CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

STELARA 45
Denumire STELARA 45
Descriere Ustekinumab este un anticorp monoclonal IgG1к uman complet anti-interleukină (IL) 12/23 produs de o linie celulară din mielom de origine murină, obţinut prin utilizarea tehnologiei recombinării ADN-ului.
Denumire comuna internationala USTEKINUMAB
Actiune terapeutica IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE INTERLEUKINA
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Solutie injectabila
Concentratia 45mg/0,5ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 0,5 sol. inj.
Valabilitate ambalaj 12 luni
Volum ambalaj 2ml
Cod ATC L04AC05
Firma - Tara producatoare CENTOCOR B.V. - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV - BELGIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre STELARA 45 ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre STELARA 45, solutie injectabila       

 

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STELARA 45 mg soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon de utilizare unică conţine ustekinumab 45 mg în 0,5 ml soluţie.
Ustekinumab este un anticorp monoclonal IgG1
к uman complet anti-interleukină (IL) 12/23 produs de o linie celulară din mielom de origine murină, obţinut prin utilizarea tehnologiei recombinării ADNului.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.
Soluţia este limpede până la slab opalescentă, incoloră până la galben deschis.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

STELARA este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistenţă, fie contraindicaţii, fie intoleranţă la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul şi PUVA (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

STELARA este recomandat să se utilizeze sub îndrumarea şi supravegherea unui medic cu experienţă în diagnosticarea şi tratamentul psoriazisului.

Doze
Posologia recomandată pentru STELARA este o doză iniţială de 45 mg administrată subcutanat, urmată de o doză de 45 mg 4 săptămâni mai târziu, şi apoi la fiecare 12 săptămâni.

La pacienţii care nu au răspuns după 28 săptămâni de tratament trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului.

Pacienţi cu greutate >100 kg

Pentru pacienţii cu greutatea >100 kg doza iniţială este de 90 mg administrată subcutanat, urmată de o doză de 90 mg 4 săptămâni mai târziu, şi apoi la fiecare 12 săptămâni. De asemenea, la aceşti pacienţi, o doză de 45 mg a fost eficace. Cu toate acestea, doza de 90 mg a demonstrat o eficacitate mai mare
(vezi pct. 5.1, Tabelul 2).

Vârstnici (≥65 ani)
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici (vezi pct. 4.4).

Insuficienţa renală şi hepatică

STELARA nu a fost studiat la aceste grupuri de pacienţi. Nu pot fi făcute recomandari privind dozajul.

Copii şi adolescenţi

Nu a fost stabilită siguranţa şi eficacitatea STELARA la copii şi adolescenţi cu vârsta mai mică de 18 ani. Nu există date disponibile.

Metodă de administrare STELARA este destinat injectării subcutanate. Dacă este posibil, zonele de piele acoperite de psoriazis trebuie evitate ca loc de injectare.

După o instruire adecvată în tehnica injectării subcutanate, pacientul îşi poate autoinjecta STELARA, dacă medicul stabileşte că acestă acţiune este adecvată. Totuşi, medicul trebuie să asigure supravegherea adecvată a pacienţilor.
Pacienţii trebuie instruiţi să îşi injecteze întreaga cantitate de STELARA, potrivit indicaţiilor din prospect. Instrucţiuni complete pentru administrare sunt oferite în prospect.

Pentru instrucţiuni suplimentare pentru preparare şi precauţii speciale de manipulare vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Infecţie activă, cu importanţă clinică (de exemplu, tuberculoză activă, vezi pct. 4.4).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Infecţii
Ustekinumab poate avea potenţialul de a creşte riscul infecţiilor şi de a reactiva infecţiile latente.

În studiile clinice, infecţii grave bacteriene, fungice şi virale au fost observate la pacienţii care au primit STELARA (vezi pct. 4.8).

Utilizarea medicamentului STELARA la pacienţii cu infecţii cronice sau cu istoric de infecţii recurente trebuie făcută cu precauţie (vezi pct. 4.3).

Înainte de a începe tratamentul cu STELARA, pacienţii trebuie evaluaţi pentru infecţia tuberculoasă. STELARA nu trebuie administrat pacienţilor cu forme active de tuberculoză (vezi pct. 4.3). Tratamentul infecţiei tuberculoase latente trebuie început înaintea administrării de STELARA. De asemenea, la pacienţii cu istoric de tuberculoză latentă sau activă la care nu poate fi confirmată o cură de tratament adecvat, terapia antituberculoasă trebuie avută în vedere înaintea începerii tratamentului cu STELARA. Pacienţii care primesc STELARA trebuie monitorizaţi atent pentru semne şi simptome de tuberculoză activă în timpul tratamentului şi după tratament.

Pacienţii trebuie instruiţi să ceară sfatul medicului dacă observă semne şi simptome sugestive ale unei infecţii. Dacă un pacient dezvoltă o infecţie severă, acesta trebuie să fie atent monitorizat şi STELARA nu mai trebuie administrat până la dispariţia infecţiei.

Afecţiuni maligne Imunosupresoarele precum ustekinumab au potenţial de a creşte riscul de afecţiuni maligne. Unii dintre pacienţii care au primit STELARA în studii clinice, au dezvoltat afecţiuni maligne cutanate şi necutanate (vezi pct. 4.8).

Nu s-au efectuat studii care să includă pacienţi cu istoric de boli maligne sau care să continue tratamentul la pacienţii care dezvoltă afecţiuni maligne în timpul tratamentului cu STELARA. Din acest motiv utilizarea medicamentului STELARA la aceşti pacienţi trebuie făcută cu precauţie.

Reacţii de hipersensibilitate După punerea pe piaţă au fost raportate reacţii de hipersensibilitate grave, în unele cazuri la câteva zile după administrare. Au apărut anafilaxia şi angioedemul. Dacă apare o reacţie anafilactică sau o altă reacţie de hipersensibilitate gravă, administrarea medicamentului STELARA trebuie întreruptă imediat şi trebuie instituită o terapie adecvată (vezi pct. 4.8).

Vaccinări Se recomandă ca vaccinurile virale sau bacteriene vii [cum ar fi vaccinul cu bacilul Calmette-Guérin (BCG)] să nu fie administrate concomitent cu STELARA. Nu s-au efectuat studii specifice la pacienţii cărora li s-au administrat recent vaccinuri virale sau bacteriene vii. Nu există date disponibile cu privire la transmiterea secundară a infecţiei prin vaccinurile vii la pacienţii cărora li se administrează STELARA. Înainte de vaccinarea cu vaccinuri vii virale sau bacteriene, tratamentul cu STELARA trebuie întrerupt timp de cel puţin 15 săptămâni după ultima doză şi poate fi reluat cel mai devreme la 2 săptamâni după vaccinare. Prescriptorii trebuie să consulte Rezumatul Caracteristicilor Produsului vaccinului pentru informaţii suplimentare şi îndrumare pentru o utilizare concomitentă a medicamentelor imunosupresoare post-vaccinare.

Pacienţii care utilizează STELARA pot primi concomitent vaccinuri inactivate sau vaccinuri atenuate.

Terapie imunosupresivă concomitentă Siguranţa şi eficacitatea medicamentului STELARA în asociere cu alte imunosupresoare, inclusiv produse biologice, sau fototerapia, nu au fost evaluate. Este necesară prudenţă când se ia în considerare utilizarea concomitentă a altor imunosupresoare cu STELARA sau când se face trecerea de la alte preparate biologice imunosupresoare (vezi pct. 4.5).

Imunoterapie STELARA nu a fost evaluată la pacienţii care au efectuat imunoterapie pentru alergie. Nu se cunoaşte dacă STELARA poate influenţa imunoterapia pentru alergie.

Grupuri speciale de pacienţi

Vârstnici (³ 65 ani)

În general, comparativ cu pacienţii mai tineri, la pacienţii cu vârsta de 65 de ani şi peste, care au primit STELARA nu s-au observat diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa şi eficacitatea medicamentului. Deoarece la populaţia vârstnică există în general o incidenţă mai crescută a infecţiilor, se recomandă prudenţă în tratamentul vârstnicilor.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Vaccinurile vii nu trebuie administrate concomitent cu STELARA (vezi pct. 4.4).

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile la om. În analiza farmacocinetică realizată la o populaţie de pacienţi din studii clinice de fază III, a fost evaluat efectul administrării concomitente a medicamentelor utilizate cel mai frecvent la pacienţii cu psoriazis (incluzând paracetamol, ibuprofen, acid acetilsalicilic, metformină, atorvastatină, levotiroxină) asupra farmacocineticii ustekinumab. Nu s-au observat indicii privind interacţiunea ustekinumab cu aceste medicamente administrate concomitent. La baza acestei analize stă faptul că cel puţin 100 pacienţi (>5% din populaţia studiată) au fost trataţi concomitent cu aceste medicamente, pe durata a cel puţin 90% din perioada studiului.

Rezultatele unui studiu in vitro nu sugerează necesitatea ajustării dozei la pacienţii care primesc concomitent medicamente metabolizate de către CYP450 (vezi pct. 5.2).

Siguranţa şi eficacitatea medicamentului STELARA în asociere cu alte imunosupresoare, inclusiv produse biologice sau fototerapia, nu au fost evaluate (vezi pct. 4.4).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femeile aflate în perioada fertilă Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul tratamentului şi până la 15 săptămâni după întreruperea acestuia.

Sarcina Nu sunt disponibile date adecvate rezultate din utilizarea ustekinumab la femeile gravide. Studiile la animale nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, asupra naşterii sau a dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3). Ca o măsură de precauţie, este de preferat să se evite utilizarea STELARA în timpul sarcinii.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă ustekinumab se excretă în laptele matern. Studiile la animale au demonstrat excreţia ustekinumab în cantităţi mici în laptele matern. Nu se cunoaşte dacă ustekinumab se absoarbe sistemic după ingestie. Datorită riscului de apariţie a reacţiilor adverse ale ustekinumab la copiii alăptaţi, trebuie luată o decizie cu privire fie la întreruperea alăptării în timpul tratamentului şi până la 15 săptămâni după tratament, fie la întreruperea terapiei cu STELARA, luând în considerare beneficiul alăptării la sân a copilului faţă de beneficiul terapiei cu STELARA pentru mamă.

Fertilitatea
Nu a fost evaluat efectul ustekinumab asupra fertilităţii la om (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Datele de siguranţă descrise mai jos reflectă expunerea la ustekinumab în 3 studii efectuate la 2266 pacienţi, incluzând 1970 pacienţi expuşi timp de cel puţin 6 luni, 1285 pacienţi expuşi timp de cel puţin 1 an, precum şi 373 pacienţi expuşi timp de cel puţin 18 luni.

S-au raportat următoarele reacţii adverse grave:  Infecţii grave (vezi pct. 4.4) ; Afecţiuni maligne (vezi pct. 4.4)

Cele mai frecvente reacţii adverse (>10%) raportate în fazele controlate şi necontrolate ale studiilor clinice efectuate cu ustekinumab la pacienţii cu psoriazis au fost nazofaringita şi infecţia căilor respiratorii superioare. Majoritatea au fost considerate a fi uşoare şi nu au necesitat întreruperea tratamentului cu medicamentul studiat.

Tabelul 1 prezintă rezumatul reacţiilor adverse raportate în studiile clinice pentru psoriazis, precum şi reacţiile adverse raportate după punerea pe piaţă. Reacţiile adverse sunt clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi după frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000),cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1: Rezumatul reacţiilor adverse raportate în studiile clinice pentru psoriazis şi din experienţa după punerea pe piaţă

 

Aparate, Sisteme şi Organe

Frecvenţă: Reacţii adverse

Infecţii şi infestări

Foarte frecvente: infecţii ale căilor respiratorii superioare, nazofaringită Frecvente: celulită, infecţii virale ale căilor respiratorii superioare Mai puţin frecvente: herpes zoster

Tulburări ale sistemului imunitar

Frecvente: reacţii de hipersensibilitate (inclusiv erupţie cutanată tranzitorie, urticarie) Rare: reacţii de hipersensibilitate grave (inclusiv anafilaxie, angioedem)

Tulburări psihice

Frecvente: depresie

 

Tuburări ale sistemului nervos

Frecvente: ameţeli, cefalee Rare: paralizie facială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: durere faringo-laringeană, congestie nazală

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: diaree

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: prurit

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente: durere de spate, mialgie, artralgie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: fatigabilitate, eritem la locul injectării Mai puţin frecvente: reacţii la locul administrării (inclusiv durere, tumefacţie, prurit, induraţie, hemoragie, echimoză şi iritaţie)

 

Infecţii În studiile controlate efectuate la pacienţi cu psoriazis, ratele de infectare sau infectare gravă au fostsimilare între pacienţii trataţi cu ustekinumab şi cei trataţi cu placebo. În perioada controlată placebo din cadrul studiilor clinice efectuate la pacienţi cu psoriazis, rata infectării a fost de 1,39 per pacient-an de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab, şi de 1,21 la pacienţii trataţi cu placebo. Infecţiile grave au apărut la 0,01 per pacient-ani de urmărire în grupul tratat cu ustekinumab (5 infecţii grave la 407 pacient-ani de urmărire) şi 0,02 la pacienţii cărora li s-a administrat placebo (3 infecţii grave la 177 pacient-ani de urmărire) (vezi pct. 4.4).

În fazele controlate şi necontrolate ale studiilor clinice efectuate la pacienţi cu psoriazis, rata infectării a fost de 1,24 per pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab şi incidenţa infecţiilor grave a fost de 0,01 per pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab (24 infecţii grave la 2251 pacient-ani de urmărire); infecţiile grave raportate au inclus celulită, diverticulită, osteomielită, infecţii virale, gastroenterită, pneumonie şi infecţii de tract urinar.

Printre cei 3117 pacienţi trataţi cu ustekinumab în 4 studii clinice pentru psoriazis, reprezentând 6791 pacient-ani de urmărire (1129 pacienţi trataţi timp de cel puţin 3 ani şi 619 pacienţi trataţi timp de cel puţin 4 ani), frecvenţa de apariţie a infecţiei sau a infecţiei grave a fost similară cu cea descrisă mai sus.

În studiile clinice, pacienţii cu tuberculoză latentă care au fost trataţi concomitent cu izoniazidă nu au dezvoltat tuberculoză.

Afecţiuni maligne În perioada controlată din cadrul celor 3 studii clinice placebo controlate, efectuate la pacienţi cu psoriazis, incidenţa afecţiunilor maligne, excluzând cancerul cutanat de tip non-melanom, a fost de 0,25 per 100 pacient-ani de urmărire pentru pacienţii trataţi cu ustekinumab (1 pacient la 406 pacientani de urmărire) comparativ cu 0,57 pentru pacienţii cărora li s-a administrat placebo (1 pacient la 177 pacient-ani de urmărire). Incidenţa cancerului cutanat de tip non-melanom a fost de 0,74 la 100 pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab (3 pacienţi la 406 pacient-ani de urmărire) comparativ cu 1,13 la pacienţii care au primit placebo (2 pacienţi la 176 pacient-ani de urmărire).

Printre cei 3117 pacienţi trataţi cu ustekinumab în 4 studii clinice pentru psoriazis (1129 pacienţi trataţi timp de cel puţin 3 ani şi 619 pacienţi trataţi timp de cel puţin 4 ani), au fost raportate afecţiuni maligne, excluzând cancerele cutanate de tip altul decât melanomul malign, la 42 de pacienţi la 6779 pacienţi-ani de urmărire (incidenţă de 0,62 la 100 pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab). Această frecvenţă a afecţiunilor maligne raportată la pacienţii trataţi cu ustekinumab a fost comparabilă cu frecvenţa din populaţia generală (rata incidenţei standardizate = 1,1 [interval de încredere 95%; 0,76, 1,43]). Afecţiunile maligne cel mai frecvent observate, altele decât cancerul cutanat de tip altul decât melanomul malign au fost cancerul de prostată, colorectal şi neoplasmul mamar şi melanomul in situ. Incidenţa cancerului cutanat de tip altul decât melanomul malign a fost de 0,61 la 100 pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab (41 de pacienţi la 6770 pacient-ani de urmărire) (vezi pct. 4.4).

Reacţii de hipersensibilitate
În studiile clinice cu ustekinumab, erupţia cutanată tranzitorie şi urticaria au fost observate la <2% dintre pacienţi (vezi pct. 4.4).

Imunogenicitatea Aproximativ 5% dintre pacienţii cărora li s-a administrat ustekinumab au dezvoltat anticorpi la ustekinumab, care au fost în general în concentraţie mică. Nu s-a observat nicio corelaţie aparentă între dezvoltarea de anticorpi şi reacţiile la locul injectării. Eficacitatea a tins să fie mai mică la pacienţii cu reacţie pozitivă la anticorpii anti-ustekinumab; cu toate acestea, prezenţa anticorpului nu exclude un răspuns clinic.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

În cadrul studiilor clinice au fost administrate intravenos doze unice de până la 4,5 mg/kg, fără toxicitate limitată de doză. În caz de supradozaj, se recomandă monitorizarea pacientului pentru orice semne şi simptome ale reacţiilor adverse şi trebuie instituit imediat un tratament simptomatic adecvat.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: imunosupresoare, inhibitori de interleukină, codul ATC: L04AC05.

Mecanismul de acţiune Ustekinumab este un anticorp monoclonal complet IgG1 k uman care se leagă cu afinitate şi specificitate înaltă de subunitatea proteică p40 a citokinelor umane IL-12 şi IL-23. Ustekinumab inhibă activitatea IL-12 şi IL-23 împiedicând aceste citokine să se lege de receptorul lor proteic IL12Rβ1 exprimat pe suprafaţa celulelor imune. Ustekinumab nu se poate lega de IL-12 sau IL-23 care sunt deja legate de receptorii IL-12Rβ1 de pe suprafaţa celulei. Prin urmare, este puţin probabil ca ustekinumab să contribuie la citotoxicitatea mediată de anticorpi sau de complement a celulei purtătoare de receptori. IL-12 şi IL-23 sunt citokine heterodimerice secretate de celule activate ce prezintă antigenul, de exemplu macrofagele şi celulele cu dendrite. IL-12 şi IL-23 participă la funcţia imună contribuind la activarea celulei natural killer (NK) şi activarea şi diferenţierea celulei-T CD4+. Cu toate acestea, reglarea anormală a IL-12 şi IL-23 a fost asociată cu boli imune, cum ar fi psoriazisul. Ustekinumab împiedică participarea IL-12 şi IL-23 la activarea celulei imune, cum ar fi semnalizarea intracelulară şi secreţia de citokine. Prin urmare, se presupune că substanţa ustekinumab întrerupe semnalizarea şi cascada de citokine care sunt importante în patologia psoriazisului.

Eficacitate şi siguranţă clinică Siguranţa şi eficacitatea ustekinumab au fost evaluate pe 1996 pacienţi în două studii clinice randomizate, dublu-orb, controlate placebo, la pacienţi cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe şi care erau selectaţi pentru fototerapie sau terapie sistemică. În plus, un studiu clinic randomizat, orb, controlat activ, a comparat ustekinumab şi etanercept la pacienţii cu psoriazis în plăci, formă moderată până la gravă, care au avut un răspuns inadecvat, intoleranţă, sau contraindicaţii la ciclosporină, metotrexat sau PUVA.

Studiul 1 pentru psoriazis (PHOENIX 1) a evaluat 766 pacienţi. 53% dintre aceşti pacienţi erau fie rezistenţi, fie intoleranţi, fie aveau o contraindicaţie la altă terapie sistemică. Pacienţii randomizaţi pentru tratament cu ustekinumab au primit doze de 45 mg sau 90 mg în săptămânile 0 şi 4, urmată de aceeaşi doză la fiecare 12 săptămâni. Pacienţii randomizaţi pentru tratament cu placebo în săptămânile 0 şi 4 au fost trecuţi la ustekinumab (fie 45 mg, fie 90 mg) în săptămânile 12 şi 16, urmate de doze la fiecare 12 săptămâni.

Pacienţii randomizaţi iniţial pentru tratament cu ustekinumab, care au avut un răspuns de 75 al
Indexului de suprafaţă afectată şi de gravitate a psoriazisului (Psoriasis Area and Severity Index)(îmbunătăţirea PASI cu cel puţin 75% faţă de valoarea iniţială) în săptămânile 28 şi 40 au fost rerandomizaţi pentru a primi ustekinumab la fiecare 12 săptămâni sau la placebo (de exemplu întreruperea terapiei). Pacienţii care au fost re-randomizaţi pentru a primi placebo în săptămâna 40 au reînceput tratamentul cu ustekinumab cu dozajul lor iniţial când au suferit o pierdere de cel puţin 50% din ameliorarea PASI obţinută în săptămâna 40.Toţi pacienţii au fost urmăriţi până la 76 săptămâni după prima administrare a tratamentului de studiat.

Studiul 2 pentru psoriazis (PHOENIX 2) a evaluat 1230 pacienţi. 61% dintre aceşti pacienţi erau fie rezistenţi, fie intoleranţi, fie aveau o contraindicaţie la altă terapie sistemică.Pacienţii care au fost randomizaţi pentru tratament cu ustekinumab au primit doze de 45 mg sau 90 mg în săptămânile 0 şi 4, urmată de o doză suplimentară în săptămâna 16. Pacienţii randomizaţi să
primească placebo în săptămânile 0 şi 4 au fost trecuţi la ustekinumab (fie 45 mg, fie 90 mg) în săptămânile 12 şi 16.
Toţi pacienţii au fost urmăriţi până la 52 săptămâni după prima administrare a tratamentului de studiat.

Studiul 3 pentru psoriazis (ACCEPT) a evaluat 903 pacienţi cu forme clinice moderate până la severe care au răspuns inadecvat la, au avut intoleranţă la, sau au avut contraindicaţii pentru alte tratamente sistemice, şi a comparat eficacitatea ustekinumab faţă de etanercept şi a evaluat siguranţa ustekinumab şi etanercept. În cursul perioadei controlate activ a studiului, de 12 săptămâni, pacienţii au fost randomizaţi să primească etanercept (50 mg de două ori pe săptămână), ustekinumab 45 mg în
săptămânile 0 şi 4, sau ustekinumab 90 mg în săptămânile 0 şi 4.

Caracteristicile iniţiale ale bolii au fost în general comparabile pentru toate grupele de tratament în studiile de psoriazis 1 şi 2, cu un scor PASI iniţial median de la 17 la 18, o arie a suprafeţei corporale iniţială mediană (ASC) ≥20 şi un Indice Dermatologic al Calităţii Vieţii (IDCV) mediu variind de la 10 la 12. Aproximativ o treime (Studiul 1 de psoriazis) şi un sfert (Studiul 2 de psoriazis) dintre subiecţi au avut Artrită Psoriazică (AP). Un grad similar de severitate al bolii a fost de asemenea
observat
în Studiul 3 de psoriazis.

Criteriul final principal de evaluare din aceste studii a fost proporţia de pacienţi care au atins răspunsul PASI 75 faţă de valoarea iniţială, în săptămâna 12 (vezi Tabelele 2 şi 3).

Tabelul 2: Rezumatul răspunsului clinic în Studiul 1 pentru Psoriazis (PHOENIX 1) şi Studiul 2 pentru Psoriazis (PHOENIX 2)

 

 

Săptămâna 12 2 doze (Săptămâna 0 şi Săptămâna 4)

Săptămâna 28 3 doze (Săptămâna 0, Săptămâna 4 şi Săptămâna 16)

 

PBO

45 mg

90 mg

45 mg

90 mg

Studiul 1 pentru Psoriazis

 

 

 

 

 

Numărul de pacienţi randomizaţi

255

255

256

250

243

PASI 50 răspuns N (%)

26 (10%)

213 (84%) a

220 (86%) a

228 (91%)

234 (96%)

PASI 75 răspuns N (%)

8(3%)

171 (67%) a

170 (66%) a

178 (71%)

191 (79%)

PASI 90 răspuns N (%)

5 (2%)

106 (42%) a

94 (37%) a

123 (49%)

135 (56%)

EGMb liber sau minimal N (%)

10 (4%)

151 (59%) a

156 (61%) a

146 (58%)

160 (66%)

Numărul de pacienţi ≤ 100 kg

166

168

164

164

153

PASI 75 răspuns N (%)

6 (4%)

124 (74%)

107 (65%)

130 (79%)

124 (81%)

Numărul de pacienţi > 100kg

89

87

92

86

90

PASI 75 răspuns N (%)

2 (2%)

47 (54%)

63 (68%)

48 (56%)

67 (74%)

 

 

 

 

 

 

 

Studiul 2 pentru Psoriazis

 

 

 

 

 

Numărul de pacienţi randomizaţi

410

409

411

397

400

PASI 50 răspuns N (%)

41 (10%)

342 (84%) a

367 (89%) a

369 (93%)

380 (95%)

PASI 75 răspuns N (%)

15 (4%)

273 (67%) a

311 (76%) a

276 (70%)

314 (79%)

PASI 90 răspuns N (%)

3 (1%)

173 (42%) a

209 (51%) a

178 (45%)

217 (54%)

EGM b liber sau minimal N (%)

18 (4%)

277 (68%) a

300 (73%) a

241 (61%)

279 (70%)

Numărul de pacienţi ≤ 100 kg

290

297

289

287

280

PASI 75 răspuns N (%)

12 (4%)

218 (73%)

225 (78%)

217 (76%)

226 (81%)

Numărul de pacienţi > 100 kg

120

112

121

110

119

PASI 75 răspuns N (%)

3 (3%)

55 (49%)

86 (71%)

59 (54%)

88 (74%)

a

p<0,001 pentru ustekinumab 45 mg sau 90 mg comparativ cu placebo (PBO)

b

EGM = Evaluarea Globală a Medicului

Tabelul 3: Rezumatul răspunsului clinic la Săptămâna 12 în Studiul 3 de psoriazis (ACCEPT)

 

 

Studiul 3 de psoriazis

Etanercept 24 de doze (50 mg de două ori pe săptămână)

Ustekinumab 2 doze (Săptămâna 0 şi Săptămâna 4)

45 mg

90 mg

Numărul de pacienţi randomizaţi

347

209

347

PASI 50 răspuns N (%)

286 (82%)

181 (87%)

320 (92%)a

PASI 75 răspuns N (%)

197 (57%)

141 (67%)b

256 (74%)a

PASI 90 răspuns N (%)

80 (23%)

76 (36%)a

155 (45%)a

EGM liber sau minimal N (%)

170 (49%)

136 (65%)a

245 (71%)a

Numărul de pacienţi ≤ 100 kg

251

151

244

PASI 75 răspuns N (%)

154 (61%)

109 (72%)

189 (77%)

Numărul de pacienţi > 100 kg

96

58

103

PASI 75 răspuns N (%)

43 (45%)

32 (55%)

67 (65%)

a

p< 0,001 pentru ustekinumab 45 mg sau 90 mg comparativ cu etanercept
b

p = 0,012 pentru ustekinumab 45 mg comparativ cu etanercept

În Studiul 1 de Psoriazis menţinerea PASI 75 a fost în mod semnificativ superioară în grupul de tratament continuu comparativ cu grupul cu tratament întrerupt (p<0,001). Rezultate asemănătoare au fost observate cu fiecare doză de ustekinumab. La 1 an (în săptămâna 52), 89% dintre pacienţii rerandomizaţi pentru tratamentul de întreţinere aveau un răspuns PASI 75 comparativ cu 63% dintre pacienţii re-randomizaţi pentru a primi placebo (întreruperea tratamentului) (p<0,001). La 18 luni (în săptămâna 76), 84% dintre pacienţii re-randomizaţi pentru tratamentul de întreţinere aveau un răspuns PASI 75, comparativ cu 19% dintre pacienţii re-randomizaţi pentru a primi placebo (întreruperea tratamentului). La 3 ani (în săptămâna 148), 82% dintre pacienţii re-randomizaţi pentru tratamentul de întreţinere aveau un răspuns PASI 75.

La pacienţii re-randomizaţi pentru a primi placebo, şi care au reînceput tratamentul lor iniţial cu ustekinumab după pierderea a ≥50% din ameliorarea PASI, 85% dintre aceştia au avut un nou răspuns PASI 75 în decurs de 12 săptămâni după reînceperea terapiei.

În Studiul 1 pentru Psoriazis, la săptămâna 2 şi săptămâna 12, au fost demonstrate ameliorări semnificativ mai mari faţă de nivelul de bază în IDCV (Indice Dermatologic al Calităţii Vieţii) în fiecare grup tratat cu ustekinumab, comparativ cu placebo. Ameliorarea a devenit persistentă în cursul săptămânii 28. Similar, ameliorări semnificative s-au observat în Studiul 2 pentru Psoriazis în săptămâna 4 şi 12, care au devenit persistente în săptămâna 24. În Studiul 1 pentru Psoriazis, ameliorările din psoriazisul unghial (Indice de Severitate al Psoriazisului Unghial), componentele fizice şi mentale ale scorurilor SF-36 şi Scala Analog Vizuală a Pruritului (SAV) au fost de asemenea semnificative la fiecare grup de tratament cu ustekinumab comparativ cu placebo. În Studiul 2 pentru Psoriazis, Scala de Anxietate şi Depresie în Spital (SADS) şi Chestionarul Limitărilor în Muncă (CLM) au fost de asemenea în mod semnificativ îmbunătăţite în fiecare grup de tratament cu ustekinumab comparativ cu placebo.

Copii şi adolescenţi Agenţia Europeană a Medicamentului a renunţat la obligaţia de a se efectua studii cu ustekinumab la pacienţii cu psoriazis în plăci la copii, de la nou născuţi până la vârsta mai mică de 6 ani.

Agenţia Europeană a Medicamentului a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor cu ustekinumab la pacienţii copii şi adolescenţi cu psoriazis în plăci cu vârsta mai mare de 6 ani şi mai mică de 18 ani.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia La subiecţii sănătoşi, timpul mediu pentru a atinge concentraţia serică maximă (tmax) a fost de 8,5 zile după o singură administare subcutanată de 90 mg. După o singură administrare subcutanată fie de 45 mg, fie de 90 mg, valorile mediane ale tmax al ustekinumab la pacienţii cu psoriazis au fost comparabile cu cele observate la subiecţii sănătoşi.

Biodisponibilitatea absolută a ustekinumab după o singură administrare subcutanată a fost estimată a fi de 57,2% la pacienţii cu psoriazis.

Distribuţia Volumul de distribuţie median în timpul fazei terminale (Vz) după o singură administrare intravenoasă la pacienţii cu psoriazis a variat de la 57 la 83 ml/kg.

Biotransformare
Nu se cunoaşte calea exactă de metabolizare a ustekinumab.

Eliminarea Clearance-ul sistemic (CL) median după o singură administrare intravenoasă la pacienţii cu psoriazis a variat de la 1,99 la 2,34 ml/zi şi kg. Timpul de înjumătăţire (t1/2) plasmatică median al ustekinumab a fost de aproximativ 3 săptămâni la pacienţii cu psoriazis, cu variaţii de la 15 la 32 de zile, în toate studiile de psoriazis. Într-o analiză farmacocinetică a populaţiilor, clearance-ul aparent (CL/F) şi volumul aparent de distribuţie (V/F) au fost de 0,456 l/zi şi, respectiv 15,7 l, la pacienţii cu psoriaris. Raportul CL/F al ustekinumab nu a fost influenţat de sexul pacientului. Analiza farmacocinetică a populaţiilor a demonstrat existenţa unei tendinţe către un clearance crescut al ustekinumab la pacienţii cu teste pozitive la anticorpi anti-ustekinumab.

Liniaritatea dozei Expunerea sistemică la ustekinumab (Cmax şi ASC) a crescut într-un mod aproximativ proporţional cu doza după o singură administrare intravenoasă de doze cuprinse între 0,09 mg/kg şi 4,5 mg/kg, sau după o singură administrare subcutanată de doze variind aproximativ între 24 mg şi 240 mg la pacienţii cu psoriazis.

Doză unică comparativ cu doze repetate Profilurile timpului de concentraţie serică pentru ustekinumab au fost, în general, previzibile după administrarea subcutanată a unei doze unice sau de doze repetate. Concentraţiile serice la starea de echilibru a ustekinumab au fost atinse în săptămâna 28 după dozele subcutanate iniţiale din săptămâna 0 şi 4, urmate de doze la fiecare 12 săptămâni. Valoarea mediană a concentraţiilor plasmatice minime la starea de echilibru a variat de la 0,21 μg/ml până la 0,26 μg/ml (45 mg) şi de la 0,47 μg/ml până la 0,49 μg/ml (90 mg). Nu a existat o acumulare aparentă a concentraţiei serice de ustekinumab în timp, când acesta s-a administrat subcutanat la fiecare 12 săptămâni.

Impactul greutăţii asupra farmacocineticiiÎntr-o analiză farmacocinetică a populaţiilor, greutatea s-a demonstrat a fi cea mai semnificativă variabilă concomitentă care afectează clearance-ul ustekinumab. Raportul CL/F mediu la pacienţii cu greutate >100 kg a fost cu aproximativ 55% mai mare comparativ cu pacienţii cu greutate ≤ 100 kg. Raportul V/F mediu la pacienţii cu greutate >100 kg a fost cu aproximativ 37% mai mare comparativ cu pacienţii cu o greutate ≤100 kg. Valoarea mediană a concentraţiilor serice minime pentru ustekinumab la pacienţii cu o greutate corporală mai mare (>100 kg) din grupul căruia i-a fost administrată doza de 90 mg a fost comparabilă cu cea a pacienţilor cu o greutate corporală mai mică (≤100 kg) din grupul căruia i-a fost administrată doza de 45 mg.

Grupuri speciale de pacienţi
Nu sunt disponibile date farmacocinetice pentru pacienţii cu disfuncţii renale sau hepatice.
Nu au fost efectuate studii specifice pentru pacienţii vârstnici.

Farmacocinetica ustekinumab la pacienţii cu psoriazis a fost în general comparabilă la populaţia asiatică şi non-asiatică.

În analiza farmacocinetică a populaţiilor, nu au existat indicii cu privire la efectul tutunului sau alcoolului etilic asupra farmacocineticii ustekinumab.

Reglarea enzimelor CYP450 Efectul IL-12 sau al IL-23 asupra reglării enzimelor CYP450 a fost evaluat într-un studiu in vitro utilizând hepatocite umane, care a demonstrat că IL-12 şi/sau IL-23 la niveluri de 10 ng/ml nu a influenţat activitatea enzimatică a CYP450 uman (CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 sau 3A4; vezi pct. 4.5).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu relevă un risc special (de exemplu toxicitate pentru organele interne) pentru om, pe baza studiilor de toxicitate după doze repetate şi toxicităţii asupra funcţiei de reproducere şi de dezvoltare a embrionului şi fătului, incluzând şi evaluările de siguranţă farmacologică. În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere şi de dezvoltare la maimuţele cynomolgus, nu au fost observate efecte adverse nici asupra indicilor de fertilitate la masculi şi nici anomalii congenitale sau toxicitate asupra dezvoltării. Folosind un anticorp analog faţă de IL-12/23, nu au fost observate efecte adverse asupra indicilor de fertilitate feminină la şoareci.

Dozele utilizate în studiile la animale au fost până la de 45 de ori mai mari decât echivalentul celei mai mari doze care urma să fie administrată pacienţilor cu psoriazis şi au avut ca rezultat concentraţiile serice maxime la maimuţe care au fost de 100 de ori mai mari decât cele observate la om.

Nu s-au efectuat studii de carcinogenicitate cu ustekinumab datorită absenţei de modele adecvate pentru un anticorp fără reactivitate încrucişată cu IL-12/23 p40 de la rozătoare.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Zahăr L-histidină Monoclorhidrat de L-histidină monohidrat Polisorbat 80 Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

12 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2ºC -8ºC).
A nu se congela.
A se păstra flaconul în ambalajul secundar pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

STELARA este furnizat ca soluţie sterilă în flacon de sticlă de tip I a 2 ml, de unică folosinţă, închis cu dop acoperit din cauciuc butilic. STELARA este disponibil în ambalaj de 1 flacon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţini de manipulare

Soluţia din flaconul cu STELARA nu trebuie agitată. Înaintea administrării subcutanate, soluţia trebuie inspectată vizual pentru a detecta eventuale particule sau decolorări. Soluţia este limpede până la slab opalescentă, incoloră până la galben pal şi poate conţine câteva mici particule translucide sau albe de proteină. Aceast aspect nu este neobişnuit pentru soluţiile proteice. Medicamentul nu trebuie folosit dacă soluţia este decolorată sau tulbure, sau dacă sunt prezente particule străine. Înainte de administrare, STELARA trebuie să atingă temperatura camerei (aproximativ o jumătate de oră). Instrucţiuni detaliate pentru utilizare sunt furnizate în prospectul din ambalaj.

Stelara nu conţine conservanţi; prin urmare, orice medicament neutilizat rămas în flacon şi în seringă nu trebuie folosit. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgia

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/08/494/001

Data primei autorizări: 16 ianuarie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu .

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STELARA 45 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare seringă preumplută de utilizare unică conţine ustekinumab 45 mg în 0,5 ml soluţie. Ustekinumab este un anticorp monoclonal IgG1к uman complet anti-interleukină (IL) 12/23 produs de o linie celulară din mielom de origine murină, obţinut prin utilizarea tehnologiei recombinării ADNului.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă în seringă preumplută (injecţie).
Soluţia este limpede până la slab opalescentă, incoloră până la galben deschis.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

STELARA este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistenţă, fie contraindicaţii, fie intoleranţă la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul şi PUVA (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

STELARA este recomandat să se utilizeze sub îndrumarea şi supravegherea unui medic cu experienţă în diagnosticarea şi tratamentul psoriazisului.

Doze
Posologia recomandată pentru STELARA este o doză iniţială de 45 mg administrată subcutanat, urmată de o doză de 45 mg 4 săptămâni mai târziu, şi apoi la fiecare 12 săptămâni.

La pacienţii care nu au răspuns după 28 săptămâni de tratament trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului.

Pacienţi cu greutate >100 kg

Pentru pacienţii cu greutatea >100 kg doza iniţială este de 90 mg administrată subcutanat, urmată de o doză de 90 mg 4 săptămâni mai târziu, şi apoi la fiecare 12 săptămâni. De asemenea, la aceşti pacienţi, o doză de 45 mg a fost eficace. Cu toate acestea, doza de 90 mg a demonstrat o eficacitate mai mare (vezi pct. 5.1, Tabelul 2).

Vârstnici (≥65 ani)

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici (vezi pct. 4.4).

Insuficienţa renală şi hepatică

STELARA nu a fost studiat la aceste grupuri de pacienţi. Nu pot fi făcute recomandari privind dozajul.

Copii şi adolescenţi

Nu a fost stabilită siguranţa şi eficacitatea STELARA la copii şi adolescenţi cu vârsta mai mică de 18 ani. Nu există date disponibile.

Metodă de administrare STELARA este destinat injectării subcutanate. Dacă este posibil, zonele de piele acoperite de psoriazis trebuie evitate ca loc de injectare.

După o instruire adecvată în tehnica injectării subcutanate, pacientul îşi poate autoinjecta STELARA, dacă medicul stabileşte că acestă acţiune este adecvată. Totuşi, medicul trebuie să asigure supravegherea adecvată a pacienţilor.Pacienţii trebuie instruiţi să îşi injecteze întreaga cantitate de STELARA, potrivit indicaţiilor din prospect. Instrucţiuni complete pentru administrare sunt oferite în prospect.

Pentru instrucţiuni suplimentare pentru preparare şi precauţii speciale de manipulare vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Infecţie activă, cu importanţă clinică (de exemplu, tuberculoză activă, vezi pct. 4.4).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Infecţii
Ustekinumab poate avea potenţialul de a creşte riscul infecţiilor şi de a reactiva infecţiile latente.

În studiile clinice, infecţii grave bacteriene, fungice şi virale au fost observate la pacienţii care au primit STELARA (vezi pct. 4.8).

Utilizarea medicamentului STELARA la pacienţii cu infecţii cronice sau cu istoric de infecţii recurente trebuie făcută cu precauţie (vezi pct. 4.3).

Înainte de a începe tratamentul cu STELARA, pacienţii trebuie evaluaţi pentru infecţia tuberculoasă. STELARA nu trebuie administrat pacienţilor cu forme active de tuberculoză (vezi pct. 4.3). Tratamentul infecţiei tuberculoase latente trebuie început înaintea administrării de STELARA. De asemenea, la pacienţii cu istoric de tuberculoză latentă sau activă la care nu poate fi confirmată o cură de tratament adecvat, terapia antituberculoasă trebuie avută în vedere înaintea începerii tratamentului cu STELARA. Pacienţii care primesc STELARA trebuie monitorizaţi atent pentru semne şi simptome de tuberculoză activă în timpul tratamentului şi după tratament.

Pacienţii trebuie instruiţi să ceară sfatul medicului dacă observă semne şi simptome sugestive ale unei infecţii. Dacă un pacient dezvoltă o infecţie severă, acesta trebuie să fie atent monitorizat şi STELARA nu mai trebuie administrat până la dispariţia infecţiei.

Afecţiuni maligne Imunosupresoarele precum ustekinumab au potenţial de a creşte riscul de afecţiuni maligne. Unii dintre pacienţii care au primit STELARA în studii clinice, au dezvoltat afecţiuni maligne cutanate şi necutanate (vezi pct. 4.8).

Nu s-au efectuat studii care să includă pacienţi cu istoric de boli maligne sau care să continue tratamentul la pacienţii care dezvoltă afecţiuni maligne în timpul tratamentului cu STELARA. Din acest motiv utilizarea medicamentului STELARA la aceşti pacienţi trebuie făcută cu precauţie.

Reacţii de hipersensibilitate După punerea pe piaţă au fost raportate reacţii de hipersensibilitate grave, în unele cazuri la câteva zile după administrare. Au apărut anafilaxia şi angioedemul. Dacă apare o reacţie anafilactică sau o altă reacţie de hipersensibilitate gravă, administrarea medicamentului STELARA trebuie întreruptă imediat şi trebuie instituiă o terapie adecvată (vezi pct. 4.8).

Sensibilitate la latex

Învelişul acului pe seringă la seringa preumplută este confecţionat din cauciuc natural (un derivat de latex), care poate provoca reacţii alergice la persoanele sensibile la latex.

Vaccinări Se recomandă ca vaccinurile virale sau bacteriene vii [cum ar fi vaccinul cu bacilul Calmette-Guérin (BCG)] să nu fie administrate concomitent cu STELARA. Nu s-au efectuat studii specifice la pacienţii cărora li s-au administrat recent vaccinuri virale sau bacteriene vii. Nu există date disponibile cu privire la transmiterea secundară a infecţiei prin vaccinurile vii la pacienţii cărora li se administrează STELARA. Înainte de vaccinarea cu vaccinuri vii virale sau bacteriene, tratamentul cu STELARA trebuie întrerupt timp de cel puţin 15 săptămâni după ultima doză şi poate fi reluat cel mai devreme la 2 săptamâni după vaccinare. Prescriptorii trebuie să consulte Rezumatul Caracteristicilor Produsului vaccinului pentru informaţii suplimentare şi îndrumare pentru o utilizare concomitentă a medicamentelor imunosupresoare post-vaccinare.

Pacienţii care utilizează STELARA pot primi concomitent vaccinuri inactivate sau vaccinuri atenuate.

Terapie imunosupresivă concomitentă Siguranţa şi eficacitatea medicamentului STELARA în asociere cu alte imunosupresoare, inclusiv produse biologice, sau fototerapia, nu au fost evaluate. Este necesară prudenţă când se ia în considerare utilizarea concomitentă a altor imunosupresoare cu STELARA sau când se face trecerea de la alte preparate biologice imunosupresoare (vezi pct. 4.5).

Imunoterapie STELARA nu a fost evaluată la pacienţii care au efectuat imunoterapie pentru alergie. Nu se cunoaşte dacă STELARA poate influenţa imunoterapia pentru alergie.

Grupuri speciale de pacienţi

Vârstnici (³ 65 ani)

În general, comparativ cu pacienţii mai tineri, la pacienţii cu vârsta de 65 de ani şi peste, care au primit STELARA nu s-au observat diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa şi eficacitatea medicamentului. Deoarece la populaţia vârstnică există în general o incidenţă mai crescută a infecţiilor, se recomandă prudenţă în tratamentul vârstnicilor.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Vaccinurile vii nu trebuie administrate concomitent cu STELARA (vezi pct. 4.4).

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile la om. În analiza farmacocinetică realizată la o populaţie de pacienţi din studii clinice de fază III, a fost evaluat efectul administrării concomitente a medicamentelor utilizate cel mai frecvent la pacienţii cu psoriazis (incluzând paracetamol, ibuprofen, acid acetilsalicilic, metformină, atorvastatină, levotiroxină) asupra farmacocineticii ustekinumab. Nu s-au observat indicii privind interacţiunea ustekinumab cu aceste medicamente administrate concomitent. La baza acestei analize stă faptul că cel puţin 100 pacienţi (>5% din populaţia studiată) au fost trataţi concomitent cu aceste medicamente, pe durata a cel puţin 90% din perioada studiului.

Rezultatele unui studiu in vitro nu sugerează necesitatea ajustării dozei la pacienţii care primesc concomitent medicamente metabolizate de către CYP450 (vezi pct. 5.2).

Siguranţa şi eficacitatea medicamentului STELARA în asociere cu alte imunosupresoare, inclusiv produse biologice sau fototerapia, nu au fost evaluate (vezi pct. 4.4).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femeile aflate în perioada fertilă Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul tratamentului şi până la 15 săptămâni după întreruperea acestuia.

Sarcina Nu sunt disponibile date adecvate rezultate din utilizarea ustekinumab la femeile gravide. Studiile la animale nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, asupra naşterii sau a dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3). Ca o măsură de precauţie, este de preferat să se evite utilizarea STELARA în timpul sarcinii.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă ustekinumab se excretă în laptele matern. Studiile la animale au demonstrat excreţia ustekinumab în cantităţi mici în laptele matern. Nu se cunoaşte dacă ustekinumab se absoarbe sistemic după ingestie. Datorită riscului de apariţie a reacţiilor adverse ale ustekinumab la copiii alăptaţi, trebuie luată o decizie cu privire fie la întreruperea alăptării în timpul tratamentului şi până la 15 săptămâni după tratament, fie la întreruperea terapiei cu STELARA, luând în considerare beneficiul alăptării la sân a copilului faţă de beneficiul terapiei cu STELARA pentru mamă.

Fertilitatea
Nu a fost evaluat efectul ustekinumab asupra fertilităţii la om (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Datele de siguranţă descrise mai jos reflectă expunerea la ustekinumab în 3 studii efectuate la 2266 pacienţi, incluzând 1970 pacienţi expuşi timp de cel puţin 6 luni, 1285 pacienţi expuşi timp de cel puţin 1 an, precum şi 373 pacienţi expuşi timp de cel puţin 18 luni.

S-au raportat următoarele reacţii adverse grave: Infecţii grave (vezi pct. 4.4) ; Afecţiuni maligne (vezi pct. 4.4)

Cele mai frecvente reacţii adverse (>10%) raportate în fazele controlate şi necontrolate ale studiilor clinice efectuate cu ustekinumab la pacienţii cu psoriazis au fost nazofaringita şi infecţia căilor respiratorii superioare. Majoritatea au fost considerate a fi uşoare şi nu au necesitat întreruperea tratamentului cu medicamentul studiat.

Tabelul 1 prezintă rezumatul reacţiilor adverse raportate în studiile clinice pentru psoriazis, precum şi reacţiile adverse raportate după punerea pe piaţă. Reacţiile adverse sunt clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi după frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000),cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1: Rezumatul reacţiilor adverse raportate în studiile clinice pentru psoriazis şi din experienţa după punerea pe piaţă

 

Aparate, Sisteme şi Organe

Frecvenţă: Reacţii adverse

Infecţii şi infestări

Foarte frecvente: infecţii ale căilor respiratorii

 

superioare, nazofaringită

 

Frecvente: celulită, infecţii virale ale căilor

 

respiratorii superioare

 

Mai puţin frecvente: herpes zoster

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Frecvente: reacţii de hipersensibilitate (inclusiv erupţie cutanată tranzitorie, urticarie) Rare: reacţii de hipersensibilitate grave (inclusiv anafilaxie, angioedem)

Tulburări psihice

Frecvente: depresie

Tuburări ale sistemului nervos

Frecvente: ameţeli, cefalee Rare: paralizie facială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: durere faringo-laringeană, congestie nazală

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: diaree

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: prurit

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente: durere de spate, mialgie, artralgie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: fatigabilitate, eritem la locul injectării Mai puţin frecvente: reacţii la locul administrării (inclusiv durere, tumefacţie, prurit, induraţie, hemoragie, echimoză şi iritaţie)

 

Infecţii În studiile controlate efectuate la pacienţi cu psoriazis, ratele de infectare sau infectare gravă au fostsimilare între pacienţii trataţi cu ustekinumab şi cei trataţi cu placebo. În perioada controlată placebo din cadrul studiilor clinice efectuate la pacienţi cu psoriazis, rata infectării a fost de 1,39 per pacient-an de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab, şi de 1,21 la pacienţii trataţi cu placebo. Infecţiile grave au apărut la 0,01 per pacient-ani de urmărire în grupul tratat cu ustekinumab (5 infecţii grave la 407 pacient-ani de urmărire) şi 0,02 la pacienţii cărora li s-a administrat placebo (3 infecţii grave la 177 pacient-ani de urmărire) (vezi pct. 4.4).

În fazele controlate şi necontrolate ale studiilor clinice efectuate la pacienţi cu psoriazis, rata infectării a fost de 1,24 per pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab şi incidenţa infecţiilor grave a fost de 0,01 per pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab (24 infecţii grave la 2251 pacient-ani de urmărire); infecţiile grave raportate au inclus celulită, diverticulită, osteomielită, infecţii virale, gastroenterită, pneumonie şi infecţii de tract urinar.

Printre cei 3117 pacienţi trataţi cu ustekinumab în 4 studii clinice pentru psoriazis, reprezentând 6791 pacient-ani de urmărire (1129 pacienţi trataţi timp de cel puţin 3 ani şi 619 pacienţi trataţi timp de cel puţin 4 ani), frecvenţa de apariţie a infecţiei sau a infecţiei grave a fost similară cu cea descrisă mai sus.

În studiile clinice, pacienţii cu tuberculoză latentă care au fost trataţi concomitent cu izoniazidă nu au dezvoltat tuberculoză.

Afecţiuni maligneÎn perioada controlată din cadrul celor 3 studii clinice placebo controlate, efectuate la pacienţi cu psoriazis, incidenţa afecţiunilor maligne, excluzând cancerul cutanat de tip non-melanom, a fost de 0,25 per 100 pacient-ani de urmărire pentru pacienţii trataţi cu ustekinumab (1 pacient la 406 pacientani de urmărire) comparativ cu 0,57 pentru pacienţii cărora li s-a administrat placebo (1 pacient la 177 pacient-ani de urmărire). Incidenţa cancerului cutanat de tip non-melanom a fost de 0,74 la 100 pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab (3 pacienţi la 406 pacient-ani de urmărire) comparativ cu 1,13 la pacienţii care au primit placebo (2 pacienţi la 176 pacient-ani de urmărire).

Printre cei 3117 pacienţi trataţi cu ustekinumab în 4 studii clinice pentru psoriazis (1129 pacienţi trataţi timp de cel puţin 3 ani şi 619 pacienţi trataţi timp de cel puţin 4 ani), au fost raportate afecţiuni maligne, excluzând cancerele cutanate de tip altul decât melanomul malign, la 42 de pacienţi la 6779 pacienţi-ani de urmărire (incidenţă de 0,62 la 100 pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab). Această frecvenţă a afecţiunilor maligne raportată la pacienţii trataţi cu ustekinumab a fost comparabilă cu frecvenţa din populaţia generală (rata incidenţei standardizate = 1,1 [interval de încredere 95%; 0,76, 1,43]). Afecţiunile maligne cel mai frecvent observate, altele decât cancerul cutanat de tip altul decât melanomul malign au fost cancerul de prostată, colorectal şi neoplasmul mamar şi melanomul in situ. Incidenţa cancerului cutanat de tip altul decât melanomul malign a fost de 0,61 la 100 pacient-ani de urmărire la pacienţii trataţi cu ustekinumab (41 de pacienţi la 6770
pacient-ani de urmărire) (vezi pct. 4.4).

Reacţii de hipersensibilitate
În studiile clinice cu ustekinumab, erupţia cutanată tranzitorie şi urticaria au fost observate la <2% dintre pacienţi (vezi pct. 4.4).

Imunogenicitatea Aproximativ 5% dintre pacienţii cărora li s-a administrat ustekinumab au dezvoltat anticorpi la ustekinumab, care au fost în general în concentraţie mică. Nu s-a observat nicio corelaţie aparentă între dezvoltarea de anticorpi şi reacţiile la locul injectării. Eficacitatea a tins să fie mai mică la pacienţii cu reacţie pozitivă la anticorpii anti-ustekinumab; cu toate acestea, prezenţa anticorpului nu exclude un răspuns clinic.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

În cadrul studiilor clinice au fost administrate intravenos doze unice de până la 4,5 mg/kg, fără toxicitate limitată de doză. În caz de supradozaj, se recomandă monitorizarea pacientului pentru orice semne şi simptome ale reacţiilor adverse şi trebuie instituit imediat un tratament simptomatic adecvat.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: imunosupresoare, inhibitori de interleukină, codul ATC: L04AC05.

Mecanismul de acţiune Ustekinumab este un anticorp monoclonal complet IgG1 k uman care se leagă cu afinitate şi specificitate înaltă de subunitatea proteică p40 a citokinelor umane IL-12 şi IL-23. Ustekinumab inhibă activitatea IL-12 şi IL-23 împiedicând aceste citokine să se lege de receptorul lor proteic IL12Rβ1 exprimat pe suprafaţa celulelor imune. Ustekinumab nu se poate lega de IL-12 sau IL-23 care sunt deja legate de receptorii IL-12Rβ1 de pe suprafaţa celulei. Prin urmare, este puţin probabil ca ustekinumab să contribuie la citotoxicitatea mediată de anticorpi sau de complement a celulei purtătoare de receptori. IL-12 şi IL-23 sunt citokine heterodimerice secretate de celule activate ce prezintă antigenul, de exemplu macrofagele şi celulele cu dendrite. IL-12 şi IL-23 participă la funcţia imună contribuind la activarea celulei natural killer (NK) şi activarea şi diferenţierea celulei-T CD4+. Cu toate acestea, reglarea anormală a IL-12 şi IL-23 a fost asociată cu boli imune, cum ar fi psoriazisul. Ustekinumab împiedică participarea IL-12 şi IL-23 la activarea celulei imune, cum ar fi semnalizarea intracelulară şi secreţia de citokine. Prin urmare, se presupune că substanţa ustekinumab întrerupe semnalizarea şi cascada de citokine care sunt importante în patologia psoriazisului.

Eficacitate şi siguranţă clinică Siguranţa şi eficacitatea ustekinumab au fost evaluate pe 1996 pacienţi în două studii clinice randomizate, dublu-orb, controlate placebo, la pacienţi cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe şi care erau selectaţi pentru fototerapie sau terapie sistemică. În plus, un studiu clinic randomizat, orb, controlat activ, a comparat ustekinumab şi etanercept la pacienţii cu psoriazis în plăci, formă moderată până la gravă, care au avut un răspuns inadecvat, intoleranţă, sau contraindicaţii la ciclosporină, metotrexat sau PUVA.

Studiul 1 pentru psoriazis (PHOENIX 1) a evaluat 766 pacienţi. 53% dintre aceşti pacienţi erau fie rezistenţi, fie intoleranţi, fie aveau o contraindicaţie la altă terapie sistemică. Pacienţii randomizaţi pentru tratament cu ustekinumab au primit doze de 45 mg sau 90 mg în săptămânile 0 şi 4, urmată de aceeaşi doză la fiecare 12 săptămâni. Pacienţii randomizaţi pentru tratament cu placebo în săptămânile 0 şi 4 au fost trecuţi la ustekinumab (fie 45 mg, fie 90 mg) în săptămânile 12 şi 16, urmate de doze la fiecare 12 săptămâni. Pacienţii randomizaţi iniţial pentru tratament cu ustekinumab, care au avut un răspuns de 75 al Indexului de suprafaţă afectată şi de gravitate a psoriazisului (Psoriasis Area and Severity Index) (îmbunătăţirea PASI cu cel puţin 75% faţă de valoarea iniţială) în săptămânile 28 şi 40 au fost rerandomizaţi pentru a primi ustekinumab la fiecare 12 săptămâni sau la placebo (de exemplu întreruperea terapiei). Pacienţii care au fost re-randomizaţi pentru a primi placebo în săptămâna 40 au reînceput tratamentul cu ustekinumab cu dozajul lor iniţial când au suferit o pierdere de cel puţin 50% din ameliorarea PASI obţinută în săptămâna 40. Toţi pacienţii au fost urmăriţi până la 76 săptămâni după prima administrare a tratamentului de studiat.

Studiul 2 pentru psoriazis (PHOENIX 2) a evaluat 1230 pacienţi. 61% dintre aceşti pacienţi erau fie rezistenţi, fie intoleranţi, fie aveau o contraindicaţie la altă terapie sistemică. Pacienţii care au fost randomizaţi pentru tratament cu ustekinumab au primit doze de 45 mg sau 90 mg în săptămânile 0 şi 4, urmată de o doză suplimentară în săptămâna 16. Pacienţii randomizaţi să primească placebo în săptămânile 0 şi 4 au fost trecuţi la ustekinumab (fie 45 mg, fie 90 mg) în săptămânile 12 şi 16. Toţi pacienţii au fost urmăriţi până la 52 săptămâni după prima administrare a tratamentului de studiat.

Studiul 3 pentru psoriazis (ACCEPT) a evaluat 903 pacienţi cu forme clinice moderate până la severe care au răspuns inadecvat la, au avut intoleranţă la, sau au avut contraindicaţii pentru alte tratamente sistemice, şi a comparat eficacitatea ustekinumab faţă de etanercept şi a evaluat siguranţa ustekinumab şi etanercept. În cursul perioadei controlate activ a studiului, de 12 săptămâni, pacienţii au fost randomizaţi să primească etanercept (50 mg de două ori pe săptămână), ustekinumab 45 mg în săptămânile 0 şi 4, sau ustekinumab 90 mg în săptămânile 0 şi 4.

Caracteristicile iniţiale ale bolii au fost în general comparabile pentru toate grupele de tratament în studiile de psoriazis 1 şi 2, cu un scor PASI iniţial median de la 17 la 18, o arie a suprafeţei corporale iniţială mediană (ASC) ≥20 şi un Indice Dermatologic al Calităţii Vieţii (IDCV) mediu variind de la 10 la 12. Aproximativ o treime (Studiul 1 de psoriazis) şi un sfert (Studiul 2 de psoriazis) dintre subiecţi au avut Artrită Psoriazică (AP). Un grad similar de severitate al bolii a fost de asemenea observat în Studiul 3 de psoriazis.

Criteriul final principal de evaluare din aceste studii a fost proporţia de pacienţi care au atins răspunsul PASI 75 faţă de valoarea iniţială, în săptămâna 12 (vezi Tabelele 2 şi 3).

Tabelul 2: Rezumatul răspunsului clinic în Studiul 1 pentru Psoriazis (PHOENIX 1) şi Studiul 2 pentru Psoriazis (PHOENIX 2)

 

 

Săptămâna 12 2 doze (Săptămâna 0 şi Săptămâna 4)

Săptămâna 28 3 doze (Săptămâna 0, Săptămâna 4 şi Săptămâna 16)

 

PBO

45 mg

90 mg

45 mg

90 mg

Studiul 1 pentru Psoriazis

 

 

 

 

 

Numărul de pacienţi randomizaţi

255

255

256

250

243

PASI 50 răspuns N (%)

26 (10%)

213 (84%) a

220 (86%) a

228 (91%)

234 (96%)

PASI 75 răspuns N (%)

8(3%)

171 (67%) a

170 (66%) a

178 (71%)

191 (79%)

PASI 90 răspuns N (%)

5 (2%)

106 (42%) a

94 (37%) a

123 (49%)

135 (56%)

EGMb liber sau minimal N (%)

10 (4%)

151 (59%) a

156 (61%) a

146 (58%)

160 (66%)

Numărul de pacienţi ≤ 100 kg

166

168

164

164

153

PASI 75 răspuns N (%)

6 (4%)

124 (74%)

107 (65%)

130 (79%)

124 (81%)

 

Numărul de pacienţi > 100kg

89

87

92

86

90

PASI 75 răspuns N (%)

2 (2%)

47 (54%)

63 (68%)

48 (56%)

67 (74%)

 

 

 

 

 

 

Studiul 2 pentru Psoriazis

 

 

 

 

 

Numărul de pacienţi randomizaţi

410

409

411

397

400

PASI 50 răspuns N (%)

41 (10%)

342 (84%) a

367 (89%) a

369 (93%)

380 (95%)

PASI 75 răspuns N (%)

15 (4%)

273 (67%) a

311 (76%) a

276 (70%)

314 (79%)

PASI 90 răspuns N (%)

3 (1%)

173 (42%) a

209 (51%) a

178 (45%)

217 (54%)

EGM b liber sau minimal N (%)

18 (4%)

277 (68%) a

300 (73%) a

241 (61%)

279 (70%)

Numărul de pacienţi ≤ 100 kg

290

297

289

287

280

PASI 75 răspuns N (%)

12 (4%)

218 (73%)

225 (78%)

217 (76%)

226 (81%)

Numărul de pacienţi > 100 kg

120

112

121

110

119

PASI 75 răspuns N (%)

3 (3%)

55 (49%)

86 (71%)

59 (54%)

88 (74%)

a

p<0,001 pentru ustekinumab 45 mg sau 90 mg comparativ cu placebo (PBO)

b

EGM = Evaluarea Globală a Medicului

Tabelul 3: Rezumatul răspunsului clinic la Săptămâna 12 în Studiul 3 de psoriazis (ACCEPT)

 

 

Studiul 3 de psoriazis

Etanercept 24 de doze (50 mg de două ori pe săptămână)

Ustekinumab 2 doze (Săptămâna 0 şi Săptămâna 4)

45 mg

90 mg

Numărul de pacienţi randomizaţi

347

209

347

PASI 50 răspuns N (%)

286 (82%)

181 (87%)

320 (92%)a

PASI 75 răspuns N (%)

197 (57%)

141 (67%)b

256 (74%)a

PASI 90 răspuns N (%)

80 (23%)

76 (36%)a

155 (45%)a

EGM liber sau minimal N (%)

170 (49%)

136 (65%)a

245 (71%)a

Numărul de pacienţi ≤ 100 kg

251

151

244

PASI 75 răspuns N (%)

154 (61%)

109 (72%)

189 (77%)

Numărul de pacienţi > 100 kg

96

58

103

PASI 75 răspuns N (%)

43 (45%)

32 (55%)

67 (65%)

a

p< 0,001 pentru ustekinumab 45 mg sau 90 mg comparativ cu etanercept
b

p = 0,012 pentru ustekinumab 45 mg comparativ cu etanercept

În Studiul 1 de Psoriazis menţinerea PASI 75 a fost în mod semnificativ superioară în grupul de tratament continuu comparativ cu grupul cu tratament întrerupt (p<0,001). Rezultate asemănătoare au fost observate cu fiecare doză de ustekinumab. La 1 an (în săptămâna 52), 89% dintre pacienţii rerandomizaţi pentru tratamentul de întreţinere aveau un răspuns PASI 75 comparativ cu 63% dintre pacienţii re-randomizaţi pentru a primi placebo (întreruperea tratamentului) (p<0,001). La 18 luni (în săptămâna 76), 84% dintre pacienţii re-randomizaţi pentru tratamentul de întreţinere aveau un răspuns PASI 75, comparativ cu 19% dintre pacienţii re-randomizaţi pentru a primi placebo (întreruperea tratamentului). La 3 ani (în săptămâna 148), 82% dintre pacienţii re-randomizaţi pentru tratamentul de întreţinere aveau un răspuns PASI 75.

La pacienţii re-randomizaţi pentru a primi placebo, şi care au reînceput tratamentul lor iniţial cu ustekinumab după pierderea a ≥50% din ameliorarea PASI, 85% dintre aceştia au avut un nou răspuns PASI 75 în decurs de 12 săptămâni după reînceperea terapiei.

În Studiul 1 pentru Psoriazis, la săptămâna 2 şi săptămâna 12, au fost demonstrate ameliorări semnificativ mai mari faţă de nivelul de bază în IDCV (Indice Dermatologic al Calităţii Vieţii) în fiecare grup tratat cu ustekinumab, comparativ cu placebo. Ameliorarea a devenit persistentă în cursul săptămânii 28. Similar, ameliorări semnificative s-au observat în Studiul 2 pentru Psoriazis în săptămâna 4 şi 12, care au devenit persistente în săptămâna 24. În Studiul 1 pentru Psoriazis, ameliorările din psoriazisul unghial (Indice de Severitate al Psoriazisului Unghial), componentele fizice şi mentale ale scorurilor SF-36 şi Scala Analog Vizuală a Pruritului (SAV) au fost de asemenea semnificative la fiecare grup de tratament cu ustekinumab comparativ cu placebo. În Studiul 2 pentru Psoriazis, Scala de Anxietate şi Depresie în Spital (SADS) şi Chestionarul Limitărilor în Muncă (CLM) au fost de asemenea în mod semnificativ îmbunătăţite în fiecare grup de tratament cu ustekinumab comparativ cu placebo.

Copii şi adolescenţi Agenţia Europeană a Medicamentului a renunţat la obligaţia de a se efectua studii cu ustekinumab la pacienţii cu psoriazis în plăci la copii, de la nou născuţi până la vârsta mai mică de 6 ani.

Agenţia Europeană a Medicamentului a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor cu ustekinumab la pacienţii copii şi adolescenţi cu psoriazis în plăci cu vârsta mai mare de 6 ani şi mai mică de 18 ani.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia La subiecţii sănătoşi, timpul mediu pentru a atinge concentraţia serică maximă (tmax) a fost de 8,5 zile după o singură administare subcutanată de 90 mg. După o singură administrare subcutanată fie de 45 mg, fie de 90 mg, valorile mediane ale tmax al ustekinumab la pacienţii cu psoriazis au fost comparabile cu cele observate la subiecţii sănătoşi.

Biodisponibilitatea absolută a ustekinumab după o singură administrare subcutanată a fost estimată a fi de 57,2% la pacienţii cu psoriazis.

Distribuţia Volumul de distribuţie median în timpul fazei terminale (Vz) după o singură administrare intravenoasă la pacienţii cu psoriazis a variat de la 57 la 83 ml/kg.

Biotransformare
Nu se cunoaşte calea exactă de metabolizare a ustekinumab.

Eliminarea Clearance-ul sistemic (CL) median după o singură administrare intravenoasă la pacienţii cu psoriazis a variat de la 1,99 la 2,34 ml/zi şi kg. Timpul de înjumătăţire (t1/2) plasmatică median al ustekinumab a fost de aproximativ 3 săptămâni la pacienţii cu psoriazis, cu variaţii de la 15 la 32 de zile, în toatestudiile de psoriazis. Într-o analiză farmacocinetică a populaţiilor, clearance-ul aparent (CL/F) şi volumul aparent de distribuţie (V/F) au fost de 0,456 l/zi şi, respectiv 15,7 l, la pacienţii cu psoriaris. Raportul CL/F al ustekinumab nu a fost influenţat de sexul pacientului. Analiza farmacocinetică a populaţiilor a demonstrat existenţa unei tendinţe către un clearance crescut al ustekinumab la pacienţii cu teste pozitive la anticorpi anti-ustekinumab.

Liniaritatea dozei Expunerea sistemică la ustekinumab (Cmax şi ASC) a crescut într-un mod aproximativ proporţional cu doza după o singură administrare intravenoasă de doze cuprinse între 0,09 mg/kg şi 4,5 mg/kg, sau după o singură administrare subcutanată de doze variind aproximativ între 24 mg şi 240 mg la pacienţii cu psoriazis.

Doză unică comparativ cu doze repetate Profilurile timpului de concentraţie serică pentru ustekinumab au fost, în general, previzibile după administrarea subcutanată a unei doze unice sau de doze repetate. Concentraţiile serice la starea de echilibru a ustekinumab au fost atinse în săptămâna 28 după dozele subcutanate iniţiale din săptămâna 0 şi 4, urmate de doze la fiecare 12 săptămâni. Valoarea mediană a concentraţiilor plasmatice minime la starea de echilibru a variat de la 0,21 μg/ml până la 0,26 μg/ml (45 mg) şi de la 0,47 μg/ml până la 0,49 μg/ml (90 mg). Nu a existat o acumulare aparentă a concentraţiei serice de ustekinumab în timp, când acesta s-a administrat subcutanat la fiecare 12 săptămâni.

Impactul greutăţii asupra farmacocineticii Într-o analiză farmacocinetică a populaţiilor, greutatea s-a demonstrat a fi cea mai semnificativă variabilă concomitentă care afectează clearance-ul ustekinumab. Raportul CL/F mediu la pacienţii cu greutate >100 kg a fost cu aproximativ 55% mai mare comparativ cu pacienţii cu greutate ≤ 100 kg. Raportul V/F mediu la pacienţii cu greutate >100 kg a fost cu aproximativ 37% mai mare comparativ cu pacienţii cu o greutate ≤100 kg. Valoarea mediană a concentraţiilor serice minime pentru ustekinumab la pacienţii cu o greutate corporală mai mare (>100 kg) din grupul căruia i-a fost administrată doza de 90 mg a fost comparabilă cu cea a pacienţilor cu o greutate corporală mai mică (≤100 kg) din grupul căruia i-a fost administrată doza de 45 mg.

Grupuri speciale de pacienţi
Nu sunt disponibile date farmacocinetice pentru pacienţii cu disfuncţii renale sau hepatice.
Nu au fost efectuate studii specifice pentru pacienţii vârstnici.

Farmacocinetica ustekinumab la pacienţii cu psoriazis a fost în general comparabilă la populaţia asiatică şi non-asiatică.

În analiza farmacocinetică a populaţiilor, nu au existat indicii cu privire la efectul tutunului sau alcoolului etilic asupra facmacocineticii ustekinumab.

Reglarea enzimelor CYP450 Efectul IL-12 sau al IL-23 asupra reglării enzimelor CYP450 a fost evaluat într-un studiu in vitro utilizând hepatocite umane, care a demonstrat că IL-12 şi/sau IL-23 la niveluri de 10 ng/ml nu a influenţat activitatea enzimatică a CYP450 uman (CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 sau 3A4; vezi pct. 4.5).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu relevă un risc special (de exemplu toxicitate pentru organele interne) pentru om, pe baza studiilor de toxicitate după doze repetate şi toxicităţii asupra funcţiei de reproducere şi de dezvoltare a embrionului şi fătului, incluzând şi evaluările de siguranţă farmacologică. În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere şi de dezvoltare la maimuţele cynomolgus, nu au fost observate efecte adverse nici asupra indicilor de fertilitate la masculi şi nici anomalii congenitale sau toxicitate asupra dezvoltării. Folosind un anticorp analog faţă de IL-12/23, nu au fost observate efecte adverse asupra indicilor de fertilitate feminină la şoareci.

Dozele utilizate în studiile la animale au fost până la de 45 de ori mai mari decât echivalentul celei mai mari doze care urma să fie administrată pacienţilor cu psoriazis şi au avut ca rezultat concentraţiile serice maxime la maimuţe care au fost de 100 de ori mai mari decât cele observat la om.

Nu s-au efectuat studii de carcinogenicitate cu ustekinumab datorită absenţei de modele adecvate pentru un anticorp fără reactivitate încrucişată cu IL-12/23 p40 de la rozătoare.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Zahăr L-histidină Monoclorhidrat de L-histidină monohidrat Polisorbat 80 Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

18 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2ºC -8ºC). A nu se congela.
A se păstra seringa preumplută în cutie pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

STELARA este furnizat ca soluţie sterilă în seringă din sticlă de tip I a 1 ml, de unică utilizare, cu ac fix din oţel inoxidabil şi un înveliş al acului care conţine cauciuc natural (un derivat de latex). Seringa este echipată cu un dispozitiv de siguranţă pasivă. STELARA este disponibil într-o cutie cu o seringă preumplută.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţini de manipulare

Soluţia din seringa preumplută cu STELARA nu trebuie agitată. Înaintea administrării subcutanate, soluţia trebuie inspectată vizual pentru a detecta eventuale particule sau decolorări. Soluţia este limpede până la slab opalescentă, incoloră până la galben pal şi poate conţine câteva mici particule translucide sau albe de proteină. Aceast aspect nu este neobişnuit pentru soluţiile proteice. Medicamentul nu trebuie folosit dacă soluţia este decolorată sau tulbure, sau dacă sunt prezente particule străine. Înainte de administrare, STELARA trebuie să atingă temperatura camerei (aproximativ o jumătate de oră). Instrucţiuni detaliate pentru utilizare sunt furnizate în prospectul din ambalaj.

Stelara nu conţine conservanţi; prin urmare, orice medicament neutilizat rămas în flacon şi în seringă nu trebuie folosit. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/494/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 16 ianuarie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu .

ANEXA II

A. FABRICANŢII SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI FABRICANTUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PENTRU FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

C. ALTE CONDIŢII SAU CERINŢE IMPUSE DE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. FABRICANŢII SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI FABRICANTUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului substanţei biologic active

Gallus Biopharmaceuticals, LLC Office and correspondence address: 4777 LeBourget Drive Manufacturing site address: 4766 LaGuardia Drive St. Louis, MO 63134 SUA

Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Olanda

Janssen Biologics (Irlanda) Barnahely Ringaskiddy Co. Cork Irlanda

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Olanda

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PENTRU FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă (vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

C. ALTE CONDIŢII SAU CERINŢE IMPUSE DE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sistemul de farmacovigilenţă DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă prezentat în modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de punere pe piaţă este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului (PMR) DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform cu PMR agreat şi prezentat în modulul 1.8.2 al Autorizaţiei de punere pe piaţă şi cu orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP).

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următoarele Rapoarte periodice actualizate referitoare la siguranţă (RPAS).

În plus, o versiune actualizată a PMR trebuie depusă:

· când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

· în decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

· la cererea Agenţiei Europene a Medicamentului.

·CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) se va asigura că, anterior lansării Stelara, toţi profesioniştii din domeniul sănătăţii care vor putea prescrie/utiliza STELARA au primit materiale educaţionale care vor conţine următoarele:

· Pachetul educaţional pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii

· Pachetul informaţional pentru pacient

Mesajele cheie şi componentele incluse în pachetul educaţional pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt definite după cum urmează:

· Rezumatul caracteristicilor produsului

 · Ghiduri locale pentru depistarea tuberculozei

· Riscul de infecţii grave, inclusiv salmoneloza, tuberculoza şi alte infecţii cu micobacterii

· Riscul de reacţii de hipersensibilitate, inclusiv alergia la latex

· Riscul de afecţiuni maligne

Mesajele cheie din pachetul informativ pentru pacient sunt definite după cum urmează:

· Prospectul pentru utilizator

· Riscul de reactivare a tuberculozei latente şi informaţii despre depistarea tuberculozei după ghidurile locale;

· Riscul de infecţii grave, inclusiv salmoneloza, tuberculoza şi alte infecţii cu micobacterii;

· Riscul de reacţii de hipersensibilitate, inclusiv alergia la latex;

· Riscul potenţial de afecţiuni maligne;

· Tehnici adecvate de auto-administrare a Stelara, inclusiv de utilizare a seringilor preumplute.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DIN CARTON PENTRU FLACON (45 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STELARA 45 mg soluţie injectabilă ustekinumab

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon conţine ustekinumab 45 mg în 0,5 ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: zahăr, L-histidină, monoclorhidrat de L-histidină monohidrat, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă 45 mg/0,5 ml 1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A nu se agita.
Administrare subcutanată
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESAR(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

55

A se păstra flaconul în ambalajul secundar pentru a fi protejat de lumină.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACA ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/494/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

STELARA 45 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON (45 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

STELARA 45 mg soluţie injectabilă ustekinumab

s.c.

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

45 mg/0,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DIN CARTON PENTRU SERINGĂ PREUMPLUTĂ (45 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STELARA 45 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută ustekinumab

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine ustekinumab 45 mg în 0,5 ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: zahăr, L-histidină, monoclorhidrat de L-histidină monohidrat, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile. Containerul acestui medicament conţine cauciuc latex. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută 45 mg/0,5 ml 1 seringă preumplută

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A nu se agita.
Administrare subcutanată
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESAR(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.
A se păstra seringa preumplută în ambalajul secundar pentru a fi protejată de lumină.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACA ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/494/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

STELARA 45 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE SERINGĂ PREUMPLUTĂ (45 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

STELARA 45 mg injectabilă ustekinumab

s.c.

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

45 mg/0,5 ml

B. PROSPECTUL

Prospect: Informaţii pentru utilizator

STELARA 45 mg soluţie injectabilă

ustekinumab

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament,deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca şi dumneavoastră. Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea pot fi şi reacţii adverse care nu sunt menţionate în acest prospect

Ce găsiţi în acest prospect:

1.      Ce este Stelara şi pentru ce se utilizează

2.      Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Stelara

3.      Cum să utilizaţi Stelara

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Stelara

6.      Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Stelara şi pentru ce se utilizează

Stelara conţine substanţa activă ²ustekinumab², un anticorp monoclonal. Anticorpii monoclonali sunt proteine care recunosc şi se leagă specific de anumite proteine din organism.

Stelara aparţine unui grup de medicamente numite ²imunosupresoare². Aceste medicamente acţionează prin slăbirea activităţii sistemului imunitar.

Stelara este utilizată pentru tratamentul unei afecţiuni a pielii numită ²psoriazis în plăci². Aceasta produce inflamaţie afectând pielea şi unghiile. Stelara va diminua inflamaţia şi alte semne ale bolii.

Stelara este utilizată la adulţi cu psoriazis în plăci forme moderate până la severe, la care nu se pot utiliza alte medicamente (inclusiv ciclosporină şi metotrexat) şi fototerapie sau care nu răspund la aceste tratamente.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Stelara

Nu utilizaţi Stelara:

· Dacă sunteţi alergic la ustekinumab sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6 „Ce conţine Stelara”).

· Dacă aveţi o infecţie pe care medicul dumneavoastră o consideră importantă ( “Atenţie la reacţiile adverse grave” de la pct. 4).

Dacă nu sunteţi sigur că oricare din situaţiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Stelara.

Precauţii şi atenţionări

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza Stelara. Medicul dumneavoastră va verifica cât de bine sunteţi înainte de fiecare tratament. Asiguraţi-vă că aţi spus medicului dumneavoastră despre orice boală de care suferiţi înaintea fiecărui tratament.

Atenţie la reacţiile adverse grave

Stelara poate provoca reacţii adverse grave, inclusiv reacţii alergice şi infecţii. Trebuie să fiţi atent la anumite semne de boală în timp ce utilizaţi Stelara. Vezi “Atenţie la reacţiile adverse grave” de la pct. 4 pentru lista completă a acestor reacţii adverse.

Înainte de a utiliza Stelara spuneţi medicului dumneavoastră:

· Dacă aţi avut orice tip de cancer – aceasta deoarece imunosupresoarele precum Stelara slăbesc activitatea sistemului imunitar. Acest lucru poate creşte riscul de cancer.

· Dacă utilizaţi orice alt tratament pentru psoriazis – precum alt imunosupresor sau fototerapie (când corpul dumneavoastră este tratat cu raze ultraviolete (UV)). Aceste tratamente pot să reducă de asemenea activitatea sistemului imunitar. Utilizarea concomitentă a acestor terapii nu a fost investigată. Cu toate acestea, poate creşte riscul bolilor care au legătură cu un sistem imunitar slăbit.

· Dacă vă sunt administrate sau vi s-au administrat vreodată injecţii pentru tratamentul alergiilor – nu se ştie dacă Stelara poate afecta acest tratament.

· Dacă aveţi 65 de ani sau peste – este mai probabil să faceţi infecţii.

Dacă nu sunteţi sigur că oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a utiliza Stelara.

Copii şi adolescenţi

Stelara nu este recomandat pentru copii şi adolescenţi (sub vârsta de 18 ani) deoarece nu a fost studiat la această grupă de vârstă.

Alte medicamente, vaccinuri şi Stelara

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului:
· Dacă luaţi, aţi luat recent sau aţi putea să luaţi orice alte medicamente.
· Dacă aţi făcut recent sau urmează să faceţi un vaccin. Nu trebuie să faceţi unele tipuri de

vaccinuri atunci când utilizaţi Stelara.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumeavoastră înainte de a utiliza Stelara:

· Dacă sunteţi gravidă, credeţi că sunteţi gravidă sau intenţionaţi să deveniţi gravidă. Efectele acestui medicament la femeile gravide nu sunt cunoscute. Dacă sunteţi o femeie cu potenţial fertil, se recomandă să evitaţi o sarcină şi trebuie să utilizaţi metode adecvate de contracepţie în timpul tratamentului cu Stelara şi cel puţin 15 săptămâni după ultimul tratament cu Stelara.

· Dacă alăptaţi sau dacă intenţionaţi să alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se cunoaşte dacă Stelara poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizaţi Stelara

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. Asiguraţi-vă că veţi discuta cu medicul dumneavoastră când vi se vor administra injecţiile şi următoarele programări pentru control.

Ce cantitate de Stelara trebuie administrată

Medicul dumneavoastră va decide care este cantitatea de Stelara de care aveţi nevoie şi pentru cât timp.

· Doza iniţială recomandată este de 45 mg ustekinumab. Pacienţii care cântăresc mai mult de 100 kg pot lua o doză de 90 mg în loc de 45 mg.

· După doza iniţială, veţi primi doza următoare 4 săptămâni mai târziu şi apoi la fiecare 12 săptămâni.

Cum se administrează Stelara

Stelara se administrează prin injectare sub piele (subcutanat). La început, Stelara poate fi administrat de către personalul medical sau de îngrijire.

· Cu toate acestea, dumneavoastră şi medicul dumneavoastră puteţi decide dacă puteţi să văinjectaţi singur Stelara. În această situaţie, veţi fi instruit cum să vă injectaţi singur Stelara.

 · Pentru informaţii privind modul în care se injectează Stelara, vedeţi „Instrucţiuni de administrare” de la sfârşitul acestui prospect. Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi orice întrebări despre modul în care trebuie să vă administraţi singur injecţia.

Dacă utilizaţi mai mult Stelara decât trebuie

Dacă aţi utilizat sau vi s-a administrat prea mult din medicamentul Stelara, adresaţi-vă imediat unui medic sau unui farmacist. Trebuie să aveţi întotdeauna cu dumneavoastră ambalajul secundar al medicamentului, chiar dacă este gol.

Dacă uitaţi să utilizaţi Stelara

Dacă uitaţi o doză, contactaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul. Nu administraţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Stelara

Nu este periculos să încetaţi să utilizaţi Stelara. Cu toate acestea, dacă încetaţi să utilizaţi Stelara, psoriazisul s-ar putea să revină.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Atenţie la reacţiile adverse grave

Majoritatea reacţiilor adverse sunt uşoare până la moderate. Cu toate acestea, unii pacienţi pot avea reacţii adverse grave care pot necesita tratament medical de urgenţă.

Reacţii alergice acestea pot necesita tratament medical de urgenţă, de aceea contactaţi medicul dumneavoastră sau solicitaţi imediat asistenţă medicală de urgenţă dacă observaţi oricare dintre aceste semne.

Reacţii alergice grave ("anafilaxie") sunt rare la persoanele care utilizează Stelara (pot afecta 1 pacient din 1000). Semnele includ:

· dificultăţi de respiraţie şi înghiţire

· tensiune arterială scăzută care poate produce ameţeală sau uşoară confuzie

· umflarea feţei, buzelor, gurii sau gâtului. Semnele frecvente ale unei reacţii alergice includ erupţia trecătoare pe piele şi urticarie (acestea pot afecta până la 1 pacient din 10).

Dacă aveţi o reacţie alergică gravă, medicul dumneavoastră poate decide să nu mai utilizaţi Stelara.

Infecţii – acestea pot necesita tratament de urgenţă, de aceea contactaţi imediat doctorul dacă observaţi oricare dintre aceste semne.

Stelara vă poate face mai puţin capabil să luptaţi împotriva infecţiilor şi unele infecţii pot deveni grave. La pacienţii care utilizează Stelara: Infecţiile nasului şi gâtului sunt foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 pacient din 10) ; Infecţiile ţesutului subcutanat ("celulită") sunt frecvente (pot afecta până la 1 pacient din 10) ;Herpes zoster (un tip de erupţie cutanată dureroasă cu vezicule) este mai puţin frecventă (poate afecta până la 1 pacient din 100).

Trebuie să fiţi atent la semnele de infecţie în timp ce utilizaţi Stelara. Acestea includ: febră, simptome asemănătoare gripei, transpiraţii nocturne ; senzaţia de oboseală sau dificultăţi de respiraţie; tuse care nu trece ; căldură, înroşire şi durere a pielii sau erupţie cutanată dureroasă cu vezicule ;senzaţie de arsură la contactul cu apa ; diaree

Contactaţi imediat medicul dumneavoastră dacă observaţi oricare dintre aceste semne. De asemenea contactaţi medicul dacă aveţi orice semn de infecţie care nu dispare sau revine. Medicul dumneavoastră va decide dacă nu trebuie să mai utilizaţi Stelara până când infecţia nu dispare. Spuneţi de asemenea medicului dumneavoastră dacă aveţi tăieturi deschise sau răni care se pot infecta.

Tuberculoză – spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut tuberculoză (TB).

Spuneţi de asemenea medicului dumneavoastră dacă aţi stat recent în apropierea cuiva care ar putea avea tuberculoză. Medicul dumneavoastră vă va examina şi vă va face un test pentru tuberculoză, înainte de a vă administra Stelara. Dacă medicul dumneavoastră crede că prezentaţi risc pentru tuberculoză, puteţi primi medicamente pentru a o trata.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut tuberculoză, aţi stat în apropierea cuiva cu această boală sau dacă nu sunteţi sigur.

Alte reacţii adverse

Reacţii adverse frecvente (pot afecta până la 1 pacient din 10):
· Diaree
· Depresie
· Senzaţie de oboseală
· Senzaţie de ameţeală
· Dureri de cap
· Mâncărimi ("prurit")
· Durere de spate, musculară sau articulară
·
Dureri în gât: nas înfundat sau blocat
· Înroşire la locul administrării injecţiei.

Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 pacient din 100):  Durere, tumefiere, senzaţie de mâncărime a pielii, induraţie, sângerare, învineţirea şi iritaţia zonei de injectare.

Reacţii adverse rare (pot afecta până la 1 pacient din 1000):  Căderea pleoapei şi lăsarea muşchilor pe o parte a feţei ("paralizie facială" sau "paralizie Bell"), care de obicei sunt temporare.

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea pot fi şi reacţii adverse care nu sunt menţionate în acest prospect.

5. Cum se păstrează Stelara

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2ºC -8ºC). A nu se congela.
A se păstra flaconul în ambalajul secundar pentru a fi protejat de lumină.

A nu se agita flacoanele de Stelara. Agitarea energică prelungită poate deteriora medicamentul.

A nu se utiliza acest medicament:

· După data de expirare care este înscrisă pe etichetă şi pe cutie după “EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi din luna respectivă.

· Dacă lichidul este decolorat, tulbure sau dacă vedeţi alte particule străine care plutesc în soluţie (vezi pct. 6 ”Cum arată Stelara şi conţinutul ambalajului”).

· Dacă ştii sau crezi că a fost expus la temperaturi extreme (de exemplu congelat sau încălzit accidental)

· Dacă produsul a fost agitat energic.

· Dacă sigiliul este rupt. Stelara este de unică folosinţă. Orice cantitate de produs neutilizat rămasă în flacon şi seringă trebuie aruncată.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Stelara

· Substanţa activă este ustekinumab. Un flacon conţine ustekinumab 45 mg în 0,5 ml.

· Celelalte componente sunt zahăr, L-histidină, monoclorhidrat de L-histidină monohidrat, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Stelara şi conţinutul ambalajului

Stelara este o soluţie injectabilă limpede până la slab opalescentă, incoloră până la galben pal. Soluţia poate conţine câteva mici particule de proteină, translucide sau albe. Este furnizat într-un ambalaj de carton care conţine o singură doză, un flacon din sticlă a 2 ml. Un flacon conţine ustekinumab 45 mg în 0,5 ml de soluţie injectabilă.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgia

Fabricantul

Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 2333 CB Leiden Olanda

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV JANSSEN-CILAG NV
Antwerpseweg 15-17 Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse B-2340 Beerse
Tel/Tél: + 32 14 649 411 Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 649 411

България

Джонсън & Джонсън БългарияЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o. Karla Engliše 3201/06 CZ-15000 Praha 5 -Smíchov Česká republika Tel: +420 227 012 222

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S Hammerbakken 19 DK-3460 Birkerød Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Tel: +49 2137-955-955

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal Lõõtsa 2 EE-11415 Tallinn Tel: +372 617 7410

Ελλάδα

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56 GR-151 21 Πεύκη Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid Tel: +34 91 722 81 00

France

JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9 Tél: 0800 25 50 75 / +33 1 55 00 44 44

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft. H-2045 Törökbálint, Tó Park Tel: +36 23-510-919

Malta

A.M. Mangion Ltd. Mangion Building,Triq ġdida fi triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000 Malta Tel: +356 2397 6000

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 NL-5026 RH Tilburg Tel: +31 13 583 73 73

Norge

JANSSEN-CILAG A.S. Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Tlf: + 47 24 12 65 00

Österreich

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien Tel: +43 1 610 300

Polska

JANSSEN–CILAG POLSKA Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 PL-02–135 Warszawa Tel.: + 48 22 237 60 00

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo PT-2734-503 Barcarena Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România S.R.L.
Str. Tipografilor nr. 11-15,
Clădirea S-Park,
Corp A2, Etaj 5
013714 Bucureşti -RO
Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd.
50 -100 Holmers Farm Way,
High Wycombe,
Buckinghamshire, HP12 4EG -UK
Tel: +44 1 494 567 444

Ísland

JANSSEN-CILAG
c/o Vistor hf.
Hörgatún 2
IS-210 Garðabær
Sími: +354 535 7000

Italia

JANSSEN-CILAG SpA
Via M.Buonarroti, 23
I-20093 Cologno Monzese MI
Tel: +39 02/2510.1

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ
226 Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη
CY-2234 Λευκωσία
Tηλ: +357 22 755 214

Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
filiāle Latvijā
Bauskas iela 58A-3
Rīga, LV 1004
Tel: +371 678 93561

Lietuva

UAB “Johnson & Johnson”
Geležinio Vilko g. 18A
LT-08104 Vilnius
Tel: +370 5 278 68 88

Acest prospect a fost revizuit în {LL/AAAA}.

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska 53 SI-1000, Ljubljana Tel. +386 1 401 18 30

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o. CBC III, Karadžičova 12 SK-821 08 Bratislava Tel: +421 232 408 400

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY Vaisalantie/Vaisalavägen 2 FI-02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 207 531 300

Sverige

JANSSEN-CILAG AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel +46 8 626 50 00

United Kingdom

JANSSEN-CILAG Ltd. 50 -100 Holmers Farm Way, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 4EG -UK Tel: +44 1 494 567 444

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

Instrucţiuni pentru administrare

La începerea tratamentului, personalul medical vă va asista la prima injecţie. Cu toate acestea, dumneavoastră împreună cu medicul dumeavoastră puteţi decide dacă vă puteţi injecta singur Stelara. Dacă se întâmplă acest lucru, veţi fi instruit cum să vă autoinjectaţi Stelara. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă aveţi întrebări referitoare la autoinjectare.
· Nu amestecaţi Stelara cu alte lichide pentru injectare.
· Nu agitaţi flacoanele de Stelara. Acest lucru este interzis deoarece agitarea puternică poate deteriora medicamentul. Nu folosiţi medicamentul dacă a fost agitat puternic.

1. Verificaţi numărul de flacoane şi pregătiţi materialele:

Scoateţi flaconul(flacoanele) din frigider. Lăsaţi flaconul să stea timp de o jumătate de oră la temperatura camerei. Aceasta va permite lichidului să ajungă la o temperatură confortabilă pentru injectare (temperatura camerei).

Verificaţi flaconul(flacoanele) pentru a fi sigur că numărul flacoanelor şi concentraţia sunt corecte . Dacă doza dumneavoastră este de 45 mg, veţi lua un flacon de 45 mg de Stelara . Dacă doza dumneavoastră este de 90 mg, veţi lua două flacoane de 45 mg de Stelara şi trebuie să vă administraţi două injecţii. Alegeţi două locuri diferite pentru aceste injecţii (de exemplu o injecţie în coapsa dreaptă şi cealaltă injecţie în coapsa stângă), şi administraţi injecţiile una imediat după cealaltă. Utilizaţi un ac nou şi o seringă nouă pentru fiecare injecţie.

Trebuie verificate urmatoarele date :

· este prescris medicamentul care trebuie

· data expirării nu este depăşită

· flaconul nu este deteriorat şi sigiliul nu este rupt

· soluţia din flacon este limpede până la slab opalescentă (având o tentă perlată) şi incoloră până la galben pal

· soluţia nu este decolorată sau tulbure şi nu conţine particule străine

· soluţia nu este congelată

· Pregătiţi tot ceea ce aveţi nevoie şi aşezaţi-le pe o suprafaţă curată. Acestea includ o seringă, ac, tampoane antiseptice, un tampon de vată sau tifon şi un container pentru obiecte ascuţite.

2. Alegeţi şi pregătiţi locul injectării:

Alegeţi locul injectării
· Stelara este administrat prin injectare sub piele (subcutanat).

· Locurile propice pentru injectare sunt partea superioară a coapsei sau în jurul pântecului (abdomen) la cel puţin 5 cm distanţă de ombilic (buric).

· Dacă e posibil, nu folosiţi zone ale pielii care prezintă semne de psoriazis.

· Dacă cineva vă asistă la administrarea injecţiei, atunci el sau ea va alege partea superioară a braţelor ca loc de injectare.

Pregătiţi locul de injectare
·
Spălaţi-vă foarte bine pe mâini cu apă caldă şi săpun
· Ştergeţi pielea de la locul injecţiei cu un tampon antiseptic.
· Nu atingeţi din nou această zonă înainte de administrarea injecţiei.

3. Pregătiţi doza:

· Îndepărtaţi capacul de pe dopul flaconului

· Nu scoateţi dopul.
· Curăţaţi dopul cu un tampon antiseptic.
· Puneţi flaconul pe o suprafaţă netedă.

· Scoateţi capacul acului

· Nu atingeţi acul sau nu lăsaţi nimic să atingă acul.

· Împingeţi acul prin dopul de cauciuc.

· Întoarceţi flaconul şi seringa cu partea superioară în jos.

· Trageţi de pistonul seringii pentru a umple seringa cu cantitatea necesară de lichid, după cum v-a prescris medicul (0,5 ml)

· Este important ca acul să fie întotdeauna plasat în lichid. Acest lucru împiedică formarea bulelor de aer în seringă

· Scoateţi acul din flacon.

· Ţineţi seringa cu acul în sus pentru a vedea dacă există bule de aer în interior.

· Dacă sunt bule de aer în interior, loviţi uşor partea laterală a seringii până când bulele de aer se strâng în partea superioară a seringii

· Apoi apăsaţi pistonul până ce tot aerul (dar nu şi lichidul) a fost eliminat.

· Nu lăsaţi seringa jos sau aveţi grijă ca nimic să nu atingă acul.

4. Injectaţi doza:

· Strângeţi uşor pielea curăţată între degetul mare şi degetul arătător. Nu strângeţi cu putere.
· Împingeţi acul în pielea strânsă.
· Împingeţi pistonul seringii cu degetul mare cât de mult puteţi pentru a injecta tot lichidul.

Împingeţi uşor şi uniform, ţinând pielea uşor strânsă. Cand  pistonul seringii nu mai poate fi împins, scoateţi acul şi eliberaţi pielea.

5. După injectare:

· Apăsaţi un tampon antiseptic pe locul injecţiei timp de câteva secunde după injectare

· La locul de injectare pot apărea câteva picături de sânge sau de lichid. Acest lucru este normal

· Puteţi apăsa locul de injectare cu un tampon de vată sau tifon şi să-l menţineţi timp de 10 secunde

· Nu frecaţi pielea. Puteţi acoperi locul injecţiei cu un mic bandaj adeziv, dacă este necesar.

6. Îndepărtare:

· Seringile şi acele folosite trebuie plasate într-un container rezistent la înţepare. Pentru siguranţa şi sănătatea dumneavoastră şi pentru siguranţa şi sănătatea celorlaţi, nu re-utilizaţi niciodată acele şi seringile. Îndepărtaţi containerul în concordanţă cu reglementările locale.

· Flacoanele goale, tampoanele antiseptice şi alte materiale pot fi îndepărtate odată cu gunoiul menajer.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Ce ne rezervă 2017: finalul misiunii sondei Cassini, noi progrese în tehnologia embrionului şi combaterea cancerului Cum va arăta anul acesta în ce priveşte astronomia, explorarea spaţiului cosmic şi descoperirile medicale? După 20 de ani pe orbita lui Saturn, sonda Cassini îşi va duce la bun sfârşit misiunea, într-un "Mare Final" de la care oamenii de ştiinţă aşteaptă informaţii noi şi inedite pe măsură ce vehiculul...