CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

BIOGRASTIM 30MUI/0,5ml
Denumire BIOGRASTIM 30MUI/0,5ml
Descriere Biograstim este indicat pentru reducerea duratei neutropeniei şi a apariţiei neutropeniei febrile la pacienţi trataţi cu chimioterapie citotoxică stabilită pentru tumori maligne (cu excepţia leucemiei granulocitare cronice şi a sindroamelor mielodisplazice) şi pentru reducerea duratei neutropeniei la pacienţi care urmează terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă consideraţi a avea un risc crescut de neutropenie severă prelungită. Siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare la adulţii şi copiii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică. Biograstim este indicat pentru mobilizarea celulelor progenitoare sanguine periferice (CPSP). Biograstim este indicat pentru tratarea neutropeniei persistente (NAN mai mic sau egal cu 1,0 x 109/l) la pacienţii cu infecţie HIV avansată, în scopul de a reduce riscul infecţiilor bacteriene atunci când alte opţiuni de tratare a neutropeniei sunt neadecvate.
Denumire comuna internationala FILGRASTIMUM (G-CSF)
Actiune terapeutica IMUNOSTIMULANTE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescriptie S/P-RF/R
Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila
Concentratia 300µg/0,5ml
Ambalaj Cutie x 1 seringa preumpluta x 0,5 ml sol. inj. sau perf.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 0,5ml
Cod ATC L03AA02
Firma - Tara producatoare MERCKLE BIOTEC GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata CT ARZNEIMITTEL GMBH - GERMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre BIOGRASTIM 30MUI/0,5ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre BIOGRASTIM 30MUI/0,5ml, solutie injectabila/perfuzabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biograstim 30 MUI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluţie injectabilă sau perfuzabilă conţine 60 milioane unităţi internaţionale [MUI] (600 µg) de filgrastim.

Fiecare seringă preumplută conţine 30 MUI (300 µg) de filgrastim în 0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

Filgrastim (factor uman de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite metionil recombinant) este produs pe Escherichia coli K802 prin tehnologie ADN recombinant.

Excipient: Fiecare ml de soluţie conţine 50 mg de sorbitol.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

Soluţie limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Biograstim este indicat pentru reducerea duratei neutropeniei şi a apariţiei neutropeniei febrile la pacienţi trataţi cu chimioterapie citotoxică stabilită pentru tumori maligne (cu excepţia leucemiei granulocitare cronice şi a sindroamelor mielodisplazice) şi pentru reducerea duratei neutropeniei la pacienţi care urmează terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă consideraţi a avea un risc crescut de neutropenie severă prelungită. Siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare la adulţii şi copiii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică.

Biograstim este indicat pentru mobilizarea celulelor progenitoare sanguine periferice (CPSP).

La pacienţii, copii sau adulţi, cu neutropenie congenitală severă, ciclică sau idiopatică cu un număr absolut de neutrofile (NAN) de 0,5 x 109/l şi antecedente de infecţii severe sau recurente, administrarea îndelungată de Biograstim este indicată pentru a creşte numărul absolut de neutrofile şi pentru a reduce incidenţa şi durata evenimentelor legate de infecţii.

Biograstim este indicat pentru tratarea neutropeniei persistente (NAN mai mic sau egal cu 1,0 x 109/l) la pacienţii cu infecţie HIV avansată, în scopul de a reduce riscul infecţiilor bacteriene atunci când alte opţiuni de tratare a neutropeniei sunt neadecvate.

4.2 Doze şi mod de administrare

Cerinţe speciale

Terapia cu filgrastim trebuie recomandată doar în colaborare cu un centru oncologic care are experienţă în tratamentul cu factor de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite (G-CSF) şi hematologie şi deţine facilităţile de diagnosticare necesare. Procedurile de mobilizare şi afereză trebuie efectuate în colaborare cu un centru hemato-oncologic cu suficientă experienţă în acest domeniu şi în care monitorizarea celulelor progenitoare hematopoietice poate fi efectuată corect.

Chimioterapia citotoxică stabilită

Doza recomandată de filgrastim este de 0,5 MUI (5 μg)/kg şi zi. Doza de filgrastim nu trebuie administrată la mai puţin de 24 ore după chimioterapia citotoxică. Filgrastim poate fi administrat sub formă de injecţie subcutanată zilnic sau perfuzie intravenoasă zilnic diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) administrată timp de 30 minute (vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni de diluare).

Calea subcutanată este preferată în cele mai multe cazuri. În studii privind administrarea unei singure doze, există dovezi că introducerea intravenoasă poate scurta durata efectului. În cazul administrării de doze repetate, relevanţa clinică a acestei observaţii nu este clară. Alegerea căii de administrare ar trebui să depindă de circumstanţa clinică individuală. În studiile clinice randomizate, s-a folosit o doză subcutanată de 23 MUI (230 μg)/m2 şi zi (4,0 la 8,4 μg/kg şi zi).

Doza zilnică cu filgrastim trebuie continuată până când s-a depăşit numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse, iar numărul de neutrofile a revenit în limitele normale. În urma chimioterapiei stabilite pentru tumori solide, limfoame şi leucemii limfoide, se aşteaptă ca durata tratamentului necesar pentru a îndeplini aceste criterii să fie de până la 14 zile. În urma tratamentului de inducţie şi consolidare pentru leucemie mieloidă acută, durata tratamentului poate fi substanţial mai lungă (până la 38 zile), în funcţie de tipul, doza şi schema chimioterapiei citotoxice folosite.

La pacienţii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică, o creştere tranzitorie a numărului de neutrofile este observată de obicei după 1 sau 2 zile de la iniţierea terapiei cu filgrastim. Totuşi, pentru un răspuns terapeutic susţinut, terapia cu filgrastim nu trebuie întreruptă înainte ca numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse să fi fost depăşit, iar numărul de neutrofile să fi ajuns în intervalul normal. Nu se recomandă întreruperea prematură a terapiei cu filgrastim înainte de timpul atingerii numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse.

La pacienţii trataţi cu terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă

Doza iniţială de filgrastim recomandată este de 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi administrată sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 30 minute sau 24 ore sau de 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi administrată sub formă de perfuzie subcutanată continuă cu durata de 24 ore. Filgrastimul trebuie diluat în 20 ml soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) (vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni de diluare).

Prima doză de filgrastim nu trebuie administrată la mai puţin de 24 ore după chimioterapia citotoxică şi în 24 ore de la infuzia de măduvă.

Odată ce numărul minim de neutrofile la care nu apar reacţii adverse a fost depăşit, doza zilnică de filgrastim trebuie stabilită treptat în funcţie de răspunsul neutrofilelor, după cum urmează:

Numărul de neutrofile

Ajustarea dozei de filgrastim

> 1,0 x 109/l pentru 3 zile consecutiv

Reducere la 0,5 MUI (5 µg)/kg şi zi

Apoi, dacă NAN rămâne > 1,0 x 109/l pentru încă 3 zile consecutiv

Întreruperea administrării filgrastimului

Dacă NAN scade la < 1,0 x 109/l în timpul perioadei de tratament, doza de filgrastim trebuie crescută din nou conform paşilor de mai sus

Pentru mobilizarea CPSP la pacienţii care urmează o terapie mielosupresivă sau mieloablativă urmată de transplant de celule progenitoare periferice autologe

Pentru mobilizarea CPSP, doza recomandată de filgrastim utilizat singur este de 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi sub formă de perfuzie continuă subcutanată cu durata de 24 ore sau o singură injecţie subcutanată zilnic timp de 5-7 zile consecutiv. Pentru perfuzare, filgrastim trebuie diluat în 20 ml soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) (vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni de diluare). Distribuţia leucaferezei: 1 sau 2 leucafereze în zilele 5 şi 6 sunt de obicei suficiente. În alte circumstanţe, pot fi necesare leucafereze suplimentare. Administrarea filgastrimului trebuie menţinută până la ultima leucafereză.

Doza recomandată de filgrastim pentru mobilizarea CPSP după chimioterapia mielosupresivă este de 0,5 MUI (5 μg)/kg şi zi administrată zilnic prin injecţie subcutanată din prima zi după terminarea chimioterapiei până când numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse a fost depăşit, iar numărul de neutrofile a revenit în intervalul normal. Leucafereza trebuie efectuată în timpul perioadei în care NAN creşte de la < 0,5 x 109/l la > 5,0 x 109/l. Pentru pacienţii care nu au urmat chimioterapie extensivă, este suficientă adesea o singură leucafereză. În alte circumstanţe, sunt recomandate leucafereze suplimentare.

Pentru mobilizarea CPSP la donatori normali înainte de transplantul de celule progenitoare periferice autologe

Pentru mobilizarea CPSP la donatorii normali, filgrastim trebuie administrat în doză de 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi, subcutanat, timp de 4-5 zile consecutiv. Leucafereza trebuie începută în ziua 5 şi continuată până în ziua 6 dacă este necesar pentru a colecta 4 x 106 CD34+ celule/kg greutate primitor.

La pacienţii cu neutropenie cronică severă (NCS)

Neutropenie congenitală

Doza iniţială recomandată este de 1,2 MUI (12 μg)/kg şi zi, subcutanat, în doză unică sau doze divizate.

Neutropenie ciclică sau idiopatică

Doza iniţială recomandată este de 0,5 MUI (5 μg)/kg şi zi, subcutanat, în doză unică sau doze divizate.

Ajustarea dozei

Filgrastim trebuie administrat zilnic, prin injectare subcutanată până când numărul de neutrofile a atins şi poate fi menţinut la mai mult de 1,5 x 109/l. Când s-a obţinut răspunsul, trebuie stabilită doza minimă eficace care trebuie să menţină această valoare. Administrarea zilnică pe termen lung este necesară pentru a obţine un număr de neutrofile adecvat. După una sau două săptămâni de terapie, doza iniţială poate fi dublată sau redusă la jumătate în funcţie de răspunsul pacientului. Ulterior, doza poate fi ajustată individual la intervale de 1-2 săptămâni pentru a menţine numărul mediu de neutrofile între 1,5 x 109/l şi 10 x 109/l. O schemă de creştere mai rapidă a dozei poate fi luată în considerare la pacienţii care prezintă infecţii severe. În studiile clinice, 97% dintre pacienţii care au răspuns au avut un răspuns complet la doze de 2,4 MUI (24 μg)/kg şi zi. Nu s-a stabilit siguranţa pe termen lung a administării filgrastimului în doze de peste 2,4 MUI (24 μg)/kg şi zi la pacienţii cu NCS.

La pacienţii infectaţi cu HIV

Pentru remiterea neutropeniei

Doza iniţială de filgrastim recomandată este de 0,1 MUI (1 μg)/kg şi zi administrată zilnic prin injectare subcutanată cu creştere treptată până la maximum 0,4 MUI (4 μg)/kg şi zi până se ajunge la un număr normal de neutrofile care poate fi menţinut (NAN > 2,0 x109/l). În studii clinice, > 90% dintre pacienţi au răspuns la aceste doze, determinând remiterea neutropeniei într-o perioadă mediană de 2 zile.

La un număr mai mic de pacienţi (< 10%), au fost necesare doze de până la 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi pentru remiterea neutropeniei.

Pentru menţinerea unui număr normal de neutrofile

Când neutropenia s-a remis, trebuie stabilită doza minimă eficace pentru a menţine un număr normal de neutrofile. Se recomandă ajustarea dozei iniţiale prin administrarea la intervale de două zile a dozei zilnice de 30 MUI (300 μg) pe zi prin injectare subcutanată. Pot fi necesare ajustări ulterioare ale dozei, în funcţie de NAN-ul pacientului, pentru a menţine numărul de neutrofile la > 2,0 x 109/l. În studii clinice, au fost necesare doze de 30 MUI (300 μg) pe zi de la 1 la 7 zile pe săptămână pentru a menţine NAN > 2,0 x 109/l, cu mediana frecvenţei dozei de 3 zile pe săptămână. Administrarea pe termen lung poate fi necesară pentru menţinerea NAN > 2,0 x 109/l.

Grupe speciale de pacienţi

Pacienţi vârstnici

Studiile clinice cu filgrastim au inclus un număr mic de pacienţi vârstnici, însă nu s-au efectuat studii speciale la această grupă, prin urmare nu pot fi făcute recomandări specifice de dozaj.

Pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică

Studiile cu filgrastim la pacienţi cu insuficienţă renală şi hepatică severe demonstrează că prezintă un profil farmacocinetic şi farmacodinamic similar cu cel observat la subiecţii normali. Ajustarea dozei nu este necesară în aceste circumstanţe.

Utilizarea la copii şi adolescenţi în cazuri de NCS şi cancer

Şaizeci şi cinci de procente dintre pacienţi studiaţi în programul de testare NCS aveau sub 18 ani. Eficacitatea tratamentului a fost clară pentru acest grup de vârstă, dintre care majoritatea pacienţilor cu neutropenie congenitală. Nu au existat diferenţe în profilele de siguranţă pentru pacienţii copii şi aolescenţi trataţi pentru neutropenie cronică severă.

Date din studii clinice la pacienţii copii şi adolescenţi indică faptul că siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare atât la adulţii, cât şi la copiii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică.

Recomandările de dozaj la pacienţii copii şi adolescenţi sunt aceleaşi ca cele pentru adulţii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică mielosupresivă.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionări speciale

Filgrastim nu trebuie folosit pentru a creşte doza de chimioterapice citotoxice peste regimurile de doză stabilite (vezi mai jos).

Filgrastim nu trebuie administrat la pacienţi cu neutropenie congenitală severă (sindromul Kostman) cu anomalii citogenetice (vezi mai jos).

Precauţii speciale la pacienţi cu leucemie mieloblastică acută

Creşterea celulelor maligne

Factorul de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite poate promova creşterea celulelor mieloide in vitro, efecte similare putând fi, de asemenea, observate la unele celule non-mieloide in vitro.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea filgrastimului la pacienţi cu sindrom mielodisplazic sau leucemie granulocitară cronică. Prin urmare, filgrastim nu este indicat pentru utilizare în aceste condiţii. Se recomandă atenţie deosebită pentru diagnosticul diferenţial al transformării blastice a leucemiei granulocitare cronice de leucemia mieloblastică acută (LMA).

Având în vedere datele limitate de siguranţă şi eficacitate la pacienţii cu LMA secundară, filgrastim trebuie administrat cu precauţie.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea administrării filgrastimului la pacienţii cu LMA de novo cu vârsta < 55 ani cu date citogenetice cu prognostic bun [t(8;21), t(15;17), şi inv(16)].

Alte precauţii speciale

Monitorizarea densităţii oaselor poate fi indicată la pacienţii cu osteopatii osteoporotice care au urmat terapie continuă cu filgrastim peste 6 luni.

După administrarea G-CSF, au fost raportate reacţii adverse pulmonare rare, în special pneumonie interstiţială. Pacienţii cu antecedente recente de infiltrate pulmonare sau pneumonie pot fi expuşi unui risc crescut. Semnele pulmonare incipiente sunt tusea, febra şi dispneea, asociate cu semne radiologice de infiltrate pulmonare, iar deteriorarea funcţiei plămânilor poate fi semn preliminar al sindromului de detresă respiratorie la adulţi (SDRA). Filgrastim trebuie întrerupt, în acestea cazuri fiind necesar un tratament adecvat.

Precauţii speciale la pacienţii cu cancer

Leucocitoza

Un număr de globule albe de 100 x 109/l sau mai mare a fost observat la mai puţin de 5% dintre pacienţii cărora li s-a administrat filgrastim în doze mai mari de 0,3 MUI/kg şi zi (3 μg/kg şi zi). Nu au fost raportate reacţii adverse atribuibile direct acestui grad de leucocitoză. Cu toate acestea, având în vedere riscurile potenţiale asociate cu leucocitoză severă, trebuie efectuată o numărătoare a leucocitelor la intervale regulate în timpul terapiei cu filgrastim. Dacă numărul de leucocite depăşeşte 50 x 109/l după atingerea numărului minim aşteptat la care nu apar reacţii adverse, administrarea filgrastimului trebuie întreruptă imediat. Cu toate acestea, în timpul perioadei de administrare a filgrastimului pentru mobilizarea CPSP, administrarea filgrastimului trebuie întreruptă sau dozajul său trebuie redus dacă numărul de leucocite creşte > 70 x 109/l.

Riscurile asociate cu doze crescute de chimioterapice

Sunt necesare precauţii speciale în tratarea pacienţilor cu doze mari de chimioterapie, deoarece nu s-a demonstrat îmbunătăţirea evoluţiei tumorilor, iar dozele crescute de chimioterapice pot duce la toxicităţi crescute, inclusiv efecte cardiace, pulmonare, neurologice şi dermatologice (consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului al chimioterapicelor specifice folosite).

Monoterapia cu filgrastim nu exclud trombocitopenia şi anemia datorate chimioterapiei mielosupresive. Datorită potenţialului de a fi tratat cu doze mai mari de chimioterapie (de exemplu doze complete în schema prescrisă), pacientul se poate supune unui risc mai mare de trombocitopenie şi anemie. Se recomandă monitorizarea regulată a numărului de trombocite şi a hematocritului. Sunt necesare precauţii speciale atunci când se administrează în monoterapie sau în asociere chimioterapice despre care se ştie că pot cauza trombocitopenie severă.

Utilizarea CPSP mobilizate de filgrastim a demonstrat că reduce gravitatea şi durata trombocitopeniei determinată de chimioterapia mielosupresivă sau mieloablativă.

Alte precauţii speciale

Nu au fost studiate efectele filgrastimului la pacienţii cu celule progenitoare mieloide reduse substanţial. Filgrastimul acţionează în principal pe precursorii neutrofilelor pentru a-şi exercita efectul de creştere a numărului de neutrofile. Prin urmare, la pacienţii cu număr redus de precursori, răspunsul neutrofilelor poate fi diminuat (cum sunt cei trataţie cu radioterapie pe suprafeţe mari sau chimioterapie intensă sau cei cu tumori infiltrate în măduva osoasă).

Nu s-a stabilit efectul filgrastimului asupra bolii grefă versus gazdă.

Activitate hematopoietică crescută a măduvei osoase, ca răspuns la terapia cu factor de creştere, a fost asociată cu rezultate pozitive tranzitorii la explorarea imagistică a sistemului osos. Aceasta va trebuie luată în considerare atunci când sunt interpretate rezultatele explorării imagistice a sistemului osos.

Precauţii speciale la pacienţii la care se efectuează mobilizarea celulelor progenitoare periferice

Mobilizarea

Nu exista niciun fel de comparaţii randomizate prospective pentru cele două metode recomandate de mobilizare (filgrastim în monoterapie sau în asociere cu chimioterapie mielosupresivă) în cadrul aceleiaşi populaţii de pacienţi. Gradul de variabilitate al numărului mediu de celule CD34+ între pacienţi şi între testele de laborator arată că este dificilă o comparaţie directă între studii diferite. În consecinţă, este dificil de recomandat o metodă optimă. Alegerea metodei mobilizării trebuie făcută în raport cu obiectivele generale ale tratamentului pentru fiecare pacient în parte.

Expunere anterioară la citotoxice

Pacienţii care au efectuat terapie mielosupresivă foarte intensă pot să nu prezinte suficientă mobilizare a CPSP pentru a atinge numărul minim (2,0 x 106 CD34+ celule/kg) sau accelerarea refacerii trombocitelor în aceeaşi măsură.

Unele citotoxice prezintă toxicitate specială faţă de efectivul de celule hematopoietice progenitoare şi pot afecta mobilizarea acestor celule. Medicamente cum sunt melfalanul, carmustina (BCNU) sau carboplatina, pot reduce producţia de celule progenitoare când sunt administrate pe perioade prelungite înaintea încercărilor de mobilizare a acestora. Totuşi, administrarea de melfalan, carboplatină sau BCNU în asociere cu filgrastim s-a dovedit a fi eficace în mobilizarea progenitorilor. Când se intenţionează un transplant de celule progenitoare se recomandă planificarea procedurii de mobilizare a celulelor stem încă de la începutul tratamentului pacientului. La astfel de pacienţi, o atenţie deosebită trebuie acordată numărului de celule progenitoare mobilizate înainte de administrarea de chimioterapie în doză mare. Dacă rezultatele sunt inadecvate, conform criteriilor menţionate mai sus, trebuie avute în vedere tratamente alternative, care nu implică suport de celule progenitoare.

Estimarea producţiei de celule progenitoare

La estimarea numărului de celule progenitoare recoltate de la pacienţii trataţi cu filgrastim, o atenţie deosebită trebuie acordată metodei de cuantificare. Rezultatele analizei citometrice de flux a numărului de celule CD34+ variază în funcţie de metoda folosită şi, în consecinţă, estimările numerice bazate pe studii în alte laboratoare trebuie interpretate cu atenţie.

Analiza statistică a relaţiei între numărul de celule CD34+ reinfuzate şi rata de refacere a trombocitelor după chimioterapie în doze mari indică o relaţie complexă, dar continuă.

Recomandarea unei producţii minime de 2,0 x 106 CD34+ celule/kg se bazează pe datele publicate, care demonstrează o reconstrucţie hematologică adecvată. Producţiile în exces faţă de această producţie minimă par a fi corelate cu o recuperare mai rapidă, cele mai mici cu o recuperare mai lentă.

Precauţii speciale la donatorii sănătoşi la care se efectuează mobilizarea celulelor progenitoare periferice

Mobilizarea CPSP nu generează un avantaj clinic direct la donatorii sănătoşi şi trebuie folosită doar în scopul transplantului de celule stem alogene.

Mobilizarea CPSP se va avea în vedere numai la donatorii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate normale clinice şi de laborator pentru donarea de celule stem. O atenţie deosebită trebuie acordată valorilor hematologice şi bolilor infecţioase.

Siguranţa şi eficacitatea filgrastimului nu au fost evaluate la donatorii sănătoşi cu vârsta < 16 sau > 60 de ani.

După administrarea de filgrastim şi leucafereză a fost observată trombocitopenie tranzitorie (trombocite < 100 x 109/l) la 35% din pacienţii studiaţi. Dintre aceştia, în două cazuri s-a raportat un număr de trombocite < 50 x 109/l, atribuit leucaferezei.

Dacă este necesară mai mult de o leucafereză, o atenţie deosebită trebuie acordată donatorilor cu număr de trombocite < 100 x 109/l înaintea efectuării leucaferezei; în general, nu se va efectua afareza dacă numărul de trombocite este < 75 x 109/l.

Nu se va efectua leucafereză la donatorii trataţi cu anticoagulante sau care suferă de anomalii cunoscute ale hemostazei.

Administrarea de filgrastim trebuie întreruptă sau dozajul va fi redus dacă numărul de leucocite creşte > 70 x109/l.

Donatorii cărora li se administrează G-CSF pentru mobilizarea CPSP trebuie monitorizaţi până când indicii hematologici revin la normal.

La donatorii sănătoşi s-au observat modificări citogenice tranzitorii în urma folosirii G-CSF. Nu se cunoaşte importanţa acestor modificări privind dezvoltarea malignităţii hematologice. Monitorizarea pe termen lung a donatorilor în ceea ce priveşte siguranţa este în curs de desfăşurare. Nu poate fi exclus riscul dezvoltării unei clone mieloide maligne. Se recomandă ca centrul de afereză să ţină o evidenţă şi să efectueze o supraveghere sistematică a donatorilor de celule stem pe o perioadă de cel puţin 10 ani, , pentru a asigura monitorizarea siguranţei pe termen lung.

După administrarea de G-CSF, la donatorii sănătoşi şi la pacienţi s-au raportat cazuri frecvente, dar în general asimptomatice, de splenomegalie, şi cazuri foarte rare de ruptură splenică . Câteva dintre cazurile de rupturi de splină au fost fatale. În consecinţă, mărimea splinei trebuie atent monitorizată (de exemplu: examinare clinica, ecografie). Diagnosticul de ruptură splenică trebuie luat în considerare în cazul donatorilor şi/sau pacienţilor care se plâng de dureri în partea stângă a etajului abdominal superior sau dureri de umăr.

Precauţii speciale la primitorii de CPSP alogene mobilizate cu filgrastim

Datele actuale indică faptul că interacţiunile imunologice dintre grefele CPSP alogene şi primitor pot fi asociate cu un risc crescut de boli acute şi cronice grefă versus gazdă, comparativ cu transplantul de măduvă osoasă.

Precauţii speciale la pacienţii cu NCS

Numărul de celule sangvine

Numărul de trombocite trebuie atent monitorizat, în special în timpul primelor câteva săptămâni de terapie cu filgrastim. Trebuie avută în vedere întreruperea intermitentă sau micşorarea dozei de filgrastim la pacienţii care dezvoltă trombocitopenie, adică număr de trombocite constant < 100000/mm3.

Pot apărea şi alte modificări ale celulor sangvine, inclusiv anemie şi creştere tranzitorie a progenitorilor mieloizi, care necesită monitorizarea atentă a numărului de celule.

Transformarea în leucemie sau sindrom mielodisplazic

Trebuie acordată atenţie deosebită în diagnosticarea neutropeniilor cronice severe pentru a le deosebi de alte tulburări hematopoietice, cum sunt anemia aplastică, mielodisplazia şi leucemia mieloidă. Înainte de tratament trebuie efectuată o hemogramă completă cu formula leucocitară numărătoarea trombocitelor şi o evaluare a morfologiei măduvei osoase şi cariotipului.

S-a observat o frecvenţă mică (aproximativ 3%) a sindroamelor mielodisplazice (SMD) sau a leucemiei la pacienţii din studiile clinice cu NCS trataţi cu filgrastim. Această observaţie s-a făcut numai la pacienţii cu neutropenie congenitală. SMD şi leucemia sunt complicaţii naturale ale bolii şi sunt într-o relaţie nesigură cu terapia cu filgrastim. Un subgrup de aproximativ 12% dintre pacienţii cărora li s-a făcut o evaluare citogenetică normală iniţial au prezentat ulterior anomalii, inclusiv monosomie 7, la evaluările repetate de rutină. Dacă pacienţii cu SCN dezvoltă anomalii citogenetice, riscurile şi beneficiile continuării tratamentului cu filgrastim trebuie evaluate atent; administrarea de filgrastim trebuie întreruptă în cazul apariţie SMD sau a leucemiei. În prezent, nu se cunoaşte cu exactitate dacă tratamentul pe termen lung la pacienţii cu SCN predispune pacienţii la anomalii citogenetice, SMD sau leucemie. Este recomandabilă efectuarea unor examinări morfologice şi citogenetice ale măduvei osoase la pacienţi, la intervale regulate (aproximativ la intervale de 12 luni).

Alte precauţii speciale

Trebuie excluse cauzele neutropeniei tranzitorii, cum sunt infecţiile virale.

Mărirea spinei este un efect direct al tratamentului cu filgrastim. Treizeci şi unu procente (31%) dintre pacienţii studiaţi au fost înregistraţi ca având splenomegalie palpabilă. Creşteri în volum, măsurate radiologic, au apărut la începutul terapiei cu filgrastim şi au tins către stagnare. Reducerile dozelor s-au dovedit a încetini sau stopa progresia măririi splenice şi la 3% dintre pacienţi a fost necesară o splenectomie. Mărimea splinei trebuie evaluată regulat. Palparea abdominală este suficientă pentru detectarea creşterilor anormale ale volumului splenic.

Hematuria/proteinuria a fost observată la un număr mic de pacienţi. Trebuie efectuate analize de urină regulate pentru a monitoriza acest eveniment.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea la nou-născuţi şi la pacienţii cu neutropenie autoimună.

Precauţii speciale la pacienţii infectaţi cu HIV

Numărul de celule sangvine

NAN trebuie atent monitorizat, în special în timpul primelor câteva săptămâni de terapie cu filgrastim. Unii pacienţi pot răspunde foarte rapid şi printr-o creştere considerabilă a numărului neutrofilelor în urma dozei iniţiale de filgrastim. Este recomandat ca NAN să fie măsurat zilnic, în primele 2-3 zile de administrare a filgrastimului. Ulterior, este recomandat ca NAN să fie măsurat cel puţin de două ori pe săptămână în primele două săptămâni şi apoi o dată pe săptămână sau la două săptămâni în timpul terapiei de întreţinere. În timpul administrării la intervale de două zile de doze de 30 MUI (300 μg) pe zi de filgrastim, pot apărea fluctuaţii mari în valoarea NAN a pacientului în timp. La pacient, pentru a determina valoarea minimă a NAN sau valoarea minimă a NAN la care nu apar reacţii adverse, se recomandă ca probele de sânge să fie recoltate pentru determinarea NAN imediat înaintea oricărei administrări programate de filgrastim.

Riscul asociat cu dozele crescute de medicamente mielosupresive

Tratamentul cu filgrastim în monoterapie nu exclude trombocitopenia şi anemia datorată medicamentelor mielosupresive. Ca rezultat al posibilităţii de a li se administra doze crescute sau un număr mai mare din aceste medicamente în timpul terapiei cu filgrastim, pacienţii pot fi expuşi unui risc mai mare de a dezvolta trombocitopenie şi anemie. Este recomandată monitorizarea regulată a numărului de celule sangvine (vezi mai sus).

Infecţii şi afecţiuni maligne care determină mielosupresie

Neutropenia poate fi determinată de infecţii oportuniste ale măduvei osoase cum sunt cele determinate de complexul Mycobacterium avium sau afecţiuni maligne cum este limfomul. La pacienţii cu infecţii ale măduvei osoase sau afecţiuni maligne, trebuie luată în considerare terapia adecvată pentru tratarea condiţiei respective, pe lângă administrarea de filgrastim pentru tratarea neutropeniei. Nu s-au stabilit efectele filgrastimului în neutropenia cauzată de infecţii ale măduvei osoase sau afecţiuni maligne.

Precauţii speciale în cazul anemiei falciforme

La pacienţi cu anemie falciformă cărora li s-a administrat filgrastim, s-a raportat apariţia unor crize de anemie falciformă, în unele cazuri fatale. Medicii trebuie să fie foarte atenţi când prescriu filgrastim la pacienţii cu anemie falciformă; aceasta se va face numai după o evaluare atentă a potenţialelor riscuri şi beneficii.

Excipienţi

Biograstim conţine sorbitol. Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au stabilit pe deplin siguranţa şi eficacitatea administrării filgrastimului în aceeaşi zi în care a fost efectuată chimioterapia citotoxică mielosupresivă. Având în vedere sensibilitatea celulelor mieloide aflate în diviziune rapidă la chimioterapia citotoxică mielosupresivă, utilizarea filgrastimului nu este recomandată pe o perioadă de 24 ore înainte de şi 24 ore după chimioterapie. Date preliminare de la un număr mic de pacienţi trataţi concomitent cu filgrastim şi 5-Fluorouracil indică faptul că gravitatea neutropeniei poate fi exacerbată.

Interacţiunile posibile cu alţi factori de creştere hematopoietici şi citokine nu au fost încă investigate în studii clinice.

Deoarece litiul ajută la eliberarea de neutrofile, este posibil să potenţeze efectul filgrastimului. Cu toate că această interacţiune nu a fost studiată în mod specific, nu există dovezi că o asemenea interacţiune ar fi dăunătoare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea filgrastimului la femeile gravide. Există raportări în literatura de specialitate care demonstrează că filgrastimului traversează membrana placentară la femeile gravide. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Filgrastimul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Nu se cunoaşte dacă filgrastimul se excretă în laptele uman. Excreţia filgrastimului în lapte nu a fost studiată la animale. Decizia de a continua/întrerupe alăptarea sau de a continua/întrerupe terapia cu filgrastim trebuie luată având în vedere raportul dintre beneficiul alăptării sugarului şi beneficiul terapiei cu filgrastim la mamă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Filgrastim are influenţă minoră sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Dacă pacientul prezintă oboseală, se recomandă prudenţă atunci când conduce vehicule sau foloseşte utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În timpul studiilor clinice, 541 pacienţi cu cancer şi 188 voluntari sănătoşi au fost expuşi la Biograstim. Profilul de siguranţă al Biograstim observat în aceste studii clinice a fost concordant cu cel raportat la produsele de referinţă folosite în aceste studii.

Conform documentaţiei publicate, în timpul tratamentului cu filgrastim s-au observat următoarele reacţii adverse, cu următoarele frecvenţe.

Evaluarea reacţiilor adverse se bazează pe următoarele date de frecvenţă:

Foarte frecvente: ≥1/10

Frecvente: ≥1/100, <1/10

Mai puţin frecvente: ≥1/1000, <1/100

Rare: ≥1/10000, <1/1000

Foarte rare: <1/10000

Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

La pacienţii cu cancer

În studiile clinice, reacţiile adverse cele mai frecvente atribuibile filgrastimului în dozele recomandate au fost dureri musculoscheletice uşoare sau moderate la 10% şi severe la 3% dintre pacienţi. Durerile musculoscheletice sunt, în general, controlate cu analgezicele obişnuite. Reacţiile adverse mai puţin frecvente includ anomalii urinare, de obicei disurie uşoară sau moderată.

În studii clinice placebo-controlate, randomizate, filgrastimul nu crescut incidenţa reacţiilor adverse asociate cu chimioterapia citotoxică. Reacţiile adverse raportate cu frecvenţă egală la pacienţii trataţi cu filgrastim şi chimioterapie sau placebo şi chimioterapie au inclus greaţă şi vărsături, alopecie, diaree, oboseală, anorexie, mucozită, migrene, tuse, erupţii cutanate tranzitorii, dureri toracice, slăbiciune generalizată, durere faringiană, constipaţie şi dureri nespecificate.

Creşteri reversibile, dependente de doză, de regulă, uşoare sau moderate ale valorilor lactat-dehidrogenazei (LDH), fosfatazei alcaline, acidului uric seric şi gama-glutamil transpeptidazei (GGT) au fost înregistrate la aproximativ 50%, 35%, 25%, respectiv 10% dintre pacienţii trataţi cu filgrastim în dozele recomandate.

Ocazional, au fost raportate scăderi tranzitorii ale presiunii sangvine, care nu au necesitat tratament clinic.

La pacienţii trataţi cu doze mari de chimioterapice urmat de transplant de măduvă osoasă autologă s-au raportat ocazional tulburări vasculare, inclusiv afecţiuni veno-ocluzive şi tulburări volemice. Nu s-a stabilit o legătura cauzală cu administrarea de filgrastim.

La pacienţii trataţi cu filgrastim s-au raportat evenimente foarte rare de vasculită cutanată. Nu se cunoaşte mecanismul apariţiei vasculitei la aceşti pacienţi.

Apariţia sindromului Sweet (dermatoză febrilă acută) a fost raportată ocazional. Cu toate acestea, deoarece un procent semnificativ din aceşti pacienţi sufereau de leucemie, o condiţie asociată cu sindromul Sweet, nu s-a stabilit o relaţie cauzală cu filgrastimul.

În cazuri individuale, s-a observat exacerbarea poliartritei reumatoide.

S-au raportat rare reacţii adverse pulmonare, incluzând pneumonie interstiţială, edem pulmonar şi infiltrate pulmonare, în unele cazuri evoluând spre insuficienţă respiratorie sau sindrom de detresă respiratorie la adulţi (ARDS), care pot fi fatale (vezi pct. 4.4).

Reacţii alergice: La pacienţii trataţi cu filgrastim, s-au raportat reacţii de tip alergic, incluzând anafilaxie, erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, aedem angioneurotic, dispnee şi hipotensiune arterială, apărând în cazul tratamentului iniţial sau al tratamentelor ulterioare. În general, aceste raportări au fost mai frecvente după administrare intravenoasă. În unele cazuri, simptomele au reapărut cu întârziere, sugerând o relaţie cauzală. La pacienţii care prezintă o reacţie alergică gravă, tratamentul cu filgrastim trebuie întrerupt definitiv.

Au fost raportate cazuri izolate de crize de anemie falciformă la pacienţi cu anemie falciformă (vezi pct. 4.4).

Clase de organe, aparate şi sisteme

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Creşterea valorilor fosfatazei alcaline, LDH-ului, acidului uric

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Tulburări vasculare

Rare

Tulburări vasculare

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente

Tuse, dureri faringiene

Foarte rare

Infiltrate pulmonare

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Greaţă/vărsături

Frecvente

Constipaţia, anorexie, diaree, mucozită

Tulburări hepatobiliare

Foarte frecvente

Creşterea valorilor GGT

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente

Alopecie, erupţii cutanate tranzitorii

Foarte rare

Sindromul Sweet, vasculită cutanată

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Dureri toracice, dureri musculoscheletice

Foarte rare

Exacerbarea poliartritei reumatoide

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte rare

Anomalii urinare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente

Oboseală, slăbiciune generalizată

Mai puţin frecvente

Durere nespecificată

Foarte rare

Reacţie alergice

Mobilizarea celulelor periferice progenitoare sangvine la donatorii sănătoşi

Reacţia adversă cea mai frecvent raportată a fost durere musculoscheletică tranzitorie uşoară sau moderată. Leucocitoza (leucocite > 50 x 109/l) a fost observată la 41% dintre donatori, iar trombocitopenia tranzitorie (trombocite < 100 x 109/l) la 35% dintre donatori, în urma leucaferezei şi administrării de filgrastim.

La donatorii sănătoşi cărora li s-a administrat filgrastim au fost raportate creşteri uşoare, tranzitorii, ale valorilor fosfatazei alcaline, LDH-ului, SGOT-ului (transaminază glutamic oxaloacetică serică) şi acidului uric, fără urmări clinice.

Foarte rar, s-a observat exacerbarea simptomelor artritice.

Foarte rar, s-au raportat simptome sugerând reacţii alergice severe.

În studiile cu donori de CPSP s-a raportat cefalee, probabil cauzată de filgrastim.

Cazuri frecvente, în general asimptomatice, de splenomegalie sau ruptură splenică au fost raportate la donatori sănătoşi şi pacienţi în urma administrării de G-CSF-uri (vezi pct. 4.4).

Clase de organe, aparate şi sisteme

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Leucocitoză, trombocitopenie

Mai puţin frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Frecvente

Creşterea valorilor fosfatazei alcalină, creşterea valorilor LDH-ului

Mai puţin frecvente

Creşterea valorilor SGOT, hiperuricemie

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

Cefalee

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Dureri musculoscheletice

Mai puţin frecvente

Exacerbarea poliartritei reumatoide

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvente

Reacţii alergice severe

La pacienţii cu NCS

La pacienţii cu NCS s-au raportat reacţii adverse legate de terapia cu filgrastim; pentru unele dintre ele frecvenţele tind să scadă cu timpul.

Cele mai frecvente reacţii adverse atribuibile filgrastimului au fost durerea osoasă şi dureri musculoscheletice generale.

Alte reacţii adverse observate includ mărirea splenică, care poate fi progresivă într-un număr mic de cazuri de trombocitopenie. Cefaleea şi diareea au fost raportate la scurt timp după începerea terapiei cu filgrastim, tipic la mai puţin de 10% dintre pacienţi. De asemenea, au fost raportate anemie şi epistaxis.

S-au observat creşteri tranzitorii fără simptome clinice ale valorilor serice ale acidului uric, lactat-dehidrogenazei şi fosfatazei alcaline. De asemenea, au fost observate scăderi tranzitorii, moderate ale glicemiei.

Reacţii adverse posibil legate de terapia cu filgrastim şi observate tipic la < 2% dintre pacienţii cu NCS au fost reacţii în locul injectării, cefalee, hepatomegalie, artralgie, alopecie, osteoporoză şi erupţii tranzitorii.

În timpul utilizării de lungă durată, s-a raportat vasculită cutanată la 2% dintre pacienţii cu NCS. Au existat cazuri foarte rare de proteinurie/hematurie.

Clase de organe, aparate şi sisteme

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Anemie, splenomegalie

Frecvente

Trombocitopenie

Mai puţin frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Scăderea glicemiei, creşterea valorii fosfatazei alcaline, creşterea valorii LDH-ului, hiperuricemie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Foarte frecvente

Epistaxis

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Diaree

Tulburări hepatobiliare

Frecvente

Hepatomegalie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente

Alopecie, vasculită cutanată, durere la locul injectării, erupţii tranzitorii

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Dureri musculoscheletice

Frecvente

Osteoporoză

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente

Hematurie, proteinurie

La pacienţii infectaţi cu HIV

În studiile clinice, singurele reacţii adverse atribuibile constant administrării de filgrastim au fost durerile musculoscheletice, în special dureri osoase uşoare sau moderate şi mialgie. Incidenţa acestor evenimente a fost similară celei raportate la pacienţii cu cancer.

Mărirea splenică a fost raportată ca find legată de terapia cu filgrastim la < 3% dintre pacienţi. În toate cazurile, aceasta a fost de la uşoară la moderată la examenul fizic, iar evoluţia clinică a fost benignă; niciun pacient nu a fost diagnosticat cu hiperplenism şi niciun pacient nu a suferit splenectomie. Deoarece mărirea splenică este frecventă la pacienţii infectaţi cu HIV şi este prezentă în grade variate la majoritatea pacienţilor cu SIDA, relaţia cu tratamentul cu filgrastim este neclară.

Clase de organe, aparate şi sisteme

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Dureri musculoscheletice

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

Întreruperea terapiei cu filgrastim determină, de regulă, o scădere cu 50% a neutrofilelor circulante în decurs de 1-2 zile, cu revenire la valorile normale în 1-7 zile.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: factori de stimulare a coloniei, codul ATC: L03AA02

G-CSF uman este o glicoproteină care reglează producţia şi eliberarea de neutrofile funcţionale din măduva osoasă. Biograstim, conţinând r-metHuG-CSF (filgrastim), determină creşteri marcate ale numărului de neutrofile în sângele periferic în decurs de 24 ore, cu creşteri minore ale numărului monocitelor. La unii pacienţi cu NCS, filgrastimul poate determina, de asemenea, o creştere minoră a numărului de eozinofile şi bazofile circulante, comparativ cu numărul iniţial; unii dintre aceşti pacienţi pot prezenta eozinofilie sau bazofilie înainte de tratament. La dozele recomandate, creşterea numărului de neutrofile este dependentă de doză. Neutrofilele produse ca răspuns la filgrastim prezintă o funcţie normală sau crescută, fapt demonstrat de testele funcţiei chemotactice şi fagocitare. După terminarea terapiei cu filgrastim, numărul de neutrofile circulante scade cu 50% în decurs de 1-2 zile şi revine în limitele normale în 1-7 zile.

Utilizarea filgrastimului la pacienţii trataţi cu chimioterapie citotoxică duce la reduceri semnificative în incidenţa, severitatea şi durata neutropeniei şi a neutropeniei febrile. Tratamentul cu filgrastim reduce în mod semnificativ durata neutropeniei febrile, utilizarea de antibiotice şi spitalizarea după chimioterapia de inducţie pentru leucemie mielogenă acută sau terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă. Incidenţa febrei şi a infecţiilor documentate nu a fost redusă în niciunul dintre cazuri. Durata febrei nu a fost redusă la pacienţii trataţi cu terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă.

Utilizarea filgrastimului, fie în monoterapie, fie după chimioterapie, mobilizează celulele progenitoare hematopoietice în sângele periferic. CPSP-urile autologe pot fi recoltate şi infuzate după terapia citotoxică cu doze mari, fie în locul, fie ca supliment al transplantului de măduvă osoasă. Infuzia de CPSP accelerează recuperarea hematopoietică reducând durata riscului de complicaţii hemoragice şi necesarul de transfuzii de trombocite.

Primitorii de CPSP alogene mobilizate cu filgrastim prezintă o recuperare hematologică semnificativ mai rapidă, ducând la o scădere semnificativă în timp a recuperării trombocitelor nesusţinută prin transfuzii plachetare, în comparaţie cu transplantul de măduvă osoasă alogenă.

Înainte de transplantul de CPSP alogene, utilizarea filgrastimului pentru mobilizarea CPSP la donatorii normali permite recoltarea a 4 x 106 CD34+ celule/kg din greutatea corporală a primitorului la majoritatea donatorilor după două leucafereze. Donatorilor sănătoşi li se administrează o doză de 10 μg/kg şi zi, subcutanat, timp de 4-5 zile consecutiv.

Utilizarea filgrastimului la pacienţii, copii sau adulţi, cu NCS (neutropenie congenitală, ciclică şi idiopatică, severă) induce o creştere susţinută a numărului absolut de neutrofile în sângele periferic şi o reducere a infecţiei şi a consecinţelor.

Utilizarea filgrastimului la pacienţii infectaţi cu HIV menţine numărul normal de neutrofile pentru a permite administrarea în dozele recomandate de antivirale şi/sau alte medicamente mielosupresive. Nu există dovezi că pacienţii infectaţi cu HIV trataţi cu filgrastim prezintă o creştere a replicării HIV.

Similar altor factori de creştere hematopoietici, G-CSFa demonstrat in vitro proprietăţi stimulatoare asupra celulelor endoteliale umane.

Eficacitatea şi siguranţa Biograstimului a fost evaluată în studii de fază III, controlate, randomizate, privind cancerul de sân, cancerul pulmonar şi limfomul non-hodgkinian. Nu au existat diferenţe relevante între Biograstim şi medicamentele de referinţă cu privire la durata neutropeniei severe şi incidenţa neutropeniei febrile.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Studii încrucişate, randomizate, simplu-orb, cu o singură doză, la 196 voluntari sănătoşi, au demonstrat că profilul farmacocinetic al Biograstim este comparabil cu cel al medicamentelor de referinţă după administrarea subcutanată şi intravenoasă.

S-a demonstrat că eliminarea filgrastimului urmează o farmacocinetică de ordinul întâi, atât după administrarea subcutanată, cât şi după cea intravenoasă. Timpul de înjumătăţire serică prin eliminare al filgrastimului este de aproximativ 3,5 ore, cu un clearancede aproximativ 0,6 ml/min/kg. Perfuzia continuă cu filgrastim pe o perioadă de până la 28 zile, la pacienţii care se recuperează în urma transplantului autolog de măduvă osoasă, nu a determinat acumularea medicamentului şi nu a modificat timpii de înjumătăţire prin eliminare. Există o corelaţie liniară pozitivă între doza şi concentraţia serică a filgrastimului, administrat fie intravenos, fie subcutanat. În urma administrării subcutanate a dozelor recomandate, concentraţiile serice s-au menţinut peste 10 ng/ml timp de 8 până la 16 ore. Volumul de distribuţie în sânge este de aproximativ 150 ml/kg.

La pacienţii cu neoplazii, profilul farmacocinetic al Biograstim şi al medicamentelor de referinţă, a fost comparabil după administrare unică şi după administrări repetate subcutanate.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, genotoxicitatea şi toleranţa locală.

Datele preclinice din studii convenţionale de toxicitate după doze repetate demonstrează efectele farmacologice aşteptate, incluzând creşterea numărului de leucocite, hiperplazia mieloidă în măduva osoasă, hematopoieza extramedulară şi mărirea splenică.

Nu s-au observat efecte asupra fertilităţii la şobolani masculi şi femele sau asupra gestaţiei la şobolani. Nu există dovezi din studiile la şobolani şi iepuri că filgrastimul este teratogen. O incidenţă crescută a pierderii embrionare a fost observată la iepuri, însă nu s-au observat malformaţii congenitale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid acetic, glacial

Hidroxid de sodiu

Sorbitol (E420)

Polisorbat 80

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Biograstim nu trebuie diluat în soluţie de clorură de sodiu.

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6..

Filgrastimul diluat poate fi adsorbit pe materiale din sticlă sau plastic, cu excepţia cazului în care este diluat după cum este menţionat la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

După diluare: stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei în uz, diluată pentru perfuzie, a fost demonstrată pentru 24 ore la 2°C - 8°C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie folosit imediat. Dacă nu este folosit imediat, timpul şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 ore la 2°C - 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C- 8°C).

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului diluat, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută din sticlă tip I cu ac din inox ataşat permanent cu sau fără dispozitiv de siguranţă pentru a preveni rănirea prin înţepare cu acul şi reutilizarea.

Ambalaje conţinând 1, 5 sau 10 seringi preumplute cu câte 0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă sau ambalaj multiplu conţinând 10 (2 ambalaje de 5) seringi preumplute cu câte 0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Dacă este necesar, Biograstim poate fi diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Nu se recomandă diluarea la o concentraţie finală mai mică de 0,2 MUI (2 μg) per ml.

Soluţia trebuie inspectată vizual înainte de folosire. Trebuie folosite doar soluţii limpezi, fără particule.

Pentru pacienţii trataţi cu filgrastim diluat la concentraţii sub 1,5 MUI (15 μg) per ml, trebuie adăugată albumină serică umană (ASU) până la o concentraţie finală de 2 mg/ml.

Exemplu: La un volum final de injectare de 20 ml, doza totală de filgrastim mai mică de 30 MUI (300 μg) trebuie administrată cu 0,2 ml din soluţia de albumină umană 200 mg/ml (20%) adăugată.

Atunci când este diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), Biograstim este compatibil cu sticla şi o varietate de materiale din plastic, incluzând PVC, poliolefin (un copolimer al polipropilenei şi polietilenei) şi polipropilenă.

Biograstim nu conţine conservanţi. Având în vedere riscul posibil de contaminare microbiană, seringile cu Biograstim sunt de unică folosinţă.

Expunerea accidentală la temperaturi sub limita de îngheţ nu afectează negativ stabilitatea Biograstim.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

8. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/450/001

EU/1/08/450/002

EU/1/08/450/003

EU/1/08/450/004

EU/1/08/450/009

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 15 septembrie 2008.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biograstim 48 MUI/0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluţie injectabilă sau perfuzabilă conţine 60 milioane unităţi internaţionale [MUI] (600 µg) de filgrastim.

Fiecare seringă preumplută conţine 48 MUI (480 µg) de filgrastim în 0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

Filgrastim (factor uman de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite metionil recombinant) este produs pe Escherichia coli K802 prin tehnologie ADN recombinant.

Excipient: Fiecare ml de soluţie conţine 50 mg de sorbitol.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

Soluţie limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Biograstim este indicat pentru reducerea duratei neutropeniei şi a apariţiei neutropeniei febrile la pacienţi trataţi cu chimioterapie citotoxică stabilită pentru tumori maligne (cu excepţia leucemiei granulocitare cronice şi a sindroamelor mielodisplazice) şi pentru reducerea duratei neutropeniei la pacienţi care urmează terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă consideraţi a avea un risc crescut de neutropenie severă prelungită. Siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare la adulţii şi copiii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică.

Biograstim este indicat pentru mobilizarea celulelor progenitoare sanguine periferice (CPSP).

La pacienţii, copii sau adulţi, cu neutropenie congenitală severă, ciclică sau idiopatică cu un număr absolut de neutrofile (NAN) de 0,5 x 109/l şi antecedente de infecţii severe sau recurente, administrarea îndelungată de Biograstim este indicată pentru a creşte numărul absolut de neutrofile şi pentru a reduce incidenţa şi durata evenimentelor legate de infecţii.

Biograstim este indicat pentru tratarea neutropeniei persistente (NAN mai mic sau egal cu 1,0 x 109/l) la pacienţii cu infecţie HIV avansată, în scopul de a reduce riscul infecţiilor bacteriene atunci când alte opţiuni de tratare a neutropeniei sunt neadecvate.

4.2 Doze şi mod de administrare

Cerinţe speciale

Terapia cu filgrastim trebuie recomandată doar în colaborare cu un centru oncologic care are experienţă în tratamentul cu factor de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite (G-CSF) şi hematologie şi deţine facilităţile de diagnosticare necesare. Procedurile de mobilizare şi afereză trebuie efectuate în colaborare cu un centru hemato-oncologic cu suficientă experienţă în acest domeniu şi în care monitorizarea celulelor progenitoare hematopoietice poate fi efectuată corect.

Chimioterapia citotoxică stabilită

Doza recomandată de filgrastim este de 0,5 MUI (5 μg)/kg şi zi. Doza de filgrastim nu trebuie administrată la mai puţin de 24 ore după chimioterapia citotoxică. Filgrastim poate fi administrat sub formă de injecţie subcutanată zilnic sau perfuzie intravenoasă zilnic diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) administrată timp de 30 minute (vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni de diluare).

Calea subcutanată este preferată în cele mai multe cazuri. În studii privind administrarea unei singure doze, există dovezi că introducerea intravenoasă poate scurta durata efectului. În cazul administrării de doze repetate, relevanţa clinică a acestei observaţii nu este clară. Alegerea căii de administrare ar trebui să depindă de circumstanţa clinică individuală. În studiile clinice randomizate, s-a folosit o doză subcutanată de 23 MUI (230 μg)/m2 şi zi (4,0 la 8,4 μg/kg şi zi).

Doza zilnică cu filgrastim trebuie continuată până când s-a depăşit numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse, iar numărul de neutrofile a revenit în limitele normale. În urma chimioterapiei stabilite pentru tumori solide, limfoame şi leucemii limfoide, se aşteaptă ca durata tratamentului necesar pentru a îndeplini aceste criterii să fie de până la 14 zile. În urma tratamentului de inducţie şi consolidare pentru leucemie mieloidă acută, durata tratamentului poate fi substanţial mai lungă (până la 38 zile), în funcţie de tipul, doza şi schema chimioterapiei citotoxice folosite.

La pacienţii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică, o creştere tranzitorie a numărului de neutrofile este observată de obicei după 1 sau 2 zile de la iniţierea terapiei cu filgrastim. Totuşi, pentru un răspuns terapeutic susţinut, terapia cu filgrastim nu trebuie întreruptă înainte ca numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse să fi fost depăşit, iar numărul de neutrofile să fi ajuns în intervalul normal. Nu se recomandă întreruperea prematură a terapiei cu filgrastim înainte de timpul atingerii numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse.

La pacienţii trataţi cu terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă

Doza iniţială de filgrastim recomandată este de 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi administrată sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 30 minute sau 24 ore sau de 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi administrată sub formă de perfuzie subcutanată continuă cu durata de 24 ore. Filgrastimul trebuie diluat în 20 ml soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) (vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni de diluare).

Prima doză de filgrastim nu trebuie administrată la mai puţin de 24 ore după chimioterapia citotoxică şi în 24 ore de la infuzia de măduvă.

Odată ce numărul minim de neutrofile la care nu apar reacţii adverse a fost depăşit, doza zilnică de filgrastim trebuie stabilită treptat în funcţie de răspunsul neutrofilelor, după cum urmează:

Numărul de neutrofile

Ajustarea dozei de filgrastim

> 1,0 x 109/l pentru 3 zile consecutiv

Reducere la 0,5 MUI (5 µg)/kg şi zi

Apoi, dacă NAN rămâne > 1,0 x 109/l pentru încă 3 zile consecutiv

Întreruperea administrării filgrastimului

Dacă NAN scade la < 1,0 x 109/l în timpul perioadei de tratament, doza de filgrastim trebuie crescută din nou conform paşilor de mai sus

Pentru mobilizarea CPSP la pacienţii care urmează o terapie mielosupresivă sau mieloablativă urmată de transplant de celule progenitoare periferice autologe

Pentru mobilizarea CPSP, doza recomandată de filgrastim utilizat singur este de 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi sub formă de perfuzie continuă subcutanată cu durata de 24 ore sau o singură injecţie subcutanată zilnic timp de 5-7 zile consecutiv. Pentru perfuzare, filgrastim trebuie diluat în 20 ml soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) (vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni de diluare). Distribuţia leucaferezei: 1 sau 2 leucafereze în zilele 5 şi 6 sunt de obicei suficiente. În alte circumstanţe, pot fi necesare leucafereze suplimentare. Administrarea filgastrimului trebuie menţinută până la ultima leucafereză.

Doza recomandată de filgrastim pentru mobilizarea CPSP după chimioterapia mielosupresivă este de 0,5 MUI (5 μg)/kg şi zi administrată zilnic prin injecţie subcutanată din prima zi după terminarea chimioterapiei până când numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse a fost depăşit, iar numărul de neutrofile a revenit în intervalul normal. Leucafereza trebuie efectuată în timpul perioadei în care NAN creşte de la < 0,5 x 109/l la > 5,0 x 109/l. Pentru pacienţii care nu au urmat chimioterapie extensivă, este suficientă adesea o singură leucafereză. În alte circumstanţe, sunt recomandate leucafereze suplimentare.

Pentru mobilizarea CPSP la donatori normali înainte de transplantul de celule progenitoare periferice autologe

Pentru mobilizarea CPSP la donatorii normali, filgrastim trebuie administrat în doză de 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi, subcutanat, timp de 4-5 zile consecutiv. Leucafereza trebuie începută în ziua 5 şi continuată până în ziua 6 dacă este necesar pentru a colecta 4 x 106 CD34+ celule/kg greutate primitor.

La pacienţii cu neutropenie cronică severă (NCS)

Neutropenie congenitală

Doza iniţială recomandată este de 1,2 MUI (12 μg)/kg şi zi, subcutanat, în doză unică sau doze divizate.

Neutropenie ciclică sau idiopatică

Doza iniţială recomandată este de 0,5 MUI (5 μg)/kg şi zi, subcutanat, în doză unică sau doze divizate.

Ajustarea dozei

Filgrastim trebuie administrat zilnic, prin injectare subcutanată până când numărul de neutrofile a atins şi poate fi menţinut la mai mult de 1,5 x 109/l. Când s-a obţinut răspunsul, trebuie stabilită doza minimă eficace care trebuie să menţină această valoare. Administrarea zilnică pe termen lung este necesară pentru a obţine un număr de neutrofile adecvat. După una sau două săptămâni de terapie, doza iniţială poate fi dublată sau redusă la jumătate în funcţie de răspunsul pacientului. Ulterior, doza poate fi ajustată individual la intervale de 1-2 săptămâni pentru a menţine numărul mediu de neutrofile între 1,5 x 109/l şi 10 x 109/l. O schemă de creştere mai rapidă a dozei poate fi luată în considerare la pacienţii care prezintă infecţii severe. În studiile clinice, 97% dintre pacienţii care au răspuns au avut un răspuns complet la doze de 2,4 MUI (24 μg)/kg şi zi. Nu s-a stabilit siguranţa pe termen lung a administării filgrastimului în doze de peste 2,4 MUI (24 μg)/kg şi zi la pacienţii cu NCS.

La pacienţii infectaţi cu HIV

Pentru remiterea neutropeniei

Doza iniţială de filgrastim recomandată este de 0,1 MUI (1 μg)/kg şi zi administrată zilnic prin injectare subcutanată cu creştere treptată până la maximum 0,4 MUI (4 μg)/kg şi zi până se ajunge la un număr normal de neutrofile care poate fi menţinut (NAN > 2,0 x109/l). În studii clinice, > 90% dintre pacienţi au răspuns la aceste doze, determinând remiterea neutropeniei într-o perioadă mediană de 2 zile.

La un număr mai mic de pacienţi (< 10%), au fost necesare doze de până la 1,0 MUI (10 μg)/kg şi zi pentru remiterea neutropeniei.

Pentru menţinerea unui număr normal de neutrofile

Când neutropenia s-a remis, trebuie stabilită doza minimă eficace pentru a menţine un număr normal de neutrofile. Se recomandă ajustarea dozei iniţiale prin administrarea la intervale de două zile a dozei zilnice de 30 MUI (300 μg) pe zi prin injectare subcutanată. Pot fi necesare ajustări ulterioare ale dozei, în funcţie de NAN-ul pacientului, pentru a menţine numărul de neutrofile la > 2,0 x 109/l. În studii clinice, au fost necesare doze de 30 MUI (300 μg) pe zi de la 1 la 7 zile pe săptămână pentru a menţine NAN > 2,0 x 109/l, cu mediana frecvenţei dozei de 3 zile pe săptămână. Administrarea pe termen lung poate fi necesară pentru menţinerea NAN > 2,0 x 109/l.

Grupe speciale de pacienţi

Pacienţi vârstnici

Studiile clinice cu filgrastim au inclus un număr mic de pacienţi vârstnici, însă nu s-au efectuat studii speciale la această grupă, prin urmare nu pot fi făcute recomandări specifice de dozaj.

Pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică

Studiile cu filgrastim la pacienţi cu insuficienţă renală şi hepatică severe demonstrează că prezintă un profil farmacocinetic şi farmacodinamic similar cu cel observat la subiecţii normali. Ajustarea dozei nu este necesară în aceste circumstanţe.

Utilizarea la copii şi adolescenţi în cazuri de NCS şi cancer

Şaizeci şi cinci de procente dintre pacienţi studiaţi în programul de testare NCS aveau sub 18 ani. Eficacitatea tratamentului a fost clară pentru acest grup de vârstă, dintre care majoritatea pacienţilor cu neutropenie congenitală. Nu au existat diferenţe în profilele de siguranţă pentru pacienţii copii şi aolescenţi trataţi pentru neutropenie cronică severă.

Date din studii clinice la pacienţii copii şi adolescenţi indică faptul că siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare atât la adulţii, cât şi la copiii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică.

Recomandările de dozaj la pacienţii copii şi adolescenţi sunt aceleaşi ca cele pentru adulţii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică mielosupresivă.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionări speciale

Filgrastim nu trebuie folosit pentru a creşte doza de chimioterapice citotoxice peste regimurile de doză stabilite (vezi mai jos).

Filgrastim nu trebuie administrat la pacienţi cu neutropenie congenitală severă (sindromul Kostman) cu anomalii citogenetice (vezi mai jos).

Precauţii speciale la pacienţi cu leucemie mieloblastică acută

Creşterea celulelor maligne

Factorul de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite poate promova creşterea celulelor mieloide in vitro, efecte similare putând fi, de asemenea, observate la unele celule non-mieloide in vitro.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea filgrastimului la pacienţi cu sindrom mielodisplazic sau leucemie granulocitară cronică. Prin urmare, filgrastim nu este indicat pentru utilizare în aceste condiţii. Se recomandă atenţie deosebită pentru diagnosticul diferenţial al transformării blastice a leucemiei granulocitare cronice de leucemia mieloblastică acută (LMA).

Având în vedere datele limitate de siguranţă şi eficacitate la pacienţii cu LMA secundară, filgrastim trebuie administrat cu precauţie.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea administrării filgrastimului la pacienţii cu LMA de novo cu vârsta < 55 ani cu date citogenetice cu prognostic bun [t(8;21), t(15;17), şi inv(16)].

Alte precauţii speciale

Monitorizarea densităţii oaselor poate fi indicată la pacienţii cu osteopatii osteoporotice care au urmat terapie continuă cu filgrastim peste 6 luni.

După administrarea G-CSF, au fost raportate reacţii adverse pulmonare rare, în special pneumonie interstiţială. Pacienţii cu antecedente recente de infiltrate pulmonare sau pneumonie pot fi expuşi unui risc crescut. Semnele pulmonare incipiente sunt tusea, febra şi dispneea, asociate cu semne radiologice de infiltrate pulmonare, iar deteriorarea funcţiei plămânilor poate fi semn preliminar al sindromului de detresă respiratorie la adulţi (SDRA). Filgrastim trebuie întrerupt, în acestea cazuri fiind necesar un tratament adecvat.

Precauţii speciale la pacienţii cu cancer

Leucocitoza

Un număr de globule albe de 100 x 109/l sau mai mare a fost observat la mai puţin de 5% dintre pacienţii cărora li s-a administrat filgrastim în doze mai mari de 0,3 MUI/kg şi zi (3 μg/kg şi zi). Nu au fost raportate reacţii adverse atribuibile direct acestui grad de leucocitoză. Cu toate acestea, având în vedere riscurile potenţiale asociate cu leucocitoză severă, trebuie efectuată o numărătoare a leucocitelor la intervale regulate în timpul terapiei cu filgrastim. Dacă numărul de leucocite depăşeşte 50 x 109/l după atingerea numărului minim aşteptat la care nu apar reacţii adverse, administrarea filgrastimului trebuie întreruptă imediat. Cu toate acestea, în timpul perioadei de administrare a filgrastimului pentru mobilizarea CPSP, administrarea filgrastimului trebuie întreruptă sau dozajul său trebuie redus dacă numărul de leucocite creşte > 70 x 109/l.

Riscurile asociate cu doze crescute de chimioterapice

Sunt necesare precauţii speciale în tratarea pacienţilor cu doze mari de chimioterapie, deoarece nu s-a demonstrat îmbunătăţirea evoluţiei tumorilor, iar dozele crescute de chimioterapice pot duce la toxicităţi crescute, inclusiv efecte cardiace, pulmonare, neurologice şi dermatologice (consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului al chimioterapicelor specifice folosite).

Monoterapia cu filgrastim nu exclud trombocitopenia şi anemia datorate chimioterapiei mielosupresive. Datorită potenţialului de a fi tratat cu doze mai mari de chimioterapie (de exemplu doze complete în schema prescrisă), pacientul se poate supune unui risc mai mare de trombocitopenie şi anemie. Se recomandă monitorizarea regulată a numărului de trombocite şi a hematocritului. Sunt necesare precauţii speciale atunci când se administrează în monoterapie sau în asociere chimioterapice despre care se ştie că pot cauza trombocitopenie severă.

Utilizarea CPSP mobilizate de filgrastim a demonstrat că reduce gravitatea şi durata trombocitopeniei determinată de chimioterapia mielosupresivă sau mieloablativă.

Alte precauţii speciale

Nu au fost studiate efectele filgrastimului la pacienţii cu celule progenitoare mieloide reduse substanţial. Filgrastimul acţionează în principal pe precursorii neutrofilelor pentru a-şi exercita efectul de creştere a numărului de neutrofile. Prin urmare, la pacienţii cu număr redus de precursori, răspunsul neutrofilelor poate fi diminuat (cum sunt cei trataţie cu radioterapie pe suprafeţe mari sau chimioterapie intensă sau cei cu tumori infiltrate în măduva osoasă).

Nu s-a stabilit efectul filgrastimului asupra bolii grefă versus gazdă.

Activitate hematopoietică crescută a măduvei osoase, ca răspuns la terapia cu factor de creştere, a fost asociată cu rezultate pozitive tranzitorii la explorarea imagistică a sistemului osos. Aceasta va trebuie luată în considerare atunci când sunt interpretate rezultatele explorării imagistice a sistemului osos.

Precauţii speciale la pacienţii la care se efectuează mobilizarea celulelor progenitoare periferice

Mobilizarea

Nu exista niciun fel de comparaţii randomizate prospective pentru cele două metode recomandate de mobilizare (filgrastim în monoterapie sau în asociere cu chimioterapie mielosupresivă) în cadrul aceleiaşi populaţii de pacienţi. Gradul de variabilitate al numărului mediu de celule CD34+ între pacienţi şi între testele de laborator arată că este dificilă o comparaţie directă între studii diferite. În consecinţă, este dificil de recomandat o metodă optimă. Alegerea metodei mobilizării trebuie făcută în raport cu obiectivele generale ale tratamentului pentru fiecare pacient în parte.

Expunere anterioară la citotoxice

Pacienţii care au efectuat terapie mielosupresivă foarte intensă pot să nu prezinte suficientă mobilizare a CPSP pentru a atinge numărul minim (2,0 x 106 CD34+ celule/kg) sau accelerarea refacerii trombocitelor în aceeaşi măsură.

Unele citotoxice prezintă toxicitate specială faţă de efectivul de celule hematopoietice progenitoare şi pot afecta mobilizarea acestor celule. Medicamente cum sunt melfalanul, carmustina (BCNU) sau carboplatina, pot reduce producţia de celule progenitoare când sunt administrate pe perioade prelungite înaintea încercărilor de mobilizare a acestora. Totuşi, administrarea de melfalan, carboplatină sau BCNU în asociere cu filgrastim s-a dovedit a fi eficace în mobilizarea progenitorilor. Când se intenţionează un transplant de celule progenitoare se recomandă planificarea procedurii de mobilizare a celulelor stem încă de la începutul tratamentului pacientului. La astfel de pacienţi, o atenţie deosebită trebuie acordată numărului de celule progenitoare mobilizate înainte de administrarea de chimioterapie în doză mare. Dacă rezultatele sunt inadecvate, conform criteriilor menţionate mai sus, trebuie avute în vedere tratamente alternative, care nu implică suport de celule progenitoare.

Estimarea producţiei de celule progenitoare

La estimarea numărului de celule progenitoare recoltate de la pacienţii trataţi cu filgrastim, o atenţie deosebită trebuie acordată metodei de cuantificare. Rezultatele analizei citometrice de flux a numărului de celule CD34+ variază în funcţie de metoda folosită şi, în consecinţă, estimările numerice bazate pe studii în alte laboratoare trebuie interpretate cu atenţie.

Analiza statistică a relaţiei între numărul de celule CD34+ reinfuzate şi rata de refacere a trombocitelor după chimioterapie în doze mari indică o relaţie complexă, dar continuă.

Recomandarea unei producţii minime de 2,0 x 106 CD34+ celule/kg se bazează pe datele publicate, care demonstrează o reconstrucţie hematologică adecvată. Producţiile în exces faţă de această producţie minimă par a fi corelate cu o recuperare mai rapidă, cele mai mici cu o recuperare mai lentă.

Precauţii speciale la donatorii sănătoşi la care se efectuează mobilizarea celulelor progenitoare periferice

Mobilizarea CPSP nu generează un avantaj clinic direct la donatorii sănătoşi şi trebuie folosită doar în scopul transplantului de celule stem alogene.

Mobilizarea CPSP se va avea în vedere numai la donatorii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate normale clinice şi de laborator pentru donarea de celule stem. O atenţie deosebită trebuie acordată valorilor hematologice şi bolilor infecţioase.

Siguranţa şi eficacitatea filgrastimului nu au fost evaluate la donatorii sănătoşi cu vârsta < 16 sau > 60 de ani.

După administrarea de filgrastim şi leucafereză a fost observată trombocitopenie tranzitorie (trombocite < 100 x 109/l) la 35% din pacienţii studiaţi. Dintre aceştia, în două cazuri s-a raportat un număr de trombocite < 50 x 109/l, atribuit leucaferezei.

Dacă este necesară mai mult de o leucafereză, o atenţie deosebită trebuie acordată donatorilor cu număr de trombocite < 100 x 109/l înaintea efectuării leucaferezei; în general, nu se va efectua afareza dacă numărul de trombocite este < 75 x 109/l.

Nu se va efectua leucafereză la donatorii trataţi cu anticoagulante sau care suferă de anomalii cunoscute ale hemostazei.

Administrarea de filgrastim trebuie întreruptă sau dozajul va fi redus dacă numărul de leucocite creşte > 70 x109/l.

Donatorii cărora li se administrează G-CSF pentru mobilizarea CPSP trebuie monitorizaţi până când indicii hematologici revin la normal.

La donatorii sănătoşi s-au observat modificări citogenice tranzitorii în urma folosirii G-CSF. Nu se cunoaşte importanţa acestor modificări privind dezvoltarea malignităţii hematologice. Monitorizarea pe termen lung a donatorilor în ceea ce priveşte siguranţa este în curs de desfăşurare. Nu poate fi exclus riscul dezvoltării unei clone mieloide maligne. Se recomandă ca centrul de afereză să ţină o evidenţă şi să efectueze o supraveghere sistematică a donatorilor de celule stem pe o perioadă de cel puţin 10 ani, , pentru a asigura monitorizarea siguranţei pe termen lung.

După administrarea de G-CSF, la donatorii sănătoşi şi la pacienţi s-au raportat cazuri frecvente, dar în general asimptomatice, de splenomegalie, şi cazuri foarte rare de ruptură splenică . Câteva dintre cazurile de rupturi de splină au fost fatale. În consecinţă, mărimea splinei trebuie atent monitorizată (de exemplu: examinare clinica, ecografie). Diagnosticul de ruptură splenică trebuie luat în considerare în cazul donatorilor şi/sau pacienţilor care se plâng de dureri în partea stângă a etajului abdominal superior sau dureri de umăr.

Precauţii speciale la primitorii de CPSP alogene mobilizate cu filgrastim

Datele actuale indică faptul că interacţiunile imunologice dintre grefele CPSP alogene şi primitor pot fi asociate cu un risc crescut de boli acute şi cronice grefă versus gazdă, comparativ cu transplantul de măduvă osoasă.

Precauţii speciale la pacienţii cu NCS

Numărul de celule sangvine

Numărul de trombocite trebuie atent monitorizat, în special în timpul primelor câteva săptămâni de terapie cu filgrastim. Trebuie avută în vedere întreruperea intermitentă sau micşorarea dozei de filgrastim la pacienţii care dezvoltă trombocitopenie, adică număr de trombocite constant < 100000/mm3.

Pot apărea şi alte modificări ale celulor sangvine, inclusiv anemie şi creştere tranzitorie a progenitorilor mieloizi, care necesită monitorizarea atentă a numărului de celule.

Transformarea în leucemie sau sindrom mielodisplazic

Trebuie acordată atenţie deosebită în diagnosticarea neutropeniilor cronice severe pentru a le deosebi de alte tulburări hematopoietice, cum sunt anemia aplastică, mielodisplazia şi leucemia mieloidă. Înainte de tratament trebuie efectuată o hemogramă completă cu formula leucocitară numărătoarea trombocitelor şi o evaluare a morfologiei măduvei osoase şi cariotipului.

S-a observat o frecvenţă mică (aproximativ 3%) a sindroamelor mielodisplazice (SMD) sau a leucemiei la pacienţii din studiile clinice cu NCS trataţi cu filgrastim. Această observaţie s-a făcut numai la pacienţii cu neutropenie congenitală. SMD şi leucemia sunt complicaţii naturale ale bolii şi sunt într-o relaţie nesigură cu terapia cu filgrastim. Un subgrup de aproximativ 12% dintre pacienţii cărora li s-a făcut o evaluare citogenetică normală iniţial au prezentat ulterior anomalii, inclusiv monosomie 7, la evaluările repetate de rutină. Dacă pacienţii cu SCN dezvoltă anomalii citogenetice, riscurile şi beneficiile continuării tratamentului cu filgrastim trebuie evaluate atent; administrarea de filgrastim trebuie întreruptă în cazul apariţie SMD sau a leucemiei. În prezent, nu se cunoaşte cu exactitate dacă tratamentul pe termen lung la pacienţii cu SCN predispune pacienţii la anomalii citogenetice, SMD sau leucemie. Este recomandabilă efectuarea unor examinări morfologice şi citogenetice ale măduvei osoase la pacienţi, la intervale regulate (aproximativ la intervale de 12 luni).

Alte precauţii speciale

Trebuie excluse cauzele neutropeniei tranzitorii, cum sunt infecţiile virale.

Mărirea spinei este un efect direct al tratamentului cu filgrastim. Treizeci şi unu procente (31%) dintre pacienţii studiaţi au fost înregistraţi ca având splenomegalie palpabilă. Creşteri în volum, măsurate radiologic, au apărut la începutul terapiei cu filgrastim şi au tins către stagnare. Reducerile dozelor s-au dovedit a încetini sau stopa progresia măririi splenice şi la 3% dintre pacienţi a fost necesară o splenectomie. Mărimea splinei trebuie evaluată regulat. Palparea abdominală este suficientă pentru detectarea creşterilor anormale ale volumului splenic.

Hematuria/proteinuria a fost observată la un număr mic de pacienţi. Trebuie efectuate analize de urină regulate pentru a monitoriza acest eveniment.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea la nou-născuţi şi la pacienţii cu neutropenie autoimună.

Precauţii speciale la pacienţii infectaţi cu HIV

Numărul de celule sangvine

NAN trebuie atent monitorizat, în special în timpul primelor câteva săptămâni de terapie cu filgrastim. Unii pacienţi pot răspunde foarte rapid şi printr-o creştere considerabilă a numărului neutrofilelor în urma dozei iniţiale de filgrastim. Este recomandat ca NAN să fie măsurat zilnic, în primele 2-3 zile de administrare a filgrastimului. Ulterior, este recomandat ca NAN să fie măsurat cel puţin de două ori pe săptămână în primele două săptămâni şi apoi o dată pe săptămână sau la două săptămâni în timpul terapiei de întreţinere. În timpul administrării la intervale de două zile de doze de 30 MUI (300 μg) pe zi de filgrastim, pot apărea fluctuaţii mari în valoarea NAN a pacientului în timp. La pacient, pentru a determina valoarea minimă a NAN sau valoarea minimă a NAN la care nu apar reacţii adverse, se recomandă ca probele de sânge să fie recoltate pentru determinarea NAN imediat înaintea oricărei administrări programate de filgrastim.

Riscul asociat cu dozele crescute de medicamente mielosupresive

Tratamentul cu filgrastim în monoterapie nu exclude trombocitopenia şi anemia datorată medicamentelor mielosupresive. Ca rezultat al posibilităţii de a li se administra doze crescute sau un număr mai mare din aceste medicamente în timpul terapiei cu filgrastim, pacienţii pot fi expuşi unui risc mai mare de a dezvolta trombocitopenie şi anemie. Este recomandată monitorizarea regulată a numărului de celule sangvine (vezi mai sus).

Infecţii şi afecţiuni maligne care determină mielosupresie

Neutropenia poate fi determinată de infecţii oportuniste ale măduvei osoase cum sunt cele determinate de complexul Mycobacterium avium sau afecţiuni maligne cum este limfomul. La pacienţii cu infecţii ale măduvei osoase sau afecţiuni maligne, trebuie luată în considerare terapia adecvată pentru tratarea condiţiei respective, pe lângă administrarea de filgrastim pentru tratarea neutropeniei. Nu s-au stabilit efectele filgrastimului în neutropenia cauzată de infecţii ale măduvei osoase sau afecţiuni maligne.

Precauţii speciale în cazul anemiei falciforme

La pacienţi cu anemie falciformă cărora li s-a administrat filgrastim, s-a raportat apariţia unor crize de anemie falciformă, în unele cazuri fatale. Medicii trebuie să fie foarte atenţi când prescriu filgrastim la pacienţii cu anemie falciformă; aceasta se va face numai după o evaluare atentă a potenţialelor riscuri şi beneficii.

Excipienţi

Biograstim conţine sorbitol. Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au stabilit pe deplin siguranţa şi eficacitatea administrării filgrastimului în aceeaşi zi în care a fost efectuată chimioterapia citotoxică mielosupresivă. Având în vedere sensibilitatea celulelor mieloide aflate în diviziune rapidă la chimioterapia citotoxică mielosupresivă, utilizarea filgrastimului nu este recomandată pe o perioadă de 24 ore înainte de şi 24 ore după chimioterapie. Date preliminare de la un număr mic de pacienţi trataţi concomitent cu filgrastim şi 5-Fluorouracil indică faptul că gravitatea neutropeniei poate fi exacerbată.

Interacţiunile posibile cu alţi factori de creştere hematopoietici şi citokine nu au fost încă investigate în studii clinice.

Deoarece litiul ajută la eliberarea de neutrofile, este posibil să potenţeze efectul filgrastimului. Cu toate că această interacţiune nu a fost studiată în mod specific, nu există dovezi că o asemenea interacţiune ar fi dăunătoare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea filgrastimului la femeile gravide. Există raportări în literatura de specialitate care demonstrează că filgrastimului traversează membrana placentară la femeile gravide. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Filgrastimul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Nu se cunoaşte dacă filgrastimul se excretă în laptele uman. Excreţia filgrastimului în lapte nu a fost studiată la animale. Decizia de a continua/întrerupe alăptarea sau de a continua/întrerupe terapia cu filgrastim trebuie luată având în vedere raportul dintre beneficiul alăptării sugarului şi beneficiul terapiei cu filgrastim la mamă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Filgrastim are influenţă minoră sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Dacă pacientul prezintă oboseală, se recomandă prudenţă atunci când conduce vehicule sau foloseşte utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În timpul studiilor clinice, 541 pacienţi cu cancer şi 188 voluntari sănătoşi au fost expuşi la Biograstim. Profilul de siguranţă al Biograstim observat în aceste studii clinice a fost concordant cu cel raportat la produsele de referinţă folosite în aceste studii.

Conform documentaţiei publicate, în timpul tratamentului cu filgrastim s-au observat următoarele reacţii adverse, cu următoarele frecvenţe.

Evaluarea reacţiilor adverse se bazează pe următoarele date de frecvenţă:

Foarte frecvente: ≥1/10

Frecvente: ≥1/100, <1/10

Mai puţin frecvente: ≥1/1000, <1/100

Rare: ≥1/10000, <1/1000

Foarte rare: <1/10000

Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

La pacienţii cu cancer

În studiile clinice, reacţiile adverse cele mai frecvente atribuibile filgrastimului în dozele recomandate au fost dureri musculoscheletice uşoare sau moderate la 10% şi severe la 3% dintre pacienţi. Durerile musculoscheletice sunt, în general, controlate cu analgezicele obişnuite. Reacţiile adverse mai puţin frecvente includ anomalii urinare, de obicei disurie uşoară sau moderată.

În studii clinice placebo-controlate, randomizate, filgrastimul nu crescut incidenţa reacţiilor adverse asociate cu chimioterapia citotoxică. Reacţiile adverse raportate cu frecvenţă egală la pacienţii trataţi cu filgrastim şi chimioterapie sau placebo şi chimioterapie au inclus greaţă şi vărsături, alopecie, diaree, oboseală, anorexie, mucozită, migrene, tuse, erupţii cutanate tranzitorii, dureri toracice, slăbiciune generalizată, durere faringiană, constipaţie şi dureri nespecificate.

Creşteri reversibile, dependente de doză, de regulă, uşoare sau moderate ale valorilor lactat-dehidrogenazei (LDH), fosfatazei alcaline, acidului uric seric şi gama-glutamil transpeptidazei (GGT) au fost înregistrate la aproximativ 50%, 35%, 25%, respectiv 10% dintre pacienţii trataţi cu filgrastim în dozele recomandate.

Ocazional, au fost raportate scăderi tranzitorii ale presiunii sangvine, care nu au necesitat tratament clinic.

La pacienţii trataţi cu doze mari de chimioterapice urmat de transplant de măduvă osoasă autologă s-au raportat ocazional tulburări vasculare, inclusiv afecţiuni veno-ocluzive şi tulburări volemice. Nu s-a stabilit o legătura cauzală cu administrarea de filgrastim.

La pacienţii trataţi cu filgrastim s-au raportat evenimente foarte rare de vasculită cutanată. Nu se cunoaşte mecanismul apariţiei vasculitei la aceşti pacienţi.

Apariţia sindromului Sweet (dermatoză febrilă acută) a fost raportată ocazional. Cu toate acestea, deoarece un procent semnificativ din aceşti pacienţi sufereau de leucemie, o condiţie asociată cu sindromul Sweet, nu s-a stabilit o relaţie cauzală cu filgrastimul.

În cazuri individuale, s-a observat exacerbarea poliartritei reumatoide.

S-au raportat rare reacţii adverse pulmonare, incluzând pneumonie interstiţială, edem pulmonar şi infiltrate pulmonare, în unele cazuri evoluând spre insuficienţă respiratorie sau sindrom de detresă respiratorie la adulţi (ARDS), care pot fi fatale (vezi pct. 4.4).

Reacţii alergice: La pacienţii trataţi cu filgrastim, s-au raportat reacţii de tip alergic, incluzând anafilaxie, erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, aedem angioneurotic, dispnee şi hipotensiune arterială, apărând în cazul tratamentului iniţial sau al tratamentelor ulterioare. În general, aceste raportări au fost mai frecvente după administrare intravenoasă. În unele cazuri, simptomele au reapărut cu întârziere, sugerând o relaţie cauzală. La pacienţii care prezintă o reacţie alergică gravă, tratamentul cu filgrastim trebuie întrerupt definitiv.

Au fost raportate cazuri izolate de crize de anemie falciformă la pacienţi cu anemie falciformă (vezi pct. 4.4).

Clase de organe, aparate şi sisteme

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Creşterea valorilor fosfatazei alcaline, LDH-ului, acidului uric

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Tulburări vasculare

Rare

Tulburări vasculare

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente

Tuse, dureri faringiene

Foarte rare

Infiltrate pulmonare

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Greaţă/vărsături

Frecvente

Constipaţia, anorexie, diaree, mucozită

Tulburări hepatobiliare

Foarte frecvente

Creşterea valorilor GGT

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente

Alopecie, erupţii cutanate tranzitorii

Foarte rare

Sindromul Sweet, vasculită cutanată

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Dureri toracice, dureri musculoscheletice

Foarte rare

Exacerbarea poliartritei reumatoide

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte rare

Anomalii urinare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente

Oboseală, slăbiciune generalizată

Mai puţin frecvente

Durere nespecificată

Foarte rare

Reacţie alergice

Mobilizarea celulelor periferice progenitoare sangvine la donatorii sănătoşi

Reacţia adversă cea mai frecvent raportată a fost durere musculoscheletică tranzitorie uşoară sau moderată. Leucocitoza (leucocite > 50 x 109/l) a fost observată la 41% dintre donatori, iar trombocitopenia tranzitorie (trombocite < 100 x 109/l) la 35% dintre donatori, în urma leucaferezei şi administrării de filgrastim.

La donatorii sănătoşi cărora li s-a administrat filgrastim au fost raportate creşteri uşoare, tranzitorii, ale valorilor fosfatazei alcaline, LDH-ului, SGOT-ului (transaminază glutamic oxaloacetică serică) şi acidului uric, fără urmări clinice.

Foarte rar, s-a observat exacerbarea simptomelor artritice.

Foarte rar, s-au raportat simptome sugerând reacţii alergice severe.

În studiile cu donori de CPSP s-a raportat cefalee, probabil cauzată de filgrastim.

Cazuri frecvente, în general asimptomatice, de splenomegalie sau ruptură splenică au fost raportate la donatori sănătoşi şi pacienţi în urma administrării de G-CSF-uri (vezi pct. 4.4).

Clase de organe, aparate şi sisteme

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Leucocitoză, trombocitopenie

Mai puţin frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Frecvente

Creşterea valorilor fosfatazei alcalină, creşterea valorilor LDH-ului

Mai puţin frecvente

Creşterea valorilor SGOT, hiperuricemie

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

Cefalee

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Dureri musculoscheletice

Mai puţin frecvente

Exacerbarea poliartritei reumatoide

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvente

Reacţii alergice severe

La pacienţii cu NCS

La pacienţii cu NCS s-au raportat reacţii adverse legate de terapia cu filgrastim; pentru unele dintre ele frecvenţele tind să scadă cu timpul.

Cele mai frecvente reacţii adverse atribuibile filgrastimului au fost durerea osoasă şi dureri musculoscheletice generale.

Alte reacţii adverse observate includ mărirea splenică, care poate fi progresivă într-un număr mic de cazuri de trombocitopenie. Cefaleea şi diareea au fost raportate la scurt timp după începerea terapiei cu filgrastim, tipic la mai puţin de 10% dintre pacienţi. De asemenea, au fost raportate anemie şi epistaxis.

S-au observat creşteri tranzitorii fără simptome clinice ale valorilor serice ale acidului uric, lactat-dehidrogenazei şi fosfatazei alcaline. De asemenea, au fost observate scăderi tranzitorii, moderate ale glicemiei.

Reacţii adverse posibil legate de terapia cu filgrastim şi observate tipic la < 2% dintre pacienţii cu NCS au fost reacţii în locul injectării, cefalee, hepatomegalie, artralgie, alopecie, osteoporoză şi erupţii tranzitorii.

În timpul utilizării de lungă durată, s-a raportat vasculită cutanată la 2% dintre pacienţii cu NCS. Au existat cazuri foarte rare de proteinurie/hematurie.

Clase de organe, aparate şi sisteme

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Anemie, splenomegalie

Frecvente

Trombocitopenie

Mai puţin frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Scăderea glicemiei, creşterea valorii fosfatazei alcaline, creşterea valorii LDH-ului, hiperuricemie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Foarte frecvente

Epistaxis

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Diaree

Tulburări hepatobiliare

Frecvente

Hepatomegalie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente

Alopecie, vasculită cutanată, durere la locul injectării, erupţii tranzitorii

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Dureri musculoscheletice

Frecvente

Osteoporoză

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente

Hematurie, proteinurie

La pacienţii infectaţi cu HIV

În studiile clinice, singurele reacţii adverse atribuibile constant administrării de filgrastim au fost durerile musculoscheletice, în special dureri osoase uşoare sau moderate şi mialgie. Incidenţa acestor evenimente a fost similară celei raportate la pacienţii cu cancer.

Mărirea splenică a fost raportată ca find legată de terapia cu filgrastim la < 3% dintre pacienţi. În toate cazurile, aceasta a fost de la uşoară la moderată la examenul fizic, iar evoluţia clinică a fost benignă; niciun pacient nu a fost diagnosticat cu hiperplenism şi niciun pacient nu a suferit splenectomie. Deoarece mărirea splenică este frecventă la pacienţii infectaţi cu HIV şi este prezentă în grade variate la majoritatea pacienţilor cu SIDA, relaţia cu tratamentul cu filgrastim este neclară.

Clase de organe, aparate şi sisteme

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Dureri musculoscheletice

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

Întreruperea terapiei cu filgrastim determină, de regulă, o scădere cu 50% a neutrofilelor circulante în decurs de 1-2 zile, cu revenire la valorile normale în 1-7 zile.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: factori de stimulare a coloniei, codul ATC: L03AA02

G-CSF uman este o glicoproteină care reglează producţia şi eliberarea de neutrofile funcţionale din măduva osoasă. Biograstim, conţinând r-metHuG-CSF (filgrastim), determină creşteri marcate ale numărului de neutrofile în sângele periferic în decurs de 24 ore, cu creşteri minore ale numărului monocitelor. La unii pacienţi cu NCS, filgrastimul poate determina, de asemenea, o creştere minoră a numărului de eozinofile şi bazofile circulante, comparativ cu numărul iniţial; unii dintre aceşti pacienţi pot prezenta eozinofilie sau bazofilie înainte de tratament. La dozele recomandate, creşterea numărului de neutrofile este dependentă de doză. Neutrofilele produse ca răspuns la filgrastim prezintă o funcţie normală sau crescută, fapt demonstrat de testele funcţiei chemotactice şi fagocitare. După terminarea terapiei cu filgrastim, numărul de neutrofile circulante scade cu 50% în decurs de 1-2 zile şi revine în limitele normale în 1-7 zile.

Utilizarea filgrastimului la pacienţii trataţi cu chimioterapie citotoxică duce la reduceri semnificative în incidenţa, severitatea şi durata neutropeniei şi a neutropeniei febrile. Tratamentul cu filgrastim reduce în mod semnificativ durata neutropeniei febrile, utilizarea de antibiotice şi spitalizarea după chimioterapia de inducţie pentru leucemie mielogenă acută sau terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă. Incidenţa febrei şi a infecţiilor documentate nu a fost redusă în niciunul dintre cazuri. Durata febrei nu a fost redusă la pacienţii trataţi cu terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă.

Utilizarea filgrastimului, fie în monoterapie, fie după chimioterapie, mobilizează celulele progenitoare hematopoietice în sângele periferic. CPSP-urile autologe pot fi recoltate şi infuzate după terapia citotoxică cu doze mari, fie în locul, fie ca supliment al transplantului de măduvă osoasă. Infuzia de CPSP accelerează recuperarea hematopoietică reducând durata riscului de complicaţii hemoragice şi necesarul de transfuzii de trombocite.

Primitorii de CPSP alogene mobilizate cu filgrastim prezintă o recuperare hematologică semnificativ mai rapidă, ducând la o scădere semnificativă în timp a recuperării trombocitelor nesusţinută prin transfuzii plachetare, în comparaţie cu transplantul de măduvă osoasă alogenă.

Înainte de transplantul de CPSP alogene, utilizarea filgrastimului pentru mobilizarea CPSP la donatorii normali permite recoltarea a 4 x 106 CD34+ celule/kg din greutatea corporală a primitorului la majoritatea donatorilor după două leucafereze. Donatorilor sănătoşi li se administrează o doză de 10 μg/kg şi zi, subcutanat, timp de 4-5 zile consecutiv.

Utilizarea filgrastimului la pacienţii, copii sau adulţi, cu NCS (neutropenie congenitală, ciclică şi idiopatică, severă) induce o creştere susţinută a numărului absolut de neutrofile în sângele periferic şi o reducere a infecţiei şi a consecinţelor.

Utilizarea filgrastimului la pacienţii infectaţi cu HIV menţine numărul normal de neutrofile pentru a permite administrarea în dozele recomandate de antivirale şi/sau alte medicamente mielosupresive. Nu există dovezi că pacienţii infectaţi cu HIV trataţi cu filgrastim prezintă o creştere a replicării HIV.

Similar altor factori de creştere hematopoietici, G-CSFa demonstrat in vitro proprietăţi stimulatoare asupra celulelor endoteliale umane.

Eficacitatea şi siguranţa Biograstimului a fost evaluată în studii de fază III, controlate, randomizate, privind cancerul de sân, cancerul pulmonar şi limfomul non-hodgkinian. Nu au existat diferenţe relevante între Biograstim şi medicamentele de referinţă cu privire la durata neutropeniei severe şi incidenţa neutropeniei febrile.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Studii încrucişate, randomizate, simplu-orb, cu o singură doză, la 196 voluntari sănătoşi, au demonstrat că profilul farmacocinetic al Biograstim este comparabil cu cel al medicamentelor de referinţă după administrarea subcutanată şi intravenoasă.

S-a demonstrat că eliminarea filgrastimului urmează o farmacocinetică de ordinul întâi, atât după administrarea subcutanată, cât şi după cea intravenoasă. Timpul de înjumătăţire serică prin eliminare al filgrastimului este de aproximativ 3,5 ore, cu un clearancede aproximativ 0,6 ml/min/kg. Perfuzia continuă cu filgrastim pe o perioadă de până la 28 zile, la pacienţii care se recuperează în urma transplantului autolog de măduvă osoasă, nu a determinat acumularea medicamentului şi nu a modificat timpii de înjumătăţire prin eliminare. Există o corelaţie liniară pozitivă între doza şi concentraţia serică a filgrastimului, administrat fie intravenos, fie subcutanat. În urma administrării subcutanate a dozelor recomandate, concentraţiile serice s-au menţinut peste 10 ng/ml timp de 8 până la 16 ore. Volumul de distribuţie în sânge este de aproximativ 150 ml/kg.

La pacienţii cu neoplazii, profilul farmacocinetic al Biograstim şi al medicamentelor de referinţă, a fost comparabil după administrare unică şi după administrări repetate subcutanate.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, genotoxicitatea şi toleranţa locală.

Datele preclinice din studii convenţionale de toxicitate după doze repetate demonstrează efectele farmacologice aşteptate, incluzând creşterea numărului de leucocite, hiperplazia mieloidă în măduva osoasă, hematopoieza extramedulară şi mărirea splenică.

Nu s-au observat efecte asupra fertilităţii la şobolani masculi şi femele sau asupra gestaţiei la şobolani. Nu există dovezi din studiile la şobolani şi iepuri că filgrastimul este teratogen. O incidenţă crescută a pierderii embrionare a fost observată la iepuri, însă nu s-au observat malformaţii congenitale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid acetic, glacial

Hidroxid de sodiu

Sorbitol (E420)

Polisorbat 80

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Biograstim nu trebuie diluat în soluţie de clorură de sodiu.

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6..

Filgrastimul diluat poate fi adsorbit pe materiale din sticlă sau plastic, cu excepţia cazului în care este diluat după cum este menţionat la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

După diluare: stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei în uz, diluată pentru perfuzie, a fost demonstrată pentru 24 ore la 2°C - 8°C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie folosit imediat. Dacă nu este folosit imediat, timpul şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 ore la 2°C - 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C- 8°C).

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului diluat, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută din sticlă tip I cu ac din inox ataşat permanent cu sau fără dispozitiv de siguranţă pentru a preveni rănirea prin înţepare cu acul şi reutilizarea.

Ambalaje conţinând 1, 5 sau 10 seringi preumplute cu câte 0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă sau ambalaj multiplu conţinând 10 (2 ambalaje de 5) seringi preumplute cu câte 0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Dacă este necesar, Biograstim poate fi diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Nu se recomandă diluarea la o concentraţie finală mai mică de 0,2 MUI (2 μg) per ml.

Soluţia trebuie inspectată vizual înainte de folosire. Trebuie folosite doar soluţii limpezi, fără particule.

Pentru pacienţii trataţi cu filgrastim diluat la concentraţii sub 1,5 MUI (15 μg) per ml, trebuie adăugată albumină serică umană (ASU) până la o concentraţie finală de 2 mg/ml.

Exemplu: La un volum final de injectare de 20 ml, doza totală de filgrastim mai mică de 30 MUI (300 μg) trebuie administrată cu 0,2 ml din soluţia de albumină umană 200 mg/ml (20%) adăugată.

Atunci când este diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), Biograstim este compatibil cu sticla şi o varietate de materiale din plastic, incluzând PVC, poliolefin (un copolimer al polipropilenei şi polietilenei) şi polipropilenă.

Biograstim nu conţine conservanţi. Având în vedere riscul posibil de contaminare microbiană, seringile cu Biograstim sunt de unică folosinţă.

Expunerea accidentală la temperaturi sub limita de îngheţ nu afectează negativ stabilitatea Biograstim.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

8. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/450/005

EU/1/08/450/006

EU/1/08/450/007

EU/1/08/450/008

EU/1/08/450/010

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Date primei autorizări: 15 septembrie 2008.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

SICOR Biotech UAB

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Lituania

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Merckle Biotec GmbH

Dornierstraße 10

DE-89079 Ulm

Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

Nu este cazul.

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul APP trebuie să se asigure că sistemul de famacovigilenţă, aşa cum a fost descris în versiunea 2.1 prezentată în Modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înainte de şi în perioada în care medicamentul este pe piaţă.

Planul de management al riscului

Deţinătorul APP să angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare aşa cum sunt detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea a 5 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi în orice actualizări ulterioare ale PMR stabilite de CHMP.

Conform ghidului CHMP cu privire la Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie depus

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj secundar

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biograstim 30 MUI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine 30 milioane unităţi internaţionale [MUI] (300 micrograme) filgrastim în 0,5 ml (60 MUI/ml, 600 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: hidroxid de sodiu, acid acetic glacial, sorbitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile. A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

1 seringă preumplută fără dispozitiv de siguranţă conţinând 0,5 ml

5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,5 ml

5 seringi preumplute cu dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,5 ml

10 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,5 ml

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Utilizare subcutanată şi utilizare intravenoasă.

Pentru o singură utilizare.

Utilizaţi după cum urmează:

Cutie pentru doza prescrisă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.

După diluare, utilizaţi în decurs de 24 ore.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE DE ELIMINARE A MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

12. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/450/001 1 seringă preumplută fără dispozitiv de siguranţă

EU/1/08/450/002 5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă

EU/1/08/450/004 10 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă

EU/1/08/450/009 5 seringi preumplute cu dispozitiv de siguranţă

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biograstim 30 MUI/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj secundar

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biograstim 48 MUI/0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine 48 milioane unităţi internaţionale [MUI] (480 micrograme) filgrastim în 0,8 ml (60 MUI/ml, 600 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: hidroxid de sodiu, acid acetic glacial, sorbitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile. A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

1 seringă preumplută fără dispozitiv de siguranţă conţinând 0,8 ml.

5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,8 ml.

5 seringi preumplute cu dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,8 ml.

10 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,8 ml.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Utilizare subcutanată şi utilizare intravenoasă.

Pentru o singură utilizare.

Utilizaţi după cum urmează:

Cutie pentru doza prescrisă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.

După diluare, utilizaţi în decurs de 24 ore.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE DE ELIMINARE A MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

12. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/450/005 1 seringă preumplută fără dispozitiv de siguranţă

EU/1/08/450/006 5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă

EU/1/08/450/008 10 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă

EU/1/08/450/010 5 seringi preumplute cu dispozitiv de siguranţă

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biograstim 48 MUI/0,8 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Etichetă exterioară aplicată pe ambalajul multiplu ambalat în folie transparentă – Incluzând Blue Box

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biograstim 30 MUI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine 30 milioane unităţi internaţionale [MUI] (300 micrograme) filgrastim în 0,5 ml (60 MUI/ml, 600 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: hidroxid de sodiu, acid acetic glacial, sorbitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile. A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

10 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,5 ml

Ambalaj multiplu incluzând 2 cutii, fiecare conţinând 5 seringi preumplute.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Utilizare subcutanată şi utilizare intravenoasă.

Pentru o singură utilizare.

Utilizaţi după cum urmează:

Cutie pentru doza prescrisă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După diluare, utilizaţi în decurs de 12 ore.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/450/003 2 x 5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Etichetă exterioară aplicată pe ambalajul multiplu ambalat în folie transparentă – Incluzând Blue Box

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biograstim 48 MUI/0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine 48 milioane unităţi internaţionale [MUI] (480 micrograme) filgrastim în 0,8 ml (60 MUI/ml, 600 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: hidroxid de sodiu, acid acetic glacial, sorbitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile. A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

10 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,8 ml

Ambalaj multiplu incluzând 2 cutii, fiecare conţinând 5 seringi preumplute.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Utilizare subcutanată şi utilizare intravenoasă.

Pentru o singură utilizare.

Utilizaţi după cum urmează:

Cutie pentru doza prescrisă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După diluare, utilizaţi în decurs de 12 ore.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/450/007 2 x 5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL INTERMEDIAR

Ambalaj multiplu – fără Blue Box

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biograstim 30 MUI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine 30 milioane unităţi internaţionale [MUI] (300 micrograme) filgrastim în 0,5 ml (60 MUI/ml, 600 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: hidroxid de sodiu, acid acetic glacial, sorbitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile. A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,5 ml

Ambalaj multiplu incluzând 2 cutii, fiecare conţinând 5 seringi preumplute.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Utilizare subcutanată şi utilizare intravenoasă.

Pentru o singură utilizare.

Utilizaţi după cum urmează:

Cutie pentru doza prescrisă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După diluare, utilizaţi în decurs de 12 ore.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/450/003 2 x 5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biograstim 30 MUI/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL INTERMEDIAR

Ambalaj multiplu – fără Blue Box

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biograstim 48 MUI/0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine 48 milioane unităţi internaţionale [MUI] (480 micrograme) filgrastim în 0,8 ml (60 MUI/ml, 600 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: hidroxid de sodiu, acid acetic glacial, sorbitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile. A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă conţinând câte 0,8 ml

Ambalaj multiplu incluzând 2 cutii, fiecare conţinând 5 seringi preumplute.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Utilizare subcutanată şi utilizare intravenoasă.

Pentru o singură utilizare.

Utilizaţi după cum urmează:

Cutie pentru doza prescrisă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După diluare, utilizaţi în decurs de 12 ore.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/450/007 2 x 5 seringi preumplute fără dispozitiv de siguranţă

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biograstim 48 MUI/0,8 ml

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Seringă preumplută

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biograstim 30 MUI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

s.c.

i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Seringă preumplută

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biograstim 48 MUI/0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

s.c.

i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,8 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Biograstim 30 MUI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Biograstim 48 MUI/0,8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Filgrastim

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-
-
-
-

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Biograstim şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Biograstim

3. Cum să utilizaţi Biograstim

4. Reacţii adverse posibile

5.

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE Biograstim ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ce este Biograstim

Biograstim conţine substanţa activă, filgrastim. Filgrastimul este o proteină produsă prin biotehnologie în bacteria numită Escherichia coli. Aparţine unui grup de proteine numite citokine şi este foarte asemănător cu o proteină naturală (factor de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite [G-CSF]) produs de organismul dumneavoastră. Filgrastimul stimulează măduva osoasă (ţesutul unde sunt produse noile celule de sânge) pentru a produce mai multe celule de sânge, în special anumite tipuri de celule albe. Globulele albe sunt importante, deoarece ajută corpul să lupte împotriva infecţiilor.

Pentru ce se utilizează Biograstim

Medicul v-a prescris Biograstim pentru a ajuta organismul dumneavoastră să producă mai multe globule albe. Medicul vă va spune de ce sunteţi trataţi cu Biograstim. Biograstim ajută în mai multe condiţii, cum sunt:

- chimioterapia,

- transplantul de măduvă osoasă,

- neutropenia cronică severă,

- neutropenia la pacienţii infectaţi cu HIV,

- mobilizarea celulelor stem în sângele periferic.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI Biograstim

Nu utilizaţi Biograstim

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la filgrastim sau la oricare dintre celelalte componente ale Biograstim.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Biograstim:

- dacă prezentaţi tuse, febră şi dificultăţi de respiraţie. Ar putea fi o consecinţă a unei afecţiuni pulmonare (vezi pct. “4. REACŢII ADVERSE POSIBILE”).

- dacă aveţi anemie falciformă; sau

- dacă prezentaţi dureri abdominale în partea superioară stângă sau dureri de umăr. Ar putea fi o consecinţă a unei afecţiuni a splinei (vezi pct. “4. REACŢII ADVERSE POSIBILE”).

Va trebui să efectuaţi teste de sânge regulate în timp ce sunteţi trataţi cu Biograstim pentru a număra neutrofilele şi alte globule albe din sânge. Aceasta îi va permite medicului dumneavoastră să afle cât de bine funcţionează tratamentul şi va indica, de asemenea, dacă tratamentul trebuie continuat.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi întotdeauna medicului sau farmacistului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Biograstim nu a fost studiat la femei gravide. Este important să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, credeţi că aţi putea fi gravidă sau plănuiţi să rămâneţi gravidă, deoarece medicul ar putea decide că nu ar trebui să folosiţi acest medicament.

Nu se ştie dacă filgrastimul este eliminat în laptele uman. De aceea, medicul ar putea decide că nu ar trebui să folosiţi acest medicament dacă alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Dacă simţiţi oboseală, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Biograstim

Acest medicament conţine sorbitol (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI Biograstim

Utilizaţi întotdeauna Biograstim exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de...

Cantitatea de Biograstim de care aveţi nevoie depinde de condiţia pentru care utilizaţi Biograstim şi de greutatea corporală. Medicul dumneavoastră vă va spune când să încetaţi să utilizaţi Biograstim. Este normal să urmaţi un număr de cure de tratament cu Biograstim.

Biograstim şi chimioterapia

Doza uzuală este de 0,5 milioane unităţi internaţionale (MUI) per kilogram greutate corporală zilnic. De exemplu, dacă cântăriţi 60 kg, doza dumneavoastră zilnică va fi de 30 milioane unităţi internaţionale (MUI). Obişnuit, tratamentul dumneavoastră va dura aproximativ 14 zile. Cu toate acestea, pentru unele tipuri de boli, poate fi necesar un tratament mai lung, de până la aproximativ o lună.

Biograstim şi transplantul de măduvă osoasă

Doza uzuală este de 1 milioan unităţi internaţionale (MUI) per kilogram greutate corporală zilnic. De exemplu, dacă cântăriţi 60 kg, doza dumneavoastră zilnică va fi de 60 milioane unităţi internaţionale (MUI). În mod normal, vi se va administra prima doză de Biograstim la cel puţin 24 ore după chimioterapie, însă în decurs de 24 ore de la primirea transfuziei de măduvă osoasă. Medicul vă va testa zilnic sângele pentru a vedea cât de bine funcţionează tratamentul şi pentru a determina doza optimă pentru dumneavoastră. Tratamentul va fi întrerupt atunci când globulele albe din sânge ajung la un anumit număr.

Biograstim şi neutropenia cronică severă

Doza iniţială uzuală este cuprinsă între 0,5 milioane şi 1,2 milioane unităţi internaţionale (MUI) per kilogram greutate corporală zilnic într-o singură doză sau în doze divizate. Medicul vă va testa sângele pentru a vedea cât de bine funcţionează tratamentul şi pentru a determina doza optimă pentru dumneavoastră. Pentru neutropenie este necesar tratament de lungă durată cu Biograstim.

Biograstim şi neutropenia la pacienţii infectaţi cu HIV

Doza iniţială uzuală este cuprinsă între 0,1 şi 0,4 milioane unităţi internaţionale (MUI) per kilogram greutate corporală zilnic. Medicul vă va testa sângele la intervale regulate pentru a vedea cât de bine funcţionează tratamentul. Odată ce numărul de globule albe din sângele dumneavoastră a revenit la normal, este posibil să se reducă frecvenţa dozelor la mai puţin de o dată pe zi. Medicul dumneavoastră va continua să vă testeze regulat sângele şi vă va recomanda doza optimă pentru dumneavoastră. Poate fi necesar tratament de lungă durată cu Biograstim pentru a menţine un număr normal de globule albe în sângele dumneavoastră.

Biograstim şi mobilizarea celulelor stem în sângele periferic

Dacă donaţi celule stem pentru dumneavoastră, doza uzuală este de la 0,5 milioane la 1 milion unităţi internaţionale (MUI) per kilogram greutate corporală zilnic. Tratamentul cu Biograstim va dura până la 2 săptămâni, iar în cazuri excepţionale chiar mai mult. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza sângele pentru a determina cea mai bună perioadă de colectare a celulelor stem.

Dacă sunteţi donator de celule stem pentru altă persoană, doza uzuală este de 1 milion unităţi internaţionale (MUI) per kilogram greutate corporală zilnic. Tratamentul cu Biograstim va dura timp de 4-5 zile.

Modul de administrare

Acest medicament este administrat prin injectare, fie prin perfuzare intravenoasă (picurare), fie în ţesut, imediat sub piele. Aceasta este cunoscută sub denumirea de injectare subcutanată (s.c.). Dacă vi se administrează acest medicament prin injectare subcutanată, medicul dumneavoastră vă poate sugera să învăţaţi cum să vă faceţi singuri injecţiile. Medicul sau asistenta dumneavoastră vă va oferi instrucţiuni cum să procedaţi. Nu încercaţi să vi-l administraţi singur fără o instruire prealabilă. Unele dintre informaţiile de care aveţi nevoie sunt date la sfârşitul acestui prospect, însă un tratament corespunzător al bolii dumneavoastră necesită o cooperare strânsă cu medicul dumneavoastră.

Fiecare seringă preumplută este de unică folosinţă.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Biograstim

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Biograstim, contactaţi medicul sau farmacistul cât mai repede posibil.

Dacă uitaţi să utilizaţi Biograstim

Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa injecţia uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Biograstim

Înainte de a înceta utilizarea Biograstim, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului sau farmacistului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Biograstim poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele convenţii de frecvenţă sunt folosite în evaluarea reacţiilor adverse:

Foarte frecvente: la mai mult de 1 utilizator din 10

Frecvente: de la 1 la 10 utilizatori din 100

Mai puţin frecvente: de la 1 la 10 utilizatori din 1000

Rare: de la 1 la 10 utilizatori din 10000

Foarte rare: la mai puţin de 1 utilizator din 10000

Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Au fost raportate reacţii alergice la filgrastim, inclusiv erupţii trecătoare pe piele, umflături pe piele care prezintă mâncărimi şi anafilaxie (slăbiciune, scăderea tensiunii arteriale, dificultăţi de respiraţie şi umflarea feţei). Dacă credeţi că aveţi acest tip de reacţie, opriţi injecţiile cu Biograstim şi cereţi imediat asistenţă medicală.

De asemenea, au fost raportate creşterea mărimii splinei şi cazuri foarte rare de rupturi ale splinei. Câteva dintre cazurile de rupturi ale splinei au fost fatale.

Este important să contactaţi imediat medicul dacă prezentaţi dureri în partea superioară stângă a abdomenului sau dureri la umărul stâng, deoarece acestea ar putea fi legate de o problemă la nivelul splinei.

De asemenea, este foarte important să sunaţi medicul dacă credeţi că aţi putea avea o infecţie. Există multe modalităţi în care se manifestă o infecţie. Trebuie să verificaţi dacă nu aveţi o temperatură de 37,8°C sau mai mare, frisoane sau alte semne ale unei infecţii, cum sunt erupţii pe piele, dureri în gât, diaree, dureri de urechi, dificultăţi respiratorii sau durere la respiraţie sau probleme cum sunt tusea sau respiraţia şuierătoare. Aceste simptome pot fi semne de reacţii adverse pulmonare severe, cum sunt pneumonia şi sindromul de detresă respiratorie la adulţi, care ar putea fi fatale. Dacă aveţi febră sau oricare dintre aceste simptome, contactaţi imediat medicul şi mergeţi direct la spital.

Dacă aveţi anemie falciformă, asiguraţi-vă că aţi anunţat medical înainte de a începe să utilizaţi Biograstim. S-a înregistrat apariţia unor crize de anemie falciformă la unii pacienţi cu anemie falciformă cărora li s-a administrat filgrastim.

Ca reacţie adversă foarte frecventă, filgrastim poate cauza dureri ale oaselor sau musculare. Întrebaţi medicul ce medicament puteţi lua pentru a vă ajuta în acest caz.

Aţi putea prezenta următoarele reacţii adverse suplimentare:

- reducerea numărului de globule roşii, care poate duce la paloarea pielii şi poate cauza slăbiciune sau lipsă de aer, reducerea numărului trombocitelor, ceea ce creşte riscul de sângerare sau învineţire, creşterea numărului de globule albe

- valori crescute ale unor enzime ale sângelui sau ficatului, valori crescute de acid uric, valori mici de glucoză în sânge

- dureri de cap

- tensiune arterială mică trecătoare, tulburări vasculare (care pot cauza dureri, înroşire şi umflături la nivelul membrelor)

- sângerări din nas, tuse, dureri în gât

- greaţă, vărsături, constipaţie, diaree, pierderea apetitului alimentar, mucozită (inflamaţie dureroasă şi ulceraţie a membranelor care îmbracă tractul digestiv)

- dureri sau dificultăţi la urinat (foarte rare), sânge în urină, proteine în urină

- ficat mărit

- inflamarea vaselor de sânge, uneori cu erupţii pe piele (foarte rare); apariţia unor leziuni de culoarea prunei, umflate, dureroase la nivelul membrelor (uneori pe faţă sau gât) cu febră (sindrom Sweet, foarte rar); căderea părului; durere la locul injectării; erupţii pe piele

- dureri ale articulaţiilor, dureri de piept, înrăutăţire a bolilor reumatice, pierdere de calciu din oase

- oboseală, slăbiciune generală, durere nespecifică.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului sau farmacistului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ Biograstim

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Biograstim după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe seringa preumplută după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C- 8°C).

Nu utilizaţi Biograstim dacă observaţi că nu este limpede sau că prezintă particule.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Biograstim

-

Biograstim 30 MUI/0,5 ml: Fiecare seringă preumplută conţine 30 milioane unităţi internaţionale [MUI] (300 micrograme) filgrastim în 0,5 ml soluţie.

Biograstim 48 MUI: Fiecare seringă preumplută conţine 48 milioane unităţi internaţionale [MUI] (480 micrograme) filgrastim în 0,8 ml soluţie.

-

Veţi găsi informaţii detaliate despre sorbitol (un fel de zahar) la pct. 2 sub titlul ”Informaţii importante privind unele componente ale Biograstim”.

Cum arată Biograstim şi conţinutul ambalajului

Biograstim este o soluţie injectabilă sau perfuzabilă într-o seringă preumplută cu sau fără dispozitiv de siguranţă. Biograstim este o soluţie limpede, incoloră. Fiecare seringă preumplută conţine 0,5 ml sau 0,8 ml soluţie.

Biograstim este disponibil în ambalaje de 1, 5 sau 10 seringi preumplute sau în ambalaje multiple de 10 (2 ambalaje de 5) seringi preumplute. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Straße 42a

D-13407 Berlin

Germania

info@ct-arzneimittel.de

Producătorul

Merckle Biotec GmbH

Dornierstraße 10

D-89079 Ulm

Germania

Acest prospect a fost ultima oară aprobat în {LL/AAAA}

INFORMAŢII PENTRU AUTOINJECTARE

Acest punct conţine informaţii despre cum să vă faceţi singuri injecţiile cu Biograstim. Este important să nu încercaţi să vă autoinjectaţi decât dacă aţi fost învăţat de medicul sau asistenta dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur privind autoinjectarea sau dacă aveţi vreo întrebare, cereţi ajutorul medicului sau asistentei.

Biograstim este furnizat în seringi preumplute, cu sau fără dispozitiv de siguranţă. Figurile următoare se referă la seringi fie cu (figurile 2a, 2b şi 7) fie fără (figurile 1a şi 1b) dispozitiv de siguranţă. Celelate figuri (3, 4, 5, 6) se aplică la ambele feluri de seringi. Medicul dumneavoastră sau farmacistul poate să vă spună ce fel de seringă preumplută aţi primit. Este important să aruncaţi seringa fără dispozitiv de siguranţă într-un recipient rezistent la înţepare.

Cum îmi autoinjectez Biograstim?

Trebuie să vă injectaţi în ţesutul aflat imediat sub piele. Aceasta este cunoscută sub denumirea de injecţie subcutanată. Trebuie să vă faceţi injecţiile la aproximativ aceeaşi oră zilnic.

Echipamentul de care aveţi nevoie

Pentru a vă face singuri o injecţie subcutanată aveţi nevoie de:

- o seringă preumplută cu Biograstim

- tampoane cu alcool sau un produs similar,

- un recipient care nu se poate sparge (recipient din plastic furnizat de spital sau farmacie), astfel încât să puteţi arunca în siguranţă seringile fără dispozitiv de siguranţă folosite.

Ce trebuie să fac înainte de a-mi face o injecţie subcutanată cu Biograstim?

1. Încercaţi să vă faceţi injecţia la aproximativ aceeaşi oră zilnic.

2. Luaţi seringa preumplută cu Biograstim din frigider.

3. Verificaţi data de expirare de pe eticheta seringii preumplute (EXP). Nu utilizaţi dacă data a depăşit ultima zi a lunii menţionate.

4. Verificaţi aspectul Biograstim. Trebuie să fie un lichid limpede şi incolor. Dacă observaţi particule în el, nu trebuie să îl folosiţi.

5. Pentru o injectare confortabilă, lăsaţi seringa preumplută 30 minute la temperatura camerei sau ţineţi-o uşor în mână câteva minute. Nu încălziţi Biograstim în alt mod (de exemplu, nu îl încălziţi la microunde sau în apă fierbinte).

6. Nu scoateţi capacul seringii decât atunci când sunteţi gata să faceţi injecţia.

7. Spălaţi-vă bine pe mâini.

8. Găsiţi un loc confortabil, bine luminat şi puneţi toate cele necesare la îndemână (seringa preumplută cu Biograstim, tampoanele cu alcool şi recipientul care nu se poate sparge).

Cum să îmi pregătesc injecţia cu Biograstim?

Înainte să injectaţi Biograstim, trebuie să faceţi următoarele:

1. Ţineţi seringa şi scoateţi uşor capacul de pe ac fără să-l răsuciţi. Trageţi drept, după cum vedeţi în figurile 1 şi 2 (vezi figurile 1a şi 1b pentru seringi fără dispozitiv de siguranţă şi figurile 2a şi 2b pentru seringi cu dispozitiv de siguranţă). Nu atingeţi acul sau nu împingeţi pistonul.

1a 1b

Fără dispozitiv de siguranţă

2a 2b

Cu dispozitiv de siguranţă

2. S-ar putea să observaţi o mică bulă de aer în seringa preumplută. Dacă observaţi bule de aer, loviţi uşor seringa cu degetele până când bulele de aer se ridică în partea superioară a seringii. Ţinând seringa îndreptată în sus, scoateţi tot aerul din seringă împingând pistonul în sus.

3. Seringa are o scală pe rezervor. Împingeţi pistonul până la numărul (ml) de pe seringă care corespunde dozei de Biograstim pe care v-a prescris-o medicul.

4. Verificaţi din nou pentru a vă asigura că în seringă aveţi doza corectă de Biograstim.

5. Puteţi utiliza acum seringa preumplută.

Unde trebuie să mă injectez?

Cele mai potrivite locuri pentru a vă injecta sunt:

- partea superioară a coapselor; şi

- abdomen, cu excepţia suprafeţei din jurul buricului (vezi figura 3).

3 4

Dacă vă face altcineva injecţia, acea persoană poate face injecţia în spatele braţului (vezi figura 4).

Este recomandat să schimbaţi locul de injectare în fiecare zi pentru a evita riscul apariţiei durerii în unul dintre aceste locuri.

Cum să îmi fac injecţia?

1. Dezinfectaţi pielea folosind un tampon cu alcool şi prindeţi pielea între degetul mare şi cel arătător, fără să strângeţi (vezi figura 5).

2. Introduceţi complet acul în piele aşa cum v-a arătat asistenta sau medicul dumneavoastră (vezi figura 6).

3. Împingeţi uşor pistonul pentru a vă asigura dacă un vas de sânge nu a fost spart. Dacă observaţi sânge în seringă, scoateţi acul şi reintroduceţi-l în alt loc.

4. Injectaţi lichidul lent şi uniform, ţinând tot timpul pielea.

5. Injectaţi doar doza pe care v-a prescris-o medicul.

6. Seringa fără dispozitiv de siguranţă: după ce aţi injectat lichidul, scoateţi acul şi daţi drumul la piele.

Seringa cu dispozitiv de siguranţă: nu daţi drumul pistonului în întregime până ce nu aţi injectat doza completă. Dispozitivul de siguranţă va fi atunci activat în mod automat şi acul va fi păstrat în siguranţă în aşa fel încât să nu vă înţepaţi (vezi figura 7). După ce aţi injectat lichidul şi după ce dispozitivul de siguranţă a fost activat, scoateţi acul şi daţi drumul la piele.

7. Folosiţi fiecare seringă doar pentru o singură injectare. Nu folosiţi resturile de Biograstim din seringă.

5 6

7

Cu dispozitiv de siguranţă

Nu uitaţi

Dacă aveţi probleme, nu ezitaţi să cereţi ajutorul şi sfatul medicului sau la asistentei dumneavoastră.

Aruncarea seringilor folosite

Seringi fără dispozitiv de siguranţă:

- Nu puneţi capacul înapoi pe acele folosite.

- Puneţi seringile folosite într-un recipient care nu se poate sparge şi nu lăsaţi acest recipient la îndemâna şi vederea copiilor.

- Aruncaţi recipientul care nu se poate sparge conform indicaţiilor medicului, asistentei sau farmacistului dumneavoastră.

- Nu aruncaţi niciodată seringile folosite într-un coş de reziduuri menajere.

Seringi cu dispozitiv de siguranţă:

- Dispozitivul de siguranţă previne rănirea prin înţepare cu acul după utilizare, astfel încât nu sunt necesare precauţii speciale în ceea ce priveşte eliminarea. Aruncaţi seringile cu dispozitiv de siguranţă după cum aţi fost instruit de către medicul, asistenta medicală sau farmacistul dumneavoastră.

URMĂTOARELE INFORMAŢII SUNT DESTINATE NUMAI MEDICILOR SAU PERSONALULUI MEDICAL

Biograstim nu conţine conservanţi. Având în vedere riscul posibil de contaminare microbiană, seringile cu Biograstim sunt de unică folosinţă.

Expunerea accidentală la temperaturi sub limita de îngheţ nu afectează negativ stabilitatea Biograstim.

Biograstimul nu trebuie diluat în soluţie de clorură de sodiu. Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate mai jos. Filgrastimul diluat poate fi adsorbit de materiale din sticlă sau plastic, cu excepţia cazului în care diluarea a fost efectuată după cum este menţionat mai jos.

Dacă este necesar, Biograstim poate fi diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%). Nu se recomandă diluarea la o concentraţie finală mai mică de 0,2 MUI (2 μg) per ml. Soluţia trebuie inspectată vizual înainte de folosire. Trebuie folosite doar soluţii limpezi, fără particule. Pentru pacienţii trataţi cu filgrastim diluat la concentraţii sub 1,5 MUI (15 μg) per ml, trebuie adăugată albumină serică umană (ASU) până la o concentraţie finală de 2 mg/ml. Exemplu: La un volum final de injectare de 20 ml, doza totală de filgrastim mai mică de 30 MUI (300 μg) trebuie administrată cu 0,2 ml din soluţie de albumină umană 200 mg/ml (20%) adăugată. Atunci când este diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), Biograstim este compatibil cu sticla şi o varietate de materiale din plastic, incluzând PVC, poliolefin (un copolimer al polipropilenei şi polietilenei) şi polipropilenă.

După diluare: stabilitate chimică şi fizică a soluţiei în uz, diluată pentru perfuzie a fost demonstrată pentru 24 ore la 2°C - 8°C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie folosit imediat. Dacă nu este folosit imediat, timpul şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 ore la 2°C - 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.