CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

DORIBAX 500 mg
Denumire DORIBAX 500 mg
Descriere Doribax este indicat pentru tratamentul următoarelor infecţii la adulţi : Pneumonii nosocomiale (inclusiv pneumonia dobândită în timpul ventilaţiei mecanice) ; Infecţii intra-abdominale complicate ; Infecţii complicate ale tractului urinar
Denumire comuna internationala DORIPENEMUM
Actiune terapeutica ALTE ANTIBIOTICE BETALACTAMICE CARBAPENEME
Prescriptie S/P-RF - Medicamente eliberate in locatii speciale (spitale) si prescriptia se retine in farmacie
Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie perfuzabila
Concentratia 500mg
Ambalaj Cutie x 10 flac. 20ml x 500 mg pulb. perf.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 20 ml
Cod ATC J01DH04
Firma - Tara producatoare JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - BELGIA
Autorizatie de punere pe piata JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV - BELGIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre DORIBAX 500 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre DORIBAX 500 mg, pulbere pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Doribax 500 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine doripenem monohidrat echivalent cu doripenem 500 mg. Medicamentul nu conţine excipienţi.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă (Pulbere pentru perfuzie). Pulbere cristalină de culoare albă până la alb-gălbuie.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Doribax este indicat pentru tratamentul următoarelor infecţii la adulţi (vezi pct. 4.4 şi 5.1): Pneumonii nosocomiale (inclusiv pneumonia dobândită în timpul ventilaţiei mecanice),Infecţii intra-abdominale complicate ,Infecţii complicate ale tractului urinar

Trebuie luate în considerare ghidurile oficiale cu privire la utilizarea adecvată a medicamentelor antibacteriene.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze Dozele recomandate şi administrarea în funcţie de tipul de infecţie sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Infecţie Doză Frecvenţă Durata perfuziei Pneumonie nosocomială, inclusiv pneumonia 500 mg la fiecare 8 ore 1 până la 4 ore* dobândită în timpul ventilaţiei mecanice Infecţii intra-abdominale complicate 500 mg la fiecare 8 ore 1 oră ITU complicate, inclusiv pielonefrită 500 mg la fiecare 8 ore 1 oră

* Pe baza principalelor date de farmacocinetică/farmacodinamie o perfuzie cu durata de 4 ore poate fi mai adecvată pentru infecţia cu germeni patogeni mai puţin sensibili (vezi pct. 5.1). De asemenea, acest tip de dozaj trebuie luat în considerare în special în cazul infecţiilor severe. Pentru perioada de valabilitate a soluţiei perfuzabile, vezi pct. 6.3.

Durata uzuală de tratament cu doripenem este de 5-14 zile şi depinde de gravitatea, locul infecţiei şi răspunsul clinic al pacientului. Doripenem a fost administrat până la 14 zile în studiile clinice şi siguranţa tratamentului pentru durate mai mari de timp nu a fost stabilită. După iniţierea tratamentului cu doripenem pe cale intravenoasă, este posibilă trecerea la terapia pe cale orală pentru completarea tratamentului, de îndată ce s-a obţinut o ameliorare clinică.

Doze pentru copii şi adolescenţi Doribax nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani deoarece nu sunt disponibile date de siguranţă şi eficacitate.

Doze pentru pacienţii cu insuficienţă renală La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance al creatininei (ClCr) între 51-79 ml/min), nu este necesară ajustarea dozei. La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (ClCr între 30 – 50 ml/min) doza de Doribax trebuie să fie de 250 mg la fiecare 8 ore (vezi pct. 6.6). La pacienţii cu insuficienţă renală severă (ClCr <30 ml/min), doza de Doribax trebuie să fie de 250 mg la fiecare 12 ore (vezi pct. 6.6). Datorită datelor clinice limitate şi posibilităţii creşterii expunerii la doripenem şi la metabolitul acestuia, Doribax trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală severă (vezi pct. 5.2).

Doze la pacienţii dializaţi Doribax este hemodializabil; cu toate acestea, informaţiile sunt insuficiente pentru a face recomandări de ajustare a dozelor la pacienţii care efectuează dializă. De aceea, Doribax nu este recomandat la pacienţii care efectuează dializă (vezi pct. 5.2).

Doze la vârstnici (³65 ani)Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii vârstnici, cu excepţia cazurilor de insuficienţă renală moderată până la severă (vezi Doze pentru pacienţii cu insuficienţă renală şi pct. 5.2).

Doze la pacienţii cu insuficienţă hepatică Nu este necesară ajustarea dozelor.

Mod de administrare Doribax trebuie reconstituit şi ulterior diluat (vezi pct. 6.6) înainte de administrarea în perfuzie intravenoasă, timp de una la patru ore.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă ,Hipersensibilitate la oricare alt medicament antibacterian din grupa carbapenemelor, Hipersensibilitate severă (de exemplu reacţie anafilactică, reacţie cutanată severă) la oricare alt tip de medicament antibacterian beta-lactamic (de exemplu peniciline sau cefalosporine).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacţii de hipersensibilitate grave şi ocazional letale (anafilactice) au apărut la pacienţii care au primit antibiotice beta-lactamice. Înainte de începerea tratamentului cu Doribax, trebuie făcută o anamneză atentă privind antecedente de reacţii de hipersensibilitate la alte substanţe din această clasă sau la antibiotice beta-lactamice. Doribax trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu astfel de antecedente. Dacă apare o reacţie de hipersensibilitate la Doribax, tratamentul trebuie imediat întrerupt şi trebuie luate măsuri adecvate. Reacţii de hipersensibilitate acute şi grave (anafilactice) necesită imediat tratament de urgenţă.

Rar, s-au raportat convulsii în timpul tratamentului cu alte carbapeneme.

În timpul tratamentului cu Doribax s-a raportat colită pseudomembranoasă determinată de Clostridium difficile, care poate varia ca severitate de la forme uşoare la forme cu potenţial letal. Prin urmare, este important să se ia în considerare acest diagnostic la pacienţii care prezintă diaree în timpul tratamentului sau după administrarea de Doribax (vezi pct. 4.8).

Administrarea de doripenem, similar altor medicamente antibiotice, a fost asociată cu apariţia şi selectarea de suşe rezistente. Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie în cursul tratamentului. Dacă apare suprainfecţia, trebuie luate măsuri adecvate. Utilizarea îndelungată de Doribax trebuie evitată.

Utilizarea concomitentă de doripenem şi acid valproic/valproat de sodiu nu este recomandată (vezi pct. 4.5).

Când Doribax a fost utilizat în scop experimental pe cale inhalatorie a apărut pneumonită. De aceea, Doribax nu trebuie utilizat pe această cale.

Descrierea populaţiei de pacienţi trataţi în studiile cliniceÎn două studii clinice efectuate la pacienţi cu pneumonie nosocomială (N=979), 60% dintre pacienţii evaluabili clinic trataţi cu Doribax au avut pneumonie dobândită în timpul ventilaţiei mecanice (PVM). Dintre aceştia, 50% au avut PVM cu debut tardiv (definit ca apariţie după cinci zile de ventilaţie mecanică), 54% au avut un scor APACHE (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) II >15 şi 32% au fost trataţi concomitent cu aminoglicozide (76% timp de peste 3 zile).

În două studii clinice efectuate la pacienţi cu infecţii intra-abdominale complicate (N=962) cea mai frecventă localizare anatomică a infecţiei evaluată microbiologic la pacienţii trataţi cu Doribax a fost apendicele (62%). Dintre aceştia, 51% au avut iniţial peritonită generalizată. Alte surse de infecţie au inclus perforarea colonului (20%), colecistită complicată (5%) şi infecţii cu alte localizări (14%). Unsprezece procente au avut un scor APACHE II >10, 9,5% au avut infecţii post-operatorii, 27% au avut abcese intra-abdominale unice sau multiple şi 4% au avut iniţial bacteriemie concomitentă.

În două studii clinice la pacienţi cu infecţii complicate ale tractului urinar (N=1179), 52% dintre cei trataţi cu Doribax, cu evaluare microbiologică, au avut infecţii complicate ale tractului urinar inferiorşi 48% au avut pielonefrită, din care 16% au fost forme complicate. În total, 54% dintre pacienţi au avut complicaţii persistente, 9% au avut bacteriemie concomitentă şi 23% au fost iniţial infectaţi cu germeni uropatogeni rezistenţi la levofloxacină.

Experienţa la pacienţii cu imunitate sever compromisă, la cei trataţi cu imunosupresoare şi cu neutropenie severă este limitată, deoarece această populaţie a fost exclusă din studiile de fază III.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Doripenem este puţin sau deloc metabolizat prin sistemul citocromului P450 (CYP450). Pe baza studiilor in vitro nu este de aşteptat ca doripenem să inhibe sau să inducă activitatea CYP450. Prin urmare, nu sunt aşteptate interacţiuni medicamentoase mediate de CYP450 (vezi pct. 5.2).

S-a demonstrat că administrarea concomitentă de doripenem şi acid valproic reduce semnificativ concentraţiile serice de acid valproic sub intervalul terapeutic. Concentraţiile serice reduse de acid valproic pot duce la un control neadecvat al crizelor convulsive. Într-un studiu de interacţiune medicamentoasă, concentraţiile serice de acid valproic au fost reduse semnificativ (ASC a scăzut cu 63%) după administrarea concomitentă de doripenem şi acid valproic. Interacţiunea a avut un debut rapid. Deoarece pacienţilor li s-au administrat numai patru doze de doripenem, continuarea scăderii concentraţiilor serice de acid valproic în cazul administrării concomitente de lungă durată nu poate fi exclusă.

De asemenea, s-au raportat scăderi ale concentraţilor serice de acid valproic în cazul administrării concomitente cu alte medicamente din grupa carbapenemelor, atingând o reducere de 60% -100% a concentraţiilor de acid valproic în aproximativ două zile. Prin urmare, trebuie luate în considerare terapii antibacteriene alternative sau tratamente anticonvulsivante suplimentare. Probenecidul intră în competiţie cu doripenemul pentru secreţia tubulară renală şi reduce clearance-ul renal al doripenemului. Într-un studiu de interacţiune medicamentoasă, ASC medie a doripenemului a crescut cu 75% după administrarea concomitentă de probenecid. Prin urmare, nu se recomandă administrarea concomitentă de probenecid cu Doribax. O interacţiune cu alte medicamente eliminate prin secreţie tubulară renală nu poate fi exclusă.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Pentru doripenem sunt disponibile date clinice limitate privind expunerea în timpul sarcinii. Studiile la animale în ceea ce priveşte sarcina, dezvoltarea embrionară/fetală, naşterea sau dezvoltarea postnatală sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut. Doribax nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar.

Nu se cunoaşte dacă doripenemul se excretă în laptele uman. Un studiu la şobolani a demonstrat că doripenem şi metabolitul său sunt secretaţi în laptele matern. Decizia de a continua/întrerupe alăptarea la sân sau de a continua/întrerupe terapia cu Doribax trebuie făcută luând în considerare beneficiul alăptării la sân pentru copil şi beneficiul tratamentului cu Doribax pentru mamă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele Doribax asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Pe baza reacţiilor adverse raportate nu se anticipează ca Doribax să influenţeze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

La 3142 de pacienţi adulţi (dintre care 1817 au primit Doribax) investigaţi pentru siguranţa medicamentului în studii clinice de fază II şi III, reacţiile adverse determinate de Doribax 500 mg la fiecare 8 ore au apărut cu o frecvenţă de 32%. Tratamentul cu Doribax a fost întrerupt datorită reacţiilor adverse la 0,1% din numărul total de pacienţi. Reacţiile adverse la medicament care au dus la întreruperea tratamentului au fost greaţa (0,1%), diareea (0,1%), pruritul (0,1%), infecţiile micotice ale vulvei (0,1%), creşterea valorilor serice ale enzimelor hepatice (0,2%) şi erupţia cutanată tranzitorie (0,2%). Cele mai frecvente reacţii adverse au fost cefaleea (10%), diareea (9%) şi greaţa (8%).

Reacţiile adverse identificate în cursul studiilor clinice şi după punerea piaţă cu Doribax sunt listate mai jos în funcţie de frecvenţă. Grupele de frecvenţă sunt definite după cum urmează: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Reacţii adverse raportate în timpul studiilor clinice şi după punerea pe piaţă a Doribax Infecţii şi infestări Frecvente: candidoză orală, infecţie micotică vulvară Tulburări hematologice şi limfatice Mai puţin frecvente: trombocitopenie, neutropenie Tulburări ale sistemului imunitar Mai puţin frecvente: reacţii de hipersensibilitate (vezi pct. 4.4)

Frecvenţă necunoscută: anafilaxie (vezi pct. 4.4) Tulburări ale sistemului nervos Foarte frecvente: cefalee Tulburări vasculare Frecvente: flebită Tulburări gastro-intestinale Frecvente: greaţă, diaree

Mai puţin frecvente: colită cu C. difficile (vezi pct. 4.4) Tulburări hepatobiliare Frecvente: creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului Frecvente: prurit, erupţie cutanată tranzitorie subcutanat Frecvenţă necunoscută: epidermoliză toxică necrotică, sindrom Stevens-Johnson

4.9 Supradozaj

Într-un studiu de fază I la subiecţi sănătoşi cărora li s-a administrat doripenem 2 g perfuzat timp de 1 oră, la fiecare 8 ore, timp de 10 până la 14 zile, incidenţa erupţiei cutanate tranzitorii a fost foarte frecventă (5 din 8 subiecţi). Erupţia cutanată tranzitorie a dispărut în decurs de 10 zile după întreruperea tratamentului cu doripenem.

În caz de supradozaj, Doribax trebuie întrerupt şi trebuie administrat tratament general de susţinere, până când are loc eliminarea renală. Doribax poate fi eliminat prin hemodializă (vezi pct. 5.2); cu toate acestea, nu sunt disponibile informaţii privind utilizarea hemodializei în tratamentul supradozajului.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antibacteriene de uz sistemic, carbapeneme, codul ATC: J01DH04.

Mecanism de acţiune
Doripenem este un medicament antibacterian de sinteză, din grupa carbapenemelor.

Doripenem îşi exercită activitatea bactericidă prin inhibarea biosintezei peretelui celular. Doripenem inactivează multiple proteine-ligand esenţiale ale penicilinei (PLEP), având ca rezultat inhibarea sintezei peretelui celular şi moarte celulară consecutivă.

In vitro, doripenem a demonstrat că are un potenţial redus să antagonizeze sau să fie antagonizat de alte medicamente antibacteriene. A fost observată activitate suplimentară sau sinergie redusă cu amikacina şi levofloxacina pentru Pseudomonas aeruginosa, şi cu daptomicina, linezolida, levofloxacina şi vancomicina pentru bacterii Gram-pozitive.

Relaţii farmacocinetică/farmacodinamie Studiile preclinice de farmacocinetică/farmacodinamie au demonstrat că, similar altor medicamente antibacteriene beta-lactamice, timpul cât concentraţiile plasmatice de doripenem depăşesc concentraţia minimă inhibitorie (%T>CMI) pentru microorganismul infectant este cel mai bine corelat cu eficacitatea. Simulările tip Monte Carlo utilizând rezultatele antibiogramelor obţinute în studiile de fază III finalizate şi datele de farmacocinetică de la populaţie au arătat că obiectivul %T>CMI de 35% a fost obţinut în peste 90% din numărul pacienţilor cu pneumonie nosocomială, infecţii complicate ale tractului urinar şi infecţii intra-abdominale complicate, pentru toate gradele de funcţie renală.

Prelungirea duratei de perfuzie cu Doribax la 4 ore maximizează %T>CMI pentru o doză dată şi constituie baza opţiunii de a administra perfuzii de 4 ore la pacienţii cu pneumonie nosocomială, inclusiv cu pneumonie dobândită în timpul ventilaţiei mecanice. La pacienţii grav bolnavi sau la cei cu un răspuns imun insuficient, o durată a perfuziei de 4 ore poate fi mai adecvată când CMI a doripenemului pentru microorganismul/microorganismele cunoscut(te) sau suspectat(te) s-a demonstrat a fi sau se aşteaptă a fi >0,5 mg/l, pentru a atinge un prag-ţintă de 50% T>CIM la cel puţin 95% din numărul pacienţilor (vezi pct. 4.2). Simulările tip Monte Carlo susţin utilizarea unei doze de 500 mg în perfuzie cu durata de 4 ore, la fiecare 8 ore, la subiecţii cu funcţie renală normală, având ca obiectiv microorganismele cu CMI la doripenem ≤ 4 mg/l.

Mecanisme de rezistenţă Mecanismele rezistenţei bacteriene care afectează doripenemul cuprind inactivarea substanţei active de către enzimele ce hidrolizează carbapenemul, PLEP mutante sau dobândite, scăderea permeabilităţii membranei externe şi efluxul activ. Doripenemul este stabil la hidroliza celor mai multe beta-lactamaze, inclusiv penicilinazele şi cefalosporinazele produse de bacteriile Gram-pozitive şi Gram-negative, cu excepţia beta-lactamazelor capabile să hidrolizeze carbepenemii, relativ rare. Tulpinile rezistente la alte carbapeneme prezintă, în general, o rezistenţă concomitentă la doripenem. Stafilococul meticilino-rezistent trebuie întotdeauna considerat ca fiind rezistent la doripenem. Similar altor medicamente antibacteriene, incluzând carbapenemele, s-a demonstrat că doripenem poate determina selectarea de tulpini bacteriene rezistente.

Concentraţii critice Concentraţiile minime inhibitorii (CMI) critice stabilite de Comitetul European pentru Testarea Susceptibilităţii Antimicrobiene (EUCAST) sunt, după cum urmează :

Fără legătură cu specia S £1 mg/ml şi R >4 mg/mlStafilococi rezultat din CMI la meticilinăEnterobacteriaceae S £1 mg/ml şi R >4 mg/mlAcinetobacter spp. S £1 mg/ml şi R >4 mg/mlPseudomonas spp. S £1 mg/ml şi R >4 mg/mlStreptococcus spp. altul decât S. pneumoniae S £1 mg/ml şi R >1 mg/ml

S. pneumoniae S £1 mg/ml şi R >1 mg/mlEnterococi „obiectiv inadecvat”Haemophilus spp. S £1 mg/ml şi R>1 mg/ml

N. gonorrhoeae DI (date insuficiente)Anaerobi S £1 mg/ml şi R >1 mg/ml

Susceptibilitate Prevalenţa rezistenţei dobândite poate varia geografic şi în funcţie de timp pentru anumite specii şi este de dorit obţinerea de informaţii de la nivel local, în special în tratamentul infecţiilor severe. Dacă este necesar, trebuie să avem în vedere opinia expertului când prevalenţa locală a rezistenţei este atât de mare, astfel că utilitatea medicamentului antibacterian este, cel puţin în unele tipuri de infecţii, discutabilă.

Aglomerări localizate de infecţii determinate de microorganisme rezistente la carbapenem au fost raportate în Uniunea Europeană. Informaţiile de mai jos oferă o orientare aproximativă despre probabilitatea ca microorganismul să fie sensibil sau nu la doripenem.

Specii Frecvent Sensibile:

Aerobi Gram-pozitiv Enterococcus faecalis*$ Staphylococcus aureus (numai tulpini sensibile la meticilină)*Ç Staphylococcus spp. (numai tulpini sensibile la meticilină)Ç Streptococcus pneumoniae* Streptococcus spp.

Aerobi Gram-negativ Citrobacter diversus Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae* Haemophilus influenzae* Escherichia coli* Klebsiella pneumonia* Klebsiella oxytoca Morganella morganii Proteus mirabilis* Proteus vulgaris Providencia rettgeri Providencia stuartii Salmonella spp. Serratia marcescens Shigella spp.

1.      Anaerobi Bacteroides fragilis* Bacteroides caccae* Bacteroides ovatus Bacteroides uniformis* Bacteroides thetaiotaomicron* Bacteroides vulgatus*

2.      Bilophila wadsworthiaPeptostreptoccocus magnusPeptostreptococcus micros*Porphyromonas spp.Prevotella spp.Sutterella wadsworthenis

3.      Specii pentru care rezistenţa câştigată poate fi o problemă:

4.      Acinetobacter baumanii*Acinetobacter spp.Burkholderia cepacia$+
Pseudomonas aeruginosa*

5.      Microorganisme inerent rezistente:

6.      Aerobi Gram-pozitiv

7.      Enterococcus faecium

8.      Aerobi Gram-negativ

9.      Stenotrophomonas maltophilaLegionella spp.

* activitatea contra acestor specii a fost demonstrată în studii clinic specii cu sensibilitate naturală intermediară

+ specii cu >50% rezistenţă dobândită prezente în unul sau mai multe state membre UE  toţi stafilococii meticilino-rezistenţi trebuie consideraţi ca fiind rezistenţi la doripenem

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

În studiile clinice efectuate la subiecţi sănătoşi cărora li s-a administrat 500 mg doripenem în perfuzie cu durata de 1 oră, mediile Cmax şi ASC0-∞ ale doripenemului au fost de aproximativ 23 μg/ml,respectiv 36 μg.h/ml. În studiile clinice efectuate la subiecţi sănătoşi cărora li s-a administrat 500 mg doripenem şi 1 g doripenem în perfuzie cu durata de 4 ore, mediile Cmax şi ASC0-∞ ale doripenemului au fost de aproximativ 8 μg/ml şi 17 μg/ml, respectiv de 34 μg.h/ml şi 68 μg.h/ml. Nu se produce acumulare de doripenem după multiple perfuzii intravenoase, cu doze de 500 mg sau de 1 g la fiecare 8 ore, timp de 7 până la 10 zile, la subiecţi cu funcţie renală normală.

Distribuţie Legarea doripenemului de proteinele plasmatice a fost în medie de aproximativ 8,1% şi este independentă de concentraţiile plasmatice. Volumul de distribuţie la starea de echilibru este de aproximativ 16,8 litri, similar cu volumul lichidului extracelular la om. Doripenemul se distribuie bine în mai multe ţesuturi şi fluide ale corpului, cum sunt ţesutul uterin, lichidul retroperitoneal, ţesutul prostatic, ţesutul vezicii biliare şi urină.

Metabolizare Metabolizarea doripenemului la un metabolit cu inel deschis inactiv microbiologic se produce în principal pe calea dehidropeptidazei-1. Doripenemul este metabolizat puţin sau deloc prin intermediul citocromului P450 (CYP450). Studiile in vitro au stabilit că doripenem nu inhibă şi nu reduce activitatea izoformelor CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4.

Eliminare Doripenemul se elimină nemodificat, în principal prin rinichi. Valoarea medie a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare la adulţii tineri şi sănătoşi este de aproximativ 1 oră şi clearance-ul plasmatic este de aproximativ 15,9 l/oră. Clearance-ul renal mediu este de 10,3 l/oră. Mărimea acestei valori, cuplată cu scăderea semnificativă a eliminării doripenemului observată în administrarea concomitentă cu probenecid, sugerează că doripenemul este supus filtrării glomerulare, secreţiei tubulare şi reabsorbţiei. La adulţii tineri cărora li s-a administrat o doză unică de 500 mg de Doribax, 71% din doză a fost regăsită în urină sub formă de substanţă activă nemodificată, respectiv 15% sub formă de metabolit cu inel deschis. După administrarea unei doze unice de 500 mg de doripenem marcată radioactiv, la adulţii tineri şi sănătoşi, mai puţin de 1% din radioactivitatea totală a fost regăsită în materiile fecale. Farmacocinetica doripenemului este liniară la administrarea în perfuzie intravenoasă, timp de 1 oră pentru doze cuprinse între 500 mg şi 2 g şi timp de 4 ore pentru doze cuprinse între 500 mg şi 1 g.

Insuficienţa renală După o doză unică de 500 mg de Doribax, ASC a doripenemului a crescut de 1,6 ori, respectiv de 2,8 ori şi 5,1 ori la subiecţii cu insuficienţă renală uşoară (ClCr 51-79 ml/min), respectiv moderată (ClCr 31-50 ml/min) şi severă (ClCr ≤ 30 ml/min), comparativ cu subiecţii tineri şi sănătoşi cu funcţie renală normală (ClCr > 80 ml/min). ASC a metabolitului cu inel deschis inactiv microbiologic, se presupune a fi considerabil mai mare la pacienţii cu insuficienţă renală severă comparativ cu subiecţii sănătoşi. Ajustarea dozelor este necesară la pacienţii cu insuficienţă renală moderată şi severă (vezi pct. 4.2).

ASC ale doripenemului şi metabolitului cu inel deschis inactiv microbiologic sunt substanţial crescutela pacienţii care necesită hemodializă comparativ cu subiecţii sănătoşi. Într-un studiu clinic, în care şase subiecţi cu insuficienţă renală în stadiul terminal, supuşi hemodializei, au primit o doză unică de doripenem prin perfuzie intravenoasă, cantitatea de doripenem îndepărtată în cursul sesiunii de hemodializă de patru ore a fost de 231 mg (46% din doză).

Insuficienţa hepatică Farmacocinetica doripenemului la pacienţii cu insuficienţă hepatică nu a fost stabilită. Deoarece doripenemul nu pare că este metabolizat hepatic, nu se aşteaptă ca farmacocinetica Doribax să fie afectată de insuficienţa hepatică.

Vârstnici Impactul vârstei asupra farmacocineticii doripenemului a fost evaluat la vârstnici sănătoşi, de ambele sexe (cu vârsta cuprinsă între 66-84 ani). ASC a doripenemului a crescut cu 49% la vârstnici comparativ cu tinerii. Aceste modificări au fost atribuite în principal modificărilor funcţiei renale legate de vârstă. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici, cu excepţia cazurilor de insuficienţă renală moderată şi severă (vezi pct. 4.2).

Sex
Influenţa genului asupra farmacocineticii doripenemului a fost evaluată la subiecţi sănătoşi, de sex masculin şi feminin. ASC a doripenemului a fost cu 15% mai mare la femei comparativ cu bărbaţii.
Nu se recomandă ajustarea dozelor în funcţie de sex.

Rasă Influenţa rasei asupra farmacocineticii doripenemului a fost examinată prin analiza farmacocinetică a populaţiilor. Deoarece nu a fost observată nicio diferenţă semnificativă în clearance-ul mediu al doripenemului în grupurile rasiale, nu se recomandă ajustarea dozelor în funcţie de rasă.

5.3 Date de siguranţă preclinică

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei şi genotoxicităţii. Cu toate acestea, datorită modului în care au fost concepute studiile de toxicitate după doze repetate şi diferenţelor de farmacocinetică între om şi animal, în aceste studii nu a fost asigurată o expunere continuă a animalelor.

Nu a fost observată toxicitate asupra funcţiei de reproducere în studiile efectuate la şobolani şi iepuri. Cu toate acestea, aceste studii au o relevanţă limitată deoarece au fost efectuate cu doză zilnică unică, având ca rezultat o expunere mai mică de o zecime din durata expunerii zilnice la doripenem a animalelor.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nu este cazul

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate în secţiunea 6.3.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Păstrarea soluţiilor reconstituite: după reconstituirea cu apă pentru preparate injectabile sau soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), suspensia de Doribax din fiolă poate fi păstrată timp de până la o oră, la temperaturi sub 30ºC, înainte de a fi transferată şi diluată în flaconul de perfuzie.

După diluarea în flaconul de perfuzie cu soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), soluţiile reconstituite păstrate la temperatura camerei sau în frigider trebuie completate în funcţie de timpii din tabelul următor:

Timpi la care reconstituirea, diluarea şi perfuzarea trebuie să fie terminate pentru soluţiile perfuzabile de Doribax

Soluţia de perfuzat Soluţie păstrată Soluţie păstrată la temperatura în frigider

camerei (2°-8°C)Soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml 12 ore 72 ore*(0,9%)

+ Soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) 4 ore 24 ore*

* Odată scoase din frigider, perfuziile trebuie terminate în intervalul de timp indicat pentru stabilitatea la temperatura camerei, cu condiţia ca timpul total de refrigerare, timpul de atingere a temperaturii camerei şi timpul de perfuzie să nu depăşească timpul indicat pentru stabilitatea în condiţiile de refrigerare,soluţia perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) nu trebuie utilizată pentru perfuzii cu durata mai mare de 1 oră.

Stabilitatea fizică şi chimică în utilizare a fost demonstrată pentru timpii şi soluţiile descrise în tabelul de mai sus.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpii de păstrare şi condiţiile de depozitare înainte de utilizare sunt în responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 de ore la 2ºC-8ºC, cu excepţia cazului în care reconstituirea/diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.
Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit şi ale soluţiilor perfuzabile, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon de 20 ml din sticlă clară de tip I. Medicamentul este disponibil în cutii cu 10 flacoane.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fiecare flacon este destinat unei singure utilizări.
Doribax este reconstituit şi apoi diluat înainte de perfuzare.

Pregătirea unei doze de 500 mg de soluţie pentru perfuzie utilizând flaconul de 500 mg

Adăugaţi în flaconul de 500 mg, 10 ml de apă pentru preparate injectabile sau soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) şi agitaţi flaconul pentru a se forma o suspensie.

Inspectaţi vizual suspensia pentru a verifica dacă există corpi străini. Notă: suspensia nu este indicată pentru perfuzare directă.

Extrageţi suspensia utilizând o seringă şi un ac şi adăugaţi-o într-o pungă de perfuzie care conţine fie 100 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), fie 100 ml de soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) şi amestecaţi până la dizolvarea completă. Perfuzaţi toată această soluţie pentru a administra o doză de 500 mg de doripenem.

Pregătirea unei doze de 250 mg de soluţie pentru perfuzie utilizând flaconul de 500 mg

Adăugaţi în flaconul de 500 mg, 10 ml de apă pentru preparate injectabile sau soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) şi agitaţi flaconul pentru a forma o suspensie.

Inspectaţi vizual suspensia pentru a verifica dacă există corpi străini. Notă: suspensia nu este pentru perfuzare directă.

Extrageţi suspensia utilizând o seringă şi un ac şi adăugaţi-o într-o pungă de perfuzie care conţine fie 100 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), fie 100 ml soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) şi amestecaţi până la dizolvarea completă.

Extrageţi 55 ml din această soluţie din flaconul de perfuzie şi aruncaţi lichidul. Perfuzaţi toată soluţia rămasă pentru a administra doza de 250 mg de doripenem.

Soluţiile perfuzabile de Doribax pot varia de la soluţii clare, incolore la soluţii clare şi uşor gălbui. Variaţiile de culoare aflate între aceste limite nu afectează activitatea medicamentului.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg, 30 B-2340 Beerse Belgia

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/08/467/001

Data primei autorizări: 25 Iulie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul

· ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 6.0 (datată 28 mai 2010) prezentată în Modulul 1.8.1. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, există şi este funcţional înainte de şi pe perioada punerii pe piaţă a medicamentului.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 3 (datată 30 noiembrie 2009) a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat : când sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţii de reducere la minimum a riscului ,în decurs de 60 de zile de la atingerea unui reper important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului) ,la cererea Agenţiei Europene a Medicamentului.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Doribax 500 mg pulbere pentru perfuzie doripenem

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine doripenem monohidrat echivalent cu doripenem 500 mg

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

500 mg

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Destinat unei singure utilizări

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen Cilag International N.V. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/467/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Doribax 500 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

doripenem

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Doribax şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să utilizaţi Doribax

3.      Cum să utilizaţi Doribax

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Doribax

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE DORIBAX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Doribax este un antibiotic. Doribax acţionează prin distrugerea diferitelor tipuri de bacterii (germeni) care determină infecţii în diferite părţi ale corpului.

Doribax este utilizat pentru următoarele infecţii: Pneumonie (un tip grav de infecţii toracice sau ale plămânului) pe care o puteţi lua din spital sau dintr-un loc asemănător. Este inclusă şi pneumonia pe care o luaţi când un aparat vă ajută să respiraţi, Infecţii complicate ale zonei din jurul stomacului dumneavoastră (infecţii abdominale). -Infecţii complicate ale tractului urinar, inclusiv infecţii renale şi cazuri în care infecţia s-a extins în sânge.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI DORIBAX

Nu utilizaţi Doribax

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la doripenem. Dacă sunteţi alergic la alte antibiotice, cum sunt peniciline, cefalosporine sau carbapeneme (care sunt utilizate pentru a trata diverse infecţii), puteţi fi, de asemenea, alergic şi la Doribax.

Nu utilizaţi Doribax dacă oricare din cele de mai sus se aplică şi în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a utiliza Doribax.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Doribax

Dacă aveţi:Boli renale. Medicul dumneavoastră poate considera necesar să scadă doza de Doribax.Diaree. Este important să spuneţi medicului dumneavoastră că aţi avut diaree cu sânge înainte, în timpul sau după tratamentul cu Doribax. Este posibil să aveţi o boală numită colită (o inflamaţie a intestinului). Nu luaţi niciun medicament pentru tratamentul diareei fără să discutaţi în prealabil cu medicul dumneavoastră.

Rareori s-au raportat convulsii în timpul tratamentului cu antibiotice similare.

Dacă antibioticele, inclusiv Doribax, distrug unele bacterii, alte bacterii şi ciuperci pot continua să crească mai mult decât este normal. Acest fenomen este denumit proliferare. Medicul dumneavoastră va monitoriza pentru a observa eventuale semne de proliferare şi vă va trata, dacă este cazul.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi medicamente denumite acid valproic sau valproat de sodiu (vezi Utilizarea altor medicamente mai jos).

Doribax nu trebuie inhalat deoarece poate produce inflamaţia plămânului (pneumonită).

Doribax nu trebuie administrat la copii sau adolescenţi (cu vârsta sub 18 ani) deoarece nu sunt disponibile suficiente informaţii pentru a fi siguri că Doribax poate fi utilizat în condiţii de siguranţă la copii şi adolescenţi.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau medicamente din plante medicinale. Informaţi medicul dacă luaţi medicamente numite acid valproic sau valproat de sodiu (utilizate în tratamentul epilepsiei, tulburării bipolare, migrenelor sau schizofreniei) sau probenecid (utilizat în tratamentul gutei sau al valorilor mari de acid uric în sânge) deoarece aceste medicamente pot influenţa Doribax. Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să utilizaţi Doribax în asociere cu aceste alte medicamente.

Sarcina şi alăptarea

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului, înainte de a utiliza Doribax, dacă: Sunteţi gravidă sau credeţi că sunteţi gravidă. Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să utilizaţi Doribax. Alăptaţi sau intenţionaţi să alăptaţi. Cantităţi mici din acest medicament pot trece în laptele de mamă şi pot afecta sugarul. De aceea, medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să utilizaţi Doribax în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Este puţin probabil ca Doribax să influenţeze capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI DORIBAX

Cum să utilizaţi Doribax

Doribax va fi preparat şi administrat de către un medic sau o asistentă medicală printr-o perfuzie intravenoasă cu durata de una până la patru ore (numită uneori „picătură cu picătură”).

Ce doză de Doribax este utilizată-Medicul dumneavoastră va decide care este doza de Doribax necesară şi durata tratamentului.

Adulţi (inclusiv pacienţi cu vârsta peste 65 de ani)-Doza uzuală este de 500 mg la fiecare opt ore. Fiecare doză este administrată pe o perioadă de una până la patru ore. Durata tratamentului este de obicei de 5 până la 14 zile. -Dacă aveţi probleme cu rinichii, medicul dumneavoastră vă va reduce doza de Doribax la 250 mg la fiecare 8 ore sau 12 ore, administrată pe o durată de una până la patru ore.

1.      Dacă utilizaţi mai mult Doribax decât trebuie

2.      Dacă sunteţi îngrijorat că vi s-a administrat prea mult Doribax, spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

3.      Dacă a fost omisă administrarea unei doze de Doribax

4.      Dacă sunteţi îngrijorat că aţi omis administrarea unei doze de Doribax, spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului. Este important să primiţi tratamentul cu Doribax pe toată durata considerată de medicul dumneavoastră necesară.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Doribax poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile enumerate mai jos este stabilită utilizând următoarea convenţie:foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi)frecvente (afectează 1 până la 10 pacienţi din 100)mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 pacienţi din 1000)rare (afectează 1 până la 10 pacienţi din 10000)foarte rare (afectează mai puţin de 1 pacient din 10000)cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Foarte frecvente -Durere de cap (cefalee)

Frecvente -Erupţie trecătoare pe piele, mâncărime sau urticarie Diaree. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi diaree cu sânge, înaintea, în timpul sau după tratamentul cu Doribax. Senzaţie de rău (greaţă) Inflamaţia peretelui venei la locul administrării perfuziei intravenoase (sau „picătură cu picătură”) în venă (flebită). Infecţii micotice (afte) la nivelul gurii sau vaginului -Creştere a valorilor unor enzime hepatice în sânge.

Mai puţin frecvente -Inflamaţia intestinului însoţită de diaree (colită cu Clostridium difficile)-Scăderea numărului de plachete sanguine-Scăderea numărului de celule albe din sânge care poate creşte riscul de apariţie a infecţiilor-Umflare bruscă a buzelor, feţei, gâtului sau limbii, dificultăţi la înghiţire sau respiraţie dificilă.

Acestea pot fi semne ale unei reacţii alergice severe (anafilaxie) şi pot pune viaţa în pericol.

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă apar oricare din aceste manifestări, deoarece este posibil să aveţi nevoie urgentă de tratament medical.

De asemenea, la un număr redus de pacienţi au fost observate următoarele reacţii adverse -Reacţii cutanate grave, cu erupţie generalizată la nivelul pielii constând în descuamări şi vezicule la nivelul gurii, ochilor şi organelor genitale (necroliză epidermică toxică sau sindrom Stevens-Johnson).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ DORIBAX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Primele două cifre indică luna. Următoarele patru indică anul. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Doribax

Substanţa activă este doripenem. Fiecare flacon conţine doripenem monohidrat echivalent cu doripenem 500 mg

Cum arată Doribax şi conţinutul ambalajului

Doribax este o pulbere cristalizată de culoare albă sau alb-gălbuie, ambalată în flacon din sticlă. Doribax este disponibil în cutii cu 10 flacoane.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Producător

Janssen-Cilag International NV Janssen Pharmaceutica

Turnhoutseweg 30 Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse B-2340 Beerse

Belgia Belgia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

Tél/Tel: + 32 3 280 54 11

България

Johnson & Johnson D. O. O.

Teл.: +359 2 489 94 00

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o.

Tel: +420 233 012 222

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137-955-955

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filial

Tel: + 372 617 7410

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG N.V./S.A. België/Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 3 280 54 11

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft. Tel.: +36 23 513-800

Malta

AM MANGION LTD Tel: +356 2397 6000

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V. Tel: +31 13 583 73 73

Norge

JANSSEN-CILAG AS Tlf: + 47 24 12 65 00

Österreich

JANSSEN-CILAG Tel: +43 1 610 300

Ελλάδα

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική A.E.B.E. Tηλ: +30 210 809 0000

España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

France

JANSSEN-CILAG Tel: 0800 25 50 75/+ 33 1 55 00 44 44

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 (0)1494 567567

Ísland

JANSSEN-CILAG, c/o Vistor HfSími: +354 535 7000

Italia

JANSSEN-CILAG SpA

Tel: +39 02/2510.1

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 755 214

Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp z o.o. filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561

Lietuva

UAB “Johnson & Johnson”

Tel: +370 5 278 68 88

Acest prospect a fost aprobat în: Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 668 –01 – 50

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA Tel: +351 21-4368835

România

Johnson&Johnson d.o.o. Rep. Office Janssen-Cilag. Tel: +4 021 2071800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel: + 386 1 401 18 30

Slovenská republika

JANSSEN-CILAG, a Johnson&Johnson company Tel: +421 2 544 17 841

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY Puh/Tel: +358 207 531 300

Sverige

JANSSEN-CILAG AB Tel: +46 8 626 50 00

United Kingdom

JANSSEN-CILAG Ltd. Tel: +44 (0)1494 567567

Informaţii detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Fiecare flacon este destinat unei singure utilizări.
Doribax este reconstituit şi apoi diluat înainte de perfuzare.

Preparerea unei doze de 500 mg pentru soluţie perfuzabilă utilizând flaconul de 500 mg

Adăugaţi 10 ml de apă pentru preparate injectabile sau soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) în flaconul de 500 mg şi agitaţi flaconul pentru a se forma o suspensie.

Inspectaţi vizual suspensia pentru a verifica dacă există corpi străini. Notă: suspensia nu este indicată pentru perfuzare directă.

Extrageţi suspensia folosind o seringă şi un ac şi adăugaţi-o într-un flacon de perfuzie care conţine 100 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) şi amestecaţi până la dizolvarea completă. Perfuzaţi toată această soluţie pentru a administra doza de 500 mg de doripenem.

Prepararea unei doze de 250 mg pentru soluţie perfuzabilă utilizând flaconul de 500 mg

Adăugaţi 10 ml de apă pentru preparate injectabile sau soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) în flaconul de 500 mg şi agitaţi flaconul pentru a forma o suspensie.

Inspectaţi vizual suspensia pentru a verifica dacă există corpi străini. Notă: suspensia nu este pentru perfuzare directă.

Extrageţi suspensia folosind o seringă şi un ac şi adăugaţi-o într-un flacon de perfuzie care conţine 100 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) şi amestecaţi până la dizolvarea completă.

Extrageţi 55 ml din această soluţie din flaconul de perfuzie şi aruncaţi lichidul. Perfuzaţi toată soluţia rămasă pentru a administra doza de 250 mg de doripenem.

Soluţiile perfuzabile de Doribax pot varia de la soluţii clare, incolore la soluţii clare şi uşor gălbui. Variaţiile de culoare aflate între aceste limite nu afectează activitatea medicamentului.

Păstrarea soluţiilor reconstituite

După reconstituirea cu apă pentru preparate injectabile sau soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), suspensia de Doribax din fiolă poate fi păstrată timp de până la o oră, la temperaturi sub 30ºC, înainte de a fi transferată şi diluată în flaconul de perfuzie.

După diluarea în flaconul de perfuzie cu soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), soluţiile reconstituite păstrate la temperatura camerei sau în frigider trebuie completate în funcţie de timpii din tabelul următor:

Timpi la care reconstituirea, diluarea şi perfuzarea trebuie să fie terminate pentru soluţiile perfuzabile de Doribax

Soluţia de perfuzat Soluţie păstrată la Soluţie păstrată în temperatura camerei frigider (2°-8°C) Soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) 12 ore 72 ore*

+ Soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) 4 ore 24 ore*

* Odată scoase din frigider, perfuziile trebuie terminate în intervalul de timp indicat pentru stabilitatea la temperatura camerei, cu condiţia ca timpul total de refrigerare, timpul de atingere a temperaturii camerei şi timpul de perfuzie să nu depăşească timpul indicat pentru stabilitatea în condiţiile de refrigerare, soluţia perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) nu trebuie utilizată pentru perfuzii cu durata mai mare de 1 oră.

Stabilitatea fizică şi chimică în utilizare a fost demonstrată pentru timpii şi soluţiile descrise în tabelul de mai sus.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpii de păstrare şi condiţiile de depozitare înainte de utilizare sunt în responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 de ore la 2ºC-8ºC, cu excepţia cazului în care reconstituirea/diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.