CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

NPLATE 500µg
Denumire NPLATE 500µg
Descriere Este indicat pentru pacienţii adulţi cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI) splenectomizaţi, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline). Nplate poate fi considerat ca tratament de linia a doua pentru pacienţii nesplenectomizaţi la care intervenţia chirurgicală este contraindicată.
Denumire comuna internationala ROMIPLOSTIMUM
Actiune terapeutica VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE ALTE HEMOSTATICE SISTEMICE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila
Concentratia 500µg
Ambalaj Cutie x 1 flac x 500µg pulb. pt. sol. inj.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC B02BX04
Firma - Tara producatoare AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre NPLATE 500µg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> SALIX (vizitator) : in Romania se face tratament cu NPLATE? care sunt costurile
>> NPLATE 250µg Pulbere pentru solutie injectabila, 250µg
Prospect si alte informatii despre NPLATE 500µg, pulbere pentru solutie injectabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţia injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine romiplostim 500 μg. După reconstituire, un volum administrabil de 1 ml soluţie conţine romiplostim 500 μg (500 μg/ml). În plus, o cantitate suplimentară este adaugată în fiecare flacon pentru a asigura ca 500 μg de romiplostim să poată fi administrate.

Romiplostim este produs cu ajutorul tehnologiei ADN-ului recombinant în Escherichia coli (E. coli).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie injectabilă.

Pulbere de culoare albă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Nplate este indicat pentru pacienţii adulţi cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI) splenectomizaţi, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline).

Nplate poate fi considerat ca tratament de linia a doua pentru pacienţii nesplenectomizaţi la care intervenţia chirurgicală este contraindicată.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie să rămână sub supravegherea unui medic care are experienţă în tratamentul afecţiunilor hematologice.

Doze

Nplate poate fi administrat o dată pe săptămână ca injecţie subcutanată.

Doza iniţială

Doza iniţială de romiplostim este de 1 μg/kg, în funcţie de greutatea corporală actuală a pacientului.

Calcularea dozei

 

Doza iniţială sau dozele ulterioare:

Greutatea* în kg x Doza exprimată în µg/kg = Doza individuală a pacientului în exprimată µg

Volumul care trebuie administrat:

Doza în µg x 1 ml 500 µg

= Cantitatea în ml ce trebuie injectată

 

Exemplu:

Pacient de 75 kg căruia i se iniţiază tratamentul cu 1 µg/kg de romiplostim. Doza individuală a pacientului =

75 kg x 1 µg = 75 µg

Cantitatea corespunzătoare de Nplate care trebuie injectată =

75 µg x 1 ml = 0,15 ml 500 µg

* La iniţierea tratamentului când se calculează doza de romiplostim trebuie folosită întotdeauna greutatea corporală actuală. Ajustările ulterioare se bazează numai pe modificările numărului de trombocite şi se fac cu creşteri de câte 1 µg/kg (vezi tabelul de mai jos).

 

 

Ajustarea dozelor

La iniţierea tratamentului trebuie folosită greutatea corporală actuală pentru a calcula doza. Doza săptămânală de romiplostim trebuie să fie crescută cu câte 1 µg/kg, până când pacientul atinge un număr de trombocite ≥ 50 x 109/l. Numărul de trombocite trebuie evaluat săptămânal, până la atingerea unui număr stabil de trombocite (≥ 50 x 109/l timp de cel puţin 4 săptămâni fără ajustarea dozelor). În continuare, numărul de trombocite trebuie evaluat în fiecare lună. A nu se depăşi o doză maximă săptămânală de 10 μg/kg.

Ajustaţi doza după cum urmează:

 

Numărul trombocitelor (x 109/l)

Acţiune

< 50

Se creşte doza săptămânală cu 1 μg/kg

> 150 timp de 2 săptămâni consecutive

Se reduce doza săptămânală cu 1 μg/kg

> 250

Nu se administrează doza, se continuă măsurarea săptămânală a numărului trombocitelor

După ce numărul trombocitelor a scăzut la < 150 x 109/l, tratamentul se reia cu o doză săptămânală redusă cu 1 μg/kg

 

Ca urmare a variabilităţii interindividuale a răspunsului plachetar, la unii pacienţi numărul de trombocite poate scădea brusc sub 50 x 109/l după scăderea dozei sau întreruperea tratamentului. În aceste cazuri, dacă este indicat clinic, pot fi luate în considerare valori limită mai mari ale numărului de trombocite pentru scăderea dozei (200 x 109/l) şi întreruperea tratamentului (400 x 109/l), conform raţionamentului clinic.

Pierderea răspunsului sau eşecul menţinerii unui răspuns plachetar cu romiplostim administrat în intervalul de doze recomandate trebuie să determine căutarea promptă a unor factori cauzali (vezi pct. 4.4, pierderea răspunsului la romiplostim).

Întreruperea tratamentului

Tratamentul cu romiplostim trebuie întrerupt după patru săptămâni de tratament cu doza maximă săptămânală de 10 μg/kg romiplostim, dacă numărul trombocitelor nu creşte la o valoare suficientă pentru a evita hemoragiile semnificative din punct de vedere clinic.

Pacienţii trebuie evaluaţi clinic în mod periodic şi continuarea tratamentului trebuie decisă pentru fiecare pacient în parte de către medicul curant. Reapariţia trombocitopeniei este probabilă după întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare

Pentru administrare subcutanată.

După reconstituirea pulberii, soluţia injectabilă de Nplate se administrează subcutanat. Volumul injecţiei poate fi foarte mic. Trebuie folosită o seringă cu gradaţii de 0,01 ml.

Pentru instrucţiunile de reconstituire a Nplate înainte de administrare vezi pct. 6.6.

Pacienţii vârstnici ( 65 ani)

Nu au fost observate diferenţe globale privind siguranţa şi eficacitatea la pacienţii cu vârste < 65 ani şi ≥ 65 ani (vezi pct. 5.1). Deşi în urma acestor date nu este necesară o ajustare a schemei de administrare în cazul pacienţilor vârstnici, este necesară o atenţie sporită luând în considerare numărul redus de pacienţi vârstnici incluşi în studii clinice până la acest moment.

Copii şi adolescenţi

Nplate nu este recomandat pentru utilizarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, datorită insuficienţei datelor privind siguranţa sau eficacitatea. Nu se poate face nicio recomandare privind doza în cadrul acestui grup de vârstă.

Insuficienţa hepatică

Romiplostim nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă (scor Child-Pugh ≥7) decât dacă beneficiile estimate depăşesc riscul identificat de tromboză venoasă portală la pacienţii cu trombocitopenie asociată cu insuficienţă hepatică tratată cu agonişti ai TPO (vezi pct. 4.4).

Dacă utilizarea de romiplostim este considerată necesară, trebuie monitorizat cu atenţie numărul de trombocite pentru a reduce la minim riscul de apariţie a complicaţiilor tromboembolice.

Insuficienţa renală

Nu au fost efectuate studii clinice la aceste grupe de pacienţi. Nplate trebuie folosit cu grijă în cadrul acestor grupe de pacienţi.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la proteinele derivate din E. coli.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Următoarele atenţionări şi precauţii speciale au fost totuşi observate sau reprezintă efecte de clasă potenţiale bazate pe mecanismul farmacologic de acţiune al stimulatorilor receptorilor trombopoietinei (TPO).

Reapariţia trombocitopeniei şi a hemoragiei după întreruperea tratamentului

Este probabil să reapară trombocitopenia după întreruperea tratamentului cu romiplostim. Există un risc crescut de hemoragie dacă tratamentul cu romiplostim este întrerupt în prezenţa anticoagulantelor şi antiagregantelor plachetare. Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie în ceea ce priveşte scădererea numărului trombocitelor şi trebuie monitorizaţi din punct de vedere medical pentru a se evita hemoragia în urma întreruperii tratamentului cu romiplostim. Se recomandă ca, dacă tratamentul cu romiplostim este întrerupt, tratamentul pentru PTI trebuie reînceput conform ghidurilor actuale de tratament. Monitorizarea medicală suplimentară poate include întreruperea tratamentului cu anticoagulante şi/sau antiagregantelor plachetare, refacerea activităţii coagulante, sau susţinerea trombocitară.

Creşterea cantităţii de reticulină din măduva osoasă

Se consideră că o creştere a cantităţii de reticulină din măduva osoasă este rezultatul stimulării receptorului TPO, care determină un număr crescut de megacariocite la nivelul măduvei osoase, care la rândul lor pot elibera citokine. Creşterea cantităţii de reticulină poate fi sugerată de către modificările morfologice la nivelul celulelor sanguine periferice şi poate fi depistată prin biopsia măduvei osoase. Prin urmare, se recomandă efectuarea de examinări privind anomaliile morfologice celulare folosind frotiuri din sângele periferic şi hemoleucograma completă (HLG), înainte şi în timpul tratamentului cu romiplostim. Pentru informaţii cu privire la creşterile reticulinei observate în studiile clinice cu romiplostim vezi pct. 4.8.

Dacă se observă o pierdere a eficacităţii şi un frotiu anormal din sângele periferic la pacienţi, trebuie întrerupt tratamentul cu romiplostim, trebuie efectuat un examen fizic şi trebuie luată în considerare efectuarea unei biopsii a măduvei osoase folosind o coloraţie adecvată pentru reticulină. Dacă este posibil, trebuie făcută comparaţia cu o biopsie anterioară din măduva osoasă. Dacă eficacitatea se menţine şi se observă un frotiu anormal din sângele periferic la pacienţi, medicul trebuie să urmeze o conduită clinică adecvată, inclusiv să ia în considerare efectuarea unei biopsii din măduva osoasă, să evalueze raportul risc-beneficiu al tratamentul cu romiplostim şi trebuie reevaluate alte alternative de tratament al PTI.

Complicaţiile trombotice/tromboembolice

Un număr crescut al trombocitelor situat deasupra limitei superioare normale reprezintă un risc teoretic de complicaţii trombotice/tromboembolice. Incidenţa evenimentelor trombotice/tromboembolice observate în cadrul studiilor clinice a fost similară între romiplostim şi placebo şi nu a fost observată o asociere între aceste evenimente şi un număr crescut al trombocitelor. Este necesară precauţie când se administrează romiplostim la pacienţii cu factori de risc cunoscuţi pentru tromboembolism, inclusiv, dar nelimitându-se la factori de risc moşteniţi (de exemplu Factor V Leiden) sau dobândiţi (de exemplu deficit de ATIII, sindrom antifosfolipidic), vârsta avansată, pacienţii cu perioade lungi de imobilizare, afecţiunile maligne, contraceptivele şi terapia de substituţie hormonală, intervenţiile chirurgicale/traumatismele, obezitatea şi fumatul.

Cazuri de evenimente tromboembolice (ETE), incluzând tromboza de venă portă, au fost raportate la pacienţii cu afecţiuni hepatice cărora li s-a administrat romiplostim. Romiplostimul trebuie utilizat cu precauţie la această categorie de pacienţi..Trebuie urmate ghidurile de ajustare a dozelor (vezi pct. 4.2).

Progresia afecţiunilor maligne hematopoietice sau a sindroamelor mielodisplazice (SMD) existente

Stimulatorii receptorilor TPO sunt factori de creştere care determină multiplicarea celulelor progenitoare trombopoietice, diferenţierea lor şi producerea trombocitelor. Receptorul TPO este exprimat în special pe suprafaţa celulelor din linia mieloidă. În ce priveşte stimulatorii receptorilor TPO există o preocupare în plan teoretic că aceştia pot stimula progresia afecţiunilor maligne hematopoietice sau a SMD existente

Diagnosticul de PTI la pacienţii adulţi şi vârstnici trebuie să fie confirmat prin excluderea altor entităţi clinice care se prezintă cu trombocitopenie. Trebuie luată în considerare efectuarea unei biopsii şi a unui aspirat de măduvă osoasă hematogenă în cursul bolii şi tratamentului, in special la pacienţii cu vârsta peste 60 de ani, la cei cu simptome sistemice sau semne anormale

Romiplostim nu trebuie utilizat în tratamentul trombocitopeniei datorate SMD sau oricărei alte cauze a trombocitopeniei alta decât PTI în afara studiilor clinice. Profilul risc-beneficiu pentru romiplostim nu a fost stabilit pentru SMD sau pentru alte grupe de pacienţi non-PTI. În studiile clinice, ce au inclus pacienţii cu SMD trataţi cu romiplostim au fost raportate cazuri de progresie către leucemia acută mielocitară (LAM), totuşi aceasta este o evoluţie clinică aşteptată a SMD şi legătura cu tratamentul cu romiplostim nu este clară..

Pierderea răspunsului la romiplostim

Pierderea răspunsului sau eşecul menţinerii unui răspuns plachetar cu romiplostim administrat în intervalul de doze recomandate trebuie să determine căutarea promptă a unor factori cauzali, inclusiv imunogenitatea (vezi pct. 4.8) şi creşterea cantităţii de reticulină din măduva osoasă (vezi mai sus).

Efectele romiplostim asupra liniilor celulare roşii şi albe

Modificările numărului de celule roşii (scăderea) şi a numărului de celule albe (creşterea) au fost observate în studiile toxicologice non-clinice (şobolani şi maimuţe), dar nu şi la pacienţii cu PTI. Monitorizarea acestor parametri ar trebui luată în considerare la pacienţii trataţi cu romiplostim.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Datorită legării de proteinele plasmatice, potenţialele interacţiuni dintre romiplostim şi medicamentele administrate concomitent rămân necunoscute.

Medicamentele utilizate pentru PTI folosite în asociere cu romiplostim în cadrul studiilor clinice au inclus corticosteroizi, danazol şi/sau azatioprină, imunoglobuline intravenoase (IgIV) şi imunoglobuline anti-D. Trebuie monitorizat numărul trombocitelor atunci când romiplostim este asociat cu alte medicamente pentru tratamentul PTI, pentru a evita obţinerea unui număr al trombocitelor aflat în afara intervalului recomandat (vezi pct. 4.2).

Utilizarea corticosteroizilor, danazolului şi azatioprinei poate fi redusă sau întreruptă atunci când sunt folosite în asociere cu romiplostim (vezi pct. 5.1). Numărul trombocitelor trebuie monitorizat la reducerea dozei sau la întreruperea altor tratamente pentru PTI pentru a evita scăderea numărului de trombocite sub intervalul recomandat (vezi pct. 4.2).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind expunerea la romiplostim pe durata sarcinii.

Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere, cum ar fi pasaj transplacentar şi număr crescut de trombocite la nivel fetal la şobolani (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Romiplostim nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Nu există date privind excreţia romiplostim în laptele uman. Cu toate acestea, excreţia este probabilă şi nu poate fi exclus un risc pentru sugar. O decizie privind continuarea/întreruperea alăptării sau

continuarea/întreruperea tratamentul cu romiplostim trebuie luată ţinând cont de beneficiul alăptării pentru copil şi de beneficiul tratamentului cu romiplostim pentru mamă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, pacienţii trebuie informaţi că în studiile clinice unii pacienţi au avut accese tranzitorii de ameţeală uşoare până la moderate, ceea ce ar putea afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Pe baza analizei tuturor pacienţilor adulţi cu PTI la care s-a administrat romiplostim în 4 studii clinice controlate şi 5 studii fără lot control, incidenţa globală a reacţiilor adverse la pacienţii trataţi cu romiplostim a fost de 91,5% (248/271). Durata medie a tratamentului cu romiplostim în populaţia studiată a fost de 50 săptămâni.

b. Tabelul cu reacţiile adverse

Frecvenţele sunt definite ca: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10) şi mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi <1/100). În cadrul fiecărei grupe pe aparate, sisteme şi organe şi al grupei de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a incidenţei

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Afectare a măduvei osoase*

Trombocitopenie*

Anemie

Anemie aplastică

Insuficienţă a măduvei osoase hematogene

Leucocitoză

Splenomegalie

Trombocitemie

Creşterea numărului de trombocite

Număr anormal de trombocite

Tulburări cardiace

 

 

Infarct miocardic

Creşterea frecvenţei cardiace

Tulburări acustice şi vestibulare

 

 

Vertij

Tulburări oculare

 

 

Hemoragie conjuctivală

Tulburări de acomodare

Orbire

Tulburări oculare

Prurit ocular

Hiperlacrimaţie

Edem papilar

Tulburări vizuale

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Tulburări gastro-intestinale

 

Greaţă

Diaree

Durere abdominală

Constipaţie

Dispepsie

Vărsături

Hemoragie rectală

Halenă

Disfagie

Boală de reflux gastroesofagian

Hematochezie

Hemoragie bucală

Disconfort stomacal

Stomatită

Modificări de culoare ale dinţilor

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Fatigabilitate

Edeme periferice

Sindrom pseudogripal

Durere

Astenie

Pirexie

Frisoane

Reacţie la locul de injectare

Hemoragie la locul de injectare

Durere toracică

Iritabilitate

Stare generala de rău

Edem facial

Senzaţie de căldură

Senzaţie de nervozitate

Tulburări hepatobiliare

 

 

Tromboză de venă portă

Creştere a valorilor serice ale transaminazelor

Infecţii şi infestări

 

 

Gripă

Infecţie localizată

Nazofaringită

Leziuni, intoxicatii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

Contuzie

 

Investigaţii diagnostice

 

 

Creşterea tensiunii arteriale

Creşterea lactat dehidrogenazei sanguine

Creşterea temperaturii corpului

Scădere ponderală

Creştere ponderală

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

 

Intoleranţă la alcool etilic

Anorexie

Scăderea apetitului alimentar

Deshidratare

Gută

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie

Mialgie

Spasme musculare

Durere la nivelul extremităţii

Dorsalgie

Durere osoasă

Senzaţie de constricţie musculară

Slăbiciune musculară

Durere la nivelul umărului

Contracţii musculare involuntare

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

 

 

Mielom multiplu

Mielofibroză

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

Ameţeli

Migrenă

Parestezie

Clonus

Disgeuzie

Hipoestezie

Hipogeuzie

Neuropatie periferică

Tromboză de sinus transvers

Tulburări psihice

 

Insomnie

Depresie

Vise anormale

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

 

Proteine urinare prezente

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

 

Hemoragie vaginală

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Embolism pulmonar*

Tuse

Rinoree

Uscăciune a gâtului

Dispnee

Congestie nazală

Respiraţie dureroasă

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Prurit

Echimoze

Erupţie cutanată tranzitorie

Alopecie

Reacţie de fotosensibilitate

Acnee

Dermatită de contact

Xerodermie

Eczemă

Eritem

Erupţie exfoliativă

Creştere anormală a părului

Prurigo

Purpură

Erupţie papulară

Erupţie pruriginoasă

Nodul cutanat

Miros anormal al pielii

Urticarie

Tulburări vasculare

 

Hiperemie facială

Tromboză venoasă profundă

Hipotensiune arterială

Embolie periferică

Ischemie periferică

Flebită

Tromboflebită superficială

Tromboză

*vezi pct. 4.4

 

 

 

 

c. Descrierea reacţiilor adverse

În plus, reacţiile adverse menţionate mai jos au fost considerate ca fiind în relaţie cu tratamentul cu romiplostim.

Trombocitoză

Pe baza analizei tuturor pacienţilor adulţi cu PTI la care s-a administrat romiplostim în 4 studii clinice controlate şi 5 studii fără lot control, au fost raportate 3 cazuri de trombocitoză, n = 271. Nu au fost raportate sechele clinice asociate numărului ridicat de trombocite în niciunul din cele 3 cazuri.

Trombocitopenie după întreruperea tratamentului

Pe baza analizei tuturor pacienţilor adulţi cu PTI la care s-a administrat romiplostim în 4 studii clinice controlate şi 5 studii fără lot control, au fost raportate 4 cazuri de trombocitopenie după întreruperea tratamentului, n = 271 de pacienţi (vezi pct. 4.4).

Creşterea cantităţii de reticulină în măduva osoasă

În cadrul studiilor clinice, tratamentul cu romiplostim a fost întrerupt la 4 din cei 271 pacienţi datorită creşterii depozitelor de reticulină din măduva osoasă. La alţi 6 pacienţi, reticulina a fost observată la biopsia de măduvă osoasă (vezi pct. 4.4).

Imunogenitate

Studiile clinice la pacienţii adulţi cu PTI au investigat anticorpii anti-romiplostim.

În timp ce 5,8% şi 3,9% dintre subiecţi au fost pozitivi în ceea ce priveşte apariţia anticorpilor de legare la romiplostim, respectiv, TPO, doar 2 subiecţi (0,4%) au fost pozitivi pentru anticorpi neutralizanţi ai romiplostim, dar aceşti anticorpi nu au reacţionat încrucişat cu TPO endogen. Ambii subiecţi au avut teste negative de anticorpi neutralizanţi ai romiplostim la 4 luni după terminarea administrării. Incidenţa anticorpilor preexistenţi împotriva romiplostim şi TPO a fost de 8,0% , respectiv, 5,4%.

Ca în cazul tuturor proteinelor terapeutice, există un potenţial de imunogenitate. Dacă se suspectează formarea anticorpilor neutralizanţi, contactaţi reprezentantul local al Deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă (vezi pct.6 din Prospect) pentru testare privind anticorpii.

Reacţii adverse raportate spontan:

Categoria de frecvenţă pentru reacţii adverse identificate ca urmare a raportărilor spontane, dar care nu au fost raportate în studiile clinice nu poate fi estimată (Frecvenţă: necunoscută). Reacţiile adverse identificate ca urmare a raportărilor spontane includ:

Tulburări vasculare: eritromelalgie

4.9 Supradozaj

Nu au fost observate reacţii adverse la şobolanii care au primit o singură doză de 1000 μg/kg, sau la maimuţe după administrarea repetată de romiplostim în doze de 500 μg/kg (respectiv, de 100 sau de 50 ori mai mare decât doza clinică maximă de 10 μg/kg).

În caz de supradozaj, numărul de trombocite poate creşte excesiv şi ar putea rezulta complicaţii trombotice/tromboembolice. Dacă numărul de trombocite este crescut excesiv, întrerupeţi administrarea de Nplate şi monitorizaţi numărul de trombocite. Reiniţiaţi tratamentul cu Nplate, în conformitate cu dozele şi recomandările de administrare (vezi pct. 4.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antihemoragice, codul ATC: B02BX04

Romiplostim este o proteină de fuziune Fc-peptidică (anticorp peptidic) care semnalizează şi activează căile de transcripţie intracelulară via receptorul trombopoietinei (TPO) (cunoscut şi ca cMpl) pentru a creşte producerea de trombocite. Molecula peptidică cuprinde un domeniu Fc de imunoglobulină umană IgG1, în care fiecare subunitate de tip lanţ simplu este legată covalent la capătul C-terminal de un lanţ peptidic care conţine 2 domenii de legare la receptorul trombopoietinei.

Romiplostim nu are o secvenţă aminoacidă omoloagă cu cea a TPO endogene. În studiile pre-clinice şi clinice anticorpii anti-romiplostim formaţi nu au prezentat o reacţie încrucişată cu TPO endogenă.

Date clinice

Siguranţa şi eficacitatea romiplostim au fost evaluate pe o perioadă de peste 3 ani de tratament continuu. În cadrul studiilor clinice, tratamentul cu romiplostim a determinat creşteri ale numărului de trombocite dependente de doză. Timpul scurs până la obţinerea efectului maxim asupra numărului de trombocite este de aproximativ 10-14 zile şi este independent de doză. În urma administrării unei singure doze subcutanate de 1 până la 10 μg/kg de romiplostim la pacienţii cu PTI, numărul maxim de trombocite a fost de 1,3 până la 14,9 ori mai mare comparativ cu numărul iniţial al trombocitelor pe o perioadă de 2 până la 3 săptămâni, iar răspunsul a fost variabil în lotul de pacienţi. Numărul de trombocite la pacienţii cu PTI trataţi timp de 6 săptămâni cu doze săptămânale de 1 până la 3 μg/kg de romiplostim a fost în intervalul 50 până la 450 x 109/l pentru majoritatea pacienţilor. Din cei 271 pacienţi cu PTI trataţi cu romiplostim în studiile clinice, 55 (20%) aveau vârste peste 65 ani şi 27 (10%) aveau vârste peste 75 ani. Nu au fost observate diferenţe globale în ce priveşte siguranţa sau eficacitatea între pacienţii mai tineri şi cei mai vârstnici în cadrul studiilor placebo controlate.

Rezultatele studiilor placebo controlate pivotale

Siguranţa şi eficacitatea romiplostim au fost evaluate în două studii placebo controlate, dublu-orb, efectuate la adulţi cu PTI care au încheiat cel puţin un tratament anterior intrării în studiu şi sunt reprezentative pentru întregul spectru al pacienţilor de acest fel cu PTI.

Studiul S1 (212) a evaluat pacienţii nonsplenectomizaţi şi care aveau un răspuns inadecvat sau care nu au tolerat terapiile anterioare. Pacienţii au fost diagnosticaţi cu PTI cu aproximativ 2 ani înainte de momentul intrării în studiu. Pacienţii aveau în medie 3 (între 1 şi 7) tratamente pentru PTI anterior intrării în studiu. Tratamentele anterioare includeau corticosteroizi (90% din toţi pacienţii), imunoglobuline (76%), rituximab (29%), terapii citotoxice (21%), danazol (11%) şi azatioprină (5%). Pacienţii prezentau în medie un număr de trombocite de 19 x 109/l la intrarea în studiu.

Studiul S2 (105) a evaluat pacienţi splenectomizaţi şi care continuau să prezinte trombocitopenie. Pacienţii au fost diagnosticaţi cu PTI cu aproximativ 8 ani înainte de momentul intrării în studiu. În plus faţă de splenectomie, pacienţii aveau în medie 6 (între 3 şi 10) tratamente pentru PTI anterior intrării în studiu. Tratamentele anterioare includeau corticosteroizi (98% din toţi pacienţii), imunoglobuline (97%), rituximab (71%), terapii citotoxice (68%), danazol (37%) şi azatioprină (24%). Pacienţii prezentau în medie un număr de trombocite de 14 x 109/l la intrarea în studiu.

Ambele studii au fost proiectate în mod similar. Pacienţii (≥ 18 ani) au fost randomizaţi într-un raport 2:1 să primească o doză de iniţiere de romiplostim de 1 μg/kg sau placebo. Pacienţii au primit o injecţie subcutanată pe săptămână timp de 24 săptămâni. Dozele au fost ajustate pentru a menţine numărul de trombocite (între 50 şi 200 x 109/l). În ambele studii, eficacitatea a fost determinată prin creşterea proporţiei pacienţilor care au atins un răspuns plachetar durabil. Doza săptămânală pentru pacienţii splenectomizaţi a fost în medie de 3 μg/kg şi pentru pacienţii nonsplenectomizaţi de 2 μg/kg.

În ambele studii, o proporţie semnificativ mai mare de pacienţi trataţi cu romiplostim au atins un răspuns plachetar durabil, comparativ cu pacienţii la care s-a administrat placebo. După primele 4 săptămâni ale studiului, romiplostim a menţinut numărul trombocitelor ≥ 50 x 109/l la 50% până la 70% dintre pacienţi, pe parcursul perioadei de tratament de 6 luni, în cadrul studiilor placebo controlate. În cadrul grupului placebo, 0% până la 7% dintre pacienţi au putut să atingă un răspuns plachetar pe durata celor 6 luni de tratament. Mai jos este prezentat un rezumat al principalelor criterii de eficacitate.

Rezumatul principalelor rezultate privind eficacitatea din studiile placebo controlate

 

 

Studiul 1

pacienţi

nonsplenectomizaţi

Studiul 2

pacienţi

splenectomizaţi

Studiile 1 & 2

combinate

 

romiplostim

(n = 41)

Placebo

(n = 21)

romiplostim

(n = 42)

Placebo

(n = 21)

romiplostim

(n = 83)

Placebo

(n = 42)

Nr. (%) pacienţi cu răspuns plachetar durabila

25 (61%)

1 (5%)

16 (38%)

0 (0%)

41 (50%)

1 (2%)

(95% IÎ)

(45%, 76%)

(0%, 24%)

(24%, 54%)

(0%, 16%)

(38%, 61%)

(0%, 13%)

valoarea P

< 0,0001

0,0013

< 0,0001

 

 

 

Nr. (%) pacienţi cu răspuns plachetar globalb

36 (88%)

3 (14%)

33 (79%)

0 (0%)

69 (83%)

3 (7%)

(95% IÎ)

(74%, 96%)

(3%, 36%)

(63%, 90%)

(0%, 16%)

(73%, 91%)

(2%, 20%)

valoarea P

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

 

 

 

Nr. săptămâni în medie cu răspuns plachetarc

15

1

12

0

14

1

(DS)

3.5

7.5

7.9

0.5

7.8

2.5

valoarea P

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

 

 

 

Nr. (%) pacienţi care necesită terapie de urgenţăd

8(20%)

13 (62%)

11 (26%)

12 (57%)

19 (23%)

25 (60%)

(IÎ 95%)

(9%, 35%)

(38%, 82%)

(14%, 42%)

(34%, 78%)

(14%, 33%)

(43%, 74%)

valoarea P

0,001

0,0175

< 0,0001

 

 

 

Nr. (%) pacienţi cu răspuns plachetar durabil cu doză stabilăe

21 (51%)

0 (0%)

13 (31%)

0 (0%)

34 (41%)

0 (0%)

(IÎ 95%)

(35%, 67%)

(0%, 16%)

(18%, 47%)

(0%, 16%)

(30%, 52%)

(0%, 8%)

valoarea P

0,0001

0,0046

< 0,0001

 

 

 

a Răspunsul plachetar durabil a fost definit ca numărul de trombocite evaluat săptămânal ≥ 50 x 109/l de 6 sau mai multe ori, în săptămânile de studiu 18–25 în absenţa terapiei de urgenţă, în orice moment

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul 1

pacienţi

nonsplenectomizaţi

Studiul 2

pacienţi

splenectomizaţi

Studiile 1 & 2

combinate

pe durata tratamentului.

b Răspunsul plachetar global se defineşte ca atingerea unui răspuns plachetar durabil sau tranzitoriu. Răspunsul plachetar tranzitoriu a fost definit ca numărul de trombocite evaluat săptămânal ≥ 50 x 109/l de 4 sau mai multe ori, în săptămânile de studiu 2–25, dar fără un răspuns plachetar durabil. Pacientul poate să nu atingă un răspuns săptămânal într-un interval de 8 săptămâni după administrarea unui medicament de urgenţă.

c Numărul de săptămâni cu răspuns plachetar se defineşte ca numărul de săptămâni cu valori trombocitare ≥ 50 x 109/l, în săptămânile de studiu 2–25. Pacientul poate să nu atingă un răspuns săptămânal într-un interval de 8 săptămâni după administrarea unui medicament de urgenţă.

d Terapiile de urgenţă sunt definite ca orice terapie administrată pentru a creşte numărul de trombocite. Pacienţii care necesită produse medicamentoase de urgenţă nu sunt consideraţi ca având un răspuns plachetar durabil. Terapiile de urgenţă admise în studiu au fost IgIV, transfuziile cu masă trombocitară, imunoglobuline anti-D şi corticosteroizi.

e Doza stabilă este definită ca doza menţinută în intervalul ± 1 μg/kg pe parcursul ultimelor 8 săptămâni de tratament.

 

 

 

Reducerea tratamentelor medicamentoase permise concomitente pentru PTI

În ambele studii placebo controlate, dublu-orb, pacienţilor care primeau deja tratament medicamentos pentru PTI în doze constante, li s-a permis să primească în continuare aceste tratamente medicamentoase pe parcursul studiului (corticosteroizi, danazol şi/sau azatioprină). De la începutul studiului, la 21 pacienţi nonsplenectomizaţi şi 18 pacienţi splenectomizaţi s-au administrat tratamente medicamentoase pentru PTI pe durata studiului (în principal corticosteroizi). Toţi (100%) pacienţii splenectomizaţi care au primit tratament cu romiplostim au putut să reducă doza cu mai mult de 25% sau să întrerupă tratamentele medicamentoase concomitente pentru PTI până la sfârşitul perioadei de tratament, comparativ cu 17% dintre pacienţii la care s-a administrat placebo. 73% din pacienţii nonsplenectomizaţi trataţi cu romiplostim au putut să reducă doza cu mai mult de 25% sau să întrerupă tratamentele medicamentoase concomitente pentru PTI până la sfârşitul perioadei de tratament, comparativ cu 50% dintre pacienţii la care s-a administrat placebo (vezi pct. 4.5).

Evenimente hemoragice

Pe durata întregului program clinic cu pacienţi cu PTI a fost observată o relaţie de inversă proporţionalitate între evenimentele hemoragice şi numărul de trombocite. Toate evenimentele hemoragice semnificative din punct de vedere clinic (grad ≥ 3) au apărut la concentraţii plachetare < 30 x 109/l. Toate evenimentele hemoragice grad ≥ 2 au apărut la concentraţii plachetare < 50 x 109/l. Nu au fost observate diferenţe statistice semnificative asupra incidenţei globale a evenimentelor hemoragice între pacienţii trataţi cu Nplate şi pacienţii trataţi cu placebo.

În cele două studii placebo controlate, 9 pacienţi au raportat un eveniment hemoragic care a fost considerat ca fiind grav (5 [6,0%] pacienţi care primeau tratament cu romiplostim, 4 [9,8%] pacienţi care primeau tratament cu placebo); (Risc relativ [romiplostim/placebo] = 0,59; IÎ 95%= (0,15; 2,31)). Evenimentele hemoragice care au fost de grad 2 sau mai mare au fost raportate de către 15% dintre pacienţii care primeau tratament cu romiplostim şi de către 34% dintre pacienţii care au primit tratament cu placebo; (Risc relativ [romiplostim/placebo] = 0,35; IÎ 95%= (0,14; 0,85)).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica romiplostim implică o dispunere ţintită, care este probabil mediată de către receptorii TPO de pe suprafaţa trombocitelor şi a altor celule din linia trombopoietică, cum ar fi megacariocitele.

Absorbţia

După administrarea subcutanată a 3 până la 15 μg/kg de romiplostim, concentraţiile serice maxime ale romiplostim la pacienţii cu PTI au fost obţinute după 7–50 ore (în medie 14 ore). Concentraţiile serice au variat în rândul pacienţilor şi nu au fost corelate cu doza administrată. Concentraţiile serice ale romiplostim par a fi în relaţie de inversă proporţionalitate cu numărul de trombocite.

Distribuţia

Volumul de distribuţie al romiplostim în urma administrării intravenoase a 0,3, 1,0, respectiv 10 μg/kg de romiplostim a scăzut non-liniar de la 122, la 78,8 şi la 48,2 ml/kg la subiecţii sănătoşi. Această scădere non-liniară a volumului de distribuţie este corelată cu legarea mediată de ţintă a romiplostim (megacariocite şi trombocite), care poate fi saturată în cazul dozelor mai mari administrate.

Eliminarea

Timpul de înjumătăţire al romiplostim în cazul pacienţilor cu PTI variază între 1 şi 34 zile (în medie 3,5 zile). Eliminarea romiplostim seric este în parte dependentă de receptorul TPO de pe suprafaţa trombocitelor. Ca rezultat al unei anumite doze administrate, pacienţii cu valori trombocitare crescute asociază o concentraţie serică scăzută şi vice versa. Într-un alt studiu clinic la pacienţi cu PTI, nu s-a observat o acumulare în ce priveşte concentraţiile serice după 6 doze săptămânale de romiplostim (3 μg/kg).

Grupe speciale de pacienţi

Nu a fost investigată farmacocinetica romiplostim la pacienţii cu insuficientă renală şi hepatică. Parametrii farmacocinetici ai romiplostim nu par să fie modificaţi semnificativ clinic în funcţie de vârstă, greutate şi sex.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Au fost efectuate studii toxicologice cu multiple doze de romiplostim la şobolani timp de 4 săptămâni şi la maimuţe timp de până la 6 luni. În general, efectele observate pe parcursul acestor studii sunt în legătură cu activitatea trombopoietică a romiplostim şi au fost similare indiferent de durata studiului. Reacţiile la nivelul locului de injectare au fost, de asemenea, legate de administrarea romiplostim. În măduva osoasă a şobolanilor a fost observată mielofibroză în cazul tuturor dozelor testate. În aceste studii, mielofibroza nu a fost observată la animale după o perioadă de recuperare post-tratament de 4 săptămâni, ceea ce indică reversibilitate.

În studii toxicologice de 1 lună efectuate la şobolani şi maimuţe a fost observată o scădere uşoară a numărului de celule roşii, a hematocritului şi a hemoglobinei. De asemenea, a existat un efect stimulator asupra producţiei de leucocite, deoarece numărul elementelor sanguine periferice neutrofile, limfocite, monocite şi eozinofile a fost uşor crescut. Într-un studiul de lungă durată efectuat la maimuţe, nu s-a observat un efect asupra liniei eritrocitare şi a liniei leucocitare când a fost administrat timp de 6 luni romiplostim, iar administrarea a fost redusă de la trei la o singură administrare săptămânală. În plus, în studiile pivotale de fază 3, romiplostim nu a afectat linia roşie şi cea albă comparativ cu subiecţii trataţi cu placebo.

Datorită formării anticorpilor neutralizanţi, efectele farmacodinamice ale romiplostim la şobolani au fost de cele mai multe ori reduse după o perioadă de administrare prelungită. Studiile toxicocinetice au arătat că nu există interacţiuni între anticorpi şi concentraţiile măsurate. Deşi aceste doze mari au fost testate în cadrul studiilor efectuate la animale, datorită diferenţelor dintre speciile de laborator şi oameni în ce priveşte sensibilitatea pentru efectul farmacodinamic al romiplostim şi efectul anticorpilor neutralizanţi, marginile de siguranţă nu pot fi estimate cu acurateţe.

Carcinogeneza: Potenţialul carcinogen al romiplostim nu a fost evaluat. Prin urmare, riscul carcinogenităţii potenţiale a romiplostim la om rămâne necunoscut.

Toxicitatea asupra funcţiei de reproducere: În toate studiile de dezvoltare s-au format anticorpi neutralizanţi, care este posibil să fi inhibat efectele romiplostim. În studiile de dezvoltare embrio-fetală efectuate la şoareci şi şobolani, reducerea greutăţii corporale a mamei a fost observată numai la şoareci. La şoareci au existat dovezi privind creşterea numărului de pierderi ale sarcinii post-implantare. Într-un studiu de dezvoltare prenatală şi postnatală efectuat la şobolani a fost descoperită o creştere a duratei gestaţiei şi o uşoară creştere a incidenţei mortalităţii puilor în perioada perinatală. Se ştie că romiplostim traversează bariera placentară la şobolani şi poate fi transmis de la mamă la fătul care se dezvoltă, stimulând astfel producţia plachetară a fătului. Romiplostim nu a avut vreun efect observabil asupra fertilităţii la şobolani.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol (E421)

Zahăr

L-histidină

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Polisorbat 20

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

După reconstituire: Stabilitatea chimică şi fizică pentru folosire a fost demonstrată pe o durată de 24 ore la 25°C şi pe o durată de 24 ore la temperaturi între 2°C – 8°C, protejat de lumină şi păstrat în ambalajul original.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat. Dacă nu este folosit imediat, timpii şi condiţiile de păstrare în formă reconstituită anterior folosirii sunt responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să fie, în mod normal, mai mult de 24 ore la 25°C sau 24 ore la frigider

(2°C – 8°C), protejat de lumină.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon de 5 ml (de tip I din sticlă incoloră) cu dop din cauciuc (clorobutil), sigiliu (din aluminiu) şi un capac detaşabil (din polipropilenă).

Cutie ce conţine 1 sau 4 flacoane cu 500 μg de romiplostim.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Nplate este un produs steril, dar care nu conţine conservanţi şi care este destinat pentru o singură utilizare. Nplate trebuie reconstituit conform regulilor de bună practică de asepsie.

Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă trebuie reconstituit cu 1,2 ml apă pentru preparate injectabile, până la un volum reconstituit de 1 ml. În plus o cantitate suplimentară este inclusă în fiecare flacon pentru a asigura ca 500 µg de romiplostim să poată fi administrate.

Nu folosiţi soluţii de clorură de sodiu sau apă bacteriostatică atunci când reconstituiţi medicamentul.

Apa pentru preparate injectabile trebuie injectată în flacon.. Conţinutul flaconului poate fi amestecat şi agitat încet până la dizolvare. A nu se scutura şi a nu se agita puternic flaconul. De obicei, Nplate se dizolvă în mai puţin de 2 minute. A se inspecta vizual soluţia pentru a observa eventualele particule de substanţă şi modificări de culoare înainte de administrare. Soluţia reconstituită trebuie să fie o soluţie clară şi incoloră şi nu trebuie administrată dacă se observă particule de substanţă şi/sau modificări de culoare.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit vezi pct.6.3.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/497/002

EU/1/08/497/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

4 februarie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nplate 500 micrograme pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine romiplostim 500 μg. După reconstituire, un volum administrabil de 1 ml soluţie conţine romiplostim 500 μg (500 μg/ml). În plus, o cantitate suplimentară este adaugată în fiecare flacon pentru a asigura ca 500 μg de romiplostim să poată fi administrate.

Romiplostim este produs cu ajutorul tehnologiei ADN-ului recombinant în Escherichia coli (E. coli).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulberea este de culoare albă.

Solventul este o soluţie clară, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Nplate este indicat pentru pacienţii adulţi cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI) splenectomizaţi, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline).

Nplate poate fi considerat ca tratament de linia a doua pentru pacienţii nesplenectomizaţi la care intervenţia chirurgicală este contraindicată.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie să rămână sub supravegherea unui medic care are experienţă în tratamentul afecţiunilor hematologice.

Doze

Nplate poate fi administrat o dată pe săptămână ca injecţie subcutanată.

Doza iniţială

Doza iniţială de romiplostim este de 1 μg/kg, în funcţie de greutatea corporală actuală a pacientului.

Calcularea dozei

Doza iniţială sau dozele ulterioare:

Greutatea* în kg x Doza exprimată în µg/kg = Doza individuală a pacientului în exprimată µg

Volumul care trebuie administrat:

Doza în µg x 1 ml 500 µg

= Cantitatea în ml ce trebuie injectată

 

Exemplu:

Pacient de 75 kg căruia i se iniţiază tratamentul cu 1 µg/kg de romiplostim. Doza individuală a pacientului =

75 kg x 1 µg = 75 µg

Cantitatea corespunzătoare de Nplate care trebuie injectată =

75 µg x 1 ml = 0,15 ml 500 µg

* La iniţierea tratamentului când se calculează doza de romiplostim trebuie folosită întotdeauna greutatea corporală actuală. Ajustările ulterioare se bazează numai pe modificările numărului de trombocite şi se fac cu creşteri de câte 1 µg /kg(vezi tabelul de mai jos).

 

 

Ajustarea dozelor

La iniţierea tratamentului trebuie folosită greutatea corporală actuală pentru a calcula doza. Doza săptămânală de romiplostim trebuie să fie crescută cu câte 1 µg/kg, până când pacientul atinge un număr de trombocite ≥ 50 x 109/l. Numărul de trombocite trebuie evaluat săptămânal, până la atingerea unui număr stabil de trombocite (≥ 50 x 109/l timp de cel puţin 4 săptămâni fără ajustarea dozelor). În continuare, numărul de trombocite trebuie evaluat în fiecare lună. A nu se depăşi o doză maximă săptămânală de 10 μg/kg.

Ajustaţi doza după cum urmează:

 

Numărul trombocitelor (x 109/l)

Acţiune

< 50

Se creşte doza săptămânală cu 1 μg/kg

> 150 timp de 2 săptămâni consecutive

Se reduce doza săptămânală cu 1 μg/kg

> 250

Nu se administrează doza, se continuă măsurarea săptămânală a numărului trombocitelor

După ce numărul trombocitelor a scăzut la < 150 x 109/l, tratamentul se reia cu o doză săptămânală redusă cu 1 μg/kg

 

Ca urmare a variabilităţii interindividuale a răspunsului plachetar, la unii pacienţi numărul de trombocite poate scădea brusc sub 50 x 109/l după scăderea dozei sau întreruperea tratamentului. În aceste cazuri, dacă este indicat clinic, pot fi luate în considerare valori limită mai mari ale numărului de trombocite pentru scăderea dozei (200 x 109/l) şi întreruperea tratamentului (400 x 109/l), conform raţionamentului clinic.

Pierderea răspunsului sau eşecul menţinerii unui răspuns plachetar cu romiplostim administrat în intervalul de doze recomandate trebuie să determine căutarea promptă a unor factori cauzali (vezi pct. 4.4, pierderea răspunsului la romiplostim).

Întreruperea tratamentului

Tratamentul cu romiplostim trebuie întrerupt după patru săptămâni de tratament cu doza maximă săptămânală de 10 μg/kg romiplostim, dacă numărul trombocitelor nu creşte la o valoare suficientă pentru a evita hemoragiile semnificative din punct de vedere clinic.

Pacienţii trebuie evaluaţi clinic în mod periodic şi continuarea tratamentului trebuie decisă pentru fiecare pacient în parte de către medicul curant. Reapariţia trombocitopeniei este probabilă după întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare

Pentru administrare subcutanată.

După reconstituirea pulberii, soluţia injectabilă de Nplate se administrează subcutanat. Volumul injecţiei poate fi foarte mic. Trebuie folosită o seringă cu gradaţii de 0,01 ml.

Pentru instrucţiunile de reconstituire a Nplate înainte de administrare vezi pct. 6.6.

Pacienţii vârstnici ( 65 ani)

Nu au fost observate diferenţe globale privind siguranţa şi eficacitatea la pacienţii cu vârste < 65 ani şi ≥ 65 ani (vezi pct. 5.1). Deşi în urma acestor date nu este necesară o ajustare a schemei de administrare în cazul pacienţilor vârstnici, este necesară o atenţie sporită luând în considerare numărul redus de pacienţi vârstnici incluşi în studii clinice până la acest moment.

Copii şi adolescenţi

Nplate nu este recomandat pentru utilizarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, datorită insuficienţei datelor privind siguranţa sau eficacitatea. Nu se poate face nicio recomandare privind doza în cadrul acestui grup de vârstă.

Insuficienţa hepatică

Romiplostim nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă (scor Child-Pugh ≥7) decât dacă beneficiile estimate depăşesc riscul identificat de tromboză venoasă portală la pacienţii cu trombocitopenie asociată cu insuficienţă hepatică tratată cu agonişti ai TPO (vezi pct. 4.4).

Dacă utilizarea de romiplostim este considerată necesară, trebuie monitorizat cu atenţie numărul de trombocite pentru a reduce la minim riscul de apariţie a complicaţiilor tromboembolice.

Insuficienţa renală

Nu au fost efectuate studii clinice la aceste grupe de pacienţi. Nplate trebuie folosit cu grijă în cadrul acestor grupe de pacienţi.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la proteinele derivate din E. coli.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Următoarele atenţionări şi precauţii speciale au fost totuşi observate sau reprezintă efecte de clasă potenţiale bazate pe mecanismul farmacologic de acţiune al stimulatorilor receptorilor trombopoietinei (TPO).

Reapariţia trombocitopeniei şi a hemoragiei după întreruperea tratamentului

Este probabil să reapară trombocitopenia după întreruperea tratamentului cu romiplostim. Există un risc crescut de hemoragie dacă tratamentul cu romiplostim este întrerupt în prezenţa anticoagulantelor şi antiagregantelor plachetare. Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie în ceea ce priveşte scădererea numărului trombocitelor şi trebuie monitorizaţi din punct de vedere medical pentru a se evita hemoragia în urma întreruperii tratamentului cu romiplostim. Se recomandă ca, dacă tratamentul cu romiplostim este întrerupt, tratamentul pentru PTI trebuie reînceput conform ghidurilor actuale de tratament. Monitorizarea medicală suplimentară poate include întreruperea tratamentului cu anticoagulante şi/sau antiagregantelor plachetare, refacerea activităţii coagulante, sau susţinerea trombocitară.

Creşterea cantităţii de reticulină din măduva osoasă

Se consideră că o creştere a cantităţii de reticulină din măduva osoasă este rezultatul stimulării receptorului TPO, care determină un număr crescut de megacariocite la nivelul măduvei osoase, care la rândul lor pot elibera citokine. Creşterea cantităţii de reticulină poate fi sugerată de către modificările morfologice la nivelul celulelor sanguine periferice şi poate fi depistată prin biopsia măduvei osoase. Prin urmare, se recomandă efectuarea de examinări privind anomaliile morfologice celulare folosind frotiuri din sângele periferic şi hemoleucograma completă (HLG), înainte şi în timpul tratamentului cu romiplostim. Pentru informaţii cu privire la creşterile reticulinei observate în studiile clinice cu romiplostim vezi pct. 4.8.

Dacă se observă o pierdere a eficacităţii şi un frotiu anormal din sângele periferic la pacienţi, trebuie întrerupt tratamentul cu romiplostim, trebuie efectuat un examen fizic şi trebuie luată în considerare efectuarea unei biopsii a măduvei osoase folosind o coloraţie adecvată pentru reticulină. Dacă este posibil, trebuie făcută comparaţia cu o biopsie anterioară din măduva osoasă. Dacă eficacitatea se menţine şi se observă un frotiu anormal din sângele periferic la pacienţi, medicul trebuie să urmeze o conduită clinică adecvată, inclusiv să ia în considerare efectuarea unei biopsii din măduva osoasă, să evalueze raportul risc-beneficiu al tratamentul cu romiplostim şi trebuie reevaluate alte alternative de tratament al PTI.

Complicaţiile trombotice/tromboembolice

Un număr crescut al trombocitelor situat deasupra limitei superioare normale reprezintă un risc teoretic de complicaţii trombotice/tromboembolice. Incidenţa evenimentelor trombotice/tromboembolice observate în cadrul studiilor clinice a fost similară între romiplostim şi placebo şi nu a fost observată o asociere între aceste evenimente şi un număr crescut al trombocitelor. Este necesară precauţie când se administrează romiplostim la pacienţii cu factori de risc cunoscuţi pentru tromboembolism, inclusiv, dar nelimitându-se la factori de risc moşteniţi (de exemplu Factor V Leiden) sau dobândiţi (de exemplu deficit de ATIII, sindrom antifosfolipidic), vârsta avansată, pacienţii cu perioade lungi de imobilizare, afecţiunile maligne, contraceptivele şi terapia de substituţie hormonală, intervenţiile chirurgicale/traumatismele, obezitatea şi fumatul.

Cazuri de evenimente tromboembolice (ETE), incluzând tromboza de venă portă, au fost raportate la pacienţii cu afecţiuni hepatice cărora li s-a administrat romiplostim. Romiplostimul trebuie utilizat cu precauţie la această categorie de pacienţi.Trebuie urmate ghidurile de ajustare a dozelor (vezi pct. 4.2).

Progresia afecţiunilor maligne hematopoietice sau a sindroamelor mielodisplazice (SMD) existente

Stimulatorii receptorilor TPO sunt factori de creştere care determină multiplicarea celulelor progenitoare trombopoietice, diferenţierea lor şi producerea trombocitelor. Receptorul TPO este exprimat în special pe suprafaţa celulelor din linia mieloidă. În ce priveşte stimulatorii receptorilor TPO există o preocupare în plan teoretic că aceştia pot stimula progresia afecţiunilor maligne hematopoietice sau a SMD existente.

Diagnosticul de PTI la pacienţii adulţi şi vârstnici trebuie să fie confirmat prin excluderea altor entităţi clinice care se prezintă cu trombocitopenie. Trebuie luată în considerare efectuarea unei biopsii şi a unui aspirat de măduvă osoasă hematogenă în cursul bolii şi tratamentului, in special la pacienţii cu vârsta peste 60 de ani, la cei cu simptome sistemice sau semne anormale.

Romiplostim nu trebuie utilizat în tratamentul trombocitopeniei datorate SMD sau oricărei alte cauze a trombocitopeniei alta decât PTI în afara studiilor clinice. Profilul risc-beneficiu pentru romiplostim nu a fost stabilit pentru SMD sau pentru alte grupe de pacienţi non-PTI. În studiile clinice, ce au inclus pacienţii cu SMD trataţi cu romiplostim au fost raportate cazuri de progresie către leucemia acută mielocitară (LAM), totuşi aceasta este o evoluţie clinică aşteptată a SMD şi legătura cu tratamentul cu romiplostim nu este clară..

Pierderea răspunsului la romiplostim

Pierderea răspunsului sau eşecul menţinerii unui răspuns plachetar cu romiplostim administrat în intervalul de doze recomandate trebuie să determine căutarea promptă a unor factori cauzali, inclusiv imunogenitatea (vezi pct. 4.8) şi creşterea cantităţii de reticulină din măduva osoasă (vezi mai sus).

Efectele romiplostim asupra liniilor celulare roşii şi albe

Modificările numărului de celule roşii (scăderea) şi a numărului de celule albe (creşterea) au fost observate în studiile toxicologice non-clinice (şobolani şi maimuţe), dar nu şi la pacienţii cu PTI. Monitorizarea acestor parametri ar trebui luată în considerare la pacienţii trataţi cu romiplostim.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Datorită legării de proteinele plasmatice, potenţialele interacţiuni dintre romiplostim şi medicamentele administrate concomitent rămân necunoscute.

Medicamentele utilizate pentru PTI folosite în asociere cu romiplostim în cadrul studiilor clinice au inclus corticosteroizi, danazol şi/sau azatioprină, imunoglobuline intravenoase (IgIV) şi imunoglobuline anti-D. Trebuie monitorizat numărul trombocitelor atunci când romiplostim este asociat cu alte medicamente pentru tratamentul PTI, pentru a evita obţinerea unui număr al trombocitelor aflat în afara intervalului recomandat (vezi pct. 4.2).

Utilizarea corticosteroizilor, danazolului şi azatioprinei poate fi redusă sau întreruptă atunci când sunt folosite în asociere cu romiplostim (vezi pct. 5.1). Numărul trombocitelor trebuie monitorizat la reducerea dozei sau la întreruperea altor tratamente pentru PTI pentru a evita scăderea numărului de trombocite sub intervalul recomandat (vezi pct. 4.2).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind expunerea la romiplostim pe durata sarcinii.

Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere, cum ar fi pasaj transplacentar şi număr crescut de trombocite la nivel fetal la şobolani (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Romiplostim nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Nu există date privind excreţia romiplostim în laptele uman. Cu toate acestea, excreţia este probabilă şi nu poate fi exclus un risc pentru sugar. O decizie privind continuarea/întreruperea alăptării sau continuarea/întreruperea tratamentul cu romiplostim trebuie luată ţinând cont de beneficiul alăptării pentru copil şi de beneficiul tratamentului cu romiplostim pentru mamă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, pacienţii trebuie informaţi că în studiile clinice unii pacienţi au avut accese tranzitorii de ameţeală uşoare până la moderate, ceea ce ar putea afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Pe baza analizei tuturor pacienţilor adulţi cu PTI la care s-a administrat romiplostim în 4 studii clinice controlate şi 5 studii fără lot control, incidenţa globală a reacţiilor adverse la pacienţii trataţi cu romiplostim a fost de 91,5% (248/271). Durata medie a tratamentului cu romiplostim în populaţia studiată a fost de 50 săptămâni.

b. Tabelul cu reacţiile adverse

Frecvenţele sunt definite ca: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10) şi mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi <1/100). În cadrul fiecărei grupe pe aparate, sisteme şi organe şi al grupei de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a incidenţei

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Afectare a măduvei osoase*

Trombocitopenie*

Anemie

Anemie aplastică

Insuficienţă a măduvei osoase hematogene

Leucocitoză

Splenomegalie

Trombocitemie

Creşterea numărului de trombocite

Număr anormal de trombocite

Tulburări cardiace

 

 

Infarct miocardic

Creşterea frecvenţei cardiace

Tulburări acustice şi vestibulare

 

 

Vertij

Tulburări oculare

 

 

Hemoragie conjuctivală

Tulburări de acomodare

Orbire

Tulburări oculare

Prurit ocular

Hiperlacrimaţie

Edem papilar

Tulburări vizuale

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Tulburări gastro-intestinale

 

Greaţă

Diaree

Durere abdominală

Constipaţie

Dispepsie

Vărsături

Hemoragie rectală

Halenă

Disfagie

Boală de reflux gastroesofagian

Hematochezie

Hemoragie bucală

Disconfort stomacal

Stomatită

Modificări de culoare ale dinţilor

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Fatigabilitate

Edeme periferice

Sindrom pseudogripal

Durere

Astenie

Pirexie

Frisoane

Reacţie la locul de injectare

Hemoragie la locul de injectare

Durere toracică

Iritabilitate

Stare generala de rău

Edem facial

Senzaţie de căldură

Senzaţie de nervozitate

Tulburări hepatobiliare

 

 

Tromboză de venă portă

Creştere a valorilor serice ale transaminazelor

Infecţii şi infestări

 

 

Gripă

Infecţie localizată

Nazofaringită

Leziuni, intoxicatii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

Contuzie

 

Investigaţii diagnostice

 

 

Creşterea tensiunii arteriale

Creşterea lactat dehidrogenazei sanguine

Creşterea temperaturii corpului

Scădere ponderală

Creştere ponderală

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

 

Intoleranţă la alcool etilic

Anorexie

Scăderea apetitului alimentar

Deshidratare

Gută

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie

Mialgie

Spasme musculare

Durere la nivelul extremităţii

Dorsalgie

Durere osoasă

Senzaţie de constricţie musculară

Slăbiciune musculară

Durere la nivelul umărului

Contractii musculare involuntare

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

 

 

Mielom multiplu

Mielofibroză

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

Ameţeli

Migrenă

Parestezie

Clonus

Disgeuzie

Hipoestezie

Hipogeuzie

Neuropatie periferică

Tromboză de sinus transvers

Tulburări psihice

 

Insomnie

Depresie

Vise anormale

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

 

Proteine urinare prezente

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

 

Hemoragie vaginală

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Embolism pulmonar*

Tuse

Rinoree

Uscăciune a gâtului

Dispnee

Congestie nazală

Respiraţie dureroasă

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Prurit

Echimoze

Erupţie cutanată tranzitorie

Alopecie

Reacţie de fotosensibilitate

Acnee

Dermatită de contact

Xerodermie

Eczemă

Eritem

Erupţie exfoliativă

Creştere anormală a părului

Prurigo

Purpură

Erupţie papulară

Erupţie pruriginoasă

Nodul cutanat

Miros anormal al pielii

Urticarie

Tulburări vasculare

 

Hiperemie facială

Tromboză venoasă profundă

Hipotensiune arterială

Embolie periferică

Ischemie periferică

Flebită

Tromboflebită superficială

Tromboză

*vezi pct. 4.4

c. Descrierea reacţiilor adverse

În plus, reacţiile adverse menţionate mai jos au fost considerate ca fiind în relaţie cu tratamentul cu romiplostim.

Trombocitoză

Pe baza analizei tuturor pacienţilor adulţi cu PTI la care s-a administrat romiplostim în 4 studii clinice controlate şi 5 studii fără lot control, au fost raportate 3 cazuri de trombocitoză, n = 271. Nu au fost raportate sechele clinice asociate numărului ridicat de trombocite în niciunul din cele 3 cazuri.

Trombocitopenie după întreruperea tratamentului

Pe baza analizei tuturor pacienţilor adulţi cu PTI la care s-a administrat romiplostim în 4 studii clinice controlate şi 5 studii fără lot control, au fost raportate 4 cazuri de trombocitopenie după întreruperea tratamentului, n = 271 de pacienţi (vezi pct. 4.4).

Creşterea cantităţii de reticulină în măduva osoasă

În cadrul studiilor clinice, tratamentul cu romiplostim a fost întrerupt la 4 din cei 271 pacienţi datorită creşterii depozitelor de reticulină din măduva osoasă. La alţi 6 pacienţi, reticulina a fost observată la biopsia de măduvă osoasă (vezi pct. 4.4).

Imunogenitate

Studiile clinice la pacienţii adulţi cu PTI au investigat anticorpii anti-romiplostim.

În timp ce 5,8% şi 3,9% dintre subiecţi au fost pozitivi în ceea ce priveşte apariţia anticorpilor de legare la romiplostim, respectiv, TPO, doar 2 subiecţi (0,4%) au fost pozitivi pentru anticorpi neutralizanţi ai romiplostim, dar aceşti anticorpi nu au reacţionat încrucişat cu TPO endogen. Ambii subiecţi au avut teste negative de anticorpi neutralizanţi ai romiplostim la 4 luni după terminarea administrării. Incidenţa anticorpilor preexistenţi împotriva romiplostim şi TPO a fost de 8,0% , respectiv, 5,4%.

Ca în cazul tuturor proteinelor terapeutice, există un potenţial de imunogenitate. Dacă se suspectează formarea anticorpilor neutralizanţi, contactaţi reprezentantul local al Deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă (vezi pct.6 din Prospect) pentru testare privind anticorpii.

Reacţii adverse raportate spontan:

Categoria de frecvenţă pentru reacţii adverse identificate ca urmare a raportărilor spontane, dar care nu au fost raportate în studiile clinice nu poate fi estimată (Frecvenţă: necunoscută). Reacţiile adverse identificate ca urmare a raportărilor spontane includ:

Tulburări vasculare: eritromelalgie

4.9 Supradozaj

Nu au fost observate reacţii adverse la şobolanii care au primit o singură doză de 1000 μg/kg, sau la maimuţe după administrarea repetată de romiplostim în doze de 500 μg/kg (respectiv, de 100 sau de 50 ori mai mare decât doza clinică maximă de 10 μg/kg).

În caz de supradozaj, numărul de trombocite poate creşte excesiv şi ar putea rezulta complicaţii trombotice/tromboembolice. Dacă numărul de trombocite este crescut excesiv, întrerupeţi administrarea de Nplate şi monitorizaţi numărul de trombocite. Reiniţiaţi tratamentul cu Nplate, în conformitate cu dozele şi recomandările de administrare (vezi pct. 4.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antihemoragice, codul ATC: B02BX04

Romiplostim este o proteină de fuziune Fc-peptidică (anticorp peptidic) care semnalizează şi activează căile de transcripţie intracelulară via receptorul trombopoietinei (TPO) (cunoscut şi ca cMpl) pentru a creşte producerea de trombocite. Molecula peptidică cuprinde un domeniu Fc de imunoglobulină umană IgG1, în care fiecare subunitate de tip lanţ simplu este legată covalent la capătul C-terminal de un lanţ peptidic care conţine 2 domenii de legare la receptorul trombopoietinei.

Romiplostim nu are o secvenţă aminoacidă omoloagă cu cea a TPO endogene. În studiile pre-clinice şi clinice anticorpii anti-romiplostim formaţi nu au prezentat o reacţie încrucişată cu TPO endogenă.

Date clinice

Siguranţa şi eficacitatea romiplostim au fost evaluate pe o perioadă de peste 3 ani de tratament continuu. În cadrul studiilor clinice, tratamentul cu romiplostim a determinat creşteri ale numărului de trombocite dependente de doză. Timpul scurs până la obţinerea efectului maxim asupra numărului de trombocite este de aproximativ 10-14 zile şi este independent de doză. În urma administrării unei singure doze subcutanate de 1 până la 10 μg/kg de romiplostim la pacienţii cu PTI, numărul maxim de trombocite a fost de 1,3 până la 14,9 ori mai mare comparativ cu numărul iniţial al trombocitelor pe o perioadă de 2 până la 3 săptămâni, iar răspunsul a fost variabil în lotul de pacienţi. Numărul de trombocite la pacienţii cu PTI trataţi timp de 6 săptămâni cu doze săptămânale de 1 până la 3 μg/kg de romiplostim a fost în intervalul 50 până la 450 x 109/l pentru majoritatea pacienţilor. Din cei 271 pacienţi cu PTI trataţi cu romiplostim în studiile clinice, 55 (20%) aveau vârste peste 65 ani şi 27 (10%) aveau vârste peste 75 ani. Nu au fost observate diferenţe globale în ce priveşte siguranţa sau eficacitatea între pacienţii mai tineri şi cei mai vârstnici în cadrul studiilor placebo controlate.

Rezultatele studiilor placebo controlate pivotale

Siguranţa şi eficacitatea romiplostim au fost evaluate în două studii placebo controlate, dublu-orb, efectuate la adulţi cu PTI care au încheiat cel puţin un tratament anterior intrării în studiu şi sunt reprezentative pentru întregul spectru al pacienţilor de acest fel cu PTI.

Studiul S1 (212) a evaluat pacienţii nonsplenectomizaţi şi care aveau un răspuns inadecvat sau care nu au tolerat terapiile anterioare. Pacienţii au fost diagnosticaţi cu PTI cu aproximativ 2 ani înainte de momentul intrării în studiu. Pacienţii aveau în medie 3 (între 1 şi 7) tratamente pentru PTI anterior intrării în studiu. Tratamentele anterioare includeau corticosteroizi (90% din toţi pacienţii), imunoglobuline (76%), rituximab (29%), terapii citotoxice (21%), danazol (11%) şi azatioprină (5%). Pacienţii prezentau în medie un număr de trombocite de 19 x 109/l la intrarea în studiu.

Studiul S2 (105) a evaluat pacienţi splenectomizaţi şi care continuau să prezinte trombocitopenie. Pacienţii au fost diagnosticaţi cu PTI cu aproximativ 8 ani înainte de momentul intrării în studiu. În plus faţă de splenectomie, pacienţii aveau în medie 6 (între 3 şi 10) tratamente pentru PTI anterior intrării în studiu. Tratamentele anterioare includeau corticosteroizi (98% din toţi pacienţii), imunoglobuline (97%), rituximab (71%), terapii citotoxice (68%), danazol (37%) şi azatioprină (24%). Pacienţii prezentau în medie un număr de trombocite de 14 x 109/l la intrarea în studiu.

Ambele studii au fost proiectate în mod similar. Pacienţii (≥ 18 ani) au fost randomizaţi într-un raport 2:1 să primească o doză de iniţiere de romiplostim de 1 μg/kg sau placebo. Pacienţii au primit o injecţie subcutanată pe săptămână timp de 24 săptămâni. Dozele au fost ajustate pentru a menţine numărul de trombocite (între 50 şi 200 x 109/l). În ambele studii, eficacitatea a fost determinată prin creşterea proporţiei pacienţilor care au atins un răspuns plachetar durabil. Doza săptămânală pentru pacienţii splenectomizaţi a fost în medie de 3 μg/kg şi pentru pacienţii nonsplenectomizaţi de 2 μg/kg.

În ambele studii, o proporţie semnificativ mai mare de pacienţi trataţi cu romiplostim au atins un răspuns plachetar durabil, comparativ cu pacienţii la care s-a administrat placebo. După primele 4 săptămâni ale studiului, romiplostim a menţinut numărul trombocitelor ≥ 50 x 109/l la 50% până la 70% dintre pacienţi, pe parcursul perioadei de tratament de 6 luni, în cadrul studiilor placebo controlate. În cadrul grupului placebo, 0% până la 7% dintre pacienţi au putut să atingă un răspuns plachetar pe durata celor 6 luni de tratament. Mai jos este prezentat un rezumat al principalelor criterii de eficacitate.

Rezumatul principalelor rezultate privind eficacitatea din studiile placebo controlate

 

 

Studiul 1

pacienţi

nonsplenectomizaţi

Studiul 2

pacienţi

splenectomizaţi

Studiile 1 & 2

combinate

 

romiplostim

(n = 41)

Placebo

(n = 21)

romiplostim

(n = 42)

Placebo

(n = 21)

romiplostim

(n = 83)

Placebo

(n = 42)

Nr. (%) pacienţi cu răspuns plachetar durabila

25 (61%)

1 (5%)

16 (38%)

0 (0%)

41 (50%)

1 (2%)

(95% IÎ)

(45%, 76%)

(0%, 24%)

(24%, 54%)

(0%, 16%)

(38%, 61%)

(0%, 13%)

valoarea P

< 0,0001

0,0013

< 0,0001

 

 

 

Nr. (%) pacienţi cu răspuns plachetar globalb

36 (88%)

3 (14%)

33 (79%)

0 (0%)

69 (83%)

3 (7%)

(95% IÎ)

(74%, 96%)

(3%, 36%)

(63%, 90%)

(0%, 16%)

(73%, 91%)

(2%, 20%)

valoarea P

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

 

 

 

Nr. săptămâni în medie cu răspuns plachetarc

15

1

12

0

14

1

(DS)

3.5

7.5

7.9

0.5

7.8

2.5

valoarea P

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

 

 

 

Nr. (%) pacienţi care necesită terapie de urgenţăd

8(20%)

13 (62%)

11 (26%)

12 (57%)

19 (23%)

25 (60%)

(IÎ 95%)

(9%, 35%)

(38%, 82%)

(14%, 42%)

(34%, 78%)

(14%, 33%)

(43%, 74%)

valoarea P

0,001

0,0175

< 0,0001

 

 

 

Nr. (%) pacienţi cu răspuns plachetar durabil cu doză stabilăe

21 (51%)

0 (0%)

13 (31%)

0 (0%)

34 (41%)

0 (0%)

(IÎ 95%)

(35%, 67%)

(0%, 16%)

(18%, 47%)

(0%, 16%)

(30%, 52%)

(0%, 8%)

valoarea P

0,0001

0,0046

< 0,0001

 

 

 

a Răspunsul plachetar durabil a fost definit ca numărul de trombocite evaluat săptămânal ≥ 50 x 109/l de 6 sau mai multe ori, în săptămânile de studiu 18–25 în absenţa terapiei de urgenţă, în orice moment pe durata tratamentului.

 

 

 

 

 

 

 

b Răspunsul plachetar global se defineşte ca atingerea unui răspuns plachetar durabil sau tranzitoriu. Răspunsul plachetar tranzitoriu a fost definit ca numărul de trombocite evaluat săptămânal ≥ 50 x 109/l de 4 sau mai multe ori, în săptămânile de studiu 2–25, dar fără un răspuns plachetar durabil. Pacientul poate să nu atingă un răspuns săptămânal într-un interval de 8 săptămâni după administrarea unui medicament de urgenţă.

c Numărul de săptămâni cu răspuns plachetar se defineşte ca numărul de săptămâni cu valori trombocitare ≥ 50 x 109/l, în săptămânile de studiu 2–25. Pacientul poate să nu atingă un răspuns săptămânal într-un interval de 8 săptămâni după administrarea unui medicament de urgenţă.

d Terapiile de urgenţă sunt definite ca orice terapie administrată pentru a creşte numărul de trombocite. Pacienţii care necesită produse medicamentoase de urgenţă nu sunt consideraţi ca având un răspuns plachetar durabil. Terapiile de urgenţă admise în studiu au fost IgIV, transfuziile cu masă trombocitară, imunoglobuline anti-D şi corticosteroizi.

e Doza stabilă este definită ca doza menţinută în intervalul ± 1 μg/kg pe parcursul ultimelor 8 săptămâni de tratament.

 

Reducerea tratamentelor medicamentoase permise concomitente pentru PTI

În ambele studii placebo controlate, dublu-orb, pacienţilor care primeau deja tratament medicamentos pentru PTI în doze constante, li s-a permis să primească în continuare aceste tratamente medicamentoase pe parcursul studiului (corticosteroizi, danazol şi/sau azatioprină). De la începutul studiului, la 21 pacienţi nonsplenectomizaţi şi 18 pacienţi splenectomizaţi s-au administrat tratamente medicamentoase pentru PTI pe durata studiului (în principal corticosteroizi). Toţi (100%) pacienţii splenectomizaţi care au primit tratament cu romiplostim au putut să reducă doza cu mai mult de 25% sau să întrerupă tratamentele medicamentoase concomitente pentru PTI până la sfârşitul perioadei de tratament, comparativ cu 17% dintre pacienţii la care s-a administrat placebo. 73% din pacienţii nonsplenectomizaţi trataţi cu romiplostim au putut să reducă doza cu mai mult de 25% sau să întrerupă tratamentele medicamentoase concomitente pentru PTI până la sfârşitul perioadei de tratament, comparativ cu 50% dintre pacienţii la care s-a administrat placebo (vezi pct. 4.5).

Evenimente hemoragice

Pe durata întregului program clinic cu pacienţi cu PTI a fost observată o relaţie de inversă proporţionalitate între evenimentele hemoragice şi numărul de trombocite. Toate evenimentele hemoragice semnificative din punct de vedere clinic (grad ≥ 3) au apărut la concentraţii plachetare < 30 x 109/l. Toate evenimentele hemoragice grad ≥ 2 au apărut la concentraţii plachetare < 50 x 109/l. Nu au fost observate diferenţe statistice semnificative asupra incidenţei globale a evenimentelor hemoragice între pacienţii trataţi cu Nplate şi pacienţii trataţi cu placebo.

În cele două studii placebo controlate, 9 pacienţi au raportat un eveniment hemoragic care a fost considerat ca fiind grav (5 [6,0%] pacienţi care primeau tratament cu romiplostim, 4 [9,8%] pacienţi care primeau tratament cu placebo); (Risc relativ [romiplostim/placebo] = 0,59; IÎ 95%= (0,15; 2,31)). Evenimentele hemoragice care au fost de grad 2 sau mai mare au fost raportate de către 15% dintre pacienţii care primeau tratament cu romiplostim şi de către 34% dintre pacienţii care au primit tratament cu placebo; (Risc relativ [romiplostim/placebo] = 0,35; IÎ 95%= (0,14; 0,85)).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica romiplostim implică o dispunere ţintită, care este probabil mediată de către receptorii TPO de pe suprafaţa trombocitelor şi a altor celule din linia trombopoietică, cum ar fi megacariocitele.

Absorbţia

După administrarea subcutanată a 3 până la 15 μg/kg de romiplostim, concentraţiile serice maxime ale romiplostim la pacienţii cu PTI au fost obţinute după 7–50 ore (în medie 14 ore). Concentraţiile serice au variat în rândul pacienţilor şi nu au fost corelate cu doza administrată. Concentraţiile serice ale romiplostim par a fi în relaţie de inversă proporţionalitate cu numărul de trombocite.

Distribuţia

Volumul de distribuţie al romiplostim în urma administrării intravenoase a 0,3, 1,0, respectiv 10 μg/kg de romiplostim a scăzut non-liniar de la 122, la 78,8 şi la 48,2 ml/kg la subiecţii sănătoşi. Această scădere non-liniară a volumului de distribuţie este corelată cu legarea mediată de ţintă a romiplostim (megacariocite şi trombocite), care poate fi saturată în cazul dozelor mai mari administrate.

Eliminarea

Timpul de înjumătăţire al romiplostim în cazul pacienţilor cu PTI variază între 1 şi 34 zile (în medie 3,5 zile). Eliminarea romiplostim seric este în parte dependentă de receptorul TPO de pe suprafaţa trombocitelor. Ca rezultat al unei anumite doze administrate, pacienţii cu valori trombocitare crescute asociază o concentraţie serică scăzută şi vice versa. Într-un alt studiu clinic la pacienţi cu PTI, nu s-a observat o acumulare în ce priveşte concentraţiile serice după 6 doze săptămânale de romiplostim (3 μg/kg).

Grupe speciale de pacienţi

Nu a fost investigată farmacocinetica romiplostim la pacienţii cu insuficientă renală şi hepatică. Parametrii farmacocinetici ai romiplostim nu par să fie modificaţi semnificativ clinic în funcţie de vârstă, greutate şi sex.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Au fost efectuate studii toxicologice cu multiple doze de romiplostim la şobolani timp de 4 săptămâni şi la maimuţe timp de până la 6 luni. În general, efectele observate pe parcursul acestor studii sunt în legătură cu activitatea trombopoietică a romiplostim şi au fost similare indiferent de durata studiului. Reacţiile la nivelul locului de injectare au fost, de asemenea, legate de administrarea romiplostim. În măduva osoasă a şobolanilor a fost observată mielofibroză în cazul tuturor dozelor testate. În aceste studii, mielofibroza nu a fost observată la animale după o perioadă de recuperare post-tratament de 4 săptămâni, ceea ce indică reversibilitate.

În studii toxicologice de 1 lună efectuate la şobolani şi maimuţe a fost observată o scădere uşoară a numărului de celule roşii, a hematocritului şi a hemoglobinei. De asemenea, a existat un efect stimulator asupra producţiei de leucocite, deoarece numărul elementelor sanguine periferice neutrofile, limfocite, monocite şi eozinofile a fost uşor crescut. Într-un studiul de lungă durată efectuat la maimuţe, nu s-a observat un efect asupra liniei eritrocitare şi a liniei leucocitare când a fost administrat timp de 6 luni romiplostim, iar administrarea a fost redusă de la trei la o singură administrare săptămânală. În plus, în studiile pivotale de fază 3, romiplostim nu a afectat linia roşie şi cea albă comparativ cu subiecţii trataţi cu placebo.

Datorită formării anticorpilor neutralizanţi, efectele farmacodinamice ale romiplostim la şobolani au fost de cele mai multe ori reduse după o perioadă de administrare prelungită. Studiile toxicocinetice au arătat că nu există interacţiuni între anticorpi şi concentraţiile măsurate. Deşi aceste doze mari au fost testate în cadrul studiilor efectuate la animale, datorită diferenţelor dintre speciile de laborator şi oameni în ce priveşte sensibilitatea pentru efectul farmacodinamic al romiplostim şi efectul anticorpilor neutralizanţi, marginile de siguranţă nu pot fi estimate cu acurateţe.

Carcinogeneza: Potenţialul carcinogen al romiplostim nu a fost evaluat. Prin urmare, riscul carcinogenităţii potenţiale a romiplostim la om rămâne necunoscut.

Toxicitatea asupra funcţiei de reproducere: În toate studiile de dezvoltare s-au format anticorpi neutralizanţi, care este posibil să fi inhibat efectele romiplostim. În studiile de dezvoltare embrio-fetală efectuate la şoareci şi şobolani, reducerea greutăţii corporale a mamei a fost observată numai la şoareci. La şoareci au existat dovezi privind creşterea numărului de pierderi ale sarcinii post-implantare. Într-un studiu de dezvoltare prenatală şi postnatală efectuat la şobolani a fost descoperită o creştere a duratei gestaţiei şi o uşoară creştere a incidenţei mortalităţii puilor în perioada perinatală. Se

ştie că romiplostim traversează bariera placentară la şobolani şi poate fi transmis de la mamă la fătul care se dezvoltă, stimulând astfel producţia plachetară a fătului. Romiplostim nu a avut vreun efect observabil asupra fertilităţii la şobolani.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol (E421)

Zahăr

L-histidină

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Polisorbat 20

Solvent:

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

După reconstituire: Stabilitatea chimică şi fizică pentru folosire a fost demonstrată pe o durată de

24 ore la 25°C şi pe o durată de 24 ore la temperaturi între 2°C – 8°C, protejat de lumină şi păstrat în ambalajul original.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie folosit imediat. Dacă nu este folosit imediat, timpii şi condiţiile de păstrare în formă reconstituită anterior folosirii sunt responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să fie, în mod normal, mai mult de 24 ore la 25°C sau 24 ore la frigider (2°C – 8°C), protejat de lumină.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere:

Flacon de 5 ml (de tip I din sticlă incoloră) cu dop din cauciuc (clorobutil), sigiliu (din aluminiu) şi un capac detaşabil (din polipropilenă).

Solvent:

Seringă preumplută (de tip I din sticlă incoloră cu piston din cauciuc de bromobutil) care conţine

1,2 ml de apă pentru preparate injectabile pentru reconstituire.

Mărimea ambalajului:

Nplate este furnizat sub forma unui ambalaj care cuprinde 1 cutie sau ambalaj multiplu care conţine 4 cutii. Fiecare cutie conţine:

1 flacon cu romiplostim 500 micrograme.

1 seringă preumplută care conţine 1,2 ml apă pentru preparate injectabile pentru reconstituire.

1 tijă piston pentru seringa preumplută.

1 adaptor steril al flaconului.

1 seringă sterilă prevăzută cu dispozitiv Luer de 1 ml.

1 ac steril prevăzut cu dispozitiv de protecţie pentru ac.

4 tampoane cu alcool.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Nplate este un produs steril, dar care nu conţine conservanţi şi care este destinat pentru o singură utilizare. Nplate trebuie reconstituit conform regulilor de bună practică de asepsie.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi pct. 6.3.

Nplate 250 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă trebuie reconstituit cu 0,72 ml apă pentru preparate injectabile, până la un volum reconstituit de 0,5 ml. În plus o cantitate suplimentară este inclusă în fiecare flacon pentru a asigura ca 250 µg de romiplostim să poată fi administrate.

sau

Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă trebuie reconstituit cu 1,2 ml apă pentru preparate injectabile, până la un volum reconstituit de 1 ml. În plus o cantitate suplimentară este inclusă în fiecare flacon pentru a asigura ca 500 µg de romiplostim să poată fi administrate.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, durata şi condiţiile de păstrare în utilizare anterior administrării medicamentului devin responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 ore la temperatura de 25°C sau 24 ore la frigider (2ºC – 8ºC) protejat de lumină.

1. Îndepărtaţi capacul din plastic al flaconului de Nplate pulbere şi ştergeţi dopul din cauciuc utilizând tamponul cu alcool furnizat.

 

2. Ataşaţi adaptorul la flaconul de Nplate prin îndepărtarea foliei protectoare din hârtie de la adaptor, păstrând adaptorul în ambalajul său. Păstrând flaconul pe masă, împingeţi adaptorul în jos spre centrul flaconului până ce este fix în locul său.

Reţineţi: Pentru a preveni contaminarea medicamentului, nu atingeţi adaptorul ascuţit al flaconului sau dispozitivul Luer.

AttachVialAdapter to DP vial_RightHand

3. Scoateţi şi aruncaţi ambalajul adaptorului.

 

 

4. Ataşaţi tija pistonului la seringa preumplută care conţine apă pentru preparate injectabile prin rotirea tijei pistonului în sensul acelor de ceasornic pe pistonul seringii, până când simţiţi o uşoară rezistenţă.

 

5. Ţineţi cu o mână seringa preumplută care conţine apă pentru preparate injectabile, şi cu cealaltă mână îndoiţi în jos vârful capacului alb din plastic. Acest lucru va rupe sigiliul capacului alb din plastic. Odată ce sigiliul este rupt, trageţi capacul pentru a separa dopul gri din cauciuc de vârful din plastic al seringii.

Vetter syringe tip cap break

6. Păstrând flaconul pe masă, ataşaţi seringa preumplută care conţine apă pentru preparate injectabile la adaptorul flaconului: ţineţi cu o mână marginea exterioară a adaptorului pentru flacon şi cu cealaltă mână răsuciţi vârful seringii pe adaptor în sensul acelor de ceasornic până când simţiţi o uşoară rezistenţa.

Vetter PFS to vial adapter attachment

7. Foarte încet şi uşor introduceţi toată apa în flaconul cu pulbere. Apa trebuie să curgă uşor spre pulbere. Învârtiţi UŞOR flaconul până când toată pulberea s-a dizolvat şi soluţia din flacon este clară şi incoloră.

Nu scuturaţi sau nu agitaţi flaconul

Reţineţi: Din punct de vedere microbiologic medicamentul trebuie utilizat imediat după reconstituire. Dacă medicamentul reconstituit nu este utilizat imediat, seringa nu trebuie îndepărtată de la adaptorul flaconului pentru a menţine integritatea microbiologică.

Reconstitution swirling

REŢINEŢI: Poate dura până la 2 minute pentru ca pulberea să se dizolve complet.

Înainte de a continua:

Inspectaţi vizual soluţia reconstituită pentru a observa particule de substanţă şi/sau modificări de culoare. Soluţia reconstituită trebuie să fie o soluţie clară şi incoloră şi nu trebuie administrată dacă se observă particule de materie şi/sau modificări de culoare

Asiguraţi-vă că soluţia este complet dizolvată înainte de a scoate seringa.

 

8. Îndepărtaţi seringa preumplută goală de la adaptorul flaconului.

 

 

9. Luaţi din ambalaj seringă de 1 ml pentru administrare. Ataşaţi seringa de 1 ml la adaptorul flaconului de soluţie reconstituită, prin răsucirea seringii pe adaptorul flaconului până când simţiţi o uşoară rezistenţă.

 

10. Răsturnaţi ansamblul seringă-flacon, astfel încât flaconul de medicament reconstituit să fie deasupra seringii. Scoateţi întregul volum de soluţie de medicament în seringa pentru administrare.

Withdrawal of DP from vial into syringe

11. Asiguraţi-vă că volumul corect de soluţie pentru doza pacientului este în seringa pentru administrare, prin scoaterea oricărui exces de soluţie înapoi în flacon.

Reţineţi: Scoateţi toate bulele de aer din seringă pentru a vă asigura că în seringă este volumul exact de soluţie.

Expelling DP into vial to correct dosage

12. Scoateţi prin răsucire seringa pentru administrare de la adaptorul flaconului.

Ataşaţi acul prevăzut cu dispozitiv de protecţie pentru ac la seringa pentru administrare, umplută, prin răsucirea acului în vârful seringii prevăzută cu dispozitiv Luer în sensul acelor de ceasornic.

syringe to safety needle attachment

13. Pregătiţi locul injectării utilizând un tampon nou cu alcool. Trageţi de capacul roz de siguranţă spre seringă şi îndepărtaţi-l de ac.

Scoateţi protecţia transparenta de la acul pregătit ţinând seringa într-o mână şi cu cealaltă mână trăgând drept, cu atenţie de protecţia acului.

Needle guard prior to injection

14. Administraţi injecţia subcutanat conform protocoalelor locale şi regulilor de bună practică de asepsie.

 

15. După injectare, activaţi capacul roz prevăzut cu dispozitiv de protecţie pentru ac prin apăsarea capacului utilizând aceiaşi mână, până când auziţi şi/sau simţiţi un click/blocarea.

Needle guard activation

 

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/497/007

EU/1/08/497/008

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

4 februarie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

ANEXA II

A. FABRICANTUL(FABRICANŢII) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. FABRICANTUL(FABRICANŢII) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului(fabricanţilor) substanţei biologic active

Amgen Inc.

One Amgen Center Drive

Thousand Oaks, CA 91320

Statele Unite ale Americii

Amgen, Inc.

5550 Airport Boulevard

Boulder, CO 80301

Statele Unite ale Americii

Amgen Inc.

4000 Nelson Road

Longmont, CO 80503

Statele Unite ale Americii

Numele şi adresa fabricantului(fabricanţilor) responsabil pentru eliberarea seriei

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Olanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

DAPP va agrea cu Autorităţile Naţionale Competente asupra detaliilor unui program educaţional şi trebuie să implementeze acest program naţional, pentru a se asigura că înainte de prescriere, toţi medicii vor avea la dispoziţie un pachet de informaţii pentru profesioniştii din domeniul medical, care va conţine următoarele:

• Materialul educaţional

• Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP) şi Prospectul pentru pacient şi Etichetarea

Elemente cheie care trebuie incluse în materialul educaţional

• Doze

• Obligaţiile profesioniştilor din domeniul medical în legătură cu prescrierea de romiplostim şi necesitatea de a furniza pe larg recomandări asupra raportului beneficiu-risc la pacienţi.

• Documentele vor prezenta următoarele riscuri identificate şi potenţiale:

- Incidenţa în studii clinice şi probabilitatea reapariţiei trombocitopeniei după întreruperea tratamentului. Recomandare cu privire la managementul pacienţilor după întreruperea tratamentului cu romiplostim.

- Fondul informaţiilor despre reticulina din măduva osoasă. Urmărirea cantităţii de reticulină din măduva osoasă la pacienţii cu PTI şi incidenţa observată şi mecanismul de acţiune potenţial al depozitelor de reticulină ca răspuns la romiplostim. Atenţionarea că, deşi nu există date, un efect al depozitelor de reticulină ca răspuns la romiplostim poate fi fibroza măduvei osoase. Recomandare când investigaţii suplimentare şi biopsia măduvei osoase pot fi adecvate.

- Incidenţa în studiile clinice a complicaţiilor trombotice/tromboembolice. Recomandarea de a respecta regulile de ajustare a dozei pentru a evita un număr al trombocitelor peste limita normală.

- Romiplostim nu trebuie utilizat la pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată până la severă decât dacă beneficiile aşteptate depăşesc riscul identificat de tromboză venoasă portală. Dacă utilizarea romiplostim este considerată necesară, trebuie monitorizat cu atenţie numărul de plachete pentru a reduce la minim riscul apariţiei complicaţiilor tromboembolice.

- Potenţialul de apariţie a evenimentelor tromboembolice la pacienţi cu PTI cronică şi acei factori de risc cunoscuţi pentru apariţia evenimentelor tromboembolice (de exempluFactor V Leiden, deficienţa de ATIII, sindrom antifosfolipidic).

- Incidenţa anticorpilor neutralizanţi ai romiplostim în studiile clinice. Interacţiunile de tip încrucişat ale anticorpilor neutralizanţi ai romiplostim cu TPO endogenă. Testarea anticorpilor disponibilă la cererea medicului, contacte detaliate pentru testarea anticorpilor.

- Romiplostim poate induce progresia afecţiunilor maligne hematopoietice şi a sindroamelor mielodisplazice (SMD) existente. De aceea, nu trebuie utilizat în aceste indicaţii în afara contextului studiilor clinice. Date din studiile clinice la pacienţi cu SMD cu privire la incidenţa creşterii celulelor blastice şi progresia către LAM.

- Reiterarea că raportul beneficiu-risc pentru tratamentul trombocitopeniei la grupele de pacienţii non-PTI nu a fost stabilit. Clarificarea că raportul beneficiu-risc al tratamentului la copii cu PTI nu a fost stabilit.

- Incidenţa greşelilor de medicaţie în studiile clinice. Furnizarea unui calculator pentru dozare pentru a uşura calcularea corectă a dozei şi a unui ghid de reconstituire a soluţiei şi administrare.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 5 inclusă în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studii şi activităţi suplimentare de farmacovigilenţă detaliate în Planul de Farmacovigilenţă, aşa cum s-a agreat în versiunea 7.1, din data de 27 septembrie 2010 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi în orice actualizări ulterioare ale PMR agreate de către CHMP.

Conform Ghidului cu privire la Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport Periodic Actualizat privind Siguranţa (RPAS).

În plus, trebuie depus un PMR actualizat

• Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de Siguranţă Actuale, Planului de Farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

• În termen de 60 de zile de la atingerea unui reper important (farmacovigilenţă sau reducerea la minimum a riscului)

• La solicitarea Agenţiei Europene a Medicamentului.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă

romiplostim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Flacon care conţine romiplostim 500 micrograme. După reconstituire, un volum administrabil de 1 ml de soluţie conţine romiplostim 500 micrograme (500 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Manitol (E 421), zahăr, l-histidină, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi polisorbat 20.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie injectabilă.

1 flacon.

4 flacoane.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

După reconstituire: poate fi păstrat 24 ore la 25ºC sau la frigider la (2ºC – 8ºC) dacă este ţinut în flaconul original şi protejat de lumină.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/497/002

EU/1/08/497/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Nplate 500

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Nplate 500 μg pulbere pentru soluţie injectabilă

romiplostim

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

500 μg

6. ALTE INFORMAŢII

Amgen Europe B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

AMBALAJ PENTRU RECONSTITUIRE: CUTIE INTERMEDIARĂ FĂRĂ CHENAR ALBASTRU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nplate 500 micrograme pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

romiplostim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Flacon care conţine romiplostim 500 micrograme. După reconstituire, un volum administrabil de 1 ml de soluţie conţine romiplostim 500 micrograme (500 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Pulbere: Manitol (E 421), zahăr, l-histidină, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi polisorbat 20.

Solvent: apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Componentă a unui ambalaj multiplu care cuprinde 4 cutii. Fiecare cutie conţine:

1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă.

1 seringă preumplută care conţine 1,2 ml solvent.

1 tijă piston pentru seringa preumplută.

1 adaptor steril al flaconului.

1 seringă sterilă prevăzută cu dispozitiv Luer de 1 ml.

1 ac steril prevăzut cu dispozitiv de protecţie pentru ac.

4 tampoane cu alcool.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

După reconstituire: poate fi păstrat 24 ore la 25ºC sau la frigider la (2ºC – 8ºC) dacă este ţinut în flaconul original şi protejat de lumină.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/497/008 – 1 cutie

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Nplate 500

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

AMBALAJ PENTRU RECONSTITUIRE: CUTIE CU CHENAR ALBASTRU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nplate 500 micrograme pulbere şi solvent pentru pentru soluţie injectabilă

romiplostim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Flacon care conţine romiplostim 500 micrograme. După reconstituire, un volum administrabil de 1 ml de soluţie conţine romiplostim 500 micrograme (500 micrograme/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Pulbere: Manitol (E 421), zahăr, l-histidină, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi polisorbat 20.

Solvent: apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 ambalaj care conţine:

Ambalaj multiplu care cuprinde 4 cutii, fiecare cutie conţine:

1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă.

1 seringă preumplută care conţine 1,2 ml solvent.

1 tijă piston pentru seringa preumplută.

1 adaptor steril al flaconului.

1 seringă sterilă prevăzută cu dispozitiv Luer de 1 ml.

1 ac steril prevăzut cu dispozitiv de protecţie pentru ac.

4 tampoane cu alcool.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

După reconstituire: poate fi păstrat 24 ore la 25ºC sau la frigider la (2ºC – 8ºC) dacă este ţinut în flaconul original şi protejat de lumină.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/497/007 – 1 cutie

EU/1/08/497/008 – 4 cutii

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Nplate 500

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII PREUMPLUTE CARE CONŢINE APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Solvent pentru Nplate

Apă pentru preparate injectabile

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATE DE DOZĂ

0,72 ml

1,2 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă

Romiplostim

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Nplate şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Nplate

3. Cum să utilizaţi Nplate

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Nplate

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NPLATE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă din Nplate este romiplostim, care este o proteină folosită pentru a trata numărul mic de trombocite la pacienţii cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) numită PTI. PTI este o boală în care sistemul imunitar al corpului dumneavoastră îşi distruge propriile trombocite. Trombocitele sunt acele celule din corpul dumneavoastră care ajută la închiderea rănilor şi la formarea cheagurilor de sânge. Un număr foarte mic de trombocite poate determina vânătăi sau sângerări grave.

Nplate este utilizat la pacienţii adulţi (cu vârsta de cel puţin 18 ani) care au splina scoasă pentru PTI cronică şi care au fost trataţi anterior cu corticosteroizi sau imunoglobuline, pacienţi la care aceste tratamente nu au efect.

Nplate poate fi deasemenea utilizat la pacienţii adulţi (cu vârsta de cel puţin 18 ani) cu PTI cronică trataţi anterior, la care scoaterea splinei nu reprezintă o opţiune.

Nplate acţionează prin stimularea măduvei osoase (acea parte din os care produce celulele sângelui) pentru a produce mai multe trombocite. Această acţiune ar trebui să ajute la prevenirea vânătăilor sau a sângerărilor asociate cu PTI.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NPLATE

NU UTILIZAŢI Nplate

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la romiplostim sau la oricare dintre celelalte componente ale Nplate.

dacă sunteţi alergic la alte medicamente care sunt produse prin tehnologie ADN folosind microorganismul Escherichia coli (E.coli).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Nplate

• Dacă încetaţi să mai luaţi Nplate un număr mic de trombocite (trombocitopenie) este probabil să reapară. Dacă încetaţi să mai luaţi Nplate numărul dumneavoastră de trombocite trebuie urmărit, iar medicul trebuie să discute împreună cu dumneavoastră măsurile de precauţie adecvate.

• Dacă aveţi risc de a face cheaguri sanguine sau dacă cheagurile de sânge apar frecvent în familia dumneavoastră. De asemenea riscul de apariţie a cheagurilor de sânge poate creşte dacă:

- aveţi probleme la nivelul ficatului

- sunteţi vârstnic;

- sunteţi imobilizat la pat

- aveţi cancer

- luaţi contraceptive orale sau terapie de substituţie hormonală

- aţi suferit recent o intervenţie chirurgicală sau dacă aţi suferit vreo leziune;

- sunteţi obez (supraponderal)

- sunteţi fumător

Vă rugăm să îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră.

Dacă aveţi un număr foarte mare de trombocite, aceasta poate creşte riscul formării cheagurilor de sânge. Medicul dumneavoastră va ajusta doza de Nplate pentru a se asigura că numărul de trombocite nu devine prea mare.

Modificări la nivelul măduvei osoase (creşterea cantităţii de reticulină şi posibil, fibroza măduvei osoase)

Utilizarea de lungă durată a Nplate poate determina modificări la nivelul măduvei dumneavoastră osoase. Aceste modificări pot conduce la anomalii la nivelul celulelor din sânge sau corpul dumneavoastră să producă mai puţine celule din sânge. O formă uşoară a acestor modificări ale măduvei osoase este numită "cresterea cantităţii de reticulină" şi a fost observată în studiile clinice cu Nplate. Nu se cunoaşte dacă acest lucru poate evolua spre o formă mai severă, numită "fibroză." Semne ale modificărilor din măduva osoasă pot să se prezinte sub forma rezultate anormale în testele de sânge. Medicul dumneavoastră va decide dacă valorile anormale ale testelor de sânge înseamnă că trebuie să faceţi teste la nivelul măduvei osoase sau dacă trebuie să încetaţi să mai luaţi Nplate.

Agravarea cancerelor localizate la nivelul celulelor din sânge

Medicul dumneavoastră poate decide să se recolteze o biopsie de la nivelul măduvei osoase dacă consideră că este necesară pentru a confirma că aveţi PTI şi nu altă afecţiune cum este SMD

Pierderea răspunsului la romiplostim

Dacă observaţi pierderea răspunsului sau eşecul menţinerii unui răspuns plachetar în timpul tratamentului cu romiplostim, medicul va investiga care sunt motivele, care includ fie creşterea fibrelor din măduva osoasă (reticulină) fie formarea de anticorpi care neutralizează acţiunea romiplostimului.

Nplate nu este recomandat copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Dacă luaţi medicamente care împiedică formarea cheagurilor de sânge (terapie anticoagulantă sau antiplachetară) există un risc mai mare de sângerare. Medicul dumneavoastră va discuta acest aspect cu dumneavoastră.

Dacă luaţi corticosteroizi, danazol şi/sau azatioprină, care vi se administrează pentru tratarea PTI, efectul acestora poate fi redus sau anulat când se administrează împreună cu Nplate.

Sarcina şi alăptarea

Este important să îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, dacă credeţi că aţi putea fi gravidă, sau dacă plănuiţi să rămâneţi gravidă. Nu se recomandă utilizarea Nplate dacă sunteţi gravidă decât dacă recomandă medicul.

Nu se ştie dacă romiplostim este prezent în laptele uman. Nu se recomandă folosirea Nplate dacă alăptaţi. O decizie de a întrerupe alăptarea sau de a întrerupe tratamentul cu romiplostim trebuie luată ţinând cont de beneficiul alăptării pentru copil şi de beneficiul tratamentului cu romiplostim pentru dumneavoastră.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Trebuie să vă adresaţi medicului înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, deoarece unele reacţiile adverse (de exemplu, episoade temporare de ameţeli) pot afecta capacitatea dumneavostră de a face acest lucru în siguranţă.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NPLATE

Nplate va fi administrat numai sub directa supraveghere a medicului dumneavoastră, care vă va controla doza de Nplate administrată.

Nplate este administrat o dată pe săptămână sub forma unui injecţii sub piele (administrare subcutanată).

Doza iniţială este de 1 microgram de Nplate per kilogram din greutatea dumneavoastră corporală, o dată pe săptămână. Medicul dumneavoastră va spune cât de mult trebuie să vă administraţi. Nplate trebuie injectat o dată pe săptămână pentru a menţine un număr normal de trombocite. Medicul va face în mod regulat analize de sânge pentru a măsura cum răspund trombocitele dumneavoastră şi pentru a vă ajusta doza dacă este cazul.

Odată ce numărul trombocitelor va fi ţinut sub control, medicul va continua să vă facă în mod regulat analize de sânge. Doza poate fi ajustată ulterior pentru a menţine un control pe termen lung asupra numărului dumneavoastră de trombocite.

Dacă utilizaţi mai mult Nplate decât trebuie

Medicul dumneavoastră trebuie să se asigure că vi se administrează doza necesară de Nplate. Dacă vi s-a administrat Nplate mai mult decât trebuie, se poate să nu aveţi simptome fizice, dar numărul de trombocite din sânge poate să crească la valori foarte mari şi acest lucru poate creşte riscul de coagulare a sângelui. Prin urmare, dacă medicul dumneavoastră crede că vi s-a administrat Nplate mai mult decât trebuie, atunci se recomandă să fiţi urmărit pentru orice semne sau simptome ale reacţiilor adverse şi să vi se administreze imediat un tratament adecvat.

Dacă uitaţi să utilizaţi Nplate

Dacă nu v-aţi administrat o doză de Nplate, medicul dumneavoastră va discuta împreună cu dumneavoastră când trebuie administrată următoarea doză.

Dacă încetaţi să utilizaţi Nplate

Dacă încetaţi să luaţi Nplate este posibil să aveţi din nou un număr mic de trombocite în sânge (trombocitopenie). Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să opriţi administrarea de Nplate.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Nplate poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse foarte frecvente (observate la mai mult de 1 din 10 persoane care iau Nplate):

durere de cap.

Reacţii adverse frecvente (observate la mai mult de 1 din 100 persoane care iau Nplate):

afectarea măduvei osoase, inclusiv creşterea cantităţii de fibre (reticulină) în măduva osoasă;

probleme de somn (insomnie);

ameţeli;

furnicături sau amorţeală la nivelul mâinilor şi picioarelor (parestezii);

migrenă;

roşeaţă a pielii (înroşirea pielii);

cheaguri de sânge în artera pulmonară (embolism pulmonar);

greaţă;

diaree;

dureri abdominale;

indigestie (dispepsie);

constipaţie;

mâncărime a pielii (prurit);

sângerări sub piele (echimoze);

vânătăi (contuzii);

erupţii cutanate tranzitorii;

dureri ale articulaţiilor (artralgie);

dureri ale muşchilor sau slăbiciune musculară (mialgie);

dureri ale mâinilor şi picioarelor;

spasme musculare;

dureri de spate;

dureri osoase;

oboseală (fatigabilitate);

reacţie la locul de injectare;

umflarea mâinilor şi picioarelor (edeme periferice);

simptome pseudogripale (asemănătoare cu cele gripale);

durere;

slăbiciune (astenie);

febră (stare febrilă);

frisoane;

contuzii;

număr scăzut de trombocite (trombocitopenie) şi număr scăzut de trombocite (trombocitopenie) după întreruperea tratamentului cu Nplate;

număr crescut al trombocitelor faţă de cel normal (trombocitoză).

Reacţii adverse mai puţin frecvente (observate la mai mult de 1 din 1000 persoane care iau Nplate):

• insuficienţă medulară; afecţiune a măduvei osoase hematogene care provoacă cicatrici (mielofibroză); mărire a splinei (splenomegalie); sângerare de la nivelul vaginului (hemoragie vaginală), sângerare de la nivelul rectului (hemoragie rectală); sângerare de la nivelul gurii (hemoragie bucală); sângerare la locul injectării (hemoragie la locul injectării).

• Atac de inimă (infarct miocardic); creştere a bătăilor inimii

• Ameţeli sau senzaţie de învârtire (vertij)

• Probleme la nivelul ochilor incluzând: sângerare la nivelul ochiului (hemoragie conjunctivală); dificultate de focalizare sau vedere înceţoşată (tulburare de acomodare; edem papilar sau tulburare oculară); orbire; mâncărime la nivelul ochiului (prurit ocular); lăcrimare crescută (hiperlacrimaţie); sau tulburări vizuale

• Probleme cu sistemul digestiv incluzând: vărsături; respiraţie urât mirositoare (halenă); dificultăţi la înghiţire (disfagie); indigestie sau senzatie de arsură in capul pieptului (boală de reflux gastro-esofagian); sânge în scaun (hematochezie); disconfort stomacal; ulcere sau vezicule la nivelul gurii (stomatită), modificări de culoare ale dinţilor

scădere a greutăţii corporale; creştere a greutăţii corporale; intoleranţă la alcool etilic; pierdere a poftei de mâncare (anorexie sau scădere a apetitului alimentar); deshidratare

senzaţie generală de rău (stare generala de rău); durere toracică; iritabilitate; umflare a feţei (edem facial), senzaţie de căldură; creştere a temperaturii corpului; senzaţie de nervozitate

gripă; infecţie localizată; inflamaţie a căilor nazale şi a gâtului (nazofaringită)

probleme la nivelul nasului şi gâtului incluzând: tuse; secreţii nazale (rinoree); uscăciune a gâtului; scurtare a respiraţiei sau dificultaţi in respiraţie(dispnee); congestie nazală; respiraţie dureroasă

umflare dureroasă a articulaţiilor provocată de acidul uric (produs metabolic) (gută)

constricţie musculară; slăbiciune musculară; durere la nivelul umărului; spasme musculare

• probleme cu sistemul nervos incluzând contracţii musculare involuntare (clonus); simţ perturbat al gustului (disgeuzie); scădere a simţului gustului (hipogeuzie); senzaţie scăzută de sensibilitate, in special la nivelul pielii (hipoestezie); alterare a funcţiilor nervoase la nivelul braţelor şi picioarelor (neuropatie periferică); cheag de sânge în sinusul transvers (tromboză de sinus transvers)

depresie; vise anormale

• pierdere a părului (alopecie); sensibilitate la lumină (reacţie de fotosensibilitate); acnee; reacţie alergică la nivelul pielii în contact cu alergenul (dermatită de contact); manifestări cutanate cu erupţii şi vezicule (eczemă); uscăciune a pielii; înroşire a pielii (eritem); erupţie cu descuamare severă (erupţie exfoliativă); creştere anormală a părului; îngroşare şi mâncărime la nivelul pielii ca urmare a scărpinării repetate (prurigo); sângerare sub suprafaţa pielii sau vânătăi sub piele (purpură); erupţie in relief la nivelul pielii(erupţie papulară); erupţie însotită de mâncărimi la nivelul pielii(erupţie pruriginoasă); erupţie generalizată însotită de mâncărimi la nivelul pielii (urticarie); noduli la nivelul pielii (noduli cutanaţi); miros anormal al pielii (miros cutanat anormal),

• probleme cu circulaţia incluzând cheaguri de sânge la nivelul venei de la nivelul ficatului (tromboză de venă portă); tromboză venoasă profundă; tensiune arterială mică (hipotensiune arterială); creştere a tensiunii arteriale: blocare a unui vas de sânge (embolie periferică) sau scădere a fluxului de sânge la nivelul mâinilor, gleznelor sau picioarelor (ischemie periferică); umflare sau formare de cheaguri la nivelul unei vene, care poate fi extrem de sensibilă la atingere (flebită sau tromboflebită superficială); cheaguri de sânge (tromboză)

Reacţii adverse mai puţin frecvente care se pot evidenţia în analizele sanguine sau urinare (observate la mai mult de 1 din 1000 persoane care iau Nplate)

• anemie, incluzând un tip rar de anemie în care este redus numărul de celule roşii, de celule albe şi trombocite din sânge (anemie aplastică); creştere a numărului de celule albe sanguine (leucocitoză); producţie de trombocite în exces (trombocitemie); creştere a numărului de trombocite; număr anormal de celule sanguine care previn sângerarea (număr anormal de trombocite); modificări ale anumitor analize sanguine (creşterea a valorilor serice a transaminazelor; creştere a lactat dehidrogenazei sanguine); sau cancer al celulelor albe sanguine (mielom multiplu)

• Proteine în urină

Alte reacţii adverse:

O afecţiune rară caracterizată prin perioade de durere cu caracter de arsură, roşeaţă şi căldură la nivelul mâinilor şi picioarelor (eritromelalgie).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NPLATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Nplate după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta flaconului, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Nplate

- Substanţa activă este romiplostim.

Fiecare flacon de Nplate 250 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă conţine 250 micrograme de romiplostim. După reconstituire, volumul administrabil de 0,5 ml de soluţie conţine 250 micrograme de romiplostim (500 micrograme/ml).

Fiecare flacon de Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă conţine 500 micrograme de romiplostim. După reconstituire, volumul administrabil de 1 ml de soluţie conţine 500 micrograme de romiplostim (500 micrograme/ml).

- Celelalte componente sunt manitol (E 421), zahăr, L-histidină, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi polisorbat 20.

Cum arată Nplate şi conţinutul ambalajului

Nplate este o pulbere de culoare albă pentru soluţie injectabilă, furnizată în flacon din sticlă a 5 ml.

Cutie ce conţine 1 sau 4 flacoane fie de 250 micrograme, fie de 500 micrograme de romiplostim.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

България

Амджен България ЕООД

Тел: +359 (0)2 805 7020

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 2 21 773 500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 5125 501

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Polska

Amgen Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 19 00

Portugal

AMGEN Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

France

Amgen S.A.S

Tél: +33 (0)1 40 88 27 00

România

Amgen România SRL

Tel.: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Switzerland AG Slovakia

Tel: +421 33 321 13 22

 

Acest prospect a fost aprobat în.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu /.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Nplate este un produs steril, dar care nu conţine conservanţi şi care este destinat pentru o singură utilizare. Nplate trebuie reconstituit conform regulilor de bună practică de asepsie.

• Nplate 250 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă trebuie reconstituit cu 0,72 ml apă pentru preparate injectabile, până la un volum administrabil de 0,5 ml. În plus o cantitate suplimentară este inclusă în fiecare flacon pentru a asigura ca 250 µg de romiplostim să poată fi administrate.

sau

• Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă trebuie reconstituit cu 1,2 ml apă pentru preparate injectabile, până la un volum administrabil de 1 ml. În plus o cantitate suplimentară este inclusă în fiecare flacon pentru a asigura ca 500 µg de romiplostim să poată fi administrate

Nu folosiţi soluţii de clorură de sodiu sau apă bacteriostatică atunci când reconstituiţi medicamentul.

Apa pentru preparate injectabile trebuie injectată în flaconul de Nplate. Conţinutul flaconului poate fi amestecat şi agitat încet până la dizolvare. Nu scuturaţi şi nu agitaţi puternic flaconul. De obicei, Nplate se dizolvă în mai puţin de 2 minute. Inspectaţi vizual soluţia pentru a observa particule de substanţă şi pentru modificări de culoare înainte de administrare. Soluţia reconstituită trebuie să fie o soluţie clară şi incoloră şi nu trebuie administrată dacă se observă particule de materie şi/sau modificări de culoare.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, durata şi condiţiile de păstrare în utilizare anterior administrării medicamentului devin responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 ore la temperatura de 25°C sau 24 ore la frigider (2ºC – 8ºC) protejat de lumină.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Nplate 500 micrograme pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Romiplostim

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Nplate şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Nplate

3. Cum să utilizaţi Nplate

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Nplate

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NPLATE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă din Nplate este romiplostim, care este o proteină folosită pentru a trata numărul mic de trombocite la pacienţii cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) numită PTI. PTI este o boală în care sistemul imunitar al corpului dumneavoastră îşi distruge propriile trombocite. Trombocitele sunt acele celule din corpul dumneavoastră care ajută la închiderea rănilor şi la formarea cheagurilor de sânge. Un număr foarte mic de trombocite poate determina vânătăi sau sângerări grave.

Nplate este utilizat la pacienţii adulţi (cu vârsta de cel puţin 18 ani) care au splina scoasă pentru PTI cronică şi care au fost trataţi anterior cu corticosteroizi sau imunoglobuline, pacienţi la care aceste tratamente nu au efect.

Nplate poate fi deasemenea utilizat la pacienţii adulţi (cu vârsta de cel puţin 18 ani) cu PTI cronică trataţi anterior, la care scoaterea splinei nu reprezintă o opţiune.

Nplate acţionează prin stimularea măduvei osoase (acea parte din os care produce celulele sângelui) pentru a produce mai multe trombocite. Această acţiune ar trebui să ajute la prevenirea vânătăilor sau a sângerărilor asociate cu PTI.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NPLATE

NU UTILIZAŢI Nplate

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la romiplostim sau la oricare dintre celelalte componente ale Nplate.

dacă sunteţi alergic la alte medicamente care sunt produse prin tehnologie ADN folosind microorganismul Escherichia coli (E.coli).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Nplate

• Dacă încetaţi să mai luaţi Nplate un număr mic de trombocite (trombocitopenie) este probabil să reapară. Dacă încetaţi să mai luaţi Nplate numărul dumneavoastră de trombocite trebuie urmărit, iar medicul trebuie să discute împreună cu dumneavoastră măsurile de precauţie adecvate.

• Dacă aveţi risc de a face cheaguri sanguine sau dacă cheagurile de sânge apar frecvent în familia dumneavoastră. De asemenea, riscul de apariţie a cheagurilor de sânge poate creşte dacă :

- aveţi probleme la nivelul ficatului

- sunteţi vârstnic;

- sunteţi imobilizat la pat

- aveţi cancer

- luaţi contraceptive orale sau terapie de substituţie hormonală

- aţi suferit recent o intervenţie chirurgicală sau dacă aţi suferit vreo leziune;

- sunteţi obez (supraponderal)

- sunteţi fumător

Vă rugăm să îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră

Dacă aveţi un număr foarte mare de trombocite, aceasta poate creşte riscul formării cheagurilor de sânge. Medicul dumneavoastră va ajusta doza de Nplate pentru a se asigura că numărul de trombocite nu devine prea mare.

Modificări la nivelul măduvei osoase (creşterea cantităţii de reticulină şi posibil, fibroza măduvei osoase)

Utilizarea de lungă durată a Nplate poate determina modificări la nivelul măduvei dumneavoastră osoase. Aceste modificări pot conduce la anomalii la nivelul celulelor din sânge sau corpul dumneavoastră să producă mai puţine celule din sânge. O formă uşoară a acestor modificări ale măduvei osoase este numită "cresterea cantităţii de reticulină" şi a fost observată în studii clinice cu Nplate. Nu se cunoaşte dacă acest lucru poate evolua spre o formă mai severă, numită "fibroză.". Semne ale modificărilor din măduva osoasă pot să se prezinte sub forma rezultate anormale în testele de sânge. Medicul dumneavoastră va decide dacă valorile anormale ale testelor de sânge înseamnă că trebuie să faceţi teste la nivelul măduvei osoase sau dacă trebuie să încetaţi să mai luaţi Nplate.

Agravarea cancerelor localizate la nivelul celulelor din sânge

Medicul dumneavoastră poate decide să se recolteze o biopsie de la nivelul măduvei osoase dacă consideră că este necesară pentru a confirma că aveţi PTI şi nu altă afecţiune cum este SMD

Pierderea răspunsului la romiplostim

Dacă observaţi pierderea răspunsului sau eşecul menţinerii unui răspuns plachetar în timpul tratamentului cu romiplostim, medicul va investiga care sunt motivele care includ fie creşterea fibrelor din măduva osoasă (reticulină), fie formarea de anticorpi care neutralizează acţiunea romiplostimului.

Nplate nu este recomandat copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Dacă luaţi medicamente care împiedică formarea cheagurilor de sânge (terapie anticoagulantă sau antiplachetară) există un risc mai mare de sângerare. Medicul dumneavoastră va discuta acest aspect cu dumneavoastră.

Dacă luaţi corticosteroizi, danazol şi/sau azatioprină, care vi se administrează pentru tratarea PTI, efectul acestora poate fi redus sau anulat când se administrează împreună cu Nplate.

Sarcina şi alăptarea

Este important să îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, dacă credeţi că aţi putea fi gravidă, sau dacă plănuiţi să rămâneţi gravidă. Nu se recomandă utilizarea Nplate dacă sunteţi gravidă decât dacă recomandă medicul.

Nu se ştie dacă romiplostim este prezent în laptele uman. Nu se recomandă folosirea Nplate dacă alăptaţi. O decizie de a întrerupe alăptarea sau de a întrerupe tratamentul cu romiplostim trebuie luată ţinând cont de beneficiul alăptării pentru copil şi de beneficiul tratamentului cu romiplostim pentru dumneavoastră.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Trebuie să vă adresaţi medicului înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, deoarece unele reacţiile adverse (de exemplu, episoade temporare de ameţeli) pot afecta capacitatea dumneavostră de a face acest lucru în siguranţă.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NPLATE

Nplate va fi administrat numai sub directa supraveghere a medicului dumneavoastră, care vă va controla doza de Nplate administrată.

Nplate este administrat o dată pe săptămână sub forma unui injecţii sub piele (administrare subcutanată).

Doza iniţială este de 1 microgram de Nplate per kilogram din greutatea dumneavoastră corporală, o dată pe săptămână. Medicul dumneavoastră va spune cât de mult trebuie să vă administraţi. Nplate trebuie injectat o dată pe săptămână pentru a menţine un număr normal de trombocite. Medicul va face în mod regulat analize de sânge pentru a măsura cum răspund trombocitele dumneavoastră şi pentru a vă ajusta doza dacă este cazul.

Odată ce numărul trombocitelor va fi ţinut sub control, medicul va continua să vă facă în mod regulat analize de sânge. Doza poate fi ajustată ulterior pentru a menţine un control pe termen lung asupra numărului dumneavoastră de trombocite.

Dacă utilizaţi mai mult Nplate decât trebuie

Medicul dumneavoastră trebuie să se asigure că vi se administrează doza necesară de Nplate. Dacă vi s-a administrat Nplate mai mult decât trebuie, se poate să nu aveţi simptome fizice, dar numărul de trombocite din sânge poate să crească la valori foarte mari şi acest lucru poate creşte riscul de coagulare a sângelui. Prin urmare, dacă medicul dumneavoastră crede că vi s-a administrat Nplate mai mult decât trebuie, atunci se recomandă să fiţi urmărit pentru orice semne sau simptome ale reacţiilor adverse şi să vi se administreze imediat un tratament adecvat.

Dacă uitaţi să utilizaţi Nplate

Dacă nu v-aţi administrat o doză de Nplate, medicul dumneavoastră va discuta împreună cu dumneavoastră când trebuie administrată următoarea doză.

Dacă încetaţi să utilizaţi Nplate

Dacă încetaţi să luaţi Nplate este posibil să aveţi din nou un număr mic de trombocite în sânge (trombocitopenie). Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să opriţi administrarea de Nplate.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Nplate poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse foarte frecvente (observate la mai mult de 1 din 10 persoane care iau Nplate):

durere de cap.

Reacţii adverse frecvente (observate la mai mult de 1 din 100 persoane care iau Nplate):

afectarea măduvei osoase, inclusiv creşterea cantităţii de fibre (reticulină) în măduva osoasă;

probleme de somn (insomnie);

ameţeli;

furnicături sau amorţeală la nivelul mâinilor şi picioarelor (parestezii);

migrenă;

roşeaţă a pielii (înroşirea pielii);

cheaguri de sânge în artera pulmonară (embolism pulmonar);

greaţă;

diaree;

dureri abdominale;

indigestie (dispepsie);

constipaţie;

mâncărime a pielii (prurit);

sângerări sub piele (echimoze);

vânătăi (contuzii);

erupţii cutanate tranzitorii;

dureri ale articulaţiilor (artralgie);

dureri ale muşchilor sau slăbiciune musculară (mialgie);

dureri ale mâinilor şi picioarelor;

spasme musculare;

dureri de spate;

dureri osoase;

oboseală (fatigabilitate);

reacţie la locul de injectare;

umflarea mâinilor şi picioarelor (edeme periferice);

simptome pseudogripale (asemănătoare cu cele gripale);

durere;

slăbiciune (astenie);

febră (stare febrilă);

frisoane;

contuzii;

număr scăzut de trombocite (trombocitopenie) şi număr scăzut de trombocite (trombocitopenie) după întreruperea tratamentului cu Nplate;

număr crescut al trombocitelor faţă de cel normal (trombocitoză).

Reacţii adverse mai puţin frecvente (observate la mai mult de 1 din 1000 persoane care iau Nplate):

• insuficienţă medulară; afecţiune a măduvei osoase hematogene care provoacă cicatrici (mielofibroză); mărire a splinei (splenomegalie); sângerare de la nivelul vaginului (hemoragie vaginală), sângerare de la nivelul rectului (hemoragie rectală); sângerare de la nivelul gurii(hemoragie bucală); sângerare la locul injectării (hemoragie la locul injectării).

• Atac de inimă (infarct miocardic); creştere a bătăilor inimii

• Ameţeli sau senzaţie de învârtire (vertij)

• Probleme la nivelul ochilor incluzând: sângerare la nivelul ochiului (hemoragie conjunctivală); dificultate de focalizare sau vedere înceţoşată (tulburare de acomodare; edem papilar sau tulburare oculară); orbire; mâncărime la nivelul ochiului (prurit ocular); lăcrimare crescută (hiperlacrimaţie); sau tulburări vizuale

• Probleme cu sistemul digestiv incluzând: vărsături; respiraţie urât mirositoare (halenă); dificultăţi la înghiţire (disfagie); indigestie sau senzatie de arsură in capul pieptului (boală de reflux gastro-esofagian); sânge în scaun (hematochezie); disconfort stomacal; ulcere sau vezicule la nivelul gurii (stomatită), modificări de culoare ale dinţilor

scădere a greutăţii corporale; creştere a greutăţii corporale; intoleranţă la alcool etilic; pierdere a poftei de mâncare (anorexie sau scădere a apetitului alimentar); - deshidratare

senzaţie generală de rău (stare generală de rău); durere toracică; iritabilitate; umflare a feţei (edem facial), senzaţie de căldură; creştere a temperaturii corpului; senzaţie de nervozitate

gripă; infecţie localizată; inflamaţie a căilor nazale şi a gâtului (nazofaringită)

probleme la nivelul nasului şi gâtului incluzând: tuse; secreţii nazale (rinoree); uscăciune a gâtului; scurtare a respiraţiei sau dificultăţi în respiraţie (dispnee); congestie nazală; respiraţie dureroasă

umflare dureroasă a articulaţiilor provocată de acidul uric (produs metabolic) (gută)

constricţie musculară; slăbiciune musculară; durere la nivelul umărului; spasme musculare

• probleme cu sistemul nervos incluzând contracţii musculare involuntare (clonus); simţ perturbat al gustului (disgeuzie); scădere a simţului gustului (hipogeuzie); senzaţie scăzută de sensibilitate, în special la nivelul pielii (hipoestezie); alterare a funcţiilor nervoase la nivelul braţelor şi picioarelor (neuropatie periferică); cheag de sânge în sinusul transvers (tromboză de sinus transvers)

depresie; vise anormale

• pierdere a părului (alopecie); sensibilitate la lumină (reacţie de fotosensibilitate); acnee; reacţie alergică la nivelul pielii în contact cu alergenul (dermatită de contact); manifestări cutanate cu erupţii şi vezicule (eczemă); uscăciune a pielii; înroşire a pielii (eritem); erupţie cu descuamare severă (erupţie exfoliativă); creştere anormală a părului; îngroşare şi mâncărime la nivelul pielii ca urmare a scărpinării repetate (prurigo); sângerare sub suprafaţa pielii sau vânătăi sub piele (purpură); erupţie în relief la nivelul pielii (erupţie papulară); erupţie însotită de mâncărimi la nivelul pielii (erupţie pruriginoasă); erupţie generalizată însoţită de mâncărimi la nivelul pielii (urticarie); noduli la nivelul pielii (noduli cutanaţi); miros anormal al pielii (miros cutanat anormal),

• probleme cu circulaţia incluzând cheaguri de sânge la nivelul venei de la nivelul ficatului (tromboză de venă portă); tromboză venoasă profundă; tensiune arterială mică (hipotensiune arterială ); creştere a tensiunii arteriale; blocare a unui vas de sânge (embolie periferică); sau scădere a fluxului de sânge la nivelul mâinilor, gleznelor sau picioarelor (ischemie periferică); umflare sau formare de cheaguri la nivelul unei vene, care poate fi extrem de sensibilă la atingere (flebită sau tromboflebită superficială); cheaguri de sânge (tromboză)

Reacţii adverse mai puţin frecvente care se pot evidenţia în analizele sanguine sau urinare (observate la mai mult de 1 din 1000 persoane care iau Nplate)

• anemie, incluzând un tip rar de anemie în care este redus numărul de celule roşii sanguine, celule albe şi trombocite din sânge (anemie aplastică); creştere a numărului de celule albe sanguine (leucocitoză); producţie de trombocite în exces (trombocitemie); creştere a numărului de trombocite; număr anormal de celule sanguine care previn sângerarea (număr anormal de trombocite); modificări ale anumitor analize sanguine (creştere a valorilor serice ale transaminazelor; creştere a lactat dehidrogenazei sanguine); sau cancer al celulelor albe sanguine (mielom multiplu)

• Proteine în urină

Alte reacţii adverse:

O afecţiune rară caracterizată prin perioade de durere cu caracter de arsură, roşeaţă şi căldură la nivelul mâinilor şi picioarelor (eritromelalgie).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NPLATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Nplate după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta flaconului, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Nplate

- Substanţa activă este romiplostim.

Fiecare flacon de Nplate 250 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă conţine 250 micrograme de romiplostim. După reconstituire, volumul administrabil de 0,5 ml de soluţie conţine 250 micrograme de romiplostim (500 micrograme/ml).

Fiecare flacon de Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă conţine 500 micrograme de romiplostim. După reconstituire, volumul administrabil de 1 ml de soluţie conţine 500 micrograme de romiplostim (500 micrograme/ml).

- Celelalte componente sunt:

Pulbere: manitol (E 421), zahăr, L-histidină, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) şi polisorbat 20.

Solvent: apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Nplate şi conţinutul ambalajului

Nplate este o pulbere de culoare albă pentru soluţie injectabilă, furnizată în flacon din sticlă a 5 ml.

Nplate este furnizat sub forma unui ambalaj care cuprinde 1 cutie sau ambalaj multiplu care conţine 4 cutii. Fiecare cutie conţine:

1 flacon cu romiplostim 250 micrograme sau 500 micrograme.

1 seringă preumplută care conţine 0,72 ml sau 1,2 ml apă pentru preparate injectabile pentru reconstituire.

1 tijă piston pentru seringa preumplută.

1 adaptor steril al flaconului.

1 seringă sterilă prevăzută cu dispozitiv Luer de 1 ml.

1 ac steril prevăzut cu cu dispozitiv de protecţie pentru ac.

4 tampoane cu alcool.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

България

Амджен България ЕООД

Тел: +359 (0)2 805 7020

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 2 21 773 500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 5125 501

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Polska

Amgen Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 19 00

Portugal

AMGEN Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

France

Amgen S.A.S

Tél: +33 (0)1 40 88 27 00

România

Amgen România SRL

Tel.: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 585 1767

 

Acest prospect a fost aprobat în.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu /.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Nplate este un produs steril, dar care nu conţine conservanţi şi care este destinat pentru o singură utilizare. Nplate trebuie reconstituit conform regulilor de bună practică de asepsie.

• Nplate 250 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă trebuie reconstituit cu 0,72 ml apă pentru preparate injectabile, până la un volum administrabil de 0,5 ml. În plus o cantitate suplimentară este inclusă în fiecare flacon pentru a asigura ca 250 µg de romiplostim să poată fi administrate.

sau

• Nplate 500 micrograme pulbere pentru soluţie injectabilă trebuie reconstituit cu 1,2 ml apă pentru preparate injectabile, până la un volum administrabil de 1 ml. În plus o cantitate suplimentară este inclusă în fiecare flacon pentru a asigura ca 500 µg de romiplostim să poată fi administrate

Nu folosiţi soluţii de clorură de sodiu sau apă bacteriostatică atunci când reconstituiţi medicamentul. Apa pentru preparate injectabile trebuie injectată în flaconul de Nplate. Conţinutul flaconului poate fi amestecat şi agitat încet până la dizolvare. Nu scuturaţi şi nu agitaţi puternic flaconul. De obicei, Nplate se dizolvă în mai puţin de 2 minute. Inspectaţi vizual soluţia pentru a observa particule de substanţă şi pentru modificări de culoare înainte de administrare. Soluţia reconstituită trebuie să fie o soluţie clară şi incoloră şi nu trebuie administrată dacă se observă particule de materie şi/sau modificări de culoare.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, durata şi condiţiile de păstrare în utilizare anterior administrarii medicamentului devin

responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 ore la temperatura de 25°C sau 24 ore la frigider (2ºC – 8ºC) protejat de lumină.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

 

 

 

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Premiul Internaţional Galien pentru medicamentul Nplate Bucureşti, 18 oct /Agerpres/ - Medicamentul Nplate a primit Premiul Internaţional Galien, echivalentul premiului Nobel în domeniul cercetării farmaceutice, în cadrul unei ceremonii oficiale desfăşurate la New York, se arată într-un comunicat de presă al companiei Amgen, remis luni AGERPRES.
Aproximativ 6.600 de persoane sunt afectate de Purpura Trombocitopenică Imună Aproximativ 6.600 de persoane, majoritatea femei tinere, sunt afectate în România de Purpura Trombocitopenică Imună (PTI) - o boală autoimună care, deşi descoperită în anul 1735, din cauza subdiagnosticării sau ignorării simptomelor sale, este aproape necunoscută în prezent.
CNAS a semnat contractul cost-volum pentru tratamentul fără interferon Contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C cronice (HCC) la adulţi, subgrupul "pacienţi cu ciroză hepatică decompensată cu VHC (scor Child B sau C)", a fost semnat de CNAS şi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, prin reprezentantul legal în România.
Comunicat de presă - Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune O boală autoimună periculoasă afectează din ce în ce mai multe femei