CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

DEPOCYTE 50mg
Denumire DEPOCYTE 50mg
Descriere Tratamentul intratecal al meningitei limfomatoase. La majoritatea pacienĊ£ilor, acest tratament va face parte din tratamentul simptomatic paliativ al bolii.
Denumire comuna internationala CYTARABINUM
Actiune terapeutica ANTIMETABOLITI ANALOGI AI BAZELOR PIRIMIDINICE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Suspensie injectabila
Concentratia 50mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 50mg susp.inj. (monodoza 5ml)
Valabilitate ambalaj 18 luni
Cod ATC L01BC01
Firma - Tara producatoare SKYEPHARMA PRODUCTION SAS - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata PACIRA LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre DEPOCYTE 50mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre DEPOCYTE 50mg, suspensie injectabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

DepoCyte 50 mg, suspensie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un ml de suspensie conţine citarabină 10 mg.

Fiecare flacon a 5 ml conţine citarabină 50 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă.

Suspensie de culoare albă sau aproape albă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul intratecal al meningitei limfomatoase. La majoritatea pacienţilor, acest tratament va face parte din tratamentul simptomatic, paliativ al bolii.

4.2 Doze şi mod de administrare

DepoCyte trebuie administrat numai sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea chimioterapicelor antineoplazice.

Doze

Adulţi şi vârstnici

Pentru tratamentul meningitei limfomatoase, doza pentru adulţi este de 50 mg (un flacon), administrată pe cale intratecală (puncţie lombară sau pe cale intraventriculară printr-un rezervor Ommaya). Se recomandă următorul regim terapeutic de inducţie, de consolidare şi de întreţinere:

Tratament de inducţie: 50 mg administrate la fiecare 14 zile, pentru 2 doze (săptămâna 1 şi 3).

Tratament de consolidare: 50 mg administrate la fiecare 14 zile, pentru 3 doze (săptămânile 5, 7 şi 9), urmate de o doză suplimentară de 50 mg în săptămâna 13.

Tratament de întreţinere: 50 mg administrate la fiecare 28 zile, pentru 4 doze (săptămânile 17, 21, 25 şi 29).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea utilizării la copii nu au fost demonstrate în mod adecvat (vezi pct. 5.1). Nu se recomandă utilizarea DepoCyte la copii şi adolescenţi, până când nu vor fi disponibile date suplimentare.

Mod de administrare

DepoCyte trebuie administrat prin injectare lentă, pe o perioadă de 1 până la 5 minute, direct în lichidul cefalorahidian (LCR), fie printr-un rezervor intraventricular, fie prin injectare directă în sacul lombar. După administrarea medicamentului prin puncţie lombară, pacientul trebuie sfătuit să rămână în decubit timp de o oră. Toţi pacienţii trebuie să înceapă un tratament cu 4 mg de dexametazonă de două ori pe zi, fie pe cale orală fie pe cale intravenoasă, timp de 5 zile, începând cu prima zi în care s-a injectat DepoCyte.

DepoCyte nu trebuie administrat pe nicio altă cale.

DepoCyte trebuie utilizat aşa cum este furnizat; nu trebuie diluat (vezi pct. 6.2).

Pacienţii trebuie ţinuţi sub observaţie medicală, pentru a se interveni în cazul în care apar reacţii toxice imediate.

Dacă apar manifestări de neurotoxicitate, doza trebuie redusă la 25 mg. Dacă manifestările persistă, tratamentul cu DepoCyte trebuie întrerupt.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Pacienţi cu infecţie meningeală activă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii cărora li se administrează DepoCyte trebuie să fie trataţi concomitent cu corticosteroizi (de exemplu dexametazonă), pentru ameliorarea simptomelor arahnoiditei (vezi pct. 4.8), care este o reacţie adversă foarte frecventă.

Arahnoidita este un sindrom caracterizat în principal prin greaţă, vărsături, cefalee şi febră. În absenţa tratamentului, arahnoidita de cauze chimice poate avea evoluţie letală.

Pacienţii trebuie să fie informaţi despre reacţiile adverse previzibile - cefalee, greaţă, vărsături şi febră- dar şi despre semnele şi simptomele iniţiale de neurotoxicitate. La începutul fiecărui ciclu de tratament cu DepoCyte, trebuie subliniată importanţa administrării concomitente de dexametazonă. Pacienţii trebuie sfătuiţi să se adreseze medicului în cazul în care apar semne şi simptome de neurotoxicitate, sau dacă dexametazona administrată pe cale orală nu este bine tolerată.

Administrarea citarabinei pe cale intratecală a fost asociată cu greaţă, vărsături şi efecte toxice grave la nivelul sistemului nervos central, care uneori pot să provoace un deficit permanent; acesta include cecitate, mielopatie şi alte tulburări toxice neurologice

Administrarea de DepoCyte în asociere cu alţi agenţi chimioterapici neurotoxici, sau cu iradierea regiunilor craniene/spinale, poate amplifica riscul neurotoxic.

Meningita infecţioasă poate fi corelată cu administrarea medicamentului pe cale intratecală. A fost de asemenea raportată hidrocefalie, probabil accelerată de arahnoidită.

Blocarea sau reducerea fluxului LCR poate produce creşterea concentraţiei de citarabină liberă în LCR, amplificând astfel riscul de neurotoxicitate. Prin urmare, la fel ca în cazul terapiei citotoxice intratecale, trebuie avută în vedere evaluarea fluxului LCR înainte de începerea tratamentului.

Cu toate că nu se prevede o difuziune sistemică semnificativă a citarabinei libere după administrarea intratecală, unele efecte asupra funcţiei măduvei osoase nu pot fi excluse complet. Toxicitatea sistemică datorată administrării intravenoase a citarabinei constă în principal, în deprimarea măduvei osoase, cu leucopenie, trombocitopenie şi anemie. Din acest motiv se recomandă monitorizarea funcţiei hematopoietice.

Reacţiile anafilactice după administrarea intravenoasă a citarabinei libere au fost rareori raportate.

Deoarece particulele de DepoCyte sunt asemănătoare prin dimensiuni şi aspect cu leucocitele, se recomandă atenţie în interpretarea examenului citologic al LCR, după administrare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au stabilit interacţiuni evidente între DepoCyte administrat pe cale intratecală şi alte medicamente.

Nu s-au realizat studii privind administrarea concomitentă, pe cale intratecală, a DepoCyte împreună cu alţi agenţi antineoplazici.

Administrarea intratecală concomitentă a citarabinei cu alţi agenţi citotoxici poate mări riscul de neurotoxicitate.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu s-au efectuat studii de teratogenitate cu DepoCyte administrat la animale şi nici nu există studii adecvate şi bine controlate privind utilizarea de DepoCyte la femeile gravide.

Citarabina, componenta activă din DepoCyte, poate provoca anomalii fetale atunci când este administrată pe cale sistemică în timpul sarcinii, în special în primul trimestru. Cu toate acestea, preocuparea legată de apariţia anomaliilor fetale în urma administrării intratecale a DepoCyte este redusă, deoarece expunerea sistemică la citarabină este neglijabilă.

În pofida riscului aparent scăzut, femeile aflate în perioada fertilă nu trebuie tratate cu DepoCyte pînă când sarcina nu este exclusă şi trebuie sfătuite să utilizeze măsuri contraceptive sigure.

Deoarece citarabina are potenţial mutagen şi poate induce anomalii cromozomiale la nivelul spermatozoizilor, pacienţii de sex masculin care urmează tratament cu DepoCyte şi partenerele acestora trebuie sfătuiţi să utilizeze măsuri contraceptive sigure.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă citarabina se elimină în laptele uman, în urma administrării pe cale intratecală a medicamentului. Expunerea sistemică la citarabina sub formă liberă în urma tratamentului intratecal cu DepoCyte a fost neglijabilă. Ţinând cont de faptul că medicamentul poate fi eliminat în laptele matern şi că există riscul potenţial de producere a unor reacţii adverse grave la sugari, utilizarea DepoCyte nu este recomandată la femeile care alăptează.

Fertilitatea

Nu s-au efectuat studii de fertilitate care să evalueze toxicitatea DepoCyte asupra funcţiei de reproducere. Deoarece expunerea sistemică la citarabina liberă în urma tratamentului intratecal cu DepoCyte este neglijabilă, riscul afectării fertilităţii pare a fi scăzut (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au existat raportări care să coreleze în mod explicit, efectele tratamentului cu DepoCyte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, având în vedere reacţiile adverse raportate, pacienţii trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje în timpul tratamentului.

4.8 Reacţii adverse

În studiile de fază 1—4, reacţiile adverse raportate cel mai frecvent, asociate cu administrarea DepoCyte, au fost cefalee (23%), arahnoidită (16%), febră (14), slăbiciune (13%), greaţă (13%), vărsături (12%), confuzie (11%), diaree (11%), trombocitopenie (10%) şi oboseală (6%).

În Tabelul 1 de mai jos sunt prezentate reacţiile adverse pentru studiile de fază 1 -4 la pacienţi cu meningită limfomatoasă cărora li s-a administrat fie DepoCyte, fie citarabină; reacţiile adverse sunt prezentate în funcţie de clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţă (foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1. Reacţiile adverse apărute în > 10% din cicluri, în fiecare grup de tratament, la pacienţii cu meningită limfomatoasă aflaţi în Fazele 1 - 4 de studiu, cărora li s-au administrat fie Depocyte 50 mg, (n = 151 de cicluri), fie citarabină (n= 99 de cicluri)

 

Tulburări hematologice şi limfatice

 

DepoCyte

Foarte frecvente: Trombocitopenie

Citarabină

Foarte frecvente: Trombocitopenie

Tulburări ale sistemului nervos

 

DepoCyte

Foarte frecvente: arahnoidită, confuzie, cefalee

Citarabină

Foarte frecvente: arahnoidită, cefalee

Frecvente: confuzie

Tulburări gastro-intestinale

 

DepoCyte

Foarte frecvente: diaree, vărsături, greaţă

Citarabină

Foarte frecvente: diaree, vărsături, greaţă

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

DepoCyte

Foarte frecvente: slăbiciune, febră

Frecvente: oboseală

Citarabină

Foarte frecvente: slăbiciune, febră, oboseală

*Duratele ciclurilor de inducţie şi de întreţinere au fost de 2 şi respectiv de 4 săptămâni, în timpul cărora pacientului i s-a administrat fie o doză de Depocyte, fie 4 doze de citarabină. Pacienţii sub tratament cu citarabină care nu au completat toate cele 4 doze dintr-un ciclu au fost înregistraţi cu un ciclu complet.

Tulburări ale sistemului nervos

DepoCyte poate produce manifestări grave de toxicitate neurologică.

Administrarea intratecală a citarabinei poate provoca mielopatie (36%) şi alte tipuri de toxicitate neurologică, uneori având ca rezultat, un deficit neurologic permanent. După administrarea intratecală de DepoCyte au fost raportate unele efecte toxice la nivelul sistemului nervos central, incluzând convulsii persistente (7%), somnolenţă extremă (3%) , hemiplegie (1%), tulburări vizuale incluzând cecitate (1%), hipoacuzie (3%) şi paralizii ale nervilor cranieni (3%). De asemenea au fost raportate semne şi simptome de neuropatie periferică, precum durere (1%), amorţeală (3%), parestezie (3%), hipoestezie (2%), slăbiciune (13%) şi insuficienţa controlului sfincterian intestinal (3%) şi vezical (1%) (incontinenţă); în unele cazuri, această asociere de semne şi simptome neurologice a fost raportată sub forma sindromului cozii de cal (3%).

Reacţiile adverse care pot să reflecte neurotoxicitatea sunt prezentate în Tabelul 2 în funcţie de clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţă: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi < 1/10) şi mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Table 2: Reacţii adverse care reflectă posibil manifestări de neurotoxicitate la pacienţii din studiile de fază II, III şi IV cărora li se administrează DepoCyte 50 mg (n = 99 cicluri) sau citarabină ( n = 84 cicluri)

 

Tulburări psihice

 

DepoCyte

Frecvente: somnolenţă

Citarabină

Frecvente: somnolenţă

Tulburări ale sistemului nervos

 

DepoCyte

Frecvente: sindromul cozii de cal, convulsii, paralizii ale nervilor cranieni, hipoestezie, mielopatie, parestezie, hemiplegie, amorţeală

Citarabină

Frecvente: sindromul cozii de cal, convulsii, paralizii ale nervilor cranieni, hipoestezie, mielopatie, parestezie, hemiplegie, amorţeală

Tulburări oculare

 

DepoCyte

Frecvente: tulburări vizuale, cecitate

Citarabină

Frecvente: tulburări vizuale, cecitate

Tulburări acustice şi vestibulare

 

DepoCyte

Frecvente: hipoacuzie

Citarabină

Frecvente: hipoacuzie

Tulburări gastro-intestinale

 

DepoCyte

Frecvente: incontinenţă intestinală

Citarabină

Frecvente: incontinenţă intestinală

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

DepoCyte

Frecvente: incontinenţă urinară

Citarabină

Frecvente: incontinenţă urinară

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

DepoCyte

Foarte frecvente: slăbiciune

Frecvente: durere

Citarabină

Foarte recvente: slăbiciune

Frecvente: durere

 

Toţi pacienţii cărora li se administrează DepoCyte trebuie trataţi concomitent cu dexametazonă pentru ameliorarea simptomelor arahnoiditei. Efectele toxice pot fi corelate cu o singură doză sau cu doze cumulative. Deoarece efectele toxice pot apare la orice moment în timpul tratamentului (deşi sunt cel mai probabile în primele 5 zile de administrare), pacienţii care urmează tratament cu DepoCyte trebuie să fie monitorizaţi în mod continuu, pentru depistarea manifestărilor de neurotoxicitate. Dacă pacienţii prezintă manifestări de neurotoxicitate, dozele ulterioare de DepoCyte trebuie reduse iar tratamentul trebuie întrerupt în cazul în care toxicitatea persistă.

Arahnoidita, o reacţie adversă foarte frecventă asociată cu administrarea DepoCyte, este un sindrom manifestat prin mai multe reacţii adverse. Incidenţa acestor reacţii adverse, care reflectă o posibilă iritaţie meningeală, este reprezentată de cefalee (24%), greaţă (18%), vărsături (17%), febră (12%), rigiditatea cefei (3%), durere cervicală (4%), durere lombară (7%), meningism (<1%), convulsii (6%), hidrocefalie (2%) şi pleiocitoza LCR, cu sau fără alterarea stării de conştienţă (1%). Tabelul 3 de mai jos prezintă aceste reacţii în cazul pacienţilor trataţi cu DepoCyte şi, de asemenea, în cazul pacienţilor trataţi cu metotrexat şi citarabină.

Reacţiile adverse sunt prezentate în funcţie de clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţă: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi < 1/10) şi mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii

 

Tabelul 3: Reacţii adverse care reflectă o posibilă iritaţie meningeală la pacienţii din studii de fază II, III şi IV

Tulburări ale sistemului nervos

 

DepoCyte (n = 929 cicluri)

Foarte frecvente: cefalee

Frecvente: convulsii, hidrocefalie dobândită, pleiocitoză LCR

Mai puţin frecvente: meningism

Metotrexat (n = 258 cicluri)

Foarte frecvente: cefalee

Frecvente: convulsii, hidrocefalie dobândită, meningism

Citarabină (n = 99 cicluri)

Foarte frecvente: cefalee

Frecvente: convulsii, meningism

Tulburări gastro-intestinale

 

DepoCyte (n = 929 cicluri)

Foarte frecvente: vărsături, greaţă

Metotrexat(n = 258 cicluri)

Foarte frecvente: vărsături, greaţă

Citarabină (n = 99 cicluri)

Foarte frecvente: vărsături, greaţă

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

DepoCyte (n = 929 cicluri)

Frecvente: dorsalgie, durere cervicală, rigiditatea cefei

Metotrexat(n = 258 cicluri)

Frecvente: dorsalgie, durere cervicală

Mai puţin frecvente: rigiditatea cefei

Citarabină (n = 99 cicluri)

Frecvente: dorsalgie, durere cervicală, rigiditatea cefei

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

DepoCyte (n = 929 cicluri)

Foarte frecvente: febră

Metotrexat(n = 258 cicluri)

Frecvente: febră

Citarabină (n = 99 cicluri)

Foarte frecvente: febră

 

*Durata ciclului a fost de 2 săptămâni, în timpul cărora pacientului i s-a administrat fie o doză de DepoCyte, fie 4 doze de citarabină sau metotrexat. Pacienţii cărora li s-a administrat citarabină şi metotrexat şi care nu au completat toate cele 4 doze au fost înregistraţi cu o fracţiune de ciclu.

Investigaţii diagnostice

După administrarea de DepoCyte la pacienţi, au fost observate creşteri tranzitorii ale proteinelor şi leucocitelor în LCR; aceleaşi efecte au fost observate după tratamentul intratecal cu metotrexat sau citarabină. Aceste reacţii au fost raportate în principal din experienţa după punerea pe piaţă a Depocyte, sub formă de raportări spontane de cazuri. Deoarece aceste reacţii sunt raportate de la grupe de pacienţi cu dimensiuni neprecizate, nu este posibilă estimarea adecvată a frecvenţei lor.

4.9 Supradozaj

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu DepoCyte. Un supradozaj cu DepoCyte poate să determine arahnoidită severă, inclusiv encefalopatie.

Într-un studiu iniţial necontrolat, realizat fără profilaxie cu dexametazonă, s-au administrat doze unice de cel mult 125 mg. Un pacient a murit de encefalopatie, la 36 de ore după ce i s-a administrat o doză de 125 mg de Depocyte pe cale intraventriculară. Acelaşi pacient fusese însă supus concomitent, radioterapiei cerebrale totale şi i se administrase anterior, tratament intraventricular cu metotrexat.

Nu există antidot pentru DepoCyte administrat intratecal sau pentru citarabina neîncapsulată, eliberată din DepoCyte. Într-un caz de supradozaj intratecal cu citarabină liberă s-a efectuat substituirea lichidului cefalorahidian cu soluţie izotonă de clorură de sodiu; utilizarea unui asemenea procedeu poate fi avută în vedere în cazul supradozajului cu Citarabină. Tratamentul cazurilor de supradozaj trebuie să urmărească menţinerea funcţiilor vitale.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1

Grupa farmacoterapeutică: Antimetaboliţi, analogi ai bazelor pirimidinice, codul ATC L01BC01

DepoCyte este un preparat de citarabină cu eliberare prelungită, utilizat pentru administrarea directă în lichidul cefalorahidian (LCR).

Citarabina este un antineoplazic specific unei anumite faze a ciclului celular, care afectează numai celulele aflate în faza S a diviziunii celulare. În interiorul celulei, citarabina este transformată în citarabină-5'-trifosfat (ara-CTP), care reprezintă metabolitul său activ. Mecanismul de acţiune nu este complet elucidat, dar se pare că ara-CTP acţionează în principal prin inhibarea sintezei de ADN. Încorporarea în ADN şi ARN poate de asemenea să contribuie la citotoxicitatea citarabinei. Citarabina este citotoxică pentru o varietate largă de culturi de celule proliferative de mamifer.

În cazul antimetaboliţilor specifici unei anumite faze a ciclului celular, durata expunerii celulelor neoplazice la concentraţiile citotoxice este un factor important de determinare a eficacităţii.

Studiile in vitro, efectuate la peste 60 de linii celulare, au demonstrat că valoarea mediană a concentraţiei de citarabină care determină inhibiţia creşterii celulare cu 50% (IC50), a fost de aproximativ 10 μM (2,4 μg/ml) după două zile de expunere şi de 0,1 μM (0,024 μg/ml) după 6 zile de expunere. În plus, aceste studii au demonstrat sensibilitatea multor linii de celule tumorale solide la citarabină, mai ales după perioade mai îndelungate de expunere la citarabină.

Într-un studiu clinic deschis, multicentric, cu un grup de control activ, la 35 de pacienţi cu meningită limfomatoasă (cu celule maligne evidenţiate prin citologia LCR) s-a administrat randomizat, terapia intratecală, fie cu DepoCyte (n=18), fie cu citarabină neîncapsulată (n= 17). În timpul fazei terapeutice de inducţie cu durata de 1 lună, DepoCyte a fost administrat pe cale intratecală în doze de 50 de mg la fiecare 2 săptămâni, iar citarabina neîncapsulată, în doze de 50 mg de două ori pe săptămână. Pacienţii care nu au răspuns la tratament au fost retraşi din protocolul terapeutic după 4 săptămâni. Pacienţii la care s-a obţinut un răspuns (definit prin dispariţia celulelor maligne din LCR, în absenţa agravării simptomelor neurologice) au continuat să primească tratament de consolidare şi de întreţinere pentru o perioadă de cel mult 29 de săptămâni.

S-au observat răspunsuri la 13/18 (72%, interval de încredere la 95%: 47, 90) din pacienţii care au primit DepoCyte faţă de 3/17 (18% din pacienţi, interval de încredere la 95%: 4, 43) în grupul care a primit citarabina neîncapsulată. A fost observată o asociere semnificativă statistic între tratament şi răspuns (testul Fischer exact: vaoarea p = 0,002). Majoritatea pacienţilor sub tratament cu DepoCyte, care au depăşit faza de inducţie, au primit tratament complementar. Pacienţii cu DepoCyte au primit în medie 5 cicluri (doze) pe pacient (cu limite între 1 până la 10 doze), cu o valoare mediană a terapiei de 90 de zile (cu limite între 1 şi 207 zile).

Nu s-au observat diferenţe semnificative statistic în privinţa obiectivelor secundare, precum durata răspunsului, supravieţuirea în absenţa semnelor de progresie a bolii, semne şi simptome neurologice, indicele de performanţă fizică Karnofsky, calitatea vieţii şi supravieţuirea globală. Valoarea mediană a supravieţuirii în absenţa semnelor de evoluţie a bolii (definită prin intervalul de timp până la progresia manifestărilor neurologice sau până la deces) pentru toţi pacienţii trataţi a fost de 77 de zile pentru grupul cu DepoCyte, faţă de 48 de zile pentru grupul cu citarabină neîncapsulată. Procentul de supravieţuire la 12 luni a fost de 24% la pacienţii cu DepoCyte faţă de 19% la cei cu citarabină neîncapsulată.

Într-un studiu deschis non- comparativ, privind creşterea progresivă a dozei, care a inclus 18 pacienţi pediatrici (cu vârste cuprinse între 4 şi 19 ani) cu meningită leucemică sau cu meningită neoplazică datorată unei tumori cerebrale primare, doza intratecală de 35 mg a fost considerată doza maximă tolerată.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Analiza datelor de farmacocinetică disponibile, demonstrează că, după administrarea intratecală de Depocyte la pacienţi, fie prin injectare directă în sacul lombar, fie prin rezervorul intraventricular, concentraţiile maxime de citarabină liberă au fost observate într-un interval de 5 ore, atât în spaţiul ventricular cât şi în sacul lombar. Aceste concentraţii maxime au fost urmate de un profil de eliminare bifazic format dintr-o pantă iniţială descendentă rapidă şi o pantă succesivă lentă, cu un timp de înjumătăţire prin eliminare cuprins între 100 şi 263 de ore, la un interval de dozaj cuprins între 12,5 mg şi 75 mg. Prin contrast, administrarea intratecală de 30 mg de citarabină liberă a prezentat un profil bifazic al concentraţiilor în LCR, cu un timp de înjumătăţire prin eliminare de 3,4 ore.

Parametrii farmacocinetici ai administrării de Depocyte (75 mg), fie pe cale intraventriculară, fie prin puncţie lombară, la pacienţii cu meningită neoplazică, au sugerat că difuziunea substanţei active la nivel ventricular sau în spaţiile lombare este similară, indiferent de calea de administrare. În plus, în comparaţie cu citarabina liberă, preparatul a amplificat timpul de înjumătăţire biologic cu un factor care a variat de la 27 la 71, în funcţie de calea de administrare şi de compartimentul cercetat. Concentraţiile de citarabină încapsulată şi numărătoarea particulelor lipidice în care citarabina este încapsulată au demonstrat un model de distribuţie similar. După injectarea intraventriculară de DepoCyte, valorile ASC pentru citarabina liberă şi încapsulată par să crească liniar cu creşterea dozei, indicând faptul că eliberarea citarabinei din DepoCyte şi farmacocinetica citarabinei sunt liniare în LCR uman.

Viteza de difuziune a citarabinei din LCR în plasmă este lentă; conversia în metabolitul inactiv, uracil arabinozid (ara-U), la nivel plasmatic, este rapidă. Expunerea sistemică la citarabină s-a dovedit a fi neglijabilă după administrarea intratecală de 50 mg şi de 75 mg de DepoCyte.

Biotransformare şi eliminare

Calea principală de eliminare a citarabinei este reprezentată de transformarea sa metabolică în compusul inactiv ara-U, (1-β-D-arabinofuranoziluracil sau uracil arabinozid), urmată de excreţia urinară de ara-U. În contrast cu administrarea sistemică a citarabinei, care este metabolizată rapid la ara-U, transformarea în ara-U la nivelul LCR după administrarea intratecală este neglijabilă, datorită activităţii semnificativ mai reduse a citidin-deaminazei în ţesuturile SNC şi în LCR. Rata clearance-ului citarabinei în LCR este similară celei a fluxului LCR, adică de 0,24 ml/min.

Au fost evaluate distribuţia şi clearance-ul citarabinei şi a componentei fosfolipidice predominante a particulei lipidice (DOPC), după administrarea intratecală de DepoCyte la rozătoare. Citarabina şi DOPC marcate radioactiv s-au distribuit rapid de-a lungul nevrax-ului. Peste 90% din citarabină a fost eliminată până în ziua a 4-a şi încă 2,7% până în ziua a 21-a. Aceste rezultatele sugerează faptul că particulele lipidice componente suferă un proces de hidroliză şi sunt în mare măsură încorporate în ţesuturi după dezintegrarea lor în spaţiul intratecal.

5.3 Date preclinice de siguranţă

O analiză retrospectivă a datelor toxicologice disponibile pentru constituenţii lipidici (DOPC şi DPPG) sau pentru fosfolipidele similare celor din DepoCyte demonstrează faptul că aceste lipide sunt bine tolerate la diferite specii animale, chiar şi atunci când sunt administrate pentru perioade de timp prelungite, la doze de ordinul g/kg.

Rezultatele studiilor de toxicitate acută şi subacută realizate la maimuţe au sugerat faptul că DepoCyte administrat pe cale intratecală a fost tolerat până la doze de 10 mg (comparabile cu doza de 100 mg la om). La animalele la care s-a administrat DepoCyte pe cale intratecală, s-a observat o inflamaţie meningeală de grad redus până la moderat, la nivel medular şi cerebral şi/sau activarea astrocitelor. Aceste modificări au fost considerate previzibile, având în vedere efectele toxice cunoscute ale altor agenţi administraţi pe cale intratecală, de exemplu citarabina neîncapsulată. Modificări similare (în general descrise ca minime sau reduse) au fost observate la unele animale care au primit numai DepoFoam (vezicule de DepoCyte fără citarabină), dar nu la animalele de control cărora s-a administrat soluţie de clorură de sodiu. Studiile efectuate la şoareci, la şobolani şi la câini au arătat că citarabina liberă este foarte toxică pentru sistemul hematopoietic.

Nu s-au efectuat studii privind carcinogenitatea, mutagenitatea sau toxicitatea asupra funcţiei de reproducere în urma administrării de DepoCyte. Substanţa activă, citarabina, s-a dovedit a fi mutagenă în testele in vitro şi clastogenă in vitro (aberaţii cromozomiale şi transfer de cromatide surori în leucocitele umane) şi in vivo (aberaţii cromozomiale şi analiza transferului de cromatide surori în măduva osoasă la rozătoare, testul micronucleilor la şoarece). Citarabina a produs transformarea celulelor embrionare de hamster şi a celulelor H43 de şobolan in vitro. Citarabina a avut un efect clastogen asupra celulelor meiotice; la şoarecii la care s-a administrat citarabina intraperitoneal (i.p.) s-au observat creşteri dependente de doză ale numărului de anomalii ale capului speramatozoizilor şi aberaţii cromozomiale. În literatura de specialitate nu există date privind efectele citarabinei asupra fertilităţii. Deoarece expunerea sistemică la citarabina liberă după tratamentul intratecal cu DepoCyte a fost neglijabilă, se consideră că riscul de afectare a fertilităţii este probabil redus.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Colesterol

Trioleină

Dioleoilfosfatidilcolină (DOPC)

Dipalmitoilfosfatidilglicerol (DPPG)

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Nu s-au realizat evaluări oficiale privind interacţiunilor farmacocinetice ale DepoCyte cu alte medicamente. DepoCyte nu trebuie diluat sau amestecat cu nici un alt medicament, deoarece orice modificare a concentraţiei sau a pH-ului poate afecta stabilitatea microparticulelor.

6.3 Perioada de valabilitate

18 luni.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat după prima deschidere. Dacă nu este utilizat imediat, depozitarea în timpul perioadei de utilizare şi condiţiile de depozitare dinaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 4 ore la temperaturi cuprinse între 18°C şi 22°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă de tip I, închis cu un dop din cauciuc butilic acoperit cu fluororezină şi sigilat cu un sigiliu din aluminiu tip "flip-off", conţinând citarabină 50 mg în 5 ml suspesie.

DepoCyte este furnizat în cutii individuale, fiecare conţinând un flacon monodoză.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Prepararea DepoCyte

Datorită naturii toxice a medicamentului, se impun precauţii speciale când se manipulează DepoCyte. Vezi mai jos ‘Precauţii pentru manipularea şi eliminarea DepoCyte’.

Flacoanele trebuie lăsate să se încălzească la temperatura camerei (18°C -22°C) timp de cel puţin 30 de minute şi trebuie răsturnate uşor, pentru a realiza resuspensia particulelor, imediat înainte de a extrage suspensia de Depocyte din flacon. Agitarea puternică trebuie evitată. Nu este necesară reconstituirea sau diluarea ulterioară.

Administrarea DepoCyte

DepoCyte trebuie administrat numai pe cale intratecală.

DepoCyte trebuie extras din flacon imediat înaintea administrării. Deoarece medicamentul este furnizat într-un flacon de utilizare unică şi nu conţine conservanţi, trebuie utilizat în cel mult 4 ore de la extragerea din flacon. Medicamentul neutilizat trebuie eliminat şi nu mai poate fi reutilizat ulterior. DepoCyte nu trebuie amestecat cu nici un alt medicament (vezi pct. 6.2). Suspensia nu trebuie diluată.

În timpul administrării DepoCyte nu trebuie utilizate filtre în linie. DepoCyte este administrat direct în LCR printr-un rezervor intraventricular sau prin injectare directă în sacul lombar. DepoCyte trebuie administrat lent, pe o perioadă de 1-5 minute. După administrarea prin puncţie lombară, pacientul trebuie sfătuit să rămână în decubit timp de o oră. Pacienţii trebuie ţinuţi sub observaţie medicală pentru a se putea interveni în cazul apariţiei unor reacţii toxice imediate.

Toţi pacienţii trebuie să înceapă un tratament cu corticosteroizi (de exemplu 4 mg de dexametazonă de două ori pe zi, fie pe cale orală, fie pe cale intravenoasă) timp de 5 zile, începând din ziua în care s-a injectat DepoCyte.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare a DepoCyte

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pacira Limited

3 Glory Park Avenue

Wooburn Green

High Wycombe

Buckinghamshire

HP10 0DF

Marea Britanie

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/187/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 11 Iulie 2001

Data ultimei reînnoiri: 11 Iulie 2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Almac Pharma Services Limited

20 Seagoe Industrial Estate

Craigavon, Co Armagh

BT63 5QD

Marea Britanie

B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

Nu este cazul.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să prezinte la fiecare 2 ani, rapoarte periodice actualizate privind siguranţa (RPAS), până când vor exista alte specificări ale Comitetului pentru medicamente de uz uman (CHMP).

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

DepoCyte 50 mg, suspensie injectabilă

Citarabină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine citarabină 50 mg (10 mg/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine de asemenea: colesterol, trioleină, dioleoilfosfatidilcolină, dipalmitoilfosfatidilglicerol, clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Suspensie injectabilă.

Un flacon a 5 ml.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intratecală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Data expirării

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2ºC - 8ºC).

A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pacira Limited

3 Glory Park Avenue

Wooburn Green

High Wycombe

Buckinghamshire

HP10 0DF

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/187/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

DepoCyte 50 mg, suspensie injectabilă

Citarabină

Intratecală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml.

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

DepoCyte 50 mg suspensie injectabilă

Citarabină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este DepoCyte şi pentru ce se administrează

2. Înainte de a vi se administra DepoCyte

3. Cum se administrează DepoCyte

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează DepoCyte

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE DEPOCYTE ŞI PENTRU CE SE ADMINISTREAZĂ

DepoCyte este utilizat în tratamentul meningitei limfomatoase.

Meningita limfomatoasă este o stare patologică în care celulele tumorale au invadat lichidul sau membranele care înconjoară creierul şi măduva spinării.

DepoCyte este utilizat la adulţi, pentru distrugerea celulelor tumorale specifice limfomului.

2. Înainte de a vi se administra DepoCyte

Depocyte nu trebuie administrat

- Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la citarabină sau la oricare dintre celelalte componente

- Dacă aveţi o infecţie meningeală.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi DepoCyte

În cazul administrări DepoCyte s-au raportat mai multe reacţii adverse neurologice. Simptomele au inclus efecte asupra sistemului nervos (de exemplu convulsii, durere, amorţeală sau furnicături, orbire sau tulburări de vedere). Medicul dumneavoastră va controla periodic dacă apar aceste simptome.

Asiguraţi-vă că respectaţi instrucţiunile privind administrarea comprimatelor de dexametazonă care v-au fost prescrise, deoarece acestea reduc riscul reacţiilor adverse provocate de DepoCyte.

Dacă reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţii adverse noi, spuneţi medicului dumneavoastră.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

DepoCyte nu trebuie administrat la femeile gravide pentru că medicamentul poate avea efect dăunător asupra fătului. Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă sigură în timpul tratamentului cu DepoCyte, pentru a evita sarcina.

Pacienţii de sex masculin cărora li se administrează DepoCyte trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă sigură.

Femeile nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului, deoarece DepoCyte se poate elimina în laptele matern.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule în timpul tratamentului.

Nu folosiţi instrumente sau utilaje în timpul tratamentului.

3. CUM SE ADMINISTREAZĂ DEPOCYTE

DepoCyte va fi injectat în lichidul cefalorahidian sau în sacul lombar de către un medic calificat, cu experienţă în tratamentul cancerului. DepoCyte nu trebuie administrat pe nici o altă cale. Injectarea trebuie efectuată lent, timp de 1 - 5 minute; după aceea, vi se va cere probabil să rămâneţi întins, timp de o oră după administrarea medicamentului.

După fiecare doză de DepoCyte, vi se va administra timp de 5 zile şi dexametazonă, de obicei sub formă de comprimate dar posibil şi pe cale intravenoasă, pentru a reduce eventualele reacţii adverse care pot apare.

Înainte de a utiliza DepoCyte, flaconul trebuie încălzit la temperatura camerei (18°C -22°C), timp de cel puţin 30 de minute. Imediat înainte de a extrage suspensia de DepoCyte, flaconul trebuie răsturnat uşor pentru a amesteca particulele în mod uniform. Flaconul nu trebuie agitat puternic.

Se impun precauţii adecvate pentru manipularea şi administrarea unui medicament citotoxic (o tehnică adecvată de manipulare, utilizarea unei zone special destinate, haine de protecţie, proceduri pentru a evita riscul de contaminare). Femeile gravide din cadrul personalului sau personalul medical (bărbaţi şi femei) care încearcă să conceapă un copil nu trebuie să lucreze cu DepoCyte. În cazul contactului accidental cu mucoasele, zona trebuie spălată imediat cu cantităţi mari de apă; trebuie solicitată asistenţă medicală.

DepoCyte trebuie extras din flacon imediat înaintea administrării; medicamentul trebuie utilizat în decurs de 4 ore de la extragerea din flacon. Medicamentul neutilizat trebuie eliminat şi nu mai poate fi reutilizat ulterior. DepoCyte nu trebuie amestecat cu nici un alt medicament. În timpul administrării DepoCyte nu trebuie utilizate filtre în linie.

DepoCyte trebuie utilizat aşa cum este furnizat, fără diluare ulterioară. Doza la adult este de 50 mg (un flacon de DepoCyte).

Pentru tratamentul meningitei limfomatoase, DepoCyte trebuie administrat conform următoarelor scheme de tratament:

Tratament iniţial: un flacon de DepoCyte (50 mg) administrat la fiecare 14 zile, pentru 2 doze (săptămânile 1 şi 3).

Tratament de consolidare: un flacon de DepoCyte (50 mg) administrat la fiecare 14 zile, pentru 3 doze (săptămânile 5, 7 şi 9), urmate de o doză suplimentară în săptămâna 13.

Tratament de întreţinere: un flacon de DepoCyte (50 mg) administrat la fiecare 28 zile, pentru 4 doze (săptămânile 17, 21, 25 şi 29).

Dacă vi se administrează mai mult DepoCyte decât trebuie

Doza recomandată trebuie să vă fie administrată de către medicul dumneavoastră, după cum este necesar. Nu există antidot pentru DepoCyte. Tratamentul cazurilor de supradozaj trebuie să urmărească menţinerea funcţiilor vitale.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, DepoCyte poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Reacţiile adverse pot apare după fiecare injecţie, de obicei în primele cinci zile.

Medicul va discuta despre acestea cu dumneavoastră şi vă va explica riscurile potenţiale şi beneficiile tratamentului dumneavoastră.

Frecvenţa reacţiilor adverse enumerate mai jos este definită prin următoarea convenţie: foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10); frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100); mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000); rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000); foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Severitatea reacţiilor adverse ale DepoCyte poate fi crescută când acesta este administrat în asociere cu alte medicamente chimioterapice.

Spuneţi personalului medical care monitorizează în această perioadă, dacă observaţi apariţia următoarelor:

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi personalului medical care vă îngrijeşte.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ DEPOCYTE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi DepoCyte după data de expirare înscrisă pe eticheta cutiei şi a flaconului.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

DepoCyte trebuie utilizat cât mai curând posibil după prima deschidere şi în mod normal trebuie utilizat în decurs de 4 ore (păstrat la 18 C – 22 C).

DepoCyte este o suspensie sterilă de culoare albă sau aproape albă. Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi o modificare severă de culoare, un aspect modificat sau un recipient defectuos.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere. DepoCyte conţine citarabină şi trebuie eliminat în conformitate cu cerinţele locale.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine DepoCyte

- Un ml de suspensie conţine citarabină 10 mg. Fiecare flacon a 5 ml conţine citarabină 50 mg.

- Celelalte componente sunt colesterol, trioleină, dioleoilfosfatidilcolină, dipalmitoilfosfatidilglicerol, clorură de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată DepoCyte şi conţinutul ambalajului

DepoCyte este o suspensie injectabilă de culoare albă sau aproape albă, furnizată într-un flacon din sticlă.

Fiecare flacon conţine 5 ml de suspensie pentru o singură injecţie.

Fiecare ambalaj conţine un singur flacon.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Pacira Limited, 3 Glory Park Avenue, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 0DF, Marea Britanie.

Fabricantul

Almac Pharma Services Limited, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5QD,

Marea Britanie. Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

Mundipharma Comm VA.

Schaliënhoevedreef 20H

B-2800 Mechelen

Tél/Tel: +32 (0) 15 45 11 80

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma Comm VA.

Schaliënhoevedreef 20H

2800 Mechelen

Belgique/Belgien

Tél: +32 (0) 15 45 11 80

България

Мундифарма България

Ул. Кораб планина № 8

1407 София

Тел. +359 2 962 13 56/54

Magyarország

Medis, d.o.o.

Ljubljana, Szlovénia

Információsvonal: +36 2 380 1028

Česká republika

Mundipharma Ges.m.b.H. Austria

organizační složka ČR

Lerchova 9

PSČ 602 00 Brno

Tel : +420 543 215 070

Malta

Pacira Limited

3 Glory Park Avenue, Wooburn Green

High Wycombe, Buckinghamshire

HP10 0DF - Renju Unit

Τel: +44 (0) 1628 643 987

Danmark

Norpharma A/S

Slotsmarken 15

DK-2970 Hørsholm

Tlf: +45 45 17 48 00

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

De Wel 20

NL-3871 MV Hoevelaken

Tel: +31 (0) 33 450 8270

Deutschland

Mundipharma GmbH

Mundipharma Straße 2

65549 Limburg

Tel: + 49 (0) 64 31 701-0

Norge

Mundipharma AS

N-1366 Lysaker

Tlf: +47 67 51 89 00

Eesti

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Österreich

Mundipharma Ges.m.b.H.

Apollogasse 16-18

A-1070 Wien

Tel: + 43 (1) 523 25 05

Eλλάδα

Pacira Limited

3 Glory Park Avenue, Wooburn Green

High Wycombe, Buckinghamshire

HP10 0DF

Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ: +44 (0) 1628 643 987

Polska

Mundipharma Polska Sp.z o.o.

ul. Kochanowskiego 49A

01-864

Warszawa

Tel: +48(0) 22 866 87 12

España

Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Bahía de Pollensa, 11

28042 Madrid

Tel: +34 91 3821870

Portugal

Mundipharma Farmacêutica Lda

Edifício Atrium Saldanha

Praça Duque de Saldanha, 1 – 6º

Lisboa 1050-094

Tel: +351 219 258064

 

France

Mundipharma SAS

2 Rue du Docteur Lombard

F-92130 Issy Les Moulineaux

Tel: +33 (0) 155 389230

România

Mundipharma Medical GmbH

Representative Office Romania

Str. Mihail Petrini nr 4

Et. 2, apt. 6, sector 5

050582 Bucuresti

Tel: +40(21) 410 10 49

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Millbank House, Arkle Road

Sandyford,

Dublin 18 – Ireland

Tel: +353 1 2063802

Slovenija

Medis, d.o.o.

Brnčičeva 1

SI - 1000 Ljubljana

Tel: +386 158969 00

Ísland

Norpharma A/S

Slotsmarken 15

2970 Hørsholm

Danmörk

Tel: +45 45 17 48 00

Slovenská republika

Mundipharma Ges.m.b.H. - o.z

Svätoplukova 28

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 2 63811611

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Via G. Serbelloni no 4

I-20122 Milano

Tel: + 39.02.76001616

Suomi/Finland

Mundipharma Oy

Rajatorpantie 41B

FIN-01640 Vantaa

Puh/Tel: +358 (0)9 8520 2065

Κύπρος Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

13 Othellos Street

Dhali Industrial Zone

CY- 1685 Nicosia

Τηλ: +357 22 81 56 56

Sverige

Mundipharma AB

Mölndalsvägen 30B

S-412 63 Göteborg

Tel: + 46 (0)31 773 75 30

Latvija Institute of Innovative Biomedical Technology Incukalna street 2 Rīga LV-1014 Tel: +371 7 800810

United Kingdom

Napp Pharmaceuticals Limited

Cambridge Science Park

Milton Road

Cambridge CB4 0GW - UK

Tel: +44 (0) 1223 424444

Lietuva

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Estija

Tel. +372 733 8080

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.