CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

INTELENCE
Denumire INTELENCE
Descriere INTELENCE, în asociere cu un inhibitor de protează potenţat şi alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecţiei cu virusul de tip 1 al imunodeficienţei umane (HIV-1), la pacienţii adulţi trataţi anterior cu antiretrovirale. Această indicaţie are la bază analiza la 48 de săptămâni din 2 studii randomizate de fază III, dublu-orb, placebo-controlate, la pacienţi trataţi intensiv anterior, infectaţi cu tulpini virale ce conţineau mutaţii de rezistenţă la inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptazăşi la inhibitori de protează, în vreme ce INTELENCE a fost investigat în asociere cu o schemă de tratament de fond (OBR) optimizată ce a cuprins darunavir/ritonavir .
Denumire comuna internationala ETRAVIRINUM
Actiune terapeutica ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI NON-NUCLEOZIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Comprimate
Concentratia 100mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. PEID x 120 compr.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC J05AG04
Firma - Tara producatoare JANSSEN CILAG SPA - ITALIA
Autorizatie de punere pe piata JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV - BELGIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre INTELENCE ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre INTELENCE, comprimate       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INTELENCE 100 mg comprimate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine etravirină 100 mg.

Excipient: fiecare comprimat conţine lactoză 160 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat de formă ovală, de culoare albă până la aproape alb, marcat cu„T125” pe una dintrefeţeşi „100” pe cealaltă faţă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

INTELENCE, în asociere cu un inhibitor de protează potenţat şi alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecţiei cu virusul de tip 1al imunodeficienţei umane (HIV-1), la pacienţii adulţi trataţi anterior cu antiretrovirale (vezi pct.4.4, 4.5, şi 5.1).

Această indicaţie are la bază analiza la 48săptămâni din 2 studii randomizate de fază III, dublu-orb, placebo-controlate, la pacienţi trataţi intensiv anterior, infectaţi cu tulpini virale ce conţineau mutaţii de rezistenţă la inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptază şi la inhibitori de protează, la care INTELENCE a fost investigat în asociere cu o schemă de tratament de fond (OBR) optimizată, ce a inclus darunavir/ritonavir (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat de către un medic cu experienţă în tratamentul infecţiei cu HIV.

INTELENCE trebuie întotdeauna administrat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale.

Adulţi

Doza recomandată de INTELENCE este de 200 mg (două comprimate de 100 mg) administrate pe cale orală de două ori pe zi (b.i.d), după masă (vezi pct.5.2).

Pacienţii care nu pot înghiţicomprimatele de INTELENCE întregi, le pot dizolvaîntr-un pahar cu apă. Odată dizolvate, pacienţii trebuie să agite suspensia şi să o bea imediat. Paharul trebuie clătit cu apă de mai multe ori şi de fiecare dată lichidul rezultat trebuie înghiţit în întregime, pentru a se asigura că întreaga doză este administrată.

Copii şi adolescenţi

INTELENCE nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi din cauza datelor insuficiente privind siguranţa şi eficacitatea (vezi pct.5.2).

Vârstnici

Sunt disponibile date limitate privind utilizarea INTELENCE la pacienţii cu vârsta > 65ani (vezi pct. 5.2). Din această cauză trebuie utilizat cu precauţie la această grupă de pacienţi.

Insuficienţă hepatică

Nu este sugerată o ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (ClasaA sau B conformclasificăriiChild-Pugh); INTELENCE trebuie utilizat cu precauţiela pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. Farmacocinetica etravirinei nu a fost studiată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa C conformclasificării Child-Pugh). Ca urmare, INTELENCE nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct.4.4 şi 5.2).

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală (vezi pct.5.2).

Dacă pacientul omite o doză de INTELENCE în decurs de până la 6 ore faţă de ora la care este luată de obicei, pacientuluitrebuie să i se spună să ia acestă doză după masă, cât mai repede posibil, şi apoi să ia doza următoare după ora obişnuită. Dacă pacientul omite o doză cu mai mult de 6ore faţă de ora la care este luată de obicei, pacientului trebuie să i se spună să nu ia doza omisă şi să urmeze schema de administrareobişnuită.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii trebuie atenţionaţică tratamentul antiretroviral actual nu vindecă infecţia cu HIV şi nu s-a demonstrat că previne transmiterea HIV la alte persoane prin sânge sau contact sexual. Trebuie utilizate în continuare măsuri de prevenire adecvate.

INTELENCE trebuie asociat în mod optim cu alte antiretrovirale cu activitateîmpotriva virusului pacientului (vezi pct. 5.1).

Un răspuns virologic scăzut la etravirină a fost observat la pacienţii cu tulpini virale ce conţineau 3 sau mai multe dintre următoarele mutaţii V90I, A98G, L100I, K101E/P, V106I, V179D/F, Y181C/I/V şi G190A/S (vezi pct. 5.1).

Concluziile privind relevanţa anumitor mutaţii sau tiparul mutaţiilor fac obiectul modificărilor în funcţie de datele suplimentare şi se recomandă ca întotdeauna să se consulte sistemul de interpretare actual pentru analiza testelor de rezistenţă.

Nu sunt disponibile alte date în afara celor de interacţiune medicamentoasă (vezi pct.4.5) când etravirina este asociată cu raltegravir sau maraviroc.

Reacţii cutanate şi de hipersensibilitate severe
Reacţiile cutanate au fost cel mai frecvent uşoare până la moderate, au apărut în a doua săptămână de tratament şi au fost rare după săptămâna 4. Reacţiile cutanate au fost cel mai frecvent autolimitante şi, în general, s-au remis în decurs de 1-2 săptămâni de tratament continuu (vezi pct.4.8).

S-au raportat reacţii adverse cutanate severe, în cazul utilizării INTELENCE; sindromul Stevens-Johnson şi eritemul polimorf au fost raportate rareori (< 0,1%). Tratamentul cu INTELENCE trebuie întrerupt dacă apare o reacţie cutanată severă.

Datele clinice sunt limitate şi nu poate fi exclus un risc crescut de reacţiicutanate la pacienţii cu antecedente de reacţii cutanate asociate cu INNRT. La astfel de pacienţi este necesară precauţie, în special în caz de antecedente de reacţie cutanată severă la medicament.

La prescrierea INTELENCE la femei, medicii prescriptori trebuie preveniţi că incidenţa reacţiilor cutanate a fost mai mare la femei comparativ cu bărbaţii în braţul de tratament cu INTELENCE în studiile DUET. Cazuri de sindroame de hipersensibilitate severe, inclusiv DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms – Erupţie cutanată medicamentoasă cu eozinofilie şi simptome sistemice) şi TEN

(Toxic Epidermal Necrolysis – Necroliză epidermică toxică), uneori letale, au fost raportateîn cazul utilizării INTELENCE (vezi pct. 4.8). Sindromul DRESS este caracterizat prin erupţie cutanată tranzitorie, febră, eozinofilie şi reacţii sistemice(încluzând, însă fără a se limita la, erupţie cutanată severă sau erupţie cutanatătranzitorieînsoţită de febră, stare generală de rău, fatigabilitate, dureri musculare sau articulare, vezicule, leziuni orale, conjunctivită, hepatită, eozinofilie). Timpul până la
debutul simptomelor este, de regulă,de aproximativ 3-6 săptămâni şi evoluţia, în cele mai multe cazuri, este favorabilă după întreruperea tratamentului şi după iniţierea terapiei cu corticosteroizi.

Pacienţii trebuie informaţi să solicite asistenţă medicală dacă apar erupţii cutanate severe sau reacţii de hipersensibilitate. Pacienţii diagnosticaţi cu o reacţie de hipersensibilitate în timpul tratamentului trebuie să întrerupă imediat administrarea INTELENCE.

Întârziereaîn întreruperea tratamentului cu INTELENCE după apariţia erupţiei cutanate severe poate provoca o reacţie care să pună viaţa în pericol.
Pacienţii care au întrerupt tratamentul din cauza reacţiilor de hipersensibilitate nu trebuie să reînceapă terapia cu INTELENCE.

Vârstnici
Experienţa la pacienţii vârstnici este limitată:în studiile clinice de fază III, 6 pacienţi cu vârsta de 65 ani şi peste şi 53pacienţi cu vârstade 56-64 ani au fost trataţi cu INTELENCE. Tipul şi incidenţa reacţiilor adverse la pacienţi > 55 ani au fost similare cu cele de la pacienţii mai tineri (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Pacienţi cu afecţiuni concomitente

Insuficienţă hepatică

Etravirina este metabolizată şi eliminată în principal de către ficat şi se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice. Sunt de aşteptat efecte ale expunerii la fracţiuneanelegată (nu a fost studiată); de aceea se recomandă prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. INTELENCE nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa C conformclasificării Child-Pugh) şi, ca urmare, utilizarea sa nu este recomandată la această grupă de pacienţi (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Infecţia concomitentă cu VHB sau VHC

Este necesară prudenţă la pacienţii infectaţi concomitent cu virusul hepatitic B sau virusul hepatitic C, din cauza datelor limitate disponibile în prezent. Nu poate fi exclus un risc crescut potenţial de creştere a enzimelor hepatice.

Redistribuirea grăsimii corporale Tratamentul antiretroviral combinat (TARC) a fost asociat cu redistribuirea grăsimii corporale (lipodistrofie) la pacienţiiinfectaţicu HIV. Consecinţele pe termen lung ale acestor evenimente nu sunt cunoscute în prezent. Cunoştinţele despre mecanismul de producere sunt incomplete. S-a emis ipoteza unei conexiuni între lipomatoza viscerală şi inhibitorii de protează (IP), lipoatrofieşi inhibitorii de revers transcriptază (INRT). Un risc mai mare de lipodistrofie a fost asociat cu factori individuali cum sunt vârsta înaintată şi cu factori legaţi de tratament cum sunt durata mai îndelungată a tratamentului antiretroviral şi tulburările metabolice asociate. Examenul clinic trebuie să cuprindă evaluarea semnelor clinice de redistribuire a grăsimii corporale (vezi pct. 4.8).

Sindromul de reconstituire imunologică La pacienţii infectaţi cu HIV, cu imunodeficienţă severă la momentul instituirii TARC, poate să apară o reacţie inflamatorie la agenţi patogeni asimptomatici sau oportunişti reziduali care pot fi cauza unor afecţiuniclinice severe sau de agravare a simptomelor. În mod caracteristic, astfel de reacţii au fost observate în primele săptămâni sau luni de la iniţierea TARC. Exemple relevante sunt retinita cu citomegalovirus, infecţii micobacteriene generalizate şi/sau localizate şi pneumonia cu Pneumocystis jiroveci. Orice simptome inflamatorii trebuie evaluate şi tratamentul instituit când este necesar (vezi pct. 4.8).

Osteonecroză Deşi etiologia este considerată a fi multifactorială (incluzând utilizarea de corticosteroizi, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indice de masă corporală crescut), cazuri de osteonecroză au fost raportate mai alesla pacienţi cu boală HIV în stadiu avansat şi/sau expunere de lungă durată la TARC. Pacienţii trebuie atenţionaţisă solicite consult medical dacă prezintă dureri şi disconfort articular, rigiditate articulară sau dificultăţi de mişcare.

Interacţiuni medicamentoase Nu se recomandă asocierea etravirinei cu tipranavir/ritonavir, din cauza unei interacţiuni farmacocinetice marcate (scădere cu 76% a ASC a etravirinei) care ar putea afecta semnificativ răspunsul virologic la etravirină. Pentru informaţii suplimentare privindinteracţiuni medicamentoase, vezi pct. 4.5.

Intoleranţa la lactoză şi deficitul de lactază Fiecare comprimat conţine lactoză 160 mg . Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau malabsorbţie laglucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Medicamente care influenţează expunerea la etravirină

Etravirina este metabolizată de către CYP3A4, CYP2C9 şi CYP2C19, urmată de glucuronoconjugare a metaboliţilor prin intermediul uridin difosfat glucuronozil transferazei (UDPGT). Medicamentele care au rol inductor asupra CYP3A4, CYP2C9 sau CYP2C19 pot creşte clearance-ul etravirinei, având ca rezultat concentraţii plasmatice scăzute ale etravirinei. Administrarea concomitentă a INTELENCE şi medicamentelor care inhibă CYP3A4, CYP2C9 sau CYP2C19 poate să scadă clearance-ul etravirinei şi pot determina concentraţii plasmatice crescute de etravirină.

Medicamente care sunt influenţate de utilizarea etravirinei

Etravirina este un inductor slab al CYP3A4. Administrarea concomitentă de INTELENCE cu medicamente metabolizate în principal de CYP3A4 poate determina concentraţii plasmatice scăzute ale acestor medicamente, ceea ce poate reduce sau scurta efectele lor terapeutice. Etravirina este un inhibitor slab al CYP2C9 şi CYP2C19. Etravirina este, de asemenea, un inhibitor slab al glicoproteinei P. Administrarea concomitentă cu medicamente metabolizate în principal de CYP2C9 sau CYP2C19 sau care sunt transportate de către glicoproteinaP poate determina concentraţii plasmatice crescute ale acestor medicamente, ceea ce poate creşte sau prelungi efectul lor terapeutic sau poate afecta profilul evenimenteloradverse ale acestora.

În tabelul 1 sunt enumerate interacţiunile cunoscute şi cele teoretice cu medicamente antiretrovirale selectate şi non-antiretrovirale.

Tabelul interacţiunilor

În tabelul 1 sunt prezentateinteracţiunile între etravirină şi medicamenteleadministrate concomitent (creşterea este indicată prin „­”, scăderea prin „¯”, nicio modificare prin „«”, nedeterminată prin „ND”, o dată pe zi ca „q.d.”, o dată pe zi dimineaţa ca „q.a.m.”, de două ori pe zi ca „b.i.d.”, interval de încredere ca „IΔ).

 

TABELUL 1: INTERACŢIUNI ŞI RECOMANDĂRI DE DOZAJ ÎN CAZUL UTILIZĂRII CU ALTE MEDICAMENTE

Medicamente clasificate în funcţie de ariile terapeutice

Efectele asupra concentraţiilor de medicament Valoarea medie a raportului celor mai mici pătrate(IÎ 90%; 1,00=Niciun efect)

Recomandări privind administrarea concomitentă

ANTIINFECŢIOASE

Antiretrovirale

INRT

 

Didanozină 400 mg q.d.

ASC didanozină « 0,99 (0,79-1,25) Cmin didanozină ND Cmax didanozină « 0,91 (0,58-1,42) ASC etravirină « 1,11 (0,99-1,25) Cmin etravirină « 1,05 (0,93-1,18) Cmax etravirină « 1,16 (1,02-1,32)

 

Nu s-a observat niciun efect semnificativ asupra parametrilor farmacocinetici ai etravirinei şi didanozinei. INTELENCE şi didanozina pot fi utilizate fără ajustări ale dozei.

Tenofovir 300 mg q.d.

ASC tenofovir « 1,15 (1,09-1,21) Cmin tenofovir ­ 1,19 (1,13-1,26) Cmax tenofovir ­ 1,15 (1,04-1,27) ASC etravirine ¯ 0,81 (0,75-0,88) Cmin etravirină ¯ 0,82 (0,73-0,91) Cmax etravirină ¯ 0,81 (0,75-0,88)

 

Nu s-a observat niciun efect semnificativ asupra parametrilor farmacocinetici ai tenofovirului şi etravirinei. INTELENCE şi tenofovir pot fi utilizate fără ajustări ale dozei.

Alte INRT

Nu au fost studiate, dar nu se anticipează interacţiuni, având în vedere eliminarea în principal pe cale renală a altor INRT (de exemplu abacavir, emtricitabină, lamivudină, stavudină şi zidovudină).

 

Etravirina poate fi utilizată cu aceste INRT fără ajustări ale dozei

INNRT

 

Efavirenz Nevirapină

Asocierea a două INNRT nu s-a dovedit a fi benefică. Utilizarea concomitentă de INTELENCE cu efavirenz sau nevirapină poate determina o scădere semnificativă a concentraţiilor plasmatice de etravirină şi pierderea efectului terapeutic al INTELENCE

 

Nu se recomandă administrarea concomitentă a INTELENCE cu alt INNRT.

IP – nepotenţaţi (adică fără administrare concomitentă de ritonavir în doză mică)

 

Nelfinavir

Nu au fost studiate. Se anticipează ca INTELENCE să crească concentraţiile plasmatice de nelfinavir.

 

Nu se recomandă administrarea concomitentă a INTELENCE cu nelfinavir.

Indinavir

Utilizarea concomitentă de INTELENCE cu indinavir poate determina scăderea semnificativă a concentraţiilor plasmatice ale indinavir şi pierderea efectului terapeutic al indinavir.

 

Nu se recomandă administrarea concomitentă a INTELENCE cu indinavir.

IP – potenţate (cu doze mici de ritonavir)

 

Tipranavir/ritonavir 500/200 mg b.i.d.

ASC tipranavir ­ 1,18 (1,03-1,36) Cmin tipranavir ­ 1,24 (0,96-1,59) Cmax tipranavir ­ 1,14 (1,02-1,27) ASC etravirină ¯ 0,24 (0,18-0,33) Cmin etravirină ¯ 0,18 (0,13-0,25) Cmax etravirină ¯ 0,29 (0,22-0,40)

 

Nu se recomandă administrarea concomitentă de tipranavir/ritonavir şi INTELENCE (vezi pct. 4.4).

Fosamprenavir/ritonavir 700/100 mg b.i.d.

ASC amprenavir ­ 1,69 (1,53-1,86) Cmin amprenavir ­ 1,77 (1,39-2,25) Cmax amprenavir ­ 1,62 (1,47-1,79) ASC etravirină «a Cmin etravirină «a Cmax etravirină «a

 

Amprenavir/ritonavir şi fosamprenavir/ritonavir pot necesita o reducere a dozei când sunt administrate concomitent cu INTELENCE. Pentru reducerea dozei poate fi luată în considerare utilizarea soluţiei orale

Atazanavir/ritonavir 300/100 mg q.d.

ASC atazanavir ¯ 0,86 (0,79-0,93) Cmin atazanavir ¯ 0,62 (0,55-0,71) Cmax atazanavir « 0,97 (0,89-1,05) ASC etravirină ­ 1,30 (1,18-1,44) Cmin etravirină ­ 1,26 (1,12-1,42) Cmax etravirină ­ 1,30 (1,17-1,44)

 

INTELENCE şi atazanavir/ritonavir pot fi utilizate fără ajustări ale dozei.

 

Darunavir/ritonavir 600/100 mg b.i.d.

ASC darunavir « 1,15 (1,05-1,26) Cmin darunavir « 1,02 (0,90-1,17) Cmax darunavir « 1,11 (1,01-1,22) ASC etravirină ¯ 0,63 (0,54-0,73) Cmin etravirină ¯ 0,51 (0,44-0,61) Cmax etravirină ¯ 0,68 (0,57-0,82)

INTELENCE şi darunavir/ritonavir pot fi utilizate fără ajustări ale dozei (vezi pct. 5.1)

Lopinavir/ritonavir (comprimat) 400/100 mg b.i.d.

ASC lopinavir ↔ 0,87 (0,83-0,92) Cmin lopinavir ¯ 0,80 (0,73-0,88) Cmax lopinavir ↔ 0,89 (0,82-0,96) ASC etravirină ↓ 0,65 (0,59-0,71) Cmin etravirină ↓ 0,55 (0,49-0,62) Cmax etravirină ↓ 0,70 (0,64-0,78)

INTELENCE şi lopinavir/ritonavir pot fi utilizate fără ajustări ale dozei

Saquinavir/ritonavir 1000/100 mg b.i.d.

ASC saquinavir « 0,95 (0,64-1,42) Cmin saquinavir ¯ 0,80 (0,46-1,38) Cmax saquinavir « 1,00 (0,70-1,42) ASC etravirină ¯ 0,67 (0,56-0,80) Cmin etravirină ¯ 0,71 (0,58-0,87) Cmax etravirină ¯ 0,63 (0,53-0,75)

INTELENCE şi saquinavir/ritonavir pot fi utilizate fără ajustări ale dozei

Antagonişti ai CCR5

 

Maraviroc 300 mg b.i.d. Maraviroc/darunavir/ ritonavir 150/600/100 mg b.i.d.

ASC maraviroc ¯ 0,47 (0,38-0,58) Cmin maraviroc ¯ 0,61 (0,53-0,71) Cmax maraviroc ¯ 0,40 (0,28-0,57) ASC etravirină « 1,06 (0,99-1,14) Cmin etravirină « 1,08 (0,98-1,19) Cmax etravirină « 1,05 (0,95-1,17) ASC maraviroc ­ 3,10* (2,57-3,74) Cmin maraviroc ­ 5,27* (4,51-6,15) Cmax maraviroc ­ 1,77* (1,20-2,60)* În comparaţie cu maraviroc 150 mg b.i.d.

Doza recomandată pentru maraviroc, când este asociat cu INTELENCE în prezenţa unor inhibitori puternici ai CYP3A (de exemplu IP potenţaţi), este de 150 mg b.i.d., cu excepţia fosamprenavir/ritonavir (doza de maraviroc este de 300 mg b.i.d.). Nu este necesară ajustarea dozei de INTELENCE. Vezi, de asemenea, pct. 4.4.

Inhibitori ai fuziunii HIV

 

Enfuvirtidă 90 mg b.i.d.

ASC etravirină* «a C0h etravirină* «a Concentraţiile de enfuvirtidă nu au fost studiate, nu se anticipează niciun efect * pe baza analizei farmacocineticii populaţionale

Nu se anticipează nicio interacţiune, nici pentru INTELENCE, nici pentru enfuvirtidă, când sunt administrate concomitent

Inhibitorii transferului de integrază

 

Raltegravir 400 mg b.i.d.

ASC raltegravir ¯ 0,90 (0,68-1,18) Cmin raltegravir ¯ 0,66 (0,34-1,26) Cmax raltegravir ¯ 0,89 (0,68-1,15) ASC etravirină « 1,10 (1,03-1,16) Cmin etravirină « 1,17 (1,10-1,26) Cmax etravirină « 1,04 (0,97-1,12)

INTELENCE şi raltegravir pot fi utilizate fără ajustări ale dozei

ANTIARITMICE

 

Digoxină 0,5 mg în doză unică

ASC digoxină ­ 1,18 (0,90-1,56) Cmin digoxin ND Cmax digoxină ­ 1,19 (0,96-1,49)

INTELENCE şi digoxina pot fi utilizate fără ajustări ale dozei. Se recomandă monitorizarea concentraţiilor de digoxină când digoxina este asociată cu INTELENCE

 

Amiodaronă Bepridil Disopiramidă Flecainidă Lidocaină (în administrare sistemică) Mexiletină Propafenonă Chinidină

Nu au fost studiate. Se anticipează ca INTELENCE să scadă concentraţiile plasmatice ale acestor antiaritmice

Se recomandă prudenţă şi monitorizarea concentraţiilor terapeutice ale antiartmicelor, dacă este posibil, când sunt administrate concomitent cu INTELENCE.

ANTBIOTICE

 

 

Azitromicină

Nu a fost studiată. Având în vedere calea de eliminare biliară a azitromicinei, nu se anticipează nicio interacţiune medicamentoasă între azitromicină şi INTELENCE

INTELENCE şi azitromicina pot fi utilizate fără ajustarea dozei.

Claritromicină 500 mg b.i.d.

ASC claritromicină ¯ 0,61 (0,53-0,69) Cmin claritromicină ¯ 0,47 (0,38-0,57) Cmax claritromicină ¯ 0,66 (0,57-0,77) ASC 14-OH-claritromicină ­ 1,21 (1,05-1,39) Cmin 14-OH-claritromicină « 1,05 (0,90-1,22) Cmax 14-OH-claritromicină ­ 1,33 (1,13-1,56) ASC etravirină ­ 1,42 (1,34-1,58) Cmin etravirină ­ 1,46 (1,36-1,58) Cmax etravirină ­ 1,46 (1,38-1,56)

Expunerea la claritromicină a fost scăzută de etravirină; totuşi, concentraţia metabolitului activ, 14-OHclaritromicină, a fost crescută. Deoarece 14-OHclaritromicina şi-a redus activitatea faţă de complexul Mycobacterium avium (CMA), activitatea per ansamblu faţă de acest agent patogen poate fi alterată; ca urmare, trebuie luate în considerare alternative ale claritromicinei în tratamentul infecţiei cu CMA.

ANTICOAGULANTE

 

 

Warfarină

Nu a fost studiată. Se anticipează ca INTELENCE să crească concentraţiile de warfarină.

Se recomandă monitorizarea raportului internaţional normalizat (INR) când warfarina este asociată cu INTELENCE.

ANTICONVULSIVANTE

 

 

Carbamazepină Fenobarbital Fenitoină

Nu au fost studiate. Se anticipează ca fenobarbitalul, carbamazepina şi fenitoina să scadă concentraţia plasmatică de etravirină.

Asociere nerecomandată.

ANTIFUNGICE

 

 

Fluconazol 200 mg q.a.m.

fluconazol ASC ↔ 0,94 (0,88-1,01) fluconazol Cmin ↔ 0,91 (0,84-0,98) fluconazol Cmax ↔ 0,92 (0,85-1,00) etravirină ASC ↑ 1,86 (1,73-2,00) etravirină Cmin ↑ 2,09 (1,90-2,31) etravirină Cmax ↑ 1,75 (1,60-1,91)

INTELENCE şi fluconazol pot fi utilizate fără ajustări ale dozei.

Voriconazol 200 mg b.i.d.

voriconazol ASC ↑ 1,14 (0,88-1,47) voriconazol Cmin ↑ 1,23 (0,87-1,75) voriconazol Cmax ↓ 0,95 (0,75-1,21) etravirină ASC ↑ 1,36 (1,25-1,47) etravirină Cmin ↑ 1,52 (1,41-1,64) etravirină Cmax ↑ 1,26 (1,16-1,38)

INTELENCE şi voriconazol pot fi utilizate fără ajustări ale dozei.

 

Itraconazol Ketoconazol Posaconazol

Nu au fost studiate. Posaconazolul, un inhibitor puternic al CYP3A4, poate creşte concentraţiile plasmatice de etravirină. Itraconazolul şi ketoconazolul sunt inhibitori puternici, dar şi substraturi pentru CYP3A4. Utilizarea sistemică concomitentă a itraconazolului sau ketoconazolului şi a INTELENCE poate creşte concentraţiile plasmatice de etravirină. Simultan, concentraţiile plasmatice de itraconazol sau ketoconazol pot fi scăzute de INTELENCE.

INTELENCE şi aceste antifungice pot fi utilizate fără ajustări ale dozei.

ANTIMICOBACTERIENE

 

Rifampicină Rifapentină

Nu au fost studiate. Se anticipează ca rifampicina şi rifapentina să scadă concentraţia plasmatică a etravirinei. INTELENCE trebuie utilizat în asociere cu un inhibitor potenţat al proteazei (IP). Rifampicina este contraindicată în asociere cu IP potenţaţi.

Asocierea nu este recomandată

Rifabutină 300 mg q.d.

Asociat cu un IP potenţat: Nu a fost efectuat niciun studiu de interacţiune medicamentoasă. Pe baza datelor anterioare, se poate anticipa o scădere a expunerii la etravirină, în timp ce se anticipează o creştere a expunerii la rifabutină şi în special la 25-O-dezacetil-rifabutină. Fără asocierea unui IP potenţat (în afara indicaţiei recomandate pentru etravirină): ASC rifabutină ¯ 0,83 (0,75-0,94) Cmin rifabutină ¯ 0,76 (0,66-0,87) Cmax rifabutină ¯ 0,90 (0,78-1,03) ASC 25-O-dezacetil-rifabutină ¯ 0,83 (0,74-0,92) Cmin 25-O-dezacetil–rifabutină ¯ 0,78 (0,70-0,87) Cmax 25-O-dezacetil-rifabutină ¯ 0,85 (0,72-1,00) ASC etravirină ¯ 0,63 (0,54-0,74) Cmin etravirină ¯ 0,65 (0,56-0,74) Cmax etravirină ¯ 0,63 (0,53-0,74)

Asocierea de INTELENCE cu un IP potenţat şi rifabutină trebuie utilizată cu precauţie, din cauza riscului de scădere a expunerii la etravirină şi riscului de expunere crescută la rifabutină şi 25-O-dezacetil-rifabutină. Se recomandă o monitorizare atentă a răspunsului virusologic şi a reacţiilor adverse asociate rifabutinei. Vă rugăm să consultaţi informaţiile despre medicament ale IP potenţat asociat, pentru a efectua ajustările dozei de rifabutină care vor fi utilizate.

ANTIVIRALE

 

Ribavirină

Nu a fost studiată, dar nu se anticipează interacţiuni, având în vedere eliminarea ribavirinei pe cale renală.

Asocierea de INTELENCE şi ribavirină poate fi utilizată fără ajustări ale dozei.

BENZODIAZEPINE

 

Diazepam

Nu a fost studiată; se anticipează ca etravirina să crească concentraţiile plasmatice de diazepam.

Trebuie luate în considerare alternative la diazepam.

CORTICOSTEROIZI

 

Dexametazonă (pe cale sistemică)

Nu a fost studiată. Se anticipează ca dexametazona să scadă concentraţiile plasmatice ale etravirinei.

Dexametazona pe cale sistemică trebuie utilizată cu precauţie sau trebuie luate în considerare căi alternative, în special în utilizarea cronică.

CONTRACEPTIVE PE BAZĂ DE ESTROGENI

 

Etinilestradiol 0,035 mg q.d. Noretindronă 1 mg q.d.

ASC etinilestradiol ­ 1,22 (1,13-1,31) Cmin etilestradiol « 1,09 (1,01-1,18) Cmax etinilestradiol ­ 1,33 (1,21-1,46) ASC noretindronă « 0,95 (0,90-0,99) Cmin noretindronă ¯ 0,78 (0,68-0,90) Cmax noretindronă « 1,05 (0,98-1,12) ASC etravirină «a Cmin etravirină «a Cmax etravirină «a

Asocierea de contraceptive pe bază de estrogeni şi/sau de progesteron şi INTELENCE poate fi utilizată fără ajustări ale dozei

 

PREPARATE PE BAZĂ DE PLANTE MEDICINALE

Sunătoare (Hypericum perforatum)

Nu a fost studiată. Se anticipează ca sunătoarea să scadă concentraţiile plasmatice ale etravirinei

Asocierea nu este recomandată

INHIBITORI AI HMG Co-A REDUCTAZEI

Atorvastatină 40 mg q.d.

ASC atorvastatină ¯ 0,63 (0,58-0,68) Cmin atorvastatină ND Cmax atorvastatină ↑ 1,04 (0,84-1,30) ASC 2-OH-atorvastatină ­ 1,27 (1,19-1,36) Cmin 2-OH-atorvastatină ND Cmax 2-OH-atorvastatină ­ 1,76 (1,60-1,94) ASC etravirină « 1,02 (0,97-1,07) Cmin etravirină « 1,10 (1,02-1,19) Cmax etravirină « 0,97 (0,93-1,02)

Asocierea de INTELENCE şi atorvastatină poate fi administrată fără ajustări ale dozei; cu toate acestea, doza de atorvastatină poate necesita ajustări pe baza răspunsului clinic

Fluvastatină Lovastatină Pravastatină Rosuvastatină Simvastatină

Nu a fost studiată. Nu se anticipează nicio interacţiune între pravastatină şi INTELENCE. Lovastatina, rosuvastatina şi simvastatina sunt substraturi pentru CYP3A4 şi administrarea concomitentă cu INTELENCE poate determina concentraţii plasmatice mai mici ale inhibitorului de HMG Co-A reductază. Fluvastatina şi rosuvastatina sunt metabolizate pe calea CYP2C9 şi administrarea concomitentă cu INTELENCE poate determina concentraţii plasmatice mai mari ale inhibitorului de HMG Co-A reductază.

Pot fi necesare ajustări ale dozei acestor inhibitori ai HMG Co-A reductazei.

ANTAGONIŞTI AI RECEPTORILOR H2

Ranitidină 150 mg b.i.d.

ASC etravirină ¯ 0,86 (0,76-0,97) Cmin etravirină ND Cmax etravirină ¯ 0,94 (0,75-1,17)

INTELENCE poate fi administrat concomitent cu antagonişti ai receptorilor H2, fără ajustări ale dozei

IMUNOSUPRESOARE

Ciclosporină Sirolimus Tacrolimus

Nu au fost studiate. Se anticipează ca etravirina să scadă concentraţiile plasmatice de ciclosporină, sirolimus sau tacrolimus.

Administrarea concomitentă cu imusupresoare sistemice trebuie efectuată cu precauţie, deoarece concentraţiile plasmatice de ciclosporină, sirolimus sau tacrolimus pot fi afectate când sunt administrate concomitent cu INTELENCE.

ANALGEZICE OPIOIDE

Metadonă doze individuale variind de la 60 mg la 130 mg q.d.

ASC R(-) metadonă « 1,06 (0,99-1,13) Cmin R(-) metadonă « 1,10 (1,02-1,19) Cmax R(-) metadonă « 1,02 (0,96-1,09) S ASC (+) metadonă « 0,89 (0,82-0,96) Cmin S(+) metadonă « 0,89 (0,81-0,98) Cmax S (+) metadonă « 0,89 (0,83-0,97) ASC etravirină «a Cmin etravirină «a Cmax etravirină «a

Nu au fost necesare modificări în dozajul metadonei având în vedere starea clinică în cursul şi după perioada de administrare concomitentă cu INTELENCE.

INHIBITORII FOSFODIESTERAZEI-5 (PDE-5)

Sildenafil 50 mg în doză unică Vardenafil Tadalafil

ASC sildenafil ¯ 0,43 (0,36-0,51) Cmin sildenafil ND Cmax sildenafil ¯ 0,55 (0,40-0,75) ASC N-demetil-sildenafil ¯ 0,59 (0,52-0,68) Cmin N-demetil-sildenafil ND Cmax N-demetil-sildenafil ¯ 0,75 (0,59-0,96) Utilizarea concomitentă de inhibitori ai 5-fosfodiesterazei cu INTELENCE poate necesita ajustarea dozei de inhibitor al 5-fosfodiesterazei pentru a atinge efectul clinic dorit

 

ANTIAGREGANTE PLACHETARE

 

Clopidogrel

Datele in vitro arată că etravirina are proprietăţi inhibitorii asupra CYP2C19. Prin urmare, este posibil ca etravirina să inhibe metabolizarea clopidogrelului la metabolitul său activ prin această inhibare a CYP2C19 in vivo. Nu a fost demonstrată relevanţa clinică a acestei interacţiuni.

Ca măsură de precauţie, se recomandă descurajarea utilizării concomitente a etravirinei şi a clopidogrelului.

INHIBITORI AI POMPEI DE PROTONI

Omeprazol 40 mg q.d.

ASC etravirină ­ 1,41 (1,22-1,62) Cmin etravirină ND Cmax etravirină ­ 1,17 (0,96-1,43)

INTELENCE poate fi administrat concomitent cu inhibitorii pompei de protoni, fără ajustări ale dozei.

INHIBITORII SELECTIVI AI RECAPTĂRII SEROTONINEI (ISRS)

Paroxetină 20 mg q.d.

ASC paroxetină « 1,03 (0,90-1,18) Cmin paroxetină ¯ 0,87 (0,75-1,02) Cmax paroxetină « 1,06 (0,95-1,20) ASC etravirină « 1,01 (0,93-1,10) Cmin etravirină « 1,07 (0,98-1,17) Cmax etravirină « 1,05 (0,96-1,15)

INTELENCE poate fi administrat concomitent cu paroxetină fără ajustări ale dozei.

 

Comparaţie pe baza unui control anamnestic.
Notă: În interacţiunile medicamentoase, au fost utilizate formulări şi/sau doze diferite de etravirină, care au determinat
expuneri
similare şi, ca urmare, interacţiunile relevante pentru o formulare sunt relevante şi pentru ceaalaltă.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina Nu sunt disponibile studii adecvate şi controlate cu etravirină la gravide. Transferul placentar a fost observat la femelele de şobolan gestante, dar nu se ştie dacă transferul placentar de INTELENCE apare şi la gravide. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte nocive directe sau indirecte asupra gestaţiei, dezvoltării embrionare/fetale, parturiţieisau dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3).

INTELENCE trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă etravirina se elimină în laptele uman. Din cauza riscului potenţial de transmitere a virusului HIV, cât şi a riscului de reacţii adverse la sugari, mamele trebuie instruite să nu alăpteze dacă sunt tratate cu INTELENCE.

Fertilitate Nu sunt disponibile date privind efectul etravirinei asupra fertilităţii la om. La şobolani, nu s-a observat niciun efect asupra capacităţii de împerechere sau fertilităţii în cursul tratamentului cu etravirină (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele INTELENCE asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de folosi utilaje. Reacţii adverse cum sunt somnolenţă şi vertij au fost raportate la subiecţiitrataţi cu INTELENCE cu o incidenţă similară celor cărora li s-a administrat placebo (vezi pct. 4.8). Nu există dovezi că INTELENCE poate afecta capacitatea pacientului de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje; cu toate acestea, profilul reacţiilor adverse trebuie luat în considerare.

4.8 Reacţii adverse

Reacţii adverse la medicament provenite din studii clinice Evaluarea siguranţei are la bază datele obţinute de la 1203pacienţi din studiile clinice de fază III, controlate cu placebo, DUET-1 şi DUET-2, efectuate la pacienţi adulţi infectaţi cu virusul HIV-1, care au fost trataţi cu antiretrovirale, dintre care la 599 s-a administrat INTELENCE (200 mg b.i.d.) (vezi pct. 5.1). În aceste studii clinice coroborate, expunerea mediană pentru pacienţii din braţul de tratament cu INTELENCE a fost de 52,3 săptămâni.

Cele mai frecvent raportate reacţii adverse la medicament (RAM) (incidenţa ≥ 10% în braţul de tratament cu INTELENCE), de toate intensităţile, care au apărut în studiile de fază III au fost erupţia cutanată tranzitorie (19,2% în braţul de tratament cu INTELENCE faţă de 10,9% în braţul placebo), diareea (18,0% în braţul de tratament cu INTELENCE faţă de 23,5% în braţul placebo), greaţa (14,9% în braţul de tratament cu INTELENCE faţă de 12,7% în braţul placebo) şi cefaleea (10,9% în braţul de tratament cu INTELENCE faţă de 12,7% în braţul placebo). Ratele de întrerupere a tratamentului din cauza reacţiilor adverse au fost de 7,2% în cazul pacienţilortrataţi cu INTELENCE şi 5,6% la pacienţii cărora li s-a administrat placebo. Cea mai frecventă RA care a dus la întreruperea tratamentului a fost erupţia cutanată tranzitorie (2,2% în braţul de tratament cu INTELENCE faţă de 0% în braţul placebo).

Erupţia cutanată tranzitorie a fost de intensitate uşoară până la moderată, în general maculară până la maculopapulară sau eritematoasă, în majoritatea cazurilor a apărut în a doua săptămână de tratament, şi a fost rară după săptămâna 4. Erupţia cutanată tranzitorie a fost în majoritatea cazurilor autolimitantă şi, în general, s-a remis după 1-2 săptămâni de tratament continuu (vezi pct.4.4). Incidenţa erupţiei cutanate tranzitorii a fost mai mare la femei comparativ cu bărbaţii în braţul de tratament cu INTELENCE în studiile DUET. Nu au fost diferenţe în funcţie de sex în ceea ce priveşte severitateasau întreruperea tratamentului ca urmare aerupţiei cutanate tranzitorii. Datele clinice sunt limitate şi nu poate fi exclus un risc crescut de reacţii cutanate la pacienţii cu antecedente de reacţii cutanate asociate INNRT (vezi pct. 4.4).

RAM de intensitate moderată sau mai gravă (≥ gradul 2) raportate la pacienţii trataţi cu INTELENCE sunt rezumate în tabelul 2 (tratamentul de fond este indicat ca „TF”). Valorile anormale ale investigaţiilor diagnostice considerate ca RAM sunt incluse într-un paragraf situat sub tabelul2. RAM sunt enumerate clasificate pe aparate, sisteme şi organe (ASO) şi în funcţie de frecvenţă. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, RAM sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Frecvenţele sunt definite ca foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10) şi mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100). RAM rare şi foarte rare nu pot fi detectate având în vedere numărul de pacienţi incluşi în studiile DUET.

 

 

Tabelul 2: Studiile clinice DUET-1 şi DUET-2

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (ASO)

 

Categorie de frecvenţă

RAM (INTELENCE + TF faţă de Placebo + TF)

Tulburări cardiace

 

frecvente

infarct miocardic (1,3% faţă de 0,3%)

mai puţin frecvente

fibrilaţie atrială (0,2% faţă de 0,2%), angină pectorală (0,5% faţă de 0,3%)

Tulburări hematologice şi limfatice

 

frecvente

trombocitopenie (1,3% faţă de 1,5%), anemie (4,0% faţă de 3,8%)

Tulburări ale sistemului nervos

 

frecvente

neuropatie periferică (3,8% faţă de 2,0%), cefalee (3,0% faţă de 4,5%)

mai puţin frecvente

convulsii (0,5% faţă de 0,7%), sincopă (0,3% faţă de 0,3%), amnezie (0,3% faţă de 0,5%), tremor (0,2% faţă de 0,3%), somnolenţă (0,7% faţă de 0,5%), parestezie (0,7% faţă de 0,7%), hipoestezie (0,5% faţă de 0,2%), hipersomnie (0,2% faţă de 0%), tulburări de atenţie (0,2% faţă de 0,2%)

Tulburări oculare

 

mai puţin frecvente

vedere înceţoşată (0,7% faţă de 0%)

Tulburări acustice şi vestibulare

 

mai puţin frecvente

vertij (0,2% faţă de 0,5%)

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

mai puţin frecvente

bronhospasm (0,2% faţă de 0%), dispnee de efort (0,5% faţă de 0,5%)

 

Tulburări gastrointestinale

frecvente

boală de reflux gastroesofagian (1,8% faţă de 1,0%), diaree (7,0% faţă de 11,3%), vărsături (2,8% faţă de 2,8%), greaţă (5,2% faţă de 4,8%), durere abdominală (3,5% faţă de 3,1%), flatulenţă (1,5% faţă de 1,0%), gastrită (1,5% faţă de 1,0%)

 

mai puţin frecvente

pancreatită (0,7% faţă de 0,3%), hematemeză (0,2% faţă de 0%), stomatită (0,2% faţă de 0,2%), constipaţie (0,3% faţă de 0,5%), distensie abdominală (0,7% faţă de 1,0%), xerostomie (0,3% faţă de 0%), eructaţii (0,2% faţă de 0%)

Tulburări renale şi ale căilor urinare

frecvente

insuficienţă renală (2,7% faţă de 2,0%)

Afecţiuni cutanate şi ale

foarte frecvente

erupţie cutanată tranzitorie (10,0% faţă de 3,5%)

ţesutului subcutanat

frecvente

lipohipertrofie (1,0% faţă de 0,3%), transpiraţii nocturne (1,0% faţă de 1,0%)

 

mai puţin frecvente

edem facial (0,3% faţă de 0%), hiperhidroză (0,5% faţă de 0,2%), prurit (0,7% faţă de 0,5%), uscăciune cutanată (0,3% faţă de 0,2%)

Tulburări metabolice şi de nutriţie

frecvente

diabet zaharat (1,3% faţă de 0,2%), hiperglicemie (1,5% faţă de 0,7%), hipercolesterolemie (4,3% faţă de 3,6%), hipertrigliceridemie (6,3% faţă de 4,3%), hiperlipidemie (2,5% faţă de 1,3%)

 

mai puţin frecvente

anorexie (0,8% faţă de 1,5%), dislipidemie (0,8% faţă de 0,3%)

Tulburări vasculare

frecvente

hipertensiune arterială (3,2% faţă de 2,5%)

Tulburări generale şi la

frecvente

fatigabilitate (3,5% faţă de 4,6%)

nivelul locului de administrare

mai puţin frecvente

apatie (0,2 faţă de 0%)

Tulburări ale sistemului imunitar

mai puţin frecvente

sindrom de reactivare imună (0,2% faţă de 0,3%), hipersensibilitate la medicament (0,8% faţă de 1,2%)

Tulburări hepatobiliare

mai puţin frecvente

hepatită (0,2% faţă de 0,3%), steatoză hepatică (0,3% faţă de 0%), hepatită citolitică (0,3% faţă de 0%), hepatomegalie (0,5% faţă de 0,2%)

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

mai puţin frecvente

ginecomastie (0,2% faţă de 0%)

Tulburări psihice

frecvente

anxietate (1,7% faţă de 2,6%), insomnie (2,7% faţă de 2,8%)

mai puţin frecvente

stare de confuzie (0,2% faţă de 0,2%), dezorientare (0,2% faţă de 0,3%), coşmaruri (0,2% faţă de 0,2%), tulburări ale somnului (0,5% faţă de 0,5%), nervozitate (0,2% faţă de 0,3%), vise anormale (0,2% faţă de 0,2%)

 

RAM suplimentare de intensitate cel puţin moderată observate în alte studii clinice au fost lipodistrofia dobândită, angioedemul, eritemul polimorf şi accidentul vascular cerebral hemoragic, fiecare dintre acestea raportat la cel mult 0,5% dintrepacienţi. Sindromul Stevens-Johnson (rar; < 0,1%) şi necroliza epidermică toxică (foarte rară; < 0,01%) aufost raportate în cursul dezvoltării clinice a INTELENCE.

Valori anormale ale testelor de laborator

Valorile anormale ale testelor de laborator (gradul 3 sau 4), secundare tratamentului, considerate RAM, raportate la ≥ 2% dintrepacienţii înrolaţi în braţul INTELENCE comparativ cu cei din braţul placebo, au fost creşteri ale amilazei (8,9% faţă de9,4%), creatininei (2,0% faţă de 1,7%), lipazei (3,4% faţă de 2,6%), colesterolului total (8,1% faţă de5,3%), lipoproteinelor de joasă densitate (LDL) (7,2% faţă de 6,6%), trigliceridelor (9,2% faţă de 5,8%), glucozei (3,5% faţă de 2,4%), alaninaminotransferazei (ALT) (3,7% faţă de2,0%), aspartataminotransferazei (AST) (3,2% faţă de 2,0%) şi scăderi ale neutrofilelor (5,0% faţă de7,4%) şi numărului de leucocite (2,0% faţă de 4,3%).

Lipodistrofia

Terapia antiretrovirală combinată a fost asociată cu redistribuirea grăsimii corporale (lipodistrofie) la pacienţii infectaţi cu HIV, incluzând pierderea grăsimii subcutanate periferice şi faciale, creşterea depozitelor de grăsime intraabdominale şi viscerale, hipertrofierea sânilor şi acumularea de grăsime în zona dorsocervicală (ceafă de bizon) (vezi pct.4.4).

Sindromul de reactivare imună

La pacienţii infectaţi cu HIV cu imunodeficienţă severă la iniţierea terapiei antiretrovirale combinate, poate să apară o reacţie inflamatorie la infecţii oportuniste asimptomatice sau reziduale (sindromul de reactivare imunitară) (vezi pct. 4.4).

Osteonecroza

S-au raportat cazuri de osteonecroză, în special la pacienţi cu factori de risc generali cunoscuţi, boală HIV în stadiu avansat şi expunere de lungă durată la tratamentul antiretroviral. Frecvenţa acesteia este necunoscută (vezi pct. 4.4).

Informaţii suplimentare despre grupuri speciale de pacienţi

Pacienţi infectaţi concomitent cu virusul hepatitic B şi/sau hepatitic C

În analiza coroborată pentru DUET-1 şi DUET-2, incidenţa evenimentelor adverse hepatice a avut tendinţa să fie mai mare la subiecţii infectaţi concomitent trataţi cu INTELENCE, comparativ cu subiecţii infectaţi concomitent din grupul placebo. INTELENCE trebuie utilizat cu prudenţă la aceşti pacienţi (vezi, de asemenea, pct. 4.4 şi 5.2).

Reacţii adverse la medicament identificate după punerea pe piaţă a INTELENCEÎn utilizarea INTELENCE s-au raportat reacţii de hipersensibilitate, incluzând DRESS. Aceste reacţii de hipersensibilitate sunt caracterizate prin erupţii cutanate tranzitorii, febră şi, uneori, afectări organice (incluzând, fără a se limita însăla erupţii cutanate tranzitorii severe sau erupţii cutanate tranzitorii însoţite de febră, stare generală de rău, fatigabilitate, dureri musculare şi articulare, vezicule, leziuni orale, conjunctivită, hepatită, eozinofilie) (vezi pct.4.4).

4.9 Supradozaj

Nu există antidot specific pentru supradozajul cu INTELENCE. Tratamentul supradozajului cu INTELENCE constă în măsuri generale de susţinere incluzând monitorizarea semnelor vitale şi observarea stării clinice a pacientului. Dacă este indicată, eliminarea substanţei active neabsorbite se poate face prin inducerea emezei sau lavaj gastric. De asemenea, administrarea de cărbune activat poate fi utilizatăpentru a ajuta la îndepărtarea substanţei active neabsorbite. Deoarece etravirina este legată în proporţie mare de proteine, este puţin probabil ca dializa să aibă ca rezultat îndepărtarea unei cantităţi semnificative din substanţa activă.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică : INNRT (inhibitori non-nucleozidici ai revers transcriptazei), codul ATC: J05AG04.

Mecanism de acţiune Etravirina este un INNRT al virusului de tip 1 al imunodeficienţei umane (HIV-1). Etravirina se leagă direct de revers transcriptază (RT) şi blochează ADN polimeraza ARN-şi ADN-dependentă, prin dezagregarea centrului catalitic al enzimei.

Activitatea antivirală in vitro Etravirina este activă împotriva virusului HIV-1 de tip sălbatic în liniile de celuleT şi în celulele răspunsului imun primar cu valori mediane ale CE50 cuprinse între 0,9 şi 5,5 nM. Etravirina a demonstrat activitate împotriva izolatelor primare de HIV-1 grup M (subtipurile A, B, C, D, E, F şi G) şi HIV-1 grup O, cu valori ale CE50 cuprinse între 0,3şi 1,7nM, respectiv între 11,5 şi21,7 nM. Deşi etravirina este a demonstrat activitate in vitro împotriva tipului sălbatic de HIV-2 cu valori mediane ale CE50 cuprinse între 5,7şi 7,2 mM, tratamentul infecţiei cu HIV-2 cu etravirină nu este recomandat în absenţa datelor clinice. Etravirina îşi menţine acţiunea împotriva tulpinilor de HIV-1 rezistente la inhibitoriinucleozidici ai revers transcriptazei şi/sau inhibitorii de protează. În plus, etravirina demonstrează o modificare a CE50 ≤ 3 ori faţă de 60% dintrecele 6171izolate clinice rezistente la INNRT.

Rezistenţă Eficacitatea etravirinei în relaţie cu rezistenţa la INNRT la momentul iniţial a fost analizată în principalcu etravirina administrată în asociere cu darunavir/ritonavir (DUET-1 şi -2). Inhibitorii de protează potenţaţi, cum sunt darunavir/ritonavir, arată o limită mai mare a rezistenţei în comparaţie cu alte clase de antiretrovirale. Valorile critice pentru reducerea eficacităţii etravirinei (> 2 mutaţii asociate cu etravirina la momentul iniţial, vezi secţiunea rezultate clinice) sunt valabile atunci când etravirina este administrată în asociere cu un inhibitor de protează potenţat. Această valoarecriticăar putea fi mai mică în terapia combinată antiretrovirală care nu conţine uninhibitor de protează potenţat.

În studiile clinice de fază III DUET-1 şi DUET-2, mutaţiile care au apărut cel mai frecvent la pacienţii cu eşec virologic la regimurile de tratament care includeau INTELENCE au fost V108I, V179F, V179I, Y181C şi Y181I, ce au apărut, de regulă,pe fundalul altor mutaţii multiple asociate cu rezistenţa la INNRT (RAM). În toate celelalte studii clinice efectuate cu INTELENCE la pacienţii infectaţi cu HIV-1, următoarele mutaţii au apărut cel mai frecvent: L100I, E138G, V179F, V179I, Y181C şi H221Y.

Rezistenţa încrucişată După eşecul virologic al unui regim de tratament care conţine etravirină, nu se recomandă tratamentul pacienţilor cu efavirenz şi/sau nevirapină.

Experienţa clinică

Pacienţi care au fost trataţi anterior Studii pivot

Datele privind eficacitatea INTELENCE au la bază datele rezultate la 48 săptămâni din două studii clinice de fază III, DUET-1 şi DUET-2. Aceste studii au avut un design identic şi în fiecare studiu s-a observat o eficacitate similară a INTELENCE. Rezultatele de mai jos sunt datele coroborate din cele două studii.

Caracteristicile studiilor -Protocol: studii randomizate (1:1), dublu orb, placebo-controlate. -Tratament: INTELENCE faţă deplacebo, suplimentar unui tratament de fond care cuprinde darunavir/ritonavir (DRV/rtv), IN(t)RT selectate de investigator şi opţional enfuvirtidă (ENF).

-Criterii de includere majore:

· încărcare virală plasmatică HIV-1 > 5000 copii ARN HIV-1/ml la screening

· 1 sau mai multe mutaţii asociate cu rezistenţa la INNRT (RAM) la screening sau de la analiza genotipică anterioară (de exemplu rezistenţă arhivată)

· 3 sau mai multe mutaţii IP primare la screening

· aflat în regim stabil de tratament antiretroviral de cel puţin 8 săptămâni. -Stratificare: randomizarea a fost stratificată prin utilizarea intenţionată a ENF în TF, utilizarea anterioară de darunavir şi screeningul încărcăturii virale. -Răspunsul virologic a fost definit ca atingerea unei încărcături virale nedetectabile (<50copii

ARN HIV-1/ml).

Rezumatul rezultatelor de eficacitate

Tabelul 3: Date coroborate la 48săptămâni din DUET-1 şi DUET-2

 

 

INTELENCE + TF N=599

Placebo + TF N=604

Diferenţa în tratament (IÎ 95%)

Caracteristici de bază

 

 

 

Valori plasmatice mediane ale ARN HIV-1

4,8 log10 copii/ml

4,8 log10 copii/ml

 

Număr median de celule CD4

99 x 106 celule/l

109 x 106 celule/l

 

Rezultate

 

 

 

Încărcătură virală nedetectabilă confirmată (< 50 copiiARN HIV-1 /ml)a n (%) General ENF de novo ENF non de novo

363 (60,6%) 109 (71,2%) 254 (57,0%)

240 (39,7%) 93 (58,5%) 147 (33,0%)

20,9% (15,3%; 26,4%)d 12,8% (2,3%; 23,2%)f 23,9% (17,6%; 30,3%)f

< 400 copii ARN HIV-1 /mla n (%)

428 (71,5%)

286 (47,4%)

24,1% (18,7%; 29,5%)d

ARN HIV-1 log10 modificări medii faţă de valoarea iniţială (log10 copii/ml)b

-2,25

-1,49

-,0,6 (-0,8; -0,5)c

Media modificărilor faţă de numărul iniţial de celule CD4 (x 106/l)b

+98,2

+72,9

24,4 (10,4; 38,5)c

Orice boală definitorie pentru SIDA şi/sau deces n (%)

35 (5,8%)

59 (9,8%)

-3,9% (-6,9%; -0,9%)e

 

Atribuite conform algoritmului TLOVR (TLOVR=Time to Loss of Virologic Response, timpul până la pierderea răspunsului virologic)

Non-completarea este atribuită ca eşec (NC=F). Diferenţele de tratament au la bază mediile celor mai mici pătrate dintr-un model ANCOVA ce cuprinde factorii de stratificare. Valoarea p < 0,0001 pentru scăderea medie a ARN HIV-1; valoarea-p=0,0006 pentru media modificărilor in numărul de celule CD4.
Interval de încredere în jurul diferenţelor observate în rata răspunsurilor; valoarea p
< 0,0001 din modelul de regresie logistică, ce cuprinde şi factorii de stratificare.

Interval de încredere în jurul diferenţelor observate ale ratelor de răspuns; valoarea p = 0,0408.

Interval de încredere în jurul diferenţelor observate în rata de răspuns; valoarea p din testul CMH pentru controlul factorilor de stratificare = 0,0199 pentru de novo, şi < 0,0001 pentru cei non de novo.

Deoarece a existat o interacţiune semnificativă între tratament şi ENF, analiza principală a fost efectuată pentru 2straturi ENF (pacienţi care au reutilizat sau nu ENF faţă de pacienţi utilizând ENF de novo). Rezultatele la 48săptămâni din cadrul analizei coroborate pentru studiile DUET-1 şi DUET2 au demonstrat faptul că braţul de tratament cu INTELENCE a fost superior braţului placebo indiferent dacă ENF a fost utilizat de novo (p=0,0199) sau nu (p <0,0001). Rezultatele acestei analize (cu date la 48 săptămâni) în funcţie de stratificarea ENF sunt prezentate în tabelul3.

Un număr semnificativ mai mic de pacienţi din braţul de tratament cu INTELENCE a atins un criteriu final de evaluare (boală definitorie pentru SIDA şi/sau deces) în comparaţie cu braţul placebo (p=0,0408).

O analiză de subgrup a răspunsului virologic(definit ca încărcătură virală < 50copii ARN HIV-1/ml) la săptămâna 48 în funcţie de valoarea iniţială a încărcării virale şi de numărul iniţial de celule CD4 (date coroborate din studiile DUET) este prezentată în tabelul 4.

 

Tabelul 4: Date coroborate din DUET-1 şi DUET-2

Subgrupuri

Proporţia subiecţilor cu < 50 copii de ARN HIV-1/ml în săptămâna 48

INTELENCE + TF N=599

Placebo + TF N=604

Valori iniţiale ale ARN HIV1 < 30000 copii/ml ≥ 30000 şi < 100000 copii/ml ≥ 100000 copii/ml

75,8% 61,2% 49,1%

55,7% 38,5% 28,1%

Număr iniţial de celule CD4 (x 106/l) < 50 ≥ 50 şi < 200 ≥ 200 şi 350 ≥ 350

45,1% 65,4% 73,9% 72,4%

21,5% 47,6% 52,0% 50,8%

 

Notă: Atribuite după algoritmul TLOVR (TLOVR=timpul până la pierderea răspunsului virologic)

Genotipul sau fenotipul iniţial şi analiza rezultatelor virologice

În DUET-1 şi DUET-2, prezenţa la momentul iniţial a 3 sau mai multe din următoarele mutaţii: V90I, A98G, L100I, K101E, K101P, V106I, V179D, V179F, Y181C, Y181I, Y181V, G190A şi G190S (RAM INTELENCE) a fost asociată cu un răspuns virologic scăzut la INTELENCE (vezi tabelul5). Aceste mutaţii individuale au apărut în prezenţa altor RAM INNRT. Mutaţia V179F nu a fost niciodată prezentă fără a fi însoţită de mutaţia Y181C.

Concluziile privind relevanţa mutaţiilor particulare sau tiparelor de mutaţii fac obiectul modificărilor în funcţie de datele suplimentare şi se recomandă ca întotdeauna să se consulte sistemele de interpretare actuală pentru analiza rezultatului testelor de rezistenţă.

 

Tabelul 5: Proporţia de subiecţi cu < 50 copii ARN HIV-1/ml la săptămâna 48 în funcţie de numărul iniţial de RAM INTELENCE în populaţia fără eşec viral, din studiile coroborate DUET-1 şi DUET2

Număr iniţial de RAM INTELENCE *

Braţe de tratament cu etravirină N=549

 

ENF reutilizat/neutilizat

ENF de novo

Toate gradele

63,3% (254/401)

78,4% (109/139)

0

74,1% (117/158)

91,3% (42/46)

1

61,3% (73/119)

80,4% (41/51)

2

64,1% (41/64)

66,7% (18/27)

≥ 3

38,3% (23/60)

53,3% (8/15)

 

Braţe cu placebo N=569

Toate gradele

37,1% (147/396)

64,1% (93/145)

 

* RAM INTELENCE=V90I, A98G, L100I, K101E/P, V106I, V179D/F, Y181C/I/V, G190A/S
Notă: tuturor pacienţilor din studiile clinice DUET li s-a administrat un tratament de fond constând din darunavir/rtv,
INRT selectate de investigator şi, opţional, enfurvitidă.

Prezenţa numai a K103N, care a fost mutaţia INNRT cu cea mai mare prevalenţă în DUET-1 şi DUET-2 la momentul iniţial, nu a fost identificată ca o mutaţie asociată cu rezistenţa la INTELENCE. În plus, prezenţa numai a acestei mutaţii nu a afectat răspunsul în braţul de tratament cu INTELENCE. Sunt necesare date suplimentare pentru a putea trage concluzii referitoare la influenţa K103N când se asociază alte mutaţii INNRT.

Datele din studiile DUET sugerează că valoarea iniţială a modificărilor CE50 la etravirină a fost un factor predictivalrezultatului virologic, cu răspunsuri scăzând gradat, observate peste FC3şi FC 13. Aceste subgrupuri FC au la bază populaţii selecţionate de pacienţi în studiile DUET-1 şi DUET-2 şi nu se intenţionează să reprezinte valori critice definitorii de sensibilitate clinică pentru INTELENCE.

Studii exploratorii comparative cu inhibitori de protează la pacienţii netrataţi anterior cu inhibitori de protează (studiul clinic TMC 125-C227)

TMC125-C227 a fost un studiu clinic explorator, randomizat, controlat activ, deschis, care a investigat eficacitatea şi siguranţa INTELENCE într-o schemă de tratament care nu este aprobată în indicaţia curentă. În studiul TMC125, INTELENCE (N=59) a fost administrat cu 2INRT selectate de investigator (de exemplu fără IP potenţat de ritonavir) şi comparat cu o asociere selectată de investigator, formată dintr-un IP cu 2 INRT (N=57). Populaţia inclusă în studiu a cuprins pacienţi netrataţi anterior cu IP şi pacienţi trataţi cu INNRT cu dovezi de rezistenţă la INNRT.

În săptămâna 12, răspunsul virologic a fost mai mare în braţul de control cu IP (-2,2 log10 copii/ml faţă de valoarea iniţială; n=53). Această diferenţă între braţele de tratament a fost semnificativă statistic.

Pe baza acestor rezultate ale studiilor clinice, INTELENCE nu este recomandat pentru utilizare în asociere numai cu IN(t)RT la pacienţii care au prezentat eşec virologic în cursul unei scheme de tratament cu INNRT şi IN(t)RT.

Acest medicament a primit o „aprobare condiţionată”.
Aceasta înseamnă că sunt aşteptate dovezi suplimentare despre acest medicament.
Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an informaţiile noi privind medicamentul şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice ale etravirinei au fost evaluate la subiecţi adulţi sănătoşi şi la pacienţi adulţi infectaţi cu HIV-1 şi care au fost trataţi. Expunerea la etravirină a fost mai mică (35-50%) la pacienţii infectaţi cu HIV-1 decât la subiecţii sănătoşi.

Absorbţie Deoarece nu este disponibilă o formulare intravenoasă de etravirină, biodisponibilitatea absolută a etravirinei este necunoscută. După administrarea orală cu alimente, concentraţia plasmatică maximă de etravirină este atinsă în general în decurs de 4 ore. La subiecţii sănătoşi, absorbţia etravirinei nu este afectată de administrarea orală concomitentă de ranitidină sau omeprazol, medicamente care cresc pH-ul gastric.

Efectul alimentelor asupra absorbţiei
Expunerea sistemică (ASC) la etravirină a scăzut cu aproximativ 50% când INTELENCE a fost administrat în condiţii de repaus alimentar, în comparaţie cu administrarea după o masă. Ca urmare, INTELENCE trebuie administrat după masă.

Distribuţie In vitro, etravirina este legată în proporţie de 99,9% de proteinele plasmatice, în principal de albumină (99,6%) şi a1-glicoproteina acidă (97,66%-99,02%). Distribuţia etravirinei în alte compartimente decât plasma (de exemplu lichidul cefalorahidian, secreţii genitale) nu a fost evaluată la om.

Metabolizare Studiile in vitro cu microzomi hepatici umani (MHU) indică metabolizarea oxidativă a etravirinei în principal pe calea sistemului enzimatic al citocromului P450 (CYP3A) şi, într-o măsură mai mică, pe calea familiei CYP2C, urmată de glucuronoconjugare.

Eliminare După administrarea unei doze de etravirină marcată radioactiv cu 14C, 93,7% şi 1,2% din doza de 14Cetravirină administrată a fost regăsită în materiile fecale, respectiv în urină. Etravirina nemodificată regăsită în materiile fecale a reprezentat între 81,2% şi 86,4% din doza administrată. Etravirina nemodificată din materiile fecale este probabil medicamentul neabsorbit. Etravirina nemodificată nu a fost detectată în urină. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al etravirinei a fost de aproximativ 30-40 ore.

Grupe speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

Farmacocinetica etravirinei la copii şi adolescenţi este în curs de investigare. Datele disponibile în prezent sunt insuficiente pentru a putea face recomandăriprivind dozele(vezi pct.4.2).

Vârstnici

Analiza farmacocineticii populaţionale la pacienţii infectaţi cu HIV a arătat că farmacocinetica etravirinei nu este considerabil diferită în cadrul grupelor de vârstă (18 până la 77ani) studiate, cu 6 subiecţi având vârstade 65 ani şi peste (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Sex

Nu au fost observate diferenţe semnificative între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte profilul farmacocinetic. Un număr limitat de femei au fost incluse în aceste studii.

Rasă

Analiza farmacocineticii populaţionale la pacienţi infectaţi cu HIV nu a arătat nicio diferenţă aparentă în expunerea la etravirină între subiecţii de rasă caucaziană, hispanici sau de culoare. Farmacocinetica la alte rase nu a fost evaluată suficient.

Insuficienţă hepatică

Etravirina este metabolizată şi eliminată în principal prin ficat. Într-un studiu care a comparat 8 pacienţi cu insuficienţă hepatică uşoară (Clasa A conformclasificării Child-Pugh) cu 8subiecţi corespunzători de controlşi8 pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată (Clasa B conformclasificării Child-Pugh) cu 8 subiecţi de control, dispoziţia farmacocinetică a dozelor repetate de etravirină nu a fost modificată la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Cu toate acestea, nu au fost evaluate concentraţiile libere. Este de aşteptat ca expunerea la fracţiunea nelegată să fie crescută. Nu se sugerează ajustarea dozelor, dar se recomandă prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. INTELENCE nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa C conform clasificării Child-Pugh) şi,ca urmare, nu este recomandat (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Infecţia concomitentă cu virusul hepatitic B şi/sau hepatitic C

Analiza farmacocinetică populaţională a pacienţilor din studiile DUET-1 şi DUET-2 a arătat un clearance redus (putând determina o expunere crescută şi alterarea profilului de siguranţă) pentru INTELENCE la pacienţii infectaţi cu HIV-1 şi infecţie concomitentă cu virusul hepatitic B şi/sau hepatitic C. Având în vedere datele limitate disponibile la pacienţi infectaţi concomitent cu virus hepatitic Bşi/sau C, sunt necesare precauţii speciale la administrarea INTELENCE la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Insuficienţă renală

Farmacocinetica etravirinei nu a fost studiată la pacienţii cu insuficienţă renală. Rezultatele unui studiu de echilibru al masei cu etravirină marcată radioactiv cu 14C auarătatcă < 1,2% din doza de etravirină administrată este excretată în urină. Medicamentul nemodificat nu a fost decelat în urină, astfel încât impactul insuficienţei renale asupra eliminării etravirinei se aşteaptă să fie minim. Deoarece etravirina este legată în proporţie mare de proteinele plasmatice, este puţin probabil că va fi îndepărtată în mod semnificativ prin hemodializă sau dializă peritoneală (vezi pct.4.2).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile privindtoxicitatea etravirinei la animale au fost efectuate la şoareci, şobolani, iepuri şi câini. La şoareci, organele ţintă identificate au fost ficatul şi sistemul hemostatic. Cardiomiopatia hemoragică a fost observată numai la şoarecii masculi şi a fost considerată secundară coagulopatiei severe mediată pe calea vitaminei K. La şobolan, organele ţintă identificate au fost ficatul, tiroida şi sistemul hemostatic. Expunerea la şoareci a fost echivalentă cu expunerea la om, în timp ce la şobolani valoarea înregistratăa fost sub expunerea clinică la doza recomandată. La câine, s-au observat modificări la nivelul ficatului şi colecistuluila expuneri de aproximativ 8 ori mai mari decât expunerea la om, observată la doza recomandată (200 mg b.i.d.).

Într-un studiu efectuat la şobolani, nu s-au constatat efecte asupra capacităţii de împerechere sau fertilităţii la niveluri de expunere echivalente cu cele de la om la doza clinică recomandată. Nu s-au constatat efecte teratogene ale etravirinei la şobolani şi iepuri la expuneri echivalente cu cele observate la om la doza clinică recomandată. Etravirina nu a avut niciun efect asupra dezvoltării puilor în cursul alăptării sau după înţărcare la expuneri materne echivalente cu cele observate la doza clinică recomandată.

Etravirina nu a avut efecte carcinogene la şobolani şi şoarecii masculi. A fost observată o creştere a incidenţei adenoamelor şi carcinoamelor hepatocelulare lafemelele de şoareci. Rezultatele hepatocelulare observate în cazul femelelor de şoareci sunt considerate în general specifice rozătoarelor, asociate cu inducerea enzimelor hepatice, şi au o relevanţă limitată la om. La cele mai mari doze testate, expunerile sistemice (pe baza ASC) la etravirină au fost de 0,6ori (şoareci) şi între 0,2 şi 0,7ori (şobolani) mai mari, comparativcu cele observate la om la doza terapeutică recomandată (200 mg b.i.d.). Studii in vitro şi in vivo cu etravirină nu au pus în evidenţă un potenţial mutagen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Hipromeloză Celuloză microcristalină Dioxid de siliciu coloidal anhidru Croscarmeloză sodică Stearat de magneziu Lactoză monohidrat

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în flaconul original. A se păstra flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate. A nu se îndepărta plicurile cu desicant.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate (PEÎD), care conţin 120 comprimate şi 3 pliculeţe cu desicant, prevăzute cu capace din polipropilenă (PP) cu sistem de închidere securizat pentru copii.

Fiecare cutie conţineun flacon.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Fără cerinţe speciale.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/468/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 28 august 2008 Data ultimei reînnoiri: 28 august 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Janssen-Cilag SpA Via C. Janssen 04010 Borgo San Michele Latina Italia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (vezi Anexa 1: Rezumatul caracteristicilor produsului, 4.2).

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

· ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigienţă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, prezentat în modulul 1.8.1. al autorizaţiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înainte de şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 4.0(datată 12 mai 2010) a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2. de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie depus · Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, a Planului de farmacovigilenţă sau a activităţilor de reducere la minimum a riscului · În decurs de 60zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului · La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; Rezultatele acestora vor fi luate în considerare la compararea raportului dintre beneficiu şi riscuri în timpul evaluării cererii de reautorizare.

 

Domeniul

Descriere

Termen

Clinic

Un studiu TREBUIE să fie condus cu obiectivul de a evalua suplimentar eficacitatea clinică a etravirinei cu inhibitori de protează boostaţi, alţii decât darunavir. Analiza se va baza pe datele din cohorta EURESIST şi alte surse adecvate cu date similare. Protocolul final din studiul dedicat cohortei EURESIS trebuie depus pentru conformitae la CHMP înainte de iniţierea studiului. Rezultatele finale ale studiului trebuie furnizate CHMP, nu mai târziu de Q3 2012.

Q3 2012

 

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INTELENCE 100 mg comprimate Etravirină

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

Un comprimat conţine etravirină 100 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

120 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în flaconul original. A se păstra flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate. A nu se îndepărta plicurile cu desicant.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag InternationalNV Turnhoutseweg30 B-2340 Beerse Belgia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/468/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

intelence 100 mg

INFORMAŢIILE CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INTELENCE 100 mg comprimate etravirină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat conţine etravirină 100 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

120 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP:

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra în flaconul original. A se păstra flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.

Janssen-Cilag InternationalNV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/468/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

INTELENCE 100 mg comprimate

Etravirină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este INTELENCE şi pentru ce se utilizează

Înainte să luaţi INTELENCE

Cum să luaţi INTELENCE

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează INTELENCE

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE INTELENCE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

INTELENCE este un medicament utilizat pentru tratamentul infecţiei cu Virusul Imunodeficienţei Umane (HIV). Aparţine unei grupe de medicamente anti-HIV numite inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptază (INNRT). INTELENCE acţionează prin reducerea cantităţii de HIV din corpul dumneavoastră. Aceasta va îmbunătăţi sistemul dumneavoastră imunitar şi va reduce riscul de a dezvolta boli legate de infecţia cu HIV.

INTELENCE este utilizat în asociere cu alte medicamente anti-HIV pentru tratamentul adulţilor infectaţi cu HIV şi care au utilizat anterior alte medicamente anti-HIV.

Medicul va discuta cu dumneavoastră ce asociere de medicamente este cea mai bună pentru dumneavoastră.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI INTELENCE

Nu luaţi INTELENCE

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la etravirină sau la oricare dintre celelalte componente ale INTELENCE. Aceste alte componente sunt enumerate la punctul 6.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi INTELENCE

INTELENCE nu vindecă infecţia cu HIV. Este parte a unui tratament ce reduce cantitatea de virus din sânge. INTELENCE nu reduce riscul de a transmite HIV la alte persoane prin contact sexual sau prin contaminare cu sânge. De aceea, trebuie să continuaţi să folosiţi măsuri de precauţie adecvate (prezervativ sau altă metodă de tip„barieră”) pentru a reduce probabilitateade contact sexual cu orice lichide biologice cum sunt sperma, secreţiile vaginale sau sângele.

Persoanele care iau INTELENCE încă mai pot dezvolta infecţii sau alte boli asociate cu infecţia cu HIV. Trebuie să păstraţi un contact regulat cu medicul dumneavoastră.

INTELENCE nu este indicat pentru utilizare la copii şi adolescenţi, deoarece nu a fost suficient studiat la pacienţi cu vârsta sub 18ani.

INTELENCE a fost utilizat numai la un număr limitat de pacienţi cu vârsta de 65ani şi peste. Dacă aparţineţi acestei grupe de vârstă, vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră privind utilizarea INTELENCE.

Spuneţi medicului dumneavoastră despre situaţia dumneavoastră

Asiguraţi-vă că aţi verificat punctele de mai jos şi spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare dintre următoarele este valabilă în cazul dumneavoastră. -Spuneţi mediculuidumneavoastră dacă dezvoltaţi o erupţie trecătoare pe piele. Dacă apare o reacţie trecătoare pe piele, aceasta apare, de regulă, curând după începutul tratamentului anti-HIV cu INTELENCE şi dispare adesea în decurs de 1 până la 2 săptămâni, chiar în condiţiile utilizării continue a medicamentului. Ocazional, în timpul tratamentului cu INTELENCE, puteţi prezenta o reacţie de hipersensibilitate (reacţie alergică incluzând erupţie trecătoare pe piele şi febră, dar şi umflarea feţei, limbii sau a gâtului, dificultăţi la respiraţie sau la înghiţit) care vă poate pune viaţa în pericol. Vă rugăm să vă adresaţiimediat medicului dumneavoastră dacă apare o reacţie de hipersensibilitate. Medicul dumneavoastră vă va sfătui cum să trataţi simptomele pe care le prezentaţi şi dacă tratamentul cu INTELENCE trebuie întrerupt. Dacă aţi întrerupt tratamentul din cauza unei reacţii de hipersensibilitate, nu trebuie să reîncepeţi terapia cu INTELENCE.

-Spuneţimedicului dimneavoastrădacă aveţi sau aţi avut probleme cu ficatul, incluzând hepatită B şi/sau C. Medicul dumneavoastră va evalua cât de severă este boala de ficat înainte de a decide dacă dumneavoastră puteţi lua INTELENCE.

-Spuneţimedicului dumneavoastrădacă observaţi modificări ale formei corpului sau în distribuţia grăsimii corporale. Dacă luaţi o asociere de medicamente anti-HIV poate să apară o creştere, scădere în greutate sau redistribuirea grăsimii corporale.

- Spuneţiimediat medicului dumneavoastră dacă observaţi orice simptome de infecţie. La unii pacienţi cu infecţie cu HIV în stadiu avansat şi cu istoric de infecţii cu germeni oportunişti, la scurt timp după începerea tratamentului anti-HIV pot să apară semne şi simptome de inflamaţie provenind de la infecţii anterioare. Se crede că aceste simptome sunt datorate unei îmbunătăţiri a răspunsului imunitar al organismului, ce permite acestuia să lupte împotriva infecţiilor ce puteau fi prezente însă fără simptome evidente.

Utilizarea altor medicamente

INTELENCE poate interacţiona cu alte medicamente. Vă rugăm să spuneţi mediculuidumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberatefără prescripţie medicală.

În majoritateacazurilor, INTELENCE poate fi asociat cu medicamente anti-HIV ce aparţin unei alte clase. Cu toate acestea, unele asocieri nu sunt recomandate. În alte cazuri, poate fi necesară o supraveghere mai atentă şi/sau o modificare a dozei de medicament. Ca urmare, spuneţi întotdeauna medicului dumneavoastră ce alt medicament anti-HIV luaţi. În plus, este important să citiţi cu atenţie prospectele care însoţesc aceste medicamente. Urmaţi cu atenţie recomandările medicului dumneavoastră referitoare la medicamentele care pot fi administrate împreună.

Nu se recomandă să asociaţi INTELENCE cu oricare din următoarele medicamente:

-tipranavir/ritonavir (medicamente anti-HIV);carbamazepină, fenobarbital, fenitoină (medicamente care previn apariţiaconvulsiilor);rifampicină, pentru că este contraindicată cu inhibitori de protează potenţaţi şi rifapentină medicamente pentru tratamentul unor infecţii, cum este tuberculoza);produse care conţin sunătoare (Hypericum perforatum) (un produs pe bază de plante medicinale utilizatîn tratamentul depresiei).

Dacă luaţi oricare dintre medicamentele de mai sus, adresaţi-vă medicului dumneavoastrăpentru recomandări.

Efectele INTELENCE sau ale altor medicamente pot fi influenţate dacă luaţi INTELENCE împreună cu oricare din medicamentele de mai jos. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi:

-amiodaronă, bepridil, digoxină, disopiramidă, flecainidă, lidocaină, mexiletină, propafenonă şi chinidină (medicamente pentru tratamentul unor afecţiuni ale inimii, de exemplu ritm anormal de bătaie a inimii)

-warfarină (un medicament utilizat pentru a reduce coagularea sângelui). Medicul dumneavoastră va trebui să recomande efectuarea de analize ale sângelui

-fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol (medicamente pentru tratamentul infecţiilor fungice)

-claritromicină, rifabutină (antibiotice)

-diazepam (medicamente pentru tratamentul tulburărilor de somn şi/sau anxietăţii)

-dexametazonă (un corticosteroid utilizat într-o varietate de situaţii clinice, cum sunt inflamaţii sau reacţii alergice)

-atorvastatină, fluvastatină, lovastatină, rosuvastatină, simvastatină (medicamente care scad concentraţiile de colesteroldin sânge)

-ciclosporină, sirolimus, tacrolimus (imunosupresoare)

-sildenafil, vardenafil, tadalafil (medicamente pentru tratamentul disfuncţiei erectile)

-clopidogrel (un medicament care previne formarea cheagurilor de sânge).

Utilizarea INTELENCE împreună cu alimente şi băuturi

Este important să luaţi INTELENCE după masă. Dacă îl luaţi pe stomacul gol, numai jumătate din cantitatea de INTELENCE este absorbită. Pentru informaţii suplimentare, vezi punctul 3 „CUM SĂ UTILIZAŢI INTELENCE”.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi imediat medicului dacă sunteţi gravidă. Gravidelenu trebuie să utilizezeINTELENCE, cu excepţia cazului în care medicul recomandă în mod special.
Femeile infectate cu HIV nu trebuie să alăpteze deoarece există posibilitatea infectării cu HIV a sugarului.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii privind efectele INTELENCE asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, nu trebuie să conduceţi vehicule şi să folosiţi utilaje dacă prezentaţi o stare de somnolenţă sau de ameţeală după ce luaţi acest medicament.

Informaţii importante privind unele componente ale INTELENCE

Comprimatele INTELENCE conţin lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionatcă aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide (lactoză),vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament.

Probleme ale oaselor

Unii pacienţi cărora li se administrează terapie antiretrovirală asociată pot dezvolta o afecţiune a oaselornumită osteonecroză (distrugerea ţesutului osos cauzată de lipsa de alimentare cu sânge a osului). Unii dintre multiplii factorii de risc pentru dezvoltarea acestei afecţiuni pot fi durata mare a terapiei antiretrovirale asociate, utilizarea de corticosteroizi, consumul de alcooletilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut. Semne ale osteonecrozei sunt înţepenire a articulaţiei, durere şi disconfort(în special la nivelul şoldului, genunchiului şi umărului) şi dificultăţi în mişcare. Dacă observaţi oricare dintre aceste simptome vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

3. CUM SĂ LUAŢI INTELENCE

Luaţi întotdeauna INTELENCE exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.

Instrucţiuni pentru utilizarea corectă

Doza uzuală de INTELENCE este de două comprimate de două ori pe zi. Dimineaţa, luaţi două comprimate de INTELENCE 100 mg, după masă. Seara, luaţi două comprimate de INTELENCE 100 mg, după masă.

Este important să luaţi INTELENCE după masă. Dacă luaţi INTELENCE pe stomacul gol, numaijumătate din cantitatea de INTELENCE este absorbită. Înghiţiţi comprimatele întregi, cu un pahar cu apă. Nu mestecaţi comprimatele. Dacă nu puteţi înghiţi comprimatele de INTELENCE întregi, puteţi dizolva comprimatele într-un pahar cu apă. Agitaţi bine până când aspectul apei devine lăptos, apoi beţi conţinutul imediat. Clătiţi paharul cu apă de mai multe ori şi înghiţiţi lichidul rezultat după fiecare spălare, pentru a fi siguri că aţi luat întreaga doză.

Îndepărtarea capacului cu sistem de închidere securizat pentru copii

Flaconul din plastic este livrat cu un sistem de închidere securizat pentru copii şi trebuie deschis după cum urmează: -Apăsaţi în jos capacul din plastic în timp ce îl rotiţi în sens invers acelor de ceasornic. -Îndepărtaţi capacul deşurubat.

Dacă luaţi mai mult INTELENCE decât trebuie

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitaţi să luaţi INTELENCE Dacă observaţi în decurs de 6 ore de la momentul când luaţi INTELENCE în mod obişnuit, trebuie să luaţi comprimatele cât mai curând posibil. Luaţi întotdeauna comprimatele după masă. Luaţi apoi următoarea doză ca de obicei. Dacă observaţi după 6 ore, atunci săriţi peste doza uitată şi luaţi-o pe următoarea ca de obicei. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Nu încetaţi să luaţi INTELENCE fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră

Tratamentul anti-HIV poate creşte senzaţia dumneavoastră de bunăstare. Chiar dacă vă simţiţi mai bine, nu încetaţi să luaţi INTELENCE sau celelalte medicamente anti-HIV. Acţionând astfel, creşteţi riscul ca virusul să dezvolte rezistenţă. Discutaţi mai întâi cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, INTELENCE poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.
Frecvenţa reacţiilor adverse posibile enumerate mai jos este definită utilizând următoarea convenţie:
-foarte frecvente: afectează mai mult de 1din 10utilizatori;
-frecvente: afectează 1 până la 10 din 100 utilizatori;
-mai puţin frecvente: afectează 1până la 10din 1000utilizatori;
-rare: afectează 1până la 10din 10000utilizatori;
-foarte rare: afectează mai puţin de 1 din 10000 utilizatori;
-cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Reacţii adverse foarte frecvente:

-erupţie pe piele. Erupţia trecătoare pe piele este,de regulă,de intensitate uşoară până la moderată. În cazuri rare, s-au raportat erupţii trecătoare pe piele foarte grave, care pot pune viaţa în pericol. Prin urmare,este important să vă adresaţi imediat mediculuidumneavoastră dacă apare o erupţie trecătoare pe piele. Medicul dumneavoastră vă va sfătui cum să trataţi simptomele pe care le prezentaţi şi dacă tratamentul cu INTELENCE trebuie întrerupt.

Reacţii adverse frecvente:

-modificări ale unor valori ale celulelor sângelui sau biochimice. Acestea pot fi observateîn rezultatele analizelor sângelui. Medicul dumneavoastră vă va explica aceste modificări. De exemplu: număr scăzut de globule roşii, număr scăzut de trombocite, valori mari sau anormale ale grăsimilor din sânge, valori mari ale colesterolului, valori mari ale zahărului din sânge

-durere de cap, furnicături sau durere la nivelul mâinilor sau picioarelor, amorţeală, oboseală, insomnie, teamă fără motiv

 -diaree, greaţă, vărsături, arsuri în capul pieptului, durere abdominală, inflamaţie a stomacului, flatulenţă

-insuficienţă renală, tensiune arterială crescută, infarct miocardic, diabet zaharat -acumulare de grăsime, transpiraţii nocturne.

Reacţii adverse mai puţin frecvente: -angină pectorală, ritm neregulatde bătaie a inimii

-pierderea sensibilităţii la nivelul pielii, somnolenţă, tremurături, leşin, somnolenţă, pierderea memoriei, convulsii, accident vascular cerebral, tulburări de atenţie

-vedere înceţoşată, ameţeli, apatie

-dificultăţi de respiraţie

-uscăciune a gurii, inflamaţie a mucoasei de la nivelul gurii, râgâit, constipaţie, distensia abdomenului, inflamaţia pancreasului, vărsături cu sânge, scăderea poftei de mâncare

-transpiraţii excesive, mâncărime, piele uscată, umflarea feţei şi/sau a gâtului

-reacţii alergice (hipersensibilitate), simptome de infecţie (de exemplu mărirea ganglionilor limfatici şi febră)

-probleme cu ficatul, cum arfi hepatită -umflarea sânilor la bărbaţi

-tulburări de somn, vise anormale, confuzie, dezorientare, nervozitate

-modificări ale formei corpului asociate redistribuirii grăsimii corporale.

Cu frecvenţă necunoscută: -reacţii de hipersensibilitatesevere, caracterizate prin erupţii trecătoare pe piele însoţite de febră şi inflamaţia organelor, precumhepatită.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ INTELENCE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi INTELENCE după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Comprimatele INTELENCE trebuie păstrate în ambalajul original. A se păstra flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate. Flaconul conţine 3 pliculeţe (desicanţi) pentru a păstra comprimatele uscate. Aceste pliculeţe trebuie să stea în flacon tot timpul şi nu sunt comestibile.Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine INTELENCE

-Substanţa activă este etravirina. Fiecare comprimat INTELENCE conţine etravirină 100mg. -Celelalte componente sunt hipromeloză, celuloză microcristalină, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, stearat de magneziu şi lactoză monohidrat.

Cum arată INTELENCE şi conţinutul ambalajului

Comprimate ovale, de culoare albă până la aproape albă, marcate cu „T125” pe o faţă şi cu „100” pe
cealaltă faţă.
Flacon din plastic care conţine 120 comprimate şi 3 pliculeţe pentru a menţine comprimatele uscate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Janssen-Cilag InternationalNV, Turnhoutseweg30, B-2340 Beerse, Belgia

Fabricantul

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, 04010 Borgo San Michele, Latina, Italia Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

TIBOTEC, een divisie van, une division de, eine Division der JANSSEN-CILAG NV/SA Roderveldlaan 1 B-2600 Berchem Tél/Tel: +32 3 280 54 11

България

Представителство на TIBOTEC, дивизия на Johnson & Johnson, d.o.o. ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1715 Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

TIBOTEC, divize JANSSEN-CILAG s.r.o.
Karla Engliše 3201/06
CZ-150 00 Praha 5 -Smíchov
Tel: +420 227 012 222

Danmark

TIBOTEC, en division af JANSSEN-CILAG
A/S
Hammerbakken 19
DK-3460 Birkerød
Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH
Johnson & Johnson Platz 1
D-41470 Neuss
Tel: +49 2137 955-955

Eesti

TIBOTEC, JANSSEN-CILAG Polska Sp. zo.o. Eesti filiaal Lõõtsa 2 EE-11415 Tallinn Tel: +372 617 7410

Luxembourg/Luxemburg

TIBOTEC, une division de, eine Division der JANSSEN-CILAG NV/SA Roderveldlaan 1 B-2600 Berchem Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 3 280 54 11

Magyarország

TIBOTEC, a JANSSEN-CILAG Kft. divíziója H-2045 Törökbálint, Tó Park Tel: +36 23 513 800

Malta

AM MANGION LTD. Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000 Tel: +356 2397 6000

Nederland

TIBOTEC, een divisie van JANSSEN-CILAG

B.V. Postbus 90240 NL-5000 LT Tilburg Tel: +31 13 583 73 73

Norge

TIBOTEC, en divisjon av JANSSEN-CILAG AS Drammensveien 288 N-0283 Oslo Tlf: +47 24 12 65 00

Österreich

TIBOTEC, eine Division von JANSSEN-CILAG Pharma GmbH Pfarrgasse 75 A-1232 Wien Tel: +43 1 610 300

Ελλάδα

TIBOTEC, τμήμα της JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56 GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

JANSSEN-CILAG, S.A. división TIBOTEC Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 Campo de las Naciones E-28042 Madrid Tel: +34 91 722 81 00

France

TIBOTEC, une division de JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 44 44

Ireland

TIBOTEC, a division of JANSSEN-CILAG Ltd. 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG -UK Tel: +44 1494 567 444

Ísland

TIBOTEC, deild hjá JANSSEN-CILAG c/o Vistor hf. Hörgatún 2 IS-210 Garðabær Sími: +354 535 7000

Italia

TIBOTEC, una divisione di JANSSEN-CILAG SpA Via M.Buonarroti, 23 I-20093 Cologno Monzese MI Tel: +39 02 2510 1

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ, 7 Ανδροκλέους CY-1060 Λευκωσία Τηλ: +357 22 755 214

Polska

TIBOTEC, oddział JANSSEN-CILAG Polska Sp. zo.o. ul. Iłżecka 24 PL-02-135 Warszawa Tel: +48 22 237 60 00

Portugal

TIBOTEC, uma divisão da JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo PT-2734-503 Barcarena Tel: +351 21 43 68 835

România

TIBOTEC, subsidiară a Janssen-Cilag, Johnson & Johnson d.o.o. Strada Tipografilor nr. 11-15, Clădirea S-Park, corp A2, etaj 5 013714 Bucureşti Tel: +40 21 2 071 800

Slovenija

TIBOTEC za Janssen-Cilag, del Johnson&Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana Tel: +386 1 401 18 30

Slovenská republika

TIBOTEC, divízia Johnson & Johnson s.r.o. Plynárenská 7/B SK-824 78 Bratislava Tel: +421 233 552 600

Suomi/Finland

TIBOTEC JANSSEN-CILAG OY Vaisalantie/Vaisalavägen 2 FI-02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 207 531 300

Sverige

TIBOTEC, en division inom JANSSEN-CILAG AB Box 7073 S-192 07 Sollentuna Tel: +46 8 626 50 00

Latvija United Kingdom

TIBOTEC, JANSSEN-CILAG Polska Sp. zo.o. TIBOTEC, adivision of JANSSEN-CILAG Ltd. filiāle Latvijā 50-100 Holmers Farm Way Matrožu iela 15 High Wycombe LV-1048, Rīga Buckinghamshire HP12 4EG -UK Tel: +371 678 93561 Tel: +44 1494 567 444

Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“
Geležinio Vilko g. 18A
LT-08104 Vilnius
Tel: +370 5 278 68 88

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}

Acest medicament a primit o “aprobare condiţionată”.
Aceasta înseamnă că sunt aşteptate dovezi suplimentare despre acest medicament.
Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an informaţiile noi privind medicamentul şi acest prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a
Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Terapiile antiretrovirale împotriva HIV pot trata şi Hepatita C (studiu) Un tratament antiretroviral pentru HIV poate trata şi virusul hepatitei C (HCV) la pacienţii care au simultan cele două boli, indică un studiu restrâns publicat miercuri în revista americană Science Translational Medicine, efectuat de cercetători de la Universitatea din Cincinnati şi din alte centre...
Medicamentele antiretrovirale reduc riscul de transmitere a virusului HIV în cupluri (studiu) Medicamentele antiretrovirale reduc riscul de transmitere a virusului HIV în cuplurile în care unul dintre parteneri este seropozitiv şi care fac sex fără prezervativ, susţine cel mai important studiu realizat vreodată pe acest subiect, publicat marţi în SUA .
Un copil născut cu HIV, vindecat prin administrarea unui amestec de antiretrovirale Medicii par cu un pas mai aproape de victoria finală împotriva temutului virus HIV, care provoacă SIDA, după ce o echipă medicală americană a confirmat vindecarea unui copil născut cu acest virus, prin administrarea unui cocktail de medicamente antiretroviale la scurt timp după naştere, conform publicaţiei...
OMS: Toate persoanele cu HIV trebuie să ia medicamente antiretrovirale Toate persoanele infectate cu HIV, virusul imunodeficienţei umane care provoacă SIDA, trebuie să ia medicamente antiretrovirale cât mai curând posibil după diagnosticare, recomandă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) într-un comunicat ce extinde directivele actuale în domeniu pentru cele 194 de state...
Un tratament preventiv reduce la jumătate riscul infectării cu HIV în rândul toxicomanilor (studiu) Un tratament preventiv pe bază de antiretrovirale reduce aproape la jumătate riscul de infecţie cu HIV la persoanele care îşi injectează droguri, potrivit unui studiu publicat în ediţia electronică de joi a revistei medicale britanice The Lancet, transmite AFP.
Virusul HIV foloseşte celulele mieloide pentru a se propaga (studiu) O familie de celule ale sistemului imunitar, celulele mieloide, joacă rolul de "cal troian" şi ajută la propagarea rapidă în organism a virusului HIV, potrivit unui studiu publicat joi în revista "Retrovirology" de un grup de oameni de ştiinţă de la Institutul de Cercetări în domeniul SIDA IrsiCaixa...