CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

EFFENTORA 800µg
Denumire EFFENTORA 800µg
Descriere Effentora este indicat pentru tratamentul durerii episodice intense (BTP) la adulţi cu cancer cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronică canceroasă.
Denumire comuna internationala FENTANYLUM
Actiune terapeutica ALCALOIZI NATURALI DIN OPIU DERIVATI DE FENILPIPERIDINA
Prescriptie P-TS - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de reteta cu timbru sec
Forma farmaceutica COMPR. BUCALE
Concentratia 800µg
Ambalaj Cutie x 28 compr. bucale (blist. PVC/Al/POLIAMIDA/ PVC)
Valabilitate ambalaj 2ani
Cod ATC N02AB03
Firma - Tara producatoare ALMAC PHARMA SERVICES LTD - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata CEPHALON EUROPE - FRANTA

Ai un comentariu sau o intrebare despre EFFENTORA 800µg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre EFFENTORA 800µg, compr. bucale       

ANEXA IREZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 100 micrograme comprimate bucale

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat bucal conţine 100 micrograme fentanil (sub formă de citrat).

Excipient(ţi): Fiecare comprimat conţine 8 mg de sodiu. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat bucal.

Comprimat cu feţe plate, de culoare albă, de formă rotundă, cu marginile teşite, având gravat un „C” pe o faţă, iar pe cealaltă faţă cifra „1”.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Effentora este indicat pentru tratamentul durerii episodice intense (BTP) la adulţi cu cancer cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronică canceroasă. BTP este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente altfel controlate. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transcutanat pe oră, cel puţin 30 mg oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezică de alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie să fie iniţiat de un medic cu experienţă în administrarea tratamentului cu opioide la pacienţii cu cancer şi să fie continuat sub îndrumarea acestuia. Medicii trebuie să aibă în vedere posibilitatea potenţialului de dependenţă al fentanilului.

Stabilirea treptată a dozelor

Doza de Effentora trebuie să fie stabilită treptat, individual, la o doză „eficace” care asigură analgezia corespunzătoare şi reduce la minim reacţiile adverse. În studiile clinice, nu s-a putut prevedea doza eficace de Effentora pentru BTP pe baza dozei zilnice de întreţinere de opioid. Pacienţii trebuie să fie atent monitorizaţi până se ajunge la o doză eficace.

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care nu au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanilDoza iniţială de Effentora trebuie să fie 100 micrograme, crescându-se treptat la valori mai mari, dupăcum este necesar, în intervalul concentraţiilor disponibile ale comprimatelor (100, 200, 400, 600, 800 micrograme).

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanil Datorită profilelor diferite de absorbţie, transferul nu trebuie făcut la un raport de 1:1. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea treptatăindependentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Mod de stabilire treptată a dozei

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, dacă nu se obţine analgezia corespunzătoare în decurs de 30 de minute de la începutul administrării unui singur comprimat, se poate administra un al doilea comprimat Effentora de aceeaşi concentraţie.

Dacă tratamentul unui episod BTP necesită mai mult de un comprimat, trebuie luată în considerare o creştere a dozei la următoarea concentraţie mai mare disponibilă în vederea tratării următorului episod BTP.

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, se pot utiliza mai multe comprimate: se pot utiliza până la patru comprimate de 100 micrograme sau până la patru comprimate de 200 micrograme pentru a trata un singur episod de BTP pe parcursul stabilirii treptate a dozei, în conformitate cu schema următoare:

 • În cazul în care comprimatul iniţial de 100 micrograme nu este eficace, pacientul poate fi instruit să trateze următorul episod de BTP cu două comprimate de 100 micrograme. Se recomandă să se introducă câte un comprimat în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora.
 • În cazul în care un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora (sau două comprimate de 100 micrograme) nu este considerat a fi eficace, pacientul poate fi instruit să utilizeze douăcomprimate de 200 micrograme (sau patru comprimate de 100 micrograme) pentru a trata următorul episod de BTP. Se recomandă să se introducă câte două comprimate în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 400 micrograme de Effentora.
 • Pentru creşterea treptată a dozei la 600 micrograme şi 800 micrograme, trebuie utilizate comprimate de 200 micrograme.

Nu s-au evaluat doze peste 800 micrograme în studiile clinice.

Nu trebuie utilizate mai mult de două comprimate pentru a trata oricare episod BTP individual, cu excepţia cazului când se efectuează stabilirea dozei utilizând până la patru comprimate, aşa cum este descris mai sus. Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Tratamentul de întreţinere

Odată ce s-a stabilit o doză eficace pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să continue să ia această doză drept comprimat unic din acea concentraţie dată. În timpul tratamentului de întreţinere, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Reajustarea dozelor

În general, doza de întreţinere de Effentora trebuie să fie mărită atunci când un pacient necesită maimult de o doză pe episod BTP timp de câteva episoade BTP consecutive. Se poate să fie necesară reajustarea dozei de Effentora şi/sau a tratamentului de fond cu opioide dacăpacienţii prezintă în mod sistematic mai mult de patru episoade BTP în 24 de ore.

Întreruperea tratamentului

Tratamentul cu Effentora trebuie să fie imediat întrerupt dacă nu mai este necesar.

Utilizare la copii şi adolescenţi:

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Utilizare la vârstnici (cu vârsta peste 65 de ani):

În studiile clinice, pentru pacienţii cu vârsta peste 65 de ani a existat tendinţa de stabilire la o dozăeficace mai mică decât pentru pacienţii mai tineri. Se recomandă să se acorde atenţie sporită la stabilirea treptată a dozei de Effentora la pacienţii vârstnici.

Insuficienţă hepatică sau renală:

Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală, moderată sau severă (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu xerostomie:

Pacienţii care suferă de xerostomie sunt sfătuiţi să bea apă pentru a umezi cavitatea bucală înainte de administrarea Effentora. Dacă această recomandare nu are ca rezultat o efervescenţă corespunzătoare, atunci se poate recomanda o schimbare a tratamentului.

Mod de administrare:

Odată expus la umezeală, comprimatul Effentora utilizează o reacţie efervescentă pentru a elibera substanţa activă. Din acest motiv, pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu deschidă blisterul până nu sunt gata să aşeze comprimatul în cavitatea bucală.

Deschiderea blisterului

Pacienţii trebuie să fie instruiţi să NU încerce să împingă comprimatul prin blister, deoarece aceastăacţiune ar putea deteriora comprimatul bucal. Modul corect de eliberare a comprimatului din blister este: Trebuie separată una dintre unităţile blisterului din blister prin ruperea acesteia la perforaţii. Unitatea de blister trebuie apoi îndoită de-a lungul liniei tipărite pe folia suport, unde este indicat. Folia suport trebuie dezlipită trăgând de ea în sens invers, pentru a elibera comprimatul. Pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu încerce să sfărâme sau să divizeze comprimatul.

Comprimatul nu trebuie păstrat odată ce este scos din blister, deoarece nu poate fi garantatăintegritatea sa şi poate apare riscul unei expuneri accidentale la comprimat.

Administrarea comprimatului

Pacienţii trebuie să scoată comprimatul din unitatea de blister şi să aşeze imediat întregul comprimat Effentora în partea superioară a cavităţii bucale (deasupra unui molar superior din spate, între obraz şi gingie).

Effentora trebuie să fie aşezat şi reţinut în interiorul cavităţii bucale pentru o perioadă de timp suficientă pentru a permite dezintegrarea comprimatului, care de obicei durează aproximativ 14-25 minute.

Comprimatul Effentora nu trebuie să fie supt, mestecat sau înghiţit, deoarece aceste acţiuni vor avea drept rezultat concentraţii plasmatice mai mici decât cele rezultate în cazul modului de administrare indicat.

După 30 de minute, dacă rămân părţi din comprimatul Effentora, acestea pot fi înghiţite utilizând un pahar cu apă.

Perioada de timp cât durează dezintegrarea completă a comprimatului ca urmare a administrării bucofaringiene pare să nu influenţeze expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Pacienţii nu trebuie să consume niciun fel de alimente sau băuturi atât timp cât există un comprimat încavitatea bucală. În cazul iritării mucoasei cavităţii bucale, trebuie recomandată schimbarea locului de aşezare a comprimatului în interiorul cavităţii bucale.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Pacienţi fără tratament de întreţinere cu opioide (vezi pct. 4.1), deoarece există un risc crescut de deprimare respiratorie. Deprimare respiratorie gravă sau bronhopneumopatie obstructivă severă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie instruiţi că Effentora conţine o substanţă activăîntr-o cantitate care poate fi letală pentru un copil şi, în consecinţă, nu trebuie să lase niciun comprimat la îndemâna sau vederea copiilor.

Pentru a reduce la minim riscurile reacţiilor adverse legate de opioide şi pentru a identifica doza eficace, este absolut necesar ca pacienţii să fie atent monitorizaţi de personal medical pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei.

Înainte de a începe tratamentul cu Effentora, este important să fie stabilizat tratamentul cu opioide cu acţiune îndelungată, utilizat în vederea tratării durerii persistente a pacientului.

Similar tuturor opioidelor, există un risc de deprimare respiratorie semnificativă din punct de vedere clinic, asociat utilizării fentanilului. Este necesară prudenţă deosebită în timpul stabilirii treptate a dozei de Effentora la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică non-severă sau altă afecţiune care îi predispune la deprimare respiratorie, deoarece chiar şi dozele terapeutice normale de Effentora pot scădea mai mult capacitatea respiratorie ajungând până la insuficienţă respiratorie.

Effentora trebuie să fie administrat cu precauţie deosebită la pacienţii care pot fi susceptibili mai ales la efectele intracraniene ale retenţiei de CO2, cum sunt cei cu manifestări ale presiunii intracraniene crescute sau cu tulburări de conştienţă. Opioidele pot agrava evoluţia clinică a unui pacient cu un traumatism cranian şi trebuie utilizate numai dacă se justifică din punct de vedere clinic.

Fentanilul administrat pe cale intravenoasă poate produce bradicardie. În studiile clinice cu Effentora, nu s-a observat nicio manifestare clară de bradicardie. Cu toate acestea, Effentora trebuie să fie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu bradiaritmii manifestate anterior.

În plus, Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală. Influenţa insuficienţei hepatice şi renale asupra farmacocineticii medicamentului nu a fost evaluată, totuşi, atunci când s-a administrat intravenos, clearance-ul fentanilului s-a dovedit a fi modificat în cazul insuficienţei hepatice şi renale din cauza modificărilor clearance-ului metabolic şi proteinelor plasmatice. După administrarea Effentora, atât insuficienţa funcţiei hepatice, cât şi cea a funcţiei renale pot creşte biodisponibilitatea fentanilului înghiţit şi scădea clearance-ul său sistemic, ceea ce ar putea conduce la efecte crescute şi prelungite ale opioidelor. Prin urmare, este necesarăprecauţie specială pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei la pacienţii cu insuficienţăhepatică sau renală, moderată sau gravă.

Necesită atenţie deosebită pacienţii cu hipovolemie şi hipotensiune arterială.

După administrări repetate de opioide, cum este fentanilul, se pot dezvolta toleranţăşi dependenţăfizicăşi/sau psihologică. Cu toate acestea, este rară dezvoltarea narcomaniei iatrogene ca urmare a utilizării terapeutice de opioide.

Acest medicament conţine 8 mg sodiu per comprimat. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Fentanilul este metabolizat în mare parte prin intermediul izoenzimelor 3A4 ale citocromului uman P450 (CYP3A4), prin urmare pot apare posibile interacţiuni când se administrează Effentora concomitent cu substanţe care influenţează activitatea izoenzimei CYP3A4. Administrarea în asociere cu substanţe care au efect inductor asupra izoenzimei 3A4 poate reduce eficacitatea medicamentului Effentora. Utilizarea concomitentă de Effentora cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomicină, claritromicinăşi nelfinavir) sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicină, fluconazol, fosamprenavir, suc de grapefruit şi verapamil) poate determina concentraţii plasmatice crescute ale fentanilului, care pot provoca reacţii adverse grave la medicament, inclusiv deprimare respiratorie fatală. Pacienţii cărora li se administrează Effentora concomitent cu inhibitori moderaţi sau puternici ai CYP3A4 trebuie să fie atent monitorizaţi pe o perioadă extinsă de timp. Creşterea dozajului trebuie săfie făcută cu precauţie.

Utilizarea concomitentă a altor deprimante ale sistemului nervos central, incluzând alte opioide, sedative sau hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, miorelaxante, antihistaminice cu efect sedativ şi alcool pot produce efecte deprimante aditive.

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori de monoaminoxidază (MAO) în decurs de 14 zile, deoarece s-a raportat potenţarea severăşi imprevizibilăa efectelor analgezicelor opioide de către inhibitorii MAO.

Nu este recomandată utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor parţiali ai opioidelor (de exemplu: buprenorfina, nalbufina, pentazocina). Aceştia au afinitate mare pentru receptorii opioidelor, cu o activitate intrinsecă relativ mică, antagonizând astfel parţial efectul analgezic al fentanilului şi pot induce simptome de sevraj la pacienţii dependenţi de opioide.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea fentanilului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Effentora nu trebuie utilizat la femeile gravide dacă nu este absolut necesar.

După un tratament de lungă durată, fentanilul poate provoca sindrom de sevraj la nou-născut. Se recomandă să nu se utilizeze fentanil în timpul travaliului şi al naşterii însăşi (inclusiv al operaţiei de cezariană), deoarece fentanilul traversează placentăşi poate provoca deprimare respiratorie la făt. În cazul administrării Effentora, trebuie să fie imediat disponibil un antidot pentru copil.

Fentanilul trece în laptele matern şi poate provoca sedare şi depresie respiratorie la copilul alăptat. Fentanilul trebuie să fie utilizat de către femeile care alăptează numai dacă beneficiile depăşesc riscurile potenţiale, atât pentru mamă, cât şi pentru copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, analgezicele opioide diminuează capacitatea intelectualăşi/sau fizică necesară pentru realizarea de sarcini potenţial periculoase (de exemplu conducerea unui vehicul sau folosirea unui utilaj). Pacienţii trebuie să fie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintăstări de somnolenţă, ameţeală sau tulburări de vedere în timpul utilizării Effentora şi să nu conducăvehicule şi să nu folosească utilaje până nu ştiu cum reacţionează la acesta.

4.8 Reacţii adverse

Sunt de aşteptat reacţii adverse tipice la opioide ca urmare a administrării Effentora. În mod frecvent, acestea vor înceta sau vor scădea în intensitate la utilizarea continuă a medicamentului, deoarece se stabileşte doza adecvată pentru pacient. Cu toate acestea, reacţiile adverse cele mai grave sunt depimarea respiratorie (cu posibilitatea de a conduce la apnee sau stop respirator), insuficienţăcirculatorie, hipotensiune arterialăşi şoc, trebuind monitorizaţi atent toţi pacienţii în legătură cu acestea.

Studiile clinice cu Effentora au fost concepute pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea în tratarea BTP şi tuturor pacienţilor li s-au administrat concomitent şi opioide, cum sunt morfină cu eliberare prelungită sau fentanil transcutanat, pentru tratarea durerii persistente a acestora. Prin urmare, nu este posibil să se separe net numai efectele datorate administrării Effentora.

Reacţiile adverse considerate a fi cel puţin posibil legate de tratamentul din studiile clinice au fost, după cum urmează (frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente ≥1/10, frecvente ≥1/100 şi <1/10, mai puţin frecvente ≥ 1/1000 şi < 1/100; în cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii):

Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Investigaţii diagnostice Număr de trombocite scăzut Tahicardie Hematocrit scăzut Hemoglobină scăzută
Tulburări cardiace Tahicardie, bradicardie
Tulburări hematologice şi limfatice Anemie Neutropenie Trombocitopenie
Tulburări ale sistemului nervos Ameţeală Disgeuzie SomnolenţăLetargie Cefalee Tremor Sedare Reducerea conştienţei Tulburări de atenţie Tulburări cognitive Hipoestezie Tulburări de echilibru MigrenăDisfuncţie motorie Dizartrie
Tulburări oculare Tulburări de vedere Hiperemie oftalmicăSenzaţie anormală ocularăFotopsie Vedere înceţoşatăReducerea acuităţii vizuale
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij Tinitus Otalgie
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Durere faringolaringiană
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări gastro-intestinale Greaţă Vărsături Constipaţie StomatităUscăciunea gurii Diaree Ulceraţia cavităţii bucale Hipoestezie bucalăSenzaţie de disconfort la nivelul cavităţii bucale Formarea de pustule la nivelul mucoasei bucale Modificări de culoare ale mucoasei bucale Afecţiuni ale ţesutului moale bucal Glosodinie Formarea de pustule pe limbăDureri gingivale Senzaţie de disconfort gastric Ulceraţia limbii Afecţiuni ale limbii Dispepsie Dureri abdominale EsofagităSindrom de reflux gastro-esofagian Buze crăpate Buze uscate Afecţiuni dentare Odontalgie
Tulburări renale şi ale căilor urinare Retenţie de urină
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit Hiperhidroză Transpiraţie rece Edem facial Erupţii cutanate tranzitorii Prurit generalizat Alopecie Onicorexie
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Mialgii Mioclonie Miastenie Dorsalgii
Tulburări metabolice şi de nutriţie Anorexie
Infecţii şi infestări Stomatită candidozicăFaringităPustule bucale
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Cădere
Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi) Mielom multiplu
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări vasculare Hiperemie facială Hipertensiune arterială Bufeuri
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Reacţii la locul de aplicare, incluzând durere, ulceraţie, iritare, parestezie, anestezie, eritem, edem, tumefiere şi vezicule Oboseală Astenie Stare generală de rău Adinamie Senzaţie de disconfort toracic Senzaţie de anormalitate Senzaţie de nervozitate Sete Senzaţie de frig Frisoane Senzaţie de căldurăSindrom de întrerupere a medicamentului
Tulburări psihice Dezorientare Dispoziţie euforică Anxietate Nervozitate Halucinaţii Halucinaţii vizuale Insomnie Stare de confuzie
4.9 Supradozaj

Simptomele supradozajului cu fentanil se aşteaptă să fie similare în esenţă cu cele ale fentanilului cu administrare pe cale intravenoasăşi al altor opioide, şi reprezintă o extindere a acţiunilor sale farmacologice, reacţia adversă semnificativă cea mai gravă fiind deprimarea respiratorie.

Tratamentul imediat al supradozei de opioid include îndepărtarea comprimatului bucal Effentora, dacăacesta mai există în cavitatea bucală, asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii, stimularea fizicăşi verbală a pacientului, evaluarea nivelului de conştienţă, a stării respiratorii şi circulatorii şi ventilaţia asistată (ventilaţia pulmonară artificială), dacă este necesar.

Pentru tratarea supradozajului (ingestie accidentală) la persoanele care nu utilizează opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasăşi trebuie administrată naloxonă sau alţi antagonişti ai opioidelor, cum este recomandat din punct de vedere clinic. Durata deprimării respiratorii după supradozaj poate fi mai mare decât cea a efectelor antagoniştilor opioidelor (de exemplu timpul de înjumătăţire al naloxonei este cuprins între 30 şi 81 de minute) şi poate fi necesară administrarea repetată. Consultaţi „Rezumatul caracteristicilor produsului” al fiecărui antagonist al opioidelor în parte pentru detalii privind utilizarea acestora.

Pentru tratarea supradozajului la pacienţii aflaţi sub tratament de întreţinere cu opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasă. Administrarea raţională a naloxonei sau a altui antagonist al opioidelor poate fi necesară în anumite cazuri, dar este asociată cu riscul precipitării unui sindrom de sevraj acut.

Deşi nu s-a observat ca rigiditatea musculară să stânjenească respiraţia ca urmare a utilizării Effentora, acest lucru este posibil cu fentanil şi alte opioide. Dacă aceasta apare, trebuie tratată utilizând ventilaţia asistată, utilizând un antagonist al opioidelor şi, ca alternativă finală, utilizând un miorelaxant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: analgezice; opioide; derivaţi de fenilpiperidină; cod ATC: N02AB03.

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacţionează predominant cu receptorii opioizi µ. Acţiunile sale terapeutice principale sunt analgezia şi sedarea. Efectele farmacologice secundare sunt deprimarea respiratorie, bradicardia, hipotermia, constipaţia, mioza, dependenţa fizicăşi euforia.

Efectele analgezice ale fentanilului sunt legate de concentraţia sa plasmatică. În general, concentraţia eficace şi concentraţia la care apare toxicitatea cresc cu creşterea toleranţei la opioide. Ritmul de dezvoltare al toleranţei variază în mare măsură între indivizi. În consecinţă, doza de Effentora trebuie să fie stabilită, treptat, în mod individual, pentru a atinge efectul dorit (vezi pct. 4.2).

Toţi agoniştii receptorilor opioizi µ, inclusiv fentanilul, provoacă deprimare respiratorie dependentă de doză. Riscul de apariţie a deprimării respiratorii este mai mic la pacienţii cărora li se administreazătratament de lungă durată cu opioide, deoarece aceşti pacienţi vor dezvolta toleranţă la efectele substanţelor deprimante ale respiraţiei.

Siguranţa şi eficacitatea Effentora au fost evaluate la pacienţi care au luat medicamentul la debutul episodului de durere intensă. Utilizarea preventivă de Effentora pentru accese de durere predictibile nu a fost investigată în studiile clinice. S-au efectuat două studii încrucişate randomizate, dublu orb, controlate cu placebo, care au implicat în total 248 de pacienţi cu BTP şi cancer, la care au survenit în medie de la 1 la 4 episoade de BTP pe zi, în timp ce erau în tratament de întreţinere cu opioide. În timpul unei faze iniţiale cu design deschis, a fost stabilită o doză eficace de Effentora pentru pacienţi. Pacienţii pentru care s-a identificat o doză eficace au fost incluşi în faza dublu orb a studiului. Parametrul principal de eficacitate a fost evaluarea de către pacient a intensităţii durerii. Pacienţii au evaluat intensitatea durerii pe o scală cu 11 puncte. Pentru fiecare episod BTP, s-a evaluat intensitatea durerii înainte de tratament şi la câteva momente după acesta.

S-a putut efectua stabilirea la o doză eficace pentru şaizeci şi şapte la sută dintre pacienţi.

În studiul clinic pivot (studiul 1), criteriul final principal de eficacitate a fost suma medie, a diferenţelor de scoruri de intensitate a durerii de la administrare la 60 de minute (SPID60), care a fost semnificativă din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii

În cel de-al doilea studiu pivot (studiul 2), criteriul final principal de eficacitate a fost SPID30, care a fost, de asemenea, semnificativ din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

S-a observat o îmbunătăţire semnificativă din punct de vedere statistic în diferenţa de intensitate a durerii la pacienţii cu Effentora faţă de cei cu placebo, la 10 minute în Studiul 1 şi la 15 minute

(punctul măsurat cel mai devreme în timp) în Studiul 2. Aceste diferenţe au continuat să fie semnificative la fiecare moment ulterior în fiecare studiu individual.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Introducere generală

Fentanilul este foarte lipofil şi poate fi absorbit foarte repede prin mucoasa cavităţii bucale şi mai încet pe calea gastro-intestinală convenţională. Este supus metabolizării presistemice la primul pasaj hepatic şi la nivel intestinal, iar metaboliţii nu contribuie la efectele terapeutice ale fentanilului.

Effentora utilizează un mod de eliberare care foloseşte o reacţie de efervescenţă care măreşte viteza şi proporţia fentanilului absorbit prin mucoasa cavităţii bucale. Schimbările de pH de scurtă durată care însoţesc reacţia de efervescenţă pot optimiza dizolvarea (la un pH mai mic) şi pătrunderea prin membrană (la un pH mai mare).

Timpul de remanenţă în cavitatea bucală (definit ca durata timpului necesar unui comprimat să se dezintegreze pe deplin după administrare pe cale orală) nu influenţează expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Nu s-a studiat influenţa insuficienţei renale sau hepatice asupra farmacocineticii Effentora.

Absorbţie:

După administrarea Effentora pe cale bucofaringiană, fentanilul este absorbit rapid, cu o biodisponibilitate absolută de 65%. Profilul absorbţiei Effentora reprezintă în mare măsură rezultatul unei absorbţii rapide iniţiale din mucoasa cavităţii bucale, cu concentraţii plasmatice maxime, dupăluarea probei de sânge venos, atinse, în general, în decurs de o oră de la administrarea pe cale bucofaringiană. Aproximativ 50% din doza totală administrată este absorbită rapid prin mucoasa bucalăşi devine disponibilă sistemic. Jumătatea rămasă din doza totală este înghiţităşi absorbită lent din tractul gastro-intestinal. Aproximativ 30% din cantitatea înghiţită (50% din doza totală) şunteazăeliminarea presistemică la primul pasaj hepatic şi pe cale intestinalăşi devine disponibilă sistemic.

Parametrii farmacocinetici principali sunt indicaţi în tabelul următor.

Parametri farmacocinetici* la subiecţii adulţi cărora li s-a administrat Effentora

Parametru farmacocinetic (media) Effentora 400 micrograme
Biodisponibilitate absolută 65% (±20%)
Fracţiune absorbităprin mucoasa bucală 48% (±31,8%)
Tmax (minute) ** 46,8 (20-240)
Cmax (ng/ml) 1,02 (± 0,42)
ASC0-tmax (ng·h/ml) 0,40 (± 0,18)
ASC0-inf (ng·h/ml) 6,48 (± 2,98)

* Pe baza probelor de sânge venos (plasmă). Concentraţiile de citrat de fentanil obţinute în ser au fost mai mari decât cele din plasmă: ASC şi Cmax în ser au fost mai mari cu aproximativ 20%, respectiv 30% decât ASC şi Cmax în plasmă. Nu se cunoaşte motivul acestei diferenţe. ** Datele pentru Tmax prezentate ca valoare mediană (interval).

În studiile farmacocinetice în care s-a comparat biodisponibilitatea absolutăşi cea relativă ale Effentora şi ale citratului de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală (OTFC), viteza şi gradul de absorbţie al fentanilului în cazul Effentora au demonstrat că expunerea a fost mai mare cu 30% până la 50% decât cea pentru citratul de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea independentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Concentraţia plasmatică medie faţă de Timp Profile după doze unice de EFFENTORA şi OTFC la subiecţi sănătoşi

400 mcg EFFENTORA

Concentraţia plasmatică a fentanylului (ng/mL)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Timp de la administrarea dozei (ore)

Datele OTFC au fost ajustate (800 mcg la 400 mcg)

S-au observat diferenţe de expunere cu Effentora într-un studiu clinic cu pacienţi având mucozită de gradul 1. Cmax şi ASC0-8 au fost cu 1%, respectiv cu 25% mai mari la pacienţii cu mucozită, în comparaţie cu cei fără mucozită. Diferenţele observate nu au fost semnificative din punct de vedere clinic.

Distribuţie

FentanIlul este foarte lipofil şi se distribuie bine extracirculator, având un volum aparent mare de distribuţie. După administrarea bucofaringiană a Effentora, fentanilul este distribuit iniţial rapid, realizându-se un echilibru între plasmăşi ţesuturile bogat vascularizate (creier, inimăşi plămâni). Ulterior, fentanilul este redistribuit între compartimentele tisulare profunde (muşchi şi ţesut adipos) şi plasmă.

Legarea fentanilului de proteinele plasmatice se face în proporţie de 80% până la 85%. Principala proteină de care se leagă fentanilul este alfa-1-acid glicoproteina, însă atât albumina, cât şi lipoproteinele contribuie într-o anumită măsură. Fracţiunea liberă a fentanilului creşte cu acidoza.

Biotransformare

După administrarea bucofaringiană a Effentora, căile metabolice nu au fost caracterizate în studiile clinice. Fentanilul este metabolizat în ficat şi în mucoasa intestinală în norfentanil de izoenzima CYP3A4. Norfentanilul nu este activ din punct de vedere farmacologic, în studiile la animale. Peste 90% din doza de fentanil administrată se elimină prin biotransformare în metaboliţi N-dezalchilaţi şi hidroxilaţi inactivi.

Eliminare

După administrarea fentanilului pe cale intravenoasă, mai puţin de 7% din doza administrată este eliminată sub formă nemodificată prin urinăşi numai aproximativ 1% este eliminată sub formănemodificată prin materiile fecale. Metaboliţii sunt eliminaţi, în principal, prin urină, în timp ce eliminarea prin materiile fecale este mai puţin importantă.

După administrarea Effentora, faza de eliminare finală a fentanilului este rezultatul redistribuţiei între plasmăşi compartimentele tisulare profunde. Această fază de eliminare este lentă, rezultând o valoare medie pentru timpul final de înjumătăţire prin eliminare t1/2 de aproximativ 22 de ore dupăadministrarea bucofaringiană a formulei efervescente şi de aproximativ 18 ore după administrarea pe cale intravenoasă. După administrarea pe cale intravenoasă, clearance-ul plasmatic total al fentanilului este de aproximativ 42 l/oră.

Liniaritate/neliniaritate

S-a demonstrat proporţionalitatea dozelor de la 100 micrograme la 1000 micrograme.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

Studiile efectuate cu femele de şobolan au evidenţiat fertilitate redusăşi mortalitate embrionarăcrescută. Studiile mai recente au indicat că efectele asupra embrionului s-au datorat toxicităţii materne şi nu efectelor directe ale substanţei asupra embrionului în dezvoltare. Într-un studiu privind dezvoltarea pre-şi postnatală, rata supravieţuirii urmaşilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus uşor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu s-au observat efecte asupra comportamentului şi dezvoltării somatice a urmaşilor. Nu au fost demonstrate efecte teratogene.

Nu au fost efectuate studii privind carcinogenitatea pe termen lung.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Manitol Amidonglicolat de sodiu de tip A Hidrogencarbonat de sodiu Carbonat de sodiu anhidru Acid citric anhidru Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din folie laminată de aluminiu cu suport din PVC/folie din Al/poliamidă/PVC cu hârtie/poliester.

Blisterele sunt ambalate în cutii de 4 sau 28 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie sfătuiţi să elimine orice comprimat nefolosit, care a rămas de la o prescripţie medicală, în momentul când nu mai este nevoie de acesta.

Orice produs utilizat sau neutilizat, dar care nu mai este necesar, sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe 5 rue Charles Martigny F-94700 Maisons-Alfort Franţa

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/08/441/001-002

04/04/2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 200 micrograme comprimate bucale

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat bucal conţine 200 micrograme fentanil (sub formă de citrat).

Excipient(ţi): Fiecare comprimat conţine 16 mg de sodiu. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat bucal.

Comprimat cu feţe plate, de culoare albă, de formă rotundă, cu marginile teşite, având gravat un „C” pe o faţă, iar pe cealaltă faţă cifra „2”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Effentora este indicată pentru tratamentul durerii episodice intense (BTP) la adulţi cu cancer cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronică canceroasă. BTP este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente altfel controlate. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg de morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transcutanat pe oră, cel puţin 30 mg de oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg de hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezicăde alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie să fie iniţiat de un medic cu experienţă în administrarea tratamentului cu opioide la pacienţii cu cancer şi să fie continuat sub îndrumarea acestuia. Medicii trebuie să aibă în vedere posibilitatea potenţialului de dependenţă al fentanilului

Stabilirea treptată a dozelor

Doza de Effentora trebuie să fie stabilită treptat, individual la o doză „eficace” care asigură analgezia corespunzătoare şi reduce la minim reacţiile adverse. În studiile clinice, nu s-a putut prevedea doza eficace de Effentora pentru BTP pe baza dozei zilnice de întreţinere de opioid. Pacienţii trebuie să fie atent monitorizaţi până se ajunge la o doză eficace.

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care nu au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanilDoza iniţială de Effentora trebuie să fie 100 micrograme, crescându-se treptat la valori mai mari, dupăcum este necesar, în intervalul concentraţiilor disponibile ale comprimatelor (100, 200, 400, 600, 800 micrograme).

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanil Datorită profilelor diferite de absorbţie, transferul nu trebuie făcut la un raport de 1:1. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea treptatăindependentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Mod de stabilire treptată a dozei

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, dacă nu se obţine analgezia corespunzătoare în decurs de 30 de minute de la începutul administrării unui singur comprimat, se poate administra un al doilea comprimat Effentora de aceeaşi concentraţie.

Dacă tratamentul unui episod BTP necesită mai mult de un comprimat, trebuie luată în considerare o creştere a dozei la următoarea concentraţie mai mare disponibilă în vederea tratării următorului episod BTP.

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, se pot utiliza mai multe comprimate: se pot utiliza până la patru comprimate de 100 micrograme sau până la patru comprimate de 200 micrograme pentru a trata un singur episod de BTP pe parcursul stabilirii treptate a dozei, în conformitate cu schema următoare:

 • În cazul în care comprimatul iniţial de 100 micrograme nu este eficace, pacientul poate fi instruit să trateze următorul episod de BTP cu două comprimate de 100 micrograme. Se recomandă să se introducă câte un comprimat în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora.
 • În cazul în care un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora (sau două comprimate de 100 micrograme) nu este considerat a fi eficace, pacientul poate fi instruit să utilizeze douăcomprimate de 200 micrograme (sau patru comprimate de 100 micrograme) pentru a trata următorul episod de BTP. Se recomandă să se introducă câte două comprimate în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 400 micrograme de Effentora.
 • Pentru creşterea treptată a dozei la 600 micrograme şi 800 micrograme, trebuie utilizate comprimate de 200 micrograme.

Nu s-au evaluat doze peste 800 micrograme în studiile clinice.

Nu trebuie utilizate mai mult de două comprimate pentru a trata oricare episod BTP individual, cu excepţia cazului când se efectuează stabilirea dozei utilizând până la patru comprimate aşa cum este descris mai sus. Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Tratamentul de întreţinere

Odată ce s-a stabilit o doză eficace pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să continue să ia această doză drept comprimat unic din acea concentraţie dată. În timpul tratamentului de întreţinere, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Reajustarea dozelor

În general, doza de întreţinere de Effentora trebuie să fie mărită atunci când un pacient necesită maimult de o doză pe episod BTP timp de câteva episoade BTP consecutive. Se poate să fie necesară reajustarea dozei de Effentora şi/sau a tratamentului de fond cu opioide dacăpacienţii prezintă în mod sistematic mai mult de patru episoade BTP în 24 de ore.

Întreruperea tratamentului

Tratamentul cu Effentora trebuie să fie imediat întrerupt dacă nu mai este necesar.

Utilizare la copii şi adolescenţi:

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Utilizare la vârstnici (cu vârsta peste 65 de ani):

În studiile clinice, pentru pacienţii cu vârsta peste 65 de ani a existat tendinţa de stabilire la o dozăeficace mai mică decât pentru pacienţii mai tineri. Se recomandă să se acorde atenţie sporită la stabilirea treptată a dozei de Effentora la pacienţii vârstnici.

Insuficienţă hepatică sau renală:

Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală, moderată sau severă (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu xerostomie:

Pacienţii care suferă de xerostomie sunt sfătuiţi să bea apă pentru a umezi cavitatea bucală înainte de administrarea Effentora. Dacă această recomandare nu are ca rezultat o efervescenţă corespunzătoare, atunci se poate recomanda o schimbare a tratamentului.

Mod de administrare:

Odată expus la umezeală, comprimatul Effentora utilizează o reacţie efervescentă pentru a elibera substanţa activă. Din acest motiv, pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu deschidă blisterul până nu sunt gata să aşeze comprimatul în cavitatea bucală.

Deschiderea blisterului Pacienţii trebuie să fie instruiţi să NU încerce să împingă comprimatul prin blister, deoarece aceastăacţiune ar putea deteriora comprimatul bucal. Modul corect de eliberare a comprimatului din blister este: Trebuie separată una dintre unităţile blisterului din blister prin ruperea acesteia la perforaţii. Unitatea de blister trebuie apoi îndoită de-a lungul liniei tipărite pe folia suport, unde este indicat. Folia suport trebuie dezlipită trăgând de ea în sens invers, pentru a elibera comprimatul. Pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu încerce să sfărâme sau să divizeze comprimatul.

Comprimatul nu trebuie păstrat odată ce este scos din blister, deoarece nu poate fi garantatăintegritatea sa şi poate apare riscul unei expuneri accidentale la comprimat.

Administrarea comprimatului

Pacienţii trebuie să scoată comprimatul din unitatea de blister şi să aşeze imediat întregul comprimat Effentora în partea superioară a cavităţii bucale (deasupra unui molar superior din spate, între obraz şi gingie).

Effentora trebuie să fie aşezat şi reţinut în interiorul cavităţii bucale pentru o perioadă de timp suficientă pentru a permite dezintegrarea comprimatului, care de obicei durează aproximativ 14-25 minute.

Comprimatul Effentora nu trebuie să fie supt, mestecat sau înghiţit, deoarece aceste acţiuni vor avea drept rezultat concentraţii plasmatice mai mici decât cele rezultate în cazul modului de administrare indicat.

După 30 de minute, dacă rămân părţi din comprimatul Effentora, acestea pot fi înghiţite utilizând un pahar cu apă.

Perioada de timp cât durează dezintegrarea completă a comprimatului ca urmare a administrării bucofaringiene pare să nu influenţeze expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Pacienţii nu trebuie să consume niciun fel de alimente sau băuturi atât timp cât există un comprimat încavitatea bucală. În cazul iritării mucoasei cavităţii bucale, trebuie recomandată schimbarea locului de aşezare a comprimatului în interiorul cavităţii bucale.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Pacienţi fără tratament de întreţinere cu opioide (vezi pct. 4.1), deoarece există un risc crescut de deprimare respiratorie. Deprimare respiratorie gravă sau bronhopneumopatie obstructivă severă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie instruiţi că Effentora conţine o substanţă activăîntr-o cantitate care poate fi letală pentru un copil şi, în consecinţă, nu trebuie să lase niciun comprimat la îndemâna sau vederea copiilor.

Pentru a reduce la minim riscurile reacţiilor adverse legate de opioide şi pentru a identifica doza eficace, este absolut necesar ca pacienţii să fie atent monitorizaţi de personal medical pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei.

Înainte de a începe tratamentul cu Effentora, este important să fie stabilizat tratamentul cu opioide cu acţiune îndelungată, utilizat în vederea tratării durerii persistente a pacientului.

Similar tuturor opioidelor, există un risc de deprimare respiratorie semnificativă din punct de vedere clinic, asociat utilizării fentanilului. Este necesară prudenţă deosebită în timpul stabilirii treptate a dozei de Effentora la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică non-severă sau altă afecţiune care îi predispune la deprimare respiratorie, deoarece chiar şi dozele terapeutice normale de Effentora pot scădea mai mult capacitatea respiratorie ajungând până la insuficienţă respiratorie.

Effentora trebuie să fie administrat cu precauţie deosebită la pacienţii care pot fi susceptibili mai ales la efectele intracraniene ale retenţiei de CO2, cum sunt cei cu manifestări ale presiunii intracraniene crescute sau cu tulburări de conştienţă. Opioidele pot agrava evoluţia clinică a unui pacient cu un traumatism cranian şi trebuie utilizate numai dacă se justifică din punct de vedere clinic.

Fentanilul administrat pe cale intravenoasă poate produce bradicardie. În studiile clinice cu Effentora, nu s-a observat nicio manifestare clară de bradicardie. Cu toate acestea, Effentora trebuie să fie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu bradiaritmii manifestate anterior.

În plus, Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală. Influenţa insuficienţei hepatice şi renale asupra farmacocineticii medicamentului nu a fost evaluată, totuşi, atunci când s-a administrat intravenos, clearance-ul fentanilului s-a dovedit a fi modificat în cazul insuficienţei hepatice şi renale din cauza modificărilor clearance-ului metabolic şi proteinelor plasmatice. După administrarea de Effentora, atât insuficienţa funcţiei hepatice, cât şi cea a funcţiei renale pot creşte biodisponibilitatea fentanilului înghiţit şi scăderea clearance-ului său sistemic, ceea ce ar putea conduce la efecte crescute şi prelungite ale opioidelor. Prin urmare, este necesară precauţie specială pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală, moderată sau gravă.

Necesită atenţie deosebită pacienţii cu hipovolemie şi hipotensiune arterială.

După administrări repetate de opioide, cum este fentanilul, se pot dezvolta toleranţăşi dependenţăfizicăşi/sau psihologică. Cu toate acestea, este rară dezvoltarea narcomaniei iatrogenice ca urmare a utilizării terapeutice de opioide.

Acest medicament conţine 16 mg sodiu per comprimat. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Fentanilul este metabolizat în mare parte prin intermediul izoenzimelor 3A4 ale citocromului uman P450 (CYP3A4), prin urmare pot apare posibile interacţiuni când se administrează Effentora concomitent cu substanţe care influenţează activitatea izoenzimei CYP3A4. Administrarea în asociere cu substanţe care au efect inductor asupra izoenzimei 3A4 poate reduce eficacitatea medicamentului Effentora. Utilizarea concomitentă de Effentora cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomicină, claritromicinăşi nelfinavir) sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicină, fluconazol, fosamprenavir, suc de grapefruit şi verapamil) poate determina concentraţii plasmatice crescute ale fentanilului, care pot provoca reacţii adverse grave la medicament, inclusiv deprimare respiratorie fatală. Pacienţii cărora li se administrează Effentora concomitent cu inhibitori moderaţi sau puternici ai CYP3A4 trebuie să fie atent monitorizaţi pe o perioadă extinsă de timp. Creşterea dozajului trebuie săfie făcută cu precauţie.

Utilizarea concomitentă a altor deprimante ale sistemului nervos central, incluzând alte opioide, sedative sau hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, miorelaxante, antihistaminice cu efect sedativ şi alcool pot produce efecte deprimante aditive.

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori de monoaminoxidază (IMAO) în decurs de 14 zile, deoarece s-a raportat potenţarea severăşi imprevizibilă a efectelor analgezicelor opioide de către inhibitorii MAO.

Nu este recomandată utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor parţiali ai opioidelor (de exemplu: buprenorfina, nalbufina, pentazocina). Aceştia au afinitate mare pentru receptorii opioidelor, cu o activitate intrinsecă relativ mică, antagonizând astfel parţial efectul analgezic al fentanilului şi pot induce simptome de sevraj la pacienţii dependenţi de opioide.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea fentanilului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Effentora nu trebuie utilizat la femeile gravide dacă nu este absolut necesar.

După un tratament de lungă durată, fentanilul poate provoca sindrom de sevraj la nou-născut. Se recomandă să nu se utilizeze fentanil în timpul travaliului şi al naşterii însăşi (inclusiv al operaţiei de cezariană), deoarece fentanilul traversează placentăşi poate provoca deprimare respiratorie la făt. În cazul administrării Effentora, trebuie să fie imediat disponibil un antidot pentru copil.

Fentanilul trece în laptele matern şi poate provoca sedare şi depresie respiratorie la copilul alăptat. Fentanilul trebuie să fie utilizat de către femeile care alăptează numai dacă beneficiile depăşesc riscurile potenţiale, atât pentru mamă, cât şi pentru copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, analgezicele opioide diminuează capacitatea intelectualăşi/sau fizică necesară pentru realizarea de sarcini potenţial periculoase (de exemplu conducerea unui vehicul sau folosirea unui utilaj). Pacienţii trebuie să fie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintăstări de somnolenţă, ameţeală sau tulburări de vedere în timpul utilizării de Effentora şi să nu conducăvehicule şi să nu folosească utilaje până nu ştiu cum reacţionează la acesta.

4.8 Reacţii adverse

Sunt de aşteptat reacţii adverse tipice la opioide ca urmare a administrării Effentora. În mod frecvent, acestea vor înceta sau vor scădea în intensitate la utilizarea continuă a medicamentului, deoarece se stabileşte doza adecvată pentru pacient. Cu toate acestea, reacţiile adverse cele mai grave sunt depimarea respiratorie (cu posibilitatea de a conduce la apnee sau stop respirator), insuficienţăcirculatorie, hipotensiune arterialăşi şoc, trebuind monitorizaţi atent toţi pacienţii în legătură cu acestea.

Studiile clinice cu Effentora au fost concepute pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea în tratarea BTP şi tuturor pacienţilor li s-au administrat concomitent şi opioide, cum sunt morfină cu eliberare prelungită sau fentanil transcutanat, pentru tratarea durerii persistente a acestora. Prin urmare, nu este posibil să se separe net numai efectele datorate administrării Effentora.

Reacţiile adverse considerate a fi cel puţin posibil legate de tratamentul din studiile clinice au fost, după cum urmează (frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente ≥1/10, frecvente ≥1/100 şi <1/10, mai puţin frecvente ≥ 1/1,000 şi < 1/100; în cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii):

Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Investigaţii diagnostice Număr de trombocite scăzut Tahicardie Hematocrit scăzut Hemoglobină scăzută
Tulburări cardiace Tahicardie, bradicardie
Tulburări hematologice şi limfatice Anemie Neutropenie Trombocitopenie
Tulburări ale sistemului nervos Ameţeală Disgeuzie SomnolenţăLetargie Cefalee Tremor Sedare Reducerea conştienţei Tulburări de atenţie Tulburări cognitive Hipoestezie Tulburări de echilibru MigrenăDisfuncţie motorie Dizartrie
Tulburări oculare Tulburări de vedere Hiperemie oftalmicăSenzaţie anormală ocularăFotopsie Vedere înceţoşatăReducerea acuităţii vizuale
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij Tinitus Otalgie
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Durere faringolaringiană
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări gastro-intestinale Greaţă Vărsături Constipaţie StomatităUscăciunea gurii Diaree Ulceraţia cavităţii bucale Hipoestezie bucalăSenzaţie de disconfort la nivelul cavităţii bucale Formarea de pustule la nivelul mucoasei bucale Modificări de culoare ale mucoasei bucale Afecţiuni ale ţesutului moale bucal Glosodinie Formarea de pustule pe limbăDureri gingivale Senzaţie de disconfort gastric Ulceraţia limbii Afecţiuni ale limbii Dispepsie Dureri abdominale EsofagităSindrom de reflux gastro-esofagian Buze crăpate Buze uscate Afecţiuni dentare Odontalgie
Tulburări renale şi ale căilor urinare Retenţie de urină
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit Hiperhidroză Transpiraţie rece Edem facial tranzitorii Erupţii cutanate Prurit generalizat Alopecie Onicorexie
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Mialgii Mioclonie Miastenie Dorsalgii
Tulburări metabolice şi de nutriţie Anorexie
Infecţii şi infestări Stomatită candidozicăFaringităPustule bucale
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Cădere
Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi) Mielom multiplu
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări vasculare Hiperemie facială Hipertensiune arterială Bufeuri
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Reacţii la locul de aplicare, incluzând durere, ulceraţie, iritare, parestezie, anestezie, eritem, edem, tumefiere şi vezicule Oboseală Astenie Stare generală de rău Adinamie Senzaţie de disconfort toracic Senzaţie de anormalitate Senzaţie de nervozitate Sete Senzaţie de frig Frisoane Senzaţie de căldurăSindrom de întrerupere a medicamentului
Tulburări psihice Dezorientare Dispoziţie euforică Anxietate Nervozitate Halucinaţii Halucinaţii vizuale Insomnie Stare de confuzie

4.9 Supradozaj

Simptomele supradozajului cu fentanil se aşteaptă să fie similare în esenţă cu cele ale fentanilului cu administrare pe cale intravenoasăşi al altor opioide, şi reprezintă o extindere a acţiunilor sale farmacologice, reacţia adversă semnificativă cea mai gravă fiind deprimarea respiratorie.

Tratamentul imediat al supradozei de opioid include îndepărtarea comprimatului bucal Effentora, dacăacesta mai există în cavitatea bucală, asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii, stimularea fizicăşi verbală a pacientului, evaluarea nivelului de conştienţă, a stării respiratorii şi circulatorii şi ventilaţia asistată (ventilaţia pulmonară artificială), dacă este necesar.

Pentru tratarea supradozajului (ingestie accidentală) la persoanele care nu utilizează opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasăşi trebuie administrată naloxonă sau alţi antagonişti ai opioidelor, cum este recomandat din punct de vedere clinic. Durata deprimării respiratorii după supradozaj poate fi mai mare decât cea a efectelor antagoniştilor opioidelor (de exemplu timpul de înjumătăţire al naloxonei este cuprins între 30 şi 81 de minute) şi poate fi necesară administrarea repetată. Consultaţi „Rezumatul caracteristicilor produsului” al fiecărui antagonist al opioidelor în parte pentru detalii privind utilizarea acestora.

Pentru tratarea supradozajului la pacienţii aflaţi sub tratament de întreţinere cu opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasă. Administrarea raţională a naloxonei sau a altui antagonist al opioidelor poate fi necesară în anumite cazuri, dar este asociată cu riscul precipitării unui sindrom de sevraj acut.

Deşi nu s-a observat ca rigiditatea musculară să stânjenească respiraţia ca urmare a utilizării de Effentora, acest lucru este posibil cu fentanil şi alte opioide. Dacă aceasta apare, trebuie tratatăutilizând ventilaţia asistată, utilizând un antagonist al opioidelor şi, ca alternativă finală, utilizând un miorelaxant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: analgezice; opioide; derivaţi de fenilpiperidină; cod ATC: N02AB03.

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacţionează predominant cu receptorii opioizi µ. Acţiunile sale terapeutice principale sunt analgezia şi sedarea. Efectele farmacologice secundare sunt deprimarea respiratorie, bradicardia, hipotermia, constipaţia, mioza, dependenţa fizicăşi euforia.

Efectele analgezice ale fentanilului sunt legate de concentraţia sa plasmatică. În general, concentraţia eficace şi concentraţia la care apare toxicitatea cresc cu creşterea toleranţei la opioide. Ritmul de dezvoltare al toleranţei variază în mare măsură între indivizi. În consecinţă, doza de Effentora trebuie să fie stabilită, treptat, în mod individual pentru a atinge efectul dorit (vezi pct. 4.2).

Toţi agoniştii receptorilor opioizi µ, inclusiv fentanilul, provoacă deprimare respiratorie dependentă de doză. Riscul de apariţie a deprimării respiratorii este mai mic la pacienţii cărora li se administreazătratament de lungă durată cu opioide, deoarece aceşti pacienţi vor dezvolta toleranţă la efectele substanţelor deprimante ale respiraţiei.

Siguranţa şi eficacitatea Effentora au fost evaluate la pacienţi care au luat medicamentul la debutul episodului de durere intensă. Utilizarea preventivă de Effentora pentru accese de durere predictibile nu a fost investigată în studiile clinice. S-au efectuat două studii încrucişate randomizate, dublu orb, controlate cu placebo, care au implicat în total 248 de pacienţi cu BTP şi cancer, la care au survenit în medie de la 1 la 4 episoade de BTP pe zi, în timp ce erau în tratament de întreţinere cu opioide. În timpul unei faze iniţiale cu design deschis, a fost stabilită o doză eficace de Effentora pentru pacienţi. Pacienţii pentru care s-a identificat o doză eficace au fost incluşi în faza dublu orb a studiului. Parametrul principal de eficacitate a fost evaluarea de către pacient a intensităţii durerii. Pacienţii au evaluat intensitatea durerii pe o scală cu 11 puncte. Pentru fiecare episod BTP, s-a evaluat intensitatea durerii înainte de tratament şi la câteva momente după acesta.

S-a putut efectua stabilirea la o doză eficace pentru şaizeci şi şapte la sută dintre pacienţi.

În studiul clinic pivot (studiul 1), criteriul final principal de eficacitate a fost suma medie, a diferenţelor de scoruri de intensitate a durerii de la administrare la 60 de minute (SPID60), care a fost semnificativă din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii

În cel de-al doilea studiu pivot (studiul 2), criteriul final principal de eficacitate a fost SPID30, care a fost, de asemenea, semnificativ din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

S-a observat o îmbunătăţire semnificativă din punct de vedere statistic în diferenţa de intensitate a durerii la pacienţii cu Effentora faţă de cei cu placebo, la 10 minute în Studiul 1 şi la 15 minute

(punctul măsurat cel mai devreme în timp) în Studiul 2. Aceste diferenţe au continuat să fie semnificative la fiecare moment ulterior în fiecare studiu individual.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Introducere generală

Fentanilul este foarte lipofil şi poate fi absorbit foarte repede prin mucoasa cavităţii bucale şi mai încet pe calea gastro-intestinală convenţională. Este supus metabolizării presistemice la primul pasaj hepatic şi la nivel intestinal, iar metaboliţii nu contribuie la efectele terapeutice ale fentanilului..

Effentora utilizează un mod de eliberare care foloseşte o reacţie de efervescenţă care măreşte viteza şi proporţia fentanilului absorbit prin mucoasa cavităţii bucale. Schimbările de pH de scurtă durată care însoţesc reacţia de efervescenţă pot optimiza dizolvarea (la un pH mai mic) şi pătrunderea prin membrană (la un pH mai mare).

Timpul de remanenţă în cavitatea bucală (definit ca durata timpului necesar unui comprimat să se dezintegreze pe deplin după administrare pe cale orală) nu influenţează expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Nu s-a studiat influenţa insuficienţei renale sau hepatice asupra farmacocineticii Effentora.

Absorbţie:

După administrarea Effentora pe cale bucofaringiană, fentanilul este absorbit rapid, cu o biodisponibilitate absolută de 65%. Profilul absorbţiei Effentora reprezintă în mare măsură rezultatul unei absorbţii rapide iniţiale din mucoasa cavităţii bucale, cu concentraţii plasmatice maxime, dupăluarea probei de sânge venos, atinse, în general, în decurs de o oră de la administrarea pe cale bucofaringiană. Aproximativ 50% din doza totală administrată este absorbită rapid prin mucoasa bucalăşi devine disponibilă sistemic. Jumătatea rămasă din doza totală este înghiţităşi absorbită lent din tractul gastro-intestinal. Aproximativ 30% din cantitatea înghiţită (50% din doza totală) şunteazăeliminarea presistemică la primul pasaj hepatic şi pe cale intestinalăşi devine disponibilă sistemic.

Parametrii farmacocinetici principali sunt indicaţi în tabelul următor.

Parametri farmacocinetici* la subiecţii adulţi cărora li s-a administrat Effentora

Parametru farmacocinetic (media) Effentora 400 micrograme
Biodisponibilitate absolută 65% (±20%)
Fracţiune absorbităprin mucoasa bucalăă 48% (±31,8%)
Tmax (minute) ** 46,8 (20-240)
Cmax (ng/ml) 1,02 (± 0,42)
ASC0-tmax (ng.hr/ml) 0,40 (± 0,18)
ASC0-inf (ng.hr/ml) 6,48 (± 2,98)

* Pe baza probelor de sânge venos (plasmă). Concentraţiile de citrat de fentanil obţinute în ser au fost mai mari decât cele din plasmă: ASC şi Cmax în ser au fost mai mari cu aproximativ 20%, respectiv 30% decât ASC şi Cmax în plasmă. Nu se cunoaşte motivul acestei diferenţe. ** Datele pentru Tmax prezentate ca valoare mediană (interval).

În studiile farmacocinetice în care s-a comparat biodisponibilitatea absolutăşi cea relativă ale Effentora şi ale citratului de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală (OTFC), viteza şi gradul de absorbţie al fentanilului în cazul Effentora au demonstrat că expunerea a fost mai mare cu 30% până la 50% decât cea pentru citratul de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea independentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Concentraţia plasmatică medie faţă de Timp Profile după doze unice de EFFENTORA şi OTFC la subiecţi sănătoşi

400 mcg EFFENTORA

Concentraţia plasmatică a fentanylului (ng/mL)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Timp de la administrarea dozei (ore)

Datele OTFC au fost ajustate (800 mcg la 400 mcg)

S-au observat diferenţe de expunere cu Effentora într-un studiu clinic cu pacienţi având mucozită de gradul 1. Cmax şi ASC0-8 au fost cu 1% şi respectiv cu 25% mai mari la pacienţii cu mucozită, în comparaţie cu cei fără mucozită. Diferenţele observate nu au fost semnificative din punct de vedere clinic.

Distribuţie

FentanIlul este foarte lipofil şi se distribuie bine extracirculator, având un volum aparent mare de distribuţie. După administrarea bucofaringiană a Effentora, fentanilul este distribuit iniţial rapid, realizându-se un echilibru între plasmăşi ţesuturile bogat vascularizate (creier, inimăşi plămâni). Ulterior, fentanilul este redistribuit între compartimentele tisulare profunde (muşchi şi ţesut adipos) şi plasmă.

Legarea fentanilului de proteinele plasmatice se face în proporţie de 80% până la 85%. Principala proteină de care se leagă fentanilul este alfa-1-acid glicoproteina, însă atât albumina, cât şi lipoproteinele contribuie într-o anumită măsură. Fracţiunea liberă a fentanilului creşte cu acidoza.

Biotransformare

După administrarea bucofaringiană a Effentora, căile metabolice nu au fost caracterizate în studiile clinice. Fentanilul este metabolizat în ficat şi în mucoasa intestinală în norfentanil de izoenzima CYP3A4. Norfentanilul nu este activ din punct de vedere farmacologic, în studiile la animale. Peste 90% din doza de fentanil administrată se elimină prin biotransformare în metaboliţi N-dezalchilaţi şi hidroxilaţi inactivi.

Eliminare

După administrarea fentanilului pe cale intravenoasă, mai puţin de 7% din doza administrată este eliminată sub formă nemodificată prin urinăşi numai aproximativ 1% este eliminată sub formănemodificată prin materiile fecale. Metaboliţii sunt eliminaţi, în principal, prin urină, în timp ce eliminarea prin materiile fecale este mai puţin importantă.

După administrarea Effentora, faza de eliminare finală a fentanilului este rezultatul redistribuţiei între plasmăşi compartimentele tisulare profunde. Această fază de eliminare este lentă, rezultând o valoare medie pentru timpul final de înjumătăţire prin eliminare t1/2 de aproximativ 22 de ore dupăadministrarea bucofaringiană a formulei efervescente şi de aproximativ 18 ore după administrarea pe cale intravenoasă. După administrarea pe cale intravenoasă, clearance-ul plasmatic total al fentanilului este de aproximativ 42 l/oră.

Liniaritate/neliniaritate

S-a demonstrat proporţionalitatea dozelor de la 100 micrograme la 1000 micrograme.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

Studiile efectuate cu femele de şobolan au evidenţiat fertilitatea redusăşi mortalitatea embrionarăcrescută. Studiile mai recente au indicat că efectele asupra embrionului s-au datorat toxicităţii materne şi nu efectelor directe ale substanţei asupra embrionului în dezvoltare. Într-un studiu privind dezvoltarea pre-şi postnatală, rata supravieţuirii urmaşilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus uşor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu s-au observat efecte asupra comportamentului şi dezvoltării somatice a urmaşilor. Nu au fost demonstrate efecte teratogene.

Nu au fost efectuate studii privind carcinogenitatea pe termen lung.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol Amidon glicolat de sodiu de tip A Hidrogencarbonat de sodiu Carbonat de sodiu anhidru Acid citric anhidru Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din folie laminată de aluminiu cu suport din PVC/folie din Al/poliamidă/PVC cu hârtie/poliester.

Blisterele sunt ambalate în cutii de carton de 4 sau 28 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie sfătuiţi să elimine orice comprimat nefolosit, care a rămas de la o prescripţie medicală, în momentul când nu mai este nevoie de acesta.

Orice produs utilizat sau neutilizat, dar care nu mai este necesar, sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe 5 rue Charles Martigny F-94700 Maisons-Alfort Franţa

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/08/441/003-004

04/04/2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 400 micrograme comprimate bucale

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat bucal conţine 400 micrograme fentanil (sub formă de citrat).

Excipient(ţi): Fiecare comprimat conţine 16 mg de sodiu. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat bucal.

Comprimat cu feţe plate, de culoare albă, de formă rotundă, cu marginile teşite, având gravat un „C” pe o faţă, iar pe cealaltă faţă cifra „4”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Effentora este indicată pentru tratamentul durerii episodice intense (BTP) la adulţi cu cancer cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronică canceroasă. BTP este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente altfel controlate. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg de morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transcutanat pe oră, cel puţin 30 mg de oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezică de alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie să fie iniţiat de un medic cu experienţă în administrarea tratamentului cu opioide la pacienţii cu cancer şi să fie continuat sub îndrumarea acestuia. Medicii trebuie să aibă în vedere posibilitatea potenţialului de dependenţă al fentanilului.

Stabilirea treptată a dozelor

Doza de Effentora trebuie să fie stabilită treptat, individual, la o doză „eficace” care asigură analgezia corespunzătoare şi reduce la minim reacţiile adverse. În studiile clinice, nu s-a putut prevedea doza eficace de Effentora pentru BTP pe baza dozei zilnice de întreţinere de opioid. Pacienţii trebuie să fie atent monitorizaţi până se ajunge la o doză eficace.

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care nu au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanilDoza iniţială de Effentora trebuie să fie 100 micrograme, crescându-se treptat la valori mai mari, dupăcum este necesar, în intervalul concentraţiilor disponibile ale comprimatelor (100, 200, 400, 600, 800 micrograme).

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanil Datorită profilelor diferite de absorbţie, transferul nu trebuie făcut la un raport de 1:1. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea treptatăindependentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Mod de stabilire treptată a dozei

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, dacă nu se obţine analgezia corespunzătoare în decurs de 30 de minute de la începutul administrării unui singur comprimat, se poate administra un al doilea comprimat Effentora de aceeaşi concentraţie.

Dacă tratamentul unui episod BTP necesită mai mult de un comprimat, trebuie luată în considerare o creştere a dozei la următoarea concentraţie mai mare disponibilă în vederea tratării următorului episod BTP.

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, se pot utiliza mai multe comprimate: se pot utiliza până la patru comprimate de 100 micrograme sau până la patru comprimate de 200 micrograme pentru a trata un singur episod de BTP pe parcursul stabilirii treptate a dozei, în conformitate cu schema următoare:

 • În cazul în care comprimatul iniţial de 100 micrograme nu este eficace, pacientul poate fi instruit să trateze următorul episod de BTP cu două comprimate de 100 micrograme. Se recomandă să se introducă câte un comprimat în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora.
 • În cazul în care un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora (sau două comprimate de 100 micrograme) nu este considerat a fi eficace, pacientul poate fi instruit să utilizeze douăcomprimate de 200 micrograme (sau patru comprimate de 100 micrograme) pentru a trata următorul episod de BTP. Se recomandă să se introducă câte două comprimate în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 400 micrograme de Effentora.
 • Pentru creşterea treptată a dozei la 600 micrograme şi 800 micrograme, trebuie utilizate comprimate de 200 micrograme.

Nu s-au evaluat doze peste 800 micrograme în studiile clinice.

Nu trebuie utilizate mai mult de două comprimate pentru a trata oricare episod BTP individual, cu excepţia cazului când se efectuează stabilirea dozei utilizând până la patru comprimate aşa cum este descris mai sus. Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Tratamentul de întreţinere

Odată ce s-a stabilit o doză eficace pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să continue să ia această doză drept comprimat unic din acea concentraţie dată. În timpul tratamentului de întreţinere, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Reajustarea dozelor

În general, doza de întreţinere de Effentora trebuie să fie mărită atunci când un pacient necesită maimult de o doză pe episod BTP timp de câteva episoade BTP consecutive. Se poate să fie necesară reajustarea dozei de Effentora şi/sau a tratamentului de fond cu opioide dacăpacienţii prezintă în mod sistematic mai mult de patru episoade BTP în 24 de ore.

Întreruperea tratamentului

Tratamentul cu Effentora trebuie să fie imediat întrerupt dacă nu mai este necesar.

Utilizare la copii şi adolescenţi:

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Utilizare la vârstnici (cu vârsta peste 65 de ani):

În studiile clinice, pentru pacienţii cu vârsta peste 65 de ani a existat tendinţa de stabilire la o dozăeficace mai mică decât pentru pacienţii mai tineri. Se recomandă să se acorde atenţie sporită la stabilirea treptată a dozei de Effentora la pacienţii vârstnici.

Insuficienţă hepatică sau renală:

Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală, moderată sau severă (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu xerostomie:

Pacienţii care suferă de xerostomie sunt sfătuiţi să bea apă pentru a umezi cavitatea bucală înainte de administrarea Effentora. Dacă această recomandare nu are ca rezultat o efervescenţă corespunzătoare, atunci se poate recomanda o schimbare a tratamentului.

Mod de administrare:

Odată expus la umezeală, comprimatul Effentora utilizează o reacţie efervescentă pentru a elibera substanţa activă. Din acest motiv, pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu deschidă blisterul până nu sunt gata să aşeze comprimatul în cavitatea bucală.

Deschiderea blisterului Pacienţii trebuie să fie instruiţi să NU încerce să împingă comprimatul prin blister, deoarece aceastăacţiune ar putea deteriora comprimatul bucal. Modul corect de eliberare a comprimatului din blister este: Trebuie separată una dintre unităţile blisterului din blister prin ruperea acesteia la perforaţii. Unitatea de blister trebuie apoi îndoită de-a lungul liniei tipărite pe folia suport, unde este indicat. Folia suport trebuie dezlipită trăgând de ea în sens invers, pentru a elibera comprimatul. Pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu încerce să sfărâme sau să divizeze comprimatul.

Comprimatul nu trebuie păstrat odată ce este scos din blister, deoarece nu poate fi garantatăintegritatea sa şi poate apare riscul unei expuneri accidentale la comprimat.

Administrarea comprimatului

Pacienţii trebuie să scoată comprimatul din unitatea de blister şi să aşeze imediat întregul comprimat Effentora în partea superioară a cavităţii bucale (deasupra unui molar superior din spate, între obraz şi gingie).

Effentora trebuie să fie aşezat şi reţinut în interiorul cavităţii bucale pentru o perioadă de timp suficientă pentru a permite dezintegrarea comprimatului, care de obicei durează aproximativ 14-25 minute.

Comprimatul Effentora nu trebuie să fie supt, mestecat sau înghiţit, deoarece aceste acţiuni vor avea drept rezultat concentraţii plasmatice mai mici decât cele rezultate în cazul modului de administrare indicat.

După 30 de minute, dacă rămân părţi din comprimatul Effentora, acestea pot fi înghiţite utilizând un pahar cu apă.

Perioada de timp cât durează dezintegrarea completă a comprimatului ca urmare a administrării bucofaringiene pare să nu influenţeze expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Pacienţii nu trebuie să consume niciun fel de alimente sau băuturi atât timp cât există un comprimat încavitatea bucală. În cazul iritării mucoasei cavităţii bucale, trebuie recomandată schimbarea locului de aşezare a comprimatului în interiorul cavităţii bucale.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Pacienţi fără tratament de întreţinere cu opioide (vezi pct. 4.1), deoarece există un risc crescut de deprimare respiratorie. Deprimare respiratorie gravă sau bronhopneumopatie obstructivă severă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie instruiţi că Effentora conţine o substanţă activăîntr-o cantitate care poate fi letală pentru un copil şi, în consecinţă, nu trebuie să lase niciun comprimat la îndemâna sau vederea copiilor.

Pentru a reduce la minim riscurile reacţiilor adverse legate de opioide şi pentru a identifica doza eficace, este absolut necesar ca pacienţii să fie atent monitorizaţi de personal medical pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei.

Înainte de a începe tratamentul cu Effentora, este important să fie stabilizat tratamentul cu opioide cu acţiune îndelungată, utilizat în vederea tratării durerii persistente a pacientului.

Similar tuturor opioidelor, există un risc de deprimare respiratorie semnificativă din punct de vedere clinic, asociat utilizării fentanilului. Este necesară prudenţă deosebită în timpul stabilirii treptate a dozei de Effentora la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică non-severă sau altă afecţiune care îi predispune la deprimare respiratorie, deoarece chiar şi dozele terapeutice normale de Effentora pot scădea mai mult capacitatea respiratorie ajungând până la insuficienţă respiratorie.

Effentora trebuie să fie administrat cu precauţie deosebită la pacienţii care pot fi susceptibili mai ales la efectele intracraniene ale retenţiei de CO2, cum sunt cei cu manifestări ale presiunii intracraniene crescute sau cu tulburări de conştienţă. Opioidele pot agrava evoluţia clinică a unui pacient cu un traumatism cranian şi trebuie utilizate numai dacă se justifică din punct de vedere clinic.

Fentanilul administrat pe cale intravenoasă poate produce bradicardie. În studiile clinice cu Effentora, nu s-a observat nicio manifestare clară de bradicardie. Cu toate acestea, Effentora trebuie să fie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu bradiaritmii manifestate anterior.

În plus, Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală. Influenţa insuficienţei hepatice şi renale asupra farmacocineticii medicamentului nu a fost evaluată, totuşi, atunci când s-a administrat intravenos, clearance-ul fentanilului s-a dovedit a fi modificat în cazul insuficienţei hepatice şi renale din cauza modificărilor clearance-ului metabolic şi proteinelor plasmatice. După administrarea Effentora, atât insuficienţa funcţiei hepatice, cât şi cea a funcţiei renale pot creşte biodisponibilitatea fentanilului înghiţit şi scădea clearance-ul său sistemic, ceea ce ar putea conduce la efecte crescute şi prelungite ale opioidelor. Prin urmare, este necesarăprecauţie specială pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei la pacienţii cu insuficienţăhepatică sau renală, moderată sau gravă.

Necesită atenţie deosebită pacienţii cu hipovolemie şi hipotensiune arterială.

După administrări repetate de opioide, cum este fentanilul, se pot dezvolta toleranţăşi dependenţăfizicăşi/sau psihologică. Cu toate acestea, este rară dezvoltarea narcomaniei iatrogenice ca urmare a utilizării terapeutice de opioide.

Acest medicament conţine 16 mg sodiu per comprimat. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Fentanilul este metabolizat în mare parte prin intermediul izoenzimelor 3A4 ale citocromului uman P450 (CYP3A4), prin urmare pot apare posibile interacţiuni când se administrează Effentora concomitent cu substanţe care influenţează activitatea izoenzimei CYP3A4. Administrarea în asociere cu substanţe care au efect inductor asupra izoenzimei 3A4 poate reduce eficacitatea medicamentului Effentora. Utilizarea concomitentă de Effentora cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomicină, claritromicinăşi nelfinavir) sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicină, fluconazol, fosamprenavir, suc de grapefruit şi verapamil) poate determina concentraţii plasmatice crescute ale fentanilului, care pot provoca reacţii adverse grave la medicament, inclusiv deprimare respiratorie fatală. Pacienţii cărora li se administrează Effentora concomitent cu inhibitori moderaţi sau puternici ai CYP3A4 trebuie să fie atent monitorizaţi pe o perioadă extinsă de timp. Creşterea dozajului trebuie săfie făcută cu precauţie.

Utilizarea concomitentă a altor deprimante ale sistemului nervos central, incluzând alte opioide, sedative sau hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, miorelaxante, antihistaminice cu efect sedativ şi alcool pot produce efecte deprimante aditive.

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori de monoaminoxidază (IMAO) în decurs de 14 zile, deoarece s-a raportat potenţarea severăşi imprevizibilă a efectelor analgezicelor opioide de către inhibitorii MAO.

Nu este recomandată utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor parţiali ai opioidelor (de exemplu: buprenorfina, nalbufina, pentazocina). Aceştia au afinitate mare pentru receptorii opioidelor, cu o activitate intrinsecă relativ mică, antagonizând astfel parţial efectul analgezic al fentanilului şi pot induce simptome de sevraj la pacienţii dependenţi de opioide.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea fentanilului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Effentora nu trebuie utilizat la femeile gravide dacă nu este absolut necesar.

Se recomandă să nu se utilizeze fentanil în timpul travaliului şi al naşterii însăşi (inclusiv al operaţiei de cezariană), deoarece fentanilul traversează placentăşi poate provoca deprimare respiratorie la făt. În cazul administrării Effentora, trebuie să fie imediat disponibil un antidot pentru copil.

Fentanilul trece în laptele matern şi poate provoca sedare şi depresie respiratorie la copilul alăptat. Fentanilul trebuie să fie utilizat de către femeile care alăptează numai dacă beneficiile depăşesc riscurile potenţiale, atât pentru mamă, cât şi pentru copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, analgezicele opioide diminuează capacitatea intelectualăşi/sau fizică necesară pentru realizarea de sarcini potenţial periculoase (de exemplu conducerea unui vehicul sau folosirea unui utilaj). Pacienţii trebuie să fie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintăstări de somnolenţă, ameţeală sau tulburări de vedere în timpul utilizării de Effentora şi să nu conducăvehicule şi să nu folosească utilaje până nu ştiu cum reacţionează la acesta.

4.8 Reacţii adverse

Sunt de aşteptat reacţii adverse tipice la opioide ca urmare a administrării Effentora. În mod frecvent, acestea vor înceta sau vor scădea în intensitate la utilizarea continuă a medicamentului, deoarece se stabileşte doza adecvată pentru pacient. Cu toate acestea, reacţiile adverse cele mai grave sunt depimarea respiratorie (cu posibilitatea de a conduce la apnee sau stop respirator), insuficienţăcirculatorie, hipotensiune arterialăşi şoc, trebuind monitorizaţi atent toţi pacienţii în legătură cu acestea.

Studiile clinice cu Effentora au fost concepute pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea în tratarea BTP şi tuturor pacienţilor li s-au administrat concomitent şi opioide, cum sunt morfină cu eliberare prelungită sau fentanil transcutanat, pentru tratarea durerii persistente a acestora. Prin urmare, nu este posibil să se separe net numai efectele datorate administrării Effentora.

Reacţiile adverse considerate a fi cel puţin posibil legate de tratamentul din studiile clinice au fost după cum urmează (frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente ≥1/10, frecvente ≥1/100 şi <1/10, mai puţin frecvente ≥ 1/1,000 şi < 1/100; în cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii):

Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Investigaţii diagnostice Număr de trombocite scăzut Tahicardie Hematocrit scăzut Hemoglobină scăzută
Tulburări cardiace Tahicardie, bradicardie
Tulburări hematologice şi limfatice Anemie Neutropenie Trombocitopenie
Tulburări ale sistemului nervos Ameţeală Disgeuzie SomnolenţăLetargie Cefalee Tremor Sedare Reducerea conştienţeiTulburări de atenţie Tulburări cognitive Hipoestezie Tulburări de echilibru MigrenăDisfuncţie motorie Dizartrie
Tulburări oculare Tulburări de vedere Hiperemie oftalmicăSenzaţie anormală ocularăFotopsie Vedere înceţoşatăReducerea acuităţii vizuale
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij Tinitus Otalgie
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Durere faringolaringiană
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări gastro-intestinale Greaţă Vărsături Constipaţie StomatităUscăciunea gurii Diaree Ulceraţia cavităţii bucale Hipoestezie bucalăSenzaţie de disconfort la nivelul cavităţii bucale Formarea de pustule la nivelul mucoasei bucale Modificări de culoare ale mucoasei Afecţiuni ale ţesutului moale bucal Glosodinie Formarea de pustule pe limbăDureri gingivale Senzaţie de disconfort gastric Ulceraţia limbii Afecţiuni ale limbii Dispepsie Dureri abdominale EsofagităSindrom de reflux gastro-esofagian Buze crăpate Buze uscate Afecţiuni dentare Odontalgie
Tulburări renale şi ale căilor urinare Retenţie de urină
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit Hiperhidroză Transpiraţie rece Edem facial Erupţii cutanate tranzitorii Prurit generalizat Alopecie Onicorexie
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Mialgii Mioclonie Miastenie Dorsalgii
Tulburări metabolice şi de nutriţie Anorexie
Infecţii şi infestări Stomatită candidozicăFaringităPustule bucale
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Cădere
Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi) Mielom multiplu
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări vasculare Hiperemie facialăHipertensiune arterialăBufeuri de căldură
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Reacţii la locul de aplicare, incluzând durere, ulceraţie, iritare, parestezie, anestezie, eritem, edem, tumefiere şi vezicule Oboseală Astenie Stare generală de rău Adinamie Senzaţie de disconfort toracic Senzaţie de anormalitate Senzaţie de nervozitate Sete Senzaţie de frig Frisoane Senzaţie de căldurăSindrom de întrerupere a medicamentului
Tulburări psihice Dezorientare Dispoziţie euforică Anxietate Nervozitate Halucinaţii Halucinaţii vizuale Insomnie Stare de confuzie

4.9 Supradozaj

Simptomele supradozajului cu fentanil se aşteaptă să fie similare în esenţă cu cele ale fentanilului cu administrare pe cale intravenoasăşi al altor opioide, şi reprezintă o extindere a acţiunilor sale farmacologice, reacţia adversă semnificativă cea mai gravă fiind deprimarea respiratorie.

Tratamentul imediat al supradozei de opioid include îndepărtarea comprimatului bucal de Effentora, dacă acesta mai există în cavitatea bucală, asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii, stimularea fizicăşi verbală a pacientului, evaluarea nivelului de conştienţă, a stării respiratorii şi circulatorii, şi ventilaţia asistată (ventilaţia pulmonară artificială) dacă este necesară.

Pentru tratarea supradozajului (ingestie accidentală) la persoanele care nu utilizează opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasăşi trebuie administrată naloxonă sau alţi antagonişti ai opioidelor, cum este recomandat din punct de vedere clinic. Durata deprimării respiratorii după supradozaj poate fi mai mare decât cea a efectelor antagoniştilor opioidelor (de exemplu timpul de înjumătăţire al naloxonei este cuprins între 30 şi 81 de minute) şi poate fi necesară administrarea repetată. Consultaţi „Rezumatul caracteristicilor produsului” al fiecărui antagonist al opioidelor în parte pentru detalii privind utilizarea acestora.

Pentru tratarea supradozajului la pacienţii aflaţi sub tratament de întreţinere cu opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasă. Administrarea raţională a naloxonei sau a altui antagonist al opioidelor poate fi necesară în anumite cazuri, dar este asociată cu riscul precipitării unui sindrom de sevraj acut.

Deşi nu s-a observat ca rigiditatea musculară să stânjenească respiraţia ca urmare a utilizării de Effentora, acest lucru este posibil cu fentanil şi alte opioide. Dacă aceasta apare, trebuie tratatăutilizând ventilaţia asistată, utilizând un antagonist al opioidelor şi, ca alternativă finală, utilizând un miorelaxant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: analgezice; opioide; derivaţi de fenilpiperidină; cod ATC: N02AB03.

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacţionează predominant cu receptorii opioizi µ. Acţiunile sale terapeutice principale sunt analgezia şi sedarea. Efectele farmacologice secundare sunt deprimarea respiratorie, bradicardia, hipotermia, constipaţia, mioza, dependenţa fizicăşi euforia.

Efectele analgezice ale fentanilului sunt legate de concentraţia sa plasmatică. În general, concentraţia eficace şi concentraţia la care apare toxicitatea cresc cu creşterea toleranţei la opioide. Ritmul de dezvoltare al toleranţei variază în mare măsură între indivizi. În consecinţă, doza de Effentora trebuie să fie stabilită, treptat, în mod individual, pentru a atinge efectul dorit (vezi pct. 4.2).

Toţi agoniştii receptorilor opioizi µ, inclusiv fentanilul, provoacă deprimare respiratorie dependentă de doză. Riscul de apariţie a deprimării respiratorii este mai mic la pacienţii cărora li se administreazătratament de lungă durată cu opioide, deoarece aceşti pacienţi vor dezvolta toleranţă la efectele substanţelor deprimante ale respiraţiei.

Siguranţa şi eficacitatea Effentora au fost evaluate la pacienţi care au luat medicamentul la debutul episodului de durere intensă. Utilizarea preventivă de Effentora pentru accese de durere predictibile nu a fost investigată în studiile clinice. S-au efectuat două studii încrucişate randomizate, dublu orb, controlate cu placebo, care au implicat în total 248 de pacienţi cu BTP şi cancer, la care au survenit în medie de la 1 la 4 episoade de BTP pe zi, în timp ce erau în tratament de întreţinere cu opioide. În timpul unei faze iniţiale cu design deschis, a fost stabilită o doză eficace de Effentora pentru pacienţi. Pacienţii pentru care s-a identificat o doză eficace au fost incluşi în faza dublu orb a studiului. Parametrul principal de eficacitate a fost evaluarea de către pacient a intensităţii durerii. Pacienţii au evaluat intensitatea durerii pe o scală cu 11 puncte. Pentru fiecare episod BTP, s-a evaluat intensitatea durerii înainte de tratament şi la câteva momente după acesta.

S-a putut efectua stabilirea la o doză eficace pentru şaizeci şi şapte la sută dintre pacienţi.

În studiul clinic pivot (studiul 1), criteriul final principal de eficacitate a fost suma medie, a diferenţelor de scoruri de intensitate a durerii de la administrare la 60 de minute (SPID60), care a fost semnificativă din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii

În cel de-al doilea studiu pivot (studiul 2), criteriul final principal de eficacitate a fost SPID30, care a fost, de asemenea, semnificativ din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

S-a observat o îmbunătăţire semnificativă din punct de vedere statistic în diferenţa de intensitate a durerii la pacienţii cu Effentora faţă de cei cu placebo, la 10 minute în Studiul 1 şi la 15 minute

(punctul măsurat cel mai devreme în timp) în Studiul 2. Aceste diferenţe au continuat să fie semnificative la fiecare moment ulterior în fiecare studiu individual.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Introducere generală

Fentanilul este foarte lipofil şi poate fi absorbit foarte repede prin mucoasa cavităţii bucale şi mai încet pe calea gastro-intestinală convenţională. Este supus metabolizării presistemice la primul pasaj hepatic şi la nivel intestinal, iar metaboliţii nu contribuie la efectele terapeutice ale fentanilului.

Effentora utilizează un mod de eliberare care foloseşte o reacţie de efervescenţă care măreşte viteza şi proporţia fentanilului absorbit prin mucoasa cavităţii bucalee. Schimbările de pH de scurtă durată care însoţesc reacţia de efervescenţă pot optimiza dizolvarea (la un pH mai mic) şi pătrunderea prin membrană (la un pH mai mare).

Timpul de remanenţă în cavitatea bucală (definit ca durata timpului necesar unui comprimat să se dezintegreze pe deplin după administrare pe cale orală) nu influenţează expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Nu s-a studiat influenţa insuficienţei renale sau hepatice asupra farmacocineticii Effentora.

Absorbţie:

După administrarea Effentora pe cale bucofaringiană, fentanilul este absorbit rapid, cu o biodisponibilitate absolută de 65%. Profilul absorbţiei Effentora reprezintă în mare măsură rezultatul unei absorbţii rapide iniţiale din mucoasa cavităţii bucale, cu concentraţii plasmatice maxime, dupăluarea probei de sânge venos, atinse, în general, în decurs de o oră de la administrarea pe cale bucofaringiană. Aproximativ 50% din doza totală administrată este absorbită rapid prin mucoasa bucalăşi devine disponibilă sistemic. Jumătatea rămasă din doza totală este înghiţităşi absorbită lent din tractul gastro-intestinal. Aproximativ 30% din cantitatea înghiţită (50% din doza totală) şunteazăeliminarea presistemică la primul pasaj hepatic şi pe cale intestinalăşi devine disponibilă sistemic.

Parametrii farmacocinetici principali sunt indicaţi în tabelul următor.

Parametri farmacocinetici* la subiecţii adulţi cărora li s-a administrat Effentora

Parametru farmacocinetic (media) Effentora 400 micrograme
Biodisponibilitate absolută 65% (±20%)
Fracţiune absorbităprin mucoasa bucală 48% (±31,8%)
Tmax (minute) ** 46,8 (20-240)
Cmax (ng/ml) 1,02 (± 0,42)
ASC0-tmax (ng.hr/ml) 0,40 (± 0,18)
ASC0-inf (ng.hr/ml) 6,48 (± 2,98)

* Pe baza probelor de sânge venos (plasmă). Concentraţiile de citrat de fentanil obţinute în ser au fost mai mari decât cele din plasmă: ASC şi Cmax în ser au fost mai mari cu aproximativ 20%, respectiv 30% decât ASC şi Cmax în plasmă. Nu se cunoaşte motivul acestei diferenţe. ** Datele pentru Tmax prezentate ca valoare mediană (interval).

În studiile farmacocinetice în care s-a comparat biodisponibilitatea absolutăşi cea relativă ale Effentora şi ale citratului de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală (OTFC), viteza şi gradul de absorbţie al fentanilului în cazul Effentora au demonstrat că expunerea a fost mai mare cu 30% până la 50% decât cea pentru citratul de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea independentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Concentraţia plasmatică medie faţă de Timp Profile după doze unice de EFFENTORA şi OTFC la subiecţi sănătoşi

400 mcg EFFENTORA

Concentraţia plasmatică a fentanylului (ng/mL)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Timp de la administrarea dozei (ore)

Datele OTFC au fost ajustate (800 mcg la 400 mcg)

S-au observat diferenţe de expunere cu Effentora într-un studiu clinic cu pacienţi având mucozită de gradul 1. Cmax şi ASC0-8 au fost cu 1% şi respectiv cu 25% mai mari la pacienţii cu mucozită, în comparaţie cu cei fără mucozită. Diferenţele observate nu au fost semnificative din punct de vedere clinic.

Distribuţie

Fentanilul este foarte lipofil şi se distribuie bine extracirculator, având un volum aparent mare de distribuţie. După administrarea bucofaringiană a Effentora, fentanilul este distribuit iniţial rapid, realizându-se un echilibru între plasmăşi ţesuturile bogat vascularizate (creier, inimăşi plămâni). Ulterior, fentanilul este redistribuit între compartimentele tisulare profunde (muşchi şi ţesut adipos) şi plasmă.

Legarea fentanilului de proteinele plasmatice se face în proporţie de 80% până la 85%. Principala proteină de care se leagă fentanilul este alfa-1-acid glicoproteina, însă atât albumina, cât şi lipoproteinele contribuie într-o anumită măsură. Fracţiunea liberă a fentanilului creşte cu acidoza.

Biotransformare

După administrarea bucofaringiană a Effentora, căile metabolice nu au fost caracterizate în studiile clinice. Fentanilul este metabolizat în ficat şi în mucoasa intestinală în norfentanil de izoenzima CYP3A4. Norfentanilul nu este activ din punct de vedere farmacologic, în studiile la animale. Peste 90% din doza de fentanil administrată se elimină prin biotransformare în metaboliţi N-dezalchilaţi şi hidroxilaţi inactivi.

Eliminare

După administrarea fentanilului pe cale intravenoasă, mai puţin de 7% din doza administrată este eliminată sub formă nemodificată prin urinăşi numai aproximativ 1% este eliminată sub formănemodificată prin materiile fecale. Metaboliţii sunt eliminaţi, în principal, prin urină, în timp ce eliminarea prin materiile fecale este mai puţin importantă.

După administrarea Effentora, faza de eliminare finală a fentanilului este rezultatul redistribuţiei între plasmăşi compartimentele tisulare profunde. Această fază de eliminare este lentă, rezultând o valoare medie pentru timpul final de înjumătăţire prin eliminare t1/2 de aproximativ 22 de ore dupăadministrarea bucofaringiană a formulei efervescente şi de aproximativ 18 ore după administrarea pe cale intravenoasă. După administrarea pe cale intravenoasă, clearance-ul plasmatic total al fentanilului este de aproximativ 42 l/oră.

Liniaritate/neliniaritatee

S-a demonstrat proporţionalitatea dozelor de la 100 micrograme la 1000 micrograme.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

Studiile efectuate cu femele de şobolan au evidenţiat fertilitatea redusăşi mortalitatea embrionarăcrescută. Studiile mai recente au indicat că efectele asupra embrionului s-au datorat toxicităţii materne şi nu efectelor directe ale substanţei asupra embrionului în dezvoltare. Într-un studiu privind dezvoltarea pre-şi postnatală, rata supravieţuirii urmaşilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus uşor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu s-au observat efecte asupra comportamentului şi dezvoltării somatice a urmaşilor. Nu au fost demonstrate efecte teratogene.

Nu au fost efectuate studii privind carcinogenitatea pe termen lung.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol Amidon glicolat de sodiu de tip A Hidrogencarbonat de sodiu Carbonat de sodiu anhidru Acid citric anhidru Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din folie laminată de aluminiu cu suport din PVC/folie din Al/poliamidă/PVC cu hârtie/poliester.

Blisterele sunt ambalate în cutii de carton de 4 sau 28 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie sfătuiţi să elimine orice comprimat nefolosit, care a rămas de la o prescripţie medicală, în momentul când nu mai este nevoie de acesta.

Orice produs utilizat sau neutilizat, dar care nu mai este necesar, sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe 5 rue Charles Martigny F-94700 Maisons-Alfort Franţa

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/08/441/005-006

04/04/2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 600 micrograme comprimate bucale

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat bucal conţine 600 micrograme fentanil (sub formă de citrat).

Excipient(ţi): Fiecare comprimat conţine 16 mg de sodiu. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat bucal.

Comprimat cu feţe plate, de culoare albă, de formă rotundă, cu marginile teşite, având gravat un „C” pe o faţă, iar pe cealaltă faţă cifra „6”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Effentora este indicată pentru tratamentul durerii episodice intense (BTP) la adulţi cu cancer cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronică canceroasă. BTP este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente altfel controlate. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg de morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transcutanat pe oră, cel puţin 30 mg de oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg de hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezicăde alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie să fie iniţiat de un medic cu experienţă în administrarea tratamentului cu opioide la pacienţii cu cancer şi să fie continuat sub îndrumarea acestuia. Medicii trebuie să aibă în vedere posibilitatea potenţialului de dependenţă al fentanilului.

Stabilirea treptată a dozelor

Doza de Effentora trebuie să fie stabilită treptat, individual, la o doză „eficace” care asigură analgezia corespunzătoare şi reduce la minim reacţiile adverse. În studiile clinice, nu s-a putut prevedea doza eficace de Effentora pentru BTP pe baza dozei zilnice de întreţinere de opioid. Pacienţii trebuie să fie atent monitorizaţi până se ajunge la o doză eficace.

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care nu au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanilDoza iniţială de Effentora trebuie să fie 100 micrograme, crescându-se treptat la valori mai mari, dupăcum este necesar, în intervalul concentraţiilor disponibile ale comprimatelor (100, 200, 400, 600, 800 micrograme).

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanil Datorită profilelor diferite de absorbţie, transferul nu trebuie făcut la un raport de 1:1. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea treptatăindependentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Mod de stabilire treptată a dozei

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, dacă nu se obţine analgezia corespunzătoare în decurs de 30 de minute de la începutul administrării unui singur comprimat, se poate administra un al doilea comprimat Effentora de aceeaşi concentraţie.

Dacă tratamentul unui episod BTP necesită mai mult de un comprimat, trebuie luată în considerare o creştere a dozei la următoarea concentraţie mai mare disponibilă în vederea tratării următorului episod BTP.

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, se pot utiliza mai multe comprimate: se pot utiliza până la patru comprimate de 100 micrograme sau până la patru comprimate de 200 micrograme pentru a trata un singur episod de BTP pe parcursul stabilirii treptate a dozei, în conformitate cu schema următoare:

 • În cazul în care comprimatul iniţial de 100 micrograme nu este eficace, pacientul poate fi instruit să trateze următorul episod de BTP cu două comprimate de 100 micrograme. Se recomandă să se introducă câte un comprimat în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora.
 • În cazul în care un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora (sau două comprimate de 100 micrograme) nu este considerat a fi eficace, pacientul poate fi instruit să utilizeze douăcomprimate de 200 micrograme (sau patru comprimate de 100 micrograme) pentru a trata următorul episod de BTP. Se recomandă să se introducă câte două comprimate în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 400 micrograme de Effentora.
 • Pentru creşterea treptată a dozei la 600 micrograme şi 800 micrograme, trebuie utilizate comprimate de 200 micrograme.

Nu s-au evaluat doze peste 800 micrograme în studiile clinice.

Nu trebuie utilizate mai mult de două comprimate pentru a trata oricare episod BTP individual, cu excepţia cazului când se efectuează stabilirea dozei utilizând până la patru comprimate aşa cum este descris mai sus. Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Tratamentul de întreţinere

Odată ce s-a stabilit o doză eficace pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să continue să ia această doză drept comprimat unic din acea concentraţie dată. În timpul tratamentului de întreţinere, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Reajustarea dozelor

În general, doza de întreţinere de Effentora trebuie să fie mărită atunci când un pacient necesită maimult de o doză pe episod BTP timp de câteva episoade BTP consecutive. Se poate să fie necesară reajustarea dozei de Effentora şi/sau a tratamentului de fond cu opioide dacăpacienţii prezintă în mod sistematic mai mult de patru episoade BTP în 24 de ore.

Întreruperea tratamentului

Tratamentul cu Effentora trebuie să fie imediat întrerupt dacă nu mai este necesar.

Utilizare la copii şi adolescenţi:

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Utilizare la vârstnici (cu vârsta peste 65 de ani):

În studiile clinice, pentru pacienţii cu vârsta peste 65 de ani a existat tendinţa de stabilire la o dozăeficace mai mică decât pentru pacienţii mai tineri. Se recomandă să se acorde atenţie sporită la stabilirea treptată a dozei de Effentora la pacienţii vârstnici.

Insuficienţă hepatică sau renală:

Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală, moderată sau severă (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu xerostomie:

Pacienţii care suferă de xerostomie sunt sfătuiţi să bea apă pentru a umezi cavitatea bucală înainte de administrarea Effentora. Dacă această recomandare nu are ca rezultat o efervescenţă corespunzătoare, atunci se poate recomanda o schimbare a tratamentului.

Mod de administrare:

Odată expus la umezeală, comprimatul Effentora utilizează o reacţie efervescentă pentru a elibera substanţa activă. Din acest motiv, pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu deschidă blisterul până nu sunt gata să aşeze comprimatul în cavitatea bucală.

Deschiderea blisterului Pacienţii trebuie să fie instruiţi să NU încerce să împingă comprimatul prin blister, deoarece aceastăacţiune ar putea deteriora comprimatul bucal. Modul corect de eliberare a comprimatului din blister este: Trebuie separată una dintre unităţile blisterului din blister prin ruperea acesteia la perforaţii. Unitatea de blister trebuie apoi îndoită de-a lungul liniei tipărite pe folia suport, unde este indicat. Folia suport trebuie dezlipită trăgând de ea în sens invers, pentru a elibera comprimatul. Pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu încerce să sfărâme sau să divizeze comprimatul.

Comprimatul nu trebuie păstrat odată ce este scos din blister, deoarece nu poate fi garantatăintegritatea sa şi poate apare riscul unei expuneri accidentale la comprimat.

Administrarea comprimatului

Pacienţii trebuie să scoată comprimatul din unitatea de blister şi să aşeze imediat întregul comprimat Effentora în partea superioară a cavităţii bucale (deasupra unui molar superior din spate, între obraz şi gingie).

Effentora trebuie să fie aşezat şi reţinut în interiorul cavităţii bucale pentru o perioadă de timp suficientă pentru a permite dezintegrarea comprimatului, care de obicei durează aproximativ 14-25 minute.

Comprimatul Effentora nu trebuie să fie supt, mestecat sau înghiţit, deoarece aceste acţiuni vor avea drept rezultat concentraţii plasmatice mai mici decât cele rezultate în cazul modului de administrare indicat.

După 30 de minute, dacă rămân părţi din comprimatul Effentora, acestea pot fi înghiţite utilizând un pahar cu apă.

Perioada de timp cât durează dezintegrarea completă a comprimatului ca urmare a administrării bucofaringiene pare să nu influenţeze expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Pacienţii nu trebuie să consume niciun fel de alimente sau băuturi atât timp cât există un comprimat încavitatea bucală. În cazul iritării mucoasei cavităţii bucale, trebuie recomandată schimbarea locului de aşezare a comprimatului în interiorul cavităţii bucale.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Pacienţi fără tratament de întreţinere cu opioide (vezi pct. 4.1), deoarece există un risc crescut de deprimare respiratorie. Deprimare respiratorie gravă sau bronhopneumopatie obstructivă severă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie instruiţi că Effentora conţine o substanţă activăîntr-o cantitate care poate fi letală pentru un copil şi, în consecinţă, nu trebuie să lase niciun comprimat la îndemâna sau vederea copiilor.

Pentru a reduce la minim riscurile reacţiilor adverse legate de opioide şi pentru a identifica doza eficace, este absolut necesar ca pacienţii să fie atent monitorizaţi de personal medical pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei.

Înainte de a începe tratamentul cu Effentora, este important să fie stabilizat tratamentul cu opioide cu acţiune îndelungată, utilizat în vederea tratării durerii persistente a pacientului.

Similar tuturor opioidelor, există un risc de deprimare respiratorie semnificativă din punct de vedere clinic, asociat utilizării fentanilului. Este necesară prudenţă deosebită în timpul stabilirii treptate a dozei de Effentora la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică non-severă sau altă afecţiune care îi predispune la deprimare respiratorie, deoarece chiar şi dozele terapeutice normale de Effentora pot scădea mai mult capacitatea respiratorie ajungând până la insuficienţă respiratorie.

Effentora trebuie să fie administrat cu precauţie deosebită la pacienţii care pot fi susceptibili mai ales la efectele intracraniene ale retenţiei de CO2, cum sunt cei cu manifestări ale presiunii intracraniene crescute sau cu tulburări de conştienţă. Opioidele pot agrava evoluţia clinică a unui pacient cu un traumatism cranian şi trebuie utilizate numai dacă se justifică din punct de vedere clinic.

Fentanilul administrat pe cale intravenoasă poate produce bradicardie. În studiile clinice cu Effentora, nu s-a observat nicio manifestare clară de bradicardie. Cu toate acestea, Effentora trebuie să fie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu bradiaritmii manifestate anterior.

În plus, Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală. Influenţa insuficienţei hepatice şi renale asupra farmacocineticii medicamentului nu a fost evaluată, totuşi, atunci când s-a administrat intravenos, clearance-ul fentanilului s-a dovedit a fi modificat în cazul insuficienţei hepatice şi renale din cauza modificărilor clearance-ului metabolic şi proteinelor plasmatice. După administrarea de Effentora, atât insuficienţa funcţiei hepatice, cât şi cea a funcţiei renale pot creşte biodisponibilitatea fentanilului înghiţit şi scădea clearance-ul său sistemic, ceea ce ar putea conduce la efecte crescute şi prelungite ale opioidelor. Prin urmare, este necesarăprecauţie specială pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei la pacienţii cu insuficienţăhepatică sau renală, moderată sau gravă.

Necesită atenţie deosebită pacienţii cu hipovolemie şi hipotensiune arterială.

După administrări repetate de opioide, cum este fentanilul, se pot dezvolta toleranţăşi dependenţăfizicăşi/sau psihologică. Cu toate acestea, este rară dezvoltarea narcomaniei iatrogenice ca urmare a utilizării terapeutice de opioide.

Acest medicament conţine 16 mg sodiu per comprimat. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Fentanilul este metabolizat în mare parte prin intermediul izoenzimelor 3A4 ale citocromului uman P450 (CYP3A4), prin urmare pot apare posibile interacţiuni când se administrează Effentora concomitent cu substanţe care influenţează activitatea izoenzimei CYP3A4. Administrarea în asociere cu substanţe care au efect inductor asupra izoenzimei 3A4 poate reduce eficacitatea medicamentului Effentora. Utilizarea concomitentă de Effentora cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomicină, claritromicinăşi nelfinavir) sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicină, fluconazol, fosamprenavir, suc de grapefruit şi verapamil) poate determina concentraţii plasmatice crescute ale fentanilului, care pot provoca reacţii adverse grave la medicament, inclusiv deprimare respiratorie fatală. Pacienţii cărora li se administrează Effentora concomitent cu inhibitori moderaţi sau puternici ai CYP3A4 trebuie să fie atent monitorizaţi pe o perioadă extinsă de timp. Creşterea dozajului trebuie săfie făcută cu precauţie.

Utilizarea concomitentă a altor deprimante ale sistemului nervos central, incluzând alte opioide, sedative sau hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, miorelaxante, antihistaminice cu efect sedativ şi alcool pot produce efecte deprimante aditive.

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori de monoaminoxidază (IMAO) în decurs de 14 zile, deoarece s-a raportat potenţarea severăşi imprevizibilă a efectelor analgezicelor opioide de către inhibitorii MAO.

Nu este recomandată utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor parţiali ai opioidelor (de exemplu: buprenorfina, nalbufina, pentazocina). Aceştia au afinitate mare pentru receptorii opioidelor, cu o activitate intrinsecă relativ mică, antagonizând astfel parţial efectul analgezic al fentanilului şi pot induce simptome de sevraj la pacienţii dependenţi de opioide.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea fentanilului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Effentora nu trebuie utilizat la femeile gravide dacă nu este absolut necesar.

După un tratament de lungă durată, fentanilul poate provoca sindrom de sevraj la nou-născut. Se recomandă să nu se utilizeze fentanil în timpul travaliului şi al naşterii însăşi (inclusiv al operaţiei de cezariană), deoarece fentanilul traversează placentăşi poate provoca deprimare respiratorie la făt. În cazul administrării Effentora, trebuie să fie imediat disponibil un antidot pentru copil.

Fentanilul trece în laptele matern şi poate provoca sedare şi depresie respiratorie la copilul alăptat. Fentanilul trebuie să fie utilizat de către femeile care alăptează numai dacă beneficiile depăşesc riscurile potenţiale, atât pentru mamă, cât şi pentru copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, analgezicele opioide diminuează capacitatea intelectualăşi/sau fizică necesară pentru realizarea de sarcini potenţial periculoase (de exemplu conducerea unui vehicul sau folosirea unui utilaj). Pacienţii trebuie să fie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintăstări de somnolenţă, ameţeală sau tulburări de vedere în timpul utilizării de Effentora şi să nu conducăvehicule şi să nu folosească utilaje până nu ştiu cum reacţionează la acesta.

4.8 Reacţii adverse

Sunt de aşteptat reacţii adverse tipice la opioide ca urmare a administrării Effentora. În mod frecvent, acestea vor înceta sau vor scădea în intensitate la utilizarea continuă a medicamentului, deoarece se stabileşte doza adecvată pentru pacient. Cu toate acestea, reacţiile adverse cele mai grave sunt depimarea respiratorie (cu posibilitatea de a conduce la apnee sau stop respirator), insuficienţăcirculatorie, hipotensiune arterialăşi şoc, trebuind monitorizaţi atent toţi pacienţii în legătură cu acestea.

Studiile clinice cu Effentora au fost concepute pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea în tratarea BTP şi tuturor pacienţilor li s-au administrat concomitent şi opioide, cum sunt morfină cu eliberare prelungită sau fentanil transcutanat, pentru tratarea durerii persistente a acestora. Prin urmare, nu este posibil să se separe net numai efectele datorate administrării Effentora.

Reacţiile adverse considerate a fi cel puţin posibil legate de tratamentul din studiile clinice au fost după cum urmează (frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente ≥1/10, frecvente ≥1/100 şi <1/10, mai puţin frecvente ≥ 1/1,000 şi < 1/100; în cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii):

Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Investigaţii diagnostice Număr de trombocite scăzut Tahicardie Hematocrit scăzut Hemoglobină scăzută
Tulburări cardiace Tahicardie, bradicardie
Tulburări hematologice şi limfatice Anemie Neutropenie Trombocitopenie
Tulburări ale sistemului nervos Ameţeală Disgeuzie SomnolenţăLetargie Cefalee Tremor Sedare Reducerea conştienţeiTulburări de atenţie Tulburări cognitive Hipoestezie Tulburări de echilibru MigrenăDisfuncţie motorie Dizartrie
Tulburări oculare Tulburări de vedere Hiperemie oftalmicăSenzaţie anormală ocularăFotopsie Vedere înceţoşatăReducerea acuităţii vizuale
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij Tinitus Otalgie
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Durere faringolaringiană
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări gastro-intestinale Greaţă Vărsături Constipaţie StomatităUscăciunea gurii Diaree Ulceraţia cavităţii bucale Hipoestezie bucalăSenzaţie de disconfort la nivelul cavităţii bucale Formarea de pustule la nivelul mucoasei bucaleModificări de culoare ale mucoasei bucaleAfecţiuni ale ţesutului moale bucal Glosodinie Formarea de pustule pe limbăDureri gingivale Senzaţie de disconfort gastric Ulceraţia limbii Afecţiuni ale limbii Dispepsie Dureri abdominale EsofagităSindrom de reflux gastro-esofagian Buze crăpate Buze uscate Afecţiuni dentare Odontalgie
Tulburări renale şi ale căilor urinare Retenţie de urină
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit Hiperhidroză Transpiraţie rece Edem facial Erupţii cutanate tranzitorii Prurit generalizat Alopecie Onicorexie
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Mialgii Mioclonie Miastenie Dorsalgii
Tulburări metabolice şi de nutriţie Anorexie
Infecţii şi infestări Stomatită candidozicăFaringităPustule bucale
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Cădere
Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi) Mielom multiplu
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări vasculare Hiperemie facială Hipertensiune arterială Bufeuri
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Reacţii la locul de aplicare, incluzând durere, ulceraţie, iritare, parestezie, anestezie, eritem, edem, tumefiere şi vezicule Oboseală Astenie Stare generală de rău Adinamie Senzaţie de disconfort toracic Senzaţie de anormalitate Senzaţie de nervozitate Sete Senzaţie de frig Frisoane Senzaţie de căldurăSindrom de întrerupere a medicamentului
Tulburări psihice Dezorientare Dispoziţie euforică Anxietate Nervozitate Halucinaţii Halucinaţii vizuale Insomnie Stare de confuzie

4.9 Supradozaj

Simptomele supradozajului cu fentanil se aşteaptă să fie similare în esenţă cu cele ale fentanilului cu administrare pe cale intravenoasăşi al altor opioide, şi reprezintă o extindere a acţiunilor sale farmacologice, reacţia adversă semnificativă cea mai gravă fiind deprimarea respiratorie.

Tratamentul imediat al supradozei de opioid include îndepărtarea comprimatului bucal de Effentora, dacă acesta mai există în cavitatea bucală, asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii, stimularea fizicăşi verbală a pacientului, evaluarea nivelului de conştienţă, a stării respiratorii şi circulatorii, şi ventilaţia asistată (ventilaţia pulmonară artificială), dacă este necesară.

Pentru tratarea supradozajului (ingestie accidentală) la persoanele care nu utilizează opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasăşi trebuie administrată naloxonă sau alţi antagonişti ai opioidelor, cum este recomandat din punct de vedere clinic. Durata deprimării respiratorii după supradozaj poate fi mai mare decât cea a efectelor antagoniştilor opioidelor (de exemplu timpul de înjumătăţire al naloxonei este cuprins între 30 şi 81 de minute) şi poate fi necesară administrarea repetată. Consultaţi „Rezumatul caracteristicilor produsului” al fiecărui antagonist al opioidelor în parte pentru detalii privind utilizarea acestora.

Pentru tratarea supradozajului la pacienţii aflaţi sub tratament de întreţinere cu opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasă. Administrarea raţională a naloxonei sau a altui antagonist al opioidelor poate fi necesară în anumite cazuri, dar este asociată cu riscul precipitării unui sindrom de sevraj acut.

Deşi nu s-a observat ca rigiditatea musculară să stânjenească respiraţia ca urmare a utilizării de Effentora, acest lucru este posibil cu fentanil şi alte opioide. Dacă aceasta apare, trebuie tratatăutilizând ventilaţia asistată, utilizând un antagonist al opioidelor şi, ca alternativă finală, utilizând un miorelaxant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: analgezice; opioide; derivaţi de fenilpiperidină; cod ATC: N02AB03.

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacţionează predominant cu receptorii opioizi µ. Acţiunile sale terapeutice principale sunt analgezia şi sedarea. Efectele farmacologice secundare sunt deprimarea respiratorie, bradicardia, hipotermia, constipaţia, mioza, dependenţa fizicăşi euforia.

Efectele analgezice ale fentanilului sunt legate de concentraţia sa plasmatică. În general, concentraţia eficace şi concentraţia la care apare toxicitatea cresc cu creşterea toleranţei la opioide. Ritmul de dezvoltare al toleranţei variază în mare măsură între indivizi. În consecinţă, doza de Effentora trebuie să fie stabilită, treptat, în mod individual, pentru a atinge efectul dorit (vezi pct. 4.2).

Toţi agoniştii receptorilor opioizi µ, inclusiv fentanilul, provoacă deprimare respiratorie dependentă de doză. Riscul de apariţie a deprimării respiratorii este mai mic la pacienţii cărora li se administreazătratament de lungă durată cu opioide, deoarece aceşti pacienţi vor dezvolta toleranţă la efectele substanţelor deprimante ale respiraţiei.

Siguranţa şi eficacitatea Effentora au fost evaluate la pacienţi care au luat medicamentul la debutul episodului de durere intensă. Utilizarea preventivă de Effentora pentru accese de durere predictibile nu a fost investigată în studiile clinice. S-au efectuat două studii încrucişate randomizate, dublu orb, controlate cu placebo, care au implicat în total 248 de pacienţi cu BTP şi cancer, la care au survenit în medie de la 1 la 4 episoade de BTP pe zi, în timp ce erau în tratament de întreţinere cu opioide. În timpul unei faze iniţiale cu design deschis, a fost stabilită o doză eficace de Effentora pentru pacienţi. Pacienţii pentru care s-a identificat o doză eficace au fost incluşi în faza dublu orb a studiului. Parametrul principal de eficacitate a fost evaluarea de către pacient a intensităţii durerii. Pacienţii au evaluat intensitatea durerii pe o scală cu 11 puncte. Pentru fiecare episod BTP, s-a evaluat intensitatea durerii înainte de tratament şi la câteva momente după acesta.

S-a putut efectua stabilirea la o doză eficace pentru şaizeci şi şapte la sută din pacienţi.

În studiul clinic pivot (studiul 1), criteriul final principal de eficacitate a fost suma medie, a diferenţelor de scoruri de intensitate a durerii de la administrare la 60 de minute (SPID60), care a fost semnificativă din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii

În cel de-al doilea studiu pivot (studiul 2), criteriul final principal de eficacitate a fost SPID30, care a fost, de asemenea, semnificativ din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

S-a observat o îmbunătăţire semnificativă din punct de vedere statistic în diferenţa de intensitate a durerii la pacienţii cu Effentora faţă de cei cu placebo, la 10 minute în Studiul 1 şi la 15 minute

(punctul măsurat cel mai devreme în timp) în Studiul 2. Aceste diferenţe au continuat să fie semnificative la fiecare moment ulterior în fiecare studiu individual.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Introducere generală

Fentanilul este foarte lipofil şi poate fi absorbit foarte repede prin mucoasa cavităţii bucale şi mai încet pe calea gastro-intestinală convenţională. Este supus metabolizării presistemice la primul pasaj hepatic şi la nivel intestinal, iar metaboliţii nu contribuie la efectele terapeutice ale fentanilului.

Effentora utilizează un mod de eliberare care foloseşte o reacţie de efervescenţă care măreşte viteza şi proporţia fentanilului absorbit prin mucoasa cavităţii bucale. Schimbările de pH de scurtă durată care însoţesc reacţia de efervescenţă pot optimiza dizolvarea (la un pH mai mic) şi pătrunderea prin membrană (la un pH mai mare).

Timpul de remanenţă în cavitatea bucală (definit ca durata timpului necesar unui comprimat să se dezintegreze pe deplin după administrare pe cale orală) nu influenţează expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Nu s-a studiat influenţa insuficienţei renale sau hepatice asupra farmacocineticii Effentora.

Absorbţie:

După administrarea Effentora pe cale bucofaringiană, fentanilul este absorbit rapid, cu o biodisponibilitate absolută de 65%. Profilul absorbţiei Effentora reprezintă în mare măsură rezultatul unei absorbţii rapide iniţiale din mucoasa cavităţii bucale, cu concentraţii plasmatice maxime, dupăluarea probei de sânge venos, atinse, în general, în decurs de o oră de la administrarea pe cale bucofaringiană. Aproximativ 50% din doza totală administrată este absorbită rapid prin mucoasa bucalăşi devine disponibilă sistemic. Jumătatea rămasă din doza totală este înghiţităşi absorbită lent din tractul gastro-intestinal. Aproximativ 30% din cantitatea înghiţită (50% din doza totală) şunteazăeliminarea presistemică la primul pasaj hepatic şi pe cale intestinalăşi devine disponibilă sistemic.

Parametrii farmacocinetici principali sunt indicaţi în tabelul următor.

Parametri farmacocinetici* la subiecţii adulţi cărora li s-a administrat Effentora

Parametru farmacocinetic (media) Effentora 400 micrograme
Biodisponibilitate absolută 65% (±20%)
Fracţiune absorbităprin mucoasa bucală 48% (±31.8%)
Tmax (minute) ** 46,8 (20-240)
Cmax (ng/ml) 1,02 (± 0,42)
ASC0-tmax (ng.hr/ml) 0,40 (± 0,18)
ASC0-inf (ng.hr/ml) 6,48 (± 2,98)

* Pe baza probelor de sânge venos (plasmă). Concentraţiile de citrat de fentanil obţinute în ser au fost mai mari decât cele din plasmă: ASC şi Cmax în ser au fost mai mari cu aproximativ 20%, respectiv 30% decât ASC şi Cmax în plasmă. Nu se cunoaşte motivul acestei diferenţe. ** Datele pentru Tmax prezentate ca valoare mediană (interval).

În studiile farmacocinetice în care s-a comparat biodisponibilitatea absolutăşi cea relativă ale Effentora şi ale citratului de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală (OTFC), viteza şi gradul de

54

absorbţie al fentanilului în cazul Effentora au demonstrat că expunerea a fost mai mare cu 30% până la 50% decât cea pentru citratul de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea independentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Concentraţia plasmatică medie faţă de Timp Profile după doze unice de EFFENTORA şi OTFC la subiecţi sănătoşi

400 mcg EFFENTORA

Concentraţia plasmatică a fentanylului (ng/mL)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Timp de la administrarea dozei (ore)

Datele OTFC au fost ajustate (800 mcg la 400 mcg)

S-au observat diferenţe de expunere cu Effentora într-un studiu clinic cu pacienţi având mucozită de gradul 1. Cmax şi ASC0-8 au fost cu 1% şi respectiv cu 25% mai mari la pacienţii cu mucozită, în comparaţie cu cei fără mucozită. Diferenţele observate nu au fost semnificative din punct de vedere clinic.

Distribuţie

FentanIlul este foarte lipofil şi se distribuie bine extracirculator, având un volum aparent mare de distribuţie. După administrarea bucofaringiană a Effentora, fentanilul este distribuit iniţial rapid, realizându-se un echilibru între plasmăşi ţesuturile bogat vascularizate (creier, inimăşi plămâni). Ulterior, fentanilul este redistribuit între compartimentele tisulare profunde (muşchi şi ţesut adipos) şi plasmă.

Legarea fentanilului de proteinele plasmatice se face în proporţie de 80% până la 85%. Principala proteină de care se leagă fentanilul este alfa-1-acid glicoproteina, însă atât albumina, cât şi lipoproteinele contribuie într-o anumită măsură. Fracţiunea liberă a fentanilului creşte cu acidoza.

Biotransformare

După administrarea bucofaringiană a Effentora, căile metabolice nu au fost caracterizate în studiile clinice. Fentanilul este metabolizat în ficat şi în mucoasa intestinală în norfentanil de izoenzima CYP3A4. Norfentanilul nu este activ din punct de vedere farmacologic, în studiile la animale. Peste 90% din doza de fentanil administrată se elimină prin biotransformare în metaboliţi N-dezalchilaţi şi hidroxilaţi inactivi.

Eliminare

După administrarea fentanilului pe cale intravenoasă, mai puţin de 7% din doza administrată este eliminată sub formă nemodificată prin urinăşi numai aproximativ 1% este eliminată sub formănemodificată prin materiile fecale. Metaboliţii sunt eliminaţi, în principal, prin urină, în timp ce eliminarea prin materiile fecale este mai puţin importantă.

După administrarea Effentora, faza de eliminare finală a fentanilului este rezultatul redistribuţiei între plasmăşi compartimentele tisulare profunde. Această fază de eliminare este lentă, rezultând o valoare medie pentru timpul final de înjumătăţire prin eliminare t1/2 de aproximativ 22 de ore dupăadministrarea bucofaringiană a formulei efervescente şi de aproximativ 18 ore după administrarea pe cale intravenoasă. După administrarea pe cale intravenoasă, clearance-ul plasmatic total al fentanilului este de aproximativ 42 l/oră.

Liniaritate/neliniaritate

S-a demonstrat proporţionalitatea dozelor de la 100 micrograme la 1000 micrograme.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

Studiile efectuate cu femele de şobolan au evidenţiat fertilitatea redusăşi mortalitatea embrionarăcrescută. Studiile mai recente au indicat că efectele asupra embrionului s-au datorat toxicităţii materne şi nu efectelor directe ale substanţei asupra embrionului în dezvoltare. Într-un studiu privind dezvoltarea pre-şi postnatală, rata supravieţuirii urmaşilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus uşor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu s-au observat efecte asupra comportamentului şi dezvoltării somatice a urmaşilor. Nu au fost demonstrate efecte teratogene.

Nu au fost efectuate studii privind carcinogenitatea pe termen lung.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol Amidon glicolat de sodiu de tip A Hidrogencarbonat de sodiu Carbonat de sodiu anhidru Acid citric anhidru Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din folie laminată de aluminiu cu suport din PVC/folie din Al/poliamidă/PVC cu hârtie/poliester.

Blisterele sunt ambalate în cutii de carton de 4 sau 28 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie sfătuiţi să elimine orice comprimat nefolosit, care a rămas de la o prescripţie medicală, în momentul când nu mai este nevoie de acesta.

Orice produs utilizat sau neutilizat, dar care nu mai este necesar, sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe 5 rue Charles Martigny F-94700 Maisons-Alfort Franţa

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/08/441/007-008

04/04/2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 800 micrograme comprimate bucale

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat bucal conţine 800 micrograme fentanil (sub formă de citrat).

Excipient(ţi): Fiecare comprimat conţine 16 mg de sodiu. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat bucal.

Comprimat cu feţe plate, de culoare albă, de formă rotundă, cu muchiile marginile, având gravat un „C” pe o faţă, iar pe cealaltă faţă cifra „8”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Effentora este indicată pentru tratamentul durerii episodice intense (BTP) la adulţi cu cancer cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronică canceroasă. BTP este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente altfel controlate. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg de morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transcutanat pe oră, cel puţin 30 mg de oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg de hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezicăde alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie să fie iniţiat de un medic cu experienţă în administrarea tratamentului cu opioide la pacienţii cu cancer şi să fie continuat sub îndrumarea acestuia. Medicii trebuie să aibă în vedere posibilitatea potenţialului de dependenţă al fentanilului.

Stabilirea treptată a dozelor

Doza de Effentora trebuie să fie stabilită treptat, individual, la o doză „eficace” care asigură analgezia corespunzătoare şi reduce la minim reacţiile adverse. În studiile clinice, nu s-a putut prevedea doza eficace de Effentora pentru BTP pe baza dozei zilnice de întreţinere de opioid. Pacienţii trebuie să fie atent monitorizaţi până se ajunge la o doză eficace.

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care nu au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanil

Doza iniţială de Effentora trebuie să fie 100 micrograme, crescându-se treptat la valori mai mari, dupăcum este necesar, în intervalul concentraţiilor disponibile ale comprimatelor (100, 200, 400, 600, 800 micrograme).

Stabilirea treptată a dozei la pacienţii care au fost transferaţi de pe alte medicamente care conţin fentanil Datorită profilelor diferite de absorbţie, transferul nu trebuie făcut la un raport de 1:1. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea treptatăindependentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Mod de stabilire treptată a dozei

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, dacă nu se obţine analgezia corespunzătoare în decurs de 30 de minute de la începutul administrării unui singur comprimat, se poate administra un al doilea comprimat Effentora de aceeaşi concentraţie.

Dacă tratamentul unui episod BTP necesită mai mult de un comprimat, trebuie luată în considerare o creştere a dozei la următoarea concentraţie mai mare disponibilă în vederea tratării următorului episod BTP.

Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, se pot utiliza mai multe comprimate: se pot utiliza până la patru comprimate de 100 micrograme sau până la patru comprimate de 200 micrograme pentru a trata un singur episod de BTP pe parcursul stabilirii treptate a dozei, în conformitate cu schema următoare:

 • În cazul în care comprimatul iniţial de 100 micrograme nu este eficace, pacientul poate fi instruit să trateze următorul episod de BTP cu două comprimate de 100 micrograme. Se recomandă să se introducă câte un comprimat în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora.
 • În cazul în care un singur comprimat de 200 micrograme de Effentora (sau două comprimate de 100 micrograme) nu este considerat a fi eficace, pacientul poate fi instruit să utilizeze douăcomprimate de 200 micrograme (sau patru comprimate de 100 micrograme) pentru a trata următorul episod de BTP. Se recomandă să se introducă câte două comprimate în fiecare parte a cavităţii bucale. Dacă această doză se consideră a fi doza eficace, se poate continua tratamentul episoadelor succesive de BTP cu un singur comprimat de 400 micrograme de Effentora.
 • Pentru creşterea treptată a dozei la 600 micrograme şi 800 micrograme, trebuie utilizate comprimate de 200 micrograme.

Nu s-au evaluat doze peste 800 micrograme în studiile clinice.

Nu trebuie utilizate mai mult de două comprimate pentru a trata oricare episod BTP individual, cu excepţia cazului când se efectuează stabilirea dozei utilizând până la patru comprimate aşa cum este descris mai sus. Pe parcursul stabilirii treptate a dozei, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Tratamentul de întreţinere

Odată ce s-a stabilit o doză eficace pe parcursul titrării, pacienţii trebuie să continue să ia această dozădrept comprimat unic din acea concentraţie dată. În timpul tratamentului de întreţinere, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de a trata alt episod BTP cu Effentora.

Reajustarea dozelor

În general, doza de întreţinere de Effentora trebuie să fie mărită atunci când un pacient necesită maimult de o doză pe episod BTP timp de câteva episoade BTP consecutive. Se poate să fie necesară reajustarea dozei de Effentora şi/sau a tratamentului de fond cu opioide dacăpacienţii prezintă în mod sistematic mai mult de patru episoade BTP în 24 de ore.

Întreruperea tratamentului

Tratamentul cu Effentora trebuie să fie imediat întrerupt dacă nu mai este necesar.

Utilizare la copii şi adolescenţi:

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Utilizare la vârstnici (cu vârsta peste 65 de ani):

În studiile clinice, pentru pacienţii cu vârsta peste 65 de ani a existat tendinţa de stabilire la o dozăeficace mai mică decât pentru pacienţii mai tineri. Se recomandă să se acorde atenţie sporită la stabilirea treptată a dozei de Effentora la pacienţii vârstnici.

Insuficienţă hepatică sau renală:

Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală, moderată sau severă (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu xerostomie:

Pacienţii care suferă de xerostomie sunt sfătuiţi să bea apă pentru a umezi cavitatea bucală înainte de administrarea Effentora. Dacă această recomandare nu are ca rezultat o efervescenţă corespunzătoare, atunci se poate recomanda o schimbare a tratamentului.

Mod de administrare:

Odată expus la umezeală, comprimatul Effentora utilizează o reacţie efervescentă pentru a elibera substanţa activă. Din acest motiv, pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu deschidă blisterul până nu sunt gata să aşeze comprimatul în cavitatea bucală.

Deschiderea blisterului Pacienţii trebuie să fie instruiţi să NU încerce să împingă comprimatul prin blister, deoarece aceastăacţiune ar putea deteriora comprimatul bucal. Modul corect de eliberare a comprimatului din blister este: Trebuie separată una dintre unităţile blisterului din blister prin ruperea acesteia la perforaţii. Unitatea de blister trebuie apoi îndoită de-a lungul liniei tipărite pe folia suport, unde este indicat. Folia suport trebuie dezlipită trăgând de ea în sens invers, pentru a elibera comprimatul. Pacienţii trebuie să fie instruiţi să nu încerce să sfărâme sau să divizeze comprimatul.

Comprimatul nu trebuie păstrat odată ce este scos din blister, deoarece nu poate fi garantatăintegritatea sa şi poate apare riscul unei expuneri accidentale la comprimat.

Administrarea comprimatului

Pacienţii trebuie să scoată comprimatul din unitatea de blister şi să aşeze imediat întregul comprimat Effentora în partea superioară a cavităţii bucale (deasupra unui molar superior din spate, între obraz şi gingie).

Effentora trebuie să fie aşezat şi reţinut în interiorul cavităţii bucale pentru o perioadă de timp suficientă pentru a permite dezintegrarea comprimatului, care de obicei durează aproximativ 14-25 minute.

Comprimatul Effentora nu trebuie să fie supt, mestecat sau înghiţit, deoarece aceste acţiuni vor avea drept rezultat concentraţii plasmatice mai mici decât cele rezultate în cazul modului de administrare indicat.

După 30 de minute, dacă rămân părţi din comprimatul Effentora, acestea pot fi înghiţite utilizând un pahar cu apă.

Perioada de timp cât durează dezintegrarea completă a comprimatului ca urmare a administrării bucofaringiene pare să nu influenţeze expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Pacienţii nu trebuie să consume niciun fel de alimente sau băuturi atât timp cât există un comprimat încavitatea bucală. În cazul iritării mucoasei cavităţii bucale, trebuie recomandată schimbarea locului de aşezare a comprimatului în interiorul cavităţii bucale.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Pacienţi fără tratament de întreţinere cu opioide (vezi pct. 4.1), deoarece există un risc crescut de deprimare respiratorie. Deprimare respiratorie gravă sau bronhopneumopatie obstructivă severă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie instruiţi că Effentora conţine o substanţă activăîntr-o cantitate care poate fi letală pentru un copil şi, în consecinţă, nu trebuie să lase niciun comprimat la îndemâna sau vederea copiilor.

Pentru a reduce la minim riscurile reacţiilor adverse legate de opioide şi pentru a identifica doza eficace, este absolut necesar ca pacienţii să fie atent monitorizaţi de personal medical pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei.

Înainte de a începe tratamentul cu Effentora, este important să fie stabilizat tratamentul cu opioide cu acţiune îndelungată, utilizat în vederea tratării durerii persistente a pacientului.

Similar tuturor opioidelor, există un risc de deprimare respiratorie semnificativă din punct de vedere clinic, asociat utilizării fentanilului. Este necesară prudenţă deosebită în timpul stabilirii treptate a dozei de Effentora la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică non-severă sau altă afecţiune care îi predispune la deprimare respiratorie, deoarece chiar şi dozele terapeutice normale de Effentora pot scădea mai mult capacitatea respiratorie ajungând până la insuficienţă respiratorie.

Effentora trebuie să fie administrat cu precauţie deosebită la pacienţii care pot fi susceptibili mai ales la efectele intracraniene ale retenţiei de CO2, cum sunt cei cu manifestări ale presiunii intracraniene crescute sau cu tulburări de conştienţă. Opioidele pot agrava evoluţia clinică a unui pacient cu un traumatism cranian şi trebuie utilizate numai dacă se justifică din punct de vedere clinic.

Fentanilul administrat pe cale intravenoasă poate produce bradicardie. În studiile clinice cu Effentora, nu s-a observat nicio manifestare clară de bradicardie. Cu toate acestea, Effentora trebuie să fie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu bradiaritmii manifestate anterior.

În plus, Effentora trebuie să fie administrată cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă hepatică sau renală. Influenţa insuficienţei hepatice şi renale asupra farmacocineticii medicamentului nu a fost evaluată, totuşi, atunci când s-a administrat intravenos, clearance-ul fentanilului s-a dovedit a fi modificat în cazul insuficienţei hepatice şi renale din cauza modificărilor clearance-ului metabolic şi proteinelor plasmatice. După administrarea de Effentora, atât insuficienţa funcţiei hepatice, cât şi cea a funcţiei renale pot creşte biodisponibilitatea fentanilului înghiţit şi scădea clearance-ul său sistemic, ceea ce ar putea conduce la efecte crescute şi prelungite ale opioidelor. Prin urmare, este necesarăprecauţie specială pe parcursul procesului de stabilire treptată a dozei la pacienţii cu insuficienţăhepatică sau renală, moderată sau gravă.

Necesită atenţie deosebită pacienţii cu hipovolemie şi hipotensiune arterială.

După administrări repetate de opioide, cum este fentanilul, se pot dezvolta toleranţăşi dependenţăfizicăşi/sau psihologică. Cu toate acestea, este rară dezvoltarea narcomaniei iatrogenice ca urmare a utilizării terapeutice de opioide.

Acest medicament conţine 16 mg sodiu per comprimat. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Fentanilul este metabolizat în mare parte prin intermediul izoenzimelor 3A4 ale citocromului uman P450 (CYP3A4), prin urmare pot apare posibile interacţiuni când se administrează Effentora concomitent cu substanţe care influenţează activitatea izoenzimei CYP3A4. Administrarea în asociere cu substanţe care au efect inductor asupra izoenzimei 3A4 poate reduce eficacitatea medicamentului Effentora. Utilizarea concomitentă de Effentora cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomicină, claritromicinăşi nelfinavir) sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicină, fluconazol, fosamprenavir, suc de grapefruit şi verapamil) poate determina concentraţii plasmatice crescute ale fentanilului, care pot provoca reacţii adverse grave la medicament, inclusiv deprimare respiratorie fatală. Pacienţii cărora li se administrează Effentora concomitent cu inhibitori moderaţi sau puternici ai CYP3A4 trebuie să fie atent monitorizaţi pe o perioadă extinsă de timp. Creşterea dozajului trebuie săfie făcută cu precauţie.

Utilizarea concomitentă a altor deprimante ale sistemului nervos central, incluzând alte opioide, sedative sau hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, miorelaxante, antihistaminice cu efect sedativ şi alcool pot produce efecte deprimante aditive.

Effentora nu este recomandat pentru utilizare la pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori de monoaminoxidază (IMAO) în decurs de 14 zile, deoarece s-a raportat potenţarea severăşi imprevizibilă a efectelor analgezicelor opioide de către inhibitorii MAO.

Nu este recomandată utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor parţiali ai opioidelor (de exemplu: buprenorfina, nalbufina, pentazocina). Aceştia au afinitate mare pentru receptorii opioidelor, cu o activitate intrinsecă relativ mică, antagonizând astfel parţial efectul analgezic al fentanilului şi pot induce simptome de sevraj la pacienţii dependenţi de opioide.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea fentanilului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Effentora nu trebuie utilizat la femeile gravide dacă nu este absolut necesar.

După un tratament de lungă durată, fentanilul poate provoca sindrom de sevraj la nou-născut. Se recomandă să nu se utilizeze fentanil în timpul travaliului şi al naşterii însăşi (inclusiv al operaţiei de cezariană), deoarece fentanilul traversează placentăşi poate provoca deprimare respiratorie la făt. În cazul administrării Effentora, trebuie să fie imediat disponibil un antidot pentru copil.

Fentanilul trece în laptele matern şi poate provoca sedare şi depresie respiratorie la copilul alăptat. Fentanilul trebuie să fie utilizat de către femeile care alăptează numai dacă beneficiile depăşesc riscurile potenţiale, atât pentru mamă, cât şi pentru copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, analgezicele opioide diminuează capacitatea intelectualăşi/sau fizică necesară pentru realizarea de sarcini potenţial periculoase (de exemplu conducerea unui vehicul sau folosirea unui utilaj). Pacienţii trebuie să fie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintăstări de somnolenţă, ameţeală sau tulburări de vedere în timpul utilizării de Effentora şi să nu conducăvehicule şi să nu folosească utilaje până nu ştiu cum reacţionează la acesta.

4.8 Reacţii adverse

Sunt de aşteptat reacţii adverse tipice la opioide ca urmare a administrării Effentora. În mod frecvent, acestea vor înceta sau vor scădea în intensitate la utilizarea continuă a medicamentului, deoarece se stabileşte doza adecvată pentru pacient. Cu toate acestea, reacţiile adverse cele mai grave sunt depimarea respiratorie (cu posibilitatea de a conduce la apnee sau stop respirator), insuficienţăcirculatorie, hipotensiune arterialăşi şoc, trebuind monitorizaţi atent toţi pacienţii în legătură cu acestea.

Studiile clinice cu Effentora au fost concepute pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea în tratarea BTP şi tuturor pacienţilor li s-au administrat concomitent şi opioide, cum sunt morfină cu eliberare prelungită sau fentanil transcutanat, pentru tratarea durerii persistente a acestora. Prin urmare, nu este posibil să se separe net numai efectele datorate administrării Effentora.

Reacţiile adverse considerate a fi cel puţin posibil legate de tratamentul din studiile clinice au fost după cum urmează (frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente ≥1/10, frecvente ≥1/100 şi <1/10, mai puţin frecvente ≥ 1/1,000 şi < 1/100; în cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii):

Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Investigaţii diagnostice Număr de trombocite scăzut Tahicardie Hematocrit scăzut Hemoglobină scăzută
Tulburări cardiace Tahicardie, bradicardie
Tulburări hematologice şi limfatice Anemie Neutropenie Trombocitopenie
Tulburări ale sistemului nervos Ameţeală Disgeuzie SomnolenţăLetargie Cefalee Tremor Sedare Reducerea conştienţeiTulburări de atenţie Tulburări cognitive Hipoestezie Tulburări de echilibru MigrenăDisfuncţie motorie Dizartrie
Tulburări oculare Tulburări de vedere Hiperemie oftalmicăSenzaţie anormală ocularăFotopsie Vedere înceţoşatăReducerea acuităţii vizuale
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij Tinitus Otalgie
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Durere faringolaringiană
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări gastro-intestinale Greaţă Vărsături Constipaţie StomatităUscăciunea gurii Diaree Ulceraţia cavităţii bucale Hipoestezie bucalăSenzaţie de disconfort la nivelul cavităţii bucale Formarea de pustule la nivelul mucoasei bucale Modificări de culoare ale mucoasei bucale Afecţiuni ale ţesutului moale bucal Glosodinie Formarea de pustule pe limbăDureri gingivale Senzaţie de disconfort gastric Ulceraţia limbii Afecţiuni ale limbii Dispepsie Dureri abdominale EsofagităSindrom de reflux gastro-esofagian Buze crăpate Buze uscate Afecţiuni dentare Odontalgie
Tulburări renale şi ale căilor urinare Retenţie de urină
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit Hiperhidroză Transpiraţie rece Edem facial Erupţii cutanate tranzitorii Prurit generalizat Alopecie Onicorexie
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Mialgii Mioclonie Miastenie Dorsalgii
Tulburări metabolice şi de nutriţie Anorexie
Infecţii şi infestări Stomatită candidozicăFaringităPustule bucale
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Cădere
Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi) Mielom multiplu
Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări vasculare Hiperemie facială Hipertensiune arterială Bufeuri
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Reacţii la locul de aplicare, incluzând durere, ulceraţie, iritare, parestezie, anestezie, eritem, edem, tumefiere şi vezicule Oboseală Astenie Stare generală de rău Adinamie Senzaţie de disconfort toracic Senzaţie de anormalitate Senzaţie de nervozitate Sete Senzaţie de frig Frisoane Senzaţie de căldurăSindrom de întrerupere a medicamentului
Tulburări psihice Dezorientare Dispoziţie euforică Anxietate Nervozitate Halucinaţii Halucinaţii vizuale Insomnie Stare de confuzie

4.9 Supradozaj

Simptomele supradozajului cu fentanil se aşteaptă să fie similare în esenţă cu cele ale fentanilului cu administrare pe cale intravenoasăşi al altor opioide, şi reprezintă o extindere a acţiunilor sale farmacologice, reacţia adversă semnificativă cea mai gravă fiind deprimarea respiratorie.

Tratamentul imediat al supradozei de opioid include îndepărtarea comprimatului bucal de Effentora, dacă acesta mai există în cavitatea bucală, asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii, stimularea fizicăşi verbală a pacientului, evaluarea nivelului de conştienţă, a stării respiratorii şi circulatorii, şi ventilaţia asistată (ventilaţia pulmonară artificială) dacă este necesară.

Pentru tratarea supradozajului (ingestie accidentală) la persoanele care nu utilizează opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasăşi trebuie administrată naloxonă sau alţi antagonişti ai opioidelor, cum este recomandat din punct de vedere clinic. Durata deprimării respiratorii după supradozaj poate fi mai mare decât cea a efectelor antagoniştilor opioidelor (de exemplu timpul de înjumătăţire al naloxonei este cuprins între 30 şi 81 de minute) şi poate fi necesară administrarea repetată. Consultaţi „Rezumatul caracteristicilor produsului” al fiecărui antagonist al opioidelor în parte pentru detalii privind utilizarea acestora.

Pentru tratarea supradozajului la pacienţii aflaţi sub tratament de întreţinere cu opioide, trebuie realizată calea de acces intravenoasă. Administrarea raţională a naloxonei sau a altui antagonist al opioidelor poate fi necesară în anumite cazuri, dar este asociată cu riscul precipitării unui sindrom de sevraj acut.

Deşi nu s-a observat ca rigiditatea musculară să stânjenească respiraţia ca urmare a utilizării de Effentora, acest lucru este posibil cu fentanil şi alte opioide. Dacă aceasta apare, trebuie tratatăutilizând ventilaţia asistată, utilizând un antagonist al opioidelor şi, ca alternativă finală, utilizând un miorelaxant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: analgezice; opioide; derivaţi de fenilpiperidină; cod ATC: N02AB03.

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacţionează predominant cu receptorii opioizi µ. Acţiunile sale terapeutice principale sunt analgezia şi sedarea. Efectele farmacologice secundare sunt deprimarea respiratorie, bradicardia, hipotermia, constipaţia, mioza, dependenţa fizicăşi euforia.

Efectele analgezice ale fentanilului sunt legate de concentraţia sa plasmatică. În general, concentraţia eficace şi concentraţia la care apare toxicitatea cresc cu creşterea toleranţei la opioide. Ritmul de dezvoltare al toleranţei variază în mare măsură între indivizi. În consecinţă, doza de Effentora trebuie să fie stabilită, treptat, în mod individual, pentru a atinge efectul dorit (vezi pct. 4.2).

Toţi agoniştii receptorilor opioizi µ, inclusiv fentanilul, provoacă deprimare respiratorie dependentă de doză. Riscul de apariţie a deprimării respiratorii este mai mic la pacienţii cărora li se administreazătratament de lungă durată cu opioide, deoarece aceşti pacienţi vor dezvolta toleranţă la efectele substanţelor deprimante ale respiraţiei.

Siguranţa şi eficacitatea Effentora au fost evaluate la pacienţi care au luat medicamentul la debutul episodului de durere intensă. Utilizarea preventivă de Effentora pentru accese de durere predictibile nu a fost investigată în studiile clinice. S-au efectuat două studii încrucişate randomizate, dublu orb, controlate cu placebo, care au implicat în total 248 de pacienţi cu BTP şi cancer, la care au survenit în medie de la 1 la 4 episoade de BTP pe zi, în timp ce erau în tratament de întreţinere cu opioide. În timpul unei faze iniţiale cu design deschis, a fost stabilită o doză eficace de Effentora pentru pacienţi. Pacienţii pentru care s-a identificat o doză eficace au fost incluşi în faza dublu orb a studiului. Parametrul principal de eficacitate a fost evaluarea de către pacient a intensităţii durerii. Pacienţii au evaluat intensitatea durerii pe o scală cu 11 puncte. Pentru fiecare episod BTP, s-a evaluat intensitatea durerii înainte de tratament şi la câteva momente după acesta.

S-a putut efectua stabilirea la o doză eficace pentru şaizeci şi şapte la sută din pacienţi.

În studiul clinic pivot (studiul 1), criteriul final principal de eficacitate a fost suma medie, a diferenţelor de scoruri de intensitate a durerii de la administrare la 60 de minute (SPID60), care a fost semnificativă din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii Media (SEM) Diferenţe de intensitate a durerii

În cel de-al doilea studiu pivot (studiul 2), criteriul final principal de eficacitate a fost SPID30, care a fost, de asemenea, semnificativ din punct de vedere statistic comparativ cu placebo (p<0,0001).

S-a observat o îmbunătăţire semnificativă din punct de vedere statistic în diferenţa de intensitate a durerii la pacienţii cu Effentora faţă de cei cu placebo, la 10 minute în Studiul 1 şi la 15 minute

(punctul măsurat cel mai devreme în timp) în Studiul 2. Aceste diferenţe au continuat să fie semnificative la fiecare moment ulterior în fiecare studiu individual.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Introducere generală

Fentanilul este foarte lipofil şi poate fi absorbit foarte repede prin mucoasa cavităţii bucale şi mai încet pe calea gastro-intestinală convenţională. Este supus metabolizării presistemice la primul pasaj hepatic şi la nivel intestinal, iar metaboliţii nu contribuie la efectele terapeutice ale fentanilului.

Effentora utilizează un mod de eliberare care foloseşte o reacţie de efervescenţă care măreşte viteza şi proporţia fentanilului absorbit prin mucoasa cavităţii bucale. Schimbările de pH de scurtă durată care însoţesc reacţia de efervescenţă pot optimiza dizolvarea (la un pH mai mic) şi pătrunderea prin membrană (la un pH mai mare).

Timpul de remanenţă în cavitatea bucală (definit ca durata timpului necesar unui comprimat să se dezintegreze pe deplin după administrare pe cale orală) nu influenţează expunerea sistemică timpurie la fentanil.

Nu s-a studiat influenţa insuficienţei renale sau hepatice asupra farmacocineticii Effentora.

Absorbţie:

După administrarea Effentora pe cale bucofaringiană, fentanilul este absorbit rapid, cu o biodisponibilitate absolută de 65%. Profilul absorbţiei Effentora reprezintă în mare măsură rezultatul unei absorbţii rapide iniţiale din mucoasa cavităţii bucale, cu concentraţii plasmatice maxime, dupăluarea probei de sânge venos, atinse, în general, în decurs de o oră de la administrarea pe cale bucofaringiană. Aproximativ 50% din doza totală administrată este absorbită rapid prin mucoasa bucalăşi devine disponibilă sistemic. Jumătatea rămasă din doza totală este înghiţităşi absorbită lent din tractul gastro-intestinal. Aproximativ 30% din cantitatea înghiţită (50% din doza totală) şunteazăeliminarea presistemică la primul pasaj hepatic şi pe cale intestinalăşi devine disponibilă sistemic.

Parametrii farmacocinetici principali sunt indicaţi în tabelul următor.

Parametri farmacocinetici* la subiecţii adulţi cărora li s-a administrat Effentora

Parametru farmacocinetic (media) Effentora 400 micrograme
Biodisponibilitate absolută 65% (±20%)
Fracţiune absorbităprin mucoasa bucală 48% (±31.8%)
Tmax (minute) ** 46,8 (20-240)
Cmax (ng/ml) 1,02 (± 0,42)
ASC0-tmax (ng.hr/ml) 0,40 (± 0,18)
ASC0-inf (ng.hr/ml) 6,48 (± 2,98)

* Pe baza probelor de sânge venos (plasmă). Concentraţiile de citrat de fentanil obţinute în ser au fost mai mari decât cele din plasmă: ASC şi Cmax în ser au fost mai mari cu aproximativ 20%, respectiv 30% decât ASC şi Cmax în plasmă. Nu se cunoaşte motivul acestei diferenţe. ** Datele pentru Tmax prezentate ca valoare mediană (interval).

În studiile farmacocinetice în care s-a comparat biodisponibilitatea absolutăşi cea relativă ale Effentora şi ale citratului de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală (OTFC), viteza şi gradul de

68

absorbţie al fentanilului în cazul Effentora au demonstrat că expunerea a fost mai mare cu 30% până la 50% decât cea pentru citratul de fentanil cu administrare prin mucoasa bucală. Dacă se face transferul de la alt medicament oral care conţine citrat de fentanil, este necesară stabilirea independentă a dozei de Effentora, deoarece biodisponibilitatea diferă semnificativ de la un medicament la altul. Cu toate acestea, se poate lua în considerare o doză de început mai mare de 100 micrograme la aceşti pacienţi.

Concentraţia plasmatică medie faţă de Timp Profile după doze unice de EFFENTORA şi OTFC la subiecţi sănătoşi

400 mcg EFFENTORA

Concentraţia plasmatică a fentanylului (ng/mL)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Timp de la administrarea dozei (ore)

Datele OTFC au fost ajustate (800 mcg la 400 mcg)

S-au observat diferenţe de expunere cu Effentora într-un studiu clinic cu pacienţi având mucozită de gradul 1. Cmax şi ASC0-8 au fost cu 1% şi respectiv cu 25% mai mari la pacienţii cu mucozită, în comparaţie cu cei fără mucozită. Diferenţele observate nu au fost semnificative din punct de vedere clinic.

Distribuţie

Fentanilul este foarte lipofil şi se distribuie bine extracirculator, având un volum aparent mare de distribuţie. După administrarea bucofaringiană a Effentora, fentanilul este distribuit iniţial rapid, realizându-se un echilibru între plasmăşi ţesuturile bogat vascularizate (creier, inimăşi plămâni). Ulterior, fentanilul este redistribuit între compartimentele tisulare profunde (muşchi şi ţesut adipos) şi plasmă.

Legarea fentanilului de proteinele plasmatice se face în proporţie de 80% până la 85%. Principala proteină de care se leagă fentanilul este alfa-1-acid glicoproteina, însă atât albumina, cât şi lipoproteinele contribuie într-o anumită măsură. Fracţiunea liberă a fentanilului creşte cu acidoza.

Biotransformare

După administrarea bucofaringiană a Effentora, căile metabolice nu au fost caracterizate în studiile clinice. Fentanilul este metabolizat în ficat şi în mucoasa intestinală în norfentanil de izoenzima CYP3A4. Norfentanilul nu este activ din punct de vedere farmacologic, în studiile la animale. Peste 90% din doza de fentanil administrată se elimină prin biotransformare în metaboliţi N-dezalchilaţi şi hidroxilaţi inactivi.

Eliminare

După administrarea fentanilului pe cale intravenoasă, mai puţin de 7% din doza administrată este eliminată sub formă nemodificată prin urinăşi numai aproximativ 1% este eliminată sub formănemodificată prin materiile fecale. Metaboliţii sunt eliminaţi, în principal, prin urină, în timp ce eliminarea prin materiile fecale este mai puţin importantă.

După administrarea Effentora, faza de eliminare finală a fentanilului este rezultatul redistribuţiei între plasmăşi compartimentele tisulare profunde. Această fază de eliminare este lentă, rezultând o valoare medie pentru timpul final de înjumătăţire prin eliminare t1/2 de aproximativ 22 de ore dupăadministrarea bucofaringiană a formulei efervescente şi de aproximativ 18 ore după administrarea pe cale intravenoasă. După administrarea pe cale intravenoasă, clearance-ul plasmatic total al fentanilului este de aproximativ 42 l/oră.

Liniaritate/neliniaritate

S-a demonstrat proporţionalitatea dozelor de la 100 micrograme la 1000 micrograme.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

Studiile efectuate cu femele de şobolan au evidenţiat fertilitatea redusăşi mortalitatea embrionarăcrescută. Studiile mai recente au indicat că efectele asupra embrionului s-au datorat toxicităţii materne şi nu efectelor directe ale substanţei asupra embrionului în dezvoltare. Într-un studiu privind dezvoltarea pre-şi postnatală, rata supravieţuirii urmaşilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus uşor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu s-au observat efecte asupra comportamentului şi dezvoltării somatice a urmaşilor. Nu au fost demonstrate efecte teratogene.

Nu au fost efectuate studii privind carcinogenitatea pe termen lung.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol Amidon glicolat de sodiu de tip A Hidrogencarbonat de sodiu Carbonat de sodiu anhidru Acid citric anhidru Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din folie laminată de aluminiu cu suport din PVC/folie din Al/poliamidă/PVC cu hârtie/poliester.

Blisterele sunt ambalate în cutii de carton de 4 sau 28 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie sfătuiţi să elimine orice comprimat nefolosit, care a rămas de la o prescripţie medicală, în momentul când nu mai este nevoie de acesta.

Orice produs utilizat sau neutilizat, dar care nu mai este necesar, sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe 5 rue Charles Martigny F-94700 Maisons-Alfort Franţa

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/08/441/009-010

04/04/2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Almac Pharma Services Ltd Seagoe Industrial Estate Craigavon Co. Armagh BT63 5UA Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală specialăşi restrictivă.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

Înainte de punerea pe piaţăşi în timp ce medicamentul este disponibil pe piaţă, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă existăşi funcţionează, aşa cum se descrie în versiunea 1.2 prezentată în Modulul 1.8.1. din Cererea de autorizare de punere pe piaţă.

Planul de management al riscului

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare privind farmacovigilenţa, descrise detaliat în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum s-a convenit în versiunea 1.3 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. din Cererea de autorizare de punere pe piaţăşi toate actualizările ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În conformitate cu Ghidul CHMP cu privire la Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie prezentat în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie prezentat un PMR actualizat

 • Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra actualei Specificaţii privind siguranţa, a Planului de farmacovigilenţă sau a activităţilor de reducere a riscului
 • În termen de 60 de zile de la realizarea unui eveniment important (privind farmacovigilenţa sau reducerea riscului)
 • La cererea EMEA

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 100 micrograme comprimate bucale Fentanil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat bucal conţine 100 micrograme fentanil (sub formă de citrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sodiu

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

4 comprimate bucale

28 comprimate bucale

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare bucofaringiană. A se aşeza în cavitatea bucală. A nu se suge, mesteca sau înghiţi comprimatul întreg. A se citi prospectul înainte de utilizare.

  1. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR
  2. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Acest medicament trebuie să fie utilizat numai de pacienţii care iau deja alte opioide.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. 76

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe, 5 rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort, Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/441/001

EU/1/08/441/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Effentora 100

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER CU 4 COMPRIMATE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 100 micrograme comprimate bucale Fentanyl

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. ALTE INFORMAŢII

 1. A se rupe
 2. A se îndoi
 3. A se dezlipi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 200 micrograme comprimate bucale Fentanil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat bucal conţine 200 micrograme de fentanil (sub formă de citrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sodiu

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

4 comprimate bucale

28 comprimate bucale

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare bucofaringiană. A se aşeza în cavitatea bucală. A nu se suge, mesteca sau înghiţi comprimatul întreg. A se citi prospectul înainte de utilizare.

  1. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR
  2. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Acest medicament trebuie să fie utilizat numai de pacienţii care iau deja alte opioide.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. Cephalon Europe, 5 rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort, Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/441/003

EU/1/08/441/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Effentora 200

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER CU 4 COMPRIMATE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 200 micrograme comprimate bucale Fentanyl

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. ALTE INFORMAŢII

 1. A se rupe
 2. A se îndoi
 3. A se dezlipi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DIN CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 400 micrograme comprimate bucale Fentanil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat bucal conţine 400 micrograme de fentanil (sub formă de citrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sodiu

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

4 comprimate bucale

28 comprimate bucale

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare bucofaringiană. A se aşeza în cavitatea bucală. A nu se suge, mesteca sau înghiţi comprimatul întreg. A se citi prospectul înainte de utilizare.

  1. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR
  2. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Acest medicament trebuie să fie utilizat numai de pacienţii care iau deja alte opioide.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. 82

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe, 5 rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort, Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/441/005

EU/1/08/441/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Effentora 400

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER CU 4 COMPRIMATE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 400 micrograme comprimate bucale Fentanyl

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. ALTE INFORMAŢII

 1. A se rupe
 2. A se îndoi
 3. A se dezlipi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 600 micrograme comprimate bucale Fentanil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat bucal conţine 600 micrograme de fentanil (sub formă de citrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sodiu

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

4 comprimate bucale

28 comprimate bucale

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare bucofaringiană. A se aşeza în cavitatea bucală. A nu se suge, mesteca sau înghiţi comprimatul întreg. A se citi prospectul înainte de utilizare.

  1. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR
  2. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Acest medicament trebuie să fie utilizat numai de pacienţii care iau deja alte opioide.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. 85

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe, 5 rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort, Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/441/007

EU/1/08/441/008

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Effentora 600

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER CU 4 COMPRIMATE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 600 micrograme comprimate bucale Fentanyl

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. ALTE INFORMAŢII

 1. A se rupe
 2. A se îndoi
 3. A se dezlipi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 800 micrograme comprimate bucale Fentanil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat bucal conţine 800 micrograme de fentanil (sub formă de citrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sodiu

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

4 comprimate bucale

28 comprimate bucale

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare bucofaringiană. A se aşeza în cavitatea bucală. A nu se suge, mesteca sau înghiţi comprimatul întreg. A se citi prospectul înainte de utilizare.

  1. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR
  2. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Acest medicament trebuie să fie utilizat numai de pacienţii care iau deja alte opioide.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. 88

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe, 5 rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort, Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/441/009

EU/1/08/441/010

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Effentora 800

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER CU 4 COMPRIMATE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Effentora 800 micrograme comprimate bucale Fentanyl

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Cephalon Europe

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. ALTE INFORMAŢII

 1. A se rupe
 2. A se îndoi
 3. A se dezlipi

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Effentora 100 micrograme comprimate bucale Effentora 200 micrograme comprimate bucale Effentora 400 micrograme comprimate bucale Effentora 600 micrograme comprimate bucale Effentora 800 micrograme comprimate bucale

Fentanil

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

-Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Effentora şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să luaţi Effentora
 3. Cumsă luaţi Effentora
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Effentora
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE EFFENTORA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Effentora este un medicament de calmare a durerii, cunoscut drept opioid, care se utilizează pentru tratamentul durerii episodice intense la pacienţii adulţi cu cancer, care iau deja alte medicamente opioide de calmare a durerii pentru tratarea durerii lor constante (24 de ore din 24) provocate de cancer. Durerea episodică intensă este durerea bruscă, suplimentară, care apare în pofida faptului cădumneavoastră aţi luat medicamentele opioide obişnuite de calmare a durerii.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI EFFENTORA

Nu luaţi Effentora:

 • dacă nu aţi luat un medicament opioid prescris de calmare a durerii, în fiecare zi, după un program regulat, timp de cel puţin o săptămână, pentru a vă controla durerea persistentă. Dacă nu aţi luat aceste medicamente, trebuie să nu luaţi Effentora, deoarece acesta poate creşte riscul ca respiraţia să devină periculos de lentăşi/sau superficială sau chiar să se oprească.
 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la fentanil sau la oricare dintre celelalte componente ale Effentora.
 • dacă suferiţi de probleme grave de respiraţie sau de bronhopneumopatie obstructivă gravă.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Effentora

Dacă aveţi oricare dintre următoarele, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a începe să luaţi Effentora:

 • dacă doza altui medicament opioid de calmare a durerii pe care îl luaţi pentru a vă calma durerea de cancer constantă (24 de ore din 24) nu este stabilizată încă.
 • dacă suferiţi de orice afecţiune care are efect asupra respiraţiei dumneavoastră (cum sunt astm bronşic, respiraţie şuierătoare sau scurtarea respiraţiei).
 • dacă aveţi un traumatism cranian.
 • dacă aveţi un ritm cardiac foarte lent sau alte afecţiuni cardiace.
 • dacă aveţi probleme hepatice sau renale, deoarece aceste organe au efect asupra modului în care organismul dumneavoastră descompune medicamentul.
 • dacă aveţi o cantitate scăzută de fluid în circulaţie sau tensiune arterială scăzută.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului, înainte de a începe să luaţi Effentora, dacă luaţi sau aţi luat recent oricare dintre medicamentele următoare:

 • Oricare medicament care ar putea în mod normal să vă provoace somnolenţă (care are efect sedativ), cum sunt somnifere, medicamente pentru tratarea anxietăţii, antihistaminice sau tranchilizante.
 • Oricare medicament care ar putea avea efect asupra modului în care organismul dumneavoastrădescompune Effentora, cum sunt ritonavirul, nelfinavirul, amprenavirul şi fosamprenavirul (medicamente care ajută la controlul infecţiei cu HIV) sau ceilalţi aşa-numiţii inhibitori ai CYP3A4, cum sunt ketoconazolul, itraconazolul sau fluconazolul (utilizaţi pentru tratamentul micozelor), troleandomicina, claritromicina sau eritromicina (medicamente pentru tratamentul infecţiilor bacteriene), aprepitantul (utilizat pentru greaţă puternică) şi diltiazemul şi verapamilul (medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale sau al afecţiunilor cardiace).
 • Medicamente numite inhibitori de monoaminoxidază (MAO) (utilizate pentru depresie gravă) sau dacă aţi luat astfel de medicamente în ultimele 2 săptămâni.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Effentora cu alimente şi băuturi

 • Effentora se poate utiliza înainte sau după mese, dar nu în timpul acestora. Puteţi bea apă înainte de a lua Effentora, pentru a ajuta la umezirea gurii, însă nu trebuie să beţi şi să mâncaţi nimic în timp ce luaţi medicamentul.
 • Nu trebuie să beţi suc de grapefruit în timp ce luaţi Effentora, deoarece acesta poate afecta modul în care organismul dumneavoastră descompune Effentora.
 • Nu consumaţi alcool în timp ce luaţi Effentora. Acesta poate creşte riscul producerii de reacţii adverse periculoase.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Effentora nu trebuie să fie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care aţi discutat aceasta cu medicul dumneavoastră. Nu trebuie să luaţi Effentora în timpul naşterii, deoarece fentanilul poate provoca deprimarea respiratorie a nou-născutului. Fentanilul poate trece în laptele matern şi poate provoca reacţii adverse la sugar. Nu luaţi Effentora dacă alăptaţi, cu excepţia cazului în care aţi discutat aceasta cu medicul dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă, după ce aţi luat Effentora, sunteţi în siguranţă săconduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje. Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje: dacă vă simţiţi somnoros sau ameţit; dacă aveţi vederea înceţoşată sau vedeţi dublu; sau dacă aveţi dificultăţi de concentrare. Este important săştiţi cum reacţionaţi la Effentora înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Effentora

Fiecare comprimat de Effentora 100 micrograme conţine 8 mg de sodiu. Fiecare comprimat de Effentora 200 micrograme, Effentora 400 micrograme, Effentora 600 micrograme şi Effentora 800 micrograme conţine 16 mg de sodiu. Trebuie să luaţi aceasta în considerare dacă urmaţi

o dietă cu restricţie de sodiu şi să cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

3. CUM SĂ LUAŢI EFFENTORA

Comprimatele bucale Effentora sunt destinate pentru administrare prin mucoasa cavităţii bucale. Când aşezaţi un comprimat în gură, acesta se dizolvăşi medicamentul se absoarbe în circulaţie prin mucoasa cavităţii bucale. Utilizarea medicamentului în acest mod îi permite acestuia să fie absorbit repede pentru a vă calma durerea episodică intensă.

Dozaj şi frecvenţă

Când începeţi să luaţi Effentora pentru prima dată, medicul dumneavoastră va lucra cu dumneavoastrăpentru a stabili doza care vă va calma durerea episodică intensă. Este foarte important să luaţi Effentora exact cum vă spune medicul. Doza iniţială este de 100 micrograme. Pe parcursul stabilirii dozei potrivite pentru dumneavoastră, medicul vă poate spune să luaţi mai mult de un comprimat pe episod. Dacă nu vă calmaţi durerea episodică intensă după 30 de minute, utilizaţi numai încă 1 comprimat de Effentora în perioada de titrare.

Odată ce doza potrivită a fost stabilită cu medicul dumneavoastră, utilizaţi 1 comprimat pentru un episod de durere intensă, ca o regulă generală. Pot fi necesare doze mai mari. Dacă nu vă calmaţi durerea episodică intensă după 30 de minute, utilizaţi numai încă 1 comprimat de Effentora în aceastăperioadă de reajustare a dozei. Luaţi legătura cu medicul dumneavoastră dacă doza corespunzătoare de Effentora nu vă calmeazădurerea episodică intensă. Medicul va hotărî dacă doza dumneavoastră trebuie schimbată.

Aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a trata cu Effentora alt episod de durere intensă.

Trebuie să vă informaţi medicul imediat dacă luaţi Effentora mai mult de patru ori pe zi, deoarece s-ar putea ca acesta să vă schimbe medicamentul pentru durere persistentă. Când durerea dumneavoastrăpersistentă se află iarăşi sub control, s-ar putea să fie necesar ca medicul să vă schimbe doza de Effentora. Pentru cea mai eficace calmare a durerii, informaţi-vă medicul cu privire la durerea pe care

o aveţi şi despre modul în care Effentora acţionează asupra dumneavoastră, astfel încât să poată fi schimbată doza dacă este necesar.

Nu schimbaţi după propria decizie dozele de Effentora sau alte medicamente de calmare a durerii prescrise pentru dumneavoastră. Orice schimbare a dozajului trebuie să fie prescrisăşi monitorizată de medicul dumneavoastră.

Dacă nu sunteţi sigur cu privire la doza potrivită, sau dacă aveţi întrebări referitoare la utilizarea acestui medicament, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Instrucţiuni de utilizare

 • Deschideţi blisterul numai când sunteţi pregătit să utilizaţi comprimatul. Comprimatul trebuie săfie utilizat imediat ce este scos din blister.
 • Separaţi o unitate de blister din folia termosudată prin rupere la perforaţii.
 • Îndoiţi unitatea de blister de-a lungul liniei indicate.
 • Dezlipiţi suportul blisterului pentru a elibera comprimatul. NU încercaţi să împingeţi comprimatul
 • Scoateţi comprimatul din unitatea de blister şi aşezaţi imediat întregul comprimat deasupra unui molar din spate, între gingia superioarăşi obraz (cum este indicat în imagine). Nu încercaţi să
 • Nu muşcaţi, nu sugeţi, nu mestecaţi şi nu înghiţiţi comprimatul, deoarece aceste acţiuni vor avea drept rezultat o calmare mai atenuată a durerii decât cea obţinută în cazul modului de administrare indicat.
 • Comprimatul trebuie să fie lăsat între obraz şi gingie până se dizolvă, ceea ce durează de obicei aproximativ 14 până la 25 de minute.
 • S-ar putea să simţiţi o senzaţie de efervescenţă moderată între obraz şi gingie pe măsură ce comprimatul se dizolvă.
 • După 30 de minute, dacă rămân bucăţi de comprimat, acestea se pot înghiţi utilizând un pahar cu apă.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Effentora

 • Cele mai frecvente reacţii adverse sunt somnolenţa, starea de rău sau ameţeala. Dacă începeţi săsimţiţi o stare de ameţeală mai puternică sau o stare de somnolenţă mai accentuată înainte de dizolvarea completă a comprimatului, clătiţi-vă gura cu apăşi scuipaţi imediat bucăţile rămase din comprimat într-o chiuvetă sau la closet.
 • O reacţie adversă gravă provocată de Effentora este respiraţia lentăşi/sau superficială. Aceasta poate apare dacă doza dumneavoastră de Effentora este prea mare sau dacă luaţi prea mult din Effentora. Dacă survine aceasta, vă rugăm să solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Ce să faceţi dacă cineva ia Effentora în mod accidental

Dacă credeţi că cineva a luat Effentora în mod accidental, vă rugăm să solicitaţi imediat asistenţămedicală. Încercaţi săţineţi persoana trează până când soseşte salvarea.

Dacă cineva a luat Effentora în mod accidental, s-ar putea ca această persoană să aibă aceleaşi reacţii adverse cum sunt cele descrise la punctul „Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Effentora”.

Dacă uitaţi să luaţi Effentora

Dacă durerea episodică intensă continuă încă, puteţi să luaţi Effentora aşa cum v-a prescris medicul. Dacă durerea episodică intensă s-a oprit, nu luaţi Effentora până la următorul episod de durere intensă.

Dacă încetaţi să luaţi Effentora

Trebuie să întrerupeţi utilizarea Effentora când nu mai este necesar. Trebuie să continuaţi să vă luaţi medicamentele opioide obişnuite pentru a vă trata durerea persistentăşi puteţi lua legătura cu medicul dumneavoastră pentru a vă confirma doza corectă a acestora.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Effentora poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Dacă observaţi oricare dintre acestea, luaţi legătura cu medicul dumneavoastră.

Cele mai grave reacţii adverse sunt respiraţia superficială, hipotensiunea arterialăşi şocul. Dacăsimţiţi o stare de somnolenţă accentuată sau aveţi respiraţia lentăşi/sau superficială, dumneavoastră sau persoana care vă îngrijeşte trebuie să ia legătura imediat cu medicul dumneavoastrăşi să ceară ajutor de urgenţă.

Reacţii adverse foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 utilizator din 10):

 • ameţeală
 • stare de greaţă
  • la locul de aplicare a comprimatului: durere, ulceraţie, iritare, amorţire, pierderea simţurilor, roşeaţă, umflare sau pete
  • Reacţii adverse frecvente (care afectează de la 1 la 10 utilizatori din 100):
 • dezorientare, stare de euforie
 • gust anormal
 • somnolenţă, sedare, oboseală excesivă, durere de cap, tremurături
 • vărsături, constipaţie, inflamaţia gurii, uscăciunea gurii, diaree
  • mâncărime, transpiraţie excesivă
  • Reacţii adverse mai puţin frecvente (care afectează de la 1 la 10 utilizatori din 1000):
 • faringită sau durere în gât, colecţie de puroi sub pielea din gură
 • celule albe anormale în sânge, scăderea numărului de celule albe din sânge, scăderea numărului de celule care ajută la coagularea sângelui, scăderea numărului de celule roşii
 • senzaţie de: nelinişte, agitaţie, confuzie, anormalitate, nervozitate sau încetineală; vederea sau auzirea de lucruri care de fapt nu există, insomnie, reducerea conştienţei, lipsă de concentrare, tulburări de gândire, amorţire, pierderea echilibrului, migrenă, tulburări de mişcare, vertij, probleme de vorbire, ţiuit în urechi, durere de urechi
 • tulburări de vedere sau vedere înceţoşată, ochi roşii, senzaţie anormală în ochi, observarea de flash-uri luminoase
 • ritm cardiac neobişnuit de rapid sau de lent, bufeuri, tensiune arterială crescută
 • scurtarea respiraţiei
 • una sau mai multe dintre următoarele probleme în gură: ulceraţie, pierderea simţurilor, senzaţie de disconfort, pustule, culoare neobişnuită, afecţiuni ale ţesutului moale, afecţiuni ale limbii, durere de limbă sau limbă cu pustule sau ulceraţia limbii, durere de gingie, buze crăpate sau uscate, candidoză bucală, afecţiuni dentare, durere de dinţi
 • arsuri la stomac, pierderea poftei de mâncare, senzaţie de disconfort gastric, indigestie, durere de stomac, inflamarea esofagului
 • transpiraţie rece, faţă umflată, erupţii trecătoare pe piele, mâncărime generalizată, căderea părului, unghii fragile, dureri musculare, crampe musculare, slăbiciune musculară, durere de spate, slăbiciune, stare de rău, senzaţie de disconfort toracic, sete, frisoane, senzaţie de frig, senzaţie de căldură, căderi, urinare cu dificultate
 • sindrom de întrerupere a medicamentului

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ EFFENTORA

Medicamentul de calmare a durerii din Effentora este foarte puternic şi ar putea pune în pericol viaţa dacă este luat în mod accidental de către un copil. Effentora trebuie să nu fie lăsat la îndemâna şi vederea copiilor.

 • Nu utilizaţi Effentora după data de expirare / utilizaţi înainte de data indicată pe blister şi pe cutie.
 • Păstraţi medicamentul în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.
 • Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Effentora

Substanţa activă este fentanilul. Fiecare comprimat conţine fie:

 • 100 micrograme fentanil (sub formă de citrat), fie
 • 200 micrograme fentanil (sub formă de citrat), fie
 • 400 micrograme fentanil (sub formă de citrat), fie
 • 600 micrograme fentanil (sub formă de citrat), fie
 • 800 micrograme fentanil (sub formă de citrat) Celelalte componente sunt: manitol, amidonglicolat de sodiu de tip A, hidrogencarbonat de sodiu, carbonat de sodiu anhidru, acid citric anhidru, stearat de magneziu.

Cum arată Effentora şi conţinutul ambalajului

Comprimatele bucale sunt cu feţe plane, de formă rotundă, cu marginile teşite, având inscripţionat în relief un „C” pe o faţă, iar pe cealaltă faţă cifra „1” pentru Effentora 100 micrograme, cifra „2” pentru Effentora 200 micrograme, cifra „4” pentru Effentora 400 micrograme, cifra „6” pentru Effentora 600 micrograme, cifra „8” pentru Effentora 800 micrograme.

Fiecare blister conţine 4 comprimate bucale, ambalate în cutii de 4 sau 28 de comprimate bucale. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Cephalon Europe 5 rue Charles Martigny 94700 Maisons-Alfort Franţa

Producător

Almac Pharma Services Ltd. Almac House 20 Seagoe Industrial Estate Craigavon Co. Armagh BT63 5QD Marea Britanie

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă sau să sunaţi la următorul număr:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Cephalon B.V. Cephalon B.V. Tél/Tel: + 31 497 55 10 50 Tél/Tel: + 31 497 55 10 50

България Magyarország

Cephalon Europe Cephalon Europe Teл.: + 31 88 00 26 770 Tel.: + 31 88 00 26 780

Česká republika Malta

Cephalon Europe Cephalon (UK) Limited Tel: + 31 88 00 26 773 Tel: + 44 1438 765100

Danmark Nederland

Cephalon Europe Cephalon B.V. Tlf: +31 88 00 26 785 Tel: + 31 497 55 10 50

Deutschland Norge

Cephalon GmbH Cephalon Europe Tel: + 49 89 89 55 70 0 Tlf: + 31 88 00 26 782

Eesti

Cephalon Europe

Tel: + 31 88 00 26 775

Ελλάδα

Cephalon Europe

Τηλ: + 31 88 00 26 771

España

Cephalon Pharma, S.L. Tel: + 34 93 567 78 80

France

Cephalon France Tél: + 33 1 49 81 81 81

Ireland

Cephalon Pharma (Ireland) Limited Tel: + 44 800 783 4869

Ísland

Cephalon Europe Sími: + 31 88 00 26 786

Italia

Cephalon S.r.l.
Tel: + 39 06 591935231

Κύπρος

Cephalon Europe Τηλ: + 31 88 00 26 772

Latvija

Cephalon Europe Tel: + 31 88 00 26 776

Lietuva

Cephalon Europe Tel: + 31 88 00 26 777

Österreich

Cephalon GmbH Tel: + 49 89 89 55 70 0

Polska

Cephalon Sp.z.o.o. Tel.: + 48 22 50 40 890

Portugal

Cephalon Europe Tel: + 31 88 00 26 778

România

Cephalon Europe Tel: + 31 88 00 26 779

Slovenija

Cephalon Europe Tel: + 31 88 00 26 781

Slovenská republika

Cephalon Europe Tel: + 31 88 00 26 774

Suomi/Finland

Cephalon Europe Puh/Tel: + 31 88 00 26 784

Sverige

Cephalon Europe Tel: + 31 88 00 26 783

United Kingdom

Cephalon (UK) Limited Tel: + 44 800 783 4869

.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Ladislau Ritli: Nu a fost o criză de opioide, ci au fost disfuncţionalităţi Ministrul Sănătăţii, Ladislau Ritli, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu a fost vorba despre o criză de un anumit tip de morfină, ci de disfuncţionalităţi.
Agenţia pentru medicamente a SUA va întări controlul asupra anumitor analgezice Agenţia pentru medicamente a SUA (FDA) a anunţat joi că va întări controlul asupra analgezicelor opioide ce conţin hidrocodon, cum este medicamentul Vicodin, pentru a combate consumul abuziv de aceste substanţe, relatează AFP.
Platforma online “Tratamentul meu este alegerea mea” a ajuns și în România „My Treatment My Choice” (“Tratamentul meu este alegerea mea”) este o platformă online, rezultatul colaborării dintre mai multe grupuri de suport dedicate persoanelor care consumă heroină și opioide şi organizaţii ce se ocupă de tratamentul acestora din Europa.
Aproape 21 de milioane de americani sunt dependenţi de diverse substanţe şi de alcool (raport) Aproape 21 de milioane de americani se luptă cu dependenţa de anumite substanţe - cifră ce depăşeşte numărul persoanelor diagnosticate cu cancer - potrivit unui nou raport dat publicităţii joi de biroul chirurgului general al Statelor Unite, informează Daily Mail. Dr. Vivek Murthy subliniază în cadrul...
Agenţia americană de medicamente recomandă reducerea dozei de paracetamol Agenţia americană pentru medicamente (FDA) a recomandat miercuri limitarea dozei de paracetamol în analgezicele combinate cu derivate ale morfinei, pentru a se evita riscul de leziuni hepatice grave, informează joi AFP.
Unele medicamente sunt dăunătoare pentru dinţi Unele medicamente prezintă riscuri pentru dinţi, favorizând apariţia cariilor. Există diferite mecanisme implicate în acest proces, se arată în revista medicală Prescrire, preluată de passionsante.be. Printre ele se numără nivelul de zahăr, uscăciunea bucală, aciditatea din gură, demineralizarea, etc...