CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

MYFENAX 500mg
Denumire MYFENAX 500mg
Descriere Myfenax este indicat, în asociere cu ciclosporină şi corticosteroizi, pentru profilaxia rejetului acut de grefă la pacienţii cărora li se efectuează transplant alogen renal, cardiac sau hepatic.
Denumire comuna internationala MYCOPHENOLATUM MOFETILUM
Actiune terapeutica IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 500mg
Ambalaj Cutie x blist. PVC/PVDC/Al x 150 compr. film.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC L04AA06
Firma - Tara producatoare TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LTD. COMPANY - UNGARIA
Autorizatie de punere pe piata TEVA PHARMA BV - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre MYFENAX 500mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre MYFENAX 500mg, comprimate filmate       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Myfenax 500 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATITIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine micofenolat de mofetil 500 mg

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate (comprimate)

Comprimate filmate de formă ovală, de culoare mov deschis, inscripţionate cu “M500” pe una dintre feţe şi cealaltă faţă plană.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Myfenax este indicat, în asociere cu ciclosporină şi corticosteroizi, pentru profilaxia rejetului acut de grefă la pacienţii cărora li se efectuează transplant alogen renal, cardiac sau hepatic.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Myfenax trebuie început şi continuat de medici specialişti, calificaţi în mod adecvat în abordarea terapeutică a transplantului.

Utilizarea la pacienţii cu transplant renal:

Adulţi: administrarea orală a Myfenax trebuie începută în primele 72 ore după efectuarea transplantului. Doza recomandată la pacienţii cu transplant renal este de 1 g, administrată de două ori pe zi (doză zilnică de 2 g).

Copii şi adolescenţi: doza recomandată de micofenolat de mofetil este de 600 mg/m2, administrată oral, de două ori pe zi (până la maximum 2g pe zi). Capsulele Myfenax trebuie prescrise doar la pacienţii cu suprafaţă corporală de cel puţin 1,25 m2. La pacienţii cu suprafaţă corporală de 1,25-1,5 m2 se pot prescrie capsule Myfenax în doză de 750 mg de două ori pe zi (doză zilnică de1,5g). La pacienţii cu suprafaţă corporală mai mare de 1,5 m2 se pot prescrie capsule Myfenax în doză de1g de două ori pe zi (doză zilnică de 2 g). Deoarece unele reacţii adverse apar cu o frecvenţă mai mare la acest grup de vârstă comparativ cu adulţii (vezi pct..4.8), pot fi necesare reducerea temporară a dozei sau întreruperea temporară a administrării medicamentului; pentru aceasta trebuie avuţi în vedere factorii clinici relevanţi, inclusiv severitatea reacţiei.

Copii (< 2 ani): există date limitate privind eficacitatea şi siguranţa administrării la copii cu vârstă sub 2 ani. Acestea sunt insuficiente pentru a formula recomandări de dozaj şi, de aceea, nu este recomandată utilizarea medicamentului la acest grup de vârstă.

Utilizarea la pacienţii cu transplant cardiac:

Adulţi: administrarea orală a Myfenax trebuie începută în primele 5 zile după efectuarea transplantului. Doza recomandată la pacienţii cu transplant cardiac este de 1,5 g, administrată de două ori pe zi (doză zilnică de 3 g).

Copii şi adolescenţi: nu sunt disponibile date privind utilizarea medicamentului la copiii cu transplant cardiac, de aceea nu se recomandă utilizarea acestuia la acest grup de vârstă până când vor fi disponibile informaţii suplimentare care să vină în sprijinul acesteia.

Utilizarea la pacienţii cu transplant hepatic:

Adulţi: administrarea intravenoasă a micofenolatului trebuie făcută în primele 4 zile după efectuarea transplantului hepatic, iar administrarea orală a Myfenax trebuie făcută imediat ce aceasta poate fi tolerată. Doza orală recomandată la pacienţii cu transplant hepatic este de 1,5 g, administrată de două ori pe zi (doză zilnică de 3 g).

Copii şi adolescenţi: nu sunt disponibile date privind utilizarea medicamentului la copiii cu transplant hepatic, de aceea nu se recomandă utilizarea la acest grup de vârstă până când vor fi disponibile informaţii suplimentare care să vină în sprijinul acesteia.

Utilizarea la vârstnici (> 65 ani):

Dozele recomandate de 1 g, administrate de două ori pe zi la pacienţii cu transplant renal, şi de 1,5 g, administrate de două ori pe zi, la pacienţii cu transplant cardiac sau hepatic sunt adecvate pentru utilizare la vârstnici.

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală:

Cu excepţia perioadei imediat următoare efectuării transplantului, trebuie evitată utilizarea dozelor mai mari de 1 g, administrate de două ori pe zi, la pacienţii cu transplant renal şi cu insuficienţă renală cronică severă (rata filtrării glomerulare < 25 ml/min şi 1,73 m2). De asemenea, aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi cu atenţie.

Nu sunt necesare ajustări ale dozelor la pacienţii care prezintă întârziere post-operatorie a reluării funcţiei grefei renale (vezi pct.5.2.). Nu sunt disponibile date privind utilizarea medicamentului la pacienţii cu transplant cardiac sau hepatic şi cu insuficienţă renală cronică severă.

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă:

Nu sunt necesare ajustări ale dozelor la pacienţii cu transplant renal şi cu boli severe ale parenchimului hepatic. Nu sunt disponibile date privind utilizarea medicamentului la pacienţii cu transplant cardiac şi cu boală severă a parenchimului hepatic.

Tratamentul în timpul episoadelor de rejet:

AMF (acid micofenolic) este metabolitul activ al micofenolatului de mofetil. Rejetul transplantului renal nu determină modificări ale farmacocineticii AMF; de aceea, nu este necesară reducerea dozelor sau întreruperea administrării Myfenax. Nu există motive pentru ajustarea dozei de Myfenax dupa rejetul transplantului cardiac. Nu sunt disponibile date de farmacocinetică obţinute în timpul rejetului transplantului hepatic.

4.3 Contraindicaţii

Reacţii de hipersensibilitate la substanţa activă, acidul micofenolic sau la oricare dintre excipienţi.

Administrarea Myfenax este contraindicată la femeile care alăptează (vezi pct. 4.6).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utlizare

Pacienţii cărora li se administrează tratament imunosupresor cu asocieri de medicamente, inclusiv Myfenax, au un risc crescut de a face limfoame şi alte boli maligne, mai ales ale pielii (vezi pct. 4.8). Riscul pare a fi legat mai mult de intensitatea şi durata imunosupresiei decât de utilizarea unui anumit medicament. Ca recomandare generală, pentru minimalizarea riscului de apariţie a cancerului de piele, expunerea la lumina solară şi la radiaţiile ultraviolete (UV) trebuie limitată prin purtarea unor haine protectoare şi prin utilizarea unei creme ecran cu factor de protecţie mare.

Pacienţii cărora li se administrează Myfenax trebuie instruiţi să raporteze imediat orice semn de infecţie, echimoză sau sângerare neaşteptată sau orice altă manifestare a deprimării măduvei hematogene.

Pacienţii trataţi cu imunosupresoare, inclusiv Myfenax, au un risc crescut de infecţii oportuniste (bacteriene, fungice, virale şi cu protozoare), infecţii letale şi sepis (vezi pct. 4.8). Printre infecţiile oportuniste se află nefropatia asociată virusului BK şi leucoencefalopatia multifocală progresivă (LMP) asociată virusului JC. Aceste infecţii sunt frecvent asociate cu o încărcătură totală mare de imunosupresoare şi pot duce la afecţiuni grave sau letale pe care medicii trebuie să le ia în considerare în diagnosticul diferenţial la pacienţii imunosupresaţi cu deteriorarea funcţiei renale sau cu simptome neurologice.

Pacienţii cărora li se administrează Myfenax trebuie să fie monitorizaţi pentru a observa apariţia neutropeniei, care poate fi legată chiar de administrarea Myfenax, de medicamentele administrate concomitent, de infecţiile virale sau de oricare asocierea a acestor cauze. Hemoleucograma trebuie efectuată la pacienţii care utilizează Myfenax săptămânal în prima lună, de două ori pe lună în a doua şi a treia lună de tratament, apoi lunar până la sfârşitul primului an. Dacă apare neutropenia (numărul maxim de neutrofile < 1,3 x 103/μl), poate fi adecvată întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului cu Myfenax.

Au fost raportate cazuri de aplazie pură de celule roşii (APCR) la pacienţii trataţi cu micofenolat de mofetil în asociere cu alte imunosupresoare. Mecanismul prin care micofenolatul de mofetil induce APCR este necunoscut. APCR poate fi rezolvată prin reducerea dozelor sau întreruperea tratamentului cu Myfenax. La pacienţii transplantaţi, modificări ale tratamentului cu Myfenax pot fi făcute doar sub atentă supraveghere, pentru a minimaliza riscul de rejet al grefei (vezi pct. 4.8).

Pacienţii trebuie avertizaţi că în timpul tratamentului cu Myfenax, vaccinările pot fi mai puţin eficace şi că trebuie evitată utilizarea vaccinurilor vii atenuate (vezi pct. 4.5). Vaccinarea împotriva gripei poate fi utilă. Medicii care prescriu Myfenax trebuie să respecte ghidurile naţionale de vaccinare împotriva gripei.

Deoarece administrarea micofenolatului s-a asociat cu creşterea incidenţei evenimentelor adverse ale aparatului digestiv, inclusiv a cazurilor rare de ulceraţie, hemoragie sau perforaţie a tractului gastro- intestinal, aceasta trebuie efectuată cu precauţie la pacienţii cu boală activă gravă a aparatului digestiv.

Myfenax este inhibitor al IMPDH (inozin monofosfat dehidrogenază). De aceea, teoretic, trebuie evitată administrarea acestuia la pacienţii cu deficit ereditar rar de hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferază (HGPRT), cum ar fi cei cu sindromul Lesch-Nyhan şi cei cu sindromul Kelley-Seegmiller.

Conform recomandărilor, administrarea Myfenax nu trebuie să fie efectuată concomitent cu cea a azatioprinei, deoarece nu s-a studiat administrarea unei astfel de asocieri.

Ţinând cont de reducerea semnificativă a ASC (ariei de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp) a AMF determinată de către colestiramină, administrarea Myfenax în asociere cu medicamente care interferează circuitul enterohepatic trebuie făcută cu precauţie, datorită posibilităţii de reducere a eficacităţii Myfenax.

Nu s-a stabilit raportul risc/beneficiu al administrării micofenolatului de mofetil în asociere cu tacrolimus sau sirolimus (vezi, de asemenea, pct.4.5).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

S-au efectuat studii de interacţiune doar la adulţi.

Aciclovir: s-au observat concentraţii plasmatice mai mari ale aciclovirului atunci când micofenolatul de mofetil a fost administrat în asociere cu aciclovir, în comparaţie cu cele observate în cazul administrării doar a aciclovir. Modificările farmacocineticii AMFG (glucuronoconjugatul fenolic al AMF) au fost minime (creşterea AMFG cu 8%) şi nu sunt considerate semnificative clinic. Deoarece concentraţiile plasmatice ale AMFG, precum şi cele ale aciclovirului, sunt crescute în prezenţa insuficienţei renale, există posibilitatea ca micofenolatul mofetil şi aciclovirul sau promedicamentul acestuia, adică valaciclovirul, să intre în competiţie pentru secreţia tubulară şi pot să apară creşteri suplimentare ale concentraţiilor plasmatice ale ambelor medicamente.

Antiacide cu hidroxizi de magneziu şi de aluminiu: absorbţia micofenolatului de mofetil este scăzută atunci când este administrat cu antiacide.

Colestiramină: după administrarea unei singure doze de 1,5 g de micofenolat de mofetil la voluntarii sănătoşi cărora li s-au administrat în prealabil 4 g colestiramină de trei ori pe zi, timp de 4 zile, s-a observat o scădere cu 40% a ASC a AMF (vezi pct. 4.4 şi pct.5.2). Administrarea concomitentă trebuie făcută cu precauţie, datorită posibilităţii de a reduce eficacitatea Myfenax.

Medicamente care interferă cu circuitul enterohepatic: medicamentele care interferă circuitul enterohepatic trebuie administrate cu precauţie, datorită potenţialului acestora de a reduce eficacitatea Myfenax.

Ciclosporină A: farmacocinetica ciclosporinei A (CsA) nu a fost afectată de micofenolatul de mofetil.

În contrast, dacă tratamentul asociat cu ciclosporină este oprit, trebuie să se aştepte o creştere de aproximativ 30% a ASC a AMF.

Ganciclovir: pe baza rezultatelor unui studiu de administrare a dozei unice în care s-au utilizat dozele orale recomandate de micofenolat de mofetil în asociere cu ganciclovir, administrat intravenos, şi cunoscând efectele insuficienţei renale asupra farmacocineticii micofenolatului (vezi pct. 4.2) şi farmacocineticii ganciclovirului, se poate anticipa că administrarea în asociere a acestor medicamente (care intră în competiţie pentru mecanismele de secreţie tubulară renală) determină creşteri ale concentraţiilor plasmatice ale AMFG şi ale ganciclovirului. Nu se anticipează alterări substanţiale ale farmacocineticii AMF şi nu sunt necesare ajustări ale dozelor de micofenolat de mofetil. La pacienţii cu insuficienţă renală cărora li se administrează în asociere Myfenax şi ganciclovir sau promedicamentul acestuia, adică valganciclovir, trebuie respectate dozele recomandate de ganciclovir, iar pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie.

Contraceptive orale: farmacocinetica şi farmacodinamia contraceptivelor orale nu au fost afectate de administrarea în asociere a micofenolatului (vezi şi pct.5.2).

Rifampicină: la pacienţii care nu iau şi ciclosporină, administrarea concomitentă de Myfenax şi rifampicină determină o scădere în expunerea AMF (ASC0-12ore) de 18% până la 70%. De aceea, se recomandă monitorizarea nivelelor expunerii AMF şi ajustarea corespunzătoare a dozelor de Myfenax pentru menţinerea eficacităţii clinice când rifampicina este administrată concomitent.

Sirolimus: la pacienţii cu transplant renal, administrarea în asociere de Myfenax şi CsA determină în scăderea expunerii AMF cu 30-50% în comparaţie cu pacienţii care primesc asocierea de sirolimus şi doze similare de Myfenax (vezi şi pct. 4.4).

Sevelamer: s-au observat scăderi în Cmax şi ASC0-12 ale AMF de 30%, respectiv 25%, când Myfenax a fost administrat în asociere cu sevelamer, fără nici o consecinţă clinică (de exemplu, rejecţia grefei). Totuşi, este recomandat să se administreze Myfenax cu cel puţin o oră înainte de sau la trei ore după ingestia de sevelamer, pentru a minimiza impactul asupra absorbţiei AMF. Nu există date privind asocierea micofenolatului de mofetil cu alţi agenţi de legare ai fosfatului în afară de sevelamer.

Trimetoprim/sulfametoxazol: nu s-au observat efecte asupra biodisponibilităţii AMF.

Norfloxacin şi metronidazol: la voluntarii sănătoşi, nu s-au observat interacţiuni semnificative când micofenolatul de mofetil s-a administrat în asociere cu norfloxacin şi separat metronidazol. Totuşi, asocierea norfloxacin şi metronidazol scade expunerea AMF cu aproximativ 30 %, după o singură doză de micofenolat de mofetil.

Ciprofloxacină şi amoxicilină plus acid clavulanic: La pacienţii cu transplant renal au fost raportate în etapa de predozare scăderi de aproximativ 50% ale concentraţiilor de AMF în zilele imediat următoare iniţierii tratamentului oral cu ciprofloxacină sau amoxicilină plus acid clavulanic. Efectele au avut tendinţa de a se diminua pe parcusul perioadei de administrare a antibioticului şi au dispărut în câteva zile de la încetarea tratamentului cu acesta. Modificarea nivelului din etapa de predozare poate să nu exprime cu acurateţe modificările expunerii totale a AMF. De aceea, o modificare a dozei de Myfenax nu este în mod normal necesară în absenţa evidenţierii clinice a disfuncţiei grefei. Totuşi, trebuie efectuată monitorizare clinică atentă în timpul asocierii şi imediat după tratamentul antibiotic.

Tacrolimus: la pacienţii cu transplant hepatic introduşi pe micofenolat de mofetil şi tacrolimus, ASC şi Cmax ale AMF, metabolitul activ al micofenolatului de mofetil, nu au fost semnificativ afectate prin administrarea în asociere de tacrolimus.La pacienţii cu transplant renal, concentraţiile plasmatice ale tacrolimus nu par să fie influenţate de micofenolatul de mofetil. Totuşi, la pacienţii cu transplant hepatic s-a observat o creştere cu aproximativ 20% a ASC a tacrolimus când au fost administrate doze repetate de micofenolat de mofetil (1,5g de două ori pe zi [dimineaţa şi seara]) la pacienţii care au primit tacrolimus (vezi şi pct.4.4).

Alte interacţiuni: la maimuţe, administrarea în asociere a probenecidului şi micofenolatului de mofetil a determinat creşterea de 3 ori a ASC a AMFG. Astfel, alte substanţe care sunt eliminate prin secreţie tubulară renală ar putea intra în competiţie cu AMFG şi, prin aceasta, ar putea determina creşterea concentraţiei plasmatice a AMFG sau a altor substanţe care se elimină prin secreţie tubulară.

Vaccinuri vii: Vaccinurile vii nu trebuie administrate pacienţilor cu insuficienţă a răspunsului imun.

Răspunsul în anticorpi la administrarea altor vaccinuri poate fi diminuat (vezi şi pct. 4.4).

4.6 Sarcina şi alăptarea

Se recomandă ca tratamentul cu Myfenax să nu fie început înainte de obţinerea unui rezultat negativ al testului de sarcină. Înainte, în timpul şi timp de 6 săptămâni după încetarea tratamentului cu Myfenax, trebuie utilizate metode contraceptive eficace (vezi pct. 4.5). Pacientele trebuie instruite să se adreseze imediat medicului lor dacă rămân gravide.

Utilizarea Myfenax nu este recomandată în timpul sarcinii şi trebuie să fie rezervată cazurilor în care nu este disponibilă o alternativă de tratament mai adecvată. Myfenax trebuie utilizat la femeile gravide doar dacă beneficiul terapeutic potenţial depăşeşte riscul potenţial la făt. Există date limitate privind utilizarea micofenolatului de mofetil la femeile gravide. Totuşi, la copiii pacientelor expuse în timpul sarcinii la micofenolat de mofetil în combinaţie cu alte imunosupresoare au fost raportate malformaţii congenitale incluzând malformaţii ale urechii, adică anomalii de formare sau absenţa urechii externe/medii. Au fost raportate cazuri de avorturi spontane la pacientele expuse cărora li s-a administrat micofenolat de mofetil. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

La şobolani, s-a demonstrat că micofenolatul de mofetil este excretat în lapte. Nu se ştie dacă această substanţă este excretată în laptele matern la om. Datorită potenţialului de apariţie la sugarii alimentaţi natural a reacţiilor adverse grave determinate de micofenolatul de mofetil, administrarea Myfenax este contraindicată la mamele care alăptează (vezi pct. 4.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Profilul farmacodinamic şi reacţiile adverse raportate evidenţiază că apariţia unui astfel de efect este puţin probabilă.

4.8 Reacţii adverse

Următoarele reacţii adverse au corespuns celor raportate în studiile clinice:

Principalele reacţii adverse asociate cu administrarea micofenolatului în asociere cu ciclosporină şi corticosteroizi includ diaree, leucopenie, sepsis şi vărsături; există dovezi privind o frecvenţă mai mare a anumitor tipuri de infecţii (vezi pct. 4.4).

Boli maligne:

Pacienţii cărora li se administrează tratament imunosupresiv cu asocieri de medicamente, inclusiv micofenolat au un risc crescut de a face limfoame şi alte boli maligne, mai ales ale pielii (vezi pct. 4.4). Boala limfoproliferativă sau limfomul au apărut la 0,6 % dintre pacienţii cărora li s-a administrat micofenolat (2 g sau 3g pe zi) în asociere cu alte imunosupresoare, în cadrul studiilor clinice controlate efectuate la pacienţii cu transplant renal (date obţinute doar în cazul administrării dozei de 2 g), cardiac sau hepatic, care au fost urmăriţi timp de cel puţin 1 an. Carcinoamele cutanate (altele decât melanomul malign) au apărut la 3,6 % dintre pacienţi; alte tipuri de tumori maligne au apărut la 1,1 % dintre pacienţi. Datele privind siguranţaadministrării pe o perioadă de 3 ani,la pacienţii cu transplant renal şi la cei cu transplant cardiac, nu au evidenţiat modificări neaşteptate ale incidenţiei bolilor maligne comparativ cu datele obţinute pe o perioadă de 1 an. Pacienţii cu transplant hepatic au fost urmăriţi timp de cel puţin 1 an, dar mai puţin de 3 ani.

Infecţii cu germeni oportunişti:

Toţi pacienţii cu transplant au un risc crescut de a face infecţii cu germeni oportunişti; acest risc creşte odată cu doza totală de imunosupresoare (vezi pct. 4.4). Infecţiile cu germeni oportunişti apărute cel mai frecvent în cadrul studiilor clinice efectuate la pacienţii cu transplant renal (date obţinute doar în cazul administrării dozei de 2 g), cardiac şi hepatic, cărora li s-a administrat micofenolat (2 g sau 3 g pe zi) în asociere cu alte imunosupresoare şi care au fost urmăriţi timp de cel puţin 1 an, au fost candidoze cutaneo-mucoase, viremie/sindrom determinate de citomegalovirus (CMV) şi infecţie cu Herpes simplex. Procentul pacienţilor cu viremie/sindrom determinate de CMV a fost de 13,5%.

Copii şi adolescenţi:

Tipul şi frecvenţa reacţiilor adverse raportate într-un studiu clinic, în care au fost recrutaţi 92 de copii şi adolescenţi cu vârsta între 2 şi 18 ani, cărora li s-a administrat pe cale orală micofenolat de mofetil, în doză de 600 mg/m2 de două ori pe zi, au fost, în general, similare celor observate la adulţii cărora li s-a administrat 1 g micofenolat de două ori pe zi. Cu toate acestea, următoarele evenimente adverse datorate tratamentului au fost mai frecvente la copii şi adolescenţi, mai ales la copiii cu vârstă sub 6 ani, comparativ cu cele apărute la adulţi: diaree, sepsis, leucopenie, anemie şi infecţie.

Pacienţii vârstnici (≥ 65 ani):

În general, pacienţii vârstnici (≥ 65 ani) pot avea un risc crescut de apariţie a reacţiilor adverse datorate imunosupresiei. Pacienţii vârstnici, cărora li administrează Myfenax în cadrul tratamentului imunosupresor asociat, pot avea un risc crescut de a face anumite infecţii (inclusiv boală invazivă tisulară determinată de virusul citomegalic) şi, posibil, hemoragii gastro-intestinale şi edem pulmonar comparativ cu persoanele mai tinere.

Alte reacţii adverse:

Reacţiile adverse, probabil sau posibil datorate micofenolatului, raportate la ≥ 1/10 şi la ≥ 1/100 dar la < 1/10 dintre pacienţii cărora li s-a administrat micofenolat în cadrul studiilor clinice controlate efectuate la pacienţii cu transplant renal (date obţinute doar în cazul administrării dozei de 2 g), cardiac şi hepatic sunt prezentate în tabelul următor.

Reacţiile adverse sunt prezentate în funcţie de organul, aparatul sau sistemul afectat şi în funcţie de frecvenţa lor de apariţie, utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000), foarte rare (≤ 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Reacţiile adverse, probabil sau posibil datorate Myfenax, raportate la pacienţii cu transplant renal, cardiac şi hepatic, în studiile clinice în care s-a utilizat Myfenax în asociere cu ciclosporină şi corticosteroizi

 

Organ/Aparat/Sistem

Frecvenţă

Reacţia adversă

Investigaţii diagnostice

Foarte frecvente

-

Frecvente

Creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice, hipercreatininemie, creşterea concentraţiei plasmatice a lactatdehidrogenazei, hiperuremie, creşterea concentraţiei plasmatice a fosfatazei alcaline, scădere în greutate

Tulburări cardiace

Foarte frecvente

-

Frecvente

Tahicardie

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Leucopenie, trombocitopenie, anemie

Frecvente

Pancitopenie, leucocitoză

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

-

Frecvente

Convulsii, hipertonie, tremor, somnolenţă, sindrom miastenic, ameţeală, cefalee, parestezii,disgeuzie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Foarte frecvente

-

Frecvente

Efuziuni pleurale, dispnee, tuse

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

-

Frecvente

Artralgie

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Vărsături, dureri abdominale, diaree, greaţă

Frecvente

Hemoragii gastro-intestinale, peritonită, ileus, colită, ulcer gastric, ulcer duodenal, gastrită, esofagită, stomatită, constipaţie, dispepsie, flatulenţă, eructaţii

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte frecvente

-

Frecvente

Insuficienţă renală

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente

-

Frecvente

Hipertrofie cutanată, erupţie cutanată, acnee, alopecie

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

-

Frecvente

Acidoză, hiperkaliemie, hipokaliemie, hiperglicemie, hipomagneziemie, hipocalcemie, hipercolesterolemie, hiperlipemie, hipofosfatemie, hiperuricemie, gută, anorexie

Infecţii şi infestări

Foarte frecvente

Sepsis, candidoză gastro-intestinală, infecţii ale căilor urinare, herpes simplex, herpes zoster

Frecvente

Pneumonie, gripă, infecţii ale tractului respirator, candidoză respiratorie, infecţii gastro-intestinale, candidoză, gastro-enterită, infecţii, bronşită, faringită, sinuzită, infecţii fungice cutanate, candidoză cutanată, candidoză vaginală, rinită

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

Foarte frecvente

-

Frecvente

Cancer cutanat, tumoră benignă cutanată

Tulburări vasculare

Foarte frecvente

-

Frecvente

Hipotensiune arterială, hipertensiune arterială, vasodilataţie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente

-

Frecvente

Edeme, febră, frisoane, durere, stare generală de rău, astenie

Tulburări hepatobiliare

Foarte frecvente

-

 

Frecvente

Hepatită, icter, hiperbilirubinemie

Tulburări psihice

Foarte frecvente

 

 

Frecvente

Agitaţie, status confuzional, depresie, anxietate, gândire anormală, insomnie

 

Notă: în studiile de fază III pentru prevenirea rejetului de transplant renal, cardiac , respectiv, hepatic au fost trataţi 501 pacienţi (2 g micofenolat pe zi), 289 pacienţi (3 g micofenolat pe zi),respectiv 277 pacienţi (2 g intravenos/3 g oral micofenolat pe zi)

Următoarele reacţii adverse au corespuns celor raportate după punerea pe piaţă a medicamentului: tipurile reacţiilor adverse raportate după punerea pe piaţă a micofenolatului sunt similare celor observate în studiile clinice controlate efectuate la pacienţii cu transplant renal, cardiac şi hepatic. Reacţiile adverse raportate în plus în perioada de după punerea pe piaţă a medicamentului sunt prezentate mai jos, frecvenţele de apariţie fiind prezentate între paranteze, în cazul în care acestea au putut fi determinate.

Gastro-intestinale : hiperplazie gingivală (≥ 1/100 dar < 1/10), colită, inclusiv colită determinată de virusul citomegalic, (≥1/100 şi <1/10), pancreatită, (≥1/100 şi <1/10) şi atrofie a vilozităţilor intestinale.

Tulburări determinate de imunosupresie: s-a raportat apariţia unor infecţii grave care pot pune în pericol viaţa, incluzând meningită, endocardită, tuberculoză şi infecţii cu micobacterii atipice. La pacienţii trataţi cu imunosupresoare, inclusiv Myfenax, au fost raportate cazuri de nefropatie asociată virusului BK şi leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) asociată virusului JC.

S-a raportat apariţia agranulocitozei (≥1/1000 şi <1/100) şi neutropeniei; de aceea, se recomandă monitorizarea regulată a pacienţilor care utilizează Myfenax (vezi pct. 4.4). S-au raportat cazuri de anemie aplastică şi deprimare a măduvei hematogene la pacienţii cărora li s-a administrat micofenolat, unele dintre acestea evoluând cu deces.

Tulburări hematologice şi limfatice

Au fost raportate cazuri de aplazie pură de celule roşii (APCR) la pacienţii trataţi cu micofenolat de mofetil (vezi pct. 4.4).

La pacienţii trataţi cu micofenolat de mofetil au fost observate cazuri izolate de morfologie anormală a neutrofilelor, incluzând anomalia dobândită Pelger-Huet. Aceste modificări nu sunt asociate cu deteriorarea funcţiei neutrofilelor. În investigaţiile hematologice, aceste modificări pot sugera o “deviere la stânga“ a maturităţii neutrofilelor, care poate fi interpretată greşit ca un semn al infecţiei la pacienţii imunosupresaţi cum ar fi cei care primesc Myfenax.

Hipersensibilitate: s-au raportat reacţii de hipersensibilitate, inclusiv edem angioneurotic şi reacţii anafilactice.

Afecţiuni congenitale: vezi informaţii suplimentare la pct.4.6.

Afecţiuni respiratorii, toracice şi mediastinale:

Au existat raportări izolate de afecţiuni pulmonare interstiţiale şi fibroză pulmonară, unele dintre ele letale, la pacienţii trataţi cu micofenolat de mofetil în asociere cu alte imunosupresoare.

4.9 Supradozaj

Rapoartele de supradozaj cu micofenolat de mofetil au fost primite din studiile clinice şi în timpul experienţei după autorizarea de punere pe piaţă. În multe dintre aceste cazuri nu au fost raportate evenimente adverse. În acele cazuri de supradozaj în care au fost raportate evenimente adverse, reacţiile se încadrează în profilul de siguranţă cunoscut al medicamentului.

Se aşteaptă ca un supradozaj al micofenolatului de mofetil ar putea avea ca rezultat deprimarea accentuată a sistemului imunitar şi creşterea sensibilităţii la infecţii, precum şi deprimarea măduvei osoase (vezi pct.4.4). În caz de apariţie a neutropeniei, doza de Myfenax trebuie întreruptă sau redusă (vezi pct.4.4).

Nu se aşteaptă ca prin hemodializă să se elimine cantităţi clinic semnificative de AMF sau AMFG. Chelatorii acizilor biliari, cum ar fi colestiramina, pot elimina AMF prin reducerea recirculării enterohepatice a medicamentului (vezi pct.5.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: imunosupresoare selective, cod ATC : L04A A06

Micofenolatul de mofetil este esterul 2-morfolinoetil al acidului micofenolic (AMF). AMF este un inhibitor potent, selectiv, necompetitiv şi reversibil al inozin monofosfat dehidrogenazei şi, de aceea, inhibă calea de sinteză de novo a nucleotidului guanozină, fără încorporare în ADN. Deoarece proliferarea limfocitelor T şi B este dependentă în mod critic de sinteza de novo a purinelor, iar celelalte tipuri de celule pot utiliza căi accesorii, AMF are efecte citostatice mai puternice asupra limfocitelor decât asupra altor celule.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După admininistrarea orală, micofenolatul de mofetil este absorbit rapid şi în proporţie mare şi este metabolizat complet la primul pasaj hepatic (presistemic), fiind transformat în metabolitul său activ, AMF. Aşa cum o demostrează supresia rejetului acut de grefă după efectuarea unui transplant renal, activitatea imunosupresivă a micofenolatului este corelată cu concentraţia plasmatică a AMF. Biodisponibilitatea medie a micofenolatului de mofetil administrat pe cale orală, estimată pe baza parametrilor farmacocinetici ai AMF, este de 94% comparativ cu cea estimată în cazul administrării intravenoase a micofenolatului de mofetil. Alimentele nu au avut nici un efect asupra gradului de absorbţie (ASC a AMF) a micofenolatului de mofetil când acesta a fost administrat în doză de 1,5g de două ori pe zi la pacienţii cu transplant renal. Cu toate acestea, Cmax a AMF a scăzut cu 40% în prezenţa alimentelor. După administrare orală, micofenolatul de mofetil nu este decelabil în plasmă. În concentraţii plasmatice relevante clinic, AMF este legat în proporţie de 97% de albuminele plasmatice.

De obicei, ca rezultat al recirculării enterohepatice, se observă creşteri secundare ale concentraţiei plasmatice a AMF la aproximativ 6-12 ore după administrare. Asocierea colestiraminei (4g de trei ori pe zi) determină o scădere a ASC a AMF de aproximativ 40%, indicând existenţa unui circuit enterohepatic semnificativ.

AMF este metabolizat în principal de glucuronil transferază, formând glucuronoconjugatul fenolic al AMF (AMFG), care nu este activ farmacologic.

O cantitate neglijabilă de medicament este excretată în urină ca AMF (<1% din doză). După administrarea orală a micofenolatului de mofetil marcat radioactiv, acesta se elimină complet; 93% din doza administrată se regăseşte în urină şi 6% în materiile fecale. Majoritatea dozei administrate (aproximativ 87%) este excretată în urină sub formă de AMFG.

La concentraţiile plasmatice întâlnite în clinică, AMF şi AMFG nu pot fi hemodializate. Cu toate acestea, la concentraţii foarte mari de AMFG (> 100μg/ml), pot fi îndepărtate cantităţi mici de AMFG.

În perioada imediat următoare transplantului (< 40 de zile post-transplant), pacienţii cu transplant renal, cardiac şi hepatic au avut ASC medii ale AMF cu aproximativ 30% mai mici şi Cmax cu 40% mai mici comparativ cu perioada tardivă post-transplant (la 3-6 luni post-transplant).

Insuficienţă renală:

Într-un studiu de administrare a dozei unice (6 subiecţi/grup), ASC medii ale AMF la subiecţii cu insuficienţă renală cronică severă (rata filtrării glomerulare < 25 ml/min-1 1,73 m-2) au fost cu 28 – 75% mai mari faţă de valorile medii înregistrate la subiecţii sănătoşi sau la subiecţii cu grade mai mici de insuficienţă renală. Cu toate acestea, ASC medii ale AMFG după administrarea unei doze unice au fost de 3–6 ori mai mari la subiecţii cu insuficienţă renală severă decât la subiecţii cu insuficienţă renală uşoară sau la subiecţii sănătoşi, în conformitate cu eliminarea renală a AMFG. Nu s-a studiat administrarea dozelor repetate de micofenolat de mofetil la pacienţii cu insuficienţă renală cronică severă. Nu sunt disponibile date privind utilizarea medicamentului la pacienţii cu transplant cardiac sau hepatic şi insuficienţă renală cronică severă.

Întârzierea reluării funcţiei rinichiului grefat:

La pacienţii cu întârzierea reluării funcţiei post-transplant a rinichiului grefat, ASC medii ale AMF (0 – 12 ore) au fost comparabile cu cele observate la pacienţii fără întârziere a reluării funcţiei rinichiului grefat. ASC medii ale AMFG (0 – 12 ore) au fost de 2 – 3 ori mai mari decât la pacienţii fără întârziere a reluării funcţiei rinichiului grefat. S-ar putea să existe o creştere tranzitorie a fracţiei libere şi a concentraţiei plasmatice a AMF la pacienţii cu întârziere a reluării funcţiei rinichiului grefat. Nu pare a fi necesară ajustarea dozelor de Myfenax.

Insuficienţă hepatică:

La voluntarii cu ciroză alcoolică, procesul de glucuronoconjugare hepatică a AMF a fost relativ neafectat de boala parenchimatoasă hepatică. Efectele bolii hepatice asupra acestui proces depind probabil de particularităţile acesteia. Cu toate acestea, bolile hepatice cu afectare predominant biliară, cum ar fi ciroza biliară primitivă, pot avea un efect diferit.

Copii şi adolescenţi:

S-au evaluat parametrii farmacocinetici la 49 de copii şi adolescenţi cu transplant renal, cărora li s-a administrat micofenolat de mofetil în doză de 600 mg/m2 de două ori pe zi. Această doză a determinat obţinerea unor valori ale ASC a AMF similare celor observate la adulţii cu transplant renal cărora li s-a administrat micofenolat în doză de 1 g de două ori pe zi în perioada imediat următoare şi perioada tardivă post-transplant. Valorile ASC ale AMF în perioada precoce şi tardivă post-translant au fost similare pentru toate grupele de vârstă.

Pacienţi vârstnici (≥ 65 ani):

La vârstnici, nu s-a evaluat sistematic profilul farmacocinetic al micofenolatului .

Contraceptive orale:

Farmacocinetica produselor contraceptive orale nu a fost afectată de administrarea în asociere a micofenolatului (vezi, de asemenea, pct. 4.5 ). Într-un studiu de administrare asociată a micofenolatului (1 g de două ori pe zi) şi a contraceptivelor orale care conţineau etinilestradiol (0,02 mg până la 0,04 mg) şi levonorgestrel (0,05 mg până la 0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) sau gestoden (0,05 mg până la 0,10 mg), efectuat la 18 femei fără transplant (care nu li se administra alt imunosupresor), timp de 3 cicluri menstruale consecutive, s-a demonstrat că nu există nici o influenţă relevantă clinic a micofenolatului asupra suprimării ovulaţiei de către contraceptivele orale. Concentraţiile plasmatice de hormon luteinizant (LH), hormon foliculostimulant (FSH) şi progesteron nu au fost afectate semnificativ.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În modelele experimentale, micofenolatul de mofetil nu s-a dovedit a fi carcinogen. Cea mai mare doză testată în studiile de carcinogenitate la animale a determinat o expunere sistemică de 2 – 3 ori mai mare (ASC sau Cmax) decât cea observată la pacienţii cu transplant renal, în cazul utilizării în clinică a dozei recomandate de 2 g pe zi şi de 1,3 – 2 ori mai mare (ASC sau Cmax) decât cea observată la pacienţii cu transplant cardiac, în cazul utilizării în clinică a dozei recomandate de 3 g pe zi.

Două teste de genotoxicitate (testul in vitro al limfomului la şoarece şi testul in vivo al micronucleilor de la nivelul măduvei hematogene la şoarece) au demonstrat potenţialul micofenolatului de mofetil de a produce aberaţii cromozomiale. Aceste efecte pot fi legate de modul de acţiune farmacodinamică şi anume de inhibarea sintezei nucleotidelor în celulele sensibile. Alte teste in vitro pentru detectarea mutaţiilor genetice nu au demonstrat activitate genotoxică.

Micofenolatul de mofetil nu a avut efect asupra fertilităţii şobolanilor masculi în cazul administrării dozelor orale de până la 20 mg/kg şi zi. Expunerea sistemică în cazul administrării acestei doze a fost de 2 – 3 ori mai mare decât expunerea realizată în cazul administrării dozelor recomandate în clinică la pacienţii cu transplant renal (2 g pe zi) şi de 1,3 – 2 ori mai mare decât expunerea realizată în cazul administrării dozelor recomandate în clinică la pacienţii cu transplant cardiac (3 g pe zi). Într-un studiu asupra fertilităţii şi funcţiei de reproducere la femelele de şobolan, dozele orale de 4,5 mg/kg şi zi au determinat malformaţii (incluzând anoftalmie, agnaţie şi hidrocefalie) la prima generaţie de urmaşi, în absenţa toxicităţii materne. Expunerea sistemică în cazul administrării acestei doze a fost de aproximativ 0,5 ori mai mare decât expunerea realizată în cazul administrării dozelor recomandate în clinică la pacienţii cu transplant renal (2 g pe zi) şi de aproximativ 0,3 ori mai mare decât expunerea realizată în cazul administrării dozelor recomandate în clinică la pacienţii cu transplant cardiac (3 g pe zi). La următoarea generaţie sau la femele nu s-a evidenţiat nici un efect asupra parametrilor fertilităţii şi reproducerii.

În studiile de teratogenitate efectuate la şobolani şi iepuri, resorbţiile fetale şi malformaţiile au apărut la şobolani în cazul administrării dozei de 6 mg/kg şi zi (malformaţiile incluzând anoftalmie, agnaţie şi hidrocefalie), iar la iepuri în cazul administrării dozei de 90 mg/kg şi zi (malformaţiile incluzând anomalii cardiovasculare şi renale, cum ar fi cord ectopic, rinichi ectopici şi hernie diafragmatică şi ombilicală ), în absenţa toxicităţii materne. Expunerea sistemică în cazul administrării acestor doze este aproximativ echivalentă sau mai mică de 0,5 ori decât expunerea realizată în cazul administrării dozelor recomandate în clinică la pacienţii cu transplant renal (2 g pe zi) şi de aproximtiv 0,3 ori din expunerea realizată în cazul administrării dozelor recomandate în clinică la pacienţii cu transplant cardiac (3 g pe zi).

Vezi pct. 4.6.

Sistemele hematopoietic şi limfoid au fost principalele organe afectate în studiile toxicologice efectuate cu micofenolat de mofetil la şobolan, şoarece, câine şi maimuţă. Aceste efecte au apărut la nivele de expunere sistemică echivalente sau mai mici decât expunerea clinică în cazul administrării dozei de 2 g pe zi, recomandată la pacienţii cu transplant renal. Efectele gastro-intestinale au fost observate la câine la nivele de expunere echivalente sau mai mici decât expunerea clinică realizată în cazul administrării dozelor recomandate. Efectele gastro-intestinale şi renale datorate deshidratării au fost, de asemenea, observate la maimuţă în cazul administrării celor mai mari doze (nivele de expunere sistemică echivalente sau mai mari decât expunerea clinică). Profilul de toxicitate nonclinică al micofenolatului de mofetil pare să fie în concordanţă cu reacţiile adverse observate în studiile clinice efectuate la om, care oferă acum date de siguranţă mai relevante pentru pacienţi (vezi pct.4.8).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:

1.      Celuloză microcristalină

2.      Polividonă K-30

3.      Stearat de magneziu

4.      Croscarmeloză sodică

Film:

1.      Hipromeloză (HPMC 2910)

2.      Dioxid de titan (E171)

3.      Macrogol (PEG 400)

4.      Talc

5.      Indigo carmin E132)

6.      Oxid negru de fer (E172)

7.      Oxid roşu de fer (E172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC/PVdC transparent – Al, ambalate în cutii ce conţin 50 sau 150 comprimate sau blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi de dozare a 50 x 1 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Deoarece micofenolatul de mofetil a determinat efecte teratogene la şobolani şi iepuri, comprimatele Myfenax nu trebuie sfărâmate.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht

Olanda

8. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/438/003 (50 comprimate)

EU/1/07/438/004 (150 comprimate)

EU/1/07/438/005 (50 x 1 comprimate)

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 21 Februarie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

ANEXA II

 

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului (lor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13.

Debrecen H-4042

Ungaria

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő

Táncsics Mihály út 82

Ungaria

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne

East Sussex

BN22 9AG

Marea Britanie

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Olanda

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Franţa

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă.

Nu este cazul.

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe piaţă (DAPP) trebuie să ia măsuri ca sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 2, datată Septembrie 2006, prezentată în Modulul 1.8.1. al Cererii de Autorizaţie de Punere pe Piaţă, să existe şi să fie funcţional înainte şi pe perioada punerii pe piaţă a medicamentului.

Planul de management al riscului

Aplicantul nu a prezentat o descriere a Planului de management al riscului. Această abordare este considerată acceptabilă, luând în considerare faptul că cererea de autorizare se referă la un generic al unui medicament original pentru care nu au fost identificate riscuri referitoare la siguranţă care să impună activităţi suplimentare de reducere la minimum a riscurilor.

RPAS

Depunerea Rapoartului periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS) pentru ambele concentraţii se va face conform periodicităţii de depunere a RPAS pentru medicamentul de referinţă.

 

ANEXA III

ETICHETARE ŞI PROSPECT

 

A. ETICHETARE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Myfenax 500 mg comprimate filmate

Micofenolat de mofetil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI (LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine micofenolat de mofetil 500 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

4. FORMA FARMACEUTICA ŞI CONŢINUTUL

50 comprimate

150 comprimate

50 x 1 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMANA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ (E) ATENŢIONARE (ĂRI) SPECIALĂ (E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

Comprimatele Myfenax trebuie manipulate cu grijă.

A nu se strivi comprimatele.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht,

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/438/003 (50 comprimate)

EU/1/07/438/004 (150 comprimate)

EU/1/07/438/005 (50 x 1 comprimate)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Myfenax 500 mg comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Myfenax 500mg comprimate filmate

Micofenolat de mofetil

Teva Pharma B.V.

EXP

Serie

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

Myfenax 500 mg comprimate filmate

Micofenolat de mofetil

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Myfenax şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să luaţi Myfenax

3. Cum să luaţi Myfenax

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Myfenax

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE MYFENAX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Myfenax este un medicament utilizat pentru a suprima activitatea imunitară.

Myfenax este utilizat pentru a împiedica organismul dumneavoastră să respingă rinichiul, inimăa sau ficatul transplantat. Este utilizat în asociere cu alte medicamente cu acţiune similară (adică ciclosporina şi corticosteroizii).

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI MYFENAX

Nu luaţi Myfenax

1.      dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la micofenolatul de mofetil, acidul micofenolic sau la oricare dintre celelalte componente ale Myfenax

2.      dacă alăptaţi

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Myfenax

Trebuie să îl informaţi pe medicul dumneavoastră imediat:

1.      dacă observaţi apariţia oricărui semn de infecţie (de exemplu febră, durere în gât), a vânătăilor şi/sau a sângerărilor neaşteptate.

2.      dacă aveţi sau aţi avut vreodată probleme cu aparatul digestiv, de exemplu ulcere gastrice.

Myfenax reduce capacitatea de apărare a organismului dumneavoastră. Din această cauză, există un risc crescut de apariţie a cancerului de piele. De aceea, trebuie să limitaţi expunerea dumneavostră la lumina soarelui şi la razele ultraviolete (UV) purtând haine protectoare adecvate şi utilizând o cremă ecran cu factor mare de protecţie.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Dacă răspunsul dumneavoastră este „da” la oricare dintre următoarele întrebări, discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a începe să luaţi Myfenax: Luaţi orice medicament care conţine: azatioprină sau alte imunosupresoare (care sunt administrate uneori pacienţilor după o operaţie de transplant), colestiramină (utilizată pentru tratamentul pacienţilor cu concentraţie crescută a colesterolului în sânge), rifampicină (antibiotic), antiacide, agenţi de legare a fosfatului (utilizaţi la pacienţi cu insuficienţă renală cronică pentru scăderea absorbţiei fosfatului) sau orice alte medicamente (inclusiv cele pe care dumneavostră le puteţi cumpăra fără prescripţie medicală) despre care medicul dumneavoastră nu ştie? Aveţi nevoie să fiţi vaccinat (cu vaccinuri vii)? Medicul dumneavoastră va trebui să vă sfătuiască referitor la ce este indicat pentru dumneavoastră.

Folosirea Myfenax cu alimente şi băuturi

Alimentele şi băuturile nu au nici o influenţă asupra tratamentului dumneavostră cu Myfenax.

Sarcina şi alăptarea

Nu luaţi Myfenax dacă alăptaţi.

Medicul dumneavoastră trebuie să vă sfătuiască să utilizaţi o metodă contraceptivă înainte de a lua Myfenax, în timp ce luaţi Myfenax şi timp de 6 săptămâni după ce aţi încetat să luaţi Myfenax. Myfenax poate determina avort spontan sau poate să afecteze copilul dumneavoastră nenăscut, inclusiv probleme în dezvoltarea urechii.

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, alăptaţi, aţi rămas gravidă sau intenţionaţi să vă întemeiaţi o familie în viitorul apropiat.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-a dovedit că Myfenax afectează capacitatea dumneavostră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ LUAŢI MYFENAX

Luaţi întotdeauna Myfenax exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Modul obişnuit de a lua Myfenax este, după cum urmează:

Transplant renal

Adulţi:

Prima doză este administrată în primele 72 de ore după operaţia de transplant. Doza zilnică recomandată este de 4 comprimate (2 g substanţă activă), luată în două doze separate. Aceasta înseamnă că trebuie să luaţi 2 comprimate dimineaţa, apoi 2 comprimate seara.

Copii şi adolescenţi:

Doza administrată variază în funcţie de dimensiunile copilului. Medicul dumneavoastră va decide care este doza cea mai potrivită pe baza suprafeţei corporale (estimată în funcţie de înălţime şi de greutate). Doza recomandată este de 600 mg/m2, luată de două ori pe zi.

Transplant cardiac

Adulţi:

Prima doză este administrată în primele 5 zile după operaţia de transplant. Doza zilnică recomandată este de 6 comprimate (3 g substanţă activă), luată în două doze separate. Aceasta înseamnă că trebuie să luaţi 3 comprimate dimineaţa, apoi 3 comprimate seara.

Copii şi adolescenţi: Nu sunt disponibile date pentru a recomanda utilizarea Myfenax la copii şi adolescenţi cărora li s-a efectuat un transplant cardiac.

Transplant hepatic

Adulţi:

Prima doză de Myfenax oral trebuie să vă fie administrată la cel puţin 4 zile după operaţia de transplant şi în momentul în care sunteţi în stare să înghiţiţi medicamente.Doza zilnică recomandată este de 6 comprimate (3 g substanţă activă), luată în două doze separate. Aceasta înseamnă că trebuie să luaţi 3 comprimate dimineaţa, apoi 3 comprimate seara.

Copii şi adolescenţi: Nu sunt disponibile date pentru a recomanda utilizarea Myfenax la copii şi adolescenţi cărora li s-a efectuat un transplant hepatic.

Mod şi cale de administrare

Înghiţiţi comprimatele întregi cu un pahar cu apă. Nu le rupeţi sau zdrobiţi.

Tratamentul trebuie continuat atât timp cât aveţi nevoie de imunosupresie pentru a împiedica respingerea organului dumneavoastră transplantat.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Myfenax

Este important să nu luaţi prea multe comprimate. Mergeţi imediat la cea mai apropiată unitate sanitară de urgenţe sau la un medic dacă aţi înghiţit mai multe comprimate decât vi s-a recomandat sau dacă credeţi că un copil a făcut acest lucru.

Dacă uitaţi să luaţi Myfenax

Dacă aţi uitat să luaţi medicamentul, administraţi-l imediat ce vă amintiţi, apoi continuaţi administrarea la intervalele recomandate de timp.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Myfenax

Nu încetaţi administrarea Myfenax fiindcă simţiţi mai bine. Este important să luaţi medicamentul atât timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră. Încetarea tratamentului dumneavoastră cu Myfenax poate creşte şansa de respingere a organului dumneavostră transplantat. Nu încetaţi să luaţi medicamentul dumneavostră, cu excepţia cazului în care medicul dumneavoastră vă spune să faceţi acest lucru.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Myfenax poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse foarte frecvente care este posibil să afecteze mai mult de 1 persoană din 10:

Reacţii adverse frecvente care este posibil să afecteze mai puţin de 1 persoană din 10, dar mai mult de 1 persoană din 100:

1.      valorilor enzimelor hepatice, parametrii renali cum sunt creatinina şi ureea, potasiu, zahărul din

2.      sânge, lipidele din sânge, colesterolul, fosfatul, magneziul, calciul şi acidul uric

Reacţii adverse rare care este posibil să afecteze mai puţin de 1 persoană din 100, dar mai mult de 1 persoană din 1000:

1.      măduva spinării

Alte reacţii adverse care au fost raportate dar a căror frecvenţă nu a fost stabilită

Reacţii de hipersensibilitate (alergice)

Nu încetaţi să luaţi medicamentul, cu excepţia cazului în care medicul dumneavoastră vă spune să faceţi acest lucru.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ MYFENAX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza Myfenax după data de expirare înscrisă pe blister şi pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Myfenax:

Substanţa activă este micofenolatul de mofetil 500 mg.

Celelate componente sunt:

Nucleu:

2.      Celuloză microcristalină

3.      Povidonă K-30

4.      Stearat de magneziu

5.      Croscarmeloză sodică

Film:

1.      Hipromeloză (HPMC 2910)

2.      Dioxid de titan (E171)

3.      Macrogol (PEG 400)

4.      Talc

5.      Indigo carmin (E132)

6.      Oxid negru de fer (E172)

7.      Oxid roşu de fer (E172)

Cum arată Myfenax şi conţinutul ambalajului

Comprimate filmate:

Myfenax comprimate filmate: comprimate filmate de formă ovală, de culoare mov deschis, inscripţionate cu “M500” pe una dintre feţe şi cealaltă faţă plană.

Myfenax 500 mg comprimate filmate este disponibil în blistere din PVC-PVdC/Al, ambalate în cutii conţinând 50 sau 150 de comprimate sau blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi de dozare a 50 x 1 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorii

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht,

Olanda

Producători

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13.

Debrecen H-4042, Ungaria

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő

Táncsics Mihály út 82

Ungaria

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Marea Britanie

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Olanda

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Franţa

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentantul local al Deţinătorului Autorizaţiei de Punere pe Piaţă.

 

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: (32) 38.20.73.73

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: (32) 38.20.73.73

България

Teва Фармасютикълс България ЕООД Телефон: +359 2 489 95 82

Magyarország

Teva Magyarország Zrt.,

Tel: +36 1 288 6400

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Telephone: +(420) 606 763 892

Malta

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Teva GmbH

Tel: (49) 351 834 0

Norge

Teva Sweden AB

Telephone: (46) 42 12 11 00

Eesti

Teva Eesti

esindus UAB Sicor Biotech Eesti filial

Tel: +372 611 2409

Österreich

Teva GmbH

Tel: (49) 351 834 0

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Telephone: +(48) 22 345 93 00

España

Teva Pharma, S.L.U.

Telephone: +(34) 91 387 32 80

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Telephone: (351) 214 235 910

France

Teva Santé

Telephone: (33) 1 55 91 7800

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Telephone: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Telephone: (353) 42 9395892.

Slovenija

Teva UK Limited

Telephone: (44) 1323 501 111.

Ísland

Teva UK Limited

Telephone: (44) 1323 501 111.

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Telephone: +(421) 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Telephone: (39) 0289179805

Suomi/Finland

Teva Sweden AB

Telephone: (46) 42 12 11 00

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Telephone: (46) 42 12 11 00

Latvija

UAB “Sicor Biotech” Latvian Affiliate

Telephone: +371 67784980.

United Kingdom

Teva UK Limited

Telephone: (44) 1323 501 111.

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Telephone: +370 5 266 02 03

 

 

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.