CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

INSTANYL 100 migrograme
 
Denumire INSTANYL 100 migrograme
Descriere Instanyl este indicat pentru controlul durerii episodice intense la adulţii cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronicădin cancer. Durerea episodică intensă este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente controlate în alt mod. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transdermic pe oră, cel puţin 30 mg oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezicădin alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.
Denumire comuna internationala FENTANYLUM
Actiune terapeutica ALCALOIZI NATURALI DIN OPIU DERIVATI DE FENILPIPERIDINA
Prescriptie P-TS - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de reteta cu timbru sec
Forma farmaceutica Spray nazal - solutie
Concentratia 100 migrograme/doza
Ambalaj Flacon x 1,8 ml cu 10 doze a 100 micrograme/doza
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 1,8 ml
Cod ATC N02AB03
Firma - Tara producatoare NYCOMED PHARMA AS - NORVEGIA
Autorizatie de punere pe piata NYCOMED DANMARK A/S - DANEMARCA

Ai un comentariu sau o intrebare despre INSTANYL 100 migrograme ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre INSTANYL 100 migrograme, spray nazal - solutie       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Instanyl 50 micrograme/doză spray nazal, soluţie

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluţie conţine citrat de fentanil echivalent cu 500 micrograme fentanil. 1 doză(100 microlitri) conţine 50 micrograme fentanil.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spray nazal, soluţie (spray nazal) Soluţie limpede, incoloră

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Instanyl este indicat pentru controlul durerii episodice intense la adulţii cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronicădin cancer. Durerea episodică intensă este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente controlate în alt mod. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transdermic pe oră, cel puţin 30 mg oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezicădin alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat şi supervizat de către un medic specialist cu experienţă în terapia cu opioide la pacienţii cu cancer. Medicii trebuie să aibă în vedere potenţialul de utilizare abuzivă al fentanilului. Dozele pacienţilor trebuie stabilite individual treptat astfel încât să asigure o analgezie adecvată, cu reacţii adverse la medicament tolerabile. În timpul procesului de stabilire treptatăa dozei, pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie. Creşterea treptatăa dozei la o doză mai mare necesită menţinerea contactului cu medicul specialist.

În studiile clinice, doza de Instanyl pentru tratamentul durerii episodice intense a fost independentă de doza de întreţinere zilnică de opioid (vezi pct. 5.1).

Doza zilnică maximă: tratamentul a pânăla patru episoade de durere intensă, fiecare cu nu mai mult de două doze separate la cel puţin 10 minute.

Pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de tratarea cu Instanyl a unui alt episod de durere, atât în timpul stabilirii treptate a dozei, cât şi al tratamentului de întreţinere.

Stabilirea treptată a dozei Înainte ca pacienţilor să li se stabileascătreptat doza de Instanyl, este de aşteptat ca durerea persistentăde fond a acestora să fie controlatăprin utilizarea terapiei opioide cronice şi ca aceştia să nu prezinte mai mult de patru episoade de durere intensă pe zi.

Mod de stabilire treptată a dozei

Concentraţia iniţială trebuie să fie o doză de 50 micrograme, într-o nară, crescându-se treptat doza după necesităţi, în intervalul concentraţiilor disponibile (50, 100 şi 200 micrograme). Dacă nu este obţinută analgezia adecvată, readministrarea aceleiaşi concentraţii poate fi făcută cel mai devreme după10 minute. Fiecare etapă de stabilire treptatăa dozei (fiecare doză) trebuie evaluată în câteva episoade.

Începere la 50 micrograme

Tratamentul de întreţinere Odată stabilită doza conform paşilor descrişi mai sus, pacientul trebuie menţinut la aceastăconcentraţie de Instanyl. Dacă pacientul prezintă o ameliorare insuficientă a durerii, readministrarea aceleiaşi doze poate fi făcută cel mai devreme după 10 minute.

Ajustarea dozei
În general, concentraţia de întreţinere cu Instanyl trebuie crescută atunci când pacientul necesită maimult de o doză pentru un episod de durere intensă, pe parcursul a câteva episoade consecutive. Dacă pacientul prezintă în mod constant mai mult de patru episoade de durere intensă în 24 de ore,poate fi necesară ajustarea dozei pentru tratamentul de fond cu opioide.

Dacă reacţiile adverse sunt intolerabile sau persistente, trebuie redusă concentraţia sau tratamentul cu Instanyl trebuie înlocuit cu alte analgezice.

Întreruperea tratamentului
Tratamentul cu Instanyl trebuie întrerupt imediat dacă pacientul nu mai prezintăepisoade de durere intensă. Tratamentul pentru durerea persistentă de fond trebuie menţinut conform prescripţiei. Dacă este necesarăoprirea întregii terapii opioide, pacientul trebuie urmărit îndeaproape de medic, deoarece este necesară reducerea gradată a dozelor de opioide pentru a evita posibilitatea apariţiei bruşte a efectelor de sevraj.

Mod de administrare
Instanyl este destinat administrării pe cale nazală. La administrarea de Instanyl se recomandăca pacientul să fie aşezat sau în picioare. Dupăfiecare utilizare este necesară curăţarea vârfului sprayului nazal.

Copii şi adolescenţi

Instanyl nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Vârstnici

Pentru utilizarea de Instanyl la pacienţii cu vârste >65 de ani sunt disponibile date limitate referitoare la farmacocinetică, eficacitate şi siguranţă. Pacienţii vârstnici pot avea un clearance redus, o durată de înjumătăţire plasmatică prelungităşi o sensibilitate mai mare la fentanil decât pacienţii tineri. Ca urmare, în tratamentul persoanelor vârstnice, caşectice sau debilitate este necesară precauţie. În studiile clinice, pentru pacienţii vârstnici a existat tendinţa de stabilire a unei doze eficace mai mici decât pentru cei cu vârste sub 65 de ani. La stabilirea dozei de Instanyl pentru pacienţii vârstnici este necesară precauţie specială.

Insuficienţă hepatică

Instanyl trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă(vezi pct. 4.4).

Insuficienţă renală

Instanyl trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală moderată până la severă(vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Utilizarea la pacienţi netrataţi anterior cu opioide.Deprimare respiratorie severă sau afecţiuni pulmonare obstructive severe.Radioterapie facială anterioară. Episoade recurente de epistaxis (vezi pct. 4.4).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deprimare respiratorie

Similarl tuturor opioidelor puternice, fentanilul poate produce deprimare respiratorie semnificativăclinic, motiv pentru care pacienţii trebuie urmăriţi pentru a se observa acest efect. Pacienţii cu durere cărora li se administreazătratament cronic cu opioide dezvoltă toleranţă pentru deprimarea respiratorie, riscul de deprimare respiratorie fiind astfel redus în cazul acestora. Utilizarea concomitentă a altor deprimante ale sistemului nervos central poate creşte riscul de deprimare respiratorie (vezi pct. 4.5).

Boala pulmonară cronică

La pacienţii cu boli pulmonare obstructive cronice, fentanilul poate avea reacţii adverse mai severe. La aceşti pacienţi, opioidele pot produce deprimare respiratorie şi creşte rezistenţa căilor aeriene.

Funcţie renală sau hepatică afectată

Fentanilul trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală moderatăpână la severă. Influenţa insuficienţei hepatice şi renale asupra farmacocineticii Instanyl nu a fost evaluată; totuşi, în cazul administrării intravenoase, clearance-ul fentanilului s-a dovedit a fi modificat datorită modificărilor clearance-ului metabolic şi proteinelor plasmatice, ca urmare a insuficienţei hepatice şi renale.

Presiune intracraniană crescută

Fentanilul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu dovezi de presiune intracraniană crescută, stare de conştienţă alterată sau comă. Instanyl trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu tumori cerebrale sau traumatisme craniene.

Boala cardiacă

Fentanilul poate produce bradicardie. Fentanilul trebuie deci administrat cu precauţie la pacienţii cu bradiaritmii. Opioidele pot produce hipotonie, în special la pacienţii cu hipovolemie. Instanyl trebuie deci utilizat cu atenţie la pacienţii cu hipotonie şi/sau hipovolemie.

Afecţiuni nazale

Dacă pacientul prezintă episoade recurente de epistaxis sau disconfort nazal în timpul administrării de Instanyl, trebuie luată în considerare o formă alternativă de tratament al durerii episodice intense.

Coriză

Gradul general al expunerii la fentanil la subiecţii cu coriză fără tratament anterior cu un vasoconstrictor nazal este comparabil cu cel al subiecţilor sănătoşi. Pentru utilizarea concomitentă a unui vasoconstrictor nazal vezi pct. 4.5.

Potenţialul de abuz şi dependenţa

În cazul administrării repetate a opioidelor de tipul fentanilului pot apărea toleranţa şi dependenţa fizicăşi/sau psihică. Cu toate acestea, dependenţa iatrogenă secundară utilizării terapeutice a opioidelor este rarăîn tratamentul durerii din cancer.

Simptome de sevraj

Simptomele de sevraj pot fi precipitate de administrarea de substanţe cu activitate antagonistăopioidelor, de exemplu naloxonă sau un analgezic mixt agonist/antagonist (de exemplu pentazocină, butorfanol, buprenorfină, nalbufină).

Tratamentul cu alte medicamente administrate pe cale nazală

La iniţierea administrării de Instanyl pentru tratamentul comorbidităţilor care pot fi tratate pe cale nazalătrebuie luate în considerare forme alternative de administrare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se recomandă utilizarea de Instanyl la pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori de monoaminooxidază(MAO) în ultimele 14 zile, deoarece s-a raportat potenţarea severăşi imprevizibilăa efectelor analgezicelor opioide de către inhibitorii MAO.

Fentanilul este metabolizat în principal prin intermediul sistemului izoenzimelor 3A4 ale citocromului uman P450 (CYP3A4), prin urmare pot să apară interacţiuni atunci când Instanyl se administreazăconcomitent cu medicamente care influenţează activitatea CYP3A4. Administrarea în asociere cu medicamente care au efect inductor asupra izoenzimei 3A4 poate reduce eficacitatea Instanyl. Utilizarea concomitentă de Instanyl cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomicină, claritromicinăşi nelfinavir) sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicină, fluconazol, fosamprenavir şi verapamil) poate determina concentraţii plasmatice crescute ale fentanilului, care pot provoca reacţii adverse grave la medicament, inclusiv deprimare respiratorie fatală. Pacienţii cărora li se administrează Instanyl concomitent cu inhibitori moderaţi sau puternici ai CYP3A4 trebuie să fie atent monitorizaţi pe o perioadă lungă de timp. Creşterea dozei trebuie efectuată cu precauţie.

Într-un studiu de interacţiune farmacocinetică s-a observat o reducere cu aproximativ 50% a concentraţiei plasmatice maxime a fentanilului administrat nazal în cazul utilizării concomitente de oximetazolină, în condiţiile dublării timpului de atingere a Cmax (Tmax). Aceasta ar putea reduce eficacitatea Instanyl. Se recomandă evitarea utilizării concomitente a decongestionantelor nazale (vezi pct. 5.2).

Utilizarea concomitentăa altor deprimante ale sistemului nervos central, incluzând alte opioide, sedative sau hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, miorelaxante, antihistaminice cu efect sedativ şi alcool poate produce efecte supresive suplimentare.

Utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor parţiali ai opioidelor (de exemplu, buprenorfina, nalbufina, pentazocina) nu este recomandată. Aceştia au afinitate mare pentru receptorii opioidelor, cu

o activitate intrinsecă relativ mică, antagonizând astfel parţial efectul analgezic al fentanilului şi pot induce simptome de sevraj la pacienţii dependenţi de opioide.

Utilizarea concomitentă de Instanyl şi alte medicamente (diferite de oximetazolină) cu administrare pe cale nazală nu a fost evaluată în studii clinice. În cazul tratamentului concomitent al comorbidităţilor care pot fi tratate prin administrare pe cale nazală este recomandabil să fie luate în considerare formele alternative de administrare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu existădate adecvate privind utilizarea fentanilului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Instanyl nu trebuie utilizat la femeile gravide decât dacă este absolut necesar.

Dupăun tratament de lungă durată, fentanilul poate produce sevraj la nou-născut.Se recomandă sănu se utilizeze fentanil în timpul travaliului şi al delivrenţei (inclusiv în operaţia de cezariană), deoarece acesta traversează placenta şi poate produce deprimare respiratorie la făt. În cazul administrării de Instanyl, trebuie să existe imediat disponibil un antidot pentru copil.

Fentanilul este excretat în laptele uman şi poate produce sedare şi deprimare respiratorie la sugar. Fentanilul trebuie să fie utilizat de către femeile care alăptează numai dacă beneficiile depăşesc riscurile potenţiale, atât pentru mamă, cât şi pentru copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, se cunoaşte căanalgezicele opioide afectează capacitatea mentalăşi/sau fizicănecesarăpentru conducerea unui vehicul sau folosirea de utilaje. Pacienţii trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintă stări de somnolenţă, ameţeală, tulburări de vedere sau alte reacţii adverse care pot afecta capacitatea acestora de a conduce vehicule sau a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

La administrarea de Instanyl sunt de aşteptat reacţii adverse tipice opioidelor. În mod frecvent, acesteavor înceta sau vor scădea în intensitate la continuarea utilizării medicamentului. Cele mai grave sunt deprimarea respiratorie (cu posibilitatea de a conduce la apnee sau stop respirator), deprimarea circulatorie, hipotensiunea arterialăşi şocul, toţi pacienţii trebuind monitorizaţi atent în privinţa acestor reacţii.

Studiile clinice privind Instanyl au fost concepute pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea în tratarea durerii episodice intense. De asemenea, tuturor pacienţilor li s-au administrat concomitent şi opioide, cum ar fi morfină cu eliberare prelungită sau fentanil transdermic, pentru tratarea durerii persistente. Prin urmare nu este posibilă distingerea clară a efectelor strict datorate administrării de Instanyl.

Reacţiile adverse considerate a fi cel puţin posibil legate de tratamentul din studiile clinice privind Instanyl sunt incluse în tabelul de mai jos.

Următoarele categorii sunt utilizate pentru a clasifica reacţiile adverse în funcţie de frecvenţa apariţiei: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); şi foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimatădin datele disponibile).În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasă de aparate, sisteme şi organe Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări psihice Dependenţă, insomnie
Tulburări ale sistemului nervos Somnolenţă, ameţeală, cefalee Sedare, mioclonii, parestezie, disestezie, disgeuzie
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij Rău de mişcare
Tulburări cardiace Hipotensiune
Tulburări vasculare Hiperemie facială, bufeuri
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Iritaţie la nivelul gâtului Deprimare respiratorie, epistaxis, ulcer nazal, rinoree
Tulburări gastro-intestinale Greaţă, vărsături Constipaţie, stomatite, gură uscată
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Hiperhidroză Durere cutanată, prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Pirexie
4.9 Supradozaj

Simptome

Se estimează ca simptomele supradozajului de fentanil să fie o extensie a acţiunilor sale farmacologice, de exemplu letargie, comăşi deprimare respiratorie severă. Alte simptome pot fi hipotermie, tonus muscular scăzut, bradicardie, hipotonie. Semnele de toxicitate sunt sedarea profundă, ataxia, mioza, convulsiile şi deprimarea respiratorie, care reprezintă principalul simptom.

Tratament

Pentru controlul deprimării respiratorii trebuie iniţiate contramăsuri imediate, incluzând stimularea fizică sau verbalăa pacientului. Aceste acţiuni pot fi urmate de administrarea unui antagonist opioid specific de tipul naloxonei. Durata deprimării respiratorii secundare unei supradoze poate fi mai mare decât durata de acţiune a antagonistului opioid. Timpul de înjumătăţire plasmatică al antagonistului poate fi scurt, motiv pentru care poate fi necesară administrarea repetată sau perfuzarea continuă. Reversia efectului narcotic poate conduce la instalarea acută a durerii şi eliberarea de catecolamine.

Dacă situaţia clinică o garantează, trebuie instituităşi menţinută o cale respiratorie permeabilă, prin intermediul unei căi aeriene orofaringiene sau al unui tub endotraheal şi trebuie administrat oxigen, iar respiraţia trebuie asistată sau controlată, conform necesităţilor. Temperatura corpului şi aportul de fluide trebuie menţinute în limite adecvate.

În caz de hipotensiune arterială severă sau persistentă, trebuie luată în considerare hipovolemia, iar starea trebuie controlată prin administrarea parenterală adecvată de fluide.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: derivaţi de fenilpiperidină. Cod ATC: N02AB03

Mecanism de acţiune

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacţionează predominant ca agonist pur cu receptorii opioizi μ, având afinitate mică pentru receptorii opioizi δşi κ. Acţiunea sa terapeutică principală este analgezia. Efectele farmacologice secundare sunt deprimarea respiratorie, bradicardia, hipotermia, constipaţia, mioza, dependenţa fizicăşi euforia.

Efecte farmacodinamice

Eficacitatea şi siguranţa Instanyl (50, 100 şi 200 micrograme) au fost evaluate în două studii pivot randomizate, dublu-orb, încrucişate şi placebo-controlate efectuat la 279 de pacienţi adulţi cu cancer cu toleranţă faţă de opioide (vârstă 32-86 ani), cu durere episodică intensă (DEI). Pacienţii prezentau în medie 1 până la 4 episoade pe zi în timp ce li se administra tratament de întreţinere cu opioide. Pacienţii din cel de-al doilea studiu pivot participaseră anterior în studiul privind farmacocinetica Instanyl sau în primul studiu pivot.

Studiile clinice au demonstrat eficacitatea şi siguranţa Instanyl. Deşi nu s-a stabilit o corelaţie distinctăîntre doza de întreţinere de opioid şi dozele de Instanyl, în cel de-al doilea studiu pivot pacienţii cu doză de întreţinere de opioid mică au prezentat tendinţa de obţinere a unei ameliorări eficiente a durerii cu o concentraţie corespunzător mai mică de Instanyl în comparaţie cu pacienţii trataţi cu niveluri mai mari ale dozei de opioid de întreţinere. Acest aspect a fost cel mai pronunţat la pacienţii care au încheiat studiul cu Instanyl 50 micrograme.

Toate cele trei concentraţii de Instanyl au prezentat o diferenţă de intensitate a durerii semnificativăstatistic (p<0,001) mai mare la 10 minute (DID10) în comparaţie cu placebo. În plus, Instanyl a fost semnificativ superior faţă de placebo în ameliorarea DEI la 10, 20, 40 şi 60 de minute dupăadministrare. Rezultatele sumarului DID la 60 de minute (SDID0-60) au arătat că toate concentraţiile de Instanyl au avut scoruri SPID0-60 medii semnificativ mai mari în comparaţie cu placebo (p<0,001), fapt ce a demonstrat o mai bună ameliorare a durerii de către Instanyl în comparaţie cu placebo în interval de 60 de minute. Siguranţa şi eficacitatea Instanyl au fost evaluate la pacienţii cărora li s-a administrat medicamentul la debutul unui episod de durere intensă. Instanyl nu trebuie utilizat preventiv.

Experienţa clinică cu Instanyl la pacienţii cu tratament de fond cu opioide echivalent cu ≥ 500 mg morfină pe zi sau ≥ 200 micrograme fentanil/oră transdermic este limitată.

Administrarea de doze de Instanyl mai mari de 400 micrograme nu a fost evaluată în studii clinice.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Fentanilul este intens lipofil. Fentanilul prezintă o cinetică de distribuţie tricompartimentală. Datele obţinute la animale arată că după absorbţie, fentanilul este distribuit rapid la nivelul creierului, inimii, plămânilor, rinichilor şi splinei urmând apoi o redistribuire mai lentă la nivelul muşchilor şi ţesutului adipos. Legarea fentanilului de proteinele plasmatice este de aproximativ 80%. Biodisponibilitatea absolută a Instanyl este de aproximativ 89%. Datele clinice arată căfentanilul este absorbit foarte rapid prin mucoasa nazală. Administrarea de Instanyl în doze unice variind între 50 şi 200 micrograme fentanil per doză la pacienţii cu cancer cu toleranţă la opioide produce rapid un nivel Cmax de 0,35 pânăla 1,2 ng/ml. Valoarea mediană a Tmax corespunzător este de 12-15 minute. Totuşi, valori mai mari pentru Tmax au fost observate într-un studiu de proporţionalitate cu doza administrată efectuat la voluntari sănătoşi.

Distribuţie

După administrarea intravenoasă a fentanilului, timpul de înjumătăţire prin distribuţie iniţială este de aproximativ 6 minute şi după administrarea Instanyli pe cale nazală este constatat un timp de înjumătăţire similar. La pacienţii cu cancer, timpul de înjumătăţire prin eliminare al Instanyl este de aproximativ 3-4 ore.

Biotransformare

Fentanilul este metabolizat în principal în ficat prin intermediul CYP3A4. Metabolitul său major, norfentanilul, este inactiv.

Eliminare

Aproximativ 75% din fentanil este excretat prin urină, în principal sub formă de metaboliţi inactivi, cu mai puţin de 10% sub formă de substanţă activă nemodificată. Aproximativ 9% din doză se regăseşte în fecale, în principal sub formă de metaboliţi.

Liniaritatea dozei

Instanyl prezintă o cinetică liniară. La subiecţi sănătoşi s-a demonstrat liniaritatea cineticii cu doza de Instanyl de la 50 micrograme la 400 micrograme.

S-a realizat un studiu de interacţiune medicament-medicament cu un vasoconstrictor nazal (oximetazolină). Subiecţilor cu rinită alergică li s-a administrat oximetazolină sub formă de spray nazal cu o orăînainte de Instanyl. S-a obţinut biodisponibilitate comparabilă (ASC) a fentanilului cu şi fără oximetazolină, în timp ce Cmax al fentanilului a scăzut iar Tmax a crescut cu un factor de doi atunci când a fost administrată oximetazolină. Gradul general al expunerii la fentanil la subiecţii cu rinităalergică fără tratament anterior cu un vasoconstrictor nazal este comparabil cu cel al subiecţilor sănătoşi. Utilizarea concomitentăa unui vasoconstrictor nazal trebuie evitată (vezi pct. 4.5).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor farmacologice convenţionale privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea. Nu au fost efectuate studii pe termen lung privind carcinogenitatea.

Studiile de toleranţă locală pentru Instanyl la porci pitici au demonstrat căadministrarea de Instanyl a fost bine tolerată.

Studiile efectuate la femele de şobolan au evidenţiat fertilitate redusăşi o mortalitate embrionarăcrescută. Studiile mai recente au indicat că efectele asupra embrionului s-au datorat toxicităţii materne şi nu efectelor directe ale substanţei asupra embrionului aflat în dezvoltare. Într-un studiu privind dezvoltarea pre-şi postnatală, rata supravieţuirii urmaşilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus uşor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu s-au observat efecte asupra dezvoltării somatice şi a comportamentului urmaşilor. Nu au fost demonstrate efecte teratogene.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat Fosfat disodic dihidrat Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioadă de valabilitate

2 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se congela.A se păstra flaconul menţinut în poziţie verticală.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon (sticlă brună Tip 1) cu pompă dozatoare şi capac de protecţie ambalate într-o cutie cu sistem de închidere securizat pentru copii.

Disponibil în următoarele forme de prezentare: 1,8 ml conţinând 0,90 mg fentanil asigurând eliberarea a 10 doze a câte 50 micrograme 2,9 ml conţinând 1,45 mg fentanil asigurând eliberarea a 20 de doze a câte 50 micrograme 5,0 ml conţinând 2,50 mg fentanil asigurând eliberarea a 40 de doze a câte 50 micrograme

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Înainte de a utiliza Instanyl pentru prima dată, pompa dozatoare trebuie acţionată până la apariţia unei pulberi fine; sunt necesare 3 până la 4 acţionări ale pompei. Dacă nu aţi utilizat Instanyl timp de mai mult de 7 zile, acţionaţi pompa dozatoare o dată în aer înainte de a administra următoarea doză.

Din cauza unei posibile utilizări incorecte a fentanilului şi a unei eventuale cantităţi de soluţie rămasă, spray-ul nazal soluţie utilizat şi neutilizat trebuie reintrodus în mod sistematic şi corespunzător în cutia cu sistem de închidere securizat pentru copii în conformitate cu cerinţele legale locale sau înapoiat la farmacie.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danemarca Tel.: +45 4677 1111 info@nycomed.com

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 3. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Instanyl 100 micrograme/doză spray nazal, soluţie

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluţie conţine citrat de fentanil echivalent cu 1.000 micrograme fentanil. 1 doză(100 microlitri) conţine 100 micrograme fentanil.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spray nazal, soluţie (spray nazal) Soluţie limpede, incoloră

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Instanyl este indicat pentru controlul durerii episodice intense la adulţii cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronicădin cancer. Durerea episodică intensă este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente controlate în alt mod. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transdermic pe oră, cel puţin 30 mg oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezică din alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat şi supervizat de către un medic specialist cu experienţă în terapia cu opioide la pacienţii cu cancer. Medicii trebuie să aibă în vedere potenţialul de utilizare abuzivă al fentanilului. Dozele pacienţilor trebuie stabilite individual treptat astfel încât să asigure o analgezie adecvată, cu reacţii adverse la medicament tolerabile. În timpul procesului de stabilire treptatăa dozei, pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie. Creşterea treptatăa dozei la o doză mai mare necesită menţinerea contactului cu medicul specialist.

În studiile clinice, doza de Instanyl pentru tratamentul durerii episodice intense a fost independentă de doza de întreţinere zilnică de opioid (vezi pct. 5.1).

Doza zilnică maximă: tratamentul a pânăla patru episoade de durere intensă, fiecare cu nu mai mult de două doze separate la cel puţin 10 minute.

Pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de tratarea cu Instanyl a unui alt episod de durere, atât în timpul stabilirii treptate a dozei, cât şi al tratamentului de întreţinere.

Stabilirea dozei Înainte ca pacienţilor să li se stabilească doza de Instanyl, este de aşteptat ca durerea persistentă de fond a acestora să fie controlatăprin utilizarea terapiei opioide cronice şi ca aceştia să nu prezinte mai mult de patru episoade de durere intensă pe zi.

Mod de stabilire treptată a dozei

Concentraţia iniţială trebuie să fie o doză de 50 micrograme, într-o nară, crescându-se treptat doza după necesităţi, în intervalul concentraţiilor disponibile (50, 100 şi 200 micrograme). Dacă nu este obţinută analgezia adecvată, readministrarea aceleiaşi concentraţii poate fi făcută cel mai devreme după10 minute. Fiecare etapă de stabilire treptată a dozei (fiecare doză) trebuie evaluată în câteva episoade.

Începere la 50 micrograme

Tratamentul de întreţinere Odată stabilită doza conform paşilor descrişi mai sus, pacientul trebuie menţinut la aceastăconcentraţie de Instanyl. Dacă pacientul prezintă o ameliorare insuficientă a durerii, readministrarea aceleiaşi doze poate fi făcută cel mai devreme după 10 minute.

Ajustarea dozei
În general, concentraţia de întreţinere cu Instanyl trebuie crescută atunci când pacientul necesită maimult de o doză pentru un episod de durere intensă, pe parcursul a câteva episoade consecutive. Dacă pacientul prezintă în mod constant mai mult de patru episoade de durere intensă în 24 de ore,poate fi necesară ajustarea dozei pentru tratamentul de fond cu opioide.

Dacă reacţiile adverse sunt intolerabile sau persistente, trebuie redusă concentraţia sau tratamentul cu Instanyl trebuie înlocuit cu alte analgezice.

Întreruperea tratamentului Tratamentul cu Instanyl trebuie întrerupt imediat dacă pacientul nu mai prezintă episoade de durere intensă. Tratamentul pentru durerea persistentă de fond trebuie menţinut conform prescripţiei. Dacă este necesarăoprirea întregii terapii opioide, pacientul trebuie urmărit îndeaproape de medic deoarece este necesară reducerea gradată a dozelor de opioide pentru a evita posibilitatea apariţiei bruşte a efectelor de sevraj.

Mod de administrare
Instanyl este destinat administrării pe cale nazală. La administrarea de Instanyl se recomandăca pacientul să fie aşezat sau în picioare. Dupăfiecare utilizare este necesară curăţarea vârfului sprayului nazal.

Copii şi adolescenţi

Instanyl nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Vârstnici

Pentru utilizarea de Instanyl la pacienţii cu vârste >65 de ani sunt disponibile date limitate referitoare la farmacocinetică, eficacitate şi siguranţă. Pacienţii vârstnici pot avea un clearance redus, o durată de înjumătăţire plasmatică prelungităşi o sensibilitate mai mare la fentanil decât pacienţii tineri. Ca urmare, în tratamentul persoanelor vârstnice, caşectice sau debilitate este necesară precauţie. În studiile clinice, pentru pacienţii vârstnici a existat tendinţa de stabilire a unei doze eficace mai mici decât pentru cei cu vârste sub 65 de ani. La stabilirea dozei de Instanyl pentru pacienţii vârstnici este necesară precauţie specială.

Insuficienţă hepatică

Instanyl trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă(vezi pct. 4.4).

Insuficienţă renală

Instanyl trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală moderată până la severă(vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Utilizarea la pacienţi netrataţi anterior cu opioide.Deprimare respiratorie severă sau afecţiuni pulmonare obstructive severe.Radioterapie facială anterioară. Episoade recurente de epistaxis (vezi pct. 4.4).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deprimare respiratorie

Similar tuturor opioidelor puternice, fentanilul poate produce deprimare respiratorie semnificativăclinic, motiv pentru care pacienţii trebuie urmăriţi pentru a se observa acest efect. Pacienţii cu durere cărora li se administreazătratament cronic cu opioide dezvoltă toleranţă pentru deprimarea respiratorie, riscul de deprimare respiratorie fiind astfel redus în cazul acestora. Utilizarea concomitentă a altor deprimante ale sistemului nervos central poate creşte riscul de deprimare respiratorie (vezi pct. 4.5).

Boala pulmonară cronică

La pacienţii cu boli pulmonare obstructive cronice, fentanilul poate avea reacţii adverse mai severe. La aceşti pacienţi opioidele pot produce deprimare respiratorie şi creşte rezistenţa căilor aeriene.

Funcţie renală sau hepatică afectată

Fentanilul trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală moderatăpână la severă. Influenţa insuficienţei hepatice şi renale asupra farmacocineticii Instanyl nu a fost evaluată; totuşi, în cazul administrării intravenoase, clearance-ul fentanilului s-a dovedit a fi modificat datorită modificărilor clearance-ului metabolic şi proteinelor plasmatice, ca urmare a insuficienţei hepatice şi renale.

Presiune intracraniană crescută

Fentanilul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu dovezi de presiune intracraniană crescută, stare de conştienţă alterată sau comă. Instanyl trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu tumori cerebrale sau traumatisme craniene.

Boala cardiacă

Fentanilul poate produce bradicardie. Fentanilul trebuie deci administrat cu precauţie la pacienţii cu bradiaritmii. Opioidele pot produce hipotonie, în special la pacienţii cu hipovolemie. Instanyl trebuie deci utilizat cu atenţie la pacienţii cu hipotonie şi/sau hipovolemie.

Afecţiuni nazale

Dacă pacientul prezintă episoade recurente de epistaxis sau disconfort nazal în timpul administrării de Instanyl, trebuie luată în considerare o formă alternativă de tratament al durerii episodice intense.

Coriză

Gradul general al expunerii la fentanil la subiecţii cu coriză fără tratament anterior cu un vasoconstrictor nazal este comparabil cu cel al subiecţilor sănătoşi. Pentru utilizarea concomitentă a unui vasoconstrictor nazal vezi pct. 4.5.

Potenţialul de abuz şi dependenţa

În cazul administrării repetate a opioidelor de tipul fentanilului pot apărea toleranţa şi dependenţa fizicăşi/sau psihică. Cu toate acestea, dependenţa iatrogenă secundară utilizării terapeutice a opioidelor este rarăîn tratamentul durerii din cancer.

Simptome de sevraj

Simptomele de sevraj pot fi precipitate de administrarea de substanţe cu activitate antagonistăopioidelor, de exemplu naloxonă sau un analgezic mixt agonist/antagonist (de exemplu pentazocină, butorfanol, buprenorfină, nalbufină).

Tratamentul cu alte medicamente administrate pe cale nazală

La iniţierea administrării de Instanyl pentru tratamentul comorbidităţilor care pot fi tratate pe cale nazalătrebuie luate în considerare forme alternative de administrare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se recomandă utilizarea de Instanyl la pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori de monoaminoxidază (MAO) în ultimele 14 zile, deoarece s-a raportat potenţarea severăşi imprevizibilăa efectelor analgezicelor opioide de către inhibitorii MAO.

Fentanilul este metabolizat în principal prin intermediul sistemului izoenzimelor 3A4 ale citocromului uman P450 (CYP3A4), prin urmare pot să apară interacţiuni atunci când Instanyl se administreazăconcomitent cu medicamente care influenţează activitatea CYP3A4. Administrarea în asociere cu medicamente care au efect inductor asupra izoenzimei 3A4 poate reduce eficacitatea Instanyl. Utilizarea concomitentă de Instanyl cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomicină, claritromicinăşi nelfinavir) sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicină, fluconazol, fosamprenavir şi verapamil) poate determina concentraţii plasmatice crescute ale fentanilului, care pot provoca reacţii adverse grave la medicament, inclusiv deprimare respiratorie fatală. Pacienţii cărora li se administrează Instanyl concomitent cu inhibitori moderaţi sau puternici ai CYP3A4 trebuie să fie atent monitorizaţi pe o perioadă lungă de timp. Creşterea dozei trebuie efectuată cu precauţie.

Într-un studiu de interacţiune farmacocinetică s-a observat o reducere cu aproximativ 50 % a concentraţiei plasmatice maxime a fentanilului administrat nazal în cazul utilizării concomitente de oximetazolină, în condiţiile dublării timpului de atingere a Cmax (Tmax). Aceasta ar putea reduce eficacitatea Instanyl. Se recomandă evitarea utilizării concomitente a decongestionantelor nazale (vezi pct. 5.2)

Utilizarea concomitentăa altor deprimante ale sistemului nervos central, incluzând alte opioide, sedative sau hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, miorelaxante, antihistaminice cu efect sedativ şi alcool poate produce efecte supresive suplimentare.

Utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor parţiali ai opioidelor (de exemplu, buprenorfina, nalbufina, pentazocina) nu este recomandată. Aceştia au afinitate mare pentru receptorii opioidelor, cu

o activitate intrinsecă relativ mică, antagonizând astfel parţial efectul analgezic al fentanilului şi pot induce simptome de sevraj la pacienţii dependenţi de opioide.

Utilizarea concomitentă de Instanyl şi alte medicamente (diferite de oximetazolină) cu administrare pe cale nazală nu a fost evaluată în studii clinice. În cazul tratamentului concomitent al comorbidităţilor care pot fi tratate prin administrare pe cale nazală este recomandabil să fie luate în considerare formele alternative de administrare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu existădate adecvate privind utilizarea fentanilului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Instanyl nu trebuie utilizat la femeile gravide decât dacă este absolut necesar.

Dupăun tratament de lungă durată, fentanilul poate produce sevraj la nou-născut.Se recomandă sănu se utilizeze fentanil în timpul travaliului şi al delivrenţei (inclusiv în operaţia de cezariană) deoarece acesta traversează placenta şi poate produce deprimare respiratorie la făt. În cazul administrării de Instanyl, trebuie să existe imediat disponibil un antidot pentru copil.

Fentanilul este excretat în laptele uman şi poate produce sedare şi deprimare respiratorie la sugar. Fentanilul trebuie să fie utilizat de către femeile care alăptează numai dacă beneficiile depăşesc riscurile potenţiale, atât pentru mamă cât şi pentru copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, se cunoaşte căanalgezicele opioide afectează capacitatea mentalăşi/sau fizicănecesarăpentru conducerea unui vehicul sau folosirea de utilaje. Pacienţii trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintă stări de somnolenţă, ameţeală, tulburări de vedere sau alte reacţii adverse care pot afecta capacitatea acestora de a conduce vehicule sau a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

La administrarea de Instanyl sunt de aşteptat reacţii adverse tipice opioidelor. În mod frecvent, acesteavor înceta sau vor scădea în intensitate la continuarea utilizării medicamentului. Cele mai grave sunt deprimarea respiratorie (cu posibilitatea de a conduce la apnee sau stop respirator), deprimarea circulatorie, hipotensiunea arterialăşi şocul, toţi pacienţii trebuind monitorizaţi atent în privinţa acestor reacţii.

Studiile clinice privind Instanyl au fost concepute pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea în tratarea durerii episodice intense. De asemenea, tuturor pacienţilor li s-au administrat concomitent şi opioide, cum ar fi morfină cu eliberare prelungită sau fentanil transdermic, pentru tratarea durerii persistente. Prin urmare nu este posibilă distingerea clară a efectelor strict datorate administrării de Instanyl.

Reacţiile adverse considerate a fi cel puţin posibil legate de tratamentul din studiile clinice privind Instanyl sunt incluse în tabelul de mai jos.

Următoarele categorii sunt utilizate pentru a clasifica reacţiile adverse în funcţie de frecvenţa apariţiei: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); şi foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimatădin datele disponibile).În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasă de aparate, sisteme şi organe Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări psihice Dependenţă, insomnie
Tulburări ale sistemului nervos Somnolenţă, ameţeală, cefalee Sedare, mioclonii, parestezie, disestezie, disgeuzie
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij Rău de mişcare
Tulburări cardiace Hipotensiune
Tulburări vasculare Hiperemie facială, bufeuri
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Iritaţie la nivelul gâtului Deprimare respiratorie, epistaxis, ulcer nazal, rinoree
Tulburări gastro-intestinale Greaţă, vărsături Constipaţie, stomatite, gură uscată
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Hiperhidroză Durere cutanată, prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Pirexie

4.9 Supradozaj

Simptome

Se estimează ca simptomele supradozajului de fentanil să fie o extensie a acţiunilor sale farmacologice, de exemplu letargie, comăşi deprimare respiratorie severă. Alte simptome pot fi hipotermie, tonus muscular scăzut, bradicardie, hipotonie. Semnele de toxicitate sunt sedarea profundă, ataxia, mioza, convulsiile şi deprimarea respiratorie, care reprezintă principalul simptom.

Tratament

Pentru controlul deprimării respiratorii trebuie iniţiate contramăsuri imediate, incluzând stimularea fizică sau verbalăa pacientului. Aceste acţiuni pot fi urmate de administrarea unui antagonist opioid specific de tipul naloxonei. Durata deprimării respiratorii secundare unei supradoze poate fi mai mare decât durata de acţiune a antagonistului opioid. Timpul de înjumătăţire plasmatică al antagonistului poate fi scurt, motiv pentru care poate fi necesară administrarea repetată sau perfuzarea continuă. Reversia efectului narcotic poate conduce la instalarea acută a durerii şi eliberarea de catecolamine.

Dacă situaţia clinică o garantează, trebuie instituităşi menţinută o cale respiratorie permeabilă, prin intermediul unei căi aeriene orofaringiene sau al unui tub endotraheal şi trebuie administrat oxigen, iar respiraţia trebuie asistată sau controlată, conform necesităţilor. Temperatura corpului şi aportul de fluide trebuie menţinute în limite adecvate.

în caz de hipotensiune arterială severă sau persistentă, trebuie luată în considerare hipovolemia, iar starea trebuie controlată prin administrarea parenterală adecvată de fluide.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: derivaţi de fenilpiperidină. Cod ATC: N02AB03

Mecanism de acţiune

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacţionează predominant ca agonist pur cu receptorii opioizi μ, având afinitate mică pentru receptorii opioizi δşi κ. Acţiunea sa terapeutică principală este analgezia. Efectele farmacologice secundare sunt deprimarea respiratorie, bradicardia, hipotermia, constipaţia, mioza, dependenţa fizicăşi euforia.

Efecte farmacodinamice

Eficacitatea şi siguranţa Instanyl (50, 100 şi 200 micrograme) au fost evaluate în două studii pivot randomizate, dublu-orb, încrucişate şi placebo-controlate efectuat la 279 de pacienţi adulţi cu cancer cu toleranţă faţă de opioide (vârstă 32-86 ani), cu durere episodică intensă (DEI). Pacienţii prezentau în medie 1 până la 4 episoade pe zi în timp ce li se administra tratament de întreţinere cu opioide. Pacienţii din cel de-al doilea studiu pivot participaseră anterior în studiul privind farmacocinetica Instanyl sau în primul studiu pivot.

Studiile clinice au demonstrat eficacitatea şi siguranţa Instanyl. Deşi nu s-a stabilit o corelaţie distinctăîntre doza de întreţinere de opioid şi dozele de Instanyl, în cel de-al doilea studiu pivot pacienţii cu doză de întreţinere de opioid mică au prezentat tendinţa de obţinere a unei ameliorări eficiente a durerii cu o concentraţie corespunzător mai mică de Instanyl în comparaţie cu pacienţii trataţi cu niveluri mai mari ale dozei de opioid de întreţinere. Acest aspect a fost cel mai pronunţat la pacienţii care au încheiat studiul cu Instanyl 50 micrograme.

Toate cele trei concentraţii de Instanyl au prezentat o diferenţă de intensitate a durerii semnificativăstatistic (p<0,001) mai mare la 10 minute (DID10) în comparaţie cu placebo. În plus, Instanyl a fost semnificativ superior faţă de placebo în ameliorarea DEI la 10, 20, 40 şi 60 de minute dupăadministrare. Rezultatele sumarului DID la 60 de minute (SDID0-60) au arătat că toate concentraţiile de Instanyl au avut scoruri SPID0-60 medii semnificativ mai mari în comparaţie cu placebo (p<0,001), fapt ce a demonstrat o mai bună ameliorare a durerii de către Instanyl în comparaţie cu placebo în interval de 60 de minute. Siguranţa şi eficacitatea Instanyl au fost evaluate la pacienţii cărora li s-a administrat medicamentul la debutul unui episod de durere intensă. Instanyl nu trebuie utilizat preventiv.

Experienţa clinică cu Instanyl la pacienţii cu tratament de fond cu opioide echivalent cu ≥ 500 mg morfină pe zi sau ≥ 200 micrograme fentanil/oră transdermic este limitată.

Administrarea de doze de Instanyl mai mari de 400 micrograme nu a fost evaluată în studii clinice.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Fentanilul este intens lipofil. Fentanilul prezintă o cinetică de distribuţie tricompartimentală. Datele obţinute la animale arată că după absorbţie, fentanilul este distribuit rapid la nivelul creierului, inimii, plămânilor, rinichilor şi splinei urmând apoi o redistribuire mai lentă la nivelul muşchilor şi ţesutului adipos. Legarea fentanilului de proteinele plasmatice este de aproximativ 80%. Biodisponibilitatea absolută a Instanyl este de aproximativ 89%. Datele clinice arată căfentanilul este absorbit foarte rapid prin mucoasa nazală. Administrarea de Instanyl în doze unice variind între 50 şi 200 micrograme fentanil per doză la pacienţii cu cancer cu toleranţă la opioide produce rapid un nivel Cmax de 0,35 până la 1,2 ng/ml. Valoarea mediană a Tmax corespunzător este de 12-15 minute. Totuşi, valori mai mari pentru Tmax au fost observate într-un studiu de proporţionalitate cu doza administrată efectuat la voluntari sănătoşi.

Distribuţie

După administrarea intravenoasă a fentanilului, timpul de înjumătăţire prin distribuţie iniţială este de aproximativ 6 minute şi după administrarea Instanyl pe cale nazală este constatat un timp de înjumătăţire similar. La pacienţii cu cancer, timpul de înjumătăţire prin eliminare al Instanyl este de aproximativ 3-4 ore.

Biotransformare

Fentanilul este metabolizat în principal în ficat prin intermediul CYP3A4. Metabolitul său major, norfentanilul, este inactiv.

Eliminare

Aproximativ 75% din fentanil este excretat prin urină, în principal sub formă de metaboliţi inactivi, cu mai puţin de 10% sub formă de substanţă activă nemodificată. Aproximativ 9% din doză se regăseşte în fecale, în principal sub formă de metaboliţi.

Liniaritatea dozei

Instanyl prezintă o cinetică liniară. La subiecţi sănătoşi s-a demonstrat liniaritatea cineticii cu doza de Instanyl de la 50 micrograme la 400 micrograme.

S-a realizat un studiu de interacţiune medicament-medicament cu un vasoconstrictor nazal (oximetazolină). Subiecţilor cu rinită alergică li s-a administrat oximetazolină sub formă de spray nazal cu o oră înainte de Instanyl. S-a obţinut biodisponibilitate comparabilă (ASC) a fentanilului cu şi fără oximetazolină, în timp ce C max al fentanilului a scăzut iar Tmax a crescut cu un factor de doi atunci când a fost administrată oximetazolină. Gradul general al expunerii la fentanil la subiecţii cu rinităalergică fără tratament anterior cu un vasoconstrictor nazal este comparabil cu cel al subiecţilor sănătoşi. Utilizarea concomitentăa unui vasoconstrictor nazal trebuie evitată (vezi pct. 4.5).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor farmacologice convenţionale privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea. Nu au fost efectuate studii pe termen lung privind carcinogenitatea.

Studiile de toleranţă locală pentru Instanyl la porci pitici au demonstrat căadministrarea de Instanyl a fost bine tolerată.

Studiile efectuate la femele de şobolan au evidenţiat fertilitate redusăşi o mortalitate embrionarăcrescută. Studiile mai recente au indicat că efectele asupra embrionului s-au datorat toxicităţii materne şi nu efectelor directe ale substanţei asupra embrionului aflat în dezvoltare. Într-un studiu privind dezvoltarea pre-şi postnatală, rata supravieţuirii urmaşilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus uşor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu s-au observat efecte asupra dezvoltării somatice şi a comportamentului urmaşilor. Nu au fost demonstrate efecte teratogene.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat Fosfat disodic dihidrat Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioadă de valabilitate

2 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se congela.A se păstra flaconul menţinut în poziţie verticală.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon (sticlă brună Tip 1) cu pompă dozatoare şi capac de protecţie ambalate într-o cutie cu sistem de închidere securizat pentru copii.

Disponibil în următoarele forme de prezentare: 1,8 ml conţinând 1,80 mg fentanil asigurând eliberarea a 10 doze a câte 100 micrograme 2,9 ml conţinând 2,90 mg fentanil asigurând eliberarea a 20 doze a câte 100 micrograme 5,0 ml conţinând 5,00 mg fentanil asigurând eliberarea a 40 doze a câte 100 micrograme

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Înainte de a utiliza Instanyl pentru prima dată, pompa dozatoare trebuie acţionată până la apariţia unei pulberi fine; sunt necesare 3 până la 4 acţionări ale pompei. Dacă nu aţi utilizat Instanyl timp de mai mult de 7 zile, acţionaţi pompa dozatoare o dată în aer înainte de a administra următoarea doză.

Din cauza unei posibile utilizări incorecte a fentanilului şi a unei eventuale cantităţi de soluţie rămasă, spray-ul nazal soluţie utilizat şi neutilizat trebuie reintrodus în mod sistematic şi corespunzător în cutia cu sistem de închidere securizat pentru copii în conformitate cu cerinţele legale locale sau înapoiat la farmacie.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danemarca Tel.: +45 4677 1111 info@nycomed.com

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 3. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Instanyl 200 micrograme/doză spray nazal, soluţie

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluţie conţine citrat de fentanil echivalent cu 2.000 micrograme fentanil. 1 doză(100 microlitri) conţine 200 micrograme fentanil.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spray nazal, soluţie (spray nazal) Soluţie limpede, incoloră

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Instanyl este indicat pentru controlul durerii episodice intense la adulţii cărora li se administrează deja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronicădin cancer. Durerea episodică intensă este o exacerbare tranzitorie a durerii, care apare pe fondul unei dureri persistente controlate în alt mod. Pacienţii cărora li se administrează tratament de întreţinere cu opioide sunt aceia care iau cel puţin 60 mg morfină pe cale orală zilnic, cel puţin 25 micrograme fentanil transdermic pe oră, cel puţin 30 mg oxicodonă zilnic, cel puţin 8 mg hidromorfonă pe cale orală zilnic sau o doză echianalgezică din alt opioid timp de o săptămână sau mai mult.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat şi supervizat de către un medic specialist cu experienţă în terapia cu opioide la pacienţii cu cancer. Medicii trebuie să aibă în vedere potenţialul de utilizare abuzivă al fentanilului. Dozele pacienţilor trebuie stabilite individual treptat astfel încât să asigure o analgezie adecvată, cu reacţii adverse la medicament tolerabile. În timpul procesului de stabilire treptatăa dozei, pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie. Creşterea treptatăa dozei la o doză mai mare necesită menţinerea contactului cu medicul specialist.

În studiile clinice, doza de Instanyl pentru tratamentul durerii episodice intense a fost independentă de doza de întreţinere zilnică de opioid (vezi pct. 5.1).

Doza zilnică maximă: tratamentul a pânăla patru episoade de durere intensă, fiecare cu nu mai mult de două doze separate la cel puţin 10 minute.

Pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 4 ore înainte de tratarea cu Instanyl a unui alt episod de durere, atât în timpul stabilirii treptate a dozei, cât şi al tratamentului de întreţinere.

Stabilirea dozei Înainte ca pacienţilor să li se stabileascătreptat doza de Instanyl, este de aşteptat ca durerea persistentăde fond a acestora să fie controlată prin utilizarea terapiei opioide cronice şi ca aceştia să nu prezinte mai mult de patru episoade de durere intensă pe zi.

Mod de stabilire treptată a dozei

Concentraţia iniţială trebuie să fie o doză de 50 micrograme, într-o nară, crescându-se treptat doza după necesităţi, în intervalul concentraţiilor disponibile (50, 100 şi 200 micrograme). Dacă nu este obţinută analgezia adecvată, readministrarea aceleiaşi concentraţii poate fi făcută cel mai devreme după10 minute. Fiecare etapă de stabilire treptatăa dozei (fiecare doză) trebuie evaluată în câteva episoade.

Începere la 50 micrograme

Tratamentul de întreţinere Odată stabilită doza conform paşilor descrişi mai sus, pacientul trebuie menţinut la aceastăconcentraţie de Instanyl. Dacă pacientul prezintă o ameliorare insuficientă a durerii, readministrarea aceleiaşi doze poate fi făcută cel mai devreme după 10 minute.

Ajustarea dozei
În general, concentraţia de întreţinere cu Instanyl trebuie crescută atunci când pacientul necesită maimult de o doză pentru un episod de durere intensă, pe parcursul a câteva episoade consecutive. Dacă pacientul prezintă în mod constant mai mult de patru episoade de durere intensă în 24 de ore,poate fi necesară ajustarea dozei pentru tratamentul de fond cu opioide.

Dacă reacţiile adverse sunt intolerabile sau persistente, trebuie redusă concentraţia sau tratamentul cu Instanyl trebuie înlocuit cu alte analgezice.

Întreruperea tratamentului Tratamentul cu Instanyl trebuie întrerupt imediat dacă pacientul nu mai prezintăepisoade de durere intensă. Tratamentul pentru durerea persistentă de fond trebuie menţinut conform prescripţiei. Dacă este necesarăoprirea întregii terapii opioide, pacientul trebuie urmărit îndeaproape de medic deoarece este necesară reducerea gradată a dozelor de opioide pentru a evita posibilitatea apariţiei bruşte a efectelor de sevraj.

Mod de administrare
Instanyl este destinat administrării pe cale nazală. La administrarea de Instanyl se recomandăca pacientul să fie aşezat sau în picioare. Dupăfiecare utilizare este necesară curăţarea vârfului sprayului nazal.

Copii şi adolescenţi

Instanyl nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Vârstnici

Pentru utilizarea de Instanyl la pacienţii cu vârste >65 de ani sunt disponibile date limitate referitoare la farmacocinetică, eficacitate şi siguranţă. Pacienţii vârstnici pot avea un clearance redus, o durată de înjumătăţire plasmatică prelungităşi o sensibilitate mai mare la fentanil decât pacienţii tineri. Ca urmare, în tratamentul persoanelor vârstnice, caşectice sau debilitate este necesară precauţie. În studiile clinice, pentru pacienţii vârstnici a existat tendinţa de stabilire a unei doze eficace mai mici decât pentru cei cu vârste sub 65 de ani. La stabilirea dozei de Instanyl pentru pacienţii vârstnici este necesară precauţie specială.

Insuficienţă hepatică

Instanyl trebuie administrat cu atenţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă(vezi pct. 4.4).

Insuficienţă renală

Instanyl trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală moderată până la severă(vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Utilizarea la pacienţi netrataţi anterior cu opioide. Deprimare respiratorie severă sau afecţiuni pulmonare obstructive severe.Radioterapie facială anterioară. Episoade recurente de epistaxis (vezi pct. 4.4).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deprimare respiratorie

Similar tuturor opioidelor puternice, fentanilul poate produce deprimare respiratorie semnificativăclinic, motiv pentru care pacienţii trebuie urmăriţi pentru a se observa acest efect. Pacienţii cu durere cărora li se administreazătratament cronic cu opioide dezvoltă toleranţă pentru deprimarea respiratorie, riscul de deprimare respiratorie fiind astfel redus în cazul acestora. Utilizarea concomitentă a altor deprimante ale sistemului nervos central poate creşte riscul de deprimare respiratorie (vezi pct. 4.5).

Boala pulmonară cronică

La pacienţii cu boli pulmonare obstructive cronice, fentanilul poate avea reacţii adverse mai severe. La aceşti pacienţi opioidele pot produce deprimare respiratorie şi creşte rezistenţa căilor aeriene.

Funcţie renală sau hepatică afectată

Fentanilul trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală moderatăpână la severă. Influenţa insuficienţei hepatice şi renale asupra farmacocineticii Instanyl nu a fost evaluată; totuşi, în cazul administrării intravenoase, clearance-ul fentanilului s-a dovedit a fi modificat datorită modificărilor clearance-ului metabolic şi proteinelor plasmatice, ca urmare a insuficienţei hepatice şi renale.

Presiune intracraniană crescută

Fentanilul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu dovezi de presiune intracraniană crescută, stare de conştienţă alterată sau comă. Instanyl trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu tumori cerebrale sau traumatisme craniene.

Boala cardiacă

Fentanilul poate produce bradicardie. Fentanilul trebuie deci administrat cu precauţie la pacienţii cu bradiaritmii. Opioidele pot produce hipotonie, în special la pacienţii cu hipovolemie. Instanyl trebuie deci utilizat cu atenţie la pacienţii cu hipotonie şi/sau hipovolemie.

Afecţiuni nazale

Dacă pacientul prezintă episoade recurente de epistaxis sau disconfort nazal în timpul administrării de Instanyl, trebuie luată în considerare o formă alternativă de tratament al durerii episodice intense.

Coriză

Gradul general al expunerii la fentanil la subiecţii cu coriză fără tratament anterior cu un vasoconstrictor nazal este comparabil cu cel al subiecţilor sănătoşi. Pentru utilizarea concomitentă a unui vasoconstrictor nazal vezi pct. 4.5.

Potenţialul de abuz şi dependenţa

În cazul administrării repetate a opioidelor de tipul fentanilului pot apărea toleranţa şi dependenţa fizicăşi/sau psihică. Cu toate acestea, dependenţa iatrogenă secundară utilizării terapeutice a opioidelor este rarăîn tratamentul durerii din cancer.

Simptome de sevraj

Simptomele de sevraj pot fi precipitate de administrarea de substanţe cu activitate antagonistăopioidelor, de exemplu naloxonă sau un analgezic mixt agonist/antagonist (de exemplu pentazocină, butorfanol, buprenorfină, nalbufină).

Tratamentul cu alte medicamente administrate pe cale nazală

La iniţierea administrării de Instanyl pentru tratamentul comorbidităţilor care pot fi tratate pe cale nazalătrebuie luate în considerare forme alternative de administrare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se recomandă utilizarea de Instanyl la pacienţii cărora li s-au administrat inhibitori de monoaminoxidază (MAO) în ultimele 14 zile, deoarece s-a raportat potenţarea severăşi imprevizibilăa efectelor analgezicelor opioide de către inhibitorii MAO.

Fentanilul este metabolizat în principal prin intermediul sistemului izoenzimelor 3A4 ale citocromului uman P450 (CYP3A4), prin urmare pot să apară interacţiuni atunci când Instanyl se administreazăconcomitent cu medicamente care influenţează activitatea CYP3A4. Administrarea în asociere cu medicamente care au efect inductor asupra izoenzimei 3A4 poate reduce eficacitatea Instanyl. Utilizarea concomitentă de Instanyl cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomicină, claritromicinăşi nelfinavir) sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de exemplu amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicină, fluconazol, fosamprenavir şi verapamil) poate determina concentraţii plasmatice crescute ale fentanilului, care pot provoca reacţii adverse grave la medicament, inclusiv deprimare respiratorie fatală. Pacienţii cărora li se administrează Instanyl concomitent cu inhibitori moderaţi sau puternici ai CYP3A4 trebuie să fie atent monitorizaţi pe o perioadă lungă de timp. Creşterea dozei trebuie efectuată cu precauţie.

Într-un studiu de interacţiune farmacocinetică s-a observat o reducere cu aproximativ 50 % a concentraţiei plasmatice maxime a fentanilului administrat nazal în cazul utilizării concomitente de oximetazolină, în condiţiile dublării timpului de atingere a Cmax (Tmax). Aceasta ar putea reduce eficacitatea Instanyl. Se recomandă evitarea utilizării concomitente a decongestionantelor nazale (vezi pct. 5.2)

Utilizarea concomitentăa altor deprimante ale sistemului nervos central, incluzând alte opioide, sedative sau hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, miorelaxante, antihistaminice cu efect sedativ şi alcool poate produce efecte supresive suplimentare.

Utilizarea concomitentă a agoniştilor/antagoniştilor parţiali ai opioidelor (de exemplu, buprenorfina, nalbufina, pentazocina) nu este recomandată. Aceştia au afinitate mare pentru receptorii opioidelor, cu

o activitate intrinsecă relativ mică, antagonizând astfel parţial efectul analgezic al fentanilului şi pot induce simptome de sevraj la pacienţii dependenţi de opioide.

Utilizarea concomitentă de Instanyl şi alte medicamente (diferite de oximetazolină) cu administrare pe cale nazală nu a fost evaluată în studii clinice. În cazul tratamentului concomitent al comorbidităţilor care pot fi tratate prin administrare pe cale nazală este recomandabil să fie luate în considerare formele alternative de administrare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu existădate adecvate privind utilizarea fentanilului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Instanyl nu trebuie utilizat la femeile gravide decât dacă este absolut necesar.

Dupăun tratament de lungă durată, fentanilul poate produce sevraj la nou-născut.Se recomandă sănu se utilizeze fentanil în timpul travaliului şi al delivrenţei (inclusiv în operaţia de cezariană) deoarece acesta traversează placenta şi poate produce deprimare respiratorie la făt. În cazul administrării de Instanyl, trebuie să existe imediat disponibil un antidot pentru copil.

Fentanilul este excretat în laptele uman şi poate produce sedare şi deprimare respiratorie la sugar. Fentanilul trebuie să fie utilizat de către femeile care alăptează numai dacă beneficiile depăşesc riscurile potenţiale, atât pentru mamă cât şi pentru copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, se cunoaşte căanalgezicele opioide afectează capacitatea mentalăşi/sau fizicănecesarăpentru conducerea unui vehicul sau folosirea de utilaje. Pacienţii trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintă stări de somnolenţă, ameţeală, tulburări de vedere sau alte reacţii adverse care pot afecta capacitatea acestora de a conduce vehicule sau a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

La administrarea de Instanyl sunt de aşteptat reacţii adverse tipice opioidelor. În mod frecvent, acesteavor înceta sau vor scădea în intensitate la continuarea utilizării medicamentului. Cele mai grave sunt deprimarea respiratorie (cu posibilitatea de a conduce la apnee sau stop respirator), deprimarea circulatorie, hipotensiunea arterialăşi şocul, toţi pacienţii trebuind monitorizaţi atent în privinţa acestor reacţii.

Studiile clinice privind Instanyl au fost concepute pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea în tratarea durerii episodice intense. De asemenea, tuturor pacienţilor li s-au administrat concomitent şi opioide, cum ar fi morfină cu eliberare prelungită sau fentanil transdermic, pentru tratarea durerii persistente. Prin urmare nu este posibilă distingerea clară a efectelor strict datorate administrării de Instanyl.

Reacţiile adverse considerate a fi cel puţin posibil legate de tratamentul din studiile clinice privind Instanyl sunt incluse în tabelul de mai jos.

Următoarele categorii sunt utilizate pentru a clasifica reacţiile adverse în funcţie de frecvenţa apariţiei: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); şi foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimatădin datele disponibile).În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasă de aparate, sisteme şi organe Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări psihice Dependenţă, insomnie
Tulburări ale sistemului nervos Somnolenţă, ameţeală, cefalee Sedare, mioclonii, parestezie, disestezie, disgeuzie
Tulburări acustice şi vestibulare Vertij Rău de mişcare
Tulburări cardiace Hipotensiune
Tulburări vasculare Hiperemie facială, bufeuri
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Iritaţie la nivelul gâtului Deprimare respiratorie, epistaxis, ulcer nazal, rinoree
Tulburări gastro-intestinale Greaţă, vărsături Constipaţie, stomatite, gură uscată
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Hiperhidroză Durere cutanată, prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Pirexie

4.9 Supradozaj

Simptome

Se estimează ca simptomele supradozajului de fentanil să fie o extensie a acţiunilor sale farmacologice, de exemplu letargie, comăşi deprimare respiratorie severă. Alte simptome pot fi hipotermie, tonus muscular scăzut, bradicardie, hipotonie. Semnele de toxicitate sunt sedarea profundă, ataxia, mioza, convulsiile şi deprimarea respiratorie, care reprezintă principalul simptom.

Tratament

Pentru controlul deprimării respiratorii trebuie iniţiate contramăsuri imediate, incluzând stimularea fizică sau verbalăa pacientului. Aceste acţiuni pot fi urmate de administrarea unui antagonist opioid specific de tipul naloxonei. Durata deprimării respiratorii secundare unei supradoze poate fi mai mare decât durata de acţiune a antagonistului opioid. Timpul de înjumătăţire plasmatică al antagonistului poate fi scurt, motiv pentru care poate fi necesară administrarea repetată sau perfuzarea continuă. Reversia efectului narcotic poate conduce la instalarea acută a durerii şi eliberarea de catecolamine.

Dacă situaţia clinică o garantează, trebuie instituităşi menţinută o cale respiratorie permeabilă, prin intermediul unei căi aeriene orofaringiene sau al unui tub endotraheal şi trebuie administrat oxigen, iar respiraţia trebuie asistată sau controlată, conform necesităţilor. Temperatura corpului şi aportul de fluide trebuie menţinute în limite adecvate.

în caz de hipotensiune arterială severă sau persistentă, trebuie luată în considerare hipovolemia, iar starea trebuie controlată prin administrarea parenterală adecvată de fluide.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: derivaţi de fenilpiperidină. Cod ATC: N02AB03

Mecanism de acţiune

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacţionează predominant ca agonist pur cu receptorii opioizi μ, având afinitate mică pentru receptorii opioizi δşi κ. Acţiunea sa terapeutică principală este analgezia. Efectele farmacologice secundare sunt deprimarea respiratorie, bradicardia, hipotermia, constipaţia, mioza, dependenţa fizicăşi euforia.

Efecte farmacodinamice

Eficacitatea şi siguranţa Instanyl (50, 100 şi 200 micrograme) au fost evaluate în două studii pivot randomizate, dublu-orb, încrucişate şi placebo-controlate efectuat la 279 de pacienţi adulţi cu cancer cu toleranţă faţă de opioide (vârstă 32-86 ani), cu durere episodică intensă (DEI). Pacienţii prezentau în medie 1 până la 4 episoade pe zi în timp ce li se administra tratament de întreţinere cu opioide. Pacienţii din cel de-al doilea studiu pivot participaseră anterior în studiul privind farmacocinetica Instanyl sau în primul studiu pivot.

Studiile clinice au demonstrat eficacitatea şi siguranţa Instanyl. Deşi nu s-a stabilit o corelaţie distinctăîntre doza de întreţinere de opioid şi dozele de Instanyl, în cel de-al doilea studiu pivot pacienţii cu doză de întreţinere de opioid mică au prezentat tendinţa de obţinere a unei ameliorări eficiente a durerii cu o concentraţie corespunzător mai mică de Instanyl în comparaţie cu pacienţii trataţi cu niveluri mai mari ale dozei de opioid de întreţinere. Acest aspect a fost cel mai pronunţat la pacienţii care au încheiat studiul cu Instanyl 50 micrograme.

Toate cele trei concentraţii de Instanyl au prezentat o diferenţă de intensitate a durerii semnificativăstatistic (p<0,001) mai mare la 10 minute (DID10) în comparaţie cu placebo. În plus, Instanyl a fost semnificativ superior faţă de placebo în ameliorarea DEI la 10, 20, 40 şi 60 de minute dupăadministrare. Rezultatele sumarului DID la 60 de minute (SDID0-60) au arătat că toate concentraţiile de Instanyl au avut scoruri SPID0-60 medii semnificativ mai mari în comparaţie cu placebo (p<0,001), fapt ce a demonstrat o mai bună ameliorare a durerii de către Instanyl în comparaţie cu placebo în interval de 60 de minute. Siguranţa şi eficacitatea Instanyl au fost evaluate la pacienţii cărora li s-a administrat medicamentul la debutul unui episod de durere intensă. Instanyl nu trebuie utilizat preventiv.

Experienţa clinică cu Instanyl la pacienţii cu tratament de fond cu opioide echivalent cu ≥ 500 mg morfină pe zi sau ≥ 200 micrograme fentanil/oră transdermic este limitată.

Administrarea de doze de Instanyl mai mari de 400 micrograme nu a fost evaluată în studii clinice.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Fentanilul este intens lipofil. Fentanilul prezintă o cinetică de distribuţie tricompartimentală. Datele obţinute la animale arată că după absorbţie, fentanilul este distribuit rapid la nivelul creierului, inimii, plămânilor, rinichilor şi splinei urmând apoi o redistribuire mai lentă la nivelul muşchilor şi ţesutului adipos. Legarea fentanilului de proteinele plasmatice este de aproximativ 80%. Biodisponibilitatea absolută a Instanyl este de aproximativ 89%. Datele clinice arată căfentanilul este absorbit foarte rapid prin mucoasa nazală. Administrarea de Instanyl în doze unice variind între 50 şi 200 micrograme fentanil per doză la pacienţii cu cancer cu toleranţă la opioide produce rapid un nivel Cmax de 0,35 până la 1,2 ng/ml. Valoarea mediană a Tmax corespunzător este de 12-15 minute. Totuşi, valori mai mari pentru Tmax au fost observate într-un studiu de proporţionalitate cu doza administrată efectuat la voluntari sănătoşi.

Distribuţie

După administrarea intravenoasă a fentanilului, timpul de înjumătăţire prin distribuţie iniţială este de aproximativ 6 minute şi după administrarea Instanyl pe cale nazală este constatat un timp de înjumătăţire similar. La pacienţii cu cancer, timpul de înjumătăţire prin eliminare al Instanyl este de aproximativ 3-4 ore.

Biotransformare

Fentanilul este metabolizat în principal în ficat prin intermediul CYP3A4. Metabolitul său major, norfentanilul, este inactiv.

Eliminare

Aproximativ 75% din fentanil este excretat prin urină, în principal sub formă de metaboliţi inactivi, cu mai puţin de 10% sub formă de substanţă activă nemodificată. Aproximativ 9% din doză se regăseşte în fecale, în principal sub formă de metaboliţi.

Liniaritatea dozei

Instanyl prezintă o cinetică liniară. La subiecţi sănătoşi s-a demonstrat liniaritatea cineticii cu doza de Instanyl de la 50 micrograme la 400 micrograme.

S-a realizat un studiu de interacţiune medicament-medicament cu un vasoconstrictor nazal (oximetazolină). Subiecţilor cu rinită alergică li s-a administrat oximetazolină sub formă de spray nazal cu o oră înainte de Instanyl. S-a obţinut biodisponibilitate comparabilă (ASC) a fentanilului cu şi fără oximetazolină, în timp ce Cmax al fentanilului a scăzut iar Tmax a crescut cu un factor de doi atunci când a fost administrată oximetazolină. Gradul general al expunerii la fentanil la subiecţii cu rinităalergică fără tratament anterior cu un vasoconstrictor nazal este comparabil cu cel al subiecţilor sănătoşi. Utilizarea concomitentăa unui vasoconstrictor nazal trebuie evitată (vezi pct. 4.5).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor farmacologice convenţionale privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea. Nu au fost efectuate studii pe termen lung privind carcinogenitatea.

Studiile de toleranţă locală pentru Instanyl la porci pitici au demonstrat căadministrarea de Instanyl a fost bine tolerată.

Studiile efectuate la femele de şobolan au evidenţiat fertilitate redusăşi o mortalitate embrionarăcrescută. Studiile mai recente au indicat că efectele asupra embrionului s-au datorat toxicităţii materne şi nu efectelor directe ale substanţei asupra embrionului aflat în dezvoltare. Într-un studiu privind dezvoltarea pre-şi postnatală, rata supravieţuirii urmaşilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus uşor greutatea mamei. Acest efect s-ar putea datora fie reducerii îngrijirii materne, fie unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Nu s-au observat efecte asupra dezvoltării somatice şi a comportamentului urmaşilor. Nu au fost demonstrate efecte teratogene.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat Fosfat disodic dihidrat Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioadă de valabilitate

2 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se congela.A se păstra flaconul menţinut în poziţie verticală.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon (sticlă brună Tip 1) cu pompă dozatoare şi capac de protecţie ambalate într-o cutie externă cu sistem de închidere securizat pentru copii.

Disponibil în următoarele forme de prezentare: 1,8 ml conţinând 3,60 mg fentanil asigurând eliberarea a 10 doze a câte 200 micrograme 2,9 ml conţinând 5,80 mg fentanil asigurând eliberarea a 20 doze a câte 200 micrograme 5,0 ml conţinând 10,00 mg fentanil asigurând eliberarea a 40 doze a câte 200 micrograme

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Înainte de a utiliza Instanyl pentru prima dată, pompa dozatoare trebuie acţionată până la apariţia unei pulberi fine; sunt necesare 3 până la 4 acţionări ale pompei. Dacă nu aţi utilizat Instanyl timp de mai mult de 7 zile, acţionaţi pompa dozatoare o dată în aer înainte de a administra următoarea doză.

Din cauza unei posibile utilizări incorecte a fentanilului şi a unei eventuale cantităţi de soluţie rămasă, spray-ul nazal soluţie utilizat şi neutilizat trebuie reintrodus în mod sistematic şi corespunzător în cutia cu sistem de închidere securizat pentru copii în conformitate cu cerinţele legale locale sau înapoiat la farmacie.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danemarca Tel.: +45 4677 1111 info@nycomed.com

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 3. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Nycomed Pharma AS Solbaervegen 5 NO-2409 Elverum Norvegia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală specialăşi restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Materialul educaţional va fi pregătit pentru pacienţi, medici şi farmacişti punându-le la dispoziţie informaţii privind utilizarea corectăşi în siguranţă a medicamentului:

Pentru pacienţi se evidenţiază următoarele: -Instrucţiuni pentru utilizarea flaconului pulverizator -Instrucţiuni pentru deschiderea şi închiderea cutiei cu sistem de închidere securizat pentru copii -Informaţii privind indicaţiile terapeutice corecte -Informaţii despre schema de numărare a dozei inclusă în etichetare şi în materialul educaţional -Utilizaţi fentanyl spray nazal doar dacă utilizaţi alte medicamente opioide pentru durere într-o

schemă zilnică. -Utilizaţi fentanyl spray nazal doar dacă aţi avut episoade de durere intensă în cadrul unui cancer. -Nu utilizaţi fentanyl spray nazal pentru a trata orice fel de durere pe termen scurt sau durerea în

general. -Nu utilizaţi fentanyl spray nazal pentru tratamentul a mai mult de patru episoade pe zi de durere intensă în cadrul unui cancer. -Utilizaţi fentanyl spray nazal doar dacă aţi primit informaţiile complete cu privire la utilizarea flaconului pulverizator şi precauţiile de siguranţă de la medic şi/sau farmacist. -Toate flacoanele nefolosite sau goale trebuie returnate sistematic în conformitate cu legislaţia locală.

Pentru medici se evidenţiază următoarele: -Fentanyl spray nazal trebuie utilizat doar de către medici cu experienţăîn terapia cu opioide a pacienţilor cu cancer. -Medicii care prescriu fentanyl spray nazal trebuie să selecteze strict pacienţii şi să urmeze îndeaproape

 • Instrucţiunile pentru utilizarea flaconului pulverizator

 • Instrucţiunile pentru deschiderea şi închiderea cutiei cu sistem de închidere securizat pentru copii

 • Informaţiile privind indicaţiile terapeutice corecte

• Informaţiile despre schema de numărare a dozei inclusă în etichetare şi în materialul educaţional -Fentanyl spray nazal nu trebuie utilizat pentru a trata orice fel de durere pe termen scurt sau durerea în general.

-Toate flacoanele nefolosite sau goale trebuie returnate sistematic în conformitate cu legislaţia locală.

-Medicul care prescrie trebuie să utilizeze lista de verificare pentru medicii care prescriu

Pentru farmacişti se evidenţiază următoarele: -Fentanyl spray nazal este indicat doar pentru controlul durerii episodice intense la adulţii cărora li se administreazădeja tratament de întreţinere cu opioide pentru durerea cronică din cancer. -Fentanyl spray nazal nu trebuie utilizat pentru a trata orice fel de durere pe termen scurt sau durerea în general. -Farmacistul trebuie să se familiarizeze cu materialul educaţional al Fentanyl spray nazal înainte de

a-l utiliza în unitatea sa. -Dozele de Fentanyl spray nazal nu pot fi comparate cu alte medicamente care conţin Fentanyl. -Instrucţiuni pentru utilizarea flaconului pulverizator -Instrucţiuni pentru deschiderea şi închiderea cutiei cu sistem de închidere securizat pentru copii -Informaţii despre schema de numărare a dozei inclusă în etichetare şi în materialul educaţional -Farmacistul trebuie să informeze pacienţii că, pentru a preveni furtul sau utilizarea abuzivă a

fentanyl spray nazal, ei trebuie să-l ţinăîntr-un loc sigur. -Toate flacoanele nefolosite sau goale trebuie returnate sistematic în conformitate cu legislaţia locală. -Farmacistul trebuie să utilizeze lista de verificare pentru farmacist

ALTE CONDIŢII

Sistem de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 04 prezentatăîn Modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, existăşi este funcţional înainte şi în timp ce medicamentul este pe piaţă.

Plan de management al riscului

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 06 din Planul de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat

 • când sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţii de reducere la minimum a riscului

 • în decurs de 60 de zile de la atingerea unui reper important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

 • la cererea EMEA.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Instanyl 50 de micrograme/doză spray nazal, soluţie Fentanil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml de soluţie conţine citrat de fentanil echivalent cu 500 micrograme fentanil. 1 doză de 100 microlitri este echivalentă cu 50 micrograme fentanil.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, fosfat disodic dihidrat, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Spray nazal, soluţie a 1,8 ml Spray nazal, soluţie a 2,9 ml Spray nazal, soluţie a 5,0 ml

1,8 ml -10 doze 2,9 ml -20 doze 5,0 ml -40 doze

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare pe cale nazalăA se citi prospectul înainte de utilizare.

Instrucţiuni pentru deschiderea şi închiderea cutiei: -

-Îndepărtaţi semnul timbrat prima dată când deschideţi cutia -Aşezaţi degetul mare şi degetul mijlociu pe elementele laterale de prindere

-Apăsaţi elementele laterale de prindere cu ajutorul degetului mare şi degetului mijlociu. -În acelaşi timp, aşezaţi celălalt degetul mare pe suportul de presiune anterior şi totodată apăsaţi în interior -Continuaţi să exercitaţi presiune pe toate cele trei puncte

-Trageţi capacul pentru a-l deschide -După utilizarea spray-ului nazal Instanyl, acesta trebuie aşezat la loc în suportul interior şi cutia trebuie închisă

-La închiderea cutiei, asiguraţi-vă că elementele laterale de prindere se află în fante -Apăsaţi ferm până când elementele laterale de prindere se fixează în poziţie cu un declic

Bifaţi o casetă după fiecare doză[10, 20 sau 40 casete de bifare]

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

După utilizare, introduceţi întotdeauna spray-ul nazal în cutia cu sistem de închidere securizat pentru copii.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra flaconul menţinut în poziţie verticală. A nu se congela.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/531/001-003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Instanyl 50

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ / FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Instanyl 50 micrograme/doză spray nazal Fentanil Uz nazal

 1. MODUL DE ADMINISTRARE

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1,8 ml -10 doze 2,9 ml -20 doze 5,0 ml -40 doze

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Instanyl 100 de micrograme/doză spray nazal, soluţie Fentanil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml de soluţie conţine citrat de fentanil echivalent cu 1,000 micrograme fentanil. 1 doză de 100 microlitri este echivalentă cu 100 micrograme fentanil.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, fosfat disodic dihidrat, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Spray nazal, soluţie a 1,8 ml Spray nazal, soluţie a 2,9 ml Spray nazal, soluţie a 5,0 ml

1,8 ml -10 doze 2,9 ml -20 doze 5,0 ml -40 doze

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare pe cale nazalăA se citi prospectul înainte de utilizare.

Instrucţiuni pentru deschiderea şi închiderea cutiei: -

-Îndepărtaţi semnul timbrat prima dată când deschideţi cutia -Aşezaţi degetul mare şi degetul mijlociu pe elementele laterale de prindere

-Apăsaţi elementele laterale de prindere cu ajutorul degetului mare şi degetului mijlociu. -În acelaşi timp, aşezaţi celălalt deget mare pe suportul de presiune anterior şi totodată apăsaţi în interior -Continuaţi să exercitaţi presiune pe toate cele trei puncte

-Trageţi capacul pentru a-l deschide

-Dupăutilizarea sprayului nazal Instanyl, acesta trebuie aşezat la loc în suportul interior şi cutia trebuie închisă

-La închiderea cutiei, asiguraţi-vă că elementele laterale de prindere se află în fante -Apăsaţi ferm până când elementele laterale de prindere se fixează în poziţie cu un declic

Bifaţi o casetă după fiecare doză[10, 20 sau 40 casete de bifare]

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

După utilizare, introduceţi întotdeauna sprayul nazal în cutia cu sistem de închidere securizat pentru copii.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra flaconul menţinut în poziţie verticală. A nu se congela.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/531/004-006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Instanyl 100

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ / FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Instanyl 100 micrograme/doză spray nazal Fentanil Uz nazal

 1. MODUL DE ADMINISTRARE

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1,8 ml -10 doze 2,9 ml -20 doze 5,0 ml -40 doze

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Instanyl 200 de micrograme/doză spray nazal, soluţie Fentanil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml de soluţie conţine citrat de fentanil echivalent cu 2,000 micrograme fentanil. 1 doză de 100 microlitri este echivalentă cu 200 micrograme fentanil.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, fosfat disodic dihidrat, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Spray nazal, soluţie a 1,8 ml Spray nazal, soluţie a 2,9 ml Spray nazal, soluţie a 5,0 ml

1,8 ml -10 doze 2,9 ml -20 doze 5,0 ml -40 doze

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare pe cale nazalăA se citi prospectul înainte de utilizare.

Instrucţiuni pentru deschiderea şi închiderea cutiei: -

-Îndepărtaţi semnul timbrat prima dată când deschideţi cutia -Aşezaţi degetul mare şi degetul mijlociu pe elementele laterale de prindere

-Apăsaţi elementele laterale de prindere cu ajutorul degetului mare şi degetului mijlociu. -În acelaşi timp, aşezaţi celălalt deget mare pe suportul de presiune anterior şi totodată apăsaţi în interior -Continuaţi să exercitaţi presiune pe toate cele trei puncte

-Trageţi capacul pentru a-l deschide

-Dupăutilizarea sprayului nazal Instanyl, acesta trebuie aşezat la loc în suportul interior şi cutia trebuie închisă

-La închiderea cutiei, asiguraţi-vă că elementele laterale de prindere se află în fante -Apăsaţi ferm până când elementele laterale de prindere se fixează în poziţie cu un declic

Bifaţi o casetă după fiecare doză[10, 20 sau 40 casete de bifare]

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

După utilizare, introduceţi întotdeauna sprayul nazal în cutia cu sistem de închidere securizat pentru copii.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra flaconul menţinut în poziţie verticală. A nu se congela.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/531/007-009

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Instanyl 200

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ / FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Instanyl 200 micrograme/doză spray nazal Fentanil Uz nazal

 1. MODUL DE ADMINISTRARE

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1,8 ml -10 doze 2,9 ml -20 doze 5,0 ml -40 doze

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Instanyl 50 micrograme/doză spray nazal, soluţie Instanyl 100 micrograme/dozăspray nazal, soluţie Instanyl 200 micrograme/dozăspray nazal, soluţie

Fentanil

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. -Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. -Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

-Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Instanyl şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să utilizaţi Instanyl

 3. Cumsă utilizaţi Instanyl

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cumse păstrează Instanyl

 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE INSTANYL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Instanyl aparţine unui grup de antialgice puternice denumite opioide. Opioidele acţionează prin blocarea semnalelor de durere către creier. Instanyl acţionează foarte rapid şi este utilizat pentru ameliorarea durerii episodice intense la pacienţii cu cancer aflaţi deja sub tratament cu opioide pentru durerea lor de fond. Durerea episodică intensăeste durerea bruscă, suplimentară, care apare în pofida faptului că dumneavoastră aţi luat medicamentele opioide obişnuite de calmare a durerii.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI INSTANYL

Nu utilizaţi Instanyl:

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la fentanil sau la oricare dintre celelalte componente ale sale -dacă nu aţi mai fost niciodată trataţi cu opioide (de exemplu, codeină, fentanil, hidromorfonă, morfină, oxicodonă, petidină) -dacă întâmpinaţi dificultăţi serioase la respiraţie sau dacă suferiţi de o boală pulmonară

obstructivă gravă-dacă aţi făcut anterior radioterapie facială-dacă suferiţi de episoade recurente de sângerare nazală

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Instanyl

- dacă suferiţi de o boală pulmonară obstructivă de lungă durată, respiraţia dumneavoastră poate fi afectată de Instanyl -dacă aveţi probleme cu inima, în special ritm lent al inimii, slăbiciune musculară sau volum

sanguin scăzut -dacă aveţi probleme cu ficatul sau rinichii -dacă aveţi probleme cu funcţiile creierului dumneavoastră, de exemplu ca urmare a unei tumori

cerebrale, a unui traumatism cranian sau a presiunii intracraniene crescute

- dacă utilizaţi alte produse de tip spray nazal, de exemplu pentru guturai (răceala comună) sau pentru alergii

Dacă întâmpinaţi dificultăţi de respiraţie în timp ce sunteţi tratat cu Instanyl, este important să îl contactaţi imediat pe medicul dumneavoastră sau spitalul.

Dacă apare sângerare nazală recurentă sau disconfort nazal în timp ce sunteţi tratat cu Instanyl, trebuie să vă contactaţi medicul, care va lua în considerare un tratament alternativ pentru durerea dumneavoastră episodică intensă.

În cazul în care credeţi că deveniţi dependenţi de Instanyl, este important să vă informaţi medicul.

Instanyl nu trebuie utilizat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Instanyl poate afecta sau poate fi afectat de alte medicamente.Trebuie acordată o atenţie specială dacă sunteţi sub tratament cu oricare dintre următoarele medicamente:

-
Oricare medicament care ar putea în mod normal să vă provoace somnolenţă (care are efect sedativ), cum ar fi somnifere, medicamente pentru tratarea anxietăţii, antihistaminice sau tranchilizante.
-
Oricare medicament care ar putea avea efect asupra modului în care organismul dumneavoastrădescompune Instanyl, cum sunt
 • ritonavirul, nelfinavirul, amprenavirul şi fosamprenavirul (medicamente care ajută la controlul infecţiei cu HIV)

 • inhibitori ai CYP3A4, cum sunt ketoconazolul, itraconazolul sau fluconazolul (utilizaţi pentru tratamentul micozelor),

 • troleandomicina, claritromicina sau eritromicina (medicamente pentru tratamentul infecţiilor bacteriene),

 • aprepitantul (utilizat pentru greaţă puternică)

 • diltiazemul şi verapamilul (medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale sau al bolilor cardiace)

-
Medicamente denumite inhibitori de monoaminooxidază (MAO) (utilizate pentru depresie severă) sau dacă aţi luat astfel de medicamente în ultimele 2 săptămâni
-
Medicamente denumite agonişti/antagonişti parţiali, de exemplu buprenorfină, nalbufinăşi pentazocină (medicamente pentru tratamentul durerii)

- Alte medicamente administrate pe cale nazală, în special oximetazolină, xilometazolinăşi medicamente similare, care sunt utilizate pentru ameliorarea congestiei nazale.

Utilizarea Instanyl cu alimente şi băuturi

Nu consumaţi alcool în timp ce vă aflaţi sub tratament cu Instanyl, deoarece acesta poate creşte riscul producerii de reacţii adverse periculoase.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Instanyl nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care aţi discutat acest lucru cu medicul dumneavoastră.

Instanyl nu trebuie utilizat în timpul naşterii, deoarece fentanilul poate provoca probleme respiratorii grave la nou-născut.

Instanyl nu trebuie utilizat în timpul alăptării, cu excepţia cazului în care aţi discutat acest lucru cumedicul dumneavoastră. Fentanilul poate trece în laptele matern şi poate provoca reacţii adverse la sugar.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu trebuie să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje în timp ce sunteţi trataţi cu Instanyl. Acesta poate produce ameţealăşi somnolenţă, care pot afecta capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI INSTANYL

Utilizaţi întotdeauna Instanyl exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi siguri în privinţa tratamentului sau dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră saufarmacistului.

Doza de Instanyl este independentă de tratamentul uzual al durerii din cancer.

Când începeţi pentru prima dată să utilizaţi Instanyl, medicul va colabora cu dumneavoastră pentru astabili doza care va ameliora durerea episodică intensă. Doza iniţialăeste de un puf de 50 micrograme într-o nară la fiecare episod de durere intensă. Întimpul stabilirii dozei corecte pentru dumneavoastră, medicul vă poate instrui să treceţi la o doză maimare.

Dacă durerea episodică intensă nu este ameliorată după 10 minute, puteţi utiliza doar un singur puf în plus pentru episodul curent.Trebuie să aşteptaţi cel puţin patru ore înainte de a trata alt episod de durere intensă. Puteţi utiliza Instanyl pentru a trata până la patru episoade de durere intensă pe zi.

Dacă prezentaţi mai mult de patru episoade de durere intensă pe zi, trebuie să vă contactaţi medicul, deoarece tratamentul dumneavoastrăuzual al durerii din cancer poate necesita modificări.

Pentru a ţine evidenţa numărului de doze de Instanyl administrate, utilizaţi casetele de bifare din broşura plasată pe capacul cutiei cu sistem de închidere securizat pentru copii.

Nu modificaţi singuri doza de Instanyl sau a altor medicamente pentru durere. Modificarea dozei trebuie realizată împreună cu medicul dumneavoastră.

Instanyl este pentru utilizare nazală.

Instanyl trebuie folosit în următorul mod:-Trebuie să staţi aşezaţi sau în picioare -Scoateţi capacul de protecţie al spray-ului-Înainte de a utiliza pompa pentru prima dată, acţionaţi pompa până la apariţia unei pulberi fine

(sunt necesare 3 până la 4 acţionări ale pompei). Este important să evitaţi orientarea spray-ului

în direcţia altor persoane. -Ţineţi spray-ul în poziţie verticală-Aplecaţi-vă capul uşor înainte -Obstruaţi-vă o nară apăsând cu degetul pe partea laterală a nasului şi introduceţi vârful spray

ului în cealaltă nară-Apăsaţi pompa o dată, rapid, în timp ce inhalaţi pe nas -După utilizare, introduceţi întotdeauna Instanyl în cutia cu sistem de închidere securizat pentru

copii

Dacă nu aţi utilizat Instanyl timp de mai mult de 7 zile, acţionaţi pompa o dată în aer înainte de a administra următoarea doză.

Dacă utilizaţi mai mult Instanyl decât ar trebui sau credeţi că cineva a utilizat Instanyl în mod accidental

Trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră, unui spital sau la camera de urgenţă pentru evaluarea riscului şi pentru recomandări dacă aţi luat mai mult Instanyl decât ar fi trebuit.

Simptomele supradozajului sunt:

Senzaţie de somnolenţă, ameţeală, temperatură scăzută a corpului, bătăi lente ale inimii, dificultăţi în coordonarea mâinilor şi picioarelor.În cazurile grave, simptomele administrării unei cantităţi prea mari de Instanyl pot conduce la comă, sedare, convulsii sau dificultăţi severe ale respiraţiei. Dacă simţiţi că aveţi oricare dintre simptomele de mai sus trebuie să solicitaţi imediat asistenţămedicală.

Notă pentru persoanele care îngrijesc pacienţiiDacă observaţi că persoana care utilizează Instanyl începe brusc să prezinte mişcări lente, dificultăţi în respiraţie sau dacă aveţi dificultăţi în trezirea persoanei trebuie să: -Sunaţi imediat pentru ajutor de urgenţă-În timp ce aşteptaţi ajutorul de urgenţă, trebuie să încercaţi să menţineţi persoana trează vorbind

cu aceasta sau scuturând-o uşor din când în când -Dacăpersoana are dificultăţi de respiraţie, solicitaţi-i sărespire la fiecare 5-10 secunde -Dacă persoana a încetat sărespire, trebuie să încercaţi să o resuscitaţi până la sosirea ajutorului

de urgenţă

În cazul în care credeţi că cineva a utilizat Instanyl în mod accidental, vă rugăm să solicitaţi imediat asistenţă medicală. Încercaţi să menţineţi persoana trează pânăla sosirea ajutorului de urgenţă. Dacă o persoană a utilizat Instanyl în mod accidental, ar putea avea aceleaşi simptome ca cele descrise mai sus pentru supradozaj.

Dacă uitaţi să utilizaţi Instanyl

Dacă durerea episodică intensă continuă încă, puteţi să utilizaţi Instanyl aşa cum v-a prescris medicul. Dacă durerea episodică intensăs-a oprit, nu luaţi Instanyl până la următorul episod de durere intensă.

Dacă încetaţi să utilizaţi Instanyl

Trebuie să întrerupeţi utilizarea Instanyl când nu mai prezentaţi durere episodică intensă. Trebuie totuşi să continuaţi să luaţi medicamentele opioide obişnuite pentru a vătrata durerea din cancer. Dacănu sunteţi sigur, contactaţi-vă medicul pentru a confirma doza corectă a medicamentului utilizat în mod obişnuit. Puteţi avea simptome de sevraj similare cu reacţii adverse posibile la Instanyl atunci când existădiscontinuităţi în tratamentul cu Instanyl. Atunci când apar aceste simptome de sevraj, trebuie să văadresaţi medicului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va evalua dacă aveţi nevoie de tratament pentru a reduce sau a elimina aceste simptome de sevraj.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare referitoare la utilizarea acestui produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Instanyl poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Adesea, reacţiile adverse vor înceta sau se vor reduce în intensitate la continuarea utilizării produsului.

Dacă apare oricare dintre următoarele reacţii adverse grave trebuie să întrerupeţi tratamentul şi să văadresaţi imediat medicului dumneavoastră, unui spital sau unei camere de urgenţă: Dificultăţi severe la respiraţie, sunet zgomotos în inspir, durere convulsivă sau ameţeală extremă.

Frecvenţa posibilelor reacţii adverse enumerate mai jos este definită utilizând următoarea convenţie: Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

Frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100) Mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000) Rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000) Foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000) Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacţii adverse raportate după utilizarea Instanyl: Reacţii adverse frecvente: somnolenţă, ameţeală chiar cu dificultăţi în menţinerea echilibrului, durere de cap, iritaţie la nivelul gâtului, greaţă, vărsături, înroşirea feţei, senzaţie de căldură excesivă, transpiraţie în exces.

Reacţii adverse mai puţin frecvente: dependenţa de medicament, insomnie, moleşeală, contracţii musculare spastice, senzaţii anormale la nivelul pielii, chiar neplăcute, modificări ale gustului, rău demişcare, hipotensiune arterială, dificultăţi de respiraţie, sângerări nazale, ulceraţii nazale, constipaţie, inflamaţii la nivelul gurii, gură uscată, durere la nivelul pielii, mâncărimi ale pielii, febră.

Trebuie să vă informaţi medicul dacă prezentaţi episoade recurente de sângerări nazale sau disconfort nazal.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ INSTANYL

Medicamentul de calmare a durerii din Instanyl este foarte puternic şi ar putea pune în pericol viaţa copiilor. Instanyl nu trebuie lăsat la îndemâna şi vederea copiilor. După utilizare, introduceţi întotdeauna spray-ul nazal în cutia cu sistem de închidere securizat pentru copii.

Nu utilizaţi Instanyl dupădata de expirare inscripţionată pe flacon ca EXP.A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra flaconul menţinut în poziţie verticală. A nu secongela. Dacă spray-ul nazal Instanyl este îngheţat, pompa spray-ului se poate sparge. Dacă nu sunteţi siguri asupra modului în care a fost păstrată pompa, trebuie să o verificaţi înainte de utilizare.

Instanyl care a depăşit data de expirare sau care nu mai este necesar ar putea conţine în continuare suficient medicament pentru a fi nociv pentru alte persoane, în special pentru copii. Acesta nu trebuie aruncat pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Toate flacoanele utilizate sau neutilizate trebuie eliminate sistematic în conformitate cu reglementările locale sau înapoiate la farmacie în cutiacu sistem de închidere securizat pentru copii. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Instanyl spray nazal, soluţie

Substanţa activă este fentanilul. Conţinutul este de: 50 micrograme/doză: 1 ml de soluţie conţine citrat de fentanil echivalent cu 500 micrograme fentanil. 1 puf (100 microlitri) conţine 50 micrograme fentanil.100 micrograme/doză: 1 ml de soluţie conţine citrat de fentanil echivalent cu 1000 microgramefentanil. 1 puf (100 microlitri) conţine 100 micrograme fentanil.200 micrograme/doză: 1 ml de soluţie conţine citrat de fentanil citrat echivalent cu 2000 micrograme fentanil. 1 puf (100 microlitri) conţine 200 micrograme fentanil.

Celelalte componente sunt dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, fosfat disodic dihidrat şi apă purificată

Cum arată Instanyl şi conţinutul ambalajului

Instanyl este un spray nazal sub formă de soluţie limpede, incoloră. Aceasta se aflăîntr-un flacon din sticlă brună cu pompă dozatoare.

Spray-ul nazal este disponibil într-o cutie cu sistem de închidere securizat pentru copii, în trei mărimidiferite de ambalaj: 1,8 ml (echivalent cu 10 doze), 2,9 ml (echivalent cu 20 doze) şi 5,0 ml(echivalent cu 40 doze). Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Etichetarea celor trei concentraţii de Instanyl este diferenţiatăprin culori: 50 micrograme/doză - etichetarea este portocalie 100 micrograme/doză- etichetarea este roşu închis 200 micrograme/doză- etichetarea este albastru-verzuie.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danemarca Tel: +45 46 77 11 11

Producătorul

Nycomed Pharma AS Solbaervegen 5 N-2409 Elverum Norvegia Tel.: +47 6242 8300

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien/Luxembourg/ Magyarország Luxemburg Nycomed Pharma Kft. Nycomed Belgium Hermina t 17 Gentsesteenweg 615 Chaussée de Gand HU-1146 Budapest B-1080 Brussel / Bruxelles / Brüssel Tel: +361 47 199 30 Belgïe / Belgique / Belgien Tel/Tél: +32 2 464 06 11 nycomed-belgium@nycomed.com

БългарияNederland

ТП „Никомед” ГМБХNycomed bv ж. к. „ГоцеДелчев” бл. 22, вх. В, ап. В6 Postbus 31 София 1404, Bulgaria NL-2130 AA Hoofddorp Тел.: + 3592 958 27 36; + 3592 958 15 29 Tel: +31 23 56 68 777

nl.info@nycomed.com

Česká republika Norge

Nycomed s.r.o. Nycomed Pharma AS Novodvorská 994/138 Drammensveien 852 14221 Praha 4 NO-1372 Asker Tel: +420 239 044 244 Tlf: +47 6676 3030

infonorge@nycomed.no

Danmark/ Ísland / Malta / Κύπρος

Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danmark / Danmörk / Denmark Tlf/Tel: +45 46 77 11 11 info@nycomed.com

Deutschland

Nycomed Deutschland GmbH Molkestrasse 4 D-78467 Konstanz Tel: +49 7531 3666 0

Eesti

Nycomed SEFA AS Pirita tee 20T EE-10127 Tallinn Tel: +372 6177 669 info@nycomed.ee

Ελλάδα

Nycomed Hellas S.A. Λεωφ. Κηφισίας 196 Χαλάνδρι 152-31, ΑθήναΤηλ: +30 210 6729570 info@nycomed.gr

España

Nycomed Pharma S.A C/ Alsasua 20 28023 - Madrid Tel: +34 917 14 99 00

France

Nycomed France 13 rue Watt FR-75013 Paris Tel: +33 1 56 61 48 48

Ireland

Nycomed Products Ltd. 2051 Castle Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Tel: +353 (0) 1 6420021

Italia

Nycomed S.p.A. Via Libero Temolo 4 I-20126 Milano Tel: +39 02 64 16 01

Österreich

Nycomed Pharma GmbH EURO PLAZA, Gebäude F Technologiestraße 5 A-1120 Wien Tel: + 43 18 15 02 02 nycomed-austria@nycomed.com

Polska

Nycomed Pharma Sp. z.o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Tel: +48 22 608 13 00

Portugal

Nycomed Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte – Edifício Gil Eanes 2770-192 Paço de Arcos Tel: + 351 21 44 602 00

România

Nycomed Pharma SRL Strada Episcop Chessarie nr. 15, Corp C, Sect. 4 RO-040183 Bucureşti Tel: +40 21 335 03 91 office@nycomedpharma.ro

Slovenija

Nycomed GmbH Podružnica Ljubljana Dalmatinova ulica 2 SI-1000 Ljubljana Tel: +386 1 23 96 110

Slovenská republika

Nycomed s.r.o. Plynárenská 7B SK-821 09 Bratislava Tel: +421 220 602 600

Suomi/Finland

Oy Leiras Finland Ab PL/PB 1406 FIN-00101 Helsinki Puh/Tel: +358 20 746 5000 info@leiras.fi

Sverige

Nycomed AB Box 27264 SE-102 53 Stockholm Tel: +46 8 731 28 00 infosweden@nycomed.com

Latvija United Kingdom

SIA Nycomed Latvia Nycomed UK Ltd. Duntes iela 6 Three Globeside Business Park LV-1013 Riga Fieldhouse Lane Tel: +371 67840082 SL7 1HZ Marlow Buckinghamshire

Tel: +44 (0) 1628 646400

Lietuva

Nycomed, UAB Gynėjų 16 LT-01109 Vilnius Tel: +370 521 09 070 info@nycomed.lt

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Fentanyl, un analgezic puternic folosit ca drog, face ravagii în Canada Fentanyl, un analgezic puternic vândut pe bază de reţetă şi utilizat ca drog, face ravagii în Canada, unde este din ce în ce mai răspândit şi care a provocat deja mai multe decese, potrivit unor avertismente difuzate de mai mulţi experţi, relatează vineri canalul internaţional de televiziune France 24...
Veninul unui şarpe rar din Asia acţionează ca un analgezic puternic, ce nu dă dependenţă (studiu) Oamenii de ştiinţă australieni au descoperit că veninul unei specii rare şi foarte frumoase de şarpe din Asia de Sud-Est poate fi transformat într-un medicament analgezic ce nu creează dependenţă şi este mai eficient decât opiumul, informează Xinhua.
Veninul unei specii de melci marini, un analgezic mai puternic decât morfina Veninul redutabilei moluşte-răpitor, melcul marin din specia 'conus geographus', ar putea fi utilizat ca analgezic mai puternic şi care să dea mai puţină dependenţă decât morfina, informează publicaţia franceză Le Nouvel Observateur.
Prince a murit în urma unei supradoze de Fentanyl, un puternic analgezic opiaceu (insititut medico-legal) Cântăreţul american Prince a murit în urma unei supradoze de Fentanyl, un puternic medicament analgezic opiaceu, a anunţat joi, într-un comunicat, institutul medico-legal care a efectuat autopsia.
Senatul a completat, în această săptămână, lista substanţelor interzise; include şi un analgezic puternic (sinteză) Senatorii au adoptat, în această săptămână, un proiect legislativ care completează cu alte 30 de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP) lista compuşilor chimici a căror fabricare şi vânzare sunt interzise, printre acestea numărându-se şi tapentadol, o substanţă activă care este un analgezic...
Lista substanţelor a căror fabricare şi vânzare sunt interzise a fost extinsă; include un analgezic puternic Plenul Senatului a adoptat, în şedinţa de luni, un proiect legislativ care completează cu alte 30 de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP) lista compuşilor chimici a căror fabricare şi vânzare sunt interzise, printre acestea numărându-se şi tapentadol, o substanţă activă care este un analgezic...