CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

COGNEZIL 5 mg
Denumire COGNEZIL 5 mg
Denumire comuna internationala DONEPEZILUM
Actiune terapeutica MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI ANTICOLINESTERAZICE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 5mg
Ambalaj Cutie x 5 blist. Al/PVC x 10 compr. film.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC N06DA02
Firma - Tara producatoare SYNTHON B.V. - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata SYNTHON B.V. - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre COGNEZIL 5 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 575/2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11         Anexa 2

Rezumatul caracteristicilor produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.       DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Donepezil Synthon 5 mg, comprimate filmate.

2.       COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine clorhidrat de donepezil monohidrat 5,22 mg, echivalent cu clorhidrat de donepezil 5 mg, echivalent cu donepezil 4,56 mg.

Excipient:

Fiecare comprimat conţine lactoză 91 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.       FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Comprimate filmate rotunde, de culoare albă, biconvexe, inscripţionate pe o faţă cu “D9EI” şi pe cealaltă faţă cu „5”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Clorhidratul de donepezil este indicat pentru tratamentul simptomatic al demenţei Alzheimer uşoare sau moderate.

4.2. Doze şi mod de administrare

Adulţi/vârstnici

Tratamentul se iniţiază cu 5 mg pe zi (în doză unică pe zi). Comprimatele de clorhidrat de donepezil trebuie administrate oral, seara, înainte de culcare. Doza de 5 mg pe zi trebuie administrată minim o lună pentru a permite evaluarea primelor răspunsuri clinice şi pentru a permite atingerea concentraţiilor stabile de clorhidrat de donepezil. După evaluarea clinică a rezultatelor în prima lună de tratament cu 5 mg pe zi, doza de clorhidrat de donepezil poate fi crescută la 10 mg pe zi (în doză unică pe zi). Doza maximă zilnică recomandată este de 10 mg. Doze mai mari de 10 mg pe zi nu au fost evaluate în studii clinice.

Pentru dozele care nu se pot realiza/obţine cu această concentraţie, sunt disponibile alte concentraţii ale acestui medicament.

Tratamentul trebuie iniţiat şi supravegheat de un medic cu experienţă în diagnosticarea şi tratarea demenţei Alzheimer. Diagnosticul trebuie pus în funcţie de ghidurile aprobate (de exemplu, DSM-IV, ICD-10). Tratamentul cu clorhidrat de donepezil trebuie început numai dacă există o persoană care să poată supraveghea regulat administrarea medicamentului de către pacient. Tratamentul de întreţinere poate continua cât timp există beneficii terapeutice pentru pacient. De aceea, beneficiile clinice ale

1

clorhidratului de donepezil trebuie reevaluate regulat. Întreruperea tratamentului trebuie luată în considerare când dispar efectele terapeutice. Răspunsul individual la clorhidratul de donepezil nu poate fi prevăzut.

La întreruperea tratamentului se poate observa dispariţia treptată a efectelor benefice ale clorhidratului de donepezil.

Insuficienţă renală şi hepatică

Poate fi urmată o schemă de administrare similară pentru pacienţii cu insuficienţă renală, deoarece

clearance-ul clorhidratului de donepezil nu este afectat de această afecţiune.

Datorită unei eventuale expuneri crescute în insuficienţa hepatică uşoară până la moderată (vezi pct.5.2) creşterea dozelor trebuie efectuată în funcţie de toleranţa individuală. Nu există date pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Copii şi adolescenţi

Nu este recomandă utilizarea clorhidratului de donepezil la copii şi adolescenţi.

4.3     Contraindicaţii

Medicamentul este contraindicat la pacienţii cu hipersensibilitate la clorhidratul de donepezil, la derivaţi piperidinici sau la oricare dintre excipienţi.

4.4     Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Nu s-a investigat administrarea clorhidratului de donepezil la pacienţi cu demenţă Alzheimer severă, la alte tipuri de demenţă sau alte tipuri de tulburări de memorie (de exemplu, declinul cognitiv indus de vârsta înaintată).

Anestezie

Clorhidratul de donepezil, fiind un inhibitor de colinesterază, poate exagera relaxarea musculară de tip

succinilcolinic în timpul anesteziei.

Tulburări cardiovasculare

Datorită acţiunii lor farmacologice, inhibitorii de colinesterază pot exercita efecte vagotonice asupra frecvenţei cardiace (de exemplu, bradicardie). Potenţialul acestui tip de acţiune poate fi important în mod deosebit pentru pacienţii cu boală de nod sinusal sau alte tulburări ale conducerii supraventriculare cardiace, cum sunt blocurile sinoatrial sau atrioventricular.

Au fost raportate cazuri de sincopă sau convulsii. La evaluarea acestor pacienţi se va lua în considerare posibilitatea de bloc cardiac sau pauze sinusale lungi.

Tulburări gastro-intestinale

Pacienţii cu risc crescut de apariţie a ulcerului, de exemplu cei cu antecedente de boală ulceroasă sau cei trataţi concomitent cu antiinflamatoare nesteroidiane (AINS), trebuie monitorizaţi din punct de vedere al simptomatologiei. Totuşi, studiile clinice cu clorhidrat de donepezil nu au arătat creşteri ale incidenţei bolii ulceroase sau a hemoragiilor gastro-intestinale, comparativ cu placebo.

Tulburări uro-genitale

Deşi nu s-a observat acest lucru în studiile cu clorhidrat de donepezil, colinomimeticele pot induce

incontinenţă urinară.

Tulburări ale sistemului nervos

Convulsii: se crede că parasimpatomimeticele pot avea un potenţial de inducere a convulsiilor

generalizate. Totuşi, convulsiile pot fi, de asemenea, o manifestare în cadrul bolii Alzheimer.

Colinomimeticele pot avea potenţial de exacerbare sau inducere a simptomelor extrapiramidale.

2

Tulburări respiratorii

Datorită acţiunii colinomimetice, inhibitorii de colinesterază trebuie recomandaţi cu prudenţă

pacienţilor cu antecedente de astm bronşic sau boală pulmonară obstructivă cronică.

Trebuie evitată administrarea clorhidratului de donepezil concomitent cu alţi inhibitori de acetilcolinesterază, agonişti sau antagonişti ai sistemului colinergic.

Insuficienţă hepatică severă

Nu există date pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Mortalitatea în studiile clinice pentru demenţă vasculară

Au fost efectuate trei studii clinice cu durata de 6 luni care investigau pacienţi care întruneau criteriile NINDS-AIREN pentru demenţă vasculară (DV) probabilă sau posibilă. Criteriile NINDS-AIREN sunt concepute pentru identificarea acelor pacienţi la care demenţa pare să fie datorată exclusiv unor cauze vasculare şi pentru a exclude pacienţii cu boala Alzheimer. În primul studiu, incidenţa mortalităţii a fost de 2/198 (1,0%) pentru clorhidrat de donepezil 5 mg, 5/206 (2,4%) pentru clorhidrat de donepezil 10 mg şi de 7/199 (3,5%) pentru placebo. În al doilea studiu, incidenţa mortalităţii a fost de 4/208 (1,9%) pentru clorhidrat de donepezil 5 mg, 3/215 (1,4%) pentru clorhidrat de donepezil 10 mg, şi de 1/193 (0,5%) pentru placebo. În al treilea studiu, incidenţa mortalităţii a fost de 11/648 (1,7%) pentru clorhidrat de donepezil 5 mg şi de 0/326 (0%) pentru placebo. Incidenţa mortalităţii pentru toate cele trei studii de DV combinate pentru grupul tratat cu clorhidrat de donepezil (1,7%) a fost numeric mai mare decât în grupul placebo (1,1%), totuşi această diferenţă nu a fost semnificativă statistic. Majoritatea deceselor survenite la pacienţi aflaţi sub tratament cu clorhidrat de donepezil sau placebo par a fi datorate unor cauze vasculare diferite, care pot fi aşteptate pentru această populaţie vârstnică cu boală vasculară primară. Analiza tuturor evenimentelor vasculare grave, non-fatale şi fatale, nu a demonstrat nicio diferenţă între incidenţele din grupurile cu clorhidrat de donepezil, comparativ cu placebo.

În studiile sumate efectuate pentru boala Alzheimer (n=4146) şi în acele studii sumate la pacienţi cu boala Alzheimer şi alte demenţe, inclusiv demenţa vasculară (n total = 6888), incidenţa mortalităţii în grupurile placebo a depăşit numeric incidenţa în grupurile tratate cu clorhidrat de donepezil.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Clorhidratul de donepezil şi/sau metaboliţii săi nu inhibă metabolizarea teofilinei, warfarinei, cimetidinei sau digoxinei la oameni. Metabolizarea clorhidratului de donepezil nu este influenţată de administrarea concomitentă de digoxină sau cimetidină.

Studiile in vitro au demonstrat că citocromul P450 cu izoenzimele 3A4 şi în mai mică măsură 2D6, sunt implicaţi în metabolizarea clorhidratului de donepezil. Studiile interacţiunilor medicamentoase efectuate in vitro au demonstrat că ketoconazolul şi quinidina, inhibitori ai CYP3A4, respectiv 2D6, inhibă metabolizarea clorhidratului de donepezil. Prin urmare, aceştia şi alţi inhibitori ai CYP3A4, cum sunt itraconazolul şi eritromicina şi inhibitorii CYP2D6, cum este fluoxetina, pot inhiba metabolizarea clorhidratului de donepezil.

În cadrul unui studiu efectuat la voluntari sănătoşi, ketoconazolul a crescut concentraţiile medii ale clorhidratului de donepezil cu aproximativ 30%.

Inductorii enzimatici, cum sunt rifampicina, fenitoina, carbamazepina şi alcoolul etilic, pot reduce concentraţiile de clorhidrat de donepezil. Deoarece intensitatea efectului inhibitor sau inductor enzimatic este necunoscută, se recomandă prudenţă în asocierea acestor medicamente. Clorhidratul de donepezil poate interacţiona cu medicamentele anticolinergice. Există, de asemenea posibilitatea unei activităţi sinergice în cazul tratamentului concomitent cu medicamente, cum sunt succinilcolina, alte blocante neuro-musculare, agonişti colinergici sau beta-blocante, care au efecte asupra conducerii cardiace.

3

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea clorhidratului de donepezil la femeia gravidă.

Studiile la animale nu au demonstrat un efect teratogen, dar au arătat toxicitate perinatală şi postnatală

(vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Clorhidratul de donepezil nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar.

Alăptarea

Clorhidratul de donepezil este excretat în lapte la şobolani. Nu se cunoaşte dacă clorhidratul de donepezil este excretat în laptele matern şi nu există studii efectuate la femei care alăptează. De aceea, femeile sub tratament cu clorhidrat de donepezil nu trebuie să alăpteze.

4.7     Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Clorhidratul de donepezil are influenţă mică sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Demenţa poate determina alterarea capacităţii de a conduce vehicule sau poate compromite capacitatea de a folosi utilaje. Mai mult, clorhidratul de donepezil poate induce fatigabilitate, ameţeli şi crampe musculare, în special la iniţierea tratamentului sau la creşterea dozelor. Medicul curant trebuie să evalueze periodic capacitatea pacienţilor sub tratament cu clorhidrat de donepezil de a continua să conducă vehicule sau să utilizeze utilaje complexe.

4.8     Reacţii adverse

Cele mai frecvente evenimente adverse sunt diareea, crampele musculare, fatigabilitatea, greaţa, vărsăturile şi insomnia.

Reacţiile adverse care au fost raportate mai frecvent decât într-un caz izolat, sunt enumerate mai jos, pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă.

Frecvenţele sunt definite ca: foarte frecvente (> 1/10) frecvente (> 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente (> 1/1000 şi < 1/100), rare (> 1/10000 şi < 1/1000), foarte rare (< 1/10000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Investigaţii diagnostice

- Creşteri minore ale concentraţiilor serice ale creatin-kinazei musculare

Tulburări cardiace

- Bradicardie

- Bloc sinoatrial

- Bloc atrioventricular

Tulburări ale sistemului nervos

- Sincopă*

- Ameţeli

- Insomnie

- Convulsii*

- Simptome extrapiramidale

Tulburări gastro-intestinale

- Diaree

- Greaţă

- Vărsături

- Disconfort abdominal

- Hemoragie gastro-intestinală

- Ulcer gastric şi duodenal

Tulburări renale şi ale căilor urinare

- Incontinenţă urinară

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

- Erupţie cutanată tranzitorie

- Prurit

4

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

- Crampe musculare

Tulburări metabolice şi de nutriţie

- Anorexie

Infecţii şi infestări

- Coriză

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

- Accidente

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

- Cefalee

- Fatigabilitate

- Durere

Tulburări hepatobiliare

- Disfuncţie hepatică, inclusiv hepatită***

Tulburări psihice

- Halucinaţii**

- Agitaţie**

- Comportament agresiv**

* La evaluarea acestor pacienţi pentru sincopă sau convulsii trebuie luată în considerare posibilitatea de bloc cardiac sau pauze sinusale lungi (vezi pct. 4.4).

** Cazurile raportate de halucinaţii, agitaţie şi comportament agresiv au fost rezolvate prin

reducerea dozei sau întreruperea tratamentului. *** În cazurile de disfuncţie hepatică inexplicabilă, trebuie luată în considerare întreruperea

tratamentului cu clorhidrat de donepezil.

4.9 Supradozaj

Doza letală mediană estimată de clorhidrat de donepezil după administrarea unei doze orale unice la şoareci şi şobolani este de 45, respectiv 32 mg/kg, aproximativ de 225, respectiv 160 ori doza maximă recomandată la om, de 10 mg pe zi. La animale au fost observate semne de stimulare colinergică dependente de doză, cum sunt reducerea mişcărilor spontane, poziţie de decubit, mers ezitant, lăcrimare, convulsii clonice, detresă respiratorie, salivaţie, mioză, fasciculaţii şi hipotermie.

Supradozajul cu inhibitorii colinesterazei poate duce la crize colinergice caracterizate prin greaţă severă, vărsături, salivaţie, sudoraţie, bradicardie, hipotensiune arterială, detresă respiratorie, colaps şi convulsii. Agravarea slăbiciunii musculare este posibilă şi poate duce la deces dacă este implicată musculatura respiratorie.

Ca în orice alt caz de supradozaj, trebuie utilizate măsuri generale de susţinere. Pentru supradozajul cu clorhidrat de donepezil pot fi utilizate ca antidot, anticolinergice terţiare, cum este atropina. Este recomandată administrarea intravenoasă de sulfat de atropină a cărei doză se creşte treptat în funcţie de efect: o doză iniţială de 1,0 până la 2,0 mg i.v., cu administrarea de doze ulterioare în funcţie de răspunsul clinic. Au fost raportate răspunsuri atipice legate de tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă la alte colinomimetice administrate concomitent cu anticolinergice cuaternare, cum este glicopirolatul. Nu se cunoaşte dacă clorhidratului de donepezil şi/sau metaboliţii săi pot fi eliminaţi prin dializă (hemodializă, dializă peritoneală sau hemofiltrare).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente pentru tratamentul demenţei, anticolinesterazice, codul ATC: N06DA02.

In vitro, clorhidratul de donepezil este un inhibitor specific şi reversibil al acetilcolinesterazei, principala colinesterază din creier. Clorhidratul de donepezil este de 1000 ori mai puternic ca inhibitor

5

al acestei enzime decât butirilcolinesteraza, o enzimă prezentă, în special, în afara sistemului nervos central.

Demenţa Alzheimer

La pacienţii cu demenţă Alzheimer participanţi la studii clinice, administrarea unor doze unice zilnice de 5 mg sau 10 mg clorhidrat de donepezil a indus inhibarea constantă a activităţii acetilcolinesterazei (măsurată în membrana eritrocitară) la 63,6%, respectiv la 77,3%, după administrarea dozei. Inhibarea acetilcolinesterazei (AChE) în eritrocite de către clorhidratul de donepezil s-a corelat cu modificări ADAS-cog, o scală sensibilă care examinează anumite aspecte cognitive. Potenţialul clorhidratului de donepezil de a influenţa evoluţia neuropatologiei de bază nu a fost studiat. Prin urmare, nu se poate considera că clorhidratul de donepezil poate influenţa progresia bolii.

Eficacitatea tratamentului cu clorhidrat de donepezil a fost investigată în patru studii placebo-controlate, 2 cu durata de 6 luni şi 2 cu durata de 1 an.

În studiul clinic cu durata de 6 luni, s-a efectuat o analiză la finalizarea tratamentului cu clorhidrat de donepezil, utilizând o combinaţie de trei criterii de eficacitate: ADAS-cog (măsură a performanţelor cognitive), analiza modificărilor percepute de clinician pe bază de interviu şi date oferite de persoana care îngrijeşte bolnavul (măsură a funcţiei globale) şi subscala de activităţi cotidiene din cadrul scalei de evaluare a demenţei clinice (măsură a capacităţilor de relaţionare în comunitate, la domiciliu şi a activităţilor legate de pasiuni şi igienă personală).

Pacienţii care respectă criteriile de mai jos au fost consideraţi că au răspuns la tratament.

Răspuns = Îmbunătăţirea scorului ADAS-Cog cu minim 4 puncte Fără deteriorarea CIBIC+

Fără deteriorări în subscala de activităţi cotidiene din cadrul scalei de apreciere a demenţei clinice

Răspuns %

Populaţia în intenţie de tratament n = 365

Populaţie evaluată n = 352

Grup placebo

10%

10%

Grup tratat cu clorhidrat de donepezil, comprimate de 5 mg

18%*

18%*

Grup tratat cu clorhidrat de donepezil, comprimate de 10 mg

21%*

22%**

* p < 0,05 ** p < 0,01

Clorhidratul de donepezil a indus o creştere semnificativă statistic, dependentă de doză, a procentului de pacienţi consideraţi că au răspuns la tratament.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Concentraţiile plasmatice maxime sunt atinse la aproximativ 3 până la 4 ore după administrarea orală. Concentraţiile plasmatice şi aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp cresc proporţional cu doza. Timpul final de înjumătăţire plasmatică prin distribuţie este de aproximativ 70 de ore, astfel, administrarea repetată a dozelor unice zilnice conduce la atingerea treptată a stării de echilibru. Starea de echilibru aproximativă este atinsă în decurs de 3 săptămâni de la iniţierea tratamentului. După atingerea stării de echilibru, concentraţiile plasmatice ale clorhidratului de donepezil şi activitatea farmacodinamică au arătat o variabilitate mică pe parcursul zilei. Alimentele nu au influenţat absorbţia clorhidratului de donepezil.

6

Distribuţie

Clorhidratul de donepezil este legat în proporţie de aproximativ 95% de proteinele plasmatice. Nu este cunoscută legarea de proteinele plasmatice a metabolitului activ, 6-O-demetildonepezil. Distribuţia clorhidratului de donepezil în diferitele ţesuturi nu a fost complet studiată. Totuşi, într-un studiu de echilibru al masei efectuat la voluntari sănătoşi de sex masculin, la 240 ore după administrarea unei singure doze de 5 mg clorhidrat de donepezil marcat cu 14C, aproximativ 28% din substanţa marcată nu a fost regăsită. Aceasta sugerează că clorhidratul de donepezil şi/sau metaboliţii săi pot persista în organism mai mult de 10 zile.

Metabolizare/Excreţie

Clorhidratul de donepezil este excretat urinar, atât intact, cât şi metabolizat de sistemul citocromului P450 în mai mulţi metaboliţi, care nu au fost încă identificaţi în întregime. După administrarea unei singure doze de 5 mg clorhidrat de donepezil marcat cu 14C, radioactivitatea plasmatică, exprimată ca procent din doza administrată a fost prezentă în principal sub formă de clorhidrat de donepezil intact (30%), 6-O-demetildonepezil (11% – singurul metabolit cu activitate similară clorhidratului de donepezil), donepezil-cis-N-oxid (9%), 5-O-demetildonepezil (7%) şi glucuronoconjugatul- 5-O-demetil - donepezil (3%). Aproximativ 57% din radioactivitatea administrată a fost regăsită în urină (17% sub formă de clorhidrat de donepezil) şi 14,5% a fost regăsită în materiile din fecale, fapt care sugerează că biotransformarea şi excreţia urinară reprezintă principala cale de eliminare. Nu există dovezi care să susţină existenţa unui circuit enterohepatic al clorhidratului de donepezil şi/sau al metaboliţilor săi.

Concentraţiile plasmatice ale clorhidratului de donepezil prezintă un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de aproximativ 70 de ore.

Sexul, rasa şi antecedentele de tabagism nu au avut nicio influenţă semnificativă clinic asupra concentraţiilor plasmatice de clorhidrat de donepezil. Farmacocinetica clorhidratului de donepezil nu a fost studiată în mod special la pacienţii vârstnici sănătoşi sau la pacienţi cu demenţă Alzheimer sau demenţă vasculară. Totuşi, la pacienţi, concentraţiile plasmatice medii au fost apropiate de cele înregistrate la voluntari tineri, sănătoşi.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată au prezentat creşteri ale concentraţiilor clorhidratului de donepezil la starea de echilibru; ASC mediu cu 48% şi Cmax mediu cu 39% (vezi pct. 4.2.).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studierea extensivă la animalele de experienţă a demonstrat că acest compus induce puţine efecte în afara scopurilor farmacologice intenţionate, consecvente cu activitatea sa de stimulator colinergic (vezi pct. 4.9).

Clorhidratul de donepezil nu este mutagen în teste de mutagenitate pe linii celulare bacteriene sau la mamifere. In vitro, au fost observate unele rupturi cromozomiale la concentraţii evident toxice pentru celule, depăşind de peste 3000 ori valorile concentraţiei plasmatice la starea de echilibru. In vivo, pe modelul micronucleilor de şoarece nu au fost observate rupturi cromozomiale sau alte efecte genotoxice. Nu există dovezi care să susţină potenţialul oncogen în studiile de carcinogeneză pe termen lung efectuate fie la şobolani, fie la şoareci.

Clorhidratul de donepezil nu a avut niciun efect asupra fertilităţii la şobolani şi nu a fost teratogen la şobolani sau iepuri, dar a avut un uşor efect asupra numărului puilor născuţilor morţi şi a supravieţuirii prematurilor, când a fost administrat femelelor gestante de şobolan, în doze de 50 de ori mai mari decât dozele administrate la om (vezi pct. 4.6).

7

6 PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1     Lista excipienţilor

Nucleu

Lactoză monohidrat

Celuloză microcristalină (E 460)

Amidonglicolat de sodiu (tip A)

Hidroxipropilceluloză (E 460)

Stearat de magneziu (E 572)

Film

Hipromeloză (E 464) Lactoză monohidrat Macrogol 4000 Dioxid de titan (E 171)

6.2     Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3     Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4     Precauţii speciale de păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5     Natura şi conţinutul ambalajului

Cutii de carton care conţin blistere (PVC/aluminiu) cu 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 sau 120 comprimate filmate, şi blistere de uz spitalicesc (blistere pentru eliberarea unei unităţi dozate) (PVC/aluminiu) cu 50 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6     Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7.       DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Synthon B.V.

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Olanda

8.       NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

10 comprimate filmate: 575/2008/01 28 comprimate filmate: 575/2008/02 30 comprimate filmate: 575/2008/03 50 comprimate filmate: 575/2008/04 56 comprimate filmate: 575/2008/05 60 comprimate filmate: 575/2008/06 84 comprimate filmate: 575/2008/07

8

98 comprimate filmate: 575/2008/08

100 comprimate filmate: 575/2008/09

120 comprimate filmate: 575/2008/10

50 comprimate filmate în blistere pentru eliberarea unei unităţi dozate: 575/2008/11

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNOIRII AUTORIZAŢIEI

Autorizare-Februarie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Februarie 2008

9

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Demenţa va deveni o boală de 1.000 de miliarde de dolari în 2018 Costurile economice şi sociale ale demenţei vor creşte de la 818 miliarde de dolari pe an în prezent la 1.000 de miliarde de dolari peste trei ani şi această boală va reprezenta o provocare serioasă pentru guvernele lumii, arată un nou raport publicat marţi, transmite CNBC.
Dementa trebuie recunoscuta ca o problema prioritara de sanatate publica in Romania este mesajul ingrijorator pe care il lanseaza Conferinta Nationala Alzheimer 2014, organizata in perioada 26 februarie-01 martie, la Institutul National de Statistica din Bucuresti. In sprijinul acestui semnal de alarma, Societatea Romana Alzheimer apeleaza la factorii de decizie politica, prin propunerea...
Dementa: intre criza demografica si cea economica reprezinta tema prin care Societatea Romana Alzheimer isi propune, prin Conferinta Nationala Alzheimer 2013 (27 februarie - 2 martie 2013, Institutul National de Statistica, Bucuresti), sa puna pe primul plan noutatile in domeniu si posibilitatea de a gasi solutii pentru diagnosticarea precoce...
Caraş-Severin: Bolnavii cu demenţă mixtă sau Alzheimer nu pot fi internaţi la azil din lipsă de personal Complexul de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa nu poate primi, la ora actuală, persoane diagnosticate cu demenţă mixtă sau Alzheimer, din cauza faptului că nu dispune de personal calificat.
Cazurile de demenţă s-ar putea tripla până în 2050, avertizează OMS Cazurile de demenţă, un sindrom cauzat de regulă de maladia Alzheimer, ar urma să se dubleze până în 2030 şi să se tripleze până în 2050, putând atinge nu mai puţin de 115,4 milioane de persoane în întreaga lume, a avertizat Organizaţia Mondială a Sănătăţii /OMS/ într-un raport publicat miercuri, preluat...
Societatea Romana Alzheimer organizeaza in perioada 23 - 25 februarie 2012, la Hotelul Crowne Plaza Bucuresti, Conferinta Nationala Alzheimer cu tema "Actualitati in domeniul dementelor; Dementa Alzheimer - problema majora de sanatate publica a Romaniei Conferinta Nationala Alzheimer abordeaza o tematica de mare diversitate, propunandu-si sa realizeze si la aceasta editie, o manifestare de inalt nivel stiintific. Printre temele abordate mentionam: