CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ABRAXANE 5mg/ml
 
Denumire ABRAXANE 5mg/ml
Descriere Monoterapia cu Abraxane este indicată pentru tratamentul cancerului de sân metastatic la pacienţi adulţi la care tratamentul primar pentru boala metastatică nu a fost eficace şi pentru care tratamentul standard conţinând antraciclină nu este indicat
Denumire comuna internationala PACLITAXELUM
Actiune terapeutica ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE TAXANI
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica PULB. PT. SUSP. PERF.
Concentratia 5mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flacon x 100 mg pulb. pt. susp. perf.
Valabilitate ambalaj 24 luni
Cod ATC L01CD01
Firma - Tara producatoare CATALENT UK PACKAGING LTD - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata ABRAXIS BIOSCIENCE LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ABRAXANE 5mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre ABRAXANE 5mg/ml, pulb. pt. susp. perf.       

ANEXA 1
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Abraxane 5 mg/ml pulbere pentru suspensie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine paclitaxel 100 mg (sub formă de paclitaxel-albumină).
După reconstituire, fiecare ml suspensie conţine paclitaxel 5 mg (sub formă de paclitaxel-albumină) .
Excipienţi
După reconstituire, medicamentul conţine aproximativ 425 mg sodiu pe doză.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru suspensie perfuzabilă.
Suspensia reconstituită are un pH de 6-7,5 şi o osmolalitate de 300-360 mOsm/kg.
Pulberea este de culoare albă până la galbenă.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Monoterapia cu Abraxane este indicată pentru tratamentul cancerului de sân metastatic la pacienţi adulţi la care tratamentul primar pentru boala metastatică nu a fost eficace şi pentru care tratamentul standard conţinând antraciclină nu este indicat (vezi pct. 4.4).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Doza de Abraxane recomandată este de 260 mg/m2, administrată intravenos în decurs de 30 de minute,

o dată la 3 săptămâni.

Ajustarea dozei în timpul tratamentului:

La pacienţii care prezintă neutropenie severă (număr de neutrofile <0,50 x 109/l timp de o săptămână sau mai mult) sau neuropatie senzorială severă în timpul tratamentului cu Abraxane, doza trebuie redusă la 220 mg/m2 pentru administrările ulterioare. În urma reapariţiei neutropeniei severe sau a neuropatiei senzoriale severe trebuie efectuată o nouă reducere a dozei, la 180 mg/m2. Abraxane nu trebuie administrat până când numărul de neutrofile nu revine la >1,5 x 109/l. Pentru neuropatia senzorială de gradul 3, se întrerupe tratamentul până la revenirea la gradul 1 sau 2, urmată de o reducere a dozei pentru toate administrările ulterioare.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică:

În prezent, nu sunt disponibile date suficiente pentru a recomanda modificările dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, care să asigure o toxicitate acceptabilă menţinând în acelaşi timp eficacitatea. Pacienţii cu insuficienţă hepatică severă nu trebuie trataţi cu paclitaxel (vezi pct. 4.4. şi 5.2).

Pacienţi cu insuficienţă renală:
Nu au fost realizate studii la pacienţii cu insuficienţă renalăşi nu sunt disponibile date suficiente în
prezent pentru a recomanda modificări de doză la pacienţii cu insuficienţă renală (vezi pct. 5.2).

Copii şi adolescenţi:

Siguranţa şi eficacitatea utilizării Abraxane la copii nu a fost încă stabilită. Abraxane nu are o utilizare
relevantă la copii şi adolescenţi pentru indicaţia de cancer de sân metastatic.
Pacienţi vârstnici:
În studiile clinice, nicio reacţie toxică nu a apărut considerabil mai frecvent la pacienţii vârstnici la

care s-a administrat Abraxane.
Mod de administrare
Abraxane trebuie administrat numai sub supravegherea unui specialist oncolog, în unităţi specializate

în administrarea medicamentelor citotoxice.
Procedura pentru reconstituire este descrisă la pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Alăptarea.
Pacienţi cu valori iniţiale ale numărului de neutrofile <1,5 x 109/l.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Abraxane este o formulare a paclitatexelului sub formă de nanoparticule legate de albumină care ar putea avea proprietăţi farmacologice substanţial diferite faţă de alte formulări ale paclitaxelului (vezi pct. 5.1 şi 5.2). Abraxane nu trebuie utilizat în locul sau substituit cu alte formulări ale paclitaxelului.

Hipersensibilitate:

Dacă apar reacţii de hipersensibilitate, administrarea medicamentului trebuie întreruptă imediat, trebuie iniţiat tratamentul simptomatic, iar la acel pacient nu trebuie reiniţiat tratamentul cu paclitaxel.

Hematologie:

Abraxane determină frecvent supresia măduvei osoase (în principal neutropenie). Neutropenia este dependentă de dozăşi reprezintă toxicitatea care limitează doza. În timpul tratamentului cu Abraxane trebuie efectuată monitorizarea frecventă a numărului de celule sanguine. Pacienţii nu trebuie retrataţi cu cicluri ulterioare de Abraxane până când neutrofilele nu revin la >1,5 x 109/l, iar trombocitele nu revin la >100 x 109/l.

Neuropatia:

Abraxane determină frecvent neuropatie senzorială, deşi apariţia de simptome severe este mai puţin frecventă. În general, apariţia neuropatiei senzoriale de gradul 1 sau 2 nu necesită reducerea dozei.

Dacă apare neuropatie senzorială de gradul 3, tratamentul trebuie întrerupt până la revenirea la gradul 1 sau 2, după care se recomandă reducerea dozei pentru toate administrările ulterioare de Abraxane (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă hepatică:

Deoarece toxicitatea paclitaxelului poate fi crescută în prezenţa insuficienţei hepatice, administrarea Abraxane la pacienţii cu insuficienţă hepatică trebuie efectuată cu precauţie. La pacienţii cu insuficienţă hepatică poate exista un risc mai mare de toxicitate, mai ales de tipul mielosupresiei, şi la astfel de pacienţi trebuie monitorizată atent dezvoltarea mielosupresiei profunde.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (bilirubină >5 x LSN sau AST/ALT >10 x LSN) nu au fost studiaţi şi nu trebuie trataţi cu Abraxane. Regimul de dozaj adecvat pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică mai puţin severă este necunoscut. Trebuie luată în considerare o scădere a dozei la pacienţi cu valori ale bilirubinei >2 LSN, deoarece clearance-ul paclitaxelului este scăzut la pacienţi cu concentraţii crescute ale bilirubinei (vezi pct. 5.2.).

Cardiotoxicitate:

În rândul persoanelor aflate în tratament cu Abraxane au fost raportate rare cazuri de insuficienţă cardiacă congestivăşi disfuncţie ventriculară stângă. Majoritatea acestor persoane au fost anterior expuse la medicamente cardiotoxice cum sunt antraciclinele sau aveau antecedente patologice cardiace. Ca urmare, pacienţii cărora li se administrează Abraxane trebuie monitorizaţi cu atenţie de către medici în eventualitatea apariţiei de evenimente cardiace.

Metastaze la nivelul SNC

Eficacitatea şi siguranţa Abraxane la pacienţii cu metastaze la nivelul sistemului nervos central (SNC) nu a fost stabilită. În general, metastazele la nivelul SNC nu sunt bine controlate de chimioterapia sistemică.

Simptome gastro-intestinale:

Dacă pacienţii manifestă greaţă, vărsături şi diaree după administrarea Abraxane, pot fi trataţi cu medicamente antiemetice şi constipante utilizate în mod obişnuit.

Excipienţi:

Când este reconstituit, Abraxane conţine aproximativ 425 mg sodiu pe doză. Acest fapt trebuie luat în considerare de pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

Metabolizarea paclitaxelului este catalizată parţial de izoenzimele citocromului P450, CYP2C8 şi CYP3A4 (vezi pct. 5.2). Prin urmare, administrarea paclitaxelului concomitent cu medicamente despre care se ştie că inhibă (de exemplu ketoconazol şi alte antimicotice imidazolice, eritromicină, fluoxetină, gemfibrozil, cimetidină, ritonavir, saquinavir, indinavir şi nelfinavir) sau stimulează (de exemplu rifampicină, carbamazepină, fenitoină, efavirenz, nevirapină) CYP2C8 sau CYP3A4, trebuie întreprinsă cu precauţie.

Abraxane este indicat în monoterapie. Abraxane nu trebuie utilizat în asociere cu alte medicamente anticanceroase.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Contracepţia la bărbaţi şi femei:

Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul tratamentului cu Abraxane şi până la 1 lună după tratament. Pacienţilor de sex masculin trataţi cu Abraxane li se recomandă să nu conceapă un copil în timpul tratamentului şi până la 6 luni după tratament.

Sarcina:

Datele privind utilizarea paclitaxelului în timpul sarcinii la femei sunt foarte limitate. Se suspectează că paclitaxelul determină defecte congenitale grave când este administrat în timpul sarcinii. Studiile la animale au evidenţiat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Abraxane nu trebuie utilizat în timpul sarcinii şi la femeile cu potenţial fertil care nu folosesc metode contraceptive eficace, decât dacă starea clinică a mamei necesită tratament cu paclitaxel.

Alăptarea:

Nu se cunoaşte dacă paclitaxelul se excretă în laptele uman. Din cauza posibilităţii apariţiei de reacţii adverse grave la sugarii alăptaţi la sân, Abraxane este contraindicat în timpul alăptării. Alăptarea trebuie întreruptă pe durata tratamentului.

Fertilitatea:

Abraxane a determinat infertilitate la şobolanii masculi (vezi pct. 5.3). Pacienţii de sex masculin trebuie să ceară sfatul în privinţa conservării spermei, anterior tratamentului, datorită posibilităţii de apariţie a infertilităţii ireversibile determinate de tratamentul cu Abraxane.

Bărbaţii şi femeile activi sexual trebuie să utilizeze metode de contracepţie eficiente în timpul tratamentului şi până la şase luni după tratament pentru bărbaţi şi o lună după tratament pentru femei.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Abraxane are o influenţă minoră sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Abraxane poate determina reacţii adverse, cum ar fi oboseala (foarte frecvent) şi ameţeli (frecvent), care pot afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Pacienţii trebuie sfătuiţi să nu conducăşi să nu folosească utilaje dacă se simt obosiţi sau ameţiţi.

4.8 Reacţii adverse

Mai jos sunt prezentate cele mai frecvent întâlnite şi importante apariţii de reacţii adverse raportate la 229 pacienţi cu cancer de sân cu metastaze trataţi cu 260 mg/m2 Abraxane o dată la trei săptămâni întrun studiul clinic pivot de fază III.

Tulburări hematologice şi limfatice: Neutropenia a fost cea mai însemnată reacţie toxică hematologică (raportată la 79% dintre pacienţi) şi a fost rapid reversibilăşi dependentă de doză; leucopenia a fost raportată la 71% dintre pacienţi. Neutropenia de gradul 4 (<0,5 x 109/l) a apărut la 9% dintre pacienţii trataţi cu Abraxane. Neutropenia febrilă a apărut la patru pacienţi trataţi cu Abraxane. Anemia (Hb <10 g/dl) a fost constatată la 46% din pacienţii care luau Abraxane şi a fost severă (Hb <8 g/dl) în trei cazuri. Limfopenia a fost constatată la 45% dintre pacienţi.

Tulburări ale sistemului nervos: În general, frecvenţa şi severitatea neurotoxicităţii au fost dependente de doză la pacienţii la care s-a administrat Abraxane. Neuropatia periferică (în principal neuropatie senzorială de gradul 1 sau 2) a fost constatată la 68% dintre pacienţii trataţi cu Abraxane, 10% fiind cazuri de gradul 3 şi niciun caz de gradul 4.

Tulburări gastro-intestinale: Greaţa a apărut la 29% dintre pacienţi, iar diareea, la 25% dintre pacienţi.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: Alopecia a fost constatată la 90% dintre pacienţii trataţi cu Abraxane.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: Artralgia a apărut la 32% dintre pacienţii trataţi cu Abraxane şi a fost severă în 6% din cazuri. Mialgia a apărut la 24% dintre pacienţii trataţi cuAbraxane şi a fost severă în 7% din cazuri. Simptomele au fost, de obicei, trecătoare, au survenit de cele mai multe ori la trei zile după administrarea de Abraxane şi au dispărut în interval de o săptămână.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: Astenia/epuizarea a fost raportată de către 40% dintre pacienţi.

Tabelul 1 enumeră reacţii adverse asociate cu administrarea de Abraxane la pacienţii din studii în care Abraxane a fost administrat în monoterapie, în orice doză, pentru orice indicaţie (N = 789).

Frecvenţa reacţiilor adverse enumerate în tabelul 1 este definită folosind următoarea convenţie:

Foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1.000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

În fiecare grup de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1: Reacţii adverse raportate în timpul tratamentului cu Abraxane în orice doză, în studiile clinice.

Infecţii şi infestări Frecvente: Infecţii, infecţii ale tractului urinar, foliculită, infecţii ale căilor respiratorii superioare, candidoză, sinuzită Mai puţin frecvente: Candidoză orală, rinofaringită, celulită, herpex simplex, infecţii virale, pneumonie, infecţii corelate cu cateterul, infecţii micotice, herpes zoster, infecţie la locul injectării
Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi) Mai puţin frecvente: Dureri metastatice, necroză tumorală
Tulburări hematologice şi limfatice Foarte frecvente: Neutropenie, anemie, leucopenie, trombocitopenie, limfopenie, supresia măduvei osoase Frecvente: Neutropenie febrilă Rare: Pancitopenie
Tulburări ale sistemului imunitar Mai puţin frecvente1: Hipersensibilitate Rare: hipersensibilitate severă
Tulburări metabolice şi de nutriţie Foarte frecvente: Anorexie Frecvente: Deshidratare, reducerea apetitului alimentar, hipopotasemie Mai puţin frecvente: Hipofosfatemie, retenţie hidrică, hipoalbuminemie, polidipsie, hiperglicemie, hipocalcemie, hipoglicemie, hiponatremie
Tulburări psihice Frecvente: Insomnie, depresie, anxietate Mai puţin frecvente: Stare de nelinişte

Tabelul 1: Reacţii adverse raportate în timpul tratamentului cu Abraxane în orice doză, în studiile clinice.

Tulburări ale sistemului nervos Foarte frecvente: Neuropatie periferică, neuropatie, hipoestezie, parestezie. Frecvente: Neuropatie senzorială periferică, cefalee, disgeuzie, ameţeli, neuropatie motorie periferică, ataxie, tulburări senzoriale, somnolenţă. Mai puţin frecvente: Polineuropatie, areflexie, dischinezie, hiporeflexie, nevralgie, deficit senzorial, sincopă, ameţeală posturală, durere neuropatică, tremor
Tulburări oculare Frecvente: Lacrimaţie crescută, vedere înceţoşată, xeroftalmie, keratoconjunctivită sicca, madaroză Puţin frecvente: Iritaţie oculară, dureri oculare, anomalii de vedere, reducerea acuităţii vizuale, conjunctivită, tulburări ale vederii, prurit ocular, cheratită
Tulburări acustice şi vestibulare Frecvente: Vertij Mai puţin frecvente: Otalgie, tinitus
Tulburări cardiace Frecvente: Tahicardie, aritmie, tahicardie supraventriculară Rare: bradicardie, stop cardiac, disfuncţie ventriculară stângă, insuficienţă cardiacă congestivă
Tulburări vasculare Frecvente: Hiperemie facială, bufeuri, hipertensiune arterială, edem limfatic Mai puţin frecvente: Hipotensiune arterială, extremităţi reci, hipotensiune arterială ortostatică Rare: Tromboză
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Frecvente: Dispnee, epistaxis, dureri faringo-laringeale, tuse, rinită, rinoree Mai puţin frecvente: Tuse productivă, dispnee la efort, congestie a sinusurilor, diminuarea zgomotelor respiratorii, efuziune pleurală, rinită alergică, răguşeală, congestie nazală, uscăciune nazală, wheezing, embolie pulmonară, tromboembolie pulmonară Rare: Pneumonie interstiţială
Tulburări gastrointestinale Foarte frecvente: Greaţă, diaree, vărsături, constipaţie, stomatită Frecvente: Dureri abdominale, distensie abdominală, durere în etajul abdominal superior, dispepsie, boală de reflux gastro-esofagian, hipoestezie orală Mai puţin frecvente: Disfagie, flatulenţă, glosodinie, xerostomie, dureri gingivale, scaune moi, esofagită, dureri în etajul abdominal inferior, ulceraţii bucale, dureri bucale, hemoragie rectală
Tulburări hepatobiliare Mai puţin frecvente: Hepatomegalie

Tabelul 1: Reacţii adverse raportate în timpul tratamentului cu Abraxane în orice doză, în studiile clinice.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Foarte frecvente: Alopecie, erupţii cutanate Frecvente: Afecţiuni ale unghiilor, prurit, uscăciune a pielii, eritem, pigmentare/modificări de culoare a unghiilor, hiperpigmentarea pielii, onicoliză, modificări la nivelul unghiilor Mai puţin frecvente: Sensibilitate la baza unghiilor, urticarie, durere cutanată, reacţie de fotosensibilitate, tulburări de pigmentaţie, erupţie cutanată pruriginoasă, afecţiuni cutanate, hiperhidroză, onicomadeză, erupţie cutanată eritematoasă, erupţie cutanată generalizată, dermatită, transpiraţie nocturnă, erupţie cutanată maculo-papulară, vitiligo, hipotricoză, jenă la nivelul unghiilor, prurit generalizat, erupţie cutanată maculară, erupţie cutanată papulară, leziuni cutanate, inflamaţia feţei
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Foarte frecvente: Artralgie, mialgie. Frecvente: Durere la nivelul extremităţilor, dureri ale oaselor, dureri de spate, crampe musculare, dureri la nivelul membrelor Mai puţin frecvente: Durere la nivelul peretelui toracic, slăbiciune musculară, durere cervicală, dureri inghinale, spasme musculare, dureri musculo-scheletice, durere în flanc, discomfort la nivelul membrelor, slăbiciune musculară
Tulburări renale şi ale căilor urinare Mai puţin frecvente: Disurie, polakiurie, hematurie, nicturie, poliurie, incontinenţă urinară
Tulburări ale aparatului genital şi sânului Mai puţin frecvente: Mastodinie
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Foarte frecvente: Epuizare, astenie, pirexie. Frecvente: Edem periferic, inflamarea mucoaselor, durere, frisoane, edem, senzaţie de slăbiciune, status de performanţă deteriorat, dureri toracice, afecţiune asemănătoare gripei, stare generală de rău, letargie, hiperpirexie Mai puţin frecvente: Disconfort toracic, mers anormal, inflamaţie, reacţie la locul injectării
Investigaţii diagnostice Frecvente: Greutate corporală scăzută, creşterea valorilor alanin aminotransferazei, creşterea valorilor aspartat aminotransferazei, scăderea hematocritului, scăderea numărului de hematii, creşterea temperaturii corporale, creşterea valorilor gama-glutamiltransferazei, creşterea valorilor sanguine ale fosfatazei alcaline Mai puţin frecvente: Hipertensiune arterială, greutate corporală crescută, creşterea valorilor sanguine ale lactat dehidrogenazei, creşterea creatininemiei, creşterea glicemiei, creşterea valorilor sanguine ale fosforului , scăderea potasemiei, creşterea bilirubinei
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Mai puţin frecvente: Contuzii Rare: Fenomenul de inflamaţie acută la timp îndelungat după radioterapie, pneumonie de iradiere

Frecvenţa reacţiilor de hipersensibilitate este calculatată pe baza unui caz sigur în legătură cu tratamentul la un grup de 789 pacienţi

Experienţa după punerea pe piaţă Paralizia nervilor cranieni, pareza corzilor vocale şi cazuri rare de reacţii severe de hipersensibilitate au fost raportate în timpul urmăririi după punerea pe piaţă a Abraxane.

La unii pacienţi expuşi anterior la capecitabină, au fost raportate cazuri de eritrodizestezie palmoplantară în cadrul urmăririi continue a Abraxane. Întrucât aceste evenimente au fost raportate voluntar în cadrul practicii clinice, nu se poate face o estimare reală a frecvenţelor şi nu s-a putut stabili o relaţie cauză-efect.

4.9 Supradozaj

Nu există un antidot cunoscut pentru supradozajul cu paclitaxel. În cazul unui supradozaj, pacientul trebuie monitorizat cu atenţie. Tratamentul trebuie îndreptat către principalele reacţii toxice anticipate, care sunt supresia măduvei osoase, mucozita şi neuropatia periferică.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: taxani, codul ATC: L01CD01

Paclitaxel este un medicament antimicrotubulic care stimulează gruparea microtubulilor din dimerii de tubulinăşi stabilizeză microtubulii, împiedicând depolimerizarea. Această stabilitate determină inhibarea reorganizării dinamice normale a reţelei de microtubuli, esenţială pentru funcţiile celulare vitale din interfazăşi mitoză. În plus, paclitaxelul induce formarea de mănunchiuri sau „grămezi” anormale de microtubuli pe tot parcursul ciclului celular şi multiple ochiuri de reţea de microtubuli în timpul mitozei.

Abraxane conţine nanoparticule de paclitaxel -albumină serică umană, în care paclitaxel este prezent în stare amorfă, necristalină. Se ştie că albumina mediază transcitoza endotelială a constituenţilor plasmatici, iar studiile in vitro au demonstrat că prezenţa albuminei îmbunătăţeşte transportul paclitaxelului prin celulele endoteliale. S-a avansat ipoteza că acest transport trans-endotelial îmbunătăţit este mediat de receptorul de albumină gp-60 şi că în zona tumorii există o acumulare de paclitaxel datorat proteinei SPARC (secreted protein acidic rich in cysteine - proteină acidă secretată, bogată în cisteină) cu rol de legare a albuminei.

Carcinom mamar:

Sunt disponibile date de la 106 pacienţi acumulate din două studii deschise, cu un singur braţ de tratament şi de la 454 pacienţi trataţi într-un studiu comparativ randomizat de fază III care susţin utilizarea Abraxane în cancerul de sân cu metastaze. Aceste informaţii sunt prezentate mai jos.

Studii deschise, cu un singur braţ de tratament:

Într-un studiu, Abraxane a fost administrat ca perfuzie cu durata de 30 de minute în doză de 175 mg/m2, la 43 de pacienţi cu cancer de sân cu metastaze. Al doilea studiu clinic a utilizat o doză de 300 mg/m2 ca perfuzie cu durata de 30 de minute la 63 pacienţi cu cancer mamar cu metastaze. Pacienţii au fost trataţi fără medicaţie anterioară cu steroizi sau susţinere planificată cu G-CSF (Ciclurile au fost administrate la intervale de 3 săptămâni. Ratele de răspuns la totalul pacienţilor au fost de 39,5% (IÎ 95%: 24,9% – 54,2%) şi respectiv 47,6% (IÎ 95%: 35,3% – 60,0%). Valoarea mediană a timpului până la progresia bolii a fost de 5,3 luni (175 mg/m2; IÎ 95%: 4,6 – 6,2 luni) şi 6,1 luni (300 mg/m2; IÎ 95%: 4,2 – 9,8 luni.

Studiu comparativ randomizat:

Acest studiu clinic multicentric a inclus pacienţi cu cancer de sân cu metastaze, care au fost trataţi o dată la 3 săptămâni cu paclitaxel în monoterapie, fie ca paclitaxel pe bază de solvent, 175 mg/m2, administrat ca perfuzie cu durata de 3 ore, cu medicaţie prealabilă pentru a împiedica hipersensibilitatea (N = 225), fie ca Abraxane 260 mg/m2 administrat ca perfuzie cu durata de 30 de minute, fără medicaţie prealabilă (N = 229).

Şaizeci şi patru la sută dintre pacienţi aveau statusul de performanţă deteriorat (ECOG 1 sau 2) la intrarea în studiu; 79% aveau metastaze viscerale, iar 76% aveau >3 zone cu metastaze. Paisprezece la sută dintre pacienţi nu beneficiaseră de chimioterapie anterioară; 27% beneficiaseră de chimioterapie doar ca adjuvant, 40% doar în contextul metastatic, iar 19% atât în contextul metastatic, cât şi ca adjuvant. Cincizeci şi nouă la sută au beneficiat de medicamentul de studiu ca tratament de a doua intenţie sau mai mult. Şaptezeci şi şapte la sută dintre pacienţi fuseseră expuşi anterior la antracicline.

Rezultatele pentru rata generală de răspuns şi timpul până la progresia bolii precum şi durata de supravieţuire fără progresie a bolii şi supravieţuirea pentru pacienţii la care se administrează tratament > decât cel de primă intenţie, sunt indicate mai jos.

Tabelul 2: Rezultate pentru rata generală de răspuns, valoarea mediană a timpului până la

progresia bolii şi a supravieţuirii fără progresie a bolii, după cum au fost evaluate de

investigator

Parametru de eficacitate Abraxane (260 mg/m2) Paclitaxel, pe bază de solvent (175 mg/m2) valoare p
Rată de răspuns [IÎ 95%] (%)
> Tratament de primă intenţie 26,5 [18,98, 34,05] (n = 132) 13,2 [7,54, 18,93] (n = 136) 0,006a
*Valoarea mediană a timpului până la progresia bolii [IÎ 95%] (săptămâni)
> Tratament de primă intenţie 20,9 [15,7, 25,9] (n = 131) 16,1 [15,0, 19,3] (n = 135) 0,011b
* Valoarea mediană a supravieţuirii fără progresia bolii [IÎ 95%] (săptămâni)
> Tratament de primă intenţie 20,6 [15,6, 25,9] (n = 131) 16,1 [15,0, 18,3] (n = 135) 0,010b
*Supravieţuire [IÎ 95%] (săptămâni)
> Tratament de primă intenţie 56,4 [45,1, 76,9] (n = 131) 46,7 [39,0, 55,3] (n = 136) 0,020b

**Aceste date se bazează pe Raportul de studiu clinic: CA012-0 Adendă datată finală (23 martie 2005) a Test chi-pătrat b Test logaritmic

229 pacienţi trataţi cu Abraxane în studiul clinic controlat randomizat au fost evaluaţi în privinţa siguranţei. Neurotoxicitatea la paclitaxel a fost evaluată prin ameliorarea cu un grad pentru pacienţi care suferă de neuropatie periferică de gradul 3 oricând în timpul tratamentului. Evoluţia naturală a neuropatiei periferice datorată toxicităţii cumulative a Abraxane după >6 cursuri de tratament, de a se remite la valorile iniţiale, nu a fost evaluatăşi rămâne necunoscută.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Caracteristicile farmacocinetice ale paclitaxelului total în urma perfuziilor cu Abraxane cu durata de 30 şi 180 minute în doze cuprinse între 80 şi 375 mg/m2 au fost stabilite în studii clinice. Expunerea la paclitaxel (ASC) a crescut liniar de la 2.653 la 16.736 ng.oră/ml în urma administrării de doze cuprinse între 80 şi 300 mg/m2.

În urma administrării intravenoase de Abraxane la pacienţi cu cancer de sân metastatic în doza clinică recomandată de 260 mg/m2, concentraţiile de paclitaxel în plasmă au scăzut în manieră multifazică. Media concentraţiei maxime de paclitaxel în plasmă, care a apărut la sfârşitul perfuziei, a fost de 18,7 µg/ml. Clearance-ul total mediu a fost de 15 l/orăşi m2. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost de circa 27 ore. Volumul mediu de distribuţie a fost de 632 l/m2; volumul de distribuţie mare indică o distribuire extravasculară extinsăşi/sau legarea paclitaxelului la nivelul ţesuturilor.

Într-un studiu la pacienţi cu tumori compacte în stadiu avansat, caracteristicile farmacocinetice ale paclitaxelului după administrarea intravenoasă a Abraxane în doză de 260 mg/m2 în decurs de 30 de minute au fost comparate cu cele evidenţiate după administrarea injectabilă în decurs de 3 ore a paclitaxelului pe bază de solvent în doză de 175 mg/m2. Clearance-ul paclitaxelului în cazul Abraxane a fost mai mare (43%) decât cel după injectarea de paclitaxel pe bază de solvent, iar volumul său de distribuţie a fost de asemenea mai mare (53%). Diferenţele în privinţa Cmax şi a Cmax corectate pentru doză a reflectat diferenţele în ce priveşte doza totalăşi ritmul de perfuzare. Nu au existat diferenţe în privinţa timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare.

Într-un studiu cu doze repetate la 12 pacienţi cărora li s-a administrat Abraxane pe cale intravenoasă în doza aprobată, variabilitatea între pacienţi privind expunerea sistemică la paclitaxel (ASCinf) a fost de 19% (cu limite între 3,21% - 27,70%). Nu au existat dovezi privind acumularea paclitaxelului în timpul ciclurilor multiple de tratament.

Legarea paclitaxelului de proteinele plasmatice în urma administrării de Abraxane a fost evaluată prin ultrafiltrare. Fracţiunea liberă a paclitaxelului a fost semnificativ mai mare în cazul Abraxane (6,2%) decât în cazul paclitaxelului pe bază de solvent (2,3%). Aceasta a determinat o expunere mai mare la paclitaxel liber în cazul administrării Abraxane în comparaţie cu paclitaxelul pe bază de solvent, chiar dacă expunerea totală este comparabilă. Acest lucru este posibil datorită faptului că paclitaxelul nu este blocat în micelele Cremophor EL, aşa cum se întâmplă în cazul paclitaxelului pe bază de solvent. Pe baza datelor din literatură publicate, studiile in vitro asupra legării de proteinele serice umane (folosind paclitaxel la 6 µM) au indicat că prezenţa ranitidinei, dexametazonei sau difenhidraminei nu a afectat legarea paclitaxelului de proteine.

Pe baza datelor din literatură publicate, studiile in vitro folosind microzomi hepatici umani şi secţiuni de ţesut arată că din metabolizarea paclitaxelului rezultă în principal 6α-hidroxipaclitaxel, precum şi doi metaboliţi secundari, 3’-p-hidroxipaclitaxel şi 6α-3’-p-dihidroxipaclitaxel. Formarea acestor metaboliţi hidroxilaţi este catalizată de CYP2C8, -3A4 şi, de asemenea, de -2C8 şi respectiv -3A4.

Profilul farmacocinetic al Abraxane administrat sub formă de perfuzie cu durata de 30 minute, a fost evaluat la 15 din 30 pacienţi aflaţi în trei stadii de insuficienţă hepatică, pe baza valorilor bilirubinei serice şi enzimelor hepatice. Figura 1 prezintă corelaţia între clearance-ul paclitaxelului şi valorile bilirubinei serice totale, măsurate imediat înaintea administrării.

Figura 1 Corelaţia între clearance-ul paclitaxelului şi valorile bilirubinei serice totale.

35000
Clearance-ul
paclitaxelului (ml/h şi m2) 30000
25000
20000
15000

1020 30 4050 6070 8090

Bilirubina totală (µmol/l)

Efectul disfuncţiei renale asupra distribuţiei paclitaxelului nu a fost investigat specific.

La pacienţii cu cancer de sân metastatic, după o perfuzie cu durata de 30 de minute cu Abraxane la 260 mg/m2, valoarea medie a excreţiei urinare cumulate a substanţei active nemodificate a echivalat cu 4% din doza totală administrată, mai puţin de 1% fiind metaboliţii 6α-hidroxipaclitaxel şi 3’-phidroxipaclitaxel, ceea ce indică eliminare non-renală substanţială. Paclitaxelul se elimină, în principal, prin metabolizare hepaticăşi excreţie biliară.

Caracteristicile farmacocinetice ale paclitaxelului la pacienţii având peste 65 ani par comparabile cu cele la pacienţii având mai puţin de 65 ani. Totuşi, există foarte puţine informaţii despre pacienţii având peste 75 ani, întrucât doar 3 pacienţi cu vârsta peste 75 ani au fost incluşi în analiza farmacocinetică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Potenţialul carcinogen al paclitaxelului nu a fost studiat. Totuşi, pe baza datelor din literatură publicate, paclitaxelul în doze clinice este un medicament cu potenţial carcinogen şi genotoxic, pe baza mecanismelor sale farmacodinamice de acţiune. S-a demonstrat că paclitaxelul este clastogen in vitro (aberaţii cromozomiale la nivelul limfocitelor umane) şi in vivo (testul micronucleilor la şoareci). S-a demonstrat că paclitaxelul este genotoxic in vivo (testul micronucleilor la şoareci), dar nu a determinat mutaţii genetice în testul Ames sau în analiza pentru mutaţii genetice pe celule ovariene de hamster chinezesc/hipoxantin-guanină fosforibozil transferază (CHO/HGPRT [chinese hamster ovary/hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase]).

În doze mai mici decât doza terapeutică pentru om, paclitaxelul a fost asociat cu fertilitate scăzutăşi toxicitate fetală la şobolani. Studiile la animale cu Abraxane au demonstrat efecte toxice nereversibile asupra organelor de reproducere masculine la nivelurile de expunere relevante clinic.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Soluţie de albumină umană (conţinând sodiu, caprilat de sodiu şi N-acetil DL triptofanat).

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacoane nedeschise: 3 ani

Stabilitatea suspensiei reconstituite în flacon:

După prima reconstituire, suspensia trebuie transferată imediat într-o pungă de perfuzie. Totuşi, s-a demonstrat stabilitatea chimicăşi fizică în regim de utilizare pentru un interval de 8 ore, la 2°C-8°C, în ambalajul original şi protejată de lumina puternică. În camera sterilă se poate utiliza un sistem alternativ de protecţie faţă de lumină.

Stabilitatea suspensiei reconstituite în punga de perfuzie:

După reconstituire, suspensia reconstituită din punga de perfuzie trebuie utilizată imediat. Totuşi, s-a demonstrat stabilitatea chimicăşi fizică în regim de utilizare pentru un interval de 8 ore, la temperaturi ce nu depăşesc 25°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Flacoane nedeschise:
Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare.

A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Suspensia reconstituită:
Pentru condiţiile de depozitare ale medicamentului reconstituit, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon cu capacitate de 50 ml (sticlă tip 1) cu un dop (cauciuc butilic) şi sigiliu (aluminiu), conţinând paclitaxel 100 mg.

Mărimea ambalajului este de un flacon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Precauţii pentru preparare şi administrare:

Paclitaxel este un medicament citotoxic împotriva cancerului; la fel ca în cazul altor compuşi cu potenţial toxic, manevrarea Abraxane necesită precauţie. Se recomandă utilizarea de mănuşi, ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie. Dacă suspensia intră în contact cu pielea, spălaţi imediat pielea bine cu apăşi săpun. Dacă intră în contact cu mucoasele, mucoasele trebuie clătite bine cu apă din abundenţă. Abraxane trebuie preparat şi administrat doar de personal cu instruire adecvată în manevrarea medicamentelor citotoxice. Angajatele gravide nu trebuie să manevreze Abraxane.

Reconstituirea şi administrarea medicamentului:

Abraxane este furnizat ca pulbere sterilă liofilizată pentru reconstituire înainte de utilizare. După reconstituire, fiecare ml de suspensie conţine paclitaxel 5 mg.

Folosind o seringă sterilă, trebuie injectaţi încet 20 ml de soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie într-un flacon de Abraxane pe o perioadă de cel puţin 1 minut. Soluţia trebuie îndreptată către peretele interior al flaconului. Soluţia nu trebuie injectată direct peste pulbere, întrucât aceasta va determina apariţia spumei.

După ce se încheie adăugarea, flaconul trebuie lăsat să stea vertical minimum 5 minute pentru a se asigura umezirea adecvată a substanţei solide. Apoi, flaconul trebuie răsucit încet şi uşor şi/sau răsturnat pentru cel puţin 2 minute, până când are loc reconstituirea completă a întregii cantităţi de pulbere. Trebuie evitată producerea spumei. Dacă apare spumă sau precipitate, lăsaţi soluţia să stea în poziţie verticală timp de cel puţin 15 minute, până când spuma dispare.

Suspensia reconstituită trebuie să fie lăptoasăşi omogenă, fără precipitate vizibile. Dacă sunt vizibile precipitate sau sedimente, flaconul trebuie răsturnat iarăşi, încet, cu gura în jos, pentru a asigura reconstituirea completă a suspensiei înainte de utilizare. Poate surveni o oarecare sedimentare a suspensiei reconstituite.Trebuie asigurată reconstituirea completă prin agitarea uşoară a flaconului înainte de utilizare.

A se arunca suspensia reconstituită dacă se observă precipitate.

Calculaţi volumul exact de suspensie de 5 mg/ml necesar pentru administrarea la pacient şi injectaţi cantitatea adecvată de Abraxane reconstituit într-o pungă de tip perfuzie, goală, sterilă, din PVC sau alt material decât PVC-ul. Pentru a prepara sau administra perfuziile cu Abraxane nu este necesară utilizarea de flacoane pentru soluţie fără DEHP sau seturi de administrare specializate. Nu trebuie utilizate filtre de perfuzie.

Orice produs neutilizat sau deşeuri trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Abraxis BioScience Limited
Rosanne House,
Parkway,
Welwyn Garden City,
Herts, AL8 6HG
Marea Britanie

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/07/428/001

11 ianuarie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.ema.europa.eu

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Catalent UK Packaging Ltd Lancaster Way Wingates Industrial Park Westhoughton BL5 3XX Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 4.0 prezentată în Modulul 1.8.1. al Cererii pentru Autorizaţia de punere pe piaţă, este valabil şi funcţionează înainte şi pe durata cât medicamentul este pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost acceptat în versiunea 5 a Planului de management al riscului (PMR) şi prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii pentru Autorizaţia de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR acceptate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management al riscurilor pentru medicamente de uz uman PMR actualizat trebuie să fie prezentat în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie prezentat

 • Când sunt primite informaţii noi care ar putea avea un impact asupra specificaţiei de siguranţă actuale, a Planului de farmacovigilenţă sau a activităţilor de reducere la minimum a riscului

 • În termen de 60 zile de la atingerea unui reper important (farmacovigilenţă sau reducerea la minimum a riscului)

 • La cererea EMEA

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Abraxane 5 mg/ml pulbere pentru suspensie perfuzabilă. paclitaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine paclitaxel 100 mg (sub formă de paclitaxel-albumină). După reconstituire, fiecare ml suspensie conţine paclitaxel 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: Soluţie de albumină umană (conţinând sodiu, caprilat de sodiu şi N-acetil DL triptofanat). Conţine sodiu, vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru suspensie perfuzabilă. Un flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Abraxane nu trebuie utilizat în locul sau substituit cu alte formulări ale paclitaxelului.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP :

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Flacoane nedeschise: A se păstra flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

După prima reconstituire: 8 ore la frigider în flacon dacă este păstrat în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. Într-o pungă de perfuzie: până la 8 ore, nu la temperaturi peste 25˚C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau deşeuri trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Abraxis BioScience Limited
Rosanne House,
Parkway,
Welwyn Garden City,
Herts, AL8 6HG
Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/428/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Abraxane 5 mg/ml pulbere pentru suspensie perfuzabilă. paclitaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine paclitaxel 100 mg (sub formă de paclitaxel-albumină). După reconstituire, fiecare ml suspensie conţine paclitaxel 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: Soluţie de albumină umană (conţinând sodiu, caprilat de sodiu şi N-acetil DL triptofanat). Conţine sodiu, vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru suspensie perfuzabilă. 1 flacon a 100 mg

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Flacoane nedeschise: A se păstra flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau deşeuri trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Abraxis BioScience Limited
Rosanne House,
Parkway,
Welwyn Garden City,
Herts, AL8 6HG
Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/428/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Abraxane 5 mg/ml pulbere pentru suspensie perfuzabilă

paclitaxel

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. -Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. -Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Abraxane şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să utilizaţi Abraxane

 3. Cum să utilizaţi Abraxane

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum sepăstrează Abraxane

 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ABRAXANE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Abraxane este un medicament care conţine paclitaxel în albumină. Albumina este o componentă a sângelui uman. Paclitaxelul aparţine unui grup de medicamente numite taxani, utilizate pentru a trata cancerul.

Abraxane este utilizat pentru tratamentul cancerului de sân după eşecul altor tratamente şi dacă tratamentele care conţin antraciclină nu sunt potrivite pentru dumneavoastră.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ABRAXANE

Nu utilizaţi Abraxane

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la paclitaxel sau oricare din celelalte componente ale Abraxane

 • dacă alăptaţi

 • dacă aveţi un număr scăzut de globule albe (numărul iniţial de neutrofile <1,5 x 109/l – medicul dumnevoastră vă va sfătui în această privinţă)

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Abraxane

 • dacă aveţi o funcţie renală deficitară;

 • dacă suferiţi de amorţeli, furnicături, senzaţii de înţepături, sensibilitate la atingere sau slăbiciune musculară;

 • dacă aveţi probleme grave cu ficatul;

 • dacă aveţi probleme cu inima.

Dacă suferiţi de oricare dintre aceste afecţiuni, medicul dumneavoastră ar putea dori să vă oprească tratamentul sau să vă reducă doza.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, deoarece ele pot interacţiona cu Abraxane.

Utilizarea Abraxane cu alimente şi băuturi

Abraxane nu este afectat de administrarea de alimente şi băuturi.

Sarcina şi alăptarea

Paclitaxel poate determina defecte congenitale grave şi, de aceea, nu trebuie utilizat dacă sunteţi gravidă.

Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul tratamentului cu Abraxane şi până la 1 lună după tratament. Pacienţilor de sex masculin li se recomandă să nu conceapă un copil în timpul tratamentului şi până la şase luni după aceea şi trebuie să ceară sfatul în privinţa conservării spermei, anterior tratamentului, datorită posibilităţii de apariţie a infertilităţii ireversibile determinate de tratamentul cu Abraxane.

Nu se cunoaşte dacă paclitaxelul trece în laptele matern. Deoarece este posibil ca sugarul să fie afectat, alăptatul trebuie întrerupt pe durata tratamentului.

Cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Abraxane poate determina reacţii adverse, cum ar fi oboseală (foarte frecvent) şi ameţeli (frecvent), care vă pot afecta capacitatea de a conduce vehicule şi folosi utilaje. Dacă suferiţi de aceste simptome, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje până când ele nu dispar complet.

Dacă vi se administreazăşi alte medicamente în cadrul tratamentului, trebuie să cereţi sfatul medicului dumneavoastră în privinţa conducerii vehiculelor şi folosirii utilajelor.

Informaţii importante privind unele componente ale Abraxane

Acest medicament conţine aproximativ 425 mg sodiu pe doză. Acest fapt trebuie luat în considerare de pacienţii care urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ABRAXANE

Abraxane vă va fi administrat de un medic sau un asistent medical, în venă, printr-o perfuzie intravenoasă. Doza pe care o primiţi se bazează pe suprafaţa dumneavoastră corporalăşi pe rezultatele analizelor sângelui. Doza obişnuită este de 260 mg/m2 de suprafaţă corporală.

Cât de des vi se va administra Abraxane?

Abraxane se administrează de obicei o dată la trei săptămâni.

Cât va dura administrarea perfuziei?

Abraxane se administrează într-un interval de timp de 30 de minute. Dacă aveţi alte întrebări privind utilizarea acestui medicament, întrebaţi-l pe medicul dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Abraxane poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Frecvenţa reacţiilor adverse enumerate mai jos este definită folosind următoarea convenţie:

foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)
frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)
mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)
rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)
foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)
cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Reacţii adverse foarte frecvente sunt:

 • Căderea părului, erupţii cutanate tranzitorii

 • O scădere anormală a numărului de neutrofile din sânge

 • Scăderea numărului de globule albe din sânge

 • Deficit al numărului de hematii

 • Reducerea numărului de limfocite din sânge

 • Reducerea numărului de trombocite din sânge

 • Efecte asupra nervilor periferici (durere şi amorţeli)

 • Dureri la nivelul uneia sau mai multor articulaţii

 • Dureri musculare

 • Greaţă, diaree, constipaţie, dureri la nivelul gurii, pierderea apetitului alimentar

 • Vărsături

  • Slăbiciune şi oboseală, febră

  • Reacţii adverse frecvente sunt:
 • Mâncărime, uscăciune a pielii, afecţiuni ale unghiilor

 • Infecţie, febră cu scăderea numărului de neutrofile din sânge, înroşirea feţei

 • Dureri toracice, de gât sau abdominale, durere de cap

 • Indigestie, jenă la nivelul abdomenului sau constipaţie

 • Dificultăţi de respiraţie

 • Deshidratare, tulburări ale gustului, pierdere în greutate, hipokaliemie

 • Dureri la nivelul extremităţilor, dureri de spate sau membre, dureri ale oaselor, crampe musculare

 • Ameţeli, reducerea coordonării musculare sau dificultăţi de citire, secreţie lacrimală crescută sau scăzută, căderea genelor

 • Modificări ale frecvenţei sau ritmului cardiac

 • Inflamarea mucoaselor şi a ţesuturilor moi

 • Probleme de somn, depresie, anxietate

  • Creşterea valorilor testelor funcţionale hepatice

  • Reacţii adverse mai puţin frecvente:
 • Hipertensiune arterială, creşterea greutăţii corporale, creşterea cantităţii de lactat dehidrogenază din sânge, insuficienţă renală, creşterea glicemiei, creşterea cantităţii de fosfor din sânge, scăderea cantităţii de potasiu din sânge

 • Afecţiuni ale nervilor, reflexe reduse sau lipsă de reflexe, mişcări involuntare, durere de-a lungul unui nerv, lipsă de sensibilitate, leşin, senzaţie de ameţeală la ridicarea în poziţie verticală, amorţeală dureroasă sau furnicături, tremurat

 • Ochi iritaţi, durere oculară, ochi roşii, mâncărime la ochi, vedere înceţoşată sau dublă, vedere diminuată sau vederea de lumini fulgerătoare

 • Durere de urechi, zgomote în urechi

 • Tuse cu flegmă, dificultăţi de respiraţie la mersul pe jos sau urcatul scărilor, congestie nazală, guturai sau uscăciune a nasului, sunete care însoţesc respiraţia scăzute, apă la plămâni, pierderea vocii, respiraţie dificilă, cheaguri de sânge la nivelul plămânului

 • Dificultăţi la înghiţit, gaze, uscăciune a gurii, scaune moi, senzaţie de arsură în capul pieptului, crampe la stomac, durere sau inflamaţie bucalăşi a gingiilor, sângerare rectală

 • Urinare dureroasă, urinare frecventă, sânge în urină, incapacitate de a reţine urina

 • Durere a unghiilor de la mână, jenă la nivelul unghiilor de la mână, pierderea unghiilor de la mână, urticarie, durere cutanată, piele înroşită din cauza soarelui, decolorare a pielii, iritaţie cutanată, iritaţie cu mâncărime, hipersudoraţie, transpiraţie în timpul nopţii, zone albe pe piele, căderea părului, mâncărime generală, răni, faţă umflată

 • Scăderea cantităţii de fosfor din sânge, reţinere de lichid, scăderea cantităţii de albumină din sânge, sete intensă, scăderea cantităţii de calciu din sânge, scăderea glicemiei, scăderea cantităţii de sodiu din sânge

 • Stomatită candidozică, durere şi inflamare la nivelul nasului şi gâtului, infecţii cutanate, infecţie a plămânilor, infecţie datorată liniei cateterului, infecţie, înroşire sau inflamare a locului unde a fost introdus acul în corp

 • Învineţire

 • Durere la locul tumorii, dispariţie a tumorii

 • Scăderea tensiunii arteriale, scăderea tensiunii arteriale la ridicarea în poziţie verticală, răcire a mâinilor şi picioarelor

 • Dureri sau greutate în piept, mers dificil, umflare

 • Reacţie alergică

 • Reducerea funcţiei hepatice, mărirea ficatului

 • Durere la sân

  • Nelinişte

  • Reacţii adverse rare sunt:
 • Scăderea numărului de celule sanguine

 • Infecţie a plămânilor

 • Reacţie cutanată la un alt medicament sau inflamaţia plămânilor după iradiere

 • Cheaguri de sânge

 • Puls foarte lent, infarct miocardic, insuficienţă cardiacă

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ABRAXANE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Abraxane după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Flacoane nedeschise: Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare. Păstraţi flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

După prima reconstituire, suspensia trebuie folosită imediat. Dacă nu este folosită imediat, suspensia poate fi depozitată la frigider (2°C-8°C) până la 8 ore în flacon, dacă este păstrat în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Suspensia reconstituită din perfuzie poate fi păstrată până la 8 ore la o temperatură care nu depăşeşte 25ºC.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Abraxane

 • Substanţa activă este paclitaxel. Fiecare flacon conţine paclitaxel 100 mg (sub formă de paclitaxel-albumină).

 • După reconstituire, fiecare ml suspensie conţine paclitaxel 5 mg.

 • Celălalt component este albumina umană (ce conţine sodiu, caprilat de sodiu şi N-acetil DL triptofanat).

Cum arată Abraxane şi conţinutul ambalajului

Abraxane este o pulbere albă până la galbenă pentru suspensie perfuzabilă disponibilă în flacoane de sticlă care conţin paclitaxel 100 mg. Fiecare cutie conţine 1 flacon.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Abraxis BioScience Limited
Rosanne House,
Parkway,
Welwyn Garden City,
Herts, AL8 6HG
Marea Britanie

+44 (0) 207 081 0850

Producător

Catalent UK Packaging Ltd Lancaster Way Wingates Industrial Park Westhoughton BL5 3XX Marea Britanie

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă.

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.ema.europa.eu

Medici sau personal medical

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Instrucţiuni de utilizare, manipularea şi eliminarea reziduurilor

Precauţii pentru preparare şi administrare

Paclitaxel este un medicament citotoxic împotriva cancerului; la fel ca în cazul altor compuşi cu potenţial toxic, manevrarea Abraxane necesită precauţie. Trebuie folosite mănuşi, ochelari de protecţie şi haine de protecţie. Dacă suspensia de Abraxane intră în contact cu pielea, spălaţi imediat pielea bine cu apăşi săpun. Dacă Abraxane intră în contact cu mucoasele, mucoasele trebuie clătite bine cu apă din abundenţă. Abraxane trebuie preparat şi administrat doar de personal cu instruire adecvată în manipularea medicamentelor citotoxice. Angajatele gravide nu trebuie să manevreze Abraxane.

Reconstituirea şi administrarea medicamentului

Abraxane trebuie administrat sub supravegherea unui specialist oncolog, în unităţi specializate în administrarea medicamentelor citotoxice.

Abraxane este furnizat ca pulbere sterilă liofilizată pentru reconstituire înainte de utilizare. După reconstituire, fiecare ml suspensie conţine paclitaxel 5 mg.

Folosind o seringă sterilă, trebuie injectaţi încet 20 ml de soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie într-un flacon de Abraxane, pe o durată de cel puţin 1 minut. Soluţia trebuie îndreptată către peretele interior al flaconului. Soluţia nu trebuie injectată direct peste pulbere, întrucât aceasta va determina apariţia spumei.

După ce se încheie adăugarea, flaconul trebuie lăsat în poziţie verticală minimum 5 minute pentru a se asigura umezirea adecvată a substanţei solide. Apoi, flaconul trebuie răsucit încet şi uşor şi/sau răsturnat cel puţin 2 minute până când are loc reconstituirea completă a întregii cantităti de pulbere. Trebuie evitată producerea spumei. Dacă apare spumă sau precipitate, lăsaţi soluţia să stea în poziţie verticală timp de cel puţin 15 minute, până când spuma dispare.

Suspensia reconstituită trebuie să fie lăptoasăşi omogenă, fără precipitate vizibile. Dacă sunt vizibile precipitate sau sedimente, flaconul trebuie răsturnat iarăşi, încet, cu gura în jos, pentru a asigura reconstituirea completă a suspensiei înainte de utilizare. Poate surveni o oarecare sedimentare a suspensiei reconstituite. Trebuie asigurată reconstituirea completă prin agitarea uşoară a flaconului înainte de utilizare.

Dacă se observă precipitate, suspensia reconstituită trebuie aruncată.

Calculaţi volumul exact de suspensie de 5 mg/ml necesar pentru administrarea la pacient şi injectaţi cantitatea adecvată de Abraxane reconstituit într-o pungă de tip perfuzie, goală, sterilă, din clorură de polivinil (PVC) tip IV. Pentru a prepara sau administra perfuziile cu Abraxane nu este necesară utilizarea de flacoane pentru soluţie fără DEHP sau seturi de administrare specializate. Nu trebuie utilizate filtre de perfuzie.

Medicamentele cu administrare parenterală trebuie inspectate vizual înainte de administrare, pentru a identifica eventualele particule sau modificări de culoare, ori de câte ori o permit soluţia şi recipientul.

Orice produs neutilizat sau reziduuri trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Stabilitate

Flacoanele nedeschise de Abraxane sunt stabile până la data indicată pe ambalaj, când acestea sunt păstrate în cutie pentru a fi protejate de lumină. Nici congelarea, nici refrigerarea nu afectează negativ stabilitatea medicamentului. Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare.

Stabilitatea suspensiei reconstituite în flacon

După prima reconstituire, suspensia trebuie transferată imediat într-o pungă de perfuzie. Totuşi, s-a demonstrat stabilitatea chimicăşi fizică în regim de utilizare pentru un interval de 8 ore, la 2°C-8°C, în ambalajul original şi protejată de lumina puternică.

Stabilitatea suspensiei reconstituite în punga de perfuzie

După reconstituire, suspensia reconstituită din punga de perfuzie trebuie utilizată imediat. Totuşi, s-a demonstrat stabilitatea chimicăşi fizică în regim de utilizare pentru un interval de 8 ore, la temperaturi ce nu depăşesc 25°C.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.