CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

SIMVASTATIN ACCORD 80 mg
Denumire SIMVASTATIN ACCORD 80 mg
Denumire comuna internationala SIMVASTATINUM
Actiune terapeutica HIPOCOLESTEROLEMIANTE SI HIPOTRIGLICERIDEMIANTE INHIBITORI AI HMG COA
Prescriptie P6L
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 80mg
Ambalaj Cutie cu blist. PVC- PE- PVDC /Al x 30 compr. film.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC C10AA01
Firma - Tara producatoare ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre SIMVASTATIN ACCORD 80 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> SIMVASTATIN 10 mg Comprimate filmate, 10 mg >> SIMVASTATIN 20 mg Comprimate filmate, 20 mg >> SIMVASTATIN 40 mg Comprimate filmate, 40 mg >> SIMVASTATIN AL 10 mg Comprimate filmate, 10mg >> SIMVASTATIN AL 20 mg Comprimate filmate, 20mg >> SIMVASTATIN AL 40 mg Comprimate filmate, 40mg >> SIMVASTATIN LPH 10 mg Comprimate filmate, 10mg >> SIMVASTATIN LPH 20 mg Comprimate filmate, 20mg
Prospect si alte informatii despre SIMVASTATIN ACCORD 80 mg, comprimate filmate   Rezumatul caracteristicilor produsului       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 930/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09                   Anexa 2

NR. 931/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09 NR. 932/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09 NR. 933/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09

Rezumatul Caracteristicilor Produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.       DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Simvastatin Accord 10 mg, comprimate filmate Simvastatin Accord 20 mg, comprimate filmate Simvastatin Accord 40 mg, comprimate filmate Simvastatin Accord 80 mg, comprimate filmate

2.       COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine simvastatină 10 mg. Fiecare comprimat filmat conţine simvastatină 20 mg. Fiecare comprimat filmat conţine simvastatină 40 mg. Fiecare comprimat filmat conţine simvastatină 80 mg.

Excipient: lactoză monohidrat Un comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 70 mg. Un comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 140 mg. Un comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 280 mg. Un comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 560 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.       FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Simvastatin Accord 10 mg, comprimate

Comprimate filmate rotunde şi biconvexe, de culoare roz deschis, marcate cu ”A” pe o faţă şi cu ”01”

pe cealaltă faţă.

Simvastatin Accord 20 mg, comprimate

Comprimate filmate rotunde şi biconvexe, de culoare roz deschis, marcate cu ”A” pe o faţă şi cu ”02”

pe cealaltă faţă.

Simvastatin Accord 40 mg, comprimate

Comprimate filmate rotunde şi biconvexe, de culoare roz, marcate cu ”A” pe o faţă şi cu ”03” pe

cealaltă faţă.

Simvastatin Accord 80 mg, comprimate

Comprimate filmate în formă de capsulă şi biconvexe, de culoare roz, marcate cu ”A” pe o faţă şi cu

”04” pe cealaltă faţă.

1

4. DATE CLINICE

4.1     Indicaţii terapeutice

Hipercolesterolemie

Tratamentul hipercolesterolemiei primare sau a dislipidemiei mixte, ca adjuvant al regimului alimentar, când răspunsul la regimul alimentar şi la alte tratamente non-farmacologice (cum sunt exerciţiile fizice, scădere ponderală ) nu este adecvat.

Tratamentul hipercolesterolemiei familiale homozigote, ca adjuvant al regimului alimentar şi al altor tratamente pentru scăderea lipidemiei (de exemplu LDL-afereza) sau dacă aceste tratamente nu sunt adecvate.

Prevenţie cardiovasculară

Reducerea morbidităţii şi mortalităţii cardiovasculare la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare aterosclerotice manifeste sau cu diabet zaharat, cu valori normale sau crescute ale colesterolului, ca adjuvant pentru corectarea altor factori de risc şi al altor terapii cardioprotectoare (vezi pct. 5.1).

4.2     Doze şi mod de administrare

Intervalul de dozaj este cuprins între 5-80 mg pe zi, administrate oral, în priză unică, seara. Dacă este necesar, ajustarea dozelor trebuie efectuată la intervale de cel puţin 4 săptămâni, până la maxim 80 mg pe zi, administrate în priză unică, seara. Doza de 80 mg este recomandată numai pacienţilor cu hipercolesterolemie severă şi cu risc mare de complicaţii cardiovasculare.

Hipercolesterolemie

Pacientul trebuie să înceapă un regim alimentar standard pentru scăderea colesterolemiei şi trebuie să continue acest regim în timpul tratamentului cu Simvastatin Accord. Doza iniţială uzuală este de 10-20 mg pe zi, administrată în priză unică, seara. Pacienţii care necesită o reducere mai mare a LD-colesterolului (mai mare de 45%) pot începe cu tratamentul cu 20-40 mg pe zi, administrate în priză unică, seara. Dacă este necesar, ajustărea dozelor trebuie efectuată conform recomandărilor de mai sus.

Hipercolesterolemie familială homozigotă

Ca urmare a rezultatelor unui studiu clinic controlat, doza recomandată de simvastatină este de 40 mg pe zi, seara sau 80 mg pe zi, divizat în trei prize de 20 mg, 20 mg şi o doză de 40 mg seara. Simvastatin Accord trebuie utilizat ca adjuvant al altor tratamente pentru scăderea lipidemiei (de exemplu LDL-afereza) administrate acestor pacienţi sau dacă aceste tratamente nu sunt disponibile.

Prevenţie cardiovasculară

La pacienţii cu risc mare de boală coronariană cardiacă (BCC, cu sau fără hiperlipidemie), doza uzuală de Simvastatin Accord este de 20 până la 40 mg pe zi, administrată în priză unică seara,. Terapia medicamentoasă poate fi iniţiată simultan cu regimul alimentar şi exerciţiile fizice. Ajustarea dozelor, dacă este necesară, trebuie efectuată conform recomandărilor de mai sus.

Tratament concomitent

Simvastatin Accord este eficace în monoterapie sau în asociere cu chelatori ai acizilor biliari. Doza trebuie administrată cu cel puţin 2 ore înainte de sau la peste 4 ore după administrarea unui chelator al acizilor biliari.

2

La pacienţii care urmează un tratament cu ciclosporină, danazol, gemfibrozil sau alţi fibraţi (cu excepţia fenofibratului) concomitent cu Simvastatin Accord, doza de Simvastatin Accord nu trebuie să depăşească 10 mg pe zi. La pacienţii trataţi cu amiodaronă sau verapamil concomitent cu Simvastatin Accord, doza de Simvastatin Accord nu trebuie să depăşească 20 mg pe zi (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Dozajul în caz de insuficienţă renală

Nu sunt necesare modificări ale dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală moderată.

La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min), dozele mai mari de 10 mg pe zi trebuie administrate cu atenţie şi, dacă este imperios necesar, se vor introduce în terapie cu precauţie.

Utilizare la vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei.

Utilizare la copii şi adolescenţi

Experienţa utilizării la copii este limitată. În consecinţă, Simvastatin Accord nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi.

4.3     Contraindicaţii

        Hipersensibilitate la simvastatină sau la oricare dintre excipienţi

        Boală hepatică activă sau valori serice crescute ale transaminazelor hepatice, care persistă în timp, de etiologie necunoscută.

        Sarcină şi alăptare (vezi pct. 4.6)

        Administrare concomitentă de inhibitori puternici ai CYP3A4 (exemplu itraconazol, ketoconazol, inhibitori ai proteazei HIV, eritromicină, claritromicină, telitromicină şi nefazodonă) (vezi pct. 4.5).

4.4     Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Miopatie/Rabdomioliză

Simvastatina, similar altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei, poate produce ocazional miopatie,

manifestată ca o durere, sensibilitate sau slăbiciune musculară, cu valori ale creatin-kinazei (CK) de

zece ori mai mari decât limita superioară a valorilor normale (LSVN). Uneori, miopatia ia forma de

rabdomioliză, cu sau fără insuficienţă renală acută secundară mioglobinuriei, şi, foarte rar,

s-au produs decese. Riscul de apariţie a miopatiei este amplificat de concentraţiile plasmatice mari ale

inhibitorilor de HMG-CoA reductază.

Similar altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei, riscul de apariţie a miopatiei/rabdomiolizei este dependent de doză. Într-o bază de date pentru studii clinice, în care 41050 pacienţi au fost trataţi cu simvastatină, dintre care 24747 (aproximativ 60%) au fost trataţi timp de cel puţin 4 ani, incidenţa miopatiei a fost de aproximativ 0,02%, 0,08% şi 0,53% la pacienţii trataţi cu doze de 20, 40, respectiv 80 mg pe zi. În timpul acestor studii, pacienţii au fost monitorizaţi cu atenţie şi anumite medicamente care ar fi putut determina interacţiuni au fost excluse.

Măsurarea creatin-kinazei

Creatin-kinaza (CK) nu trebuie măsurată după exerciţii fizice extenuante sau în prezenţa oricărei alte cauze alternative plauzibile care ar putea determina creşterea valorilor acesteia, deoarece interpretarea rezultatelor devine dificilă. Dacă valorile iniţiale ale CK sunt semnificativ crescute (> 5 x LSVN – limita superioară a valorilor normale), se vor efectua noi măsurători după 5 până la 7 zile, pentru a confirma rezultatele.

3

Înainte de tratament

Toţi pacienţii care încep terapia cu simvastatină sau cei cărora le sunt crescute dozele de simvastatină trebuie avertizaţi asupra riscului de apariţie a miopatiei şi trebuie sfătuiţi să raporteze prompt orice durere, sensibilitate sau slăbiciune musculară inexplicabilă.

Sunt necesare precauţii în cazul pacienţilor cu factori predispozanţi de rabdomioliză. Pentru a stabili o valoare iniţială de referinţă, valoarea CK trebuie măsurată înainte de a începe tratamentul în următoarele situaţii:

     Vârstnici (cu vârsta > 70 de ani)

     Insuficienţă renală

     Hipotiroidism necontrolat

     Antecedente personale sau familiale de tulburări musculare ereditare

     Antecedente de toxicitate musculară la administrarea unei statine sau a unui fibrat

     Abuz de alcool etilic.

În asemenea situaţii, riscul tratamentului trebuie evaluat comparativ cu beneficiile posibile şi este recomandată monitorizarea clinică. Dacă un pacient a prezentat anterior tulburări musculare la administrarea unui fibrat sau a unei statine, tratamentul cu o altă substanţă din aceeaşi clasă trebuie iniţiat cu precauţie. Dacă valorile concentraţiilor plasmatice ale CK sunt crescute semnificativ faţă de valoarea iniţială (> 5 x LSVN), tratamentul nu trebuie iniţiat.

În timpul tratamentului

Dacă în timpul tratamentului cu o statină, la un pacient apar dureri, slăbiciune sau crampe musculare, trebuie măsurate valorile CK. Dacă în absenţa unor exerciţii fizice extenuante, se observă că aceste valori sunt crescute semnificativ (> 5 x LSVN), tratamentul trebuie oprit. Dacă simptomele musculare sunt severe şi provoacă disconfort zilnic, chiar dacă valorile CK sunt < 5 x LSVN, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului. Dacă, indiferent de motiv, se suspectează apariţia miopatiei, tratamentul trebuie oprit.

Dacă simptomele dispar şi valorile CK revin la normal, poate fi luată în considerare reintroducerea statinei sau introducerea altei statine, la cele mai mici doze şi sub monitorizare strictă.

Terapia cu simvastatină trebuie oprită temporar cu câteva zile înainte de intervenţii chirurgicale majore de elecţie şi în toate cazurile în care intervin afecţiuni majore de natură medicală sau chirurgicală.

Măsuri de reducere a riscului de apariţie a miopatiei cauzată de interacţiunile medicamentoase (vezi şi pct. 4.5)

Riscul de apariţie a miopatiei sau rabdomiolizei este amplificat în mod semnificativ de utilizarea concomitentă a simvastatinei cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (cum sunt itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină, telitromicină, inhibitori ai proteazei HIV, nefazodonă), precum şi cu gemfibrozil, ciclosporină şi danazol (vezi pct. 4.2).

De asemenea, riscul de miopatie şi rabdomioliză este amplificat de utilizarea concomitentă a altor fibraţi sau de administrarea concomitentă de amiodaronă sau verapamil cu doze mari de simvastatină (vezi pct. 4.2 şi 4.5). Există, de asemenea, o uşoară creştere a riscului atunci când diltiazemul este administrat cu simvastatină în doze de 80 mg. Riscul de miopatie poate fi crescut de administrarea concomitentă de acid fusidic cu statine (vezi pct. 4.5).

În consecinţă, referitor la inhibitorii CYP3A4, este contraindicată administrarea concomitentă de simvastatină cu itraconazol, ketoconazol, inhibitori ai proteazei HIV, eritromicină, claritromicină, telitromicină şi nefazodonă (vezi pct. 4.3 şi 4.5). Dacă tratamentul cu itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină sau telitromicină nu poate fi evitat, în timpul acestui tratament, terapia cu simvastatină trebuie întreruptă. În plus, trebuie luate măsuri de precauţie atunci când simvastatina este asociată cu anumiţi alţi inhibitori ai CYP3A4, mai puţin puternici: ciclosporină, verapamil, diltiazem (vezi pct. 4.2 şi 4.5).

4

În timpul tratamentului cu simvastatină trebuie evitat consumul concomitent de suc de grepfrut .

Doza de simvastatină nu trebuie să depăşească 10 mg zilnic la pacienţii trataţi concomitent cu ciclosporină, danazol sau gemfibrozil. Trebuie evitată asocierea simvastatinei cu gemfibrozilul, cu excepţia cazului în care beneficiile depăşesc riscul crescut al acestei asocieri medicamentoase. Beneficiile asocierii simvastatinei în doză zilnică de 10 mg cu alţi fibraţi (cu excepţia fenofibratului), ciclosporină sau danazol trebuie evaluate cu atenţie comparativ cu riscurile potenţiale ale acestor asocieri (vezi pct. 4.2 şi 4.5).

Trebuie luate măsuri de precauţie în cazul prescrierii fenofibratului sau niacinei (≥ 1 g/zi) cu simvastatină, deoarece oricare dintre cele două substanţe poate provoca miopatie, când sunt administrate în monoterapie.

Trebuie evitată asocierea simvastatinei, în doze mai mari de 20 mg zilnic, cu amiodaronă sau verapamil, cu excepţia cazului în care beneficiile clinice depăşesc riscul crescut de apariţie a miopatiei (vezi pct. 4.2 şi 4.5).

Dacă asocierea de acid fusidic şi simvastatină se dovedeşte a fi necesară, pacienţiitrebuie monitorizaţi strict (vezi pct. 4.5). Poate fi luată în considerare suspendarea temporară a tratamentului cu simvastatină.

Efecte hepatice

În studiile clinice, la câţiva pacienţi adulţi cărora li s-a administrat simvastatină au apărut creşteri persistente (până > 3 x LSVN) ale valorilor serice ale transaminazelor . Când tratamentul cu simvastatină a fost întrerupt temporar sau definitiv la aceşti pacienţi, valorile serice ale transaminazelor au scăzut de obicei lent, , până la valorile măsurate înaintea tratamentului.

Se recomandă efectuarea testelor funcţiei hepatice înainte de începerea tratamentului şi ulterior ori de câte ori este indicat din punct de vedere clinic. La pacienţii la care doza se stabileşte prin creştere treptată până la 80 mg trebuie să se efectueze un test suplimentar anterior stabilirii treptate a dozei, la 3 luni după începerea administrării acestei doze şi apoi periodic (de exemplu semestrial) în timpul primului an de tratament. Trebuie acordată atenţie specială pacienţilor care prezintă valori serice crescute ale transaminazelor şi, în cazul acestor pacienţi, măsurătorile trebuie repetate prompt şi, ulterior, efectuate mai frecvent.

Dacă se observă o creştere progresivă şi persistentă a valorilor serice ale transaminazelor, în special la valori de 3 ori mai mari decât LSVN, tratamentul cu simvastatină trebuie întrerupt.

Medicamentul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii care consumă cantităţi substanţiale de alcool etilic.

Similar altor substanţe hipolipemiante, după tratamentul cu simvastatină, s-au raportat creşteri moderate (< 3 x LSVN) ale valorilor serice ale transaminazelor . Aceste modificări au apărut la scurt timp după iniţierea terapiei cu simvastatină, foarte des au fost tranzitorii, nu au fost însoţite de niciun fel de simptome şi nu a fost necesară întreruperea tratamentului.

Excipient

Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

5

Interacţiuni farmacodinamice

Interacţiuni cu medicamentele pentru reducerea lipidemiei care pot provoca miopatie atunci când sunt administrate în monoterapie

Riscul de miopatie, inclusiv rabdomioliză, este crescut în timpul administrării concomitente cu fibraţi şi niacină (acid nicotinic) (≥ 1 g pe zi). În plus, există o interacţiune farmacocinetică cu gemfibrozilul, care determină creşterea concentraţiilor plasmatice ale simvastatinei (vezi mai jos Interacţiuni farmacocinetice şi pct. 4.2 şi 4.4). Când simvastatina şi fenofibratul sunt administrate concomitent, nu există dovezi că riscul de apariţie a miopatiei depăşeşte suma riscurilor individuale ale fiecăreia dintre substanţe. Nu sunt disponibile date farmacocinetice şi de farmacovigilenţă adecdvate pentru alţi fibraţi.

Interacţiuni farmacocinetice

Recomandările de prescriere în cazul interacţiunii cu alte substanţe sunt rezumate în tabelul de mai jos

(informaţii suplimentare sunt furnizate în text; vezi şi pct. 4.2, 4.3 şi 4.4).

Interacţiuni medicamentoase asociate cu risc crescut de miopatie/rabdomioliză

e cu alte Substanţe cu care interacţionează simvastatina

Recomandări de prescriere

Inhibitori puternici ai CYP3A4

Itraconazol

Ketoconazol

Eritromicină

Claritromicină

Telitromicină

Inhibitori ai proteazei HIV

Nefazodonă

Contraindicate cu simvastatină

Gemfibrozil

A se evita, dar dacă este necesar, a nu se depăşi doza zilnică de 10 mg simvastatină

Ciclosporină

Danazol

Alţi fibraţi (cu excepţia

fenofibratului)

A nu se depăşi doza zilnică de 10 mg simvastatină

Amiodaronă Verapamil

A nu se depăşi doza zilnică de 20 mg simvastatină

Diltiazem

A nu se depăşi doza zilnică de 40 mg simvastatină

Acid fusidic

Pacienţii trebuie monitorizaţi strict. Poate fi luată în considerare întreruperea temporară a tratamentului cu simvastatină.

Suc de grepfrut

Se va evita sucul de grapefrut în timpul tratamentului cu simvastatină.

Efectele altor medicamente asupra simvastatinei

InteracDiuni care implică CPY3A4

Simvastatina este un substrat al citocromului P450 3A4. În timpul terapiei cu simvastatină, inhibitorii puternici ai citocromului P450 3A4 cresc riscul de apariţie a miopatiei şi rabdomiolizei prin creşterea activităţii inhibitorii în plasmă aHMG-CoA reductazei . Aceşti inhibitori includ itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină, telitromicină, inhibitori ai proteazei HIV şi nefazodonă. Administrarea concomitentă de itraconazol a avut ca rezultat o creştere de peste 10 ori a expunerii la acidul simvastatinic (metabolitul activ beta-hidroxiacid). Telitromicina a determinat creşterea de 11 ori a expunerii la acidul simvastatinic.

6

Ca urmare, este contraindicată asocierea cu itraconazol, ketoconazol, inhibitori ai proteazei HIV, eritromicină, claritromicină, telitromicină şi nefazodonă. Dacă tratamentul cu itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină sau telitromicină nu poate fi evitat, terapia cu simvastatină trebuie întreruptă în timpul acestui tratament. Trebuie luate măsuri de precauţie atunci când simvastatina este asociată cu anumiţi alţi inhibitori CYP3A4, mai puţin puternici: ciclosporină, verapamil şi diltiazem (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Ciclosporină

Riscul de apariţie a miopatiei/rabdomiolizei este crescut de administrarea concomitentă de ciclosporină, în special cu doze mari de simvastatină (vezi pct. 4.2 şi 4.4). Ca urmare, doza de simvastatină nu trebuie să depăşească 10 mg zilnic, la pacienţii cărora li se administrează concomitent tratament cu ciclosporină. Cu toate că mecanismul nu este complet înţeles, s-a demonstrat că ciclosporina creşte ASC a inhibitorilor HMG-CoA reductazei. Creşterea ASC a acidului simvastatinic pare a se datora, în parte, inhibării CYP3A4.

Danazol

Riscul de apariţie a miopatiei/rabdomiolizei este crescut de administrarea concomitentă de danazol cu doze mari de simvastatină (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Gemfibrozil

Gemfibrozilul creşte ASC a acidului simvastatinic de 1,9 ori, posibil datorită inhibării căii de glucuronoconjugare (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Amiodaronă şi verapamil

Riscul de apariţie a miopatiei/rabdomiolizei este crescut de administrarea concomitentă de amiodaronă şi verapamil cu doze mari de simvastatină (vezi pct. 4.4). Într-un studiu clinic aflat în desfăşurare, miopatia a fost raportată la 6% din pacienţii cărora li s-a administrat simvastatină 80 mg şi amiodaronă.

O analiză a studiilor clinice disponibile a arătat o incidenţă a miopatiei de aproximativ 1%, la pacienţii cărora li s-a administrat simvastatină 40 mg sau 80 mg şi verapamil. Într-un studiu farmacocinetic, administrarea concomitentă cu verapamil a determinat o creştere de 2,3 ori a expunerii la acidul simvastatinic, probabil datorată parţial inhibării CPY3A4. Ca urmare, doza zilnică de simvastatină nu trebuie să depăşească 20 mg la pacienţii trataţi concomitent cu amiodaronă şi verapamil, cu excepţia cazului în care beneficiile clinice depăşesc riscul de miopatie şi rabdomioliză.

Diltiazem

O analiză a studiilor clinice disponibile a arătat o incidenţă a miopatiei de aproximativ 1% la pacienţii cărora li s-a administrat simvastatină 80 mg şi diltiazem. Riscul de apariţie a miopatiei la pacienţii trataţi cu simvastatină 40 mg nu a fost crescut de administrarea concomitentă de diltiazem (vezi pct. 4.4). Într-un studiu farmacocinetic, administrarea concomitentă de diltiazem a determinat o creştere de 2,7 ori a expunerii la acidul simvastatinic, probabil datorată inhibării CPY3A4. Ca urmare, la pacienţii cărora li se administrează concomitent diltiazem, doza zilnică de simvastatină nu trebuie să depăşească 40 mg , cu excepţia cazului în care beneficiile clinicedepăşesc riscul de miopatie şi rabdomioliză.

Acid fusidic

Riscul de miopatie poate fi crescut de administrarea concomitentă de acid fusidic cu statine, incluzând simvastatină. În cazul administrării de simvastatină s-au raportat cazuri izolate de rabdomioliză . Poate fi luată în considerare întreruperea temporară a tratamentului cu simvastatină. Dacă se dovedeşte a fi necesar, pacienţii trataţi cu acid fusidic şi simvastatină trebuie monitorizaţi cu atenţie (vezi pct. 4.4).

Suc de grepfrut

Sucul de grepfrut inhibă citocromul P4503A4. Consumul concomitent al unor cantităţi mari (peste 1 litru zilnic) de suc de grepfrut în timpul tratamentului cu simvastatină a avut ca rezultat o creştere de 7 ori a expunerii la acidul simvastatinic. De asemenea, consumarea a 240 ml de suc de grepfrut dimineaţa şi administrarea de simvastatină seara a avut ca rezultat o creştere de 1,9 ori a expunerii la

7

acidul simvastatinic. Ca urmare, în timpul tratamentului cu simvastatină trebuie evitat consumul de suc de grepfrut .

Anticoagulante orale

În două studii clinice, unul la voluntari sănătoşi şi celălalt la pacienţi cu hipercolesterolemie, simvastatina administrată în doză de 20-40 mg pe zi a potenţat modest efectul anticoagulantelor cumarinice: timpul de protrombină, raportat ca Raport Normalizat Internaţional (INR), a crescut de la o valoare iniţială de 1,7 la 1,8 la voluntarii sănătoşi şi de la 2,6 la 3,4 la pacienţii cu hipercolesterolemie. S-au raportat cazuri foarte rare de creştere a INR. La pacienţii trataţi cu anticoagulante cumarinice, timpul de protrombină trebuie determinat înainte de iniţierea tratamentului cu simvastatină şi în mod frecvent în faza iniţială de tratament, pentru a evidenţia o eventuală modificare semnificativă a timpului de protrombină. După evidenţierea stabilirii valorilor timpului de protrombină, este posibilă monitorizarea acestui parametru la intervalele recomandate uzual pacienţilor trataţi cu anticoagulante cumarinice. Dacă doza de simvastatină este modificată sau tratamentul este oprit, trebuie repetată aceeaşi procedură. Terapia cu simvastatină nu a fost asociată cu sângerări sau cu modificări ale timpului de protrombină la pacienţii cărora nu li s-au administrat anticoagulante.

Efectul simvastatinei asupra farmacocineticii altor medicamente

Simvastatina nu are un efect inhibitor asupra citocromului P450 3A4. Astfel, nu este de aşteptat ca simvastatina să influenţeze concentraţiile plasmatice ale substanţelor metabolizate prin intermediul citocromului P450 3A4.

4.6     Sarcina şi alăptarea

Sarcină

Simvastatin Accord este contraindicat în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3).

Nu a fost stabilită siguranţa administrării la gravide. Nu au fost efectuate studii clinice controlate cu simvastatină la gravide. Rareori au fost raportate anomalii congenitale consecutive expunerii intrauterine la inhibitori ai HMG-CoA reductazei. Cu toate acestea, într-o analiză a aproximativ 200 de sarcini urmărite prospectiv, gravidele fiind expuse la simvastatină sau la alt inhibitor al HMG-CoA reductazei înrudit în timpul primului trimestru, incidenţa anomaliilor congenitale a fost comparabilă cu cea estimată la populaţia generală. Acest număr de sarcini a fost suficient din punct de vedere statistic pentru a exclude o creştere de 2,5 ori sau mai mare a incidenţei anomaliilor congenitale comparativ cu incidenţa estimată la populaţia generală.

Cu toate că nu există nicio dovadă că incidenţa anomaliilor congenitale la nou-născuţii pacientelor tratate cu simvastatină sau cu un alt inhibitor al HMG-CoA reductazei similar diferă de cea observată la populaţia generală, tratamentul cu simvastatină al mamei poate reduce concentraţia mevalonatului fetal, care este un precursor al biosintezei colesterolului. Ateroscleroza este un proces cronic, şi, uzual, întreruperea tratamentului cu medicamente hipolipemiante în timpul sarcinii, ar trebui să aibă un impact mic asupra riscului de lungă durată asociat hipercolesterolemiei primare. Din aceste motive, Simvastatin Accord nu trebuie utilizat la gravide, la femei care încearcă să rămână gravide sau la care se presupune o sarcină. Tratamentul cu Simvastatin Accord trebuie întrerupt pe durata sarcinii sau până la excluderea clară a unei posibile sarcini(vezi pct. 4.3 şi 5.3).

Alăptare

Nu se cunoaşte dacă simvastatina sau metaboliţii săi sunt excretaţi în laptele uman. Deoarece multe medicamente sunt excretate în laptele uman şi datorită riscului de apariţie a unor reacţii adverse grave, femeile tratate cu Simvastatin Accord nu trebuie să alăpteze (vezi pct. 4.3).

4.7     Efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Simvastatin Accord nu are sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, atunci când se conduc vehicule sau se folosesc utilaje, trebuie luat în considerare faptul că, în experienţa după punerea pe piaţă, în cazuri rare, s-au raportat ameţeli.

8

4.8 Reacţii adverse

Frecvenţele următoarelor evenimente adverse, care au fost raportate în timpul studiilor clinice şi/sau în timpul utilizării după punerea pe piaţă, sunt clasificate pe baza unei evaluări a valorilor incidenţei acestora în cadrul unor studii clinice ample, pe termen lung, placebo-controlate, incluzând Studiul De Protecţie Cardiacă SPC (Heart Protection Study HPS) şi studiul 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study) în care au fost înrolaţi 20536, respectiv 4444 pacienţi (vezi pct. 5.1). Pentru SPC, au fost înregistrate doar evenimentele adverse grave, precum şi mialgia, creşterea valorilor serice ale transaminazelor şi ale CK. Pentru studiul 4S, au fost înregistrate toate evenimentele adverse enumerate mai jos. Dacă în aceste studii valorile incidenţei pentru simvastatină au fost mai mici sau egale cu cele pentru placebo, şi au existat evenimente adverseraportate spontan, cu legătură cauzală, aceste evenimente adverse au fost clasificate ca „rare”.

În SPC (vezi pct. 5.1), care a inclus 20536 de pacienţi trataţi cu simvastatină 40 mg pe zi (n = 10269) sau la care s-a administrat placebo (n = 10267), profilurile de siguranţă au fost comparabile între pacienţii trataţi cu simvastatină 40 mg şi pacienţii cărora li s-a administrat placebo, în timpul mediei de 5 ani de studiu. Procentul celor care au încetat tratamentul datorită reacţiilor adverse a fost comparabil (4,8% dintre pacienţii trataţi cu simvastatină 40 mg, comparativ cu 5,1% dintre pacienţii la care s-a administrat placebo). Incidenţa miopatiei a fost < 0,1% la pacienţii trataţi cu simvastatină 40 mg. Valori crescute ale transaminazelor (> 3 x LSVN, confirmate prin teste repetate) au apărut la 0,21% (n = 21) dintre pacienţii trataţi cu simvastatină 40 mg, comparativ cu 0,09% (n = 9) dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo.

Frecvenţa reacţiilor adverse este indicată după cum urmează

Foarte frecvente (≥ 1/10)

Frecvente (≥ 1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi <1/100)

Rare (≥ 1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile

Tulburări hematologice şi limfatice Rare: anemie

Tulburări ale sistemului nervos

Rare: cefalee, parestezie, ameţeli, neuropatie periferică

Tulburări gastro-intestinale

Rare: constipaţie, durere abdominală, flatulenţă, dispepsie, diaree, greaţă, vărsături, pancreatită

Tulburări hepatobiliare

Rare: hepatită/icter

Foarte rare: insuficienţă hepatică

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Rare: erupţii cutanate tranzitorii, prurit, alopecie

Tulburări musculoscheletice, ale ţesutului conjunctiv şi osoase

Rare: miopatie, rabdomioliză (vezi pct. 4.4), mialgie, crampe musculare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Rare: astenie

În cazuri rare, s-a raportat un sindrom de hipersensibilitate aparent, care a inclus unele dintre următoarele caracteristici: edem angioneurotic, sindrom asemănător celui din lupus, polimialgie reumatică, dermatomiozită, vasculită, trombocitopenie, eozinofilie, creşterea VSH, artrite şi artralgie, urticarie, fotosensibilitate, febră, eritem facial tranzitoriu, dispnee şi stare generală de rău.

9

Investigaţii diagnostice

Rare: valori serice crescute ale transaminazelor (alanin-aminostransferază, aspartat-aminotransferază, gama-glutamil transpeptidază (vezi pct. 4.4 Reacţii hepatice), concentraţii plasmatice crescute ale fosfatazei alcaline, concentraţii plasmatice crescute ale CK (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Până în prezent, s-au raportat câteva cazuri de supradozaj; doza maximă utilizată a fost de 3,6 g. Toţi pacienţii s-au recuperat fără sechele. Nu există tratament specific pentru supradozaj. În acest caz, trebuie luate măsurile generale de tratament, simptomatice şi de susţinere a funcţiilor vitale.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: hipolipemiante, hipocolesterolemiante şi hipotrigliceridemiante, inhibitori ai HMG-CoA reductazei, codul ATC: C10AA01

După administrarea orală, simvastatina, care este o lactonă inactivă, este hidrolizată în ficat la forma activă, beta-hidroxiacidulcorespondent , care are o activitate puternică în inhibarea HMG - CoA reductazei (3 hidroxi - 3 metilglutaril-CoA-reductază). Această enzimă catalizează conversia HMG-CoA la mevalonat, o etapă precoce a biosintezei colesterolului, care limitează producerea sa. S-a demonstrat că simvastatina determină reducerea atât a concentraţiile normale, cât şi a celor crescute de LDL-colesterol. LDL este format dintr-o lipoproteină de densitate foarte mică (VLDL) şi este catabolizat predominant prin receptorul LDL de înaltă afinitate. Mecanismul efectului simvastatinei de scădere a concentraţiilor de LDL poate fi datorat atât reducerii concentraţiei VLDL-colesterolului (VLDL-C), cât şi activării receptorului LDL, conducând la reducerea cantităţii produse şi la accelerarea catabolizării LDL-colesterolului. Concentraţia plasmatică a apolipoproteinei B scade, de asemenea, în mod semnificativ în timpul tratamentului cu simvastatină. În plus, simvastatina determină creşterea moderată a concentraţiei plasmatice a HDL-C şi reduce concentraţia plasmatică a trigliceridelor (TG). Ca rezultat al acestor modificări, scad rapoartele colesterol total/HDL-C Di LDL-C/HDL-C.

Riscul mare de boală cardiacă coronariană (BCC) sau boală cardiacă coronariană preexistentă

În cadrul studiului de protecţie cardiovasculară SPC (Heart Protection Study HPS), au fost evaluate efectele terapiei cu simvastatină la 20536 de pacienţi (cu vârsta de 40-80 ani), cu sau fără hiperlipidemie şi diagnosticaţi cu boală cardiacă coronariană, alte boli arteriale ocluzive sau diabet zaharat. În cadrul acestui studiu, 10296 pacienţi au fost trataţi cu simvastatină 40 mg pe zi şi la 10297 pacienţi s-a administrat placebo, pentru o perioadă medie de 5 ani. Valoarea iniţială a LDL-C a fost sub 116 mg/dl la 6793 dintre pacienţi (33%), între 116 mg/dl şi 135 mg/dl ; la 5063 dintre pacienţi (25%) şi mai mare de 135 mg/dl la 8680 dintre pacienţi (42%)

Tratamentul cu simvastatină 40 mg pe zi a redus semnificativ riscul mortalităţii datorată oricărei cauze comparativ cu placebo (1328 [12,9%] pentru pacienţii trataţi cu simvastatină comparativ cu 1507 [14,7%] pentru pacienţii cărora li s-a administrat placebo; p = 0,0003), datorită unei reduceri cu 18% a ratei mortalităţii de cauză coronariană (587 [5,7%] comparativ cu 707 [6,9%]; p = 0,0005; reducerea riscului absolut = 1,2%). Nu s-au observat diferenţe semnificative statistic în ceea ce priveşte mortalitatea noncardiovasculară.

Simvastatina reduce, de asemenea, riscul apariţiei de evenimente coronariene majore (criteriul final de evaluare fiind compus din infarctele miocardice non-fatale sau decesele datorate BCC) cu 27% (p < 0,0001). Simvastatina a redus necesitatea procedurilor de revascularizare coronariană (incluzând grefarea unui bypass al arterei coronariene sau angioplastia coronariană transluminală percutanată), precum şi necesitatea altor proceduri de revascularizare periferice sau alte proceduri de revascularizare non-coronariene cu 30 % (p < 0,0001), respectiv 16 % (p = 0,006). Simvastatina reduce riscul de accidente cerebrovasculare cu 25% (p < 0,0001), fapt ce se poate atribui unei reduceri cu 30% a accidentelor cerebrovasculare ischemice (p < 0,0001). Suplimentar, în cadrul subgrupului de pacienţi

10

cu diabet zaharat, simvastatina a redus riscul de apariţie a complicaţiilor macrovasculare, inclusiv a necesităţii procedurilor de revascularizare periferice (intervenţie chirurgicală sau angioplastie), numărul amputărilor membrelor inferioare sau a apariţiei ulceraţiilor la nivelul picioarelor cu 21% (p = 0,0293). Reducerea proporţională a incidenţei acestor evenimente a fost similară pentru fiecare subgrup de pacienţi studiat, inclusiv pentru cei fără boli coronariene, dar care prezentau boli arteriale periferice sau cerebrovasculare, bărbaţi şi femei, persoane cu vârsta mai mică sau mai mare de 70 de ani la data includerii în studiu, în prezenţa sau absenţa hipertensiunii arteriale şi, în mod special, la cei cu valori ale LDL-colesterolului sub 3,0 mmol/l, la data includerii în studiu.

În cadrul Scandinavian Simvastatin Survival Study (studiul 4S), efectul terapiei cu simvastatină asupra mortalităţii totale a fost evaluat la 4444 pacienţi cu BCC cu o valoare iniţială a colesterolului total de 212-309 mg/dl (5,5-8,0 mmol/l). În acest studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, placebo-controlat, pacienţii diagnosticaţi cu angină sau cu infarct miocardic (IM) în antecedente au urmat un regim alimentar, au primit o îngrijire standard şi li s-a administrat fie simvastatină 20-40 mg pe zi (n = 2221), fie placebo

(n = 2223), pe o durată mediană a tratamentului de 5,4 ani. Simvastatina a redus riscul de deces cu 30% (reducerea riscului absolut = 3,3%). Riscul de deces datorat BCC a fost redus cu 42% (reducerea riscului absolut = 3,5%). De asemenea, simvastatina a redus riscul apariţiei evenimentelor coronariene majore (decese prin BCC plus infarcte miocardice confirmate în spital şi infarcte miocardice silenţioase, nonfatale) cu 34%. În plus, simvastatina a redus semnificativ riscul evenimentelor cerebrovasculare fatale şi non-fatale (accidente cerebrovasculare şi atacuri ischemice tranzitorii) cu 28%. Nu a existat o diferenţă semnificativă statistic între grupuri în ceea ce priveşte mortalitatea de cauză noncardiovasculară .

Hipercolesterolemie primară şi hiperlipidemie mixtă

În studiile comparative privind eficacitatea şi siguranţa administrării simvastatinei în doze zilnice de 10, 20, 40 şi 80 mg , la pacienţii cu hipercolesterolemie, reducerile medii ale LDL-C au fost cu 30, 38, 41, respectiv cu 47%. În studiile în care au fost incluşi pacienţicu hiperlipidemie combinată (mixtă), trataţi cu simvastatină 40 mg şi 80 mg, reducerile mediane ale valorilor trigliceridelor au fost de 28, respectiv de 33% (placebo: 2%), şi creşterile medii ale valorilor HDL-C au fost de 13, respectiv de 16% (placebo: 3%).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Simvastatina este o lactonă inactivă, care este rapid hidrolizată in vivo la beta-hidroxiacidul corespunzător, un inhibitor puternic al HMG-CoA reductazei. Hidroliza are loc în principal în ficat; viteza hidrolizei în plasma umană este foarte lentă.

Absorbţie

La om, simvastatina este bine absorbită şi suferă metabolizare marcată la primul pasaj hepatic. Metabolizarea la nivelul ficatului este dependentă de fluxul sanguin hepatic. Ficatul este primul loc de acţiune al metabolitului activ. După administrarea orală a unei doze de simvastatină, s-a constatat o disponibilitate a beta-hidroxiacidului în circulaţia sistemică mai mică de 5% din doză. Concentraţiile plasmatice maxime ale inhibitorilor activi sunt atinse după aproximativ 1-2 ore de la administrarea simvastatinei. Consumul concomitent de alimente nu afectează absorbţia.

Parametrii farmacocinetici determinaţi după administrarea în doză unică sau după doze repetate de simvastatină au arătat că medicamentul nu se acumulează după administrarea de doze repetate.

Distribuţie

Legarea de proteinele plasmatice a simvastatinei şi a metabolitului său activ este >95%.

Eliminare

Simvastatina este un substrat al CYP3A4 (vezi pct. 4.3 şi 4.5). Metaboliţii majori ai simvastatinei prezenţi în plasma umană sunt beta-hidroxiacidul şi alţi patru metaboliţi activi. La om, după administrarea orală de simvastatină radiomarcată, 13% din radioactivitate a fost excretată în urină şi

11

60% în materiile fecale, în decurs de 96 de ore. Cantitatea recuperată în materiile fecale reprezintă echivalenţi ai medicamentului absorbit excretaţi în bilă, precum şi medicament neabsorbit. După administrarea prin injectare intravenoasă a metabolitului beta-hidroxiacid, timpul mediu de înjumătăţire al acestuia a fost de 1,9 ore. În medie, doar 0,3% din doza administrată intravenos a fost excretată în urină, sub formă de inhibitori.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Pe baza studiilor convenţionale farmacologice efectuate la animale, privind evaluarea farmacodinamiei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi carcinogenitatea, nu există alte riscuri potenţiale pentru pacient, cu excepţia celor aşteptate ca urmare a mecanismului farmacologic. După administrarea dozelor maxime tolerate atât la şobolan, cât şi la iepure, simvastatina nu a produs niciun fel de malformaţii fetale şi nu a avut niciun efect asupra fertilităţii, funcţiei de reproducere sau dezvoltării neonatale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1      Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului:

Butilhidroxianisol (E 320)

Acid ascorbic (E 300)

Acid citric monohidrat (E 330)

Celuloză microcristalină (E 460a)

Amidon de porumb pregelatinizat

Lactoză monohidrat

Stearat de magneziu (E 470B)

Film:

Hipromeloză (E 464) Hidroxipropilceluloză (E 463) Dioxid de titan (E 171)

Talc (E 553b).                                  ______

Oxid galben de fer (E172) - pentru 10/20 mg Oxid roşu de fer (E172) - pentru 10/20/40/80 mg

6.2      IncompatibilităDi

Nu este cazul.

6.3      Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4      Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5      Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele sunt ambalate în blistere din PVC-PE-PVdC/Aluminiu cu 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 98 şi 100 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

12

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.       DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Marea Britanie

8.       NUMERELE AUTORIZAŢIILOR DE PUNERE PE PIAŢĂ

Simvastatin Accord 10 mg, comprimate filmate: 930/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09 Simvastatin Accord 20 mg, comprimate filmate: 931/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09 Simvastatin Accord 40 mg, comprimate filmate: 932/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09 Simvastatin Accord 80 mg, comprimate filmate: 933/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09

9.       DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Autorizare-Iulie 2008

10.     DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iulie 2008

13

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Noua politică a medicamentului Bucureşti, 7 aprilie /Agerpres/ - Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a anunţat, miercuri, că începând cu 1 aprilie preţurile la medicamente scad în farmacii în medie cu 10% la medicamentele din import.
Statine anticolesterol: beneficiile sunt mai însemnate decât efectele nedorite (studiu) Beneficiile statinelor au fost subestimate iar efectele nedorite ale acestor medicamente anticolesterol au fost exagerate, semnalează în revista The Lancet un studiu ce ar putea contribui la aplanarea polemicii care i-a determinat pe unii pacienţi să oprească tratamentul cu aceste medicamente prescrise...
La pacienţii cardiaci, statinele sunt bune împotriva depresiei Pacienţii care suferă de o boală de inimă (cardiopatie) sunt mai puţin expuşi riscului de a face depresie dacă sunt trataţi cu statine. Statinele sunt o clasă de medicamente care duc la scăderea nivelului de colesterol, scrie passionsante.be.
Un tratament eficient împotriva colesterolului Rezultatele unui test clinic, aflat în prima fază, arată că un agent experimental al firmei americane Amgen a redus cu 66% nivelul colesterolului la pacienţii deja trataţi cu statine, informează site-ul MaxiSciences.
Două gene sunt legate de riscurile cardiovasculare (studiu) Cercetătorii americani au identificat două gene ale căror modificări pot creşte sau reduce riscul de boli cardiovasculare, potrivit unui studiu care porneşte de la analiza datelor genetice a peste 190.000 de persoane, publicat miercuri în revista 'New England Journal of Medicine', citat de agenţia France...
Medicamentele anticolesterol diminuează, se pare, şi depresiile Statinele, medicamente destinate scăderii colesterolului, au, se pare, şi alte efecte benefice. Un nou studiu publicat la 21 februarie în The Journal of Clinical Psychiatry arată că ele ar reduce şi riscul de depresie, scrie Le Figaro în ediţia de marţi.