CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

OPTIMARK 500 µmol/ml
Denumire OPTIMARK 500 µmol/ml
Descriere Acest medicament este utilizat numai în scop diagnostic. Optimark este indicat pentru utilizare în imagistica prin rezonanţă magnetică (IRM) la nivelul sistemului nervos central (SNC) şi ficatului. Acesta determină îmbunătăţirea contrastului şi facilitează vizualizarea şi caracterizarea leziunilor focale şi structurilor anormale de la nivelul SNC şi ficatului, la pacienţii cu patologie diagnosticată sau suspiciune crescută de afectare patologică.
Denumire comuna internationala GADOVERSETAMIDUM
Actiune terapeutica MEDII DE CONTRAST PENTRU IRM MEDII DE CONTRAST PARAMAGNETICE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA
Concentratia 500 µmol/ml
Ambalaj Cutie x 1 seringa preumpluta x 15 ml
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 15ml
Cod ATC V08CA06
Firma - Tara producatoare MALINCKRODT MEDICAL IMAGING IRELAND - IRLANDA
Autorizatie de punere pe piata TYCO HEALTHCARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre OPTIMARK 500 µmol/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> OPTIMARK 500 µmol/ml SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA, 500 µmol/ml >> OPTIMARK 500 µmol/ml SOL. INJ. IN FLACON, 500 µmol/ml >> OPTIMARK 500 µmol/ml SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA, 500 µmol/ml >> OPTIMARK 500 µmol/ml SOL. INJ. IN FLACON, 500 µmol/ml
Prospect si alte informatii despre OPTIMARK 500 µmol/ml, sol. inj. in seringa preumpluta       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 ml conţine gadoversetamidă 330,9 mg, corespunzător la 500 micromoli.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă

Soluţie limpede, incoloră până la uşor gălbuie.

pH: 6,0 – 7,5

Osmolalitate (la 37°C): 1000 – 1200 mOsm/kg

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Acest medicament este utilizat numai în scop diagnostic.

Optimark este indicat pentru utilizare în imagistica prin rezonanţă magnetică (IRM) la nivelul sistemului nervos central (SNC) şi ficatului. Acesta determină îmbunătăţirea contrastului şi facilitează vizualizarea şi caracterizarea leziunilor focale şi structurilor anormale de la nivelul SNC şi ficatului, la pacienţii cu patologie diagnosticată sau suspiciune crescută de afectare patologică.

4.2 Doze şi mod de administrare

Optimark trebuie administrat numai de către medici cu experienţă în practica clinică a IRM.

Medicamentul trebuie administrat sub forma unei injecţii intravenoase periferice în bolus, în doză de 0,2 ml/kg (100 micromol/kg). Pentru asigurarea administrării complete a mediului de contrast, injectarea acestuia trebuie urmată de o injecţie de spălare cu 5 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Procedura imagistică trebuie efectuată în interval de o oră de la administrarea mediului de contrast.

În cazul efectuării IRM la nivel cerebral, dacă suspiciunea clinică privind prezenţa unei leziuni se menţine după administrarea unei doze unice de substanţă pentru IRM cu contrast mărit, sau dacă obţinerea unor informaţii mai exacte privind numărul, mărimea, sau extinderea leziunilor, ar putea influenţa atitudinea terapeutică în cazul pacientului respectiv, la subiecţii cu funcţie renală normală se poate administra o a doua injecţie intravenoasă în bolus, în doză de 100 micromol/kg, în interval de 30 de minute de la prima injecţie; aceasta poate mări eficacitatea diagnostică a examinării. Nu s-a stabilit siguranţa administrării dozelor repetate la copii şi adolescenţi, la pacienţii cu insuficienţă renală sau la vârstnici.

Date limitate cu alte substanţe de contrast care conţin gadoliniu sugerează faptul că, pentru excluderea altor metastaze cerebrale la un pacient cu metastază solitară rezecabilă diagnosticată, examenul de RM prin injectarea Optimark în doză de 300 micromol/kg, poate determina mărirea siguranţei diagnostice.

Optimark nu este recomandat pentru utilizare la copii sub vârsta de doi ani, deoarece siguranţa, eficacitatea şi efectul asupra funcţiei rinichiului imatur nu s-au studiat la acest grup de vârstă. Optimark a fost studiat la copii cu vârste de 2 ani şi peste, iar profilul de siguranţă a fost similar celui evidenţiat la pacienţii adulţi.

Ambalajul şi soluţia trebuie inspectate vizual înaintea utilizării, aşa cum este descris la pct. 6.6.

Se recomandă inserţia unui cateter flexibil venos cu poziţionare fixă, vezi pct. 4.4.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la gadoversetamidă sau la oricare dintre excipienţi sau la alte medicamente care conţin gadolinium.

Optimark este contraindicat la pacienţi cu insuficienţă renală severă (RFG <30 ml/min şi 1,73m2) şi la cei care au fost sau urmează să fie supuşi unui transplant de ficat (vezi pct. 4.4).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca în cazul altor substanţe de contrast paramagnetice, îmbunătăţirea contrastului IRM prin gadoversetamidă poate afecta vizualizarea leziunilor existente. Unele dintre aceste leziuni pot fi vizualizate prin IRM fără mărirea contrastului prin administrarea de medii de contrast. În consecinţă, se impune atenţie când se interpretează imagini cu contrast îmbunătăţit în absenţa unei IRM de referinţă fără substanţă de contrast.

Este necesară o atenţie deosebită pentru asigurarea hidratării corespunzătoare a pacienţilor înaintea examinării. Trebuie respectate contraindicaţiile uzuale ale examinărilor prin RM, cum sunt criteriile de excludere în cazul pacienţilor cu pompe de perfuzie, stimulatoare cardiace (pacemaker), clipsuri feromagnetice etc.

Hipersensibilitate

Reacţiile de tip alergic (alergoide) şi alte reacţii idiosincrazice pot apare în cazul tuturor mediilor de contrast administrate pe cale intravenoasă; aceste reacţii pot apare de asemenea în cazul utilizării gadoversetamidei şi se pot manifesta sub forma reacţiilor cardiovasculare, respiratorii şi cutanate (vezi pct. 4.8). Majoritatea acestor reacţii apar la cel mult o jumătate de oră de la administrarea mediului de contrast. Ca pentru toate celelalte medii de contrast din aceeaşi grupă, în cazuri rare pot apare reacţii tardive (după ore sau zile); cu toate acestea, nu s-au raportat astfel de reacţii în studiile clinice finalizate.

Dacă apar reacţii de hipersensibilitate, administrarea mediului de contrast trebuie întreruptă imediat şi, dacă este necesar, se va începe tratamentul pe cale intravenoasă.

Pe durata examinării este necesară supravegherea de către un medic şi se recomandă inserţia unui cateter flexibil cu poziţionare îndelungată. Pentru a facilita acţiunea imediată în caz de urgenţă, trebuie asigurată disponibilitatea imediată a medicamentelor necesare (de exemplu epinefrină (adrenalină), teofilină, medicamente antihistaminice, corticosteroizi şi atropină), a sondei endotraheale şi ventilaţiei asistate.

Riscul reacţiilor de hipersensibilitate este crescut în următoarele cazuri:

-

pacienţi cu predispoziţie la reacţii alergice

-

pacienţi cu astm bronşic; în mod special, riscul de bronhospasm este mărit la aceşti pacienţi

-

pacienţi cu reacţii la substanţe de contrast în antecedente, inclusiv antecedente de reacţii alergice la substanţe de contrast pe bază de iod

Înaintea injectării mediului de contrast, pacienţii trebuie întrebaţi dacă au prezentat orice formă de alergie (de exemplu alergii la fructe de mare sau la medicamente, rinită alergică (febra fânului), urticarie), dacă sunt hipersensibili la medii de contrast şi dacă au astm bronşic. Se poate lua în considerare premedicaţia cu antihistaminice şi/sau glucocorticoizi.

Pacienţi care urmează tratament cu beta-blocante

Trebuie luat în considerare faptul că pacienţii care utilizează beta-blocante pot să nu răspundă la beta-agoniştii utilizaţi în mod uzual în tratamentul reacţiilor de hipersensibilitate.

Pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare

Reacţiile de hipersensibilitate pot fi severe la acest grup de pacienţi. Reacţiile cardiovasculare pot declanşa decompensări, în special la pacienţii cu afecţiuni cardiace grave (de exemplu insuficienţă cardiacă severă, boală coronariană). Cu toate acestea, studiile clinice cu Optimark nu au evidenţiat asemenea reacţii.

Tulburări ale sistemului nervos

Posibilitatea apariţiei convulsiilor în timpul examinării poate fi crescută la pacienţii cu epilepsie sau leziuni cerebrale. Se impun precauţii când se examinează aceşti pacienţi (de exemplu, monitorizarea pacienţilor) şi trebuie asigurată disponibilitatea imediată a echipamentului medical şi medicamentelor necesare pentru tratamentul rapid al eventualelor convulsii.

Pacienţi cu insuficienţă renală şi transplant de ficat

Au existat raportări privind fibroza sistemică nefrogenă (FSN), asociată cu utilizarea unor substanţe de contrast care conţin gadolinium, la pacienţii cu insuficienţă renală severă (rata filtrării glomerulare (RFG) <30 ml/min şi 1,73 m2) şi la cei care au fost sau urmează să fie supuşi unui transplant hepatic. În consecinţă Optimark nu trebuie utilizat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.3).

S-au raportat cazuri de fibroză sistemică nefrogenă (FSN) la pacienţi cu insuficienţă renală moderată (RFG <60ml/min şi 1,73m2) la care s-au utilizat substanţe de contrast pe bază de gadolinium. Optimark trebuie utilizat cu grijă la aceşti pacienţi.

Gadoversetamida este dializabilă. La pacienţii hemodializaţi în mod curent, hemodializa la scurt timp după administrarea Optimark poate fi utilă în îndepărtarea Optimark din organism. Nu există dovezi care să susţină necesitatea iniţierii hemodializei pentru prevenirea sau tratamentul FSN, la pacienţii la care nu se efectuează încă hemodializă.

Copii

Optimark nu trebuie administrat printr-un injectomat. Pentru a evita supradozajul produs din eroare, doza necesară trebuie administrată manual la copii.

Nou-născuţi şi sugari

Optimark nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub doi ani. Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea medicamentului la acest grup de vârstă.

Sodiu

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pentru o doză de până la 17 ml, adică este în esenţă ‘fără sodiu’. Dozele mai mari conţin 1 mmol sodiu sau mai mult; acest aspect trebuie luat în considerare la pacienţii cu dietă sodică controlată.

Fier seric şi zinc seric

Se impun precauţii deoarece în timpul studiilor clinice s-au observat scăderi tranzitorii ale parametrilor serici de fier şi zinc. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestor modificări.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile.

Optimark a provocat interferenţe în măsurarea calciului seric prin utilizarea metodei colorimetrice OCP (complexon orto-crezolftaleină). Cu toate acestea, administrarea gadoversetamidei nu provoacă o scădere reală a concentraţiei calciului seric. În prezenţa gadoversetamidei, tehnica OCP determină în mod eronat o valoare redusă a concentraţiei calciului plasmatic. Mărimea acestui artefact de măsurare este proporţională cu concentraţia serică a gadoversetamidei, iar la pacienţii cu clearance renal normal se pot obţine valori exacte după aproximativ 90 minute de la injectare. La pacienţii cu tulburări ale funcţiei renale, clearance-ul gadoversetamidei va fi încetinit şi interferenţa asupra determinării concentraţiei serice a calciului prin metoda OCP va fi prelungită. Gadoversetamida nu afectează alte metode de măsurare a concentraţiei calciului seric, de exemplu metoda colorimetrică arsenazo III, spectroscopia de absorbţie atomică şi spectroscopia de masă cu plasmă cuplată inductiv.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există experienţă clinică privind utilizarea gadoversetamidei în timpul sarcinii. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte cu privire la toxicitatea asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Optimark nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care se consideră că explorarea imagistică prin RM cu contrast îmbunătăţit este esenţială şi nu există o altă modalitate acceptabilă pentru efectuarea explorărilor imagistice.

Nu s-a studiat excreţia gadoversetamidei în laptele matern la om. Pe baza studiilor la animale, se presupune că rata excreţiei este redusă. La doze clinice nu se anticipează efecte asupra sugarilor. Optimark poate fi utilizat în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Pacienţii care se pot deplasa trebuie să ţină cont de faptul că uneori pot apare ameţeli, în timp ce conduc vehicule sau folosesc utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai multe reacţii adverse au fost de intensitate uşoară până la moderată şi de tip tranzitor. Cele mai frecvente reacţii adverse au fost disgeuzie, senzaţie de căldură, cefalee şi ameţeli.

Majoritatea reacţiilor adverse observate după utilizarea gadoversetamidei au fost reacţii adverse ale sistemului nervos, urmate de reacţii adverse generale, tulburări gastro-intestinale sau afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat.

Următoarele reacţii adverse legate de medicament au fost raportate din studiile clinice şi din utilizarea gadoversetamidei după introducerea pe piaţă. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Baza de date MedDRA privind clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Frecvente (≥1/100, <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100)

Rare (≥1/10000, <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii anafilactice

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Reducerea apetitului alimentar

Tulburări psihice

Anxietate, tulburări de somn

Stare de confuzie

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeli, cefalee, disgeuzie

Hipoestezie, parestezie, parosmie

Sincopă, tremor, somnolenţă, senzaţie de arsură

Convulsii

Tulburări oculare

Eritem palpebral, durere oculară, vedere înceţoşată

Hiperemie oculară

Tulburări acustice şi vestibulare

Tinitus

Tulburări cardiace

Tahicardie, palpitaţii, bloc AV de gradul I, extrasistole

Aritmie

Tulburări vasculare

Hiperemie facială tranzitorie

Hipotensiune arterială, hipertensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Congestie nazală, senzaţie de iritaţie faringiană

Dispnee, disfonie, tuse, rinoree, senzaţie de constricţie faringiană

Bronhospasm, edem faringian, faringită, rinită, strănut

Tulburări gastro-intestinale

Greaţă, diaree

Hipersecreţie salivară, vărsături, durere abdominală, constipaţie, xerostomie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Urticarie, prurit, erupţii cutanate

Transpiraţii reci, eritem, hiperhidroză

Edem periorbital

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Concentraţii serice crescute ale creatininei, hematurie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Senzaţie de căldură

Disconfort toracic, senzaţie de frig, reacţii la nivelul locului de administrare

Durere, durere toracică, edem facial, fatigabilitate, febră, edeme periferice, senzaţie de răceală la nivelul extremităţilor

Stare generală de rău, senzaţii neobişnuite

Investigaţii diagnostice

Concentraţii serice crescute ale ALAT, valori anormale ale analizelor de urină, valori anormale ale electroliţilor urinari, concentraţii serice crescute ale CPK, hemoglobină scăzută, concentraţii anormale ale calciului seric

Interval QT prelungit pe

electro-cardiogramă (ECG)

S-au raportat reacţii adverse grave, incluzând reacţii anafilactice, reacţii cardiovasculare şi tulburări respiratorii de tip alergic. În cazul apariţiei unei reacţii adverse grave, tratamentul trebuie să fie simptomatic şi se va asigura disponibilitatea imediată a medicamentelor necesare şi a echipamentului de urgenţă. La nivelul locului injectării s-au observat reacţii locale, manifestate prin iritaţii locale.

S-au raportat cazuri de fibroză sistemică nefrogenă.

4.9 Supradozaj

Gadoversetamida a fost testată la om în doze de până la 700 micromol/kg (de şapte ori doza standard). Nu s-au raportat consecinţe clinice ale supradozajului. Simptomele toxicităţii acute sunt puţin probabile la pacienţii cu funcţie renală normală. Pentru eliminarea gadoversetamidei din sânge se poate utiliza dializa.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE1

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medii de contrast paramagnetic IRM, codul ATC V08C A06

Gadoverstamida este o substanţă chelatoare care conţine gadolinium – cu proprietăţi paramagnetice şi este responsabil de îmbunătăţirea contrastului în IRM – şi ligantul versetamidă.

Scopul utilizării unei substanţe de contrast în IRM constă în inducerea unor modificări ale intensităţii semnalului la nivelul leziunii, facilitând astfel, recunoaşterea acesteia printre structurile normale înconjurătoare. În consecinţă, utilizarea unei substanţe de contrast poate scădea pragul de detectare şi de vizualizare a leziunii. Substanţele de contrast utilizate în IRM, conţinând gadolinium (substanţe chelatoare pe bază de gadolinium) sunt create pentru a acţiona în mod indirect asupra mediului magnetic local, prin modificarea timpilor de relaxare a protonilor T1 (spin-mediu) şi T2 (spin-spin). La concentraţia uzuală de 100 micromol/kg, predomină scurtarea timpului T1; scurtarea timpului T2 este nesemnificativă când se utilizează secvenţe de măsurare pe bază de T1.

După administrarea pe cale intravenoasă, gadoversetamida, o substanţă chelatoare extracelulară pe bază de gadolinium, atinge rapid starea de echilibru în lichidul sau spaţiul extracelular şi se elimină în principal prin filtrare glomerulară.

Ca urmare a acestor caracteristici, timpul de achiziţie a imaginilor după administrarea mediului de contrast este esenţial în imagistica la nivelul ficatului. Pentru metastazele hepatice, diferenţa de semnal dintre tumoră şi ţesutul hepatic înconjurător este ameliorată în mod semnificativ în primele 90 secunde după administrarea unei substanţe extracelulare de contrast pe bază de gadolinium. În consecinţă, secvenţa rapidă a imaginilor trebuie iniţiată la 20 secunde după injectarea în bolus a substanţei de contrast, când aceasta este predominantă la nivelul arterelor hepatice şi ulterior, după 60 secunde de la injectare, în timpul fazei venoase portale dominante. Deoarece artera hepatică şi sistemul venos port furnizează aproximativ 20% şi respectiv 80% din sângele hepatic, primele imagini (faza arterei hepatice) oferă vizualizarea optimă a leziunii în cazul leziunilor hipervasculare, iar imaginile fazei venoase portale sunt utile pentru leziunile hipovasculare (cele mai multe leziuni metastatice sunt relativ hipovasculare şi sunt evidenţiate mai bine în timpul fazei venoase portale, manifestându-se sub forma unor zone cu intensităţi mai mici ale semnalului în comparaţie cu cele intens marcate la nivelul ficatului). Vizualizarea leziunilor hipo- şi hipervasculare poate fi redusă dacă imaginea este întârziată mai mult de 3 minute, datorită difuziunii substanţei de contrast în spaţiul interstiţial, atât la nivelul paremchimului hepatic, cât şi la nivelul leziunii (de exemplu metastază), provocând obţinerea unor imagini a căror intensitate la nivelul leziunii este egală cu cea a parenchimului hepatic normal. Imaginile întârziate post-contrast sau de echilibru (după mai mult de 5 minute de la administrare) pot contribui la caracterizarea leziunilor, de exemplu partea centrală a metastazei poate acumula substanţa de contrast în spaţiul interstiţial al leziunii, devenind astfel hiperintensă în comparaţie cu ficatul normal. Această diferenţă în modul de amplificare a contrastului este utilă în formularea diagnosticului diferenţial pe baza caracterizării leziunilor şi a siguranţei diagnostice.

Mărirea contrastului tumorilor cerebrale prin utilizarea substanţelor de contrast conţinând gadolinium (sau iod) depinde de integritatea barierei hematoencefalice (BHE). În consecinţă, aceste substanţe au fost considerate ca markeri ai zonelor de discontinuitate a BHE. Când BHE nu este intactă, moleculele de gadoversetamidă difuzează în compartimentul interstiţial, producând în acest mod, efectul paramagnetic caracteristic de scurtare a timpilor T1 şi T2. În general, adăugarea unei substanţe de contrast la un examen IRM, la o doză clinică standard de 100 micromol/kg, a provocat o creştere semnificativă a capacităţii de detectare a leziunilor, a sensibilităţii şi preciziei diagnostice.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Distribuţie

Farmacocinetica gadoversetamidei se conformează modelului deschis cu două compartimente. La o doză de 100 micromol/kg, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin distribuţie la subiecţii sănătoşi, calculat prin metoda reziduurilor, la 12 voluntari sănătoşi, este de 13,3 ± 6,8 min. La doza de 100 micromol/kg, volumul mediu de distribuţie la pacienţii fără tulburări ale funcţiei renale (incluzând atât subiecţi sănătoşi, cât şi pacienţi cu patologie SNC sau hepatică) a fost de 158,7 ± 29,0 până la 214,3 (cu variaţii între 116,4 şi 295,0) ml/kg. Acest volum de distribuţie (aproximativ 10 - 15 l pentru o greutate corporală de 70 kg) corespunde unui medicament care se distribuie în lichidul extracelular. În niciunul dintre aceste studii, nivelul dozei nu a avut un efect semnificativ asupra volumului de distribuţie. Gadoversetamida nu a dovedit legare de proteinele plasmatice in vitro.

Eliminare

La doza de 100 micromol/kg, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare variază de la 1,49 ± 0,15 ore la voluntarii sănătoşi, la 2,11 ± 0,62 ore la pacienţii fără tulburări ale funcţiei renale (incluzând atât subiecţi sănătoşi, cât şi pacienţi cu patologie SNC sau hepatică).

Clearance-ul plasmatic mediu al gadoversetamidei la subiecţii sănătoşi (111,0 ± 14,1 ml/min şi 1,73m² suprafaţă corporală) nu diferă în mod semnificativ faţă de clearance-ul renal mediu. Rezultate similare sunt obţinute la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi cu diferite disfuncţii asociate la nivel hepatic, SNC şi renal, la care clearance-ul renal al gadoversetamidei reprezintă aproximativ 95% din clearance-ul plasmatic total. Aceste rezultate (raportul clearance renal/clearance plasmatic total aproximativ egal cu 1) indică faptul că epurarea gadoversetamidei se desfăşoară în principal prin rinichi.

Nu a existat o diferenţă sistematică între parametrii cinetici în funcţie de nivelul dozei (100 până la 700 micromol/kg). În consecinţă, în acest interval de dozaj, cinetica gadoversetamidei pare a fi liniară.

Metabolizare

Procentul crescut al dozei regăsite sub forma unui complex nemodificat în urină sugerează faptul că nu are loc un proces semnificativ de metabolizare la om.

Grupe speciale de pacienţi

Influenţa diferenţei de sex:

În două studii farmacocinetice au fost înrolaţi subiecţi adulţi bărbaţi şi femei. Nu s-au identificat diferenţe farmacocinetice semnificative în funcţie de sex.

Influenţa vârstei:

Când este corectat în funcţie de greutatea corporală, clearance-ul total al gadoversetamidei este mai mare la grupa de vârstă cuprinsă între 2 şi 11 ani (143 ± 27,9 ml/h şi kg) decât cel observat la grupa de vârstă cuprinsă între 12 şi 18 ani (117 ± 26,1 ml/h şi kg) şi la cele două grupe de adulţi (82,1 ± 16,8 la grupa de vârstă cuprinsă între 19 şi 64 ani şi respectiv 56,5 ± 9,7 ml/h şi kg la grupa de vârstă ≥ 65 ani).

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare la grupele de vârstă cuprinse între 2 şi 11 ani şi respectiv între 12 şi 18 ani (1,4 ± 0,3 şi respectiv 1,6 ± 0,3 h-1) este mai scăzut în comparaţie cu cel observat la cele două grupe de adulţi (1,9 ± 0,5 la grupa de vârstă cuprinsă între 19 şi 64 ani şi respectiv 2,5± 0,5 h-1 la grupa de vârstă peste 65 ani). Numărul pacienţilor vârstnici la care s-au determinat parametrii farmacocinetici a fost limitat (peste 65 ani, N=3).

Influenţa insuficienţei renale

Concentraţiile plasmatice ale gadoversetamidei cresc liniar cu scăderea funcţiei renale; la pacienţii cu insuficienţă renală severă (CrCl<30 ml/min), aceasta determină o scădere de şase ori a clearance-ului gadoversetamidei şi o creştere corespunzătoare de şase ori a expunerii ASC şi a t½. Deoarece gadoversetamida se administrează numai în doză unică, aceasta va provoca o expunere mai prelungită şi mai mare, pentru o durată limitată de timp. Cu toate acestea, chiar şi la pacienţii cu insuficienţă renală severă, aproape întreaga doză administrată se regăseşte în urină după 72 ore, iar la voluntarii sănătoşi s-au administrat doze de până la 500 micromol/kg fără să apară probleme legate de siguranţa administrării. Cu toate acestea, deoarece s-au raportat cazuri de FSN, care pot fi asociate cu insuficienţă renală în cazul utilizării gadoversetamidei şi a altor substanţe de contrast care conţin gadolinium, Optimark nu trebuie utilizat la aceşti pacienţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doză unică, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere, toleranţa locală, antigenitatea şi genotoxicitatea. Nu s-au efectuat studii privind carcinogenitatea.

Studiile privind toxicitatea dozelor repetate la şobolani şi câini au relevat vacuolizarea celulelor tubulare renale, cu evidenţa clară a reversibilităţii efectului. Nu s-a observat insuficienţă funcţională.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Versetamidă

Hidroxid de calciu

Clorură de calciu dihidrat

Hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric pentru ajustarea pH-ului.

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, Optimark nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 24 ore la temperaturi de până la 25°C.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, condiţiile şi perioada de păstrare până la utilizare constituie responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra seringa în ambalajul original pentru a fi protejată de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Optimark este furnizat în seringi preumplute din polipropilenă. Capacul fără filet al seringii şi pistonul sunt din cauciuc bromobutilic.

Mărimile ambalajului:

1 x 10 ml 10 x 10 ml

1 x 15 ml 10 x 15 ml

1 x 20 ml 10 x 20 ml

1 x 30 ml 10 x 30 ml

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Optimark este de asemenea disponibil în flacoane de sticlă cu 10 ml, 15 ml şi 20 ml.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Optimark este destinat numai pentru utilizare unică; orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie eliminată.

Nu utilizaţi soluţia dacă prezintă modificări de culoare sau particule în suspensie. Dacă nu se utilizează echipament de unică folosinţă, se impune o atenţie deosebită pentru prevenirea contaminării reziduale cu urme de substanţe dezinfectante.

Seringi preumplute:

Asamblare şi inspectare

Inspectaţi seringa pentru a observa dacă există semne de pierderi de soluţie. Nu utilizaţi seringa dacă se observă pierderi de soluţie..

După înşurubarea tijei în pistonul seringii, este important să se răsucească tija cu încă o jumătate de rotaţie, astfel încât pistonul de culoare gri să se rotească în mod liber.

Înainte de utilizarea seringii, răsuciţi capacul de culoare gri şi înlăturaţi-l. Seringa este acum pregătită pentru ataşarea acului sau a tubului de perfuzie.

După utilizare, înlăturaţi seringa şi orice cantitate de soluţie neutilizată.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Covidien Deutschland GmbH

Gewerbepark 1

93333 Neustadt/Donau

Germania

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 x 10 ml: EU/1/07/398/007

10 x 10 ml: EU/1/07/398/008

1 x 15 ml: EU/1/07/398/009

10 x 15 ml: EU/1/07/398/010

1 x 20 ml: EU/1/07/398/011

10 x 20 ml: EU/1/07/398/012

1 x 30 ml: EU/1/07/398/013

10 x 30 ml EU/1/07/398/014

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

23/07/2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în flacon

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 ml conţine gadoversetamidă 330,9 mg, corespunzător la 500 micromoli.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă

Soluţie limpede, incoloră până la uşor gălbuie.

pH: 6,0 – 7,5

Osmolalitate (la 37°C): 1000 – 1200 mOsm/kg

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Acest medicament este utilizat numai în scop diagnostic.

Optimark este indicat pentru utilizare în imagistica prin rezonanţă magnetică (IRM) la nivelul sistemului nervos central (SNC) şi ficatului. Acesta determină îmbunătăţirea contrastului şi facilitează vizualizarea şi caracterizarea leziunilor focale şi structurilor anormale de la nivelul SNC şi ficatului, la pacienţii cu patologie diagnosticată sau suspiciune crescută de afectare patologică.

4.2 Doze şi mod de administrare

Optimark trebuie administrat numai de către medici cu experienţă în practica clinică a IRM.

Medicamentul trebuie administrat sub forma unei injecţii intravenoase periferice în bolus, în doză de 0,2 ml /kg (100 micromol/kg). Pentru asigurarea administrării complete a mediului de contrast, injectarea acestuia trebuie urmată de o injecţie de spălare cu 5 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Procedura imagistică trebuie efecuată în interval de o oră de la administrarea mediului de contrast.

În cazul efectuării IRM la nivel cerebral, dacă suspiciunea clinică privind prezenţa unei leziuni se menţine după administrarea unei doze unice de substanţă pentru IRM cu contrast mărit, sau dacă obţinerea unor informaţii mai exacte privind numărul, mărimea, sau extinderea leziunilor, ar putea influenţa atitudinea terapeutică în cazul pacientului respectiv, la subiecţii cu funcţie renală normală se poate administra o a doua injecţie intravenoasă în bolus în doză de 100 micromol/kg, în interval de 30 de minute de la prima injecţie; aceasta poate mări eficacitatea diagnostică a examinării. Nu s-a stabilit siguranţa administrării dozelor repetate la copii şi adolescenţi, la pacienţii cu insuficienţă renală sau la vârstnici.

Date limitate cu alte substanţe de contrast care conţin gadoliniu sugerează faptul că, pentru excluderea altor metastaze cerebrale la un pacient cu metastază solitară rezecabilă diagnosticată, examenul de RM prin injectarea Optimark în doză de 300 micromol/kg poate determina mărirea siguranţei diagnostice.

Optimark nu este recomandat pentru utilizare la copii sub vârsta de doi ani, deoarece siguranţa, eficacitatea şi efectul asupra funcţiei rinichiului imatur nu s-au studiat la acest grup de vârstă. Optimark a fost studiat la copii cu vârste de 2 ani şi peste, iar profilul de siguranţă a fost similar celui evidenţiat la pacienţii adulţi.

Ambalajul şi soluţia trebuie inspectate vizual înaintea utilizării, aşa cum este descris la pct. 6.6.

Se recomandă inserţia unui cateter flexibil venos cu poziţionare fixă, vezi pct. 4.4.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la gadoversetamidă sau la oricare dintre excipienţi sau la alte medicamente care conţin gadolinium.

Optimark este contraindicat la pacienţi cu insuficienţă renală severă (RFG <30 ml/min şi 1,73m2) şi la cei care au fost sau urmează să fie supuşi unui transplant de ficat (vezi pct. 4.4).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca în cazul altor substanţe de contrast paramagnetice, îmbunătăţirea contrastului IRM prin gadoversetamidă poate afecta vizualizarea leziunilor existente. Unele dintre aceste leziuni pot fi vizualizate prin IRM fără mărirea contrastului prin administrarea de medii de contrast. În consecinţă, se impune atenţie când se interpretează imagini cu contrast îmbunătăţit în absenţa unei IRM de referinţă fără substanţă de contrast.

Este necesară o atenţie deosebită pentru asigurarea hidratării corespunzătoare a pacienţilor înaintea examinării. Trebuie respectate contraindicaţiile uzuale ale examinărilor prin RM, cum sunt criteriile de excludere în cazul pacienţilor cu pompe de perfuzie, stimulatoare cardiace (pacemaker), clipsuri feromagnetice etc.

Hipersensibilitate

Reacţiile de tip alergic (alergoide) şi alte reacţii idiosincrazice pot apare în cazul tuturor mediilor de contrast administrate pe cale intravenoasă; aceste reacţii pot apare de asemenea în cazul utilizării gadoversetamidei şi se pot manifesta sub forma reacţiilor cardiovasculare, respiratorii şi cutanate (vezi pct. 4.8). Majoritatea acestor reacţii apar la cel mult o jumătate de oră de la administrarea mediului de contrast. Ca pentru toate celelalte medii de contrast din aceeaşi grupă, în cazuri rare pot apare reacţii tardive (după ore sau zile); cu toate acestea, nu s-au raportat astfel de reacţii în studiile clinice finalizate.

Dacă apar reacţii de hipersensibilitate, administrarea mediului de contrast trebuie întreruptă imediat şi, dacă este necesar, se va începe tratamentul pe cale intravenoasă.

Pe durata examinării este necesară supravegherea de către un medic şi se recomandă inserţia unui cateter flexibil cu poziţionare îndelungată. Pentru a facilita acţiunea imediată în caz de urgenţă, trebuie asigurată disponibilitatea imediată a medicamentelor necesare (de exemplu epinefrină (adrenalină), teofilină, medicamente antihistaminice, corticosteroizi şi atropină), a sondei endotraheale şi ventilaţiei asistate.

Riscul reacţiilor de hipersensibilitate este crescut în următoarele cazuri:

-

pacienţi cu predispoziţie la reacţii alergice

-

pacienţi cu astm bronşic; în mod special, riscul de bronhospasm este mărit la aceşti pacienţi

-

pacienţi cu reacţii la substanţe de contrast în antecedente, inclusiv antecedente de reacţii alergice la substanţe de contrast pe bază de iod

Înaintea injectării mediului de contrast, pacienţii trebuie întrebaţi dacă au prezentat orice formă de alergie (de exemplu alergii la fructe de mare sau la medicamente, rinită alergică (febra fânului), urticarie), dacă sunt hipersensibili la medii de contrast şi dacă au astm bronşic. Se poate lua în considerare premedicaţia cu antihistaminice şi/sau glucocorticoizi.

Pacienţi care urmează tratament cu beta-blocante

Trebuie luat în considerare faptul că pacienţii care utilizează beta-blocante pot să nu răspundă la beta-agoniştii utilizaţi în mod uzual în tratamentul reacţiilor de hipersensibilitate.

Pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare

Reacţiile de hipersensibilitate pot fi severe la acest grup de pacienţi. Reacţiile cardiovasculare pot declanşa decompensări, în special la pacienţii cu afecţiuni cardiace grave (de exemplu insuficienţă cardiacă severă, boală coronariană). Cu toate acestea, studiile clinice cu Optimark nu au evidenţiat asemenea reacţii.

Tulburări ale sistemului nervos

Posibilitatea apariţiei convulsiilor în timpul examinării poate fi crescută la pacienţii cu epilepsie sau leziuni cerebrale. Se impun precauţii când se examinează aceşti pacienţi (de exemplu, monitorizarea pacienţilor) şi trebuie asigurată disponibilitatea imediată a echipamentului medical şi medicamentelor necesare pentru tratamentul rapid al eventualelor convulsii.

Pacienţi cu insuficienţă renală şi transplant de ficat

Au existat raportări privind fibroza sistemică nefrogenă (FSN), asociată cu utilizarea unor substanţe de contrast care conţin gadolinium, la pacienţii cu insuficienţă renală severă (rata filtrării glomerulare (RFG) <30 ml/min şi 1,73 m2) şi la cei care au fost sau urmează să fie supuşi unui transplant hepatic. În consecinţă Optimark nu trebuie utilizat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.3).

S-au raportat cazuri de fibroză sistemică nefrogenă (FSN) la pacienţi cu insuficienţă renală moderată (RFG <60ml/min şi 1,73m2) la care s-au utilizat substanţe de contrast pe bază de gadolinium. Optimark trebuie utilizat cu grijă la aceşti pacienţi.

Gadoversetamida este dializabilă. La pacienţii hemodializaţi în mod curent, hemodializa la scurt timp după administrarea Optimark poate fi utilă în îndepărtarea Optimark din organism. Nu există dovezi care să susţină necesitatea iniţierii hemodializei pentru prevenirea sau tratamentul FSN, la pacienţii la care nu se efectuează încă hemodializă.

Copii

Optimark nu trebuie administrat printr-un injectomat. Pentru a evita supradozajul produs din eroare, doza necesară trebuie administrată manual la copii.

Nou-născuţi şi sugari

Optimark nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub doi ani. Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea medicamentului la acest grup de vârstă.

Sodiu

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pentru o doză de până la 17 ml, adică este în esenţă ‘fără sodiu’. Dozele mai mari conţin 1 mmol sodiu sau mai mult; acest aspect trebuie luat în considerare la pacienţii cu dietă sodică controlată.

Fier seric şi zinc seric

Se impun precauţii deoarece în timpul studiilor clinice s-au observat scăderi tranzitorii ale parametrilor serici de fier şi zinc. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestor modificări.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile.

Optimark a provocat interferenţe în măsurarea calciului seric prin utilizarea metodei colorimetrice OCP (complexon orto-crezolftaleină). Cu toate acestea, administrarea gadoversetamidei nu provoacă o scădere reală a concentraţiei calciului seric. În prezenţa gadoversetamidei, tehnica OCP determină în mod eronat o valoare redusă a concentraţiei calciului plasmatic. Mărimea acestui artefact de măsurare este proporţională cu concentraţia serică a gadoversetamidei, iar la pacienţii cu clearance renal normal se pot obţine valori exacte după aproximativ 90 minute de la injectare. La pacienţii cu tulburări ale funcţiei renale, clearance-ul gadoversetamidei va fi încetinit şi interferenţa asupra determinării concentraţiei serice a calciului prin metoda OCP va fi prelungită. Gadoversetamida nu afectează alte metode de măsurare a concentraţiei calciului seric, de exemplu metoda colorimetrică arsenazo III, spectroscopia de absorbţie atomică şi spectroscopia de masă cu plasmă cuplată inductiv.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există experienţă clinică privind utilizarea gadoversetamidei în timpul sarcinii. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte cu privire la toxicitatea asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Optimark nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care se consideră că explorarea imagistică prin RM cu contrast îmbunătăţit este esenţială şi nu există o altă modalitate acceptabilă pentru efectuarea explorărilor imagistice.

Nu s-a studiat excreţia gadoversetamidei în laptele matern la om. Pe baza studiilor la animale, se presupune că rata excreţiei este redusă. La doze clinice nu se anticipează efecte asupra sugarilor. Optimark poate fi utilizat în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Pacienţii care se pot deplasa trebuie să ţină cont de faptul că uneori pot apare ameţeli, în timp ce conduc vehicule sau folosesc utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai multe reacţii adverse au fost de intensitate uşoară până la moderată şi de tip tranzitor. Cele mai frecvente reacţii adverse au fost disgeuzie, senzaţie de căldură, cefalee şi ameţeli.

Majoritatea reacţiilor adverse observate după utilizarea gadoversetamidei au fost reacţii adverse ale sistemului nervos, urmate de reacţii adverse generale, tulburări gastro-intestinale sau afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat.

Următoarele reacţii adverse legate de medicament au fost raportate din studiile clinice şi din utilizarea gadoversetamidei după introducerea pe piaţă. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Baza de date MedDRA privind clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Frecvente (≥1/100, <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100)

Rare (≥1/10000, <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii anafilactice

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Reducerea apetitului alimentar

Tulburări psihice

Anxietate, tulburări de somn

Stare de confuzie

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeli, cefalee, disgeuzie

Hipoestezie, parestezie, parosmie

Sincopă, tremor, somnolenţă, senzaţie de arsură

Convulsii

Tulburări oculare

Eritem palpebral, durere oculară, vedere înceţoşată

Hiperemie oculară

Tulburări acustice şi vestibulare

Tinitus

Tulburări cardiace

Tahicardie, palpitaţii, bloc AV de gradul I, extrasistole

Aritmie

Tulburări vasculare

Hiperemie facială tranzitorie

Hipotensiune arterială, hipertensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Congestie nazală, senzaţie de iritaţie faringiană

Dispnee, disfonie, tuse, rinoree, senzaţie de constricţie faringiană

Bronhospasm, edem faringian, faringită, rinită, strănut

Tulburări gastro-intestinale

Greaţă, diaree

Hipersecreţie salivară, vărsături, durere abdominală, constipaţie, xerostomie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Urticarie, prurit, erupţii cutanate

Transpiraţii reci, eritem, hiperhidroză

Edem periorbital

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Concentraţii serice crescute ale creatininei, hematurie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Senzaţie de căldură

Disconfort toracic, senzaţie de frig, reacţii la nivelul locului de administrare

Durere, durere toracică, edem facial, fatigabilitate, febră, edeme periferice, senzaţie de răceală la nivelul extremităţilor

Stare generală de rău, senzaţii neobişnuite

Investigaţii diagnostice

Concentraţii serice crescute ale ALAT, valori anormale ale analizelor de urină, valori anormale ale electroliţilor urinari, concentraţii serice crescute ale CPK, hemoglobină scăzută, concentraţii anormale ale calciului seric

Interval QT prelungit pe

electro-cardiogramă (ECG)

S-au raportat reacţii adverse grave, incluzând reacţii anafilactice, reacţii cardiovasculare şi tulburări respiratorii de tip alergic. În cazul apariţiei unei reacţii adverse grave, tratamentul trebuie să fie simptomatic şi se va asigura disponibilitatea imediată a medicamentelor necesare şi echipamentului de urgenţă. La nivelul locului injectării s-au observat reacţii locale, manifestate prin iritaţii locale.

S-au raportat cazuri de fibroză sistemică nefrogenă.

4.9 Supradozaj

Gadoversetamida a fost testată la om în doze de până la 700 micromol/kg (de şapte ori doza standard). Nu s-au raportat consecinţe clinice ale supradozajului. Simptomele toxicităţii acute sunt puţin probabile la pacienţii cu funcţie renală normală. Pentru eliminarea gadoversetamidei din sânge se poate utiliza dializa.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medii de contrast paramagnetic IRM, codul ATC V08C A06

Gadoverstamida este o substanţă chelatoare care conţine gadolinium – cu proprietăţi paramagnetice şi este responsabil de îmbunătăţirea contrastului în IRM – şi ligantul versetamidă.

Scopul utilizării unei substanţe de contrast în IRM constă în inducerea unor modificări ale intensităţii semnalului la nivelul leziunii, facilitând astfel, recunoaşterea acesteia printre structurile normale înconjurătoare. În consecinţă, utilizarea unei substanţe de contrast poate scădea pragul de detectare şi de vizualizare a leziunii. Substanţele de contrast utilizate în IRM, conţinând gadolinium (substanţe chelatoare pe bază de gadoliniu) sunt create pentru a acţiona în mod indirect asupra mediului magnetic local, prin modificarea timpilor de relaxare a protonilor T1 (spin-mediu) şi T2 (spin-spin). La concentraţia uzuală de 100 micromol/kg predomină scurtarea timpului T1; scurtarea timpului T2 este nesemnificativă când se utilizează secvenţe de măsurare pe bază de T1.

După administrarea pe cale intravenoasă, gadoversetamida, o substanţă chelatoare extracelulară pe bază de gadolinium, atinge rapid starea de echilibru în lichidul sau spaţiul extracelular şi se elimină în principal prin filtrare glomerulară.

Ca urmare a acestor caracteristici, timpul de achiziţie a imaginilor după administrarea mediului de contrast este esenţial în imagistica la nivelul ficatului. Pentru metastazele hepatice, diferenţa de semnal dintre tumoră şi ţesutul hepatic înconjurător este ameliorată în mod semnificativ în primele 90 secunde după administrarea unei substanţe extracelulare de contrast pe bază de gadolinium. În consecinţă, secvenţa rapidă a imaginilor trebuie iniţiată la 20 secunde după injectarea în bolus a substanţei de contrast, când aceasta este predominantă la nivelul arterelor hepatice şi ulterior, după 60 secunde de la injectare, în timpul fazei venoase portale dominante. Deoarece artera hepatică şi sistemul venos port furnizează aproximativ 20% şi respectiv 80% din sângele hepatic, primele imagini (faza arterei hepatice) oferă vizualizarea optimă a leziunii în cazul leziunilor hipervasculare, iar imaginile fazei venoase portale sunt utile pentru leziunile hipovasculare (cele mai multe leziuni metastatice sunt relativ hipovasculare şi sunt evidenţiate mai bine în timpul fazei venoase portale, manifestându-se sub forma unor zone cu intensităţi mai mici ale semnalului în comparaţie cu cele intens marcate la nivelul ficatului). Vizualizarea leziunilor hipo- şi hipervasculare poate fi redusă dacă imaginea este întârziată mai mult de 3 minute, datorită difuziunii substanţei de contrast în spaţiul interstiţial, atât la nivelul parenchimului hepatic, cât şi la nivelul leziunii (de exemplu metastază), provocând obţinerea unor imagini a căror intensitate la nivelul leziunii este egală cu cea a paremchimului hepatic normal. Imaginile întârziate post-contrast sau de echilibru (după mai mult de 5 minute de la administrare) pot contribui la caracterizarea leziunilor, de exemplu partea centrală a metastazei poate acumula substanţa de contrast în spaţiul interstiţial al leziunii, devenind astfel hiperintensă în comparaţie cu ficatul normal. Această diferenţă în modul de amplificare a contrastului este utilă în formularea diagnosticului diferenţial pe baza caracterizării leziunilor şi a siguranţei diagnostice.

Mărirea contrastului tumorilor cerebrale prin utilizarea substanţelor de contrast conţinând gadolinium (sau iod) depinde de integritatea barierei hematoencefalice (BHE). În consecinţă, aceste substanţe au fost considerate ca markeri ai zonelor de discontinuitate a BHE. Când BHE nu este intactă, moleculele de gadoversetamidă difuzează în compartimentul interstiţial, producând în acest mod, efectul paramagnetic caracteristic de scurtare a timpilor T1 şi T2. În general, adăugarea unei substanţe de contrast la un examen IRM, la o doză clinică standard de 100 micromol/kg, a provocat o creştere semnificativă a capacităţii de detectare a leziunilor, a sensibilităţii şi preciziei diagnostice.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Distribuţie

Farmacocinetica gadoversetamidei se conformează modelului deschis cu două compartimente. La o doză de 100 micromol/kg, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin distribuţie la subiecţii sănătoşi, calculat prin metoda reziduurilor, la 12 voluntari sănătoşi, este de 13,3 ± 6,8 min. La doza de 100 micromol/kg, volumul mediu de distribuţie la pacienţii fără tulburări ale funcţiei renale (incluzând atât subiecţi sănătoşi, cât şi pacienţi cu patologie SNC sau hepatică) a fost de 158,7 ± 29,0 până la 214,3 (cu variaţii între 116,4 şi 295,0) ml/kg. Acest volum de distribuţie (aproximativ 10 - 15 l pentru o greutate corporală de 70 kg) corespunde unui medicament care se distribuie în lichidul extracelular. În niciunul dintre aceste studii, nivelul dozei nu a avut un efect semnificativ asupra volumului de distribuţie. Gadoversetamida nu a dovedit legare de proteinele plasmatice in vitro.

Eliminare

La doza de 100 micromol/kg, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare variază de la 1,49 ± 0,15 ore la voluntarii sănătoşi, la 2,11 ± 0,62 ore la pacienţii fără tulburări ale funcţiei renale (incluzând atât subiecţi sănătoşi, cât şi pacienţi cu patologie SNC sau hepatică).

Clearance-ul plasmatic mediu al gadoversetamidei la subiecţii sănătoşi (111,0 ± 14,1 ml/min şi 1,73m² suprafaţă corporală) nu diferă în mod semnificativ faţă de clearance-ul renal mediu. Rezultate similare sunt obţinute la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi cu diferite disfuncţii asociate la nivel hepatic, SNC şi renal, la care clearance-ul renal al gadoversetamidei reprezintă aproximativ 95% din clearance-ul plasmatic total. Aceste rezultate (raportul clearance renal/clearance plasmatic total aproximativ egal cu 1) indică faptul că epurarea gadoversetamidei se desfăşoară în principal prin rinichi.

Nu a existat o diferenţă sistematică între parametrii cinetici în funcţie de nivelul dozei (100 până la 700 micromol/kg). În consecinţă, în acest interval de dozaj, cinetica gadoversetamidei pare a fi liniară.

Metabolizare

Procentul crescut al dozei regăsite sub forma unui complex nemodificat în urină sugerează faptul că nu are loc un proces semnificativ de metabolizare la om.

Grupe speciale de pacienţi

Influenţa diferenţei de sex:

În două studii farmacocinetice au fost înrolaţi subiecţi adulţi bărbaţi şi femei. Nu s-au identificat diferenţe farmacocinetice semnificative în funcţie de sex.

Influenţa vârstei:

Când este corectat în funcţie de greutatea corporală, clearance-ul total al gadoversetamidei este mai mare la grupa de vârstă cuprinsă între 2 şi 11 ani (143 ± 27,9 ml/h şi kg) decât cel observat la grupa de vârstă cuprinsă între 12 şi 18 ani (117 ± 26,1 ml/h şi kg) şi la cele două grupe de adulţi (82,1 ± 16,8 la grupa de vârstă cuprinsă între 19 şi 64 ani şi respectiv 56,5 ± 9,7 ml/h şi kg la grupa de vârstă ≥ 65 ani).

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare la grupele de vârstă cuprinse între 2 şi 11 ani şi respectiv între 12 şi 18 ani (1,4 ± 0,3 şi respectiv 1,6 ± 0,3 h-1) este mai scăzut în comparaţie cu cel observat la cele două grupe de adulţi (1,9 ± 0,5 la grupa de vârstă cuprinsă între 19 şi 64 ani şi respectiv 2,5± 0,5 h-1 la grupa de vârstă peste 65 ani). Numărul pacienţilor vârstnici la care s-au determinat parametrii farmacocinetici a fost limitat (peste 65 ani, N=3).

Influenţa insuficienţei renale

Concentraţiile plasmatice ale gadoversetamidei cresc liniar cu scăderea funcţiei renale; la pacienţii cu insuficienţă renală severă (CrCl<30 ml/min), aceasta determină o scădere de şase ori a clearance-ului gadoversetamidei şi o creştere corespunzătoare de şase ori a expunerii ASC şi a t½. Deoarece gadoversetamida se administrează numai în doză unică, aceasta va provoca o expunere mai prelungită şi mai mare, pentru o durată limitată de timp. Cu toate acestea, chiar şi la pacienţii cu insuficienţă renală severă, aproape întreaga doză administrată se regăseşte în urină după 72 ore, iar la voluntarii sănătoşi s-au administrat doze de până la 500 micromol/kg fără să apară probleme legate de siguranţa administrării. Cu toate acestea, deoarece s-au raportat cazuri de FSN, care pot fi asociate cu insuficienţă renală în cazul utilizării gadoversetamidei şi a altor substanţe de contrast care conţin gadolinium, Optimark nu trebuie utilizat la aceşti pacienţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doză unică, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere, toleranţa locală, antigenitatea şi genotoxicitatea. Nu s-au efectuat studii privind carcinogenitatea.

Studiile privind toxicitatea dozelor repetate la şobolani şi câini au relevat vacuolizarea celulelor tubulare renale, cu evidenţa clară a reversibilităţii efectului. Nu s-a observat insuficienţă funcţională.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Versetamidă

Hidroxid de calciu

Clorură de calciu dihidrat

Hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric pentru ajustarea pH-ului.

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, Optimark nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 24 ore la temperaturi de până la 25°C.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, condiţiile şi perioada de păstrare până la utilizare constituie responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Optimark este furnizat în flacoane din sticlă borosilicată incoloră, înalt rezistentă (tip I, F. Eur.). Flacoanele sunt prevăzute cu dopuri din cauciuc bromobutilic, sigilate cu capse de siguranţă din aluminiu şi capse din plastic.

Mărimile ambalajului:

1 x 10 ml 10 x 10 ml

1 x 15 ml 10 x 15 ml

1 x 20 ml 10 x 20 ml

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Optimark este de asemenea disponibil în seringi preumplute cu 10 ml, 15 ml, 20 ml şi 30 ml.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Optimark este destinat numai pentru utilizare unică; orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie eliminată.

Nu utilizaţi soluţia dacă prezintă modificări de culoare sau particule în suspensie. Dacă nu se utilizează echipament de unică folosinţă, se impune o atenţie deosebită pentru prevenirea contaminării reziduale cu urme de substanţe dezinfectante.utilizate pentru curăţare.

Optimark trebuie aspirat în seringă şi utilizat imediat.

Dacă este congelat, flaconul din sticlă care conţine gadoversetamidă poate fi încălzit la temperatura camerei şi agitat cu putere. Produsul trebuie examinat înaintea utilizării pentru a avea certitudinea că toate particulele solide sunt dizolvate şi că ambalajul şi sistemul de închidere nu sunt deteriorate. Dacă rămân particule în suspensie, flaconul trebuie înlăturat.

După utilizare, înlăturaţi seringa şi orice cantitate de soluţie neutilizată.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Covidien Deutschland GmbH

Gewerbepark 1

93333 Neustadt/Donau

Germania

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 x 10 ml: EU/1/07/398/001

10 x 10 ml: EU/1/07/398/002

1 x 15 ml: EU/1/07/398/003

10 x 15 ml: EU/1/07/398/004

1 x 20 ml: EU/1/07/398/005

10 x 20 ml: EU/1/07/398/006

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

23/07/2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Mallinckrodt Medical Imaging Ireland

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irlanda

B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă. (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Înaintea lansării, DAPP trebuie să furnizeze tuturor medicilor care ar putea prescrie acest medicament, o copie a RCP împreună cu o scrisoare de prezentare, care să evidenţieze informaţiile privind siguranţa, incluse la punctele 4.3 şi 4.4. Conţinutul acestora trebuie aprobat de către CHMP şi trebuie să cuprindă de asemenea următorul element cheie:

Nu se recomandă utilizarea Optimark la copii cu vârste sub doi ani, deoarece siguranţa, eficacitatea şi efectul asupra funcţiei rinichiului imatur nu s-au studiat la acest grup de vârstă. Optimark a fost studiat la copii cu vârste de 2 ani şi peste, iar profilul de siguranţă a fost similar cu cel evidenţiat la pacienţii adulţi.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, descris în versiunea 2009/02, prezentată în Modulul 1.8.1. a Cererii privind autorizaţia de punere pe piaţă, este instalat şi funcţionează înaintea şi în timpul comercializării medicamentului.

Planul de gestionare a riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă, detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aprobate în versiunea datată 22 mai 2007 a Planului de gestionare a riscului (PGR) prezentat în Modulul 1.8.2. a Cererii privind autorizaţia de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PGR, aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte Recomandările CHMP privind Sistemele de gestionare a riscului pentru medicamente de uz uman, PGR actualizate trebuie depuse în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat privind siguranţa (RPAS).

În plus, un PGR actualizat trebuie depus:

Când sunt obţinute noi informaţii care pot avea un impact asupra Specificaţiilor curente privind siguranţa, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere a riscului.

În decurs de 60 zile de la atingerea unui punct important (privind farmacovigilenţa sau reducerea riscului)

La cererea EMEA

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Text pentru ambalajul secundar pentru seringi preumplute cu 10 ml, 15 ml, 20 ml şi 30 ml.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Gadoversetamidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml conţine gadoversetamidă 330,9 mg, corespunzător la 500 micromoli.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: versetamidă, hidroxid de calciu, clorură de calciu dihidrat, hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

10 ml (1, 10 seringi)

15 ml (1, 10 seringi)

20 ml (1, 10 seringi)

30 ml (1, 10 seringi)

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Mediu de contrast pentru imagistica prin rezonanţă magnetică

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra seringa în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru utilizare unică. Înlăturaţi orice cantitate de soluţie rămasă după prima utilizare.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Covidien Deutschland GmbH, Gewerbepark 1, 93333 Neustadt/Donau, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/398/007 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/008 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/009 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/010 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/011 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/012 (10 x 20 ml)

EU/1/07/398/013 (1 x 30 ml)

EU/1/07/398/014 (10 x 30 ml)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille>

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

Text pentru ambalajul primar pentru seringi preumplute cu 15 ml, 20 ml şi 30 ml.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Gadoversetamidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml conţine gadoversetamidă 330,9 mg, corespunzător la 500 micromol.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: versetamidă, hidroxid de calciu, clorură de calciu dihidrat, hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

15 ml

20 ml

30 ml

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra seringa în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru utilizare unică. Înlăturaţi orice cantitate de soluţie rămasă după prima utilizare.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Covidien Deutschland GmbH, Gewerbepark 1, 93333 Neustadt/Donau, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/398/007 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/008 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/009 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/010 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/011 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/012 (10 x 20 ml)

EU/1/07/398/013 (1 x 30 ml)

EU/1/07/398/014 (10 x 30 ml)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille>

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Text pentru ambalajele primare pentru seringă preumplută cu 10 ml

1. DENUMIREA COMPERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Gadoversetamidă

Utilizare i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra seringa în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Text pentru ambalajul secundar cu flacoane cu 10 ml, 15 ml şi 20 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în flacon

Gadoversetamidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml conţine gadoversetamidă 330,9 mg, corespunzător la 500 micromoli.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: versetamidă, hidroxid de calciu, clorură de calciu dihidrat, hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

10 ml (1, 10 flacoane)

15 ml (1, 10 flacoane)

20 ml (1, 10 flacoane)

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Mediu de contrast pentru imagistica prin rezonanţă magnetică

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru utilizare unică. Înlăturaţi orice cantitate de soluţie rămasă după prima utilizare.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Covidien Deutschland GmbH, Gewerbepark 1, 93333 Neustadt/Donau, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/398/001 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/002 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/003 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/004 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/005 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/006 (10 x 20 ml)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille>

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

Text pentru ambalajul primar pentru flacoane cu 15 ml şi 20 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în flacon

Gadoversetamidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml conţine gadoversetamidă 330,9 mg, corespunzător la 500 micromoli.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: versetamidă, hidroxid de calciu, clorură de calciu dihidrat, hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

15 ml

20 ml

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru utilizare unică. Înlăturaţi orice cantitate de soluţie rămasă după prima utilizare.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Covidien Deutschland GmbH, Gewerbepark 1, 93333 Neustadt/Donau, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/398/001 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/002 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/003 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/004 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/005 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/006 (10 x 20 ml)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille>

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Text pentru ambalajele primare pentru flacon cu 10 ml

1. DENUMIREA COMPERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în flacon

Gadoversetamidă

i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Gadoversetamidă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a vi se administra acest medicament

-

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

-

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

-

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Optimark şi pentru ce se utilizează

2. Înainte de a vi se administra Optimark

3. Cum se administrează Optimark

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Optimark

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE OPTIMARK ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Optimark este un mediu de contrast injectabil. Acesta este utilizat la adulţi şi copii, pentru a obţine imagini diagnostice mai clare ale creierului, măduvei spinării şi ficatului. Ca rezultat, acesta ajută la observarea clară a anomaliilor de la nivelul creierului, măduvei spinării şi ficatului.

Acest medicament este utilizat numai în scop diagnostic.

2. ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE Optimark

Nu utilizaţi Optimark

dacă sunteţi alergic (hipersensibil)

la substanţa activă gadoversetamidă sau

la oricare dintre celelalte componente ale Optimark sau

la alte substanţe de contrast care conţin gadolinium

Optimark nu trebuie să vă fie administrat dacă suferiţi de insuficienţă renală severă sau dacă sunteţi un pacient cu transplant de ficat, deoarece administrarea Optimark la pacienţii aflaţi în aceste situaţii a fost asociată cu o boală numită fibroză sistemică nefrogenă (FSN). FSN este o afecţiune care implică îngroşarea pielii şi ţesutului conjunctiv. FSN poate provoca imobilizarea debilitantă a articulaţiilor, slăbiciune musculară sau tulburări ale funcţiei organelor interne care pot pune viaţa în pericol.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Optimark

Procedurile diagnostice care implică utilizarea substanţelor de contrast trebuie efectuate sub supravegherea unui medic cu pregătirea necesară şi cunoştinţe temeinice privind procedura care urmează a fi efectuată. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

suferiţi de alergii (de exemplu: alergii la medicamente sau fructe de mare, febra fânului, urticarie) sau astm bronşic

în trecut aţi avut orice reacţii la injectarea unei substanţe de contrast, inclusiv istoric de reacţii alergice la substanţe de contrast pe bază de iod

rinichii dumneavoastră nu funcţionează în mod corespunzător

se programează utilizarea Optimark la copilul dumneavoastră a cărui vârstă este sub doi ani

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

aveţi senzaţie de sete şi/sau aţi băut numai cantităţi mici de lichide sau nu aţi băut deloc lichide înaintea examinării

aveţi în organismul dumneavoastră, un stimulator cardiac (pacemaker) sau orice implanturi feromagnetice (de exemplu clipsuri vasculare) sau un stent metalic vascular

urmaţi un tratament cu un anumit tip de medicament antihipertensiv, de exemplu un beta-blocant

aveţi o boală de inimă

suferiţi de epilepsie sau aveţi leziuni cerebrale

dumneavoastră sau copilul dumneavoastră urmaţi o dietă sodică controlată

Dacă vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii, medicul va decide dacă examinarea programată este sau nu posibilă în cazul dumneavoastră.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a vi se administra Optimark.

Optimark poate fi utilizat în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Dacă vă puteţi deplasa şi intenţionaţi să conduceţi un vehicul sau să folosiţi utilaje, trebuie să ţineţi cont de faptul că uneori pot apare ameţeli, după ce vi s-a efectuat un procedeu diagnostic care a inclus injectarea Optimark.

Informaţii importante privind unele componente ale Optimark

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pentru o doză de până la 17 ml, adică este în esenţă ‘fără sodiu’. Dozele mai mari conţin 1 mmol sodiu sau mai mult; acest aspect trebuie avut în vedere la pacienţii cu dietă sodică controlată.

3. CUM SE ADMINISTREAZĂ Optimark

Doza uzuală

Doza uzuală este de aproximativ 14 ml, injectată timp de 7-14 secunde într-o venă, de obicei o venă a braţului. Injectarea este urmată de administrarea de soluţie salină fiziologică, cu rol de spălare, pentru a se asigura că nu a rămas nimic în ac sau în tubul utilizat pentru injectare. Este posibil să se administreze a doua doză în interval de 30 minute de la prima injecţie. În cazul în care există dubii privind tratamentul unei boli a creierului, poate fi necesară administrarea unei doze de trei ori mai mari decât doza uzuală, într-o singură injectare. Medicul va decide care este doza de Optimark necesară pentru examinarea dumneavoastră. Trebuie să spuneţi imediat medicului, asistentei sau tehnicianului dacă simţiţi durere în jurul zonei în care este poziţionat acul.

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din Optimark

Dacă vi s-a injectat prea mult Optimark, este puţin probabil să aibă efecte dăunătoare asupra dumneavoastră, deoarece doze mult mai mari administrate unor persoane nu au provocat nicio problemă. Dacă rinichii dumneavoastră funcţionează normal, este puţin probabil să aveţi probleme. Optimark poate fi îndepărtat prin utilizarea dializei. Dacă dumneavoastră credeţi că vi s-a injectat prea mult Optimark, spuneţi imediat medicului, asistentei sau tehnicianului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Optimark poate produce reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cele mai multe reacţii adverse observate după utilizarea Optimark au fost de intensitate uşoară până la moderată şi de tip tranzitor. Cele mai frecvente reacţii adverse au fost: senzaţia de gust neobişnuit, senzaţie de căldură, durere de cap şi ameţeli.

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră, asistentei sau tehnicianului care vă administrează injecţia, dacă nu vă simţiţi bine, în special dacă simţiţi orice senzaţie de constricţie, durere sau disconfort la nivelul pieptului, feţei sau gâtului sau dacă aveţi dificultăţi de respiraţie. Reacţiile adverse posibile sunt descrise mai detaliat în continuare.

Majoritatea reacţiilor adverse observate după utilizarea Optimark au fost reacţii adverse ale sistemului nervos, urmate de reacţii adverse generale, tulburări gastro-intestinale sau afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat.

Frecvenţele menţionate mai jos şi următoarele simptome se bazează pe experienţa acumulată în cadrul studiilor clinice şi pe experienţa utilizării Optimark după introducerea pe piaţă.

foarte frecvente:

la mai mult de 1 din 10 pacienţi trataţi

frecvente:

la mai puţin de 1 din 10, dar la mai mult de 1 din 100 pacienţi trataţi

mai puţin frecvente:

la mai puţin de 1 din 100 dar la mai mult de 1 din 1000 pacienţi trataţi

rare:

la mai puţin de 1 din 1000 dar la mai mult de 1 din 10000 pacienţi trataţi

foarte rare:

în 1 caz sau mai puţin din 10000 pacienţi trataţi, incluzând cazuri izolate

Frevenţă

Reacţii adverse posibile

frecvente:

ameţeli, durere de cap, senzaţie de gust neobişnuit, senzaţie de căldură

mai puţin frecvente:

reacţii alergice sau de hipersensibilitate, senzaţie de furnicături, amorţeală, scăderea simţului mirosului, piele roşie şi fierbinte, congestie nazală, durere în gât, greaţă, diaree, urticarie, mâncărimi (prurit), erupţii cutanate, senzaţie de disconfort în piept, senzaţie de frig, reacţii la nivelul locului administrării

rare:

scăderea poftei de mâncare, senzaţie de nelinişte, tulburări de somn, leşin, tremurături, senzaţie de somnolenţă, senzaţie de arsură la nivelul pielii, ţiuituri în urechi, înroşirea pleoapelor, durere oculară, vedere înceţoşată, bătăi rapide ale inimii, conştientizarea bătăilor inimii, bătăi neregulate ale inimii, extrasistole (bătăi premature ale inimii), scăderea tensiunii arteriale, creşterea tensiunii arteriale, scurtarea respiraţiei, răguşeală, tuse, rinoree (curgerea nasului), constricţie la nivelul gâtului, creşterea cantităţii de salivă, vărsături, durere abdominală, constipaţie, senzaţie de uscăciune a gurii, transpiraţii reci, înroşirea pielii, transpiraţii, concentraţii crescute în sânge ale unei substanţe (creatinină) care în mod normal este eliminată prin rinichi, sânge în urină, durere în piept, umflarea feţei, oboseală, febră, umflarea membrelor, durere, senzaţie de frig la nivelul extremităţilor, creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice, valori anormale ale analizelor urinii, creşterea concentraţiilor substanţelor minerale în urină, creşterea concetraţiei enzimelor cardiace şi musculare în sânge, hemoglobină scăzută, modificări ale concentraţiei calciului în sânge

foarte rare:

stare de confuzie, convulsii, ochi injectaţi, bătăi neregulate ale inimii, constricţia căilor respiratorii, umflarea gâtului sau corzilor vocale, inflamaţia gâtului, senzaţie de mâncărime la nivelul nasului, strănut, umflături în jurul ochilor, simptome asemănătoare gripei, stare generală de rău, probleme cu ritmul electric al inimii (QT prelungit pe ECG)

S-au raportat cazuri de anomalii ale pielii care includ îngroşarea, inflamaţia sau fibroza (FSN).

Când Optimark a fost utilizat la copii cu vârste de 2 ani sau peste, aceştia au prezentat aceleaşi reacţii adverse ca şi adulţii.

Trebuie să raportaţi imediat, oricare dintre următoarele simptome, medicului dumneavoastră, asistentei sau tehnicianului şi să primiţi tratament imediat, deoarece aceste reacţii pot fi sau pot deveni foarte grave: reacţii adverse care afectează inima (leşin, bătăi premature ale inimii (extrasistole), durere în piept) sau sistemul respirator (scurtarea respiraţiei, constricţia căilor respiratorii, gât umflat sau senzaţia de constricţie la nivelul gâtului, mâncărime la nivelul nasului sau secreţii nazale, strănut).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ Optimark

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Optimark după data de expirare înscrisă pe etichetă. A se păstra seringile în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Optimark

Substanţa activă este gadoversetamidă.

1 ml conţine gadoversetamidă 330,9 mg, corespunzător la 500 micromoli.

Celelalte componente sunt: versetamidă, hidroxid de calciu, clorură de calciu dihidrat, hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Optimark şi conţinutul ambalajului

Seringile cu Optimark conţin o soluţie limpede, incoloră până la uşor gălbuie.

Optimark este furnizat în seringi preumplute din polipropilenă. Capacul fără filet al seringii şi pistonul sunt din cauciuc bromobutilic.

Seringile preumplute cu Optimark sunt furnizate în următoarele ambalaje:

1 x 10 ml 10 x 10 ml

1 x 15 ml 10 x 15 ml

1 x 20 ml 10 x 20 ml

1 x 30 ml 10 x 30 ml

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Optimark este de asemenea disponibil în flacoane din sticlă cu 10 ml, 15 ml şi 20 ml.

Nu utilizaţi soluţia dacă aceasta prezintă modificări de culoare sau conţine particule solide.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Covidien Deutschland GmbH

Gewerbepark 1

93333 Neustadt/Donau

Germania

Producătorul:

Mallinckrodt Medical Imaging Ireland

Damastown

Mulhuddart, Dublin 15

Irlanda

Acest prospect a fost aprobat în .

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Indicaţii terapeutice

Optimark este indicat pentru utilizare în imagistica prin rezonanţa magnetică (IRM) la nivelul sistemului nervos central (SNC) şi ficatului. Acesta determină îmbunătăţirea contrastului şi facilitează vizualizarea şi caracterizarea leziunilor focale şi structurilor anormale de la nivelul SNC şi ficatului, la pacienţii cu patologie diagnosticată sau suspiciune crescută de afectare patologică.

Atenţionări şi precauţii speciale de utilizare

Ca în cazul altor substanţe de contrast paramagnetice, îmbunătăţirea contrastului IRM prin utilizarea Optimark poate afecta vizualizarea leziunilor existente. Unele dintre aceste leziuni pot fi vizualizate prin IRM fără mărirea contrastului prin administrarea de medii de contrast. În consecinţă, se impune atenţie când se interpretează imagini cu contrast îmbunătăţit în absenţa unei IRM de referinţă fără substanţă de contrast.

Este necesară o atenţie deosebită pentru asigurarea hidratării corespunzătoare a pacienţilor înaintea examinării. Trebuie respectate contraindicaţiile uzuale ale examinărilor prin RM, cum sunt criteriile de excludere în cazul pacienţilor cu pompe de perfuzie, stimulatoare cardiace (pacemaker), clipsuri feromagnetice etc.

Hipersensibilitate

Reacţiile de tip alergic (alergoide) şi alte reacţii idiosincrazice pot apare în cazul tuturor mediilor de contrast administrate pe cale intravenoasă; aceste reacţii pot apare de asemenea în cazul utilizării gadoversetamidei şi se pot manifesta sub forma reacţiilor cardiovasculare, respiratorii şi cutanate. Majoritatea acestor reacţii apar la cel mult o jumătate de oră de la administrarea mediului de contrast. Ca pentru toate celelalte medii de contrast din aceeaşi grupă, în cazuri rare pot apare reacţii tardive (după ore sau zile); cu toate acestea, nu s-au raportat astfel de reacţii în studiile clinice finalizate.

Dacă apar reacţii de hipersensibilitate, administrarea mediului de contrast trebuie întreruptă imediat şi, dacă este necesar, se va începe tratamentul pe cale intravenoasă.

Pe durata examinării este necesară supravegherea de către un medic şi se recomandă inserţia unui cateter flexibil cu poziţionare îndelungată. Pentru a facilita acţiunea imediată în caz de urgenţă, trebuie asigurată disponibilitatea imediată a medicamentelor necesare (de exemplu epinefrină (adrenalină), teofilină, medicamente antihistaminice, corticosteroizi şi atropină), a sondei endotraheale şi ventilaţiei asistate.

Riscul reacţiilor de hipersensibilitate este crescut în următoarele cazuri:

-

pacienţi cu predispoziţie la reacţii alergice

-

pacienţi cu astm bronşic; în mod special, riscul de bronhospasm este mărit la aceşti pacienţi

-

pacienţi cu reacţii la substanţe de contrast în antecedente, inclusiv antecedente de reacţii alergice la substanţe de contrast pe bază de iod

Înaintea injectării mediului de contrast, pacienţii trebuie întrebaţi dacă au prezentat orice formă de alergie (de exemplu alergii la fructe de mare sau la medicamente, rinită alergică (febra fânului), urticarie), dacă sunt hipersensibili la medii de contrast şi dacă au astm bronşic. Se poate lua în considerare premedicaţia cu antihistaminice şi/sau glucocorticoizi.

Pacienţi care urmează tratament cu beta-blocante

Trebuie luat în considerare faptul că pacienţii care utilizează beta-blocante pot să nu răspundă la beta-agoniştii utilizaţi în mod uzual în tratamentul reacţiilor de hipersensibilitate.

Pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare

Reacţiile de hipersensibilitate pot fi severe la acest grup de pacienţi. Reacţiile cardiovasculare pot declanşa decompensări în special la pacienţii cu afecţiuni cardiace grave (de exemplu insuficienţă cardiacă severă, boală coronoariană). Cu toate acestea, studiile clinice cu Optimark nu au evidenţiat asemenea reacţii.

Tulburări ale sistemului nervos

Posibilitatea apariţiei convulsiilor în timpul examinării poate fi crescută la pacienţii cu epilepsie sau cu leziuni cerebrale. Se impun precauţii când se examinează aceşti pacienţi (de exemplu, monitorizarea pacienţilor) şi se va asigura disponibilitatea imediată a echipamentului medical şi medicamentelor necesare pentru tratamentul rapid al eventualelor convulsii.

Pacienţi cu insuficienţă renală şi transplant de ficat

Au existat raportări privind fibroza sistemică nefrogenă (FSN), asociată cu utilizarea unor substanţe de contrast care conţin gadolinium, la pacienţii cu insuficienţă renală severă (rata filtrării glomerulare (RFG) < 30 ml/min şi 1,73 m2) şi la cei care au fost sau urmează să fie supuşi unui transplant de ficat. În consecinţă Optimark nu trebuie utilizat la aceşti pacienţi. S-au raportat de asemenea cazuri de fibroză sistemică nefrogenă (FSN) la pacienţi cu insuficienţă renală moderată (RFG <60 ml/min şi 1,73 m2) la care s-au utilizat substanţe de contrast pe bază de gadoliniu. Optimark trebuie utilizat cu grijă la aceşti pacienţi.

Gadoversetamida este dializabilă. La pacienţii hemodializaţi în mod curent, hemodializa la scurt timp după administrarea Optimark poate fi utilă în îndepărtarea Optimark din organism. Nu există dovezi care să susţină necesitatea iniţierii hemodializei pentru prevenirea sau tratamentul FSN, la pacienţii la care nu se efectuează încă hemodializă.

Copii

Optimark nu trebuie administrat printr-un injectomat. Pentru a evita supradozajul produs din eroare, doza necesară trebuie administrată manual la copii.

Nou-născuţi şi sugari

Optimark nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub doi ani. Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea medicamentului la acest grup de vârstă.

Sodiu

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pentru o doză de până la 17 ml, adică este în esenţă ‘fără sodiu’. Dozele mai mari conţin 1 mmol sodiu sau mai mult; acest aspect trebuie luat în considerare la pacienţii cu dietă sodică controlată.

Fier seric şi zinc seric

Se impun precauţii deoarece în timpul studiilor clinice s-au observat scăderi tranzitorii ale parametrilor serici de fier şi zinc. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestor modificări.

Sarcina şi alăptarea

Nu există experienţă clinică privind utilizarea gadoversetamidei în timpul sarcinii. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte cu privire la toxicitatea asupra funcţiei de reproducere. Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Optimark nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care se consideră că explorarea prin RM cu contrast mărit este esenţială şi nu există modalităţi alternative acceptabile pentru efectuarea explorărilor imagistice.

Nu s-a studiat excreţia gadoversetamidei în laptele matern la om. Pe baza studiilor la animale, se presupune că rata excreţiei este redusă. La doze clinice nu se anticipează efecte asupra sugarilor. Optimark poate fi utilizat în timpul alăptării.

Doze şi mod de administrare

Medicamentul trebuie administrat sub forma unei injecţii intravenoase periferice în bolus, în doză de 0,2 ml/kg (0,1 mmol/kg). Pentru asigurarea administrării complete a mediului de contrast, injectarea acestuia trebuie urmată de o injecţie de spălare cu 5 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Procedura imagistică trebuie efectuată în interval de o oră de la administrarea mediului de contrast.

În cazul efectuării IRM la nivel cerebral, dacă suspiciunea clinică privind prezenţa unei leziuni se menţine după administrarea unei doze unice de substanţă pentru IRM cu contrast mărit, sau dacă obţinerea unor informaţii mai exacte privind numărul, mărimea, sau extinderea leziunilor, ar putea influenţa atitudinea terapeutică în cazul pacientului respectiv, la subiecţii cu funcţie renală normală se poate administra o a doua injecţie intravenoasă în bolus în doză de 100 micromol/kg, într-un interval de 30 de minute de la prima injecţie; aceasta poate mări eficacitatea diagnostică a examinării. Nu s-a stabilit siguranţa administrării dozelor repetate la copii şi adolescenţi, la pacienţii cu insuficienţă renală sau la vârstnici.

Date limitate cu alte substanţe de contrast care conţin gadoliniu sugerează faptul că, pentru excluderea unor metastaze cerebrale suplimentare la pacienţi cu metastază solitară rezecabilă, examenul de RM prin injectarea Optimark în doză de 0,3 mmol/kg poate determina mărirea siguranţei diagnostice.

Optimark nu este recomandat pentru utilizare la copii sub vârsta de doi ani, deoarece siguranţa, eficacitatea şi efectul asupra funcţiei rinichiului imatur nu s-au studiat la acest grup de vârstă. Optimark a fost studiat la copii cu vârste de 2 ani şi peste, iar profilul de siguranţă a fost similar celui evidenţiat la pacienţii adulţi.

Se recomandă inserţia unui cateter venos flexibil cu poziţionare fixă.

Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile.

Gadoversetamida a provocat interferenţe în măsurarea calciului seric prin utilizarea metodei colorimetrice OCP (complexon orto-crezolftaleină). Cu toate acestea, administrarea gadoversetamidei nu provoacă o scădere reală a concentraţiei calciului seric. În prezenţa gadoversetamidei, tehnica OCP determină în mod eronat o valoare redusă a concentraţiei calciului plasmatic. Mărimea acestui artefact de măsurare este proporţională cu concentraţia serică a gadoversetamidei, iar la pacienţii cu clearance renal normal se pot obţine valori exacte după aproximativ 90 minute de la injectare. La pacienţii cu tulburări ale funcţiei renale, clearance-ul gadoversetamidei va fi încetinit şi interferenţa asupra determinării concentraţiei serice a calciului prin metoda OCP va fi prelungită. Gadoversetamida nu afectează ale metode de măsurare a calciului seric, de exemplu metoda colorimetrică arsenazo III, spectroscopia de absorbţie atomică şi spectroscopia de masă cu plasmă cuplată inductiv.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Optimark este destinat numai pentru utilizare unică; orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie eliminată.

Seringile preumplute cu Optimark trebuie utilizate imediat. Nu utilizaţi soluţia dacă aceasta prezintă modificări de culoare sauconţine particule solide. Dacă nu se utilizează echipament de unică folosinţă, se impune o atenţie deosebită pentru prevenirea contaminării reziduale cu urme de substanţe dezinfectante.

Seringi preumplute:

Asamblare şi inspectare

Inspectaţi seringa pentru a observa dacă există semne de scurgere. Nu utilizaţi dacă se observă scurgeri.

După înşurubarea tijei în pistonul seringii, este important să se răsucească tija încă o jumătate de rotaţie, astfel încât pistonul de culoare gri să se rotească în mod liber.

Înainte de utilizarea seringii, răsuciţi capacul de culoare gri şi înlăturaţi-l. Seringa este acum pregătită pentru ataşarea acului sau a tubului de perfuzie.

După utilizare, înlăturaţi seringa şi orice cantitate de soluţie neutilizată.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Optimark 500 micromol/ml soluţie injectabilă în flacon

Gadoversetamidă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a vi se administra acest medicament

-

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

-

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

-

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Optimark şi pentru ce se utilizează

2. Înainte de a vi se administra Optimark

3. Cum se administrează Optimark

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Optimark

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE OPTIMARK ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Optimark este un mediu de contrast injectabil. Acesta este utilizat la adulţi şi copii, pentru a obţine imagini diagnostice mai clare ale creierului, măduvei spinării şi ficatului. Ca rezultat, acesta ajută la observarea clară a anomaliilor de la nivelul creierului, măduvei spinării şi ficatului.

Acest medicament este utilizat numai în scop diagnostic.

2. ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE Optimark

Nu utilizaţi Optimark

dacă sunteţi alergic (hipersensibil)

la substanţa activă gadoversetamidă sau

la oricare dintre celelalte componente ale Optimark sau

la alte substanţe de contrast care conţin gadolinium

Optimark nu trebuie să vă fie administrat dacă suferiţi de insuficienţă renală severă sau dacă sunteţi un pacient cu transplant de ficat, deoarece administrarea Optimark la pacienţii aflaţi în aceste situaţii a fost asociată cu o boală numită fibroză sistemică nefrogenă (FSN). FSN este o afecţiune care implică îngroşarea pielii şi ţesutului conjunctiv. FSN poate provoca imobilizarea debilitantă a articulaţiilor, slăbiciune musculară sau tulburări ale funcţiei organelor interne care pot pune viaţa în pericol.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Optimark

Procedurile diagnostice care implică utilizarea substanţelor de contrast trebuie efectuate sub supravegherea unui medic cu pregătirea necesară şi cunoştinţe temeinice privind procedura care urmează a fi efectuată. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

suferiţi de alergii (de exemplu: alergii la medicamente sau fructe de mare, febra fânului, urticarie) sau astm bronşic

în trecut aţi avut orice reacţii la injectarea unei substanţe de contrast, inclusiv istoric de reacţii alergice la substanţe de contrast pe bază de iod

rinichii dumneavoastră nu funcţionează în mod corespunzător

se programează utilizarea Optimark la copilul dumneavoastră a cărui vârstă este sub doi ani

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

aveţi senzaţie de sete şi/sau aţi băut numai cantităţi mici de lichide sau nu aţi băut deloc lichide înaintea examinării

aveţi un stimulator cardiac (pacemaker) sau orice implanturi feromagnetice (de exemplu clipsuri vasculare) sau un stent vascular în corpul dumneavoastră

urmaţi un tratament cu un anumit tip de medicament antihipertensiv, de exemplu un beta-blocant

aveţi o boală de inimă

suferiţi de epilepsie sau aveţi leziuni cerebrale

dumneavoastră sau copilul dumneavoastră urmaţi o dietă sodică controlată

Dacă vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii, medicul va decide dacă examinarea programată este sau nu posibilă în cazul dumneavoastră.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a vi se administra Optimark.

Optimark poate fi utilizat în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Dacă vă puteţi deplasa şi intenţionaţi să conduceţi un vehicul sau să folosiţi utilaje, trebuie să ţineţi cont de faptul că uneori pot apare ameţeli, după ce vi s-a efectuat un procedeu diagnostic care a inclus injectarea Optimark.

Informaţii importante privind unele componente ale Optimark

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pentru o doză de până la 17 ml, adică este în esenţă ‘fără sodiu’. Dozele mai mari conţin 1 mmol sodiu sau mai mult; acest aspect trebuie avut în vedere la pacienţii cu dietă sodică controlată.

3. CUM SE ADMINISTREAZĂ Optimark

Doza uzuală

Doza uzuală este de aproximativ 14 ml, injectată timp de 7-14 secunde într-o venă, de obicei o venă a braţului. Injectarea este urmată de administrarea de soluţie salină fiziologică, cu rol de spălare, pentru a se asigura că nu a rămas nimic în ac sau în tubul utilizat pentru injectare. Este posibil să se administreze a doua doză în interval de 30 minute de la prima injecţie. În cazul în care există dubii privind tratamentul unei boli a creierului, poate fi necesară administrarea unei doze de trei ori mai mari decât doza uzuală, într-o singură injectare. Medicul va decide care este doza de Optimark necesară pentru examinarea dumneavoastră. Trebuie să spuneţi imediat medicului, asistentei sau tehnicianului dacă simţiţi durere în jurul zonei în care este poziţionat acul.

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din Optimark

Dacă vi s-a injectat prea mult Optimark, este puţin probabil să aibă efecte dăunătoare asupra dumneavoastră, deoarece doze mult mai mari administrate unor persoane nu au provocat nicio problemă. Dacă rinichii dumneavoastră funcţionează normal, este puţin probabil să aveţi probleme. Optimark poate fi îndepărtat prin utilizarea dializei. Dacă dumneavoastră credeţi că vi s-a injectat prea mult Optimark, spuneţi imediat medicului, asistentei sau tehnicianului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Optimark poate produce reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cele mai multe reacţii adverse observate după utilizarea Optimark au fost de intensitate uşoară până la moderată şi de tip tranzitor. Cele mai frecvente reacţii adverse au fost: senzaţia de gust neobişnuit, senzaţie de căldură, durere de cap şi ameţeli.

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră, asistentei sau tehnicianului care vă administrează injecţia, dacă nu vă simţiţi bine, în special dacă simţiţi orice senzaţie de constricţie, durere sau disconfort la nivelul pieptului, feţei sau gâtului sau dacă aveţi dificultăţi de respiraţie. Reacţiile adverse posibile sunt descrise mai detaliat în continuare.

Majoritatea reacţiilor adverse observate după utilizarea Optimark au fost reacţii adverse ale sistemului nervos, urmate de reacţii adverse generale, tulburări gastro-intestinale sau afecţiuni tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat.

Frecvenţele menţionate mai jos şi următoarele simptome se bazează pe experienţa acumulată în cadrul studiilor clinice şi pe experienţa utilizării Optimark după introducerea pe piaţă.

foarte frecvente:

la mai mult de 1 din 10 pacienţi trataţi

frecvente:

la mai puţin de 1 din 10, dar la mai mult de 1 din 100 pacienţi trataţi

mai puţin frecvente:

la mai puţin de 1 din 100 dar la mai mult de 1 din 1000 pacienţi trataţi

rare:

la mai puţin de 1 din 1000 dar la mai mult de 1 din 10000 pacienţi trataţi

foarte rare:

în 1 caz sau mai puţin din 10000 pacienţi trataţi, incluzând cazuri izolate

Frevenţă

Reacţii adverse posibile

frecvente:

ameţeli, durere de cap, senzaţie de gust neobişnuit, senzaţie de căldură

mai puţin frecvente:

reacţii alergice sau de hipersensibilitate, senzaţie de furnicături, amorţeală, scăderea simţului mirosului, piele roşie şi fierbinte, congestie nazală, durere în gât, greaţă, diaree, urticarie, mâncărimi (prurit), erupţii cutanate, senzaţie de disconfort în piept, senzaţie de frig, reacţii la nivelul locului administrării

rare:

scăderea poftei de mâncare, senzaţie de nelinişte, tulburări de somn, leşin, tremurături, senzaţie de somnolenţă, senzaţie de arsură la nivelul pielii, ţiuituri în urechi, înroşirea pleoapelor, durere oculară, vedere înceţoşată, bătăi rapide ale inimii, conştientizarea bătăilor inimii, bătăi neregulate ale inimii, extrasistole (bătăi premature ale inimii), scăderea tensiunii arteriale, creşterea tensiunii arteriale, scurtarea respiraţiei, răguşeală, tuse, rinoree (curgerea nasului), constricţie la nivelul gâtului, creşterea cantităţii de salivă, vărsături, durere abdominală, constipaţie, senzaţie de uscăciune a gurii, transpiraţii reci, înroşirea pielii, transpiraţii, concentraţii crescute în sânge ale unei substanţe (creatinină) care în mod normal este eliminată prin rinichi, sânge în urină, durere în piept, umflarea feţei, oboseală, febră, umflarea ale membrelor, durere, senzaţie de frig la nivelul extremităţilor, creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice, valori anormale ale analizelor urinii, creşterea concentraţiilor substanţelor minerale în urină, creşterea concetraţiei enzimelor cardiace şi musculare în sânge, hemoglobină scăzută, modificări ale concentraţiei calciului în sânge

foarte rare:

stare de confuzie, convulsii, ochi injectaţi, bătăi neregulate ale inimii, constricţia căilor respiratorii, umflarea gâtului sau corzilor vocale, inflamaţia gâtului, senzaţie de mâncărime la nivelul nasului, strănut, umflături în jurul ochilor, simptome asemănătoare gripei, stare generală de rău, probleme cu ritmul electric al inimii (QT prelungit pe ECG).

S-au raportat cazuri de anomalii ale pielii care includ îngroşarea, inflamaţia sau fibroza (FSN).

Când Optimark a fost utilizat la copii cu vârste de 2 ani sau peste, aceştia au prezentat aceleaşi reacţii adverse ca şi adulţii.

Reacţiile adverse grave includ acele reacţii care afectează inima (leşin, bătăi premature ale inimii (extrasistole), durere în piept) sau sistemul respirator (scurtarea respiraţiei, constricţia căilor respiratorii, gât umflat sau senzaţia de constricţie la nivelul gâtului, mâncărime (prurit) la nivelul nasului sau curgerea nasului (rinoree), strănut).

Trebuie să raportaţi imediat, oricare dintre următoarele simptome, medicului dumneavoastră, asistentei sau tehnicianului şi să primiţi tratament imediat, deoarece aceste reacţii pot fi sau pot deveni foarte grave: reacţii adverse care afectează inima (leşin, bătăi premature ale inimii (extrasistole), durere în piept) sau sistemul respirator (scurtarea respiraţiei, constricţia căilor respiratorii, gât umflat sau senzaţia de constricţie la nivelul gâtului, mâncărime la nivelul nasului sau secreţii nazale, strănut).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ Optimark

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Optimark după data de expirare înscrisă pe etichetă. A se păstra flacoanele în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

A nu se păstra la frigider sau congela.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Optimark

Substanţa activă este gadoversetamidă.

1 ml conţine gadoversetamidă 330,9 mg, corespunzător la 500 micromoli.

Celelalte componente sunt: versetamidă, hidroxid de calciu, clorură de calciu dihidrat, hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Optimark şi conţinutul ambalajului

Flacoanele cu Optimark conţin o soluţie limpede, incoloră până la uşor gălbuie.

Optimark este furnizat în flacoane, prevăzute cu dopuri din cauciuc brombutilic şi capse de siguranţă din aluminiu.

Flacoanele cu Optimark sunt furnizate în următoarele ambalaje:

1 x 10 ml 10 x 10 ml

1 x 15 ml 10 x 15 ml

1 x 20 ml 10 x 20 ml

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Optimark este de asemenea disponibil în seringi preumplute de 10 ml, 15 ml, 20 ml şi 30 ml.

Nu utilizaţi soluţia dacă aceasta prezintă modificări de culoare sau conţine particule solide.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Covidien Deutschland GmbH

Gewerbepark 1

93333 Neustadt/Donau

Germania

Producătorul:

Mallinckrodt Medical Imaging Ireland

Damastown

Mulhuddart, Dublin 15

Irlanda

Acest prospect a fost aprobat în .

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Indicaţii terapeutice

Optimark este indicat pentru utilizare în imagistica prin rezonanţa magnetică (IRM) la nivelul sistemului nervos central (SNC) şi ficatului. Acesta determină îmbunătăţirea contrastului şi facilitează vizualizarea şi caracterizarea leziunilor focale şi structurilor anormale de la nivelul SNC şi ficatului, la pacienţii cu patologie diagnosticată sau suspiciune crescută de afectare patologică.

Atenţionări şi precauţii speciale de utilizare

Ca în cazul altor substanţe de contrast paramagnetice, îmbunătăţirea contrastului IRM prin utilizarea Optimark poate afecta vizualizarea leziunilor existente. Unele dintre aceste leziuni pot fi vizualizate prin IRM fără mărirea contrastului prin administrarea de medii de contrast. În consecinţă, se impune atenţie când se interpretează imagini cu contrast îmbunătăţit în absenţa unei IRM de referinţă fără substanţă de contrast.

Este necesară o atenţie deosebită pentru asigurarea hidratării corespunzătoare a pacienţilor înaintea examinării. Trebuie respectate contraindicaţiile uzuale ale examinărilor prin RM, cum sunt criteriile de excludere în cazul pacienţilor cu pompe de perfuzie, stimulatoare cardiace (pacemaker), clipsuri feromagnetice etc.

Hipersensibilitate

Reacţiile de tip alergic (alergoide) şi alte reacţii idiosincrazice pot apare în cazul tuturor mediilor de contrast administrate pe cale intravenoasă; aceste reacţii pot apare de asemenea în cazul utilizării gadoversetamidei şi se pot manifesta sub forma reacţiilor cardiovasculare, respiratorii şi cutanate. Majoritatea acestor reacţii apar la cel mult o jumătate de oră de la administrarea mediului de contrast. Ca pentru toate celelalte medii de contrast din aceeaşi grupă, în cazuri rare pot apare reacţii tardive (după ore sau zile); cu toate acestea, nu s-au raportat astfel de reacţii în studiile clinice finalizate.

Dacă apar reacţii de hipersensibilitate, administrarea mediului de contrast trebuie întreruptă imediat şi, dacă este necesar, se va începe tratamentul pe cale intravenoasă.

Pe durata examinării este necesară supravegherea de către un medic şi se recomandă inserţia unui cateter flexibil cu poziţionare îndelungată. Pentru a facilita acţiunea imediată în caz de urgenţă, trebuie asigurată disponibilitatea imediată a medicamentelor necesare (de exemplu epinefrină (adrenalină), teofilină, medicamente antihistaminice, corticosteroizi şi atropină), a sondei endotraheale şi ventilaţiei asistate.

Riscul reacţiilor de hipersensibilitate este crescut în următoarele cazuri:

-

pacienţi cu predispoziţie la reacţii alergice

-

pacienţi cu astm bronşic; în mod special, riscul de bronhospasm este mărit la aceşti pacienţi

-

pacienţi cu reacţii la substanţe de contrast în antecedente, inclusiv antecedente de reacţii alergice la substanţe de contrast pe bază de iod

Înaintea injectării mediului de contrast, pacienţii trebuie întrebaţi dacă au prezentat orice formă de alergie (de exemplu alergii la fructe de mare sau la medicamente, rinită alergică (febra fânului), urticarie), dacă sunt hipersensibili la medii de contrast şi dacă au astm bronşic. Se poate lua în considerare premedicaţia cu antihistaminice şi/sau glucocorticoizi.

Pacienţi care urmează tratament cu beta-blocante

Trebuie luat în considerare faptul că pacienţii care utilizează beta-blocante pot să nu răspundă la beta-agoniştii utilizaţi în mod uzual în tratamentul reacţiilor de hipersensibilitate.

Pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare

Reacţiile de hipersensibilitate pot fi severe la acest grup de pacienţi. Reacţiile cardiovasculare pot declanşa decompensări în special la pacienţii cu afecţiuni cardiace grave (de exemplu insuficienţă cardiacă severă, boală coronoariană). Cu toate acestea, studiile clinice cu Optimark nu au evidenţiat asemenea reacţii.

Tulburări ale sistemului nervos

Posibilitatea apariţiei convulsiilor în timpul examinării poate fi crescută la pacienţii cu epilepsie sau cu leziuni cerebrale. Se impun precauţii când se examinează aceşti pacienţi (de exemplu, monitorizarea pacienţilor) şi se va asigura disponibilitatea imediată a echipamentului medical şi medicamentelor necesare pentru tratamentul rapid al eventualelor convulsii.

Pacienţi cu insuficienţă renală şi transplant de ficat

Au existat raportări privind fibroza sistemică nefrogenă (FSN), asociată cu utilizarea unor substanţe de contrast care conţin gadolinium, la pacienţii cu insuficienţă renală severă (rata filtrării glomerulare (RFG) < 30 ml/min şi 1,73 m2) şi la cei care au fost sau urmează să fie supuşi unui transplant hepatic. În consecinţă Optimark nu trebuie utilizat la aceşti pacienţi. S-au raportat de asemenea cazuri de fibroză sistemică nefrogenă (FSN) la pacienţi cu insuficienţă renală moderată (RFG <60 ml/min şi 1,73 m2) la care s-au utilizat substanţe de contrast pe bază de gadoliniu. Optimark trebuie utilizat cu grijă la aceşti pacienţi.

Gadoversetamida este dializabilă. La pacienţii hemodializaţi în mod curent, hemodializa la scurt timp după administrarea Optimark poate fi utilă în îndepărtarea Optimark din organism. Nu există dovezi care să susţină necesitatea iniţierii hemodializei pentru prevenirea sau tratamentul FSN, la pacienţii la care nu se efectuează încă hemodializă.

Copii

Optimark nu trebuie administrat printr-un injectomat. Pentru a evita supradozajul produs din eroare, doza necesară trebuie administrată manual la copii.

Nou-născuţi şi sugari

Optimark nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub doi ani. Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea medicamentului la acest grup de vârstă.

Sodiu

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pentru o doză de până la 17 ml, adică este în esenţă ‘fără sodiu’. Dozele mai mari conţin 1 mmol sodiu sau mai mult; acest aspect trebuie luat în considerare la pacienţii cu dietă sodică controlată.

Fier seric şi zinc seric

Se impun precauţii deoarece în timpul studiilor clinice s-au observat scăderi tranzitorii ale parametrilor serici de fier şi zinc. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestor modificări.

Sarcina şi alăptarea

Nu există experienţă clinică privind utilizarea gadoversetamidei în timpul sarcinii. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte cu privire la toxicitatea asupra funcţiei de reproducere. Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Optimark nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care se consideră că explorarea prin RM cu contrast mărit este esenţială şi nu există modalităţi alternative acceptabile pentru efectuarea explorărilor imagistice.

Nu s-a studiat excreţia gadoversetamidei în laptele matern la om. Pe baza studiilor la animale, se presupune că rata excreţiei este redusă. La doze clinice nu se anticipează efecte asupra sugarilor. Optimark poate fi utilizat în timpul alăptării.

Doze şi mod de administrare

Medicamentul trebuie administrat sub forma unei injecţii intravenoase periferice în bolus, în doză de 0,2 ml/kg (0,1 mmol/kg). Pentru asigurarea administrării complete a mediului de contrast, injectarea acestuia trebuie urmată de o injecţie de spălare cu 5 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Procedura imagistică trebuie efectuată în interval de o oră de la administrarea mediului de contrast.

În cazul efectuării IRM la nivel cerebral, dacă suspiciunea clinică privind prezenţa unei leziuni se menţine după administrarea unei doze unice de substanţă pentru IRM cu contrast mărit, sau dacă obţinerea unor informaţii mai exacte privind numărul, mărimea, sau extinderea leziunilor, ar putea influenţa atitudinea terapeutică în cazul pacientului respectiv, la subiecţii cu funcţie renală normală se poate administra o a doua injecţie intravenoasă în bolus în doză de 100 micromol/kg, în interval de 30 de minute de la prima injecţie; aceasta poate mări eficacitatea diagnostică a examinării. Nu s-a stabilit siguranţa administrării dozelor repetate la copii şi adolescenţi, la pacienţii cu insuficienţă renală sau la vârstnici.

Date limitate cu alte substanţe de contrast care conţin gadoliniu sugerează faptul că, pentru excluderea unor metastaze cerebrale suplimentare la pacienţi cu metastază solitară rezecabilă, examenul de RM prin injectarea Optimark în doză de 0,3 mmol/kg poate determina mărirea siguranţei diagnostice.

Optimark nu este recomandat pentru utilizare la copii sub vârsta de doi ani, deoarece siguranţa, eficacitatea şi efectul asupra funcţiei rinichiului imatur nu s-au studiat la acest grup de vârstă. Optimark a fost studiat la copii cu vârste de 2 ani şi peste, iar profilul de siguranţă a fost similar celui evidenţiat la pacienţii adulţi.

Se recomandă inserţia unui cateter venos flexibil cu poziţionare fixă.

Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile.

Gadoversetamida a provocat interferenţe în măsurarea calciului seric prin utilizarea metodei colorimetrice OCP (complexon orto-crezolftaleină). Cu toate acestea, administrarea gadoversetamidei nu provoacă o scădere reală a concentraţiei calciului seric. În prezenţa gadoversetamidei, tehnica OCP determină în mod eronat o valoare redusă a concentraţiei calciului plasmatic. Mărimea acestui artefact de măsurare este proporţională cu concentraţia serică a gadoversetamidei, iar la pacienţii cu clearance renal normal se pot obţine valori exacte după aproximativ 90 minute de la injectare. La pacienţii cu tulburări ale funcţiei renale, clearance-ul gadoversetamidei va fi încetinit şi interferenţa asupra determinării concentraţiei serice a calciului prin metoda OCP va fi prelungită. Gadoversetamida nu afectează ale metode de măsurare a calciului seric, de exemplu metoda colorimetrică arsenazo III, spectroscopia de absorbţie atomică şi spectroscopia de masă cu plasmă cuplată inductiv.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Optimark este destinat numai pentru utilizare unică; orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie eliminată.

Optimark trebuie aspirat în seringă şi utilizat imediat. Nu utilizaţi soluţia dacă aceasta prezintă modificări de culoare sau conţine particule solide. Dacă nu se utilizează echipament de unică folosinţă, se impune o atenţie deosebită pentru prevenirea contaminării reziduale cu urme de substanţe dezinfectante.

Produsul trebuie examinat înaintea utilizării pentru a avea certitudinea că toate particulele solide sunt dizolvate şi că ambalajul şi sistemul de închidere nu sunt deteriorate. Dacă particulele solide persistă, flaconul trebuie înlăturat.

După utilizare, înlăturaţi seringa şi orice cantitate de soluţie neutilizată.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.