CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

IRESSA
 
Denumire IRESSA
Descriere IRESSA este indicată pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer) ), avansat loco-regional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutaţii ale tirozinkinazei receptorului factorului de creştere epidermal uman - EGFR_TK
Denumire comuna internationala GEFITINIBUM
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 250 mg
Ambalaj Cutie cu 3 blist. PVC/AL x 10 compr. film.
Valabilitate ambalaj 4 ani
Cod ATC L01XE02
Firma - Tara producatoare ASTRAZENECA UK LIMITED - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata ASTRAZENECA AB - SUEDIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre IRESSA ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> teta (vizitator) : S-a vindecat cineva cu acest medicament?va rog frumos sa-mi raspundeti este vital pentru mine.Multumesc...
>> Marin Constanta (vizitator) : Cat trebuie facut acest tratament si daca este eficient?Multumesc mult....
>> dr. Oana Iordache : Durata tratamentului o stabiliti impreuna cu medicul curant.
>> dr. Oana Iordache : Cu placere.
>> niculina farapon (vizitator) : am cancer pulmonar ,neoperabil, cu metastaze osoase.Ma intereseaza daca eu pot face tratament cu IRESSA...
>> dr. Oana Iordache : Pt Niculina. TRebuie sa discutati cu medicul oncolog.
>> Dr. Vladoiu Mirela : depinde de stadiul bolii si tipul de cancer !!! vorbiti cu un oncolog!
Prospect si alte informatii despre IRESSA, comprimate filmate       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IRESSA 250 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine gefitinib 250 mg.

Excipienţi: fiecare comprimat filmat conţine lactoză 163,5 mg (sub formă de lactoză monohidrat).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate (comprimate).
Comprimat de culoare maro, rotund, biconvex, inscripţionat cu „IRESSA 250” pe una dintre feţe şi plan pe cealaltă faţă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

IRESSA este indicată pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer) ), avansat loco-regional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutaţii ale tirozinkinazei receptorului factorului de creştere epidermal uman EGFR_TK (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu gefitinib trebuie iniţiat şi monitorizat de un medic cu experienţă în utilizarea terapiei antineoplazice.

Doze Doza de IRESSA recomandată este de un comprimat de 250 mg o dată pe zi. Dacă se omite administrarea unei doze de IRESSA, aceasta trebuie luată imediat ce pacientul îşi aminteşte. Dacă au rămas mai puţin de 12 ore până la administrarea următoarei doze, pacientul nu trebuie să mai ia doza uitată. Nu se va administra o doză dublă (două comprimate o dată) pentru a compensa doza uitată.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea IRESSA la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu a fost stabilită. Nu există nici o indicaţie relevantă pentru utilizarea IRESSA la copii şi adolescenţi în ceea ce priveşte indicaţia NSCLC (non small cell lung cancer).

Insuficienţă hepatică

Pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă (scor Child-Pugh B sau C) datorată cirozei au concentraţii plasmatice crescute de gefitinib. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi atent pentru a detecta apariţia reacţiilor adverse. Concentraţiile plasmatice de gefitinib nu au fost mai mari la pacienţii cu valori crescute ale aspartat transaminazei (AST), fosfatazei alcaline şi bilirubinei datorate metastazelor hepatice (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală cu un clearance al creatininei >20 ml/min. Deoarece nu sunt disponibile suficiente date cu privire la pacienţii cu un clearance al creatininei ≤ 20 ml/min, se recomandă precauţie în cazul administrării IRESSA la aceşti pacienţi (vezi pct 5.2).

Pacienţi vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei în funcţie de vârstă (vezi pct. 5.2).

Metabolizatori lenţi de CYP2D6

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu genotip cunoscut de metabolizator lent al CYP2D6, dar aceşti pacienţi trebuie atent monitorizaţi pentru a detecta apariţia reacţiilor adverse (vezi pct. 5.2).

Ajustarea dozei datorată riscului de toxicitate

Situaţia pacienţilor cu diaree greu tolerată sau cu reacţii adverse cutanate poate fi rezolvată printr-o întrerupere de durată scurtă a tratamentului (până la 14 zile), urmată de reluarea administrării dozei de 250 mg (vezi pct. 4.8). În cazul pacienţilor care nu tolerează tratamentul după întreruperea temporară a terapiei, administrarea IRESSA trebuie întreruptă definitiv şi trebuie avut în vedere un tratament alternativ.

Mod de administrare Comprimatul poate fi administrat cu sau fără alimente, de preferat la aproximativ aceeaşi oră în fiecare zi. Comprimatul poate fi înghiţit întreg cu o cantitate suficientă de apă sau, în cazul în care nu este posibilă administrarea comprimatelor întregi, acestea pot fi dizolvate în apă (plată). Nu se vor folosi alte tipuri de lichide. Se pune comprimatul în jumătate de pahar cu apă, fără a fi zdrobit. Se agită din când în când paharul până la dizolvarea comprimatului (ar putea dura maximum 20 de minute). Soluţia obţinută trebuie administrată imediat după dizolvarea completă a comprimatului (în maximum 60 de minute). Paharul trebuie clătit cu jumătate de pahar cu apă, care trebuie de asemenea administrată. Soluţia poate fi administratăşi printr-o sondă nazo-gastrică sau de gastrostomă.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Alăptare (vezi pct. 4.6)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Evaluarea statusului mutaţional EGFR

În evaluarea statusului mutaţional EGFR al unui pacient este important să se aleagă o metodă de determinare robustăşi bine validată pentru evita apariţia rezultatelor fals negative sau fals pozitive.

Boala interstiţială pulmonară (BIP)

La 1,3 % dintre pacienţii trataţi cu IRESSA a fost observată apariţia BIP, uneori cu debut acut, şi care în unele cazuri a fost letală (vezi pct. 4.8). În cazul agravării simptomelor respiratorii, cum sunt dispneea, tusea şi febra, tratamentul cu IRESSA trebuie întrerupt şi pacientul trebuie investigat imediat. Dacă se confirmă prezenţa BIP, tratamentul cu IRESSA trebuie întrerupt şi trebuie administrat tratamentul adecvat.

Într-un studiu farmaco-epidemiologic japonez de tip caz-control efectuat la 3159 pacienţi cu NSCLC (non small cell lung cancer) trataţi cu IRESSA sau chimioterapie, care au fost urmăriţi timp de până la 12 săptămâni, au fost identificaţi următorii factori de risc pentru apariţia BIP (indiferent dacă pacienţii au primit IRESSA sau chimioterapie): fumatul, indice de performanţă mic (SP ≥2), volum pulmonar redus apreciat la examenul CT (≤ 50 %), NSCLC (NON SMALL CELL LUNG CANCER) recent diagnosticat (< 6 luni), BIP preexistentă, vârsta (≥ 55 ani) şi afecţiunile cardiace concomitente. Un risc crescut de BIP ca urmare a administrării de gefitinib comparativ cu chimioterapia a fost observat mai ales în timpul primelor 4 săptămâni de tratament (rata ajustată a RO 3,8; IÎ 95 % 1,9 – 7,7); după această perioadă riscul relativ a fost mai mic (rata ajustată a RO 2,5; IÎ 95 % 1,1 – 5,8). Riscul de mortalitate la pacienţii care au dezvoltat BIP în timpul tratamentului cu IRESSA sau în timpul chimioterapiei, a fost mai mare la cei cu factori de risc asociaţi: fumat, volum pulmonar redus apreciat la examenul CT (≤ 50 %), BIP pre-existentă, vârstă înaintată (≥ 65 ani) şi zone extinse aderente la pleură (≥ 50 %).

Hepatotoxicitate şi insuficienţă hepatică

Modificări ale testelor funcţionale hepatice (inclusiv creşterea alanin aminotransferazei, aspartat aminotransferazei, bilirubinei) precum hepatita au fost mai puţin frecvent observate, (vezi pct. 4.8). Au fost raportări izolate de insuficienţă hepatică care în unele cazuri au determinat evoluţie letală Prin urmare, se recomandă monitorizarea periodică a funcţiei hepatice. IRESSA trebuie utilizată cu prudenţă în cazul unor modificări uşoare până la moderate ale funcţiei hepatice. Dacă modificările sunt severe trebuie avută în vedere întreruperea temporară a tratamentului.

S-a demonstrat că disfuncţia hepatică provocată de ciroză determină creşterea concentraţiilor plasmatice de gefitinib (vezi pct. 5.2).

Interacţiuni medicamentoase

Inductorii CYP3A4 pot creşte metabolizarea gefitinib şi reduce concentraţiile plasmatice ale gefitinib. Din acest motiv, administrarea concomitentă de inductori ai CYP3A4 (de exemplu fenitoină, carbamazepină, rifampicină, barbiturice sau preparate pe bază de plante medicinale care conţin sunătoare) poate reduce eficacitatea medicamentului şi trebuie evitată (vezi pct. 4.5).

La pacienţii cu genotip CYP2D6 de metabolizori lenţi, tratamentul cu un inhibitor puternic al CYP3A4 poate duce la creşterea marcată a concentraţiilor plasmatice ale gefitinib. La iniţierea tratamentului cu un inhibitor de CYP3A4, pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru reacţiile adverse la gefitinib (vezi pct. 4.5)

La unii pacienţi trataţi concomitent cu warfarinăşi gefitinib au fost observate creşteri ale INR (International Normalised Ratio) şi/sau evenimente hemoragice (vezi pct. 4.5). Pacienţii trataţi concomitent cu warfarinăşi gefitinib trebuie frecvent monitorizaţi pentru detectarea variaţiilor timpului de protrombină (TP) sau INR.

Medicamentele care determină creşteri semnificativ susţinute ale pH-ului gastric, cum ar fi inhibitorii de pompă de protoni şi antagoniştii receptorilor H2 pot reduce biodisponibilitatea şi concentraţiile plasmatice ale gefitinib, scăzându-i astfel eficacitatea. Administrarea regulată de antiacide în preajma administrării IRESSA poate avea un efect similar (vezi pct. 4.5 şi 5.2).

Date din studiile clinice de fază II, în care s-au administrat concomitent gefitinib şi vinorelbină, indică faptul că gefitinib poate exacerba efectul neutropenic al vinorelbinei.

Lactoză

IRESSA conţine lactoză. Acest medicament nu trebuie administrat pacienţilor cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucozăgalactoză.

Alte precauţii pentru administrare

Pacienţii trebuie sfătuiţi să solicite imediat asistenţă medicală dacă prezintă:  orice tip de simptome oculare , diaree, greaţă, vărsături sau anorexie, severe sau persistente, deoarece acestea pot duce la deshidratare. Aceste simptome trebuie tratate în funcţie de situaţia clinică (vezi pct. 4.8).

Într-un studiu de fază I/II care a evaluat tratamentul cu gefitinib şi radioterapie la copii şi adolescenţi cu glioame maligne de trunchi cerebral nou diagnosticate sau cu glioame maligne supratentoriale incomplet rezecate, au fost raportate 4 cazuri (1 letal) de hemoragii la nivelul sistemului nervos central (SNC) din 45 de pacienţi înrolaţi. Un alt caz de hemoragie la nivelul SNC a fost raportat la un copil cu ependimom, într-un studiu cu gefitinib în monoterapie. Nu a fost stabilit un risc crescut de hemoragie cerebrală la pacienţii adulţi cu NSCLC (non small cell lung cancer) trataţi cu gefitinib.

Au fost raportate cazuri izolate de perforaţie gastro-intestinală la pacienţii trataţi cu IRESSA. În cele mai multe cazuri aceasta este asociată cu alţi factori de risc, inclusiv medicaţie concomitentă precum steroizi sau AINS, antecedente de ulcer gastro-intestinal, vărsta, fumatul sau prezenţa metastazelor intestinale la nivelul locului de perforaţie.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Metabolizarea gefitinib se realizează pe calea izoenzimei CYP3A4 a citocromului P450 (în principal) cât şi pe calea CYP2D6.

Substanţele active care pot creşte concentraţia plasmatică a gefitinib Studiile in vitro au arătat că gefitinib este substrat al glicoproteinei P (Pgp). Datele disponibile nu sugerează nicio consecinţă clinică a acestei constatări in vitro.

Substanţele care inhibă CYP3A4 pot reduce clearance-ul gefitinib. Administrarea concomitentă cu inhibitori puternici ai activităţii CYP3A4 (cum sunt ketoconazol, posaconazol, voriconazol, inhibitori de protează, claritromicină, telitromicină) poate creşte concentraţiile plasmatice ale gefitinib. Creşterea poate fi relevantă clinic deoarece reacţiile adverse se corelează cu doza şi durata expunerii. Creşterea poate fi mai mare la pacienţii cu genotip CYP2D6 de metabolizatori lenţi. La voluntarii sănătoşi, tratamentul anterior cu itraconazol (un inhibitor puternic al CYP3A4) a determinat o creştere de 80 % a ASC medii a gefitinib. În cazul tratamentului concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4, pacientul trebuie monitorizat atent pentru detectarea reacţiilor adverse ale gefitinib.

Nu sunt disponibile date privind tratamentul concomitent cu inhibitori ai CYP2D6, dar inhibitorii puternici ai acestei enzime pot determina dublarea concentraţiilor plasmatice ale gefitinib la pacienţii cu metabolizare extensivă pe calea CYP2D6 (vezi pct. 5.2). În cazul iniţierii tratamentului concomitent cu un inhibitor puternic al CYP2D6, pacientul trebuie monitorizat atent pentru detectarea reacţiilor adverse.

Substanţele active care pot scădea concentraţia plasmatică a gefitinib

Inductorii CYP3A4 pot stimula metabolismul şi scădea concentraţiile plasmatice ale gefitinib, reducând astfel eficacitatea IRESSA. Trebuie evitată administrarea concomitentă a inductorilor CYP3A4 (de exemplu fenitoină, carbamazepină, rifampicină, barbiturice sau sunătoare (Hypericum perforatum)). Tratamentul anterior cu rifampicină (un inductor puternic al CYP3A4) la voluntari sănătoşi a scăzut ASC medie a gefitinib cu 83 % (vezi pct. 4.4).

Substanţele care provoacă o creştere semnificativ susţinută a valorilor pH-ului gastric pot reduce concentraţiile plasmatice de gefitinib şi scădea astfel eficacitatea IRESSA. Dozele mari de antiacide cu durată scurtă de acţiune pot avea un efect similar în cazul în care sunt administrate regulat în preajma momentului de administrare a gefitinib. Administrarea concomitentă a gefitinib şi ranitidină la doze care au provocat creşteri susţinute ale pH-ului gastric ≥ 5 a determinat o scădere cu 47 % a ASC medii a gefitinib la voluntarii sănătoşi (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Substanţe active a căror concentraţie plasmatică poate fi modificată de gefitinib Studiile in vitro au demonstrat că gefitinib are un potenţial limitat de a inhiba CYP2D6. Într-un studiu clinic, pacienţilor li s-a administrat concomitent gefitinib şi metoprolol (un substrat al CYP2D6). Această asociere a determinat la o creştere minoră (35 %) a expunerii la metoprolol. O astfel de creştere ar putea fi relevantă pentru substraturile CYP2D6 cu indice terapeutic mic. În cazul utilizării concomitente de substraturi ale CYP2D6 şi gefitinib, se va avea în vedere modificarea dozei substratului CYP2D6 mai ales pentru produsele cu fereastră terapeutică mică.

Gefitinib inhibă in vitro transportorul proteinei BCRP, dar relevanţa clinică a acestui lucru nu este cunoscută.

Alte interacţiuni

S-a raportat creşterea INR şi/sau evenimentele hemoragice la o serie de pacienţi trataţi concomitent cu warfarină (vezi pct. 4.4).

4.6 Sarcina şi alăptarea

Femei aflate în perioada fertilă

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să nu rămână însărcinate pe perioada tratamentului.

Sarcina

Nu există date privind utilizarea gefitinib la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om nu este cunoscut. IRESSA nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar .

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă gefitinib se excretă în laptele matern. S-a detectat acumularea gefitinib şi a metaboliţilor săi în laptele femelelor de şobolan (vezi pct 5.3). IRESSA este contraindicată pe perioada alăptării, şi, prin urmare alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu IRESSA (vezi pct. 4.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

IRESSA nu are nicio influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Cu toate acestea, în timpul tratamentului cu gefitinib a fost raportată apariţia asteniei. Prin urmare, pacienţii care prezintă acest simptom trebuie să manifeste prudenţă în conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor.

4.8 Reacţii adverse

Pe baza datelor cumulate provenind din studiile clinice de fază III ISEL, INTEREST şi IPASS (2462 pacienţi trataţi cu IRESSA) reacţiile adverse medicamentoase (RAM) raportate cel mai frecvent, survenite la peste 20 % dintre pacienţi, sunt diareea şi reacţiile cutanate (care includ erupţii cutanate, acnee, xerodermie şi prurit). De obicei, RAM survin în prima lună de tratament şi sunt în general reversibile. Aproximativ 8 % dintre pacienţi au prezentat o RAM severă (grad 3 sau 4 conform criteriilor uzuale de toxicitate (Common Toxicity Criteria, CTC)). Aproximativ 3 % dintre pacienţi au întrerupt tratamentul datorită unei RAM.

Boala interstiţială pulmonară (BIP) a survenit la 1,3 % dintre pacienţi, frecvent severă (grad 3-4 CTC). Au fost raportate cazuri cu evoluţie letală.

Profilul de siguranţă prezentat in Tabelul 1 are la bază programul de dezvoltare clinică pentru gefitinib şi experienţa după punerea pe piaţă. Reacţiile adverse au fost clasificate în categorii de frecvenţă în Tabelul 1 unde este posibil, pe baza incidenţei Evenimentelor Adverse (EA) comparabile raportate într-o bază de date cumulată, obţinută din studiile clinice de fază III – ISEL, INTEREST şi IPASS (2462 pacienţi trataţi cu IRESSA).

Frecvenţele de apariţie a reacţiilor adverse sunt definite ca: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (> 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000); foarte rare (< 1/10000), şi cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimată din datele disponibile).

În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordine descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1. Reacţii adverse

 

Reacţiile adverse în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi frecvenţă

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Anorexie uşoară sau moderată (grad CTC 1 sau 2)

Tulburări oculare

Frecvente

Conjunctivită, blefarită şi xeroftalmie*, în principal uşoare (grad CTC 1)

Mai puţin frecvente

Eroziuni corneene, reversibile şi uneori asociate cu o creştere aberantă a genelor

Tulburări vasculare

Frecvente

Hemoragii , de exemplu epistaxis şi hematurie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente

Boală interstiţială pulmonară (1,3 %), frecvent severă (grad CTC 3-4). Au fost raportate cazuri cu evoluţie letală.

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Diaree , în principal uşoară sau moderată (grad CTC 1 sau 2).

Vărsături , în principal uşoare sau moderate (grad CTC 1 sau 2).

Greaţă, în principal uşoară (grad CTC 1).

Stomatită, în principal uşoară (grad CTC 1)

Frecvente

Deshidratare secundară diareei, greţei, vărsăturilor sau anorexiei.

Uscăciunea mucoasei bucale*, predominant uşoară (grad CTC 1).

Mai puţin frecvente

Pancreatită, preforaţie gastrointestinală

Tulburări hepatobiliare

Foarte frecvente

Creşteri ale alanin aminotransferazei, predominant uşoare sau moderate

Frecvente

Creşteri ale aspartat aminotransferazei, predominant uşoare sau moderate

Creşteri ale bilirubinei, predominant uşoare sau moderate

Mai puţin frecvente

Hepatită ***

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente

Reacţii cutanate, in principal uşoare sau moderate (grad CTC 1 sau 2) de tip erupţii pustuloase însoţite uneori de prurit şi xerodermie, inclusiv fisuri ale pielii, pe o bază eritematoasă

 

Frecvente

Modificări ale unghiilor

 

 

Alopecie

 

Mai puţin frecvente

Reacţii alergice**, inclusiv angioedem şi urticarie

 

Rare

Epidermoză buloasă incluzând necroliză epidermică toxică, sindrom Stevens Johnson şi eritem multiform

 

 

Vasculită cutanată

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Frecvente

Creşteri asimptomatice ale valorilor creatininei serice

 

 

Proteinurie

 

 

Cistită

 

Rare

Hemoragie chistică

Tulburări generale

Foarte frecvente

Astenie, predominant uşoară (grad CTC 1).

Frecvente

Febră

 

Frecvenţa RAM de tipul anomaliilor testelor de laborator se bazează pe datele provenite de la pacienţi care au prezentat, faţă de momentul iniţial, o variaţie a parametrilor relevanţi de laborator de 2 sau mai multe grade CTC. *Acest eveniment poate surveni în asociere cu alte xeroze (în principal reacţii cutanate) observate în asociere cu

IRESSA. **Incidenţa globală a Evenimetelor Adverse (EA) de tip reacţii alergice raportate în analiza cumulată a studiilor

ISEL, INTEREST şi IPASS a fost de 1, 5 % (36 pacienţi). 14 din aceşti 36 de pacienţi au fost excluşi dinfrecvenţa raportată datorită dovezilor referitoare fie la o etiologie non-alergică fie a faptului că reacţia alergică a fost rezultatul tratamentului cu alte medicamente. ***Aceasta include raportări izolate de insuficienţă hepatică care în unele cazuri conduce la rezultate letale.

Boala interstiţială pulmonară (BIP)

În studiul INTEREST, incidenţa evenimentelor de tip BIP a fost de 1,4 % (10) în grupul tratat cu gefitinib comparativ cu 1,1 % (8) în grupul tratat cu docetaxel. În grupul tratat cu gefitinib, un eveniment de tipul BIP a fost letal.

În studiul ISEL, incidenţa evenimentelor de tip BIP în populaţia totală a fost de aproximativ 1 % în ambele grupuri de tratament. Majoritatea evenimentelor de tip BIP raportate au provenit de la pacienţi de etnie asiatică, iar incidenţele BIP la pacienţii de etnie asiatică trataţi cu gefitinib sau placebo au fost similare, de aproximativ 3 % şi respectiv 4 %. Un eveniment de tip BIP a fost letal şi a survenit la un pacient care a primit tratament cu placebo.

Într-un studiu de supraveghere după punerea pe piaţă efectuat în Japonia (3350 pacienţi), rata evenimentelor de tip BIP raportată la pacienţii trataţi cu gefitinib a fost de 5,8 %. Proporţia evenimentelor letale de tip BIP a fost de 38,6 %.

Într-un studiu deschis, de fază III (IPASS) efectuat în Asia la 1217 pacienţi selectaţi cu NSCLC (non small cell lung cancer) , în care se compară IRESSA cu chimioterapia dublă cu carboplatină/paclitaxel ca terapie de primă linie, incidenţa evenimentelor de tip BIP a fost de 2,6 % pentru grupul tratat cu IRESSA comparativ cu 1,4 % pentru grupul tratat cu carboplatină/paclitaxel.

4.9 Supradozaj

Nu există un tratament specific în caz de supradozaj cu gefitinib.. Cu toate acestea, în studiile de fază I, un număr limitat de pacienţi au fost trataţi cu doze zilnice de până la 1000 mg. A fost observată o creştere a frecvenţei şi severităţii unor reacţii adverse, în principal a diareei şi erupţiilor cutanate. Reacţiile adverse asociate supradozajului trebuie tratate simptomatic; diareea severă, în special, trebuie să beneficieze de un tratament aşa cum este indicat clinic. Într-un singur studiu un număr limitat de pacienţi au fost trataţi săptămânal cu doze de la 1500 mg la 3500 mg. În acest studiu expunerea la IRESSA nu a crescut cu creşterea dozei,severitatea reacţiilor adverse a fost adesea uşoară până la moderată, şi în concordanţă cu profilul de siguranţă cunoscut al IRESSA.

5. 5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Inhibitori de protein kinază, Codul ATC: L01XE02

Mecanism de acţiune şi efecte farmacodinamice

Factorul de creştere epidermal uman (EGF) şi receptorul acestuia (EGFR [HER1; ErbB1]) au fost identificaţi ca principalii activatori ai procesului de creştere şi proliferare celulară atât în cazul celulelor normale cât şi a celor maligne. Activarea mutaţiei EGFR în celula malignă este un factor important în promovarea creşterii tumorale, prin blocarea apoptozei, creşterea producţiei de factori angiogenici şi facilitarea procesului de metastazare.

Gefitinib este o moleculă de dimensiuni mici cu rol de inhibitor selectiv a tirozinkinazei receptorului factorului de creştere epidermal uman şi este un tratament eficient pentru pacienţii cu tumori care exprimă mutaţii ale tirozinkinazei EGRF, indiferent de linia terapeutică. Nu a fost demonstrată o activitate relevantă clinic la pacienţii cu tumori care nu exprimă mutaţii ale EGRF.

Eficacitate şi siguranţă clinică Tratamentul de primă linie

Studiul randomizat IPASS, de fază III, de primă linie, a fost efectuat la pacienţi din Asia1 cu NSCLC (non small cell lung cancer) avansat (stadiul IIIB şi IV) cu aspect histologic de adenocarcirom, foşti fumători (care au încetat să fumeze > 15 ani în urmăşi au fumat < 10 pachete pe an) sau nefumători (vezi Tabelul 2).

1China, Hong Kong, Indonezia, Japonia, Malaezia, Filipine, Singapore, Taiwan and Thailanda.

Tabelul 2 Rezultatele eficacităţii gefitinib comparativ cu carboplatin/paclitaxel în studiul IPASS

Populaţie N RataRăspunsului Criteriu final primar Supravieţuire

 

Generală

1217

43,0 % vs 32,2 %

RR 0,74

RR 0,91

 

 

 

[0,65-0,85]

[0,76-1,10]

 

 

[5,3 %, 16,1 %]

5,7m vs 5,8m

18,6m vs 17,3m

 

 

 

p<0,0001

 

 

Populaţie

N

Rata Răspunsului Obiectiv şi IÎ 95 % pentru diferenţele dintre tratamente a

Criteriu final primar Supravieţuire fără progresia boliiab

Supravieţuire globală abc

Exprimă mutaţia EGRF

261

71,2 % vs 47,3 % [12,0 %, 34,9 %]

RR 0,48 [0,36-0,64] 9,5m vs 6,3m p<0,0001

RR 0,78 [0,50-1,20] NR vs 19,5m

Nu exprimă mutaţia EGRF

176

1,1 % vs 23,5 % [-32,5 %, -13,3 %]

RR 2,85 [2,05-3,98] 1,5m vs 5,5m p<0,0001

RR 1,38 [0,92-2,09] 12,1m vs 12,6m

 

Valorile sunt prezentate pentru IRESSA comparativ cu carboplatin/paclitaxel.

b “m” reprezintă mediana în luni. Numerele din parantezele pătrate corespund unor intervale de încredere de 95 % pentru RR. Supravieţuirea globală este în curs de evaluare.

NA Neatins
N Număr de pacienţi randomizaţi.

RR Rata riscului (rata riscului <1 în favoarea IRESSA)

Rezultatele privind calitatea vieţii diferă în funcţie de statusul mutaţional EGRF. La pacienţii cu tumori care exprimă mutaţii ale EGRF, semnificativ mai mulţi pacienţi trataţi cu IRESSA au prezentat o îmbunătăţire a calităţii vieţii şi a simptomelor de cancer pulmonar comparativ cu tratamentul cu carboplatină/paclitaxel (vezi Tabelul 3).

Tabelul 3 Rezultatele referitoare la calitatea vieţii pentru gefitinib comparativ cu carboplatină/paclitaxel în studiul IPASS.

 

Populaţie

N

Chestionar FACT-L

Chestionar LCS

 

 

Rata de îmbunătăţire a calităţii

Rata de îmbunătăţire a simptomelor a

 

 

vieţiia

(%)a

 

 

(%)a

 

 

Generală

1151

(48,0 % vs 40,8 %) p=0,0148

(51,5 % vs 48,5 %) p=0,3037

Exprimă mutaţia EGRF

259

(70,2 % vs 44,5 %) p<0,0001

(75,6 % vs 53,9 %) p=0,0003

Nu exprimă mutaţia EGRF

169

(14,6 % vs 36,3 %) p=0,0021

(20,2 % vs 47,5 %) p=0,0002

Indexul rezultatelor studiului a fost concordanţ cu rezultatele FACT-L şi LCS

Valorile prezentate sunt pentru IRESSA comparativ cu carboplatină/paclitaxel. N numărul de pacienţi evaluabili pentru analiza calităţii vieţii QoL Quality of Life (calitatea vieţii) FACT-L Functional Assessment of Cancer Therapy-Lung (Evaluarea funcţională a terapiei cancerului

pulmonar) LCS Lung Cancer Subscale (subscala cancerului pulmonar)

Pacienţi trataţi anterior

Studiul randomizat de fază III INTEREST a fost efectuat la pacienţi cu NSCLC (non small cell lung cancer) local avansat sau metastatic, trataţi anterior cu chimioterapie pe bază de săruri de platină. La nivelul populaţiei generale, nu s-au observat diferenţe semnificative statistic între gefitinib şi docetaxel (75 mg/m2) cu privire la supravieţuirea globală, supravieţuirea fără progresia bolii şi rata răspunsului obiectiv (vezi tabelul 4).

Tabelul 4 Rezultatele eficacităţii gefitinib comparativ cu docetaxel în studiul INTEREST

Populaţie

N

Rata Răspunsului Obiectiv şi IÎ 95 % pentru diferenţele dintre tratamentea

Supravieţuire fără progresia bolii ab

Criteriu final primar Supravieţuire globalăab

Generală

1466

9,1 % vs 7,6 % [-1,5 %, 4,5 %]

RR 1,04 [0,93-1,18] 2,2m vs 2,7m p=0,4658

RR 1,020 [0,905-1,150]b 7,6m vs 8,0m p=0,7332

Exprimă mutaţia EGRF

44

42,1 % vs 21,1 % [-8,2 %, 46,0 %]

RR 0,16 [0,05-0,49] 7,0m vs 4,1m p=0,0012

RR 0,83 [0,41-1,67] 14,2m vs 16,6m p=0,6043

Nu exprimă mutaţia EGRF

253

6,6 % vs 9,8 % [-10,5 %, 4,4 %]

RR 1,24 [0,94-1,64] 1,7m vs 2,6m p=0,1353

RR 1,02 [0,78-1,33] 6,4m vs 6,0m p=0,9131

Asiaticic

323

19,7 % vs 8,7 % [3,1 %, 19,2 %]

RR 0,83 [0,64-1,08] 2,9m vs 2,8m p=0,1746

RR 1,04 [0,80-1,35] 10,4m vs 12,2m p=0,7711

Non-asiatici

1143

6,2 % vs 7,3 % [-4,3 %, 2,0 %]

RR 1,12 [0,98-1,28] 2,0m vs 2,7m p=0,1041

RR 1,01 [0,89-1,14] 6,9m vs 6,9m p=0,9259

a Valorile prezentate sunt pentru IRESSA comparativ cu docetaxel.
b “m” reprezintă mediana în luni. Numerele din parantezele pătrate corespund unor intervale de încredere de

96 % pentru supravieţuirea globală, sau, în celelalte cazuri, intervalului de încredere de 95 % pentru RR c Intervalul de încredere complet se află sub limita de non-inferioritate de 1,154 N Număr de pacienţi randomizaţi. HR Rata riscului (rata riscului <1 în favoarea IRESSA)

Figurile 1şi 2 Rezultatele eficacităţii în subgrupurile de pacienţi non-asiatici în studiul INTEREST (N = Număr de pacienţi randomizaţi)

1.      Supravieţuirea globală

2.      N pacienţi

3.      Rata riscului (Gefitinib comparativ Docetaxel) şi 95% IC

4.      Analiză neajustată Populaţie în PP pentru factori clinici Populaţie ITT pentru biomarkeri

5.      Supravieţuire fără progresia bolii Rata răspunsului obiectiv(%)

6.      Gefitinib vs Docetaxel

7.      N pacienţi

8.      Rata riscului (Gefitinib comparativ Docetaxel) şi 95% Iî

9.      Analiză neajustată Populaţie EFR

Studiul randomizat de fază III ISEL a fost efectuat la pacienţi cu NSCLC (non small cell lung cancer) avansat, care au primit anterior 1 sau 2 cure de chimioterapie şi au fost refractari sau au avut intoleranţă la cea mai recentă cură. Gefitinib plus cel mai bun tratament de susţinere a fost comparat cu placebo plus cel mai bun tratament de susţinere. IRESSA nu a dus la creşterea supravieţuirii în populaţia totală. Rezultatele cu privire la supravieţuire se deosebesc în funcţie de statusul fumător sau nefumător şi de originea etnică (vezi Tabelul 5).

Tabelul 5 Rezultatele eficacităţii gefitinib comparativ cu placebo în studiul ISEL

 

Populaţie

N

Rata Răspunsului Obiectiv şi IÎ 95 % pentru diferenţele dintre tratamente a

Timpul până la eşecul tratamentuluia b

Criteriul final primar Supravieţuire globalăbc

Generală

1692

8,0 % vs 1,3 %

RR 0,82

RR 0,89

 

 

[4,7 %, 8,8 %]

[0,73-0,92] 3,0m vs 2,6m

[0,77-1,02] 5,6m vs 5,1m

 

 

 

p=0,0006

p=0,0871

Exprimă mutaţia EGRF

26

37,5 % vs 0 % [-15,1 %, 61,4 %]

RR 0,79 [0,20-3,12] 10,8m vs 3,8m

RR NC NR vs 4,3m

 

 

 

p=0,7382

 

Nu exprimă mutaţia EGRF

189

2,6 % vs 0 % [-5,6 %, 7,3 %]

RR 1,10 [0,78-1,56] 2,0m vs 2,6m

RR 1,16 [0,79-1,72] 3,7m vs 5,9m

 

 

 

p=0,5771

p=0,4449

Nefumători

375

18,1 % vs 0 % [12,3 %, 24,0 %]

RR 0,55 [0,42-0,72] 5,6m vs 2,8m

RR 0,67 [0,49-0,92] 8,9m vs 6,1m

 

 

 

p<0,0001

p=0,0124

Fumători

1317

5.3 % vs 1.6 % [1.4 %, 5.7 %]

RR 0,89 [0,78-1,01] 2,7m vs 2,6m

RR 0,92 [0,79-1,06] 5,0m vs 4,9m

 

 

 

p=0,0707

p=0,2420

Asiatici d

342

12.4 % vs 2.1 % [4.0 %, 15.8 %]

RR 0,69 [0,52-0,91] 4,4m vs 2,2m

RR 0,66 [0,48-0,91] 9,5m vs 5,5m

 

 

 

p=0,0084

p=0,0100

Non-asiatici

1350

6.8 % vs 1.0 % [3.5 %, 7.9 %]

RR 0,86 [0,76-0,98] 2,9m vs 2,7m

RR 0,92 [0,80-1,07] 5,2m vs 5,1m

 

 

 

p=0,0197

p=0,2942

a Valorile prezentate sunt pentru IRESSA comparativ cu placebo.

b “m” reprezintă mediana în luni. Numerele din parantezele pătrate corespund intervalui de încredere de 95 % pentru RR Testul statificat Log-rank pentru populaţia totală; în restul cazurilor modelul Cox c. Etnici asiatici exclusiv pacienţi de origine indianăşi se referă la originea rasială a grupului de pacienţi şi nu neapărat la locul de naştere.

N Număr de pacienţi randomizaţi.

NC necalculat – pentru SO RR, ca număr de evenimente este prea mică.

NA Neatins RR Rata riscului (rata riscului<1 în favoarea IRESSA)

Statusul mutaţiei EGRF şi caracteristicile clinice

Într-o analiză multivariantă efectuată la 786 pacienţi caucazieni din studiile cu gefitinib, caracteristicile clinice de nefumător, aspectul histologic de adenocarcinom şi sexul feminin s-au dovedit a fi factori predictivi independenţi ai statusului mutaţional EGRF* (vezi Tabelul 6). De asemenea, pacienţii asiatici au o incidenţă crescută a tumorilor care exprimă mutaţia EGRF .

Tabelul 6 Sumarul analizei multivariate prin regresie logistică care identifică factorii predictivi pentru exprimarea mutaţiilor EGRF la 786 pacienţi caucazieni*.

Factori predictivi Valoarea Probabilitatea unei mutaţii Valoarea predictivă pozitivă pentru exprimarea p EGRF (9,5 % din populaţia totală mutaţiei EGRF exprimă mutaţii EGFR

(M+))

Statusul fumător <0,0001 De 6,5 ori mai mare la persoanele care nu au fumat niciodată faţă de fumători

Aspect histologic <0,0001 De 4,4 ori mai mare în caz de adenocarcinom faţă de absenţa aspectului histologic de adenocarcinom

Sex 0,0397 De 1,7 ori mai mare la femei faţă de bărbaţi

*din următoarele studii: INTEREST, ISEL, INTACT 1&2, IDEAL 1&2, INVITE

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

După administrarea orală, absorbţia este moderat lentă, iar concentraţiile plasmatice maxime de gefitinib se ating de obicei după 3 până la 7 ore de la administrare. Biodisponibilitatea absolută medie este de 59 % la pacienţii cu neoplasm. Expunerea la gefitinib nu este semnificativ influenţată de alimente. Într-un studiu efectuat la voluntari sănătoşi la care pH-ul gastric a fost menţinut peste valoarea de 5, expunerea la gefitinib a fost redusă până la 47 %, cel mai probabil din cauza solubilităţii reduse a gefitinib în stomac (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Distribuţie

La starea de echilibru, gefitinib are un volum mediu de distribuţie de 1400 l, ceea ce indică o distribuţie tisulară extensivă. Legarea de proteinele plasmatice se face în proporţie de aproximativ 90 %. Gefitinib se leagă de albumina sericăşi de alfa1-glicoproteina acidă serică.

Datele in vitro indică faptul că gefetinib este un substrat pentru proteina membranară de transport gpP.

Metabolizare Datele obţinute in vitro indică faptul că CYP3A4 şi CYP2D6 sunt principalele izoenzime ale citocromului P450 implicate în metabolismul oxidativ al gefitinib.

Studiile in vitro au indicat faptul că gefitinib are un potenţial limitat de a inhiba CYP2D6.

Nu au fost evidenţiate efecte de inducţie enzimatică ale gefitinib în studiile la animale şi nici o inhibare semnificativă (in vitro) a altor enzime ale citocromului P450.

La om, gefitinib este metabolizat extensiv. Au fost identificaţi complet cinci metaboliţi în secreţii şi 8 în plasmă. Principalul metabolit identificat a fost O-desmetil gefitinib, care este de 14 ori mai slab decât gefitinib în inhibarea creşterii celulare stimulate de EGFR şi nu are un efect inhibitor asupra creşterii tumorale la şoareci. De aceea, se consideră că este puţin probabil să contribuie la activitatea clinică a gefitinib.

In vitro, s-a demonstrat că O-desmetil gefitinib se produce pe calea CYP2D6. Rolul CYP2D6 în clearance-ul metabolic al gefitinib a fost evaluat într-un studiu clinic la voluntari sănătoşi cu genotip pentru statusul CYP2D6. La metabolizatorii lenţi nu au apărut concentraţii măsurabile ale O-desmetil gefitinib. Nivelele de expunere la gefitinib obţinute atât în grupul de metabolizatori rapizi, cât şi în cel de metabolizatori lenţi, au fost largi şi superpozabile, dar expunerea medie la gefitinib a fost de 2 ori mai mare în grupul metabolizatorilor lenţi. Expunerile medii mai mari care ar putea fi obţinute la subiecţi fără activitate CYP2D6 ar putea fi relevante din punct de vedere clinic, deoarece reacţiile adverse sunt legate de dozăşi de expunere.

Eliminare

Gefitinib se excretă în principal sub formă de metaboliţi în materiile fecale, eliminarea renală a gefitinib şi a metaboliţilor reprezentând mai puţin de 4 % din doza administrată.

Clearance-ul plasmatic total al gefitinib este de aproximativ 500 ml/min, iar timpul mediu terminal de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este de 41 de ore la pacienţii cu neoplazii. Administrarea o dată pe zi a gefitinib duce la acumularea substanţei în proporţie de 2 până la 8 ori, cu o stare de echilibru plasmatic atinsă după 7-10 doze. La starea de echilibru, concentraţiile plasmatice se menţin de obicei într-un interval de două până la trei ori peste intervalul de dozaj de 24 de ore.

Grupuri speciale de pacienţi

Analiza datelor de farmacocinetică la pacienţii neoplazici nu a identificat corelaţii între concentraţia minimă anticipată la starea de echilibru şi vârsta pacientului, greutatea corporală, sexul, rasa sau clearance-ul creatininei (peste 20 ml/min).

Insuficienţă hepatică

Într-un studiu deschis de fază I, cu doză unică de gefitinib de 250 mg, efectuat la pacienţi cu insuficienţă hepatică uşoară, moderată sau severă (conform clasificării Child-Pugh) de etiologie cirotică, a fost observată o creştere a expunerii la gefitinib în toate grupurile de pacienţi, comparativ cu subiecţii sănătoşi din grupul de control. La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderatăşi severă a fost observată o creştere medie de 3,1 ori a expunerii la gefitinib. Nici unul dintre pacienţi nu avea cancer, toţi pacienţii prezentând ciroză hepatică, iar unii hepatită. Având în vedere faptul că reacţiile adverse sunt legate de dozăşi de expunerea la gefitinib, această creştere a expunerii poate fi semnificativă clinic.

Gefitinib a fost evaluat într-un studiu clinic care a inclus 41 de pacienţi cu tumori solide şi funcţie hepatică normală sau cu afectare hepatică moderată sau severă (clasificată în conformitate cu gradele Common Toxicity Criteria pentru AST, fosfataza alcalinăşi bilirubină) prin metastaze hepatice. S-a demonstrat că, după administrarea zilnică a 250 mg gefitinib, timpul până la atingerea stării de echilibru, clearance-ul plasmatic total (Cmaxss) şi expunerea la starea de echilibru (ASC24ss) au fost similare în grupele de pacienţi cu funcţie hepatică normalăşi moderat alterată. Datele obţinute de la 4 pacienţi cu afectare hepatică severă prin metastaze hepatice au sugerat faptul că, la aceşti pacienţi, expunerile la starea de echilibru sunt, de asemenea, similare celor observate la pacienţii cu funcţie hepatică normală.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Reacţiile adverse neraportate în studiile clinice, dar observate la modelele animale la niveluri de expunere similare nivelurilor clinice de expunere care ar putea avea relevanţă pentru utilizarea clinică, sunt următoarele:  atrofie corneanăşi translucenţă corneană ,necroză papilară renală ,necroză hepatocelularăşi infiltrat cu eozinofile şi macrofage în sinusoide

Datele obţinute din studiile in vitro indică faptul că gefitinib are potenţial de inhibare a repolarizării cardiace (intervalul QT). Relevanţa acestor rezultate pentru uzul clinic nu este cunoscută.

La doza de 20 mg/kg şi zi s-a observat o reducere a fertilităţii la femelele de şobolan.

Studiile publicate au demonstrat că sobolanii modificaţi genetic la care EGFR nu este exprimat, prezintă defecte de dezvoltare produse de imaturitatea epiteliului în numeroase organe printre care se numără pielea, sistemul digestiv şi plămânii. Administrarea gefitinib în timpul organogenezei nu a determinat efecte asupra dezvoltării embrio-fetale la şobolani la care s-a administrat doza maximă (30 mg/kg şi zi); cu toate acestea, la iepuri s-a observat reducerea greutăţii fetale la doze de 20 mg/kg şi zi şi mai mari. La nici una dintre specii nu s-au raportat malformaţii induse de medicament. Administrarea de gefitinib la şobolani, pe toată durata perioadei de gestaţie şi a naşterii, a fost asociată cu o reducere a duratei de supravieţuire a puilor la doza de 20 mg/kg şi zi.

După administrarea orală de gefitinib marcat cu carbon-14 la şobolani, la 14 zile postpartum, concentraţia în lapte a substanţei radiomarcate a fost de 11-19 ori mai mare decât cea din sânge.

Gefitinib nu a demonstrat potenţial genotoxic.

Un studiu de carcinogenitate cu durată de 2 ani efectuat la şobolani, a indicat o creştere uşoară dar semnificativă statistic a adenoamelor hepatocelulare atât la masculii cât şi la femelele de şobolan, precum şi a hemangiosarcoamelor ganglionare mezenterice la femelele de şobolan, dar numai la doza maximă administrată (10 mg/kg şi zi). De asemenea, adenoame hepatocelulare au fost observate întrun studiu de carcinogenitate de 2 ani efectuat la şoareci, care a demonstrat o creştere mică a incidenţei acestei anomalii la şoarecii masculi cărora li s-a administrat jumătate de doză, şi la ambele sexe pentru doza maximă administrată. Efectele au atins pragul de semnificaţie statistică pentru femelele de şobolan, dau nu şi pentru masculi. Atât la şobolani cât si la şoareci, nu a existat o marjă de expunere clinică la dozele care nu au efect terapeutic. Relevanţa acestor rezultate pentru uzul clinic nu este cunoscută.

Rezultatele unui studiu de fototoxicitate in vitro a demonstrat că gefitinib poate avea potenţial fototoxic.

6 PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului:

Lactoză monohidrat Celuloză microcristalină (E460) Croscarameloză sodică Povidonă (K29-32) (E1201) Laurilsulfat de sodiu Stearat de magneziu

Filmul comprimatului:

Hipromeloză (E464)
Macrogol 300
Dioxid de titan (E171)
Oxid galben de fer (E172)
Oxid roşu de fer (E172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister perforat din PVC/Aluminiu a 10 comprimate sau blister PVC/Aluminiu neperforat a 10 comprimate.

Cutie cu 3 blistere învelite cu o folie de aluminiu laminată.

Mărimea ambalajului: 30 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate marimile de ambalaj să poată fi comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7 DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Suedia

8 NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/526/001 EU/1/09/526/002

9 DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

24 Iunie 2009

10 DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

 

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei AstraZeneca UK Limited Macclesfield Cheshire SK10 2NA Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală (Vezi Anexa I: Rezumatul Caracteristicilor Produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 10.0 inclusă în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi este funcţional înainte de şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Plan de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 6 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă :

Când sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţii de reducere la minimum a riscului

În decurs de 60 zile de la atingerea unui reper important (farmacovigilenţă sau reducere la minimum a riscului)

La cererea Agenţiei Europene a Mediamentului

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IRESSA 250 mg comprimate filmate Gefitinib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine gefitinib 250 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

30 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Suedia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/526/001
EU/1/09/526/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IRESSA

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER/ FOLIE DE ALUMINIU LAMINATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IRESSA 250 mg comprimate filmate gefitinib

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI PE PUNERE PE PIAŢĂ

AstraZeneca

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

IRESSA 250 mg comprimate filmate

Gefitinib

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Iressa şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi Iressa

3.      Cum să luaţi Iressa

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Iressa

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE IRESSA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Iressa conţine substanţa activă gefitinib care blochează o proteină denumită ‘receptor al factorului de creştere epidermal uman’ (ERFG). Această proteină este implicată în creşterea şi proliferarea celulelor canceroase.

IRESSA este utilizată pentru a trata pacienţii adulţii cu cancer bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici. Acest cancer este o boală în care celule maligne (cancer) se formează în plămâni.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI IRESSA

Nu luaţi IRESSA: dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la gefitinib sau la oricare dintre celelalte componente ale IRESSA (enumerate la pct. 6, „Ce conţine IRESSA”). -dacă alăptaţi.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi IRESSA:

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua IRESSA: -dacă aţi avut vreodată orice alte probleme pulmonare. Anumite probleme pulmonare se pot agrava în timpul tratamentului cu IRESSA.,dacă aţi avut vreodată probleme cu ficatul.

Folosirea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripţie medicalăşi preparate pe bază de plante medicinale.

În mod deosebit, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente: -Fenitoină sau carbamazepină (pentru epilepsie) ,Rifampicină (pentru tuberculoză) ,Itraconazol (pentru infecţii fungice),Barbiturice (un tip de medicamente folosite în insomnii) ,Remedii din plante conţinând sunătoare (numităşi Hypericum perforatum, pentru depresie şi anxietate) , Inhibitori ai pompei de protoni, antagonişti ai receptorilor H2 şi antiacide (pentru ulcer, indigestie, arsuri şi pentru reducerea acidităţii gastrice). Aceste medicamente pot afecta modul în care acţionează IRESSA. -Warfarină (un aşa–numit anticoagulant oral, pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge).

Dacă luaţi un medicament conţinând această substanţă activă, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă efectueze mai frecvent analize de sânge.

Dacă aflaţi în oricare dintre situaţiile de mai sus sau dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua IRESSA.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi gravidă, doriţi să rămâneţi gravidă sau dacă alăptaţi, discutaţi cu medicul dumneavoastrăînainte de a lua acest medicament. Se recomandă să evitaţi apariţia unei sarcini în timpul tratamentului cu IRESSA deoarece IRESSA ar
putea avea efecte nocive pentru copilul dumneavoastră. Nu luaţi IRESSA dacă alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Iressa nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi instrumente sau utilaje sau are o influenţă neglijabilă.
Cu toate acestea, dacă simţiţi slăbiţi în timpul tratamentului cu acest medicament, fiţi precaut atunci când conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Iressa

Acest medicament conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI IRESSA

Luaţi întotdeauna IRESSA exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de un comprimat de 250 mg pe zi.

Luaţi IRESSA la aproximativ aceeaşi oră, în fiecare zi.

Puteţi lua IRESSA cu sau fără alimente.

Nu luaţi antiacide (pentru reducerea nivelului de aciditate din stomac) cu două ore înainte de administrarea IRESSA sau 1 oră după aceasta.

Dacă aveţi probleme cu înghiţirea comprimatului, îl puteţi dizolva în jumătate de pahar cu apă plată (necarbonatată). Nu utilizaţi alte tipuri de lichide. Nu zdrobiţi comprimatul. Agitaţi apa până la dizolvarea comprimatului. Aceasta poate să dureze aproximativ 20 minute. Beţi imediat lichidul. Pentru a fi sigur că aţi băut tot medicamentul, clătiţi bine paharul cu o jumătate de pahar cu apăşi beţi lichidul.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din IRESSA

Dacă aţi luat mai multe comprimate, discutaţi imediat cu un medic sau un farmacist.

Dacă uitaţi să luaţi IRESSA

Ceea ce trebuie să faceţi în cazul în care aţi uitat să luaţi un comprimat depinde de cât timp mai este până când trebuie să luaţi doza următoare.

Dacă sunt 12 ore sau mai mult până la doza următoare: Luaţi comprimatul uitat imediat ce vă amintiţi. Apoi luaţi doza următoare la ora obişnuită.

Dacă sunt mai puţin de 12 ore până la doza următoare: Nu mai luaţi comprimatul uitat. Apoi luaţi doza următoare la ora obişnuită. Nu luaţi o doză dublă (două comprimate o dată) pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Iressa poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvenţele cu care apar reacţiile adverse sunt definite astfel:

1.      foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10;

2.      frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100;

3.      mai puţin frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000;

4.      rare: afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000;

5.      foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000;

6.      cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Anunţaţi imediat medicul dacă observaţi apariţia oricăreia dintre următoarele reacţii adverse – este posibil să aveţi nevoie de tratament medical imediat:

Reacţie alergică (mai puţin frecventă) mai ales dacă simptomele includ umflarea feţei, limbii sau gâtului, dificultate la înghiţire, urticarie şi dificultate de respiraţie

Senzaţie severă de lipsă de aer sau agravarea bruscă a acestei senzaţii, posibil însoţită de tuse sau de febră. Acestea pot fi determinate de o inflamaţie la nivelul plămânilor, denumită „boală pulmonară interstiţială”. Această reacţie adversă poate apărea la aproximativ 1 din 100 de pacienţi trataţi cu IRESSA şi poate fi letală.

Reacţii severe ale pielii (rare), afectând suprafeţe mari ale corpului. Aceste semne pot include roşeaţă, durere, ulcere, băşici şi descuamarea pielii. De asemenea, pot fi afectate buzele, nasul, ochii şi organele genitale.

Deshidratare (frecventă) determinată de diaree severă sau prelungită, vărsături (stare de rău), greaţă sau lipsa poftei de mâncare.

Probleme oculare (mai puţin frecvente), cum sunt durere, înroşirea ochilor, modificări ale vederii sau gene crescute spre interior. Aceasta poate însemna că aveţi un ulcer pe suprafaţa ochiului (cornee).

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă observaţi oricare dintre următoarele reacţii adverse:

Reacţii adverse foarte frecvente:

1.      Diaree

2.      Vărsături

3.      Greaţă

4.      Reacţii ale pielii cum ar fi o erupţie asemănătoare acneei, uneori însoţită de mâncărime şi piele uscatăşi sau crăpată.

5.      Lipsa poftei de mâncare

6.      Stare de slăbiciune

7.      Uscăciunea şi înroşirea mucoasei bucale, însoţită de dureri

8.      Creşterea enzimelor hepatice cunoscute ca alanin aminotransferaza, în analizele de sânge; dacă aceste enzime sunt prea mari, medicul dumneavoastră vă poate spune să întrerupeţi definitiv tratamentul cu IRESSA.

Reacţii adverse frecvente:

1.      Uscăciunea sau înroşirea ochilor, însoţită de mâncărime

2.      Înroşirea pleoapelor, însoţită de dureri

3.      Modificări ale unghiilor

4.      Căderea părului

5.      Febră

6.      Sângerare (cum ar fi sângerarea din nas sau sânge în urină)

7.      Proteinurie (evidenţiată prin test de urină)

8.      Creşterea bilirubinei şi a altei enzime hepatice cunoscute ca aspartat aminotransferaza, în analizele de sânge; dacă aceste enzime sunt prea mari, medicul dumneavoastră vă poate spune să întrerupeţi definitiv tratamentul cu IRESSA.

9.      Creşterea valorilor creatininei evidenţiată la o analiză de sânge (corelată cu funcţia renală).

10.  Cistită (senzaţie de arsură în timpul urinării şi nevoia frecventă de a urina)

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

1.      Inflamaţie la nivelul pancreasului. Semnele includ dureri foarte severe în partea de sus a
abdomenului, senzaţie intensă de greaţă şi vărsături.

2.      Inflamaţia ficatului. Semnele pot include o stare generală de rău cu sau fără icter posibil (îngălbenirea pielii şi a ochilor) .Aceste reacţii adverse sunt mai puţin frecvente, unii pacienţi au decedat din cauza acestui lucru.

3.      Perforaţie gastrointestinală

4.      Reacţii adverse rare

5.      Inflamaţia vaselor de sânge ale pielii. Acestea pot aparea ca vânatăi sau pete roşii pe piele ce nu dispar la presiune

6.      Hemoragie chistică (senzaţie de arsură în timpul urinării şi nevoia frecventă de a urina cu prezenţa sângelui în urină)

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ IRESSA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi IRESSA după data de expirare înscrisă pe cutie, blister şi folia de înveliş, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine IRESSA

Substanţa activă este gefitinib. Fiecare comprimat conţine gefitinib 250 mg.

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină (E460), croscarameloză sodică, povidonă (K29-32) (E1201), laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu, hipromeloză (E464), macrogol 300, dioxid de titan (E171), oxid galben de fer (E172), oxid roşu de fer (E172).

Cum arată IRESSA şi conţinutul ambalajului

Iressa este un comprimat rotund, de culoare brună, inscripţionat cu ‘IRESSA 250’ pe una dintre feţe şi plan pe cealaltă faţă.

IRESSA este furnizat sub formă de cutii cu blistere, conţinând 30 de comprimate. Blisterele pot fi perforate sau neperforate

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Suedia

Producătorul:

AstraZeneca UK Limited Macclesfield Cheshire SK10 2NA Marea Britanie

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali al deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă (vezi lista de contacte):

België/Belgique/Belgien

NV AstraZeneca SA Tel: +32 2 370 48 11

България

AstraZeneca UK Limited Teл.: + {Телефонен номер}

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420222807232

Danmark

AstraZeneca A/S Tlf: +45 66 64 62

Deutschland

AstraZeneca GmbH Tel: + 49 41 03 7080

Eesti

AstraZeneca Tel: +372 6549 600

Ελλάδα

{Όνομα}
Τηλ: + {Αριθμός τηλεφώνου}

España

AstraZéneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: + 34 91 301 91 00

France

AstraZeneca Tél: + 33 1 41 29 40 00

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: + 353 1609 7100

Ísland

Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: + 39 02 98011

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

Latvija

AstraZeneca AB pārstāvniecība Latvijā Tel: + 371 7321747

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550

Luxembourg/Luxemburg

NV AstraZeneca SA Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

Magyarország

AstraZeneca kft Tel.: + 36 1 883 6500

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: + 356 21232175

Nederland

AstraZeneca BV Tel: +31 79 363 2222

Norge

AstraZeneca AS Tlf: + 47 21 00 64 00

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 874 35 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 434 61 00

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41

Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: + 386 1 51 35 600

Slovenská republika

AstraZeneca AB o.z. Tel: + 421 2 5737 7777

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy Puh/Tel: + + 358 10 23 010

Sverige

AstraZeneca AB Tel: +46 8 553 26 000

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd Tel: + 44 1582 836 836

Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2009

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.ema.europa.eu/.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.