CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

FABRAZYME 5 mg
 
Denumire FABRAZYME 5 mg
Descriere Fabrazyme este indicat ca tratament enzimatic de substituţie pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficienţă de α-galactozidază A).

Denumire comuna internationala AGALSIDASUM BETA
Actiune terapeutica ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM ENZIME
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 5mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC A16AB04
Firma - Tara producatoare GENZYME LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata GENZYME EUROPE BV - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre FABRAZYME 5 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> FABRAZYME 35 mg Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila, 35mg >> FABRAZYME 5 mg Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila, 5mg
Prospect si alte informatii despre FABRAZYME 5 mg, pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fabrazyme 5 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon de Fabrazyme conţine 5 mg agalsidază beta. După reconstituirea cu 1,1 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare flacon de Fabrazyme conţine agalsidază beta 5 mg/ml. Soluţia reconstituită trebuie diluată ulterior (vezi pct. 6.6).

Agalsidaza beta este o formă recombinantă a a-galactozidazei A umane şi este produsă printr-o tehnologia ADN-ului recombinant, utilizând o cultură de celule ovariene de hamster chinezesc (COH). Secvenţa de aminoacizi a formei recombinante, ca şi secvenţa de nucleotide care a codificat-o, sunt identice cu forma naturală a a-galactozidazei.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă Produs compact sau pulbere liofilizată de culoare albă sau aproape albă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Fabrazyme este indicat ca tratament enzimatic de substituţie pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficienţă de α-galactozidază A).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Fabrazyme trebuie supravegheat de un medic cu experienţă în tratarea pacienţilor cu boală Fabry sau cu alte boli metabolice ereditare.

Doze Doza recomandată de Fabrazyme este de 1 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni sub formă de perfuzie intravenoasă.

În studiile clinice efectuate până în prezent au fost utilizate scheme alternative de dozaj. În unul dintre aceste studii, după o doză iniţială de 1,0 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni timp de 6 luni, s-a constatat că o doză de 0,3 mg/kg o dată la 2 săptămâni poate menţine clearance-ul GL-3 în anumite tipuri de celule la unii pacienţi; cu toate acestea, relevanţa clinică pe termen lung a acestor constatări nu a fost stabilită încă (vezi pct. 5.1).

Viteza iniţială de perfuzare nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră) pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzare poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu au fost realizate studii la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Vârstnici

Siguranţa şi eficacitatea Fabrazyme la pacienţi de peste 65 ani nu au fost stabilite şi, în prezent, nu poate fi recomandată nici o schemă de dozaj pentru aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Nu au fost realizate studii la copiii în vârstă de 0-7 ani şi, în prezent, nu poate fi recomandată nici o
schemă de dozaj pentru pacienţii din acest grup de vârstă, deoarece siguranţa şi eficacitatea nu au fost
încă stabilite. Nu este necesară ajustarea dozei la copii în vârstă de 8-16 ani.

Mod de administrare
Pentru instrucţiuni privind reconstituirea şi diluarea medicamentului înainte de administrare, vezi pct.6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate (reacţie anafilactică) care poate pune în pericol viaţa la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deoarece agalsidaza beta (r-hαGAL) este o proteină recombinantă, este de aşteptat ca pacienţii a căror activitate enzimatică reziduală este redusă sau inexistentă să dezvolte anticorpi IgG. Majoritatea pacienţilor au dezvoltat anticorpi IgG la r-hαGAL, în general în primele 3 luni de la prima perfuzie cu Fabrazyme. În timp, majoritatea pacienţilor seropozitivi participanţi la studiile clinice au prezentat fie o reducere a titrului (având la bază o reducere ≥ 4 ori a titrului de la valoarea maximă la ultima valoare măsurată) (40% dintre pacienţi), fie o valoare tolerată (absenţa anticorpilor detectabili a fost confirmată de două teste de radioimunoprecipitare (RIPA) consecutive) (14% dintre pacienţi) sau au demonstrat o valoare de platou (35% din pacienţi).

Pacienţii cu anticorpi la r-hαGAL prezintă un risc crescut de a suferi reacţii asociate perfuziei (RAP), definite ca orice eveniment advers apărut în ziua perfuziei. Aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie în cazul reluării administrării agalsidazei beta (vezi pct. 4.8). Situaţia anticorpilor trebuie monitorizată în mod continuu.

În studii clinice, şaizeci şi şapte la sută (67%) dintre pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie asociată perfuziei (RAP) (vezi pct. 4.8). Frecvenţa RAP a scăzut în timp. Pacienţii care au suferit reacţii asociate perfuziei, uşoare sau moderate, atunci când au fost trataţi cu agalsidaza beta în cadrul studiilor clinice, au continuat terapia după reducerea vitezei de perfuzare (~0,15 mg/min; 10 mg/oră) şi/sau tratamentul cu antihistaminice, paracetamol, ibuprofen şi/sau corticosteroizi.

Ca în cazul oricărui medicament proteic cu administrare intravenoasă, sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic.

Un număr redus de pacienţi au dezvoltat reacţii sugestive de hipersensibilitate imediată (Tip I). Dacă apar reacţii alergice severe sau de tip anafilactic, trebuie luată în considerare întreruperea imediată a administrării de Fabrazyme şi trebuie iniţiat un tratament corespunzător. Trebuie respectate standardele medicale în vigoare pentru tratamentul de urgenţă. Într-un studiu clinic, Fabrazyme reintrodus cu atenţie, a fost readministrat tuturor celor 6 pacienţi cu anticorpi IgE prezenţi sau ale căror teste cutanate au fost pozitive la Fabrazyme. În acest studiu, iniţierea readministrării s-a făcut cu o doză micăşi viteză de perfuzare redusă (1/2 din doza terapeutică la 1/25 din viteza iniţială standard recomandată). Odată ce pacientul tolerează perfuzia, doza poate fi mărită pentru a ajunge la doza terapeutică de 1 mg/kg, iar viteza de perfuzare poate fi mărită treptat pe măsura măririi dozei, în funcţie de toleranţă.

Efectul tratamentului cu Fabrazyme asupra rinichilor poate fi limitat la pacienţii cu boală renală avansată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile şi nici studii in vitro privind metabolizarea. Din cauza metabolizării sale, este putin probabil ca agalsidaza beta sa interactioneze cu alte medicamente a căror metabolizare este mediată de citocromul P450.
nu este un candidat probabil la interacţiunile medicament – medicament prin intermediul citocromului P450.
Fabrazyme nu trebuie administrat in asociere cu clorochină, amiodaronă, benochină sau gentamicină, datorită unui risc teoretic de inhibare a activităţii intracelulare a
a-galactozidazei.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Nu există date adecvate privind utilizarea agalsidazei beta la femeile gravide.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra dezvoltării embrionare/fetale (Vezi pct. 5.3).

Fabrazyme nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea Este posibil ca agalsidaza beta să fie excretată în lapte. Deoarece nu sunt disponibile date privind efectele asupra nou-născuţilor expuşi la agalsidaza beta prin laptele matern, este recomandată oprirea alăptării când se administrează Fabrazyme.

Fertilitatea
Nu au fost efectuate studii pentru a evalua efectele potenţiale ale Fabrazyme asupra afectării fertilităţii.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Fabrazyme poate avea o influenţă mică asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje în ziua în care se administrează Fabrazyme din cauza ameţelilor, somnolenţei, vertijului şi sincopelor care pot sa apara. (vezi pct. 4.8).

4.8. Reacţii adverse

Reacţiile adverse la medicament (RAM), raportate în studiile clinice în legătură cu administrarea unei doze de Fabrazyme de 1 mg/kg, la un total de 168 de pacienţi (154 bărbaţi şi 14 femei), cărora li s-a administrat cel puţin o perfuzie cu Fabrazyme timp de cel mult 5 ani, sunt enumerate în tabelul de mai jos în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă (foarte frecvente: ≥ 1/10, frecvente ≥ 1/100 şi < 1/10 şi mai puţin frecvente ≥ 1/1000 şi < 1/100). Apariţia unei RAM la un singur pacient este definită ca mai puţin frecventă datorită numărului relativ redus de pacienţi trataţi. Reacţiile adverse la medicament raportate doar în perioada ulterioară punerii pe piaţă a medicamentului sunt de asemenea incluse în tabelul de mai jos la categoria de frecvenţă „cu frecvenţă necunoscută” (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Majoritatea RAM au fost în general uşoare până la moderate ca severitate:

Incidenţa reacţiilor adverse asociate tratamentului cu Fabrazyme

 

Clasificarea pe

Foarte

Frecvente

Mai puţin

Cu frecvenţă

aparate, sisteme şi

frecvente

 

frecvente

necunoscută

organe

 

 

 

 

Infecţii şi infestări

 

rinofaringită

rinită

 

Tulburări ale

 

 

 

reacţie

sistemului

 

 

 

anafilactoidă

imunitar

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

cefalee, parestezie

ameţeli, somnolenţă, hipoestezie, senzaţie de arsură, letargie, sincopă

hiperestezie, tremor

 

Tulburări oculare

 

lăcrimare abundentă

prurit ocular, hiperemie oculară

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

tinitus, vertij

edem auricular, otalgie

 

Tulburări

 

tahicardie,

bradicardie sinusală

 

cardiace

 

palpitaţii,

 

 

 

 

bradicardie

 

 

Tulburări vasculare

 

hiperemie facială, hipertensiune arterială, paloare, hipotensiune arterială, bufeuri

extremităţi reci

 

Afecţiuni respiratorii, toracice şi mediastinale

 

dispnee, congestie nazală, constricţie faringiană, wheezing, tuse, dispnee exacerbată

bronhospasm, durere faringolaringiană, rinoree, tahipnee, congestia căilor respiratorii superioare

hipoxie

Tulburări gastrointestinale

greaţă, vărsături

durere abdominală, durere în etajul abdominal superior, disconfort abdominal, disconfort gastric, hipoestezie orală, diaree

dispepsie, disfagie

---

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

prurit, urticarie, erupţie cutanată tranzitorie, eritem, prurit generalizat, angioedem , edem facial, erupţie cutanată maculopapulară

livedo reticularis, erupţie cutanată eritematoasă, erupţie cutanată pruriginoasă, modificarea culorii pielii, senzaţie de disconfort la nivelul pielii

vasculită leucocitoclazică

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

dureri la nivelul extremităţilor, mialgie, durere de spate, spasme musculare, artralgie,

dureri musculoscheletice

---

 

 

 

contractură musculară, rigiditate musculoscheletică

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

frisoane, febra, senzaţie de frig

fatigabilitate, disconfort toracic, senzaţie de căldură, edeme periferice, durere, astenie, dureri toracice, edem facial, hipertermie

senzaţie de frig şi de căldură, afecţiune asemănătoare gripei, durere la locul de perfuzare, reacţie la locul de perfuzare, tromboză la locul de perfuzare, senzaţie generală de rău, edem

---

Investigaţii diagnostice

 

 

 

scădere a saturaţiei în oxigen

În acest tabel, o frecvenţă ≥1% se defineşte ca evenimente care se produc la 2 sau mai mulţi pacienţi. Terminologia RA are la bază Dicţionarul Medical pentru activităţi de reglementare (Dicţionarul MedDRA)

 

Reacţiile asociate perfuziei au fost de cele mai multe ori febrăşi frisoane. Printre simptomele suplimentare s-au numărat dispnee uşoară sau moderată, hipoxie (scădere a saturaţiei în oxigen) constricţie faringiană, disconfort toracic, hiperemie facială, prurit, urticarie, edem facial, edem angioneurotic, rinită, bronhospasm, tahipnee, wheezing, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, tahicardie, palpitaţii, dureri abdominale, greaţă, vărsături, dureri asociate perfuziei incluzând durere a extremităţilor, mialgie şi cefalee.

Reacţiile asociate perfuziei au fost tratate prin reducerea vitezei de perfuzare asociată cu administrarea de medicamente antiinflamatorii nesteroidiene, antihistaminice şi/sau corticosteroizi., Şaizeci şi şapte la sută (67%) dintre pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie asociată perfuziei. Frecvenţa acestor reacţii s-a redus în timp. Majoritatea acestor reacţii pot fi atribuite formării de anticorpi IgG şi/sau activării complementului. La un număr limitat de pacienţi au fost detectaţi anticorpi IgE. (Vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Informaţii limitate sugerează că profilul de siguranţă al tratamentului cu Fabrazyme la pacienţii copii şi adolescenţi (în vârstă de peste 7 ani) nu este diferit de cel observat la adulţi.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj. În studiile clinice, s-au administrat doze de până la 3mg/kg.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism, enzime.,codul ATC: A16AB04.

Boala Fabry este o afecţiune ereditară heterogenăşi multisistemică, cu evoluţie progresivă, care afectează atât bărbaţii, cât şi femeile. Aceasta se caracterizează prin deficienţa de a-galactozidază. Activitatea redusă sau absentă a a-galactozidazei duce la acumularea de GL-3 în lizozomii multor tipuri de celule, inclusiv celulele endoteliale şi parenchimatoase, conducând în cele din urmă la deteriorări clinice potenţial letale ca urmare a complicaţiilor renale, cardiace şi cerebrovasculare. Scopul terapiei de substituţie enzimatică este de a restabili un nivel al activităţii enzimatice suficient pentru a elimina substratul acumulat în ţesuturile organelor; astfel prevenind, stabilizând sau inversând declinul progresiv al funcţiei acestor organe înainte de a se produce leziuni ireversibile.

După perfuzia intravenoasă, agalsidaza beta este rapid eliminată din circulaţie şi preluată în lizozomi de celulele parenchimatoase şi endoteliale vasculare, posibil prin receptorii de manoză-6-fosfat, manozăşi asialoglicoproteine.

Eficacitatea şi siguranţa Fabrazyme au fost evaluate într-un studiu la copii, un studiu de stabilire a dozei, două studii dublu-orb, controlate cu placebo şi un studiu de extensie, cu medicaţie cunoscută, efectuat atât la bărbaţi, cât şi la femei. În studiul de stabilire a dozei, s-au evaluat efectele dozelor de 0,3, 1,0 şi 3,0 mg/kg o dată la 2 săptămâni şi de 1,0 şi 3,0 mg/kg o dată la 2 zile. S-a observat o reducere a cantităţii de GL-3 la nivel renal, cardiac, cutanat şi plasmatic în cazul tuturor dozelor. GL-3 din plasmă s-a eliminat într-un mod dependent de doză, dar a fost mai puţin constantă la doza de 0,3 mg/kg. În plus, reacţiile asociate perfuziei au fost dependente de doză.

În primul studiu clinic controlat cu placebo, Fabrazyme a fost eficace în eliminarea GL-3 din endoteliul vascular al rinichiului după 20 de săptămâni de tratament. Acest clearance s-a obţinut la 69% (20/29) dintre pacienţii trataţi cu Fabrazyme, dar la nici unul dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo (p<0,001). Acest rezultat a fost susţinut şi de o reducere semnificativă din punct de vedere statistic a incluziilor de GL-3 de la nivel renal, cardiac şi cutanat evaluate global cât şi în organele individuale la pacienţii trataţi cu agalsidază beta în comparaţie cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo (p<0,001). Clearance-ul susţinut al GL-3 din endoteliul vascular al rinichiului în cadrul tratamentului cu agalsidază beta a fost confirmat şi în faza de extensie cu medicaţie cunoscută a acestui studiu. Acesta a fost obţinut la 47 din cei 49 pacienţi (96%) cu informaţii disponibile în luna 6, şi la 8 din cei 8 pacienţi (100%) cu informaţii disponibile la sfârşitul studiului (până la un total de 5 ani de tratament). Clearance-ul GL-3 a fost de asemenea obţinut şi în alte câteva tipuri de celule ale rinichiului. Concentraţiile plasmatice de GL-3 s-au normalizat rapid sub tratament şi au rămas normale pe parcursul celor 5 ani.

Funcţia renală, măsurată prin rata de filtrare glomerularăşi creatinina serică, precum şi prin proteinurie, a rămas stabilă la majoritatea pacienţilor. Efectul tratamentului cu Fabrazyme asupra funcţiei renale a fost însă limitat la unii pacienţi cu insuficienţă renală avansată.

Cu toate că nu s-a efectuat un studiu specific pentru evaluarea efectului asupra semnelor şi simptomelor neurologice, rezultatele au indicat de asemenea că pacienţii pot beneficia de ameliorarea durerii şi a calităţii vieţii, ca urmare a terapiei de substituţie enzimatică.

Un alt studiu dublu-orb, controlat cu placebo care a inclus 82 de pacienţi a fost realizat pentru a determina dacă Fabrazyme ar reduce rata de incidenţă a bolilor renale, cardiace sau cerebrovasculare sau a deceselor. Rata manifestărilor clinice a fost substanţial mai mică în rândul pacienţilor trataţi cu Fabrazyme în comparaţie cu pacienţii trataţi cu placebo (reducere a riscului = 53% populaţie cu intenţie de tratare (p=0,0577); reducere a riscului = 61 % populaţie per-protocol (p=0,0341)). Acest rezultat a fost identic pentru manifestările renale, cardiace şi cerebrovasculare.

Rezultatele acestor studii indică faptul că tratamentul cu Fabrazyme la o doză de 1 mg/kg din două în două săptămâni oferă beneficii clinice asupra unor rezultate clinice cheie la pacienţi cu boală Fabry incipientăşi avansată. Deoarece această afecţiune are o evoluţie lentă, detectarea şi tratarea încă din faza incipientă sunt esenţiale pentru obţinerea celor mai bune rezultate.

Într-un studiu suplimentar, 21 de pacienţi de sex masculin au fost incluşi în vederea urmăririi clearance-ului GL-3 la nivelul ţesutului renal şi cutanat, cu o schemă de dozaj alternativă. După tratamentul cu 1 mg/kg o dată la 2 săptămâni timp de 24 de săptămâni, s-a constatat că administrarea în continuare a unei doze de 0,3 mg/kg o dată la 2 săptămâni timp de 18 luni a permis menţinerea clearance-ului GL-3 celular in endoteliul capilar al rinichiului, în alte tipuri de celule renale şi la nivel cutanat (în endoteliul capilar de la nivelul straturilor superficiale ale pielii) la majoritatea pacienţilor. Totuşi, la doza mai scăzută, anticorpii IgG pot influenţa clearance-ul GL-3 la unii pacienţi. Date fiind limitele impuse de planul studiului (numărul redus de pacienţi) nu se poate ajunge la o concluzie definitivă privind schema de dozaj de menţinere, dar aceste constatări sugerează faptul că, după o doză iniţială de încărcare de 1,0 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni, o doză de 0,3 mg/kg poate fi suficientă la unii pacienţi pentru menţinerea clearance-ului GL-3.

După punerea pe piaţă, experienţa s-a obtinut la pacienţii la care s-a initiat tratamentul cu o doză de 1 mg/kg la interval de 2 săptămâni şi la care s-a administrat ulterior o doză mai mică pentru o perioadă mai lungă de timp.. La unii dintre aceşti pacienţi s-a raportat în mod spontan o creştere a frecventei de apariţie a următoarelor simptome: durere, parestezie şi diaree, precum şi manifestări cardiace, ale sistemului nervos central şi renale. Aceste simptome raportate mimează evoluţia naturală a bolii Fabry.

Copii şi adolescenţi

În studiul deschis la copii şi adolescenţi, şaisprezece pacienţi cu boala Fabry (cu vârsta cuprinsa între 8 si 16 ani; 14 de sex masculin, 2 de sex feminin) au fost trataţi timp de un an. S-a măsurat clearanceul GL-3 în endoteliul vascular de la nivelul straturilor superficiale ale pielii la toţi pacienţii care aveau acumulări de GL-3 la iniţierea studiului. Cele două paciente de sex feminin au avut acumulări absente sau minime de GL-3 în endoteliul vascular de la nivelul straturilor superficiale ale pielii, în momentul intrării în studiu , ceea ce face ca această concluzie sa fie valabilă doar pentru pacienţii de sex masculin.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea intravenoasă de agalsidază beta la adulţi, în doze de 0,3 mg,1 mg şi 3 mg/kg , valorile ASC au crescut mai mult decât proporţional cu doza, datorită scăderii clearance-ului, indicând o saturaţie a clearance-ului. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a depins de dozăşi a variat între 45 şi 100 de minute.

După administrarea intravenoasă de agalsidază beta la adulţi, cu un timp de perfuzare de aproximativ 300 de minute şi la o doză de 1 mg/kg, de două ori pe săptămână, valorile medii ale Cmax au variat de la 2000 la 3500 ng/ml, în timp ce ASCinf a variat de la 370 la 780 mg.min./ml. Vss (volumul de distribuţie la starea de echilibru) s-a situat între 8,3 şi 40,8 l, clearance-ul plasmatic între 119 şi 345 ml/min, iar media timpului de înjumătăţire prin eliminare între 80 şi 120 de minute.

Agalsidaza beta este o proteinăşi se anticipeaza să fie metabolizată prin hidroliză peptidică. În consecinţă, nu se aşteaptă ca insuficienţa hepatică să afecteze farmacocinetica agalsidazei beta în mod semnificativ din punct de vedere clinic. Eliminarea renală a agalsidazei beta este considerată o cale minoră de eliminare.

Copii şi adolescenţi

Farmacocinetica Fabrazyme a fost de asemenea evaluată la 15 pacienţi copii si adolescenti (cu vârsta cuprinsa între 8,5 şi 16 ani şi cu greutate între 27,1 şi 64, kg). Clearance-ul agalsidazei nu a fost influenţat de către greutatea la acest grup de pacienţi. Clearance-ul iniţial a fost de 77 ml/min cu un volum de distribuţie la starea de echilibru (Vss) de 2,6 l; timpul de înjumătăţire a fost de 55 minute. După seroconversia IgG, clearance-ul s-a redus la 35 ml/min, Vss a crescut la 5,4 l şi timpul de înjumătăţire plasmatică a crescut la 240 minute. Efectul evident al acestor modificări după seroconversie a fost o creştere de 2 pina la 3 ori a expunerii, bazată pe ASC şi Cmax. La pacienţii cu o expunere crescută după seroconversie nu s-au observat probleme neprevăzute privind siguranţa.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea la doză unică, toxicitatea după doze repetate şi toxicitatea embrionară/fetală. Nu s-au efectuat studii cu privire la alte stadii ale dezvoltării. Nu se estimează un potenţial genotoxic şi carcinogen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol Fosfat de sodiu monobazic monohidrat Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente în aceeaşi perfuzie.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

Soluţii reconstituite şi diluate

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la utilizare revine utilizatorului. Soluţia reconstituită nu poate fi păstratăşi trebuie diluată cât mai curând posibil; doar soluţia diluată poate fi păstrată timp de maxim 24 ore la o temperatură de 2ºC - 8ºC.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).
Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite şi diluate, vezi pct. 6.3

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fabrazyme 5 mg este furnizat în flacoane din sticlă incoloră tip I de 5 ml. Sistemul de închidere constă
dintr-un dop din cauciuc butilic siliconat şi un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic.

Marimi de ambalaj: 1, 5 şi 10 flacoane per cutie.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pulberea pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile, diluată cu soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% şi apoi administrată prin perfuzie intravenoasă. Utilizaţi o tehnică aseptică

1. Stabiliţi numărul de flacoane din care trebuie reconstituită soluţia, în funcţie de greutatea fiecărui pacient, şi luaţi din frigider flacoanele necesare, pentru a le lăsa să ajungă la temperatura camerei (în aproximativ 30 minute). Fiecare flacon de Fabrazyme este destinat unei singure utilizări.

Reconstituire

2. Fiecare flacon de Fabrazyme 35 mg se reconstituie cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile; trebuie evitat impactul puternic al apei pentru preparate injectabile cu pulberea şi evitată formarea spumei. Aceasta se realizează prin adăugare lentă, picurând pe peretele flaconului apa pentru preparate injectabile şi nu direct pe produsul compact liofilizat. Rotiţi şi înclinaţi uşor flaconul. Nu răsturnaţi, învârtiţi sau agitaţi flaconul.

3 Soluţia reconstituită conţine agalsidază beta 5 mg pe ml, şi este o soluţie incoloră limpede. pH-ul soluţiei reconstituite este de aproximativ 7,0. Înainte de diluţie, verificaţi vizual soluţia reconstituită din fiecare flacon pentru a observa dacă există particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi soluţii care prezintă particule sau modificări de culoare.

4 După reconstituire, se recomandă diluarea imediată a substanţei din flacoane, pentru a reduce la minim riscul formării particulelor proteice în timp.

5 Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Diluare

Înainte de adăugarea volumului reconstituit de Fabrazyme corespunzător dozei necesare pentru pacient, se recomandă extragerea unui volum egal de soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% din punga de perfuzie.

Eliminaţi aerul din interiorul pungii de perfuzie pentru a reduce la minim interfaţa aer/lichid.

Extrageţi lent, din fiecare flacon, 7,0 ml (echivalent cu 35 mg) de soluţie reconstituită până la volumul corespunzător dozei necesare pentru pacient. Nu utilizaţi ace cu filtru şi evitaţi formarea spumei.

Injectaţi lent soluţia reconstituită, direct în soluţia intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% (nu într-un spaţiu de aer rămas), până la o concentraţie finală între 0,05 mg/ml şi 0,7 mg/ml. Determinaţi volumul total de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% (între 50 şi 500 ml) în funcţie de doza individuală. Pentru doze mai mici de 35 mg se vor utiliza minim 50 ml, pentru doze de 35 până la 70 mg, se vor utiliza minim 100 ml, pentru doze de 70 până la 100 mg, se vor utiliza minim 250 ml şi pentru doze mai mari de 100 mg se vor utiliza numai 500 ml. Răsturnaţi uşor sau masaţi uşor punga de perfuzie pentru a amesteca soluţia diluată. Nu agitaţi foarte puternic punga de perfuzie.

Administrare

10. Se recomandă administrarea soluţiei diluate prin intermediul unui filtru în linie cu diametrul de 0,2 µm şi capacitate redusă de legare a proteinelor, pentru a îndepărta orice particule proteice, fără a se pierde nimic din activitatea agalsidazei beta. Viteza iniţială de perfuzare nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră) pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzare poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411DD Naarden, Olanda

EU/1/01/188/004-006

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Data primei autorizări: 03/08/2001 Data ultimei reînnoiri: 01/08/2006 Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu.

ANEXA II

A. FABRICANŢII SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. FABRICANŢII SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricanţilor substanţei biologic active

Genzyme Corp. 45, 51, 74, 76 and 80 New York Avenue Framingham MA 01701-9322 SUA

Genzyme Corp. 500 Soldiers Field Road Allston MA 02134 SUA

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Genzyme Ltd. 37 Hollands Road Haverhill Suffolk CB9 8PU Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

· ALTE CONDIŢII

Nu este cazul.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE, 1 FLACON, 5 FLACOANE, 10 FLACOANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fabrazyme 5 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă agalsidază beta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon cu pulbere conţine agalsidază beta 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi:
manitol
fosfat de sodiu monobazic monohidrat
fosfat de sodiu dibazic heptahidrat.
Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 10 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru o singură administrare. A se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie aruncată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 NL-1411DD Naarden Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/188/004

EU/1/01/188/005

EU/1/01/188/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Fabrazyme 5 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă agalsidază beta Administrare intravenoasă.

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

ALTE INFORMAŢII

Genzyme Europe B.V.-NL
A se păstra la frigider (2
°C – 8°C)

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Fabrazyme 5 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Agalsidază beta

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Fabrazyme şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Fabrazyme

Cumsă utilizaţi Fabrazyme

Reacţii adverse posibile

Cumsepăstrează Fabrazyme

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE FABRAZYME ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Fabrazyme conţine substanţa activă agalsidază beta şi este utilizat ca terapie de substituţie enzimatică în boala Fabry, boală în care activitatea enzimei a-galactozidază este absentă sau mai scăzută decât normal. Dacă suferiţi de boala Fabry, o substanţă lipidică, numită globotriaozilceramidă (GL-3), nu este eliminată din celulele organismului dumneavoastrăşi începe să se acumuleze în pereţii vaselor sanguine ale organelor.

Fabrazyme este indicat pentru utilizarea ca terapie de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FABRAZYME

Nu utilizaţi Fabrazyme

Dacă aţi manifestat o reacţie alergică anafilactică la agalsidază beta sau dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare dintre celelalte componente ale Fabrazyme (enumerate la punctul. 6).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Fabrazyme

Dacă urmaţi tratament cu Fabrazyme, puteţi prezenta reacţii asociate perfuziei. O reacţie asociată perfuziei este orice reacţie adversă care se produce pe durata perfuziei sau până la sfârşitul zilei în care a fost administrată perfuzia (vezi punctul 4 „Reacţii adverse posibile”). Dacă aveţi o reacţie de acest tip, trebuie să îi spuneţi imediat medicului dumneavoastră. Este posibil să fie nevoie să vi se administreze medicamente suplimentare pentru prevenirea apariţiei unor astfel de reacţii.

Grupe diferite de pacienţi care utilizează Fabrazyme

Informaţiile din acest prospect sunt valabile pentru toate grupele de pacienţi, inclusiv copii, adolescenţi, adulţi şi vârstnici.

Utilizarea altor medicamente

Nu există interacţiuni cunoscute cu alte medicamente. Fabrazyme nu trebuie administrat împreună cu clorochină, amiodaronă, benochină sau gentamicină, datorită unui risc teoretic de scădere a activităţii agalsidazei beta. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Fabrazyme cu alimente şi băuturi

Interacţiunile cu alimentele şi băuturile sunt putin probabile.

Sarcina şi alăptarea

Utilizarea Fabrazyme în timpul sarcinii nu este recomandată. Nu există experienţă cu privire la utilizarea Fabrazyme la gravide. Fabrazyme poate trece în laptele matern. Nu se recomandă utilizarea Fabrazyme în timpul alăptării . Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje dacă aveţi simptome precum : ameţeli, somnolenţă, vertij sau leşin în timpul sau la scurt timp după administrarea de Fabrazyme (vezi punctul 4 „Reacţii adverse posibile”). Adresaţi-vă mai întâi medicului dumneavoastră.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI FABRAZYME

Fabrazyme se administrează picătură cu picătură printr-un cateter montat în venă (prin perfuzie intravenoasă). Medicamentul se prezintă sub formă de pulbere care va fi amestecată cu apă pentru preparate injectabile înainte de administrare (vezi informaţiile pentru personalul medical).

Fabrazyme se administrează doar sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratarea bolii Fabry.

Doza de Fabrazyme recomandată pentru adulţi şi copii si adolescenti cu vârsta cuprinsă între 8 şi 16 ani este de mg/kg, administrată o dată la două săptămâni. Nu sunt necesare modificări ale dozei la pacienţii cu boală renală.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Fabrazyme

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu Fabrazyme. Dozele de până la 3 mg/kg s-au dovedit sigure.

Dacă uitaţi să luaţi Fabrazyme

Dacă s-a omis administrarea unei perfuzii cu Fabrazyme, vă rugăm să luaţi legătura cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Fabrazyme poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În studiile clinice reacţiile adverse observate la pacienţi s-au produs în principal în timpul sau imediat după administrarea medicamentului. Dacă prezentaţi orice reacţie adversă gravă sau reacţii adverse nemenţionate aici, vă rugăm să îi spuneţi imediat medicului dumneavoastră.

În studiile clinice s-au raportat următoarele reacţii adverse:

Foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 pacienţi):

· frisoane

· senzaţii tactile anormale (furnicături şi înţepături)

· febră

· greaţă

· dureri de cap

· vărsături

Frecvente (apar de la 1 din 100 până la 1 din 10 pacienţi):

· dureri în piept

· dificultate în respiraţie

· paloare

· prurit (mâncărime)

· secreţie lacrimală anormală

· senzaţie de slăbiciune

· zgomote în urechi

· nas înfundat

· diaree

· roşeaţă

· durere musculară

· creşterea tensiunii arteriale

· umflarea bruscă a feţei sau gâtului

· edem la nivelul

· vertij

· disconfort gastric

· spasme musculare

· somnolenţă

· creşterea frecvenţei bătăilor inimii

· dureri abdominale

· dureri de spate

· erupţii trecatoare pe piele

· scăderea frecvenţei bătăilor inimii

· letargie

· sincopă

· tuse

· disconfort abdominal

· umflarea feţei

· durere articulară

· scăderea tensiunii arteriale

· disconfort toracic

· edemul feţei

· dificultate accentuată în respiraţie

· contractură musculară

· senzaţie de frig

· oboseală

· înroşirea feţei

· durere

· senzaţie de nod în gât

· ameţeli

· palpitaţii

· scăderea sensibilităţii la durere

· senzaţie de arsură

· respiraţie şuierătoare

 · urticarie

· durere la nivelul extremităţilor

· rinofaringită

· bufeuri

· senzaţie de căldură

· temperatură crescută

· sensibilitate scăzută la nivelul cavităţii bucale

· rigiditate musculo-scheletică

Mai puţin frecvente (apar la 1 din 1000 până la 1 din 100 de pacienţi):

· tremurături

· ochi roşii

· durere la nivelul urechilor

· durere în gât

· respiraţie rapidă

· erupţii pe piele însoţite de mâncărimi

· senzaţii de cald şi rece

· dificultate la înghiţire

· durere la locul perfuziei

· reacţie la locul perfuziei

Cu frecvenţă necunoscută

· reacţii alergice grave

· prurit (mâncărime) la nivelul

· scăderea frecvenţei bătăilor inimii din ochilor

· umflarea urechilor

· bronhospasm

· secreţii nazale

· senzaţie de arsură în capul pieptului

· senzaţie de disconfort la nivelul pielii

· durere musculo-scheletică

· rinită

· boală asemanatoare gripei

· stare generală de rău

· inflamatie gravă a vaselor de sânge cauza tulburărilor de conducere

· creşterea sensibilităţii la durere

· congestia căilor respiratorii superioare

· erupţii roşietice pe piele

· modificarea culorii pielii (cu pete purpurii)

· extremităţi reci

· coagularea sângelui la locul injecţiei

· modificarea culorii pielii

· edeme

valori mici ale concentratiei de oxigen din sânge

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

La anumiţi pacienţi trataţi iniţial cu doza recomandatăşi a căror doză a fost redusă ulterior pentru o perioadă lunga de timp, anumite simptome ale bolii Fabry au fost raportate mai frecvent.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ FABRAZYME

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Flacoane nedeschise

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).
Nu utilizaţi Fabrazyme după data expirării înscrisă pe etichetă după literele ‘EXP’. Data de expirare se
referă la ultima zi a lunii respective.

Soluţii reconstituite şi diluate

Soluţia reconstituită nu poate fi păstratăşi trebuie diluată cât mai curând posibil; doar soluţia diluată poate fi păstrată timp de maxim 24 de ore la temperaturi de 2ºC - 8ºC.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Fabrazyme

-Substanţa activă este agalsidază beta, un flacon conţine 5 mg.

-Celelalte componente sunt:

-Manitol

-Fosfat de sodiu monobazic monohidrat

-Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat.

Cum arată Fabrazyme şi conţinutul ambalajului

Fabrazyme este furnizat ca o pulbere albă sau aproape albă. După reconstituire este o soluţie limpede şi incoloră, fără particule străine. Soluţia reconstituită trebuie apoi diluată. Marimi de ambalaj: 1, 5 şi 10 flacoane pecutie. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411DD Naarden, Olanda.

Fabricantul

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Marea Britanie.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locala a

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg

Genzyme Belgium N.V., Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

България

Джензайм ЕООД Тел. +359 2 971 1001

Česká Republika/Slovenská Republika/ Slovenija

Genzyme Czech s.r.o., Tel: +420 221 772 511

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/ Ísland

Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk), Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600

Deutschland

Genzyme GmbH, Tel: +49 610236740

Ελλάδα/Κύπρος

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα) Τηλ: +30 210 99 49 270

España

Genzyme, S.L.U., Tel: +34 91 6591670

France

Genzyme S.A.S,
Tél: + 33 (0) 825 825 863

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în Italia/Malta

Genzyme Srl (Italia/Italja), Tel: +39 059 349811

Magyarország

Genzyme Europe B.V. Képviselet Tel: +36 1 310 7440

Nederland

Genzyme Europe B.V., Tel: +31 35 6991200

Österreich

Genzyme Austria GmbH, Tel: + 43 1 774 65 38

Polska/Eesti/Latvija/Lietuva

Genzyme Polska Sp. z o. o. (Poola/Polija/Lenkija), Tel: + 48 22 24 60900

Portugal

Genzyme Portugal S.A., Tel: +351 21 422 0100

România

Genzyme Biopharma SRL Tel: +40 21 243 42 28

United Kingdom/Ireland

Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom), Tel: +44 (0) 1865 405200

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor http://www.ema.europa.eu. Există de asemenea link-uri cu alte website-uri despre boi rare şi tratamente.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesionistilor in domeniul sanatatii:

Instrucţiuni de utilizare – reconstituire, diluare şi administrare

Pulberea pentru concentratul pentru soluţie perfuzabilă trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile, diluată cu soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% şi administrată prin perfuzie intravenoasă.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la utilizare revine utilizatorului. Soluţia reconstituită nu poate fi păstratăşi trebuie diluată cât mai curând posibil; doar soluţia diluată poate fi păstrată timp de maxim 24 ore la temperaturi de 2ºC - 8ºC.

Utilizaţi tehnica aseptică

1. Stabiliţi numărul de flacoane din care trebuie reconstituită soluţia, în funcţie de greutatea fiecărui pacient, şi luaţi din frigider flacoanele necesare pentru a le lăsa să ajungă la temperatura camerei (în aproximativ 30 minute). Fiecare flacon de Fabrazyme este destinat unei singure utilizări.

Reconstituire

2. Fiecare flacon de Fabrazyme 35 mg se reconstituie cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile. Trebuie evitat impactul puternic al apei pentru preparate injectabile cu pulberea şi, evitată formarea spumei. Aceasta se realizează prin adăugare lentă, picurând apa pentru preparate injectabile pe peretele flaconului şi nu direct pe produsul compact liofilizat. Rotiţi şi înclinaţi uşor flaconul. Nu răsturnaţi, învârtiţi sau agitaţi flaconul.

Soluţia reconstituită conţine agalsidază beta 5 mg pe ml, şi este o soluţie incoloră limpede. pHul soluţiei reconstituite este de aproximativ 7,0. Înainte de a dilua ulterior, se verifică vizual soluţia reconstituită din fiecare flacon pentru a observa dacă există particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi soluţii care prezintă particule sau modificări de culoare.

După reconstituire, se recomandă diluarea imediată a substanţei din flacoane, pentru a reduce la minim riscul formării particulelor proteice în timp.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Diluare

Înainte de adăugarea volumului reconstituit de Fabrazyme corespunzător dozei necesarepentru pacient, se recomandă extragerea unui volum egal de soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% din punga de perfuzie.

Eliminaţi aerul din interiorul pungii de perfuzie pentru a reduce la minim interfaţa aer/lichid.

Extrageţi lent, din fiecare flacon, 7,0 ml (echivalent cu 35 mg) de soluţie reconstituită până la volumul corespunzător dozei necesare pentru pacient. Nu utilizaţi ace cu filtru şi evitaţi formarea spumei.

Injectaţi lent soluţia reconstituită, direct în soluţia intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% ( nu într-un spaţiu de aer rămas) până la o concentraţie finală între 0,05 mg/ml şi 0,7 mg/ml. Determinaţi volumul total de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% (între 50 şi 500 ml) în funcţie de doza individuală. Pentru doze mai mici de 35 mg se vor utiliza minim 50 ml, pentru doze de 35 până la 70 mg, se vor utiliza minim 100 ml, pentru doze de 70 până la 100 mg se vor utiliza minim 250 ml şi pentru doze mai mari de 100 mg se vor utiliza numai 500 ml. Răsturnaţi uşor sau masaţi uşor punga de perfuzie pentru a amesteca soluţia diluată. Nu scuturaţi şi nu agitaţi foarte puternic punga de perfuzie.

Administrare

10. Se recomandă administrarea soluţiei diluate prin intermediul unui filtru în linie cu diametrul de 0,2 µm şi capacitate redusă de legare a proteinelor, pentru a îndepărta orice particule proteice fără a se pierde nimic din activitatea agalsidazei beta. Viteza iniţială de perfuzie nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră) pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzare poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.