CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CONBRIZA 20mg
 
Denumire CONBRIZA 20mg
Descriere Tratamentul osteoporozei la femei în postmenopauză, cu risc crescut de fracturi.
Denumire comuna internationala BAZEDOXIFENUM
Actiune terapeutica ALTI HORMONI SEXUALI SI MODULATORI AI APARATULUI GENITAL MODULATORI SELECTIVI AI RECEPTORILOR ESTROGENICI
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 20mg
Ambalaj Cutie x blist. PVC/Al x 84 compr. film.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC G03XC02
Firma - Tara producatoare WYETH MEDICA IRELAND - IRLANDA
Autorizatie de punere pe piata WYETH EUROPA LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre CONBRIZA 20mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CONBRIZA 20 mg comprimate filmate.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine acetat de bazedoxifenă, echivalent cu bazedoxifenă 20 mg.

Excipient: fiecare comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 142,8 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Comprimat filmat, de culoare albă sau aproape albă, în formă de capsulă, marcat cu “WY20” pe una dintre feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

CONBRIZA este indicat pentru tratamentul osteoporozei la femei în postmenopauză, cu risc crescut de fracturi. S-a demonstrat o scădere semnificativă a incidenţei fracturilor vertebrale; nu s-a stabilit eficacitatea asupra fracturilor de şold.

Când se determină oportunitatea alegerii CONBRIZA sau a altor tratamente, inclusiv estrogeni, pentru o femeie în postmenopauză, trebuie avute în vedere simptomele de menopauză, efectele asupra ţesuturilor uterin şi mamar, dar şi riscurile şi avantajele la nivelul aparatului cardiovascular (vezi ct. 5.1).

p

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza recomandată de CONBRIZA este de un comprimat o dată pe zi, administrat în orice moment al zilei, cu sau fără alimente (vezi pct. 5.2).

Dacă aportul alimentar zilnic este inadecvat, trebuie adăugate suplimente de calciu şi/sau vitamină D în regimul alimentar.

Administrare orală.

Insuficienţă renală

Bazedoxifena nu a fost evaluată suficient la paciente cu insuficienţă renală severă; medicamentul trebuie utilizat cu precauţie la acest grup de paciente (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Nu este necesară ajustarea dozei pentru paciente cu insuficienţă renală uşoară sau moderată.

Insuficienţă hepatică

Nu s-au evaluat siguranţa şi eficacitatea bazedoxifenei la paciente cu insuficienţă hepatică; nu se recomandă utilizarea la acest grup de paciente (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Paciente vârstnice

Nu este necesară ajustarea dozei în funcţie de vârstă (vezi pct. 5.2).

Copii şi adolescenţi

Bazedoxifena nu este indicată pentru utilizare la copii şi adolescenţi.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Evenimente de tromboembolie venoasă în prezent sau în antecedente, inclusiv tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară şi tromboză venoasă retiniană.

CONBRIZA trebuie utilizat numai la femei în postmenopauză. Bazedoxifena nu trebuie administrată la femei aflate în perioada fertilă (vezi pct. 4.6 şi 5.3).

Hemoragii uterine de etiologie neprecizată.

Paciente cu semne şi simptome de cancer endometrial; siguranţa tratamentului nu a fost studiată adecvat la acest grup de paciente.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Utilizarea CONBRIZA nu este recomandată la femei cu risc crescut de evenimente tromboembolice venoase (vezi pct. 4.8). În studiile clinice, factorii de risc asociaţi cu cazuri de tromboembolie venoasă (TEV) au inclus: vârstă înaintată, obezitate, imobilizare, intervenţie chirurgicală, traumatisme majore şi boli maligne. Administrarea medicamentului trebuie întreruptă înaintea şi în timpul imobilizării prelungite (de exemplu în cazul recuperării postchirurgicale, sau al imobilizării prelungite la pat) şi tratamentul trebuie reluat numai după mobilizarea completă a pacientei. În plus, femeile cărora li se administrează CONBRIZA trebuie sfătuite să se mişte periodic în timpul călătoriilor prelungite.

Bazedoxifena nu a fost studiată la femeile în premenopauză. Nu s-a stabilit siguranţa acestui medicament la femeile în premenopauză şi utilizarea sa nu este recomandată.

Nu există dovezi privind proliferarea endometrială. Orice hemoragie uterină în timpul tratamentului cu CONBRIZA este neaşteptată şi trebuie investigată complet.

Administrarea bazedoxifenei nu a fost studiată la femei cu valori ale trigliceridelor peste 300 mg/dl (peste 3,4 mmol/litru). Acest medicament poate creşte concentraţiile serice ale trigliceridelor; prin urmare, se impun precauţii la pacientele cu hipertrigliceridemie cunoscută (vezi pct. 5.1).

Nu s-a studiat siguranţa CONBRIZA la paciente cu cancer mamar. Nu există date disponibile privind utilizarea concomitentă cu medicamente utilizate pentru tratamentul cancerului mamar incipient sau avansat. Prin urmare, bazedoxifena nu este recomandată pentru tratamentul sau prevenirea cancerului mamar.

Bazedoxifena nu a fost evaluată suficient la paciente cu insuficienţă renală severă; se impune utilizarea cu precauţie a medicamentului la acest grup de paciente.

Pacientele cu insuficienţă hepatică au prezentat o creştere [în medie] de 4,3 ori a ariei de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC) comparativ cu cele din grupul de control. Utilizarea la acest grup de paciente nu este recomandată (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Bazedoxifena conţine lactoză. Pacientele cu probleme ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Într-un studiu cu durata de 30 zile, bazedoxifena a crescut concentraţiile globulinelor care leagă hormonii, inclusiv ale globulinei care leagă hormonii corticosteroizi (CBG), ale globulinei care leagă hormonii sexuali (SHBG) şi ale globulinei care leagă tiroxina (TBG)

Bazedoxifena este puţin sau deloc metabolizată prin intermediul citocromului P450 (CYP). Bazedoxifena nu induce şi nu inhibă activitatea principalelor izoenzime CYP. Datele in vitro sugerează că este puţin probabil ca bazedoxifena să interacţioneze cu medicamentele administrate concomitent, pe calea metabolică mediată de CYP.

Nu au existat interacţiuni farmacocinetice semnificative între bazedoxifenă şi următoarele medicamente: ibuprofen, atorvastatină, azitromicină sau un antiacid cu conţinut de hidroxid de aluminiu şi magneziu. Pe baza caracteristicilor privind legarea bazedoxifenei de proteinele plasmatice in vitro, interacţiunile dintre medicamente sunt puţin probabile în cazul warfarinei, digoxinei şi diazepamului.

4.6 Sarcina şi alăptarea

CONBRIZA se utilizează numai la femei în postmenopauză. Medicamentul este contraindicat la femei aflate în perioada fertilă (vezi pct. 4.3). Nu există date privind utilizarea bazedoxifenei la femeile gravide. Studiile la iepuri au evidenţiat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Nu se cunoaşte dacă bazedoxifena se excretă în laptele matern. Bazedoxifena nu este recomandată pentru utilizare la femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, în studiile clinice s-a raportat somnolenţa ca reacţie adversă şi pacientele trebuie avertizate cu privire la efectul posibil în cazul conducerii vehiculelor sau folosirii utilajelor.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa CONBRIZA a fost evaluată în două studii clinice multicentrice, dublu-orb, randomizate, controlate cu placebo şi comparator activ, de fază III: 7492 femei în postmenopauză au putut fi evaluate în cadrul unui studiu clinic de trei ani privind tratamentul osteoporozei (1886 femei tratate cu bazedoxifenă 20 mg, 1872 femei tratate cu bazedoxifenă 40 mg; la 1849 femei s-a administrat raloxifen iar la 1885 femei placebo), şi 1583 femei în postmenopauză au putut fi evaluate într-un studiu clinic de doi ani privind prevenirea osteoporozei (321 femei tratate cu bazedoxifenă 10 mg, 322 femei tratate cu bazedoxifenă 20 mg; 319 femei tratate cu bazedoxifenă 40 mg; la 311 femei s-a administrat raloxifen iar la 310 femei placebo).

Majoritatea reacţiilor adverse apărute în timpul studiilor clinice au fost de intensitate uşoară până la moderată şi nu au dus la întreruperea tratamentului.

În studiile clinice randomizate, dublu-orb, cele mai frecvente reacţii adverse legate de medicament au fost bufeurile şi spasmele musculare (inclusiv crampe ale membrului inferior).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente ((≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000).

Tulburări ale sistemului imunitar

Frecvente: Hipersensibilitate

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: Somnolenţă

Tulburări oculare

Rare: Tromboză venoasă retiniană *

Tulburări vasculare

Foarte frecvente: Bufeuri

Mai puţin frecvente: Tromboză venoasă profundă *

Tromboflebită superficială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Mai puţin frecvente: Embolie pulmonară*

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: Xerostomie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: Urticarie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente: Spasme musculare (inclusiv crampe la nivelul membrului inferior)

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: Edem periferic

Investigaţii diagnostice

Frecvente: Concentraţii serice crescute ale trigliceridelor, alanin aminotransferazei, aspartat aminotransferazei

*În studiul clinic privind tratamentul osteoporozei la 7492 subiecţi care au putut fi evaluaţi (vârsta medie=66 ani), femeile cărora li s-a administrat bazedoxifenă au prezentat un risc crescut de tromboembolie venoasă (tromboză venoasă pulmonară, embolie pulmonară şi tromboză venoasă retiniană). Pe întreaga perioadă de 3 ani a studiului, frecvenţa a fost de 3,23 la 1000 femei-ani în grupul tratat cu bazedoxifenă 20 mg şi de 1,72 la 1000 femei-ani în grupul la care s-a administrat placebo. Riscul relativ a fost de 1,9 pe perioada de 3 ani a studiului. Riscul relativ a scăzut pe parcursul celor trei ani studiaţi (anul 1=3,0, anul 2=2,5; anul 3=0,3). Pot apărea şi alte evenimente tromboembolice venoase.

4.9 Supradozaj

Nu există un antidot specific în cazul supradozajului şi tratamentul trebuie să fie simptomatic.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Modulator selectiv al receptorilor estrogenici, codul ATC: G03XC02.

Bazedoxifena aparţine unei clase de compuşi cunoscuţi sub numele de modulatori selectivi ai receptorilor estrogenici (MSRE). Bazedoxifena acţionează atât ca agonist cât şi/sau ca antagonist al receptorilor estrogenici, în funcţie de tipul de celule şi ţesuturi şi de genele ţintă. Bazedoxifena scade resorbţia osoasă şi reduce markerii biochimici ai turnoverului osos până la încadrarea în intervalul de referinţă pentru premenopauză. Aceste efecte asupra remodelării osoase duc la creşterea densităţii minerale osoase (DMO); la rândul său, aceasta contribuie la scăderea riscului de fracturi. Bazedoxifena acţionează în principal ca antagonist al receptorilor estrogenici, la nivelul ţesuturilor uterin şi mamar.

Eficacitatea clinică

Eficacitatea bazedoxifenei a fost stabilită în două studii clinice multicentrice, dublu-orb, randomizate, controlate cu placebo şi comparator activ, de fază III: un studiu clinic privind tratamentul osteoporozei, cu durata de 3 ani şi un studiu clinic privind prevenirea osteoporozei, cu durata de 2 ani.

În studiul privind tratamentul osteoporozei, la 7492 femei în postmenopauză (cu vârsta medie de 66 ani, interval de vârste între 50 şi 85 ani şi o durată medie de 19,5 ani de la instalarea menopauzei) s-a administrat bazedoxifenă (20 sau 40 mg zilnic), raloxifen (60 mg zilnic) sau placebo, pentru evaluarea incidenţei noilor fracturi vertebrale. La toţi subiecţii s-au administrat 1200 mg calciu elementar şi 400 UI de vitamină D zilnic.

Acest studiu a inclus în principal subiecţi de rasă caucaziană (87,3%), care aveau fie osteoporoză fără fracturi vertebrale la momentul iniţial (scorul T al DMO la nivelul măduvei lombare (ML) sau colului femural (CF) între -2,5 şi -4,0), fie osteoporoză cu cel puţin o fractură vertebrală uşoară, la momentul iniţial. Scorurile T la nivelul ML şi CF la momentul iniţial au fost de -2,4 şi respectiv 1,7.

S-a observat o scădere semnificativă a incidenţei fracturilor vertebrale noi după 36 luni de tratament cu bazedoxifenă 20 mg şi raloxifen 60 mg, comparativ cu placebo. Scăderea incidenţei fracturilor vertebrale a fost similară la grupurile de tratament cu bazedoxifenă şi raloxifen. Efectul tratamentului a fost similar la femeile cu sau fără fracturi vertebrale prevalente (Tabelul 1).

Tabelul 1: Efectul bazedoxifenei asupra riscului de fracturi vertebrale după 36 luni de tratament

Număr de subiecţi

Reducerea riscului absolut

Reducerea riscului relativ (IÎ 95%)

Bazedoxifenă 20 mg

Placebo

Număr total de subiecţi

n=1724

n=1741

Număr (%)a de subiecţi cu fractură vertebrală nouă

35 (2,34%)

59 (4,07%)

1,73%

42%b

(11%, 62%)

Subiecţi fără fractură la momentul iniţial

n=757

n=760

Număr (%)a de subiecţi cu cel puţin o fractură vertebrală nouă

13 (1,98%)

20 (3,13%)

1,15%

35%c

Subiecţi cu cel puţin o fractură la momentul iniţial

n=967

n=981

Număr (%)a de subiecţi cu cel puţin o fractură vertebrală nouă

22 (2,63%)

39 (4,80%)

2,17%

45%d

(6%, 68%)

a estimări Kaplan-Meier privind incidenţa

b valoarea-p=0,015

c valoarea-p=0,22

d valoarea-p=0,035

Incidenţa fracturilor nevertebrale asociate cu osteoporoza a fost similară la grupurile tratate cu bazedoxifenă 20 mg (5,68%), raloxifen 60 mg (5,87%) şi placebo (6,26%). Într-o analiză post-hoc, s-a determinat probabilitatea apariţiei unei fracturi pe o durată de 10 ani ca un indice al riscului de fractură la momentul iniţial. Pentru întreaga populaţie cuprinsă în studiu, probabilitatea apariţiei unei fracturi majore osteoporotice pe o durată medie de 10 ani a fost de 11%. La subiecţii trataţi cu bazedoxifenă, incidenţa fracturilor a fost legată de riscul de fractură la momentul iniţial: cu cât riscul de fractură a fost mai mare, cu atât a fost mai mare beneficiul tratamentului cu bazedoxifenă. La subiecţi cu probabilităţi de fractură la 10 ani egale sau mai mari de 16%, bazedoxifenă a fost asociat cu o scădere semnificativă a riscului tuturor fracturilor clinice.

Într-o analiză post-hoc, riscul relativ de fracturi nevertebrale la subiecţii cărora li s-a administrat bazedoxifenă a scăzut odată cu creşterea probabilităţii de fractură. La subiecţii cu probabilitate de fractură de 20% sau mai mare (n = 618), riscul fracturilor nevertebrale la grupul căruia li s-a administrat bazedoxifenă a scăzut cu 55% (IÎ 95%: 18-76) comparativ cu subiecţii cărora li s-a administrat placebo.

Creşterea DMO la nivelul ML comparativ cu placebo în cazul administrării bazedoxifenă 20 mg şi raloxifen 60 mg a fost semnificativă la 6 luni (1,02% şi respectiv 1,29%) şi s-a menţinut timp de 36 luni (1,32% şi respectiv 2,08%). Efectul bazedoxifenei asupra DMO a fost similar la nivelul altor structuri scheletice.

Întreruperea participării la studiu a fost necesară în cazul pierderii osoase excesive sau al apariţiei fracturilor vertebrale. Această întrerupere a fost semnificativă din punct de vedere statistic mai frecvent în grupul cu placebo (4,0%) decât în grupurile cu bazedoxifenă 20 mg (2,8%) sau raloxifen (2,1%).

Studiul de prevenire (1583 subiecţi; vârstă medie: 58 ani, număr mediu de ani de la instalarea menopauzei: 11) a comparat efectele asupra DMO în cazul administrării bazedoxifenei (10, 20 sau 40 mg zilnic), raloxifenului (60 mg zilnic) şi placebo. La toţi subiecţii s-au administrat suplimente zilnice de calciu; la majoritatea s-au administrat 600 mg calciu (de exemplu Caltrate™) zilnic, iar la unele femei până la 1200 mg zilnic. Acest studiu a inclus subiecţi care au avut scorul T al DMO la nivelul ML sau CF de cel puţin -2,5. Scorul T median a fost cuprins între -0,6 şi -1,4, în funcţie de structura scheletică.

DMO a fost menţinută la subiecţii cărora li s-a administrat bazedoxifenă 20 mg şi raloxifen 60 mg, în timp ce o scădere semnificativă a DMO s-a observat la pacientele cărora li s-a administrat placebo. Creşterea DMO la nivelul ML în comparaţie cu placebo, în cazul administrării de bazedoxifenă 20 mg şi raloxifen 60 mg a fost semnificativă la 6 luni (1,14% şi respectiv 1,26%) şi s-a menţinut timp de 24 luni (1,41% şi respectiv 1,49%). Efectul bazedoxifenei asupra DMO a fost similar la nivelul altor structuri scheletice.

Siguranţa clinică

Evaluarea histomorfometriei osoase şi turnoverului osos

În studiul privind tratamentul osteoporozei la 7492 femei în postmenopauză (vârstă medie = 66 ani), după administrarea unui colorant marcat cu fluorocrom, s-au obţinut 121 biopsii osoase din creasta iliacă, de la subiecţi din grupurile cu bazedoxifenă, raloxifen şi placebo (bazedoxifenă 20 mg = 28; bazedoxifenă 40 mg = 29, raloxifen 60 mg = 32; placebo = 32), după aproximativ 24 sau 36 luni de tratament. Evaluarea histologică a biopsiilor osoase de la toate grupurile de tratament a evidenţiat formarea osului lamelar normal la toţi subiecţii trataţi. La toate grupurile de tratament, în niciuna din mostrele de biopsii osoase nu s-au evidenţiat semne de osteomalacie, fibroză peritrabeculară sau medulară, toxicitate celulară sau os reticulat. Evaluarea histomorfometrică a evidenţiat mineralizare normală, dovedită prin prezenţa grosimii osteoide normale, o perioadă de latenţă normală a mineralizării şi un ritm normal al depunerii minerale.

În studiul privind tratamentul osteoporozei, administrarea de bazedoxifenă 20 mg şi raloxifen 60 mg a arătat o scădere semnificativă a markerilor serici ai resorbţiei osoase (telopeptida-C) şi ai formării osoase (osteocalcin), comparativ cu placebo, ceea ce indică o reducere a turnoverului osos. În cazul tratamentului cu bazedoxifenă s-a observat o scădere mediană de peste 25% pentru telopeptida C şi osteocalcin, faţă de momentul iniţial. Reduceri similare ale frecvenţei turnoverului osos au fost observate în studiul de prevenire a osteoporozei.

Efecte asupra metabolismului lipidic

În studiul privind tratamentul osteoporozei după 36 luni de tratament, bazedoxifena 20 mg şi raloxifen 60 mg au arătat scăderi semnificative ale valorilor colesterolului seric total, ale LDL-colesterolului (lipoproteine cu densitate scăzută) şi o creştere semnificativă a HDL-colesterolului (lipoproteine cu densitate crescută) în comparaţie cu placebo. Faţă de momentul iniţial, modificările procentuale mediane ale concentraţiilor colesterolului total, LDL-colesterolului şi HDL-colesterolului în cazul administrării bazedoxifenei 20 mg au fost de - 3,75%, -5,36% şi respectiv 5,10% şi au fost similare celor observate cu raloxifen 60 mg. În grupurile cu bazedoxifenă 20 mg şi raloxifen 60 mg, efectul asupra trigliceridelor a fost similar celui observat cu placebo. Nu s-a stabilit relevanţa clinică a acestor modificări. Efectul tratamentului asupra profilului lipidic a fost similar în studiul de prevenire a osteoporozei.

Efecte asupra uterului

În studiul privind tratamentul osteoporozei, ecografia transvaginală (ETV) a arătat modificări minime ale grosimii endometriale în grupurile cărora li s-a administrat placebo (-0,08 mm, n=131), bazedoxifenă 20 mg (-0,07 mm, n=129) şi raloxifen 60 mg (0,16 mm, n=110), după 24 luni. La 36 luni, nu au existat cazuri de cancer endometrial şi a existat un caz (0,1%) de hiperplazie endometrială la femeile cărora li s-a administrat bazedoxifenă 20 mg. La femeile cărora li s-a administrat raloxifen 60 mg a existat 1 caz (0,1%) de cancer endometrial, 1 caz de sarcom (0,1%) şi 1 caz (0,1%) de hiperplazie endometrială. În grupul la care s-a administrat placebo au existat 3 cazuri (0,2%) de cancer endometrial şi 1 caz (0,1%) de hiperplazie endometrială. Polipi endometriali au fost diagnosticaţi la 10 subiecţi în grupul de tratament cu bazedoxifenă 20 mg, la 17 subiecţi în grupul cu raloxifen 60 mg şi la 11 subiecţi în grupul cu placebo, până la sfârşitul lunii 36.

În studiul privind prevenirea osteoporozei, ETV a arătat modificări minime ale grosimii endometriale faţă de momentul iniţial, în grupurile cărora li s-a administrat placebo (-0,24 mm, n=154), bazedoxifenă 20 mg (-0,06 mm, n=158) şi raloxifen 60 mg (0,01 mm, n=154), după 24 luni. Nu s-au identificat cazuri de hiperplazie sau tumori endometriale maligne la niciuna dintre femeile cărora li s-a administrat bazedoxifenă sau raloxifen.

Efecte la nivelul sânului

În studiul privind tratamentul osteoporozei, incidenţa evenimentelor adverse la nivelul sânului a fost similară în grupul cu bazedoxifenă faţă de grupul cu placebo, după 36 luni. Au existat 5 cazuri de cancer mamar la 4591 persoane-ani de urmărire, în grupul cu bazedoxifenă 20 mg (1,09 per 1000), 7 cazuri de cancer mamar la 4526 persoane-ani de urmărire în grupul tratat cu raloxifen 60 mg (1,55 per 1000) şi 8 cazuri de cancer mamar la 4604 persoane-ani de urmărire în grupul cu placebo (1,74 per 1000).

În studiul de prevenire a osteoporozei, incidenţa evenimentelor adverse la nivelul sânului (sensibilitate mamară, durere, cancer mamar, tumori mamare benigne) a fost similară în grupurile cărora li s-au administrat bazedoxifenă 20 mg şi raloxifen 60 mg, comparativ cu placebo.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

În tabelul 2 sunt rezumaţi parametrii farmacocinetici medii ai bazedoxifenei, după administrarea în condiţii de ambulator a unor doze multiple la femei sănătoase, în postmenopauză naturală sau cărora li s-a efectuat ovarectomie bilaterală.

Tabelul 2. Parametrii farmacocinetici medii ± DS ai bazedoxifenei (n=23)

Cmax (ng/ml)

tmax (ore)

t½ (ore)

ASC (ngore/ml)

Cl/F (l/oră şi kg)

Tabelul 2. Parametrii farmacocinetici medii ± DS ai bazedoxifenei (n=23)

Cmax (ng/ml)

tmax (ore)

t½ (ore)

ASC (ngore/ml)

Cl/F (l/oră şi kg)

Doză multiplă

20 mg/zi

6,2 ± 2,2

1,7 ± 1,8

28 ± 11

82 ± 37

4,1 ± 1,7

Absorbţie

Bazedoxifena se absoarbe rapid, cu un tmax de aproximativ 2 ore şi prezintă o creştere liniară a concentraţiilor plasmatice pentru doze unice de la 0,5 mg până la 120 mg şi pentru doze zilnice multiple de la 1 mg la 80 mg. Biodisponibilitatea absolută a bazedoxifenei este de aproximativ 6%.

Când s-au administrat doze unice de bazedoxifenă 20 mg împreună cu o masă bogată în lipide, Cmax şi ASC au crescut cu 28% şi respectiv 22%. Un studiu suplimentar care a evaluat efectele unei mese standard cu conţinut lipidic mediu, asupra farmacocineticii bazedoxifenei la starea de echilibru, a arătat o creştere de 42% şi 35% a Cmax şi respectiv ASC, când bazedoxifena 20 mg a fost administrată împreună cu alimente. Deoarece aceste modificări nu sunt considerate relevante din punct de vedere clinic, bazedoxifena poate fi administrată fără legătură cu mesele.

Distribuţie

După administrarea intravenoasă a unei doze de 3 mg bazedoxifenă, volumul de distribuţie este de 14,7 ± 3,9 l/kg. In vitro, bazedoxifena se leagă în proporţie mare (95,8% - 99,3%) de proteinele plasmatice.

Metabolizare

Distribuţia metabolică a bazedoxifenei la femei în postmenopauză a fost determinată în urma administrării orale de 20 mg bazedoxifenă radiomarcată. La femei, bazedoxifena este metabolizată intens. Calea principală de metabolizare este glucuronoconjugarea. Metabolizarea mediată de citocromul P450 este redusă sau inexistentă. Principalul metabolit circulant este bazedoxifenă 5-glucuronoconjugat. Concentraţiile glucuronoconjugatului sunt de aproximativ 10 ori mai mari decât cele ale substanţei active nemodificate în plasmă.

Eliminare

Bazedoxifena este eliminată cu un timp de înjumătăţire plasmatică de aproximativ 30 ore. Concentraţiile la starea de echilibru sunt obţinute din a doua săptămână în care medicamentul a fost administrat o dată pe zi. Clearance-ul oral aparent al bazedoxifenei este de aproximativ 4 - 5 l/oră şi kg. Calea principală de excreţie a bazedoxifenei radiomarcată este prin materii fecale şi mai puţin de 1% din doză se elimină prin urină.

Grupuri speciale de pacienţi

Insuficienţă hepatică

Distribuţia, metabolizarea şi eliminarea unei singure doze de bazedoxifenă 20 mg au fost comparate la paciente cu insuficienţă hepatică (clasificarea Child-Pugh A (n=6), B (n=6), şi C (n=6)] şi la subiecţi cu funcţie hepatică normală (n=18). În medie, pacientele cu insuficienţă hepatică au prezentat o creştere de 4,3 ori a ASC în comparaţie cu cele din grupul de control. Siguranţa şi eficacitatea tratamentului nu au fost evaluate ulterior la paciente cu insuficienţă hepatică. Nu se recomandă utilizarea la acest grup de paciente (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Insuficienţă renală

Sunt disponibile date clinice limitate (n=5) la subiecţi cu insuficienţă renală moderată (ClCr < 50 ml/min). La aceşti subiecţi s-a administrat o doză unică de bazedoxifenă 20 mg. Cantităţi neglijabile de bazedoxifenă au fost eliminate prin urină. Afectarea funcţiei renale a arătat o influenţă scăzută sau nulă asupra farmacocineticii bazedoxifenei şi ajustarea dozei nu este necesară.

Paciente vârstnice

Farmacocinetica unei doze unice de bazedoxifenă 20 mg a fost evaluată într-un studiu la 26 femei sănătoase, în postmenopauză. În medie, în comparaţie cu femeile cu vârsta cuprinsă între 51 şi 64 ani (n=8), femeile cu vârsta cuprinsă între 65 şi 74 ani (n=8) au prezentat o creştere de 1,5 ori a ASC, şi femeile cu vârsta peste 75 ani (n=8) au prezentat o creştere de 2,3 ori a ASC. Cel mai probabil, această creştere a fost atribuită modificărilor funcţiei hepatice legate de vârstă. Nu este necesară ajustarea dozei în funcţie de vârstă.

Copii şi adolescenţi

Farmacocinetica bazedoxifenei nu a fost studiată la copii şi adolescenţi.

Apartenenţă etnică

Nu s-au observat diferenţe farmacocinetice între grupuri etnice.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studiile la iepuri, la doze toxice materne ≥0,5 mg/kg şi zi (de 1,5 ori expunerea la om) s-au observat avort şi o incidenţă crescută a anomaliilor fetale cardiace (defect septal ventricular) şi ale sistemului osos (întârzierea osificării, oase deformate sau în poziţii defectuoase, în principal la nivelul coloanei vertebrale şi craniului). La şobolani, administrarea unor doze toxice materne de ≥1 mg/kg şi zi (≥0,3 ori expunerea la om) a provocat o scădere a numărului de feţi vii şi/sau reducerea greutăţii fetale. Nu s-au observat anomalii ale dezvoltării fetale.

La femelele de şobolan s-au administrat doze zilnice cuprinse între 0,3 şi 30 mg/kg (de 0,03 până la 8 ori expunerea la om) înaintea şi în timpul împerecherii cu masculi netrataţi. Ciclurile estrale şi fertilitatea au fost afectate negativ la toate grupurile de femele tratate cu bazedoxifenă.

Efectele tratamentului cu bazedoxifenă asupra osului, uterului şi glandei mamare au fost evaluate la femele ovariectomizate de şobolan (0,15 – 1,5 mg/kg şi zi) şi la primate non-umane [Cynomolgus macaques] (0,2 - 25,0 mg/kg şi zi). La şobolani, tratamentul cu bazedoxifenă timp de aproximativ un an a împiedicat parţial efectele ovariectomiei asupra mai multor parametri scheletici (conţinutul mineral osos, densitatea minerală osoasă şi arhitectura osului). În plus, greutăţile umede uterine au fost scăzute comparativ cu animalele netratate, iar evaluarea histologică a demonstrat diferenţe puţine sau absente faţă de grupul de control netratat. La maimuţe, tratamentul cu bazedoxifenă timp de 18 luni a determinat conservarea parţială a masei osoase corticale şi poroase, determinată prin măsurătorile DMO. Conservarea parţială a masei osoase a fost obţinută prin reducerea turnoverului osos crescut, indus prin ovariectomie şi a fost evaluată prin markerii biochimici ai turnoverului osos şi indicatorii histomorfometrici, măsuraţi în osul spongios şi cortical. La ambele specii, un aspect important a fost faptul că administrarea bazedoxifenei nu a avut efecte nocive asupra calităţii osului. Ca în cazul rezultatelor obţinute la rozătoare, tratamentul cu bazedoxifenă la primate non-umane a provocat atrofia uterului şi glandei mamare, fără alte diferenţieri histologice faţă de animalele netratate.

Studiile cu doze repetate la rozătoare cu cicluri normale şi la maimuţele cynomolgus au arătat o stimulare marcată a creşterii foliculilor ovarieni în absenţa ovulaţiei, care a dus la apariţia unor chisturi ovariene parţial hemoragice şi la concentraţii de estradiol semnificativ crescute. Acest efect farmacologic al bazedoxifenei poate fi de asemenea prevăzut la femei în premenopauză, dar este considerat nerelevant din punct de vedere clinic la femeile în postmenopauză.

În studiile de carcinogenitate cu durată de 6 luni, efectuate la şoareci transgenici, s-a observat o incidenţă crescută a tumorilor ovariene benigne de la nivelul celulelor granuloase, la femelele de şoareci cărora li s-au administrat 150 sau 500 mg/kg şi zi. Expunerea sistemică (ASC) la bazedoxifenă în aceste grupuri a fost de 35 şi 69 ori mai mare comparativ cu femeile în postmenopauză, cărora li s-au administrat 20 mg/zi, timp de 14 zile.

Într-un studiu de carcinogenitate cu durata de 2 ani, efectuat la şobolani, s-a observat o incidenţă crescută a tumorilor ovariene benigne cu celule granuloase la femelele de şobolan cărora li s-au administrat concentraţii de medicament de 0,03 şi 0,1% în hrană. Expunerea sistemică (ASC) la bazedoxifenă în aceste grupuri a fost de 2,6 şi 6,6 ori mai mare comparativ cu femeile în postmenopauză cărora li s-au administrat 20 mg/zi, timp de 14 zile.

Observarea tumorilor ovariene benigne cu celule granuloase la femelele de şoareci şi şobolan cărora li s-a administrat bazedoxifenă reprezintă un efect de clasă al SERM, legat de farmacologia medicamentului asupra rozătoarelor tratate în cursul vieţii reproductive, atunci când ovarele sunt funcţionale şi răspund la stimularea hormonală.

Bazedoxifena nu a fost genotoxică sau mutagenă într-o serie de teste care au inclus testul in vitro de evaluare a mutaţiilor bacteriene inverse, testul in vitro de evaluare a mutaţiilor directe a celulelor de mamifere la nivelul locusului pentru timidin-kinază (TK±) în celulele limfomatoase L5178Y de şoarece, testul in vitro de evaluare a aberaţiilor cromozomiale la celule ovariene de hamster chinezesc (OHC) şi testul in vivo cu micronuclei la şoarece.

La şobolanii masculi, bazedoxifena a provocat nefrocalcinoză corticomedulară şi un număr crescut de cazuri de nefropatie cronică progresivă (NCP) spontană. Parametrii urinari au prezentat modificări patologice. În studiile pe termen lung s-a observat prezenţa tumorile renale (adenoame şi carcinoame), la toate dozele testate, cel mai probabil ca o consecinţă a leziunilor renale cronice. În studiul de carcinogenitate cu durata de 2 ani, bazedoxifena, administrată pe cale orală în dieta şobolanilor în doze de 0, 0,003%, 0,01%, 0,03% sau 0,1%, a determinat, în funcţie de suprafaţa corporală (mg/m2), expuneri de aproximativ 0,6-23 ori mai mari la masculi, respectiv de 0,9-31 ori mai mari la femele, faţă de doza clinică de 20 mg. Întrucât nefropatia cronică progresivă şi nefrocalcinoza corticomedulară sunt cel mai probabil nefropatii specifice şobolanilor, se presupune că aceste date nu sunt relevante la om.

Într-un studiu cu durata de 18 luni privind eficacitatea la nivel osos la maimuţe cynomolgus vârstnice ovariectomizate, bazedoxifena administrată pe cale orală la maimuţe în doze de 0, 0,2, 0,5, 1, 5 sau 25 mg/kg şi zi a determinat expuneri, în funcţie de suprafaţa corporală (mg/m2) de aproximativ 0,2-24 ori mai mari decât doza clinică de 20 mg. În acest studiu s-au observat carcinoame cu celule renale. Aceste tumori sunt considerate carcinoame spontane cu celule renale care apar la primate neumane, iar relevanţa lor la om este improbabilă.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului:

Lactoză monohidrat

Celuloză microcristalină

Amidon pregelatinizat (de porumb)

Amidonglicolat de sodiu

Laurilsulfat de sodiu

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Stearat de magneziu

Acid ascorbic

Film:

Hipromeloză

Dioxid de titan (E171)

Macrogol 400

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC/Aclar cu 28, 30, 84 şi 90 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd.

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/511/001

EU/1/09/511/002

EU/1/09/511/003

EU/1/09/511/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: {ZZ/LL/AAAA}

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Wyeth Medica Ireland

Little Connell

Newbridge

County Kildare

Republica Irlanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 3.0 prezentată în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, există şi funcţionează înainte de şi pe perioada în care medicamentul este pus pe piaţă.

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă, detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum s-a convenit în versiunea 2.5 a Planului de management al riscului (PMR), prezentat în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamente de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat privind siguranţa (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie depus

• Când se primesc informaţii noi care pot avea un impact asupra Specificaţiilor actuale privind siguranţa, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minim a riscului
• În interval de 60 zile de la atingerea unui reper important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minim a riscului)
• La cererea EMEA

DAPP va depune RPAS la fiecare 6 luni, cu excepţia cazului în care este specificat diferit de către CHMP.

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Niciuna

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

TEXTUL DE PE CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CONBRIZA 20 mg comprimate filmate

Bazedoxifenă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine acetat de bazedoxifenă echivalent cu 20 mg bazedoxifenă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine de asemenea lactoză.

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

28 comprimate filmate

30 comprimate filmate

84 comprimate filmate

90 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd.

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/511/001 28 comprimate

EU/1/09/511/002 30 comprimate

EU/1/09/511/003 84 comprimate

EU/1/09/511/004 90 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

CONBRIZA

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CONBRIZA 20 mg comprimate filmate

Bazedoxifenă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

CONBRIZA 20 mg comprimate filmate

Bazedoxifenă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

− Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
− Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
− Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
− Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este CONBRIZA şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să luaţi CONBRIZA

3. Cum să luaţi CONBRIZA

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează CONBRIZA

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE CONBRIZA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

CONBRIZA este un medicament care aparţine unui grup de medicamente nehormonale numite modulatori selectivi ai receptorilor estrogenici (MSRE). Este utilizată pentru tratamentul osteoporozei la femei care au ajuns la menopauză, când acestea prezintă un risc crescut de fracturi. Medicamentul acţionează prin încetinirea sau blocarea subţierii oaselor la aceste femei.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI CONBRIZA

Nu luaţi CONBRIZA

− dacă sunteţi alergică (hipersensibilă) la bazedoxifenă sau la oricare dintre celelalte componente ale CONBRIZA (vezi pct. 6).
− dacă aveţi sau aţi avut un cheag de sânge (de exemplu, în vase de sânge de la nivelul picioarelor, plămânilor sau ochilor).
− dacă sunteţi gravidă sau aţi putea încă rămâne gravidă. Acest medicament poate provoca vătămarea fătului dacă se administrează în timpul sarcinii.
− dacă aveţi orice sângerare vaginală inexplicabilă. Aceasta trebuie investigată de către medicul dumneavoastră.
− dacă aveţi cancer uterin activ.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi CONBRIZA

− deoarece aceasta poate creşte riscul formării cheagurilor de sânge. Cu toate că sunt foarte rare, aceste cheaguri de sânge pot crea probleme medicale grave, invaliditate sau moarte. Discutaţi cu medicul dumneavoastră pentru a vedea dacă prezentaţi un risc crescut de formare de cheaguri de sânge.
− dacă sunteţi imobilizată (nu vă puteţi deplasa) pentru un anumit timp, de exemplu sunteţi în scaun pe rotile, în poziţie şezândă pentru o perioadă prelungită de timp sau dacă trebuie să staţi în pat pe parcursul recuperării după o intervenţie chirurgicală sau după o boală. Dacă faceţi călătorii prelungite, trebuie să vă plimbaţi sau să faceţi exerciţii cu picioarele şi labele picioarelor, la intervale periodice. Aceasta deoarece poziţia şezândă îndelungată poate împiedica buna circulaţia a sângelui şi poate creşte riscul de apariţie a cheagurilor de sânge. Dacă trebuie să rămâneţi imobilizată pentru o perioadă prelungită de timp sau sunteţi programată pentru o intervenţie chirurgicală, este important să discutaţi cu medicul dumneavoastră despre modul în care puteţi reduce riscul formării cheagurilor de sânge.
− dacă sunteţi în premenopauză. CONBRIZA a fost studiată numai la femei care au ajuns la menopauză şi prin urmare nu este recomandat.
− dacă aţi avut valori crescute ale trigliceridelor (un tip de grăsimi în sânge) în trecut.
− dacă aveţi probleme grave de ficat sau rinichi.
− dacă aveţi orice sângerare vaginală în timp ce luaţi CONBRIZA, trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră.
− dacă aveţi cancer mamar, deoarece există experienţă insuficientă privind utilizarea acestui medicament la femeile cu această boală.

Cele de mai sus sunt câteva din motivele pentru care s-ar putea ca acest medicament să nu fie adecvat pentru dumneavoastră. Dacă oricare dintre acestea sunt valabile în cazul dumneavoastră, discutaţi cu medicul înainte să luaţi acest medicament.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

CONBRIZA trebuie utilizată numai la femei în postmenopauză. Nu trebuie administrată la femei gravide sau care încă mai pot avea copii. Nu luaţi CONBRIZA dacă alăptaţi, deoarece nu se cunoaşte dacă acest medicament se excretă în laptele matern.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Dacă vă simţiţi somnoroasă după ce aţi luat CONBRIZA, trebuie să evitaţi să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale CONBRIZA

Acest medicament conţine lactoză (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi.înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI CONBRIZA

Luaţi întotdeauna CONBRIZA exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigură. Trebuie să continuaţi să luaţi acest medicament atâta timp cât vă spune medicul. Pentru tratamentul osteoporozei, CONBRIZA trebuie luată zilnic.

− Doza uzuală este de un comprimat zilnic, administrat pe cale orală (pe gură).
− Puteţi lua comprimatul în orice moment al zilei, cu sau fără alimente.
− CONBRIZA trebuie administrată cu o cantitate adecvată de calciu şi vitamina D. Luaţi legătura cu medicul dumneavoastră pentru a vedea dacă aportul alimentar de calciu şi vitamină D este adecvat în cazul dumneavoastră şi dacă aveţi nevoie de suplimente de calciu şi vitamină D. Dacă luaţi suplimente de calciu şi/sau vitamina D, acestea trebuie administrate împreună cu medicamentul.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din CONBRIZA

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitaţi să luaţi CONBRIZA

Dacă uitaţi să luaţi un comprimat, trebuie să-l luaţi imediat ce vă aduceţi aminte. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul să luaţi următoarea doză de CONBRIZA, nu mai luaţi doza uitată şi luaţi numai următoarea doză programată. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea sau oprirea administrării acestui produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, CONBRIZA poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile, enumerate mai jos, este definită utilizând următoarea convenţie:

foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10):

frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

rare (afectează până la 10 utilizatori din 10000)

foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacţii adverse foarte frecvente

− Spasme musculare (inclusiv crampe la nivelul membrului inferior)
− Valuri de căldură (bufeuri)

Reacţii adverse frecvente:

− Reacţie alergică (inclusiv hipersensibilitate şi urticarie)
− Uscăciunea gurii
− Creşterea concentraţiilor serice ale trigliceridelor (un tip de grăsimi în sânge)
− Creşterea concentraţiilor enzimelor hepatice
− Umflarea mâinilor, labelor picioarelor şi picioarelor (edem periferic)
− Somnolenţă

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

− Cheaguri de sânge la nivelul picioarelor
− Cheaguri de sânge la nivelul plămânilor

Reacţii adverse rare:

− Cheaguri de sânge la nivelul ochiului (vena retiniană)

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CONBRIZA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi CONBRIZA după data de expirare înscrisă pe cutie sau pe blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine CONBRIZA

- Substanţa activă este bazedoxifena. Fiecare comprimat filmat conţine acetat de bazedoxifenă echivalent cu bazedoxifenă 20 mg.

- Celelalte componente sunt lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon pregelatinizat (de porumb), amidonglicolat de sodiu, laurilsulfat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, acid ascorbic, hipromeloză, dioxid de titan (E171) şi macrogol 400.

Cum arată CONBRIZA şi conţinutul ambalajului

CONBRIZA este furnizat sub formă de comprimat filmat de culoare albă până la aproape albă, în formă de capsulă, marcat cu “WY20”. Comprimatele sunt ambalate în blistere din PVC/Aclar şi sunt disponibile în ambalaje de 28, 30, 84 sau 90 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire SL6 0PH, Marea Britanie.

Producătorul: Wyeth Medica Ireland, Little Connell Newbridge, County Kildare, Irlanda.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Wyeth Pharmaceuticals S.A./N.V.

Tél/Tel:+32 10 49 47 11

Fax:+32 10 49 48 70

Kύπρος

Wyeth Hellas (Cyprus Branch) AEBE

Tηλ:+357 22 817690

Φαξ:+357 22 751855

Česká Republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Fax: +420-251-610-270

Magyarország

Wyeth Kft Tel:+36 1 453 33 30

Fax:+36 1 240 4632

Danmark

Wyeth Danmark

Tlf:+45 44 88 88 05

Fax:+45 44 88 88 06

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel:+35621 344610

Fax:+35621 341087

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Fax : +49 (0)30 550054-10000

Nederland

Wyeth Pharmaceuticals B.V.

Tel:+31 23 567 2567

Fax:+31 23 567 2599

България/Eesti/Latvija/Lietuva/ România /Slovenija Wyeth-Lederle Pharma GmbH

Tel/Tãlr:+43 1 89 1140

Факс/Faks/Fakss/Faksas/Fax:+43 1 89 114600

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Fax : +43 (0)1 524 70 72

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E. Τηλ.: +30 210 6785 800

Φαξ: +30 210 6785968

Polska

Wyeth Sp. z o.o.

Tel:+48 22 457 1000

Fax:+48 22 457 1001

España

Pfizer, S.A.

Télf:+34914909900

Fax : + 34 91 490 97 37

Norge

Wyeth

Tlf:+47 40 00 23 40

Fax:+47 40 00 23 41

France

Wyeth Pharmaceuticals France

Tél:+33 1 41 02 70 00

Fax:+33 1 41 02 70 10

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: (+351) 21 423 55 00

Fax: (+351) 21 421 89 00

Ireland

Wyeth Pharmaceuticals

Tel:+353 1 449 3500

Fax:+353 1 449 3522

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL,

organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Fax: +421-2-3355 5499

Ísland

Icepharma hf

Simi: +354 540 8000

Fax: +354 540 8001

Suomi/Finland

Wyeth

Puh/Tel:+358 20 7414 870

Fax:+358 20 7414 879

Italia

Wyeth Lederle S.p.A.

Tel:+39 06 927151

Fax:+39 06 23325555

Sverige

Wyeth AB

Tel:+46 8 470 3200

Fax:+46 8 730 0666

United Kingdom

Wyeth Pharmaceuticals

Tel: +44 845 367 0098

Fax: +44 845 367 0777

.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Osteoporoza si boala artrozica se numara printre principalele cauze de morbiditate la persoanele varstnice Pentru a marca Ziua Mondiala a Osteoporozei, Ziua Mondiala a Menopauzei si Ziua International a Artritei, MSD România a organizat o nouă întâlnire cu specialiștii, în cadrul platformei “Împreună pentru viață. Sănătate prin cunoaștere”, cu scopul de a discuta despre pericolul reprezentat...
Osteoporoza – un inamic silențios - Măsurați-vă masa osoasă după vârsta de 45 de ani! Osteoporoza este considerată de Organizația Mondială a Sănătății drept o problemă de sănătate publică. Prevenția și diagnosticarea precoce a osteoporozei devin astfel o prioritate, în contextul în care OMS estimează că 15% dintre femeile cu vârste între 50-59 ani suferă de această afecțiune, iar procentul...
Osteoporoza costă Uniunea Europeană 37 de miliarde de euro în fiecare an Roma, 17 apr /Agerpres/- Tratarea osteoporozei, o boală caracterizată prin scăderea densităţii osoase, costă statele Uniuni Europene 37 de miliarde de euro în fiecare an, se arată într-un raport prezentat miercuri de Fundaţia Internaţională pentru Osteoporoză (IOF) la Congresul european pentru osteoporoză...
Osteoporoza - ce este si cum se trateaza Ce este osteoporoza: Osteoporoza este o afectiune caracterizata prin pierderea progresiva a calciului si scaderea densitatii oaselor, care devin mai putin rezistente la solicitarile mecanice.
Osteoporoza: o boală silenţioasă şi neglijată Când femeile abordează problema osteoporozei pe internet, o fac mai ales pentru a menţiona efectele secundare ale tratamentelor prescrise. Este concluzia unui studiu prezentat cu ocazia celui de-al 24-lea congres al Societăţii franceze de reumatologie, care are loc în aceste zile la Paris, scrie săptămânalul...
Osteoporoza- animatie 3D - limba engleza Ce este si ce determina osteoporoza.