CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

XARELTO 
Denumire XARELTO 
Descriere Prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacienţii adulţi care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de elecţie pentru substituţia şoldului sau genunchiului (proteză totală a şoldului sau genunchiului).
Denumire comuna internationala RIVAROXABANUM 
Actiune terapeutica ANTITROMBOTICE ALTE MEDICAMENTE ANTITROMBOTICE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica COMPR. FILM. 
Concentratia 10mg
Ambalaj Cutie x blist PP/Al x 10 compr. film.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC B01AX06 
Firma - Tara producatoare BAYER HEALTHCARE AG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata BAYER HEALTHCARE AG - GERMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre XARELTO  ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre XARELTO , compr. film.        

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xarelto 10 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine rivaroxaban 10 mg.

Excipienţi:
Fiecare comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 27,9 mg, vezi pct. 4.4.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat).
Comprimate de culoare roşu-deschis, rotunde, imprimate transversal cu BAYER pe una din feţe şi cu „10” şi un triunghi pe cealaltă faţă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacienţii adulţi care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de elecţie pentru substituţia şoldului sau genunchiului (proteză totală a şoldului sau genunchiului).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza recomandată este de 10 mg rivaroxaban administrată pe cale orală, o dată pe zi. Doza iniţială trebuie administrată la 6 – 10 ore după intervenţia chirurgicală, cu condiţia ca hemostaza să fie restabilită.

Durata tratamentului depinde de riscul tromboembolic venos al fiecărui pacient; acest risc este determinat de tipul intervenţiei ortopedice.

Pentru pacienţii supuşi unei intervenţii chirurgicale majore la nivelul şoldului, se recomandă ca durata tratamentului să fie de 5 săptămâni.

Pentru pacienţii supuşi unei intervenţii chirurgicale majore la nivelul genunchiului, se recomandă ca durata tratamentului să fie de 2 săptămâni.

Dacă este omisă o doză, pacientul trebuie să ia imediat Xarelto şi apoi să continue în ziua următoare, administrarea comprimatului o dată pe zi, conform orarului obişnuit.

Xarelto poate fi administrat cu sau fără alimente.

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei 50

80 ml/min) sau cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 30 - 49 ml/min) (vezi pct. 5.2). Datele clinice limitate la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei 15 - 29 ml/min) indică faptul că rivaroxaban prezintă concentraţii plasmatice crescute semnificativ la acest grup de pacienţi; prin urmare, Xarelto trebuie utilizat cu precauţie la aceşti pacienţi. Nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu clearance-ul creatininei < 15 ml/min (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Insuficienţă hepatică:

Xarelto este contraindicat la pacienţii cu afecţiuni hepatice asociate cu coagulopatie şi risc hemoragic relevant din punct de vedere clinic (vezi pct. 4.3 şi 5.2). Xarelto poate fi utilizat cu precauţie la pacienţii cirotici cu insuficienţă hepatică moderată (clasa Child Pugh B) dacă aceasta nu este asociată cu coagulopatie (vezi pct. 4.4 şi 5.2). Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii cu alte afecţiuni hepatice.

Pacienţi cu vârsta peste 65 ani

Nu sunt necesare ajustări ale dozei.

Greutate corporală

Nu sunt necesare ajustări ale dozei.

Diferenţe legate de sex

Nu sunt necesare ajustări ale dozei.

Copii şi adolescenţi

Xarelto nu este recomandat pentru utilizare la copii sau adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Hemoragie activă, semnificativă din punct de vedere clinic.

Afecţiune hepatică asociată cu coagulopatie şi risc hemoragic relevant din punct de vedere clinic (vezi pct. 5.2).

Sarcinăşi alăptare (vezi pct. 4.6).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Risc hemoragic

Aşa cum se detaliază în continuare, există câteva subgrupuri de pacienţi cu risc crescut de sângerare. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi cu atenţie în vederea identificării semnelor de complicaţii hemoragice, care pot apărea după iniţierea tratamentului. Această monitorizare se poate efectua prin examinarea fizică periodică a pacienţilor, observarea atentă a drenajului plăgii chirurgicale şi prin măsurători periodice ale valorilor hemoglobinei. Orice scădere inexplicabilă a valorilor hemoglobinei sau a presiunii arteriale necesită depistarea locului hemoragiei.

Insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min), concentraţiile plasmatice ale rivaroxaban pot fi crescute semnificativ, ducând la creşterea riscului de sângerare. Nu se recomandă utilizarea Xarelto la pacienţii cu clearance-ul creatininei < 15 ml/min. Xarelto trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu clearance-ul creatininei 15 - 29 ml/min (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Xarelto trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 30 - 49 ml/min) care primesc concomitent alte medicamente care cresc concentraţiile plasmatice de rivaroxaban (vezi pct. 4.5).

Insuficienţă hepatică

La pacienţii cirotici cu insuficienţă hepatică moderată (clasa Child Pugh B), concentraţiile plasmatice de rivaroxaban pot fi crescute semnificativ, ceea ce poate duce la creşterea riscului de sângerare. Xarelto este contraindicat la pacienţii cu afecţiune hepatică asociată cu coagulopatie şi risc hemoragic relevant din punct de vedere clinic. Xarelto poate fi utilizat cu precauţie la pacienţii cirotici cu insuficienţă hepatică moderată (clasa Child Pugh B) dacă aceasta nu se asociază cu coagulopatie (vezi pct. 4.2, 4.3 şi 5.2).

Interacţiuni cu alte medicamente

Nu se recomandă utilizarea Xarelto la pacienţii care primesc tratament sistemic concomitent cu antimicotice azolice (cum sunt ketoconazol, itraconazol, voriconazol şi posaconazol) sau inhibitori ai proteazei HIV (de exemplu ritonavir). Aceste substanţe active sunt inhibitori puternici atât ai CYP3A4 cât şi ai glicoproteinei P (gp-P) şi în consecinţă pot creşte concentraţiile plasmatice ale rivaroxaban până la valori semnificative din punct de vedere clinic, care pot duce la creşterea riscului de sângerare (vezi pct. 4.5). Este de aşteptat ca efectul fluconazolului să fie mai redus în cazul administrării rivaroxaban şi poate fi administrat concomitent, cu precauţie.

Se recomandă precauţie deosebită dacă pacienţii sunt trataţi concomitent cu medicamente care afectează hemostaza, cum sunt medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), acid acetilsalicilic, inhibitori ai agregării plachetare sau alte medicamente antitrombotice (vezi pct. 4.5).

Alţi factori de risc hemoragic

Similar altor medicamente antitrombotice, rivaroxaban trebuie utilizat cu precauţie la pacienţi cu risc crescut de sângerare, în special în următoarele cazuri:

1.      sindroame hemoragice congenitale sau dobândite

2.      hipertensiune arterială severă necontrolată

3.      boală ulceroasă gastro-intestinală activă

4.      antecedente recente de ulcer gastro-intestinal

5.      retinopatie vasculară

6.      hemoragie intracraniană sau intracerebrală recentă

7.      anomalii vasculare intraspinale sau intracerebrale

8.      intervenţii chirurgicale recente la nivel cerebral, spinal sau oftalmologice.

Intervenţii chirurgicale pentru fracturi de şold

În studiile clinice, eficacitatea şi siguranţa administrării rivaroxaban nu au fost studiate la pacienţii supuşi intervenţiilor chirurgicale pentru fracturi de şold. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea de rivaroxaban la aceşti pacienţi.

Puncţie sau anestezie spinală sau epidurală

Realizarea rahianesteziei (anestezie spinală sau epidurală) sau puncţiei spinale sau epidurale la pacienţii trataţi cu medicamente antitrombotice pentru prevenirea complicaţiilor tromboembolice prezintă un risc crescut de apariţie a hematoamelor epidurale sau spinale, care pot determina paralizie prelungită sau permanentă. Riscul apariţiei acestor evenimente poate fi crescut şi prin utilizarea postoperatorie a cateterelor epidurale a demeure sau prin utilizarea concomitentă a medicamentelor care afectează hemostaza. De asemenea, riscul poate fi crescut în cazul puncţiilor epidurale sau spinale, traumatice sau repetate. Pacienţii trebuie monitorizaţi frecvent în vederea identificării semnelor şi simptomelor de tulburări neurologice (de exemplu senzaţie de amorţeală sau slăbiciune la nivelul membrului inferior, disfuncţii la nivelul intestinului sau vezicii urinare). Dacă tulburările neurologice sunt semnificative, se impun diagnosticul şi tratamentul de urgenţă. Înaintea intervenţiei la nivelul canalului rahidian, medicul trebuie să ia în considerare beneficiul potenţial în raport cu riscul, la pacienţii care primesc tratament anticoagulant sau la pacienţii care vor primi tratament anticoagulant în vederea profilaxiei trombotice. Cateterul epidural nu trebuie îndepărtat mai devreme de 18 ore după ultima administrare a rivaroxaban. Următoarea doză de rivaroxaban nu trebuie administrată mai devreme de 6 ore de la îndepărtarea cateterului. Dacă se produce puncţia traumatică, administrarea rivaroxaban trebuie amânată timp de 24 ore.

Interacţiunea cu inductori ai CYP3A4

Utilizarea concomitentă de rivaroxaban şi inductori puternici ai CYP3A4 (de exemplu: rifampicina, fenitoina, carbamazepina, fenobarbitalul sau sunătoarea) poate determina concentraţii plasmatice scăzute de rivaroxaban. Se recomandă prudenţă în cazul administrării concomitente de inductori puternici ai CYP3A4 (vezi pct. 4.5.).

Informaţii cu privire la excipienţi

Xarelto conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Inhibitori ai CYP3A4 şi ai glicoproteinei-P (gp-P): Administrarea concomitentă de rivaroxaban şi ketoconazol (400 mg o dată pe zi) sau ritonavir (600 mg de două ori pe zi) a determinat o creştere de 2,6 ori /2,5 ori a valorilor medii ale ASC la starea de echilibru pentru rivaroxaban şi o creştere de 1,7 ori /1,6 ori a Cmax medie a rivaroxaban, cu o creştere semnificativă a efectelor farmacodinamice care pot duce la creşterea riscului de sângerare. În consecinţă, utilizarea Xarelto nu este recomandată la pacienţii care primesc tratament sistemic concomitent cu antimicotice azolice cum sunt ketoconazol, itraconazol, voriconazol şi posaconazol sau inhibitori ai proteazei HIV. Aceste substanţe active sunt inhibitori puternici atât ai CYP3A4 cât şi ai gp-P (vezi pct. 4.4). Este de aşteptat ca efectul fluconazolului să fie mai redus în cazul administrării rivaroxaban şi poate fi administrat concomitent, cu precauţie.

Este de aşteptat ca substanţele active care inhibă puternic numai una din căile de eliminare a rivaroxaban, fie CYP3A4, fie gp-P, să crească mai puţin concentraţiile plasmatice ale rivaroxaban. De exemplu, claritromicina (500 mg de două ori pe zi) considerată un inhibitor puternic al CYP3A4 şi un inhibitor moderat al gp-P, a determinat o creştere de 1,5 ori a valorilor medii ale ASC şi o creştere de 1,4 ori a Cmax pentru rivaroxaban. Această creştere nu este considerată relevantă din punct de vedere clinic.

Eritromicina (500 mg de trei ori pe zi), care este un inhibitor moderat al CYP3A4 şi gp-P, a determinat o creştere de 1,3 ori a valorilor medii ale ASC şi Cmax pentru rivaroxaban. Această creştere nu este considerată relevantă din punct de vedere clinic.

Anticoagulante

După administrarea concomitentă de enoxaparină (40 mg în doză unică) şi rivaroxaban (10 mg în doză unică) s-a observat un efect suplimentar asupra activităţii factorului Xa, fără nici un efect suplimentar asupra testelor de coagulare (timpul de protrombină (TP), timpul de tromboplastină parţial activată (aPTT)). Enoxaparina nu a influenţat farmacocinetica rivaroxaban. Datorită riscului crescut de sângerare, se recomandă prudenţă deosebită în caz de tratament concomitent cu alte medicamente anticoagulante (vezi pct. 4.4).

AINS/inhibitori ai agregării plachetare

Nu s-a observat o prelungire a timpului de sângerare, semnificativă din punct de vedere clinic, după administrarea concomitentă de rivaroxaban şi 500 mg naproxen. Cu toate acestea, răspunsul farmacodinamic poate fi mai intens la anumite persoane. Nu s-au observat interacţiuni farmacocinetice sau farmacodinamice semnificative din punct de vedere clinic, când rivaroxaban a fost administrat concomitent cu 500 mg acid acetilsalicilic. Clopidogrel (doză de încărcare de 300 mg urmată de o doză de menţinere de 75 mg) nu a prezentat interacţiuni farmacocinetice, dar s-a observat o creştere semnificativă a timpului de sângerare la un subgrup de pacienţi; această creştere nu a fost corelată cu agregarea plachetară sau cu niveluri de selectină-P sau de receptori GPIIb/IIIa. Se recomandă prudenţă în cazul în care pacienţii sunt trataţi concomitent, cu AINS (inclusiv acid acetilsalicilic) şi inhibitori ai agregării trombocitelor, deoarece aceste medicamente cresc de obicei riscul de sângerare (vezi pct. 4.4).

Inductori ai CYP3A4:

Administrarea concomitentă de rivaroxaban şi rifampicină, un inductor puternic al CYP3A4, a determinat scăderea cu aproximativ 50 % a valorilor medii ale ASC pentru rivaroxaban, cu scăderea paralelă a efectelor farmacodinamice ale acestuia. De asemenea, utilizarea concomitentă de rivaroxaban şi alţi inductori puternici ai CYP3A4 (de exemplu fenitoină, carbamazepină sau sunătoare) poate duce la scăderea concentraţiilor plasmatice ale rivaroxaban. Se recomandă precauţie când se administrează concomitent inductorii puternici ai CYP3A4.

Alte tratamente concomitente

Nu s-au observat interacţiuni farmacocinetice sau farmacodinamice semnificative din punct de vedere clinic, când rivaroxaban s-a administrat concomitent cu midazolam (substrat al CYP3A4), digoxină (substrat al gp

P) sau atorvastatină (substrat al CYP3A4 şi gp-P). Rivaroxaban nu inhibăşi nu induce nici o izoformă
majoră CYP de tipul CYP3A4.
Nu s-au observat interacţiuni relevante din punct de vedere clinic cu alimentele (vezi pct. 4.2).

Parametrii de laborator

Parametrii de coagulare (de exemplu TP, aPTT, Hep Test (testul heparinei)) sunt modificaţi conform previziunilor de către modul de acţiune a rivaroxaban (vezi pct. 5.1).

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea rivaroxaban la femeile gravide. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Datorită potenţialei toxicităţii asupra funcţiei de reproducere, riscului intrinsec de sângerare şi dovezilor cu privire la faptul că rivaroxaban traversează bariera feto-placentară, Xarelto este contraindicat în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3). Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să evite apariţia sarcinii în timpul tratamentului cu rivaroxaban.

Alăptarea

Nu sunt disponibile date cu privire la utilizarea rivaroxaban la femeile care alăptează. Datele la animale indică faptul că rivaroxaban se secretă în lapte. Prin urmare, Xarelto este contraindicat în timpul alăptării (vezi pct. 4.3). Trebuie luată o decizie privind fie întreruperea alăptării, fie întreruperea sau renunţarea la tratament.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.
În condiţii postoperatorii s-au raportat sincopăşi ameţealăşi acestea pot afecta capacitatea de a conduce
vehicule şi de a folosi utilaje; aceste reacţii adverse au fost raportate mai puţin frecvent (vezi pct 4.8).
Pacienţii care prezintă aceste reacţii adverse nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa utilizării rivaroxaban 10 mg a fost evaluată în trei studii de fază III care au inclus 4571 pacienţi cărora li s-a administrat rivaroxaban după intervenţii ortopedice majore la nivelul membrelor inferioare (artroplastie totală de şold sau artroplastie totală de genunchi), timp de maxim 39 zile. În total, aproximativ 14% dintre pacienţii trataţi au prezentat reacţii alergice. Sângerările sau anemia au apărut la aproximativ 3,3% şi respectiv 1% din pacienţi. Alte reacţii adverse frecvente au fost greaţă, creşterea valorilor GGT şi creşterea valorilor transaminazelor. Reacţiile adverse trebuie interpretate în cadrul structurii chirurgicale respective. Datorită modului de acţiune farmacologică, utilizarea Xarelto poate fi asociată cu un risc crescut de hemoragii oculte sau evidente la nivelul oricărui ţesut sau organ, care pot determina anemii posthemoragice. Semnele, simptomele şi severitatea acestora (inclusiv posibilitatea evoluţiei letale) pot fi diferite, în funcţie de localizarea şi gradul extinderii hemoragiei. Riscul hemoragiilor poate fi crescut la anumite grupe de pacienţi, de exemplu acei pacienţi cu hipertensiune arterială severă necontrolatăşi/sau tratament concomitent cu medicamente care afectează hemostaza (vezi Risc hemoragic la pct. 4.4). Complicaţiile hemoragice se pot prezenta sub formă de fatigabilitate, astenie, paloare, ameţeală, cefalee sau edeme de cauză inexplicabilă. Prin urmare, posibilitatea apariţiei hemoragiei trebuie luată în considerare când se evaluează starea oricărui pacient sub tratament anticoagulant.

În tabelul 1 de mai jos sunt prezentate reacţiile adverse din trei studii de fază III; aceste reacţii sunt prezentate în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (MedDRA) şi de frecvenţă.

 

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Necunoscute *

Tulburări vasculare

 

 

Hemoragie postoperatorie (incluzând anemie postoperatorie şi hemoragie la nivelul plăgii)

Hemoragie (incluzând hematom şi cazuri rare de hemoragie musculară), hemoragie la nivelul tractului gastrointestinal (incluzând gingivoragie, rectoragie, hematemeză), hematurie (incluzând prezenţa de sânge în urină), hemoragii ale tractului genital (incluzând menoragie), hipotensiune arterială (incluzând scăderea presiunii arteriale, hipotensiune arterială legată de procedură), epistaxis

 

Sângerarea la nivelul unui organ vital (de ex. creier), hemoragii ale glandei suprarenale, hemoragii conjunctivale, hemoptizie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

 

 

Edem localizat, edem periferic, senzaţie generală de rău (incluzând fatigabilitate, astenie), febră

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

 

 

 

Dermatită alergică

Hipersensibil itate

Tulburări hepatobiliare

 

 

 

 

Funcţii hepatice anormale

Icter

 

*Reacţii adverse care au fost raportate din alte studii clinice decât studii de fază III, la pacienţii care au suferit intervenţii chirurgicale ortopedice majore la nivelul membrelor inferioare.

4.9 Supradozaj

Supradozajul după administrarea rivaroxaban poate determina complicaţii hemoragice datorită proprietăţilor farmacodinamice ale acestui medicament. Nu este disponibil un antidot specific care să antagonizeze efectul farmacodinamic al rivaroxaban.
În cazul supradozajului cu rivaroxaban poate fi luată în considerare utilizarea cărbunelui activat, pentru a reduce absorbţia.
În cazul în care apare sângerare, controlul hemoragiei poate include următorii paşi: amânarea administrării dozei următoare de rivaroxaban sau întreruperea tratamentului, dacă este necesar. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al rivaroxaban are valori medii cuprinse între 7 şi 11 ore (vezi pct. 5.2). trebuie luat în considerare tratamentul simptomatic corespunzător, de exemplu compresie mecanică, intervenţii chirurgicale, substituţie de lichide sau tratament de susţinere hemodinamică, transfuzie de sânge sau derivate de sânge.

Dacă sângerarea cu risc vital nu poate fi controlată prin măsurile descrise mai sus, trebuie luată în considerare administrarea factorului recombinant VIIa. Cu toate acestea, în prezent nu există nici o experienţă privind utilizarea factorului recombinant VIIa la pacienţii cărora li se administrează rivaroxaban. Recomandarea este bazată pe date non-clinice limitate. Trebuie luată în considerare repetarea administrării de factor recombinant VIIa, iar ajustarea dozei trebuie efectuată în funcţie de ameliorarea sângerării.

Nu este de aşteptat ca sulfatul de protaminăşi vitamina K să influenţeze activitatea anticoagulantă a rivaroxaban. Nu există nici justificare ştiinţifică cu privire la beneficii şi nici experienţă cu privire la utilizarea hemostaticelor sistemice (cum sunt desmopresină, aprotinină, acid tranexamic, acid aminocaproic) la persoane cărora li se administrează rivaroxaban. Datorită legării puternice de proteinele plasmatice, nu este de aşteptat ca rivaroxaban să fie dializabil.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte medicamente antitrombotice, codul ATC: B01AX06

Mecanism de acţiune

Rivaroxaban este un inhibitor direct, cu selectivitate crescută, al factorului Xa, cu biodisponibilitate după administrare orală. Inhibarea factorului Xa întrerupe calea intrinsecăşi extrinsecă a cascadei coagulării sângelui, inhibând atât formarea trombinei cât şi dezvoltarea trombilor. Rivaroxaban nu inhibă trombina (factorul II activat) şi nu s-au demonstrat efectele acestuia asupra trombocitelor.

Efecte farmacodinamice

La om s-a observat inhibarea dependentă de doză a activităţii factorului Xa. Rivaroxaban influenţează timpul de protrombină (TP) într-un mod dependent de doză, în strânsă corelaţie cu concentraţiile plasmatice (valoarea r este egală cu 0,98) dacă Neoplastin este utilizat pentru testare. Alţi reactivi ar putea furniza rezultate diferite. Citirea timpului de protrombină trebuie efectuată în secunde, deoarece INR (raportul internaţional normalizat) este calibrat şi validat numai pentru cumarinice şi nu poate fi utilizat pentru niciun alt anticoagulant. La pacienţii supuşi unor intervenţii ortopedice majore, cele 5/95 centile pentru TP (Neoplastin) la 2 – 4 ore după administrarea unui comprimat (momentul efectului maxim) s-au situat în intervalul 13 – 25 s (valorile bazale înaintea intervenţiei chirurgicale 12 – 15 s). Timpul de tromboplastină parţial activată (aPTT) şi testul heparinei (HepTest) sunt de asemenea prelungite în funcţie de doză; cu toate acestea, ele nu sunt recomandate pentru evaluarea efectului farmacodinamic al rivaroxaban. Activitatea anti-factor Xa este de asemenea influenţată de către rivaroxaban; cu toate acestea nu există un standard disponibil pentru calibrare. Nu este necesară monitorizarea parametrilor de coagulare în timpul tratamentului cu rivaroxaban în practica clinică.

Eficacitatea clinicăşi siguranţa clinică

Programul clinic al rivaroxaban a avut ca scop demonstrarea eficacităţii rivaroxaban în prevenirea TEV, şi anume tromboză venoasă profundă (TVP) proximalăşi distalăşi embolie pulmonară (EP), la pacienţii supuşi unor intervenţii chirurgicale ortopedice majore la nivelul membrelor inferioare. Peste 9500 pacienţi (7050 pacienţi cu intervenţie chirurgicală pentru artroplastie totală de şold şi 2531 pacienţi cu intervenţie chirurgicală pentru artroplastie totală de genunchi) au fost evaluaţi în studiile clinice controlate, randomizate, dublu-orb, de fază III, din programul RECORD. Tratamentul cu rivaroxaban în doză de 10 mg o dată pe zi, administrat nu mai devreme de 6 ore de la intervenţia chirurgicală, a fost comparat cu tratamentul cu enoxaparină în doză de 40 mg o dată pe zi, administrată după 12 ore de la intervenţia chirurgicală. În toate cele trei studii de fază III (vezi tabelul 2), rivaroxaban a redus în mod semnificativ incidenţa TEV totale (orice TVP simptomatice sau depistate la flebografie , EP fără evoluţie letalăşi decese) şi TEV majore (TVP proximală, EP fără evoluţie letalăşi cazurile de deces asociate cu TEV), reprezentând criterii finale pre-definite de eficacitate primarăşi secundară majoră. În plus, în toate cele trei studii, incidenţa TEV simptomatice (TVP simptomatică, cazurile de EP fără evoluţie letalăşi cazurile de deces asociate cu TEV) a fost mai mică la pacienţii cărora li s-a administrat rivaroxaban comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat enoxaparină. Criteriul final principal privind siguranţa, hemoragia majoră, a prezentat incidenţe comparabile la pacienţii cărora li s-a administrat rivaroxaban 10 mg comparativ cu enoxaparină 40 mg.

Tabelul 2: Rezultatele privind eficacitatea şi siguranţa din studiile clinice de fază III

 

 

RECORD 1

RECORD 2

RECORD 3

Populaţia din studiu

4541 pacienţi supuşi intervenţiilor de artroplastie totală de şold

2509 pacienţi supuşi intervenţiilor de artroplastie totală de şold

2531 pacienţi supuşi intervenţiilor de artroplastie totală de genunchi

Dozajul şi durata tratamentului după intervenţie

Rivaroxaban 10 mg o dată pe zi 35 ± 4 zile Enoxaparină 40 mg o dată pe zi 35 ± 4 zile p

Rivaroxaban 10 mg o dată pe zi 35 ± 4 zile Enoxaparină 40 mg o dată pe zi 12 ± 2 zile p

Rivaroxaban 10 mg o dată pe zi 12 ± 2 zile Enoxaparină 40 mg o dată pe zi 12 ± 2 zile p

TEV totală

18 (1,1 %) 58 (3,7 %) <0,001

17 (2,0 %) 81 (9,3 %) <0,001

79 (9,6 %) 166 (18,9 %) <0,001

TEV majoră

4 (0,2 %) 33 (2,0 %) <0,001

6 (0,6 %) 49 (5,1 %) <0,001

9 (1,0%) 24 (2,6 %) 0,01

TEV simptomatică

6 (0,4 %) 11 (0,7 %)

3 (0,4 %) 15 (1,7 %)

8 (1,0 %) 24 (2,7 %)

Sângerări majore

6 (0,3 %) 2 (0,1 %)

1 (0,1 %) 1 (0,1 %)

7 (0,6 %) 6 (0,5 %)

 

Analiza rezultatelor globale ale studiilor clinice de fază III a coroborat datele obţinute în studiile individuale privind reducerea TEV totale, TEV majore şi TEV simptomatice cu rivaroxaban în doză de 10 mg o dată pe zi comparativ cu enoxaparină 40 mg o dată pe zi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Biodisponibilitatea absolută a rivaroxaban este crescută (80 % - 100 %) pentru doza de 10 mg. Rivaroxaban se absoarbe rapid, iar concentraţiile plasmatice maxime (Cmax) se ating după 2 - 4 ore de la administrarea comprimatului. Administrarea alimentelor nu afectează ASC sau Cmax ale rivaroxaban, la doza de 10 mg. Doza de 10 mg rivaroxaban poate fi administrată cu sau fără alimente. Farmacocinetica rivaroxaban este aproximativ lineară până la aproximativ 15 mg o dată pe zi. La doze mai mari, rivaroxaban prezintă absorbţie limitată de solubilitate, cu biodisponibilitate scăzutăşi rată de absorbţie scăzută, pe măsură ce doza este crescută. Acest fenomen este mai accentuat în condiţii de repaus alimentar decât după consumul de alimente. Variabilitatea farmacocineticii rivaroxaban este moderată, iar variabilitatea inter-individuală (coeficientul de variaţie, CV %) se situează în intervalul 30 % - 40 %, cu excepţia zilei în care se desfăşoară intervenţia chirurgicalăşi a zilei următoare, când variabilitatea expunerii este crescută (70 %).

Distribuţie

La om, legarea de proteinele plasmatice are valori crescute de aproximativ 92 % - 95 %, legarea fiind în principal de albumina serică. Volumul de distribuţie este moderat, volumul stării de echilibru Vse fiind de aproximativ 50 litri.

Metabolizare şi eliminare

Din doza administrată de rivaroxaban, aproximativ 2/3 este supusă degradării metabolice, din care jumătate este eliminată ulterior pe cale renalăşi cealaltă jumătate prin materii fecale. Treimea finală din doza administrată este supusă excreţiei renale directe sub formă de substanţă activă nemodificată în urină, în principal pe calea secreţiei renale active. Rivaroxaban este metabolizat prin intervenţia CYP3A4, CYP2J2 şi a mecanismelor independente de sistemul enzimatic CYP. Degradarea oxidativă a părţii morfolinonice şi hidroliza legăturilor amidice reprezintă locurile majore de metabolizare. Pe baza investigaţiilor in vitro, rivaroxaban este un substrat al proteinelor transportoare gp-P (glicoproteina-P) şi PRCM (proteina de rezistenţă faţă de cancerul mamar). Rivaroxaban sub formă nemodificată este principalul compus care se regăseşte în plasma umană, fără metaboliţi majori sau activi prezenţi în circulaţie. Având un clearance sistemic de aproximativ 10 l/h, rivaroxaban poate fi clasificat ca un medicament cu clearance scăzut. După administrarea intravenoasă a unei doze de 1 mg, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este de aproximativ 4,5 ore. După administrarea orală a unei doze de 10 mg, eliminarea este limitată de viteza de absorbţie, cu media timpului de înjumătăţire plasmatică prin elimare de 7 – 11 ore.

Grupuri speciale de pacienţi Sex/pacienţi vârstnici (peste 65 ani)

Pacienţii vârstnici au prezentat concentraţii plasmatice superioare celor observate la pacienţii mai tineri, cu valori medii ale ASC de aproximativ 1,5 ori mai mari, în principal datorită scăderii clearance-ului total (aparente) şi renal. Nu este necesară ajustarea dozei. Nu au existat diferenţe farmacocinetice şi farmacodinamice relevante din punct de vedere clinic între pacienţii de sex feminin şi cei de sex masculin.

Greutate corporală diferită

Valorile extreme ale greutăţii corporale (< 50 kg sau > 120 kg) au avut doar o influenţă minoră asupra concentraţiilor plasmatice ale rivaroxaban (mai puţin de 25 %). Nu este necesară ajustarea dozei.

Diferenţe interetnice

Nu s-au observat diferenţe interetnice relevante din punct de vedere clinic la populaţiile caucaziene, afroamericane, hispanice, japoneze sau chineze cu privire la farmacocinetica şi farmacodinamia rivaroxaban.

Insuficienţă hepatică

Pacienţii cirotici cu insuficienţă hepatică uşoară (clasa Child Pugh A) au prezentat doar modificări minore ale farmacocineticii rivaroxaban (o creştere medie de 1,2 ori a ASC pentru rivaroxaban), aproximativ comparabilă cu grupul de control corespunzător, format din voluntari sănătoşi. La pacienţii cirotici cu insuficienţă hepatică moderată (clasa Child Pugh B), ASC medie pentru rivaroxaban a crescut semnificativ, de 2,3 ori, comparativ cu voluntarii sănătoşi. ASC pentru fracţiunea nelegată a crescut de 2,6 ori. De asemenea, aceşti pacienţi au avut o eliminare renală scăzută a rivaroxaban, similară pacienţilor cu insuficienţă renală moderată. Nu există date la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Inhibarea activităţii factorului Xa a crescut cu un factor de 2,6 la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată comparativ cu voluntarii sănătoşi; prelungirea TP a crescut în mod similar cu un factor de 2,1. Pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată au fost mai sensibili la rivaroxaban, rezultând un raport FC/FD (farmacocinetică/farmacodinamie) mai pronunţat între concentraţie şi TP. Xarelto este contraindicat la pacienţii cu afecţiune hepatică asociată cu coagulopatie şi risc hemoragic relevant din punct de vedere clinic. Xarelto poate fi utilizat cu precauţie la pacienţii cirotici cu insuficienţă hepatică moderată (clasa Child Pugh B) dacă aceasta nu este asociată cu coagulopatie (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

Insuficienţă renală

S-a observat o creştere a expunerii la rivaroxaban, în corelaţie cu scăderea funcţiei renale evaluată prin măsurarea clearance-ului creatininei. La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei 50 - 80 ml/min), moderată (clearance-ul creatininei 30 - 49 ml/min) şi severă (clearance-ul creatininei < 15 29 ml/min), concentraţiile plasmatice ale rivaroxaban (ASC) au crescut de 1,4, 1,5 şi respectiv 1,6 ori. Creşterile corespunzătoare ale efectelor farmacodinamice au fost mai pronunţate. La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară, moderată sau severă, inhibarea globală a activităţii factorului Xa a crescut cu un factor de 1,5, 1,9 şi respectiv 2,0 ori comparativ cu voluntarii sănătoşi; prelungirea TP a crescut în mod similar cu un factor de 1,3, 2,2 şi respectiv 2,4 ori. Nu există date la pacienţii cu clearance al creatininei < 15 ml/min. Datorită legării puternice de proteinele plasmatice, nu este de aşteptat ca rivaroxaban să fie dializabil. Utilizarea nu este recomandată la pacienţii cu clearance al creatininei <15 ml/min. Xarelto trebuie utilizat cu precauţie la pacienţi cu clearance al creatininei 15 – 29 ml/min (vezi pct. 4.4).

Raport farmacocinetică/farmacodinamie

Raportul farmacocinetică/farmacodinamie (FC/FD) între concentraţia plasmatică a rivaroxaban şi câteva criterii finale farmacodinamice (FD) (inhibarea factorului Xa, TP, aPTT, Heptest (testul heparinei) a fost evaluat după administrarea unei game largi de doze (5 – 30 mg de două ori pe zi). Rivaroxaban în doză de 10 mg o dată pe zi determină Cmax la starea de echilibru de aproximativ 125 µg/l. Relaţia dintre concentraţia de rivaroxaban şi activitatea factorului Xa a fost descrisă cel mai bine prin modelul Emax. Pentru TP, modelul linear a furnizat în general o mai bună descriere a datelor. În funcţie de reactivii diferiţi utilizaţi pentru determinarea TP, panta a prezentat diferenţe considerabile. Când s-a utilizat Neoplastin, TP iniţial a fost de aproximativ 13 secunde şi panta a fost de aproximativ 3 – 4 secunde/(100 µg/l). Rezultatele analizelor FC/FD în faza II au corespuns datelelor stabilite la subiecţii sănătoşi. La pacienţi, valorile iniţiale ale factorului Xa şi TP au fost influenţate de intervenţia chirurgicală, rezultând o diferenţă în panta concentraţie – TP, între ziua succesivă intervenţiei chirurgicale şi starea de echilibru.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze unice, fototoxicitatea şi genotoxicitatea. Efectele observate în studiile privind toxicitatea după doze repetate s-au datorat în principal exagerării activităţii farmacodinamice a rivaroxaban. La şobolan, concentraţiile plasmatice crescute ale IgG şi IgA s-au observat la niveluri de expunere semnificative din punct de vedere clinic. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere, legată de modul de acţiune farmacologică a rivaroxaban (de exemplu complicaţii hemoragice). La concentraţii plasmatice relevante din punct de vedere clinic s-au observat: toxicitate embri-ofetală (avort post-implantare, retardul/continuarea osificării, pete hepatice multiple, colorate) şi o incidenţă crescută a malformaţiilor obişnuite şi modificări la nivelul placentei. În studiile pre-şi postnatale la şobolani, vitalitatea scăzută a puilor a fost observată la doze toxice pentru mame.

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului:

Celuloză microcristalină Croscarmeloză sodică Lactoză monohidrat Hipromeloză Laurilsulfat de sodiu Stearat de magneziu

Filmul:

Macrogol 3350
Hipromeloză
Dioxid de titan (E171)
Oxid roşu de fer (E172).

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioadă de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutii cu blistere din PP/folie de aluminiu sau blistere din PVC/PVDC/folie de aluminiu conţinând 5, 10 sau 30 de comprimate sau blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate în cutii a 10 x 1 sau 100 x 1 comprimate.Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer Schering Pharma AG 13342 Berlin Germania

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/472/001-010

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

DATA REVIZUIRII TEXTULUI

30 Septembrie 2008

{LL/AAAA}

ANEXA II

 

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Bayer Schering Pharma AG 51368 Leverkusen Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul APP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 9.9 prezentată în Modulul 1.8.1. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, existăşi este funcţional înainte de şi pe perioada punerii pe piaţă a medicamentului.

Planul de management al riscului

Deţinătorul APP se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 1.4 a Planului de management al riscului, (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat : când sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţii de reducere la minimum a riscului ;în decurs de 60 de zile de la atingerea unui reper important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului) ;la cererea EMEA..

 

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

 

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xarelto 10 mg comprimate filmate Rivaroxaban

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine rivaroxaban 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

5 comprimate filmate

10 comprimate filmate 30 comprimate filmate 10 x 1 comprimate filmate 100 x 1 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer Schering Pharma AG 13342 Berlin Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

EU/1/08/472/001 5 comprimate filmate

(blistere din PVC/PVDC/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/002 10 comprimate filmate

(blistere din PVC/PVDC/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/003 30 comprimate filmate

(blistere din PVC/PVDC/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/004 100 x 1 comprimate filmate

(blistere din PVC/PVDC/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/005 5 comprimate filmate

(blistere din PP/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/006 10 comprimate filmate

(blistere din PP/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/007 30 comprimate filmate

(blistere din PP/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/008 100 x 1 comprimate filmate

(blistere din PP/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/009 10 x 1 comprimate filmate

(blistere din PVC/PVDC/folie de aluminiu)

EU/1/08/472/010 10 x 1 comprimate filmate

(blistere din PP/folie de aluminiu)

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Xarelto 10 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xarelto 10 mg comprimate Rivaroxaban

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Xarelto 10 mg comprimate filmate

Rivaroxaban

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Xarelto şi pentru ce se utilizează

Înainte să luaţi Xarelto

Cumsă luaţi Xarelto

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Xarelto

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE XARELTO ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Xarelto este utilizat pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge în venele dumneavoastră, după o operaţie de înlocuire a şoldului sau genunchiului. Medicul dumneavoastră v-a prescris acest medicament deoarece aveţi risc crescut de formare a cheagurilor de sânge, după ce aţi fost supus unei operaţii.

Xarelto aparţine unui grup de medicamente numite medicamente antitrombotice. Aceasta acţionează prin blocarea unui factor de coagulare (factorul Xa), reducând astfel tendinţa sângelui de a forma cheaguri.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI XARELTO

Nu luaţi Xarelto

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la rivaroxaban sau la oricare dintre celelalte componente ale Xarelto. Componentele sunt prezentate la sfârşitul acestui prospect.

- dacă prezentaţi sângerări în exces

- dacă aveţi o boală de ficat care poate duce la risc crescut de sângerare

-dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi
Dacă sunteţi în oricare dintre aceste situaţii, nu luaţi Xarelto şi spuneţi medicului dumneavoastră .

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Xarelto

- dacă aveţi o boală de rinichi moderată sau severă

- dacă aveţi o boală de ficat moderată

- dacă aveţi risc crescut de sângerare, de exemplu:

- tulburări de sângerare

- presiune arterială foarte crescută, necontrolată prin tratament medical

-ulcer activ sau ulcer recent la nivelul stomacului sau intestinului

-o problemă cu vasele sanguine situate în partea posterioară a ochilor dumneavoastră (retinopatie)

- sângerare recentă la nivelul creierului (sângerare intracraniană sau intracerebrală)

-probleme cu vasele de sânge de la nivelul creierului sau coloanei vertebrale


-o operaţie recentă la nivelul creierului, coloanei vertebrale sau ochiului

Dacă sunteţi în oricare dintre aceste situaţii, spuneţi medicului dumneavoastră înainte să luaţi Xarelto . Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să fiţi tratat cu Xarelto şi dacă trebuie să rămâneţi sub supraveghere strictă.
Xarelto nu este recomandat după o operaţie de fractură de şold.Copii şi adolescenţi: Xarelto nu este recomandat la pacienţii cu vârsta sub 18 ani. Informaţiile privind utilizarea acestui medicament la copii şi adolescenţi sunt insuficiente.

Dacă operaţia dumneavoastră implică aplicarea unui cateter sau injectarea la nivelul coloanei vertebrale (de exemplu pentru anestezie epidurală sau spinală sau pentru calmarea durerii):

- este foarte important să luaţi Xarelto înainte şi după injecţie sau după îndepărtarea cateterului, exact în momentul în care vi s-a spus de către medicul dumneavoastră.

- spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi senzaţie de amorţeală sau slăbiciune la nivelul picioarelor sau dacă aveţi probleme cu intestinul sau cu vezica urinară după terminarea anesteziei, deoarece este necesar tratamentul urgent.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Dacă luaţi:

- unele medicamente pentru infecţii fungice (de exemplu ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posiconazol, fluconazol), cu excepţia cazului în care acestea se aplică numai pe piele

- unele medicamente antivirale pentru HIV /SIDA (de exemplu ritonavir)

- alte medicamente pentru reducerea coagulării sângelui (de exemplu enoxaparină sau clopidogrel)

- medicamente antiinflamatoare şi calmante ale durerii (de exemplu naproxen sau acid acetilsalicilic) Spuneţi medicului dumneavoastră înainte să luaţi Xarelto, deoarece efectul acestui medicament poate fi crescut. Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să fiţi tratat cu Xarelto şi dacă trebuie să rămâneţi sub supraveghere strictă.

Dacă folosiţi:

-unele medicamente pentru tratamentul epilepsiei (fenitoină, carbamazepină, fenobarbital),

-medicamente din plante medicinale conţinând sunătoare, pentru tratamentul depresiei,

-rifampicină, un antibiotic. Spuneţi medicului dumneavoastră înainte să folosiţi Xarelto, deoarece efectul acestuia poate fi redus. Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să vi se administreze Xarelto şi dacă trebuie să fiţi ţinut sub supraveghere strictă.

Folosirea Xarelto cu alimente şi băuturi

Xarelto poate fi utilizat cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, nu luaţi Xarelto. Dacă există posibilitatea să rămâneţi gravidă, utilizaţi o metodă de contracepţie eficace în timp ce luaţi Xarelto. Dacă rămâneţi gravidă în timpul utilizării Xarelto, spuneţi imediat medicului dumneavoastră, care va decide care este modalitatea corectă de tratament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele Xarelto asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, Xarelto poate determina reacţii adverse cum sunt ameţeală sau leşin. Nu trebuie să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje dacă aveţi aceste simptome. Aceste reacţii adverse sunt mai puţin frecvente în cazul utilizării Xarelto (vezi pct. 4 “ Reacţii adverse posibile”).

Informaţii importante privind unele componente ale Xarelto Xarelto conţine lactoză. Dacă vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveţi intoleranţă la anumite zaharuri, contactaţi-vă medicul înainte să luaţi Xarelto.

3. CUM SĂ LUAŢI XARELTO

Luaţi întotdeauna Xarelto exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Cât Xarelto trebuie să utilizaţi
Doza obişnuită este de un comprimat (10 mg) o dată pe zi.

Înghiţiţi comprimatul, de preferinţă cu apă. Xarelto poate fi luat cu sau fără alimente.

Când trebuie să luaţi Xarelto
Luaţi primul comprimat la 6 - 10 ore după operaţie.

În continuare, luaţi câte un comprimat pe zi, până când medicul dumneavoastră vă spune să vă opriţi. Încercaţi să luaţi comprimatul la aceeaşi oră în fiecare zi, pentru a vă aduce aminte mai uşor. Dacă aţi avut o operaţie majoră la nivelul şoldului, de obicei trebuie să luaţi comprimatele timp de 5 săptămâni.
Dacă aţi avut o operaţie majoră la nivelul genunchiului, de obicei trebuie să luaţi comprimatele timp de 2 săptămâni.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Xarelto
Luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră
dacă aţi luat prea multe comprimate de Xarelto.

Utilizarea mai multor comprimare de Xarelto creşte riscul de sângerare.

Dacă uitaţi să luaţi Xarelto

Dacă aţi omis o doză, luaţi comprimatul imediat ce vă amintiţi. Luaţi următorul comprimat în ziua următoare şi apoi continuaţi să luaţi un comprimat pe zi în mod obişnuit. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Xarelto

Nu încetaţi să luaţi Xarelto fără să discutaţi mai întâi cu medicul dumneavoastră, deoarece Xarelto împiedică apariţia unor tulburări grave.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Xarelto poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Similar altor medicamente (medicamente antitrombotice), Xarelto poate determina sângerări care pot pune
viaţa în pericol.
În unele cazuri aceste sângerări pot să nu fie evidente.
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă observaţi oricare dintre următoarele reacţii adverse:

- sângerare prelungită sau abundentă

- slăbiciune foarte pronunţată, oboseală, paloare, ameţeală, durere de cap sau umflături inexplicabile.

Medicul dumneavoastră poate decide să văţină sub supraveghere strictă sau să vă modifice tratamentul.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile prezentate mai jos este definită prin utilizarea următoarei convenţii:
foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 persoane)
frecvente (afectează 1 până la 10 persoane din 100)
mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 persoane din 1000)
rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)
foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)
necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile)

Reacţii adverse frecvente

-sângerare după operaţie

-scăderea numărului de celule roşii din sânge, care poate duce la paloarea pielii şi poate determina slăbiciune sau senzaţia de lipsă de aer

-senzaţie de rău

-analizele de sânge pot arăta creşteri ale unor enzime hepatice

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

- sângerare la nivelul stomacului sau intestinului, sângerare genitală, sângerare nazală (epistaxis)

-sângerări la nivelul ţesuturilor sau a unei cavităţi a corpului (hematoame, echimoze (vânătăi))

-sânge în urină

-scurgeri de sânge sau lichid de la nivelul plăgii chirurgicale

-accelerarea bătăilor inimii

-presiune arterială scăzută

-stare generală de rău (slăbiciune, oboseală), durere de cap, ameţeală, leşin

- durere de stomac, indigestie, constipaţie, diaree, stare de rău

-senzaţie de gură uscată

- umflături localizate, umflături (edeme) la nivelul membrelor

-febră

- durere la nivelul membrelor

-erupţii pe piele, mâncărimi ale pielii, urticarie

-tulburări ale funcţiilor rinichiului

-analizele de sânge pot arăta creşteri ale bilirubinei, ale unor enzime pancreatice sau ale numărului de trombocite

Reacţii adverse rare

-tulburări ale funcţiilor ficatului

-reacţii alergice ale pielii

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută

-sângerări la nivelul unui organ vital (de exemplu creier) -sângerări ale glandei suprarenale -sângerarea la nivelul albului ochilor -eliminare de sânge prin tuse -îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter) -hipersensibilitate

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ XARELTO

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Xarelto după data de expirare înscrisă pe eticheta cutiei şi pe fiecare blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Xarelto

- Substanţa activă este rivaroxaban. Fiecare comprimat conţine rivaroxaban 10 mg.

- Celelalte componente sunt: Nucleul comprimatului: celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, lactoză monohidrat, hipromeloză, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu. Film: macrogol 3350, hipromeloză, dioxid de titan (E171), oxid roşu de fer (E172).

Cum arată Xarelto şi conţinutul ambalajului

Comprimatele filmate sunt de culoare roşu-deschis, rotunde şi imprimate transversal cu BAYER pe una din feţe şi cu „10” şi un triunghi pe cealaltă faţă. Ele sunt disponibile în cutii cu blistere conţinând 5, 10 sau 30 de comprimate sau blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate în cutii a 10 x 1 sau 100 x 1 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Bayer Schering Pharma AG 13342 Berlin Germania

Producătorul

Bayer Schering Pharma AG 51368 Leverkusen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

България

Байер България ЕООД Тел: +359-(0)2-81 401 01

Česká republika

Bayer s.r.o.
Tel: +420-266 101 111

Danmark

Bayer A/S Tlf: +45-45 235 000

Deutschland

Bayer Vital GmbH Tel: +49-(0)214-30 513 48

Eesti

Bayer OÜ Tel: +372-655 85 65

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τηλ: +30-210-618 75 00

España

Química Farmacéutica Bayer S.L. Tel: +34-93-495 65 00

France

Bayer Santé Tél: +33-(0)3-28 16 34 00

Ireland

Bayer Limited Tel: +353-(0)1-2999 313

Ísland

Icepharma.
Sími: +354-540 80 00

Italia

Bayer S.p.A.
Tel: +39-02-3978 1

Κύπρος

NOVAGEM Limited Τηλ: +357-22-747 747

Latvija

SIA Bayer Tel: +371-67 84 55 63

Lietuva

UAB Bayer Tel: +370-5-233 68 68

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Magyarország

Bayer Hungária KFT Tel: +36-1-487 4100

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +356-21 44 62 05

Nederland

Bayer B.V., Bayer Schering Pharma Tel: +31–(0)297-28 06 66

Norge

Bayer AS Tlf: +47-24 11 18 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H. Tel: +43-(0)1-711 460

Polska

Bayer Sp. z o.o.
Tel: +48-22-572 35 00

Portugal

Bayer Portugal S.A Tel: +351-21-416 42 00

România

SC Bayer SRL Tel: +40-(0)21-528 59 00

Slovenija

Bayer d. o. o.
Tel: +386-(0)1-58 14 400

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.
Tel: +421-(0)2-59 21 31 11

Suomi/Finland

Bayer Oy, Bayer Schering Pharma Puh/Tel: +358-(0)20-78521

Sverige

Bayer AB Tel: +46-(0)8-580 223 00

United Kingdom

Bayer plc Tel: +44-(0)1635-563000

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
O nouă terapie pentru boala tromboembolică Bucureşti, 26 mai /Agerpres/ - Bolile tromboembolice pot fi prevenite, în cazul pacienţilor care suferă intervenţii ortopedice de anvergură, prin cel mai avansat tratament, care a fost lansat în România.