Cautare



ATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

AFINITOR 10 mg
Denumire AFINITOR 10 mg
Denumire comuna internationala EVEROLIMUS
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate
Concentratia 10 mg
Ambalaj Cutie x 3 blist. Al/PA/PVC/Al x 10 compr.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC L01XE10
Firma - Tara producatoare NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata NOVARTIS EUROPHARM LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre AFINITOR 10 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:



>> Ana (vizitator) : Va rog sa-mi scrieti unde pot cumpara Afinitor/EVEROMILUS medicament si daca este subventionat ?
>> dr. Oana Iordache : Nu avem aceasta informatie.
>> Katalin Pal : Eu am facut rost din strainatate, mai am aproape o cutie ramasa spre vanzare.Tel.0741010218
>> dr. Oana Iordache : Nu avem aceasta informatie.
Rezumatul caracteristicilor produsului       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Afinitor 10 mg comprimate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine everolimus 10 mg.

Excipienţi

Fiecare comprimat conţine lactoză 297 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat

Comprimate alungite, de culoare albă spre galben deschis, cu o margine faţetată şi fără crestătură, inscripţionate cu „UHE” pe una din feţe şi cu „NVR” pe cealaltă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Afinitor este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu carcinom celular renal avansat, care au înregistrat progresie a bolii la sau în urma tratamentului cu terapie ţintită asupra FCEV (factor de creştere endotelială vasculară).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Afinitor trebuie iniţiat şi supravegheat de un medic cu experienţă în utilizarea de terapii antineoplazice.

Doze

Doza recomandată este de 10 mg everolimus o dată pe zi. Tratamentul trebuie continuat atât timp cât se observă beneficii clinice sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile.

Ajustarea dozei datorată reacţiilor adverse

Abordarea terapeutică a reacţiilor adverse suspectate severe şi/sau intolerabile poate necesita modificări ale dozei. Doza de Afinitor poate fi redusă sau întreruptă temporar (de exemplu, timp de o săptămână) urmată de reintroducerea tratamentului la doze zilnice de 5 mg. Dacă este necesară reducerea dozei, doza sugerată este de 5 mg zilnic (vezi, de asemenea, pct. 4.4).

Grupuri speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Afinitor la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani nu au fost stabilite. Nu există date disponibile.

Pacienţi vârstnici (≥65 ani)

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică

Pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (clasa Child-Pugh B), doza trebuie redusă la 5 mg pe zi. Everolimus nu a fost evaluat la pacienţi cu insuficienţă hepatică severă (clasa Child-Pugh C) şi nu este recomandat pentru utilizare la această grupă de pacienţi (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Mod de administrare

Afinitor trebuie administrat oral o dată pe zi, la aceeaşi oră, în mod consecvent cu sau fără alimente (vezi pct. 5.2). Afinitor comprimate trebuie înghiţit întreg, cu un pahar cu apă. Comprimatele nu trebuie mestecate sau sfărâmate.

Dacă omite o doză, pacientul nu trebuie să ia o doză suplimentară, ci următoarea doza prescrisă.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, la alţi derivaţi ai rapamicinei sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pneumonită neinfecţioasă

Pneumonita neinfecţioasă este un efect de clasă al derivaţilor rapamicinei, inclusiv Afinitor. S-a raportat pneumonita neinfecţioasă (inclusiv boală pulmonară interstiţială) la 12% dintre pacienţii cărora li s-a administrat Afinitor (vezi pct. 4.8). Unele cazuri au fost severe şi, în rare ocazii, s-a observat un rezultat letal. Trebuie avut în vedere un diagnostic de pneumonită neinfecţioasă la pacienţii care prezintă semne şi simptome respiratorii nespecifice, cum ar fi hipoxie, revărsat pleural, tuse sau dispnee, şi la care au fost excluse cauzele infecţioase, neoplazice şi alte cauze nemedicinale prin investigaţii adecvate. Pacienţii trebuie sfătuiţi să raporteze imediat orice simptome respiratorii noi sau agravante.

Pacienţii care dezvoltă modificări radiologice ce sugerează pneumonită neinfecţioasă şi prezintă puţine simptome sau deloc pot continua tratamentul cu Afinitor fără ajustarea dozei. Dacă simptomele sunt moderate, trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului până la ameliorarea simptomelor. Poate fi indicată utilizarea de corticosteroizi. Tratamentul cu Afinitor poate fi reiniţiat la doze zilnice de 5 mg.

În cazurile în care simptomele de pneumonită neinfecţioasă sunt severe, tratamentul cu Afinitor trebuie întrerupt şi poate fi indicată utilizarea de corticosteroizi până la dispariţia simptomelor clinice. Tratamentul cu Afinitor poate fi reiniţiat la doze zilnice de 5 mg în funcţie de circumstanţele clinice individuale.

Infecţii

Afinitor are proprietăţi imunosupresoare şi poate predispune pacienţii la infecţii bacteriene, micotice, virale sau cu protozoare, inclusiv infecţii cu patogeni oportunişti (vezi pct. 4.8). Infecţii localizate şi sistemice, inclusiv pneumonie, alte infecţii bacteriene, infecţii micotice invazive, cum ar fi aspergiloza sau candidoza, şi infecţii virale, inclusiv reactivarea virusului hepatitei B, au fost raportate la pacienţi cărora li s-a administrat Afinitor. Unele din aceste infecţii au fost severe (de exemplu, conducând la insuficienţă respiratorie sau hepatică) şi, ocazional, letale.

Medicii şi pacienţii trebuie să fie conştienţi de riscul crescut de infecţii la administrarea Afinitor. Infecţiile preexistente trebuie să fie tratate în mod corespunzător şi să dispară complet înainte de iniţierea tratamentului cu Afinitor. În timpul administrării Afinitor, fiţi atenţi la simptomele şi semnele de infecţie; dacă se stabileşte un diagnostic de infecţie, instituiţi prompt tratamentul corespunzător şi aveţi în vedere întreruperea sau încetarea tratamentului cu Afinitor.

Dacă se stabileşte un diagnostic de infecţie micotică sistemică invazivă, tratamentul cu Afinitor trebuie întrerupt imediat şi definitiv, iar pacientul trebuie tratat prin terapie antifungică adecvată.

Reacţii de hipersensibilitate

Reacţiile de hipersensibilitate manifestate prin simptome incluzând, dar nelimitându-se la anafilaxie, dispnee, eritem facial, durere toracică sau angioedem (de exemplu, tumefacţia căilor respiratorii sau a limbii, cu sau fără dificultăţi de respiraţie), au fost observate la administrarea de everolimus (vezi pct. 4.3).

Ulceraţie bucală

Ulceraţii ale mucoasei bucale, stomatită şi mucozită bucală au fost observate la pacienţi trataţi cu Afinitor (vezi pct. 4.8). În asemenea cazuri, se recomandă tratamente topice, dar trebuie să se evite apele de gură care conţin alcool sau peroxid, deoarece acestea pot exacerba afecţiunea. Nu trebuie să se utilizeze agenţi antifungici decât dacă s-a diagnosticat o infecţie micotică (vezi pct. 4.5).

Analize de laborator şi monitorizare

Funcţia renală

În studiile clinice, s-au raportat concentraţii crescute ale creatininei serice, de obicei, în forme uşoare (vezi pct. 4.8). Se recomandă monitorizarea funcţiei renale, inclusiv măsurarea concentraţiei de azot ureic sanguin (AUS) sau a creatininei serice înainte de iniţierea tratamentului cu Afinitor şi periodic după aceea.

Glicemie şi lipide

În studiile clinice, au fost raportate hiperglicemie, hiperlipidemie şi hipertrigliceridemie (vezi pct. 4.8). Se recomandă monitorizarea valorii glicemiei à jeun înainte de iniţierea tratamentului cu Afinitor şi periodic după aceea. Când este posibil, trebuie obţinut un control glicemic optim înainte de începerea tratării unui pacient cu Afinitor.

Parametri hematologici

În studiile clinice, s-au raportat valori scăzute ale hemoglobinei, limfocitelor, neutrofilelor şi trombocitelor (vezi pct. 4.8). Se recomandă monitorizarea hemogramei complete înainte de iniţierea tratamentului cu Afinitor şi periodic după aceea.

Interacţiuni

Trebuie să se evite administrarea concomitentă cu inhibitori şi inductori ai CYP3A4 şi/sau ai pompei de eflux pentru mai multe medicamente, glicoproteina P (gpP). În cazul în care nu poate fi evitată administrarea concomitentă de inhibitori sau inductori moderaţi ai CYP3A4 şi/sau ai gpP, pot fi luate în considerare ajustări ale dozei de Afinitor pe baza ASC anticipate (vezi pct. 4.5).

Tratamentul concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4 conduce la concentraţii plasmatice foarte crescute ale everolimusului (vezi pct. 4.5). În prezent, nu există date suficiente pentru a permite recomandări privind dozarea în această situaţie. Aşadar, nu se recomandă tratamentul concomitent cu Afinitor şi inhibitori puternici.

Insuficienţă hepatică

Afinitor nu trebuie să se utilizeze la pacienţi cu insuficienţă hepatică severă (clasa Child-Pugh C) (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Vaccinări

Utilizarea de vaccinuri vii trebuie evitată în timpul tratamentului cu Afinitor (vezi pct. 4.5).

Lactoză

Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficienţă de lactază Lapp sau malabsorbţie a glucozei-galactozei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Complicaţii legate de vindecarea rănilor

Afectarea vindecării rănilor este un efect al clasei de derivaţi ai rapamicinei, inclusiv Afinitor. Aşadar, trebuie avută grijă la utilizarea Afinitor anterior intervenţiilor chirurgicale.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Everolimus este un substrat al CYP3A4 şi, de asemenea, un substrat şi inhibitor moderat al gpP. Prin urmare, absorbţia şi eliminarea ulterioară a everolimus pot fi influenţate de produse care afectează CYP3A4 şi/sau gpP. In vitro, everolimus este un inhibitor competitiv al CYP3A4 şi un inhibitor mixt al CYP2D6.

Interacţiunile cunoscute şi teoretice cu inhibitori şi inductori selectaţi ai CYP3A4 şi gpP sunt enumerate în Tabelul 1 de mai jos.

Inhibitori ai CYP3A4 şi gpP care cresc concentraţiile de everolimus

Substanţele care sunt inhibitori ai CYP3A4 sau gpP pot creşte concentraţiile de everolimus din sânge prin reducerea metabolizării sau efluxul de everolimus din celulele intestinale.

Inductori ai CYP3A4 şi gpP care reduc concentraţiile de everolimus

Substanţele care sunt inductori ai CYP3A4 sau gpP pot reduce concentraţiile de everolimus din sânge, crescând metabolizarea sau efluxul de everolimus din celulele intestinale.

Tabelul 1 Efecte ale altor substanţe active asupra everolimus

 

Substanţă activă după interacţiune

Interacţiune – Modificarea ASC/Cmax. everolimus

Medie geometrică (interval observat)

Recomandări privind administrarea concomitentă

 

Inhibitori puternici ai CYP3A4/gpP

Ketoconazol

ASC ↑ de 15,3 ori

(interval 11,2-22,5)

Cmax ↑ de 4,1 ori

(interval 2,6-7,0)

Nu este recomandat tratamentul concomitent cu Afinitor şi inhibitori puternici.

Itraconazol, posaconazol, voriconazol

Nu există studii. Se anticipează o creştere mare a concentraţiei de everolimus.

 

Telitromicină, claritromicină

 

 

Nefazodonă

 

 

Ritonavir, atazanavir, saquinavir, darunavir, indinavir, nelfinavir

 

 

 

 

 

 

Inhibitori moderaţi ai CYP3A4/gpP

Eritromicină

ASC ↑de 4,4 ori

(interval 2,0-12,6)

Cmax ↑ de 2,0 ori

(interval 0,9-3,5)

Se recomandă precauţie când nu poate fi evitată administrarea concomitentă de inhibitori moderaţi ai CYP3A4 sau inhibitori ai gpP. Dacă pacienţii necesită administrarea concomitentă a unui inhibitor moderat al CYP3A4 sau al gpP, poate fi avută în vedere reducerea dozei la 5 mg zilnic sau 5 mg la intervale de două zile. Totuşi, nu există date clinice privind această ajustare a dozei. Din cauza variabilităţii interindividuale, este posibil ca ajustările recomandate ale dozei să nu fie optime pentru toţi subiecţii, ca urmare, se recomandă monitorizarea atentă a reacţiilor adverse.

Verapamil

ASC ↑de 3,5 ori

(interval 2,2-6,3)

Cmax ↑de 2,3 ori

(interval 1,3-3,8)

 

Ciclosporină orală

ASC ↑de 2,7 ori

(interval 1,5-4,7)

Cmax ↑de 1,8 ori

(interval 1,3-2,6)

 

Fluconazol

Nu există studii. Se anticipează o expunere crescută.

 

Diltiazem

 

 

Amprenavir, fosamprenavir

Nu există studii. Se anticipează o expunere crescută.

 

 

Suc de grepfrut sau alte alimente care afectează CYP3A4/gpP

Nu există studii. Se anticipează o expunere crescută (efectul înregistrează o variaţie mare).

Trebuie evitate asocierile.

 

 

 

 

 

Inductori puternici ai CYP3A4

 

 

Rifampicină

ASC ↓63%

(interval 0-80%)

Cmax ↓58%

(interval 10-70%)

Trebuie evitată administrarea concomitentă cu inductori puternici ai CYP3A4. Dacă pacienţii necesită administrarea concomitentă a unui inhibitor puternic al CYP3A4, trebuie avută în vedere creşterea dozei de Afinitor de la 10 mg pe zi până la 20 mg pe zi, în trepte de câte 5 mg, în zilele 4 şi 8 de la începerea administrării inductorului. Se anticipează că această doză de Afinitor va modifica valoarea ASC până la intervalul observat fără inductori. Totuşi, nu există date clinice privind această modificare a dozei. Dacă se întrerupe tratamentul cu inductorul puternic, doza de Afinitor trebuie să revină la doza utilizată anterior iniţierii administrării concomitente.

 

 

Corticosteroizi (de exemplu, dexametazonă, prednison, prednisolon)

Nu există studii. Se anticipează o reducere a expunerii.

 

 

Carbamazepină, fenobarbital, fenitoină

Nu există studii. Se anticipează o reducere a expunerii.

 

 

Efavirenz, nevirapină

Nu există studii. Se anticipează o reducere a expunerii.

 

 

Sunătoare (Hypericum Perforatum)

Nu există studii. Se anticipează o reducere a expunerii.

Preparatele care conţin sunătoare nu trebuie administrate în timpul tratamentului cu everolimus.

 

 

 

Agenţi a căror concentraţie plasmatică poate fi modificată de everolimus

Pe baza rezultatelor studiilor in vitro, concentraţiile sistemice obţinute după administrarea de doze orale de 10 mg fac improbabilă inhibarea gpP, CYP3A4 şi CYP2D6. Totuşi, inhibarea CYP3A4 şi gpP în intestine nu poate fi exclusă; aşadar, everolimus poate afecta biodisponibilitatea medicamentelor administrate concomitent care sunt substraturi ale CYP3A4 şi/sau gpP.

Vaccinări

Răspunsul imun la vaccinare poate fi afectat şi, ca urmare, vaccinarea poate fi mai puţin eficace în timpul tratamentului cu Afinitor. Utilizarea de vaccinuri vii trebuie evitată în timpul tratamentului cu Afinitor (vezi pct. 4.4). Exemple de vaccinuri vii sunt: vaccin gripal intranazal, vaccinuri rujeolic, urlian, rubeolic, vaccin poliomielitic oral, vaccin BCG (Bacilul Calmette-Guérin), vaccin împotriva febrei galbene, varicelei şi febrei tifoide TY21a.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Pe baza rezultatelor non-clinice, fertilitatea masculină poate fi compromisă de tratamentul cu everolimus (vezi pct. 5.3).

Femei aflate la vârsta fertilă

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul administrării everolimus.

Sarcina

Nu există sau există date limitate privind utilizarea everolimus la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

Everolimus nu este recomandat în timpul sarcinii şi la femeile aflate la vârsta fertilă care nu utilizează metode contraceptive.

Alăptarea

Nu se ştie dacă everolimus se excretă în laptele matern. Totuşi, la şobolan, everolimus şi/sau metaboliţii acestuia trec cu uşurinţă în laptele matern. Ca urmare, femeile care iau everolimus nu trebuie să alăpteze.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Pacienţii trebuie informaţi să fie precauţi când conduc vehicule sau folosesc utilaje dacă prezintă oboseală în timpul tratamentului cu Afinitor.

4.8 Reacţii adverse

Datele descrise în continuare reflectă expunerea la everolimus (n=274) şi placebo (n=137) în cadrul unui studiu randomizat de fază III pentru tratamentul carcinomului celular renal metastatic. În total, 165 pacienţi au fost expuşi la everolimus 10 mg pe zi timp de ≥4 luni. Vârsta mediană a pacienţilor a fost de 61 ani (interval 27-85 ani).

Cele mai frecvente reacţii adverse de gradul 3-4 (incidenţă ≥2%) au fost număr redus de limfocite, glicemie crescută, valori scăzute ale hemoglobinei, concentraţii scăzute de fosfat, concentraţii crescute ale colesterolului, infecţii, stomatită, oboseală şi pneumonită.

Durata mediană a tratamentului în studiul orb a fost de 141 zile (interval 19-451) pentru pacienţii trataţi cu Afinitor şi de 60 zile (interval 21-295) pentru cei cărora li s-a administrat placebo. Frecvenţele reacţiilor adverse care au condus la o întrerupere definitivă a tratamentului au fost de 7% şi 0% pentru grupurile de tratament cu Afinitor, respectiv, placebo. Majoritatea reacţiilor adverse au fost de gradul 1 sau 2 ca severitate.

Tabelul 2 indică incidenţa reacţiilor adverse raportate pentru pacienţii trataţi cu everolimus 10 mg pe zi. Reacţiile adverse din Tabelul 2 sunt enumerate în funcţie de categoria de frecvenţă şi pe clase de aparate, sisteme şi organe MedDRA. Categoriile de frecvenţă sunt definite utilizându-se următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 2 Reacţii adverse

 

Infecţii şi infestări

Foarte frecvente

Infecţii a

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Număr scăzut de limfocite b, valori scăzute ale hemoglobinei b, număr scăzut de trombocite b, număr scăzut de neutrofile b

Tulburări ale sistemului imunitar

Cu frecvenţă necunoscută

Hipersensibilitate

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Glicemie crescută b, concentraţii crescute ale colesterolului b, concentraţii crescute ale trigliceridelor b, concentraţii scăzute de fosfat b, anorexie

Frecvente

Deshidratare

Mai puţin frecvente

Nou debut de diabet zaharat

Tulburări psihice

Frecvente

Insomnie

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

Gust anormal

Frecvente

Cefalee

Tulburări oculare

Frecvente

Conjunctivită, edemul pleoapelor

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvente

Insuficienţă cardiacă congestivă

Tulburări vasculare

Frecvente

Hipertensiune arterială

Cu frecvenţă necunoscută

Hemoragie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Foarte frecvente

Pneumonită c, dispnee, epistaxis, tuse

Frecvente

Hemoptizie

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Stomatită d, diaree, inflamarea mucoaselor, vărsături, greaţă

Frecvente

Xerostomie, durere abdominală, disfagie, dispepsie

Tulburări hepatobiliare

Foarte frecvente

Concentraţii crescute de alanin aminotransferază b, concentraţii crescute de aspartat aminotransferază b

Frecvente

Concentraţii crescute de bilirubină b

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente

Erupţii cutanate tranzitorii, xerodermie, prurit

Frecvente

Sindrom mână-picior (eritrodisestezie palmo-plantară), eritem, exfoliere cutanată, afecţiuni ale unghiilor, dermatită acneiformă, onicoliză

Mai puţin frecvente

Angioedem

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte frecvente

Concentraţii crescute de creatinină b

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente

Oboseală, astenie, edem periferic

Frecvente

Durere toracică, pirexie

Mai puţin frecvente

Afectarea vindecării rănilor

Investigaţii diagnostice

Frecvente

Scădere în greutate

a Include toate evenimentele din cadrul clasei „infecţii şi infestări”’ (cum ar fi pneumonie, sepsis şi infecţii oportuniste [de exemplu, aspergiloză şi candidoză (vezi şi pct. 4.4)])

b Frecvenţa bazată pe determinarea valorilor anormale la testele de laborator (ca parte a evaluării de laborator de rutină)

c Include pneumonită, boală pulmonară interstiţială, infiltrare pulmonară, hemoragie pulmonară alveolară, toxicitate pulmonară şi alveolită

d Include stomatită şi stomatită aftoasă şi ulceraţii bucale şi ale limbii

 

Informaţii din alte studii clinice

În studiile clinice, everolimus a fost asociat cu cazuri grave de reactivare a virusului hepatitei B, inclusiv cu rezultate letale. Reactivarea infecţiei este un eveniment anticipat în perioadele de imunosupresie.

4.9 Supradozaj

Experienţa raportată privind supradozajul la om este foarte limitată. S-au administrat doze unice de până la 70 mg cu tolerabilitate acută acceptabilă. În toate cazurile de supradozaj trebuie iniţiate măsuri generale de susţinere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: inhibitori ai protein-kinazei, codul ATC: L01XE10

Mecanism de acţiune

Everolimus este un inhibitor selectiv al mTOR (mammalian target of rapamycin - ţinta rapamicinei la mamifere). mTOR este o serin-treonin kinază cheie, a cărei activitate este cunoscută ca fiind stimulată într-un număr de tipuri de cancer la om. Everolimus se leagă de proteina intracelulară FKBP-12, formând un complex care inhibă activitatea complexului mTOR-1 (mTORC1). Inhibarea căii semnalelor mTORC1 interacţionează cu translaţia şi sinteza proteinelor prin reducerea activităţii proteinkinazei S6 la nivelul ribozomilor (S6K1) şi factorulului de elongaţie eucariotă 4E de legare de proteine (4EBP-1) care reglează proteinele implicate în ciclul celular, angiogeneză şi glicoliză. Everolimus reduce nivelurile factorului de creştere endotelial vascular (FCEV) care potenţează procesele angiogenice tumorale. Everolimus este un puternic inhibitor al creşterii şi proliferării celulelor tumorale, celulelor endoteliate, fibroblaştilor şi celulelor musculare netede ale vaselor de sânge şi s-a dovedit că reduce glicoliza în tumorile solide in vitro şi in vivo.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Un studiu internaţional, multicentric, randomizat, dublu-orb, de fază III, de comparare a everolimus 10 mg pe zi cu placebo, ambele în asociere cu cel mai bun tratament medical de susţinere, a fost realizat la pacienţi cu carcinom celular renal metastatic care înregistraseră progresia bolii la administrarea sau după administrarea tratamentului prealabil cu TKI-RFCEV (inhibitor de tirozin-kinază a receptorului factorului de creştere endotelial vascular) (sunitinib, sorafenib sau sunitinib plus sorafenib). A fost, de asemenea, permis tratamentul prealabil cu bevacizumab şi interferon-α. Pacienţii au fost stratificaţi în funcţie de scorul de prognostic al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) (grup de risc mic comparativ cu grup de risc intermediar comparativ cu grup de risc crescut) şi de tratamentul antineoplazic prealabil (1 comparativ cu 2 tratamente TKI-RFCEV).

Criteriul final principal de evaluare a fost supravieţuirea fără progresie a bolii, documentată prin utilizarea RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours – Criterii de evaluare a răspunsului în tumorile solide) şi evaluată printr-o analiză centrală, independentă, oarbă. Criteriile final secundare de evaluare au inclus siguranţa, rata de răspuns tumoral obiectiv, supravieţuirea totală, simptomele asociate bolii şi calitatea vieţii. În urma progresiei radiologice documentate, tratamentele pacienţilor au putut fi făcute cunoscute de investigator: pacienţii randomizaţi să li se administreze placebo au putut fi astfel trataţi cu everolimus 10 mg pe zi administrat ca medicaţie cunoscută. Comisia Independentă de Monitorizare a Datelor (Independent Data Monitoring Committee) a recomandat terminarea acestui studiu în momentul celei de-a doua analize interimare întrucât criteriul final principal de evaluare fusese atins.

În total, 416 pacienţi au fost randomizaţi într-o proporţie de 2:1 pentru tratamentul cu Afinitor (n=277) sau placebo (n=139). Datele demografice au fost bine echilibrate (vârsta mediană comasată [61 ani; interval 27-85], 78% bărbaţi, 88% rasă caucaziană, număr de tratamente TKI-RFCEV prealabile [1-74%, 2-26%]).

Afinitor s-a dovedit superior faţă de placebo în ceea ce priveşte criteriul final principal de evaluare, supravieţuirea fără progresie a bolii, cu o reducere statistic semnificativă de 67% a riscului de progresie sau deces (vezi Tabelul 3 şi Figura 1).

Tabelul 3 Rezultate privind supravieţuirea fără progresie a bolii

 

Populaţie

n

Afinitor

n=277

Placebo

n=139

Rata riscului (interval de încredere 95%)

Valoarea p

 

 

Supravieţuire mediană fără progresie a bolii (luni) (interval de încredere 95%)

 

 

Analiză primară

Toţi (analiza centrală, independentă, oarbă)

416

4,9 (4,0-5,5)

1,9 (1,8-1,9)

0,33 (0,25-0,43)

<0,0001a

Analize de susţinere/sensibilitate

Toţi (analiză locală realizată de investigator)

416

5,5 (4,6-5,8)

1,9 (1,8-2,2)

0,32 (0,25-0,41)

<0,0001a

Scor de prognostic MSKCC (analiză centrală, independentă, oarbă)

Risc mic

120

5,8 (4,0-7,4)

1,9 (1,9-2,8)

0,31 (0,19-0,50)

<0,0001

Risc intermediar

235

4,5 (3,8-5,5)

1,8 (1,8-1,9)

0,32 (0,22-0,44)

<0,0001

Risc crescut

61

3,6 (1,9-4,6)

1,8 (1,8-3,6)

0,44 (0,22-0,85)

0,007

a Test log-rank stratificat

 

Figura 1 Curbe Kaplan-Meier ale supravieţuirii fără progresie a bolii

Ratele SFP după şase luni erau de 36% pentru tratamentul cu Afinitor comparativ cu 9% pentru placebo.

Au fost observate răspunsuri tumorale obiective confirmate la 5 pacienţi (2%) cărora li s-a administrat Afinitor şi nu s-a observat nici un astfel de răspuns la pacienţii cărora li s-a administrat placebo. Ca urmare, avantajul supravieţuirii fără progresie a bolii reflectă deci în primul rând populaţia cu stabilizare a bolii (corespunzând unui procent de 67% din grupul de tratament cu Afinitor).

Nu s-a observat nici o diferenţă statistic semnificativă asociată tratamentului în supravieţuirea totală (rata riscului 0,87; interval de încredere: 0,65-1,17; p=0,177). Trecerea la administrarea Afinitor ca medicaţie cunoscută în urma progresiei bolii pentru pacienţii repartizaţi grupului cu placebo a împiedicat detectarea oricărei diferenţe asociate tratamentului în supravieţuirea totală.

Agenţia Europeană a Medicamentului a amânat obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Afinitor la toate subgrupurile de copii şi adolescenţi în carcinomul celular renal (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia

La pacienţii cu tumori solide în stadiu avansat, concentraţiile maxime ale everolimus (Cmax) sunt atinse într-un interval de timp median de 1 oră de la administrarea zilnică de 5 şi 10 mg everolimus în condiţii à jeun sau cu o uşoară gustare fără grăsimi. Cmax este proporţională cu doza între 5 şi 10 mg. Everolimus este un substrat şi un inhibitor moderat al gpP.

Efectul alimentelor:

La subiecţii sănătoşi, mesele bogate în grăsimi au redus expunerea sistemică la Afinitor 10 mg (măsurată prin intermediul ASC) cu 22% şi concentraţia plasmatică maximă Cmax cu 54%. Mesele sărace în grăsimi au redus ASC cu 32% şi Cmax cu 42%. Alimentele nu au însă nici un efect vizibil asupra profilului concentraţie-timp după etapa de absorbţie.

Rat riscului = 0,33

IÎ 95% [0,25, 0,43]

Mediane Kaplan-Meier

Everolimus: 4,90 luni

Placebo: 1,87 luni

Valoare log rank p = <0,0001

Timpi cenzurare

Everolimus (n/N = 155/277)

Placebo (n/N = 111/139)

Timp (luni)

Probabilitate (%)

Nr. de pacienţi care încă prezintă riscuri

Timp (luni)

Afinitor

Placebo

Distribuţia

Raportul sânge/plasmă al everolimus, care este dependent de concentraţie în intervalul 5-5000 ng/ml, este de 17% până la 73%. Aproximativ 20% din concentraţia de everolimus din întreg organismul se regăseşte în compartimentul plasmatic la pacienţii cu cancer cărora li se administrează Afinitor 10 mg pe zi. Proporţia de legare de proteinele plasmatice este de aproximativ 74% atât la subiecţii sănătoşi, cât şi la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. La pacienţii cu tumori solide în stadiu avansat, Vd a fost de 191 l pentru compartimentul central aparent şi de 517 l pentru compartimentul periferic aparent.

Metabolizarea

Everolimus este un substrat al CYP3A4 şi gpP. În urma administrării orale, everolimus este principala componentă circulantă din sângele uman. S-au detectat şase metaboliţi principali ai everolimus în sângele uman, incluzând trei metaboliţi monohidroxilaţi, două produse de hidroliză cu ciclu deschis şi un conjugat de fosfatidilcolină al everolimus. Aceşti metaboliţi au fost, de asemenea, identificaţi la speciile de animale utilizate în studiile de toxicitate şi au prezentat o activitate de aproximativ 100 ori mai redusă decât everolimus. Prin urmare, se consideră că everolimus contribuie la cea mai mare parte a activităţii farmacologice totale.

Eliminarea

Raportul Cl/F mediu al everolimus după o doză zilnică de 10 mg la pacienţi cu tumori solide în stadiu avansat a fost de 24,5 l/h. Timpul mediu de înjumătăţire prin eliminare al everolimus este de aproximativ 30 ore.

Nu au fost întreprinse studii specifice privind excreţia la pacienţi cu cancer; totuşi, sunt disponibile date din studii efectuate la pacienţi cu transplant. În urma administrării unei doze unice de everolimus radiomarcat în asociere cu ciclosporină, 80% din radioactivitate a fost recuperată din fecale, în timp ce 5% s-a excretat în urină. Substanţa părinte nu a fost detectată în urină sau fecale.

Farmacocinetica la starea de echilibru

În urma administrării de everolimus la pacienţi cu tumori solide în stadiu avansat, ASC0-τ la starea de echilibru a fost proporţională cu doza în intervalul dozei zilnice de 5-10 mg. Starea de echilibru a fost atinsă în mai puţin de două săptămâni. Cmax este proporţională cu doza între 5 şi 10 mg. tmax este atins la 1-2 ore după administrarea dozei. A existat o corelaţie semnificativă între ASC0-τ şi concentraţia minimă înainte de administrarea dozei următoare, la starea de echilibru.

Grupuri speciale de pacienţi

Insuficienţă hepatică

ASC medie a everolimus la 8 subiecţi cu insuficienţă hepatică moderată (clasa Child-Pugh B) a fost de două ori mai mare decât cea întâlnită la 8 subiecţi cu funcţie hepatică normală. ASC a fost corelată pozitiv cu concentraţia serică a bilirubinei şi cu prelungirea timpului de protrombină şi corelată negativ cu concentraţia serică a albuminei. Nu a fost evaluat impactul insuficienţei hepatice severe (clasa Child-Pugh C) asupra farmacocineticii everolimus (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Insuficienţă renală

Într-o analiză de farmacocinetică populaţională la 170 pacienţi cu tumori solide în stadiu avansat, nu s-a detectat nici o influenţă semnificativă a clearance-ului creatininei (25-178 ml/min.) asupra raportului Cl/F al everolimus. Insuficienţa renală post-transplant (interval al clearance-ului creatininei de 11-107 ml/min.) nu a afectat farmacocinetica everolimus la pacienţii cu transplant.

Pacienţi vârstnici

În cadrul unei evaluări farmacocinetice populaţionale la pacienţi cu cancer, nu s-a detectat nici o influenţă semnificativă a vârstei (27-85 ani) asupra clearance-ului oral al everolimus.

Etnie

Clearance-ul oral (Cl/F) este similar la pacienţi cu cancer niponi şi caucazieni cu funcţii hepatice similare. Pe baza analizei farmacocineticii populaţionale, clearance-ul oral (Cl/F) este, în medie, cu 20% mai mare la pacienţi cu transplant de culoare.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Profilul preclinic de siguranţă al everolimus a fost evaluat la şoareci, şobolani, porci pitici, maimuţe şi iepuri. Principalele organe ţintă au fost aparatele reproducătoare la masculi şi femele (degenerare tubulară testiculară, conţinut spermatic redus în epididim şi atrofie uterină) la mai multe specii; plămânii (număr crescut de macrofage alveolare) la şobolan şi şoarece; pancreas (degranularea şi apariţia de vacuole în celulele exocrine la maimuţe, respectiv porci pitici şi degenerarea celulelor producătoare de insulină la maimuţe) şi ochii (opacităţi ale liniei de sutură lenticulare anterioare) doar la şobolan. Au fost observate modificări renale minore la şobolan (exacerbarea lipofuscinei asociate vârstei în epiteliul tubular, valori crescute ale hidronefrozei) şi şoarece (exacerbarea leziunilor de fond). Nu au existat indicaţii de toxicitate renală la maimuţe sau porci pitici.

Everolimus a părut să exacerbeze spontan bolile de fond (miocardită cronică la şobolani, infecţie cu virusul Coxsackie (al anginei herpetice) a plasmei şi inimii la maimuţe, infestare coccidiană a tractului gastro-intestinal la porci pitici, leziuni cutanate la şoareci şi maimuţe). Aceste rezultate au fost, în general, observate la niveluri de expunere sistemică în intervalul de expunere terapeutică sau superioare, cu excepţia rezultatelor la şobolani, care s-au produs la niveluri inferioare expunerii terapeutice din cauza unei distribuţii tisulare mari.

În cadrul unui studiu de evaluare a fertilităţii masculilor la şobolani, morfologia testiculară a fost afectată la doze de 0,5 mg/kg şi superioare, iar motilitatea spermatică, numărul spermatozoizilor şi nivelurile plasmatice de testosteron au fost diminuate la doze de 5 mg/kg, care s-au aflat în intervalul de expunere terapeutică şi care au cauzat o reducere a fertilităţii masculilor. Au existat dovezi de reversibilitate. Fertilitatea femelelor nu a fost afectată, dar everolimus a traversat placenta şi s-a dovedit toxic pentru fetus. La şobolan, everolimus a cauzat toxicitate embrionară/fetală la o expunere sistemică sub nivelul terapeutic. Aceasta s-a manifestat sub formă de mortalitate şi greutate fetală redusă. Incidenţa variaţiilor şi malformaţiilor scheletice (de exemplu, despicătură a sternului) a fost crescută la doze de 0,3 şi 0,9 mg/kg. La iepure, embriotoxicitatea a fost evidentă printr-o creştere a resorbţiilor tardive.

Studiile de genotoxicitate care au vizat criteriile de genotoxicitate relevante nu au arătat semne de activitate clastogenă sau mutagenă. Administrarea everolimus timp de până la 2 ani nu a indicat nici un potenţial oncogen la şoareci şi şobolani până la dozele maxime, respectiv de 4,3 şi 0,2 ori expunerea clinică estimată.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Hidroxitoluen butilat (E321)

Stearat de magneziu

Lactoză monohidrat

Hipromeloză

Crospovidonă tip A

Lactoză anhidră

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din aluminiu/poliamidă/aluminiu/PVC care conţine 10 comprimate.

Cutii conţinând 10, 30, 60 sau 90 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/538/004

EU/1/09/538/005

EU/1/09/538/006

EU/1/09/538/008

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

03.08.2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nuremberg

Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 8.0 inclusă în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliat în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 2.3 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

• Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

• În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului).

• La cererea EMEA

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Afinitor 10 mg comprimate

Everolimus

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine everolimus 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

10 comprimate

30 comprimate

60 comprimate

90 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Utilizare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/538/008 10 comprimate

EU/1/09/538/004 30 comprimate

EU/1/09/538/005 60 comprimate

EU/1/09/538/006 90 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Afinitor 10 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Afinitor 10 mg comprimate

Everolimus

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Afinitor 10 mg comprimate

Everolimus

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Afinitor şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să luaţi Afinitor

3. Cum să luaţi Afinitor

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Afinitor

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE AFINITOR ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Afinitor este un medicament anti-cancer care conţine substanţa activă everolimus. Everolimus reduce alimentarea cu sânge a tumorii şi încetineşte creşterea şi răspândirea celulelor canceroase.

Afinitor este utilizat în tratarea cancerului la rinichi în stadiu avansat (carcinom celular renal avansat) în situaţiile în care alte tratamente (aşa-numita „terapie ţintă VEGF”) nu au ajutat la stoparea bolii dumneavoastră.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI AFINITOR

Afinitor va fi prescris pentru dumneavoastră doar de către un medic cu experienţă în tratarea cancerului. Urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile medicului. Acestea pot fi diferite de informaţiile generale conţinute în acest prospect. Dacă aveţi întrebări privind Afinitor sau motivul pentru care acest medicament v-a fost prescris, adresaţi-vă medicului.

Nu luaţi Afinitor:

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la everolimus, la substanţele înrudite cum ar fi sirolimus sau temsirolimus, sau la oricare dintre celelalte componente ale Afinitor (enumerate la pct. 6 „Ce conţine Afinitor”).

Dacă presupuneţi că puteţi fi alergic, cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Afinitor:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră înainte de a lua Afinitor:

dacă aveţi probleme la ficat sau dacă aţi suferit vreodată de vreo boală care este posibil să vă fi afectat ficatul. În acest caz, este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să vă prescrie o doză diferită de Afinitor.

dacă suferiţi de diabet zaharat (nivel ridicat de zahăr în sângele dumneavoastră). Afinitor poate creşte nivelurile de zahăr din sânge şi poate înrăutăţi diabetul zaharat. Aceasta poate conduce la necesitatea administrării de insulină şi/sau terapiei cu medicamente antidiabetice orale. Spuneţi medicului dacă prezentaţi o senzaţie excesivă de sete sau o frecvenţă crescută a urinării.

dacă trebuie să vi se facă un vaccin în timpul administrării Afinitor.

dacă aveţi un nivel crescut de colesterol. Afinitor poate creşte nivelurile de colesterol şi/sau alte grăsimi din sânge.

dacă aţi fost supus recent unei intervenţii chirurgicale majore sau dacă aveţi încă o rană nevindecată după intervenţia chirurgicală. Afinitor poate creşte riscul de complicaţii legate de vindecarea rănilor.

dacă aveţi o infecţie. Tratarea acesteia poate fi necesară înainte de iniţierea tratamentului cu Afinitor.

dacă aţi avut hepatită B pentru că aceasta poate fi reactivată în timpul tratamentului cu Afinitor (vezi pct. 4 Reacţii adverse posibile).

De asemenea, Afinitor poate:

slăbi sistemul imunitar. Aşadar, puteţi fi supus riscului de infecţii pe durata tratamentului cu Afinitor.

provoca senzaţie de lipsă de aer, tuse şi febră.

Spuneţi medicului dacă prezentaţi aceste simptome.

Afinitor nu se va utiliza la copii sau adolescenţi (cu vârsta sub 18 ani).

Vi se vor efectua analize regulate ale sângelui în timpul tratamentului. Acestea vor verifica numărul de celule sanguine (leucocite, eritrocite şi trombocite) din organismul dumneavoastră pentru a vedea dacă Afinitor are un efect nedorit asupra acestor celule. Se vor efectua, de asemenea, analize ale sângelui pentru a verifica funcţia rinichilor (nivelul creatininei) şi funcţia ficatului dumneavoastră (nivelul transaminazelor), precum şi nivelurile de zahăr din sânge şi de colesterol. Aceasta deoarece şi ele pot fi afectate de Afinitor.

Utilizarea altor medicamente

Afinitor poate afecta modul de acţiune al altor medicamente. Dacă utilizaţi alte medicamente în acelaşi timp cu Afinitor, este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să modifice doza de Afinitor sau a celorlalte medicamente.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau aţi început tratamentul cu orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. În special, spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi medicamente care conţin oricare din următoarele substanţe active:

Următoarele pot creşte riscul de reacţii adverse la administrarea de Afinitor:

ketoconazol, itraconazol, voriconazol sau fluconazol şi alte antifungice utilizate în tratamentul infecţiilor micotice.

claritromicină, telitromicină sau eritromicină, antibiotice utilizate în tratamentul infecţiilor bacteriene.

ritonavir, efavirenz sau nevirapină, folosite la tratarea infecţiilor cu HIV/SIDA.

verapamil sau diltiazem, folosite la tratarea afecţiunilor cardiace sau tensiunii arteriale crescute.

Următoarele pot reduce eficacitatea Afinitor:

rifampicină, utilizată în tratamentul tuberculozei (TBC).

− Sunătoare (Hypericum perforatum), un produs din plante medicinale utilizat în tratamentul depresiei şi al altor afecţiuni;

fenitoină, carbamazepină sau fenobarbital şi alte antiepileptice utilizate pentru stoparea crizelor sau convulsiilor.

Aceste medicamente trebuie evitate în timpul tratamentului cu Afinitor. Dacă luaţi oricare din aceste medicamente, medicul dumneavoastră poate trece pe un alt medicament sau poate modifica doza de Afinitor.

Utilizarea Afinitor împreună cu alimente şi băuturi

Trebuie să utilizaţi Afinitor la aceeaşi oră în fiecare zi, în mod consecvent cu sau fără alimente. Evitaţi consumul de grepfrut şi suc de grepfrut în timpul tratamentului cu Afinitor.

Sarcina şi alăptarea

Afinitor poate afecta fătul sau copilul alăptat.

Afinitor nu este recomandat în timpul sarcinii. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau credeţi că puteţi fi gravidă. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră dacă trebuie să luaţi Afinitor în timpul sarcinii.

Femeile care ar putea rămâne gravide trebuie să utilizeze metode de contracepţie eficace în timpul tratamentului cu Afinitor. Dacă, în ciuda acestor măsuri, suspectaţi că este posibil să fi rămas gravidă, cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte de a continua utilizarea Afinitor.

Nu trebuie să alăptaţi în timpul tratamentului cu Afinitor. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Fertilitatea la pacienţii de sex masculin

Afinitor poate afecta fertilitatea pacienţilor de sex masculin. Discutaţi cu medicul dacă doriţi să aveţi copii.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Dacă simţiţi neobişnuit de obosit (oboseala este o reacţie adversă foarte frecventă), aveţi grijă deosebită când conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Afinitor

Afinitor conţine lactoză (un glucid din lapte). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI AFINITOR

Luaţi întotdeauna Afinitor exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de 10 mg, administrată o dată pe zi. Medicul dumneavoastră va spune câte comprimate de Afinitor trebuie să luaţi.

Dacă aveţi probleme la ficat, medicul dumneavoastră poate da pentru început o doză mai mică de Afinitor (5 mg pe zi).

Dacă prezentaţi anumite reacţii adverse (vezi pct. 4) în timp ce luaţi Afinitor, medicul dumneavoastră vă poate reduce doza sau întrerupe tratamentul, pentru scurt timp sau permanent.

Luaţi Afinitor o dată pe zi, la aproximativ aceeaşi oră în fiecare zi, în mod consecvent cu sau fără alimente.

Înghiţiţi comprimatele întregi cu un pahar de apă. Nu mestecaţi sau sfărâmaţi comprimatele.

Dacă luaţi mai mult Afinitor decât trebuie

− Dacă aţi luat prea mult Afinitor sau dacă altcineva ia din greşeală comprimatele, contactaţi un medic sau mergeţi la spital imediat. Poate fi necesar tratament de urgenţă.

− Luaţi cu dumneavoastră cutia şi acest prospect, astfel încât medicul să ştie ce anume s-a administrat.

Dacă uitaţi să luaţi Afinitor

Dacă uitaţi o doză, luaţi următoarea doză conform programului. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatele uitate.

Dacă încetaţi să luaţi Afinitor

Nu încetaţi administrarea Afinitor decât dacă medicul dumneavoastră spune să faceţi acest lucru.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Afinitor poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Aceste reacţii adverse pot apărea cu anumite frecvenţe, care sunt definite după cum urmează:

 

Foarte frecvente:

afectează mai mult de 1 utilizator din 10

Frecvente:

afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

Mai puţin frecvente:

afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000

Rare:

afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000

Foarte rare:

afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

Cu frecvenţă necunoscută:

frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile.

 

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi orice reacţii adverse grave:

− Probleme pulmonare sau respiratorii (foarte frecvente): dacă prezentaţi simptome noi sau agravate, cum ar fi tuse sau senzaţie de lipsă de aer.

− Infecţii (foarte frecvente) inclusiv infecţii toracice, infecţii grave cunoscute drept septicemie şi infecţii care apar, de obicei, la pacienţii cu organe transplantate, cum sunt infecţii fungice, cu simptome ca febră, frisoane sau alte semne de infecţie.

− Umflare, mai ales a feţei şi gâtului, conducând la dificultăţi în respiraţie (simptome ale unei reacţii alergice).

Aţi putea necesita tratament de urgenţă.

Alte reacţii adverse la Afinitor includ:

Reacţii adverse foarte frecvente

− Ulceraţii ale gurii: durere, disconfort sau ulceraţii deschise. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă prezentaţi astfel de ulceraţii pentru că aţi putea avea nevoie de tratament cu o apă de gură sau un gel. Unele ape de gură sau geluri pot înrăutăţi ulceraţiile, astfel încât întrebaţi-l-pe medicul dumneavoastră înainte de a încerca orice produs.

− Umflare a braţelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau altor părţi ale corpului dumneavoastră (semne de edem)

− Stare de rău (greaţă), vărsături, diaree, pierderea poftei de mâncare, tulburări ale simţului gustativ

− Senzaţie de slăbiciune sau oboseală

− Erupţii trecătoare pe piele, uscăciune a pielii, mâncărimi

− Sângerări nazale

− Scădere a numărului de celule albe în sânge, ceea ce poate conduce la creşterea riscului de infecţii

− Scădere a hemoglobinei

− Scădere a numărului anumitor celule ale sângelui care ajută la coagularea acestuia

− Valori mari ale zahărului din sânge

− Valori mari ale colesterolului şi altor grăsimi din sânge

Reacţii adverse frecvente

− Erupţii şi dureri la nivelul palmelor sau tălpilor (sindromul mână-picior), exfoliere a pielii, ruperea şi modificarea culorii unghiilor, înroşirea pielii, coşuri şi/sau acnee

− Uscăciune a gurii

− Febră

− Scădere în greutate

− Arsuri în capul pieptului sau indigestie (dispepsie), dificultăţi la înghiţire, dureri toracice, dureri stomacale

− Dureri de cap, tulburări de somn (insomnie)

− Tensiune arterială mare (hipertensiune arterială)

− Deshidratare

− Scurgeri din ochi, însoţite de mâncărime, roşeaţă şi umflare

− Expectorare de sânge când tuşiţi

Reacţii adverse mai puţin frecvente

− Pierderea simţului gustativ

− Simptome de insuficienţă cardiacă cum sunt senzaţie de lipsă de aer, dificultăţi respiratorii când întindeţi la orizontală, umflarea picioarelor sau gambelor

− Nou debut de diabet zaharat

− Probleme cu vindecarea rănilor

Reactivarea hepatitei B a fost observată la unii pacienţi cărora li se administrează Afinitor. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă prezentaţi simptome ale hepatitei B pe durata tratamentului cu Afinitor. Primele simptome pot include febră, erupţie trecătoare pe piele, durere şi inflamaţie la nivelul articulaţiilor. Alte simptome pot include oboseală, pierdere a apetitului alimentar, greaţă, icter (îngălbenire a pielii) şi durere în partea dreaptă superioară a abdomenului. Scaunele deschise la culoare sau urina închisă la culoare pot fi, de asemenea, semne ale hepatitei.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ AFINITOR

− A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

− Nu utilizaţi Afinitor după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe blister. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

− A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

− A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat sau prezintă semne de deschidere anterioară.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Afinitor

− Substanţa activă este everolimus.

− Fiecare comprimat de Afinitor 5 mg conţine everolimus 5 mg.

− Fiecare comprimat de Afinitor 10 mg conţine everolimus 10 mg.

− Celelalte componente sunt hidroxitoluen butilat (E321), stearat de magneziu, lactoză monohidrat, hipromeloză, crospovidonă tip A şi lactoză anhidră.

Cum arată Afinitor şi conţinutul ambalajului

Comprimatele de Afinitor 5 mg sunt comprimate alungite, de culoare albă spre galben deschis. Acestea sunt inscripţionate cu „5” pe una din feţe şi cu „NVR” pe cealaltă.

Comprimatele de Afinitor 10 mg sunt comprimate alungite, de culoare albă spre galben deschis. Acestea sunt inscripţionate cu „UHE” pe una din feţe şi cu „NVR” pe cealaltă.

Afinitor este disponibil în cutii a câte 10, 30, 60 sau 90 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj sau toate concentraţiile să fie comercializate în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

Fabricantul

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nuremberg

Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

 

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Franţa

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
UE autorizează comercializarea Afinitor împotriva cancerului la pancreas Grupul farmaceutic elveţian Novartis a anunţat luni că a obţinut undă verde din partea autorităţilor europene pentru comercializarea medicamentului Afinitor ca tratament la persoanele adulte cu tumori neuroendocrine ale pancreasului aflate în stadiu avansat, transmite AFP.
Nou scandal Novartis în Japonia: 2.579 de cazuri generate de efectele secundare ale unor medicamente Gigantul farmaceutic elveţian Novartis, cu imaginea deja afectată în Japonia de mai multe afaceri de falsificare a datelor, a dezvăluit că nu a raportat Ministerului nipon al Sănătăţii 2.579 de cazuri de efecte secundare grave, dintre care unul mortal, ale unor medicamente împotriva cancerului, informează...
CNAS: Accesul pacienţilor cu boala Parkinson şi cu demenţe la medicaţia specifică - facilitat Pacienţii cu boala Parkinson şi cu demenţe vor avea acces la medicaţia specifică, fără avizul comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, prescrierea urmând a fi efectuată doar în baza protocoalelor terapeutice pentru DCI-urile Rotigotinum, Donepezilum, Rivastigminum, Galantaminum şi Memantinum...
Asociaţia Transplantaţilor va organiza evenimentul 'Cu mic cu mare, la plimbare' de Ziua Mondială a Rinichiului Asociaţia Transplantaţilor din România va organiza, joi, cu ocazia Zilei Mondiale a Rinichiului, evenimentul "Cu mic cu mare, la plimbare", parte a campaniei "World Kidney Day" în România, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele asociaţiei, Gheorghe Tache.