CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CYANOKIT 2,5g
Denumire CYANOKIT 2,5g
Descriere Indicat in tratamentul intoxicaţiei cu cianură, cunoscute sau suspectate.
Denumire comuna internationala HYDROXOCOBALAMINUM
Actiune terapeutica ALTE PREPARATE TERAPEUTICE PREPARATE ANTIDOT
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie perfuzabila
Concentratia 2,5g
Ambalaj Cutie x 2 flac. + 2 dispozitive sterile de transfer + un set steril pt perf. i.v. + un cateter steril pt adm la copii
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC V03AB33
Firma - Tara producatoare MERCK SANTE S.A.S. - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata MERCK SANTE S.A.S. - FRANTA

Ai un comentariu sau o intrebare despre CYANOKIT 2,5g ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre CYANOKIT 2,5g, pulbere pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cyanokit 2,5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine hidroxocobalamină 2,5 g.

După reconstituirea cu 100 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă.

Pulbere cristalină de culoare roşu-închis.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul intoxicaţiei cu cianură, cunoscute sau suspectate, la toate grupele de vârstă.

Cyanokit trebuie administrat în asociere cu măsuri adecvate de decontaminare şi de susţinere a funcţiilor vitale (vezi pct. 4.4).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Doza iniţială

Adulţi: doza iniţială de Cyanokit este de 5 g (2 x 100 ml).

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza iniţială de Cyanokit este de 70 mg/kg, fără a depăşi 5 g.

 

Greutatea corporală în kg

5

10

20

30

40

50

60

Doza iniţială

în g

în ml

0,35

14

0,70

28

1,40

56

2,10

84

2,80

112

3,50

140

4,20

168

 

Doza ulterioară

În funcţie de severitatea intoxicaţiei şi de răspunsul clinic (vezi pct. 4.4), se poate administra a doua doză.

Adulţi: doza ulterioară de Cyanokit este de 5 g (2 x 100 ml).

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza ulterioară de Cyanokit este de 70 mg/kg, fără a depăşi 5 g.

Doza maximă

Adulţi: doza totală maximă recomandată este de 10 g.

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza totală maximă recomandată este de 140 mg/kg, fără a depăşi 10 g.

Insuficienţa renală şi hepatică

Cu toate că nu s-a studiat siguranţa şi eficacitatea administrării hidroxocobalaminei în cazul insuficienţei renale şi hepatice, Cyanokit se administrează ca tratament de urgenţă numai în situaţii acute, care pot pune viaţa în pericol şi la aceşti pacienţi nu este necesară ajustarea dozei.

Mod de administrare

Doza iniţială de Cyanokit se administrează în perfuzie intravenoasă în decursul a 15 minute.

Durata perfuziei intravenoase pentru a doua doză variază de la 15 minute (pentru pacienţi cu evoluţie clinică extrem de instabilă) până la 2 ore, în funcţie de starea clinică a pacientului.

Pentru instrucţiuni de preparare şi manipulare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Niciuna.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tratamentul intoxicaţiei cu cianură trebuie să includă asigurarea imediată a permeabilităţii căilor respiratorii, oxigenarea şi hidratarea adecvate, măsuri de susţinere cardiovasculară şi tratamentul convulsiilor. În funcţie de calea de expunere, trebuie luate în considerare măsuri specifice de decontaminare.

Cyanokit nu substituie oxigenoterapia şi nu trebuie să întârzie aplicarea măsurilor menţionate mai sus.

Deseori, prezenţa şi amploarea intoxicaţiei cu cianură nu se cunosc iniţial. Nu există un test rapid, disponibil pe scară largă, care să confirme prezenţa cianurii în sânge. Deciziile terapeutice trebuie luate pe baza anamnezei clinice şi/sau a semnelor şi simptomelor intoxicaţiei cu cianură.

Intoxicaţia cu cianură poate apărea prin expunerea la fumul provenit de la focul din spaţii închise, prin inhalare, ingestie sau expunere cutanată. Sursele de intoxicaţie cu cianură includ cianura de hidrogen şi sărurile acesteia, cianogeni, inclusiv plante cianogene, nitrili alifatici sau expunerea prelungită la nitroprusiatul de sodiu.

Semnele şi simptomele intoxicaţiei cu cianură

Semnele şi simptomele frecvente ale intoxicaţiei cu cianură includ: greaţă, vărsături, cefalee, tulburări mentale (de exemplu, confuzie, dezorientare), senzaţie de constricţie toracică, dispnee, tahipnee sau hiperpnee (în stadiile iniţiale), bradipnee sau apnee (în stadiile tardive), hipertensiune arterială (în stadiile iniţiale) sau hipotensiune arterială (în stadiile tardive), colaps cardiovascular, convulsii sau comă, midriază şi concentraţia plasmatică a lactatului > 8 mmol/l.

În cazul unor accidente colective, cum sunt atacurile teroriste sau un dezastru chimic, simptomele de panică incluzând tahipnee şi vărsături pot să simuleze semnele din stadiul iniţial al intoxicaţiei cu cianură. Prezenţa tulburărilor mentale (confuzie şi dezorientare) şi/sau midriaza indică o intoxicaţie cu cianură.

Inhalarea fumului

Nu este obligatoriu ca toate victimele care au inhalat fum să prezinte o intoxicaţie cu cianură, dar pot prezenta arsuri, traumatisme şi pot să fi fost expuse la alte substanţe toxice, care agravează tabloul clinic. Înainte de a se administra Cyanokit, se recomandă să se verifice dacă persoanele afectate prezintă următoarele:

expunere la fum într-un spaţiu închis

funingine prezentă la nivelul gurii, nasului şi/sau oro-faringelui

tulburări mentale

În acest caz, hipotensiunea arterială şi/sau concentraţia plasmatică de lactat ≥ 10 mmol/l (mai mare decât cea menţionată în paragraful referitor la semne şi simptome, datorită faptului că monoxidul de carbon contribuie la apariţia lactacidemiei) sugerează prezenţa unei intoxicaţii cu cianură. În prezenţa semnelor menţionate mai sus, tratamentul cu Cyanokit nu trebuie amânat până la obţinerea rezultatelor privind concentraţia plasmatică de lactat.

Reacţii de hipersensibilitate

În cazul în care există o hipersensibilitate cunoscută la hidroxocobalamină sau la vitamina B12, trebuie luat în considerare raportul beneficiu –risc înaintea administrării Cyanokit, deoarece pot apare reacţii de hipersensibilitate la pacienţii cărora li se administrează hidroxocobalamină (vezi pct. 4.8).

Creşterea tensiunii arteriale

La pacienţii cărora li se administrează hidroxocobalamină poate apare creşterea tranzitorie, în general asimptomatică, a tensiunii arteriale. Creşterea maximă a tensiunii arteriale s-a observat spre sfârşitul perfuziei (vezi pct. 4.8).

Efectele asupra testării prezenţei cianurii în sânge

Hidroxocobalamina determină scăderea concentraţiei sanguine de cianură. Cu toate că determinarea concentraţiei sanguine de cianură nu este obligatorie şi nu trebuie să ducă la amânarea tratamentului cu hidroxocobalamină, aceasta ar putea fi utilă pentru certitudinea intoxicaţiei cu cianură. Dacă se are în vedere determinarea concentraţiei sanguine de cianură, se recomandă recoltarea probei de sânge înaintea iniţierii tratamentului cu Cyanokit.

Interferenţa cu evaluarea arsurii

Datorită culorii sale roşu aprins, hidroxocobalamina poate determina coloraţia roşie a pielii şi în acest mod poate interfera cu evaluarea arsurii. Cu toate acestea, leziunile cutanate, edemul şi durerea sunt indicii care sugerează prezenţa arsurilor.

Interferenţa cu testele de laborator

Datorită culorii sale roşu aprins, hidroxocobalamina poate interfera cu determinarea parametrilor de laborator (de exemplu, parametrii de chimie clinică, hematologie, coagulare şi parametrii urinari). Testele in vitro indică faptul că amploarea şi durata interferenţei depind de numeroşi factori, cum sunt doza de hidroxocobalamină, analitul, concentraţia analitului, metodologia utilizată, analizorul, concentraţiile cobalaminelor–(III), inclusiv cianocobalamina şi, parţial, de intervalul de timp dintre recoltarea probei şi măsurare.

Pe baza studiilor in vitro şi a datelor farmacocinetice obţinute la voluntari sănătoşi a fost alcătuit următorul tabel care descrie interferenţa cu testele de laborator observată după administrarea unei doze de 5 g hidroxocobalamină. Este de aşteptat ca interferenţa consecutivă administrării unei doze de 10 g să dureze cel mult 24 ore în plus. Amploarea şi durata interferenţei la pacienţii intoxicaţi cu cianură pot să difere în funcţie de severitatea intoxicaţiei. Rezultatele pot varia considerabil de la un analizor la altul; în consecinţă, se recomandă atenţie în raportarea şi interpretarea rezultatelor de laborator.

Interferenţele hidroxocobalaminei cu testele de laborator, observate in vitro

 

Parametru de laborator

Nu s-au observat interferenţe

Crescut în mod artificial*

Scăzut în mod artificial*

Nu poate fi prezis***

Durata interferenţei după o doză de 5 g

Chimie clinică

Calciu

Sodiu

Potasiu

Clorură

Uree

Gamma glutamil transferază (GGT)

Creatinină

Bilirubina totală şi conjugată**

Trigliceride

Colesterol

Proteine totale

Glucoză

Albumină

Fosfatază alcalină

Alanin-aminotransferază (ALT)

Amilază

Fosfat

Acid uric

Aspartat-aminotransferază (AST)

Creatin kinază (CK)

Izoenzima MB a creatinkinazei (CKMB)

Lactat-dehidrogenază (LDH)

24 ore, cu excepţia bilirubinei (până la 4 zile)

Hematologie

Eritrocite

Hematocrit

Volumul eritrocitar mediu (VEM)

Leucocite

Limfocite

Monocite

Eozinofile

Neutrofile

Trombocite

Hemoglobina (Hb)

Hemoglobina eritrocitară medie (HEM)

Concentraţia hemoglobinei eritrocitare medii (CHEM)

 

 

12-16 ore

Coagulare

 

 

 

Timpul de tromboplastină parţial activată (aPTT)

Timpul de protrombină (TP), timpul Quick sau INR

24 ore

 

* interferenţă ≥ 10% observată la cel puţin un analizor

** Scăzut în mod artificial prin utilizarea metodei diazo

*** Rezultate inconsistente

Analizori utilizaţi: ACL Futura (Instrumentation Laboratory), Axsym/Architect (Abbott), BM Coasys 110 (Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer), Cobas Integra 700, 400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA® Compact, Vitros 950 (Ortho Diagnostics)

Hidroxocobalamina poate interfera cu toţi parametrii colorimetrici urinari. Efectele asupra acestor teste durează în general 48 ore după administrarea dozei de 5 g, dar pot să persiste pentru perioade mai mari de timp. Pe durata prezenţei cromaturiei se impune atenţie în interpretarea testelor colorimetrice urinare.

Interferenţa cu hemodializa

Din cauza culorii sale roşu aprins, hidroxocobalamina poate provoca oprirea aparatelor de hemodializă, ca urmare adetectării eronate a unei „scurgeri de sânge”. Acest aspect trebuie luat în considerare înaintea iniţierii hemodializei la pacienţii trataţi cu hidroxocobalamină.

Utilizarea în asociere cu alte antidoturi pentru cianură

Nu s-a stabilit siguranţa administrării altor antidoturi pentru cianură concomitent cu Cyanokit (vezi pct. 6.2). Dacă se ia decizia administrării altui antidot pentru cianură în asociere cu Cyanokit, aceste medicamente nu trebuie administrate concomitent, pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă (vezi pct. 6.2).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Studiile la animale au demonstrat efecte teratogene în urma expunerii zilnice în timpul organogenezei (vezi pct. 5.3). Nu există date adecvate privind utilizarea hidroxocobalaminei la gravide şi riscul potenţial la om nu este cunoscut.

Cu toate acestea, având în vedere

- faptul că nu trebuie administrate mai mult de două injecţii cu hidroxocobalamină,

- faptul că afecţiunea poate pune viaţa în pericol,

- lipsa tratamentelor alternative,

hidroxocobalamina poate fi administrată gravidelor.

În cazul în care sarcina este cunoscută la momentul tratamentului cu Cyanokit sau în cazul în care sarcina este diagnosticată după tratamentul cu Cyanokit, se solicită profesioniştilor din domeniul sănătăţii să raporteze imediat expunerea în timpul sarcinii la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi să monitorizeze cu atenţie sarcina şi evoluţia acesteia.

Alăptarea

Deoarece hidroxocobalamina va fi administrată în situaţii care pot pune viaţa în pericol, alăptarea nu constituie o contraindicaţie pentru utilizarea acesteia. În absenţa datelor privind sugarii alăptaţi, se recomandă întreruperea alăptării după administrarea de Cyanokit.

Fertilitatea

Nu s-au efectuat studii privind fertilitatea (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice, s-a administrat hidroxocobalamină unui număr de 347 de subiecţi. Dintre aceşti 347 de subiecţi, la 245 de pacienţi a existat suspiciunea de expunere la cianură în momentul administrării hidroxocobalaminei. Ceilalţi 102 subiecţi erau voluntari sănătoşi care nu fuseseră expuşi la cianură în momentul administrării hidroxocobalaminei.

Majoritatea pacienţilor vor prezenta o colorare roşie a pielii şi mucoaselor, care se poate menţine până la 15 zile după administrarea Cyanokit. Timp de trei zile după administrare, toţi pacienţii vor prezenta o colorare destul de pronunţată a urinii, în roşu-închis. Colorarea urinii se poate menţine timp de până la 35 zile după administrarea Cyanokit.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate în asociere cu utilizarea Cyanokit. Cu toate acestea, din cauza datelor disponibile limitate, nu se pot face estimări privind frecvenţa.

1.      Tulburări hematologice şi limfatice

2.      Scădere a procentului de limfocite.

3.      Tulburări ale sistemului imunitar

4.      Reacţii alergice, incluzând angioedem, erupţie cutanată, urticarie şi prurit.

5.      Tulburări psihice

6.      Agitaţie.

7.      Tulburări ale sistemului nervos

8.      Tulburări de memorie; ameţeli.

9.      Tulburări oculare

10.  Edem, iritaţie, congestie.

11.  Tulburări cardiace

12.  Extrasistole ventriculare. La pacienţii intoxicaţi cu cianură s-a observat creşterea frecvenţei cardiace.

13.  Tulburări vasculare

14.  Creştere tranzitorie a tensiunii arteriale care, de regulă, dispare în câteva ore; bufeuri. La pacienţii intoxicaţi cu cianură s-a observat o scădere a tensiunii arteriale.

15.  Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

16.  Exsudat pleural, dispnee, senzaţie de constricţie la nivelul gâtului, senzaţia de uscăciune la nivelul gâtului, disconfort toracic.

17.  Tulburări gastrointestinale

18.  Disconfort abdominal, dispepsie, diaree, vărsături, greaţă, disfagie.

19.  Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

20.  Colorarea reversibilă în roşu a pielii şi mucoaselor (vezi mai sus). Erupţii cutanate pustulare care se pot menţine timp de câteva săptămâni, afectând, în principal, faţa şi gâtul.

21.  Tulburări renale şi ale căilor urinare

22.  Cromaturie (vezi mai sus).

23.  Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

24.  Cefalee; reacţie la nivelul locului de injectare; edeme periferice.

25.  Investigaţii diagnostice

Cyanokit poate produce modificarea culorii plasmei în roşu; la rândul ei, aceasta poate determina creşterea sau scăderea artificială a concentraţiilor plasmatice ale anumitor parametrii de laborator (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Datele limitate despre copiii şi adolescenţii (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani) trataţi cu hidroxocobalamină nu au arătat nicio diferenţă între aceştia şi adulţi cu privire la profilul de siguranţă al hidroxocobalaminei.

4.9 Supradozaj

S-au administrat doze de până la 15 g fără a se raporta reacţii adverse legate în mod specific de doză. În caz de supradozaj, tratamentul trebuie orientat spre controlul simptomelor. În asemenea circumstanţe, hemodializa poate fi eficace, dar este indicată numai în cazul unei toxicităţi grave produse de hidroxocobalamină. Cu toate acestea, din cauza culorii sale roşu aprins, hidroxocobalamina poate interfera cu funcţionalitatea aparatelor de hemodializă (vezi pct. 4.4).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: preparate antidot, codul ATC: V03AB33.

Mecanism de acţiune

Acţiunea hidroxocobalaminei în tratamentul intoxicaţiilor cu cianură se bazează pe capacitatea acesteia de a forma legături puternice cu ionii de cianură. Fiecare moleculă de hidroxocobalamină poate lega un ion de cianură prin substituirea ligandului hidroxo, legat de ionul de cobalt trivalent, formând cianocobalamina. Cianocobalamina este un compus stabil, netoxic, care se excretă prin urină.

Eficacitate

Din consideraţii etice, nu s-au efectuat studii controlate privind eficacitatea la om.

• Farmacologie animală

Eficacitatea hidroxocobalaminei a fost examinată într-un studiu controlat, la câini adulţi intoxicaţi cu cianură. Câinii au fost intoxicaţi prin administrarea intravenoasă a unei doze letale de cianură de potasiu. Ulterior, câinilor li s-au administrat intravenos 9 mg/ml clorură de sodiu sau 75 mg hidroxocobalamină/kg, respectiv 150 mg hidroxocobalamină/kg timp de 7,5 minute. Dozele de 75 mg/kg şi de 150 mg/kg sunt echivalente cu aproximativ 5 g, respectiv 10 g hidroxocobalamină la om, nu numai pe baza greutăţii corporale, dar şi pe baza Cmax a hidroxocobalaminei [cobalamina-(III) totală, vezi pct 5.2].

Supravieţuirea câinilor în a 4-a oră şi în ziua a 14-a a fost semnificativ mai mare în grupurile cărora li s-a administrat hidroxocobalamină în doze de 75 mg/kg şi 150 mg/kg, comparativ cu câinii cărora li s-a administrat numai clorură de sodiu 9 mg/ml:

Supravieţuirea câinilor intoxicaţi cu cianură

 

Parametru

Tratament

 

Clorură de sodiu

9 mg/ml

(N=17)

Hidroxocobalamină

 

 

75 mg/kg

(N=19)

150 mg/kg

(N=18)

Supravieţuirea în ora a 4-a, N (%)

7 (41)

18 (95)*

18 (100)*

Supravieţuirea în ziua a 14-a, N (%)

3 (18)

15 (79)*

18 (100)*

 

* p< 0,025

Examenul histopatologic a evidenţiat leziuni cerebrale care au confirmat hipoxia indusă de cianură. Incidenţa leziunilor cerebrale a fost semnificativ mai scăzută la câinii cărora li s-au administrat 150 mg hidroxocobalamină/kg, decât la câinii cărora li s-au administrat 75 mg hidroxocobalamină/kg sau 9 mg/ml clorură de sodiu.

Restabilirea rapidă şi completă a parametrilor hemodinamici şi, în consecinţă, a gazelor sanguine, pH-ului şi lactatului după intoxicaţia cu cianură a contribuit, probabil, la evoluţia mai bună în cazul

animalelor cărora li s-a administrat hidroxocobalamină. Hidroxocobalamina a determinat scăderea concentraţiilor sanguine de cianură de la aproximativ 120 nmol/ml la 30-40 nmol/ml la sfârşitul perfuziei, comparativ cu 70 nmol/ml în cazul câinilor cărora li s-a administrat numai clorură de sodiu 9 mg/ml.

• Pacienţi intoxicaţi cu cianură

În studiile clinice privind eficacitatea hidroxocobalaminei ca antidot a fost inclus un număr total de 245 de pacienţi cu intoxicaţie cu cianură, suspectată sau cunoscută. La cei 213 pacienţi la care evoluţia a fost cunoscută, supravieţuirea a fost de 58%. Dintre cei 89 de pacienţi care au decedat, 63 au prezentat iniţial stop cardiac, ceea ce sugerează faptul că mulţi dintre aceşti pacienţi au suferit aproape sigur, leziuni cerebrale ireversibile înaintea administrării hidroxocobalaminei. Din cei 144 de pacienţi care nu au prezentat stop cardiac şi a căror evoluţie a fost cunoscută, au supravieţuit 118 (82%). În plus, din cei 34 de pacienţi la care s-au identificat concentraţii de cianură deasupra pragului letal (≥ 100 µmol/l), 21 (62%) au supravieţuit după tratamentul cu hidroxocobalamină.

Administrarea hidroxocobalaminei a fost, în general, asociată cu normalizarea tensiunii arteriale (tensiunea arterială sistolică > 90 mmHg) la 17 din cei 21 de pacienţi (81%) care au prezentat tensiune arterială scăzută (tensiunea arterială sistolică > 0 şi ≤ 90 mmHg) după expunerea la cianură. Când a fost posibilă evaluarea neurologică în timp (la 96 din cei 171 de pacienţi care au prezentat simptome neurologice înaintea administrării hidroxocobalaminei), 51 de pacienţi (53%) cărora li s-a administrat hidroxocobalamină au prezentat ameliorări sau vindecare completă.

• Vârstnici

În studiile clinice efectuate s-a administrat hidroxocobalamină la aproximativ 50 victime cunoscute sau suspectate de intoxicaţie cu cianură, cu vârste de cel puţin 65 ani. În general, eficacitatea hidroxocobalaminei la aceşti pacienţi a fost similară celei la pacienţii mai tineri.

• Copii şi adolescenţi

Documentaţia cu privire la eficacitatea la copii şi adolescenţi este disponibilă în cazul a 54 de copii şi adolescenţi. Vârsta medie a copiilor şi adolescenţilor a fost de aproximativ şase ani şi doza medie de hidroxocobalamină a fost de aproximativ 120 mg/kg. Rata de supravieţuire de 41% a depins foarte mult de starea clinică. Dintre cei 20 de copii şi adolescenţi care nu au prezentat iniţial stop cardiac, 18 (90%) au supravieţuit; 4 dintre aceştia cu sechele. În general, eficacitatea hidroxocobalaminei la copii şi adolescenţi a fost similară celei la adulţi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

În urma administrării intravenoase a Cyanokit, are loc o legare semnificativă de proteinele plasmatice şi compuşi fiziologici cu greutate moleculară mică, care formează diverse complexe de cobalamină-(III), prin înlocuirea ligandului hidroxo. Cobalaminele-(III) cu greutate moleculară mică formate, inclusiv hidroxocobalamina, sunt denumite cobalamine-(III) libere; termenul utilizat pentru suma cobalaminelor libere şi a celor legate de proteine este cobalamina-(III) totală. Pentru evidenţierea expunerii la suma tuturor derivaţilor, s-a investigat farmacocinetica cobalaminei-(III) în locul hidroxocobalaminei, ceea ce a necesitat unitatea de concentraţie µg eq/ml (adică entitatea cobalamină-(III), fără ligandul specific).

S-a studiat farmacocinetica proporţională cu doza, prin administrarea Cyanokit în doze unice intravenoase de 2,5 până la 10 g, la voluntari sănătoşi. În urma administrării unei doze de 5 g Cyanokit (doza iniţială recomandată), s-au determinat valori medii ale Cmax ale cobalaminei-(III) libere şi totale de 113, respectiv 579 µg eq/ml. În mod similar, în urma administrării unei doze de 10 g Cyanokit, s-au determinat valori medii ale Cmax ale cobalaminei-(III) libere şi totale de 197, respectiv 995 µg eq/ml. La doza de 5, respectiv 10 g, valoarea medie a timpului de înjumătăţire plasmatică predominant al cobalaminei-(III) libere şi totale a fost de aproximativ 26 până la 31 ore.

Cantitatea medie totală de cobalamină-(III) eliminată în urină în timpul perioadei de colectare de 72 ore a fost de aproximativ 60% pentru doza de 5 g şi de aproximativ 50% pentru doza de 10 g Cyanokit. În general, excreţia urinară totală calculată a fost de cel puţin 60 până la 70% din doza administrată. Cea mai mare parte a excreţiei urinare a avut loc în timpul primelor 24 ore, dar culoarea roşie a urinii a fost observată timp de până la 35 zile după perfuzia intravenoasă.

După normalizarea în funcţie de greutatea corporală, nu s-au observat diferenţe semnificative în privinţa parametrilor farmacocinetici plasmatici şi urinari ai cobalaminei-(III) libere şi totale, la subiecţii de sex masculin şi feminin cărora li s-a administrat Cyanokit în doze de 5 g sau 10 g.

La pacienţii intoxicaţi cu cianură, se presupune că hidroxocobalamina leagă cianura pentru a forma cianocobalamina, care se excretă în urină. Farmacocinetica cobalaminei-(III) totale la acest grup de pacienţi poate fi influenţată de încărcarea cu cianură a organismului, deoarece la voluntarii sănătoşi s-a raportat că cianocobalamina prezintă un timp de înjumătăţire plasmatică de 2-3 ori mai mic decât cobalamina-(III) totală.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La iepurii anesteziaţi, hidroxocobalamina a determinat efecte hemodinamice (tensiunea arterială medie şi rezistenţă periferică totală crescute, debit cardiac scăzut) legate de proprietatea sa de a lega oxidul nitric.

Nu a fost evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind toxicitatea după doze unice şi repetate şi genotoxicitatea. S-a evidenţiat faptul că ficatul şi rinichiul sunt principalele organe ţintă. Cu toate acestea, rezultatele obţinute au fost observate numai la valori de expunere considerate mai mari decât expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă limitată pentru uzul clinic. În particular, la câini s-a observat fibroza hepatică după administrarea hidroxocobalaminei în doză de 300 mg/kg, timp de 4 săptămâni. Este puţin probabil ca acest fapt să fie relevant pentru om, deoarece nu a fost raportat în studiile pe termen scurt efectuate cu hidroxocobalamină.

Toxicitatea asupra dezvoltării fetale, inclusiv teratogenitatea, a fost observată la şobolani şi iepuri la doze de 150 mg/kg sau mai mult, administrate zilnic în timpul organogenezei. Doza de 150 mg/kg corespunde aproximativ dozei maxime recomandate la om.

Nu există date disponibile cu privire la fertilitatea masculină şi feminină şi nici în privinţa dezvoltării peri- sau postnatale. Nu s-a evaluat potenţialul carcinogen al hidroxocobalaminei.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

S-a observat incompatibilitate fizică (formare de particule) în cazul amestecării soluţiei reconstituite de hidroxocobalamină cu următoarele medicamente: diazepam, dobutamină, dopamină, fentanil, nitroglicerină, pentobarbital, fenitoină sodică, propofol şi tiopental.

S-a observat incompatibilitate chimică în cazul amestecării soluţiei reconstituite de hidroxocobalamină cu următoarele medicamente: epinefrină, hidroclorură de lidocaină, adenozină, atropină, midazolam, ketamină, clorură de succinilcolină, clorhidrat de amiodaronă, bicarbonat de sodiu, tiosulfat de sodiu, nitrit de sodiu şi s-a raportat incompatibilitate chimică cu acidul ascorbic.

În consecinţă, acestea şi alte medicamente nu trebuie administrate concomitent, pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă cu hidroxocobalamina.

Nu se recomandă administrarea concomitentă a hidroxocobalaminei şi produselor de sânge (sânge total, masă eritrocitară, concentrat de trombocite şi plasmă proaspătă congelată) pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

În scopul utilizării în ambulatoriu, Cyanokit poate fi expus, pentru perioade scurte de timp, la variaţiile de temperatură ale transportului obişnuit (15 zile de expunere la temperaturi care variază între 5°C şi 40°C), ale transportului în deşert (4 zile de expunere la temperaturi care variază între 5°C şi 60°C) şi ale ciclurilor de congelare/decongelare (15 zile de expunere la temperaturi care variază între -20°C şi 40°C). Dacă se depăşesc aceste condiţii temporare, medicamentul trebuie eliminat.

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a soluţiei reconstituite cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), a fost demonstrată pentru o perioadă de 6 ore, la o temperatură cuprinsă între 2°C şi 40°C.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul de păstrare în timpul utilizării şi condiţiile dinaintea utilizării reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 6 ore la 2°C - 8°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă incoloră de tip II a 250 ml, închis cu dop din cauciuc brombutilic şi capac fără filet, din aluminiu, cu capac din plastic.

Fiecare ambalaj conţine două flacoane din sticlă (fiecare flacon din sticlă este ambalat într-o cutie), două dispozitive sterile de transfer, un set steril pentru perfuzie intravenoasă şi un cateter steril scurt pentru administrarea la copii.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale pentru eliminare.

Fiecare flacon trebuie reconstituit cu 100 ml solvent, prin utilizarea dispozitivului steril de transfer furnizat. Solventul recomandat este soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Numai în cazul în care soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) nu este disponibilă, se pot utiliza şi soluţia Ringer lactat sau soluţia perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Flaconul cu Cyanokit trebuie răsturnat sau rotit timp de cel puţin 30 secunde, pentru a amesteca soluţia. Nu trebuie agitat deoarece prin agitarea flaconului se formează o spumă şi în acest mod verificarea reconstituirii soluţiei poate fi dificilă. Deoarece soluţia reconstituită are o culoare roşu-închis, unele particule insolubile nu pot fi vizibile. Trebuie utilizat setul de perfuzie intravenoasă furnizat, deoarece acesta include un filtru corespunzător şi trebuie umplut cu soluţia reconstituită. Dacă este necesar, repetaţi procedeul cu al doilea flacon.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/420/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

23/11/2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cyanokit 5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Flaconul conţine hidroxocobalamină 5 g.

După reconstituirea cu 200 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă.

Pulbere cristalină de culoare roşu-închis.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul intoxicaţiei cu cianură, cunoscute sau suspectate, la toate grupele de vârstă.

Cyanokit trebuie administrat în asociere cu măsuri adecvate de decontaminare şi de susţinere a funcţiilor vitale (vezi pct. 4.4).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Doza iniţială

Adulţi: doza iniţială de Cyanokit este de 5 g (200 ml, volumul total al soluţiei reconstituite).

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza iniţială de Cyanokit este de 70 mg/kg, fără a depăşi 5 g.

Greutatea corporală în kg

5

10

20

30

40

50

60

Doza iniţială

în g

în ml

0,35

14

0,70

28

1,40

56

2,10

84

2,80

112

3,50

140

4,20

168

 

Doza ulterioară

În funcţie de severitatea intoxicaţiei şi de răspunsul clinic (vezi pct. 4.4), se poate administra a doua doză.

Adulţi: doza ulterioară de Cyanokit este de 5 g (200 ml, volumul total al soluţiei reconstituite).

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza ulterioară de Cyanokit este de 70 mg/kg, fără a depăşi 5 g.

Doza maximă

Adulţi: doza totală maximă recomandată este de 10 g.

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza totală maximă recomandată este de 140 mg/kg, fără a depăşi 10 g.

Insuficienţa renală şi hepatică

Cu toate că nu s-a studiat siguranţa şi eficacitatea administrării hidroxocobalaminei în cazul insuficienţei renale şi hepatice, Cyanokit se administrează ca tratament de urgenţă numai în situaţii acute, care pot pune viaţa în pericol şi la aceşti pacienţi nu este necesară ajustarea dozei.

Mod de administrare

Doza iniţială de Cyanokit se administrează în perfuzie intravenoasă în decursul a 15 minute.

Durata perfuziei intravenoase pentru a doua doză variază de la 15 minute (pentru pacienţi cu evoluţie clinică extrem de instabilă) până la 2 ore, în funcţie de starea clinică a pacientului.

Pentru instrucţiuni de preparare şi manipulare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Niciuna.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tratamentul intoxicaţiei cu cianură trebuie să includă asigurarea imediată a permeabilităţii căilor respiratorii, oxigenarea şi hidratarea adecvate, măsuri de susţinere cardiovasculară şi tratamentul convulsiilor. În funcţie de calea de expunere, trebuie luate în considerare măsuri specifice de decontaminare.

Cyanokit nu substituie oxigenoterapia şi nu trebuie să întârzie aplicarea măsurilor menţionate mai sus.

Deseori, prezenţa şi amploarea intoxicaţiei cu cianură nu se cunosc iniţial. Nu există un test rapid, disponibil pe scară largă, care să confirme prezenţa cianurii în sânge. Deciziile terapeutice trebuie luate pe baza anamnezei clinice şi/sau a semnelor şi simptomelor intoxicaţiei cu cianură.

Intoxicaţia cu cianură poate apărea prin expunerea la fumul provenit de la focul din spaţii închise, prin inhalare, ingestie sau expunere cutanată. Sursele de intoxicaţie cu cianură includ cianura de hidrogen şi sărurile acesteia, cianogeni, inclusiv plante cianogene, nitrili alifatici sau expunerea prelungită la nitroprusiatul de sodiu.

Semnele şi simptomele intoxicaţiei cu cianură

Semnele şi simptomele frecvente ale intoxicaţiei cu cianură includ: greaţă, vărsături, cefalee, tulburări mentale (de exemplu, confuzie, dezorientare), senzaţie de constricţie toracică, dispnee, tahipnee sau hiperpnee (în stadiile iniţiale), bradipnee sau apnee (în stadiile tardive), hipertensiune arterială (în stadiile iniţiale) sau hipotensiune arterială (în stadiile tardive), colaps cardiovascular, convulsii sau comă, midriază şi concentraţia plasmatică a lactatului > 8 mmol/l.

În cazul unor accidente colective, cum sunt atacurile teroriste sau un dezastru chimic, simptomele de panică incluzând tahipnee şi vărsături pot să simuleze semnele din stadiul iniţial al intoxicaţiei cu cianură. Prezenţa tulburărilor mentale (confuzie şi dezorientare) şi/sau midriaza indică o intoxicaţie cu cianură.

Inhalarea fumului

Nu este obligatoriu ca toate victimele care au inhalat fum să prezinte o intoxicaţie cu cianură, dar pot prezenta arsuri, traumatisme şi pot să fi fost expuse la alte substanţe toxice, care agravează tabloul clinic. Înainte de a se administra Cyanokit, se recomandă să se verifice dacă persoanele afectate prezintă următoarele:

expunere la fum într-un spaţiu închis

funingine prezentă la nivelul gurii, nasului şi/sau oro-faringelui

tulburări mentale

În acest caz, hipotensiunea arterială şi/sau concentraţia plasmatică de lactat ≥ 10 mmol/l (mai mare decât cea menţionată în paragraful referitor la semne şi simptome, datorită faptului că monoxidul de carbon contribuie la apariţia lactacidemiei) sugerează prezenţa unei intoxicaţii cu cianură. În prezenţa semnelor menţionate mai sus, tratamentul cu Cyanokit nu trebuie amânat până la obţinerea rezultatelor privind concentraţia plasmatică de lactat.

Reacţii de hipersensibilitate

În cazul în care există o hipersensibilitate cunoscută la hidroxocobalamină sau la vitamina B12, trebuie luat în considerare raportul beneficiu –risc înaintea administrării Cyanokit, deoarece pot apare reacţii de hipersensibilitate la pacienţii cărora li se administrează hidroxocobalamină (vezi pct. 4.8).

Creşterea tensiunii arteriale

La pacienţii cărora li se administrează hidroxocobalamină poate apare creşterea tranzitorie, în general asimptomatică, a tensiunii arteriale. Creşterea maximă a tensiunii arteriale s-a observat spre sfârşitul perfuziei (vezi pct. 4.8).

Efectele asupra testării prezenţei cianurii în sânge

Hidroxocobalamina determină scăderea concentraţiei sanguine de cianură. Cu toate că determinarea concentraţiei sanguine de cianură nu este obligatorie şi nu trebuie să ducă la amânarea tratamentului cu hidroxocobalamină, aceasta ar putea fi utilă pentru certitudinea intoxicaţiei cu cianură. Dacă se are în vedere determinarea concentraţiei sanguine de cianură, se recomandă recoltarea probei de sânge înaintea iniţierii tratamentului cu Cyanokit.

Interferenţa cu evaluarea arsurii

Datorită culorii sale roşu aprins, hidroxocobalamina poate determina coloraţia roşie a pielii şi în acest mod poate interfera cu evaluarea arsurii. Cu toate acestea, leziunile cutanate, edemul şi durerea sunt indicii care sugerează prezenţa arsurilor.

Interferenţa cu testele de laborator

Datorită culorii sale roşu aprins, hidroxocobalamina poate interfera cu determinarea parametrilor de laborator (de exemplu, parametrii de chimie clinică, hematologie, coagulare şi parametrii urinari). Testele in vitro indică faptul că amploarea şi durata interferenţei depind de numeroşi factori, cum sunt doza de hidroxocobalamină, analitul, concentraţia analitului, metodologia utilizată, analizorul, concentraţiile cobalaminelor–(III), inclusiv cianocobalamina şi, parţial, de intervalul de timp dintre recoltarea probei şi măsurare.

Pe baza studiilor in vitro şi a datelor farmacocinetice obţinute la voluntari sănătoşi a fost alcătuit următorul tabel care descrie interferenţa cu testele de laborator observată după administrarea unei doze de 5 g hidroxocobalamină. Este de aşteptat ca interferenţa consecutivă administrării unei doze de 10 g să dureze cel mult 24 ore în plus. Amploarea şi durata interferenţei la pacienţii intoxicaţi cu cianură pot să difere în funcţie de severitatea intoxicaţiei. Rezultatele pot varia considerabil de la un analizor la altul; în consecinţă, se recomandă atenţie în raportarea şi interpretarea rezultatelor de laborator.

Interferenţele hidroxocobalaminei cu testele de laborator, observate in vitro

 

Parametru de laborator

Nu s-au observat interferenţe

Crescut în mod artificial*

Scăzut în mod artificial*

Nu poate fi prezis***

Durata interferenţei după o doză de 5 g

Chimie clinică

Calciu

Sodiu

Potasiu

Clorură

Uree

Gamma glutamil transferază (GGT)

Creatinină

Bilirubina totală şi conjugată**

Trigliceride

Colesterol

Proteine totale

Glucoză

Albumină

Fosfatază alcalină

Alanin-aminotransferază (ALT)

Amilază

Fosfat

Acid uric

Aspartat-aminotransferază (AST)

Creatin kinază (CK)

Izoenzima MB a creatinkinazei (CKMB)

Lactat-dehidrogenază (LDH)

24 ore, cu excepţia bilirubinei (până la 4 zile)

Hematologie

Eritrocite

Hematocrit

Volumul eritrocitar mediu (VEM)

Leucocite

Limfocite

Monocite

Eozinofile

Neutrofile

Trombocite

Hemoglobina (Hb)

Hemoglobina eritrocitară medie (HEM)

Concentraţia hemoglobinei eritrocitare medii (CHEM)

 

 

12-16 ore

Coagulare

 

 

 

Timpul de tromboplastină parţial activată (aPTT)

Timpul de protrombină (TP), timpul Quick sau INR

24 ore

 

* interferenţă ≥ 10% observată la cel puţin un analizor

** Scăzut în mod artificial prin utilizarea metodei diazo

*** Rezultate inconsistente

Analizori utilizaţi: ACL Futura (Instrumentation Laboratory), Axsym/Architect (Abbott), BM Coasys 110 (Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer), Cobas Integra 700, 400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA® Compact, Vitros 950 (Ortho Diagnostics)

Hidroxocobalamina poate interfera cu toţi parametrii colorimetrici urinari. Efectele asupra acestor teste durează în general 48 ore după administrarea dozei de 5 g, dar pot să persiste pentru perioade mai mari de timp. Pe durata prezenţei cromaturiei se impune atenţie în interpretarea testelor colorimetrice urinare.

Interferenţa cu hemodializa

Din cauza culorii sale roşu aprins, hidroxocobalamina poate provoca oprirea aparatelor de hemodializă, ca urmare a detectării eronate a unei „scurgeri de sânge”. Acest aspect trebuie luat în considerare înaintea iniţierii hemodializei la pacienţii trataţi cu hidroxocobalamină.

Utilizarea în asociere cu alte antidoturi pentru cianură

Nu s-a stabilit siguranţa administrării altor antidoturi pentru cianură concomitent cu Cyanokit (vezi pct. 6.2). Dacă se ia decizia administrării altui antidot pentru cianură în asociere cu Cyanokit, aceste medicamente nu trebuie administrate concomitent, pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă (vezi pct. 6.2).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Studiile la animale au demonstrat efecte teratogene în urma expunerii zilnice în timpul organogenezei (vezi pct. 5.3). Nu există date adecvate privind utilizarea hidroxocobalaminei la gravide şi riscul potenţial la om nu este cunoscut.

Cu toate acestea, având în vedere

- faptul că nu trebuie administrate mai mult de două injecţii cu hidroxocobalamină,

- faptul că afecţiunea poate pune viaţa în pericol,

- lipsa tratamentelor alternative,

hidroxocobalamina poate fi administrată gravidelor.

În cazul în care sarcina este cunoscută la momentul tratamentului cu Cyanokit sau în cazul în care sarcina este diagnosticată după tratamentul cu Cyanokit, se solicită profesioniştilor din domeniul sănătăţii să raporteze imediat expunerea în timpul sarcinii la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi să monitorizeze cu atenţie sarcina şi evoluţia acesteia.

Alăptarea

Deoarece hidroxocobalamina va fi administrată în situaţii care pot pune viaţa în pericol, alăptarea nu constituie o contraindicaţie pentru utilizarea acesteia. În absenţa datelor privind sugarii alăptaţi, se recomandă întreruperea alăptării după administrarea de Cyanokit.

Fertilitatea

Nu s-au efectuat studii privind fertilitatea (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice, s-a administrat hidroxocobalamină unui număr de 347 de subiecţi. Dintre aceşti 347 de subiecţi, la 245 de pacienţi a existat suspiciunea de expunere la cianură în momentul administrării hidroxocobalaminei. Ceilalţi 102 subiecţi erau voluntari sănătoşi care nu fuseseră expuşi la cianură în momentul administrării hidroxocobalaminei.

Majoritatea pacienţilor vor prezenta o colorare roşie a pielii şi mucoaselor, care se poate menţine până la 15 zile după administrarea Cyanokit. Timp de trei zile după administrare, toţi pacienţii vor prezenta o colorare destul de pronunţată a urinii, în roşu-închis. Colorarea urinii se poate menţine timp de până la 35 zile după administrarea Cyanokit.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate în asociere cu utilizarea Cyanokit. Cu toate acestea, dincauza datelor disponibile limitate, nu se pot facea estimări privind frecvenţa.

1.      Tulburări hematologice şi limfatice

2.      Scădere a procentului de limfocite.

3.      Tulburări ale sistemului imunitar

4.      Reacţii alergice, incluzând angioedem, erupţie cutanată, urticarie şi prurit.

5.      Tulburări psihice

6.      Agitaţie.

7.      Tulburări ale sistemului nervos

8.      Tulburări de memorie; ameţeli.

9.      Tulburări oculare

10.  Edem, iritaţie, congestie.

11.  Tulburări cardiace

12.  Extrasistole ventriculare. La pacienţii intoxicaţi cu cianură s-a observat creşterea frecvenţei cardiace.

13.  Tulburări vasculare

14.  Creştere tranzitorie a tensiunii arteriale care, de regulă, dispare în câteva ore; bufeuri. La pacienţii intoxicaţi cu cianură s-a observat o scădere a tensiunii arteriale.

15.  Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

16.  Exsudat pleural, dispnee, senzaţie de constricţie la nivelul gâtului, senzaţia de uscăciune la nivelul gâtului, disconfort toracic.

17.  Tulburări gastro-intestinale

18.  Disconfort abdominal, dispepsie, diaree, vărsături, greaţă, disfagie.

19.  Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

20.  Colorarea reversibilă în roşu a pielii şi mucoaselor (vezi mai sus). Erupţii cutanate pustulare care se pot menţine timp de câteva săptămâni, afectând, în principal, faţa şi gâtul.

21.  Tulburări renale şi ale căilor urinare

22.  Cromaturie (vezi mai sus).

23.  Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

24.  Cefalee; reacţie la nivelul locului de injectare; edeme periferice.

25.  Investigaţii diagnostice

Cyanokit poate produce modificarea culorii plasmei în roşu; la rândul ei, aceasta poate determina creşterea sau scăderea artificială a concentraţiilor plasmatice ale anumitor parametrii de laborator (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Datele limitate despre copiii şi adolescenţii (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani) trataţi cu hidroxocobalamină nu au arătat nicio diferenţă între şi aceştia adulţi cu privire la profilul de siguranţă al hidroxocobalaminei.

4.9 Supradozaj

S-au administrat doze de până la 15 g fără a se raporta reacţii adverse legate în mod specific de doză. În caz de supradozaj, tratamentul trebuie orientat spre controlul simptomelor. În asemenea circumstanţe, hemodializa poate fi eficace, dar este indicată numai în cazul unei toxicităţi grave

produse de hidroxocobalamină. Cu toate acestea, din cauza culorii sale roşu aprins, hidroxocobalamina poate interfera cu funcţionalitatea aparatelor de hemodializă (vezi pct. 4.4).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: preparate antidot, codul ATC: V03AB33.

Mecanism de acţiune

Acţiunea hidroxocobalaminei în tratamentul intoxicaţiilor cu cianură se bazează pe capacitatea acesteia de a forma legături puternice cu ionii de cianură. Fiecare moleculă de hidroxocobalamină poate lega un ion de cianură prin substituirea ligandului hidroxo, legat de ionul de cobalt trivalent, formând cianocobalamina. Cianocobalamina este un compus stabil, netoxic, care se excretă prin urină.

Eficacitate

Din consideraţii etice, nu s-au efectuat studii controlate privind eficacitatea la om.

• Farmacologie animală

Eficacitatea hidroxocobalaminei a fost examinată într-un studiu controlat, la câini adulţi intoxicaţi cu cianură. Câinii au fost intoxicaţi prin administrarea intravenoasă a unei doze letale de cianură de potasiu. Ulterior, câinilor li s-au administrat intravenos 9 mg/ml clorură de sodiu sau 75 mg hidroxocobalamină/kg, respectiv 150 mg hidroxocobalamină/kg timp de 7,5 minute. Dozele de 75 mg/kg şi de 150 mg/kg sunt echivalente cu aproximativ 5 g, respectiv 10 g hidroxocobalamină la om, nu numai pe baza greutăţii corporale, dar şi pe baza Cmax a hidroxocobalaminei [cobalamina-(III) totală, vezi pct 5.2].

Supravieţuirea câinilor în a 4-a oră şi în ziua a 14-a a fost semnificativ mai mare în grupurile cărora li s-a administrat hidroxocobalamină în doze de 75 mg/kg şi 150 mg/kg, comparativ cu câinii cărora li s-a administrat numai clorură de sodiu 9 mg/ml:

Supravieţuirea câinilor intoxicaţi cu cianură

 

Parametru

Tratament

 

Clorură de sodiu

9 mg/ml

(N=17)

Hidroxocobalamină

 

 

75 mg/kg

(N=19)

150 mg/kg

(N=18)

Supravieţuirea în ora a 4-a, N (%)

7 (41)

18 (95)*

18 (100)*

Supravieţuirea în ziua a 14-a, N (%)

3 (18)

15 (79)*

18 (100)*

 

* p< 0,025

Examenul histopatologic a evidenţiat leziuni cerebrale care au confirmat hipoxia indusă de cianură. Incidenţa leziunilor cerebrale a fost semnificativ mai scăzută la câinii cărora li s-au administrat 150 mg hidroxocobalamină/kg, decât la câinii cărora li s-au administrat 75 mg hidroxocobalamină/kg sau 9 mg/ml clorură de sodiu.

Restabilirea rapidă şi completă a parametrilor hemodinamici şi, în consecinţă, a gazelor sanguine, pH-ului şi lactatului după intoxicaţia cu cianură a contribuit, probabil, la evoluţia mai bună în cazul animalelor cărora li s-a administrat hidroxocobalamină. Hidroxocobalamina a determinat scăderea concentraţiilor sanguine de cianură de la aproximativ 120 nmol/ml la 30-40 nmol/ml la sfârşitul perfuziei, comparativ cu 70 nmol/ml în cazul câinilor cărora li s-a administrat numai clorură de sodiu 9 mg/ml.

• Pacienţi intoxicaţi cu cianură

În studiile clinice privind eficacitatea hidroxocobalaminei ca antidot a fost inclus un număr total de 245 de pacienţi cu intoxicaţie cu cianură, suspectată sau cunoscută. La cei 213 pacienţi la care evoluţia a fost cunoscută, supravieţuirea a fost de 58%. Dintre cei 89 de pacienţi care au decedat, 63 au prezentat iniţial stop cardiac, ceea ce sugerează faptul că mulţi dintre aceşti pacienţi au suferit aproape sigur, leziuni cerebrale ireversibile înaintea administrării hidroxocobalaminei. Din cei 144 de pacienţi care nu au prezentat stop cardiac şi a căror evoluţie a fost cunoscută, au supravieţuit 118 (82%). În plus, din cei 34 de pacienţi la care s-au identificat concentraţii de cianură deasupra pragului letal (≥ 100 µmol/l), 21 (62%) au supravieţuit după tratamentul cu hidroxocobalamină.

Administrarea hidroxocobalaminei a fost, în general, asociată cu normalizarea tensiunii arteriale (tensiunea arterială sistolică > 90 mmHg) la 17 din cei 21 de pacienţi (81%) care au prezentat tensiune arterială scăzută (tensiunea arterială sistolică > 0 şi ≤ 90 mmHg) după expunerea la cianură. Când a fost posibilă evaluarea neurologică în timp (la 96 din cei 171 de pacienţi care au prezentat simptome neurologice înaintea administrării hidroxocobalaminei), 51 de pacienţi (53%) cărora li s-a administrat hidroxocobalamină au prezentat ameliorări sau vindecare completă.

• Vârstnici

În studiile clinice efectuate s-a administrat hidroxocobalamină la aproximativ 50 victime cunoscute sau suspectate de intoxicaţie cu cianură, cu vârste de cel puţin 65 ani. În general, eficacitatea hidroxocobalaminei la aceşti pacienţi a fost similară celei la pacienţii mai tineri.

• Copii şi adolescenţi

Documentaţia cu privire la eficacitatea la copii şi adolescenţi este disponibilă în cazul a 54 de copii şi adolescenţi. Vârsta medie a copiilor şi adolescenţilor a fost de aproximativ şase ani şi doza medie de hidroxocobalamină a fost de aproximativ 120 mg/kg. Rata de supravieţuire de 41% a depins foarte mult de starea clinică. Dintre cei 20 de copii şi adolescenţi care nu au prezentat iniţial stop cardiac, 18 (90%) au supravieţuit; 4 dintre aceştia cu sechele. În general, eficacitatea hidroxocobalaminei la copii şi adolescenţi a fost similară celei la adulţi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

În urma administrării intravenoase a Cyanokit, are loc o legare semnificativă de proteinele plasmatice şi compuşi fiziologici cu greutate moleculară mică, care formează diverse complexe de cobalamină-(III), prin înlocuirea ligandului hidroxo. Cobalaminele-(III) cu greutate moleculară mică formate, inclusiv hidroxocobalamina, sunt denumite cobalamine-(III) libere; termenul utilizat pentru suma cobalaminelor libere şi a celor legate de proteine este cobalamina-(III) totală. Pentru evidenţierea expunerii la suma tuturor derivaţilor, s-a investigat farmacocinetica cobalaminei-(III) în locul hidroxocobalaminei, ceea ce a necesitat unitatea de concentraţie µg eq/ml (adică entitatea cobalamină-(III), fără ligandul specific).

S-a studiat farmacocinetica proporţională cu doza, prin administrarea Cyanokit în doze unice intravenoase de 2,5 până la 10 g, la voluntari sănătoşi. În urma administrării unei doze de 5 g Cyanokit (doza iniţială recomandată), s-au determinat valori medii ale Cmax ale cobalaminei-(III) libere şi totale de 113, respectiv 579 µg eq/ml. În mod similar, în urma administrării unei doze de 10 g Cyanokit, s-au determinat valori medii ale Cmax ale cobalaminei-(III) libere şi totale de 197, respectiv 995 µg eq/ml. La doza de 5, respectiv 10 g, valoarea medie a timpului de înjumătăţire plasmatică predominant al cobalaminei-(III) libere şi totale a fost de aproximativ 26 până la 31 ore.

Cantitatea medie totală de cobalamină-(III) eliminată în urină în timpul perioadei de colectare de 72 ore a fost de aproximativ 60% pentru doza de 5 g şi de aproximativ 50% pentru doza de 10 g Cyanokit. În general, excreţia urinară totală calculată a fost de cel puţin 60 până la 70% din doza administrată. Cea mai mare parte a excreţiei urinare a avut loc în timpul primelor 24 ore, dar culoarea roşie a urinii a fost observată timp de până la 35 zile după perfuzia intravenoasă.

După normalizarea în funcţie de greutatea corporală, nu s-au observat diferenţe semnificative în privinţa parametrilor farmacocinetici plasmatici şi urinari ai cobalaminei-(III) libere şi totale, la subiecţii de sex masculin şi feminin cărora li s-a administrat Cyanokit în doze de 5 g sau 10 g.

La pacienţii intoxicaţi cu cianură, se presupune că hidroxocobalamina leagă cianura pentru a forma cianocobalamina, care se excretă în urină. Farmacocinetica cobalaminei-(III) totale la acest grup de pacienţi poate fi influenţată de încărcarea cu cianură a organismului, deoarece la voluntarii sănătoşi s-a raportat că cianocobalamina prezintă un timp de înjumătăţire plasmatică de 2-3 ori mai mic decât cobalamina-(III) totală.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La iepurii anesteziaţi, hidroxocobalamina a determinat efecte hemodinamice (tensiunea arterială medie şi rezistenţă periferică totală crescute, debit cardiac scăzut) legate de proprietatea sa de a lega oxidul nitric.

Nu a fost evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind toxicitatea după doze unice şi repetate şi genotoxicitatea. S-a evidenţiat faptul că ficatul şi rinichiul sunt principalele organe ţintă. Cu toate acestea, rezultatele obţinute au fost observate numai la valori de expunere considerate mai mari decât expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă limitată pentru uzul clinic. În particular, la câini s-a observat fibroza hepatică după administrarea hidroxocobalaminei în doză de 300 mg/kg, timp de 4 săptămâni. Este puţin probabil ca acest fapt să fie relevant pentru om, deoarece nu a fost raportat în studiile pe termen scurt efectuate cu hidroxocobalamină.

Toxicitatea asupra dezvoltării fetale, inclusiv teratogenitatea, a fost observată la şobolani şi iepuri la doze de 150 mg/kg sau mai mult, administrate zilnic în timpul organogenezei. Doza de 150 mg/kg corespunde aproximativ dozei maxime recomandate la om.

Nu există date disponibile cu privire la fertilitatea masculină şi feminină şi nici în privinţa dezvoltării peri- sau postnatale. Nu s-a evaluat potenţialul carcinogen al hidroxocobalaminei.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

S-a observat incompatibilitate fizică (formare de particule) în cazul amestecării soluţiei reconstituite de hidroxocobalamină cu următoarele medicamente: diazepam, dobutamină, dopamină, fentanil, nitroglicerină, pentobarbital, fenitoină sodică, propofol şi tiopental.

S-a observat incompatibilitate chimică în cazul amestecării soluţiei reconstituite de hidroxocobalamină cu următoarele medicamente: epinefrină, hidroclorură de lidocaină, adenozină, atropină, midazolam, ketamină, clorură de succinilcolină, clorhidrat de amiodaronă, bicarbonat de sodiu, tiosulfat de sodiu, nitrit de sodiu şi s-a raportat incompatibilitate chimică cu acidul ascorbic.

În consecinţă, acestea şi alte medicamente nu trebuie administrate concomitent, pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă cu hidroxocobalamina.

Nu se recomandă administrarea concomitentă a hidroxocobalaminei şi produselor de sânge (sânge total, masă eritrocitară, concentrat de trombocite şi plasmă proaspătă congelată) pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

În scopul utilizării în ambulatoriu, Cyanokit poate fi expus, pentru perioade scurte de timp, la variaţiile de temperatură ale transportului obişnuit (15 zile de expunere la temperaturi care variază între 5°C şi 40°C), ale transportului în deşert (4 zile de expunere la temperaturi care variază între 5°C şi 60°C) şi ale ciclurilor de congelare/decongelare (15 zile de expunere la temperaturi care variază între -20°C şi 40°C). Dacă se depăşesc aceste condiţii temporare, medicamentul trebuie eliminat.

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a soluţiei reconstituite cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), a fost demonstrată pentru o perioadă de 6 ore, la o temperatură cuprinsă între 2°C şi 40°C.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul de păstrare în timpul utilizării şi condiţiile dinaintea utilizării reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 6 ore la 2°C - 8°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă incoloră de tip I a 250 ml, închis cu dop din cauciuc brombutilic şi capac fără filet, din aluminiu, cu capac din plastic.

Fiecare ambalaj conţine un flacon din sticlă ambalat într-o cutie, un dispozitiv steril de transfer, un set steril pentru perfuzie intravenoasă şi un cateter steril scurt pentru administrare la copii.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale pentru eliminare.

Fiecare flacon trebuie reconstituit cu 200 ml solvent, prin utilizarea dispozitivului steril de transfer furnizat. Solventul recomandat este soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Numai în cazul în care soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) nu este disponibilă, se pot utiliza şi soluţia Ringer lactat sau soluţia perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Flaconul cu Cyanokit trebuie răsturnat sau rotit timp de cel puţin 1 minut, pentru a amesteca soluţia. Nu trebuie agitat deoarece prin agitarea flaconului se formează o spumă şi în acest mod verificarea reconstituirii soluţiei poate fi dificilă. Deoarece soluţia reconstituită are o culoare roşu-închis, unele particule insolubile nu pot fi vizibile. Trebuie utilizat setul de perfuzie intravenoasă furnizat, deoarece acesta include un filtru corespunzător şi trebuie umplut cu soluţia reconstituită.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/420/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

23/11/2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Merck Santé S.A.S.

Centre de Production de Semoy

2, rue du Pressoir Vert

F-54400 Semoy

Franţa

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, inclus în modulul 1.8.1 al autorizatiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înainte de şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 8.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

• Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

• În decurs de 60 zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului

• La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS)

Ca urmare a adăugării unei concentraţii suplimentare (Cyanokit 5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă), deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va depune RPAS-uri la intervale de şase luni, timp de doi ani, apoi anual, timp de doi ani, iar după aceea la intervale de trei ani.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE EXTERIOARĂ

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cyanokit 2,5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Hidroxocobalamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine hidroxocobalamină 2,5 g. După reconstituire cu 100 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipient: acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Două flacoane

Două dispozitive de transfer.

Un set pentru perfuzie intravenoasă.

Un cateter scurt pentru administrare la copii.

Această trusă nu conţine solvent.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se citi prospectul pentru condiţiile de păstrare în cazul utilizării în ambulatoriu.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/420/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cyanokit 2,5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Hidroxocobalamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine hidroxocobalamină 2,5 g. După reconstituire cu 100 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipient: acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Un flacon.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/420/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

FLACON

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cyanokit 2,5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Hidroxocobalamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine hidroxocobalamină 2,5 g. După reconstituire cu 100 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipient: acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă conţinând hidroxocobalamină 2,5 g.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/420/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

ETICHETĂ ADEZIVĂ INFORMATIVĂ PENTRU MEDICI SAU PROFESIONIŞTI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

“A se ataşa fişei medicale a pacientului:

Acestui pacient i s-a administrat Cyanokit.

Cyanokit poate interfera cu evaluarea arsurii (prin colorarea roşie a pielii) şi cu testele de laborator şi poate provoca oprirea aparatelor de hemodializă (vezi RCP-ul)”.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE EXTERIOARĂ

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cyanokit 5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Hidroxocobalamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Flaconul conţine hidroxocobalamină 5 g. După reconstituire cu 200 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipient: acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Un flacon

Un dispozitiv de transfer.

Un set pentru perfuzie intravenoasă.

Un cateter scurt pentru administrare la copii.

Această trusă nu conţine solvent.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se citi prospectul pentru condiţiile de păstrare în cazul utilizării în ambulatoriu.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/420/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cyanokit 5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Hidroxocobalamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Flaconul conţine hidroxocobalamină 5 g. După reconstituire cu 200 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipient: acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Un flacon.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/420/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

FLACON

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cyanokit 5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Hidroxocobalamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Flaconul conţine hidroxocobalamină 5 g. După reconstituire cu 200 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipient: acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă conţinând hidroxocobalamină 5 g.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/420/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

ETICHETĂ ADEZIVĂ INFORMATIVĂ PENTRU MEDICI SAU PROFESIONIŞTI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

“A se ataşa fişei medicale a pacientului:

Acestui pacient i s-a administrat Cyanokit.

Cyanokit poate interfera cu evaluarea arsurii (prin colorarea roşie a pielii) şi cu testele de laborator şi poate provoca oprirea aparatelor de hemodializă (vezi RCP-ul)”.

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Cyanokit 2,5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

hidroxocobalamină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte să utilizaţi acest medicament.

• Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

• Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Cyanokit şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să se utilizeze Cyanokit

3. Cum se utilizează Cyanokit

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Cyanokit

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE CYANOKIT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cyanokit este un antidot pentru tratamentul intoxicaţiei cu cianură, cunoscute sau suspectate, la toate grupele de vârstă.

Cyanokit trebuie administrat în asociere cu măsuri adecvate de decontaminare şi de susţinere a funcţiilor vitale.

Cianura este o substanţă chimică extrem de toxică. Intoxicaţia cu cianură poate fi determinată de expunerea la fumul provenit din coşurile de fum de uz casnic sau industrial, în urma respirării sau ingestiei de cianură sau contactului cu cianură la nivelul pielii.

2. ÎNAINTE SĂ SE UTILIZEZE CYANOKIT

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Cyanokit

Spuneţi medicului dumneavoastră sau altui profesionist din domeniul sănătăţii

dacă sunteţi alergic la hidroxocobalamină sau la vitamina B12. Ei vor lua în considerare acest aspect înainte de a administra Cyanokit.

dacă vi s-a administrat Cyanokit, în cazul în care este necesar să vi se efectueze analize de sânge sau de urină. Cyanokit poate modifica rezultatele acestor teste.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

La sfârşitul acestui prospect pot fi găsite informaţii detaliate, pentru medicul dumneavoastră sau un alt profesionist din domeniul sănătăţii, cu privire la administrarea Cyanokit împreună cu alte medicamente (vezi „Instrucţiuni de manipulare”).

Sarcina şi alăptarea

Acest medicament este indicat pentru tratamentul de urgenţă şi poate fi administrat în timpul sarcinii şi alăptării.

Spuneţi medicului dumneavoastră, cât mai curând posibil, dacă eraţi gravidă sau credeţi că este posibil să fi fost gravidă în timpul tratamentului cu Cyanokit.

Medicul dumneavoastră va recomanda să opriţi alăptarea după tratamentul cu Cyanokit.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se cunoaşte dacă Cyanokit influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ CYANOKIT

Medicul dumneavoastră sau un profesionist din domeniul sănătăţii vă va administra Cyanokit prin perfuzare într-o venă. Este posibil să vi se administreze una sau două perfuzii.

Prima perfuzie de Cyanokit vi se va administra în decurs de 15 minute. Dacă veţi avea nevoie de a doua perfuzie, aceasta vi se va administra pe o perioadă cuprinsă între 15 minute şi 2 ore, în funcţie de cât de gravă este intoxicaţia.

La sfârşitul acestui prospect pot fi găsite informaţii detaliate, pentru medicul dumneavoastră sau pentru un alt profesionist din domeniul sănătăţii, cu privire la modul de preparare a perfuziei de Cyanokit şi la metoda de calcul a dozei necesare (vezi „Instrucţiuni de manipulare”).

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Cyanokit poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Sunt posibile următoarele reacţii adverse:

Cei mai mulţi dintre pacienţi vor prezenta o colorare reversibilă în roşu a pielii şi membranelor care căptuşesc cavităţile corpului (mucoase), care se poate menţine până la 15 zile după administrarea de Cyanokit. Timp de trei zile după administrare, toţi pacienţii vor prezenta o culoare roşu-închis a urinii, destul de pronunţată. Colorarea urinii se poate menţine până la 35 zile după administrarea de Cyanokit.

Alergie (hipersensibilitate)

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi următoarele simptome în timpul tratamentului sau după tratament:

umflături în jurul ochilor, buzelor, limbii, gâtului sau mâinilor

dificultăţi în respiraţie, răguşeală, dificultăţi de vorbire

înroşirea pielii, blânde (urticarie) sau mâncărime.

Asemenea reacţii adverse pot fi grave şi pot necesita atenţie imediată.

Probleme legate de inimă şi de tensiunea arterială

simptome cum sunt durere de cap sau ameţeli, deoarece ele se pot datora creşterii tensiunii arteriale. Această creştere a tensiunii arteriale apare, în special, la sfârşitul tratamentului şi, de regulă,se normalizează într-un interval de câteva ore

bătăi neregulate ale inimii

înroşire a feţei (hiperemie)

O scădere a tensiunii arteriale şi bătăi mai rapide ale inimii au fost, de asemenea, observate la pacienţii intoxicaţi cu cianură.

Probleme în respiraţie şi la nivelul pieptului

lichid la nivelul toracelui (revărsat pleural)

dificultăţi în respiraţie

senzaţie de apăsare la nivelul gâtului

senzaţie de uscăciune a gâtului

disconfort la nivelul pieptului.

Tulburări gastrointestinale (digestive)

disconfort la nivelul stomacului

indigestie

diaree

senzaţie de rău (greaţă)

• stare de rău (vărsături)

dificultăţi la înghiţire.

Probleme la nivelul ochilor

umflare (edem), iritaţie, înroşire.

Reacţii la nivelul pielii

leziuni asemănătoare unor vezicule la nivelul pielii (erupţii pustuloase). Acestea se pot menţine timp de câteva săptămâni, afectând, în principal, faţa şi gâtul.

inflamaţie la nivelul zonei corpului unde s-a administrat perfuzia.

Alte reacţii adverse

agitaţie

probleme de memorie

ameţeli

durere de cap

umflare a gleznelor

modificări ale rezultatelor unor teste de sânge în cazul unui anumit tip de globule albe ale sângelui (limfocite)

modificarea culorii plasmei, care poate produce creşterea sau scăderea artificială a concentraţiilor plasmatice ale anumitor parametri de laborator.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CYANOKIT

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Cyanokit după data de expirare înscrisă pe cutii şi flacon, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

În scopul utilizării în ambulatoriu, Cyanokit poate fi expus, pentru durate scurte de timp, la variaţiile de temperatură ale

• transportului obişnuit (15 zile de expunere la temperaturi care variază între 5°C şi 40°C)

• transportului în deşert (4 zile de expunere la temperaturi care variază între 5°C şi 60°C) şi

ciclurilor de congelare/decongelare (15 zile de expunere la temperaturi care variază între -20°C şi 40°C)

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi „Instrucţiuni de manipulare” la sfârşitul acestui prospect.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Cyanokit

• Substanţa activă este hidroxocobalamină. Fiecare flacon conţine hidroxocobalamină 2,5 g. După reconstituirea cu 100 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

• Celălalt component este acidul clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

Cum arată Cyanokit şi conţinutul ambalajului

Cyanokit pulbere pentru soluţie perfuzabilă este o pulbere cristalină de culoare roşu-închis, disponibilă într-un flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc brombutilic şi un capac fără filet, din aluminiu, cu capac din plastic.

Fiecare ambalaj conţine două flacoane din sticlă (fiecare flacon din sticlă este ambalat într-o cutie), două dispozitive sterile de transfer, un set steril pentru perfuzie intravenoasă şi un cateter steril scurt pentru administrarea la copii.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

Fabricantul

Merck Santé s.a.s. / SEMOY

2, rue du Pressoir Vert

45400 Semoy

Franţa

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Instrucţiuni de manipulare

Tratamentul intoxicaţiei cu cianură trebuie să includă asigurarea imediată a permeabilităţii căilor respiratorii, oxigenarea şi hidratarea adecvate, măsuri de susţinere cardiovasculară şi tratamentul convulsiilor. În funcţie de calea de expunere, trebuie luate în considerare măsuri specifice de decontaminare.

Cyanokit nu substituie oxigenoterapia şi nu trebuie să întârzie aplicarea măsurilor menţionate mai sus.

Deseori, prezenţa şi amploarea intoxicaţiei cu cianură nu se cunosc iniţial. Nu există un test rapid, disponibil pe scară largă, care să confirme prezenţa cianurii în sânge. Cu toate acestea, dacă se are în vedere determinarea concentraţiei sanguine de cianură, se recomandă recoltarea probei de sânge înaintea iniţierii tratamentului cu Cyanokit. Deciziile terapeutice trebuie luate pe baza anamnezei clinice şi/sau a semnelor şi simptomelor intoxicaţiei cu cianură. Dacă există o suspiciune clinică de intoxicaţie cu cianură, se recomandă administrarea fără întârziere a Cyanokit.

Prepararea Cyanokit

Fiecare flacon trebuie reconstituit cu 100 ml solvent, prin utilizarea dispozitivului steril de transfer furnizat. Solventul recomandat este soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Numai în cazul în care soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) nu este disponibilă, se pot utiliza şi soluţia Ringer lactat sau soluţia perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Flaconul cu Cyanokit trebuie răsturnat sau rotit timp de cel puţin 30 secunde, pentru a amesteca soluţia. Nu trebuie agitat deoarece prin agitarea flaconului se formează o spumă şi în acest mod verificarea reconstituirii soluţiei poate fi dificilă. Deoarece soluţia reconstituită are o culoare roşu-închis, unele particule insolubile nu pot fi vizibile. Trebuie utilizat setul de perfuzie intravenoasă furnizat, deoarece acesta include un filtru corespunzător şi trebuie umplut cu soluţia reconstituită. Dacă este necesar, repetaţi procedeul cu al doilea flacon.

Doze

Doza iniţială

Adulţi: doza iniţială de Cyanokit este de 5 g (2 x 100 ml).

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza iniţială de Cyanokit este de 70 mg/kg, fără a depăşi 5 g.

Greutatea corporală

în kg

5

10

20

30

40

50

60

Doza iniţială

în g

în ml

0,35

14

0,70

28

1,40

56

2,10

84

2,80

112

3,50

140

4,20

168

Doza ulterioară

În funcţie de severitatea intoxicaţiei şi de răspunsul clinic, se poate administra a doua doză.

Adulţi: doza ulterioară de Cyanokit este de 5 g (2 x 100 ml).

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza ulterioară de Cyanokit este de 70 mg/kg, fără a depăşi 5 g.

Doza maximă

Adulţi: doza totală maximă recomandată este de 10 g.

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza totală maximă recomandată este de 140 mg/kg, fără a depăşi 10 g.

Insuficienţa renală şi hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la aceşti pacienţi.

Mod de administrare

Doza iniţială de Cyanokit se administrează în perfuzie intravenoasă în decursul a 15 minute.

Durata perfuziei intravenoase pentru a doua doză variază de la 15 minute (pentru pacienţi cu evoluţie clinică extrem de instabilă) până la 2 ore, în funcţie de starea clinică a pacientului.

Administrarea concomitentă de Cyanokit şi alte medicamente

Cyanokit nu trebuie amestecat cu solvenţi, cu excepţia soluţiei perfuzabile de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), soluţiei Ringer lactat sau soluţiei perfuzabile de glucoză 50 mg/ml (5%).

Deoarece s-au observat incompatibilităţi fizice şi chimice cu numeroase medicamente, utilizate frecvent în timpul eforturilor de resuscitare, acestea şi alte medicamente nu trebuie administrate concomitent, pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă cu hidroxocobalamina.

Dacă se administrează concomitent produse de sânge (sânge total, masă eritrocitară, concentrat de trombocite şi plasmă proaspătă congelată) şi hidroxocobalamină, se recomandă utilizarea unor linii diferite de perfuzie intravenoasă (preferabil pe extremităţile controlaterale).

Asocierea cu un alt antidot pentru cianură: s-a observat incompatibilitate chimică în cazul asocierii cu tiosulfat de sodiu şi nitrit de sodiu. Dacă se ia decizia administrării altui antidot pentru cianură în asociere cu Cyanokit, aceste medicamente nu trebuie administrate concomitent pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă.

Stabilitatea în timpul utilizării a soluţiei reconstituite

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării soluţiei reconstituite cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) a fost demonstrată pentru o perioadă de 6 ore, la o temperatură cuprinsă între 2°C şi 40°C.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul de păstrare în timpul utilizării şi condiţiile dinaintea utilizării reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să depăşească 6 ore la 2°C - 8°C.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Cyanokit 5 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă

hidroxocobalamină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte să utilizaţi acest medicament.

• Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

• Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Cyanokit şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să se utilizeze Cyanokit

3. Cum se utilizează Cyanokit

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Cyanokit

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE CYANOKIT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cyanokit este un antidot pentru tratamentul intoxicaţiei cu cianură, cunoscute sau suspectate, la toate grupele de vârstă.

Cyanokit trebuie administrat în asociere cu măsuri adecvate de decontaminare şi de susţinere a funcţiilor vitale.

Cianura este o substanţă chimică extrem de toxică. Intoxicaţia cu cianură poate fi determinată de expunerea la fumul provenit din coşurile de fum de uz casnic sau industrial, în urma respirării sau ingestiei de cianură sau contactului cu cianură la nivelul pielii.

2. ÎNAINTE SĂ SE UTILIZEZE CYANOKIT

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Cyanokit

Spuneţi medicului dumneavoastră sau altui profesionist din domeniul sănătăţii

dacă sunteţi alergic la hidroxocobalamină sau la vitamina B12. Ei vor lua în considerare acest aspect înainte de a administra Cyanokit.

dacă vi s-a administrat Cyanokit, în cazul în care este necesar să vi se efectueze analize de sânge sau de urină. Cyanokit poate modifica rezultatele acestor teste.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

La sfârşitul acestui prospect pot fi găsite informaţii detaliate, pentru medicul dumneavoastră sau un alt profesionist din domeniul sănătăţii, cu privire la administrarea Cyanokit împreună cu alte medicamente (vezi „Instrucţiuni de manipulare”).

Sarcina şi alăptarea

Acest medicament este indicat pentru tratamentul de urgenţă şi poate fi administrat în timpul sarcinii şi alăptării.

Spuneţi medicului dumneavoastră, cât mai curând posibil, dacă eraţi gravidă sau credeţi că este posibil să fi fost gravidă în timpul tratamentului cu Cyanokit.

Medicul dumneavoastră va recomanda să opriţi alăptarea după tratamentul cu Cyanokit.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se cunoaşte dacă Cyanokit influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ CYANOKIT

Medicul dumneavoastră sau un profesionist din domeniul sănătăţii vă va administra Cyanokit prin perfuzare într-o venă. Este posibil să vi se administreze una sau două perfuzii.

Prima perfuzie de Cyanokit vi se va administra în decurs de 15 minute. Dacă veţi avea nevoie de a doua perfuzie, aceasta vi se va administra pe o perioadă cuprinsă între 15 minute şi 2 ore, în funcţie de cât de gravă este intoxicaţia.

La sfârşitul acestui prospect pot fi găsite informaţii detaliate, pentru medicul dumneavoastră sau pentru un alt profesionist din domeniul sănătăţii, cu privire la modul de preparare a perfuziei de Cyanokit şi la metoda de calcul a dozei necesare (vezi „Instrucţiuni de manipulare”).

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Cyanokit poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Sunt posibile următoarele reacţii adverse:

Cei mai mulţi dintre pacienţi vor prezenta o colorare reversibilă în roşu a pielii şi membranelor care căptuşesc cavităţile corpului (mucoase), care se poate menţine până la 15 zile după administrarea de Cyanokit. Timp de trei zile după administrare, toţi pacienţii vor prezenta o culoare roşu-închis a urinii, destul de pronunţată. Colorarea urinii se poate menţine până la 35 zile după administrarea de Cyanokit.

Alergie (hipersensibilitate)

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi următoarele simptome în timpul tratamentului sau după tratament:

umflături în jurul ochilor, buzelor, limbii, gâtului sau mâinilor

dificultăţi în respiraţie, răguşeală, dificultăţi de vorbire

înroşirea pielii, blânde (urticarie) sau mâncărime.

Asemenea reacţii adverse pot fi grave şi pot necesita atenţie imediată.

Probleme legate de inimă şi de tensiunea arterială

simptome cum sunt durere de cap sau ameţeli, deoarece ele se pot datora creşterii tensiunii arteriale. Această creştere a tensiunii arteriale apare, în special, la sfârşitul tratamentului şi, de regulă,se normalizează într-un interval de câteva ore

bătăi neregulate ale inimii

înroşire a feţei (hiperemie)

O scădere a tensiunii arteriale şi bătăi mai rapide ale inimii au fost, de asemenea, observate la pacienţii intoxicaţi cu cianură.

Probleme în respiraţie şi la nivelul pieptului

lichid la nivelul toracelui (revărsat pleural)

dificultăţi în respiraţie

senzaţie de apăsare la nivelul gâtului

senzaţie de uscăciune a gâtului

disconfort la nivelul pieptului.

Tulburări gastro-intestinale (digestive)

disconfort la nivelul stomacului

indigestie

diaree

senzaţie de rău (greaţă)

• stare de rău (vărsături)

dificultăţi la înghiţire.

Probleme la nivelul ochilor

umflare (edem), iritaţie, înroşire.

Reacţii la nivelul pielii

leziuni asemănătoare unor vezicule la nivelul pielii (erupţii pustuloase). Acestea se pot menţine timp de câteva săptămâni, afectând, în principal, faţa şi gâtul.

inflamaţie la nivelul zonei corpului unde s-a administrat perfuzia.

Alte reacţii adverse

agitaţie

probleme de memorie

ameţeli

durere de cap

umflare a gleznelor

modificări ale rezultatelor unor teste de sânge în cazul unui anumit tip de globule albe ale sângelui (limfocite)

modificarea culorii plasmei, care poate produce creşterea sau scăderea artificială a concentraţiilor plasmatice ale anumitor parametri de laborator.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CYANOKIT

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Cyanokit după data de expirare înscrisă pe cutii şi flacon, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

În scopul utilizării în ambulatoriu, Cyanokit poate fi expus, pentru durate scurte de timp, la variaţiile de temperatură ale

• transportului obişnuit (15 zile de expunere la temperaturi care variază între 5°C şi 40°C)

• transportului în deşert (4 zile de expunere la temperaturi care variază între 5°C şi 60°C) şi

ciclurilor de congelare/decongelare (15 zile de expunere la temperaturi care variază între -20°C şi 40°C)

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi „Instrucţiuni de manipulare” la sfârşitul acestui prospect.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Cyanokit

• Substanţa activă este hidroxocobalamină. Flaconul conţine hidroxocobalamină 5 g. După reconstituirea cu 200 ml solvent, fiecare ml de soluţie reconstituită conţine hidroxocobalamină 25 mg.

• Celălalt component este acidul clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

Cum arată Cyanokit şi conţinutul ambalajului

Cyanokit pulbere pentru soluţie perfuzabilă este o pulbere cristalină de culoare roşu-închis, disponibilă într-un flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc brombutilic şi un capac fără filet, din aluminiu, cu capac din plastic.

Fiecare ambalaj conţine un flacon din sticlă ambalat într-o cutie, un dispozitiv steril de transfer, un set steril pentru perfuzie intravenoasă şi un cateter steril scurt pentru administrare la copii.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Franţa

Fabricantul

Merck Santé s.a.s. / SEMOY

2, rue du Pressoir Vert

45400 Semoy

Franţa

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Instrucţiuni de manipulare

Tratamentul intoxicaţiei cu cianură trebuie să includă asigurarea imediată a permeabilităţii căilor respiratorii, oxigenarea şi hidratarea adecvate, măsuri de susţinere cardiovasculară şi tratamentul convulsiilor. În funcţie de calea de expunere, trebuie luate în considerare măsuri specifice de decontaminare.

Cyanokit nu substituie oxigenoterapia şi nu trebuie să întârzie aplicarea măsurilor menţionate mai sus.

Deseori, prezenţa şi amploarea intoxicaţiei cu cianură nu se cunosc iniţial. Nu există un test rapid, disponibil pe scară largă, care să confirme prezenţa cianurii în sânge. Cu toate acestea, dacă se are în vedere determinarea concentraţiei sanguine de cianură, se recomandă recoltarea probei de sânge înaintea iniţierii tratamentului cu Cyanokit. Deciziile terapeutice trebuie luate pe baza anamnezei clinice şi/sau a semnelor şi simptomelor intoxicaţiei cu cianură. Dacă există o suspiciune clinică de intoxicaţie cu cianură, se recomandă administrarea fără întârziere a Cyanokit.

Prepararea Cyanokit

Flaconul trebuie reconstituit cu 200 ml solvent, prin utilizarea dispozitivului steril de transfer furnizat. Solventul recomandat este soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Numai în cazul în care soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) nu este disponibilă, se pot utiliza şi soluţia Ringer lactat sau soluţia perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Flaconul cu Cyanokit trebuie răsturnat sau rotit timp de cel puţin 1 minut, pentru a amesteca soluţia. Nu trebuie agitat deoarece prin agitarea flaconului se formează o spumă şi în acest mod verificarea reconstituirii soluţiei poate fi dificilă. Deoarece soluţia reconstituită are o culoare roşu-închis, unele particule insolubile nu pot fi vizibile. Trebuie utilizat setul de perfuzie intravenoasă furnizat, deoarece acesta include un filtru corespunzător şi trebuie umplut cu soluţia reconstituită.

Doze

Doza iniţială

Adulţi: doza iniţială de Cyanokit este de 5 g (200 ml, volumul total al soluţiei reconstituite).

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza iniţială de Cyanokit este de 70 mg/kg, fără a depăşi 5 g.

Greutatea corporală

în kg

5

10

20

30

40

50

60

Doza iniţială

în g

în ml

0,35

14

0,70

28

1,40

56

2,10

84

2,80

112

3,50

140

4,20

168

Doza ulterioară

În funcţie de severitatea intoxicaţiei şi de răspunsul clinic, se poate administra a doua doză.

Adulţi: doza ulterioară de Cyanokit este de 5 g (200 ml, volumul total al soluţiei reconstituite).

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza ulterioară de Cyanokit este de 70 mg/kg, fără a depăşi 5 g.

Doza maximă

Adulţi: doza totală maximă recomandată este de 10 g.

Copii şi adolescenţi: la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani), doza totală maximă recomandată este de 140 mg/kg, fără a depăşi 10 g.

Insuficienţa renală şi hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la aceşti pacienţi.

Mod de administrare

Doza iniţială de Cyanokit se administrează în perfuzie intravenoasă în decursul a 15 minute.

Durata perfuziei intravenoase pentru a doua doză variază de la 15 minute (pentru pacienţi cu evoluţie clinică extrem de instabilă) până la 2 ore, în funcţie de starea clinică a pacientului.

Administrarea concomitentă de Cyanokit şi alte medicamente

Cyanokit nu trebuie amestecat cu solvenţi, cu excepţia soluţiei perfuzabile de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), soluţiei Ringer lactat sau soluţiei perfuzabile de glucoză 50 mg/ml (5%).

Deoarece s-au observat incompatibilităţi fizice şi chimice cu numeroase medicamente, utilizate frecvent în timpul eforturilor de resuscitare, acestea şi alte medicamente nu trebuie administrate concomitent, pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă cu hidroxocobalamina.

Dacă se administrează concomitent produse de sânge (sânge total, masă eritrocitară, concentrat de trombocite şi plasmă proaspătă congelată) şi hidroxocobalamină, se recomandă utilizarea unor linii diferite de perfuzie intravenoasă (preferabil pe extremităţile controlaterale).

Asocierea cu un alt antidot pentru cianură: s-a observat incompatibilitate chimică în cazul asocierii cu tiosulfat de sodiu şi nitrit de sodiu. Dacă se ia decizia administrării altui antidot pentru cianură în asociere cu Cyanokit, aceste medicamente nu trebuie administrate concomitent pe aceeaşi linie de perfuzie intravenoasă.

Stabilitatea în timpul utilizării a soluţiei reconstituite

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării soluţiei reconstituite cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) a fost demonstrată pentru o perioadă de 6 ore, la o temperatură cuprinsă între 2°C şi 40°C.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul de păstrare în timpul utilizării şi condiţiile dinaintea utilizării reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să depăşească 6 ore la 2°C - 8°C.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.