CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

LUVINSTA 20 mg
Denumire LUVINSTA 20 mg
Denumire comuna internationala FLUVASTATINUM
Actiune terapeutica HIPOCOLESTEROLEMIANTE SI HIPOTRIGLICERIDEMIANTE INHIBITORI AI HMG COA
Prescriptie P-6L - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala valabila 6 luni
Forma farmaceutica Capsule
Concentratia 20mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. PEID cu capac PEJD desicant x 30 caps.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC C10AA04
Firma - Tara producatoare ACTAVIS HF. - ISLANDA
Autorizatie de punere pe piata ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre LUVINSTA 20 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1677/2009/01-14                                              Anexa 2

NR. 1678/2009/01-14

Rezumatul Caracteristicilor Produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.       DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Luvinsta 20 mg, capsule Luvinsta 40 mg, capsule

2.       COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine 20 mg fluvastatină sub formă de fluvastatină sodică. Fiecare capsulă conţine 40 mg fluvastatină sub formă de fluvastatină sodică.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.       FORMA FARMACEUTICĂ

Luvinsta 20 mg capsule

Capacul capsulei: portocaliu opac, inscripţionat cu „20” cu cerneală albă

Corpul capsulei: ivoriu opac, inscripţionat cu „FST” cu cerneală brună

Luvinsta 40 mg capsule

Capacul capsulei: portocaliu opac, inscripţionat cu „40” cu cerneală albă

Corpul capsulei: galben opac, inscripţionat cu „FST” cu cerneală brună

4. DATE CLINICE

4.1     Indicaţii terapeutice

Tratamentul hipercolesterolemiei primare sau a hiperlipidemiei mixte (clasificare Fredrickson tip IIa şi IIb) ca adjuvant al regimului alimentar, atunci când răspunsul la regimul alimentar şi la alte tratamente non-farmacologice nu este adecvat.

Luvinsta este indicat, de asemenea, pentru prevenţia secundară a evenimentelor coronariene după intervenţia chirurgicală percutană coronariană, la pacienţii cu boală cardiacă coronariană şi hipercolestorelomie, vezi pct. 5.1.

4.2     Doze şi mod de administrare

Înaintea iniţierii tratamentului cu Luvinsta, trebuie excluse cauzele secundare de hipercolesterolemie, iar pacientul trebuie să urmeze un regim hipocolesterolemiant standard. Terapia prin dietă trebuie continuată pe tot parcursul tratamentului.

Capsulele trebuie administrate seara sau imediat înainte de culcare, independent de orarul meselor. Capsulele trebuie înghiţite întregi, cu un pahar cu apă.

Dozele recomandate pentru efectul hipolipemiant

Doza iniţială recomandată este de 20 mg sau 40 mg o dată pe zi seara. În cazurile uşoare, poate fi

suficientă administrarea unei doze de 20 mg o dată pe zi.

1

La majoritatea pacienţilor poate fi necesară administrarea unor doze de 20 mg până la 40 mg o dată pe zi, dar doza poate fi crescută la 80 mg zilnic (o capsulă Luvinsta 40 mg de două ori pe zi). Acest tratament trebuie individualizat în funcţie de valoarea iniţială a concentraţiei plasmatice a LDL-C şi de scopul terapiei. Doza zilnică maximă recomandată este de 80 mg.

La dozele recomandate administrate, efectul hipolipemiant maxim este atins în decurs de 4 săptămâni de tratament. Dozele trebuie ajustate în funcţie de particularităţile răspunsului fiecărui pacient şi această ajustare a dozelor trebuie efectuată la intervale de minim 4 săptămâni. Efectul terapeutic al Luvinsta este menţinut în cursul administrării de lungă durată. Luvinsta este eficace administrat în monoterapie sau în asociere cu chelatori ai acizilor biliari. Atunci când Luvinsta este utilizat în asociere cu colestiramina sau alte răşini, trebuie administrat cu cel puţin 4 ore după utilizarea acestor răşini, pentru a evita o interacţiune semnificativă datorată legării medicamentului de aceste răşini. Există date minime care să ateste eficacitatea şi siguranţa administrării Luvinsta în asociere cu acidul nicotinic sau cu fibraţi (vezi pct. 4.5).

Dozele recomandate pentru prevenţia secundară a evenimentelor coronariene după intervenţia chirurgicală percutană coronariană

După intervenţia chirurgicală percutană coronariană, la pacienţii cu boală cardiacă coronariană, doza zilnică este de 80 mg (o capsulă Luvinsta 40 mg de două ori pe zi).

Pacienţi cu disfuncţie renală

Fluvastatina este metabolizată la nivel hepatic, un procent mai mic de 6% din doza administrată fiind excretat în urină. Farmacocinetica fluvastatinei rămâne nemodificată la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la severă. Ca urmare, nu este necesară ajustarea dozelor la aceşti pacienţi.

Pacienţi cu disfuncţie hepatică

Luvinsta este contraindicat la pacienţii cu boală hepatică activă sau la cei cu o valoare serică persistent

crescută a transaminazelor, de etiologie necunoscută (vezi pct. 4.3 şi 4.4)

Utilizare la vârstnici

Nu există date care să ateste o tolerabilitate scăzută sau necesitatea ajustării dozelor la pacienţii

vârstnici.

Copii şi adolescenţi cu hipercolesterolemie familială heterozigotă

Înainte de a iniţia tratamentul cu Luvinsta la copii şi adolescenţi cu vârsta de minim 9 ani cu

hipercolesterolemie familială heterozigotă, pacienţii trebuie trecuţi la o dietă standard de reducere a

colesterolemiei. Terapia prin dietă trebuie continuată pe tot cursul tratamentului.

Doza iniţială recomandată este de 40 mg (o capsulă Luvinsta 40 mg ) sau o capsulă Luvinsta 20 mg de

două ori pe zi . Doza de 20 mg fluvastatină (o capsulă Luvinsta 20 mg ) administrată o dată pe zi poate

fi suficientă în cazurile uşoare.

Dozele iniţiale trebuie individualizate în funcţie de valoarea concentraţiei plasmatice a LDL-C şi de

scopul terapiei.

La copii şi adolescenţi, nu a fost investigată utilizarea fluvastatinei în asociere cu acid nicotinic,

colestiramină sau fibrati.

4.3     Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Pacienţi cu boală hepatică activă, sau creşteri persistente ale valorilor serice ale transaminazelor de

etiologie necunoscută.

Sarcină şi alăptare (vezi pct. 4.6).

4.4     Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Nu sunt disponibile date cu privire la utilizarea fluvastatinei la pacienţii cu o afecţiune rară cunoscută, cum este hipercolesterolemia familială homozigotă.

2

Este de aşteptat un efect mic, datorită deficitului de receptori LDL la aceşti pacienţi. Ca urmare, utilizarea fluvastatinei nu este recomandată la aceşti pacienţi.

Funcţie hepatică

Similar altor medicamente hipolipemiante, se recomandă efectuarea testelor funcţiei hepatice la toţi pacienţii, înainte de iniţierea tratamentului, la 12 săptămâni după iniţierea tratamentului, la momentul creşterii dozei şi ulterior periodic. Pacienţii ale căror valori ale testelor funcţiei hepatice cresc ca răspuns la medicament trebuie monitorizaţi strict, cu repetarea imediată a testelor urmată de determinări mai frecvente. Dacă valorile serice ale aspartat aminotransferazei (AST) sau alanin aminotransferazei (ALT) depăşesc de 3 ori limita superioară a valorilor normale iar această creştere persistă, tratamentul trebuie întrerupt. În cazuri foarte rare a apărut hepatită cu legătură posibilă cu administrarea medicamentului, care s-a remis după întreruperea tratamentului.

Trebuie luate măsuri de precauţie în cazul administrării Luvinsta la pacienţii cu antecedente de boală hepatică sau la cei care consumă alcool etilic în cantitate mare.

Muşchi scheletici

În timpul tratamentului cu Luvinsta au fost raportate cazuri rare de miopatie, în timp ce miozita şi rabdomioliza au fost raportate foarte rar. La pacienţii cu mialgii difuze de etiologie necunoscută, sensibilitate sau slăbiciune musculară, şi/sau creşteri marcate ale valorilor concentraţiei plasmatice a creatin-kinazei (CK), trebuie luată în considerare apariţia miopatiei, miozitei sau rabdomiolizei. Ca urmare, pacienţii trebuie avertizaţi să raporteze prompt orice durere musculară de cauză necunoscută, sensibilitate musculară sau slăbiciune musculară, în special dacă sunt însoţite de febră sau stare generală de rău.

Măsurarea valorilor concentraţiei plasmatice a creatinkinazei

Până în prezent, nu există dovezi care să ateste necesitatea monitorizării de rutină a valorilor concentraţiei plasmatice totale a creatin-kinazei sau ale altor enzime musculare la pacienţii asimptomatici trataţi cu statine. Dacă este necesară măsurarea concentraţiei plasmatice a creatinkinazei, aceasta nu trebuie efectuată după exerciţii fizice susţinute sau în prezenţa oricăror alte cauze plauzibile care pot determina creşterea concentraţiei plasmatice a CK, deoarece în aceste cazuri este dificilă interpretarea rezultatelor.

Înaintea iniţierii tratamentului

Similar tuturor statinelor, medicul curant trebuie să recomande cu precauţie tratamentul cu fluvastatină la pacienţii cu factori de risc predispozanţi pentru rabdomioliză şi complicaţiile acesteia. Concentraţia plasmatică a creatinkinazei trebuie determinată înaintea iniţierii tratamentului cu fluvastatină în următoarele situaţii:

     Insuficienţă renală

     Hipotiroidie

     Antecedente personale sau heredocolaterale de tulburări musculare ereditare

     Antecedente de toxicitate musculară în cursul tratamentelor anterioare cu statine sau fibraţi

     Abuz de alcool etilic

     La vârstnici (cu vârsta mai mare de 70 de ani), trebuie luată în considerare necesitatea unei astfel de determinări a concentraţiei plasmatice a creatinkinazei , ţinându-se cont de existenţa altor factori predispozanţi pentru rabdomioliză.

În aceste situaţii, riscul tratamentului trebuie luat în considerare în raport cu beneficiul posibil şi este recomandată monitorizarea clinică. Dacă valorile iniţiale ale concentraţiei plasmatice a creatinkinazei CK sunt semnificativ crescute (>5 x LSVN), acestea trebuie măsurate din nou după 5-7 zile, pentru a se confirma rezultatele. Dacă valorile concentraţiei plasmatice a creatinkinazei CK sunt încă crescute semnificativ (>5 x LSVN), tratamentul nu trebuie iniţiat.

Boală pulmonară interstiţială

În cazuri izolate, în timpul tratamentului cu unele statine a fost raportată boală pulmonară intersiţială,

în special în cursul terapiei de lungă durată (vezi pct. 4.8). Simptomele prezentate pot include dispnee,

3

tuse neproductivă şi deteriorare a stării generale de sănătate (oboseală, scădere în greutate şi febră). Tratamentul cu statine trebuie întrerupt în cazul în care se suspectează boală pulmonară interstiţială.

În timpul tratamentului

Dacă la pacienţii trataţi cu fluvastatină apar simptome musculare cum sunt durere, slăbiciune sau

crampe, trebuie determinată concentraţia plasmatică a creatinkinazei CK. Dacă aceasta este

semnificativ crescută (>5 x LSVN), tratamentul trebuie întrerupt.

Dacă simptomele musculare sunt severe şi provoacă disconfort zilnic, chiar dacă valorile crescute ale

concentraţiei plasmatice a creatinkinazei CK sunt mai mici de 5 x LSVN, trebuie luată în considerare

întreruperea tratamentului.

Dacă simptomele dispar şi valorile CK revin la normal, poate fi luată în considerare re-introducerea

fluvastatinei sau introducerea altei statine, la cele mai mici doze şi sub monitorizare strictă.

Riscul de miopatie este crescut la pacienţii trataţi cu medicamente imunosupresoare (incluzând

ciclosporină), fibraţi, acid nicotinic sau eritromicină concomitent cu inhibitori ai HMG-CoA

reductazei. Există date minime care să susţină eficacitatea sau siguranţa utilizării fluvastatinei în

asociere cu acid nicotinic, derivaţii acestuia, fibraţi sau ciclosporină. Luvinsta trebuie utilizat cu

precauţie la pacienţii trataţi concomitent cu astfel de medicamente (vezi pct. 4.5).

Hiperlipoproteinemie

Nu sunt disponibile date cu privire la utilizarea fluvastatinei la pacienţii cu hiperlipoproteinemie cu o

creştere marcată a trigliceridemiei.

Hipercolesterolemie familială homozigotă

Nu sunt disponibile date cu privire la utilizarea fluvastatinei la pacienţii cu afecţiunea rară cunoscută

ca hipercolesterolemie familială homozigotă.

Este de aşteptat un efect redus, datorită deficitului de receptori LDL la aceşti pacienţi. Ca urmare,

utilizarea fluvastatinei nu este recomandată la aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi cu hipercolesterolemie familială heterozigotă

La pacienţii cu vârsta < 18 ani, eficacitatea şi siguranţa nu au fost studiate pentru o perioadă de

tratament mai mare de doi ani. Nu sunt disponibile date cu privire la maturizarea fizică, intelectuală şi

sexuală în cursul tratamentului de lungă durată. Nu a fost stabilită eficacitatea tratamentului de lungă

durată cu Luvinsta în timpul copilăriei cu privire la reducerea mortalităţii şi morbidităţii la adult (vezi

pct. 5.1).

Fluvastatina a fost studiată doar la copii cu vârsta de minim 9 ani cu hipercolesterolemie familială

heterozigotă (pentru detalii, vezi pct. 5.1). Deoarece experienţa la această grupă de pacienţi este

limitată, la copiii aflaţi la vârsta pre-pubertăţii riscurile potenţiale şi beneficiile trebuie atent evaluate,

înainte de iniţierea tratamentului.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni cu alte medicamente

Derivaţii acidului fibric (fibraţi) şi niacin (acidul nicotinic):

Administrarea concomitentă a fluvastatinei cu bezafibrat, gemfibrozil, ciprofibrat sau niacină (acid

nicotinic) nu are efect relevant clinic asupra biodisponibilităţii fluvastatinei sau a altor medicamente

hipolipemiante. La pacienţii trataţi cu alţi inhibitori ai HMG-CoA reductazei concomitent cu oricare

dintre aceste substanţe s-a observat un risc crescut de miopatie şi/sau rabdomioliză, probabil datorită

faptului că aceste medicamente pot determina miopatie şi în cazul administrării în monoterapie. Ca

urmare, beneficiul şi riscul administrării concomitente trebuie evaluate cu atenţie şi aceste asocieri

trebuie utilizate cu precauţie (vezi pct. 4.4).

Colchicină

În cazuri izolate, la administrarea concomitentă cu colchicină au fost raportate miotoxicitate, incluzând dureri musculare, slăbiciune musculară şi rabdomioliză. Beneficiul şi riscul administrării concomitente trebuie evaluate cu atenţie şi această asociere trebuie utilizată numai cu precauţie (vezi pct. 4.4).

4

Ciclosporină

Studiile efectuate la pacienţii cu transplant renal au indicat faptul ca biodisponibilitatea fluvastatinei (doză de până la 40 mg pe zi) nu atât de crescută pentru a avea o semnificaţie clinică la pacienţii trataţi cu doze stabile de ciclosporină. Rezultatele unui alt studiu în cadrul căruia au fost administrate 80 mg fluvastatină la pacienţi cu transplant renal trataţi doze stabile de ciclosporină au arătat că expunerea (ASC) la fluvastatină şi concentraţia maximă (Cmax) a fluvastatinei au fost de 2 ori mai mari, comparativ cu datele din literatură provenite de la subiecţii sănătoşi. Deşi aceste creşteri ale concentraţiilor plasmatice ale fluvastatinei nu au relevanţă clinică, această asociere trebuie utilizată cu precauţie. În cazul asocierii cu ciclosporina, iniţierea şi menţinerea tratamentului cu fluvastatină trebuie efectuate utilizând cea mai mică doză posibilă.

În cazul administrării concomitente, fluvastatina (40 mg si 80 mg) nu a avut efecte asupra biodisponibilităţii ciclosporinei.

Warfarină şi alţi derivaţi cumarinici

La voluntarii sănătoşi, utilizarea fluvastatinei cu warfarină (în doză unică) nu a influenţat negativ

concentraţiile plasmatice ale warfarinei şi timpul de protrombină, comparativ cu administrarea

warfarinei în monoterapie. Totusi, au fost raportate foarte rar cazuri izolate de sângerări şi/sau

creşterea timpului de protrombină la pacienţii trataţi cu fluvastatină concomitent cu warfarină sau cu

alţi derivaţi cumarinici. La pacienţii cărora li se administrează warfarină sau alţi derivaţi cumarinici,

este recomandată monitorizarea timpului de protrombină atunci când se iniţiază terapia cu fluvastatină,

la întreruperea acesteia sau la modificarea dozelor.

Rifampicină

Administrarea fluvastatinei la voluntarii sănătoşi trataţi anterior cu rifampicină a determinat o reducere a biodisponibilităţii fluvastatinei cu aproximativ 50%. Cu toate că în prezent nu există dovezi clinice care să ateste faptul că eficacitatea hipolipemiantă a fluvastatinei este modificată la pacienţii care urmează un tratament pe termen lung cu rifampicină (de exemplu în tuberculoză), pot fi necesare ajustări adecvate ale dozei de fluvastatină, pentru a se asigura o reducere satisfăcătoare a concentraţiilor plasmatice a lipidelor

Antidiabetice orale

La pacienţii cărora li se administrează sulfonilureice orale (glibenclamidă [gliburidă], tolbutamidă)

pentru tratamentul diabetului zaharat non-insulino- dependent ( DZNID tip 2), adăugarea fluvastatinei

la schema terapeutică nu conduce la modificări semnificative clinic ale glicemiei.

La pacienţii cu DZNID trataţi cu glibenclamidă (n = 32), administrarea de fluvastatină (40 mg de două

ori pe zi, timp de 14 zile) a crescut valorile medii ale Cmax, ASC şi t1/2 ale glibenclamidei cu 50%, 69%,

respectiv 121. Administrarea de glibenclamidă (doze între 5 – 20 mg pe zi) a determinat creşterea

valorilor medii ale Cmax şi ASC ale fluvastatinei cu 44%, respectiv 51%. În acest studiu nu au existat

modificări ale glicemiei şi ale concentraţiilor plasmatice ale insulinei şi peptidei-C. Totuşi, pacienţii

care sunt trataţi concomitent cu glibenclamidă (gliburidă) şi fluvastatină trebuie monitorizaţi adecvat

în continuare, atunci când doza de fluvastatină este crescută la 80 mg pe zi.

Răşini fixatoare de acizi biliari

Fluvastatina trebuie administrată la cel puţin 4 ore după utilizarea răşinilor (de exemplu colestiramină)

pentru a evita interacţiunile semnificative datorate legării medicamentului de acestea.

Fluconazol

Administrarea de fluvastatină la voluntari sănătoşi trataţi în prealabil cu fluconazol (inhibitor CYP 2C9) a dus la o creştere a expunerii şi a concentraţiei plasmatice maxime a fluvastatinei cu aproximativ 84%, respectiv 44%. Deşi nu există date clinice care să arate că profilul de siguranţă al fluvastatinei a fost modificat la pacienţii trataţi în prealabil cu fluconazol timp de 4 zile, fluvastatina trebuie administrată cu precauţie atunci când este administrată concomitent cu fluconazol.

Itraconazol şi eritromicină

Administrarea concomitenta a fluvastatinei cu inhibitori puternici ai citocromului P450 (CYP) 3A4

cum sunt itraconazolul şi eritromicina are efecte minime asupra biodisponibilităţii fluvastatinei. Dată

5

fiind implicarea minimă a acestei enzime în metabolizarea fluvastatinei, este de aşteptat ca alţi inhibitori ai CYP3A4 (de exemplu ketoconazol, ciclosporină) să nu influenţeze biodisponibilitatea fluvastatinei.

Antagonişti ai receptorilor histaminergici H2 şi inhibitori ai pompei de protoni

Administrarea concomitentă a fluvastatinei cu cimetidină, ranitidină sau omeprazol duce la o creştere a

biodisponibilităţii fluvastatinei, care nu are relevanţă clinică.

Fenitoină

Modificarea globală a farmacocineticii fenitoinei în timpul administrării concomitente cu fluvastatină este relativ mică şi fără relevanţă clinică. Din acest motiv, este suficientă monitorizarea de rutină a concentraţiei plasmatice a fenitoinei în timpul administrării concomitente cu fluvastatină. Efectul mic al fenitoinei asupra farmacocineticii fluvastatinei indică faptul că nu este necesară ajustarea dozei de fluvastatină în timpul administrării concomitente cu fenitoină.

Medicamente cardiovasculare

Nu au fost observate interacţiuni farmacocinetice semnificative clinic în cazul administrării concomitente a fluvastatinei cu propanolol, digoxină, losartan, amlodipină sau inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA). Pe baza datelor de farmacocinetică, nu este necesară monitorizarea sau ajustarea dozelor atunci când fluvastatina este administrată concomitent cu aceste medicamente.

Interacţiuni cu alimentele

Nu s-au observat diferenţe semnificative ale efectului hipolipemiant al fluvastatinei atunci când este administrată în timpul mesei de seară, comparativ cu administrarea la 4 ore după cină. Datorită lipsei interacţiunii dintre fluvastatină şi alte substraturi CYP3A4, nu este de aşteptat ca fluvastatina să interacţioneze cu sucul de grapefruit.

4.6     Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Fluvastatina este contraindicată în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3).

Pentru fluvastatină nu sunt disponibile date cu privire la expunerea în timpul sarcinii.

Studiile la animale nu au demonstrat efecte nocive directe sau indirecte asupra sarcinii şi dezvoltării

embrionare/fetale (vezi pct. 5.3). Deoarece inhibitorii de HMG-Co reductază reduc sinteza de

colesterol şi, posibil, a altor substanţe biologice active derivate din colesterol, aceste medicamente pot

fi dăunătoare fătului, dacă sunt administrate la gravide. Ca urmare, fluvastatina nu trebuie administrată

în timpul sarcinii, la femeile care încearcă să rămână gravide sau la cele cred că sunt gravide.

Tratamentul cu fluvastatină trebuie întrerupt pe durata sarcinii sau până când este dovedit că femeia nu

este gravidă (vezi pct. 5.3).

Femei aflate la vârsta fertilă / Contracepţie la bărbaţi şi femei

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace. Dacă o pacientă

rămâne gravidă în timpul tratamentului cu fluvastatină, tratamentul trebuie întrerupt.

Alăptarea

Fluvastatina se excretă în laptele de şobolan, într-un raport lapte:plasma de 2:1. La om, nu se cunoaşte dacă fluvastatina sau metaboliţii săi se excretă în laptele matern. Datorită faptului că multe medicamente sunt excretate în laptele matern şi datorită riscului potenţial de reacţii adverse grave, femeile tratate cu fluvastatină nu trebuie să-şi alăpteze copiii (vezi pct. 4.3).

4.7     Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Luvinsta nu are nicio influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

6

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse au fost clasificate în funcţie de frecvenţă, cele mai frecvente fiind menţionate primele, utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi <1/100), rare (≥ 1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Cele mai frecvent raportate reacţii adverse la medicament au fost simptomele gastro-intestinale minore, insomnia şi cefaleea.

La administrarea unor statine au fost raportate următoarele evenimente adverse la:

     tulburări ale somnului, incluzând coşmaruri

     pierderi de memorie

     disfuncţie sexuală

     depresie

     cazuri excepţionale de boală pulmonară interstiţială, în special în timpul terapiei de lungă durată (vezi pct. 4.4)

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte rare: Trombocitopenie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente:

Cefalee, oboseală, ameţeli

Foarte rare:

Parestezie, disestezie, hipoestezie şi neuropatie periferică, de asemenea, cunoscută a fi asociată cu tulburările hiperlipidemice preexistente

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente:

Dispepsie, dureri abdominale, greaţă, constipaţie, flatulenţă, diaree

Foarte rare:

Pancretită acută

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare:

Reacţii de hipersensibilitate cum sunt erupţie cutanată tranzitorie şi urticarie.

Foarte rare:

Alte afecţiuni cutanate (de exemplu, eczemă, dermatite, exantem bulos), edem facial, edem angioneurotic

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente: Rare:

Dureri articulare

Mialgie, slăbiciune musculară, miopatie.

Foarte rare:

Rabdomioliză, miozită, reacţii asemănătoare lupusului eritematos

Tulburări vasculare

Foarte rare:

Vasculite

Tulburări hepatobiliare

Foarte rare: Hepatită

Tulburări psihice

Frecvente: Insomnie

Investigaţii diagnostice

Un număr mic de pacienţi (de cel mult 2%) a prezentat creşteri ale valorilor serice ale transaminazelor de 3 ori peste limita superioară a valorilor normale. În timpul studiilor clinice, 0,3-1,0% dintre pacienţii la care s-au administrat doze uzuale de fluvastatină au prezentat creşteri marcate ale concentraţiilor plasmatice ale creatinin-kinazei cu mai mult de 5 ori peste limita superioară a valorilor normale (5 x LSVN).

7

Copii şi adolescenţi cu hipercolesterolemie familială heterozigotă Profilul de siguranţă al fluvastatinei la copii şi adolescenţi cu hipercolesterolemie familială heterozigotă, reieşit din două studii deschise, non-comparative, efectuate la 114 pacienţi cu vârsta între 9 şi 17 ani, a fost similar cu cel observat la adulţi. În ambele studii nu s-au observat efecte asupra creşterii şi maturizării sexuale. Cu toate acestea, capacitatea acestor două studii de a determina orice efect al tratamentului la această grupă specială de pacienţi fost mică.

4.9 Supradozaj

În caz de supradozaj accidental, se recomandă administrarea de cărbune activat. În caz de ingerare recentă poate fi luată în considerare efectuarea lavajului gastric. Tratamentul trebuie să fie simptomatic.

5. PROPRIETĂTI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: inhibitori ai HMG- CoA reductazei, codul ATC: C10AA04 Fluvastatina este un amestec racemic de doi enantiomeri eritro, dintre care doar unul are acţiune farmacologică.

Fluvastatina, un medicament hipocolesterolemiant de sinteză, este un inhibitor competitiv al HMG-CoA reductazei, enzima care realizează conversia HMG-CoA la mevalonat, precursor al sterolilor, inclusiv al colesterolului. Fluvastatina îşi exercită efectul principal mai ales la nivelul ficatului. Inhibarea biosintezei colesterolului reduce colesterolul din celulele hepatice, ceea ce stimulează sinteza de receptori pentru lipoproteinele cu densitate mică (LDL) şi, astfel, duce la intensificarea captării de particule LDL. Rezultatul final al acestor mecanisme este o reducere a concentraţiei plasmatice a colesterolului.

În general, profilul colesterolului total este ameliorat datorită efectelor principale care constau în reducerea concentraţiei plasmatice a colesterolului total şi a LDL-colesterolului. De asemenea, fluvastatina a determinat reducerea moderată trigliceridemiei, în paralel cu o creştere moderată a concentraţiei plasmatice a HDL-colesterolului. Răspunsul terapeutic este evident în decurs de 2 săptămâni, iar răspunsul maxim la tratament este atins în decurs de 4 săptămâni de la iniţierea tratamentului şi se menţine în terapia de lungă durată.

În cadrul studiului intervenţional de prevenţie Lescol (LIPS) efectele fluvastatinei asupra evenimentelor adverse cardiace majore (EACM) au fost evaluate la pacienţii cu boli coronariene, la care s-a efectuat anterior (cu beneficii terapeutice) terapia cardiovasculară transcateter (TCT). Studiul a inclus bărbaţi şi femei (cu vârsta între 18 şi 80 de ani) cu o valoare iniţială a colesterolemiei totale cuprinsă între 3,5 – 7,0 mmol/l.

În acest studiu randomizat, dublu-orb, placebo-controlat au fost recrutaţi 1677 de pacienţi (844 în cadrul grupului tratat cu fluvastatină şi 833 în grupul la care s-a administrat placebo). Evenimentele adverse cardiace majore (EACM) au fost definite ca moarte de cauză cardiacă, infarct miocardic non-letal şi necesitatea reintervenţiei chirurgicale (incluzând CABG, TCT repetat sau TCT la o nouă leziune). Doza de fluvastatină utilizată în studiu a fost de 80 mg pe zi, timp de 4 ani. Deşi criteriul de evaluare compus a arătat o reducere semnificativă a EACM (22%), componentele individuale (moarte de cauză cardiacă, infarct miocardic non-letal şi reintervenţie chirurgicală) nu au atins semnificaţie statistică. Oricum, rezultatele au fost în favoarea administrării de fluvastatină. Tratamentul cu fluvastatină reduce riscul de moarte de cauză cardiacă şi/sau infarct miocardic cu 31% (p=0,065).

Copii şi adolescenti cu hipercolesterolemie familială heterozigotă Siguranţa şi eficacitatea utilizării fluvastatinei a fost studiată la copii şi adolescenţi cu hipercolesterolemie familială heterozigotă, cu vârsta cuprinsă între 9 şi 16 ani, în cadrul a 2 studii clinice deschise, necontrolate, cu o durată de 2 ani. 114 pacienţi (66 băieţi şi 48 fete) au fost trataţi cu fluvastatină, fie prin administrarea de fluvastină capsule 20 – 40 mg de două ori pe zi, fie cu

8

fluvastatină 80 mg comprimate cu eliberare prelungită, utilizând o schemă de stabilire treptată a dozelor ghidată de răspunsul concentraţiei plasmatice a LDL-colesterolului la tratament. În primul studiu au fost înrolaţi 29 de băieţi cu vârsta între 9 şi 12 ani, care fie au avut concentraţie plasmatică a LDL-Colesterolului> percentila 90 corespunzătoare vârstei şi unul dintre părinţi cu hipercolesterolemie primară fie aveau antecedente heredocolaterale de boli ischemice cardiace cu debut la vârsta tânără sau xantomatoză tendinoasă. Valoarea medie iniţială a concentraţiei plasmatice a LDL-colesterolului a fost 226 mg/dl, echivalent cu 5,8 mmol/l (interval: 137 - 354 mg/dl, echivalent cu 3,6 - 9,2 mmol/l). La toţi pacienţii s-a iniţiat tratamentul cu fluvastatină capsule 20 mg pe zi, cu ajustarea dozei la intervale de 6 săptamâni la 40 mg pe zi, apoi la 80 mg pe zi (40 mg de două ori pe zi) pentru a atinge obiectivul ţintă -valoarea concentraţiei plasmatice a LDL-colesterolului 96,7 până la 123,7 mg/dl (2,5 mmol/l până la 3,2 mmol/l).

În cel de-al doilea studiu au fost înrolaţi 85 de pacienti, băieţi şi fete, cu vârsta cuprinsă între 10 şi 16 ani, cu valori ale concentraţiei plasmatice a LDL-colesterolului > 190 mg/dl (echivalent cu 4,9 mmol/l) sau LDL-C > 160 mg/dl (echivalent cu 4,1 mmol/l) şi unul sau mai mulţi factori de risc pentru boli coronariene sau LDL-C > 160 mg/dl (echivalent cu 4,1 mmol/l) şi defecte dovedite la nivelul receptorilor LDL. Valoarea medie a concentraţiei plasmatice a LDL-colesterolului a fost 225 mg/dl, echivalent cu 5,8 mmol/l (interval: 148 - 343 mg/dl echivalent cu 3,8 - 8,9 mmol/l). La toţi pacienţii s-a iniţiat tratamentul cu fluvastatină 20 mg pe zi, forma farmaceutică capsule, cu ajustarea dozei la intervale de 6 săptămâni la 40 mg pe zi şi, apoi, la 80 mg pe zi (fluvastatină 80 mg, sub formă de comprimate cu eliberare prelungită) pentru a atinge obiectivul ţintă -valoarea concentraţiei plasmatice a LDL-colesterolului < 130 mg/dl (3,4 mmol/l).

În primul studiu, administrarea de doze de fluvastatină capsule de 20 până la 80 mg pe zi a scăzut concentraţiile plasmatice ale colesterolului total şi LDL-colesterolului cu 21%, respectiv 27%. Valoarea medie atinsă a LDL-C a fost 161 mg/dl, echivalent cu 4,2 mmol/l (interval: 74 - 336 mg/dl, echivalent cu 1,9 - 8,7 mmol/l). În cel de-al doilea studiu, administrarea de doze de fluvastatină de 20 până la 80 mg pe zi a scazut concentraţiile plasmatice ale colesterolului total şi LDL-colesterolului cu 22%, respectiv 28%. Valoarea medie atinsa a LDL-C a fost 159 mg/dl, echivalent cu 4,1 mmol/l (interval: 90 - 295 mg/dl, echivalent cu 2,3 - 7,6 mmol/l).

La majoritatea pacienţilor din ambele studii (83% în primul studiu şi 89% în cel de-al doilea studiu) s-a utilizat o schemă terapeutică de stabilire treptată a dozei, până la administrarea dozei zilnice maxime de 80 mg. Conform criteriilor finale de evaluare, între 26 - 30% dintre pacienţii din ambele studii au atins obiectivul ţintă- concentraţia plasmatică a LDL-Colesterolului < 130 mg/dl (3,4 mmol/l).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

La voluntari, fluvastatina este absorbită rapid şi complet (98%) după administrarea orală în condiţii de repaus alimentar,. În prezenţa alimentelor, medicamentul este absorbit cu o viteză mai mică. Fluvastatina îşi exercită efectul principal la nivelul ficatului, care este, de asemenea, principalul organ implicat în metabolizarea fluvastatinei. Biodisponibilitatea absolută determinată prin concentraţia sanguină sistemică este de 24%.

Distribuţie

Volumul aparent de distribuţie (Vzf) al medicamentului este de 330 litri. Fluvastatina se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de peste 98% şi această legare nu depinde de concentraţia plasmatică a medicamentului. Compuşii principali din sângele circulant sunt fluvastatina şi metabolitul său inactiv farmacologic, acidul N-deizopropil propionic. Metaboliţii hidroxilaţi au activitate farmacologică, dar nu se regăsesc în circulaţia sistemică.

Biotransformare

La om, căile de metabolizare hepatică ale fluvastatinei au fost pe deplin studiate. Sunt implicate mai multe căi metabolice hepatice alternative, prin intermediul citocromului P450 (CYP450). Totuşi, calea principală este mediată de CYP2C9 şi expusă interacţiunilor potenţiale cu alte substraturi sau inhibitori ai CYP2C9. În plus, există şi câteva căi minore de metabolizare a fluvastatin (de exemplu prin intermediul CYP3A4).

9

Eliminare

Mai multe studii detaliate, efectuate in vitro, au arătat potenţialul inhibitor al fluvastatinei asupra izoenzimelor CYP obişnuite. Fluvastatina inhibă doar metabolizarea substanţelor prin intermediul CYP2C9. După administrarea de fluvastatină marcată cu 3H la voluntari sănătoşi, cantitatea de substanţă marcată radioactiv excretată este de aproximativ 6% în urină şi 93% în materiile fecale, numai 2% din substanţa marcată radioactiv excretată fiind reprezentată de fluvastatina nemodificată. La om, clearance-ul plasmatic (Cl/f) al fluvastatinei este 1,8 ± 0,8 l/min. După administrarea unei doze zilnice de 80 mg fluvastatină, concentraţiile plasmatice la starea de echilibru nu au evidenţiat nicio acumulare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare, după administrarea unei doze de 40 mg fluvastatină, a fost 2,3 ± 0,9 ore.

Copii şi adolescenti cu hipercolesterolemie familială heterozigotă Nu sunt disponibile date de farmacocinetică la copii.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile cu privire la toxicitatea după administrări repetate au identificat o mare varietate de modificări comune tuturor inhibitorilor HMG-reductazei, adică hiperplazia şi hipercheratoza stomacului non-glandular la rozătoare, cataractă la câini, miopatie la rozătoare, modificări hepatice uşoare la majoritatea animalelor de laborator, cu modificări ale vezicii biliare la câine, maimuţă şi hamster, creşteri ale greutăţii ţesutului tiroidian la şobolan şi degenerare testiculară la hamster. Fluvastatina este lipsită de modificări vasculare şi degenerative ale SNC înregistrate la câini cu alte substanţe din aceeaşi clasă farmaceutică.

Studiile privind carcinogenitatea efectuat la şoareci şi la şobolani au arătat o incidenţă mică a papilomului scuamos la nivelul antrului gastric şi existenţa unui singur caz de carcinom de antru gastric la şobolani după administrarea dozei maxime (doza de 18 mg/kg şi zi crescută la de 24 mg/kg şi zi, după un an).

Neoplasmele de antru gastric, observate la şobolan şi la şoarece, arată mai degrabă probabilitatea apariţiei hiperplaziei cronice determinată de expunerea directă la fluvastatină, decât un efect genotoxic al medicamentului. În plus a fost observată incidenţa crescută a neoplasmului folicular tiroidian la şobolanii masculi la care s-a administrat fluvastatină. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu rezultatele cu specificitate de specie obţinute cu alţi inhibitori ai HMG-CoA reductazei. Spre deosebire de alţi inhibitori ai HMG-CoA reductazei, fluvastatina nu a crescut incidenţa adenoamelor sau carcinoamelor hepatice.

Studiile de mutagenitate in vivo si in vitro nu au evidenţiat un potenţial mutagen.

Studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere au arătat ca fluvastatina nu are reacţii adverse asupra fertilităţii şi performanţei de reproducere la masculi sau femele şi nu a fost embriotoxică sau teratogenă. Efectul dozelor mari administrate în perioada de final a gestaţiei au fost mortalitate maternă însoţiţă de letalitate fetală şi neonatală, atribuibile efectelor farmacologice exacerbate ale fluvastatinei în timpul sarcinii.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Luvinsta 20 mg, capsule

Conţinutul capsulei

Manitol

Talc

Stearat de magneziu

10

Corpul capsulei Gelatină

Dioxid de titan (E171) Oxid galben de fer (E 172) Oxid roşu de fer (E 172)

Capacul capsulei Gelatină

Dioxid de titan (E171) Oxid roşu de fer (E 172)

Cerneala de inscripţionare Cerneală albă pe capacul capsulei Dioxid de titan (E171), Shellac

Lecitină de soia Antispumant DC 1510

Cerneală brună pe corpul capsulei

Shellac

Oxid roşu de fer (E 172).

Oxid negru de fer (E 172)

Dioxid de titan (E171)

Propilenglicol

Luvinsta 40 mg, capsule

Conţinutul capsulei

Manitol

Talc

Stearat de magneziu

Corpul capsulei Gelatină

Dioxid de titan (E171) Oxid galben de fer (E 172)

Capacul capsulei Gelatină

Dioxid de titan (E171) Oxid roşu de fer (E 172)

Cerneala de inscripţionare Cerneală albă pe capacul capsulei Dioxid de titan (E171), Shellac

Lecitină de soia Antispumant DC 1510

Cerneală brună pe corpul capsulei

Shellac

Oxid roşu de fer (E 172).

Oxid negru de fer (E 172)

Dioxid de titan (E171)

Propilenglicol

11

6.2     Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3     Perioada de valabilitate

Luvinsta 20 mg capsule.

Blistere (OPA-Al-PVC/Al): 18 luni

Flacoane din PEÎD : 2 ani

Luvinsta 40 mg capsule Blistere (OPA-Al-PVC/Al): 2 ani Flacoane din PEÎD: 2 ani

6.4     Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25oC. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate şi lumină.

6.5     Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere (OPA-Al-PVC/Al)

Flacoane din PEÎD ce conţin o substanţă desicantă (silica gel), cu capac dinPEJD prevăzut cu capsă.

Mărimea ambalajului :

Blistere (OPA-Al-PVC/Al): 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 şi 100 capsule.

Flacoane din PEÎD ce conţin desicant (silica gel), cu capac din PEJD prevăzut cu capsă: 28, 30, 56 şi

60 capsule

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6     Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7.       DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Islanda

8.   NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1677/2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 1678/2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Autorizare-Mai 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Aprilie 2009

12

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.