CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

THYMANAX 25mg
Denumire THYMANAX 25mg
Descriere Indicat pentru tratamentul episoadelor depresive majore la adulţi.
Denumire comuna internationala AGOMELATINUM
Actiune terapeutica ANTIDEPRESIVE ALTE ANTIDEPRESIVE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 25mg
Ambalaj Cutie x blist. Al/PVC x 7 compr. film.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC N06AX22
Firma - Tara producatoare LES LAB. SERVIER IND. - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD - IRLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre THYMANAX 25mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> THYMANAX (vizitator) : acest medicament nu este compensat
>> dr. Oana Iordache : Nu avem aceasta informatie.
Prospect si alte informatii despre THYMANAX 25mg, comprimate filmate       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Thymanax 25 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Un comprimat filmat conţine agomelatină 25 mg.

Excipient: lactoză monohidrat 61,84 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.
Comprimate filmate ovale, de culoare galben-portocalie, cu sigla companiei imprimată în albastru, pe una din feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul episoadelor depresive majore la adulţi. Thymanax este indicat la adulţi.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze Doza recomandată este de 25 mg odată pe zi, administrată oral, seara la culcare. Dacă după două săptămâni de tratament nu apare nici o ameliorare a simptomelor, doza poate fi crescută la 50 mg odată pe zi, adică două comprimate de 25 mg administrate împreună, seara la culcare. Trebuie efectuate teste pentru evaluarea funcţiei hepatice tuturor pacienţilor: la iniţierea tratamentului şi apoi periodic, după aproximativ 6 săptămâni (sfârşitul perioadei acute), 12 săptămâni şi 24 săptămâni (sfârşitul perioadei de întreţinere), iar apoi de câte ori este indicat din punct de vedere clinic (vezi şi pct.4.4). Pacienţii cu depresie trebuie trataţi o perioadă suficientă de cel puţin 6 luni, pentru a fi siguri de dispariţia simptomelor.

Thymanax comprimate se poate administra cu sau fără alimente.

Copii şi adolescenţi:

Siguranţa şi eficacitatea Thymanax la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile (vezi pct. 4.4).

Pacienţi vârstnici:

Eficacitatea nu a fost demonstrată în mod cert la vârstnici (≥ 65 ani). Sunt disponibile doar informaţii clinice limitate privind utilizarea Thymanax la pacienţii vârstnici ≥ 65 ani cu episoade depresive majore. Prin urmare, se recomandă precauţie la prescrierea Thymanax acestor pacienţi (vezi pct.4.4).

Pacienţi cu insuficienţă renală:

Nu s-au observat modificări semnificative ale parametrilor farmacocinetici ai agomelatinei la pacienţii cu insuficienţă renală severă. Cu toate acestea, sunt disponibile doar date clinice limitate privind utilizarea Thymanax la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severăşi episoade depresive majore. Prin urmare, se recomandă precauţie la prescrierea Thymanax acestor pacienţi.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică:

Thymanax este contraindicat pacienţilor cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.3, 4.4 şi 5.2).

Întreruperea tratamentului:

Pentru a întrerupe tratamentul nu este necesară reducerea treptată a dozei.

Mod de administrare
Thymanax comprimate se poate administra cu sau fără alimente.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Insuficienţă hepatică (de exemplu ciroză sau boală hepatică activă) (vezi pct.4.2 şi 4.4). Utilizarea concomitentă a inhibitorilor puternici de CYP1A2 (de exemplu fluvoxamină, ciprofloxacină) (vezi pct. 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Utilizarea la copii şi adolescenţi:

Thymanax nu este recomandat pentru tratamentul depresiei la pacienţii cu vârsta sub 18 ani deoarece siguranţa şi eficacitatea Thymanax nu au fost stabilite la acest grup de vârstă. În studiile clinice la copii şi adolescenţi trataţi cu alte antidepresive, comportamentul de tip suicidar (tentative de suicid şi idei suicidare) şi ostilitatea (predominant agresivitatea, comportamentul contrastant şi furia) au fost observate mai frecvent comparativ cu cei trataţi cu placebo (vezi pct. 4.2).

Utilizarea la pacienţi vârstnici cu demenţă:

Thymanax nu trebuie utilizat pentru tratamentul episoadelor depresive majore la pacienţii vârstnici cu demenţă, deoarece siguranţa şi eficacitatea Thymanax nu au fost stabilite la această categorie de pacienţi.

Mania/Hipomania:

Thymanax trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu istoric de manie sau hipomanie, iar tratamentul trebuie întrerupt dacă pacienţii prezintă simptome maniacale.

Suicidul/ideile suicidare:

Depresia este asociată cu un risc crescut de idei suicidare, autovătămare şi suicid (comportament suicidar). Riscul persistă până la ameliorarea semnificativă a simptomelor. Deoarece este posibil ca ameliorarea să nu se producă în primele săptămâni de tratament, pacienţii trebuie supravegheaţi îndeaproape până la obţinerea ameliorării. Experienţa clinică a demonstrat că riscul de suicid poate creşte în primele stadii ale însănătoşirii. Pacienţii cu antecedente de comportament suicidar sau cei care exprimă idei suicidare semnificative anterior începerii tratamentului sunt cunoscuţi a avea un risc crescut de idei suicidare sau tentative de suicid, şi trebuie monitorizaţi atent în timpul tratamentului. O meta-analiză a studiilor clinice controlate cu placebo, efectuate cu medicamente antidepresive la pacienţi adulţi cu tulburări psihice a arătat un risc crescut de comportament suicidar la pacienţii cu vârsta sub 25 ani trataţi cu antidepresive, comparativ cu cei trataţi cu placebo. Supravegherea atentă a pacienţilor, şi în special a celor cu risc crescut, trebuie să însoţească tratamentul mai ales la începutul acestuia şi după fiecare modificare a dozelor. Pacienţii (şi persoanele care îi îngrijesc) trebuie atenţionaţi despre necesitatea urmăririi oricărei agravări a stării clinice, a comportamentului suicidar sau ideilor suicidare şi a oricărei modificări neobişnuite de comportament, şi sfătuiţi să solicite imediat ajutor medical dacă apar aceste simptome.

Asocierea cu inhibitori CYP1A2 (vezi pct.4.3 şi 4.5):

Asocierea cu inhibitori puternici de CYP1A2 este contraindicată. Se recomandă precauţie la prescrierea Thymanax în asociere cu inhibitori moderaţi de CYP1A2 (cum ar fi propranolol, grepafloxacină, enoxacină) deoarece poate creşte expunerea agomelatinei.

Creşterea transaminazelor serice:

În studiile clinice au fost observate creşteri ale transaminazelor serice (> 3 ori limita superioară a valorilor normale) la pacienţii trataţi cu Thymanax, în special la doza de 50 mg (vezi pct.4.8). De obicei când tratamentul cu Thymanax a fost întrerupt la aceşti pacienţi, transaminazele serice au revenit la valorile normale. Trebuie efectuate teste pentru evaluarea funcţiei hepatice tuturor pacienţilor: la iniţierea tratamentului şi apoi periodic, după aproximativ 6 săptămâni (sfârşitul perioadei acute), 12 săptămâni şi 24 săptămâni (sfârşitul etapei de întreţinere), iar apoi de câte ori este indicat din punct de vedere clinic. Pentru fiecare pacient cu valori ale transaminazelor serice crescute trebuie repetată testarea funcţiei hepatice în decurs de 48 ore. Tratamentul trebuie întrerupt dacă creşterea transaminazelor serice depăşeşte de 3 ori limita superioară a valorilor normale, iar testarea funcţiei hepatice trebuie repetată până când aceste valori revin la normal. De asemenea, dacă un pacient manifestă simptome care sugerează disfuncţie hepatică, trebuie efectuate teste pentru evaluarea funcţiei hepatice. În aşteptarea rezultatelor de laborator, decizia de continuare a tratamentului cu Thymanax trebuie stabilită pe baza evaluării clinice. Tratamentul trebuie întrerupt dacă apare icterul. Se recomandă precauţie atunci când Thymanax este administrat pacienţilor care consumă cantităţi excesive de alcool sau care sunt trataţi cu medicamente asociate cu riscul de afectare hepatică.

Intoleranţa la lactoză:

Thymanax conţine lactoză. Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni care pot afecta agomelatina:

Agomelatina este metabolizată în principal de către citocromul P450 1A2 (CYP1A2) (90%) şi de către CYP2C9/19 (10%). Medicamentele care interacţionează cu aceste izoenzime pot creşte sau scădea biodisponibilitatea agomelatinei. Fluvoxamina,un inhibitor puternic al CYP1A2 şi inhibitor moderat al CYP2C9, inhibă semnificativ metabolismul agomelatinei ducând la o creştere de 60 ori (pe o scară între 12-412) a expunerii la agomelatină. Prin urmare, administrarea concomitentă de Thymanax şi inhibitori puternici de CYP1A2 (cum ar fi fluvoxamina şi ciprofloxacina) este contraindicată. Administrarea concomitentă a agomelatinei cu estrogeni (inhibitori moderaţi ai CYP1A2) duce la o creştere de câteva ori a expunerii la agomelatină. Deşi nu a existat nici un semnal de alarmă specific la cei 800 pacienţi trataţi concomitent cu estrogeni, se recomandă precauţie la prescrierea concomitentăde agomelatinăşi alţi inhibitori moderaţi ai CYP1A2 (cum ar fi propranolol, grepafloxacină,enoxacină), până la apariţia unor date suplimentare (vezi pct.4.4).

Efectul potenţial al agomelatinei asupra altor medicamente:
In vivo, agomelatina nu induce izoenzimele CYP450. Agomelatina nu inhibă CYP1A2 in vivo şi nici celelalte izoenzime ale CYP450 in vitro. Prin urmare, agomelatina nu va modifica expunerea la medicamentele metabolizate de către CYP450.

Medicamente care se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice:

Agomelatina nu modifică concentraţiile fracţiilor libere ale medicamentelor care se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice sau vice versa.

Alte medicamente:

Pe parcursul studiilor clinice de fază I nu s-au evidenţiat interacţiuni farmacocinetice sau farmacodinamice cu medicamente care ar putea fi administrate în asociere cu Thymanax, la populaţia ţintă: benzodiazepine, litiu, paroxetină, fluconazol şi teofilină.

Alcool:

Nu se recomandă consumul de alcool în timpul tratamentului cu Thymanax.

Terapia electroconvulsivantă (TEC):

Nu sunt disponibile date cu privire la utilizarea concomitentă de agomelatinăşi TEC. Studiile la animale nu au demonstrat proprietăţi proconvulsivante (vezi pct. 5.3). Prin urmare, consecinţele clinice ale tratamentului TEC administrat concomitent cu agomelatina sunt considerate puţin probabile.

Copii şi adolescenţi:

Studii privind interacţiunile au fost efectuate numai la adulţi.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Studiile privind reproducerea la şobolan şi iepure nu au evidenţiat efecte ale agomelatinei asupra fertilităţii (vezi pct. 5.3).

Sarcina

Studiile privind reproducerea la şobolan şi iepure nu au evidenţiat efecte ale agomelatinei asupra dezvoltării embriofetale şi dezvoltării pre-şi postnatale (vezi pct. 5.3). Nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea agomelatinei la femeile gravide. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale (vezi pct. 5.3). Medicamentul trebuie prescris cu prudenţă la femeile gravide.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă agomelatina se excretă în laptele matern. Agomelatina sau metaboliţii săi se excretă în laptele femelei de şobolan. Posibilele efecte ale agomelatinei asupra sugarului alăptat la sân nu au fost stabilite. Dacă se consideră că tratamentul cu Thymanax este necesar, alăptarea trebuie întreruptă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, având în vedere că ameţelile şi somnolenţa reprezintă reacţii adverse frecvente, pacienţii trebuie atenţionaţi în privinţa capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice, peste 3900 pacienţi cu depresie au primit Thymanax. În general, reacţiile adverse au fost uşoare sau moderate şi au apărut în primele două săptămâni de tratament. Cele mai frecvente reacţii adverse au fost greaţa şi ameţelile. Aceste reacţii adverse au fost de regulă tranzitorii şi, în general, nu au necesitat întreruperea tratamentului. Pacienţii cu depresie prezintă o serie de simptome asociate cu boala însăşi. De aceea, uneori este dificil de stabilit care dintre simptome sunt datorate bolii şi care sunt rezultatul tratamentului cu Thymanax.


Reacţiile adverse sunt prezentate mai jos, utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Frecvenţa nu a fost corectată pentru placebo.

Tulburări ale sistemului nervos:

Frecvente: cefalee, ameţeli, somnolenţă, insomnie, migrene Mai puţin frecvente: parestezii

Tulburări psihice:

Frecvente: anxietate Cu frecvenţă necunoscută: idei suicidare sau comportament suicidar (vezi pct. 4.4), agitaţie (experienţa după punerea pe piaţă).

Tulburări oculare:

Mai puţin frecvente: tulburări de vedere

Tulburări gastro-intestinale:

Frecvente: greaţă, diaree, constipaţie, dureri la nivelul abdomenului superior

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

Frecvente: hiperhidroză Mai puţin frecvente: eczeme Rare: erupţii eritematoase

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv:

Frecvente: dureri lombare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:

Frecvente: fatigabilitate

Tulburări hepatobiliare:

Frecvente: creşteri (>3 ori limita superioară a valorilor normale) ale ALAT şi/sau ASAT (1,1% pentru agomelatină 25/50 mg comparativ cu 0,7% pentru placebo). Rare: hepatită.

4.9 Supradozaj

Datele privind supradozajul cu agomelatină sunt limitate. Experienţa privind supradozajul cu agomelatină a evidenţiat semne şi simptome limitate, incluzând somnolenţăşi epigastralgii. O persoană care a ingerat agomelatină 2450 mg s-a recuperat spontan, fără modificări cardiovasculare şi biologice. Nu se cunoaşte nici un antidot specific pentru agomelatină. Abordarea supradozajului constă în tratarea simptomelor clinice şi supravegherea de rutină. Se recomandă monitorizarea pacientului într-o secţie de specialitate.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte antidepresive. Cod ATC: NO6AX22.

Mecanism de acţiune

Agomelatina este un agonist melatoninergic (receptorii MT1 şi MT2) şi un antagonist al receptorilor 5-HT2C. Studiile de afinitate indică faptul că agomelatina nu are niciun efect asupra recaptării de monoamine şi nicio afinitate faţă de receptorii alfa şi beta adrenergici, histaminergici, colinergici, dopaminergici şi ai benzodiazepinelor. Agomelatina resincronizează ritmul circadian la modelele animale care prezintă afectarea ritmului circadian. Agomelatina intensifică eliberarea dopaminei şi noradrenalinei în cortexul frontal şi nu influenţeazăconcentraţiile extracelulare de serotonină.

Efecte farmacodinamice

Agomelatina a demonstrat un efect de tip antidepresiv la modelele animale de depresie (testul de neajutorare învăţată, testul de disperare, testul de stres cronic uşor), precum şi la modelele cu ritmcircadian desincronizat şi la cele legate de stres şi anxietate. La om, Thymanax are proprietăţi pozitive asupra schimbării fazelor; induce o fază avansată de somn, favorizează scăderea temperaturii corporale şi secreţia de melatonină.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Eficacitatea şi siguranţa Thymanax în cazul episoadelor depresive majore au fost studiate în cadrul unui program clinic care a inclus 5800 pacienţi, dintre care 3900 au fost trataţi cu Thymanax. S-au efectuat 6 studii clinice, controlate placebo, pentru a investiga eficacitatea pe termen scurt a Thymanax în tulburările depresive majore: 2 studii cu doze flexibile şi 4 studii cu doze fixe. La sfârşitul tratamentului (peste 6 sau 8 săptămâni), s-a demonstrat eficacitatea semnificativă a agomelatinei 25-50 mg în 3 dintre cele 6 studii pe termen scurt, dublu-orb, controlate placebo. Într-unul dintre studii, agomelatina nu a reuşit să se diferenţieze de placebo, dar fluoxetina, comparatorul activ, a demonstrat o oarecare sensibilitate. În alte 2 studii nu s-a putut trage nici o concluzie, deoarece comparatorii activi, paroxetina şi fluoxetina, nu au reuşit să se diferenţieze de placebo. De asemenea, eficacitatea a fost observată la pacienţi cu depresie mai severă (HAM-D iniţial ≥ 25) în toate studiile controlate placebo pozitive. Din punct de vedere statistic, rata de răspuns a fost semnificativ mai mare pentru Thymanax
comparativ cu placebo. Menţinerea eficacităţii antidepresive a fost demonstrată într-un studiu de prevenire a recăderii.
Pacienţii dintr-un studiu clinic deschis cu Thymanax 25-50 mg o dată pe zi, care au răspuns după 8/10 săptămâni de tratament acut, au fost randomizaţi fie pentru tratament cu Thymanax 25-50 mg o datăpe zi, fie pentru tratament cu placebo, pentru următoarele 6 luni. Thymanax 25-50 mg o dată pe zi a demonstrat o superioritate semnificativă statistic faţă de placebo (p=0,0001) în ceea ce priveşte criteriul principal de evaluare, prevenirea reapariţiei depresiei măsurată ca intervalul de timp până la reapariţia bolii. În acest studiu clinic dublu-orb, incidenţa reapariţiei bolii pe parcursul celor 6 luni de urmărire a fost de 22% pentru Thymanax şi de 47% pentru placebo.

La voluntarii sănătoşi, Thymanax nu influenţează vigilenţa diurnă sau memoria. La pacienţii cu depresie, tratamentul cu Thymanax 25 mg a crescut somnul cu unde lente fără modificarea cantităţii de somn REM (Rapid Eye Movement) sau a latenţei REM. De asemenea, Thymanax 25 mg a redus timpul până la instalarea somnului şi atingerea frecvenţei cardiace minime. Conform aprecierii pacienţilor, instalarea somnului şi calitatea acestuia au fost îmbunătăţite semnificativ din prima
săptămână de tratament, fără alterarea capacităţilor diurne.

Într-un studiu comparativ specific care a evaluat disfuncţia sexuală la pacienţii depresivi aflaţi înremisiune, s-a înregistrat o tendinţă numerică (nesemnificativă statistic) către mai puţine disfuncţii sexuale emergente pentru Thymanax comparativ cu venlafaxina, conform evaluării pe scala Sex Effects Scale (SEXFX) pentru excitare şi orgasm. Analiza combinată a studiilor care au folosit scala Arizona Sexual Experience (ASEX) a arătat că Thymanax nu a fost asociat cu disfuncţii sexuale. La voluntarii sănătoşi, Thymanax a păstrat funcţia sexuală comparativ cu paroxetina.

În studiile clinice, Thymanax a avut efect neutru asupra greutăţii corporale, frecvenţei cardiace şi tensiunii arteriale.

Într-un studiu de evaluare a simptomelor de întrerupere cu ajutorul listei Discontinuation Emergent Signs and Symptoms (DESS) efectuat la pacienţii cu depresie în remisiune, Thymanax nu a indus sindromul de întrerupere după întreruperea bruscă a tratamentului. Thymanax nu induce dependenţă, conform măsurătorilor efectuate la voluntari sănătoşi pe o scală analog vizuală specifică sau pe lista 49 a Addiction Research Center Inventory (ARCI).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie şi biodisponibilitate:

Agomelatina este rapid şi bine absorbită (≥ 80%) după administrare orală. Biodisponibilitatea absolutăeste mică (< 5% la doze terapeutice orale), iar variabilitatea interindividuală este semnificativă. Biodisponibilitatea este mai mare la femei decât la bărbaţi. Biodisponibilitatea creşte la administrarea de contraceptive orale şi scade la fumat.Concentraţia plasmatică maximă este atinsă în 1-2 ore de la administrare.

În intervalul dozelor terapeutice, expunerea sistemică la agomelatină creşte proporţional cu doza. La doze mai mari apare o saturare a efectului de prim pasaj hepatic. Ingestia de alimente (alimente standard sau alimente bogate în grăsimi) nu modifică
biodisponibilitatea sau rata absorbţiei.
Variabilitatea creşte cu consumul de alimente bogate în grăsimi.

Distribuţie:

Volumul de distribuţie la starea de echilibru este de aproximativ 35 l; legarea de proteinele plasmatice este de 95% indiferent de concentraţie şi nu se modifică cu vârsta sau la pacienţii cu insuficienţă renală, însă fracţia liberă este dublă la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Biotransformare:

După administrare orală, agomelatina este metabolizată rapid în principal de către citocromul hepatic CYP1A2; izoenzimele CYP2C9 şi CYP2C19 au o contribuţie minoră în metabolizare. Principalii metaboliţi, agomelatina hidroxilatăşi demetilată, nu sunt activi şi sunt rapid conjugaţi şi eliminaţi prin urină.

Eliminare:

Eliminarea este rapidă; timpul de înjumătăţire plasmatică mediu este între 1 şi 2 ore, iar clearance-ul este crescut (aproximativ 1100 ml/min) şi esenţial metabolic. Excreţia se face în principal pe calea urinară (80%) sub formă de metaboliţi, în timp ce excreţia urinară a compusului nemodificat este neglijabilă. Cinetica nu se modifică după administrare repetată.

Insuficienţă renală:

Nu s-au observat modificări semnificative ale parametrilor farmacocinetici la pacienţii cu insuficienţă renală severă (n=8, doză unică de 25 mg), dar se recomandă precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă deoarece la această grupă de pacienţi datele clinice disponibile sunt limitate (vezi pct.4.2).

Insuficienţă hepatică:

Într-un studiu specific efectuat la pacienţi cirotici cu insuficienţă hepatică cronică uşoară (Child-Pugh tip A) sau moderată (Child-Pugh tip B), expunerea la agomelatină 25 mg a fost semnificativ crescută (de 70 ori şi, respectiv, de 140 ori) comparativ cu voluntarii-pereche (ca vârstă, greutate, obiceiul de a fuma) cu funcţie hepatică normală (vezi pct.4.2, 4.3 şi 4.4).

Grupe etnice:

Nu există date privind influenţa rasei asupra farmacocineticii agomelatinei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Efectele sedative au fost observate la şoareci, şobolani şi maimuţe, după administrare unicăşi repetată în doze mari. La rozătoare s-a observat o inducţie marcată a CYP2B şi o inducţie moderată a CYP1A şi CYP3A începând de la 125 mg/kg şi zi, în timp ce la maimuţe inducţia a fost mai uşoară pentru CYP2B şi CYP3A la 375 mg/kg şi zi. În studiile de toxicitate după doză repetată nu s-a evidenţiat hepatotoxicitate la rozătoare şi maimuţe. Agomelatina traversează placenta şi se regăseşte la fetuşii femelelor de şobolani gestante. Studiile privind funcţia de reproducere la şobolani şi iepuri nu au demonstrat niciun efect al agomelatinei asupra fertilităţii, dezvoltării embrio-fetale şi dezvoltării pre-şi post-natale. O serie de evaluări standard in vivo şi in vitro privind genotoxicitatea au evidenţiat lipsa potenţialului mutagen sau clastogen al agomelatinei.

În studiile de carcinogenitate, agomelatina a indus o creştere a incidenţei tumorilor hepatice la şobolan şi la şoarece, la o doză de cel puţin 110 ori mai mare decât doza terapeutică la om. Tumorile hepatice sunt, cel mai probabil, legate de inducţia enzimatică specifică a rozătoarelor. Frecvenţa fibroadenoamelor mamare benigne observate la şobolani a crescut odată cu creşterea epunerii (de 60 ori faţă de expunerea la doză terapeutică), dar s-a menţinut la nivelul celei din grupul de control.

Studiile farmacologice de siguranţă au demonstrat absenţa efectelor agomelatinei asupra curentului hERG (human Ether à-go-go Related Gene) sau a potenţialului de acţiune al celulelor Purkinje la câine. Agomelatina nu a demonstrat proprietăţi proconvulsivante la doze intraperitoneale de până la 128 mg/kg la şoareci şi şobolani.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:

Lactoză monohidrat Amidon de porumb Povidonă Amidonglicolat de sodiu tip A Acid stearic Stearat de magneziu Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Film:

Hipromeloză Oxid galben de fer (E172) Glicerol Macrogol Stearat de magneziu Dioxid de titan (E171)

Cerneală de inscripţionare care conţine şelac, propilenglicol şi lac de aluminiu-indigotină (E132).

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din Al/PVC ambalate în cutii de carton (calendar).
Cutii conţinând 7, 14, 28, 42, 56, 84 şi 98 comprimate filmate.
Cutii conţinând 100 comprimate filmate pentru uz spitalicesc.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Fără cerinţe speciale.

Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road - Arklow - Co.Wicklow Irlanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/498/001-008

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

19/02/2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI LL/AAAA

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

 

ANEXA II

 

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriilor

Les Laboratoires Servier Industrie, 905, route de Saran - 45520 Gidy, Franţa Servier (Ireland) Industries Ltd, Gorey Road - Arklow - Co.Wicklow, Irlanda Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A., ul. Annopol 6B - 03-236 Warszawa, Polonia

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei respective

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) se va asigura că, la data lansării medicamentului, toţi profesioniştii din domeniul sanitar care au experienţă în prescrierea/utilizarea Thymanax au primit materiale educaţionale care vor conţine următoarele informaţii:

Aşa cum a fost descris în Planul de management al riscului, prescriptorilor le vor fi puse la dispoziţie informaţii suplimentare pentru reducerea la minimum a riscului, inclusiv materiale educaţionale.

Obiectivele planului educaţional pentru agomelatină:

Materialul educaţional pentru prescriptori referitor la Valdoxan/Thymanax va fi axat pe:

-Riscurile potenţiale ale agomelatinei

-Creşterea transaminazelor

-Interacţiunea cu inhibitorii puternici ai CYP1A2 (de exemplu fluvoxamina, ciprofloxacina);

-Recomandări privind evaluarea funcţiei hepatice (necesitatea de a efectua teste ale funcţiei hepatice tuturor pacienţilor: la iniţierea tratamentului, apoi periodic după aproximativ 6 săptămâni (sfârşitul perioadei acute), 12 săptămâni şi 24 săptămâni (sfârşitul perioadei de întreţinere) iar ulterior de câte ori este indicat din punct de vedere clinic);

-Recomandări în caz de simptome clinice sau anomalii ale testelor funcţiei hepatice;

-Precauţii la administrarea tratamentului pacienţilor care consumă cantităţi excesive de alcool sau care sunt trataţi cu medicamente asociate cu riscul de afectare hepatică;

-Contraindicaţii pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică (cum ar fi ciroză sau boală hepatică activă);

-Contraindicaţii pentru pacienţii trataţi concomitent cu inhibitori puternici ai CYP1A2.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 4.0 inclusă în Modulul 1.8.1. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 6.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă:

1.      când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, a Planului de farmacovigilenţă sau a activităţilor de reducere la minimum a riscului.

2.      în decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

3.      la cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

 

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Thymanax 25 mg comprimate filmate Agomelatină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat conţine agomelatină 25 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză.
A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

7

comprimate filmate

14

comprimate filmate

28

comprimate filmate

42

comprimate filmate

56

comprimate filmate

84

comprimate filmate

98

comprimate filmate

100

comprimate filmate

 

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EXP Servier (Ireland) Industries Ltd, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Irlanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/498/001 [EU/1/08/498/002] [EU/1/08/498/003] [EU/1/08/498/004] [EU/1/08/498/005] [EU/1/08/498/006] [EU/1/08/498/007] [EU/1/08/498/008]

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Thymanax 25 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Thymanax 25 mg comprimate Agomelatină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Servier (Ireland) Industries Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. ALTE INFORMAŢII

Lu Ma Mi Jo Vi Sb Du

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Thymanax 25 mg comprimate filmate

Agomelatină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastrăşi nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

Dacă vreuna din reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Thymanax şi pentru ce se utilizează

Înainte să luaţi Thymanax

Cumsă luaţi Thymanax

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Thymanax

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE THYMANAX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Thymanax aparţine unui grup de medicamente numite antidepresive şi v-a fost prescris pentru tratarea depresiei.

Depresia reprezintă o tulburare persistentă a stării de dispoziţie, care interferă cu activitatea zilnică. Simptomele depresiei variază de la o persoană la alta, dar adesea includ tristeţe profundă, sentimente de inutilitate, pierderea interesului pentru activităţile preferate, tulburări ale somnului, senzaţii de încetinire, anxietate, modificări ale greutăţii corporale.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI THYMANAX

Nu luaţi Thymanax

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la agomelatină sau la oricare dintre celelalte componente ale Thymanax (vezi „Ce conţine Thymanax” la pct.6)

- dacă luaţi fluvoxamină (un alt medicament utilizat în tratamentul depresiei) sau ciprofloxacină (un antibiotic),

- dacă ficatul dumneavoastră nu funcţionează normal (insuficienţă hepatică).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Thymanax

Este posibil ca Thymanax să nu fie potrivit pentru dumneavoastră din următoarele motive:

- Dacă aţi avut deja sau dacă aveţi simptome maniacale (o perioadă de excitabilitate anormal de crescutăşi emotivitate), discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a începe să luaţi acest medicament sau de a continua tratamentul.

- Dacă luaţi medicamente cunoscute că afectează ficatul. Cereţi sfatul medicului dumneavoastră în legătură cu aceste medicamente. Pe parcursul tratamentului cu Thymanax, la unii pacienţi pot apărea creşteri enzimelor hepatice din sânge. De aceea, la începutul tratamentului şi apoi periodic pe parcursul acestuia, medicul dumneavoastră va efectua analize de laborator pentru a verifica dacă ficatul dumneavoastră funcţionează normal. Pe baza rezultatelor acestor teste, medicul va decide dacă puteţi lua în continuare Thymanax sau nu (vezi şi “Cum să luaţi Thymanax” la pct.3).

- Dacă suferiţi de demenţă, medicul dumneavoastră va face o evaluare individuală pentru a stabili dacă este sigur pentru dumneavoastră să luaţi Thymanax.

Thymanax nu este destinat utilizării la copii şi adolescenţi (sub vârsta de 18 ani).

Idei suicidare şi agravarea depresiei:

Dacă suferiţi de depresie, puteţi avea uneori gânduri de autovătămare sau de sinucidere. Acestea se pot accentua când începeţi să luaţi antidepresive, deoarece toate aceste medicamente necesită timp pentru a acţiona, de obicei aproximativ două săptămâni sau mai mult.

Posibilitatea de a avea astfel de idei este mai mare:

-dacă aţi avut anterior idei legate de autovătămare sau sinucidere

-dacă sunteţi un adult tânăr. Informaţiile din studiile clinice au arătat un risc mai mare de comportament suicidar la adulţii tineri cu vârsta sub 25 ani, cu antecedente psihice, care au fost trataţi cu medicamente antidepresive. Dacă aveţi idei de atovătămare sau suicidare în orice moment, contactaţi-l pe medicul dumneavoastră sau mergeţi imediat la spital.

Vă poate fi de ajutor să spuneţi unei rude sau unui prieten apropiat că suferiţi de depresie şi să-i rugaţi să citească acest prospect. De asemenea, îi puteţi ruga să vă spună dacă li se pare că depresia dumneavoastră se agravează sau dacă sunt îngrijoraţi în legătură cu modificările din comportamentul dumneavoastră.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Nu trebuie să luaţi Thymanax împreună cu anumite medicamente (vezi şi „Nu luaţi Thymanax” la pct.2): fluvoxamină (un alt medicament utilizat pentru tratamentul depresiei), ciprofloxacină (un antibiotic).

Folosirea Thymanax cu alimente şi băuturi

Thymanax poate fi luat cu sau fără alimente.
Nu este recomandat să beţi alcool când sunteţi sub tratament cu Thymanax.

Sarcina

Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă rămâneţi gravidă (sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă) în timpul tratamentului cu Thymanax. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Alăptarea

Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă alăptaţi sau intenţionaţi să alăptaţi deoarece alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu Thymanax. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Este posibil să aveţi ameţeli sau somnolenţă care vă pot afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Asiguraţi-vă că reacţiile dumneavoastră sunt normale înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Thymanax

Acest medicament conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi o intoleranţă la anumite categorii de glucide, discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a începe să luaţi Thymanax.

3. CUM SĂ LUAŢI THYMANAX

Luaţi întotdeauna Thymanax exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza recomandată de Thymanax este de un comprimat (25 mg), administrat seara la culcare. În unele cazuri, medicul dumneavoastră poate prescrie o doză mai mare (50 mg), adică două comprimate luate împreună seara la culcare.

La majoritatea pacienţilor cu depresie, Thymanax începe să acţioneze asupra simptomelor depresiei după două săptămâni de la începerea tratamentului. Medicul dumneavoastră poate continua să vă recomande Thymanax şi când vă simţiţi mai bine, pentru a preveni reapariţia depresiei.

Nu întrerupeţi administrarea medicamentului fără recomandarea medicului dumneavoastră, chiar dacă simţiţi mai bine.

Thymanax este destinat administrării orale. Trebuie să înghiţiţi comprimatul cu o cantitate suficientă de apă. Thymanax poate fi luat cu sau fără alimente.

De obicei, medicul dumneavoastră vă va efectua analize de laborator pentru a verifica dacă ficatul dumneavoastră funcţionează normal, la începutul tratamentului şi apoi periodic în timpul tratamentului, după 6 săptămâni, 12 săptămâni şi 24 săptămâni. Dacă medicul consideră necesar, se vor efectua şi analize ulterioare. Nu trebuie să luaţi Thymanax dacă ficatul dumneavoastră nu funcţionează normal.

Dacă aveţi probleme cu rinichii, medicul dumneavoastră va face o evaluare individuală pentru a stabili dacă este sigur pentru dumneavoastră să luaţi Thymanax.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Thymanax

Dacă aţi luat mai mult Thymanax decât trebuie sau dacă, de exemplu, un copil a luat medicamentul din greşeală, contactaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră. Experienţa supradozajului cu Thymanax este limitată, dar simptomele raportate includ dureri în partea superioară a stomacului şi somnolenţă.

Dacă uitaţi să luaţi Thymanax

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuaţi să luaţi doza următoare la momentul obişnuit.
Calendarul tipărit pe blisterul care conţine comprimatele trebuie să vă ajute să vă amintiţi când aţi luat ultima dată un comprimat de Thymanax.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Thymanax poate provoca reacţii adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele.

Majoritatea reacţiilor adverse sunt uşoare sau moderate. De obicei, acestea apar în primele două săptămâni de tratament şi sunt temporare.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile enumerate mai jos este definită conform următorului sistem:

foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 utilizatori)

frecvente (afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100)

mai puţin frecvente (afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000)

rare (afectează între 1 şi 10 utilizatori din 10000)

foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Aceste reacţii adverse includ:

- Reacţii adverse frecvente: ameţeli, somnolenţă, tulburări ale somnului (insomnie), migrenă, dureri de cap, greaţă, diaree, constipaţie, dureri în partea superioară a abdomenului, transpiraţie excesivă (hiperhidroză), dureri de spate, oboseală, anxietate, creşterea enzimelor hepatice din sânge.

- Reacţii adverse mai puţin frecvente: furnicături şi înţepături în degetele de la mâini şi picioare (parestezii), vedere înceţoşată, eczeme.

- Reacţii adverse rare: erupţii grave pe piele (erupţii eritematoase), hepatită.

- Alte reacţii adverse posibile: idei sau comportament suicidar, agitaţie (cu frecvenţă necunoscută).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ THYMANAX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Thymanax după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe blister. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie eliminate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Thymanax

- Substanţa activă este agomelatina. Fiecare comprimat conţine agomelatină 25 mg.

- Celelalte componente sunt:

nucleu: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă, amidonglicolat de sodiu tip A, acid stearic, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru.

film: hipromeloză, glicerol, macrogol, stearat de magneziu, oxid galben de fer (E172) şi dioxid de titan (E171).

Cerneala de inscripţionare: şelac, propilenglicol şi lac de aluminiu-indigotină (E132)

Cum arată Thymanax şi conţinutul ambalajului

Thymanax 25 mg sunt comprimate filmate ovale, de culoare galben-portocalie, cu sigla companiei imprimată în albastru, pe una din feţe. Comprimatele de Thymanax 25 mg sunt disponibile în blistere de tip calendar. Cutiile conţin 7, 14, 28, 42, 56, 84 sau 98 comprimate. De aemenea, pentru uz spitalicesc sunt disponibile cutii cu 100 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă şi Fabricantul:

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey road, Arklow, Co. Wicklow Irlanda

Fabricantul

Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy Franţa

Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey road Arcklow – Co. Wicklow – Irlanda

şi

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. 03-236 Warszawa ul. Annopol 6B Polonia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0)2 529 43 11

България

Сервие Медикал ЕООД Тел.: +359 2 921 57 00

Česká republika

Servier s.r.o.
Tel: +420 222 118 111

Danmark

Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60

Deutschland

Servier Deutschland GmbH Tel: +49 (0)89 57095 01

Eesti

CentralPharmaCommunications OÜ Tel: +372 640 0007

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τηλ: +30 210 939 1000

España

Laboratorios Servier S.L. Tel: +34 91 748 96 30

France

Les Laboratoires Servier Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0)2 529 43 11

Magyarország

Servier Hungaria Kft. Tel: +36 1 238 7799

Malta

GALEPHARMA Ltd Tel: +(356) 21 247 082

Nederland

Servier Nederland Farma B.V. Tel: +31 (0)71 5246700

Norge

Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60

Österreich

Servier Austria GmbH Tel: +43 (1) 524 39 99

Polska

Servier Polska Sp. z o.o. Tel: +48 (0) 22 594 90 00

Portugal

Servier Portugal, Lda Tel.: +351 21 312 20 00

România

Servier Pharma SRL Tel: +4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0)1 663 8110

Ísland

Servier Laboratories c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Italia

Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l. Tel: +39 (055) 623271

Κύπρος

X.A.Пαπαέλληνας & Σία Λτδ Τηλ: +357 22741741

Latvija

SIA Servier Latvia Tel. +371 67502039

Lietuva
UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

Acest prospect a fost aprobat în

Slovenija

Servier Pharma, d. o. o., Tel.: +386 (0)1 563 48 11

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o. Tel.:+421 (2) 5920 41 11

Suomi/Finland

Servier Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 279 80 80

Sverige

Servier Sverige AB Tel: +46 (8)5 225 08 00

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd Tel: +44 (0)1 753 666409

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Depresia - Cauze si Simptome Nu exista un raspuns clar la intrebarea despre cauzele depresiei. Depresia este de obicei declansata de o combinatie de factori biologici, psihologici si factori din mediu.
Depresia maniacală, redefinită bipolară: sunt atât de multe persoane cu adevărat bolnave mintal? În 1980, când psihiatrii şi-au actualizt "biblia" profesiei lor - Manualul de diagnostic şi statistică al tulburărilor mintale - ei au schimbat numele de depresie maniacală cu cel de tulburare bipolară, alegând acest termen pentru a reflecta faptul că euforia şi disperarea pe care o simt pacienţii sunt...
Depresia, una dintre cele mai frecvente cauze ce afectează starea de sănătate La nivel global, depresia reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ce afectează starea de sănătate, cu impact asupra functionalității pacientului, scăderea productivității și a capacității de lucru, izolare și chiar pierderea dorinței de a trăi. În prezent, depresia majoră este a patra boală ca...
Depresia estivală este la fel de rea ca cele din anotimpurile reci 'Când vine primăvara, toată lumea se bucură, dar eu nu. Trăiesc vara ca pe o tortură şi nu mă simt bine decât atunci când vine toamna' - internauţii care postează astfel de mesaje pe forumuri sunt destul de puţini şi sunt greşit înţeleşi, scrie Le Point.
Depresia este a doua cauză de incapacitate pe plan mondial (studiu) Depresia este a doua cea mai frecventă cauză de incapacitate în lume, după durerile de spate, relevă un studiu apărut în publicaţia PLoS Medicine, citat miercuri de BBC. De aceea, această boală trebuie abordată ca o prioritate de sănătate publică globală, consideră experţii care au realizat studiul.
Depresia, posibilă motivaţie a tentativei eşuate de deturnare a avionului turcesc Un tribunal din Istanbul a ordonat joi plasarea în detenţie preventivă a cetăţeanului turc care a încercat fără succes miercuri seara să deturneze un avion al companiei Turkish Airlines pe ruta Oslo-Istanbul, informează agenţia Anadolu.