CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

JAVLOR 25 mg/ml
 
Denumire JAVLOR 25 mg/ml
Descriere Javlor este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu carcinom cu celule tranziţionale, în stadiu avansat sau metastazat, la nivelul tubului urotelial, după eşecul regimului anterior pe bază de platină.
Denumire comuna internationala VINFLUNINUM
Actiune terapeutica ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE ALCALOIZI DIN VINCA SI ANALOGI
Prescriptie S/P-RF - Medicamente eliberate in locatii speciale (spitale) si prescriptia se retine in farmacie
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 25mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac., inchis cu dop din cauciuc butilic gri x 10 ml conc. pt. sol. perf.
Valabilitate ambalaj 3 ani (flac. nedeschis)
Volum ambalaj 10ml
Cod ATC L01CA05
Firma - Tara producatoare PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata PIERRE FABRE MEDICAMENT - FRANTA

Ai un comentariu sau o intrebare despre JAVLOR 25 mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre JAVLOR 25 mg/ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Javlor 25 mg/ml concentrat pentru soluţia perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 ml de concentrat conţine 25 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 2 ml concentrat conţine 50 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 4 ml concentrat conţine 100 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 10 ml concentrat conţine 250 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă ( concentrat steril)

Soluţie transparentă, incoloră până la galben pal.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Javlor este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu carcinom cu celule tranziţionale, în stadiu avansat sau metastazat, la nivelul tubului urotelial, după eşecul regimului anterior pe bază de platină.

Eficacitatea şi siguranţa vinfluninei nu au fost studiate la pacienţii cu Status de performanţă³ 2.

4.2Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu vinflunină trebuie iniţiat sub supravegherea atentă a unui medic specializat în utilizarea chimioterapiei anticanceroase şi este destinat doar secţiilor specializate în administrarea chimioterapiei antineoplazice.

Înainte de fiecare ciclu de tratament, trebuie efectuată o monitorizare adecvată a hemogramei complete pentru a verifica numărul absolut de neutrofile (ANC), trombocite şi hemoglobină, deoarece neutropenia, trombocitopenia şi anemia sunt reacţii adverse frecvente ale vinfluninei.

Doze

Doza recomandată este de 320 mg/m² vinflunină, sub forma unei perfuzii intravenoase cu durată de 20 minute, la intervale de 3 săptămâni.

În cazul unui status de performanţă WHO/ECOG (SP) 1 sau SP 0 şi înainte de iradierea pelvisului, tratamentul trebuie iniţiat cu o doză de 280 mg/m². Dacă nu se observă apariţia unei toxicităţi hematologice în timpul primului ciclu de tratament, ce ar impune amânarea tratamentului sau reducerea dozei, doza iniţială va fi mărită la 320 mg/m², la intervale de 3 săptămâni pentru următoarele cicluri de tratament.

Medicaţie recomandată administrată concomitent

După fiecare administrare de vinflunină, se recomandă utilizarea laxativelor şi a măsurilor dietetice, inclusiv hidratarea orală, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 sau 7 zile pentru a preveni constipaţia (vezi pct. 4.4).

Întârzierea dozei sau întreruperea administrării din cauza toxicităţii

Tabelul 1: Întârzierea dozei pentru ciclurile următoare datorită toxicităţii

 

Toxicitate

Ziua 1 de administrare a tratamentului

Neutropenie (ANC < 1000 /mm3 )

sau

Trombocitopenie (numărul trombocitelor < 100,000/mm3)

- Întârziere până la recuperare (ANC ³ 1,000/mm3 şi numărul trombocitelor ³ 100,000/mm3) şi ajustaţi doza dacă este cazul (vezi tabelul 2)

- Întreruperea administrării dacă recuperarea nu a avut loc în decurs de 2 săptămâni

Toxicitatea organului: moderată, severă sau punând în pericol viaţa

-Întârziere până la recuperare în cazul unei toxicităţi reduse sau în cazul lipsei toxicităţii sau până la gradul iniţial şi ajustaţi doza dacă este cazul (vezi tabelul 2)

-Întreruperea administrării dacă recuperarea nu a avut loc în decurs de 2 săptămâni

Cardiopatie ischemică la pacienţi cu antecedente de infarct miocardic sau angină pectorală

- Întreruperea administrării

 

Ajustările dozelor în funcţie de toxicitate

Tabelul 2: Ajustarea dozei în funcţie de toxicitate

 

Toxicitate

Modificarea dozei

 

Doza iniţială de vinflunină de 320 mg/m²

Doza iniţială de vinflunină de 280 mg/m²

 

(NCI CTC v 2.0)*

Primul eveniment

Al doilea eveniment consecutiv

Al treilea eveniment consecutiv

Primul eveniment

Al doilea eveniment consecutiv

Neutropenie gradul 4

(ANC< 500/mm3)> 7 zile

280 mg/m²

250 mg/m²

Întreruperea

definitivă a tratamentului

250 mg/m²

Întreruperea

definitivă a tratamentului

Neutropenie febrilă (ANC< 1000/mm3 şi febră ³ 38,5°C)

Mucozită sau constipaţie

gradul 2 ≥5 zile sau de grad ³ 3 cu orice durată1

Orice altă toxicitate cu gradul ³ 3 (severă sau care pune în pericol viaţa)

(cu excepţia gradului 3, caracterizat prin vărsături sau greaţă)

 

*Institutul Oncologic Naţional, Criterii de toxicitate comune versiunea 2.0 (NCI-CTC v 2.0)

1 Constipaţia NCI CTC de gradul 2 necesită laxative. Gradul 3 înseamnă o constipaţie puternică ce necesită o evacuare manuală sau o clismă. Gradul 4 este definită ca o obstrucţie sau megacolon toxic. Mucozita de gradul 2 este definită ca „moderată”, cea de gradul 3 este „severă”, iar cea de gradul 4 „pune viaţa în pericol”

2 Greaţa NCI CTC de gradul 3 este definită ca o cantitate nesemnificativă, necesitând fluide i.v. Vărsăturile de gradul trei înseamnă ³ 6 episoade în 24 de ore în timpul pretratamentului sau necesitatea de fluide i.v.

Grupuri speciale de pacienţi

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

S-a efectuat un studiu de fază I privind farmacocinetica şi toleranţa la pacienţii cu funcţii hepatice modificate (vezi secţiunea 5.2). Farmacocinetica vinfluninei nu a fost modificată la pacienţii respectivi, totuşi în funcţie de modificările parametrilor biologici hepatici determinate de administrarea vinfluninei (gama glutamil-transferază (GGT), transaminaze, bilirubină), recomandările privind dozajul sunt următoarele:

- Nu este necesară nicio ajustare a dozei la următorii pacienţi:

- cei cu un timp de protrombină > 70% VN (valoarea normală) şi care prezintă cel puţin unul dintre următoarele criterii: [ LSVN (Limita superioară a valorii normale) < bilirubina £ 1,5´LSVN şi/sau 1,5xLSVN < transaminazele £ 2,5´LSVN şi/sau LSVN < GGT £ 5´LSVN].

- cei cu transaminaze ≤ 2,5xLSVN (< 5xLSVN numai în cazul metastazelor hepatice)

- Doza recomandată de vinflunină este de 250 mg/m² administrată o dată la 3 săptămâni la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară (Clasa A în clasificarea Child-Pugh) sau la pacienţii cu un timp de protrombină ³ 60% VN şi 1,5´LSVN £ bilirubina £ 3´LSVN şi care prezintă cel puţin unul dintre următoarele criterii: [ transaminazele > LSVN şi/sau GGT > 5´LSVN].

- Doza recomandată de vinflunină este de 200 mg/m² administrată o dată la 3 săptămâni la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (Clasa B în clasificarea Child-Pugh) sau la pacienţii cu un timp de protrombină ³ 50% VN şi bilirubina > 3´LSVN şi transaminazele > LSVN şi GGT > LSVN.

Vinflunina nu a fost evaluată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (clasa C în clasificarea Child-Pugh) sau la pacienţii cu un timp de protrombină <50%VN sau cu bilirubina >5xLSVN sau cu transaminaze izolate >2,5xLSVN ( ≥ 5xLSVN numai în cazul metastazelor hepatice) sau cu GGT>15xLSVN.

Pacienţi cu insuficienţă renală

În cadrul studiilor clinice, pacienţii cu ClCr (clearance-ul creatininei) > 60 ml/min au fost incluşi şi trataţi cu dozelor recomandate.

La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (40 ml/min £ ClCr £ 60 ml/min), doza recomandată este de 280 mg/m², la intervale de 3 săptămâni.

La pacienţii cu insuficienţă renală severă (20 ml/min £ ClCr < 40 ml/min), doza recomandată este de 250 mg/m², la intervale de 3 săptămâni (vezi pct. 5.2).

Pentru ciclurile următoare, doza trebuie ajustată în caz de evenimente toxice, conform tabelului 3 prezentat mai jos.

Pacienţi vârstnici (75 de ani)

Nu este necesară o modificare a dozei asociată vârstei la pacienţii sub 75 de ani (vezi secţiunea 5.2).

Dozele recomandate la pacienţii de la 75 de ani în sus sunt următoarele:

- la pacienţii de la 75 de ani în sus, dar sub 80 de ani, doza de vinflunină care trebuie administrată este de 280 mg/m² odată la 3 săptămâni;

- la pacienţii de peste 80 de ani, doza de vinflunină care trebuie administrată este de 250 mg/m² odată la 3 săptămâni.

Pentru alte cicluri, doza trebuie ajustată în eventualitatea toxicităţilor, după cum se arată în tabelul 3 de mai jos:

Tabelul 3: Ajustarea dozei datorată toxicităţii la pacienţii vârstnici sau cu insuficienţă renală

 

Toxicitate

(NCI CTC v 2.0)*

Modificarea dozei

Doză iniţială de vinflunină de 280 mg/m²

Doză iniţială de vinflunină de 250 mg/m²

 

 

Primul eveniment

Al doilea eveniment consecutiv

Primul eveniment

Al doilea eveniment consecutiv

Neutropenie

gradul 4

(ANC < 500/mm3) > 7 zile

250 mg/m²

Întreruperea definitivă a tratamentului

225 mg/m²

Întreruperea definitivă a tratamentului

Neutropenie febrilă (ANC < 1.000/mm3 şi febră ³ 38,5°C)

Mucozită sau constipaţie gradul 2 ³ 5 zile

sau gradul ³ 3 orice durată

Orice altă toxicitate cu gradul ³ 3

(severă sau care pune în pericol viaţa)

(cu excepţia gradului 3 caracterizat prin vărsături sau greaţă2)

 

*Institutul Oncologic Naţional, Criterii de toxicitate comune versiunea 2.0 (NCI-CTC v 2.0)

1 Constipaţia NCI CTC de gradul 2 necesită laxative . Gradul 3 înseamnă o constipaţie puternică ce necesită o evacuare manuală sau o clismă. Gradul 4 este definită ca o obstrucţie sau megacolon toxic . Mucozita de gradul 2 este definită ca „moderată”, cea de gradul 3 este „severă”, iar cea de gradul 4 „pune viaţa în pericol”

2 Greaţa NCI CTC de gradul 3 este definită ca o cantitate nesemnificativă, necesitând fluide i.v. Vărsăturile de gradul trei înseamnă ³ 6 episoade în 24 de ore în timpul pretratamentului sau necesitatea de fluide i.v.

Copii şi adolescenţi

Nu există indicaţii relevante privind utilizarea Javlor la copii şi adolescenţi.

Mod de administrare

Precauţii care trebuie aplicate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului

Javlor trebuie diluat înainte de administrare. Javlor este destinat unei singure utilizări.

Vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni privind diluarea înainte de administrarea medicamentului.

Javlor TREBUIE administrat EXCLUSIV intravenos. Administrarea intratecală a medicamentului Javlor poate conduce la apariţia decesului.

Javlor trebuie administrat sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de 20 minute şi NU administrat intravenos în bolus.

Pentru administrarea vinfluninei pot fi folosite fie linii periferice fie un cateter central. Vinflunina poate provoca iritaţie venoasă dacă medicamentul este perfuzat într-o venă periferică (vezi pct. 4.4). În cazul unor vene sclerozate sau de mici dimensiuni, limfedemului sau puncţionării recente a aceleiaşi vene, utilizarea unui cateter central este soluţia optimă. Pentru evitarea extravazării, este important ca acul să fie introdus corect înainte de începerea perfuzării.

Pentru a spăla vena, administrarea Javlor diluat trebuie întotdeauna urmată de perfuzarea unui volum cel puţin egal de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau de glucoză 50 mg/ml (5%).

Vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni privind administrarea medicamentului.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau alţi alcaloizi din vinca.

Infecţii recente (în decurs de 2 săptămâni) sau acute severe.

Valoarea iniţială a ANC < 1500/mm3 pentru prima administrare, valoarea iniţială ANC < 1000/mm3 pentru administrările ulteriore

Numărul trombocitelor < 100000/mm3.

Alăptare (vezi pct. 4.6).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Toxicitate hematologică

Neutropenia, leucopenia, anemia şi trombocitopenia sunt reacţii adverse frecvente ale vinfluninei. Trebuie efectuată o monitorizare adecvată a hemogramei complete pentru verificarea numărului absolut de neutrofile (ANC), trombocite şi hemoglobină înainte de fiecare perfuzie cu vinflunină (vezi secţiunea 4.3).

Administrarea de vinflunină este contraindicată la pacienţi cu valoarea iniţială ANC < 1500/mm3 sau cu numărul trombocitelor <100,000/mm3. Pentru administrările ulterioare, vinflunina este contraindicată la pacienţi cu valoarea iniţială ANC < 1000/mm3 sau numărul trombocitelor <100,000/mm3

Doza recomandată trebuie redusă la pacienţii cu toxicitate hematologică (vezi pct. 4.2).

Tulburări gastro-intestinale:

Cazuri de constipaţie de gradul ≥ 3 au apărut la 15,3% din pacienţii trataţi. Constipaţia NCI CTC de gradul 3 este definită ca o constipaţie puternică ce necesită o evacuare manuală sau o clismă. Constipaţia de gradul 4 este definită ca o obstrucţie sau megacolon toxic. Constipaţia este reversibilă şi poate fi prevenită prin folosirea măsurilor dietetice speciale, cum ar fi hidratarea orală şi consumul de fibre şi administrarea de laxative stimulente sau care înmoaie scaunul pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 sau 7 zile de la debutul ciclului de tratament. Pacienţii cu risc mare de constipaţie (tratament concomitent cu opioide, carcinom peritoneal, masă abdominală, anterior unor intervenţii chirurgicale majore la nivelul abdomenului) trebuie trataţi cu un laxativ osmotic din ziua 1 până în ziua 7 de tratament, o dată pe zi, înainte de micul dejun.

În cazul constipaţiei de gradul 2, definită ca una care necesită laxative cu durată de 5 zile sau mai mult, sau de grad ³ 3 cu orice durată, doza de vinflunină trebuie ajustată (vezi pct. 4.2).

În cazul unei toxicităţi gastro-intestinale de grad ³ 3 (cu excepţia vărsăturilor şi senzaţiei de greaţă) sau a mucozitei (gradul 2 cu durate de 5 zile sau mai mult, sau grad ³ 3 cu orice durată), se impune ajustarea dozei. Gradul 2 este definit ca toxicitate „moderată”, gradul 3 ca toxicitate „severă”, iar gradul 4 este toxicitatea care „pune viaţa în pericol” (vezi tabelul 2 de la pct. 4.2).

Tulburări cardiace

După administrarea vinfluninei s-au observat câteva cazuri de prelungire a intervalului QT. Acest efect poate determina un risc crescut de aritmii ventriculare, deşi nu au fost observate aritmii ventriculare la administrarea vinfluninei. Totuşi, Javlor trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu risc proaritmic crescut (de exemplu cu insuficienţă cardiacă congestivă, antecedente cunoscute de prelungire a intervalului QT, hipokaliemie) (vezi pct. 4.8). Nu se recomandă folosirea concomitentă a două sau mai multe medicamente care determină prelungirea intervalului QT/QTc (vezi pct. 4.5).

Se recomandă prudenţă deosebită în cazul administrării vinfluninei la pacienţii cu antecedente de infarct miocardic/ischemie sau angină pectorală (vezi pct. 4.8). Evenimentele cardiace ischemice pot apărea mai ales la pacienţii cu afecţiuni cardiace subiacente. Prin urmare, pacienţii cărora li se administrează Javlor, trebuie monitorizaţi atent de către medic pentru depistarea producerii evenimentelor cardiace. Sunt necesare măsuri de precauţie la pacienţii cu antecedente de boli cardiace, iar raportul beneficiu/risc trebuie evaluat periodic, cu atenţie. Trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului cu vinflunină la pacienţii la care se produce ischemie cardiacă.

Sindrom encefalopatic posterior reversibil (PRES)

Au fost observate cazuri de PRES după administrarea de vinflunină.

Simptomele clinice tipice sunt variate: neurologice (cefalee, confuzie, crize convulsive tulburări de vedere), sistemice (hipertensiune arterială) şi gastro-intestinale (greaţă, vărsături).

Semnele radiologice constau în modificări ale substanţei albe în regiunea posterioară a encefalului. La pacienţii care prezintă simptome de PRES trebuie monitorizată tensiunea arterială. Pentru confirmarea diagnosticului se recomandă utilizarea tehnicilor imagistice pentru vizualizarea encefalului.

Semnele clinice şi radiologice se remit rapid, de obicei, fără sechele, după întreruperea tratamentului.

Întreruperea tratamentului cu vinflunină trebuie luată în considerare la pacienţii care prezintă semne neurologice de PRES (vezi pct 4.8).

Insuficienţă hepatică

Doza recomandată trebuie redusă la pacienţii cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă renală

Doza recomandată trebuie redusă la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă (vezi pct. 4.2).

Pacienţi vârstnici (≥ 75 de ani)

Doza recomandată trebuie redusă la pacienţii de la 75 de ani în sus (vezi secţiunea 4.2).

Alte atenţionări şi precauţii

Trebuie evitată utilizarea concomitentă a vinfluninei cu inhibitori sau inductori CYP3A4 cu potenţă mare (vezi pct. 4.5).

Dacă este perfuzată printr-o venă periferică, vinflunina poate induce gradul 1 (22% din pacienţi, 14,1% din ciclurile de tratament), gradul 2 (11,0% din pacienţi, 6,8% din cicluri) sau gradul 3 (0,8% din pacienţi, 0,2% din cicluri) de iritaţie venoasă. Toate cazurile s-au rezolvat rapid, fără a fi nevoie de întreruperea tratamentului. Trebuie respectate instrucţiunile de administrare, aşa cum sunt prezentate la punctul 6.6.

Pacienţii de sex masculin şi feminin cu potenţial fertil trebuie să folosească o metodă eficace de contracepţie, în timpul tratamentului şi până la 3 luni după ultima administrare de vinflunină (vezi pct. 4.6).

4.5Interacţiunea cu medicamente şi alte forme de interacţiune

Studiile in vitro evidenţiază faptul că vinflunina nu prezintă nici efecte inductoare asupra CYP1A2, CYP2B6 sau CYP3A4 şi nici efecte inhibitoare asupra CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 şi CYP3A4.

Studiile in vitro au indicat că vinflunina este un substrat Pgp ca alţi alcaloizi din vinca, dar cu o afinitate mai mică. Prin urmare, riscurile de interacţiuni semnificative din punct de vedere clinic sunt puţin probabile.

Nu au fost observate interacţiuni farmacocinetice la pacienţii trataţi cu vinflunină în asociere cu cisplatină, carboplatină, capecitabină sau gemcitabină.

Nu s-a observat nicio interacţiune farmacocinetică la pacienţi când vinflunina a fost administrată în combinaţie cu doxorubicina. Totuşi, această combinaţie a fost asociată cu un risc deosebit de ridicat de toxicitate hematologică.

Un studiu de fază I de evaluare a efectului tratamentului cu ketoconazol (un inhibitor potent al CYP3A4) asupra caracteristicilor farmacocinetice ale vinfluninei a indicat faptul că administrarea concomitentă a ketoconazolului (doză zilnică de 400 mg oral timp de 8 zile) a determinat o creştere de 30% şi 50% a expunerii sanguine la vinflunină, respectiv la metabolitul său, 4-O-deacetil-vinflunin (DVFL).

Prin urmare, trebuie evitată utilizarea concomitentă a vinfluninei şi a inhibitorilor (cum ar fi ritonavir, ketoconazol, itraconazol şi suc de grapefruit) sau a inductorilor (cum ar fi rifampicina şi Hypericum perforatum (sunătoare)) potenţi ai CYP3A4, deoarece aceştia pot creşte sau reduce concentraţiile vinfluninei şi ale DVFL (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Trebuie evitată folosirea concomitentă a vinfluninei cu alte medicamente care determină prelungirea intervalului QT/QTc (vezi pct. 4.4).

S-a observat o interacţiune farmacocinetică între vinflunină şi doxorubicina pegilată/lipozomală, determinând o creştere aparentă între 15% şi 30% a expunerii la vinflunină şi o scădere aparentă de 2-3 ori a ASC a doxorubicinei, în timp ce pentru doxorubicinol, concentraţiile metabolitului nu au fost afectate. Potrivit studiului in vitro, asemenea modificări ar putea avea legătură cu adsorbţia vinfluninei la nivelul lipozomilor şi cu o distribuţie sanguină modificată a ambilor compuşi. Prin urmare, este necesară prudenţă în cazul utilizării acestui tip de asociere.

În cadrul unui studiu in vitro, a fost sugerată o posibilă interacţiune (inhibarea uşoară a metabolizării vinfluninei) cu paclitaxel şi docetaxel (substraturi CYP3) . Până în prezent, nu s-au efectuat studii clinice specifice privind asocierea vinfluninei cu aceşti compuşi.

Folosirea concomitentă a opioidelor ar putea creşte riscul apariţiei constipaţiei.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date privind utilizarea vinfluninei la femeie gravide. Studiile la animale au evidenţia efecte embriotoxice şi teratogene ( vezi pct. 5.3). Pe baza rezultatelor studiilor efectuate la animale şi a acţiunii farmacologice a medicamentului, există un risc potenţial de apariţie a anomaliilor embrionare şi fetale.

Prin urmare, vinflunina nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar. Dacă pacienta rămâne gravidă în timpul tratamentului, trebuie informată cu privire la riscurile la care este supus fătul şi trebuie monitorizată cu atenţie. Trebuie avută în vedere consilierea genetică. De asemenea, consilierea genetică este recomandată şi pacienţilor care doresc să aibă copii după finalizarea terapiei.

Fertilitatea

Pacienţii trebuie sfătuiţi înainte de tratament pentru conservarea spermei, întrucât există posibilitatea infertilităţii ireversibile provocate de terapia cu vinflunină.

Contracepţia la bărbaţi şi femei

Pacienţii de sex masculin şi feminin trebuie să ia măsuri adecvate de contracepţie, până la trei luni după întreruperea terapiei.

Alăptarea

Nu se cunosc date privind excreţia vinfluninei sau a metaboliţilor săi în laptele uman. Datorită efectelor nocive potenţiale asupra sugarilor, alăptarea este contraindicată în timpul tratamentului cu vinflunină (vezi pct. 4.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii privind efectele medicamentului asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Totuşi, pacienţii trebuie avertizaţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintă orice reacţii adverse cu impact potenţial asupra capacităţii de a desfăşura aceste activităţi (de exemplu ameţeala şi sincopa sunt frecvente).

4.8 Reacţii adverse

Cel mai frecvent întâlnite reacţii adverse legate de tratament raportate în două studii clinice de fază II şi într-un studiu clinic de fază III la pacienţii cu carcinom urotelial cu celule tranziţionale (450 de pacienţi trataţi cu vinflunină) au fost: tulburări hematologice, în principal neutropenie şi anemie; tulburări gastro-intestinale, mai ales constipaţie, anorexie, greaţă, mucozită/stomatită, vărsături, dureri abdominale şi diaree; şi tulburări generale, cum ar fi astenie/oboseală.

Reacţiile adverse sunt prezentate în continuare clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de gravitate (NCI CTC versiunea 2.0). Frecvenţa reacţiilor adverse este definită conform următoarei convenţii: foarte frecvente (³ 1/10); frecvente (³ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (³ 1/1000 şi < 1/100); rare (³ 1/10000 şi < 1/1000); foarte rare (³ 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 4 Reacţii adverse observate la pacienţii cu carcinom urotelial cu celule tranziţionale trataţi cu vinflunină

 

Clasa de aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă

Reacţii adverse

Cel mai scăzut grad NCI per pacient (%)

 

 

 

Toate gradele

Grad 3-4

Infecţii şi infestări

Frecvente:

Infecţie neutropenică

3,8

3,8

Infecţii (virale, bacteriene, fungice)

6,9

2,7

Mai puţin frecvente:

Sepsis neutropenic

0,2

0,2

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Neutropenie

79,6

54,6

Leucopenie

84,5

45,2

Anemie

92,8

17,3

Trombocitopenie

53,5

4,9

Frecvente

Neutropenie febrilă

6,7

6,7

Tulburări ale sistemului imunitar

Frecvente

Hipersensibilitate

1,8

0,2

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Hiponatremie

39,8

11,7

Anorexie

34,4

2,7

Frecvente

Deshidratare

4,4

2,0

Tulburări psihice

Frecvente

Insomnie

5,1

0,2

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Neuropatie senzorială periferică

9,8

0,9

Frecvente

Sincopă

1,1

1,1

Cefalee

6,2

0,7

Ameţeli

5,3

0,4

Nevralgie

6,0

0,4

Disgeuzie

3,1

0

Neuropatie

1,8

0

Mai puţin frecvente

Neuropatie motorie periferică

0,7

0

 

Rare

Sindromul encefalopatic posterior reversibila

0.03b

0.03b

Tulburări oculare

Mai puţin frecvente:

Tulburări vizuale

0,4

0

Tulburări acustice şi vestibulare

Frecvente

Otalgii

1,3

0

Mai puţin frecvente:

Vertij

0,9

0,4

Tinitus

0,9

0

Tulburări cardiace

Frecvente

Tahicardie

1,8

0,2

Mai puţin frecvente

Ischemie miocardică

0,7

0,7

Infarct miocardic

0,2

0,2

Tulburări vasculare

Frecvente

Hipertensiune arterială

3,3

1,8

Tromboza venoasă

3,3

0,4

Hipotensiune arterială

1,1

0,2

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente

Dispnee

4,2

0,4

Tuse

2,2

0

Mai puţin frecvente

Sindrom de detresă respiratorie acută

0,2

0,2

Dureri faringolaringeale

0,9

0

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Constipaţie

54,9

15,3

Dureri abdominale

21,6

4,7

Vărsături

27,3

2,9

Greaţă

40,9

2,9

Stomatită

26,9

2,7

Diaree

12,9

0,9

Frecvente

Ileus

2,7

2,2

Disfagie

2,0

0,4

Afecţiuni bucale

4,7

0,2

Dispepsie

5,6

0,2

Mai puţin frecvente

Odinofagia

0,4

0,2

Tulburări gastrice

0,8

0

Esofagită

0,4

0,2

Afecţiuni gingivale

0,7

0

Tumori benigne, maligne sau neprecizate

Frecvenţă necunoscută

Durere de cauză tumoralăa

-

-

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente

Alopecie

28,7

NA

Frecvente

Erupţie cutanată tranzitorie

1,6

0

Urticarie

1,3

0

Prurit

1,3

0

Hiperhidroză

1,1

0

Mai puţin frecvente

Xerodermie

0,9

0

Eritem

0,4

0

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Mialgie

16,4

3,1

Frecvente

Slăbiciune musculară

2,2

0,9

Artralgie

8,0

0,7

Dorsalgii

4,9

0,4

Dureri la nivelul maxilarelor

3,3

0,0

Slăbiciune musculară

2,2

0,9

Dureri ale extremităţilor

3,3

0

Dureri osoase

2,4

0

Dureri musculoscheletice

2,0

0

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente

Insuficienţă renală

0,2

0,2

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente

Astenie/oboseală

55,3

15,8

Reacţii la nivelul locului de puncţionare

27,6

0,4

Febră

10,9

0,4

Frecvente

Dureri toracice

4,4

0,9

Frisoane

2,2

0,2

Durere

3,6

0,2

Edem

1,3

0

Mai puţin frecvente

Extravazare

0,7

0

Investigaţii diagnostice

Foarte frecvente

Scădere în greutate

24,0

0,4

Mai puţin frecvente

Creşterea valorii transaminazelor

0,4

0

Creştere în greutate

0,2

0

 

a reacţii adverse raportate din experienţa după punerea pe piată

b frecvenţa calculată pe baza studiilor clinice non-TCCU

Reacţii adverse în cazul tuturor indicaţiilor terapeutice

Reacţiile adverse care apar la pacienţii cu carcinom urotelial cu celule tranziţionale şi la pacienţii cu alte boli care nu sunt însoţite de această indicaţie şi cu reacţii potenţial grave sau adverse, care sunt efecte de clasă ale alcaloizilor din Vinca, sunt prezentate în continuare:

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenia de grad 3/4 a fost observată la 50,2% din pacienţi. Anemiile şi trombocitopeniile severe au fost mai puţin frecvente (10,4% respectiv 3,5%). Neutropenia febrilă, definită prin ANC < 1000/mm3 şi febră ³ 38,5°C, cu origine necunoscută, fără o infecţie clinică documentată din punct de vedere microbiologic (NCI CTC versiunea 2.0) a fost observată la 5,3% din pacienţi. Neutropenia de grad 3/4 a fost observată la 3,3% din pacienţi.

Per global, 7 pacienţi (0,5% din populaţia tratată) au decedat din cauza infecţiilor, complicaţii ale neutropeniei.

Tulburări gastro-intestinale

Constipaţia este un efect de clasă al alcaloizilor din Vinca: 12% din pacienţi au prezentat constipaţie severă în timpul tratamentului cu vinflunină. Ileusul de grad 3/4 a fost raportat la 1,8% din pacienţi, fiind reversibil prin îngrijire medicală. Constipaţia necesită îngrijire medicală (vezi pct. 4.4).

Tulburări ale sistemului nervos

Neuropatia periferică senzorială este un efect de clasă al alcaloizilor din Vinca. Gradul 3 al bolii a fost raportat la 0,1% din pacienţi. Toţi pacienţii au fost vindecaţi în timpul studiului.

A fost raportate cazuri rare de Sindrom Encefalopatic Posterior Reversibil (vezi pct.4.4)

Tulburări cardiovasculare

Tulburările cardiace sunt recunoscute ca fiind efect de clasă ale alcaloizilor din Vinca. Infarctul miocardic şi ischemia au fost raportate la 0,6% din pacienţi, iar majoritatea acestora au prezentat antecedente cardiovasculare sau alţi factori de risc. Un pacient a murit în urma infarctului miocardic iar un altul în urma unui stop cardiorespirator.

S-au observat câteva cazuri de prelungire a intervalului QT după administrarea de vinflunină.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Dispneea a apărut la 3,3% din pacienţi, dar rar a fost severă (gradul 3/4: 1,2%).

Brohospasmul a fost raportat la un pacient tratat cu vinflunină pentru o altă indicaţie.

Tulburări endocrine

Au fost raportate trei cazuri de suspiciune de sindrom de secreţie inadecvată de hormon antidiuretic (SIADH) la pacienţii trataţi cu vinflunină pentru o altă indicaţie.

4.9 Supradozaj

Principala reacţie toxică datorată unei supradoze cu vinflunină este mielosupresia, cu risc de infecţie severă.

Nu se cunoaşte niciun antidot pentru supradozajul de vinflunină. În cazul unui supradozaj, pacientul trebuie internat într-o unitate specializată, iar funcţiile vitale trebuie monitorizate cu atenţie. Trebuie instituite alte măsuri adecvate, cum sunt transfuziile de sânge, administrarea de antibiotice şi factori de creştere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alcaloizi din Vinca şi analogi, codul ATC: L01CA05

Mecanism de acţiune

Vinflunina se leagă de tubulină la nivelul sau în apropierea situsurilor de legare al Vinca, inhibând polimerizarea tubulinei în microtubuli, ceea ce determină supresia fusului de diviziune, întreruperea dinamicii microtubulilor, oprirea mitozei şi apoptoza. In vivo, vinflunina prezintă o acţiune antitumorală semnificativă asupra unui spectru larg de xenogrefe umane la şoareci în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de supravieţuire şi a inhibării creşterii tumorii.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Un studiu clinic de fază III şi două studii clinice de fază II sprijină utilizarea Javlor pentru tratarea carcinomului cu celule tranziţionale, în stadiu avansat sau metastazat, la nivelul tubului urotelial, ca terapie de linia a doua, după eşecul regimului pe bază de platină.

În cele două studii clinice, de fază II, deschise şi multicentrice, cu un singur braţ, au fost trataţi cu vinflunină 202 pacienţi.

În cadrul studiului clinic de fază III, deschis, multicentric, 253 de pacienţi au fost randomizaţi pe tratament cu vinflunină + BSC (best supportive care - tratament simptomatic optim) şi 117 pacienţi au fost randomizaţi în braţul cu BSC. Durata medie globală de supravieţuire a fost de 6,9 luni (vinflunină + BSC) faţă de 4,6 luni (BSC), dar diferenţa nu a atins o valoare cu semnificaţie statistică; rata riscului (RR) 0,88 (IÎ 95% 0,69, 1,12). Cu toate acestea, s-a constatat un efect cu semnificaţie statistică asupra duratei de supravieţuire fără progresia bolii (progression free-survival - PFS). Valoarea mediană a PFS a fost de 3,0 luni (vinflunină + BSC) comparativ cu 1,5 luni (BSC) (p=0,0012).

Suplimentar, o analiză pre-specificată şi multivariantă efectuată în cadrul populaţiei ITT (în intenţie de tratament) a demonstrat că vinflunina prezintă un efect terapeutic semnificativ din punct de vedere statistic (p=0,036) asupra gradului global de supravieţuire atunci când au fost luaţi în considerare factorii de prognostic (SP, implicarea viscerală, fosfatazele alcaline, hemoglobina, iradierea pelvisului); raportul riscului 0,77 (IÎ 95% 0,61, 0,98). De asemenea, s-a observat o diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte supravieţuirea globală (p=0,040) în cadrul populaţiei eligibile (s-au exclus 13 pacienţi cu încălcări semnificative clinic ale protocolului la momentul iniţial, pacienţi care nu s-au dovedit eligibili pentru tratament); raportul riscului 0,78 (IÎ 95% 0,61, 0,99). Aceasta este considerată populaţia cu cea mai mare relevanţă pentru analiza eficacităţii, deoarece reflectă cel mai fidel populaţia căreia îi este destinat tratamentul.

Eficacitatea a fost demonstrată pentru ambele categorii de pacienţi: pacienţii care au utilizat sau care nu au utilizat anterior cisplatină.

În cadrul populaţiei eligibile, analizele la nivel de subgrup, în conformitate cu medicaţia utilizată anterior (cisplatină comparativ cu BSC), efectuate asupra supravieţuirii globale (overall survival - OS) au prezentat o valoare a RR (IÎ 95%) = [0,64 (0,40 – 1,03); p=0,0821] în absenţa utilizării anterioare a cisplatinei, respectiv o valoare a RR (IÎ 95%) = [0,80 (0,60 – 1,06); p=0,1263] în cazul utilizării anterioare a cisplatinei. Atunci când se efectuează ajustarea conform factorilor de prognostic, analizele valorii OS în cadrul subgrupurilor de pacienţi cu sau fără utilizare anterioară a cisplatinei au prezentat o valoare a RR (IÎ 95%) = [0,53 (0,32 – 0,88); p=0,0143], respectiv o valoare a RR (IÎ 95%) = [0,70 (0,53 – 0,94); p=0,0174].

În analizele la nivel de subgrup, în conformitate cu medicaţia utilizată anterior (cisplatină comparativ cu BSC), efectuate asupra duratei de supravieţuire fără progresia bolii (PFS), rezultatele au fost următoarele: RR (IÎ 95%) = [0,55 (0,34 – 0,89); p=0,0129] în absenţa utilizării anterioare a cisplatinei, respectiv RR (IÎ 95%) = [0,64 (0,48 – 0,85); p=0,0040] în cazul utilizării anterioare a cisplatinei. Atunci când se efectuează ajustarea conform factorilor de prognostic, analizele valorii PFS în cadrul subgrupurilor de pacienţi cu sau fără utilizare anterioară a cisplatinei au prezentat o valoare a RR (IÎ 95%) = [0,51(0,31 – 0,86); p=0,0111], respectiv o valoare a RR (IÎ 95%) = [0,63 (0,48 – 0,84); p=0,0016].

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice ale vinfluninei sunt liniare în intervalul dozelor administrate pacienţilor bolnavi de cancer ( între 30 mg/m² şi 400 mg/m2).

Expunerea sanguină la vinflunină (ASC) este corelată în mod semnificativ cu gravitatea leucopeniei, neutropeniei şi a stării de oboseală.

Distribuţie

Vinflunina prezintă o legare în proporţie moderată la nivelul proteinele plasmatice umane (67,2±1,1%), raportul dintre concentraţia plasmatică şi concentraţia din sângele toatal fiind 0,80±0,12. Legarea de proteinele plasmatice implică, în principal, lipoproteine cu densitate mare şi albumina serică şi nu este saturabilă la concentraţii de vinflunină determinate la pacienţi. Legarea la nivelul alfa-1 acid glicoproteinei şi la nivelul trombocitelor este neglijabilă (< 5%).

Volumul terminal de distribuţie este foarte mare, 2422±676 litri (aproximativ 35 l/kg), sugerând o distribuţie extensivă în ţesuturi.

Metabolizare

Toţi metaboliţii identificaţi se formează prin intermediul izoenzimei citocromului CYP3A4, cu excepţia 4O deacetil-vinfluninei (DVFL), singurul şi principalul metabolit activ din sânge format prin intermediul a multiple esteraze.

Eliminare

Vinflunina este eliminată urmând un model multi-exponenţial de scădere a concentraţiei, cu un timp de înjumătăţire plasmatică terminal (t1/2) de aproape 40 de ore. DVFL se formează lent şi este eliminat mai lent decât vinflunina (t1/2 de aproximativ 120 ore).

Eliminarea vinfluninei şi a metaboliţilor săi se realizează prin materiile fecale (2/3) şi urină (1/3).

Analiza farmacocinetică a unei populaţii de 372 pacienţi (655 de profile farmacocinetice) a evidenţiat un clearance sanguin total de 40 l/oră, cu o variaţie inter- şi intra-individuală mică (25%, respectiv 8%, exprimată sub formă de coeficienţi de variaţie).

Proprietăţi farmacocinetice la grupuri speciale de pacienţi

Insuficienţă hepatică

Nu a fost observată nicio modificare a proprietăţilor farmacocinetice ale vinfluninei şi DVFL la 25 de pacienţi cu grade diferite de insuficienţă hepatică, faţă de persoane cu funcţie hepatică normală. Acest lucru a fost confirmat ulterior prin analiza farmacocinetică populaţională (absenţa unei relaţii între clearance-ul vinfluninei şi marker-ii biologici de insuficienţă hepatică). Cu toate acestea, se recomandă ajustarea dozei în cazul pacienţilor cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă renală

A fost desfăşurat un studiu de fază I în 2 grupe de pacienţi cu insuficienţă renală. Clasificarea s-a făcut în funcţie de clearance-ul creatininei (ClCr): grupul 1 (n=13 pacienţi) cu insuficienţă moderată (40 ml/min £ ClCr £ 60 ml/min) şi grupul 2 (n=20 de pacienţi) cu insuficienţă severă (20 ml/min £ ClCr < 40 ml/min). Rezultatele farmacocinetice din acest studiu au indicat o scăderea a clearance-ului vinfluinei în cazul reducerii C1Cr. Acest lucru a fost confirmat ulterior de către analiza farmacocinetică populaţională (56 de pacienţi cu ClCr între 20 şi 60 ml/min), arătând că eliminarea (clearance-ul) vinfluninei este influenţată de valoarea clearance-ului creatininei (formula Cockcroft şi Gault). La pacienţii cu insuficienţă renală moderată şi severă se recomandă ajustări ale dozei (vezi pct. 4.2).

Vârstnici (75 de ani)

Un studiu farmacocinetic de fază I asupra vinfluninei a fost efectuat la pacienţi vârstnici (n=46). Dozele de vinflunină au fost ajustate în conformitate cu 3 grupe de vârstă, prezentate mai jos:

 

Vârstă (a)

Număr de pacienţi

Vinflunină (mg/m²)

[ 70 – 75 [

17

320

[ 75 – 80 [

15

280

≥ 80

14

250

 

Clearance-ul vinfluninei a fost redus semnificativ la pacienţii ≥ 80 de ani, în comparaţie cu un grup de control alcătuit din pacienţi mai tineri < 70 de ani. Farmacocinetica vinfluninei nu a fost modificată pentru pacienţii cu vârsta ≥ 70 de ani şi < 75 de ani şi cu vârsta ≥ 75 de ani şi < 80 de ani.

Pe baza farmacocineticii şi a datelor privind siguranţa, reducerile dozei sunt recomandate la grupurile mai vârstnice: cu vârsta ≥ 75 de ani şi < 80 de ani; şi cu vârsta ≥ 80 de ani.

Pentru alte cicluri, doza trebuie ajustată în eventualitatea toxicităţilor (vezi secţiunea 4.2).

Alte grupuri de pacienţi

Conform analizei farmacocineticii populaţionale, sexul sau statusul de performanţă (scorurile ECOG) nu influenţează clearance-ul vinfluninei, care este direct proporţional cu suprafaţa corpului.

5.3Date preclinice de siguranţă

La şobolani, studiile privind distribuţia imagistică în urma vinfluninei radioactive au evidenţiat faptul că vinflunina se distribuie rapid în proporţie mai mare în plămâni, rinichi, ficat, glande salivare şi endocrine, decât în sânge.

Datele preclinice au evidenţiat neutropie moderată până la severă şi anemie uşoară la toate speciilor testate, cu toxicitate hepatică (caracterizată prin creşteri dependente de doză ale valorilor serice ale transaminazelor şi prin necroză hepatică/alterări hepatocelulare în condiţii la doze mari), la câine şi şobolan. Aceste reacţii toxice sunt dependente de doză, putând fi total sau parţial reversibile, în urma unei perioade de recuperare de 1 lună. Vinflunina nu a indus neuropatie periferică la animale.

Vinflunina s-a dovedit a fi clastogenă (a indus ruperea cromozomilor) în cadrul testelor in vivo pe micronuclee de şobolan, precum şi mutagenă şi clastogenă într-un studiu asupra limfomului (fără o activare metabolică), la şoarece.

Potenţialul carcinogen al vinfluninei nu a fost studiat.

Studiile privind efectele asupra funcţiei de reproducere au evidenţiat faptul că vinflunina este embrioletală şi teratogenă la iepure şi teratogenă la şobolan.

Într-un studiu privind dezvoltarea pre- şi post-natală la şobolan, vinflunina a indus malformaţii ale uterului şi vaginului la 2 femele, afectând în mod negativ procesul de împerechere şi/sau implantarea ovulelor şi provocând scăderea marcată a numărului de produşi de concepţie.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Flaconul nedeschis: 3 ani.

Soluţia diluată: Stabilitatea chimică şi fizică în uz a fost demonstrată pentru medicamentul diluat, după cum urmează:

- protejat de lumină într-o pungă de perfuzie din polietilenă sau clorură de polivinil: păstrat timp de până la 6 zile la frigider (2°C – 8°C), sau până la 24 ore, la temperatură de 25°C

- expus la lumină într-un set de perfuzie din polietilenă sau clorură de polivinil timp de până la 1 oră, la temperatură de 25°C.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie folosit imediat după diluare. Dacă nu este folosit imediat, durata şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare reprezintă responsabilitatea utilizatorului, şi, de regulă, nu trebui să depăşească 24 de ore, la temperaturi între 2°C şi 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare după diluarea medicamentului, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă transparentă, de tip I, închis cu dop din cauciuc butilic de culoare gri sau din cauciuc clorobutilic de culoare neagră, acoperit cu un inel din aluminium şi o capsă, conţinând fie 2 ml (50 mg vinflunină, sub formă de ditartrat), 4 ml (100 mg vinflunină, sub formă de ditartrat) sau 10 ml (250 mg vinflunină, sub formă de ditartrat) concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Ambalaje cu 1 şi 10 flacoane

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Precauţii generale pentru preparare şi administrare

Vinflunina este un medicament antineoplazic citotoxic şi, similar altor compuşi toxici, sunt necesare precauţii la manipularea Javlor. Trebuie avută în vedere procedura pentru manipularea şi eliminarea adecvată a medicamentelor antineoplazice. Toate procedurile de transfer necesită respectarea tehnicilor aseptice, folosind de preferinţă o hotă cu flux laminar vertical de siguranţă. Se recomandă utilizarea mănuşilor, ochelarilor şi echipamentelor de protecţie.

Dacă soluţia intră în contact cu pielea, aceasta trebuie spălată de urgenţă cu apă şi săpun. În eventualitatea în care soluţia atinge mucoasele, acestea trebuie curăţate cu atenţie folosind apă. Soluţia perfuzabilă Javlor trebuie pregătită şi administrată numai de personal instruit corespunzător pentru manipularea agenţilor citotoxici. Angajatele gravide nu trebuie să manipuleze Javlor. Javlor este destinat unei singure utilizări.

Diluarea concentratului

Volumul Javlor (concentrat) corespunzător dozei calculate de vinflunină trebuie amestecat într-o pungă de 100 ml de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). De asemenea, se poate utiliza soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%). Soluţia diluată trebuie protejată de lumină până la administrare (vezi secţiunea 6.3).

Mod de administrare

Javlor este NUMAI pentru administrare intravenoasă.

După diluarea concentratului Javlor, soluţia perfuziabilă Javlor va fi administrată după cum urmează:

·Trebuie stabilit un abord venos pentru o pungă de 500 ml de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

-partea superioară a antebraţului sau cateter venos central

-trebuie evitată alegerea venelor de la nivelul părţii dorsale a mâinii şi a celor din apropierea articulaţiilor

·Perfuzia intravenoasă trebuie iniţiată cu jumătate din punga de 500 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), adică 250 ml, la o viteză de curgere liberă pentru spălarea venei.

·Soluţia perfuzabilă Javlor trebuie plasată în derivaţie la cel mai apropiat port lateral de injectare faţă de punga de 500 ml, pentru a dilua în continuare Javlor în timpul administrării.

·Soluţia perfuzabilă Javlor trebuie administrată timp de 20 minute.

·Trebuie evaluată frecvent lipsa de obstrucţie a vaselor sanguine şi menţinute măsurile de precauţie referitoare la extravazare pe tot parcursul perfuzării.

·După finalizarea perfuzării Javlor, soluţia perfuzabilă rămasă (250 ml) de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau glucoză 50 mg/ml (5%) trebuie folosită la o viteză de curgere de 300 ml/oră. Pentru a spăla vena, administrarea Javlor soluţie perfuzabilă trebuie întotdeauna urmată de perfuzarea unui volum cel puţin egal de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%) sau de soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Eliminarea

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale pentru medicamentele citotoxice.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pierre Fabre Médicament

45, place Abel Gance

F-92100 Boulogne

Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/550/001-012

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 21 septembrie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu .

ANEXA II

A. FABRICANTUL (FABRICANŢII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

C. ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A.FABRICANTUL (FABRICANŢII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului (fabricanţilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Pierre Fabre Médicament Production

Etablissement Aquitaine Pharm International

Avenue du Béarn

F-64320 Idron

Franţa

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

C. ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă prezentat în modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de punere pe piaţă este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului (PMR)

DAPP trebuie să efectueze activităţile de farmacovigilenţă detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în PMR prezentat în modulul 1.8.2 al Autorizaţie de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de Comitetul pentru medicamentele de uz uman (CHMP).

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

·Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

·În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului

·La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului.

·CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE <AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Javlor 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

vinflunină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml de concentrat conţine 25 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 2 ml conţine 50 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 4 ml conţine 100 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 10 ml conţine 250 mg vinflunină (sub formă de ditartrat)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Apă pentru preparate injectabile, ca excipient.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

1 flacon a 2 ml

10 flacoane a câte 2 ml

1 flacon a 4 ml

10 flacoane a câte 4 ml

1 flacon a 10 ml

10 flacoane a câte 10 ml

50 mg / 2 ml

100 mg / 4 ml

250 mg / 10 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

NUMAI pentru uz intravenos, după diluare.

Letal în cazul administrării intratecale

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Citotoxic: A se manipula cu precauţie

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se citi prospectul pentru perioada de valabilitate a medicamentului diluat.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pierre Fabre Médicament

45, place Abel Gance

F-92100 Boulogne

Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/550/001 (cutie cu 1 flacon a 2 ml cu dop gri)

EU/1/09/550/002 (cutie cu 10 flacoane a câte 2 ml cu dop gri)

EU/1/09/550/003 (cutie cu 1 flacon a 4 ml cu dop gri)

EU/1/09/550/004 (cutie cu 10 flacoane a câte 4 ml cu dop gri)

EU/1/09/550/005 (cutie cu 1 flacon a 10 ml cu dop gri)

EU/1/09/550/006 (cutie cu 10 flacoane a câte 10 ml cu dop gri)

EU/1/09/550/007 (cutie cu 1 flacon a 2 ml cu dop negru)

EU/1/09/550/008 (cutie cu 10 flacoane a câte 2 ml cu dop negru)

EU/1/09/550/009 (cutie cu 1 flacon a 4 ml cu dop negru)

EU/1/09/550/010 (cutie cu 10 flacoane a câte 4 ml cu dop negru)

EU/1/09/550/011 (cutie cu 1 flacon a 10 ml cu dop negru)

EU/1/09/550/012 (cutie cu 10 flacoane a câte 10 ml cu dop negru)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Javlor 25 mg/ml concentrat steril.

vinflunină

NUMAI de uz i.v., după diluare

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Vezi prospectul

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

50 mg / 2 ml

100 mg / 4 ml

250 mg / 10 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

Prospect: informaţii pentru utilizator

Javlor 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Vinflunină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavosatră.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

-Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoatră. Aceasta includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Javlor şi pentru ce se utilizează.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Javlor.

3. Cum să utilizaţi Javlor.

4. Reacţii adverse posibile.

5.Cum se păstrează Javlor.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii .

 

1.Ce este Javlor şi pentru ce se utilizează

Javlor conţine substanţa activă vinflunină, care face parte din grupa medicamentelor anticanceroase denumite alcaloizi din Vinca. Aceste medicamente afectează creşterea numărului de celule canceroase, prin oprirea divizării celulelor, conducând la moartea respectivelor celule (citotoxicitate).

Javlor este utilizat pentru tratarea formelor avansate sau metastazice ale cancerului de vezică şi cancerului tractului urinar în cazurile în care terapia anterioară cu medicamente pe bază de platină a eşuat.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Javlor

Nu utilizaţi Javlor

-dacă sunteţi alergic la substanţa activă (vinflunină) sau la alţi alcaloizi din Vinca (vinblastină, vincristină, vindesină, vinorelbină).

- dacă aţi avut (în decurs de 2 săptămâni) sau prezentaţi o infecţie severă.

-dacă alăptaţi.

-dacă numărul trombocitelor şi/sau celulelor albe din sânge este prea mic.

Atenţionări şi precauţii

Spuneţi medicului dumneavoastră:

-dacă aveţi probleme hepatice, renale sau cardiace,

-dacă aţi avut vreodată orice simptome neurologice cum sunt: durerile de cap, tulburările mentale care v-au provocat confuzie şi comă, convulsii, vedere înceţoşată şi tensiune arterială mare, trebuie să întrerupeţi administrarea acestui medicament,

-dacă luaţi alte medicamente menţionate în paragraful “Utilizarea altor medicamente”, de mai jos,

-dacă suferiţi de constipaţie sau dacă vi se administrează medicamente împotriva durerii (opioide) sau dacă aveţi cancer abdominal sau dacă aţi suferit o intervenţie chirurgicală abdominală,

-dacă doriţi să aveţi un copil (vezi mai jos “Sarcina şi alăptarea”).

Numărul celulelor dumneavoastră sanguine va fi verificat periodic înainte şi în timpul tratamentului, deoarece numărul redus de celule sanguine reprezintă o reacţie adversă foarte frecvent întâlnită în cazul administrării Javlor.

Javlor nu este destinat pentru utilizare la copii şi adolescenţi.

Javlor împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi ,aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.

Adresaţi-vă medicului în special dacă utilizaţi medicamente care conţin oricare dintre următoarele substanţe active:

-ketoconazol şi itraconazol, utilizate pentru a trata micozele,

-ritonavir, utilizat pentru a trata infecţia cu HIV,

-doxorubicină şi doxorubicină lipozomală pegilată, utilizată pentru a trata unele tipuri de cancer,

-rifampicină, utilizată pentru a trata tuberculoza sau meningita,

-preparate din plante care conţin Hypericum perforatum (sunătoare), utilizate pentru a trata depresia minoră până la moderată.

Javlor împreună cu alimente, băuturi şi alcool

Trebuie să informaţi medicul în cazul în care consumaţi suc de grapefruit.

Este posibil să vi se administreze laxative pentru a preveni constipaţia, care este o reacţie adversă foarte frecventă a Javlor.

Trebuie, de asemenea, să consumaţi apă şi alimente cu conţinut ridicat de fibre.

Fertilitatea, sarcina, şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi credeţi că puteţi fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă în cazul în care nu sunteţi sigură.

Medicamentul Javlor nu trebuie să vă fie administrat dacă sunteţi gravidă, decât dacă este absolut necesar.

Dacă sunteţi femeie sau bărbat cu potenţial de reproducere, trebuie să folosiţi măsuri adecvate de contracepţie pe tot parcursul şi timp de 3 luni după finalizarea tratamentului cu Javlor.

Dacă doriţi să aveţi un copil, cereţi sfatul medicului. Este posibil să aveţi nevoie de recomandări privind păstrarea spermei înainte de începerea terapiei.

Nu trebuie să alăptaţi în timpul tratamentului cu Javlor.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au studiat posibilele efecte ale Javlor asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dacă prezentaţi frecvent reacţii adverse, cum sunt ameţeală sau sincopă, care vă afectează capacitatea de concentrare şi reacţie, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.

2.Cum să utilizaţi Javlor

Doza

Doza uzuală pentru pacienţii adulţi este de 320 mg/m² de suprafaţă corporală (aceasta este calculată de către medic în funcţie de greutatea şi înălţimea dumneavoastră). Tratamentul va fi repetat la intervale de 3 săptămâni.

Medicul dumneavoastră va modifica doza de Javlor în funcţie de vârsta şi de starea dumneavoastră fizică şi în cazuri specifice:

-dacă pelvisul dumneavoastră a fost iradiat anterior.

-dacă prezentaţi anumite reacţii adverse.

- dacă prezentaţi probleme renale moderate sau severe.

- dacă prezentaţi probleme hepatice.

Cum se administrează Javlor

Javlor vă va fi administrat de către un personal medical specializat, sub forma unei perfuzii intravenoase (cu picurare în venă) cu durata de 20 minute. Javlor este un concentrat care trebuie diluat înainte de administrare.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament Javlor poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi oricare ditre urmatoarele reacţii adverse grave, în timp ce sunteţi tratat cu Javlor

- febră şi/sau frison care pot fi semne ale infecţiei

- durere la nivelul pieptului, ce poate fi semnul unui infarct miocardic

- constipaţie ce nu răspunde la tratamentul cu laxative

- dureri de cap, tulburari mentale care v-au provocat confuzie sau comă, convulsii, vedere înceţoşată, sau tensiune arterială mare, care pot fi semne ale unei tulburări neurologice (vezi pct. 2 „atenţionări şi precauţii”).

Alte reacţii adverse pot include:

Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 persoană din 10)

-dureri abdominale, greaţă, vărsături

-constipaţie, diaree,

-inflamaţia mucoasei gurii,

-oboseală, dureri musculare,

-scădere în greutate, pierderea poftei de mâncare,

-căderea părului,

-dureri la nivelul locului de injectare,

-febră.

Frecvente (pot afecta până la 1 persoană din 10)

-frisoane, transpiraţie excesivă,

-alergie, deshidratare, dureri de cap, erupţie trecătoare pe piele, mâncărimi,

-probleme digestive, dureri la nivelul gurii, limbii şi dureri de dinţi, modificarea gustului,

-slăbiciuni musculare, dureri ale fălcilor, dureri ale extremităţilor, dureri de spate, dureri ale articulaţiilor, dureri musculare, dureri de oase, dureri de ureche,

-ameţeli, insomnie,

-dificultăţi în mişcarea corpului, pierderea simţului tactil,

-bătăi rapide ale inimii, tensiune arterială crescută/scăzută,

-dificultăţi respiratorii, tuse, dureri toracice,

-Umflarea braţelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor, gambelor sau a altor părţi ale corpului.

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

-tulburări vizuale, ochi uscaţi,

-piele uscată, înroşirea pielii,

-tulburări ale contracţiei musculare,

-dureri de gât, afecţiuni gingivale,

-creşteri în greutate,

-tulburări urinare.

Cu frecvenţă necunoscută ( frecvenţa nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile)

-durere de cauză tumorală.

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

Medicul dumneavoastră poate reduce doza de Javlor sau poate întrerupe tratamentul cu acest medicament.

5. Cum se păstrează Javlor

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului şi pe cutie după ”EXP”.

Este puţin probabil să vi se solicite să păstraţi dumneavoastră înşivă acest medicament.

Condiţiile de păstrare sunt detaliate în secţiunea din document destinată medicilor şi personalului medical.

Flacoanele nedeschise:

A se păstra la frigider (2°C-8°C).

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

Soluţia diluată

Soluţia diluată trebuie folosită imediat.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

-Ce conţine Javlor Substanţa activă este vinflunină. Fiecare ml de concentrat conţine 25 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 2 ml conţine 50 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 4 ml conţine 100 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

Un flacon a 10 ml conţine 250 mg vinflunină (sub formă de ditartrat).

-Celălalt component este apa pentru preparate injectabile.

Cum arată Javlor şi conţinutul ambalajului

Javlor este o soluţie transparentă, incoloră până la galben pal. Produsul este ambalat în flacoane din sticlă transparentă care conţin 2, 4 sau 10 ml concentrat, închise cu dopuri din cauciuc. Fiecare cutie conţine 1 sau 10 flacoane.

Nu toate ambalajele pot fi puse pe piaţă.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Pierre Fabre Médicament

45, place Abel Gance

F-92100 Boulogne

Franţa

Producătorul

Pierre Fabre Médicament Production

Etablissement Aquitaine Pharm International

Avenue du Béarn

F-64320 Idron

Franţa

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă.

Acest prospect a fost revizuit în {LL/AAAA}.

Alte surse de informaţii

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Vinflunina este un medicament antineoplazic citotoxic şi, similar altor compuşi toxici, sunt necesare precauţii la manipularea Javlor. Trebuie avută în vedere procedura pentru manipularea şi eliminarea adecvată a medicamentelor antineoplazice. Toate procedurile de transfer necesită respectarea tehnicilor aseptice, folosind de preferinţă o hotă cu flux laminar vertical de siguranţă. Se recomandă utilizarea mănuşilor, ochelarilor şi echipamentelor de protecţie.

Dacă soluţia intră în contact cu pielea, aceasta trebuie spălată de urgenţă cu apă şi săpun. În eventualitatea în care soluţia atinge mucoasele, acestea trebuie curăţate cu atenţie folosind apă. Soluţia perfuzabilă Javlor trebuie pregătită şi administrată numai de personal instruit corespunzător pentru manipularea agenţilor citotoxici. Angajatele gravide nu trebuie să manipuleze Javlor este destinat unei singure utilizări.

Diluarea concentratului

Volumul Javlor (concentrat) corespunzător dozei calculate de vinflunină trebuie amestecat într-o pungă de 100 ml de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). De asemenea, se poate utiliza soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%). Soluţia diluată trebuie protejată de lumină până la administrare.

Mod de administrare

Javlor este NUMAI pentru administrare intravenoasă.

După diluarea concentratului Javlor, soluţia perfuziabilă Javlor va fi administrată după cum urmează:

·Trebuie stabilit un abord venos pentru o pungă de 500 ml de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

-partea superioară a antebraţului sau cateter venos central

-trebuie evitată alegerea venelor de la nivelul părţii dorsale a mâinii şi a celor din apropierea articulaţiilor

·Perfuzia intravenoasă trebuie iniţiată cu jumătate din punga de 500 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), adică 250 ml, la o viteză de curgere liberă pentru spălarea venei.

·Soluţia perfuzabilă Javlor trebuie plasată în derivaţie la cel mai apropiat port lateral de injectare faţă de punga de 500 ml, pentru a dilua în continuare Javlor în timpul administrării.

·Soluţia perfuzabilă Javlor trebuie administrată timp de 20 minute.

·Trebuie evaluată frecvent lipsa de obstrucţie a vaselor sanguine şi menţinute măsurile de precauţie referitoare la extravazare pe tot parcursul perfuzării.

·După finalizarea perfuzării Javlor, soluţia perfuzabilă rămasă (250 ml) de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau glucoză 50 mg/ml (5%) trebuie folosită la o viteză de curgere de 300 ml/oră. Pentru a spăla vena, administrarea Javlor soluţie perfuzabilă trebuie întotdeauna urmată de perfuzarea unui volum cel puţin egal de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%) sau de soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Eliminarea

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale pentru medicamentele citotoxice.

Condiţii de păstrare:

Flaconul nedeschis:

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Soluţia diluată: Stabilitatea chimică şi fizică în uz a fost demonstrată pentru medicamentul diluat, după cum urmează:

- protejat de lumină într-o pungă de perfuzie din polietilenă sau clorură de polivinil, păstrat timp de până la 6 zile la frigider (2°C – 8°C), sau până la 24 ore, la temperatură de 25°C

- expus la lumină într-un set de perfuzie din polietilenă sau clorură de polivinil timp de până la 1 oră la temperatură de 25°C.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie folosit imediat după diluare. Dacă nu este folosit imediat, durata şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare reprezintă responsabilitatea utilizatorului, şi, de regulă, nu trebui să depăşească 24 de ore, la temperaturi între 2°C şi 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Giotrif® (afatinib) aprobat în Europa ca noua optiune de tratament oral pentru pacienții cu carcinom pulmonar al celulelor scuamoase. Aprobarea aduce o nouă opțiune de tratament oral pentru pacienții cu al doilea cel mai important sub-tip de cancer cu alt tip de celule decât cele mici (NSCLC), reprezentând 20-30% din cazurile NSCLC.1,2
LynparzaTM (Olaparib) aprobat in Uniunea Europeana ca primul medicament dintr-o noua clasa de molecule pentru tratamentul cancerului ovarian avansat la paciente cu mutatie genetica BRCA patogena LynparzaTM (olaparib) a primit in decembrie 2014 autorizatia de punere pe piata din partea Comisiei Europene. Acesta este primul tip de tratament de intretinere la paciente adulte cu recidiva de carcinom ovarian seros epitelial de grad inalt cu mutatia BRCA (germinala si/sau somatica), neoplazie de...
Nou medicament aprobat în Uniunea Europeană pentru tratamentul carcinomului bazocelular Comisia Europeană a anunțat aprobarea condiționată în Uniunea Europeană – deci și în România - a Erivedge® (vismodegib), un nou medicament produs de compania elvețiană Roche și destinat tratamentului pacienților adulți cu carcinom bazocelular metastatic sau local avansat, când intervenția chirurgicală...
Boehringer Ingelheim: Studiu comparativ in privinta carcinomului pulmonar cu celule scuamoase ASCO 2015: Studiul comparativ direct demonstrează o rată de supraviețuire generală superioară pentru afatinib comparativ cu erlotinib, la pacienții în stadiu avansat de carcinom pulmonar cu celule scuamoase care au beneficiat anterior de tratament
Una din trei tumori la sân este supra-diagnosticată prin mamografie şi supra-tratată (studiu) Programele de screening pentru depistarea cancerului la sân ar putea detecta, pe lângă tumorile periculoase, şi formaţiunile mici, cu dezvoltare lentă, care sunt puţin susceptibile să fie fatale şi care ar putea fi astfel supra-diagnosticate şi supra-tratate, sugerează un studiu realizat recent în Danemarca...