CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

VISTIDE 75mg/ml
Denumire VISTIDE 75mg/ml
Descriere VISTIDE este indicat pentru tratamentul retinitei cu CMV la pacienţii cu sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) şi fără disfuncţie renală. VISTIDE trebuie utilizat numai dacă alte medicamente nu sunt considerate adecvate.
Denumire comuna internationala CIDOFOVIRUM
Actiune terapeutica ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA NUCLEOZIDE & NUCLEOTIDE excl INHIBITORI REVERSTRANSCRIPTAZA
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie injectabila
Concentratia 75mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 5 ml conc. pt. sol. inj.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC J05AB12
Firma - Tara producatoare PFIZER MANUFACTURING BELGIUM N.V. - BELGIA
Autorizatie de punere pe piata GILEAD SCIENCESINTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre VISTIDE 75mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> mot titiana (vizitator) : DE UNDE SE POATE CUMPARA DIN ROMANIA VISTIDE?
>> neblea laurentiu (vizitator) : de unde se poate cumpara vistide
>> Dr. Vladoiu Mirela : incercati la farmacia academieie sau Tei Bucuresti
>> VISTIDE Concentrat pentru solutie injectabila, 75 mg/ml
Prospect si alte informatii despre VISTIDE 75mg/ml, concentrat pentru solutie injectabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vistide 75 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conţine cidofovir anhidru 75 mg. Fiecare flacon conţine cidofovir anhidru 375 mg/5 ml ca substanţă activă.

Excipienţi:
Fiecare flacon conţine aproximativ 2,5 mmol (sau 57 mg) sodiu per flacon (5 ml), intrând în compoziţia excipienţilor.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Soluţie limpede.
Compoziţia este ajustată pentru a rezulta un pH de 7,4.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Vistide este indicat pentru tratamentul retinitei cu CMV la adulţi cu sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) şi fără disfuncţie renală. Vistide trebuie utilizat numai dacă alte medicamente nu sunt considerate adecvate.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie prescris de un medic cu experienţă în tratamentul infecţiilor cu HIV.

Înainte de fiecare administrare a Vistide, trebuie investigate valorile creatininemiei şi proteinuria. Vistide trebuie administrat împreunǎ cu probenecid oral şi soluţie salină intravenoasǎ, conform descrierii de mai jos (vezi pct. 4.4 pentru recomandări adecvate, iar pentru modalitatea de procurare de probenecid, pct. 6.6).

Doze

Adulţi

Tratamentul de inducţie. Doza recomandată de cidofovir este 5 mg/kg (administrat în perfuzie intravenoasă cu o viteză constantă timp de o oră), administrată o dată pe săptămână, timp de două săptămâni consecutive.

Tratamentul de întreţinere. Începând de la două săptămâni după finalizarea tratamentului de inducţie, doza de întreţinere recomandată de cidofovir este de 5 mg/kg (administrat în perfuzie intravenoasă cu o viteză constantă timp de o oră), administrată o dată la două săptămâni.Întreruperea tratamentului de întreţinere cu cidofovir se va decide în conformitate cu recomandările locale privind abordarea clinică a pacienţilor infectaţi cu HIV.

Vârstnici

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea Vistide în tratamentul bolii CMV la pacienţii cu vârste peste 60 de ani. Deoarece persoanele vârstnice au frecvent funcţie glomerulară redusă, trebuie acordată o atenţie specială evaluării funcţiei renale înainte şi în timpul administrării Vistide.

Insuficienţa renală

Insuficienţa renală [clearance-ul creatininei ≤ 55 ml/min sau proteinurie ≥ 2+ (≥ 100 mg/dl)] reprezintă o contraindicaţie pentru utilizarea Vistide (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

Insuficienţa hepatică

La pacienţii cu afectare hepatică nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea Vistide, astfel încât trebuie utilizat cu precauţie la acest grup de pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea Vistide la copii cu vârsta sub 18 ani. Nu există date disponibile. Vistide nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Mod de administrare

Precauţii care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului:

Se recomandă măsuri de precauţie adecvate, incluzând utilizarea echipamentului de siguranţă adecvat pentru prepararea, administrarea şi eliminarea Vistide. Prepararea soluţiei reconstituite de Vistide trebuie efectuată într-o hotă de siguranţă biologică, cu flux laminar. Persoana care prepară soluţia reconstituită trebuie să poarte mănuşi chirurgicale, ochelari de protecţie şi un halat de tip chirurgical, închis în faţă, cu manşete strânse. Dacă Vistide vine în contact cu tegumentele, acestea trebuie spălate şi clătite cu apă din abundenţă. (Vezi pct. 6.6.)

Vistide este destinat numai administrării sub formă de perfuzie intravenoasă. Doza, frecvenţa administrării şi viteza de perfuzie recomandate nu trebuie depăşite. Anterior administrării, Vistide trebuie diluat în 100 ml soluţie salină izotonă 0,9%. Întregul volum trebuie perfuzat pacientului, intravenos, cu o viteză constantă timp de o oră, utilizând o pompă standard de perfuzie. Pentru a minimaliza potenţialul de nefrotoxicitate, înaintea fiecărei perfuzii de Vistide trebuie administrate probenecid pe cale oralăşi hidratare intravenoasă cu soluţie salină izotonă 0,9% (vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activǎ sau la oricare dintre excipienţi.

Administrarea cidofovir este contraindicată la pacienţi care nu pot fi trataţi cu probenecid sau alte medicamente conţinând derivaţi sulfataţi (vezi pct. 4.4 Prevenirea nefrotoxicităţii).

Vistide este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă renală (vezi pct. 4.2).

Este contraindicată administrarea concomitentă de Vistide şi alte medicamente potenţial nefrotoxice (vezi pct. 4.4).

Este contraindicată injectarea directă intraoculară a Vistide; injectarea directă poate fi asociată cu scăderea semnificativă a presiunii intraoculare şi afectarea vederii.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Forma farmaceutică a Vistide este destinată numai administrării sub formă de perfuzie intravenoasăşi nu trebuie să fie administrată prin alte metode, incluzând injectarea intraoculară sau administrarea topică. Vistide trebuie administrat perfuzabil în vene cu un flux sangvin adecvat pentru a permite diluţia şi distribuţia rapidă.

Siguranţa şi eficacitatea Vistide nu au fost demonstrate pentru alte boli decât retinita cu CMV la adulţi cu SIDA.

Insuficienţa renală/Hemodializa Tratamentul cu Vistide nu trebuie iniţiat la pacienţii cu clearance-ul creatininei ≤ 55 ml/min sau proteinurie ≥ 2+ (≥ 100 mg/dl), deoarece nu se cunosc dozele optime de inducţie şi de întreţinere pentru pacienţii cu insuficienţă renală moderată până la severă. În astfel de cazuri, nu s-au stabilit eficacitatea şi siguranţa cidofovirului.

A fost demonstrat că hemodializa cu flux rapid reduce concentraţiile plasmatice de cidofovir cu aproximativ 75%. Fracţiunea din doză îndepărtată în timpul hemodializei este de 51,9 ± 11,0%.

Nefrotoxicitatea Nefrotoxicitatea dependentă de doză este toxicitatea majoră care limitează doza de cidofovir administrată (vezi pct. 4.8). Siguranţa cidofovirului nu a fost evaluată la pacienţi care au fost trataţi cu alte substanţe cu potenţial nefrotoxic cunoscut (de exemplu: tenofovir, aminoglicozide, amfotericină B, foscarnet, pentamidină intravenos, adefovir şi vancomicină).

Vistide nu trebuie administrat concomitent cu medicamente care conţin fumarat de tenofovir disoproxil, datorită riscului apariţiei sindromului Fanconi (vezi pct. 4.5).

Este recomandată întreruperea administrării medicamentelor potenţial nefrotoxice cu cel puţin 7 zile înainte de debutul tratamentului cu cidofovir.

Pacienţii trataţi cu 3,0 mg/kg, 5,0 mg/kg sau 10 mg/kg, fără administrare concomitentă de probenecid, au dezvoltat semne de afectare celulară tubulară proximală, incluzând glicozurie şi scăderea valorilor serice ale fosfatului, acidului uric şi bicarbonatului şi creşteri ale creatininei serice. Semnele de nefrotoxicitate au fost parţial reversibile, la unii pacienţi. Utilizarea concomitentă de probenecid este esenţială pentru reducerea nefrotoxicităţii pronunţate a cidofovirului, într-o măsură care permite o balanţă beneficiu/risc acceptabilă pentru tratamentul cu cidofovir.

Prevenirea nefrotoxicităţii Tratamentul trebuie însoţit de administrarea probenecidului pe cale oralăşi de prehidratare salină intravenoasă adecvată (vezi pct. 6.6 pentru informaţii referitoare la obţinerea de probenecid) la fiecare doză de cidofovir. Toate studiile clinice de evaluare a eficacităţii clinice au fost efectuate folosindu-se probenecid concomitent cu cidofovir. Trebuie administrate 2 grame de probenecid cu 3 ore înaintea administrării cidofovirului şi un gram la 2 ore şi din nou la 8 ore după terminarea perfuziei cu durata de o oră (în total 4 grame). Pacienţii trebuie sfătuiţi să mănânce înainte de fiecare doză de probenecid, pentru a scădea riscul apariţiei de greaţă şi/sau vărsături asociate tratamentului cu probenecid. Poate fi necesară utilizarea de antiemetice.

Pentru pacienţii care dezvoltă reacţii alergice sau de hipersensibilitate la probenecid (de exemplu: erupţii cutanate tranzitorii, febră, frisoane şi anafilaxie) trebuie avută în vedere administrarea profilactică sau terapeutică de antihistaminice şi/sau paracetamol, după caz.

Administrarea cidofovirului este contraindicată la pacienţii care nu pot primi probenecid, datorită unei hipersensibilităţi semnificative clinic la substanţa activǎ, la medicament sau la alte medicamente conţinând derivaţi sulfataţi. Nu a fost studiată clinic utilizarea cidofovirului fără administrarea concomitentă a probenecidului. Nu se recomandă efectuarea unui program de desensibilizare la probenecid.

În plus faţă de probenecid, pacienţii trebuie să primească, în total, un litru de soluţie salină izotonă 0,9% intravenos imediat înaintea fiecărei perfuzii de cidofovir. Pacienţii care pot tolera încărcarea suplimentară cu lichide pot primi până la 2 litri de soluţie salină izotonă 0,9% intravenos la fiecare doză de cidofovir. Primul litru de soluţie salină izotonă 0,9% trebuie perfuzat pe durata de 1 oră imediat înaintea perfuziei de cidofovir, iar al doilea litru, dacă se administrează, va fi perfuzat pe durata a 1-3 ore începând simultan cu perfuzia de cidofovir sau imediat după perfuzia cu cidofovir.

Tratamentul cu cidofovir trebuie oprit şi este recomandată instituirea hidratării intravenoase dacă creatininemia creşte cu ≥ 44 μmol/l (≥ 0,5 mg/dl) sau în cazul instalării unei proteinurii persistente de ≥ 2+. La pacienţii cu proteinurie ≥ 2+ trebuie instituită hidratarea intravenoasăşi repetată testarea. În cazul în care consecutiv hidratării proteinuria de ≥ 2+ persistă, tratamentul cu cidofovir trebuie oprit. Continuarea administrării de cidofovir la pacienţii cu proteinurie persistentă≥ 2+ după hidratare intravenoasă poate conduce la evidenţierea afectării tubulare proximale, inclusiv glicozurie, scăderea valorilor serice ale fosfatului, acidului uric şi bicarbonatului, cu creşteri ale creatininemiei.

Este necesară întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului în cazul unor modificări ale funcţiei renale. Nu a fost încă evaluată balanţa beneficiu/risc în cazul reintroducerii tratamentului cu cidofovir la pacienţii care au fost recuperaţi complet după toxicitate renală asociată tratamentului cu cidofovir.

Supravegherea pacienţilor Proteinuria pare să fie un indicator timpuriu şi sensibil pentru nefrotoxicitatea indusă de cidofovir. La pacienţii cărora li se administrează cidofovir trebuie evaluate valorile creatininemiei şi ale proteinuriei în probe prelevate în ultimele 24 de ore anterioare administrării fiecărei doze de cidofovir. De asemenea, trebuie efectuată numărătoarea diferenţiată a globulelor albe sanguine înainte de administrarea fiecărei doze de cidofovir (vezi pct. 4.8).

Evenimente oculare Pacienţii cǎrora li se administrează cidofovir trebuie îndrumaţi sǎ urmeze un control oftalmologic la intervale regulate având în vedere posibila apariţie a uveitei/iritei sau hipotoniei oculare. În caz de uveită/irită, administrarea cidofovirului trebuie întreruptă, dacă nu se observă un răspuns la tratamentul cu corticosteroizi topici, dacă afecţiunea se agravează sau dacă irita/uveita reapare după un tratament reuşit.

Altele
Cidofovirul trebuie considerat un medicament cu potenţial carcinogen la om (vezi pct. 5.3).

Trebuie evaluată cu precauţie opţiunea de a administra cidofovir la pacienţii cu diabet zaharat, datorită riscului potenţial crescut de hipotonie oculară.

Pacienţii de sex masculin trebuie informaţi că cidofovirul a determinat scăderea greutăţii testiculelor şi hipospermie la animale. Deşi nu s-au observat în studiile clinice cu cidofovir, este posibil ca astfel de modificări să apară la oameni şi să determine infertilitate. Bărbaţii trebuie sfătuiţi să folosească metode contraceptive de tip barieră în timpul tratamentului şi 3 luni după tratamentul cu cidofovir (vezi pct. 4.6 şi 5.3).

Trebuie continuate precauţiile corespunzătoare pentru prevenirea transmiterii HIV.

Excipienţi În cazul pacienţilor care urmează un regim alimentar hiposodat trebuie avut în vedere faptul că acest medicament conţine aproximativ 2,5 mmol (sau 57 mg) sodiu per flacon.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Există riscul ca tratamentul concomitent cu Vistide şi medicamente care conţin fumarat de tenofovir disoproxil să determine interacţiuni farmacodinamice şi să crească riscul apariţiei sindromului Fanconi (vezi pct. 4.4).

Probenecid creşte ASC pentru zidovudină. Pacienţii trataţi cu ambele medicamente trebuiesupravegheaţi îndeaproape pentru depistarea toxicităţii hematologice induse de zidovudină.

În cazul altor medicamente INRT administrate concomitent cu probenecid, trebuie consultate informaţiile de prescriere respective, pentru recomandări adecvate.

În studiile clinice, nu au fost investigate interacţiunile cidofovirului/probenecidului cu medicamente anti-HIV sau cu medicamente utilizate pentru tratamentul infecţiilor virale cronice obişnuite în această populaţie, cum sunt hepatitele cu virus C (HVC) sau B (HVB).

Se ştie că probenecidul creşte expunerea sistemică a multor substanţe (de exemplu: paracetamol, aciclovir, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, acid aminosalicilic, barbiturice, benzodiazepine, bumetanidă, clofibrat, metotrexat, famotidină, furosemid, antiinflamatoare nesteroidiene, teofilinăşi zidovudină).

De aceea, în cazul prescrierii concomitente de cidofovir/probenecid şi alte medicamente, este important ca medicul care face prescripţia să consulte versiunea curentă a Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru probenecid (sau o sursă bibliografică adecvată), precum şi informaţiile referitoare la celelalte medicamente administrate concomitent; acest lucru este important pentru a obţine informaţii complete privind interacţiunile cu alte medicamente şi alte caracteristici ale medicamentelor.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femei aflate la vârsta fertilă/Contracepţia la bărbaţi şi femei Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul şi după tratamentul cu cidofovir. Bărbaţii trebuie sfătuiţi să utilizeze metode contraceptive de tip barieră în timpul tratamentului şi 3 luni după terminarea tratamentului cu cidofovir (vezi pct. 4.4).

Sarcina Datele provenite din utilizarea cidofovirului la femeile gravide sunt inexistente. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

Vistide nu este recomandat în timpul sarcinii şi la femei aflate la vârsta fertilă care nu utilizează măsuri contraceptive.

Alǎptarea Nu se cunoaşte dacă cidofovirul/metaboliţii acestuia se excretă în laptele uman. Nu se poate exclude un risc pentru nou-născuţi/sugari. Alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu cidofovir.

Fertilitatea Nu s-au efectuat studii privind efectele cidofovirului asupra potenţialului fertil la bărbaţi sau femei. Pacienţii de sex masculin trebuie informaţi că cidofovirul a determinat scăderea greutăţii testiculelor şi hipospermie la animale. Deşi nu s-au observat în studiile clinice cu cidofovir, este posibil ca astfel de modificări să apară la oameni şi să determine infertilitate.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Cidofovirul are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţiile adverse, cum ar fi astenia, pot să apară în timpul tratamentului cu cidofovir. Medicul este sfătuit să discute cu pacientul acest aspect şi pe baza severităţii afecţiunii şi a gradului de toleranţă la medicament, să facă recomandările adecvate pentru fiecare caz.

4.8 Reacţii adverse

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse observate în studiile clinice sau raportate după punerea pe piaţă a medicamentului; reacţiile sunt enumerate folosind clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Frecvenţele sunt definite după cum urmează: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100) sau cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Reacţiile adverse raportate după punerea pe piaţă a medicamentului sunt prezentate în italic.

Reacţii adverse posibil sau probabil determinate de cidofovir, observate în cursul studiilor clinice şi după punerea pe piaţă a medicamentului

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

neutropenie

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

cefalee

Tulburări oculare

Frecvente

irită, uveită, hipotonie oculară (vezi pct. 4.4)

Tulburări acustice şi vestibulare

Cu frecvenţă necunoscută

diminuarea acuităţii auditive

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente

dispnee

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente Frecvente Cu frecvenţă necunoscută

greaţă, vărsături diaree pancreatită

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente

alopecie, erupţii cutanate tranzitorii

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente

proteinurie, creşterea creatininemiei (vezi pct. 4.4) insuficienţă renală sindrom Fanconi dobândit

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente Frecvente

astenie, febră frisoane

 

După punerea pe piaţă a medicamentului au fost raportate cazuri de insuficienţă renală (plus evenimente posibil determinate de insuficienţa renală, cum sunt creşterea creatininemiei, proteinuria, glicozuria), iar unele dintre acestea au fost fatale. De asemenea, au fost raportate cazuri de insuficienţă renală acută după numai una sau două doze de cidofovir.

În cazul apariţiei glicozuriei, a proteinuriei/aminoaciduriei, a hipouricemiei, a hipofosfatemiei şi/sau a hipopotasemiei, trebuie luată în considerare posibilitatea existenţei unui sindrom Fanconi determinat de cidofovir.

Următorul tabel prezintă reacţiile adverse posibil sau probabil determinate de probenecid, observate în cursul studiilor clinice: În plus, probenecidul poate determina şi alte reacţii adverse, inclusiv anorexie, durere gingivală, eritem facial, alopecie, ameţeli, anemie şi polakiurie. Au fost observate reacţii de hipersensibilitate, manifestate prin dermatită, prurit, urticarie şi, rar, reacţie anafilacticăşi sindrom Stevens-Johnson. Au fost raportate leucopenie, necroză hepatică, sindrom nefrotic şi anemie aplastică. Au fost observate cazuri de anemie hemolitică, posibil în asociere cu deficitul de G6PD. De aceea, în cazul prescrierii concomitente de probenecid şi cidofovir, este important ca medicul să consulte versiunea curentă a RCP (sau o sursă bibliografică adecvată) pentru probenecid, pentru a obţine informaţii complete privind siguranţa şi alte caracteristici ale acestui medicament.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

cefalee

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

greaţă, vărsături

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente

erupţii cutanate tranzitorii

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente Frecvente

febră astenie, frisoane

4.9 Supradozaj

Au fost raportate două cazuri de supradozaj cu cidofovir. În ambele cazuri, supradozajul a apărut în timpul primei doze de inducţie şi nu a fost administrat tratament suplimentar cu cidofovir. Unui pacient i s-a administrat o singură doză de 16,4 mg/kg şi unui alt pacient i s-a administrat o singură doză de 17,3 mg/kg. Amândoi pacienţii erau spitalizaţi şi primiseră probenecid oral profilactic şi hidratare prealabilă intensă timp de 3 până la 7 zile. Unul dintre aceşti pacienţi a prezentat o modificare tranzitorie minoră a funcţiei renale, iar celălalt nu a prezentat nici o modificare a funcţiei renale (vezi pct. 4.4).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antivirale de uz sistemic, nucleozide şi nucleotide, exclusiv inhibitori de reverstranscriptază, codul ATC: J05AB12.

Generalităţi Cidofovirul este un analog citidinic cu activitate in vitro şi in vivo împotriva citomegalovirusului uman (CMVU). Tulpinile CMVU rezistente la ganciclovir pot fi sensibile la cidofovir.

Mecanism de acţiune Cidofovirul suprimă replicarea CMVU prin inhibarea selectivă a sintezei ADN-ului viral. Datele biochimice susţin inhibarea selectivă a ADN-polimerazelor HSV-1, HSV-2 şi CMVU de către difosfatul de cidofovir, metabolitul activ intracelular al cidofovirului.

Difosfatul de cidofovir inhibă aceste polimeraze virale la concentraţii care sunt de 8 până la 600 de ori mai mici decât cele necesare pentru a inhiba ADN-polimerazele alfa, beta şi gama din celulele umane. Consecutiv încorporării cidofovirului în ADN-ul viral rezultă o reducere a ratei de sinteză a ADN-ului viral.

Cidofovirul intră în celule prin endocitoză de fază fluidăşi este fosforilat la monofosfat de cidofovir şi, ulterior, la difosfat de cidofovir. Efectele antivirale prelungite ale cidofovirului sunt legate de timpii de înjumătăţire ai propriilor metaboliţi; difosfatul de cidofovir persistă în interiorul celulelor, având un timp de înjumătăţire de 17-65 de ore şi un compus cidofovir fosfat-colinic are un timp de înjumătăţire de 87 de ore.

Acţiunea antivirală Cidofovirul este activ in vitro împotriva CMVU, care face parte din familia herpesviridae. Activitatea antivirală este observată la concentraţii semnificativ mai mici decât cele care determină moartea celulară.

Sensibilitatea in vitro la cidofovir este prezentată în tabelul următor:

 

Inhibarea de către cidofovir a

multiplicării virale în culturile celulare Virus

IÎ50 (µM)

tulpini sălbatice de CMV

0,7 (± 0,6)

tulpini de CMV rezistente la ganciclovir

7,5 (± 4,3)

tulpini de CMV rezistente la foscarnet

0,59 (± 0,07)

 

Activitatea in vivo împotriva CMVU a fost confirmată prin studii clinice controlate utilizând cidofovir în tratamentul retinitei CMV la pacienţii cu SIDA, care au demonstrat o încetinire, semnificativă statistic, a progresiei retinitei CMV la pacienţii trataţi cu cidofovir, comparativ cu pacienţii din grupulde control. În cele două studii de eficacitate (studiile GS-93-106 şi GS-93-105), timpul median până la progresia retinitei a fost de 120 de zile, respectiv, nu a fost atins, în cazul pacienţilor trataţi, comparativ cu 22 de zile, şi, respectiv, cu 21 de zile, în cazul pacienţilor netrataţi (tratament întârziat).

În studiul GS-93-107 efectuat la pacienţi care au prezentat recădere după tratamentul cu alte medicamente, timpul median până la progresia retinitei a fost de 115 zile.

Rezistenţa virală Consecutiv selecţiei in vitro de izolate CMVU rezistente la ganciclovir, a fost observată rezistenţă încrucişată între ganciclovir şi cidofovir la mutaţiile selectate la ganciclovir în gena pentru ADN-polimeraza CMVU, dar nu la cele din gena UL97. Nu s-a observat rezistenţă încrucişată între foscarnet şi cidofovir pentru mutanţii selectaţi la foscarnet. Mutanţii selectaţi la cidofovir prezentau o mutaţie a genei ADN-polimerazei şi demonstrau rezistenţă încrucişată la ganciclovir, dar au fost sensibili la foscarnet.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Principala cale de eliminare a cidofovirului este excreţia renală a medicamentului nemodificat prin filtrare glomerularăşi secreţie tubulară. La pacienţii cu funcţie renală normală, 80-100% din doza administrată intravenos a fost regăsită în urină după 24 de ore sub formă de cidofovir nemodificat. Nu au fost detectaţi metaboliţi ai cidofovirului în plasma sau urina pacienţilor.

La finalul perfuziei de o oră cu cidofovir 5 mg/kg administrat concomitent cu probenecid pe cale orală, concentraţia serică medie (± DS) a cidofovirului a fost de 19,6 (± 7,18) µg/ml. Valorile medii ale clearance-ului plasmatic total, volumului de distribuţie la starea de echilibru şi ale timpului final de înjumătăţire prin eliminare au fost 138 (± 36) ml/oră/kg, 388 (± 125) ml/kg, respectiv 2,2 (± 0,5) ore. S-a demonstrat o cinetică independentă de doză prin administrarea unei singure doze de cidofovir între 3 şi 7,5 mg/kg.

Legarea de proteine in vitro In vitro, legarea de proteinele plasmatice sau serice a cidofovirului a fost de 10% sau mai puţin la o concentraţie a cidofovirului cuprinsă între 0,25-25 µg/ml.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile preclinice pe animale au demonstrat că nefrotoxicitatea este principalul efect toxic limitativ al dozei de cidofovir. Dovada efectului nefroprotector al probenecidului a fost evidenţiată printr-un studiu cu durata de 52 de săptămâni la maimuţe cinomolgus cărora li s-a administrat cidofovir 2,5 mg/kg o dată pe săptămână intravenos cu 1 g probenecid pe cale orală.

Carcinogeneză Într-un studiu cu durata de 26 de săptămâni pentru evaluarea toxicităţii la administrarea intravenoasă, a fost observată o creştere semnificativă a incidenţei adenocarcinoamelor mamare la femelele de şobolan şi a carcinoamelor glandelor Zymbal la femelele şi masculii de şobolan, la concentraţii plasmatice subterapeutice de cidofovir. Într-un alt studiu, administrarea unei injecţii subcutanate de cidofovir o dată pe săptămână, timp de 19 săptămâni consecutive, a determinat adenocarcinoame mamare la femele de şobolan la doze de 0,6 mg/kg şi săptămână. În ambele studii, tumorile au fost observate în decurs de 3 luni de la administrare. Nu au fost observate tumori la maimuţele cinomolgus cărora li s-a administrat cidofovir intravenos o dată pe săptămână, timp de 52 de săptămâni, în doze de până la 2,5 mg/kg şi săptămână.

Mutagenitate şi toxicitate asupra funcţiei de reproducere Studiile au arătat că cidofovirul este clastogen in vitro la 100 µg/ml şi este embriotoxic la şobolani şi iepuri.

Nu a fost evidenţiat un răspuns mutagen indus de cidofovir la doze de până la 5 mg/placă, în prezenţa şi absenţa activării metabolice prin fracţia S-9 din ficat de şobolan, în studii microbiene cu Salmonella typhimurium pentru substituţii cu perechi de baze sau mutaţii de secvenţe de nucleotide (Ames) şi cu Escherichia coli pentru mutaţii inverse.

O creştere a formării de eritrocite micronucleate policromatice a fost observată in vivo la şoareci cărora li s-a administrat intraperitoneal o doză mare, toxică, de cidofovir (≥ 2000 mg/kg).

In vitro, cidofovirul a indus aberaţii cromozomiale în limfocitele umane din sângele periferic fără activare metabolică (fracţia S-9). Pentru cele 4 niveluri de cidofovir testate (între 12,5 şi 100 µg/ml), procentul de metafaze eronate şi numărul de aberaţii pe celulă a crescut în funcţie de concentraţie.

Pacienţii de sex masculin trebuie informaţi că cidofovirul a determinat scăderea greutăţii testiculelor şi hipospermie la animale. Nu au fost observate reacţii adverse asupra fertilităţii şi a reproducerii generale la masculii de şobolan, consecutiv injecţiilor intravenoase unice săptămânale de cidofovir timp de 13 săptămâni consecutive, în doze de până la 15 mg/kg şi săptămână. Femelele de şobolan cărora li s-a administrat intravenos câte o doză săptămânală mai mare sau egală cu 1,2 mg/kg şi săptămână, timp de până la 6 săptămâni anterior împerecherii şi 2 săptămâni după împerechere, au avut un număr redus de pui per sarcină, precum şi un număr scăzut de pui vii per sarcină, cu creşterea resorbţiilor timpurii per sarcină. În studiile de dezvoltare peri-şi post-natală în care femelele de şobolan au primit injecţii subcutanate de cidofovir o dată pe zi la doze de până la 1,0 mg/kg şi zi, începând cu ziua 7 de gestaţie până în ziua 21 postpartum (aproximativ 5 săptămâni), nu au fost observate reacţii adverse asupra viabilităţii, creşterii, comportamentului, maturării sexuale şi capacităţii reproductive a puilor. Administrarea zilnică intravenoasă a cidofovirului în timpul perioadei de organogeneză a condus la reducerea greutăţii corporale a feţilor atunci când cidofovirul a fost administrat la femele gestante de şobolan în doză de 1,5 mg/kg şi zi şi la femelele gestante de iepure în doze de 1,0 mg/kg şi zi. La iepuri au apărut anomalii congenitale externe, scheletice şi ale ţesuturilor moi, cu o incidenţă semnificativ crescută, la doze de 1,0 mg/kg şi zi, doză care a fost, de asemenea, toxică pentru mamă. Dozele la care nu a fost observată embriotoxicitate au fost de 0,5 mg/kg şi zi la şobolani şi de 0,25 mg/kg şi zi la iepuri.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Hidroxid de sodiu Acid clorhidric Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau diluanţi, cu excepţia celor menţionaţi la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat.

Stabilitatea chimicăşi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată până la 24 de ore, la 2-8°C, atunci când diluarea s-a efectuat în condiţii controlate şi validate de asepsie. Nu se recomandă păstrarea mai mult de 24 de ore sau congelarea. Înainte de utilizare, soluţiile păstrate la frigider trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

Pentru condiţiile de pǎstrare ale medicamentelor diluate, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă transparentă conţinând un volum nominal de umplere de 5 ml. Componentele recipientului şi ale sistemului de închidere a recipientului includ: flacoane de tip I din sticlă transparentă din borosilicat, dop din butil de culoare gri cu faţa din teflon şi capsă din aluminium cu un capac din plastic pentru sigilare, tip “flip off”. Fiecare cutie conţine un flacon de 5 ml.

Vistide este disponibil în flacoane de unică utilizare. Flacoanele folosite parţial trebuie aruncate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Metoda de preparare şi administrare Flacoanele de Vistide trebuie inspectate vizual înaintea administrării, pentru decelarea oricăror particule sau modificări de culoare.

Doza corespunzătoare de Vistide se transferă cu o seringă, în condiţii aseptice, din flacon într-o pungă de perfuzie conţinând 100 ml de soluţie salină izotonă 0,9% şi se amestecă viguros. Întregul volum trebuie perfuzat pacientului, intravenos, cu o viteză constantă timp de o oră, utilizând o pompă standard de perfuzie. Vistide trebuie administrat de personalul medical specializat în îngrijirea pacienţilor cu SIDA.

Stabilitatea chimicăşi fizică a Vistide amestecat cu soluţie salină izotonă a fost demonstrată în flacoane din sticlă, în pungi de perfuzie din policlorură de vinil (PVC) sau copolimer etilen/propilen şi în perfuzoare intravenoase din PVC. Alte tipuri de perfuzoare şi seturi de perfuzie intravenoasă nu au fost testate.

Nu au fost evaluate compatibilităţile cu soluţia Ringer, Ringer lactat sau soluţii perfuzabile bacteriostatice.

Manipulare şi eliminarea reziduurilor Se recomandă măsuri de precauţie adecvate, incluzând utilizarea echipamentului de siguranţă adecvat pentru prepararea, administrarea şi eliminarea Vistide. Prepararea soluţiei reconstituite de Vistide trebuie efectuată într-o hotă de siguranţă biologică, cu flux laminar. Persoana care prepară soluţia reconstituită trebuie să poarte mănuşi chirurgicale, ochelari de protecţie şi un halat de tip chirurgical, închis în faţă, cu manşete strânse. Dacă Vistide vine în contact cu tegumentele, acestea trebuie spălate şi clătite cu apă din abundenţă. Cantitatea în plus de Vistide şi toate celelalte materiale utilizate în prepararea amestecului şi administrare trebuie aruncate într-un container fără scurgeri, care elimină posibilitatea înţepării. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Procurarea de probenecid Probenecidul nu este furnizat cu Vistide şi trebuie procurat de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă pentru probenecid. Însă, dacă întâmpinaţi dificultăţi în procurarea probenecidului, trebuie să contactaţi, pentru informaţii, reprezentantul local al Deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă pentru Vistide (vedeţi şi pct. 4.2 şi 4.4).

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Limited Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/037/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizǎri: 23 Aprilie 1997 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 23 Aprilie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Gilead Sciences Limited IDA Business & Technology Park Carrigtohill Co. Cork Irlanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vistide 75 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Cidofovir

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml conţine cidofovir anhidru 75 mg. Fiecare flacon conţine cidofovir anhidru 375 mg/5 ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Hidroxid de sodiu Acid clorhidric Apă pentru preparate injectabile

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon 375 mg/5 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru uz intravenos.
A se dilua înainte de administrare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

Gilead Sciences Intl Ltd Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/037/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Vistide 75 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Cidofovir Numai pentru uz intravenos.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se dilua înainte de administrare.
Nu trebuie administrat prin injectare intraocularǎ.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

375 mg/5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

EU/1/97/037/001

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Vistide 75 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Cidofovir

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau

farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Vistide şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Vistide

Cum se utilizează Vistide

Reacţii adverse posibile

Cum se păstreazǎ Vistide

Informaţii suplimentare

1. Ce este Vistide şi pentru ce se utilizează

Vistide este utilizat pentru tratamentul unei infecţii la nivelul ochiului numită retinită cu CMV la pacienţii cu SIDA (sindromul imunodeficienţei dobândite). Vistide nu vindecă retinita cu CMV, dar poate ameliora starea dumneavoastră prin întârzierea progresiei bolii.

Siguranţa şi eficacitatea Vistide nu au fost demonstrate pentru alte boli decât retinita cu CMV la pacienţii cu SIDA.

Vistide trebuie administrat de către personalul medical (medic sau asistentă medicală) în spital.

Ce este retinita cu CMV?

Retinita cu CMV este o infecţie oculară determinată de un virus denumit citomegalovirus (CMV), care atacă retina ochiului şi poate determina pierderea vederii şi duce, în cele din urmă, la orbire. Pacienţii cu SIDA prezintă un risc crescut de a dezvolta retinită cu CMV sau alte forme de boală cu CMV, cum este colita (o boală inflamatorie a intestinului). Tratamentul retinitei cu CMV este necesar pentru reducerea posibilităţii de a orbi.

Vistide este un medicament antiviral care blochează replicarea CMV prin interferarea sintezei ADN-ului viral.

2. Înainte să utilizaţi Vistide

Nu utilizaţi Vistide

·        dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la cidofovir sau la oricare dintre celelalte componente ale Vistide.

·        dacă aţi avut vreodată o afecţiune renală.

·        dacă nu puteţi lua medicamentul probenecid datorită unei alergii grave la probenecid sau la alte medicamente care conţin sulfaţi (cum este sulfametoxazolul).

Dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în cazul dumneavoastră, discutaţi cu medicul. În aceste situaţii nu trebuie să vi se administreze Vistide.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Vistide

Afectarea renală este principala reacţie adversă a tratamentului cu Vistide. Pentru scăderea riscului de lezare a rinichilor, vi se vor administra fluide intravenos (soluţia salină izotonă) înaintea fiecărei doze de Vistide şi comprimate de probenecid înainte şi după fiecare doză de Vistide (pentru mai multe informaţii vezi pct. 3 de mai jos). De asemenea, medicul dumneavoastră vă va sfătui să beţi multe lichide. Medicul dumneavoastră vă va evalua funcţia renală înainte de fiecare doză de Vistide. Tratamentul dumneavoastră cu Vistide poate fi oprit de către medic în cazul unor modificări ale funcţiei renale.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi diabet zaharat. Vistide trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii diabetici, datorită riscului potenţial crescut de apariţie a presiunii scăzute la nivel ocular (hipotonie oculară).

În timpul tratamentului cu Vistide trebuie să vi se facă examinări periodice ale ochilor, pentru a detecta posibila apariţie a iritaţiei, inflamaţiei sau edemului la nivelul ochilor. Dacă prezentaţi durere, înroşire sau mâncărime la nivelul ochiului sau tulburări ale vederii, trebuie să spuneţi imediat medicului dumneavoastră.

La animale, Vistide a determinat reducerea greutăţii testiculelor şi număr mic de spermatozoizi (hipospermie). Deşi nu s-au observat în studiile cuVistide efectuate la om, este posibil ca astfel de modificări să apară la om şi să determine infertilitate. Bărbaţii trebuie să folosească metode contraceptive de tip barieră în timpul tratamentului şi 3 luni după întreruperea tratamentul cu Vistide.

Vistide nu se utilizează pentru tratamentul infecţiei HIV. Vistide nu împiedică transmiterea infecţiei HIV de la dumneavoastră la alte persoane; de aceea trebuie să continuaţi să luaţi măsuri de precauţie pentru a evita infectarea altor persoane.

Utilizarea la copii

Utilizarea Vistide nu a fost studiată la copii. De aceea, acest medicament nu trebuie utilizat la copii.

Utilizarea altor medicamente

• Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, deoarece unele medicamente pot interacţiona cu Vistide sau cu probenecidul.

Este foarte important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi alte medicamente care var putea afecta rinichii.

Acestea includ:

·        medicamente care conţin tenofovir, utilizate pentru tratamentul infecţiei cu HIV-1 şi/sau infecţiei cu virusul hepatitei B

·        aminoglicozide, pentamidină sau vancomicină (pentru infecţii determinate de bacterii)

·        amfotericină B (pentru infecţii determinate de ciuperci)

·        foscarnet (pentru infecţii determinate de virusuri)

·        adefovir (pentru infecţia cu virusul hepatitei B)

Probenecidul poate interacţiona cu alte medicamente utilizate frecvent în tratamentul SIDA şi al bolilor asociate SIDA, cum este zidovudina (AZT). Dacă luaţi zidovudină, trebuie să discutaţi cu medicul despre posibilitatea de a întrerupe temporar tratamentul cu zidovudină sau de a scădea doza de zidovudină cu 50% în zilele în care se administrează Vistide şi probenecid.

Nu au fost studiate posibilele interacţiuni dintre Vistide şi inhibitorii de protează HIV.

Administrarea acestor medicamente trebuie oprită cu cel puţin 7 zile înainte de a se administra Vistide.

Utilizarea Vistide împreună cu alimente şi băuturi

Trebuie să mâncaţi înainte de a vi se administra Vistide. Este posibil ca medicul să vă recomande să beţi multe lichide înainte de a vi se administra Vistide.

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să vi se administreze Vistide dacă sunteţi gravidă. Dacă ramâneţi gravidă în timpul tratamentului cu acest medicament, trebuie să informaţi imediat medicul. S-a demonstrat că Vistide produce leziuni la animalele nenăscute şi nu trebuie utilizat în sarcină decât dacă beneficiile potenţiale justifică riscurile pentru făt. Dacă aţi putea rămâne gravidă, trebuie să utilizaţi o metodă contraceptivă eficace care să vă împiedice să rămâneţi gravidă în timpul tratamentului cu Vistide şi timp de 1 lună după terminarea tratmentului.

Nu trebuie să vi se administreze Vistide dacă alăptaţi. Nu se cunoaşte dacă Vistide este transmis sugarului prin laptele uman. Deoarece multe medicamente sunt transmise prin laptele uman, mamele care alăptează trebuie sfătuite să oprească tratamentul cu Vistide sau să nu mai alăpteze în cazul continuării tratamentului cu Vistide.

În general, femeile infectate cu HIV nu trebuie sǎ alǎpteze, pentru a evita riscul transmiterii HIV, prin intermediul laptelui, la sugar.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Vistide poate determina reacţii adverse de scurtă durată, cum sunt astenie sau slăbiciune. Dacă conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje, discutaţi cu medicul pentru a obţine recomandări privind întreruperea acestor activităţi, în funcţie de boala dumneavoastrăşi gradul de toleranţă la medicament.

Informaţii importante privind unele componente ale Vistide

În cazul pacienţilor care urmează un regim alimentar hiposodat trebuie avut în vedere faptul că acest medicament conţine 2,5 mmol (sau 57 mg) sodiu per flacon.

3. Cum se utilizează Vistide

Vistide este administrat prin perfuzie intravenoasă (picătură cu picătură într-o venă). Nu trebuie administrat prin alte metode, incluzând injectarea intraoculară (injectare directă în ochi) sau administrarea topică (pe piele). Vistide trebuie administrat de către un medic sau o asistentă medicală cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu SIDA.

Medicul sau asistenta medicală vor transfera doza corespunzătoare de Vistide din flacon într-o pungă de perfuzie conţinând 100 ml soluţie salină izotonă 0,9%. Întregul volum din pungă vă va fi perfuzat în venă, cu o viteză constantă timp de o oră, utilizând o pompă standard de perfuzie.Nu trebuie depăşite doza, frecvenţa administrării şi viteza de perfuzie recomandate. La sfârşitul acestui prospect există informaţii suplimentare pentru personalul sanitar, privind modul de administrare a Vistide.

Pentru scăderea riscului de afectare a rinichilor, fluidele (soluţia salină izotonă) administrate pe cale intravenoasăşi comprimatele de probenecid trebuie administrate în ziua în care se perfuzează Vistide. (Vezi subpunctele „Cum se administrează medicamentul probenecid împreună cu Vistide” şi „Cum se administrează fluide pe cale intravenoasă înaintea administrării Vistide”, de mai jos.)

Doza la adulţi

Doza de care veţi avea nevoie este calculată în funcţie de greutatea dumneavoastră corporală.

Tratamentul iniţial (de inducţie)

Doza recomandată de Vistide la pacienţii cu funcţie renală normală este de 5 mg/kg, administrată o dată pe săptămână, timp de două săptămâni consecutive.

Tratamentul de întreţinere

Începând cu a doua săptămână după finalizarea tratamentului de inducţie, doza de întreţinere recomandată de Vistide la pacienţii cu funcţia renală normală este de 5 mg/kg, administrată o dată la două săptămâni.

Ajustarea dozei

Dacă prezentaţi probleme renale, este posibil ca Vistide să nu fie tratamentul potrivit pentru dumneavoastră. Vă vor fi luate probe de urinăşi/sau sânge înainte de fiecare perfuzie cu Vistide pentru a vi se testa funcţia renală. Pentru pacienţii la care se evidenţiază scăderea funcţiei renale, doza de Vistide poate fi întreruptă sau oprită, în funcţie de caz.

Dacă vi s-a administrat accidental o doză de Vistide mai mare decât cea prescrisă, spuneţi imediat medicului.

Cum se administrează medicamentul probenecid împreună cu Vistide

Comprimatele de probenecid se administrează pentru a reduce riscul de afectare a rinichilor.

Trebuie să vi se administreze 3 doze de comprimate de probenecid pe cale orală, în aceeaşi zi cu Vistide, conform următorului tabel:

Intervalul de timp

Doză

3 ore înaintea începerii perfuziei cu Vistide

2 g probenecid

2 ore după terminarea perfuziei cu Vistide

1 g probenecid

8 ore după terminarea perfuziei cu Vistide

1 g probenecid

Total

4 g probenecid

Probenecid se administrează numai în aceeaşi zi cu Vistide.

Cum se administrează fluide pe cale intravenoasă înaintea administrării Vistide

Soluţia salină izotonă are rolul de a scădea riscul de afectare a rinichilor. Trebuie să vi se administreze în total un litru de soluţie salină izotonă 0,9% intravenos (picătură cu picătură într-o venă) înaintea fiecărei doze de Vistide. Soluţia salină izotonă trebuie perfuzat pe parcursul unei ore imediat înainte de perfuzia de Vistide. Dacă puteţi tolera încărcarea suplimentară cu fluide, medicul vă poate administra un al doilea litru de fluid. Dacă se administrează, al doilea litru de soluţie salină izotonă trebuie administrat fie la începutul perfuziei cu Vistide, fie imediat după aceea, şi administrat pe durata a 1-3 ore. De asemenea, medicul dumneavoastră vă va recomanda să beţi multe lichide.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Vistide poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Aceste reacţii adverse dispar, în general, la oprirea tratamentului cu Vistide. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cea mai frecventă reacţie adversă observată în cazul administrării Vistide este afectarea renală.

Reacţiile adverse foarte frecvente

(Acestea pot afecta mai mult de 1 pacient din 10)

• scăderea numărului de leucocite (globule albe) din sânge, dureri de cap, greaţă, vărsături, prezenţa proteinelor în urină, creşterea creatininei serice (un test care măsoară funcţia renală), căderea părului, erupţii pe piele, slăbiciune/astenie şi febră.

Reacţiile adverse frecvente

(Acestea pot afecta 1 până la 10 pacienţi din 100)

• inflamaţia la nivelul ochilor, scăderea presiunii intraoculare, dificultăţi de respiraţie, senzaţia de greutate în respiraţie, diaree şi frisoane.

Orice durere, înroşire sau mâncărime a ochiului sau modificări ale acuităţii vizuale trebuie raportate prompt medicului dumneavoastră, care vă va reevalua tratamentul.

După punerea pe piaţă a medicamentului, au fost raportate următoarele reacţii adverse suplimentare: insuficienţă renală, afectarea celulelor tubulare renale, inflamaţia pancreasului şi tulburări ale auzului (scăderea auzului).

Posibile reacţii adverse la probenecid

Reacţiile adverse foarte frecvente, posibil asociate cu administrarea de probenecid

(Acestea pot afecta mai mult de 1 pacient din 10)

• greaţa, vărsăturile, erupţiile trecătoare pe piele şi febra.

Reacţiile adverse frecvente, posibil asociate cu administrarea de probenecid

(Acestea pot afecta 1 până la 10 pacienţi din 100)

• dureri de cap, slăbiciune/astenie, frisoane şi reacţii alergice.

Pentru a scădea riscul apariţiei greţei şi/sau vărsăturilor asociate cu administrarea probenecidului, trebuie să mâncaţi înainte de fiecare doză. Pentru a reduce reacţiile adverse determinate de probenecid, medicul dumneavoastră vă poate sfătui să luaţi alte medicamente, cum sunt antiemetice (medicamente împotriva stării de greaţă), antihistaminice şi/sau paracetamol.

Probenecidul poate determina şi alte reacţii adverse, inclusiv scăderea poftei de mâncare, durere la nivelul gingiilor, înroşirea feţei, căderea părului, ameţeli, scăderea numărului de globule roşii din sânge şi urinare frecventă. De asemenea, au fost raportate reacţii alergice, cu inflamarea pielii, mâncărime, umflare şi, rar, reacţii alergice severe sau reacţii grave la nivelul pielii. Au fost raportate scăderea numărului de globule albe din sânge, toxicitate la nivelul ficatului şi rinichilor şi distrugerea globulelor roşii din sânge, precum şi scăderea totală a numărului de celule din sânge şi scăderea numărului de trombocite.

De aceea, înainte de a vi se administra probenecid, medicul dumneavoastră trebuie să consulte informaţiile curente referitoarela siguranţa probenecidului. Trebuie să citiţi de asemenea prospectul pentru probenecid.

5. Cum se păstreazǎ Vistide

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Vistide după data de expirare înscrisă pe etichetă.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informaţii suplimentare

Ce conţine Vistide

Substanţa activǎ din Vistide 75 mg/ml este cidofovirul. Fiecare ml conţine cidofovir anhidru 75 mg. Fiecare flacon conţine cidofovir anhidru 375 mg/5 ml.

Celelalte componente sunt

Hidroxid de sodiu

Acid clorhidric

Apǎ pentru preparate injectabile

Cum arată Vistide şi conţinutul ambalajului

Vistide este disponibil sub formă de concentrat steril pentru soluţie perfuzabilă, în flacoane din sticlă transparentă conţinând 375 mg din componenta activǎ, cidofovirul anhidru, formulat în 5 ml apă pentru preparate injectabile, la o concentraţie de 75 mg/ml. pH-ul soluţiei este ajustat cu hidroxid de sodiu (şi acid clorhidric, dacă este necesar); soluţia nu conţine conservanţi.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Gilead Sciences International Limited Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

Fabricantul

Gilead Sciences Limited IDA Business & Technology Park Carrigtohill Co. Cork Irlanda

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA Gilead Sciences Belgium BVBA Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79 Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

България Magyarország

Gilead Sciences International Ltd Gilead Sciences International Ltd Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Deutschland

Gilead Sciences GmbH Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Eesti

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 210 8930 100

España

Gilead Sciences, S.L. Tel: + 34 91 378 98 30

France

Gilead Sciences Tél: + 33 (0) 1 42 73 70 70

Ireland

Gilead Sciences Ltd Tel: + 44 (0) 1223 897555

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Italia

Gilead Sciences S.r.l. Tel: + 39 02 439201

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 210 8930 100

Latvija

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Lietuva

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Acest prospect a fost aprobat în Malta

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V. Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Norge

Gilead Sciences Sweden AB Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Österreich

Gilead Sciences GesmbH Tel: + 43 1 260 830

Polska

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Portugal

Gilead Sciences, Lda. Tel: + 351 21 7928790

România

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd Tel: + 44 (0) 1223 897555 Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical:

Flacoanele Vistide trebuie inspectate vizual înainte de utilizare. Dacă se observă particule sau modificări de culoare, flaconul nu trebuie utilizat.

Se recomandă măsuri de precauţie adecvate, incluzând utilizarea echipamentului de siguranţă adecvat pentru prepararea, administrarea şi eliminarea Vistide. Prepararea soluţiei diluate de Vistide trebuie efectuată într-o hotă de siguranţă biologică, cu flux laminar. Persoana care prepară soluţia reconstituită trebuie să poarte mănuşi chirurgicale, ochelari de protecţie şi un halat de tip chirurgical, închis în faţă, cu manşete strânse. Dacă Vistide vine în contact cu tegumentele, acestea trebuie spălate şi clătite cu apă din abundenţă.

Doza corespunzătoare de Vistide trebuie transferată din flacon într-o pungă de perfuzie conţinând 100 ml soluţie salină izitonă 0,9% (normal). Întregul volum din pungă trebuie să fie perfuzat intravenos pacientului, cu o viteză constantă timp de o oră, utilizând o pompă standard de perfuzie. Nu trebuie depăşite doza, frecvenţa administrării şi viteza de perfuzie recomandate.

Stabilitatea chimică a Vistide amestecat cu soluţiei salină izotonă a fost demonstrată în flacoane din sticlă, pungi de perfuzie din policlorură de vinil (PVC) sau copolimer etilen/propilen şi în perfuzoare intravenoase din PVC. Alte tipuri de perfuzoare şi seturi de perfuzie intravenoasă nu au fost testate.

Nu a fost evaluată compatibilitatea Vistide cu soluţia Ringer, Ringer lactat sau soluţii perfuzabile bacteriostatice.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat.

Stabilitatea chimicăşi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată până la 24 de ore, la 2-8°C, atunci când diluarea s-a efectuat în condiţii controlate şi validate de asepsie. Nu se recomandă păstrarea mai mult de 24 de ore sau congelarea. Înainte de utilizare, soluţiile păstrate la frigider trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei.

Vistide este disponibil în flacoane de uz unic. Flacoanele folosite parţial trebuie aruncate.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.