efect asupra mineralizării osoase.

Resorbţia osoasă datorată afecţiunii maligne se caracterizează prin resorbţie osoasă excesivă, care nu este echilibrată de sinteză osoasă corespunzătoare. Acidul ibandronic inhibă selectiv activitatea osteoclastelor, reducând resorbţia osoasăşi, astfel, reducând complicaţiile de la nivel osos ale afecţiunii maligne.

Studii clinice în tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Studiile clinice asupra hipercalcemiei de cauză malignă au demonstrat că efectul inhibitor al acidului ibandronic asupra osteolizei indusă tumoral şi specific asupra hipercalcemiei indusă de tumori se caracterizează prin scăderea calcemiei şi excreţie urinară de calciu.

La dozele recomandate pentru tratament, în studiile clinice pentru pacienţii cu valoarea iniţială a calcemiei corectate cu albumină≥ 3,0 mmol/l după rehidratare adecvată, au fost obţinute următoarele rate de raspuns cu intervalele de încredere corespunzătoare.

Pentru aceşti pacienţi şi aceste doze, timpul median până la atingerea valorilor normale ale calcemiei a fost de 4 până la 7 zile. Timpul mediu până la recădere (revenirea la calcemia corectată cu albumină de peste 3,0 mmol/l) a fost de 18 până la 26 zile.

Studii clinice în prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, studiile clinice au arătat că există un efect inhibitor dependent de doză asupra osteolizei osoase, exprimată prin markeri ai resorbţiei osoase, şi un efect dependent de doză asupra evenimentelor osoase.

La pacientele cu cancer de sân şi metastaze osoase, prevenţia evenimentelor osoase cu Bondronat 6 mg administrat intravenos a fost evaluată într-un studiu randomizat placebo-controlat de fază III cu durata de 96 săptămâni. Pacientele cu cancer de sân şi metastaze osoase confirmate radiologic au fost randomizate pentru a li se administra placebo (158 paciente) sau 6 mg Bondronat (154 paciente). Rezultatele acestui studiu sunt prezentate mai jos.

Obiectivele principale de eficacitate

Obiectivul principal al studiului a fost rata perioadei de morbiditate osoasă (RPMO). Acesta a fost un obiectiv complex, care a avut ca subcomponente următoarele evenimente osoase asociate (EOA):

-radioterapie osoasă pentru tratamentul fracturilor/fracturilor iminente

-intervenţie chirurgicală osoasă pentru tratamentul fracturilor

-fracturi vertebrale

-fracturi non-vertebrale.

Analiza RPMO a fost ajustată în funcţie de timp şi s-a considerat că unul sau mai multe evenimente apărute într-o perioadă unică de 12 săptămâni pot fi potenţial legate. De aceea, evenimente multiple au fost luate în considerare o singură dată în scop de analiză. Datele din acest studiu demonstrează un avantaj semnificativ pentru Bondronat 6 mg intravenos faţă de placebo în reducerea EOA măsurate de RPMO ajustată în funcţie de timp (p=0,004). De asemenea, numărul EOA a fost semnificativ redus cu Bondronat 6 mg şi a existat o reducere cu 40% a riscului EOA faţă de placebo (risc relativ 0,6, p=0,003). Rezultatele cu privire la eficacitate sunt prezentate pe scurt în Tabelul 3.

Tabelul 3 Rezultate cu privire la eficacitate (Paciente cu cancer de sân cu metastaze osoase)

 

 

Toate evenimentele osoase asociate (EOA)

Placebo n=158

Bondronat 6 mg n=154

valoarea p

RPMO (per pacient an)

1,48

1,19

p=0,004

Numărul de evenimente (per pacient)

3,64

2,65

p=0,025

Risc relativ de EOA

-

0,60

p=0,003

 

Obiective secundare de eficacitate

S-a demonstrat o creştere semnificativă statistic a scorului durerii osoase pentru Bondronat 6 mg intravenos comparativ cu placebo. Reducerea durerii a fost marcat sub valoarea iniţială, în mod constant, pe parcursul întregului studiu şi a fost însoţită de reducerea semnificativă a utilizării analgezicelor. La pacienţii trataţi cu Bondronat, deteriorarea calităţii vieţii a fost semnificativ mai mică, comparativ cu placebo. O prezentare sub formă de tabel a acestor rezultate de eficacitate secundare este realizată în Tabelul 4.

Tabelul 4 Rezultate de eficacitate secundare (Paciente cu cancer de sân cu metastaze osoase)

 

 

Placebo n=158

Bondronat 6 mg n=154

valoarea p

Dureri osoase*

0,21

-0,28

p<0,001

Utilizare de analgezice*

0,90

0,51

p=0,083

Calitatea vieţii*

-45,4

-10,3

p=0,004

 

*Modificarea medie de la valoarea iniţială până la ultima evaluare.

La pacienţii trataţi cu Bondronat, s-a înregistrat o scădere marcată a markerilor urinari ai resorbţiei osoase (piridinolina şi deoxipiridinolina), care a fost semnificativă statistic comparativ cu placebo.

Siguranţa administrării Bondronat sub formă de perfuzie cu durata de 1 oră sau cu durata de 15 minute a fost comparată într-un studiu efectuat la 130 pacienţi cu cancer de sân metastazat. Nu a fost observată nici o diferenţă privind indicatorii funcţiei renale. Profilul general al evenimentelor adverse pentru acidul ibandronic după perfuzia cu durata de 15 minute a fost similar cu profilul de siguranţă cunoscut pentru durate de administrare a perfuziei mai mari şi nu au fost identificate noi aspecte privind siguranţa administrării asociate cu o durată a perfuziei de 15 minute.

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 ml/min

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Bondronat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Nu există date disponibile.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După o perfuzie de 2 ore cu 2, 4 şi 6 mg acid ibandronic, parametrii farmacocinetici sunt proporţionali cu doza.

Distribuţie

După expunerea sistemică iniţială, acidul ibandronic se leagă rapid de os sau este excretat în urină. La om, volumul aparent de distribuţie terminal este de cel puţin 90 l şi proporţia din doza care ajunge la os este estimată a fi 40-50% din doza circulantă. La concentraţiile terapeutice, legarea de proteinele plasmatice umane este de aproximativ 87% şi, astfel, interacţiunile medicamentoase datorate îndepărtării de pe situsurile de legare sunt puţin probabile.

Biotransformare

Nu există dovezi cu privire la metabolizarea acidului ibandronic la animale sau om.

Eliminare

Intervalul timpilor de înjumătăţire aparenţi determinaţi este larg şi dependent de dozăşi de sensibilitatea analizei, dar timpul de înjumătăţire aparent terminal este, în general, cuprins în intervalul 10 – 60 ore. Cu toate acestea, după administrarea intravenoasă sau orală, concentraţiile plasmatice iniţiale scad repede, atingând 10% din valorile maxime în 3, respectiv 8 ore. La pacienţii cu metastaze osoase, în cazul în care acidul ibandronic a fost administrat intravenos o dată la 4 săptămâni timp de 48 săptămâni, nu s-a observat acumulare sistemică.

Clearance-ul total al acidului ibandronic este mic, cu valorile medii în intervalul 84-160 ml/minut. Clearance-ul renal (aproximativ 60 ml/min la femeile sănătoase în perioada post-menopauză) reprezintă 50-60% din clearance-ul total şi este în legătură cu clearance-ul creatininei. Diferenţa dintre clearance-ul aparent total şi cel renal se consideră a reflecta preluarea de către os.

Farmacocinetica la grupe speciale de pacienţi

Sex

La femei şi bărbaţi, biodisponibilitatea şi farmacocinetica acidului ibandronic sunt similare.

Rasa

Nu există dovezi de diferenţe interetnice semnificative clinic între asiatici şi caucazieni în ceea ce priveşte distribuţia acidului ibandronic. Există doar foarte puţine date disponibile cu privire la pacienţii de origine africană.

Pacienţii cu insuficienţă renală

La pacienţii cu diferite grade de insuficienţă renală, expunerea pacienţilor la acid ibandronic este corelată cu clearance-ul creatininei (Clcr). La subiecţii cu insuficienţă renală severă (valoarea medie estimată Clcr = 21,2 ml/min), ASC0-24h medie ajustată la doză a crescut cu 110% comparativ cu cea de la voluntarii sănătoşi. În studiul clinic farmacologic WP18551, după o singură doză de 6 mg administrată intravenos (perfuzie cu durata de 15 minute), ASC0-24 medie a crescut cu 14%, respectiv cu 86%, la subiecţii cu insuficienţă renală uşoară (valoarea medie estimată Clcr=68,1 ml/min) şi moderată (valoarea medie estimată Clcr=41,2 ml/min), comparativ cu voluntarii sănătoşi (valoarea medie estimată Clcr=120 ml/min). Cmax medie nu a crescut la pacienţii cu insuficienţă renală uşoarăşi a crescut cu 12% la pacienţii cu insuficienţă renală moderată. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (Clcr ≥50 şi <80 ml/min). La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase trataţi pentru prevenţia evenimentelor osoase, având insuficienţă renală moderată (Clcr ≥30 şi <50 ml/min) sau insuficienţă renală severă (Clcr <30 ml/min) este recomandată o ajustare a dozei (vezi pct. 4.2).

Pacienţii cu insuficienţă hepatică

La pacienţii cu insuficienţă hepatică, nu există date farmacocinetice cu privire la acidul ibandronic. Ficatul nu are un rol semnificativ în clearance-ul acidului ibandronic, deoarece acesta nu este metabolizat, dar este eliminat prin excreţie renalăşi prin preluare de către os. De aceea, la pacienţii cu insuficienţă hepatică, nu este necesară ajustarea dozelor. În plus, deoarece acidul ibandronic se leagă de proteine în proporţie de aproximativ 87% la concentraţiile terapeutice, hipoproteinemia din bolile hepatice severe este puţin probabil să determine creşterea semnificativă clinic a concentraţiilor plasmatice libere.

Vârstnicii

Într-o analiză multivariată, vârsta nu a fost identificată ca factor independent al parametrilor farmacocinetici studiaţi. Deoarece funcţia renală scade cu vârsta, acesta este singurul factor care trebuie luat în considerare (vezi pct. insuficienţă renală).

Copiii şi adolescenţii

La pacienţii cu vârste sub 18 ani, nu există date privind utilizarea Bondronat.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studiile non-clinice au fost observate efecte numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă mică pentru uzul clinic. Ca în cazul altor bifosfonaţi, rinichiul a fost identificat ca organul ţintă principal al toxicităţii sistemice.

Mutagenitate/carcinogenitate:

Nu au fost observate dovezi privind potenţialul carcinogen. Testele de genotoxicitate nu au evidenţiat activitate genotoxică a acidului ibandronic.

Toxicitate asupra funcţiei de reproducere:

La şobolanii şi iepurii la care s-a administrat tratament intravenos, nu s-a observat nici un efect teratogen sau de toxicitate directă asupra fătului al acidul ibandronic. În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere la şobolani, reacţiile adverse ale acidului ibandronic au fost cele aşteptate de la această clasă de medicamente (bifosfonaţi). Acestea includ scădere a numărului de locuri de implantare, interferenţa cu naşterea naturală (distocie), creşterea malformaţiilor viscerale (sindromul ureterului renal pelvin) şi anomalii dentare la generaţia F1 de şobolani.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Acid acetic (99%) Acetat de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Pentru a evita incompatibilităţile potenţiale, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie diluat doar cu soluţie izotonă de clorură de sodiu sau cu soluţie de glucoză 5%.

Bondronat nu trebuie amestecat cu soluţii care conţin calciu.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani După reconstituire: 24 ore

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Înainte de reconstituire nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare.

După reconstituire: a se păstra la frigider (2oC - 8oC).

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu se utilizează imediat, timpul de păstrare al produsului în uz şi condiţiile înainte de utilizare reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi, de regulă, nu trebuie să depăşească 24 ore la 2 până la 8oC, cu excepţia cazului în care reconstituirea s-a realizat în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Bondronat este disponibil în cutii care conţin 1 flacon (flacon din sticlă tip I a 2 ml).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. Trebuie redusă la minimum eliminarea produselor farmaceutice neutilizate în mediu.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizari : 25 iunie 1996 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 25 iunie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

Comprimat filmat

Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producǎtorului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 2 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine acid ibandronic 2 mg (sub formă de sare monosodică, monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acetat de sodiu, clorură de sodiu, acid acetic şi apă pentru preparate injectabile. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare intravenoasă, în perfuzie, după diluare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de reconstituire nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare. După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2oC - 8oC (la frigider)

43

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Bondronat 2 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic Administrare i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

B. PROSPECTUL

Prospect: Informaţii pentru utilizator

Bondronat 2 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi să utilizaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Bondronat şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să vi se administreze Bondronat

3.      Cum se administrează Bondronat

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Bondronat

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE BONDRONAT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Bondronat conţine substanţa activă - acid ibandronic. Aceasta aparţine unui grup de medicamente numit bifosfonaţi.

Bondronat este indicat la pacienţii adulţi şi vă este prescris dacă aveţi cancer de sân care s-a răspândit în oase (numite “metastaze” osoase).

1.      ajută la prevenirea rupturii oaselor (fracturi).

2.      ajută la prevenirea altor probleme ale oaselor care pot necesita intervenţii chirurgicale sau radioterapie.

De asemenea, Bondronat poate fi prescris dacă aveţi concentraţii crescute ale calciului în sânge din cauza unei tumori.

Bondronat acţionează prin scăderea cantităţii de calciu care este pierdută din oasele dumneavoastră. Medicamentul împiedică ca oasele dumneavoastră să îşi piardă rezistenţa.

2. ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE BONDRONAT

Nu vi se va administra Bondronat:

1.      dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la acid ibandronic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament prezentate la punctul 6.

2.      dacă aveţi sau aţi avut în trecut concentraţii scăzute ale concentraţiei calciului în sânge.

Nu trebuie să vi se administreze acest medicament dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a vi se administra Bondronat.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Bondronat:

1.      dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare alt bifosfonat.

2.      dacă aveţi concentraţii scăzute sau crescute ale vitaminei D sau a oricăror altor minerale

3.      dacă aveţi probleme cu rinichii

Dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră (sau dacă nu sunteţi sigur), discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a vi se administra Bondronat.

Dacă urmaţi un tratament stomatologic sau chirurgical, sau ştiţi că veţi avea nevoie în viitor, spuneţi medicului stomatolog că sunteţi în tratament cu Bondronat.

Copii şi adolescenţi

Bondronat nu trebuie administrat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. Aceasta deoarece Bondronat poate afecta acţiunea altor medicamente. De asemenea, alte medicamente pot afecta acţiunea Bondronat.

În special, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă vi se administrează un tip de antibiotic injectabil numit “aminoglicozidă” cum este gentamicina. Aceasta deoarece atât aminoglicozidele cât şi Bondronat pot să scadă concentraţiile de calciu din sânge.

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să vi se administreze Bondronat dacă sunteţi gravidă, intenţionaţi să rămâneţi gravidă sau dacă alăptaţi. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor:

Nu se cunoaşte dacă Bondronat afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje sau unelte. Discutaţi mai întâi cu medicul dumneavoastră dacă doriţi să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje sau unelte.

Informaţii importante privind unele componente ale Bondronat

Acest medicament conţine sodiu sub 1 mmol/doză (23 mg) per doză (3 ml), adică practic „nu conţine sodiu”.

3. CUM SE ADMINISTREAZĂ BONDRONAT

Administrarea medicamentului

Bondronat este administrat în mod normal de către un medic sau un alt profesionist din domeniul sănătăţii.

Medicamentul se administrează în perfuzie într-o venă. Medicul dumneavoastră poate face periodic analize de sânge în timpul tratamentului cu Bondronat pentru a verifica dacă vi se administrează doza corectă de medicament.

Cât Bondronat vi se va administra

Medicul dumneavoastră va decide cât Bondronat vi se va administra în funcţie de boala dumneavoastră. Dacă aveţi cancer de sân care s-a răspândit în oase, doza recomandată este de 3 flacoane (6 mg) la fiecare 3-4 săptămâni, administrată în perfuzie într-o venă în decurs de cel puţin 15 minute. Dacă aveţi concentraţii crescute ale calciului în sânge din cauza unei tumori, atunci doza recomandată este de 1 flacon (2 mg) sau 2 flacoane (4 mg) administrate într-o singură doză, în funcţie de severitatea bolii dumneavoastră. Medicamentul trebuie administrat în perfuzie într-o venă în decurs de două ore. Poate fi luată în considerare repetarea dozei în cazul unui răspuns insuficient sau dacă boala dumneavoastră reapare. Medicul dumneavoastră poate modifica doza sau durata perfuziei intravenoase dacă aveţi afecţiuni ale rinichilor.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Bondronat poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Discutaţi imediat cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta medicală dacă observaţi oricare dintre următoarele reacţii adverse grave – puteţi avea nevoie de tratament medical de urgenţă:

1.      erupţii trecătoare pe piele, mâncărime, umflarea feţei, buzelor, limbii şi gîtului cu dificultăţi de respiraţie. Puteţi avea o reacţie alergică la medicament.

2.      dificultăţi de respiraţie

3.      durere sau leziuni la nivelul cavităţii bucale sau maxilarului

4.      inflamaţia sau durerea ochilor (dacă se prelungeşte)

Alte reacţii adverse posibile
Foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 din 10 persoane):creşterea temperaturii corpului.

Frecvente (care afectează mai puţin de 1 din 10 persoane): durere de stomac, indigestie, vărsături sau aveţi diaree ;concentraţii scăzute de calciu sau fosfat în sânge ;modificări ale rezultatelor testelor de sânge cum ar fi Gamma-GT sau creatinină ; o afecţiune a inimii numită “bloc de ramură” ;simptome asemănătoare gripei (incluzând febră, frisoane, dureri ale oaselor şi dureri ale muşchilor). De regulă, aceste simptome dispar în câteva ore sau zile durere sau înţepenire a muşchilor ;durere de cap, vă simţiţi ameţit sau slăbit ;senzaţie de sete, durere în gât, modificări ale gustului ;umflarea gambelor şi picioarelor ;dureri ale articulaţiilor, artrită, sau alte probleme ale articulaţiilor ;probleme cu glanda paratiroidă ;vânătăi ;infecţii ;o afecţiune a ochilor numită cataractă ;afecţiuni ale pielii ;afecţiuni dentare.

Mai puţin frecvente (care afectează mai puţin de 1 din 100 persoane): tremurături sau frisoane ;scădere prea mare a temperaturii corpului (hipotermie) ; o afecţiune a vaselor de sânge din creier numită “tulburare cerebrovasculară” ;tulburări circulatorii şi ale inimii (incluzând palpitaţii, infarct miocardic, hipertensiune arterială şi varice) ;modificări ale celulelor din sânge (anemie) ; o concentraţie crescută a fosfatazei alcaline în sânge ;acumulare de lichid şi umflare (“limfedem”) ;lichid în plămâni ;afecţiuni ale stomacului cum ar fi “gastroenterită” sau “gastrită” ;calculi biliari (pietre la nivelul veziculei biliare) ;imposibilitatea de a urina, cistită ;migrenă ;durere la nivelul nervilor, leziuni ale rădăcinii nervilor ;surditate ;creşterea sensibilităţii la sunet, gust sau atingere sau modificări ale mirosului ;dificultăţi la înghiţire ;ulceraţii orale, inflamaţia buzelor (“cheilită”), candidoză la nivelul cavităţii bucale ;mâncărimi sau senzaţie de furnicături în jurul gurii ;durere pelvină, secreţie, mâncărimi sau durere vaginale ; o formaţiune la nivelul pielii numită “tumoră benignă a pielii” pierderi de memorie ;tulburări de somn, teamă fără motiv, instabilitate emoţională sau dipoziţie schimbătoare ;căderea părului ;durere la nivelul locului de injectare ;pierdere în greutate ;chist la nivelul rinichilor

Rare (afectează mai puţin de 1 pacient din 1.000): inflamaţia sau durerea ochilor

Foarte rare (afectează mai puţin de 1 pacient din 10.000):  o afecţiune a osului maxilarului numită “osteonecroză de maxilar”.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BONDRONAT

 A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Bondronat după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe etichetă după “EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2-8 oC (la frigider)

Nu utilizaţi Bondronat dacă observaţi că soluţia nu este limpede sau conţine particule.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Bondronat

Substanţa activă este acidul ibandronic. Un flacon cu 2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine acid ibandronic 2 mg (sub formă de acid ibandronic monosodic monohidrat 2,25 mg).

Celelalte componente sunt clorură de sodiu, acid acetic, acetat de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Bondronat şi conţinutul ambalajului

Bondronat este o soluţie incoloră, limpede.

Bondronat este disponibil în cutii care conţin 1 flacon (flacon din sticlă tip I, 2 ml).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

Fabricantul

Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България

Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Česká republika

Roche s. r. o.
Tel: +420 - 2 20382111

Danmark

Roche a/s Tlf: +45 - 3639 99 99

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ Tel: + 372 - 6 177 380

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Roche Farma S.A.
Tel: +34 - 91 324 81 00

France

Roche Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800

Malta

(See United Kingdom)

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Norge

Roche Norge AS Tlf: +47 - 22 78 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o Tel: +386 - 1 360 26 00

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Italia Suomi/Finland

Roche S.p.A. Roche Oy Tel: +39 - 039 2471 Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος Sverige

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Roche AB Τηλ: +357 - 22 76 62 76 Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija United Kingdom

Roche Latvija SIA Roche Products Ltd.
Tel: +371 - 6 7039831 Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu/

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Doze: prevenirea evenimentelor osoase la pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase

La pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase, doza recomandată pentru prevenirea evenimentelor osoase este de 6 mg, administrate intravenos la interval de 3-4 săptămâni. Această doză trebuie administrată perfuzabil în decurs de cel puţin 15 minute.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (Clcr ≥50 şi <80 ml/min). La pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase trataţi pentru prevenirea evenimentelor osoase, având insuficienţă renală moderată (Clcr ≥30 şi <50 ml/min) sau insuficienţă renală severă (Clcr <30 ml/min) trebuie să fie respectate următoarele recomandări de dozare:

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 ml/min.

Doze: hipercalcemia indusă de tumori

Bondronat se administrează, în general, în spital. Doza este stabiliă de medic, având în vedere următorii factori.

Înaintea iniţierii tratamentului cu Bondronat, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu 9 mg/ml (0,9%) clorură de sodiu. Trebuie avute în vedere severitatea hipercalcemiei, precum şi tipul de tumoră. În general, pacienţii cu metastaze osoase osteolitice necesită doze mai mici faţă de pacienţii cu hipercalcemie de tip umoral. La majoritatea pacienţilor cu hipercalcemie severă (calcemia corectată cu albumină* ≥ 3 mmol/l sau ≥ 12 mg/dl), doza unică adecvată este de 4 mg. La pacienţii cu hipercalcemie moderată (calcemia corectată cu albumină* < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficace este de 2 mg. Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus niciun beneficiu suplimentar în ceea ce priveşte eficacitatea.

*Reţineţi, calcemia corectată cu albumină este calculată după cum urmează:

Calcemia corectată= calcemia (mmol/l) - [0,02 x albumină (g/l)] + 0,8 cu albumină (mmol/l)

Sau Calcemia corectată = calcemia (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumină (g/dl)] cu albumină (mg/dl)

Pentru a transforma calcemia corectată cu albumină din mmol/l la mg/dl, se înmulteşte cu 4.

În majoritatea cazurilor, o calcemie crescută poate fi redusă la valorile normale în decurs de 7 zile. Pentru dozele de 2 mg şi 4 mg, timpul median de recădere (creşterea din nou a calcemiei corectate cu albumină peste 3 mmol/l) a fost de 18-19 zile pentru doze de 2 mg şi 4 mg. Pentru doza de 6 mg, timpul median de recădere a fost de 26 zile.

Modul şi calea de administrare

Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie administrat în perfuzie intravenoasă.

În acest scop, conţinutul unui flacon trebuie utilizat după cum urmează:

Hipercalcemie-adăugat la 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 500 ml soluţie glucoză 5% şi administrat perfuzabil în 1-2 ore.

Prevenţia evenimentelor osoase- adăugat la 100 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 100 ml soluţie glucoză 5% şi administrat perfuzabil în cel puţin 15 minute. A se vedea, de asemenea, secţiunea anterioară care prezintă dozele, pentru pacienţii cu insuficienţă renală.

Notă:
Pentru a evita incompatibilităţile potenţiale, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie diluat doar cu soluţie izotonă de clorură de sodiu sau cu soluţie de glucoză 5%.

Soluţia diluată este destinată unei singure utilizări. Trebuie utilizată numai soluţia limpede, fărăparticule.

Se recomandă ca după diluare, medicamentul să fie utilizat imediat (vezi punctul 5 al acestui prospect “CUM SE PĂSTREAZĂ BONDRONAT”).

Este necesară prudenţă pentru a asigura administrarea intravenoasă a Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă, deoarece atât administrarea inadecvată intraarterială a medicamentului, nerecomandată în mod special pentru acest scop, precum şi administrarea paravenoasă pot determina leziuni tisulare.

Frecvenţa administrării

Pentru tratamentul hipercalcemiei induse de tumori, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă se administrează, în general, într-o singură perfuzie.

La pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase, pentru prevenirea evenimentelor osoase, perfuzia cu Bondronat se repetă la intervale de 3-4 săptămâni.

Durata tratamentului

La un număr limitat de pacienţi (50 pacienţi) s-a administrat o a doua perfuzie pentru tratamentul hipercalcemiei. În cazul hipercalcemiei recurente sau a eficacităţii insuficiente, trebuie luată în considerare repetarea tratamentului.

La pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase, perfuzia cu Bondronat trebuie administrată la intervale de 3-4 săptămâni. În studiile clinice, tratamentul a fost continuat până la 96 săptămâni.

Supradozaj

Până în prezent, nu există experienţă privind intoxicaţia acută cu Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Funcţia renalăşi hepatică trebuie monitorizate, deoarece atât rinichii cât şi ficatul au fost evidenţiate ca organe ţintă pentru toxicitate în studiile preclinice cu doze mari.

Hipocalcemia relevantă clinic (concentraţii plasmatice foarte mici ale calciului) trebuie corectată prin adminstrarea intravenoasă de gluconat de calciu.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Cum putem reduce riscul de cancer de san? Cancerul de san este cel mai frecvent tip de cancer cu care se confruntă femeile. Una din opt femei întâmpină boala in timpul vietii lor. „Dar este posibil sa vă protejati de cancer de san.... ‚” sustine Prof. Dr. Levhi Akın, medic in cadrul Liv Hospital Istanbul.
Examinări gratuite pentru depistarea cancerului de sân pentru femeile din mediul rural Începând din luna octombrie, peste 1.000 de femei din mediul rural vor beneficia de examinări medicale gratuite în vederea depistării cancerului de sân. Campania este derulată, pentru al doilea an consecutiv, de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).
Un nou tratament indicat in cancerul de san HER 2 pozitiv, in stadiu incipient Comitetul Uniunii Europene pentru Produse Medicamentoase de Uz Uman (CHMP) recomanda Comisiei Europene aprobarea utilizarii Perjeta (pertuzumab) in combinatie cu Herceptin (trastuzumab) si chimioterapie pentru tratamentul neoajuvant (preoperator) al pacientelor cu cancer de san HER 2 pozitiv, local avansat...
Primul centru integrat de depistare a cancerului de sân, la Târgu Mureş În cadrul Spitalul Clinic Judeţean Mureş a fost finalizată, luni, prima etapă a unui centru integrat pentru diagnostic şi depistare precoce a cancerului de sân, unic în ţară prin modul de organizare.
Factori care constituie risc de recidivă pentru cancerul de sân Moscova, 9 sep /Agerpres/ - Femeile predispuse la obezitate şi la vicii precum fumatul sau consumul de alcool sunt nu doar supuse unui risc mai mare de a se îmbolnăvi de cancer de sân, dar şi dezvoltă cu mult mai des recidive ale acestei boli, notează cotidianul rus Gazeta.
O nouă terapie, promiţătoare împotriva cancerului de sân Orlando, 10 iunie /Agerpres/ - O nouă terapie care vizează capacitatea celulelor canceroase de a se regenera este promiţătoare pentru tratarea cancerului de sân, în special a celor mai dificile tipuri, relatează AFP.