CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

GRIMODIN 600 mg
Denumire GRIMODIN 600 mg
Descriere Grimodin face parte din grupa de medicamente utilizatã pentru tratamentul epilepsiei si durerii din cadrul neuropatiei periferice.
Denumire comuna internationala GABAPENTINUM
Actiune terapeutica ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescriptie P6L
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 600mg
Ambalaj Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 60 compr. film.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC N03AX12
Firma - Tara producatoare WEST PHARMA PRODUCOES DE ESPECIALIDADES FARM. S.A. - PORTUGALIA
Autorizatie de punere pe piata EGIS PHARMACEUTICALS PLC - UNGARIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre GRIMODIN 600 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> Rosca Viorica (vizitator) : Buna ziua Am fost la medicul dermatolog si mi sa dat diagonsticul de GLOSODIMIE.Mi sa recomandat GRIMODIN...
Prospect si alte informatii despre GRIMODIN 600 mg, comprimate filmate   Rezumatul caracteristicilor produsului       

PROSPECT: INFORMAÞII PENTRU UTILIZATOR

Grimodin 600 mg, comprimate filmate Grimodin 800 mg, comprimate filmate

Gabapentinã

Citiþi cu atenþie si în întregime acest prospect înainte de a începe sã luaþi acest medicament.

-         Pãstraþi acest prospect. S-ar putea sã fie necesar sã-l recitiþi.

-         Dacã aveþi orice întrebãri suplimentare, adresaþi-vã medicului dumneavoastrã sau farmacistului.

-         Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastrã. Nu trebuie sã-l daþi altor persoane. Le poate face rãu, chiar dacã au aceleasi simptome cu ale dumneavoastrã.

-         Dacã vreuna dintre reacþiile adverse devine gravã sau dacã observaþi orice reacþie adversã nemenþionatã în acest prospect, vã rugãm sã-i spuneþi medicului dumneavoastrã sau farmacistului.

În acest prospect gãsiþi:

1.       Ce este Grimodin si pentru ce se utilizeazã

2.       Înainte sã luaþi Grimodin

3.       Cum sã luaþi Grimodin

4.       Reacþii adverse posibile

5.       Cum se pãstreazã Grimodin

6.       Informaþii suplimentare

1.       CE ESTE GRIMODIN SI PENTRU CE SE UTILIZEAZÃ

Grimodin face parte din grupa de medicamente utilizatã pentru tratamentul epilepsiei si durerii din cadrul neuropatiei periferice.

Epilepsie: Grimodin este utilizat în tratamentul diferitelor forme de epilepsie (convulsii care iniþial sunt limitate la o anumitã parte a creierului, indiferent dacã se rãspândesc sau nu în alte pãrþi ale creierului). Medicul dumneavoastrã vã va prescrie Grimodin pentru a vã ajuta sã trataþi epilepsia, atunci când tratamentul curent nu vã controleazã deplin afecþiunea. Cu excepþia cazului în care vi s-a recomandat altfel, trebuie sã adãugaþi Grimodin la tratamentul pe care îl urmaþi deja. De asemenea, Grimodin poate fi utilizat ca unic medicament pentru tratamentul adulþilor si copiilor cu vârsta peste 12 ani.

Durerea din cadrul neuropatiei periferice: Grimodin este utilizat pentru tratamentul durerii de lungã duratã cauzatã de deteriorãrile de la nivelul nervilor. O varietate de boli diferite pot determina dureri neuropate periferice (care apar în primul rând la nivelul picioarelor si/sau braþelor), cum sunt diabetul zaharat sau zona zoster. Senzaþia de durere poate fi descrisã astfel: cãldurã, arsurã, zvâcnituri, durere acutã si bruscã, junghi, crampe, usturime, înþepãturi, furnicãturi, amorþealã, etc.

2.       ÎNAINTE SÃ LUAÞI GRIMODIN

Nu luaþi Grimodin

-        dacã sunteþi alergic (hipersensibil) la gabapentinã sau la oricare dintre celelalte componente ale

Grimodin.

Aveþi grijã deosebitã când utilizaþi Grimodin

-         dacã suferiþi de probleme ale rinichilor

-         dacã prezentaþi unele simptome cum sunt durere persistentã la nivelul stomacului, greaþã si vãrsãturi, adresaþi-vã imediat medicului dumneavoastrã

-         un numãr mic dintre persoanele tratate cu antiepileptice, cum este si gabapentina, pot avea gânduri de autovãtãmare sau chiar de suicid. În cazul în care aveþi astfel de gânduri, adresaþi-vã imediat medicului dumneavoastrã.

Utilizarea altor medicamente

Vã rugãm sã spuneþi medicului dumneavoastrã sau farmacistului dacã luaþi sau aþi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fãrã prescripþie medicalã.

Spuneþi medicului sau farmacistului dacã utilizaþi orice medicament care conþine morfinã, deoarece morfina poate creste efectul Grimodin.

Nu este de asteptat faptul ca Grimodin sã interacþioneze cu alte medicamente antiepileptice sau cu anticoncepþionalele orale.

Grimodin poate influenþa unele teste de laborator; dacã trebuie sã vi se efectueze un test al urinei spuneþi-i medicului dumneavoastrã sau personalului medical din spital cã luaþi Grimodin.

Dacã Grimodin se administreazã în acelasi timp cu antiacide care conþin aluminiu si magneziu, absorbþia Grimodin din stomac poate fi redusã. Ca urmare, se recomandã ca Grimodin sã fie administrat cu cel puþin douã ore dupã utilizarea antiacidului.

Utilizarea Grimodin cu alimente si bãuturi

Grimodin poate fi administrat cu sau fãrã alimente.

Sarcina si alãptarea

Adresaþi-vã medicului dumneavoastrã sau farmacistului pentru recomandãri înainte de a lua orice medicament.

Grimodin nu trebuie administrat în timpul sarcinii, cu excepþia cazului în care existã alte recomandãri din partea medicului dumneavoastrã. Femeile aflate la vârsta fertilã trebuie sã utilizeze metode contraceptive eficace.

Nu existã studii specifice privind utilizarea gabapentinei la gravide, dar în cazul altor medicamente antiepileptice utilizate în tratamentul convulsiilor s-a raportat un risc crescut al afectãrii fãtului, în special atunci când se administreazã în acelasi timp mai multe medicamente anticonvulsivante. De aceea, ori de câte ori este posibil si numai la recomandarea medicului dumneavoastrã, trebuie sã luaþi doar un singur medicament anticonvulsivant în timpul sarcinii.

Nu întrerupeþi brusc administrarea acestui medicament, deoarece acest lucru poate determina apariþia convulsiilor de întrerupere, care pot avea consecinþe grave asupra dumneavoastrã si a copilului.

Adresaþi-vã imediat medicului dumneavoastrã dacã aþi rãmas gravidã, credeþi cã aþi rãmas gravidã sau dacã intenþionaþi sã rãmâneþi gravidã în timpul tratamentului cu Grimodin.

Gabapentina, substanþa activã din compoziþia Grimodin este excretatã în laptele matern. Deoarece efectele asupra sugarului nu sunt cunoscute, nu este recomandatã alãptarea în timpul tratamentului cu Grimodin.

Conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor

Grimodin poate determina ameþeli, somnolenþã si obosealã. Nu trebuie sã conduceþi vehicule, sã folosiþi utilaje complexe sau sã vã implicaþi în activitãþi potenþial periculoase , atât timp cât nu stiþi cum vã influenþeazã medicamentul capacitatea de a executa astfel de activitãþi.

3.       CUM SÃ LUAÞI GRIMODIN

Luaþi întotdeauna Grimodin exact asa cum v-a spus medicul dumneavoastrã. Trebuie sã discutaþi cu medicul dumneavoastrã sau cu farmacistul dacã nu sunteþi sigur.

Medicul dumneavoastrã vã va stabili doza potrivitã.

Dacã aveþi impresia cã efectul Grimodin este prea puternic sau prea slab, spuneþi medicului dumneavoastrã sau farmacistului.

Dacã aveþi vârsta peste 65 de ani, trebuie sã utilizaþi Grimodin în mod normal, cu excepþia cazului în care aveþi probleme ale rinichilor.

Medicul dumneavostrã poate prescrie diferite scheme de tratament si/sau doze diferite, în cazul în care aveþi probleme ale rinichilor.

Înghiþiþi întotdeauna comprimatele întregi, cu o cantitate suficientã de apã.

Continuaþi tratamentul cu Grimodin pânã când medicul dumneavoastrã vã va spune sã-l întrerupeþi.

Durerea din cadrul neuropatiei periferice

Luaþi numãrul de capsule sau de comprimate exact asa cum v-a recomandat medicul dumneavoastrã. De regulã, medicul dumneavoastrã vã va creste doza în mod gradat.

În general, doza iniþialã este cuprinsã între 300 si 900 mg pe zi. Ulterior, doza poate fi crescutã, în etape, pânã la maxim 3600 mg pe zi si medicul vã va spune sã luaþi aceastã dozã divizatã în trei prize, adicã dimineaþa, la prânz si seara.

Epilepsie

Adulþi si adolescenþi:

Luaþi numãrul de capsule sau de comprimate exact asa cum v-a recomandat medicul dumneavoastrã. De regulã, medicul dumneavoastrã vã va creste doza în mod gradat.

În general, doza iniþialã este cuprinsã între 300 si 900 mg pe zi. Ulterior, doza poate fi crescutã, în etape, pânã la maxim 3600 mg pe zi si medicul vã va spune sã luaþi aceastã dozã divizatã în trei prize, adicã dimineaþa, la prânz si seara.

Copii cu vârsta de cel puþin 6 ani

Doza administratã copilului dumneavoastrã va fi stabilitã de medic si va fi calculatã în funcþie de greutatea copilului. Tratamentul va fi început cu o dozã micã, care va fi crescutã gradat, pe o perioadã de aproximativ 3 zile. Doza uzualã necesarã pentru a controla epilepsia este de 25-35 mg /kg si pe zi. De regulã, aceastã dozã se administreazã divizat în 3 prize, , luând capsula (capsulele) sau comprimatul (comprimatele) în fiecare zi, dimineaþa, la prânz si seara.

Grimodin nu este recomandat pentru utilizare la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Dacã luaþi mai mult decât trebuie din Grimodin

Anunþaþi-l imediat pe medicul dumneavoastrã sau mergeþi la departamentul de urgenþã al celui mai apropiat spital. Luaþi cu dumneavoastrã orice comprimate sau capsule rãmase, flaconul si cutia, pentru ca sã se poatã identifica imediat ce medicament aþi luat.

Dacã uitaþi sã luaþi Grimodin

Dacã aþi uitat sã luaþi o dozã, luaþi-o imediat ce vã aduceþi aminte, cu excepþia cazului în care este momentul sã luaþi urmãtoarea dozã. Nu luaþi o dozã dublã pentru a compensa doza uitatã.

Dacã încetaþi sã luaþi Grimodin

Nu întrerupeþi administrarea Grimodin, cu excepþia cazului în care medicul dumneavoastrã v-a recomandat acest lucru. Dacã tratamentul dumneavoastrã este întrerupt, acest lucru trebuie efectuat treptat, pe o perioadã de minim 1 sãptãmânã. Dacã întrerupeþi brusc administrarea Grimodin sau opriþi utilizarea acestuia înainte ca medicul dumneavoastrã sã vã recomande acest lucru, existã un risc crescut de apariþie a convulsiilor.

Dacã aveþi orice întrebãri suplimentare cu privire la acest produs, adresaþi-vã medicului dumneavoastrã sau farmacistului.

4. REACÞII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Grimodin poate provoca reacþii adverse, cu toate cã nu apar la toate persoanele.

Reacþiile adverse foarte frecvente care pot afecta mai mult de 1 persoanã din 10 sunt prezentate mai jos:

•     Infecþii virale

•     Senzaþie de molesealã, ameþeli, lipsã de coordonare

•     Obosealã, febrã

Reacþiile adverse frecvente care pot afecta mai mult de 1 persoanã din 100 sunt prezentate mai jos:

•     Pneumonie, infecþie respiratorie, infecþie a tractului urinar, infecþii, inflamaþii ale urechii

•     Numãr mic de celule albe în sânge

•     Anorexie, cresterea poftei de mâncare

•     Accese de mânie la adresa celorlalþi, confuzie, fluctuaþii ale dispoziþiei, depresie, anxietate, nervozitate, dificultate în gândire

•     Convulsii, miscãri spasmodice, dificultãþi în vorbire, pierderi de memorie, tremor, dificultate la adormire, dureri de cap, sensibilitate la nivelul pielii, atenuarea simþurilor, dificultãþi de coordonare, miscãri necontrolate ale ochilor, reflexe crescute, scãzute sau absente

•     Vedere înceþosatã, vedere dublã

•     Vertij

•     Tensiune arterialã mare, înrosire trecãtoare a feþei si gâtului sau dilatare a vaselor de sânge

•     Dificultãþi la respiraþie, bronsite, dureri în gât, tuse, senzaþie de uscãciune la nivelul nasului

•     Vãrsãturi, greaþã, probleme ale dinþilor, inflamaþia gingiilor, diaree, dureri de stomac, indigestie, constipaþie, uscãciune a gurii sau a gâtului, flatulenþã

•     Umflarea feþei, vânãtãi, erupþie trecãtoare pe piele, mâncãrime, acnee

•     Dureri la nivelul articulaþiilor, dureri musculare, durere de spate, contracþii musculare

•     Incontinenþã urinarã

•     Dificultãþi de erecþie

•     Umflarea picioarelor si a mâinilor, care poate implica si faþa, trunchiul si membrele, dificultate la mers, slãbiciune, durere, stare generalã de rãu, simptome asemãnãtoare gripei

•     Scãderea numãrului de celule albe din sânge, crestere în greutate

•     Rãnire accidentalã, fracturi, julituri

Reacþiile adverse rare care pot afecta mai puþin de 1 persoanã din 1000 sunt prezentate mai jos:

•     Scãderea numãrului plachetelor-celule implicate în coagularea sângelui

•     Reacþii alergice cum este urticaria

•     Halucinaþii

•     Probleme cu miscãri anormale cum sunt contorsiuni, miscãri spasmodice si rigiditate

•     Zgomote în urechi

•     Bãtãi rapide ale inimii

•     Inflamaþia pancreasului

•     Inflamaþia ficatului, îngãlbenirea pielii si a albului ochilor

•     Reacþii severe la nivelul pielii, care necesitã asistenþã medicalã de urgenþã, umflarea buzelor si a feþei, erupþie trecãtoare pe piele si înrosirea pielii, cãderea în exces a pãrului

•     Insuficienþã renalã acutã

•     Evenimente adverse ca urmare a întreruperii bruste a tratamentului cu gabapentinã (anxietate, dificultãþi la adormire, greaþã, dureri, transpiraþii), dureri în piept

•     Fluctuaþii ale concentraþiilor glucozei în sânge la pacienþii cu diabet zaharat, rezultate anormale ale unor analize de sânge, care pot sugera probleme ale ficatului.

În plus, în cadrul studiilor clinice efectuate la copii s-au raportat frecvent comportament agresiv si miscãri spasmodice.

Dacã vreuna dintre reacþiile adverse devine gravã sau dacã observaþi orice reacþie adversã nemenþionatã în acest prospect, vã rugãm sã spuneþi medicului dumneavoastrã sau farmacistului.

5. CUM SE PÃSTREAZÃ GRIMODIN

A nu se lãsa la îndemâna si vederea copiilor.

A nu se pãstra la temperaturi peste 25°C.

Nu utilizaþi Grimodin dupã data de expirare înscrisã pe cutie dupã EXP. Data de expirare se referã la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaþi farmacistul cum sã eliminaþi medicamentele care nu vã mai sunt necesare. Aceste mãsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6.       INFORMAÞII SUPLIMENTARE

Ce conþine Grimodin

-         Substanþa activã este gabapentina. Fiecare comprimat filmat conþine fie 600 mg, fie 800 mg gabapentinã .

-         Celelalte componente sunt: Nucleu

Povidonã K-90 Crospovidonã Poloxamer 407 Stearat de magneziu

Film

Opadry 20A28569 (hidroxipropilcelulozã, talc)

Cum aratã Grimodin si conþinutul ambalajului

Comprimat filmat

Comprimate filmate eliptice, convexe, de culoare albã, având gravatã concentraþia pe una dintre feþe.

Comprimatele sunt disponibile în blistere din PVC-PVdC/Al.

Grimodin este disponibil în cutii care conþin 10, 50, 60, 100 sau 120 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate mãrimile de ambalaj sã fie comercializate.

Deþinãtorul autorizaþiei de punere pe piaþã si producãtorul

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Kereszturi ut 30-38, Budapesta

Ungaria

Producãtor

WEST-PHARMA- Produções de Especialidades Farmacêuticas S.A.

Rua João de Deus, n.º 11

2700-486 Venda Nova

Amadora, Portugalia

Tel.: 214 968 300

Fax: 214 968 301

email: westpharma@mail.telepac.pt

ATLANTIC-PHARMA Produções Farmacêuticas S.A.

Rua da Tapada Grande 2

Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugalia

Tel.: +351 210 414 100

Fax: + 351 210 427 001

email: ger.atlantic@mail.telepac.pt

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaþiului Economic European sub urmãtoarele denumiri comerciale:

Bulgaria                       

Grimodin 600 mg comprimate filmate

Grimodin 800 mg comprimate filmate

Republica Cehã           

Grimodin 600 mg comprimate filmate

Grimodin 800 mg comprimate filmate

Ungaria                       

Grimodin 600 mg comprimate filmate

Grimodin 800 mg comprimate filmate

Letonia                       

Grimodin 600 mg comprimate filmate

Grimodin 800 mg comprimate filmate

Lituania                       

Grimodin 600 mg comprimate filmate

Grimodin 800 mg comprimate filmate

Polonia                       

Grimodin 600 mg comprimate filmate

Grimodin 800 mg comprimate filmate

România                     

Grimodin 600 mg comprimate filmate

Grimodin 800 mg comprimate filmate

Republica Slovacia       

Grimodin 600 mg comprimate filmate

Grimodin 800 mg comprimate filmate

Acest prospect a fost aprobat în Mai 2009.

Data ultimei verificãri a prospectului

Noiembrie 2009

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Diabetul zaharat un inamic invizibil de temut datorita afecţiunilor asociate Îndeamnă-i pe cei dragi să efectueze analizele periodice, să adopte un stil de viaţă echilibrat.
Diabetul zaharat - problemă de sănătate publică prioritară! Diabetul zaharat înregistrează o creştere epidemică a numărului de cazuri în România. Cum afecţiunea are implicaţii serioase din perspectiva suferinței persoanelor afectate asupra sistemului sanitar şi financiar, atât prin costurile aferente îngrijirii medicale, cât şi prin resursele necesare...
Diabetul zaharat de tip 2 este boala secolului 21 Diabetul zaharat de tip 2 este o problemă majoră de sănătate publică, cu o incidență de peste 400 de milioane de pacienți la nivel global, estimându-se o creștere de 50% în următorii 15-20 de ani.
Diabetul zaharat nu doare, complicațiile însă dor Pentru persoanele cu diabet zaharat, neuropatia diabetică, cea mai frecventă complicație severă și chiar invalidantă, poate fi considerată o altă boală. Neuropatia diabetică are consecințe grave asupra sănătății, de multe ori ireversibile, astfel că se impune o abordare intensă a acestei problematici...
Diabetul zaharat nu doare, complicațiile însă dor Pentru persoanele cu diabet zaharat, neuropatia diabetică, cea mai frecventă complicație severă și chiar invalidantă, poate fi considerată o altă boală. Neuropatia diabetică are consecințe grave asupra sănătății, de multe ori ireversibile, astfel că se impune o abordare intensă a acestei problematici...
Dr. Amorin Popa: Diabetul zaharat poate fi prevenit printr-o alimentaţie sănătoasă Preşedintele Comisiei de Diabet din cadrul Ministerul Sănătăţii, prof.univ.dr. Amorin Popa, a declarat, miercuri, că municipiul Oradea este al patrulea centru din lume evidenţiat on-line de Federaţia Internaţională de Diabet, ca fiind deosebit de activ cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, după Ankara...