CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

RELISTOR 12 mg/0,6 ml
Denumire RELISTOR 12 mg/0,6 ml
Descriere Tratamentul constipaţiei induse de opioide la pacienţi cu boli în stadiu avansat cărora li se administrează tratamente paliative, în cazurile în care răspunsul la tratamentul laxativ uzual nu este suficient.
Denumire comuna internationala METHYLNALTREXONUM
Actiune terapeutica LAXATIVE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Solutie injectabila
Concentratia 12mg/0,6ml
Ambalaj Cutie x 2 flac. x 0,6 ml sol. inj. + 2 seringi sterile de 1 ml cu ac retractabil + 4 tampoane cu alcool
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 0,6ml
Cod ATC A06AH01
Firma - Tara producatoare WYETH LEDERLE S.P.A. - ITALIA
Autorizatie de punere pe piata WYETH EUROPA LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre RELISTOR 12 mg/0,6 ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> Ioana (vizitator) : Buna ziua Va rog sa imi spuneti unde pot gasi acest medicament in Romania. Va multumesc
>> dr. Oana Iordache : Incercati in marile lanturi de farmacii.
>> Ioana : Buna Am incercat la majoritatea farmaciilor din Arad ,atat mari cat si mici, inclusiv la farmacia care...
Prospect si alte informatii despre RELISTOR 12 mg/0,6 ml, solutie injectabila       

 

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg/0,6 ml soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg. Un ml soluţie conţine bromură de metilnaltrexonă 20 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.
Soluţie cu aspect limpede, incolor sau uşor gălbui, practic fără particule vizibile.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul constipaţiei induse de opioide la pacienţi cu boli în stadiu avansat cărora li se administrează tratamente paliative, în cazurile în care răspunsul la tratamentul laxativ uzual nu este suficient.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze Numai pentru adulţi. Adăugarea Relistor la schema de tratament se face pentru a induce un tranzit intestinal prompt în cazurile în care răspunsul la tratamentul laxativ uzual nu a fost suficient. Doza recomandată de bromură de metilnaltrexonă este de 8 mg (0,4 ml Relistor) (pentru pacienţii cu greutatea corporală de 38-61 kg) sau 12 mg (0,6 ml Relistor) (pentru pacienţii cu greutatea corporalăde 62-114 kg). Modul de administrare uzual este de o singură doză la două zile. În funcţie de situaţia clinică, administrarea dozelor se poate face şi la intervale mai lungi de timp.

Numai în cazul în care nu au prezentat niciun răspuns (tranzit intestinal) la doza din ziua precedentă, pacienţilor li se pot administra două doze consecutive la interval de 24 de ore.Pacienţilor a căror greutate corporală se află în afara intervalelor menţionate trebuie să li se administreze o doză de 0,15 mg/kg. Pentru aceşti pacienţi, volumul injecţiei trebuie calculat astfel: Doza (ml) = greutatea corporală a pacientului (kg) x 0,0075

Insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei mai mic de 30 ml/min), doza de bromură de metilnaltrexonă trebuie redusă de la 12 mg la 8 mg (0,4 ml Relistor) pentru pacienţii având greutatea corporală în intervalul 62 - 114 kg sau de la 0,15 mg/kg la 0,075 mg/kg pentru pacienţii având greutatea corporală în afara acestui interval (vezi pct. 5.2). Nu există date referitoare la pacienţii cu insuficienţă renală în stadiu terminal, dializaţi, iar Relistor nu este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4).

Insuficienţă hepatică

Nu este necesară nici o ajustare a dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată (vezi pct. 5.2).

Nu sunt disponibile date referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa C Child-Pugh), iar Relistor nu este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Nu sunt disponibile date. Nu există experienţă privind utilizarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 5.2). Prin urmare, bromura de metilnaltrexonă nu trebuie utilizată la copii şi adolescenţi până la apariţia de noi date.

Pacienţi vârstnici

Nu se recomandă ajustarea dozelor în funcţie de vârstă (vezi pct. 5.2).

Mod de administrare

Relistor se administrează prin injectare subcutanată.

Se recomandă să se practice rotaţia locurilor de injectare. Nu se recomandă efectuarea injectării în zone unde pielea este sensibilă, cu echimoze, roşie sau indurată. Zonele cu cicatrici sau vergeturi trebuie evitate.

Cele trei zone ale corpului recomandate pentru injectarea Relistor sunt coapsele, abdomenul şi partea de sus a braţelor.

Injectarea Relistor se poate face indiferent de mese.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Este contraindicată utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la pacienţii cu obstrucţie gastro-intestinală mecanică cunoscută sau suspicionată sau cu abdomen chirurgical acut.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În perioada de după autorizare au fost raportate cazuri de perforaţie gastrointestinală (GI) la pacienţi care au utilizat Relistor. Deşi pacienţii au fost în situaţii clinice care pot fi asociate cu reducerea localizată sau difuză a integrităţii structurale a peretelui tractului gastrointestinal (de exemplu cancer, ulcer gastro-duodenal, pseudoobstrucţie), este posibil ca utilizarea Relistor să fi contribuit la aceste evenimente.

Relistor trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu leziuni cunoscute sau suspectate ale tractului gastrointestinal.

Pacienţii trebuie sfătuiţi să raporteze imediat simptomele severe, persistente şi/sau care se agravează.

Acţiunea bromurii de metilnaltrexonă a fost studiată la pacienţi cu constipaţie indusă de opioide. Prin urmare, Relistor nu trebuie utilizat pentru tratamentul pacienţilor cu constipaţie care nu este legată de utilizarea de opioide.

În cazul în care intervine o diaree severă sau persistentă pe durata tratamentului, pacienţii trebuie sfătuiţi să nu continue tratamentul cu Relistor şi să se adreseze medicului.

Datele provenite din studiile clinice sugerează faptul că tratamentul cu bromură de metilnaltrexonă poate induce instalarea rapidă (în medie, în decurs de 30 până la 60 de minute) a tranzitului intestinal.

Tratamentul cu bromură de metilnaltrexonă nu a fost studiat în cadrul unor studii clinice cu durată mai mare de 4 luni, prin urmare trebuie utilizat numai pe o perioadă limitată (vezi pct. 5.2).

Relistor trebuie utilizat numai la pacienţi cărora li se administrează tratament paliativ. Se adaugă la tratamentul laxativ uzual.

Relistor nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau cu insuficienţă renală în stadiu terminal care necesită dializă (vezi pct. 4.2).

Nu a fost studiată utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la pacienţi cu colostomie, cateter peritoneal, boală diverticulară activă sau fecalom. Prin urmare, Relistor trebuie administrat cu precauţie la aceşti pacienţi.

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică, practic „nu conţine sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Bromura de metilnaltrexonă nu afectează parametrii farmacocinetici ai medicamentelor metabolizate de izoenzimele citocromului P450 (CYP). Bromura de metilnaltrexonă este metabolizată de izoenzimele CYP într-o proporţie minimă. Studiile de metabolizare efectuate in vitro sugerează că bromura de metilnaltrexonă nu inhibă activitatea CYP1A2, CYP2E1, CYP2B6, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19 sau CYP3A4, fiind în acelaşi timp un inhibitor slab al metabolizării unui model de substrat CYP2D6. În cadrul unui studiu clinic de interacţiune medicamentoasă la subiecţi adulţi sănătoşi de sex masculin, o doză subcutanată de 0,3 mg/kg de bromură de metilnaltrexonă nu a afectat semnificativ metabolizarea dextrometorfanului, un substrat al CYP2D6.

Potenţialul de interacţiune medicamentoasă legată de transportorul de cationi organici (OCT) dintre bromura de metilnaltrexonăşi un inhibitor al OCT a fost studiat la 18 subiecţi sănătoşi, prin compararea profilurilor farmacocinetice ale unei doze unice de bromură de metilnaltrexonă înainte şi după administrarea de doze repetate de 400 mg cimetidină. Clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă s-a redus în urma administrării dozelor repetate de cimetidină (de la 31 l/oră la 18 l/oră). Pe de altă parte, reducerea clearance-ului total a fost mică (de la 107 l/oră la 95 l/oră). În consecinţă, nu a fost observată o modificare semnificativă a ASC pentru bromura de metilnaltrexonă, în plus faţă de Cmax, înainte şi după administrarea dozelor repetate de cimetidină.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere la doze mari (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Relistor nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă bromura de metilnaltrexonă se excretă în laptele matern la om. Studiile la animale au indicat excreţia bromurii de metilnaltrexonă în laptele matern. Decizia de a continua/întrerupe alăptarea sau de a continua/întrerupe tratamentul cu Relistor va fi luată având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului cu Relistor pentru femeie.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, fiind un antagonist al opioidelor cu acţiune limitată în mod strict la nivel periferic, probabilitatea ca Relistor să afecteze aceste activităţi este mică.

Pot apărea ameţeli, care pot avea un efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse asociate cu medicamentul, întâlnite la pacienţii expuşi la bromură de metilnaltrexonă în toate fazele studiilor controlate faţă de placebo, au fost durerea abdominală, greaţa, diareea şi flatulenţa. În general, aceste reacţii au fost uşoare sau moderate.

Reacţiile adverse sunt clasificate astfel: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii:

Tulburări ale sistemului nervos Frecvente: Ameţeli Tulburări gastro-intestinale Foarte frecvente: Durere abdominală, greaţă, diaree, flatulenţă Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Frecvente: Reacţii la locul injectării (de exemplu: înţepătură, arsură, durere, înroşire, edem),

hiperhidroză Experienţa după punerea pe piaţă Au fost raportate cazuri de perforaţie gastrointestinală la pacienţii care utilizează Relistor (vezi punctul

4.4): frecvenţă necunoscută.

4.9 Supradozaj

Un studiu la voluntari sănătoşi a indicat asocierea hipotensiunii arteriale ortostatice cu o doză de 0,64 mg/kg, administrată în bolus intravenos.

În caz de supradozaj, semnele şi simptomele de hipotensiune arterială ortostatică trebuie monitorizate şi raportate unui medic. Iniţierea tratamentului se va face după caz.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antagonişti ai receptorilor opioizi periferici, codul ATC: A06AH01 Mecanism de acţiune Bromura de metilnaltrexonă este un antagonist selectiv al legării opioidelor la receptorul mu. Studiile in vitro au indicat faptul că bromura de metilnaltrexonă este un antagonist al receptorului opioid mu (constanta de inhibare [Ki] = 28 nM), cu o potenţă de 8 ori mai mică pentru receptorii opioizi kappa (Ki = 230 nM) şi o afinitate mult redusă pentru receptorii opioizi delta.

Fiind o amină cuaternară, bromura de metilnaltrexonă are o capacitate redusă de a traversa bariera hematoencefalică. Aceasta permite bromurii de metilnaltrexonă să funcţioneze ca un antagonist periferic al receptorului opioid mu în ţesuturi cum sunt cele din tractul gastro-intestinal, fără să influenţeze efectele analgezice asupra sistemului nervos central, mediate de opioide.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Eficacitatea şi siguranţa bromurii de metilnaltrexonă în tratamentul constipaţiei induse de opioide la pacienţi cărora li se administrează tratament paliativ au fost demonstrate în cadrul a două studii randomizate, în regim dublu-orb, controlate cu placebo. În aceste studii, valoarea mediană a vârstei subiecţilor a fost de 68 de ani (vârste aflate în intervalul 21 – 100 ani); 51% dintre ei au fost de sex feminin. În ambele studii, pacienţii aveau boli terminale în stadii avansate şi o speranţă de viaţă limitată, majoritatea cu un diagnostic principal de cancer incurabil; alte diagnostice principale au inclus BPOC/emfizem în stadiu terminal, boală cardiovasculară/insuficienţă cardiacă, boală Alzheimer/demenţă, HIV/SIDA sau alte boli aflate în stadiu avansat. Înainte de screening, pacienţii aveau constipaţie indusă de opioide, definită ca <3 scaune în ultima săptămână sau nici un scaun timp de >2 zile.

Studiul 301 a comparat cu placebo o doză unică, subcutanată, de bromură de metilnaltrexonă administrată în regim dublu-orb, de 0,15 mg/kg sau de 0,3 mg/kg. Doza administrată în regim dubluorb a fost urmată de o perioadă de 4 săptămâni de tratament în regim deschis în care a fost permisă utilizarea bromurii de metilnaltrexonă după necesităţi, dar nu mai mult de 1 doză într-o perioadă de 24 de ore. Pacienţii şi-au menţinut regimul lor uzual de laxative pe durata ambelor perioade de studiu. În perioada de studiu în regim dublu-orb au fost trataţi un total de 154 de pacienţi (47 cu bromură de metilnaltrexonă 0,15 mg/kg, 55 cu bromură de metilnaltrexonă 0,3 mg/kg, 52 cu placebo). Criteriul final principal a fost proporţia pacienţilor care au avut scaun fără administrarea medicaţiei laxative de salvare în cele 4 ore după administrarea medicamentului de studiu în regim dublu-orb. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat o rată semnificativ mai mare a efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea dozei în regim dublu-orb (62% pentru 0,15 mg/kg şi 58% pentru 0,3 mg/kg) faţă de pacienţii trataţi cu placebo (14%); p<0,0001 pentru fiecare doză, faţă de placebo.

Studiul 302 a comparat doze subcutanate, administrate în regim dublu-orb, de bromură de metilnaltrexonă , administrate la interval de două zile timp de două săptămâni, cu placebo. În prima săptămână (zilele 1, 3, 5, 7), pacienţilor li s-a administrat fie bromură de metilnaltrexonă 0,15 mg/kg, fie placebo. În cea de-a doua săptămână, doza atribuită unui pacient a putut fi crescută la 0,30 mg/kg dacă pacientul respectiv a prezentat 2 sau mai puţine scaune fără medicaţie laxativă de salvare până în ziua 8. Doza atribuită pacientului a putut fi redusă în orice moment, în funcţie de tolerabilitate. Au fost analizate datele provenite de la 133 de pacienţi (62 trataţi cu bromură de metilnaltrexonă , 71 trataţi cu placebo). Au existat 2 criterii finale principale: proporţia de pacienţi care au avut tranzit intestinal fără a apela la medicaţia laxativă de salvare în cele 4 ore după administrarea primei doze de medicament de studiu şi proporţia de pacienţi care au avut tranzit intestinal fără a apela la medicaţia laxativă de salvare în cele 4 ore după administrarea a cel puţin 2 din primele 4 doze ale medicamentului de studiu. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat o rată mai mare a efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea primei doze (48%), faţă de pacienţii cărora li s-a administrat placebo (16%); p<0,0001. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat, de asemenea, rate semnificativ mai mari ale efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea a cel puţin 2 din primele 4 doze (52%), faţă de pacienţii cărora li s-a administrat placebo (9%); p<0,0001. Consistenţa scaunului nu a fost semnificativ îmbunătăţită la pacienţii care au avut scaun moale la momentul iniţial.

În nici una dintre cele două studii nu au apărut date care să sugereze diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea în funcţie de vârstă sau sex. Efectul rasei nu a putut fi analizat deoarece populaţia luată în studiu a fost predominant de rasă caucaziană (88 %).

Durabilitatea răspunsului a fost demonstrată în studiul 302, în care rata de răspuns la efectul laxativ a fost concordantă de la doza 1 până la doza 7, pe toată durata de 2 săptămâni a perioadei de studiu în regim dublu-orb.

Eficacitatea şi siguranţa bromurii de metilnaltrexonă au fost, de asemenea, demonstrate prin intermediul unei perioade de tratament în regim deschis, fiind administrată în cadrul studiului 301 din ziua 2 până în săptămâna 4, precum şi în două extensii de studiu efectuate în regim deschis (301EXT şi 302EXT), în care bromura de metilnaltrexonă a fost administrată după necesităţi, pe o perioadă de cel mult 4 luni (numai 8 pacienţi au atins acest interval). Un total de 136, 21 şi 82 de pacienţi au fost trataţi cu cel puţin o doză în regim deschis în cadrul studiilor 301, 301EXT, respectiv 302EXT. Relistor a fost administrat la fiecare 3,2 zile (valoarea mediană a intervalului de dozare, cu un interval de 1-39 zile).

Rata răspunsului de tip laxativ s-a menţinut pe toată durata extensiilor de studiu la acei pacienţi care au continuat tratamentul.

În aceste studii nu s-a evidenţiat nici o relaţie semnificativă între doza iniţială de opioid şi răspunsul de tip laxativ la pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă. În plus, valoarea mediană a dozei zilnice de opioid nu a prezentat variaţii semnificative faţă de momentul iniţial nici în cazul pacienţilor trataţi cu bromură de metilnaltrexonă, nici în cel al pacienţilor cărora li s-a administrat placebo. Nu au existat modificări relevante clinic ale scorurilor de evaluare a durerii de la momentul iniţial, nici în cazul pacienţilor trataţi cu bromură de metilnaltrexonă, nici în cel al pacienţilor cărora li s-a administrat placebo.

Efecte asupra repolarizării cardiace

În cadrul unui studiu ECG dublu-orb, randomizat, desfăşurat pe grupuri paralele, al unor doze unice de bromură de metilnaltrexonă (0,15, 0,30 şi 0,50 mg/kg) administrate subcutanat la 207 voluntari sănătoşi, nu a fost detectat nici un semnal de prelungire a segmentelor QT/QTc şi nici un indiciu al unui efect asupra parametrilor secundari ECG sau asupra morfologiei traseului, prin comparaţie cu placebo şi cu controlul pozitiv (400 mg moxifloxacină administrată oral).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Bromura de metilnaltrexonă se absoarbe rapid, atingând concentraţia plasmatică maximă (Cmax) la aproximativ 0,5 ore după administrarea subcutanată. Valoarea Cmax şi cea a ariei de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC) cresc direct proporţional cu doza între 0,15 mg/kg şi 0,5 mg/kg. Biodisponibilitatea absolută a dozei subcutanate de 0,30 mg/kg este de 82% din cea a unei doze intravenoase de 0,30 mg/kg.

Distribuţie

Bromura de metilnaltrexonă prezintă o distribuţie moderată în ţesuturi. Volumul de distribuţie la starea de echilibru (Vss) este de aproximativ 1,1 l/kg. La om, legarea bromurii de metilnaltrexonă de proteinele plasmatice se realizează în proporţie minimă (între 11,0% şi 15,3%), după cum este determinat de dializa la starea de echilibru.

Biotransformarea

Cantităţile de metaboliţi ai bromurii de metilnaltrexonă recuperate din excreţii indică faptul că bromura de metilnaltrexonă este metabolizată într-o măsură mică la om. Principala cale de metabolizare pare să fie conversia la izomerii metil-6-naltrexol şi la sulfat de metilnaltrexonă. Fiecare dintre izomerii metil-6-naltrexol are o activitate antagonistă oarecum mai mică decât compusul de origine, şi un nivel mic de expunere plasmatică, de aproximativ 8 % din cel al substanţei medicamentoase. Sulfatul de metilnaltrexonă este un metabolit inactiv, prezent în plasmă la un nivel de aproximativ 25% din cel al substanţei medicamentoase. N-demetilarea bromurii de metilnaltrexonă cu producerea de naltrexonă nu este semnificativă, atingând 0,06% din doza administrată.

Eliminarea

Bromura de metilnaltrexonă se elimină în principal sub forma substanţei active nemodificate. Aproximativ jumătate din doză este excretată în urină, iar o cantitate ceva mai mică prin fecale. Valoarea finală a timpului de înjumătăţire plasmatică prin distribuţie (t1/2) este de aproximativ 8 ore.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă hepatică

Efectul insuficienţei hepatice uşoare şi moderate asupra expunerii sistemice la bromură de metilnaltrexonă a fost studiat la câte 8 subiecţi pentru fiecare din clasele A şi B Child-Pugh, în comparaţie cu subiecţi sănătoşi. Rezultatele nu au indicat niciun efect semnificativ al insuficienţei hepatice asupra valorilor ASC şi Cmax ale bromurii de metilnaltrexonă. Efectul insuficienţei hepatice severe asupra farmacocineticii bromurii de metilnaltrexonă nu a fost studiat.

Insuficienţa renală

În cadrul unui studiu la voluntari cu insuficienţă renală în grade diferite cărora li s-a administrat o doză unică de 0,30 mg/kg de bromură de metilnaltrexonă, insuficienţa renală a avut un efect important asupra excreţiei renale de bromură de metilnaltrexonă. Clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă a scăzut odată cu creşterea severităţii insuficienţei renale. Insuficienţa renală severă a scăzut clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă de 8 până la 9 ori; totuşi, acest lucru a condus la o creştere de numai 2 ori a expunerii totale la bromură de metilnaltrexonă (ASC). Valoarea Cmax nu s-a modificat semnificativ. Nu au fost efectuate studii la pacienţi cu insuficienţă renală în stadiu terminal care necesitau dializă.

Copii şi adolescenţi

Nu au fost efectuate studii la copii şi adolescenţi (vezi pct. 4.2).

Pacienţi vârstnici

În cadrul unui studiu în care s-au comparat profilurile farmacocinetice ale unei doze de 24 mg de bromură de metilnaltrexonă administrată intravenos, în doze unice şi repetate, la subiecţi sănătoşi, tineri (cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, n = 10) şi vârstnici (cu vârste de minimum 65 de ani, n = 10), s-a constatat faptul că efectul vârstei asupra expunerii la bromură de metilnaltrexonă este minor. Valorile medii ale Cmax şi ASC la starea de echilibru au fost, în cazul vârstnicilor, de 545 ng/ml şi 412 ng•oră/ml, cu aproximativ 8,1% şi 20% mai mari decât valorile respective în cazul subiecţilor tineri. Prin urmare, nu se recomandă ajustarea dozei în funcţie de vârstă.

Sex

Nu au fost observate diferenţe semnificative între sexe.

Greutate corporală

O analiză integrată a datelor farmacocinetice obţinute la subiecţi sănătoşi a indicat faptul că expunerea la bromură de metilnaltrexonă, dependentă de doza în mg/kg, a crescut odată cu creşterea greutăţii corporale. Media expunerii la bromură de metilnaltrexonă, la doza de 0,15 mg/kg, pe intervalul de greutate corporală de 38 - 114 kg, a fost de 179 (variind între 139 şi 240) ng•oră/ml. Pentru doza de 0,15 mg/kg, această expunere poate fi atinsă printr-o ajustare a dozei în funcţie de intervale de greutate corporală, utilizând o doză de 8 mg pentru o greutate corporală între 38 şi 62 kg şi de 12 mg pentru o greutate corporală între 62 şi 114 kg, ceea ce conduce la o medie a expunerii de 187 (variind între 148 şi 220) ng•oră/ml. În plus, analiza a arătat faptul că dozele de 8 mg pentru o greutate corporală între 38 şi 62 kg şi de 12 mg pentru o greutate corporală între 62 şi 114 kg corespund unor doze medii de 0,16 (variind între 0,21 şi 0,13) mg/kg, respectiv de 0,16 (variind între 0,19 şi 0,11) mg/kg, conform distribuţiei în funcţie de greutatea corporală a pacienţilor care au participat la studiile 301 şi 302.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi potenţialul carcinogen. În cadrul unor studii non-clinice la câini au fost observate efecte cardiace (alungirea potenţialului de acţiune în fibrele Purkinje sau prelungirea intervalului QTc). Mecanismul acestui efect nu este cunoscut; cu toate acestea, canalele ionilor de potasiu la om (hERG) nu par să fie implicate.

Injecţiile subcutanate cu Relistor în doza de 150 mg/kg şi zi au scăzut fertilitatea la şobolani. Dozele de cel mult 25 mg/kg şi zi (generând un nivel de expunere [ASC] de 18 ori mai mare decât cel prezent la om în condiţiile unei doze subcutanate de 0,3 mg/kg) nu au afectat fertilitatea sau performanţa reproductivă generală.

Nu a existat nici un indiciu de teratogenitate la şobolani sau iepuri. Administrarea unei doze de Relistor de 150/100 mg/kg şi zi prin injectare subcutanată la şobolan a dus la scăderea greutăţii corporale a puilor; dozele de până la 25 mg/kg/şi zi (generând un nivel de expunere [ASC] de 18 ori mai mare decât cel prezent la om în condiţiile unei doze subcutanate de 0,3 mg/kg) nu au afectat travaliul, naşterea şi nici supravieţuirea şi creşterea puilor.

Bromura de metilnaltrexonă se excretă prin lapte la femelele de şobolan care alăptează.

Studiile au fost efectuate la şobolani şi câini juvenili. După administrarea de bromură de metilnaltrexonă injectabil intravenos, şobolanii juvenili s-au dovedit a fi mai sensibili decât şobolanii adulţi la toxicitatea asociată cu metilnaltrexona. La şobolanii juvenili cărora li s-a administrat bromură de metilnaltrexonă intravenos timp de 13 săptămâni, au apărut semne clinice adverse (convulsii şi dificultate la respiraţie) la doze (≥ 3 mg/kg şi zi) şi expuneri (un nivel de expunere [ASC] de 5,4 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg), care erau mai mici decât cele care au determinat toxicitate similară la şobolanii adulţi (20 mg/kg şi zi). Nu au apărut efecte adverse la şobolanii juvenili la 1 mg/kg şi zi sau la şobolanii adulţi la 5 mg/kg şi zi (la un nivel de expunere [ASC] de 1,6, respectiv 7,8 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg).

După administrarea de bromură de metilnaltrexonă injectabil intravenos timp de 13 săptămâni, a fost observată toxicitate similară asociată cu metilnaltrexona atât la câinii juvenili, cât şi la câinii adulţi. La câinii adulţi şi juvenili cărora li s-a administrat bromură de metilnaltrexonă în doză de 20 mg/kg şi zi, au fost observate semne clinice care indică toxicitate la nivelul sistemului nervos central şi prelungirea intervalului QTc. Nu au apărut efecte adverse la câinii juvenili sau la cei adulţi, la doze de 5 mg/kg şi zi (la un nivel de expunere [ASC] de 44 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Edetat de sodiu şi calciu Clorhidrat de glicină Apă pentru preparate injectabile Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

După aspirare în seringa de injectare:

Datorită sensibilităţii la lumină, soluţia injectabilă trebuie utilizată în decurs de 24 de ore.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare.
A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.
Pentru păstrarea medicamentului în seringă, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă flint de tip I transparentă, de unică folosinţă, cu dop de cauciuc brombutilic de culoare gri şi sigiliu din aluminiu, cu capac fără filet. Fiecare flacon conţine 0,6 ml soluţie injectabilă. Modurile de prezentare ale Relistor sunt: 1 flacon de soluţie injectabilă 2 flacoane de soluţie injectabilă 2 seringi sterile a câte 1 ml cu ac de injectare retractabil 4 tampoane cu alcool 7 flacoane de soluţie injectabilă 7 seringi sterile a câte 1 ml cu ac de injectare retractabil 14 tampoane cu alcool Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/001 EU/1/08/463/002 EU/1/08/463/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 2 iulie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 8 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare seringă preumplută a 0,4 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 8 mg.
Un ml soluţie conţine bromură de metilnaltrexonă 20 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă în seringă preumplută (injectabil).
Soluţie cu aspect limpede, incolor sau uşor gălbui, practic fără particule vizibile.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul constipaţiei induse de opioide la pacienţi cu boli în stadiu avansat cărora li se administrează tratamente paliative, în cazurile în care răspunsul la tratamentul laxativ uzual nu este suficient.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Numai pentru adulţi.

Adăugarea Relistor la schema de tratament se face pentru a induce un tranzit intestinal prompt în cazurile în care răspunsul la tratamentul laxativ uzual nu a fost suficient.

Doza recomandată de bromură de metilnaltrexonă este de 8 mg (0,4 ml Relistor) (pentru pacienţii cu greutatea corporală de 38-61 kg) sau 12 mg (0,6 ml Relistor) (pentru pacienţii cu greutatea corporală de 62-114 kg).

Modul de administrare uzual este de o singură doză la două zile. În funcţie de situaţia clinică, administrarea dozelor se poate face şi la intervale mai lungi de timp.

Numai în cazul în care nu au prezentat niciun răspuns (tranzit intestinal) la doza din ziua precedentă, pacienţilor li se pot administra două doze consecutive la interval de 24 de ore.

Pacienţii cu greutatea corporală mai mică de 38 kg sau mai mare de 114 kg trebuie să utilizeze flacoane de Relistor, deoarece doza recomandată în mg/kg nu poate fi eliberată corect cu seringa preumplută.

Insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei mai mic de 30 ml/min), doza de bromură de metilnaltrexonă trebuie redusă de la 12 mg la 8 mg (0,4 ml Relistor) pentru pacienţii având greutatea corporală în intervalul 62 - 114 kg. Pacienţii cu insuficienţă renală severă, a căror greutate corporală se află în afara intervalului 62 - 114 kg (vezi pct. 5.2) trebuie să reducă doza în mg/kg cu 50%. Aceşti pacienţi trebuie să utilizeze flacoane Relistor, nu seringa preumplută. Nu există date referitoare la pacienţii cu insuficienţă renală în stadiu terminal, dializaţi, iar Relistor nu este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4).

Insuficienţă hepatică

Nu este necesară nici o ajustare a dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată (vezi pct. 5.2).

Nu sunt disponibile date referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa C Child-Pugh), iar Relistor nu este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Nu sunt disponibile date. Nu există experienţă privind utilizarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 5.2). Prin urmare, bromura de metilnaltrexonă nu trebuie utilizată la copii şi adolescenţi până la apariţia de noi date.

Pacienţi vârstnici

Nu se recomandă ajustarea dozelor în funcţie de vârstă (vezi pct. 5.2).

Mod de administrare

Relistor se administrează prin injectare subcutanată.

Se recomandă să se practice rotaţia locurilor de injectare. Nu se recomandă efectuarea injectării în zone unde pielea este sensibilă, cu echimoze, roşie sau indurată. Zonele cu cicatrici sau vergeturi trebuie evitate.

Cele trei zone ale corpului recomandate pentru injectarea Relistor sunt coapsele, abdomenul şi partea de sus a braţelor.

Injectarea Relistor se poate face indiferent de mese.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Este contraindicată utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la pacienţii cu obstrucţie gastro-intestinală mecanică cunoscută sau suspicionată sau cu abdomen chirurgical acut.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În perioada de după autorizare au fost raportate cazuri de perforaţie gastrointestinală (GI) la pacienţi care au utilizat Relistor. Deşi pacienţii au fost în situaţii clinice care pot fi asociate cu reducerea localizată sau difuză a integrităţii structurale a peretelui tractului gastrointestinal (de exemplu cancer, ulcer gastro-duodenal, pseudoobstrucţie), este posibil ca utilizarea Relistor să fi contribuit la aceste evenimente.

Relistor trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu leziuni cunoscute sau suspectate ale tractului gastrointestinal.

Pacienţii trebuie sfătuiţi să raporteze imediat simptomele severe, persistente şi/sau care se agravează.

Acţiunea bromurii de metilnaltrexonă a fost studiată la pacienţi cu constipaţie indusă de opioide. Prin urmare, Relistor nu trebuie utilizat pentru tratamentul pacienţilor cu constipaţie care nu este legată de utilizarea de opioide.

În cazul în care intervine o diaree severă sau persistentă pe durata tratamentului, pacienţii trebuie sfătuiţi să nu continue tratamentul cu Relistor şi să se adreseze medicului.

Datele provenite din studiile clinice sugerează faptul că tratamentul cu bromură de metilnaltrexonă poate induce instalarea rapidă (în medie, în decurs de 30 până la 60 de minute) a tranzitului intestinal.

Tratamentul cu bromură de metilnaltrexonă nu a fost studiat în cadrul unor studii clinice cu durată mai mare de 4 luni, prin urmare trebuie utilizat numai pe o perioadă limitată (vezi pct. 5.2).

Relistor trebuie utilizat numai la pacienţi cărora li se administrează tratament paliativ. Se adaugă la tratamentul laxativ uzual.

Relistor nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau cu insuficienţă renală în stadiu terminal care necesită dializă (vezi pct. 4.2).

Nu a fost studiată utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la pacienţi cu colostomie, cateter peritoneal, boală diverticulară activă sau fecalom. Prin urmare, Relistor trebuie administrat cu precauţie la aceşti pacienţi.

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică, practic „nu conţine sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Bromura de metilnaltrexonă nu afectează parametrii farmacocinetici ai medicamentelor metabolizate de izoenzimele citocromului P450 (CYP). Bromura de metilnaltrexonă este metabolizată de izoenzimele CYP într-o proporţie minimă. Studiile de metabolizare efectuate in vitro sugerează că bromura de metilnaltrexonă nu inhibă activitatea CYP1A2, CYP2E1, CYP2B6, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19 sau CYP3A4, fiind în acelaşi timp un inhibitor slab al metabolizării unui model de substrat CYP2D6. În cadrul unui studiu clinic de interacţiune medicamentoasă la subiecţi adulţi sănătoşi de sex masculin, o doză subcutanată de 0,3 mg/kg de bromură de metilnaltrexonă nu a afectat semnificativ metabolizarea dextrometorfanului, un substrat al CYP2D6.

Potenţialul de interacţiune medicamentoasă legată de transportorul de cationi organici (OCT) dintre bromura de metilnaltrexonăşi un inhibitor al OCT a fost studiat la 18 subiecţi sănătoşi, prin compararea profilurilor farmacocinetice ale unei doze unice de bromură de metilnaltrexonă înainte şi după administrarea de doze repetate de 400 mg cimetidină. Clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă s-a redus în urma administrării dozelor repetate de cimetidină (de la 31 l/oră la 18 l/oră). Pe de altă parte, reducerea clearance-ului total a fost mică (de la 107 l/oră la 95 l/oră). În consecinţă, nu a fost observată o modificare semnificativă a ASC pentru bromura de metilnaltrexonă, în plus faţă de Cmax, înainte şi după administrarea dozelor repetate de cimetidină.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere la doze mari (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Relistor nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă bromura de metilnaltrexonă se excretă în laptele matern la om. Studiile la animale au indicat excreţia bromurii de metilnaltrexonă în laptele matern. Decizia de a continua/întrerupe alăptarea sau de a continua/întrerupe tratamentul cu Relistor va fi luată având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului cu Relistor pentru femeie.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, fiind un antagonist al opioidelor cu acţiune limitată în mod strict la nivel periferic, probabilitatea ca Relistor să afecteze aceste activităţi este mică.

Pot apărea ameţeli, care pot avea un efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse asociate cu medicamentul, întâlnite la pacienţii expuşi la bromură de metilnaltrexonă în toate fazele studiilor controlate faţă de placebo, au fost durerea abdominală, greaţa, diareea şi flatulenţa. În general, aceste reacţii au fost uşoare sau moderate.

Reacţiile adverse sunt clasificate astfel: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii:

Tulburări ale sistemului nervos Frecvente: Ameţeli Tulburări gastro-intestinale Foarte frecvente: Durere abdominală, greaţă, diaree, flatulenţă Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Frecvente: Reacţii la locul injectării (de exemplu: înţepătură, arsură, durere, înroşire, edem), hiperhidroză Experienţa după punerea pe piaţă Au fost raportate cazuri de perforaţie gastrointestinală la pacienţii care utilizează Relistor (vezi punctul 4.4): frecvenţă necunoscută.

4.9 Supradozaj

Un studiu la voluntari sănătoşi a indicat asocierea hipotensiunii arteriale ortostatice cu o doză de 0,64 mg/kg, administrată în bolus intravenos.

În caz de supradozaj, semnele şi simptomele de hipotensiune arterială ortostatică trebuie monitorizate şi raportate unui medic. Iniţierea tratamentului se va face după caz.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antagonişti ai receptorilor opioizi periferici, codul ATC: A06AH01 Mecanism de acţiune

Bromura de metilnaltrexonă este un antagonist selectiv al legării opioidelor la receptorul mu. Studiile in vitro au indicat faptul că bromura de metilnaltrexonă este un antagonist al receptorului opioid mu (constanta de inhibare [Ki] = 28 nM), cu o potenţă de 8 ori mai mică pentru receptorii opioizi kappa (Ki = 230 nM) şi o afinitate mult redusă pentru receptorii opioizi delta.

Fiind o amină cuaternară, bromura de metilnaltrexonă are o capacitate redusă de a traversa bariera hematoencefalică. Aceasta permite bromurii de metilnaltrexonă să funcţioneze ca un antagonist periferic al receptorului opioid mu în ţesuturi cum sunt cele din tractul gastro-intestinal, fără să influenţeze efectele analgezice asupra sistemului nervos central, mediate de opioide.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Eficacitatea şi siguranţa bromurii de metilnaltrexonă în tratamentul constipaţiei induse de opioide la pacienţi cărora li se administrează tratament paliativ au fost demonstrate în cadrul a două studii randomizate, în regim dublu-orb, controlate cu placebo. În aceste studii, valoarea mediană a vârstei subiecţilor a fost de 68 de ani (vârste aflate în intervalul 21 – 100 ani); 51% dintre ei au fost de sex feminin. În ambele studii, pacienţii aveau boli terminale în stadii avansate şi o speranţă de viaţă limitată, majoritatea cu un diagnostic principal de cancer incurabil; alte diagnostice principale au inclus BPOC/emfizem în stadiu terminal, boală cardiovasculară/insuficienţă cardiacă, boală Alzheimer/demenţă, HIV/SIDA sau alte boli aflate în stadiu avansat. Înainte de screening, pacienţii aveau constipaţie indusă de opioide, definită ca <3 scaune în ultima săptămână sau nici un scaun timp de >2 zile.

Studiul 301 a comparat cu placebo o doză unică, subcutanată, de bromură de metilnaltrexonă administrată în regim dublu-orb, de 0,15 mg/kg sau de 0,3 mg/kg. Doza administrată în regim dubluorb a fost urmată de o perioadă de 4 săptămâni de tratament în regim deschis în care a fost permisă utilizarea bromurii de metilnaltrexonă după necesităţi, dar nu mai mult de 1 doză într-o perioadă de 24 de ore. Pacienţii şi-au menţinut regimul lor uzual de laxative pe durata ambelor perioade de studiu. În perioada de studiu în regim dublu-orb au fost trataţi un total de 154 de pacienţi (47 cu bromură de metilnaltrexonă 0,15 mg/kg, 55 cu bromură de metilnaltrexonă 0,3 mg/kg, 52 cu placebo). Criteriul final principal a fost proporţia pacienţilor care au avut scaun fără administrarea medicaţiei laxative de salvare în cele 4 ore după administrarea medicamentului de studiu în regim dublu-orb. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat o rată semnificativ mai mare a efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea dozei în regim dublu-orb (62% pentru 0,15 mg/kg şi 58% pentru 0,3 mg/kg) faţă de pacienţii trataţi cu placebo (14%); p<0,0001 pentru fiecare doză, faţă de placebo.

Studiul 302 a comparat doze subcutanate, administrate în regim dublu-orb, de bromură de metilnaltrexonă , administrate la interval de două zile timp de două săptămâni, cu placebo. În prima săptămână (zilele 1, 3, 5, 7), pacienţilor li s-a administrat fie bromură de metilnaltrexonă 0,15 mg/kg, fie placebo. În cea de-a doua săptămână, doza atribuită unui pacient a putut fi crescută la 0,30 mg/kg dacă pacientul respectiv a prezentat 2 sau mai puţine scaune fără medicaţie laxativă de salvare până în ziua 8. Doza atribuită pacientului a putut fi redusă în orice moment, în funcţie de tolerabilitate. Au fost analizate datele provenite de la 133 de pacienţi (62 trataţi cu bromură de metilnaltrexonă , 71 trataţi cu placebo). Au existat 2 criterii finale principale: proporţia de pacienţi care au avut tranzit intestinal fără a apela la medicaţia laxativă de salvare în cele 4 ore după administrarea primei doze de medicament de studiu şi proporţia de pacienţi care au avut tranzit intestinal fără a apela la medicaţia laxativă de salvare în cele 4 ore după administrarea a cel puţin 2 din primele 4 doze ale medicamentului de studiu. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat o rată mai mare a efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea primei doze (48%), faţă de pacienţii cărora li s-a administrat placebo (16%); p<0,0001. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat, de asemenea, rate semnificativ mai mari ale efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea a cel puţin 2 din primele 4 doze (52%), faţă de pacienţii cărora li s-a administrat placebo (9%); p<0,0001. Consistenţa scaunului nu a fost semnificativ îmbunătăţită la pacienţii care au avut scaun moale la momentul iniţial.

În nici una dintre cele două studii nu au apărut date care să sugereze diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea în funcţie de vârstă sau sex. Efectul rasei nu a putut fi analizat deoarece populaţia luată în studiu a fost predominant de rasă caucaziană (88 %).

Durabilitatea răspunsului a fost demonstrată în studiul 302, în care rata de răspuns la efectul laxativ a fost concordantă de la doza 1 până la doza 7, pe toată durata de 2 săptămâni a perioadei de studiu în regim dublu-orb.

Eficacitatea şi siguranţa bromurii de metilnaltrexonă au fost, de asemenea, demonstrate prin intermediul unei perioade de tratament în regim deschis, fiind administrată în cadrul studiului 301 din ziua 2 până în săptămâna 4, precum şi în două extensii de studiu efectuate în regim deschis (301EXT şi 302EXT), în care bromura de metilnaltrexonă a fost administrată după necesităţi, pe o perioadă de cel mult 4 luni (numai 8 pacienţi au atins acest interval). Un total de 136, 21 şi 82 de pacienţi au fost trataţi cu cel puţin o doză în regim deschis în cadrul studiilor 301, 301EXT, respectiv 302EXT. Relistor a fost administrat la fiecare 3,2 zile (valoarea mediană a intervalului de dozare, cu un interval de 1-39 zile).

Rata răspunsului de tip laxativ s-a menţinut pe toată durata extensiilor de studiu la acei pacienţi care au continuat tratamentul.

În aceste studii nu s-a evidenţiat nici o relaţie semnificativă între doza iniţială de opioid şi răspunsul de tip laxativ la pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă. În plus, valoarea mediană a dozei zilnice de opioid nu a prezentat variaţii semnificative faţă de momentul iniţial nici în cazul pacienţilor trataţi cu bromură de metilnaltrexonă, nici în cel al pacienţilor cărora li s-a administrat placebo. Nu au existat modificări relevante clinic ale scorurilor de evaluare a durerii de la momentul iniţial, nici în cazul pacienţilor trataţi cu bromură de metilnaltrexonă, nici în cel al pacienţilor cărora li s-a administrat placebo.

Efecte asupra repolarizării cardiace

În cadrul unui studiu ECG dublu-orb, randomizat, desfăşurat pe grupuri paralele, al unor doze unice de bromură de metilnaltrexonă (0,15, 0,30 şi 0,50 mg/kg) administrate subcutanat la 207 voluntari sănătoşi, nu a fost detectat nici un semnal de prelungire a segmentelor QT/QTc şi nici un indiciu al unui efect asupra parametrilor secundari ECG sau asupra morfologiei traseului, prin comparaţie cu placebo şi cu controlul pozitiv (400 mg moxifloxacină administrată oral).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Bromura de metilnaltrexonă se absoarbe rapid, atingând concentraţia plasmatică maximă (Cmax) la aproximativ 0,5 ore după administrarea subcutanată. Valoarea Cmax şi cea a ariei de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC) cresc direct proporţional cu doza între 0,15 mg/kg şi 0,5 mg/kg. Biodisponibilitatea absolută a dozei subcutanate de 0,30 mg/kg este de 82% din cea a unei doze intravenoase de 0,30 mg/kg.

Distribuţie

Bromura de metilnaltrexonă prezintă o distribuţie moderată în ţesuturi. Volumul de distribuţie la starea de echilibru (Vss) este de aproximativ 1,1 l/kg. La om, legarea bromurii de metilnaltrexonă de proteinele plasmatice se realizează în proporţie minimă (între 11,0% şi 15,3%), după cum este determinat de dializa la starea de echilibru.

Biotransformarea

Cantităţile de metaboliţi ai bromurii de metilnaltrexonă recuperate din excreţii indică faptul că bromura de metilnaltrexonă este metabolizată într-o măsură mică la om. Principala cale de metabolizare pare să fie conversia la izomerii metil-6-naltrexol şi la sulfat de metilnaltrexonă. Fiecare dintre izomerii metil-6-naltrexol are o activitate antagonistă oarecum mai mică decât compusul de origine, şi un nivel mic de expunere plasmatică, de aproximativ 8 % din cel al substanţei medicamentoase. Sulfatul de metilnaltrexonă este un metabolit inactiv, prezent în plasmă la un nivel de aproximativ 25% din cel al substanţei medicamentoase. N-demetilarea bromurii de metilnaltrexonă cu producerea de naltrexonă nu este semnificativă, atingând 0,06% din doza administrată.

Eliminarea

Bromura de metilnaltrexonă se elimină în principal sub forma substanţei active nemodificate. Aproximativ jumătate din doză este excretată în urină, iar o cantitate ceva mai mică prin fecale. Valoarea finală a timpului de înjumătăţire plasmatică prin distribuţie (t1/2) este de aproximativ 8 ore.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă hepatică

Efectul insuficienţei hepatice uşoare şi moderate asupra expunerii sistemice la bromură de metilnaltrexonă a fost studiat la câte 8 subiecţi pentru fiecare din clasele A şi B Child-Pugh, în comparaţie cu subiecţi sănătoşi. Rezultatele nu au indicat niciun efect semnificativ al insuficienţei hepatice asupra valorilor ASC şi Cmax ale bromurii de metilnaltrexonă. Efectul insuficienţei hepatice severe asupra farmacocineticii bromurii de metilnaltrexonă nu a fost studiat.

Insuficienţa renală

În cadrul unui studiu la voluntari cu insuficienţă renală în grade diferite cărora li s-a administrat o doză unică de 0,30 mg/kg de bromură de metilnaltrexonă, insuficienţa renală a avut un efect important asupra excreţiei renale de bromură de metilnaltrexonă. Clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă a scăzut odată cu creşterea severităţii insuficienţei renale. Insuficienţa renală severă a scăzut clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă de 8 până la 9 ori; totuşi, acest lucru a condus la o creştere de numai 2 ori a expunerii totale la bromură de metilnaltrexonă (ASC). Valoarea Cmax nu s-a modificat semnificativ. Nu au fost efectuate studii la pacienţi cu insuficienţă renală în stadiu terminal care necesitau dializă.

Copii şi adolescenţi

Nu au fost efectuate studii la copii şi adolescenţi (vezi pct. 4.2).

Pacienţi vârstnici

În cadrul unui studiu în care s-au comparat profilurile farmacocinetice ale unei doze de 24 mg de bromură de metilnaltrexonă administrată intravenos, în doze unice şi repetate, la subiecţi sănătoşi, tineri (cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, n = 10) şi vârstnici (cu vârste de minimum 65 de ani, n = 10), s-a constatat faptul că efectul vârstei asupra expunerii la bromură de metilnaltrexonă este minor. Valorile medii ale Cmax şi ASC la starea de echilibru au fost, în cazul vârstnicilor, de 545 ng/ml şi 412 ng•oră/ml, cu aproximativ 8,1% şi 20% mai mari decât valorile respective în cazul subiecţilor tineri. Prin urmare, nu se recomandă ajustarea dozei în funcţie de vârstă.

Sex

Nu au fost observate diferenţe semnificative între sexe.

Greutate corporală

O analiză integrată a datelor farmacocinetice obţinute la subiecţi sănătoşi a indicat faptul că expunerea la bromură de metilnaltrexonă, dependentă de doza în mg/kg, a crescut odată cu creşterea greutăţii corporale. Media expunerii la bromură de metilnaltrexonă, la doza de 0,15 mg/kg, pe intervalul de greutate corporală de 38 - 114 kg, a fost de 179 (variind între 139 şi 240) ng•oră/ml. Pentru doza de 0,15 mg/kg, această expunere poate fi atinsă printr-o ajustare a dozei în funcţie de intervale de greutate corporală, utilizând o doză de 8 mg pentru o greutate corporală între 38 şi 62 kg şi de 12 mg pentru o greutate corporală între 62 şi 114 kg, ceea ce conduce la o medie a expunerii de 187 (variind între 148 şi 220) ng•oră/ml. În plus, analiza a arătat faptul că dozele de 8 mg pentru o greutate corporală între 38 şi 62 kg şi de 12 mg pentru o greutate corporală între 62 şi 114 kg corespund unor doze medii de 0,16 (variind între 0,21 şi 0,13) mg/kg, respectiv de 0,16 (variind între 0,19 şi 0,11) mg/kg, conform distribuţiei în funcţie de greutatea corporală a pacienţilor care au participat la studiile 301 şi 302.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi potenţialul carcinogen. În cadrul unor studii non-clinice la câini au fost observate efecte cardiace (alungirea potenţialului de acţiune în fibrele Purkinje sau prelungirea intervalului QTc). Mecanismul acestui efect nu este cunoscut; cu toate acestea, canalele ionilor de potasiu la om (hERG) nu par să fie implicate.

Injecţiile subcutanate cu Relistor în doza de 150 mg/kg şi zi au scăzut fertilitatea la şobolani. Dozele de cel mult 25 mg/kg şi zi (generând un nivel de expunere [ASC] de 18 ori mai mare decât cel prezent la om în condiţiile unei doze subcutanate de 0,3 mg/kg) nu au afectat fertilitatea sau performanţa reproductivă generală.

Nu a existat nici un indiciu de teratogenitate la şobolani sau iepuri. Administrarea unei doze de Relistor de 150/100 mg/kg şi zi prin injectare subcutanată la şobolan a dus la scăderea greutăţii corporale a puilor; dozele de până la 25 mg/kg/şi zi (generând un nivel de expunere [ASC] de 18 ori mai mare decât cel prezent la om în condiţiile unei doze subcutanate de 0,3 mg/kg) nu au afectat travaliul, naşterea şi nici supravieţuirea şi creşterea puilor.

Bromura de metilnaltrexonă se excretă prin lapte la femelele de şobolan care alăptează.

Studiile au fost efectuate la şobolani şi câini juvenili. După administrarea de bromură de metilnaltrexonă injectabil intravenos, şobolanii juvenili s-au dovedit a fi mai sensibili decât şobolanii adulţi la toxicitatea asociată cu metilnaltrexona. La şobolanii juvenili cărora li s-a administrat bromură de metilnaltrexonă intravenos timp de 13 săptămâni, au apărut semne clinice adverse (convulsii şi dificultate la respiraţie) la doze (≥ 3 mg/kg şi zi) şi expuneri (un nivel de expunere [ASC] de 5,4 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg), care erau mai mici decât cele care au determinat toxicitate similară la şobolanii adulţi (20 mg/kg şi zi). Nu au apărut efecte adverse la şobolanii juvenili la 1 mg/kg şi zi sau la şobolanii adulţi la 5 mg/kg şi zi (la un nivel de expunere [ASC] de 1,6, respectiv 7,8 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg).

După administrarea de bromură de metilnaltrexonă injectabil intravenos timp de 13 săptămâni, a fost observată toxicitate similară asociată cu metilnaltrexona atât la câinii juvenili, cât şi la câinii adulţi. La câinii adulţi şi juvenili cărora li s-a administrat bromură de metilnaltrexonă în doză de 20 mg/kg şi zi, au fost observate semne clinice care indică toxicitate la nivelul sistemului nervos central şi prelungirea intervalului QTc. Nu au apărut efecte adverse la câinii juvenili sau la cei adulţi, la doze de 5 mg/kg şi zi (la un nivel de expunere [ASC] de 44 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Edetat de sodiu şi calciu

Clorhidrat de glicină
Apă pentru preparate injectabile
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

18 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30ºC.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare seringă preumplută conţine 0,4 ml de soluţie injectabilă.

Seringă preumplută din sticlă de tip I transparentă cu ac din oţel inoxidabil, piston din plastic şi capac rigid din polipropilen pentru ac.

Ambalaje cu 4, 7, 8 şi 10 seringi preumplute.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/004 EU/1/08/463/005 EU/1/08/463/006 EU/1/08/463/007

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 2 iulie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare seringă preumplută a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg
Un ml soluţie conţine bromură de metilnaltrexonă 20 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă în seringă preumplută (injectabil).
Soluţie cu aspect limpede, incolor sau uşor gălbui, practic fără particule vizibile.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul constipaţiei induse de opioide la pacienţi cu boli în stadiu avansat cărora li se administrează tratamente paliative, în cazurile în care răspunsul la tratamentul laxativ uzual nu este suficient.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Numai pentru adulţi.

Adăugarea Relistor la schema de tratament se face pentru a induce un tranzit intestinal prompt în cazurile în care răspunsul la tratamentul laxativ uzual nu a fost suficient.

Doza recomandată de bromură de metilnaltrexonă este de 8 mg (0,4 ml Relistor) (pentru pacienţii cu greutatea corporală de 38-61 kg) sau 12 mg (0,6 ml Relistor) (pentru pacienţii cu greutatea corporală de 62-114 kg).

Modul de administrare uzual este de o singură doză la două zile. În funcţie de situaţia clinică, administrarea dozelor se poate face şi la intervale mai lungi de timp.

Numai în cazul în care nu au prezentat niciun răspuns (tranzit intestinal) la doza din ziua precedentă, pacienţilor li se pot administra două doze consecutive la interval de 24 de ore.

Pacienţii cu greutatea corporală mai mică de 38 kg sau mai mare de 114 kg trebuie să utilizeze flacoane de Relistor, deoarece doza recomandată în mg/kg nu poate fi eliberată corect cu seringa preumplută.

Insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei mai mic de 30 ml/min), doza de bromură de metilnaltrexonă trebuie redusă de la 12 mg la 8 mg (0,4 ml Relistor) pentru pacienţii având greutatea corporală în intervalul 62 - 114 kg. Pacienţii cu insuficienţă renală severă, a căror greutate corporală se află în afara intervalului 62 - 114 kg (vezi pct. 5.2) trebuie să reducă doza în mg/kg cu 50%. Aceşti pacienţi trebuie să utilizeze flacoane Relistor, nu seringa preumplută. Nu există date referitoare la pacienţii cu insuficienţă renală în stadiu terminal, dializaţi, iar Relistor nu este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4).

Insuficienţă hepatică

Nu este necesară nici o ajustare a dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată (vezi pct. 5.2).

Nu sunt disponibile date referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa C Child-Pugh), iar Relistor nu este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Nu sunt disponibile date. Nu există experienţă privind utilizarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 5.2). Prin urmare, bromura de metilnaltrexonă nu trebuie utilizată la copii şi adolescenţi până la apariţia de noi date.

Pacienţi vârstnici

Nu se recomandă ajustarea dozelor în funcţie de vârstă (vezi pct. 5.2).

Mod de administrare

Relistor se administrează prin injectare subcutanată.

Se recomandă să se practice rotaţia locurilor de injectare. Nu se recomandă efectuarea injectării în zone unde pielea este sensibilă, cu echimoze, roşie sau indurată. Zonele cu cicatrici sau vergeturi trebuie evitate.

Cele trei zone ale corpului recomandate pentru injectarea Relistor sunt coapsele, abdomenul şi partea de sus a braţelor.

Injectarea Relistor se poate face indiferent de mese.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Este contraindicată utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la pacienţii cu obstrucţie gastro-intestinală mecanică cunoscută sau suspicionată sau cu abdomen chirurgical acut.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În perioada de după autorizare au fost raportate cazuri de perforaţie gastrointestinală (GI) la pacienţi care au utilizat Relistor. Deşi pacienţii au fost în situaţii clinice care pot fi asociate cu reducerea localizată sau difuză a integrităţii structurale a peretelui tractului gastrointestinal (de exemplu cancer, ulcer gastro-duodenal, pseudoobstrucţie), este posibil ca utilizarea Relistor să fi contribuit la aceste evenimente.

Relistor trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu leziuni cunoscute sau suspectate ale tractului gastrointestinal.

Pacienţii trebuie sfătuiţi să raporteze imediat simptomele severe, persistente şi/sau care se agravează.

Acţiunea bromurii de metilnaltrexonă a fost studiată la pacienţi cu constipaţie indusă de opioide. Prin urmare, Relistor nu trebuie utilizat pentru tratamentul pacienţilor cu constipaţie care nu este legată de utilizarea de opioide.

În cazul în care intervine o diaree severă sau persistentă pe durata tratamentului, pacienţii trebuie sfătuiţi să nu continue tratamentul cu Relistor şi să se adreseze medicului.

Datele provenite din studiile clinice sugerează faptul că tratamentul cu bromură de metilnaltrexonă poate induce instalarea rapidă (în medie, în decurs de 30 până la 60 de minute) a tranzitului intestinal.

Tratamentul cu bromură de metilnaltrexonă nu a fost studiat în cadrul unor studii clinice cu durată mai mare de 4 luni, prin urmare trebuie utilizat numai pe o perioadă limitată (vezi pct. 5.2).

Relistor trebuie utilizat numai la pacienţi cărora li se administrează tratament paliativ. Se adaugă la tratamentul laxativ uzual.

Relistor nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau cu insuficienţă renală în stadiu terminal care necesită dializă (vezi pct. 4.2).

Nu a fost studiată utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la pacienţi cu colostomie, cateter peritoneal, boală diverticulară activă sau fecalom. Prin urmare, Relistor trebuie administrat cu precauţie la aceşti pacienţi.

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică, practic „nu conţine sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Bromura de metilnaltrexonă nu afectează parametrii farmacocinetici ai medicamentelor metabolizate de izoenzimele citocromului P450 (CYP). Bromura de metilnaltrexonă este metabolizată de izoenzimele CYP într-o proporţie minimă. Studiile de metabolizare efectuate in vitro sugerează că bromura de metilnaltrexonă nu inhibă activitatea CYP1A2, CYP2E1, CYP2B6, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19 sau CYP3A4, fiind în acelaşi timp un inhibitor slab al metabolizării unui model de substrat CYP2D6. În cadrul unui studiu clinic de interacţiune medicamentoasă la subiecţi adulţi sănătoşi de sex masculin, o doză subcutanată de 0,3 mg/kg de bromură de metilnaltrexonă nu a afectat semnificativ metabolizarea dextrometorfanului, un substrat al CYP2D6.

Potenţialul de interacţiune medicamentoasă legată de transportorul de cationi organici (OCT) dintre bromura de metilnaltrexonăşi un inhibitor al OCT a fost studiat la 18 subiecţi sănătoşi, prin compararea profilurilor farmacocinetice ale unei doze unice de bromură de metilnaltrexonă înainte şi după administrarea de doze repetate de 400 mg cimetidină. Clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă s-a redus în urma administrării dozelor repetate de cimetidină (de la 31 l/oră la 18 l/oră). Pe de altă parte, reducerea clearance-ului total a fost mică (de la 107 l/oră la 95 l/oră). În consecinţă, nu a fost observată o modificare semnificativă a ASC pentru bromura de metilnaltrexonă, în plus faţă de Cmax, înainte şi după administrarea dozelor repetate de cimetidină.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea bromurii de metilnaltrexonă la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere la doze mari (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Relistor nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă bromura de metilnaltrexonă se excretă în laptele matern la om. Studiile la animale au indicat excreţia bromurii de metilnaltrexonă în laptele matern. Decizia de a continua/întrerupe alăptarea sau de a continua/întrerupe tratamentul cu Relistor va fi luată având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului cu Relistor pentru femeie.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, fiind un antagonist al opioidelor cu acţiune limitată în mod strict la nivel periferic, probabilitatea ca Relistor să afecteze aceste activităţi este mică.

Pot apărea ameţeli, care pot avea un efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse asociate cu medicamentul, întâlnite la pacienţii expuşi la bromură de metilnaltrexonă în toate fazele studiilor controlate faţă de placebo, au fost durerea abdominală, greaţa, diareea şi flatulenţa. În general, aceste reacţii au fost uşoare sau moderate.

Reacţiile adverse sunt clasificate astfel: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii:

Tulburări ale sistemului nervos Frecvente: Ameţeli Tulburări gastro-intestinale Foarte frecvente: Durere abdominală, greaţă, diaree, flatulenţă Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Frecvente: Reacţii la locul injectării (de exemplu: înţepătură, arsură, durere, înroşire, edem),

hiperhidroză Experienţa după punerea pe piaţă Au fost raportate cazuri de perforaţie gastrointestinală la pacienţii care utilizează Relistor (vezi punctul

4.4): frecvenţă necunoscută.

4.9 Supradozaj

Un studiu la voluntari sănătoşi a indicat asocierea hipotensiunii arteriale ortostatice cu o doză de 0,64 mg/kg, administrată în bolus intravenos.

În caz de supradozaj, semnele şi simptomele de hipotensiune arterială ortostatică trebuie monitorizate şi raportate unui medic. Iniţierea tratamentului se va face după caz.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antagonişti ai receptorilor opioizi periferici, codul ATC: A06AH01 Mecanism de acţiune

Bromura de metilnaltrexonă este un antagonist selectiv al legării opioidelor la receptorul mu. Studiile in vitro au indicat faptul că bromura de metilnaltrexonă este un antagonist al receptorului opioid mu (constanta de inhibare [Ki] = 28 nM), cu o potenţă de 8 ori mai mică pentru receptorii opioizi kappa (Ki = 230 nM) şi o afinitate mult redusă pentru receptorii opioizi delta.

Fiind o amină cuaternară, bromura de metilnaltrexonă are o capacitate redusă de a traversa bariera hematoencefalică. Aceasta permite bromurii de metilnaltrexonă să funcţioneze ca un antagonist periferic al receptorului opioid mu în ţesuturi cum sunt cele din tractul gastro-intestinal, fără să influenţeze efectele analgezice asupra sistemului nervos central, mediate de opioide.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Eficacitatea şi siguranţa bromurii de metilnaltrexonă în tratamentul constipaţiei induse de opioide la pacienţi cărora li se administrează tratament paliativ au fost demonstrate în cadrul a două studii randomizate, în regim dublu-orb, controlate cu placebo. În aceste studii, valoarea mediană a vârstei subiecţilor a fost de 68 de ani (vârste aflate în intervalul 21 – 100 ani); 51% dintre ei au fost de sex feminin. În ambele studii, pacienţii aveau boli terminale în stadii avansate şi o speranţă de viaţă limitată, majoritatea cu un diagnostic principal de cancer incurabil; alte diagnostice principale au inclus BPOC/emfizem în stadiu terminal, boală cardiovasculară/insuficienţă cardiacă, boală Alzheimer/demenţă, HIV/SIDA sau alte boli aflate în stadiu avansat. Înainte de screening, pacienţii aveau constipaţie indusă de opioide, definită ca <3 scaune în ultima săptămână sau nici un scaun timp de >2 zile.

Studiul 301 a comparat cu placebo o doză unică, subcutanată, de bromură de metilnaltrexonă administrată în regim dublu-orb, de 0,15 mg/kg sau de 0,3 mg/kg. Doza administrată în regim dubluorb a fost urmată de o perioadă de 4 săptămâni de tratament în regim deschis în care a fost permisă utilizarea bromurii de metilnaltrexonă după necesităţi, dar nu mai mult de 1 doză într-o perioadă de 24 de ore. Pacienţii şi-au menţinut regimul lor uzual de laxative pe durata ambelor perioade de studiu. În perioada de studiu în regim dublu-orb au fost trataţi un total de 154 de pacienţi (47 cu bromură de metilnaltrexonă 0,15 mg/kg, 55 cu bromură de metilnaltrexonă 0,3 mg/kg, 52 cu placebo). Criteriul final principal a fost proporţia pacienţilor care au avut scaun fără administrarea medicaţiei laxative de salvare în cele 4 ore după administrarea medicamentului de studiu în regim dublu-orb. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat o rată semnificativ mai mare a efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea dozei în regim dublu-orb (62% pentru 0,15 mg/kg şi 58% pentru 0,3 mg/kg) faţă de pacienţii trataţi cu placebo (14%); p<0,0001 pentru fiecare doză, faţă de placebo.

Studiul 302 a comparat doze subcutanate, administrate în regim dublu-orb, de bromură de metilnaltrexonă , administrate la interval de două zile timp de două săptămâni, cu placebo. În prima săptămână (zilele 1, 3, 5, 7), pacienţilor li s-a administrat fie bromură de metilnaltrexonă 0,15 mg/kg, fie placebo. În cea de-a doua săptămână, doza atribuită unui pacient a putut fi crescută la 0,30 mg/kg dacă pacientul respectiv a prezentat 2 sau mai puţine scaune fără medicaţie laxativă de salvare până în ziua 8. Doza atribuită pacientului a putut fi redusă în orice moment, în funcţie de tolerabilitate. Au fost analizate datele provenite de la 133 de pacienţi (62 trataţi cu bromură de metilnaltrexonă , 71 trataţi cu placebo). Au existat 2 criterii finale principale: proporţia de pacienţi care au avut tranzit intestinal fără a apela la medicaţia laxativă de salvare în cele 4 ore după administrarea primei doze de medicament de studiu şi proporţia de pacienţi care au avut tranzit intestinal fără a apela la medicaţia laxativă de salvare în cele 4 ore după administrarea a cel puţin 2 din primele 4 doze ale medicamentului de studiu. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat o rată mai mare a efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea primei doze (48%), faţă de pacienţii cărora li s-a administrat placebo (16%); p<0,0001. Pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă au prezentat, de asemenea, rate semnificativ mai mari ale efectului laxativ în cele 4 ore după administrarea a cel puţin 2 din primele 4 doze (52%), faţă de pacienţii cărora li s-a administrat placebo (9%); p<0,0001. Consistenţa scaunului nu a fost semnificativ îmbunătăţită la pacienţii care au avut scaun moale la momentul iniţial.

În nici una dintre cele două studii nu au apărut date care să sugereze diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea în funcţie de vârstă sau sex. Efectul rasei nu a putut fi analizat deoarece populaţia luată în studiu a fost predominant de rasă caucaziană (88 %).

Durabilitatea răspunsului a fost demonstrată în studiul 302, în care rata de răspuns la efectul laxativ a fost concordantă de la doza 1 până la doza 7, pe toată durata de 2 săptămâni a perioadei de studiu în regim dublu-orb.

Eficacitatea şi siguranţa bromurii de metilnaltrexonă au fost, de asemenea, demonstrate prin intermediul unei perioade de tratament în regim deschis, fiind administrată în cadrul studiului 301 din ziua 2 până în săptămâna 4, precum şi în două extensii de studiu efectuate în regim deschis (301EXT şi 302EXT), în care bromura de metilnaltrexonă a fost administrată după necesităţi, pe o perioadă de cel mult 4 luni (numai 8 pacienţi au atins acest interval). Un total de 136, 21 şi 82 de pacienţi au fost trataţi cu cel puţin o doză în regim deschis în cadrul studiilor 301, 301EXT, respectiv 302EXT. Relistor a fost administrat la fiecare 3,2 zile (valoarea mediană a intervalului de dozare, cu un interval de 1-39 zile).

Rata răspunsului de tip laxativ s-a menţinut pe toată durata extensiilor de studiu la acei pacienţi care au continuat tratamentul.

În aceste studii nu s-a evidenţiat nici o relaţie semnificativă între doza iniţială de opioid şi răspunsul de tip laxativ la pacienţii trataţi cu bromură de metilnaltrexonă. În plus, valoarea mediană a dozei zilnice de opioid nu a prezentat variaţii semnificative faţă de momentul iniţial nici în cazul pacienţilor trataţi cu bromură de metilnaltrexonă, nici în cel al pacienţilor cărora li s-a administrat placebo. Nu au existat modificări relevante clinic ale scorurilor de evaluare a durerii de la momentul iniţial, nici în cazul pacienţilor trataţi cu bromură de metilnaltrexonă, nici în cel al pacienţilor cărora li s-a administrat placebo.

Efecte asupra repolarizării cardiace

În cadrul unui studiu ECG dublu-orb, randomizat, desfăşurat pe grupuri paralele, al unor doze unice de bromură de metilnaltrexonă (0,15, 0,30 şi 0,50 mg/kg) administrate subcutanat la 207 voluntari sănătoşi, nu a fost detectat nici un semnal de prelungire a segmentelor QT/QTc şi nici un indiciu al unui efect asupra parametrilor secundari ECG sau asupra morfologiei traseului, prin comparaţie cu placebo şi cu controlul pozitiv (400 mg moxifloxacină administrată oral).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Bromura de metilnaltrexonă se absoarbe rapid, atingând concentraţia plasmatică maximă (Cmax) la aproximativ 0,5 ore după administrarea subcutanată. Valoarea Cmax şi cea a ariei de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC) cresc direct proporţional cu doza între 0,15 mg/kg şi 0,5 mg/kg. Biodisponibilitatea absolută a dozei subcutanate de 0,30 mg/kg este de 82% din cea a unei doze intravenoase de 0,30 mg/kg.

Distribuţie

Bromura de metilnaltrexonă prezintă o distribuţie moderată în ţesuturi. Volumul de distribuţie la starea de echilibru (Vss) este de aproximativ 1,1 l/kg. La om, legarea bromurii de metilnaltrexonă de proteinele plasmatice se realizează în proporţie minimă (între 11,0% şi 15,3%), după cum este determinat de dializa la starea de echilibru.

Biotransformarea

Cantităţile de metaboliţi ai bromurii de metilnaltrexonă recuperate din excreţii indică faptul că bromura de metilnaltrexonă este metabolizată într-o măsură mică la om. Principala cale de metabolizare pare să fie conversia la izomerii metil-6-naltrexol şi la sulfat de metilnaltrexonă. Fiecare dintre izomerii metil-6-naltrexol are o activitate antagonistă oarecum mai mică decât compusul de origine, şi un nivel mic de expunere plasmatică, de aproximativ 8 % din cel al substanţei medicamentoase. Sulfatul de metilnaltrexonă este un metabolit inactiv, prezent în plasmă la un nivel de aproximativ 25% din cel al substanţei medicamentoase. N-demetilarea bromurii de metilnaltrexonă cu producerea de naltrexonă nu este semnificativă, atingând 0,06% din doza administrată.

Eliminarea

Bromura de metilnaltrexonă se elimină în principal sub forma substanţei active nemodificate. Aproximativ jumătate din doză este excretată în urină, iar o cantitate ceva mai mică prin fecale. Valoarea finală a timpului de înjumătăţire plasmatică prin distribuţie (t1/2) este de aproximativ 8 ore.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă hepatică

Efectul insuficienţei hepatice uşoare şi moderate asupra expunerii sistemice la bromură de metilnaltrexonă a fost studiat la câte 8 subiecţi pentru fiecare din clasele A şi B Child-Pugh, în comparaţie cu subiecţi sănătoşi. Rezultatele nu au indicat niciun efect semnificativ al insuficienţei hepatice asupra valorilor ASC şi Cmax ale bromurii de metilnaltrexonă. Efectul insuficienţei hepatice severe asupra farmacocineticii bromurii de metilnaltrexonă nu a fost studiat.

Insuficienţa renală

În cadrul unui studiu la voluntari cu insuficienţă renală în grade diferite cărora li s-a administrat o doză unică de 0,30 mg/kg de bromură de metilnaltrexonă, insuficienţa renală a avut un efect important asupra excreţiei renale de bromură de metilnaltrexonă. Clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă a scăzut odată cu creşterea severităţii insuficienţei renale. Insuficienţa renală severă a scăzut clearance-ul renal al bromurii de metilnaltrexonă de 8 până la 9 ori; totuşi, acest lucru a condus la o creştere de numai 2 ori a expunerii totale la bromură de metilnaltrexonă (ASC). Valoarea Cmax nu s-a modificat semnificativ. Nu au fost efectuate studii la pacienţi cu insuficienţă renală în stadiu terminal care necesitau dializă.

Copii şi adolescenţi

Nu au fost efectuate studii la copii şi adolescenţi (vezi pct. 4.2).

Pacienţi vârstnici

În cadrul unui studiu în care s-au comparat profilurile farmacocinetice ale unei doze de 24 mg de bromură de metilnaltrexonă administrată intravenos, în doze unice şi repetate, la subiecţi sănătoşi, tineri (cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, n = 10) şi vârstnici (cu vârste de minimum 65 de ani, n = 10), s-a constatat faptul că efectul vârstei asupra expunerii la bromură de metilnaltrexonă este minor. Valorile medii ale Cmax şi ASC la starea de echilibru au fost, în cazul vârstnicilor, de 545 ng/ml şi 412 ng•oră/ml, cu aproximativ 8,1% şi 20% mai mari decât valorile respective în cazul subiecţilor tineri. Prin urmare, nu se recomandă ajustarea dozei în funcţie de vârstă.

Sex

Nu au fost observate diferenţe semnificative între sexe.

Greutate corporală

O analiză integrată a datelor farmacocinetice obţinute la subiecţi sănătoşi a indicat faptul că expunerea la bromură de metilnaltrexonă, dependentă de doza în mg/kg, a crescut odată cu creşterea greutăţii corporale. Media expunerii la bromură de metilnaltrexonă, la doza de 0,15 mg/kg, pe intervalul de greutate corporală de 38 - 114 kg, a fost de 179 (variind între 139 şi 240) ng•oră/ml. Pentru doza de 0,15 mg/kg, această expunere poate fi atinsă printr-o ajustare a dozei în funcţie de intervale de greutate corporală, utilizând o doză de 8 mg pentru o greutate corporală între 38 şi 62 kg şi de 12 mg pentru o greutate corporală între 62 şi 114 kg, ceea ce conduce la o medie a expunerii de 187 (variind între 148 şi 220) ng•oră/ml. În plus, analiza a arătat faptul că dozele de 8 mg pentru o greutate corporală între 38 şi 62 kg şi de 12 mg pentru o greutate corporală între 62 şi 114 kg corespund unor doze medii de 0,16 (variind între 0,21 şi 0,13) mg/kg, respectiv de 0,16 (variind între 0,19 şi 0,11) mg/kg, conform distribuţiei în funcţie de greutatea corporală a pacienţilor care au participat la studiile 301 şi 302.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi potenţialul carcinogen. În cadrul unor studii non-clinice la câini au fost observate efecte cardiace (alungirea potenţialului de acţiune în fibrele Purkinje sau prelungirea intervalului QTc). Mecanismul acestui efect nu este cunoscut; cu toate acestea, canalele ionilor de potasiu la om (hERG) nu par să fie implicate.

Injecţiile subcutanate cu Relistor în doza de 150 mg/kg şi zi au scăzut fertilitatea la şobolani. Dozele de cel mult 25 mg/kg şi zi (generând un nivel de expunere [ASC] de 18 ori mai mare decât cel prezent la om în condiţiile unei doze subcutanate de 0,3 mg/kg) nu au afectat fertilitatea sau performanţa reproductivă generală.

Nu a existat nici un indiciu de teratogenitate la şobolani sau iepuri. Administrarea unei doze de Relistor de 150/100 mg/kg şi zi prin injectare subcutanată la şobolan a dus la scăderea greutăţii corporale a puilor; dozele de până la 25 mg/kg/şi zi (generând un nivel de expunere [ASC] de 18 ori mai mare decât cel prezent la om în condiţiile unei doze subcutanate de 0,3 mg/kg) nu au afectat travaliul, naşterea şi nici supravieţuirea şi creşterea puilor.

Bromura de metilnaltrexonă se excretă prin lapte la femelele de şobolan care alăptează.

Studiile au fost efectuate la şobolani şi câini juvenili. După administrarea de bromură de metilnaltrexonă injectabil intravenos, şobolanii juvenili s-au dovedit a fi mai sensibili decât şobolanii adulţi la toxicitatea asociată cu metilnaltrexona. La şobolanii juvenili cărora li s-a administrat bromură de metilnaltrexonă intravenos timp de 13 săptămâni, au apărut semne clinice adverse (convulsii şi dificultate la respiraţie) la doze (≥ 3 mg/kg şi zi) şi expuneri (un nivel de expunere [ASC] de 5,4 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg), care erau mai mici decât cele care au determinat toxicitate similară la şobolanii adulţi (20 mg/kg şi zi). Nu au apărut efecte adverse la şobolanii juvenili la 1 mg/kg şi zi sau la şobolanii adulţi la 5 mg/kg şi zi (la un nivel de expunere [ASC] de 1,6, respectiv 7,8 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg).

După administrarea de bromură de metilnaltrexonă injectabil intravenos timp de 13 săptămâni, a fost observată toxicitate similară asociată cu metilnaltrexona atât la câinii juvenili, cât şi la câinii adulţi. La câinii adulţi şi juvenili cărora li s-a administrat bromură de metilnaltrexonă în doză de 20 mg/kg şi zi, au fost observate semne clinice care indică toxicitate la nivelul sistemului nervos central şi prelungirea intervalului QTc. Nu au apărut efecte adverse la câinii juvenili sau la cei adulţi, la doze de 5 mg/kg şi zi (la un nivel de expunere [ASC] de 44 ori mai mare decât cel prezent la adulţii umani în condiţiile unei doze subcutanate de 0,15 mg/kg).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Edetat de sodiu şi calciu

Clorhidrat de glicină
Apă pentru preparate injectabile
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

18 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30ºC.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare seringă preumplută conţine 0,4 ml de soluţie injectabilă.

Seringă preumplută din sticlă de tip I transparentă cu ac din oţel inoxidabil, piston din plastic şi capac rigid din polipropilen pentru ac.

Ambalaje cu 4, 7, 8 şi 10 seringi preumplute.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/008 EU/1/08/463/009 EU/1/08/463/010 EU/1/08/463/011

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 2 iulie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Wyeth Lederle S.p.A. Via Franco Gorgone Zona Industriale IT-95100 Catania Italia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

· ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în Modulul 1.8.1. al Autorizării de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 1.3 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în Modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

· Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului · În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului) · La solicitarea Agenţiei Europeene a Medicamentului.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A.ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA FLACONULUI)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg/0,6 ml soluţie injectabilă Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg. Un ml soluţie conţine bromură de metilnaltrexonă 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă. 1 flacon a 0,6 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 12 mg/0,6 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA FLACONULUI)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg/0,6 ml soluţie injectabilă Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg. Un ml soluţie conţine bromură de metilnaltrexonă 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă. 2 flacoane a câte 0,6 ml 2 seringi sterile a câte 1 ml cu ac de injectare retractabil 4 tampoane cu alcool

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

EXP

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 12 mg/0,6 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA FLACONULUI)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg/0,6 ml soluţie injectabilă Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg. Un ml soluţie conţine bromură de metilnaltrexonă 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă. 7 flacoane a câte 0,6 ml 7 seringi sterile a câte 1 ml cu ac de injectare retractabil 14 tampoane cu alcool

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 12 mg/0,6 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 8 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută a 0,4 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 8 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-o seringă preumplută 4 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 8 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 8 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută a 0,4 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 8 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-o seringă preumplută 7 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/005

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 8 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 8 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută a 0,4 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 8 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-o seringă preumplută 8 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 8 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 8 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută a 0,4 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 8 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-o seringă preumplută 10 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/007

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 8 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-o seringă preumplută 4 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/008

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 12 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-o seringă preumplută 7 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/009

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 12 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-o seringă preumplută 8 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/010

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 12 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXTUL DE PE CUTIE (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-o seringă preumplută 10 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz subcutanat
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/463/011

13. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RELISTOR 12 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

TEXTUL DE PE ETICHETA CAPACULUI TĂVIŢEI (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

Uz subcutanat (s.c.)
A se păstra la temperaturi sub 30°C.
A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.
0,6 ml soluţie (12 mg bromură de metilnaltrexonă)
A se citi prospectul înainte de utilizare.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

TEXTUL DE PE ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Relistor 8 mg Injecţie Bromură de metilnaltrexonă

s.c.

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

TEXTUL DE PE ETICHETA CAPACULUI TĂVIŢEI (PREZENTAREA SERINGII PREUMPLUTE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 8 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută Bromură de metilnaltrexonă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

Uz subcutanat (s.c.)
A se păstra la temperaturi sub 30°C.
A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.
0,4 ml soluţie (8 mg bromură de metilnaltrexonă)
A se citi prospectul înainte de utilizare.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

TEXTUL DE PE ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Relistor 12 mg Injecţie Bromură de metilnaltrexonă

s.c.

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

TEXTUL DE PE ETICHETA CAPACULUI TĂVIŢEI (PREZENTAREA FLACONULUI)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Relistor 12 mg/0,6 ml soluţie injectabilă Bromură de metilnaltrexonă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TMC Pharma Services Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

TEXTUL DE PE ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Relistor 12 mg/0,6 ml soluţie injectabilă

Bromură de metilnaltrexonă Uz subcutanat

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,6 ml soluţie (12 mg bromură de metilnaltrexonă)

6. ALTE INFORMAŢII

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Relistor 12 mg/0,6 ml soluţie injectabilă

Bromură de metilnaltrexonă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

· Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
· Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
· Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poateface rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Relistor şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Relistor

Cumsă utilizaţi Relistor

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Relistor

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE RELISTOR ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Relistor (bromură de metilnaltrexonă) acţionează prin blocarea efectelor gastrointestinale ale medicamentelor analgezice opioide.

Relistor tratează constipaţia provocată de medicamentele pentru durere moderată până la severă, denumite opioide (de exemplu: morfina sau codeina), la pacienţii la care se administrează tratament suportiv pentru boala lor avansată, când alte medicamente pentru constipaţie, denumite laxative, nu au funcţionat suficient de bine. Opioidele sunt prescrise de medicul dumneavoastră. Relistor este administrat în plus faţă de laxativele dumneavoastră obişnuite.

Relistor este destinat utilizării de către adulţi (cu vârste de 18 ani sau peste).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI RELISTOR

Nu utilizaţi Relistor

· Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la bromura de metilnaltrexonă sau la oricare dintre celelalte componente ale Relistor.

· Dacă dumneavoastrăştiţi sau medicul dumneavoastrăştie că, aveţi tranzitul intestinal obstrucţionat sau că aveţi intestinul într-o situaţie în care este nevoie de intervenţie chirurgicală imediată (diagnosticată de către medicul dumneavoastră).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Relistor

· Dacă aveţi simptome abdominale severe, persistente şi/sau care se agravează, contactaţi-vă medicul imediat, deoarece acestea pot fi simptome de perforaţie intestinală.

· Dacă aveţi probleme severe cu ficatul sau rinichii.

· Dacă faceţi diaree (scaune apoase frecvente) severă sau persistentă, întrerupeţi tratamentul şi contactaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

· Este important să vă aflaţi lângă o toaletăşi să beneficiaţi de asistenţă, dacă e necesar, deoarece tranzitul intestinal poate începe în decurs de 30 de minute după injectarea medicamentului.

· Vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi dureri persistente de stomac, greaţă(senzaţie de rău la stomac) sau vărsături, nou apărute sau care se agravează.

· De asemenea, vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi o colostomie, un tub în abdomen (cateter peritoneal) sau boală diverticulară ori fecalom.

· Relistor trebuie utilizat numai la pacienţi cărora li se administrează tratament paliativ. Se adaugă la terapia laxativă uzuală.

 · Relistor trebuie utilizat numai pentru o perioadă limitată de timp (nu a fost studiat pentru mai mult de 4 luni).

· Relistor nu trebuie utilizat pentru tratamentul pacienţilor cu constipaţie care nu este legată de utilizarea de opioide. Dacă aţi suferit de constipaţie înainte de a fi în situaţia să luaţi opioide (pentru durere), vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă permită să luaţi alte medicamente, inclusiv din cele utilizate pentru constipaţie.

Utilizarea Relistor împreună cu alimente şi băuturi

Relistor poate fi luat cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Efectele bromurii de metilnaltrexonă asupra femeilor gravide nu sunt cunoscute, prin urmare nu se recomandă utilizarea Relistor în timpul sarcinii.

Femeile care utilizează Relistor nu trebuie să alăpteze, deoarece nu se cunoaşte dacă bromura de metilnaltrexonă trece în laptele matern la om.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Relistor poate determina ameţeli, acest lucru putând avea efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Relistor

Acest medicament conţine sodiu într-o cantitate mai mică de 1 mmol (23 mg) per doză, adică este practic „fără sodiu”.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI RELISTOR

Utilizaţi întotdeauna Relistor exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de 8 mg bromură de metilnaltrexonă (0,4 ml Relistor) pentru pacienţii cu greutate corporală de 38-61 kg sau 12 mg (0,6 ml Relistor) pentru pacienţii cu greutate corporală de 62-114 kg. Doza este administrată la fiecare 48 de ore (la fiecare două zile), sub forma unei injecţii sub piele. Medicul dumneavoastră vă va stabili doza.

Relistor este administrat printr-o injecţie sub piele (prin injecţie subcutanată) fie (1) în partea de sus a piciorului (coapsă), fie (2) la nivelul abdomenului (stomacului) fie (3) în partea de sus a braţului (dacă nu este auto-injectat). (Vezi INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARAREA ŞI ADMINISTRAREA INJECŢIEI CU RELISTOR, la sfârşitul acestui prospect.)

Deoarece puteţi avea tranzit intestinal în decurs de câteva minute până la câteva ore de la injectare, se recomandă să aveţi în apropiere o toaletă sau o ploscă.

Dacă utilizaţi mai mult Relistor decât trebuie

Dacă aţi utilizat mai mult Relistor decât trebuie (fie injectându-vă prea mult o singură dată, fie administrând mai mult de o injecţie la 24 de ore), spuneţi imediat unui medic sau farmacist. Luaţi întotdeauna cu dumneavoastră cutia medicamentului, chiar dacă este goală.

Dacă uitaţi să utilizaţi Relistor

Dacă aţi uitat o doză, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul cât mai curând posibil.

Dacă încetaţi să utilizaţi Relistor

Dacă încetaţi să utilizaţi Relistor, discutaţi cu un medic sau un farmacist.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Relistor poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Reacţiile adverse cele mai frecvente, care pot apărea la mai mult de 1 din 10 pacienţi, sunt:
· Durere abdominală (durere de burtă)
· Greaţă (senzaţie de rău la stomac)
· Diaree (scaune apoase frecvente)
· Flatulenţă (vânturi)
Reacţiile adverse frecvente, semnalate la mai mult de unul din 100 de pacienţi dar la mai puţin de unul din zece pacienţi care iau Relistor, sunt:
· Ameţeli (senzaţie de vertij)
· Reacţii la locul injectării (de exemplu: înţepătură, arsură, durere, înroşire, edem)
· Transpiraţii
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ RELISTOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Nu utilizaţi Relistor după data de expirare înscrisă pe cutie şi flacon.
Acest medicament nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

Utilizaţi Relistor numai dacă soluţia este limpede şi incoloră sau uşor gălbuie, şi nu conţine flocoane sau particule.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Relistor

Substanţa activă este bromura de metilnaltrexonă.
Fiecare flacon a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg.

Un ml soluţie conţine bromură de metilnaltrexonă 20 mg.

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru
preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi hidroxid de sodiu (pentru ajustarea
pH-ului).

Cum arată Relistor şi conţinutul ambalajului

Relistor este o soluţie injectabilă. Este limpede, incoloră sau uşor gălbuie şi nu conţine flocoane sau particule.

Fiecare flacon conţine 0,6 ml soluţie.

Ambalajele cu mai mult de un flacon contin tăviţe care includ un flacon, o seringă pentru injectare a 1 ml cu ac retractabil şi 2 tampoane cu alcool sanitar.

Sunt disponibile următoarele tipuri de ambalaje:

Flacon unic

Ambalaj conţinând 2 flacoane, 2 seringi cu ac de injectare retractabil şi 4 tampoane cu alcool (adică, 2 tăviţe).

Ambalaj conţinând 7 flacoane, 7 seringi cu ac de injectare retractabil şi 14 tampoane cu alcool (adică, 7 tăviţe).

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277 Email: Medical.Dept@TMCPharma.com

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă.

Fabricantul

Wyeth Lederle S.p.A. Via Franco Gorgone Zona Industriale 95100 Catania Italia

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

LISTĂ DE VERIFICARE PACIENT

Această secţiune conţine întrebări importante la care va trebui să răspundeţi înainte de a lua Relistor, precum şi în timpul tratamentului cu Relistor.

Dacă pe parcursul tratamentului răspunsul dumneavoastră este Nu la oricare dintre întrebările următoare, contactaţi-vă medicul sau personalul medical care se ocupă de dumneavoastră.

Primiţi terapie opioidă pentru boala dumneavoastră?

Au trecut 48 ore sau mai mult de la ultimul tranzit intestinal?

Sunteţi familiarizat cu tehnica autoinjectării sau aţi discutat cu medicul dumneavoastră (sau cu personalul medical care se ocupă de dumneavoastră)?

Aveţi o mobilitate suficientă pentru a ajunge la toaletă, sau aveţi un îngrijitor care vă poate ajuta?

Aveţi un număr de contact al asistentei comunitare sau al centrului sanitar?

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARAREA ŞI ADMINISTRAREA INJECŢIEI CU RELISTOR

Acest punct este împărţit în următoarele subpuncte:

Introducere Pasul 1: Pregătirea pentru injectare

Pasul 2: Pregătirea seringii de injectare

Pasul 3: Alegerea şi pregătirea locului de injectare

Pasul 4a: Injectarea Relistor cu ajutorul unui ambalaj conţinând seringă de injectare cu ac de injectare retractabil

Pasul 4b: Injectarea Relistor cu ajutorul unei seringi de injectare şi a unui ac de injectare standard

Pasul 5 Eliminarea materialelor

Introducere

Instrucţiunile de mai jos explică modul de injectare a Relistor. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi să le urmaţi pas cu pas. Personalul medical care se ocupă de dumneavoastră vă va instrui cu privire la tehnicile de auto-administrare. Nu încercaţi să administraţi o injecţie decât dacă sunteţi sigur că aţi înţeles modul de administrare a injecţiei. Această injecţie nu trebuie amestecată în aceeaşi seringă cu nici un alt medicament.

Veţi putea primi fie un ambalaj conţinând o tăviţă cu toate cele necesare pentru injectare, fie numai un flacon. Dacă primiţi numai flaconul, va trebui să faceţi rost de tampoane cu alcool şi de seringă de injectare.

Pasul 1: Pregătirea pentru injectare

Alegeţi o suprafaţă de lucru plană, curată, bine luminată, pe care puteţi aşeza conţinutul cutiei de Relistor. Asiguraţi-vă că v-aţi rezervat un interval adecvat de timp pentru a efectua injecţia.

Spălaţi-vă bine pe mâini cu apă caldăşi săpun.

Adunaţi materialele care vor fi necesare pentru injectare. Acestea includ flaconul de Relistor , o seringă pentru injectare de 1 ml (cu sau fără ac retractabil), 2 tampoane cu alcool şi un tampon de vată sau o bucată de tifon.

Asiguraţi-vă că soluţia din flacon este limpede şi incoloră până la palid-gălbuie, şi nu conţine flocoane sau particule. Dacă soluţia nu este limpede şi incoloră până la palid-gălbuie sau dacă conţine particule vizibile, nu o utilizaţi. Contactaţi farmacistul, asistenta sau medicul dumneavoastră pentru asistenţă.

Pasul 2: Pregătirea seringii de injectare

Scoateţi capacul de protecţie din plastic al flaconului.

Ştergeţi dopul de cauciuc al flaconului cu un tampon cu alcool şi puneţi flaconul pe suprafaţa plană de lucru. Asiguraţi-vă că nu atingeţi dopul de cauciuc din nou.

Luaţi seringa de pe suprafaţa de lucru. Ţineţi corpul seringii cu o mânăşi îndepărtaţi capacul acului prin tragere. Puneţi capacul acului înapoi pe suprafaţa de lucru. NU atingeţi acul şi nu permiteţi ca acesta să intre în contact cu vreo suprafaţă.

Trageţi cu atenţie de pistonul seringii înapoi fie până la marcajul de 0,4 ml pentru 8 mg de Relistor, fie până la marcajul de 0,6 ml pentru 12 mg de Relistor. Personalul medical care se ocupă de dumneavoastră vă va indica ce doză a fost prescrisă pentru dumneavoastrăşi cât de des trebuie administrată. Dozele uzuale sunt indicate în tabelul de mai jos. Doza este în mod
normal administrată la fiecare 48 de ore (la fiecare două zile) sub formă de injecţie subcutanată.

Greutatea pacientului în kg Umpleţi seringa la nivelul de ml (doză)
Mai puţin de 38 kg 0,15 mg/kg
38-61 kg 0,4 ml (8 mg)
62-114 kg 0,6 ml (12 mg)
Mai puţin de 114 kg 0,15 mg/kg

Introduceţi acul direct prin centrul dopului de cauciuc al flaconului cu RELISTOR. Nu îl introduceţi înclinat pentru a nu îndoi sau rupe acul. Ţineţi cu cealaltă mână flaconul pe suprafaţa de lucru pentru ca acesta să nu alunece. Veţi simţi o uşoară rezistenţă atunci când acul trece prin dop. Asiguraţi-vă că vârful acului se află în flacon.

Pentru a scoate aerul din seringă, împingeţi încet pistonul în jos pentru a injecta aerul în flaconul.

Dacă utilizaţi seringa de injectare furnizată cu ac retractabil, NU ÎMPINGEŢI PISTONUL ÎN JOS PÂNĂ LA CAPĂT. Aveţi grijă să nu mai împingeţi pistonul atunci când simţiţi o rezistenţă. Dacă împingeţi pistonul până la capăt veţi auzi un sunet de tip ‚click’. Acesta va anunţa faptul că mecanismul de siguranţă a fost activat, iar acul se va retrage în seringă. În acest caz eliminaţi produsul şi reluaţi procesul utilizând un alt flacon şi o altă seringă.

Cu acul aflat în flacon, întoarceţi flaconul cu susul în jos. Ţineţi seringa la nivelul ochilor pentru a putea vedea marcajele de dozare şi asiguraţi-vă că vârful acului se află în permanenţă în lichid. Trageţi lent pistonul în jos până la marcajul de 0,4 ml sau 0,6 ml de pe seringă sau conform instrucţiunilor, în funcţie de doza prescrisă de personalul medical. Este posibil să vedeţi o cantitate de lichid sau bule în interiorul flaconului, atunci când seringa este umplută corespunzător. Acest lucru este normal.

Cu acul încă introdus în flaconul aflat cu susul în jos, verificaţi dacă există bule de aer în seringă. Loviţi uşor seringa pentru a face ca bulele să urce către partea de sus a seringii; nu uitaţi să continuaţi săţineţi flaconul şi seringa. Împingeţi încet pistonul în sus până când bulele de aer sunt eliminate. Dacă împingeţi din greşeală soluţie înapoi în flacon, trageţi încet de piston înapoi pentru a retrage cantitatea corectă de soluţie înapoi în seringă. Ca urmare a structurii de siguranţă a seringii, o mică bulă de aer se poate opune eliminării. Nu trebuie să vă îngrijoreze acest aspect deoarece nu va afecta acurateţea dozei şi nu va constitui un risc pentru sănătatea dumneavoastră.

Asiguraţi-vă întotdeauna că în seringă se află doza corectă. În cazul unor eventuale dubii, contactaţi personalul medical care se ocupă de dumneavoastră.

Scoateţi seringa şi acul din flaconul. Acul trebuie să rămână ataşat la seringă. Nu atingeţi acul şi nu permiteţi ca acesta să atingă vreo suprafaţă.

Pasul 3: Alegerea şi pregătirea locului de injectare

Cele trei zone ale corpului recomandate pentru injectarea Relistor: (1) partea de sus a piciorului (coapsă), (2) abdomenul (stomacul) şi (3) partea de sus a braţului (numai în cazul injectării de altă persoană).

Se recomandă să se schimbe locul de injectare la fiecare injectare. Evitaţi să faceţi o injecţie exact în acelaşi loc în care a fost făcută injecţia precedentă. Nu injectaţi în zone în care pielea este sensibilă, învineţită, roşie sau întărită. Evitaţi zonele cu cicatrici sau vergeturi.

Pentru a pregăti zona de piele în care urmează să fie injectat Relistor, ştergeţi locul de injectare cu un tampon cu alcool. NU MAI ATINGEŢI ACEASTĂ ZONĂ ÎNAINTE DE ADMINISTRAREA INJECŢIEI. Înainte de a administra injecţia, permiteţi locului de injectare să se usuce la aer.

Pasul 4a: Injectarea Relistor cu ajutorul unui ambalaj conţinând seringă de injectare cu ac de injectare retractabil

Ţinând seringa umplută cu acul îndreptat în sus, verificaţi din nou dacă nu sunt bule de aer în seringă. Dacă sunt bule, loviţi uşor seringa cu degetul pentru a face ca bulele să urce către partea de sus a seringii. Împingeţi încet pistonul în sus pentru a evacua bulele de aer din seringă.

Ţineţi seringa într-o mână ca pe un creion. Cu cealaltă mână, strângeţi încet pielea din zona curăţatăşi ţineţi-o ferm.

Introduceţi acul în piele pe toată lungimea sa, sub un unghi mic (45 de grade), cu o mişcare rapidăşi fermă.

După ce introduceţi acul, pentru a injecta Relistor daţi drumul pielii şi împingeţi încet pistonul până la capăt, până când seringa este goalăşi auziţi un click.

Când auziţi un click, aceasta înseamnă că întregul conţinut a fost injectat. Acul se va retrage automat şi va fi acoperit cu capacul. Este posibil să apară o mică sângerare la locul injectării. Puteţi presa tamponul de vată sau tifonul pe locul injectării. Nu frecaţi locul injectării. Dacă este necesar, puteţi acoperi locul injectării cu un plasture.

Pasul 4b: Injectarea Relistor cu ajutorul unei seringi de injectare şi a unui ac de injectare standard

Ţinând seringa umplută cu acul îndreptat în sus, verificaţi din nou dacă nu sunt bule de aer în seringă. Dacă sunt bule, loviţi uşor seringa cu degetul pentru a face ca bulele să urce către partea de sus a seringii. Împingeţi încet pistonul în sus pentru a evacua bulele de aer din seringă.

Ţineţi seringa într-o mână ca pe un creion. Cu cealaltă mână, strângeţi încet pielea din zona curăţatăşi ţineţi-o ferm.

Introduceţi acul în piele pe toată lungimea sa, sub un unghi mic (45 de grade), cu o mişcare rapidăşi fermă.

După ce introduceţi acul, daţi drumul pielii şi împingeţi încet pistonul până la capăt pentru a injecta Relistor.

Când seringa este goală, extrageţi rapid acul din piele, având grijă să îl menţineţi în acelaşi unghi în care a fost introdus în piele. Este posibil să apară o mică sângerare la locul injectării. Puteţi presa tamponul de vată sau tifonul pe locul injectării. Nu frecaţi locul injectării. Dacă este necesar, puteţi acoperi locul injectării cu un plasture.

Pasul 5: Eliminarea materialelor

Seringa acoperită cu capac sau seringa şi acul nu trebuie NICIODATĂ refolosite. Nu puneţi NICIODATĂ la loc capacul unui ac. Eliminaţi seringa acoperită cu capac sau acul şi seringa într-un recipient rezistent la perforare, care poate fi închis, aşa cum vi s-a explicat de către medicul dumneavoastră, asistentă sau farmacist.

Întrebări frecvente

De ce mi s-a prescris Relistor?

Relistor tratează constipaţia provocată de medicamentele utilizate pentru controlul durerii şi al altor simptome, denumite opioide (de exemplu: morfina, codeina). Opioidele sunt prescrise de personalul medical care se ocupă de dumneavoastră. Relistor este utilizat împreună cu laxative.

Relistor este destinat utilizării de către adulţi (cu vârsta de 18 ani sau peste).
Cum acţionează?
Relistor blochează efectele constipante ale opioidelor într-un mod diferit faţă de laxative. Acesta nu vaanula efectul medicamentelor pentru durere pe care le luaţi.
Cum trebuie să utilizez Relistor?
Relistor este administrat prin injectare sub piele. Personalul medical care se ocupă de dumneavoastră a stabilit doza corectă pentru dumneavoastră.

Utilizaţi întotdeauna Relistor exact aşa cum v-a indicat personalul medical care se ocupă de dumneavoastră.
Discutaţi cu personalul medical care se ocupă de dumneavoastră eventualele incertitudini.
Cât de rapid acţionează?
Relistor poate acţiona în interval de câteva minute până la câteva ore de la injectare. În consecinţă, este important ca imediat după administrarea dozei să vă aflaţi în apropierea unei toalete, cu un
însoţitor dacă este necesar.

Care sunt posibilele reacţii adverse?
Ca în cazul tuturor medicamentelor, unii pacienţi, deşi nu toţi, pot prezenta reacţii adverse. Cele mai frecvente reacţii adverse (mai mult de 1 din 10 pacienţi) raportate sunt durere de stomac, greaţă, flatulenţe şi diaree.

Reacţii adverse frecvente (mai mult de 1 din 100 de pacienţi - însă mai puţin de 1 din 10 pacienţi) suntameţeli, transpiraţii şi reacţii la locul injectării.Relistor poate determina ameţeli, acest lucru putând avea un efect asupra capacităţii de a conduce
vehicule sau de a folosi utilaje.

Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse se agravează sau dacă remarcaţi oricare reacţie adversă care nu este enumerată aici, vă rugăm să vă informaţi personalul medical care se ocupă de dumneavoastră. Dacă în timpul tratamentului apare diaree severă, trebuie să opriţi administrarea de Relistor şi să văcontactaţi imediat personalul medical care se ocupă de dumneavoastră.

Antialgicele mele vor înceta să acţioneze?
Nu, Relistor s-a dovedit a nu avea efect asupra acţiunii antialgice a opioidelor.
Trebuie să opresc administrarea laxativelor?
Nu opriţi administrarea laxativelor decât dacă personalul medical care se ocupă de dumneavoastră văsolicită acest lucru.
Ce se întâmplă dacă iau alte medicamente?
Vă rugăm să spuneţi personalului medical care se ocupă de dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat personalul medical care se ocupă de dumneavoastră să vă permită să luaţi alte medicamente, inclusiv cele utilizate pentru constipaţie.

Cât de des trebuie să iau medicamentul?

Personalul medical care se ocupă de dumneavoastră va decide doza şi frecvenţa administrării medicamentului. Utilizaţi întotdeauna Relistor exact aşa cum v-a indicat personalul medical care se ocupă de dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu personalul medical care se ocupă de dumneavoastră eventualele incertitudini.

Cum trebuie să păstrez medicamentul?

Acest medicament trebuie păstrat în cutia sa, pentru a fi protejat de lumină. Acesta nu trebuie folosit după data de expirare indicată pe cutie şi pe flacon. Ca în cazul tuturor medicamentelor, acesta trebuie păstrat în condiţii de siguranţă, ferit de accesul şi vederea copiilor. Utilizaţi medicamentul numai dacă soluţia este limpede, incoloră sau uşor gălbuie şi nu conţine flocoane sau particule.

Ce trebuie să fac dacă injecţia mea nu are efect?

Pacienţii răspund în mod diferit şi este posibil ca unii pacienţi să nu răspundă la fiecare doză. Este important să continuaţi să menţineţi personalul medical care se ocupă de dumneavoastră informat în privinţa răspunsului dumneavoastră la tratament.

Este potrivit pentru mine?

Există unele situaţii în care Relistor trebuie folosit cu precauţii speciale. De exemplu, dacă aveţi boală hepatică sau renală severă, sau dacă aveţi colonostomie, cateter peritoneal, boală diverticulară sau fecalom.

Adresaţi-vă personalului medical care se ocupă de dumneavoastră în privinţa administrării de Relistor sau a oricărui alt medicament dacă sunteţi gravidă, credeţi că aţi putea fi gravidă sau dacă alăptaţi.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă personalului medical care se ocupă de dumneavoastră.

Când nu trebuie folosit Relistor?

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la bromură de metilnaltrexonă sau la oricare dintre celelalte componente, sau dacă dumneavoastră sau personalul medical care se ocupă de dumneavoastrăştiţi că există un blocaj intestinal produs de altceva în afară de constipaţie.

Ce trebuie să fac dacă folosesc mai mult medicament decât ar trebui?

Dacă aţi administrat mai mult Relistor decât trebuia (fie injectându-vă prea mult o singură dată, fie administrând mai mult de o injecţie la 24 de ore), trebuie să contactaţi imediat personalul medical care se ocupă de dumneavoastrăşi să aveţi la dumneavoastră cutia, chiar dacă este goală.

Ce trebuie să fac dacă am uitat să iau Relistor?

Dacă omiteţi o doză, nu vă îngrijoraţi. Consultaţi-vă cu personalul medical care se ocupă de dumneavoastră.

Cum trebuie eliminate materialele de injectare?

Flaconul şi acul/seringa nu trebuie refolosite. Nu puneţi la loc capacul unui ac. După ce aţi terminat de folosit acul şi seringa, acestea trebuie introduse într-un recipient care poate fi închis, rezistent la perforare, cum ar fi ‘recipientele pentru ace’ speciale (de exemplu un recipient galben pentru deşeuri cu risc biologic), un recipient din plastic dur (de exemplu o sticlă de detergent) sau un recipient din metal (de exemplu o cutie de băuturi goală). Dacă nu sunteţi complet sigur, întrebaţi personalul medical care se ocupă de dumneavoastră despre modul adecvat de eliminare a recipientului după utilizare.

Cum arată medicamentul?

Acesta este o soluţie injectabilă. Este limpede, incoloră sau uşor gălbuie şi nu conţine flocoane sau particule.

Fiecare flacon conţine 0,6 ml soluţie.

Cutiile care au mai mult de un flacon conţin tăviţe care au o seringă pentru injectare a 1 ml cu ac retractabil şi două tampoane cu alcool.

Care sunt componentele?

Substanţa activă este bromura de metilnaltrexonă. Fiecare flacon a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg .

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Relistor 8 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută
Relistor 12 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută

Bromură de metilnaltrexonă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

· Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
· Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
· Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poateface rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Relistor şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Relistor

Cumsă utilizaţi Relistor

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Relistor

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE RELISTOR ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Relistor (bromură de metilnaltrexonă) acţionează prin blocarea efectelor gastrointestinale ale medicamentelor analgezice opioide.

Relistor tratează constipaţia provocată de medicamentele pentru durere moderată până la severă, denumite opioide (de exemplu: morfina sau codeina), la pacienţii la care se administrează tratament suportiv pentru boala lor avansată, când alte medicamente pentru constipaţie, denumite laxative, nu au funcţionat suficient de bine. Opioidele sunt prescrise de medicul dumneavoastră. Relistor este administrat în plus faţă de laxativele dumneavoastră obişnuite.

Relistor este destinat utilizării de către adulţi (cu vârste de 18 ani sau peste).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI RELISTOR

Nu utilizaţi Relistor

- Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la bromura de metilnaltrexonă sau la oricare dintre celelalte componente ale Relistor.

- Dacă dumneavoastrăştiţi sau medicul dumneavoastrăştie că, aveţi tranzitul intestinal obstrucţionat sau că aveţi intestinul într-o situaţie în care este nevoie de intervenţie chirurgicală imediată (diagnosticată de către medicul dumneavoastră).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Relistor

- Dacă aveţi simptome abdominale severe, persistente şi/sau care se agravează, contactaţi-vă medicul imediat, deoarece acestea pot fi simptome de perforaţie intestinală.

- Dacă aveţi probleme severe cu ficatul sau rinichii.

- Dacă faceţi diaree (scaune apoase frecvente) severă sau persistentă, întrerupeţi tratamentul şi contactaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

- Este important să vă aflaţi lângă o toaletăşi să beneficiaţi de asistenţă, dacă e necesar, deoarece tranzitul intestinal poate începe în decurs de 30 de minute după injectarea medicamentului.

- Vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi dureri persistente de stomac, greaţă (senzaţie de rău la stomac) sau vărsături, nou apărute sau care se agravează.

- De asemenea, vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi o colostomie, un tub în abdomen (cateter peritoneal) sau boală diverticulară ori fecalom.

- Relistor trebuie utilizat numai la pacienţi cărora li se administrează tratament paliativ. Se adaugă la terapia laxativă uzuală.

- Relistor trebuie utilizat numai pentru o perioadă limitată de timp (nu a fost studiat pentru mai mult de 4 luni).

- Relistor nu trebuie utilizat pentru tratamentul pacienţilor cu constipaţie care nu este legată de utilizarea de opioide. Dacă aţi suferit de constipaţie înainte de a fi în situaţia să luaţi opioide (pentru durere), vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă permită să luaţi alte medicamente, inclusiv din cele utilizate pentru constipaţie.

Utilizarea Relistor împreună cu alimente şi băuturi

Relistor poate fi luat cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Efectele bromurii de metilnaltrexonă asupra femeilor gravide nu sunt cunoscute, prin urmare nu se recomandă utilizarea Relistor în timpul sarcinii.

Femeile care utilizează Relistor nu trebuie să alăpteze, deoarece nu se cunoaşte dacă bromura de metilnaltrexonă trece în laptele matern la om.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Relistor poate determina ameţeli, acest lucru putând avea efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Relistor

Acest medicament conţine sodiu într-o cantitate mai mică de 1 mmol (23 mg) per doză, adică este practic „fără sodiu”.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI RELISTOR

Utilizaţi întotdeauna Relistor exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de 8 mg bromură de metilnaltrexonă (0,4 ml Relistor) pentru pacienţii cu greutate corporală de 38-61 kg sau 12 mg (0,6 ml Relistor) pentru pacienţii cu greutate corporală de 62-114 kg. Doza este administrată la fiecare 48 de ore (la fiecare două zile), sub forma unei injecţii sub piele. Medicul dumneavoastră vă va stabili doza.

Relistor este administrat printr-o injecţie sub piele (prin injecţie subcutanată) fie (1) în partea de sus a piciorului (coapsă), fie (2) la nivelul abdomenului (stomacului) fie (3) în partea de sus a braţului (dacă nu este auto-injectat). (Vezi INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARAREA ŞI ADMINISTRAREA INJECŢIEI CU RELISTOR, la sfârşitul acestui prospect.)

Deoarece puteţi avea tranzit intestinal în decurs de câteva minute până la câteva ore de la injectare, se recomandă să aveţi în apropiere o toaletă sau o ploscă.

Dacă utilizaţi mai mult Relistor decât trebuie

Dacă aţi utilizat mai mult Relistor decât trebuie (fie injectându-vă prea mult o singură dată, fie administrând mai mult de o injecţie la 24 de ore), spuneţi imediat unui medic sau farmacist. Luaţi întotdeauna cu dumneavoastră cutia medicamentului, chiar dacă este goală.

Dacă uitaţi să utilizaţi Relistor

Dacă aţi uitat o doză, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul cât mai curând posibil.

Dacă încetaţi să utilizaţi Relistor

Dacă încetaţi să utilizaţi Relistor, discutaţi cu un medic sau un farmacist.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Relistor poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Reacţiile adverse cele mai frecvente, care pot apărea la mai mult de 1 din 10 pacienţi, sunt:
· Durere abdominală (durere de burtă)
· Greaţă (senzaţie de rău la stomac)
· Diaree (scaune apoase frecvente)
· Flatulenţă (vânturi)
Reacţiile adverse frecvente, semnalate la mai mult de unul din 100 de pacienţi dar la mai puţin de unul din zece pacienţi care iau Relistor, sunt:
· Ameţeli (senzaţie de vertij)
· Reacţii la locul injectării (de exemplu: înţepătură, arsură, durere, înroşire, edem)
· Transpiraţii
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ RELISTOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Nu utilizaţi Relistor după data de expirare înscrisă pe cutie, capacul tăviţei şi eticheta seringii.
A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se ţine seringa preumplută în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Utilizaţi Relistor numai dacă soluţia este limpede şi incoloră sau uşor gălbuie, şi nu conţine flocoane sau particule.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Relistor

Substanţa activă este bromura de metilnaltrexonă.
Fiecare seringă a 0,4 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 8 mg.
Fiecare seringă a 0,6 ml conţine bromură de metilnaltrexonă 12 mg .
Un ml soluţie conţine bromură de metilnaltrexonă 20 mg.

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, edetat de sodiu şi calciu, clorhidrat de glicină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

Cum arată Relistor şi conţinutul ambalajului

Relistor este o soluţie injectabilă. Este limpede, incoloră sau uşor gălbuie şi nu conţine flocoane sau particule.

Sunt disponibile următoarele tipuri de ambalaje:

Ambalaj care conţine 4, 7, 8 sau 10 seringi preumplute cu capac pentru ac.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Marea Britanie Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277 Email: Medical.Dept@TMCPharma.com

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă.

Fabricantul

Wyeth Lederle S.p.A. Via Franco Gorgone Zona Industriale 95100 Catania Italia

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu.

LISTĂ DE VERIFICARE PACIENT

Această secţiune conţine întrebări importante la care va trebui să răspundeţi înainte de a lua Relistor, precum şi în timpul tratamentului cu Relistor.

Dacă pe parcursul tratamentului răspunsul dumneavoastră este Nu la oricare dintre întrebările următoare, contactaţi-vă medicul sau personalul medical care se ocupă de dumneavoastră.

Primiţi terapie opioidă pentru boala dumneavoastră?

Au trecut 48 ore sau mai mult de la ultimul tranzit intestinal?

Sunteţi familiarizat cu tehnica autoinjectării sau aţi discutat cu medicul dumneavoastră (sau cu personalul medical care se ocupă de dumneavoastră)?

Aveţi o mobilitate suficientă pentru a ajunge la toaletă, sau aveţi un îngrijitor care vă poate ajuta?

Aveţi un număr de contact al asistentei comunitare sau al centrului sanitar?

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARAREA ŞI ADMINISTRAREA INJECŢIEI CU RELISTOR

Acest punct este împărţit în următoarele subpuncte:

Introducere Pasul 1: Pregătirea pentru injectare Pasul 2: Alegerea şi pregătirea locului de injectare Pasul 3: Injectarea Relistor cu seringa preumplută Pasul 4: Eliminarea materialelor

Introducere

Următoarele instrucţiuni explică modul de pregătire şi de injectare a Relistor în cazul utilizării unei seringi preumplute. Vă rugăm să le citiţi şi să le urmaţi pas cu pas. Medicul, asistenta sau farmacistul care se ocupă de dumneavoastră vă va instrui cu privire la tehnicile de auto-injectare. Nu încercaţi să administraţi o injecţie decât dacă sunteţi sigur că aţi înţeles modul de pregătire şi administrare a injecţiei.

Atenţionări importante:

 Nu utilizaţi o seringă preumplută de Relistor de mai multe ori, chiar dacă există medicament în seringă. Aruncaţi în siguranţă seringa preumplută de Relistor după utilizare (Pasul 4).  Pentru a evita rănirile prin înţepare cu acul, nu puneţi din nou capacul acelor utilizate.

Adunaţi materialele care vă vor fi necesare pentru injectare:

Seringa preumplută de Relistor

Tampon cu alcool

Tampon de vată sau tifon

Plasture adeziv

Pasul 1: Pregătirea pentru injectare

Alegeţi o suprafaţă de lucru plană, curată, bine luminată, pe care puteţi aşeza conţinutul cutiei de Relistor. Asiguraţi-vă că v-aţi rezervat un interval adecvat de timp pentru a efectua injecţia.

Spălaţi-vă bine pe mâini cu apă caldăşi săpun.

Priviţi seringa preumplută de Relistor. Asiguraţi-vă că doza prescrisă de medicul dumneavoastră corespunde dozei de pe eticheta seringii preumplute.

Asiguraţi-vă că lichidul din seringa preumplută este limpede şi incolor până la palid-gălbui, şi nu conţine particule. În caz contrar, nu utilizaţi seringa preumplutăşi contactaţi asistenta, medicul sau farmacistul

Ţineţi ferm corpul seringii preumplute şi îndepărtaţi capacul acului prin tragere. Nu atingeţi acul şi nu permiteţi ca acesta să atingă vreo suprafaţă.

Pasul 2: Alegerea şi pregătirea locului de injectare

Cele trei zone ale corpului recomandate pentru injectarea Relistor: (1) partea de sus a piciorului (coapsă), (2) abdomenul (stomacul) şi (3) partea de sus a braţului (numai în cazul injectării de altă persoană).

Se recomandă să se schimbe locul de injectare la fiecare injectare. Evitaţi să faceţi o injecţie exact în acelaşi loc în care a fost făcută injecţia precedentă. Nu injectaţi în zone în care pielea este sensibilă, învineţită, roşie sau întărită. Evitaţi zonele cu cicatrici sau vergeturi.

Curăţaţi locul de injectare cu un tampon cu alcool şi lăsaţi-l să se usuce. Nu mai atingeţi această zonă înainte de administrarea injecţiei.

Pasul 3: Injectarea Relistor cu seringa preumplută

Ţineţi seringa într-o mână ca pe un creion. Cu cealaltă mână, strângeţi încet pielea din zona curăţatăşi ţineţi-o ferm.

Introduceţi acul în piele pe toată lungimea sa, sub un unghi mic (45 de grade), cu o mişcare rapidăşi fermă.

După ce introduceţi acul, daţi drumul pielii şi împingeţi încet pistonul până la capăt până ce seringa preumplută se goleşte.

Extrageţi rapid acul din piele, având grijă să îl menţineţi în acelaşi unghi în care a fost introdus în piele. Luaţi degetul mare de pe piston, pentru a permite manşonului de protecţie să acopere acul. Este posibil să apară o mică sângerare la locul injectării.

Puteţi presa tamponul de vată sau tifonul pe locul injectării. Nu frecaţi locul injectării. Dacă este necesar, puteţi acoperi locul injectării cu un plasture.

Pasul 4: Eliminarea materialelor

Seringa preumplută nu trebuie NICIODATĂ refolosită. Nu puneţi NICIODATĂ la loc capacul unui ac. Eliminaţi seringa preumplută aşa cum vi s-a explicat de către medicul dumneavoastră, asistentă sau farmacist.

Puneţi seringa preumplută utilizată într-un container impenetrabil, cu închidere. Puteţi utiliza un container de deşeuri înţepătoare (precum un container galben pentru produse biologice cu risc). Adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului pentru instrucţiuni despre modul corect de aruncare (eliminare) a containerului. Pot exista legi locale privitoare la modul în care trebuie să aruncaţi acele şi seringile utilizate.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Un tratament împotriva efectelor opiaceelor prelungeşte viaţa pacienţilor bolnavi de cancer (studiu) Un medicament pentru tratarea constipaţiei cauzate de opiaceele analgezice a dublat timpul de supravieţuire al pacienţilor cu cancer avansat, a dovedit o analiză efectuată de cercetători americani asupra a două studii clinice, informează agenţia France Presse.
Ladislau Ritli: Nu a fost o criză de opioide, ci au fost disfuncţionalităţi Ministrul Sănătăţii, Ladislau Ritli, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu a fost vorba despre o criză de un anumit tip de morfină, ci de disfuncţionalităţi.
Combinatii de evitat Ghidul de mai jos va poate ajuta sa evitati combinarea medicamentelor obisnuite cu plante, suplimente si alimente care pot provoca probleme. Atentie, lista nu este exhaustiva. Daca luati alt medicament pentru oricare dintre afectiunile urmatoare, cereti opinia medicului sau a farmacistului asupra...
Agenţia pentru medicamente a SUA va întări controlul asupra anumitor analgezice Agenţia pentru medicamente a SUA (FDA) a anunţat joi că va întări controlul asupra analgezicelor opioide ce conţin hidrocodon, cum este medicamentul Vicodin, pentru a combate consumul abuziv de aceste substanţe, relatează AFP.
Ce este tulburarea alimentara? Termenul de „tulburare alimentara” descrie o boala psihologica, care afecteaza atat femeile, cat si barbatii, acoperind o arie larga de obiceiuri alimentare, de la mancatul compulsiv pana la anorexie.
Platforma online “Tratamentul meu este alegerea mea” a ajuns și în România „My Treatment My Choice” (“Tratamentul meu este alegerea mea”) este o platformă online, rezultatul colaborării dintre mai multe grupuri de suport dedicate persoanelor care consumă heroină și opioide şi organizaţii ce se ocupă de tratamentul acestora din Europa.