CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

KEPIVANCE 6,25mg
 
Denumire KEPIVANCE 6,25mg
Descriere Kepivance este indicat pentru reducerea incidenţei, duratei şi severităţii mucozitei orale la pacienţii cu boli hematologice maligne la care se administrează radiochimioterapie mieloablativă care se asociază cu o incidenţă crescută de forme severe de mucozită şi care necesită tratament suportiv cu celule stem hematopoietice autologe.
Denumire comuna internationala PALIFERMINUM
Actiune terapeutica ALTE PREPARATE TERAPEUTICE ANTITOXICE IN TRATAMENTUL CITOSTATIC
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila
Concentratia 6,25mg
Ambalaj Cutie x 6 flac. cu pulb. pt. sol. inj.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC V03AF08
Firma - Tara producatoare AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata BIOVITRUM AB (publ) - SUEDIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre KEPIVANCE 6,25mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> KEPIVANCE Pulbere pentru solutie injectabila, 6,25 mg
Prospect si alte informatii despre KEPIVANCE 6,25mg, pulbere pentru solutie injectabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Kepivance 6,25 mg pulbere pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine palifermin 6,25 mg.

Paliferminul este un factor de creştere de keratinocite umane (KGF), produs prin tehnologie de recombinare ADN pe Escherichia coli.

După reconstituire, Kepivance conţine palifermin 5 mg/ml.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie injectabilă.

Pulbere albă liofilizată.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Kepivance este indicat pentru reducerea incidenţei, duratei şi severităţii mucozitei orale la pacienţii adulţi cu boli hematologice maligne la care se administrează radiochimioterapie mieloablativă, care se asociază cu o incidenţă crescută de forme severe de mucozită şi care necesită tratament suportiv cu celule stem hematopoietice autologe.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Kepivance trebuie supravegheat de un medic cu experienţă în folosirea terapiei antineoplazice.

Doze

Adulţi

Doza recomandată de Kepivance este de 60 micrograme/kg şi zi, administrată injectabil în bolus intravenos timp de trei zile consecutiv înainte şi trei zile consecutiv după terapia mieloablativă, până la un total de şase doze.

Terapie pre-mieloablativă: Primele trei doze trebuie administrate înaintea terapiei mieloablative, iar cea de-a treia doză la 24-48 ore înaintea acesteia.

Terapie post-mieloablativă: Ultimele trei doze trebuie administrate după terapia mieloablativă; prima dintre aceste doze se administrează după, dar în aceeaşi zi cu perfuzia de celule stem hematopoietice şi la mai mult de 4 zile după cea mai recentă administrare de Kepivance (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Kepivance la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani nu au fost stabilite. Kepivance nu trebuie folosit la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani.

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţi cu insuficienţă renală (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică

Siguranţa şi eficacitatea Kepivance nu au fost stabilite la pacienţi cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 5.2). Administrarea dozelor la pacienţi cu insuficienţă hepatică trebuie realizată cu atenţie.

Vârstnici

Siguranţa şi eficacitatea Kepivance nu au fost stabilite la vârstnici (vezi pct. 5.2).

Mod de administrare

Pentru administrare intravenoasă.

Kepivance nu trebuie administrat subcutanat, din cauza tolerabilităţii locale reduse.

Soluţia reconstituită Kepivance nu trebuie lăsată la temperatura camerei mai mult de o oră şi trebuie protejată de lumină. Înainte de administrare, se inspectează vizual soluţia pentru a observa modificările de culoare sau prezenţa de particule, vezi pct. 6.6.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de utilizare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, la oricare dintre excipienţi sau la proteine derivate de Escherichia coli.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Utilizarea cu chimioterapice

Kepivance nu trebuie administrat cu 24 ore înainte, în timpul perfuziei, sau la mai puţin de 24 ore de la administrarea chimioterapiei citotoxice. Într-un studiu clinic, administrarea Kepivance la mai puţin de 24 ore de la chimioterapie a dus la creşterea severităţii şi duratei mucozitei orale.

Utilizarea concomitentă a heparinei

Dacă se foloseşte heparina pentru menţinerea unei linii venoase, trebuie folosită soluţie salină izotonă pentru spălarea liniei înainte şi după administrarea Kepivance, vezi pct. 6.2.

Acuitate vizuală

Se cunoaşte că receptorii KGF sunt exprimaţi pe cristalin. Implicare paliferminului în etiologia cataractei nu poate fi exclusă (vezi pct. 5.1). Efectele pe termen lung nu sunt cunoscute încă.

Siguranţa pe termen lung

Siguranţa pe termen lung a Kepivance nu a fost deplin evaluată privind supravieţuirea globală, supravieţuirea fără progresia bolii şi neoplaziile secundare.

Neoplazii non- hematologice

Kepivance este un factor de creştere care stimulează proliferarea celulelor epiteliale ce exprimă receptori KGF. Siguranţa şi eficacitatea Kepivance nu au fost stabilite la pacienţii cu neoplazii non hematologice care exprimă receptori KGF. De aceea, nu trebuie administrat palifermin pacienţilor cu neoplazii non-hematologice diagnosticate sau suspectate.

Tratament condiţionat cu doză mare de melfalan

În cadrul unui studiu efectuat după punerea pe piaţă a medicamentului, la pacienţi cu mielom multiplu care au fost trataţi cu melfalan 200 mg/m2 ca schemă de tratament condiţionant, administrarea paliferminului cu patru zile între ultima predoză şi prima postdoză nu a relevat un beneficiu terapeutic în ceea ce priveşte frecvenţa sau durata mucozitei orale severe în comparaţie cu placebo. Ca urmare, palifermin nu trebuie utilizat în asociere cu chimioterapia mieloablativă – singura condiţionare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Ca terapie proteică, riscul pentru Kepivance de a interacţiona cu alte medicamente este redus.

Datele in-vitro şi in-vivo sugerează că paliferminul se leagă de heparina nefracţionată, precum şi de heparinele cu greutate moleculară mică, care trebuie utilizate cu prudenţă la pacienţii cărora li se administrează concomitent palifermin. Relevanţa clinică nu este clară.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu sunt disponibile date adecvate privind utilizarea Kepivance la femeile gravide.

Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial embrionar sau fetal pentru om nu este cunoscut. Kepivance nu trebuie folosit în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă Kepivance se excretă în laptele matern, de aceea Kepivance nu trebuie administrat la femeile care alăptează.

Fertilitatea

În cadrul studiilor efectuate la şobolani, nu au fost observate efecte adverse care să influenţeze parametrii de reproducere/fertilitate la doze de până la 100 micrograme/kg şi zi. La doze ≥ 300 micrograme/kg şi zi (de 5 ori mai mari decât doza recomandată la om) s-au observat toxicitate sistemică (semne clinice şi/sau modificări ale greutăţii corporale) şi efecte adverse asupra parametrilor fertilităţii la masculi şi femele.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8 Reacţii adverse

Datele despre siguranţă s-au obţinut din studii clinice randomizate, placebo-controlate, incluzând un studiu de farmacocinetică, efectuate la pacienţi cu afecţiuni maligne hematologice, şi din experienţa de după punerea pe piaţă. Cele mai frecvent raportate reacţii adverse la medicament (raportate la > 1/10 pacienţi) au fost corespunzătoare acţiunii farmacologice a Kepivance asupra pielii şi epiteliului oral, de exemplu edem, incluzând edem periferic şi hipertrofie a ţesuturilor orale. Aceste reacţii au fost în principal uşoare până la moderate ca severitate şi au fost reversibile. După primele 3 doze zilnice consecutive de Kepivance, timpul mediu până la instalare a fost de aproximativ 6 zile, cu o durată medie de aproximativ 5 zile. Durerea şi artralgiile sunt alte reacţii adverse frecvente, care au apărut la pacienţii trataţi cu Kepivance la care s-a administrat mai puţină analgezie opioidă decât la pacienţii la care s-a administrat placebo (vezi Tabelul 2). De asemenea, hipersensibilitatea, incluzând reacţiile anafilactice, a fost asociată cu paliferminul.

Tabelul 1. Reacţii adverse raportate din studii clinice şi raportări spontane

Frecvenţele prezentate mai jos sunt definite utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (> 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile).

 

Aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa

Reacţie adversă

 

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Cu frecvenţă necunoscută:

Reacţii anafilactice/hipersensibilitate

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente:

Frecvente:

Disgeuzie

Parestezii la nivel oral

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente:

Cu frecvenţă necunoscută:

Hipertrofie a mucoasei orale / hipertrofie a papilelor gustative, modificări de culoare ale mucoasei orale / modificări de culoare ale limbii

Modificări la nivelul limbii (de exemplu înroşire, papule), edem al limbii

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente:

Frecvente:

Cu frecvenţă necunoscută:

Erupţii cutanate tranzitorii, prurit şi eritem

Hiperpigmentare cutanată

Sindrom eritrodisestezic palmo-plantar (disestezie, eritem, edem al palmelor şi plantelor)

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Foarte frecvente:

Cu frecvenţă necunoscută:

Artralgie

Edem vaginal şi eritem vulvovaginal

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Investigaţii diagnostice

Foarte frecvente:

Frecvente:

Cu frecvenţă necunoscută:

Foarte frecvente:

Edem, edem periferic, durere şi febră

Edem al buzelor, edem palpebral

Edem facial, edem al cavităţii bucale

Amilazemie crescută şi lipaze crescute1

 

1 Kepivance poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale lipazei şi amilazei la unii pacienţi însoţită sau nu de simptome ca durere abdominală sau lombalgie. Nu s-au raportat cazuri manifeste de pancreatită la această populaţie de pacienţi. Fracţionarea concentraţiilor crescute de amilază a evidenţiat creşterea predominant a componentei cu origine salivară.

Recuperarea hematopoietică după perfuzia cu PBPC a fost similară la bolnavii la care s-a administrat Kepivance sau placebo, fără a se observa diferenţe în progresia bolii sau supravieţuire.

Toxicitatea limitantă a dozei s-a observat la 36% (5 din 14) pacienţi la care s-au administrat intravenos 6 doze de 80 micrograme/kg şi zi timp de 2 săptămâni (3 doze înainte şi 3 doze după tratamentul mieloablativ). Aceste evenimente au fost similare cu cele apărute la doza recomandată, dar au fost în general mai severe.

4.9 Supradozaj

Nu există experienţă cu doze de Kepivance mai mari de 80 micrograme/kg şi zi administrate intravenos la pacienţi timp de 2 săptămâni (3 doze înainte şi 3 doze după terapia mieloablativă).

Pentru informaţii despre toxicitatea limitantă a dozei vezi pct. 4.8.

O doză unică de 250 micrograme/kg s-a administrat intravenos la 8 voluntari sănătoşi fără apariţia de reacţii adverse severe sau grave.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antitoxice în tratamentul citostatic , codul ATC: V03AF08.

Paliferminul este o proteină cu 140 aminoacizi şi cu o greutate moleculară de 16,3 kdaltoni. Diferă de KGF endogenă umană prin primii 23 aminoacizi N-terminali care au fost înlăturaţi pentru creşterea stabilităţii proteinei.

Mecanism de acţiune

KGF este o proteină cu acţiune asupra celulelor epiteliate prin legare de receptori specifici de suprafaţă şi stimulând astfel proliferarea, diferenţierea şi suprareglarea mecanismelor citoprotectoare (de exemplu inducţia enzimelor antioxidante). KGF endogen este un factor de creştere specific al celulelor epiteliale produs de celule mezenchimale şi este suprareglat natural ca răspuns la leziunea tisulară epitelială.

Efecte farmacodinamice

Proliferarea celulelor epiteliale a fost evaluată prin colorarea imunohistochimică cu Ki67 la subiecţi sănătoşi. O creştere de cel puţin 3 ori a colorării Ki67 s-a observat la biopsiile bucale de la 3 din 6 subiecţi sănătoşi la care s-a administrat intravenos palifermin în doză de 40 micrograme/kg şi zi timp de 3 zile, prin determinarea la 24 ore după cea de-a treia doză. Proliferarea celulelor epiteliale dependentă de doză s-a observat la 48 ore după administrarea la subiecţii sănătoşi la care s-au administrat intravenos doze unice de 120 – 250 micrograme/kg.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Programul clinic pentru palifermin în cadrul terapiei mielotoxice care necesită tratament suportiv cu celule stem hematopoietice (HSC) a inclus 650 pacienţi cu boli maligne hematologice înrolaţi în 3 studii clinice randomizate placebo-controlate şi într-un studiu de farmacocinetică.

Eficacitatea şi siguranţa paliferminului s-au stabilit într-un studiu randomizat, placebo-controlat, dublu-orb în care la pacienţi s-au administrat doze mari de terapie citotoxică prin iradiere fracţionată a întregului corp (doză totală 12 Gy), doze mari de etopozidă (60 mg/kg) şi doze mari de ciclofosfamidă (100 mg/kg) urmată de tratament suportiv cu PBPC pentru tratamentul bolilor maligne hematologice [limfom non-Hodgkin (NHL), boală Hodgkin, leucemie acută mieloblastică (AML), leucemie limfoblastică acută (ALL), leucemie mieloidă cronică (CML), leucemie limfocitară cronică (CLL) sau mielom multiplu]. În acest studiu, au fost randomizaţi 212 pacienţi la care s-a administrat palifermin sau placebo. Paliferminul s-a administrat prin injecţie intravenoasă zilnică în doză de 60 micrograme/kg timp de 3 zile consecutive înainte de iniţierea terapiei citotoxice şi pentru 3 zile consecutive după perfuzia de celule precursoare din sângele periferic.

Obiectivul final principal de eficacitate al studiului a fost numărul de zile în care pacienţii au prezentat mucozită orală severă (grad 3/4 conform scalei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii OMS). Alte obiective finale au fost incidenţa, durata şi severitatea mucozitei orale şi necesitatea analgeziei opioide. Nu s-au evidenţiat întârzieri în regenerarea hematopoietică la pacienţii la care s-a administrat palifermin comparativ cu cei la care s-a administrat placebo. Rezultatele de eficacitate sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. Mucozită orală şi sechele clinice – studiul HSC transplant

 

 

Placebo

n = 106

Palifermin (60 micrograme/kg şi zi) n = 106

Valoare p*

Mediana (percentila 25-a, 75-a) zilelor de mucozită orală OMS Grad 3/4 **

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0,001

Incidenţa mucozitei orale OMS Grad 3/4

98%

63%

< 0,001

Mediana (percentila 25-a, 75-a) zilelor de mucozită orală OMS Grad 3/4 la pacienţi afectaţi

9 (6, 13) (n = 104)

6 (3, 8) (n = 67)

 

Incidenţa mucozitei orale OMS Grad 4

62%

20%

< 0,001

Mediana (percentila 25-a, 75-a) zilelor de mucozită orală OMS Grad 2/3/4

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

Analgezie opioidă pentru mucozita orală

Mediană (percentila 25-a, 75-a) Zile

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

Mediană (percentila 25-a, 75-a) Doză cumulată (echivalent mg morfină)

535 (269, 1429)

212 (3, 558)

< 0,001

Incidenţa nutriţiei parenterale totale (TPN)

55%

31%

< 0,001

Incidenţa neutropeniei febrile

92%

75%

< 0,001

* Folosind testul Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) stratificat pentru studiul centric.

** Scala mucozitei orale OMS: Grad 1 = durere/eritem; Grad 2 = eritem, ulcere, alimentaţie solidă posibilă; Grad 3 = ulcere, necesită numai dietă lichidiană; Grad 4 = alimentaţie imposibilă

 

 

 

 

În acest studiu de fază 3, pacienţii trataţi cu palifermin au prezentat beneficii semnificative în evoluţia durerilor de la nivelul cavităţii bucale şi gâtului şi asupra deglutiţiei, ingestiei de lichide, alimentaţiei solide şi vorbitului. Această evoluţie a fost corelată semnificativ cu clasificarea medicală a mucozitei orale conform scalei OMS.

Un studiu clinic randomizat, placebo controlat, dublu-orb a fost efectuat după punerea pe piaţă a medicamentului pentru a evalua eficacitatea paliferminului administrat înainte sau înainte şi după chimioterapie (CT). Studiul a inclus trei braţe de tratament şi a comparat fiecare dintre braţele cu palifermin (înainte sau înainte şi după) cu placebo.

În acest studiu (n = 281), pacienţii cu mielom multiplu au fost tratataţi cu schema de tratament condiţionant cu melfalan (200 mg/m2) înaintea transplantului autolog de celule stem hematopoietice.

Incidenţa mucozitei orale ulcerative a fost de 57,9% la braţul placebo, 68,7% la grupul de tratament pre/post CT şi 51.4% la grupul pre CT. Niciuna dintre cele două scheme de administrare nu a demonstrat rezultate semnificative statistic comparative cu placebo. Incidenţa mucozitei orale severe (gradele 3 şi 4) în cadrul celor 3 grupuri a fost 36,8%, 38,3% şi 23,9% pentru placebo, respectiv grupurilor pre/post CT şi pre CT, fără a fi demonstrată semnificativ statistic. Evenimente adverse care apar în timpul tratamentului cu referire la infecţii au fost raportate în proporţie de 24,6%, 49,5% şi 46,8% pentru placebo, respectiv pentru grupurile pre/post CT şi pre CT.

Implicarea paliferminului în etiologia cataractei nu poate fi exclusă ca urmare a rezultatelor examinărilor oftalmologice efectuate pe un subset de pacienţi (n = 66; 14 din grupul placebo, 52 din grupul cu palifermin) care au fost urmăriţi timp de 12 luni după faza acută a studiului de mai sus efectuat după punerea pe piaţă. Evaluând obiectiv final principal, reprezentat de incidenţa apariţiei sau agravării cataractei la 12 luni (definită ca o creştere cu ≥ 0,3 a scorului LOCS III), s-a constatat că mai mulţi pacienţi din grupul cu palifermin au dezvoltat cataractă, în comparaţie cu grupul placebo (28,6 % în grupul placebo comparativ cu 48,1% în grupul cu palifermin). Această diferenţă nu a fost semnificativă din punct de vedere statistic. Acuitatea vizuală nu a fost afectată la 6 sau la 12 luni în niciunul dintre grupurile de tratament. A existat un dezechilibru în distribuţia pe vârste, în grupul cu palifermin fiind mai mulţi pacienţi vârstnici (> 65 ani).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica paliferminului a fost studiată la voluntari sănătoşi şi la pacienţi cu boli neoplazice hematologice. După administrarea intravenoasă de doze unice de 20-250 micrograme/kg (voluntari sănătoşi) şi de 60 micrograme/kg (pacienţi neoplazici), paliferminul a prezentat o distribuţie extravasculară rapidă. La pacienţii cu neoplazii hematologice, media Vss a fost de 5l/kg iar clearance-ul mediu a fost de aproximativ 1300ml/oră şi kg cu un timp mediu de înjumătăţire plasmatică terminal de aproximativ 4,5 ore. La voluntarii sănătoşi, după o administrare în doză unică de până la 250 micrograme/kg s-a observat o farmacocinetică aproximativ liniară în funcţie. Nu s-a observat acumularea de palifermin după administrarea timp de 3 zile consecutiv în doze zilnice de 20 şi 40 micrograme/kg (voluntari sănătoşi) sau de 60 micrograme/kg (pacienţi neoplazici). Variabilitatea individuală este mare cu un CV% de aproximativ 50% pentru CL şi 60% pentru Vss.

Nu s-au observat diferenţe legate de sex în farmacocinetica paliferminului. Insuficienţa renală uşoară până la moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu a influenţat farmacocinetica paliferminului. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min), clearance-ul paliferminului a scăzut cu 22% (n = 5). La pacienţii cu bolă renală în stadiu terminal (care necesită dializă) clearance-ul paliferminului a scăzut cu 10% (n = 6). Nu s-a evaluat profilul farmacocinetic la populaţiile pediatrică şi geriatrică (vârstă peste 70 ani), sau la bolnavii cu insuficienţă hepatică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Principalele observaţii din studiile de toxicitate la şobolan şi maimuţă au fost atribuibile în general activităţii farmacologice a paliferminului, în special proliferării celulelor epiteliale.

În studiile de toxicitate asupra fertilităţii/funcţiei de reproducere la şobolan, tratamentul cu palifermin s-a asociat cu toxicitate sistemică (semne clinice şi/sau modificări de greutate corporală) şi cu reacţii adverse asupra parametrilor de reproducere/fertilitate de la femele şi masculi la doze mai mari sau egale cu 300 micrograme/kg şi zi. Nu s-au observat reacţii adverse asupra parametrilor de reproducere/fertilitate la doze de până la 100 micrograme/kg şi zi. Aceste doze fără reacţii adverse observate (NOAEL) s-au asociat cu expuneri sistemice de până la 2,5 ori mai mari decât expunerea anticipată clinic.

În studiile de toxicitate asupra dezvoltării embrionare/fetale la şobolan şi iepure, tratamentul cu palifermin s-a asociat cu toxicitate asupra dezvoltării (creşterea pierderilor embrionilor post-implantare, reducerea numărului de pui şi/sau scăderea greutăţii fetale) la doze de 500 şi respectiv 150 micrograme/kg şi zi. Tratamentul cu aceste doze s-a asociat şi cu efecte materne (semne clinice şi/sau modificări ale greutăţii corporale/aport alimentar), sugerând că paliferminul nu este toxic selectiv asupra dezvoltării la nici una dintre specii. Nu s-au observat reacţii adverse asupra dezvoltării la şobolan şi iepure la doze de până la 300 şi respectiv 60 micrograme/kg şi zi. Aceste doze NOAEL s-au asociat cu expuneri sistemice (pe baza AUC) de până la 9,7 şi respectiv 2,1 ori mai mari faţă de expunerea clinică anticipată. Dezvoltarea peri- şi postnatală nu au fost studiate.

Paliferminul este un factor de creştere care stimulează în principal celulele epiteliale prin acţiune asupra receptorului KGF. Bolile neoplazice hematologice nu exprimă receptorul KGF. Cu toate acestea, pacienţii trataţi cu chimioterapie şi/sau radioterapie prezintă un risc mai mare de a dezvolta tumori secundare, dintre care unele pot exprima receptori KGF şi care, teoretic, pot fi stimulate de liganzii receptorilor KGF. Într-un studiu pentru evaluarea potenţialului carcinogen la şoareci transgenici rasH2, nu s-au observat creşteri ale incidenţei leziunilor neoplazice asociate tratamentului.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

L-histidină

Manitol

Zaharoză

Polisorbat 20

Acid clorhidric diluat

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

Dacă se foloseşte heparina pentru menţinerea unei linii venoase, trebuie utilizată soluţie salină izotonă pentru spălarea liniei înainte şi după administrarea de Kepivance, deoarece s-a demonstrat că paliferminul se leagă in vitro de heparină.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani.

După reconstituire: 24 ore la 2 °C – 8 °C, ferit de lumină.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

6,25 mg pulbere într-un flacon (sticlă tip I) cu un dop de cauciuc, sigiliu de aluminiu şi un capac de plastic.

Cutie cu 6 flacoane.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Kepivance este un medicament steril dar fără conservanţi şi este destinat unei singure utilizări.

Kepivance trebuie reconstituit cu 1,2 ml apă pentru preparate injectabile. Solventul trebuie injectat încet în flaconul cu Kepivance. Conţinutul trebuie rotit uşor în timpul dizolvării. Nu agitaţi şi nu scuturaţi flaconul cu putere.

În general, dizolvarea Kepivance necesită mai puţin de 5 minute. Înainte de administrare inspectaţi vizual soluţia pentru a observa prezenţa decolorării şi a particulelor. Kepivance nu trebuie administrat dacă soluţia prezintă decolorare sau dacă se observă particule.

Înainte de injectare, Kepivance poate fi lăsat să atingă temperatura camerei timp de maxim o oră, dar trebuie protejat de lumină. Kepivance trebuie aruncat dacă se lasă la temperatura camerei timp de peste o oră.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Suedia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/314/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 25 octombrie 2005

Data ultimei reînnoiri: 25 octombrie 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor substanţei biologic active

Amgen Inc

5550 Airport Boulevard

Boulder, Colorado 80301

Statele Unite ale Americii

Amgen Inc

4000 Nelson Road

Longmont, Colorado 80503

Statele Unite ale Americii

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Suedia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

· ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 1.6 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

· Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

· În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

· La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului.

RPAS-uri

DAPP va continua să trimită RPAS-uri anual, până când vor fi primite alte specificaţii ale CHMP.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIA DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Kepivance 6,25 mg pulbere pentru soluţie injectabilă

Palifermin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine palifermin 6,25 mg

Soluţia reconstituită Kepivance conţine palifermin 5 mg/ml

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

L-histidină, manitol, zahăr, polisorbat 20 şi acid clorhidric diluat

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

6 flacoane conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare unică

A se citi prospectul înainte de utilizare

Pentru administrare intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

7. ALTE ATENŢIONĂRI SPECIALE, DACĂ ESTE NECESAR

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, a se păstra la frigider şi a se folosi în 24 ore.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Suedia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/314/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Kepivance 6,25 mg pulbere pentru soluţie injectabilă

Palifermin

i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6,25 mg

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Kepivance 6,25 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă

palifermin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Kepivance şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Kepivance

3. Cum să utilizaţi Kepivance

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Kepivance

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE KEPIVANCE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Kepivance conţine ca substanţă activă palifermin, care este o proteină produsă prin biotehnologie pe o bacterie numită Escherichia coli. Paliferminul stimulează creşterea unor anumitor celule numite celule epiteliale care alcătuiesc ţesutul ce căptuşeşte gura şi tractul digestiv, ca şi alte ţesuturi cum este pielea. Paliferminul funcţionează în acelaşi mod precum factorul de creştere al keratinocitelor (KGF) care este produs de corp în mod natural în cantităţi mici.

Kepivance este utilizat pentru tratamentul mucozitei orale (durere, uscăciune şi inflamaţie la nivelul gurii) care a apărut ca reacţie adversă a tratamentului cancerului dumneavoastră de sânge.

Pentru tratamentul cancerului de sânge este posibil să vi se administreze chimioterapie, radioterapie şi transplanturi de celule stem hematopoietice autologe (celule din propriul dumneavoastră corp, care produc celulele din sânge). Una dintre reacţiile adverse ale acestui tratament este mucozita orală. Kepivance este utilizat pentru reducerea frecvenţei, duratei şi severităţii simptomelor asociate cu mucozita orală.

Kepivance trebuie administrat numai adulţilor cu vârsta peste 18 ani.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI KEPIVANCE

Nu utilizaţi Kepivance:

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la palifermin sau la oricare dintre celelalte componente ale Kepivance sau la proteine derivate de Escherichia coli.

Utilizarea la copii

Kepivance nu este recomandat pentru copii (cu vârsta între 0 şi 18 ani).

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Kepivance poate să interacţioneze cu medicamentul numit heparină. Vă rugăm să vă informaţi doctorul dacă vi se administrează sau vi s-a administrat recent heparină.

Sarcina şi alăptarea

Kepivance nu a fost studiat la gravide. Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

- sunteţi gravidă;

- credeţi că puteţi fi gravidă; sau

- planificaţi să rămâneţi gravidă.

Dacă sunteţi însărcinată nu trebuie să folosiţi Kepivance decât dacă este absolut necesar.

Nu se cunoaşte dacă Kepivance se excretă în laptele matern. Nu folosiţi Kepivance dacă alăptaţi.

Întrebaţi-vă medicul sau farmacistul înainte de a lua orice medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI KEPIVANCE

Kepivance vă va fi administrat de un medic sau asistentă cu experienţă în terapia antineoplazică.

Doza uzuală de Kepivance este de 60 micrograme pe kilogram şi zi. Această doză vă va fi administrată prin injectare intravenoasă (într-o venă).

Când vi se va administra Kepivance

Kepivance vi se va administra timp de trei zile consecutiv înainte de chimioterapie şi/sau radioterapie şi de trei zile consecutiv după chimioterapie şi/sau radioterapie pentru un total de şase doze.

Ultima dintre cele trei doze administrate înainte de chimioterapie/radioterapie trebuie administrată cu cel puţin 24-48 de ore înainte de începerea chimioterapiei/radioterapiei. Prima dintre cele trei doze administrate după chimioterapie/radioterapie trebuie administrată la cel puţin patru zile de la cea mai recentă administrare a Kepivance.

Pentru informaţii legate de pregătirea şi administrarea Kepivance, vă rugăm să citiţi informaţiile pentru personalul medical de la sfârşitul acestui prospect

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Kepivance poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10) sunt:

· erupţii cutanate, mâncărimi şi roşeaţă (prurit şi eritem);

· creşterea grosimii epiteliului de la nivelul gurii sau limbii;

· modificări de culoare la nivelul gurii sau limbii;

· umflare generalizată (edem);

· umflare a mâinilor, gleznelor sau picioarelor;

· durere;

· febră;

· dureri articulare (artralgii);

· alterare a gustului.

· creşterea concentraţiilor lipazei şi amilazei (enzime digestive) în sânge (care nu necesită tratament şi care, în general, revin la valori normale după încetarea tratamentului cu Kepivance)

Reacţii adverse frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100):

· furnicături la nivelul gurii

· închidere la culoare a unor porţiuni ale pielii (hiperpigmentare)

· umflare a pleoapelor

· umflare a buzelor

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile):

· roşeaţă, umflături sau tumefacţie a limbii;

· umflare (edem) la nivelul feţei sau gurii;

· umflare sau roşeaţă la nivelul vaginului

· reacţie a pielii mâinilor şi picioarelor (furnicături la nivelul palmelor sau tălpilor, amorţeală, durere, umflare sau roşeaţă)

· reacţii alergice.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă care nu este menţionată în acest prospect, vă rugăm să anunţaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ KEPIVANCE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Kepivance după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta flaconului, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2ºC – 8ºC).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Kepivance

- Substanţa activă este paliferminul. Fiecare flacon conţine palifermin 6,25 mg.

- Celelalte componente sunt manitol, zahăr, L-histidină, polisorbat 20 şi acid clorhidric diluat.

Cum arată Kepivance şi conţinutul ambalajului

Kepivance este o pulbere albă livrată în flacoane. Fiecare cutie conţine 6 flacoane.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Suedia

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Kepivance este un medicament steril, dar fără conservanţi, destinat unei singure utilizări.

Kepivance trebuie reconstituit cu 1,2 ml apă pentru preparate injectabile. Solventul trebuie injectat încet în flaconul cu Kepivance. Conţinutul trebuie rotit uşor în timpul dizolvării. Nu agitaţi şi nu scuturaţi flaconul cu putere.

În general, dizolvarea Kepivance necesită mai puţin de 5 minute. Înainte de administrare, inspectaţi vizual soluţia pentru a observa modificările de culoare şi prezenţa particulelor. Kepivance nu trebuie administrat dacă soluţia prezintă modificări de culoare sau dacă se observă particule.

Înainte de injectare, Kepivance poate fi lăsat să atingă temperatura camerei timp de maxim o oră, dar trebuie protejat de lumină. Kepivance trebuie aruncat dacă se lasă la temperatura camerei timp de peste o oră.

Orice produs neutilizat sau materiale reziduale trebuie înlăturate în conformitate cu cerinţele locale.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.