CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ZEBINIX
 
Denumire ZEBINIX
Descriere Zebinix este indicat ca terapie adjuvantă la adulţii cu crize convulsive parţiale la debut cu sau fără generalizare secundară.

Denumire comuna internationala ESLICARBAZEPINUM
Actiune terapeutica ANTIEPILEPTICE DERIVATI DE CARBOXAMIDA
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate
Concentratia 800 mg
Ambalaj Cutie x blist. Al/Al x 20 comprimate
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC N03AF04
Firma - Tara producatoare PATHEON FRANCE - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata BIAL - PORTELA & CA - PORTUGALIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ZEBINIX ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> mihai gheorghe (vizitator) : se gaseste in farmaciile din romania?
>> Dr. Vladoiu Mirela : nu
Prospect si alte informatii despre ZEBINIX, comprimate       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 400 mg comprimate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 400 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat.

Comprimate albe, circulare, biconvexe, gravate cu ‘ESL 400’ pe o faţăşi cu linie mediană pe cealaltă faţă. Linia mediană are numai rolul de a uşura ruperea comprimatului pentru a fi înghiţit uşor şi nu de divizare în doze egale.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Zebinix este indicat ca terapie adjuvantă la adulţii cu crize convulsive parţiale la debut cu sau fără generalizare secundară.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Zebinix trebuie adăugat terapiei anticonvulsive existente. Doza iniţială recomandată este de 400 mg o dată pe zi, ea trebuind mărită după una sau două săptămâni la 800 mg o dată pe zi. În funcţie de reacţia individuală, doza poate fi crescută până la 1200 mg o dată pe zi (vezi pct. 5.1).

Vârstnici (peste 65 de ani)

Este necesară prudenţă în tratamentul pacienţilor vârstnici datorită insuficienţei datelor privind siguranţa utilizării Zebinix la aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea medicamentului Zebinix la copii sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Este necesară prudenţă în tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală, fiind necesară ajustarea dozei în funcţie de clearance-ul creatininei (ClCR), după cum urmează:

- ClCR >60 ml/min: nu este necesară ajustarea dozei

- ClCR 30-60 ml/min: doza iniţială de 400 mg o dată la două zile timp de 2 săptămâni, urmată de o doză zilnică unică de 400 mg. Totuşi, în funcţie de reacţia individuală, doza poate fi crescută.

- ClCR <30 ml/min: nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală severă datorită datelor insuficiente.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei al pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Farmacocinetica eslicarbazepinei nu a fost evaluată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2) şi de aceea nu se recomandă folosirea la aceşti pacienţi.

Mod de administrare
Zebinix se poate lua cu sau fără alimente.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, alţi derivaţi ai carboxamidelor (de exemplu carbamazepină, oxcarbazepină) sau la oricare dintre excipienţi.

Bloc atrioventricular (AV) cunoscut de gradul doi sau trei.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Zebinix a fost asociat cu unele reacţii adverse la nivelul sistemului nervos central, cum ar fi ameţeala şi somnolenţa, care pot creşte posibilitatea de rănire accidentală.

Zebinix poate diminua eficacitatea contraceptivelor hormonale. Atunci când se utilizează Zebinix sunt recomandate suplimentar măsuri contraceptive nehormonale. (vezi pct. 4.5 şi 4.6).

Ca în cazul altor medicamente antiepileptice, dacă tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt, se recomandă ca întreruperea să se facă treptat, pentru a se reduce la minim posibilitatea de creştere a frecvenţei convulsiilor.

Nu se recomandă folosirea concomitentă a Zebinix cu oxcarbazepina deoarece aceasta poate produce expunerea excesivă la metaboliţii activi.

Nu există experienţă privind întreruperea folosirii de medicamente antiepileptice administrate concomitent pe durata tratamentului cu Zebinix (trecerea la monoterapie).

Erupţia cutanată a apărut ca reacţie adversă la 1,1% din populaţia totală tratată cu Zebinix în cadrul studiilor suplimentare controlate cu placebo efectuate la pacienţi epileptici. Dacă apar semne sau simptome de hipersensibilitate, tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt.

Nu s-au raportat cazuri de reacţii cutanate grave la administrarea de acetat de eslicarbazepină. S-a demonstrat că prezenţa alelei HLA-B*1502 la persoane de origine Thai şi chineză Han este strâns legată de riscul de apariţie a sindromului Stevens-Johnson (SSJ) atunci când acestea sunt tratate cu carbamazepină. De aceea, ori de câte ori acest lucru este posibil, subiecţii de origine Thai şi chineză Han trebuie testaţi pentru depistarea acestei alele înainte de începerea tratamentului cu carbamazepină sau cu compuşi chimici asociaţi cu aceasta. Prezenţa alelei HLA-B*1502 la alte etnii este neglijabilă. Prezenţa alelei HLA-B*1502 nu este asociată cu SSJ la populaţia caucaziană.

Hiponatremia a fost raportată ca reacţie adversă la mai puţin de 1% din pacienţii trataţi cu Zebinix. În majoritatea cazurilor, hiponatremia este asimptomatică, cu toate acestea, poate fi însoţită de simptome clinice cum ar fi agravarea convulsiilor, confuzie, scăderea stării de conştienţă. Frecvenţa hiponatremiei a crescut odată cu creşterea dozei de acetat de eslicarbazepină. La pacienţii cu boală renală preexistentă care duce la hiponatremie sau la pacienţii trataţi concomitent cu medicamente care ele însele pot duce la hiponatremie (de exemplu diuretice, desmopresină), trebuie determinată natremia înaintea şi pe durata tratamentului cu acetat de eslicarbazepină. În plus, trebuie determinată natremia dacă apar semne clinice de hiponatremie. În afară de aceasta, natremia trebuie determinată în timpul examenelor obişnuite de laborator. În cazul în care apare hiponatremie relevantă din punct de vedere clinic, tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt.

Nu a fost studiată influenţa Zebinix asupra convulsiilor primare generalizate. De aceea, nu se recomandă folosirea la aceşti pacienţi.

În studiile clinice cu acetat de eslicarbazepină s-a observat prelungirea intervalului PR. Este necesară prudenţă la pacienţii cu probleme medicale (de exemplu nivel scăzut de tiroxină, anomalii cardiace) sau care iau concomitent alte medicamente cunoscute ca fiind asociate cu prelungirea intervalului PR.

Este necesară prudenţă la tratarea pacienţilor cu insuficienţă renalăşi doza trebuie ajustată în funcţie de clearance-ul creatininei (vezi pct. 4.2). Nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu ClCR <30 ml/min datorită insuficienţei datelor.

Deoarece datele clinice referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată sunt limitate, iar datele farmacocinetice şi clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă lipsesc, Zebinix trebuie folosit cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderatăşi nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Ideile şi comportamentul suicidar au fost raportate la pacienţi trataţi cu substanţe active antiepileptice pentru câteva indicaţii. O metaanaliză a studiilor randomizate controlate cu placebo privind medicamente antiepileptice a indicat, de asemenea, o uşoară creştere a riscului apariţiei de idei şi comportament suicidar. Mecanismul acestui risc nu este cunoscut şi datele disponibile nu exclud posibilitatea unui risc crescut pentru acetatul de eslicarbazepină. De aceea, pacienţii trebuie monitorizaţi în privinţa semnelor de idei şi comportament suicidar şi trebuie luat în considerare tratamentul adecvat. Pacienţii (şi persoanele care îngrijesc pacienţi) trebuie avertizaţi să solicite sfatul medicului în cazul apariţiei de semne care indică idei şi comportament suicidar.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Acetatul de eslicarbazepină este transformat în proporţie mare în eslicarbazepină, care se elimină în principal prin glucuronoconjugare. In vitro, eslicarbazepina este un inductor slab al CYP3A4 şi al UDP-glucuronil transferazelor. In vivo, eslicarbazepina a arătat un efect inductor asupra metabolizării medicamentelor care se elimină în principal prin metabolizare prin intermediul CYP3A4. Astfel, poate fi necesară o creştere a dozei de medicamente care sunt metabolizate în principal prin intermediul CYP3A4, atunci când sunt folosite concomitent cu Zebinix. Eslicarbazepina in vivo poate avea un efect inductor asupra metabolizării medicamentelor care se elimină în principal prin conjugare prin intermediul UDP-glucuronil transferazelor. La începerea sau întreruperea tratamentului cu Zebinix sau la schimbarea dozei, poate dura între 2 şi 3 săptămâni până se atinge noul nivel de activitate enzimatică. Acest interval de timp trebuie luat în considerare atunci când Zebinix se foloseşte imediat înainte de sau în asociere cu alte medicamente a căror doză trebuie modificată atunci când se administrează concomitent cu Zebinix. Eslicarbazepina are proprietatea de a inhiba CYP2C19. Astfel, pot apărea interacţiuni la administrarea concomitentă a acetatului de eslicarbazepină în doze mari cu medicamente care se metabolizează în principal prin intermediul CYP2C19.

Interacţiuni cu alte medicamente antiepileptice

Carbamazepina

Într-un studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea a 800 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi concomitent cu 400 mg carbamazepină de două ori pe zi a avut drept rezultat o scădere medie de 32% a expunerii la metabolitul activ, eslicarbazepina, cel mai probabil cauzată de inducerea glucuronoconjugării. Nu s-au observat modificări în expunerea la carbamazepină sau la metabolitul său, epoxid carbamazepină. Pe baza reacţiilor individuale, poate fi necesară o creştere a dozei de Zebinix, atunci când se foloseşte concomitent cu carbamazepină. Rezultatele studiului la pacienţi au arătat că tratamentul concomitent a crescut riscul de producere a următoarelor reacţii adverse: diplopie (11,4% din subiecţii trataţi concomitent cu carbamazepină, 2,4% din subiecţii care nu au fost trataţi concomitent cu carbamazepină), coordonare anormală (6,7% la administrarea concomitentă de carbamazepină, 2,7% fără administrarea concomitentă de carbamazepină) şi ameţeală (30,0% la administrarea concomitentă de carbamazepină, 11,5% fără administrarea concomitentă de carbamazepină). Nu poate fi exclus riscul de creştere a altor reacţii adverse specifice cauzate de administrarea concomitentă a carbamazepinei şi acetatului de eslicarbazepină.

Fenitoina

Într-un studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi concomitent cu fentoină a avut drept rezultat o scădere medie de 31-33% a expunerii la metabolitul activ, eslicarbazepina, cel mai probabil cauzată de inducerea glucuronoconjugării, precum şi o creştere medie de 31-35% a expunerii la fenitoină, cel mai probabil cauzată de o inhibare a CYP2C19. În funcţie de reacţia individuală, poate fi necesară creşterea dozei de Zebinix şi scăderea dozei de fenitoină.

Lamotrigina

Glucuronoconjugarea reprezintă principala cale de metabolizare atât pentru acetatul de eslicarbazepină cât şi pentru lamotriginăşi de aceea ar putea fi de aşteptat o interacţiune. Un studiu la subiecţi sănătoşi cărora li s-au administrat 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi a indicat în medie o interacţiune farmacocinetică minoră (expunerea la lamotrigină a scăzut cu 15%) între acetatul de eslicarbazepinăşi lamotriginăşi, ca atare, nu sunt necesare ajustări ale dozei. Totuşi, datorită variabilităţii interindividuale, efectul poate fi relevant din punct de vedere clinic la unele persoane.

Topiramatul

În cadrul unui studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea concomitentă a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi cu topiramat nu a indicat nici o modificare semnificativă a expunerii la eslicarbazepină, ci o scădere cu 18% a expunerii la topiramat, cel mai probabil cauzată de o reducere a biodisponibilităţii topiramatului. Nu este necesară ajustarea dozei.

Valproatul şi levetiracetamul

O analiză a farmacocineticii populaţionale din studiile de fază III efectuate la pacienţi epileptici adulţi a indicat că administrarea concomitentă cu valproat sau levetiracetam nu a afectat expunerea la eslicarbazepină, dar aceasta nu a fost confirmată de studiile convenţionale privind interacţiunea.

Alte medicamente

Contraceptive orale

Administrarea a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi subiecţilor de sex feminin care foloseau contraceptive orale combinate a indicat o scădere medie de 37% şi de 42% a expunerii sistemice la levonorgestrel, respectiv la etinilestradiol, cel mai probabil cauzată de un efect inductor asupra CYP3A4. De aceea, femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate în timpul tratamentului cu Zebinix şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent după întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.4 şi 4.6).

Simvastatin

Un studiu la subiecţi sănătoşi a arătat o scădere medie de 50% a expunerii sistemice la simvastatin, atunci când este administrat concomitent cu 800 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi, cel mai probabil cauzată de inducerea a CYP3A4. Poate fi necesară o creştere a dozei de simvastatin atunci când se foloseşte concomitent cu acetat de esclicarbazepină.

Warfarina

Administrarea concomitentă a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi cu warfarină a indicat o creştere mică (23%), dar semnificativă din punct de vedere statistic a expunerii la S-warfarină. Nu a existat nici un efect asupra farmacocineticii R-warfarinei sau asupra coagulării. Totuşi, datorită variabilităţii interindividuale a interacţiunii, trebuie acordată atenţie specială monitorizării INR în primele săptămâni după începerea sau după întreruperea tratamentului concomitent cu warfarinăşi acetat de eslicarbazepină.

Digoxina

Un studiu la subiecţi sănătoşi nu a indicat nici un efect al acetatului de eslicarbazepină administrat în doză de 1200 mg o dată pe zi asupra farmacocineticii digoxinei, ceea ce sugerează că acetatul de eslicarbazepină nu are nici un efect asupra transportorului glicoproteinei-P.

Inhibitori de monoaminooxidază (IMAO)

Pe baza unei relaţii structurale dintre acetatul de eslicarbazepinăşi antidepresivele triciclice, teoretic este posibilă o interacţiune între acetatul de eslicarbazepinăşi IMAO.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Riscul legat de epilepsie şi de medicamentele antiepileptice în general S-a demonstrat că la descendenţii femeilor cu epilepsie, prevalenţa malformaţiilor este de două până la trei ori mai mare faţă de aproximativ 3% în populaţia generală. Cel mai frecvent raportate sunt cheiloschizis, malformaţiile cardiovasculare şi defecte de tub neural. Tratamentul cu multiple medicamente antiepileptice poate fi asociat cu un risc mai mare de malformaţii congenitale faţă de monoterapie şi de aceea este important să se practice monoterapia ori de câte ori acest lucru este posibil. Femeilor care este posibil să rămână gravide sau care sunt în perioada fertilă trebuie să li se acorde consiliere de către specialişti. Necesitatea aplicării unui tratament antiepiletic trebuie revizuită atunci când femeia intenţionează să rămână gravidă. Tratamentul antiepiletic nu trebuie întrerupt brusc, deoarece aceasta poate duce la convulsii de întrerupere care ar putea avea consecinţe grave atât asupra mamei, cât şi asupra copilului.

Sarcina Nu există date privind utilizarea acetatului de eslicarbazepină la femeile gravide. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Dacă femeile cărora li se administrează acetat de eslicarbazepină rămân gravide sau intenţionează să rămână gravide, folosirea Zebinix trebuie reevaluată cu grijă. Trebuie administrate doze minime eficace, iar ori de câte ori este posibil, trebuie preferată monoterapia, cel puţin în primele trei luni de sarcină. Pacientele trebuie sfătuite cu privire la posibilitatea unui risc crescut de apariţie a malformaţiilor congenitale şi trebuie să li se ofere posibilitatea de a efectua un examen ecografic înaintea naşterii.

Monitorizarea şi prevenirea Medicamentele antiepileptice pot contribui la un deficit de acid folic, aceasta fiind o cauză posibilă a anomaliilor fetale. Se recomandă suplimentarea acidului folic înaintea şi pe durata sarcinii. Deoarece eficacitatea acestei suplimentări nu este dovedită, se poate efectua o diagnosticare specifică antenatală chiar şi la femeile care au luat un tratament de suplimentare a acidului folic.

Nou-născuţi Au fost raportate tulburări de sângerare la nou-născuţi determinate de medicamentele antiepileptice. Ca măsură preventivă, vitamina K1 trebuie administrată atât în ultimele câteva săptămâni de sarcină, cât şi la nou-născut.

Femei aflate în perioada fertilă/măsuri contraceptive Acetatul de eslicarbazepină prezintă interacţiuni cu reacţii adverse cu contraceptivele orale. De aceea, în timpul tratamentului şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent după întreruperea tratamentului trebuie utilizată o metodă contraceptivă alternativă, eficace şi sigură.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă acetatul de eslicarbazepină este excretat în laptele uman. Studiile la animale au evidenţiat excreţia eslicarbazepinei în lapte. Dat fiind că nu poate fi exclus un risc pentru sugar, alăptarea trebuie întreruptă pe durata tratamentului cu Zebinix.

Fertilitate Acetatul de eslicarbazepină a fost evaluat la şobolani şi şoareci pentru potenţiale reacţii adverse asupra fertilităţii parentale şi a generaţiei F1. Într-un studiu de fertilitate efectuat la şobolani masculi şi femele, s-a arătat scăderea fertilităţii femelelor de către acetatul de eslicarbazepină. Într-un studiu de fertilitate efectuat la şoareci, sau observat efecte asupra dezvoltării la embrioni; totuşi, efectele puteau deasemenea rezulta dintrun număr mai mic de corpora lutea şi astfel arăta scăderea fertilităţii. La şoareci, a crescut incidenţa totală a anormalităţilor majore şi incidenţa anormalităţilor scheletice majore. Nu s-au observat efecte asupra parametrilor de fertilitate F1 la şobolani şi şoareci.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Unii pacienţi pot prezenta ameţeală, somnolenţă sau tuburări de vedere, în special la începerea tratamentului. De aceea, pacienţii trebuie avertizaţi că pot fi afectate capacităţile lor fizice şi/sau mentale necesare conducerii de vehicule sau folosirii de utilaje şi trebuie să li se recomande să nu desfăşoare astfel de activităţi până ce nu se stabileşte că nu le-a fost afectată capacitatea de a le efectua.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor controlate cu placebo care au inclus 1192 de pacienţi adulţi cu convulsii cu debut parţial (856 de pacienţi trataţi cu acetat de eslicarbazepinăşi 336 trataţi cu placebo), 45,3% dintre pacienţii trataţi cu acetat de eslicarbazepinăşi 24,4% dintre pacienţii trataţi cu placebo au prezentat reacţii adverse.

Reacţiile adverse au avut de obicei o intensitate de la uşoară până la moderatăşi au survenit cu precădere în primele săptămâni de tratament cu acetat de eslicarbazepină.

În tabelul de mai jos, reacţiile adverse care au apărut cu o incidenţă mai mare decât la placebo şi care au fost prezente la mai mult de 1 pacient sunt enumerate pe clase de aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă: foarte frecvente ≥1/10, frecvente ≥1/100 şi <1/10, mai puţin frecvente ≥1/1 000 şi <1/100 şi rare ≥1/10 000 şi <1/1 000. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Clasa de aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Tulburări hematologice şi limfatice

 

 

Anemie

Trombocitopenie, leucopenie

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

Hipersensibilitate

 

Tulburări endocrine

 

 

Hipotiroidism

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

 

Apetit alimentar crescut, apetit alimentar scăzut, hiponatremie, dezechilibru electrolitic, caşexie, deshidratare, obezitate

 

Tulburări psihice

 

 

Insomnie, apatie, depresie, nervozitate, agitaţie, deficit de atenţie/hiperactivitate, stare de confuzie, oscilaţii ale dispoziţiei, plâns, retard psihomotor, stres, tulburare psihotică

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeală*, somnolenţă

Cefalee, coordonare anormală*, tulburări ale atenţiei, tremor

Tulburări de memorie, tulburări de echilibru, amnezie, hipersomnie, sedare, afazie, diestezie, distonie, letargie, parosmie, dezechilibru al sistemului nervos autonom, ataxie cerebeloasă, sindrom cerebelos, convulsie de tip grand mal, neuropatie periferică, tulburarea ritmului fazelor somnului, nistagmus, tulburări de vorbire, dizartrie, hipoestezie, ageuzie, senzaţie de arsură

 

Tulburări oculare

 

Diplopie*, vedere înceţoşată

Tulburări de vedere, oscilopsie, tulburări ale mişcărilor binoculare, hiperemie oculară, mişcări oculare sacadate, dureri de ochi

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Vertij

Dureri de urechi, hipoacuzie, tinitus

 

Tulburări cardiace

 

 

Palpitaţii, bradicardie, bradicardie sinusală

 

Tulburări vasculare

 

 

Hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, hipotensiune arterială ortostatică

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

Disfonie, epistaxis

 

Tulburări gastrointestinale

 

Greaţă, vărsături, diaree

Dispepsie, gastrită, dureri abdominale, gură uscată, disconfort abdominal, balonare, duodenită, disconfort epigastric, hiperplazie gingivală, gingivită, sindromul de colon iritabil, melenă, odinofagie, disconfort stomacal, stomatită, dureri de dinţi

Pancreatită

Tulburări hepatobiliare

 

 

Tulburări hepatice

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie

Alopecie, piele uscată, hiperhidroză, eritem, afecţiuni ale unghiilor, afecţiuni cutanate

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

Mialgie, dorsalgii, dureri de gât

 

 

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

 

Nicturia

 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

 

Menstruaţie neregulată

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Oboseală, tulburări de mers

Astenie, stare generală de rău, frisoane, edem periferic, reacţie adversă la medicament, extremităţi reci

 

Investigaţii diagnostice

 

 

Scăderea tensiunii arteriale, scăderea greutăţii corporale, scăderea tensiunii diastolice, creşterea tensiunii arteriale, scăderea tensiunii sistolice, scăderea natremiei, hematocrit scăzut, hemoglobină scăzută, ritm cardiac crescut, transaminaze crescute, trigliceride crescute, triiodotironina (T3) liberă scăzută, tiroxina (T4) liberă scăzută

 

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

 

Toxicitatea medicamentului, căderi, leziuni ale articulaţiilor, intoxicaţii, leziuni cutanate

 

 

* La pacienţii trataţi concomitent cu carbamazepinăşi acetat de eslicarbazepină în cadrul studiilor controlate cu placebo, diplopia, coordonarea anormalăşi ameţeala au fost raportate mai frecvent.

Folosirea acetatului de eslicabazepină este asociată cu creşterea intervalului PR. Pot apărea reacţii adverse asociate cu prelungirea intervalului PR (de exemplu bloc AV, sincopă, bradicardie). La pacienţii trataţi cu acetat de eslicarbazepină nu s-a observat bloc AV de gradul doi sau mai mare.

Reacţiile adverse rare, cum ar fi deprimarea măduvei spinării, reacţii anafilactice, reacţii cutanate severe (de exemplu sindromul Stevens-Johnson), lupus eritematos sistemic sau aritmii cardiace grave nu au apărut în studiile controlate cu placebo din cadrul programului de epilepsie cu folosirea acetatului de eslicarbazepină. Totuşi, acestea au fost raportate pentru oxicarbazepină. De aceea, nu poate fi exclusă apariţia lor după tratamentul cu Zebinix.

4.9 Supradozaj

Simptome ale sistemului nervos central cum ar fi vertij, instabilitate la mers şi hemipareză au fost observate în caz de supradozaj accidental cu Zebinix. Nu se cunoaşte nici un antidot. Tratamentul simptomatic şi de sprijin trebuie aplicat de la caz la caz. Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină pot fi îndepărtaţi în mod eficient prin hemodializă, dacă acest lucru este necesar (vezi pct. 5.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiepileptice, derivaţi de carboxamidă,codul ATC: N03AF04 Mecanismul de acţiune Nu se cunosc mecanismele exacte de acţiune ale acetatului de eslicarbazepină. Totuşi, studiile electrofiziologice in vitro indică faptul că atât acetatul de eslicarbazepină cât şi metaboliţii stabilizează starea de inactivitate a canalelor de sodiu voltaj-dependente, împiedicând revenirea lor la starea activatăşi menţinând astfel generarea repetată de impulsuri nervoase.

Efectul farmacodinamic Acetatul de eslicarbazepinăşi metaboliţii săi activi au împiedicat apariţia convulsiilor în modelele nonclinice predictive pentru convulsiile la om. La om, activitatea farmacologică a acetatului de eslicarbazepină se exercită în principal prin metabolitul activ al eslicarbazepinei.

Eficacitate şi siguranţă clinică Eficacitatea şi siguranţa acetatului de eslicarbazepină au fost demonstrate în 3 studii de fază III dublu-orb controlate cu placebo la 1049 de pacienţi adulţi cu epilepsie parţială refractară la tratamentul cu unul până la trei medicamente antiepileptice administrate concomitent. Oxcarbazepina şi felbamatul nu au fost admise ca medicamente concomitente în cadrul acestor studii. Acetatul de eslicarbazepină a fost testat la doze de 400 mg, 800 mg şi 1200 mg, o dată pe zi. Acetatul de eslicarbazepină de 800 mg administrat o dată pe zi şi cel de 1200 mg o dată pe zi au fost semnificativ mai eficace decât placebo în reducerea frecvenţei convulsiilor pe o perioadă de întreţinere de 12 săptămâni. Subiecţii care au prezentat o reducere cu 50% a frecvenţei convulsiilor pe toata durata studiilor de fază III au fost în proporţie de 19% pentru placebo, 21% pentru acetatul de eslicarbazepină 400 mg, 34% pentru acetatul de eslicarbazepină 800 mg şi 36% pentru acetatul de eslicarbazepină 1200 mg pe zi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie Acetatul de eslicarbazepină este transformat în proporţie mare în eslicarbazepină. Concentraţia plasmatică a acetatului de eslicarbazepină rămâne de obicei sub limita de cuantificare, după administrarea orală. Tmax al eslicarbazepinei este atins la 2-3 ore după administrarea dozei. Se poate presupune că biodisponibilitatea este atât de mare, deoarece cantitatea de metaboliţi recuperaţi din urină a corespuns la peste 90% dintr-o doză de acetat de eslicarbazepină.

Distribuţie
Legarea eslicarbazepinei de proteinele din plasmă este relativ mică (<40%) şi nu depinde de concentraţie. Studiile in vitro au arătat că legarea de proteinele din plasmă nu a fost afectată în mod relevant de prezenţa warfarinei, diazepamului, digoxinei, fenitoinei şi tolbutamidei. Legarea warfarinei, diazepamului, digoxinei, fenitoinei şi tolbutamidei nu a fost afectată semnificativ de prezenţa eslicarbazepinei.

Biotransformare Acetatul de eslicarbazepină este biotransformat rapid şi în proporţie mare în metabolitul său principal, eslicarbazepina, prin hidroliză la primul pasaj hepatic. Concentraţia plasmatică maximă (Cmax) de eslicarbazepină se atinge la 2-3 ore după administrarea dozei, iar concentraţiile stabile în plasmă se obţin după 4-5 zile de administrare în doză unică zilincă, în concordanţă cu un timp de înjumătăţire plasmatică cuprins într-un interval de 20-24 de ore. În studiile la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi epileptici adulţi, timpul aparent de înjumătăţire plasmatică a eslicarbazepinei a fost de 10-20 ore, respectiv de 13-20 de ore. Metaboliţii minori din plasmă sunt R-licarbazepina şi oxcarbazepina, care s-au dovedit a fi activi, precum şi conjugaţii cu acid glucuronic ai acetatului de eslicarbazepină, eslicarbazepină, R-licarbazepinăşi oxcarbazepină.

Acetatul de eslicarbazepină nu îşi afectează propriul metabolism sau clearance.

În studiile cu eslicarbazepină efectuate pe hepatocite umane proaspăt recoltate s-a observat o activare uşoară a glucuronoconjugării mediate de UGT1A1.

Excreţie Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină se elimină din circulaţia sistemică în principal prin excreţie renală, sub formă de conjugaţi glucuronici şi nemodificaţi. În total, eslicarbazepina şi glucuronoconjugaţii săi reprezintă mai mult de 90% din totalul metaboliţilor eliminaţi în urină, aproximativ două treimi sub formă nemodificatăşi o treime sub formă de glucuronoconjugaţi.

Liniaritate/neliniaritate Farmacocinetica eslicarbazepinei este liniarăşi proporţională cu doza în intervalul 400-1200 mg, atât la subiecţii sănătoşi, cât şi la pacienţi.

Vârstnici (peste 65 de ani)
Profilul farmacocinetic al acetatului de eslicarbazepină nu este afectat la pacienţii vârstnici având un clearance al creatininei >60 ml/min (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă renală
Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină se elimină din circulaţia sistemică în principal prin excreţie renală. Un studiu la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la severă a indicat dependenţa clearance-ului de funcţia renală. Pe durata tratamentului cu Zebinix, ajustarea dozei este recomandată la pacienţii cu un clearance al creatininei <60 ml/min (vezi pct. 4.2).
Hemodializa îndepărtează metaboliţii acetatului de eslicarbazepină din plasmă.

Insuficienţă hepatică Farmacocinetica şi metabolizarea acetatului de eslicarbazepină au fost evaluate la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată după administrarea de doze orale repetate. Insuficienţa hepatică moderată nu a afectat farmacocinetica acetatului de eslicarbazepină. Nu se recomandă ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată (vezi pct. 4.2). Farmacocinetica eslicarbazepinei nu a fost evaluată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Sexul Studiile la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi au arătat că farmacocinetica acetatului de eslicarbazepină nu a fost afectată de sex.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Reacţiile adverse observate în studiile la animale au apărut la valori ale expunerii cu mult mai mici faţă de valorile expunerii clinice la eslicarbazepină (principalul metabolit activ farmacologic al acetatului de eslicarbazepină). Ca atare, nu a fost determinată marja de siguranţă pe baza expunerii comparative.

Dovada nefrotoxicităţii a fost observată în studiile privind toxicitatea după doze repetate la şobolan, dar nu a apărut în studiile la şoareci şi câini şi este concordantă cu exacerbarea nefropatiei cronice evolutive spontane la această specie.

Hipertrofia hepatică centrolobulară a fost observată în studiile privind toxicitatea după doze repetate la şoareci şi şobolani, iar în cadrul studiilor privind carcinogenitatea la şoareci s-a observat o creştere a incidenţei tumorilor hepatice. Aceste constatări sunt concordante cu efectul inductor asupra enzimelor hepatice microzomiale, un efect care nu a fost observat la pacienţii cărora li s-a administrat acetat de eslicarbazepină.

Studiile cu acetat de eslicarbazepină privind genotoxicitatea nu indică un risc special pentru om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Povidonă K 29/32 Croscarmeloză sodică Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele Zebinix 400 mg sunt ambalate în blistere din Al/Al sau Al/PVC incluse în cutii din carton conţinând 7, 14 sau 28 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL - Portela & Cª , SA À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalia tel: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/09/514/001-006

Data primei autorizări: 21.04.2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 600 mg comprimate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 600 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat.

Comprimate albe, ovale, gravate cu ‘ESL 600’ pe o faţă şi cu linie mediană pe cealaltă faţă. Comprimatul poate fi divizat în două părţi egale.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Zebinix este indicat ca terapie adjuvantă la adulţii cu crize convulsive parţiale la debut cu sau fără generalizare secundară.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Zebinix trebuie adăugat terapiei anticonvulsive existente. Doza iniţială recomandată este de 400 mg o dată pe zi, ea trebuind mărită după una sau două săptămâni la 800 mg o dată pe zi. În funcţie de reacţia individuală, doza poate fi crescută până la 1200 mg o dată pe zi (vezi pct. 5.1).

Vârstnici (peste 65 de ani)

Este necesară prudenţă în tratamentul pacienţilor vârstnici datorită insuficienţei datelor privind siguranţa utilizării Zebinix la aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea medicamentului Zebinix la copii sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Este necesară prudenţă în tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală, fiind necesară ajustarea dozei în funcţie de clearance-ul creatininei (ClCR), după cum urmează:

- ClCR >60 ml/min: nu este necesară ajustarea dozei

- ClCR 30-60 ml/min: doza iniţială de 400 mg o dată la două zile timp de 2 săptămâni, urmată de o doză zilnică unică de 400 mg. Totuşi, în funcţie de reacţia individuală, doza poate fi crescută.

- ClCR <30 ml/min: nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală severă datorită datelor insuficiente.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei al pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Farmacocinetica eslicarbazepinei nu a fost evaluată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2) şi de aceea nu se recomandă folosirea la aceşti pacienţi.

Mod de administrare
Zebinix se poate lua cu sau fără alimente.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, alţi derivaţi ai carboxamidelor (de exemplu carbamazepină, oxcarbazepină) sau la oricare dintre excipienţi.

Bloc atrioventricular (AV) cunoscut de gradul doi sau trei.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Zebinix a fost asociat cu unele reacţii adverse la nivelul sistemului nervos central, cum ar fi ameţeala şi somnolenţa, care pot creşte posibilitatea de rănire accidentală.

Zebinix poate diminua eficacitatea contraceptivelor hormonale. Atunci când se utilizează Zebinix sunt recomandate suplimentar măsuri contraceptive nehormonale. (vezi pct. 4.5 şi 4.6).

Ca în cazul altor medicamente antiepileptice, dacă tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt, se recomandă ca întreruperea să se facă treptat, pentru a se reduce la minim posibilitatea de creştere a frecvenţei convulsiilor.

Nu se recomandă folosirea concomitentă a Zebinix cu oxcarbazepina deoarece aceasta poate produce expunerea excesivă la metaboliţii activi.

Nu există experienţă privind întreruperea folosirii de medicamente antiepileptice administrate concomitent pe durata tratamentului cu Zebinix (trecerea la monoterapie).

Erupţia cutanată a apărut ca reacţie adversă la 1,1% din populaţia totală tratată cu Zebinix în cadrul studiilor suplimentare controlate cu placebo efectuate la pacienţi epileptici. Dacă apar semne sau simptome de hipersensibilitate, tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt.

Nu s-au raportat cazuri de reacţii cutanate grave la administrarea de acetat de eslicarbazepină. S-a demonstrat că prezenţa alelei HLA-B*1502 la persoane de origine Thai şi chineză Han este strâns legată de riscul de apariţie a sindromului Stevens-Johnson (SSJ) atunci când acestea sunt tratate cu carbamazepină. De aceea, ori de câte ori acest lucru este posibil, subiecţii de origine Thai şi chineză Han trebuie testaţi pentru depistarea acestei alele înainte de începerea tratamentului cu carbamazepină sau cu compuşi chimici asociaţi cu aceasta. Prezenţa alelei HLA-B*1502 la alte etnii este neglijabilă. Prezenţa alelei HLA-B*1502 nu este asociată cu SSJ la populaţia caucaziană.

Hiponatremia a fost raportată ca reacţie adversă la mai puţin de 1% din pacienţii trataţi cu Zebinix. În majoritatea cazurilor, hiponatremia este asimptomatică, cu toate acestea, poate fi însoţită de simptome clinice cum ar fi agravarea convulsiilor, confuzie, scăderea stării de conştienţă. Frecvenţa hiponatremiei a crescut odată cu creşterea dozei de acetat de eslicarbazepină. La pacienţii cu boală renală preexistentă care duce la hiponatremie sau la pacienţii trataţi concomitent cu medicamente care ele însele pot duce la hiponatremie (de exemplu diuretice, desmopresină), trebuie determinată natremia înaintea şi pe durata tratamentului cu acetat de eslicarbazepină. În plus, trebuie determinată natremia dacă apar semne clinice de hiponatremie. În afară de aceasta, natremia trebuie determinată în timpul examenelor obişnuite de laborator. În cazul în care apare hiponatremie relevantă din punct de vedere clinic, tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt.

Nu a fost studiată influenţa Zebinix asupra convulsiilor primare generalizate. De aceea, nu se recomandă folosirea la aceşti pacienţi.

În studiile clinice cu acetat de eslicarbazepină s-a observat prelungirea intervalului PR. Este necesară prudenţă la pacienţii cu probleme medicale (de exemplu nivel scăzut de tiroxină, anomalii cardiace) sau care iau concomitent alte medicamente cunoscute ca fiind asociate cu prelungirea intervalului PR.

Este necesară prudenţă la tratarea pacienţilor cu insuficienţă renalăşi doza trebuie ajustată în funcţie de clearance-ul creatininei (vezi pct. 4.2). Nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu ClCR <30 ml/min datorită insuficienţei datelor.

Deoarece datele clinice referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată sunt limitate, iar datele farmacocinetice şi clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă lipsesc, Zebinix trebuie folosit cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderatăşi nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Ideile şi comportamentul suicidar au fost raportate la pacienţi trataţi cu substanţe active antiepileptice pentru câteva indicaţii. O metaanaliză a studiilor randomizate controlate cu placebo privind medicamente antiepileptice a indicat, de asemenea, o uşoară creştere a riscului apariţiei de idei şi comportament suicidar. Mecanismul acestui risc nu este cunoscut şi datele disponibile nu exclud posibilitatea unui risc crescut pentru acetatul de eslicarbazepină. De aceea, pacienţii trebuie monitorizaţi în privinţa semnelor de idei şi comportament suicidar şi trebuie luat în considerare tratamentul adecvat. Pacienţii (şi persoanele care îngrijesc pacienţi) trebuie avertizaţi să solicite sfatul medicului în cazul apariţiei de semne care indică idei şi comportament suicidar.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Acetatul de eslicarbazepină este transformat în proporţie mare în eslicarbazepină, care se elimină în principal prin glucuronoconjugare. In vitro, eslicarbazepina este un inductor slab al CYP3A4 şi al UDP-glucuronil transferazelor. In vivo, eslicarbazepina a arătat un efect inductor asupra metabolizării medicamentelor care se elimină în principal prin metabolizare prin intermediul CYP3A4. Astfel, poate fi necesară o creştere a dozei de medicamente care sunt metabolizate în principal prin intermediul CYP3A4, atunci când sunt folosite concomitent cu Zebinix. Eslicarbazepina in vivo poate avea un efect inductor asupra metabolizării medicamentelor care se elimină în principal prin conjugare prin intermediul UDP-glucuronil transferazelor. La începerea sau întreruperea tratamentului cu Zebinix sau la schimbarea dozei, poate dura între 2 şi 3 săptămâni până se atinge noul nivel de activitate enzimatică. Acest interval de timp trebuie luat în considerare atunci când Zebinix se foloseşte imediat înainte de sau în asociere cu alte medicamente a căror doză trebuie modificată atunci când se administrează concomitent cu Zebinix. Eslicarbazepina are proprietatea de a inhiba CYP2C19. Astfel, pot apărea interacţiuni la administrarea concomitentă a acetatului de eslicarbazepină în doze mari cu medicamente care se metabolizează în principal prin intermediul CYP2C19.

Interacţiuni cu alte medicamente antiepileptice

Carbamazepina

Într-un studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea a 800 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi concomitent cu 400 mg carbamazepină de două ori pe zi a avut drept rezultat o scădere medie de 32% a expunerii la metabolitul activ, eslicarbazepina, cel mai probabil cauzată de inducerea glucuronoconjugării. Nu s-au observat modificări în expunerea la carbamazepină sau la metabolitul său, epoxid carbamazepină. Pe baza reacţiilor individuale, poate fi necesară o creştere a dozei de Zebinix, atunci când se foloseşte concomitent cu carbamazepină. Rezultatele studiului la pacienţi au arătat că tratamentul concomitent a crescut riscul de producere a următoarelor reacţii adverse: diplopie (11,4% din subiecţii trataţi concomitent cu carbamazepină, 2,4% din subiecţii care nu au fost trataţi concomitent cu carbamazepină), coordonare anormală (6,7% la administrarea concomitentă de carbamazepină, 2,7% fără administrarea concomitentă de carbamazepină) şi ameţeală (30,0% la administrarea concomitentă de carbamazepină, 11,5% fără administrarea concomitentă de carbamazepină). Nu poate fi exclus riscul de creştere a altor reacţii adverse specifice cauzate de administrarea concomitentă a carbamazepinei şi acetatului de eslicarbazepină.

Fenitoina

Într-un studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi concomitent cu fentoină a avut drept rezultat o scădere medie de 31-33% a expunerii la metabolitul activ, eslicarbazepina, cel mai probabil cauzată de inducerea glucuronoconjugării, precum şi o creştere medie de 31-35% a expunerii la fenitoină, cel mai probabil cauzată de o inhibare a CYP2C19. În funcţie de reacţia individuală, poate fi necesară creşterea dozei de Zebinix şi scăderea dozei de fenitoină.

Lamotrigina

Glucuronoconjugarea reprezintă principala cale de metabolizare atât pentru acetatul de eslicarbazepină cât şi pentru lamotriginăşi de aceea ar putea fi de aşteptat o interacţiune. Un studiu la subiecţi sănătoşi cărora li s-au administrat 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi a indicat în medie o interacţiune farmacocinetică minoră (expunerea la lamotrigină a scăzut cu 15%) între acetatul de eslicarbazepinăşi lamotriginăşi, ca atare, nu sunt necesare ajustări ale dozei. Totuşi, datorită variabilităţii interindividuale, efectul poate fi relevant din punct de vedere clinic la unele persoane.

Topiramatul

În cadrul unui studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea concomitentă a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi cu topiramat nu a indicat nici o modificare semnificativă a expunerii la eslicarbazepină, ci o scădere cu 18% a expunerii la topiramat, cel mai probabil cauzată de o reducere a biodisponibilităţii topiramatului. Nu este necesară ajustarea dozei.

Valproatul şi levetiracetamul

O analiză a farmacocineticii populaţionale din studiile de fază III efectuate la pacienţi epileptici adulţi a indicat că administrarea concomitentă cu valproat sau levetiracetam nu a afectat expunerea la eslicarbazepină, dar aceasta nu a fost confirmată de studiile convenţionale privind interacţiunea.

Alte medicamente

Contraceptive orale

Administrarea a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi subiecţilor de sex feminin care foloseau contraceptive orale combinate a indicat o scădere medie de 37% şi de 42% a expunerii sistemice la levonorgestrel, respectiv la etinilestradiol, cel mai probabil cauzată de un efect inductor asupra CYP3A4. De aceea, femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate în timpul tratamentului cu Zebinix şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent după întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.4 şi 4.6).

Simvastatin

Un studiu la subiecţi sănătoşi a arătat o scădere medie de 50% a expunerii sistemice la simvastatin, atunci când este administrat concomitent cu 800 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi, cel mai probabil cauzată de inducerea a CYP3A4. Poate fi necesară o creştere a dozei de simvastatin atunci când se foloseşte concomitent cu acetat de esclicarbazepină.

Warfarina

Administrarea concomitentă a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi cu warfarină a indicat o creştere mică (23%), dar semnificativă din punct de vedere statistic a expunerii la S-warfarină. Nu a existat nici un efect asupra farmacocineticii R-warfarinei sau asupra coagulării. Totuşi, datorită variabilităţii interindividuale a interacţiunii, trebuie acordată atenţie specială monitorizării INR în primele săptămâni după începerea sau după întreruperea tratamentului concomitent cu warfarinăşi acetat de eslicarbazepină.

Digoxina

Un studiu la subiecţi sănătoşi nu a indicat nici un efect al acetatului de eslicarbazepină administrat în doză de 1200 mg o dată pe zi asupra farmacocineticii digoxinei, ceea ce sugerează că acetatul de eslicarbazepină nu are nici un efect asupra transportorului glicoproteinei-P.

Inhibitori de monoaminooxidază (IMAO)

Pe baza unei relaţii structurale dintre acetatul de eslicarbazepinăşi antidepresivele triciclice, teoretic este posibilă o interacţiune între acetatul de eslicarbazepinăşi IMAO.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Riscul legat de epilepsie şi de medicamentele antiepileptice în general S-a demonstrat că la descendenţii femeilor cu epilepsie, prevalenţa malformaţiilor este de două până la trei ori mai mare faţă de aproximativ 3% în populaţia generală. Cel mai frecvent raportate sunt cheiloschizis, malformaţiile cardiovasculare şi defecte de tub neural. Tratamentul cu multiple medicamente antiepileptice poate fi asociat cu un risc mai mare de malformaţii congenitale faţă de monoterapie şi de aceea este important să se practice monoterapia ori de câte ori acest lucru este posibil. Femeilor care este posibil să rămână gravide sau care sunt în perioada fertilă trebuie să li se acorde consiliere de către specialişti. Necesitatea aplicării unui tratament antiepiletic trebuie revizuită atunci când femeia intenţionează să rămână gravidă. Tratamentul antiepiletic nu trebuie întrerupt brusc, deoarece aceasta poate duce la convulsii de întrerupere care ar putea avea consecinţe grave atât asupra mamei, cât şi asupra copilului.

Sarcina Nu există date privind utilizarea acetatului de eslicarbazepină la femeile gravide. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Dacă femeile cărora li se administrează acetat de eslicarbazepină rămân gravide sau intenţionează să rămână gravide, folosirea Zebinix trebuie reevaluată cu grijă. Trebuie administrate doze minime eficace, iar ori de câte ori este posibil, trebuie preferată monoterapia, cel puţin în primele trei luni de sarcină. Pacientele trebuie sfătuite cu privire la posibilitatea unui risc crescut de apariţie a malformaţiilor congenitale şi trebuie să li se ofere posibilitatea de a efectua un examen ecografic înaintea naşterii.

Monitorizarea şi prevenirea Medicamentele antiepileptice pot contribui la un deficit de acid folic, aceasta fiind o cauză posibilă a anomaliilor fetale. Se recomandă suplimentarea acidului folic înaintea şi pe durata sarcinii. Deoarece eficacitatea acestei suplimentări nu este dovedită, se poate efectua o diagnosticare specifică antenatală chiar şi la femeile care au luat un tratament de suplimentare a acidului folic.

Nou-născuţi Au fost raportate tulburări de sângerare la nou-născuţi determinate de medicamentele antiepileptice. Ca măsură preventivă, vitamina K1 trebuie administrată atât în ultimele câteva săptămâni de sarcină, cât şi la nou-născut.

Femei aflate în perioada fertilă/măsuri contraceptive Acetatul de eslicarbazepină prezintă interacţiuni cu reacţii adverse cu contraceptivele orale. De aceea, în timpul tratamentului şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent după întreruperea tratamentului trebuie utilizată o metodă contraceptivă alternativă, eficace şi sigură.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă acetatul de eslicarbazepină este excretat în laptele uman. Studiile la animale au evidenţiat excreţia eslicarbazepinei în lapte. Dat fiind că nu poate fi exclus un risc pentru sugar, alăptarea trebuie întreruptă pe durata tratamentului cu Zebinix.

Fertilitate Acetatul de eslicarbazepină a fost evaluat la şobolani şi şoareci pentru potenţiale reacţii adverse asupra fertilităţii parentale şi a generaţiei F1. Într-un studiu de fertilitate efectuat la şobolani masculi şi femele, s-a arătat scăderea fertilităţii femelelor de către acetatul de eslicarbazepină. Într-un studiu de fertilitate efectuat la şoareci, sau observat efecte asupra dezvoltării la embrioni; totuşi, efectele puteau deasemenea rezulta dintrun număr mai mic de corpora lutea şi astfel arăta scăderea fertilităţii. La şoareci, a crescut incidenţa totală a anormalităţilor majore şi incidenţa anormalităţilor scheletice majore. Nu s-au observat efecte asupra parametrilor de fertilitate F1 la şobolani şi şoareci.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Unii pacienţi pot prezenta ameţeală, somnolenţă sau tuburări de vedere, în special la începerea tratamentului. De aceea, pacienţii trebuie avertizaţi că pot fi afectate capacităţile lor fizice şi/sau mentale necesare conducerii de vehicule sau folosirii de utilaje şi trebuie să li se recomande să nu desfăşoare astfel de activităţi până ce nu se stabileşte că nu le-a fost afectată capacitatea de a le efectua.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor controlate cu placebo care au inclus 1192 de pacienţi adulţi cu convulsii cu debut parţial (856 de pacienţi trataţi cu acetat de eslicarbazepinăşi 336 trataţi cu placebo), 45,3% dintre pacienţii trataţi cu acetat de eslicarbazepinăşi 24,4% dintre pacienţii trataţi cu placebo au prezentat reacţii adverse.

Reacţiile adverse au avut de obicei o intensitate de la uşoară până la moderatăşi au survenit cu precădere în primele săptămâni de tratament cu acetat de eslicarbazepină.

În tabelul de mai jos, reacţiile adverse care au apărut cu o incidenţă mai mare decât la placebo şi care au fost prezente la mai mult de 1 pacient sunt enumerate pe clase de aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă: foarte frecvente ≥1/10, frecvente ≥1/100 şi <1/10, mai puţin frecvente ≥1/1 000 şi <1/100 şi rare ≥1/10 000 şi <1/1 000. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Clasa de aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Tulburări hematologice şi limfatice

 

 

Anemie

Trombocitopenie, leucopenie

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

Hipersensibilitate

 

Tulburări endocrine

 

 

Hipotiroidism

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

 

Apetit alimentar crescut, apetit alimentar scăzut, hiponatremie, dezechilibru electrolitic, caşexie, deshidratare, obezitate

 

Tulburări psihice

 

 

Insomnie, apatie, depresie, nervozitate, agitaţie, deficit de atenţie/hiperactivitate, stare de confuzie, oscilaţii ale dispoziţiei, plâns, retard psihomotor, stres, tulburare psihotică

 

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeală*, somnolenţă

Cefalee, coordonare anormală*, tulburări ale atenţiei, tremor

Tulburări de memorie, tulburări de echilibru, amnezie, hipersomnie, sedare, afazie, diestezie, distonie, letargie, parosmie, dezechilibru al sistemului nervos autonom, ataxie cerebeloasă, sindrom cerebelos, convulsie de tip grand mal, neuropatie periferică, tulburarea ritmului fazelor somnului, nistagmus, tulburări de vorbire, dizartrie, hipoestezie, ageuzie, senzaţie de arsură

 

 

Tulburări oculare

 

Diplopie*, vedere înceţoşată

Tulburări de vedere, oscilopsie, tulburări ale mişcărilor binoculare, hiperemie oculară, mişcări oculare sacadate, dureri de ochi

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Vertij

Dureri de urechi, hipoacuzie, tinitus

 

Tulburări cardiace

 

 

Palpitaţii, bradicardie, bradicardie sinusală

 

Tulburări vasculare

 

 

Hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, hipotensiune arterială ortostatică

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

Disfonie, epistaxis

 

Tulburări gastrointestinale

 

Greaţă, vărsături, diaree

Dispepsie, gastrită, dureri abdominale, gură uscată, disconfort abdominal, balonare, duodenită, disconfort epigastric, hiperplazie gingivală, gingivită, sindromul de colon iritabil, melenă, odinofagie, disconfort stomacal, stomatită, dureri de dinţi

Pancreatită

Tulburări hepatobiliare

 

 

Tulburări hepatice

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie

Alopecie, piele uscată, hiperhidroză, eritem, afecţiuni ale unghiilor, afecţiuni cutanate

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

Mialgie, dorsalgii, dureri de gât

 

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

 

Nicturia

 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

 

Menstruaţie neregulată

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Oboseală, tulburări de mers

Astenie, stare generală de rău, frisoane, edem periferic, reacţie adversă la medicament, extremităţi reci

 

 

Investigaţii diagnostice

 

 

Scăderea tensiunii arteriale, scăderea greutăţii corporale, scăderea tensiunii diastolice, creşterea tensiunii arteriale, scăderea tensiunii sistolice, scăderea natremiei, hematocrit scăzut, hemoglobină scăzută, ritm cardiac crescut, transaminaze crescute, trigliceride crescute, triiodotironina (T3) liberă scăzută, tiroxina (T4) liberă scăzută

 

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

 

Toxicitatea medicamentului, căderi, leziuni ale articulaţiilor, intoxicaţii, leziuni cutanate

 

 

* La pacienţii trataţi concomitent cu carbamazepinăşi acetat de eslicarbazepină în cadrul studiilor controlate cu placebo, diplopia, coordonarea anormalăşi ameţeala au fost raportate mai frecvent.

Folosirea acetatului de eslicabazepină este asociată cu creşterea intervalului PR. Pot apărea reacţii adverse asociate cu prelungirea intervalului PR (de exemplu bloc AV, sincopă, bradicardie). La pacienţii trataţi cu acetat de eslicarbazepină nu s-a observat bloc AV de gradul doi sau mai mare.

Reacţiile adverse rare, cum ar fi deprimarea măduvei spinării, reacţii anafilactice, reacţii cutanate severe (de exemplu sindromul Stevens-Johnson), lupus eritematos sistemic sau aritmii cardiace grave nu au apărut în studiile controlate cu placebo din cadrul programului de epilepsie cu folosirea acetatului de eslicarbazepină. Totuşi, acestea au fost raportate pentru oxicarbazepină. De aceea, nu poate fi exclusă apariţia lor după tratamentul cu Zebinix.

4.9 Supradozaj

Simptome ale sistemului nervos central cum ar fi vertij, instabilitate la mers şi hemipareză au fost observate în caz de supradozaj accidental cu Zebinix. Nu se cunoaşte nici un antidot. Tratamentul simptomatic şi de sprijin trebuie aplicat de la caz la caz. Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină pot fi îndepărtaţi în mod eficient prin hemodializă, dacă acest lucru este necesar (vezi pct. 5.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiepileptice, derivaţi de carboxamidă,codul ATC: N03AF04

Mecanismul de acţiune Nu se cunosc mecanismele exacte de acţiune ale acetatului de eslicarbazepină. Totuşi, studiile electrofiziologice in vitro indică faptul că atât acetatul de eslicarbazepină cât şi metaboliţii stabilizează starea de inactivitate a canalelor de sodiu voltaj-dependente, împiedicând revenirea lor la starea activatăşi menţinând astfel generarea repetată de impulsuri nervoase.

Efectul farmacodinamic Acetatul de eslicarbazepinăşi metaboliţii săi activi au împiedicat apariţia convulsiilor în modelele nonclinice predictive pentru convulsiile la om. La om, activitatea farmacologică a acetatului de eslicarbazepină se exercită în principal prin metabolitul activ al eslicarbazepinei.

Eficacitate şi siguranţă clinică Eficacitatea şi siguranţa acetatului de eslicarbazepină au fost demonstrate în 3 studii de fază III dublu-orb controlate cu placebo la 1049 de pacienţi adulţi cu epilepsie parţială refractară la tratamentul cu unul până la trei medicamente antiepileptice administrate concomitent. Oxcarbazepina şi felbamatul nu au fost admise ca medicamente concomitente în cadrul acestor studii. Acetatul de eslicarbazepină a fost testat la doze de 400 mg, 800 mg şi 1200 mg, o dată pe zi. Acetatul de eslicarbazepină de 800 mg administrat o dată pe zi şi cel de 1200 mg o dată pe zi au fost semnificativ mai eficace decât placebo în reducerea frecvenţei convulsiilor pe o perioadă de întreţinere de 12 săptămâni. Subiecţii care au prezentat o reducere cu 50% a frecvenţei convulsiilor pe toata durata studiilor de fază III au fost în proporţie de 19% pentru placebo, 21% pentru acetatul de eslicarbazepină 400 mg, 34% pentru acetatul de eslicarbazepină 800 mg şi 36% pentru acetatul de eslicarbazepină 1200 mg pe zi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie Acetatul de eslicarbazepină este transformat în proporţie mare în eslicarbazepină. Concentraţia plasmatică a acetatului de eslicarbazepină rămâne de obicei sub limita de cuantificare, după administrarea orală. Tmax al eslicarbazepinei este atins la 2-3 ore după administrarea dozei. Se poate presupune că biodisponibilitatea este atât de mare, deoarece cantitatea de metaboliţi recuperaţi din urină a corespuns la peste 90% dintr-o doză de acetat de eslicarbazepină.

Distribuţie
Legarea eslicarbazepinei de proteinele din plasmă este relativ mică (<40%) şi nu depinde de concentraţie. Studiile in vitro au arătat că legarea de proteinele din plasmă nu a fost afectată în mod relevant de prezenţa warfarinei, diazepamului, digoxinei, fenitoinei şi tolbutamidei. Legarea warfarinei, diazepamului, digoxinei, fenitoinei şi tolbutamidei nu a fost afectată semnificativ de prezenţa eslicarbazepinei.

Biotransformare Acetatul de eslicarbazepină este biotransformat rapid şi în proporţie mare în metabolitul său principal, eslicarbazepina, prin hidroliză la primul pasaj hepatic. Concentraţia plasmatică maximă (Cmax) de eslicarbazepină se atinge la 2-3 ore după administrarea dozei, iar concentraţiile stabile în plasmă se obţin după 4-5 zile de administrare în doză unică zilincă, în concordanţă cu un timp de înjumătăţire plasmatică cuprins într-un interval de 20-24 de ore. În studiile la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi epileptici adulţi, timpul aparent de înjumătăţire plasmatică a eslicarbazepinei a fost de 10-20 ore, respectiv de 13-20 de ore. Metaboliţii minori din plasmă sunt R-licarbazepina şi oxcarbazepina, care s-au dovedit a fi activi, precum şi conjugaţii cu acid glucuronic ai acetatului de eslicarbazepină, eslicarbazepină, R-licarbazepinăşi oxcarbazepină.

Acetatul de eslicarbazepină nu îşi afectează propriul metabolism sau clearance.

În studiile cu eslicarbazepină efectuate pe hepatocite umane proaspăt recoltate s-a observat o activare uşoară a glucuronoconjugării mediate de UGT1A1.

Excreţie Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină se elimină din circulaţia sistemică în principal prin excreţie renală, sub formă de conjugaţi glucuronici şi nemodificaţi. În total, eslicarbazepina şi glucuronoconjugaţii săi reprezintă mai mult de 90% din totalul metaboliţilor eliminaţi în urină, aproximativ două treimi sub formă nemodificatăşi o treime sub formă de glucuronoconjugaţi.

Liniaritate/neliniaritate Farmacocinetica eslicarbazepinei este liniarăşi proporţională cu doza în intervalul 400-1200 mg, atât la subiecţii sănătoşi, cât şi la pacienţi.

Vârstnici (peste 65 de ani)

Profilul farmacocinetic al acetatului de eslicarbazepină nu este afectat la pacienţii vârstnici având un clearance al creatininei >60 ml/min (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă renală
Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină se elimină din circulaţia sistemică în principal prin excreţie renală. Un studiu la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la severă a indicat dependenţa clearance-ului de funcţia renală. Pe durata tratamentului cu Zebinix, ajustarea dozei este recomandată la pacienţii cu un clearance al creatininei <60 ml/min (vezi pct. 4.2). Hemodializa îndepărtează metaboliţii acetatului de eslicarbazepină din plasmă.

Insuficienţă hepatică Farmacocinetica şi metabolizarea acetatului de eslicarbazepină au fost evaluate la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată după administrarea de doze orale repetate. Insuficienţa hepatică moderată nu a afectat farmacocinetica acetatului de eslicarbazepină. Nu se recomandă ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată (vezi pct. 4.2). Farmacocinetica eslicarbazepinei nu a fost evaluată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Sexul Studiile la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi au arătat că farmacocinetica acetatului de eslicarbazepină nu a fost afectată de sex.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Reacţiile adverse observate în studiile la animale au apărut la valori ale expunerii cu mult mai mici faţă de valorile expunerii clinice la eslicarbazepină (principalul metabolit activ farmacologic al acetatului de eslicarbazepină). Ca atare, nu a fost determinată marja de siguranţă pe baza expunerii comparative.

Dovada nefrotoxicităţii a fost observată în studiile privind toxicitatea după doze repetate la şobolan, dar nu a apărut în studiile la şoareci şi câini şi este concordantă cu exacerbarea nefropatiei cronice evolutive spontane la această specie.

Hipertrofia hepatică centrolobulară a fost observată în studiile privind toxicitatea după doze repetate la şoareci şi şobolani, iar în cadrul studiilor privind carcinogenitatea la şoareci s-a observat o creştere a incidenţei tumorilor hepatice. Aceste constatări sunt concordante cu efectul inductor asupra enzimelor hepatice microzomiale, un efect care nu a fost observat la pacienţii cărora li s-a administrat acetat de eslicarbazepină.

Studiile cu acetat de eslicarbazepină privind genotoxicitatea nu indică un risc special pentru om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Povidonă K 29/32 Croscarmeloză sodică Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele Zebinix 600 mg sunt ambalate în blistere din Al/Al sau Al/PVC incluse în cutii din carton conţinând 30 sau 60 de comprimate.

Comprimatele Zebinix de 600 mg sunt ambalate în flacoane din PEÎD cu sistem de închidere din polipropilenă, securizat pentru copii, incluse în cutii din carton conţinând 90 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL - Portela & Cª , SA À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalia tel: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/09/514/007-011

Data primei autorizări: 21.04.2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 800 mg comprimate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 800 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat.

Comprimate albe, ovale, gravate cu ‘ESL 800’ pe o faţă şi cu linie mediană pe cealaltă faţă. Comprimatul poate fi divizat în două părţi egale.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Zebinix este indicat ca terapie adjuvantă la adulţii cu crize convulsive parţiale la debut cu sau fără generalizare secundară.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Zebinix trebuie adăugat terapiei anticonvulsive existente. Doza iniţială recomandată este de 400 mg o dată pe zi, ea trebuind mărită după una sau două săptămâni la 800 mg o dată pe zi. În funcţie de reacţia individuală, doza poate fi crescută până la 1200 mg o dată pe zi (vezi pct. 5.1).

Vârstnici (peste 65 de ani)

Este necesară prudenţă în tratamentul pacienţilor vârstnici datorită insuficienţei datelor privind siguranţa utilizării Zebinix la aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea medicamentului Zebinix la copii sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Este necesară prudenţă în tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală, fiind necesară ajustarea dozei în funcţie de clearance-ul creatininei (ClCR), după cum urmează:

- ClCR >60 ml/min: nu este necesară ajustarea dozei

- ClCR 30-60 ml/min: doza iniţială de 400 mg o dată la două zile timp de 2 săptămâni, urmată de o doză zilnică unică de 400 mg. Totuşi, în funcţie de reacţia individuală, doza poate fi crescută.

- ClCR <30 ml/min: nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală severă datorită datelor insuficiente.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei al pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Farmacocinetica eslicarbazepinei nu a fost evaluată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2) şi de aceea nu se recomandă folosirea la aceşti pacienţi.

Mod de administrare
Zebinix se poate lua cu sau fără alimente.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, alţi derivaţi ai carboxamidelor (de exemplu carbamazepină, oxcarbazepină) sau la oricare dintre excipienţi.

Bloc atrioventricular (AV) cunoscut de gradul doi sau trei.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Zebinix a fost asociat cu unele reacţii adverse la nivelul sistemului nervos central, cum ar fi ameţeala şi somnolenţa, care pot creşte posibilitatea de rănire accidentală.

Zebinix poate diminua eficacitatea contraceptivelor hormonale. Atunci când se utilizează Zebinix sunt recomandate suplimentar măsuri contraceptive nehormonale. (vezi pct. 4.5 şi 4.6).

Ca în cazul altor medicamente antiepileptice, dacă tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt, se recomandă ca întreruperea să se facă treptat, pentru a se reduce la minim posibilitatea de creştere a frecvenţei convulsiilor.

Nu se recomandă folosirea concomitentă a Zebinix cu oxcarbazepina deoarece aceasta poate produce expunerea excesivă la metaboliţii activi.

Nu există experienţă privind întreruperea folosirii de medicamente antiepileptice administrate concomitent pe durata tratamentului cu Zebinix (trecerea la monoterapie).

Erupţia cutanată a apărut ca reacţie adversă la 1,1% din populaţia totală tratată cu Zebinix în cadrul studiilor suplimentare controlate cu placebo efectuate la pacienţi epileptici. Dacă apar semne sau simptome de hipersensibilitate, tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt.

Nu s-au raportat cazuri de reacţii cutanate grave la administrarea de acetat de eslicarbazepină. S-a demonstrat că prezenţa alelei HLA-B*1502 la persoane de origine Thai şi chineză Han este strâns legată de riscul de apariţie a sindromului Stevens-Johnson (SSJ) atunci când acestea sunt tratate cu carbamazepină. De aceea, ori de câte ori acest lucru este posibil, subiecţii de origine Thai şi chineză Han trebuie testaţi pentru depistarea acestei alele înainte de începerea tratamentului cu carbamazepină sau cu compuşi chimici asociaţi cu aceasta. Prezenţa alelei HLA-B*1502 la alte etnii este neglijabilă. Prezenţa alelei HLA-B*1502 nu este asociată cu SSJ la populaţia caucaziană.

Hiponatremia a fost raportată ca reacţie adversă la mai puţin de 1% din pacienţii trataţi cu Zebinix. În majoritatea cazurilor, hiponatremia este asimptomatică, cu toate acestea, poate fi însoţită de simptome clinice cum ar fi agravarea convulsiilor, confuzie, scăderea stării de conştienţă. Frecvenţa hiponatremiei a crescut odată cu creşterea dozei de acetat de eslicarbazepină. La pacienţii cu boală renală preexistentă care duce la hiponatremie sau la pacienţii trataţi concomitent cu medicamente care ele însele pot duce la hiponatremie (de exemplu diuretice, desmopresină), trebuie determinată natremia înaintea şi pe durata tratamentului cu acetat de eslicarbazepină. În plus, trebuie determinată natremia dacă apar semne clinice de hiponatremie. În afară de aceasta, natremia trebuie determinată în timpul examenelor obişnuite de laborator. În cazul în care apare hiponatremie relevantă din punct de vedere clinic, tratamentul cu Zebinix trebuie întrerupt.

Nu a fost studiată influenţa Zebinix asupra convulsiilor primare generalizate. De aceea, nu se recomandă folosirea la aceşti pacienţi.

În studiile clinice cu acetat de eslicarbazepină s-a observat prelungirea intervalului PR. Este necesară prudenţă la pacienţii cu probleme medicale (de exemplu nivel scăzut de tiroxină, anomalii cardiace) sau care iau concomitent alte medicamente cunoscute ca fiind asociate cu prelungirea intervalului PR.

Este necesară prudenţă la tratarea pacienţilor cu insuficienţă renalăşi doza trebuie ajustată în funcţie de clearance-ul creatininei (vezi pct. 4.2). Nu se recomandă utilizarea la pacienţii cu ClCR <30 ml/min datorită insuficienţei datelor.

Deoarece datele clinice referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată sunt limitate, iar datele farmacocinetice şi clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă lipsesc, Zebinix trebuie folosit cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderatăşi nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Ideile şi comportamentul suicidar au fost raportate la pacienţi trataţi cu substanţe active antiepileptice pentru câteva indicaţii. O metaanaliză a studiilor randomizate controlate cu placebo privind medicamente antiepileptice a indicat, de asemenea, o uşoară creştere a riscului apariţiei de idei şi comportament suicidar. Mecanismul acestui risc nu este cunoscut şi datele disponibile nu exclud posibilitatea unui risc crescut pentru acetatul de eslicarbazepină. De aceea, pacienţii trebuie monitorizaţi în privinţa semnelor de idei şi comportament suicidar şi trebuie luat în considerare tratamentul adecvat. Pacienţii (şi persoanele care îngrijesc pacienţi) trebuie avertizaţi să solicite sfatul medicului în cazul apariţiei de semne care indică idei şi comportament suicidar.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Acetatul de eslicarbazepină este transformat în proporţie mare în eslicarbazepină, care se elimină în principal prin glucuronoconjugare. In vitro, eslicarbazepina este un inductor slab al CYP3A4 şi al UDP-glucuronil transferazelor. In vivo, eslicarbazepina a arătat un efect inductor asupra metabolizării medicamentelor care se elimină în principal prin metabolizare prin intermediul CYP3A4. Astfel, poate fi necesară o creştere a dozei de medicamente care sunt metabolizate în principal prin intermediul CYP3A4, atunci când sunt folosite concomitent cu Zebinix. Eslicarbazepina in vivo poate avea un efect inductor asupra metabolizării medicamentelor care se elimină în principal prin conjugare prin intermediul UDP-glucuronil transferazelor. La începerea sau întreruperea tratamentului cu Zebinix sau la schimbarea dozei, poate dura între 2 şi 3 săptămâni până se atinge noul nivel de activitate enzimatică. Acest interval de timp trebuie luat în considerare atunci când Zebinix se foloseşte imediat înainte de sau în asociere cu alte medicamente a căror doză trebuie modificată atunci când se administrează concomitent cu Zebinix. Eslicarbazepina are proprietatea de a inhiba CYP2C19. Astfel, pot apărea interacţiuni la administrarea concomitentă a acetatului de eslicarbazepină în doze mari cu medicamente care se metabolizează în principal prin intermediul CYP2C19.

Interacţiuni cu alte medicamente antiepileptice

Carbamazepina

Într-un studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea a 800 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi concomitent cu 400 mg carbamazepină de două ori pe zi a avut drept rezultat o scădere medie de 32% a expunerii la metabolitul activ, eslicarbazepina, cel mai probabil cauzată de inducerea glucuronoconjugării. Nu s-au observat modificări în expunerea la carbamazepină sau la metabolitul său, epoxid carbamazepină. Pe baza reacţiilor individuale, poate fi necesară o creştere a dozei de Zebinix, atunci când se foloseşte concomitent cu carbamazepină. Rezultatele studiului la pacienţi au arătat că tratamentul concomitent a crescut riscul de producere a următoarelor reacţii adverse: diplopie (11,4% din subiecţii trataţi concomitent cu carbamazepină, 2,4% din subiecţii care nu au fost trataţi concomitent cu carbamazepină), coordonare anormală (6,7% la administrarea concomitentă de carbamazepină, 2,7% fără administrarea concomitentă de carbamazepină) şi ameţeală (30,0% la administrarea concomitentă de carbamazepină, 11,5% fără administrarea concomitentă de carbamazepină). Nu poate fi exclus riscul de creştere a altor reacţii adverse specifice cauzate de administrarea concomitentă a carbamazepinei şi acetatului de eslicarbazepină.

Fenitoina

Într-un studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi concomitent cu fentoină a avut drept rezultat o scădere medie de 31-33% a expunerii la metabolitul activ, eslicarbazepina, cel mai probabil cauzată de inducerea glucuronoconjugării, precum şi o creştere medie de 31-35% a expunerii la fenitoină, cel mai probabil cauzată de o inhibare a CYP2C19. În funcţie de reacţia individuală, poate fi necesară creşterea dozei de Zebinix şi scăderea dozei de fenitoină.

Lamotrigina

Glucuronoconjugarea reprezintă principala cale de metabolizare atât pentru acetatul de eslicarbazepină cât şi pentru lamotriginăşi de aceea ar putea fi de aşteptat o interacţiune. Un studiu la subiecţi sănătoşi cărora li s-au administrat 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi a indicat în medie o interacţiune farmacocinetică minoră (expunerea la lamotrigină a scăzut cu 15%) între acetatul de eslicarbazepinăşi lamotriginăşi, ca atare, nu sunt necesare ajustări ale dozei. Totuşi, datorită variabilităţii interindividuale, efectul poate fi relevant din punct de vedere clinic la unele persoane.

Topiramatul

În cadrul unui studiu la subiecţi sănătoşi, administrarea concomitentă a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi cu topiramat nu a indicat nici o modificare semnificativă a expunerii la eslicarbazepină, ci o scădere cu 18% a expunerii la topiramat, cel mai probabil cauzată de o reducere a biodisponibilităţii topiramatului. Nu este necesară ajustarea dozei.

Valproatul şi levetiracetamul

O analiză a farmacocineticii populaţionale din studiile de fază III efectuate la pacienţi epileptici adulţi a indicat că administrarea concomitentă cu valproat sau levetiracetam nu a afectat expunerea la eslicarbazepină, dar aceasta nu a fost confirmată de studiile convenţionale privind interacţiunea.

Alte medicamente

Contraceptive orale

Administrarea a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi subiecţilor de sex feminin care foloseau contraceptive orale combinate a indicat o scădere medie de 37% şi de 42% a expunerii sistemice la levonorgestrel, respectiv la etinilestradiol, cel mai probabil cauzată de un efect inductor asupra CYP3A4. De aceea, femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate în timpul tratamentului cu Zebinix şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent după întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.4 şi 4.6).

Simvastatin

Un studiu la subiecţi sănătoşi a arătat o scădere medie de 50% a expunerii sistemice la simvastatin, atunci când este administrat concomitent cu 800 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi, cel mai probabil cauzată de inducerea a CYP3A4. Poate fi necesară o creştere a dozei de simvastatin atunci când se foloseşte concomitent cu acetat de esclicarbazepină.

Warfarina

Administrarea concomitentă a 1200 mg acetat de eslicarbazepină o dată pe zi cu warfarină a indicat o creştere mică (23%), dar semnificativă din punct de vedere statistic a expunerii la S-warfarină. Nu a existat nici un efect asupra farmacocineticii R-warfarinei sau asupra coagulării. Totuşi, datorită variabilităţii interindividuale a interacţiunii, trebuie acordată atenţie specială monitorizării INR în primele săptămâni după începerea sau după întreruperea tratamentului concomitent cu warfarinăşi acetat de eslicarbazepină.

Digoxina

Un studiu la subiecţi sănătoşi nu a indicat nici un efect al acetatului de eslicarbazepină administrat în doză de 1200 mg o dată pe zi asupra farmacocineticii digoxinei, ceea ce sugerează că acetatul de eslicarbazepină

nu are nici un efect asupra transportorului glicoproteinei-P.

Inhibitori de monoaminooxidază (IMAO)

Pe baza unei relaţii structurale dintre acetatul de eslicarbazepinăşi antidepresivele triciclice, teoretic este posibilă o interacţiune între acetatul de eslicarbazepinăşi IMAO.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Riscul legat de epilepsie şi de medicamentele antiepileptice în general S-a demonstrat că la descendenţii femeilor cu epilepsie, prevalenţa malformaţiilor este de două până la trei ori mai mare faţă de aproximativ 3% în populaţia generală. Cel mai frecvent raportate sunt cheiloschizis, malformaţiile cardiovasculare şi defecte de tub neural. Tratamentul cu multiple medicamente antiepileptice poate fi asociat cu un risc mai mare de malformaţii congenitale faţă de monoterapie şi de aceea este important să se practice monoterapia ori de câte ori acest lucru este posibil. Femeilor care este posibil să rămână gravide sau care sunt în perioada fertilă trebuie să li se acorde consiliere de către specialişti. Necesitatea aplicării unui tratament antiepiletic trebuie revizuită atunci când femeia intenţionează să rămână gravidă. Tratamentul antiepiletic nu trebuie întrerupt brusc, deoarece aceasta poate duce la convulsii de întrerupere care ar putea avea consecinţe grave atât asupra mamei, cât şi asupra copilului.

Sarcina Nu există date privind utilizarea acetatului de eslicarbazepină la femeile gravide. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Dacă femeile cărora li se administrează acetat de eslicarbazepină rămân gravide sau intenţionează să rămână gravide, folosirea Zebinix trebuie reevaluată cu grijă. Trebuie administrate doze minime eficace, iar ori de câte ori este posibil, trebuie preferată monoterapia, cel puţin în primele trei luni de sarcină. Pacientele trebuie sfătuite cu privire la posibilitatea unui risc crescut de apariţie a malformaţiilor congenitale şi trebuie să li se ofere posibilitatea de a efectua un examen ecografic înaintea naşterii.

Monitorizarea şi prevenirea Medicamentele antiepileptice pot contribui la un deficit de acid folic, aceasta fiind o cauză posibilă a anomaliilor fetale. Se recomandă suplimentarea acidului folic înaintea şi pe durata sarcinii. Deoarece eficacitatea acestei suplimentări nu este dovedită, se poate efectua o diagnosticare specifică antenatală chiar şi la femeile care au luat un tratament de suplimentare a acidului folic.

Nou-născuţi Au fost raportate tulburări de sângerare la nou-născuţi determinate de medicamentele antiepileptice. Ca măsură preventivă, vitamina K1 trebuie administrată atât în ultimele câteva săptămâni de sarcină, cât şi la nou-născut.

Femei aflate în perioada fertilă/măsuri contraceptive Acetatul de eslicarbazepină prezintă interacţiuni cu reacţii adverse cu contraceptivele orale. De aceea, în timpul tratamentului şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent după întreruperea tratamentului trebuie utilizată o metodă contraceptivă alternativă, eficace şi sigură.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă acetatul de eslicarbazepină este excretat în laptele uman. Studiile la animale au evidenţiat excreţia eslicarbazepinei în lapte. Dat fiind că nu poate fi exclus un risc pentru sugar, alăptarea trebuie întreruptă pe durata tratamentului cu Zebinix.

Fertilitate Acetatul de eslicarbazepină a fost evaluat la şobolani şi şoareci pentru potenţiale reacţii adverse asupra fertilităţii parentale şi a generaţiei F1. Într-un studiu de fertilitate efectuat la şobolani masculi şi femele, s-a arătat scăderea fertilităţii femelelor de către acetatul de eslicarbazepină. Într-un studiu de fertilitate efectuat la şoareci, sau observat efecte asupra dezvoltării la embrioni; totuşi, efectele puteau deasemenea rezulta dintrun număr mai mic de corpora lutea şi astfel arăta scăderea fertilităţii. La şoareci, a crescut incidenţa totală a anormalităţilor majore şi incidenţa anormalităţilor scheletice majore. Nu s-au observat efecte asupra parametrilor de fertilitate F1 la şobolani şi şoareci.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Unii pacienţi pot prezenta ameţeală, somnolenţă sau tuburări de vedere, în special la începerea tratamentului. De aceea, pacienţii trebuie avertizaţi că pot fi afectate capacităţile lor fizice şi/sau mentale necesare conducerii de vehicule sau folosirii de utilaje şi trebuie să li se recomande să nu desfăşoare astfel de activităţi până ce nu se stabileşte că nu le-a fost afectată capacitatea de a le efectua.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor controlate cu placebo care au inclus 1192 de pacienţi adulţi cu convulsii cu debut parţial (856 de pacienţi trataţi cu acetat de eslicarbazepinăşi 336 trataţi cu placebo), 45,3% dintre pacienţii trataţi cu acetat de eslicarbazepinăşi 24,4% dintre pacienţii trataţi cu placebo au prezentat reacţii adverse.

Reacţiile adverse au avut de obicei o intensitate de la uşoară până la moderatăşi au survenit cu precădere în primele săptămâni de tratament cu acetat de eslicarbazepină.

În tabelul de mai jos, reacţiile adverse care au apărut cu o incidenţă mai mare decât la placebo şi care au fost prezente la mai mult de 1 pacient sunt enumerate pe clase de aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă: foarte frecvente ≥1/10, frecvente ≥1/100 şi <1/10, mai puţin frecvente ≥1/1 000 şi <1/100 şi rare ≥1/10 000 şi <1/1 000. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Clasa de aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Tulburări hematologice şi limfatice

 

 

Anemie

Trombocitopenie, leucopenie

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

Hipersensibilitate

 

Tulburări endocrine

 

 

Hipotiroidism

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

 

Apetit alimentar crescut, apetit alimentar scăzut, hiponatremie, dezechilibru electrolitic, caşexie, deshidratare, obezitate

 

Tulburări psihice

 

 

Insomnie, apatie, depresie, nervozitate, agitaţie, deficit de atenţie/hiperactivitate, stare de confuzie, oscilaţii ale dispoziţiei, plâns, retard psihomotor, stres, tulburare psihotică

 

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeală*, somnolenţă

Cefalee, coordonare anormală*, tulburări ale atenţiei, tremor

Tulburări de memorie, tulburări de echilibru, amnezie, hipersomnie, sedare, afazie, diestezie, distonie, letargie, parosmie, dezechilibru al sistemului nervos autonom, ataxie cerebeloasă, sindrom cerebelos, convulsie de tip grand mal, neuropatie periferică, tulburarea ritmului fazelor somnului, nistagmus, tulburări de vorbire, dizartrie, hipoestezie, ageuzie, senzaţie de arsură

 

 

Tulburări oculare

 

Diplopie*, vedere înceţoşată

Tulburări de vedere, oscilopsie, tulburări ale mişcărilor binoculare, hiperemie oculară, mişcări oculare sacadate, dureri de ochi

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Vertij

Dureri de urechi, hipoacuzie, tinitus

 

Tulburări cardiace

 

 

Palpitaţii, bradicardie, bradicardie sinusală

 

Tulburări vasculare

 

 

Hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, hipotensiune arterială ortostatică

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

Disfonie, epistaxis

 

Tulburări gastrointestinale

 

Greaţă, vărsături, diaree

Dispepsie, gastrită, dureri abdominale, gură uscată, disconfort abdominal, balonare, duodenită, disconfort epigastric, hiperplazie gingivală, gingivită, sindromul de colon iritabil, melenă, odinofagie, disconfort stomacal, stomatită, dureri de dinţi

Pancreatită

Tulburări hepatobiliare

 

 

Tulburări hepatice

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie

Alopecie, piele uscată, hiperhidroză, eritem, afecţiuni ale unghiilor, afecţiuni cutanate

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

Mialgie, dorsalgii, dureri de gât

 

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

 

Nicturia

 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

 

Menstruaţie neregulată

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Oboseală, tulburări de mers

Astenie, stare generală de rău, frisoane, edem periferic, reacţie adversă la medicament, extremităţi reci

 

 

Investigaţii diagnostice

 

 

Scăderea tensiunii arteriale, scăderea greutăţii corporale, scăderea tensiunii diastolice, creşterea tensiunii arteriale, scăderea tensiunii sistolice, scăderea natremiei, hematocrit scăzut, hemoglobină scăzută, ritm cardiac crescut, transaminaze crescute, trigliceride crescute, triiodotironina (T3) liberă scăzută, tiroxina (T4) liberă scăzută

 

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

 

Toxicitatea medicamentului, căderi, leziuni ale articulaţiilor, intoxicaţii, leziuni cutanate

 

 

* La pacienţii trataţi concomitent cu carbamazepinăşi acetat de eslicarbazepină în cadrul studiilor controlate cu placebo, diplopia, coordonarea anormalăşi ameţeala au fost raportate mai frecvent.

Folosirea acetatului de eslicabazepină este asociată cu creşterea intervalului PR. Pot apărea reacţii adverse asociate cu prelungirea intervalului PR (de exemplu bloc AV, sincopă, bradicardie). La pacienţii trataţi cu acetat de eslicarbazepină nu s-a observat bloc AV de gradul doi sau mai mare.

Reacţiile adverse rare, cum ar fi deprimarea măduvei spinării, reacţii anafilactice, reacţii cutanate severe (de exemplu sindromul Stevens-Johnson), lupus eritematos sistemic sau aritmii cardiace grave nu au apărut în studiile controlate cu placebo din cadrul programului de epilepsie cu folosirea acetatului de eslicarbazepină. Totuşi, acestea au fost raportate pentru oxicarbazepină. De aceea, nu poate fi exclusă apariţia lor după tratamentul cu Zebinix.

4.9 Supradozaj

Simptome ale sistemului nervos central cum ar fi vertij, instabilitate la mers şi hemipareză au fost observate în caz de supradozaj accidental cu Zebinix. Nu se cunoaşte nici un antidot. Tratamentul simptomatic şi de sprijin trebuie aplicat de la caz la caz. Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină pot fi îndepărtaţi în mod eficient prin hemodializă, dacă acest lucru este necesar (vezi pct. 5.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiepileptice, derivaţi de carboxamidă,codul ATC: N03AF04

Mecanismul de acţiune Nu se cunosc mecanismele exacte de acţiune ale acetatului de eslicarbazepină. Totuşi, studiile electrofiziologice in vitro indică faptul că atât acetatul de eslicarbazepină cât şi metaboliţii stabilizează starea de inactivitate a canalelor de sodiu voltaj-dependente, împiedicând revenirea lor la starea activatăşi menţinând astfel generarea repetată de impulsuri nervoase.

Efectul farmacodinamic Acetatul de eslicarbazepinăşi metaboliţii săi activi au împiedicat apariţia convulsiilor în modelele nonclinice predictive pentru convulsiile la om. La om, activitatea farmacologică a acetatului de eslicarbazepină se exercită în principal prin metabolitul activ al eslicarbazepinei.

Eficacitate şi siguranţă clinică Eficacitatea şi siguranţa acetatului de eslicarbazepină au fost demonstrate în 3 studii de fază III dublu-orb controlate cu placebo la 1049 de pacienţi adulţi cu epilepsie parţială refractară la tratamentul cu unul până la trei medicamente antiepileptice administrate concomitent. Oxcarbazepina şi felbamatul nu au fost admise ca medicamente concomitente în cadrul acestor studii. Acetatul de eslicarbazepină a fost testat la doze de 400 mg, 800 mg şi 1200 mg, o dată pe zi. Acetatul de eslicarbazepină de 800 mg administrat o dată pe zi şi cel de 1200 mg o dată pe zi au fost semnificativ mai eficace decât placebo în reducerea frecvenţei convulsiilor pe o perioadă de întreţinere de 12 săptămâni. Subiecţii care au prezentat o reducere cu 50% a frecvenţei convulsiilor pe toata durata studiilor de fază III au fost în proporţie de 19% pentru placebo, 21% pentru acetatul de eslicarbazepină 400 mg, 34% pentru acetatul de eslicarbazepină 800 mg şi 36% pentru acetatul de eslicarbazepină 1200 mg pe zi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie Acetatul de eslicarbazepină este transformat în proporţie mare în eslicarbazepină. Concentraţia plasmatică a acetatului de eslicarbazepină rămâne de obicei sub limita de cuantificare, după administrarea orală. Tmax al eslicarbazepinei este atins la 2-3 ore după administrarea dozei. Se poate presupune că biodisponibilitatea este atât de mare, deoarece cantitatea de metaboliţi recuperaţi din urină a corespuns la peste 90% dintr-o doză de acetat de eslicarbazepină.

Distribuţie
Legarea eslicarbazepinei de proteinele din plasmă este relativ mică (<40%) şi nu depinde de concentraţie. Studiile in vitro au arătat că legarea de proteinele din plasmă nu a fost afectată în mod relevant de prezenţa warfarinei, diazepamului, digoxinei, fenitoinei şi tolbutamidei. Legarea warfarinei, diazepamului, digoxinei, fenitoinei şi tolbutamidei nu a fost afectată semnificativ de prezenţa eslicarbazepinei.

Biotransformare Acetatul de eslicarbazepină este biotransformat rapid şi în proporţie mare în metabolitul său principal, eslicarbazepina, prin hidroliză la primul pasaj hepatic. Concentraţia plasmatică maximă (Cmax) de eslicarbazepină se atinge la 2-3 ore după administrarea dozei, iar concentraţiile stabile în plasmă se obţin după 4-5 zile de administrare în doză unică zilincă, în concordanţă cu un timp de înjumătăţire plasmatică cuprins într-un interval de 20-24 de ore. În studiile la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi epileptici adulţi, timpul aparent de înjumătăţire plasmatică a eslicarbazepinei a fost de 10-20 ore, respectiv de 13-20 de ore. Metaboliţii minori din plasmă sunt R-licarbazepina şi oxcarbazepina, care s-au dovedit a fi activi, precum şi conjugaţii cu acid glucuronic ai acetatului de eslicarbazepină, eslicarbazepină, R-licarbazepinăşi oxcarbazepină.

Acetatul de eslicarbazepină nu îşi afectează propriul metabolism sau clearance.

În studiile cu eslicarbazepină efectuate pe hepatocite umane proaspăt recoltate s-a observat o activare uşoară a glucuronoconjugării mediate de UGT1A1.

Excreţie Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină se elimină din circulaţia sistemică în principal prin excreţie renală, sub formă de conjugaţi glucuronici şi nemodificaţi. În total, eslicarbazepina şi glucuronoconjugaţii săi reprezintă mai mult de 90% din totalul metaboliţilor eliminaţi în urină, aproximativ două treimi sub formă nemodificatăşi o treime sub formă de glucuronoconjugaţi.

Liniaritate/neliniaritate Farmacocinetica eslicarbazepinei este liniarăşi proporţională cu doza în intervalul 400-1200 mg, atât la subiecţii sănătoşi, cât şi la pacienţi.

Vârstnici (peste 65 de ani)

Profilul farmacocinetic al acetatului de eslicarbazepină nu este afectat la pacienţii vârstnici având un clearance al creatininei >60 ml/min (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă renală
Metaboliţii acetatului de eslicarbazepină se elimină din circulaţia sistemică în principal prin excreţie renală. Un studiu la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la severă a indicat dependenţa clearance-ului de funcţia renală. Pe durata tratamentului cu Zebinix, ajustarea dozei este recomandată la pacienţii cu un clearance al creatininei <60 ml/min (vezi pct. 4.2).
Hemodializa îndepărtează metaboliţii acetatului de eslicarbazepină din plasmă.

Insuficienţă hepatică Farmacocinetica şi metabolizarea acetatului de eslicarbazepină au fost evaluate la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată după administrarea de doze orale repetate. Insuficienţa hepatică moderată nu a afectat farmacocinetica acetatului de eslicarbazepină. Nu se recomandă ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată (vezi pct. 4.2). Farmacocinetica eslicarbazepinei nu a fost evaluată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Sexul Studiile la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi au arătat că farmacocinetica acetatului de eslicarbazepină nu a fost afectată de sex.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Reacţiile adverse observate în studiile la animale au apărut la valori ale expunerii cu mult mai mici faţă de valorile expunerii clinice la eslicarbazepină (principalul metabolit activ farmacologic al acetatului de eslicarbazepină). Ca atare, nu a fost determinată marja de siguranţă pe baza expunerii comparative.

Dovada nefrotoxicităţii a fost observată în studiile privind toxicitatea după doze repetate la şobolan, dar nu a apărut în studiile la şoareci şi câini şi este concordantă cu exacerbarea nefropatiei cronice evolutive spontane la această specie.

Hipertrofia hepatică centrolobulară a fost observată în studiile privind toxicitatea după doze repetate la şoareci şi şobolani, iar în cadrul studiilor privind carcinogenitatea la şoareci s-a observat o creştere a incidenţei tumorilor hepatice. Aceste constatări sunt concordante cu efectul inductor asupra enzimelor hepatice microzomiale, un efect care nu a fost observat la pacienţii cărora li s-a administrat acetat de eslicarbazepină.

Studiile cu acetat de eslicarbazepină privind genotoxicitatea nu indică un risc special pentru om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Povidonă K 29/32 Croscarmeloză sodică Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele Zebinix 800 mg sunt ambalate în blistere din Al/Al sau Al/PVC, incluse în cutii din carton conţinând 20, 30, 60 sau 90 de comprimate.

Comprimatele Zebinix 800 mg sunt ambalate în flacoane din PEÎD cu sistem de închidere din polipropilenă, securizat pentru copii, incluse în cutii din carton conţinând 90 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL - Portela & Cª , SA À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalia tel: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/09/514/012-020

Data primei autorizări: 21.04.2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

BIAL - Portela & Cª , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 4.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţăşi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului

La cererea Agenţiei Europeene a Medicamentului

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie cu 7, 14 sau 28 de comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 400 mg comprimate Acetat de eslicarbazepină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 400 mg.

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

7 comprimate

14 comprimate

28 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz oral.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL-Portela & Cª, S.A. À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/514/001 7 comprimate - Blister din Al/Al EU/1/09/514/002 14 comprimate - Blister din Al/Al EU/1/09/514/003 28 comprimate - Blister din Al/Al EU/1/09/514/004 7 comprimate - Blister din PVC/Al EU/1/09/514/005 14 comprimate - Blister din PVC/Al EU/1/09/514/006 28 comprimate - Blister din PVC/Al

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Zebinix 400 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 400 mg comprimate Acetat de eslicarbazepină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie cu 30 sau 60 de comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 600 mg comprimate Acetat de eslicarbazepină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 600 mg.

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

30 comprimate

60 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz oral.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL-Portela & Cª, S.A. À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Zebinix 600 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE Blister din Al/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 600 mg comprimate Acetat de eslicarbazepină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

Cutie cu flacoane din PEÎD şi flacoane din PEÎD cu 90 de comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 600 mg comprimate Acetat de eslicarbazepină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 600 mg.

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

90 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz oral.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL-Portela & Cª, S.A. À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/514/011

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Zebinix 600 mg

(numai pe ambalajul secundar)

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie de 20, 30, 60 sau 90 de comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 800 mg comprimate Acetat de eslicarbazepină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 800 mg.

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

20 comprimate

30 comprimate 60 comprimate 90 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz oral.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL-Portela & Cª, S.A. À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Zebinix 800 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE Blister din Al/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 800 mg comprimate Acetat de eslicarbazepină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

Cutie cu flacoane din PEÎD şi flacoane din PEÎD cu 90 de comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zebinix 800 mg comprimate Acetat de eslicarbazepină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 800 mg.

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

90 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz oral.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BIAL-Portela & Cª, S.A. À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/514/020

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Zebinix 800 mg

(numai pe ambalajul secundar)

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Zebinix 400 mg comprimate

Acetat de eslicarbazepină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Zebinix şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi Zebinix

3.      Cumsă luaţi Zebinix

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Zebinix

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZEBINIX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Zebinix face parte dintr-un grup de medicamente numite antiepileptice, folosite pentru a trata epilepsia, o stare în care cineva prezintă convulsii sau atacuri convulsive repetate.

Zebinix se foloseşte la pacienţii adulţi care iau deja alte medicamente antiepileptice şi care suferă încă de convulsii care le afectează o parte a creierului (convulsii parţiale). Aceste crize pot sau nu să fie urmate de o convulsie care afectează întregul creier (generalizare secundară).

Zebinix v-a fost recomandat de medicul dumneavoastră pentru a reduce numărul de convulsii.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ZEBINIX

Nu luaţi Zebinix dacă:

·        sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţa activă (acetatul de eslicarbazepină), la alţi derivaţi ai carboxamidelor (de exemplu carbamazepină sau oxcarbazepină, medicamente folosite pentru a trata epilepsia) sau la oricare dintre celelalte componente

·        suferiţi de un anumit tip de tulburare a ritmului cardiac (bloc atrioventricular (AV) de gradul doi sau trei)

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Zebinix

Luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră dacă:

·        aveţi o erupţie pe piele, probleme cu înghiţitul sau cu respiraţia, vi s-au umflat buzele, faţa, gâtul sau limba. Acestea ar putea fi semnele unei reacţii alergice.

·        suferiţi de o stare de confuzie, vi s-au agravat convulsiile sau aveţi o reducere a conştienţei. Acestea pot indica un nivel scăzut de sare în sânge

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

·        aveţi probleme cu rinichii. Este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să ajusteze doza. Zebinix nu este recomandat la pacienţii cu boală renală severă.

·        aveţi probleme cu ficatul. Zebinix nu este recomandat la pacienţii cu probleme hepatice severe.

·        luaţi orice medicament care poate produce o anomalie pe ECG (electrocardiogramă), denumită interval PR mărit. Dacă nu sunteţi sigur că medicamentele pe care le luaţi ar putea avea acest efect, discutaţi cu medicul dumneavoastră.

·        suferiţi de o boală de inimă, cum ar fi insuficienţă cardiacă sau infarct miocardic.

·        suferiţi de crize care încep cu o descărcare electrică generalizată care cuprinde ambele emisfere cerebrale

Zebinix poate face să vă simţiţi ameţit şi/sau somnoros, mai ales la începutul tratamentului. Aveţi grijă deosebită când luaţi Zebinix pentru a evita leziunile accidentale (căderile).

Un mic număr de persoane tratate cu antiepileptice au avut idei de automutilare sau sinucidere. Dacă aveţi vreodată astfel de idei atunci când luaţi Zebinix, luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră.

Copii şi adolescenţi
Zebinix nu trebuie administrat copiilor şi adolescenţilor.

Folosirea altor medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi fenitoină (un medicament folosit pentru tratarea epilepsiei), deoarece este posibil să fie necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi carbamazepină (un medicament folosit pentru tratatea epilepsiei), deoarece ar putea fi necesară ajustarea dozei dumneavoastrăşi următoarele reacţii adverse ale Zebinix pot apărea cu o frecvenţă mai mare: vedere dublă, coordonare anormalăşi ameţeală.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi simvastatină (un medicament folosit pentru reducerea nivelurilor de colesterol), deoarece ar putea fi necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi anticoagulantul - warfarină.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi antidepresive triciclice, de exemplu amitriptilină.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi contraceptive orale care conţin hormoni. Zebinix poate diminua eficacitatea contraceptivelor hormonale, cum ar fi comprimatul contraceptiv. De aceea, se recomandă să folosiţi alte forme contraceptive sigure şi eficace atunci când luaţi Zebinix şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent, după întreruperea tratamentului.

Nu luaţi oxcarbazepină (un medicament folosit pentru tratarea epilepsiei) împreună cu Zebinix, deoarece nu se cunoaşte dacă este sigur să luaţi aceste medicamente împreună.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, pentru cazul în care vreunul dintre ele interferează cu modul în care acţionează Zebinix sau Zebinix interferează cu efectul acestora.

Folosirea Zebinix împreună cu alimente şi băuturi

Comprimatele Zebinix pot fi luate cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Nu trebuie să luaţi Zebinix pe durata sarcinii decât la recomandarea medicului dumneavoastră.

Cercetările au indicat un risc crescut de defecte la naştere la copiii femeilor care au luat medicamente antiepileptice. Pe de altă parte, tratamentul antiepileptic eficace nu trebuie întrerupt, deoarece înrăutăţirea bolii are efecte dăunătoare atât pentru mamă, cât şi pentru făt.

Nu alăptaţi în timp ce luaţi Zebinix. Nu se cunoaşte dacă acesta trece în lapte.

Vezi pct. ‘Folosirea altor medicamente’ pentru sfaturi cu privire la măsurile contraceptive.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Zebinix vă poate face să vă simţiţi ameţit, somnoros şi să vă afecteze vederea, mai ales la începutul tratamentului. Dacă vi se întâmplă acest lucru, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.

3. CUM SĂ LUAŢI ZEBINIX

Luaţi întotdeauna Zebinix exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Adulţi Există două regimuri de dozaj pentru adulţi:

Doza la începerea tratamentului

O doză de 400 mg o dată pe zi timp de una sau două săptămâni, înainte de a creşte doza până la doza de întreţinere. Medicul dumneavoastră va decide dacă vi se va administra această doză timp de una sau două săptămâni.

Doza de întreţinere

Doza obişnuită de întreţinere este de 800 mg o dată pe zi.
În funcţie de modul în care reacţionaţi la Zebinix, doza dumneavoastră poate fi crescută la 1200 mg o dată pe zi.

Vârstnici (peste 65 de ani)
Dacă sunteţi în vârstă, medicul dumneavoastră va decide doza adecvată pentru dumneavoastră.

Pacienţi cu probleme renale Dacă aveţi probleme cu rinichii, vi se va recomanda de obicei o doză mai mică de Zebinix. Medicul dumneavoastră va stabili doza corectă pentru dumneavoastră. Zebinix nu este recomandat dacă aveţi probleme renale severe.

Pacienţi cu probleme hepatice Doza este aceeaşi ca la adulţi. Totuşi, Zebinix nu este recomandat dacă aveţi o problemă severă cu ficatul. Vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur cu privire la doza pe care trebuie să o luaţi.

Modul şi calea de administrare
Înghiţiţi comprimatul cu un pahar de apă.

Dacă luaţi mai mult Zebinix decât trebuie

Dacă în mod accidental luaţi mai mult decât trebuie din Zebinix, spuneţi medicului dumneavoastră sau mergeţi imediat la departamentul de urgenţă al unui spital. Luaţi ambalajul medicamentului cu dumneavoastră, pentru ca medicul săştie ce aţi luat.

Dacă uitaţi să luaţi Zebinix

Dacă uitaţi să luaţi un comprimat, luaţi-l imediat ce vă amintiţi şi continuaţi ca de obicei. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Zebinix

Nu încetaţi brusc să luaţi medicamentul. Dacă faceţi acest lucru, sunteţi în pericol să aveţi mai multe convulsii. Medicul dumneavoastră va decide cât timp trebuie să luaţi Zebinix. În cazul în care medicul dumneavoastră decide întreruperea tratamentului cu Zebinix, în mod normal doza dumneavoastră va fi redusă treptat. Este important ca tratamentul să fie urmat aşa cum vă indică medicul dumneavoastră, în caz contrar simptomele dumneavoastră se pot înrăutăţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zebinix poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacţii adverse pot fi foarte grave. Dacă apar, încetaţi să mai luaţi Zebinix şi spuneţi unui medic sau mergeţi imediat la un spital, deoarece este posibil să aveţi nevoie de tratament medical de urgenţă:

• Erupţie trecătoare pe piele, probleme cu înghiţitul sau cu respiraţia, umflarea buzelor, a feţei, a gâtului sau limbii. Acestea ar putea fi semnele unei reacţii alergice.

Frecvenţa posibilelor reacţii adverse enumerate mai jos este definită folosind următoarea convenţie:
foarte frecvente (afectează mai mult de un utilizator din 10)
frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)
mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)
rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)
foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

Reacţiile adverse foarte frecvente sunt:

·        Ameţeala sau somnolenţa

·        Reacţiile adverse frecvente sunt:

·        Instabilitate sau senzaţia de rotire sau de plutire

·        Greaţă sau vărsături

·        Durere de cap

·        Diaree

·        Vedere dublă sau înceţoşată

·        Dificultăţi de concentrare

·        Lipsa energiei sau oboseala

·        Tremurături

·        Lipsa îndemânării

·        Erupţie trecătoare pe piele

·        Amorţealăşi furnicături în mâini şi picioare

·        Reacţiile adverse mai puţin frecvente sunt:

·        Hipersensibilitate

·        Înrăutăţirea convulsiilor

·        Activitate redusă a glandei tiroide. Simptomele includ intoleranţă la frig, limbă mare, unghii sau păr subţiri şi fragile şi temperatură corporală scăzută

·        Valori crescute ale grăsimilor care circulă în sânge

·        Dificultăţi cu somnul

·        Probleme cu ficatul

·        Tensiune arterială mare sau mică sau o scădere a tensiunii arteriale atunci când vă ridicaţi în picioare

·        Analizele de sânge indică o valoare redusă a sărurilor sau a sodiului în sânge sau o micşorare a numărului de celule roşii

·        Deshidratare

·        Modificări ale mişcărilor oculare, vedere neclară, ochi roşii sau dureri de ochi

·        Căzături

·        Memorie slabă sau uitare

·        Plâns, stare de deprimare, agitaţie sau confuzie, lipsa interesului sau a emoţiilor

·        Incapacitate de a vorbi, de a scrie sau de a înţelege limba vorbită sau scrisă

·        Agitaţie

·        Schimbări ale dispoziţiei sau halucinaţii

·        Dificultăţi de vorbire

·        Sângerarea nasului

·        Pierderea în greutate şi stare de sănătate generală alterată (caşexie)

·        Amorţeală în oricare parte a corpului

·        Senzaţie de arsură

·        Tulburări ale mirosului şi/sau gustului

·        Dureri de urechi sau zgomote în urechi

·        Umflarea picioarelor şi braţelor

·        Arsuri la stomac, indispoziţie stomacală, dureri abdominale, balonare şi stare de disconfort sau gură uscată

·        Sânge în materiile fecale

·        Gingii inflamate, inflamarea gurii sau dureri de dinţi

·        Dureri la înghiţire

·        Transpiraţie sau piele uscată

·        Modificări ale unghiilor sau pielii (de exemplu piele roşie)

·        Căderea părului

·        Menstruaţie neregulată

·        Creşterea cantităţii de urină produse în timpul nopţii

·        Stare generală proastă sau frisoane

·        Apetit alimentar crescut sau scăzut

·        Scăderea în greutate sau creşterea excesivă în greutate

·        Dureri musculare

·        Dureri de spate sau de gât

·        Membre reci

·        Bătăi ale inimii mai accelerate, mai rare sau neregulate

·        Senzaţia de somnolenţă

·        Tulburări neurologice de mişcare, când muşchii se contractă, provocând contorsionări şi mişcări repetate sau o ţinută anormală. Simptomele includ tremor, durere, crampe.

·        Sindromul de colon iritabil (SCI). Simptomele pot include crampe abdominale cronice şi diaree sau constipaţie.

·        Reacţiile adverse rare sunt:

·        Scăderea numărului de plachete sangvine, ceea ce creşte riscul de sângerare sau învineţire

·        Dureri acute de spate şi în stomac

·        Scăderea celulelor albe ale sângelui, ceea ce creşte posibilitatea infecţiilor

Folosirea Zebinix este asociată cu o anomalie a ECG (electrocardiogramă), numită prelungirea intervalului PR. Este posibilă apariţia de reacţii adverse asociate cu această anomalie a ECG (de exemplu leşin şi încetinirea bătăilor inimii).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZEBINIX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Zebinix după data de expirare înscrisă pe blister şi pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zebinix

Substanţa activă este acetatul de eslicarbazepină. Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 400 mg.

Celelalte componente sunt povidonă K29/32, croscarmeloză sodicăşi stearat de magneziu.

Cum arată Zebinix şi conţinutul ambalajului

Comprimatele Zebinix 400 mg sunt albe, circulare şi biconvexe. Comprimatele sunt gravate pe o faţă cu ‘ESL 400’ şi cu linie mediană pe cealaltă faţă. Linia mediană are numai rolul de a uşura ruperea comprimatului pentru a fi înghiţit uşor şi nu de divizare în doze egale.

Comprimatele sunt ambalate în blistere şi în cutii din carton care conţin 7, 14 sau 28 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

BIAL - Portela & Cª , S.A., À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia tel: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd Eisai Europe Ltd. Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 (Belgique/Belgien)

България Magyarország

BIAL-Portela & Cª., S.A. Eisai GesmbH Teл.: + 351 22 986 61 00 Tel.: + 36 1 230 43 20 (Португалия)

Česká republika Malta

Eisai GesmbH organizační složka BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: +420 242 485 839 Tel: + 351 22 986 61 00 (Il-Portugall)

Danmark Nederland

Eisai AB Eisai Europe Ltd Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 (Sverige) (België/Belgique)

Deutschland Norge

Eisai GmbH Eisai AB Tel: + 49 (0) 69 66 58 50 Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Eesti Österreich

BIAL-Portela & Cª, S.A. Eisai GesmbH

Tel: +351 22 986 61 00

(Portugal)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

España

BIAL Industrial Farmacéutica, S.A. Tel: + 34 94 443 80 00

France

Eisai SAS Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Ireland

Eisai Ltd.
Tel: + 44(0) 208 600 1400
(United Kingdom)

Ísland

Eisai AB Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíþjóð)

Italia

Eisai S.r.l.
Tel: + 39 02 518 1401

Κύπρος

BIAL-Portela & Cª, S.A. Τηλ: + 351 22 986 61 00 (Πορτογαλία)

Latvija

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugāle)

Lietuva

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalija)

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00 (Portugália)

Portugal

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

România

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalia)

Slovenija

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalska)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: + 420 242 485 839 (Česká republika)

Suomi/Finland

Eisai AB Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi)

Sverige

Eisai AB Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

United Kingdom

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Zebinix 600 mg comprimate

Acetat de eslicarbazepină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Zebinix şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi Zebinix

3.      Cumsă luaţi Zebinix

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Zebinix

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZEBINIX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Zebinix face parte dintr-un grup de medicamente numite antiepileptice, folosite pentru a trata epilepsia, o stare în care cineva prezintă convulsii sau atacuri convulsive repetate.

Zebinix se foloseşte la pacienţii adulţi care iau deja alte medicamente antiepileptice şi care suferă încă de convulsii care le afectează o parte a creierului (convulsii parţiale). Aceste crize pot sau nu să fie urmate de o convulsie care afectează întregul creier (generalizare secundară).

Zebinix v-a fost recomandat de medicul dumneavoastră pentru a reduce numărul de convulsii.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ZEBINIX

Nu luaţi Zebinix dacă:

·        sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţa activă (acetatul de eslicarbazepină), la alţi derivaţi ai carboxamidelor (de exemplu carbamazepină sau oxcarbazepină, medicamente folosite pentru a trata epilepsia) sau la oricare dintre celelalte componente

·        suferiţi de un anumit tip de tulburare a ritmului cardiac (bloc atrioventricular (AV) de gradul doi sau trei)

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Zebinix

Luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră dacă:

·        aveţi o erupţie pe piele, probleme cu înghiţitul sau cu respiraţia, vi s-au umflat buzele, faţa, gâtul sau limba. Acestea ar putea fi semnele unei reacţii alergice.

·        suferiţi de o stare de confuzie, vi s-au agravat convulsiile sau aveţi o reducere a conştienţei. Acestea pot indica un nivel scăzut de sare în sânge

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

·        aveţi probleme cu rinichii. Este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să ajusteze doza. Zebinix nu este recomandat la pacienţii cu boală renală severă.

·        aveţi probleme cu ficatul. Zebinix nu este recomandat la pacienţii cu probleme hepatice severe.

·        luaţi orice medicament care poate produce o anomalie pe ECG (electrocardiogramă), denumită interval PR mărit. Dacă nu sunteţi sigur că medicamentele pe care le luaţi ar putea avea acest efect, discutaţi cu medicul dumneavoastră.

·        suferiţi de o boală de inimă, cum ar fi insuficienţă cardiacă sau infarct miocardic.

·        suferiţi de crize care încep cu o descărcare electrică generalizată care cuprinde ambele emisfere cerebrale

Zebinix poate face să vă simţiţi ameţit şi/sau somnoros, mai ales la începutul tratamentului. Aveţi grijă deosebită când luaţi Zebinix pentru a evita leziunile accidentale (căderile).

Un mic număr de persoane tratate cu antiepileptice au avut idei de automutilare sau sinucidere. Dacă aveţi vreodată astfel de idei atunci când luaţi Zebinix, luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră.

Copii şi adolescenţi
Zebinix nu trebuie administrat copiilor şi adolescenţilor.

Folosirea altor medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi fenitoină (un medicament folosit pentru tratarea epilepsiei), deoarece este posibil să fie necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi carbamazepină (un medicament folosit pentru tratatea epilepsiei), deoarece ar putea fi necesară ajustarea dozei dumneavoastrăşi următoarele reacţii adverse ale Zebinix pot apărea cu o frecvenţă mai mare: vedere dublă, coordonare anormalăşi ameţeală.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi simvastatină (un medicament folosit pentru reducerea nivelurilor de colesterol), deoarece ar putea fi necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi anticoagulantul - warfarină.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi antidepresive triciclice, de exemplu amitriptilină.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi contraceptive orale care conţin hormoni. Zebinix poate diminua eficacitatea contraceptivelor hormonale, cum ar fi comprimatul contraceptiv. De aceea, se recomandă să folosiţi alte forme contraceptive sigure şi eficace atunci când luaţi Zebinix şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent, după întreruperea tratamentului.

Nu luaţi oxcarbazepină (un medicament folosit pentru tratarea epilepsiei) împreună cu Zebinix, deoarece nu se cunoaşte dacă este sigur să luaţi aceste medicamente împreună.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, pentru cazul în care vreunul dintre ele interferează cu modul în care acţionează Zebinix sau Zebinix interferează cu efectul acestora.

Folosirea Zebinix împreună cu alimente şi băuturi

Comprimatele Zebinix pot fi luate cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Nu trebuie să luaţi Zebinix pe durata sarcinii decât la recomandarea medicului dumneavoastră.

Cercetările au indicat un risc crescut de defecte la naştere la copiii femeilor care au luat medicamente antiepileptice. Pe de altă parte, tratamentul antiepileptic eficace nu trebuie întrerupt, deoarece înrăutăţirea bolii are efecte dăunătoare atât pentru mamă, cât şi pentru făt.

Nu alăptaţi în timp ce luaţi Zebinix. Nu se cunoaşte dacă acesta trece în lapte.

Vezi pct. ‘Folosirea altor medicamente’ pentru sfaturi cu privire la măsurile contraceptive.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Zebinix vă poate face să vă simţiţi ameţit, somnoros şi să vă afecteze vederea, mai ales la începutul tratamentului. Dacă vi se întâmplă acest lucru, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.

3. CUM SĂ LUAŢI ZEBINIX

Luaţi întotdeauna Zebinix exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Adulţi Există două regimuri de dozaj pentru adulţi:

Doza la începerea tratamentului

O doză de 400 mg o dată pe zi timp de una sau două săptămâni, înainte de a creşte doza până la doza de întreţinere. Medicul dumneavoastră va decide dacă vi se va administra această doză timp de una sau două săptămâni.

Doza de întreţinere

Doza obişnuită de întreţinere este de 800 mg o dată pe zi.
În funcţie de modul în care reacţionaţi la Zebinix, doza dumneavoastră poate fi crescută la 1200 mg o dată pe zi.

Vârstnici (peste 65 de ani)
Dacă sunteţi în vârstă, medicul dumneavoastră va decide doza adecvată pentru dumneavoastră.

Pacienţi cu probleme renale Dacă aveţi probleme cu rinichii, vi se va recomanda de obicei o doză mai mică de Zebinix. Medicul dumneavoastră va stabili doza corectă pentru dumneavoastră. Zebinix nu este recomandat dacă aveţi probleme renale severe.

Pacienţi cu probleme hepatice Doza este aceeaşi ca la adulţi. Totuşi, Zebinix nu este recomandat dacă aveţi o problemă severă cu ficatul. Vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur cu privire la doza pe care trebuie să o luaţi.

Modul şi calea de administrare
Înghiţiţi comprimatul cu un pahar de apă.

Dacă luaţi mai mult Zebinix decât trebuie

Dacă în mod accidental luaţi mai mult decât trebuie din Zebinix, spuneţi medicului dumneavoastră sau mergeţi imediat la departamentul de urgenţă al unui spital. Luaţi ambalajul medicamentului cu dumneavoastră, pentru ca medicul săştie ce aţi luat.

Dacă uitaţi să luaţi Zebinix

Dacă uitaţi să luaţi un comprimat, luaţi-l imediat ce vă amintiţi şi continuaţi ca de obicei. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Zebinix

Nu încetaţi brusc să luaţi medicamentul. Dacă faceţi acest lucru, sunteţi în pericol să aveţi mai multe convulsii. Medicul dumneavoastră va decide cât timp trebuie să luaţi Zebinix. În cazul în care medicul dumneavoastră decide întreruperea tratamentului cu Zebinix, în mod normal doza dumneavoastră va fi redusă treptat. Este important ca tratamentul să fie urmat aşa cum vă indică medicul dumneavoastră, în caz contrar simptomele dumneavoastră se pot înrăutăţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zebinix poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacţii adverse pot fi foarte grave. Dacă apar, încetaţi să mai luaţi Zebinix şi spuneţi unui medic sau mergeţi imediat la un spital, deoarece este posibil să aveţi nevoie de tratament medical de urgenţă:

• Erupţie trecătoare pe piele, probleme cu înghiţitul sau cu respiraţia, umflarea buzelor, a feţei, a gâtului sau limbii. Acestea ar putea fi semnele unei reacţii alergice.

Frecvenţa posibilelor reacţii adverse enumerate mai jos este definită folosind următoarea convenţie:
foarte frecvente (afectează mai mult de un utilizator din 10)
frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)
mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)
rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)
foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

Reacţiile adverse foarte frecvente sunt:

·        Ameţeala sau somnolenţa

·        Reacţiile adverse frecvente sunt:

·        Instabilitate sau senzaţia de rotire sau de plutire

·        Greaţă sau vărsături

·        Durere de cap

·        Diaree

·        Vedere dublă sau înceţoşată

·        Dificultăţi de concentrare

·        Lipsa energiei sau oboseala

·        Tremurături

·        Lipsa îndemânării

·        Erupţie trecătoare pe piele

·        Amorţealăşi furnicături în mâini şi picioare

·        Reacţiile adverse mai puţin frecvente sunt:

·        Hipersensibilitate

·        Înrăutăţirea convulsiilor

·        Activitate redusă a glandei tiroide. Simptomele includ intoleranţă la frig, limbă mare, unghii sau păr subţiri şi fragile şi temperatură corporală scăzută

·        Valori crescute ale grăsimilor care circulă în sânge

·        Dificultăţi cu somnul

·        Probleme cu ficatul

·        Tensiune arterială mare sau mică sau o scădere a tensiunii arteriale atunci când vă ridicaţi în picioare

·        Analizele de sânge indică o valoare redusă a sărurilor sau a sodiului în sânge sau o micşorare a numărului de celule roşii

·        Deshidratare

·        Modificări ale mişcărilor oculare, vedere neclară, ochi roşii sau dureri de ochi

·        Căzături

·        Memorie slabă sau uitare

·        Plâns, stare de deprimare, agitaţie sau confuzie, lipsa interesului sau a emoţiilor

·        Incapacitate de a vorbi, de a scrie sau de a înţelege limba vorbită sau scrisă

·        Agitaţie

·        Schimbări ale dispoziţiei sau halucinaţii

·        Dificultăţi de vorbire

·        Sângerarea nasului

·        Pierderea în greutate şi stare de sănătate generală alterată (caşexie)

·        Amorţeală în oricare parte a corpului

·        Senzaţie de arsură

·        Tulburări ale mirosului şi/sau gustului

·        Dureri de urechi sau zgomote în urechi

·        Umflarea picioarelor şi braţelor

·        Arsuri la stomac, indispoziţie stomacală, dureri abdominale, balonare şi stare de disconfort sau gură uscată

·        Sânge în materiile fecale

·        Gingii inflamate, inflamarea gurii sau dureri de dinţi

·        Dureri la înghiţire

·        Transpiraţie sau piele uscată

·        Modificări ale unghiilor sau pielii (de exemplu piele roşie)

·        Căderea părului

·        Menstruaţie neregulată

·        Creşterea cantităţii de urină produse în timpul nopţii

·        Stare generală proastă sau frisoane

·        Apetit alimentar crescut sau scăzut

·        Scăderea în greutate sau creşterea excesivă în greutate

·        Dureri musculare

·        Dureri de spate sau de gât

·        Membre reci

·        Bătăi ale inimii mai accelerate, mai rare sau neregulate

·        Senzaţia de somnolenţă

·        Tulburări neurologice de mişcare, când muşchii se contractă, provocând contorsionări şi mişcări repetate sau o ţinută anormală. Simptomele includ tremor, durere, crampe.

·        Sindromul de colon iritabil (SCI). Simptomele pot include crampe abdominale cronice şi diaree sau constipaţie.

·        Reacţiile adverse rare sunt:

·        Scăderea numărului de plachete sangvine, ceea ce creşte riscul de sângerare sau învineţire

·        Dureri acute de spate şi în stomac

·        Scăderea celulelor albe ale sângelui, ceea ce creşte posibilitatea infecţiilor

Folosirea Zebinix este asociată cu o anomalie a ECG (electrocardiogramă), numită prelungirea intervalului PR. Este posibilă apariţia de reacţii adverse asociate cu această anomalie a ECG (de exemplu leşin şi încetinirea bătăilor inimii).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZEBINIX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Zebinix după data de expirare înscrisă pe blister, pe flacon şi pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zebinix

Substanţa activă este acetatul de eslicarbazepină. Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 600 mg.

Celelalte componente sunt povidonă K29/32, croscarmeloză sodicăşi stearat de magneziu.

Cum arată Zebinix şi conţinutul ambalajului

Comprimatele Zebinix 600 mg sunt albe şi ovale. Comprimatele sunt gravate pe o faţă cu ‘ESL 600’ şi cu linie mediană pe cealaltă faţă, făcând posibilă divizarea comprimatului în două părţi egale.

Comprimatele sunt ambalate în blistere şi în cutii din carton care conţin 30 sau 60 de comprimate, precum şi în flacoane din PEÎD cu sistem de închidere securizat pentru copii, în cutii din carton care conţin 90 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

BIAL - Portela & Cª , S.A., À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia tel: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd Eisai Europe Ltd. Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 (Belgique/Belgien)

България Magyarország

BIAL-Portela & Cª., S.A. Eisai GesmbH Teл.: + 351 22 986 61 00 Tel.: + 36 1 230 43 20 (Португалия)

Česká republika Malta

Eisai GesmbH organizační složka BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: +420 242 485 839 Tel: + 351 22 986 61 00 (Il-Portugall)

Danmark Nederland

Eisai AB Eisai Europe Ltd.
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34
(Sverige) (België/Belgique)

Deutschland Norge

Eisai GmbH Eisai AB Tel: + 49 (0) 69 66 58 50 Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Eesti Österreich

BIAL-Portela & Cª, S.A.

Tel: +351 22 986 61 00

(Portugal)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

España

BIAL Industrial Farmacéutica, S.A. Tel: + 34 94 443 80 00

France

Eisai SAS Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Ireland

Eisai Ltd.
Tel: + 44(0) 208 600 1400
(United Kingdom)

Ísland

Eisai AB Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíþjóð)

Italia

Eisai S.r.l.
Tel: + 39 02 518 1401

Κύπρος

BIAL-Portela & Cª, S.A. Τηλ: + 351 22 986 61 00 (Πορτογαλία)

Latvija

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugāle)

Lietuva

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalija)

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}

Eisai GesmbH Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00 (Portugália)

Portugal

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

România

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalia)

Slovenija

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalska)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: + 420 242 485 839 (Česká republika)

Suomi/Finland

Eisai AB Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi)

Sverige

Eisai AB Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

United Kingdom

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Zebinix 800 mg comprimate

Acetat de eslicarbazepină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Zebinix şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi Zebinix

3.      Cumsă luaţi Zebinix

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Zebinix

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZEBINIX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Zebinix face parte dintr-un grup de medicamente numite antiepileptice, folosite pentru a trata epilepsia, o stare în care cineva prezintă convulsii sau atacuri convulsive repetate.

Zebinix se foloseşte la pacienţii adulţi care iau deja alte medicamente antiepileptice şi care suferă încă de convulsii care le afectează o parte a creierului (convulsii parţiale). Aceste crize pot sau nu să fie urmate de o convulsie care afectează întregul creier (generalizare secundară).

Zebinix v-a fost recomandat de medicul dumneavoastră pentru a reduce numărul de convulsii.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ZEBINIX

Nu luaţi Zebinix dacă:

·        sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţa activă (acetatul de eslicarbazepină), la alţi derivaţi ai carboxamidelor (de exemplu carbamazepină sau oxcarbazepină, medicamente folosite pentru a trata epilepsia) sau la oricare dintre celelalte componente

·        suferiţi de un anumit tip de tulburare a ritmului cardiac (bloc atrioventricular (AV) de gradul doi sau trei)

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Zebinix

Luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră dacă:

·        aveţi o erupţie pe piele, probleme cu înghiţitul sau cu respiraţia, vi s-au umflat buzele, faţa, gâtul sau limba. Acestea ar putea fi semnele unei reacţii alergice.

·        suferiţi de o stare de confuzie, vi s-au agravat convulsiile sau aveţi o reducere a conştienţei. Acestea pot indica un nivel scăzut de sare în sânge

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

·        aveţi probleme cu rinichii. Este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să ajusteze doza. Zebinix nu este recomandat la pacienţii cu boală renală severă.

·        aveţi probleme cu ficatul. Zebinix nu este recomandat la pacienţii cu probleme hepatice severe.

·        luaţi orice medicament care poate produce o anomalie pe ECG (electrocardiogramă), denumită interval PR mărit. Dacă nu sunteţi sigur că medicamentele pe care le luaţi ar putea avea acest efect, discutaţi cu medicul dumneavoastră.

·        suferiţi de o boală de inimă, cum ar fi insuficienţă cardiacă sau infarct miocardic.

·        suferiţi de crize care încep cu o descărcare electrică generalizată care cuprinde ambele emisfere cerebrale

Zebinix poate face să vă simţiţi ameţit şi/sau somnoros, mai ales la începutul tratamentului. Aveţi grijă deosebită când luaţi Zebinix pentru a evita leziunile accidentale (căderile).

Un mic număr de persoane tratate cu antiepileptice au avut idei de automutilare sau sinucidere. Dacă aveţi vreodată astfel de idei atunci când luaţi Zebinix, luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră.

Copii şi adolescenţi
Zebinix nu trebuie administrat copiilor şi adolescenţilor.

Folosirea altor medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi fenitoină (un medicament folosit pentru tratarea epilepsiei), deoarece este posibil să fie necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi carbamazepină (un medicament folosit pentru tratatea epilepsiei), deoarece ar putea fi necesară ajustarea dozei dumneavoastrăşi următoarele reacţii adverse ale Zebinix pot apărea cu o frecvenţă mai mare: vedere dublă, coordonare anormalăşi ameţeală.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi simvastatină (un medicament folosit pentru reducerea nivelurilor de colesterol), deoarece ar putea fi necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi anticoagulantul - warfarină.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi antidepresive triciclice, de exemplu amitriptilină.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi contraceptive orale care conţin hormoni. Zebinix poate diminua eficacitatea contraceptivelor hormonale, cum ar fi comprimatul contraceptiv. De aceea, se recomandă să folosiţi alte forme contraceptive sigure şi eficace atunci când luaţi Zebinix şi până la sfârşitul ciclului menstrual curent, după întreruperea tratamentului.

Nu luaţi oxcarbazepină (un medicament folosit pentru tratarea epilepsiei) împreună cu Zebinix, deoarece nu se cunoaşte dacă este sigur să luaţi aceste medicamente împreună.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, pentru cazul în care vreunul dintre ele interferează cu modul în care acţionează Zebinix sau Zebinix interferează cu efectul acestora.

Folosirea Zebinix împreună cu alimente şi băuturi

Comprimatele Zebinix pot fi luate cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă. Nu trebuie să luaţi Zebinix pe durata sarcinii decât la recomandarea medicului dumneavoastră.

Cercetările au indicat un risc crescut de defecte la naştere la copiii femeilor care au luat medicamente antiepileptice. Pe de altă parte, tratamentul antiepileptic eficace nu trebuie întrerupt, deoarece înrăutăţirea bolii are efecte dăunătoare atât pentru mamă, cât şi pentru făt.

Nu alăptaţi în timp ce luaţi Zebinix. Nu se cunoaşte dacă acesta trece în lapte.

Vezi pct. ‘Folosirea altor medicamente’ pentru sfaturi cu privire la măsurile contraceptive.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Zebinix vă poate face să vă simţiţi ameţit, somnoros şi să vă afecteze vederea, mai ales la începutul tratamentului. Dacă vi se întâmplă acest lucru, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.

3. CUM SĂ LUAŢI ZEBINIX

Luaţi întotdeauna Zebinix exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Adulţi Există două regimuri de dozaj pentru adulţi:

Doza la începerea tratamentului

O doză de 400 mg o dată pe zi timp de una sau două săptămâni, înainte de a creşte doza până la doza de întreţinere. Medicul dumneavoastră va decide dacă vi se va administra această doză timp de una sau două săptămâni.

Doza de întreţinere

Doza obişnuită de întreţinere este de 800 mg o dată pe zi.
În funcţie de modul în care reacţionaţi la Zebinix, doza dumneavoastră poate fi crescută la 1200 mg o dată pe zi.

Vârstnici (peste 65 de ani)
Dacă sunteţi în vârstă, medicul dumneavoastră va decide doza adecvată pentru dumneavoastră.

Pacienţi cu probleme renale Dacă aveţi probleme cu rinichii, vi se va recomanda de obicei o doză mai mică de Zebinix. Medicul dumneavoastră va stabili doza corectă pentru dumneavoastră. Zebinix nu este recomandat dacă aveţi probleme renale severe.

Pacienţi cu probleme hepatice Doza este aceeaşi ca la adulţi. Totuşi, Zebinix nu este recomandat dacă aveţi o problemă severă cu ficatul. Vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur cu privire la doza pe care trebuie să o luaţi.

Modul şi calea de administrare
Înghiţiţi comprimatul cu un pahar de apă.

Dacă luaţi mai mult Zebinix decât trebuie

Dacă în mod accidental luaţi mai mult decât trebuie din Zebinix, spuneţi medicului dumneavoastră sau mergeţi imediat la departamentul de urgenţă al unui spital. Luaţi ambalajul medicamentului cu dumneavoastră, pentru ca medicul săştie ce aţi luat.

Dacă uitaţi să luaţi Zebinix

Dacă uitaţi să luaţi un comprimat, luaţi-l imediat ce vă amintiţi şi continuaţi ca de obicei. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Zebinix

Nu încetaţi brusc să luaţi medicamentul. Dacă faceţi acest lucru, sunteţi în pericol să aveţi mai multe convulsii. Medicul dumneavoastră va decide cât timp trebuie să luaţi Zebinix. În cazul în care medicul dumneavoastră decide întreruperea tratamentului cu Zebinix, în mod normal doza dumneavoastră va fi redusă treptat. Este important ca tratamentul să fie urmat aşa cum vă indică medicul dumneavoastră, în caz contrar simptomele dumneavoastră se pot înrăutăţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zebinix poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacţii adverse pot fi foarte grave. Dacă apar, încetaţi să mai luaţi Zebinix şi spuneţi unui medic sau mergeţi imediat la un spital, deoarece este posibil să aveţi nevoie de tratament medical de urgenţă:

• Erupţie trecătoare pe piele, probleme cu înghiţitul sau cu respiraţia, umflarea buzelor, a feţei, a gâtului sau limbii. Acestea ar putea fi semnele unei reacţii alergice.

Frecvenţa posibilelor reacţii adverse enumerate mai jos este definită folosind următoarea convenţie:
foarte frecvente (afectează mai mult de un utilizator din 10)
frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)
mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)
rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)
foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

Reacţiile adverse foarte frecvente sunt:

·        Ameţeala sau somnolenţa

·        Reacţiile adverse frecvente sunt:

·        Instabilitate sau senzaţia de rotire sau de plutire

·        Greaţă sau vărsături

·        Durere de cap

·        Diaree

·        Vedere dublă sau înceţoşată

·        Dificultăţi de concentrare

·        Lipsa energiei sau oboseala

·        Tremurături

·        Lipsa îndemânării

·        Erupţie trecătoare pe piele

·        Amorţealăşi furnicături în mâini şi picioare

·        Reacţiile adverse mai puţin frecvente sunt:

·        Hipersensibilitate

·        Înrăutăţirea convulsiilor

·        Activitate redusă a glandei tiroide. Simptomele includ intoleranţă la frig, limbă mare, unghii sau păr subţiri şi fragile şi temperatură corporală scăzută

·        Valori crescute ale grăsimilor care circulă în sânge

·        Dificultăţi cu somnul

·        Probleme cu ficatul

·        Tensiune arterială mare sau mică sau o scădere a tensiunii arteriale atunci când vă ridicaţi în picioare

·        Analizele de sânge indică o valoare redusă a sărurilor sau a sodiului în sânge sau o micşorare a numărului de celule roşii

·        Deshidratare

·        Modificări ale mişcărilor oculare, vedere neclară, ochi roşii sau dureri de ochi

·        Căzături

·        Memorie slabă sau uitare

·        Plâns, stare de deprimare, agitaţie sau confuzie, lipsa interesului sau a emoţiilor

·        Incapacitate de a vorbi, de a scrie sau de a înţelege limba vorbită sau scrisă

·        Agitaţie

·        Schimbări ale dispoziţiei sau halucinaţii

·        Dificultăţi de vorbire

·        Sângerarea nasului

·        Pierderea în greutate şi stare de sănătate generală alterată (caşexie)

·        Amorţeală în oricare parte a corpului

·        Senzaţie de arsură

·        Tulburări ale mirosului şi/sau gustului

·        Dureri de urechi sau zgomote în urechi

·        Umflarea picioarelor şi braţelor

·        Arsuri la stomac, indispoziţie stomacală, dureri abdominale, balonare şi stare de disconfort sau gură uscată

·        Sânge în materiile fecale

·        Gingii inflamate, inflamarea gurii sau dureri de dinţi

·        Dureri la înghiţire

·        Transpiraţie sau piele uscată

·        Modificări ale unghiilor sau pielii (de exemplu piele roşie)

·        Căderea părului

·        Menstruaţie neregulată

·        Creşterea cantităţii de urină produse în timpul nopţii

·        Stare generală proastă sau frisoane

·        Apetit alimentar crescut sau scăzut

·        Scăderea în greutate sau creşterea excesivă în greutate

·        Dureri musculare

·        Dureri de spate sau de gât

·        Membre reci

·        Bătăi ale inimii mai accelerate, mai rare sau neregulate

·        Senzaţia de somnolenţă

·        Tulburări neurologice de mişcare, când muşchii se contractă, provocând contorsionări şi mişcări repetate sau o ţinută anormală. Simptomele includ tremor, durere, crampe.

·        Sindromul de colon iritabil (SCI). Simptomele pot include crampe abdominale cronice şi diaree sau constipaţie.

·        Reacţiile adverse rare sunt:

·        Scăderea numărului de plachete sangvine, ceea ce creşte riscul de sângerare sau învineţire

·        Dureri acute de spate şi în stomac

·        Scăderea celulelor albe ale sângelui, ceea ce creşte posibilitatea infecţiilor

Folosirea Zebinix este asociată cu o anomalie a ECG (electrocardiogramă), numită prelungirea intervalului PR. Este posibilă apariţia de reacţii adverse asociate cu această anomalie a ECG (de exemplu leşin şi încetinirea bătăilor inimii).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZEBINIX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Zebinix după data de expirare înscrisă pe blister, pe flacon şi pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zebinix

Substanţa activă este acetatul de eslicarbazepină. Fiecare comprimat conţine acetat de eslicarbazepină 800 mg.

Celelalte componente sunt povidonă K29/32, croscarmeloză sodicăşi stearat de magneziu.

Cum arată Zebinix şi conţinutul ambalajului

Comprimatele Zebinix 800 mg sunt albe şi ovale. Comprimatele sunt gravate pe o faţă cu ‘ESL 800’ şi cu linie mediană pe cealaltă faţă, făcând posibilă divizarea comprimatului în două părţi egale.

Comprimatele sunt ambalate în blistere în cutii din carton care conţin 20, 30, 60 sau 90 de comprimate, precum şi în flacoane din PEÎD cu sistem de închidere securizat pentru copii, în cutii din carton care conţin 90 de comprimate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

BIAL - Portela & Cª , S.A., À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalia tel: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd Eisai Europe Ltd. Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 (Belgique/Belgien)

България Magyarország

BIAL-Portela & Cª., S.A. Eisai GesmbH Teл.: + 351 22 986 61 00 Tel.: + 36 1 230 43 20 (Португалия)

Česká republika Malta

Eisai GesmbH organizační složka BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel: +420 242 485 839 Tel: + 351 22 986 61 00 (Il-Portugall)

Danmark Nederland

Eisai AB Eisai Europe Ltd.
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34
(Sverige) (België/Belgique)

Deutschland Norge

Eisai GmbH Eisai AB Tel: + 49 (0) 69 66 58 50 Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Eesti Österreich

BIAL-Portela & Cª, S.A.

Tel: +351 22 986 61 00

(Portugal)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

España

BIAL Industrial Farmacéutica, S.A. Tel: + 34 94 443 80 00

France

Eisai SAS Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Ireland

Eisai Ltd.
Tel: + 44(0) 208 600 1400
(United Kingdom)

Ísland

Eisai AB Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíþjóð)

Italia

Eisai S.r.l.
Tel: + 39 02 518 1401

Κύπρος

BIAL-Portela & Cª, S.A. Τηλ: + 351 22 986 61 00 (Πορτογαλία)

Latvija

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugāle)

Lietuva

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalija)

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}

Eisai GesmbH Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00 (Portugália)

Portugal

BIAL-Portela & Cª., S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

România

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalia)

Slovenija

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalska)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: + 420 242 485 839 (Česká republika)

Suomi/Finland

Eisai AB Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi)

Sverige

Eisai AB Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

United Kingdom

Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.