CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

Denumire UROFLOW 1
Descriere Relaxează musculatura vezicii urinare. Utilizat pentru tratamentul simptomelor de vezică urinară hiperactivă ca nevoia urgentă de a urina, urinarea frecventă sau incapacitatea de a reţine urina în timpul nevoii urgente de a urina.
Denumire comuna internationala TOLTERODINUM
Actiune terapeutica ALTE PREPARATE UROLOGICE (INCL. ANTISPASTICE) ANTISPASTICE URINARE
Prescriptie P-6L - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala valabila 6 luni
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 1mg
Ambalaj Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC G04BD07
Firma - Tara producatoare ZENTIVA K.S. - CEHIA
Autorizatie de punere pe piata ZENTIVA K.S. - CEHIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre UROFLOW 1 ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> perin ion (vizitator) : pretul unei cutii
>> hermina (vizitator) : este compensat?
>> Dr. Petre : Da, pretul intreg este 28RON, compensat 18RON, 28 de comprimate
>> LAURA (vizitator) : POSIBIL CA UROFLOW SA DEA SOMNOLENTA? TREBUIE LUAT SEARA? ACTIONEAZA NUMAI ASUPRA MUSCULATURII VEZICII...
>> Dr. Petre : Este putin probabila o astfel de reactie adversa dar posibila. Medicamentul nu actioneaza exclusiv numai...
>> georgescu stan : Buna ziua ! In timpul tratamentului cu UROFLOW se poate consuma ocazional alcool ?
>> Dr. Petre : Sunt nevoit sa repet exact ceea ce am scris la o intrebare precedenta: Medicamentul sa spunem ca nu ar...
>> NICOLAI ANASTASIU (vizitator) : riscurile tratamentului
>> Dr. Petre : Cred ca posibilele reactii adverse ale medicamentului va intereseaza. Le puteti citi in prospect: http...
Prospect si alte informatii despre UROFLOW 1, comprimate filmate   Rezumatul caracteristicilor produsului       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 597/2008/01-02; 598/2008/01-02                            Anexa 2

Rezumatul caracteristicilor produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.       DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

UROFLOW 1, comprimate filmate, 1 mg UROFLOW 2, comprimate filmate, 2 mg

2.       COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

UROFLOW 1: fiecare comprimat filmat conţine hidrogenotartrat de tolterodină 1 mg UROFLOW 2: fiecare comprimat filmat conţine hidrogenotartrat de tolterodină 2 mg

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.       FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

UROFLOW 1: comprimate filmate, biconvexe, rotunde, de culoare galbenă UROFLOW 2: comprimate filmate, biconvexe, rotunde, de culoare albă

4. DATE CLINICE

4.1     Indicaţii terapeutice

Pentru tratamentul simptomatic al vezicii urinare hiperactive cu simptome de micţionare frecventă şi imperioasă sau de incontinenţă imperioasă.

4.2     Doze şi mod de administrare

Adulţi (inclusiv pacienţi vârstnici):

Doza recomandată este de 2 mg de două ori pe zi, cu excepţia pacienţilor cu insuficienţă hepaticăsau cu o afectare severă a funcţiei renale (RFG ≤ 30 ml/min), la care doza recomandată este de 1 mg de două ori pe zi (vezi pct. 4.4). În cazul unor reacţii adverse neplăcute, doza poate fi redusă de la 2 mg de două ori pe zi la 1 mg de două ori pe zi.

Efectul tratamentului trebuie re-evaluat după 2-3 luni (vezi pct.5.1).

Copii şi adolescenţi:

Eficacitatea tratamentului cu tolterodină la copii nu a fost studiată (vezi pct.5.1). Din acest motiv, nu

se recomandă utilizarea tolterodinei la copii.

4.3     Contraindicaţii

Tolterodina este contraindicată la pacienţii cu:

    Retenţie urinară

    Glaucom cu unghi închis, dificil de tratat

   Miastenia gravis

   Hipersensibilitate la hidrogenotartrat de tolterodină sau la oricare dintre excipienţi

   Colită ulcerativă severă

   Megacolon toxic

4.4     Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tolterodina trebuie administrată cu prudenţă la pacienţii cu:

   obstrucţie semnificativă a căilor urinare cu risc de retenţie urinară;

   tulburări obstructive ale tractului gastro-intestinal, de exemplu stenoză pilorică;

   insuficienţă renală (vezi pct. 4.2);

   boală hepatică (vezi pct. 4.2 şi 5.2);

   neuropatie vegetativă;

   hernie hiatală;

   risc de motilitate gastro-intestinală redusă.

Administrări repetate de tolterodină cu eliberare imediată de 4 mg (doză terapeutică) şi 8 mg (supradozaj terapeutic) duce la prelungirea intervalului QTc.

Similar altor reprezentanţi din această clasă de medicamente, este necesară precauţie la pacienţii cu factori de risc cunoscuţi pentru alungirea intervalului QT (de exemplu prelungirea intervalului QT -congenitală sau demonstrat dobândită- , hipokaliemie, hipomagneziemie, hipocalcemie, bradicardie, administrare concomitentă de medicamente cunoscute că prelungesc intervalul QT), precum şi la pacienţii cu o boala cardiacă gravă preexistentă (cardiomiopatie, ischemie miocardică, aritmie, insuficienţă cardiacă congestivă) (vezi pct. 5.3).

Similar tuturor medicamentelor utilizate pentru tratamentul vezicii urinare hiperactive, este necesară eliminarea unei cauze organice a micţiunilor frecvente şi imperioase înainte de începerea tratamentului.

Nu este recomandată asocierea tolterodinei cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (vezi pct. 4.5).

4.5     Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu este recomandată administrarea sistemică concomitentă de inhibitori puternici ai CYP3A4 cum ar fi antibioticele macrolide (de exemplu eritromicină şi claritromicină), medicamentele antifungice (de exemplu ketoconazol şi intraconazol) şi inhibitorii de protează, datorită creşterii concentraţiilor serice de tolterodină la pacienţii cu metabolizare CYP2D6 deficitară şi datorită riscului de supradozaj ca urmare a acestui fapt.

Administrarea concomitentă de medicamente cu efecte antimuscarinice intense poate duce la un efect terapeutic şi la reacţii adverse mai marcate. Din contră, efectul terapeutic al tolterodinei poate fi scăzut în cazul administrării concomitente de agonişti ai receptorilor colinergici muscarinici.

Efectele prokineticelor ca, exemplu, metoclopramida şi cisaprida pot fi reduse de către tolterodină.

Tratamentul concomitent cu fluoxetină (un inhibitor puternic de CYP2D6) nu duce la interacţiuni semnificative clinic, deoarece tolterodina şi metabolitul său dependent de CYP2D6, 5 hidroximetil tolterodina, sunt echipotenţi.

Interacţiunile cu warfarină sau cu contraceptive orale combinate (etinilestradiol/levonorgestrel) nu au fost confirmate de studiile de interacţiune medicamentoasă.

Un studiu clinic a evidenţiat faptul că tolterodina nu este un inhibitor al metabolizării prin CYP2D6, 2C19, 3A4 sau 1A2. De aceea, nu se aşteaptă o creştere a concentraţiilor plasmatice ale

medicamentelor care sunt metabolizate de către acest sistem de izoenzime în cazul administrării concomitente a acestora cu tolterodina.

4.6     Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele disponibile privind utilizarea tolterodinei la femeile gravide sunt insuficiente.

Toxicitatea asupra funcţiei de reproducere a fost demonstrată în studiile la animale (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om este necunoscut.

De aceea, nu se recomandă utilizarea tolterodinei în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu există date suficiente privind eliminarea de tolterodină în laptele femeilor care alăptează. De aceea,

trebuie evitată utilizarea de tolterodină în timpul alăptării.

4.7     Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Acest medicament poate induce tulburări de acomodare şi poate influenţa timpul de reacţie, afectând prin urmare capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8     Reacţii adverse

Prin efectul său farmacologic, tolterodina poate induce efecte antimuscarinice uşoare până la moderate, ca, de exemplu, xerostomie, dispepsie, reducerea secreţiei lacrimale.

Tabelul de mai jos prezintă datele obţinute din studii clinice şi ca urmare a monitorizării după punerea pe piaţă a tolterodinei. Cea mai frecventă reacţie raportată a fost xerostomia care a apărut la 35% dintre pacienţii trataţi cu tolterodină şi la 10% dintre cei trataţi cu placebo.

Reacţiile adverse sunt prezentate pe aparate, sisteme şi organe astfel: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥1/100 pînă la <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 până la <1/100), rare (≥1/10000 până la <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (nu pot fi estimate din datele disponibile)

Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Tulburări ale sistemului imunitar

Hipersensibilitate (nespecificat)

Tulburări psihice

Nervozitate

Confuzie

Halucinaţii

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeli, somnolenţă,

parestezii,

cefalee

Tulburări oculare

Uscăciune oculară, tulburări de vedere – incluzând tulburări de acomodare

Tulburări cardiace

Tulburări gastro-intestinale

Dispepsie, constipaţie, durere abdominală, flatulenţă, vărsături

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Uscăciune cutanată

Tahicardie

Tulburări renale şi ale

Retenţie urinară

căilor urinare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Oboseală, durere toracică

Edeme periferice

Alte reacţii adverse raportate în cazul utilizării de tolterodină cuprind reacţii anafilactoide, inclusiv edem angioneurotic (foarte rar, <1/10 000) şi insuficienţă cardiacă (foarte rar, <1/10 000).

Palpitaţiile şi aritmiile (rare, > 1/10 000 şi <1/1 000) reprezintă reacţii adverse cunoscute ale medicamentelor din această clasă.

Copii şi adolescenţi

În două studii pediatrice de fază III, randomizate, dublu-orb controlate placebo, desfăşurate pe o perioadă de 12 săptămâni, în care au fost incluşi un număr de 710 pacienţi copii ,proporţia pacienţilor cu infecţii ale tractului urinar, diaree şi comportament anormal a fost mai mare la pacienţii trataţi cu tolterodină decât la cei trataţi cu placebo (infecţia tractului urinar: tolterodină 6,8%, placebo 3,6%; diaree: tolterodină 3,3%, placebo 0,9%; comportament anormal: tolterodină 1,6%, placebo 0,4%). (vezi pct. 5.1)

4.9 Supradozaj

Cea mai mare doză unică de hidrogenotartrat de tolterodină administrată la voluntari a fost de 12,8 mg. Cele mai grave reacţii adverse apărute la această doză au inclus tulburările de acomodare vizuală şi tulburările de micţiune.

Supradozajul potenţial trebuie tratat prin lavaj gastric, cu instilare de cărbune activat.

Tratamentul simptomatic este următorul:

■         Efecte anticolinergice centrale severe (de exemplu halucinaţii, excitaţie severă):

■         tratament cu fizostigmină;

■         Excitaţie şi spasme persistente: tratament cu benzodiazepine;

■         Insuficienţă respiratorie: tratament ce utilizează ventilaţie asistată;

■         Tahicardie: tratament cu beta blocante;

■         Retenţie urinară: tratament prin sondaj vezical;

■         Midriază: tratament cu picături oculare cu pilocarpină şi/sau mutarea pacientului într-o cameră

întunecoasă.

La o doză zilnică de 8 mg de tolterodină cu eliberare imediată (dublul dozei zilnice recomandate din forma cu eliberare imediată şi triplul expunerii la forma de capsule cu eliberare prelungită) administrată timp de 4 zile s-a observat prelungirea intervalului QT. În caz de supradozaj la tolterodină, trebuie adoptate măsurile standard de susţinere pentru managementul prelungirii intervalului QT.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antispastice urinare, codul ATC: G04B D07

In vivo tolterodina este un antagonist competitiv al receptorilor muscarinici cu o selectivitate mai mare pentru vezica urinară decât pentru receptorii de la nivelul glandelor salivare. Unul dintre metaboliţii tolterodinei (derivatul 5-hidroximetil) prezintă un profil farmacologic similar cu cel al compusului mamă. La pacienţii cu metabolizare intensă, acest metabolit contribuie considerabil la efectul terapeutic (vezi pct. 5.2).

Este de aşteptat ca efectul tratamentului să apară în primele patru săptămâni.

Tabelul de mai jos prezintă o comparaţie între efectul tratamentului în cazul administrării tolterodinei în doză de 2 mg de 2 ori pe zi timp de 4 şi 12 săptămâni şi efectul tratamentului cu placebo; modificările medii absolute şi modificările procentuale faţă de valorile de la momentul iniţial.

Parametrii

Tratament timp de 4 săptămâni

Tratament timp de 12 săptămâni

tolterodină 2 mg de 2 ori pe zi

Placebo

Semnificaţi a statistică faţă de placebo

tolterodină 2 mg de 2 ori pe zi

Placebo

Semnific aţia

statistică faţă de placebo

Numărul de micţiuni pe 24 de ore

-1,6 (-14 %) nr=392

- 0,9 (-8 %) Nr=189

*

-2,2 (-20 %) nr=354

-1,4 (-12 %) nr=176

**

Numărul de episoade de incontinenţă pe 24 de ore

- 1,3 (-38 %) nr=288

-1,0 (-26 %) Nr=151

Neprecizat

-1,6 (-47 %) nr=299

-1,1

(-32 %) nr=145

*

Volumul mediu pe 1 micţiune (ml)

+25

(+17 %) nr=385

+12 (+8 %) N=185

***

+35

(+22 %) nr=354

+10 (+6 %) nr=176

***

Numărul de pacienţi fără/cu probleme minime cu vezica urinară după tratament (%)

16 % nr=394

7 % Nr=190

**

19 % nr=356

15 % nr=177

Nesemnif icativ

* = p< 0,05; ** = p< 0,01; *** = p< 0,001

Efectul clinic al tolterodinei în ceea ce priveşte intervalul QT a fost studiat în cadrul mai multor studii clinice. Datele obţinute din studiile clinice au la bază electrocardiogramele, care au fost efectuate la peste 600 de pacienţi trataţi şi care au inclus pacienţi vârstnici şi pacienţi cu boli cardiovasculare preexistente. Modificările intervalului QT nu au fost semnificativ diferite între lotul placebo şi lotul tratat. În general, modificarea intervalului QT nu pare să fie semnificativă.

Copii şi adolescenţi

Eficacitatea la copii şi adolescenţi nu a fost demonstrată. Două studii pediatrice de fază III, randomizate, dublu-orb controlate placebo, desfăşurate pe o perioadă de 12 săptămâni, au folosit tolterodină cu eliberare prelungită. Au fost studiaţi 710 pacienţi copii (486 trataţi cu tolterodină şi 224 cu placebo) cu vârsta între 5-10 ani, cu urinări frecvente şi incontinenţă urinarăimperioasă. În niciunul dintre studii nu a fost observată o diferenţă semnificativă între cele două grupuri cu privire la modificări faţă de momentul iniţial al numărului total de episoade de incontinenţă. (vezi pct. 4.8)

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţi farmacocinetice specifice pentru această formă farmaceutică: Tolterodina se absoarbe rapid. Tolterodina, inclusiv metabolitul său 5-hidroximetil, atinge concentraţiile maxime plasmatice la 1-3 ore după administrare. Timpul de înjumătăţire plasmatică al tolterodinei administrată sub formă de comprimate este de 2-3 ore la pacienţii cu metabolizare intensă şi, respectiv, de aproximativ 10 ore la cei cu metabolizare redusă (cu deficit de CYP2D6). Concentraţia plasmatică la starea de echilibru este atinsă la 2 zile după administrarea comprimatelor.

Alimentele nu influenţează expunerea la tolterodină liberă şi la metabolitul său activ 5-hidroximetil la persoanele cu metabolizare intensă, deşi concentraţia de tolterodină creşte dacă medicamentul este

administrat cu alimente. Nu este de aşteptat apariţia unor modificări semnificative din punct de vedere clinic nici chiar în cazul persoanelor cu metabolizare redusă.

Absorbţie: După administrarea pe cale orală, tolterodina este catalizată de către izoenzima CYP2D6 în timpul metabolizării de prim pasaj hepatic, ducând la producerea derivatului 5-hidroximetil, cel mai important metabolit, echipotent din punct de vedere farmacologic.

Biodisponibilitatea absolută a tolterodinei este de 17% la persoanele cu metabolizare intensă (majoritatea pacienţilor) respectiv 65% la persoanele cu metabolizare redusă (deficit de CYP2D6).

Distribuţia: Tolterodina şi metabolitul său 5-hidroximetil se leagă în principal de orosomucoid. Fracţia sa liberă este de 3,7 % respectiv 36 % în cazul metabolitului. Volumul de distribuţie al tolterodinei este de 113 litri.

Eliminare: După administrare pe cale orală, tolterodina este în mare parte metabolizată hepatic. Este metabolizată în principal de către enzima polimorfă CYP2D6 în metabolitul 5-hidroximetil. Metabolizarea ulterioară duce la formarea de metaboliţi 5-acid carboxilici şi metaboliţi N-dezalchilaţi ai acidului 5 carboxilic, care reprezintă 51 % respectiv 29 % din metaboliţii eliminaţi în urină. Un subgrup din populaţie (aproximativ 7%) nu are activitate CYP2D6. Dezalchilarea cu enzimele CYP3A4 la tolterodină N-dezalchilată, care nu este responsabilă de efectul clinic, reprezintă calea de metabolizare în cazul acestor persoane (cu metabolizare redusă). Restul populaţiei este formată din persoane cu metabolizare intensă. Clearance-ul sistemic al tolterodinei la persoanele cu metabolizare intensă este de aproximativ 30l/h. La persoanele cu metabolizare redusă, clearance-ul redus duce la o creştere semnificativă a concentraţiei serice de tolterodină (de aproximativ 7 ori), cu o concentraţie neglijabilă a metabolitului 5-hidroximetil.

Metabolitul 5-hidroximetil este activ din punct de vedere farmacologic şi este echipotent cu tolterodina. Din cauza diferenţelor dintre tolterodină şi metabolitul 5-hidroximetil în ceea ce priveşte legarea de proteinele plasmatice, în cazul aceleiaşi doze, expunerea (ASC) la tolterodină liberă la persoanele cu metabolizare redusă este similară cu expunerea combinată la tolterodină liberă şi metabolitul 5-hidroximetil de la pacienţii cu activitate a CYP2D6. Siguranţa, toleranţa şi răspunsul clinic sunt asemănătoare, indiferent de fenotip.

Eliminarea radioactivităţii după administrarea de tolterodină marcată cu [14C] este de aproximativ 77% în urină, respectiv 17% în fecale. Mai puţin de 1% dintr-o doză este eliminată sub formă nemodificată şi aproximativ 4% este eliminată sub formă de metabolit 5-hidroximetil. Metabolitul carboxilat reprezintă 51%, iar metaboliţii dezalchilaţi reprezintă 29% din cantitatea de medicament eliminată prin urină.

Pentru dozele din intervalul terapeutic, farmacocinetica este liniară.

Grupe speciale de pacienţi:

Insuficienţă hepatică: A fost evidenţiată o expunere aproape dublă la tolterodină liberă respectiv la metabolitul 5-hidroximetil la persoanele cu ciroză hepatică (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Insuficienţă renală: la pacienţii cu afecţiuni renale severe (clearance de creatinină RFG ≤ 30 ml/min), expunerea medie la tolterodină liberă şi la metabolitul său 5-hidroximetil este dublă. Concentraţia plasmatică a celorlalţi metaboliţi a fost mult crescută la aceşti pacienţi (de până la 12 ori). Semnificaţia clinică a expunerii crescute la aceşti metaboliţi nu este cunoscută. Nu sunt disponibile date în ceea ce priveşte persoanele cu afecţiuni renale uşoare şi moderate (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Copii:

Expunerea la componenta activă pe mg doză este similar la adulţi şi adolescenţi. Expunerea medie la componenta activă pe mg doză este de aproximativ două ori mai mare la copii cu vârsta între 5-10 ani decât la adulţi (vezi pct.5.1).

5.3 Date preclinice de siguranţă

În cadrul studiilor de farmacologie nu au fost evidenţiate efecte semnificative din punct de vedere clinic în ceea ce priveşte toxicitatea, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi siguranţa, cu excepţia celor legate de efectul farmacologic al medicamentului.

Au fost efectuate studii în ceea ce priveşte funcţia de reproducere la şoareci şi iepuri.

Tolterodina nu a prezentat niciun efect asupra fertilităţii şi funcţiei de reproducere la şoareci. Embrioletalitatea şi malformaţiile determinate de tolterodină au fost observate la expuneri plasmatice (Cmax sau ASC) de 20 de ori, respectiv de 7 ori mai mari decât cele de la pacienţii trataţi.

Nu au fost observate efecte malformative la iepuri în ciuda faptului că studiile au fost efectuate cu concentraţii plasmatice (Cmax sau ASC) de 20 de ori sau de 3 ori mai mari decât cele care erau aşteptate la pacienţii trataţi.

Tolterodina – similar cu metaboliţii săi activi la om – prelungeşte durata potenţialului de acţiune (repolarizare 90%) de la nivelul fibrelor Purkinje la câini (la concentraţii de 14 – 75 de ori mai mari decât cele terapeutice) şi blochează fluxul de K+ la nivelul canalelor genelor hERG umane clonate (la concentraţii de 0,5 – 26,1 ori cele terapeutice). Alungirea intervalului QT a fost evidenţiată după administrarea tolterodinei şi a metaboliţilor săi de la om (la concentraţii de 3,1 – 61 ori mai mari decât cele terapeutice). Semnificaţia clinică a acestor date nu este clară.

Modificările intervalului QT în studiile clinice par să fie nesemnificative (vezi pct 5.1).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1     Lista excipienţilor

Nucleu:

Celuloză microcristalină Amidonglicolat de sodiu (tip A) Dioxid de siliciu coloidal anhidru Stearilfumarat de sodiu

Film:

UROFLOW 1: Hipromeloză 2910/5 Macrogol 6000 Dioxid de titan (E171) Oxid galben de fier (E172) Talc

UROFLOW 2: Hipromeloză 2910/5 Macrogol 6000 Dioxid de titan (E171) Talc

6.2     Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3     Perioada de valabilitate

2 ani

6.4     Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

6.5     Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din PVC-PVdC/Al

Mărime ambalaj: 28, 56 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6     Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale

7.       DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Zentiva, a.s.,

U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 10237,

Praga 10, Republica Cehă

8.       NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

597/2008/01-02 598/2008/01-02

9.       DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Februarie 2008

10.     DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Februarie 2008

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
A fost descoperită o genă cheie, implicată în maladia canceroasă O anomalie a genei NRG1 ar exista în unul din două cazuri de cancer de sân. Este vorba de o genă implicată în jumătate din numărul cancerelor de sân şi, probabil în multe alte tumori maligne, cum sunt de exemplu cele depistate la colon, prostată, ovar sau la vezica urinară. Iată ce speră să fi descoperit...
CANCERUL DE PROSTATĂ Prostata este o glandă a sistemului reproductiv masculin de mărimea unei nuci situată anterior de rect şi sub vezica urinară, înconjurând uretra. O data cu înaintarea în vârstă tinde să-şi mărească dimensiunile putând duce la îngustarea uretrei şi modificarea (reducerea) fluxului urinar.
Labradorul Retriever diagnostichează cancerul după miros Labradorul Retriever este capabil să diagnosticheze cancerul cu precizia colonoscopiei, arată un recent studiu al oamenilor de ştiinţă japonezi. Deşi folosirea câinilor în medicină este considerată o 'afacere prea costisitoare', după particularităţile acestora ar putea fi creat un 'senzor electronic'...
Galaţi: Acuzaţii de malpraxis la Spitalul Militar O femeie de 49 ani, din Galaţi, acuză un medic ginecolog de la Spitalul Militar din localitate că i-a secţionat vezica urinară, în timpul unei operaţii.
ŞTIINŢÃ: Ecografia În ultimele două decenii ecografia a devenit un procedeu imagistic foarte util şi folosit în medicină, pentru diagnosticarea bolilor care afectează organe în care, în mod obişnuit, nu se află aer - ficat, rinichi, splină, vezică urinară, ovare, prostată, inimă etc.
10 lucruri pe care trebuie să le știi despre incontinența urinară de efort la femei și tratamentul acesteia Incontinența urinară este definită prin pierderea involuntară a urinei, ce este catalogată drept un simptom și nu un diagnostic.