CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CLOPIDOGREL MYLAN 75mg
 
Denumire CLOPIDOGREL MYLAN 75mg
Descriere Clopidogrelul este indicat la adulţi pentru prevenirea accidentelor aterotrombotice la pacienţi cu infarct miocardic (anterior cu câteva zile, dar mai recent de 35 de zile), accident vascular cerebral ischemic (mai vechi de 7 zile, dar mai recent de 6 luni) sau arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită.
Denumire comuna internationala CLOPIDOGRELUM
Actiune terapeutica ANTITROMBOTICE ANTIAGREGANTE PLACHETARE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 75mg
Ambalaj Cutie cu blist. din OPA/Al/PVC-Al x 30 compr.film.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC B01AC04
Firma - Tara producatoare KRKA ,D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA
Autorizatie de punere pe piata MYLAN S.A.S. - FRANTA

Ai un comentariu sau o intrebare despre CLOPIDOGREL MYLAN 75mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> CLOPIDOGREL BMS 300 mg Comprimate filmate, 300mg >> CLOPIDOGREL BMS 75 mg Comprimate filmate, 75mg >> CLOPIDOGREL WINTHROP 300 mg Comprimate filmate, 300mg >> CLOPIDOGREL WINTHROP 75 mg Comprimate filmate, 75mg
Prospect si alte informatii despre CLOPIDOGREL MYLAN 75mg, comprimate filmate       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Mylan 75 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine clopidogrel 75 mg, sub formă de clorhidrat. Excipient: fiecare comprimat filmat conţine ulei de ricin hidrogenat 13 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.
Comprimate filmate de culoare roz, rotunde şi uşor convexe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Clopidogrelul este indicat la adulţi pentru prevenirea accidentelor aterotrombotice la:

• Pacienţi cu infarct miocardic (anterior cu câteva zile, dar mai recent de 35 de zile), accident vascular cerebral ischemic (mai vechi de 7 zile, dar mai recent de 6 luni) sau arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită.

Pentru informaţii suplimentare, vezi pct. 5.1.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi şi vârstnici Clopidogrelul trebuie administrat în doză de 75 mg pe zi, în priză unică, cu sau fără alimente.

Farmacogenetică Statusul de metabolizator lent pe calea CYP2C19 este asociat cu un răspuns redus la clopidogrel. Regimul optim de doze pentru metabolizatorii lenţi nu a fost încă stabilit (vezi pct. 5.2).

Copii şi adolescenţi Siguranţa şi eficacitatea clopidogrelului la copii şi adolescenţi nu au fost încă stabilite.

Insuficienţă renală Experienţa terapeutică la pacienţii cu insuficienţă renală este limitată (vezi pct. 4.4).

Insuficienţă hepatică Experienţa terapeutică la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată, care pot avea diateză hemoragică, este limitată (vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Insuficienţă hepatică severă.

Leziune hemoragică evolutivă, cum sunt ulcerul gastro-duodenal sau hemoragia intracraniană.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tulburări hemoragice şi hematologice

Datorită riscului de sângerare şi de reacţii adverse hematologice, trebuie determinat numărul elementelor figurate sanguine şi/sau trebuie efectuate alte teste adecvate, ori de câte ori apar semne clinice care sugerează apariţia sângerării în timpul tratamentului (vezi pct. 4.8). Asemenea celorlalte antiagregante plachetare, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii care pot prezenta un risc crescut de sângerare în caz de traumatism, intervenţii chirurgicale sau în cadrul altor condiţii patologice şi la pacienţii trataţi cu AAS, heparină, inhibitori ai glicoproteinei IIb/IIIa sau antiinflamatoare nesteroidiene, inclusiv inhibitori ai COX-2. Pacienţii trebuie urmăriţi atent pentru orice semne de sângerare, inclusiv hemoragii oculte, mai ales în prima săptămână de tratament şi/sau după proceduri invazive cardiologice sau intervenţii chirurgicale. Administrarea concomitentă de clopidogrel şi anticoagulante orale nu este recomandată, deoarece această asociere poate creşte intensitatea sângerărilor (vezi pct. 4.5).

Dacă pacientul urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale programate, iar efectul antiagregant plachetar este temporar nedorit, se recomandă întreruperea clopidogrelului cu 7 zile înainte de intervenţie. Pacienţii trebuie să informeze medicul sau stomatologul că urmează tratament cu clopidogrel, înaintea programării oricărei intervenţii chirurgicale şi înainte de a lua orice medicament nou. Clopidogrelul prelungeşte timpul de sângerare şi trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu leziuni susceptibile de a sângera (în special gastro-intestinale şi intraoculare).

Pacienţii trebuie informaţi că tratamentul cu clopidogrel (în monoterapie sau în asociere cu AAS) poate să prelungească timpul de sângerare şi că trebuie să se adreseze medicului în cazul oricărei sângerări anormale (prin localizare sau durată).

Purpură trombotică trombocitopenică (PTT)

Foarte rar, au fost raportate cazuri de purpură trombotică trombocitopenică (PTT) în timpul utilizării de clopidogrel, uneori după o expunere de scurtă durată. Aceasta se caracterizează prin trombocitopenie şi anemie hemolitică microangiopatică, asociate cu tulburări neurologice, afectarea funcţiei renale sau febră. PTT este o afecţiune cu evoluţie potenţial letală, care impune tratament prompt, inclusiv plasmafereză.

Accident vascular cerebral ischemic recent

Din lipsă de date, clopidogrelul nu este recomandat în primele 7 zile după un accident vascular cerebral ischemic.

Citocrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmacogenetică: Pe baza informaţiilor din literatură, pacienţii cu activitate genetic redusă a CYP2C19 au o expunere sistemică mai mică la metabolitul activ al clopidogrelului şi răspuns antiplachetar redus şi, în general, prezintă o rată mai mare a evenimentelor cardiovasculare după infarct miocardic comparativ cu pacienţii cu activitate normală a CYP2C19 (vezi pct. 5.2).

Deoarece clopidogrelul este metabolizat parţial pe calea CYP2C19 în metabolitul său activ, este de aşteptat ca utilizarea medicamentelor care inhibă activitatea acestei enzime să determine concentraţii scăzute de metabolit activ al clopidogrelului. Relevanţa clinică a acestei interacţiuni nu este clară. Ca măsură de precauţie, trebuie descurajată utilizarea concomitentă a medicamentelor care inhibă CYP2C19 (vezi pct. 4.5 pentru lista inhibitorilor CYP2C19; vezi, de asemenea, pct. 5.2).

Insuficienţă renală

Sunt disponibile doar date limitate despre utilizarea clopidogrelului la pacienţii cu insuficienţă renală. De aceea, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă hepatică

De asemenea, experienţa este limitată la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată, care pot dezvolta diateză hemoragică. De aceea, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la acest grup de pacienţi (vezi pct. 4.2).

Excipienţi

Acest medicament conţine ulei de ricin hidrogenat, care poate determina tulburări gastrice şi diaree.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anticoagulante orale: nu se recomandă administrarea concomitentă de clopidogrel şi anticoagulante orale, deoarece poate creşte gravitatea sângerărilor (vezi pct. 4.4).

Inhibitori ai glicoproteinei IIb/IIIa: clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii aflaţi în tratament concomitent cu inhibitori ai glicoproteinei IIb/IIIa (vezi pct. 4.4).

Acid acetilsalicilic (AAS): AAS nu a modificat efectul clopidogrelului de inhibare a agregării plachetare induse de ADP, în timp ce clopidogrelul a potenţat efectul AAS asupra agregării plachetare induse de colagen. Cu toate acestea, administrarea concomitentă a 500 mg de AAS, de 2 ori pe zi, timp de o zi, nu a modificat semnificativ prelungirea timpului de sângerare determinată de administrarea de clopidogrel. Este posibilă o interacţiune farmacodinamică între clopidogrel şi acidul acetilsalicilic, ceea ce poate duce la o creştere a riscului de sângerare. Prin urmare, administrarea concomitentă a acestor două medicamente trebuie efectuată cu prudenţă (vezi pct. 4.4). Cu toate acestea, clopidogrelul şi AAS au fost administrate în asociere pe o durată de până la un an (vezi pct. 5.1).

Heparină: într-un studiu clinic efectuat la voluntari sănătoşi, administrarea clopidogrelului nu a necesitat modificarea dozei de heparină şi nu a influenţat efectul heparinei asupra coagulării. Administrarea concomitentă cu heparina nu a modificat inhibarea agregării plachetare produsă de clopidogrel. Este posibilă o interacţiune farmacodinamică între clopidogrel şi heparină, ceea ce poate duce la o creştere a riscului de sângerare. Prin urmare, administrarea concomitentă a acestor două medicamente trebuie efectuată cu prudenţă (vezi pct. 4.4).

Trombolitice: siguranţa administrării concomitente de clopidogrel, trombolitice fibrinospecifice sau nonfibrino-specifice şi heparine a fost studiată la pacienţii cu infarct miocardic acut. Frecvenţa hemoragiilor semnificative clinic a fost similară cu cea observată în cazul administrării concomitente de AAS cu medicamente trombolitice şi heparină (vezi pct. 4.8).

AINS: un studiu clinic efectuat la voluntari sănătoşi a arătat că administrarea concomitentă de clopidogrel şi naproxen creşte frecvenţa hemoragiilor gastro-intestinale oculte. Cu toate acestea, în absenţa unor studii privind interacţiunile cu alte AINS, deocamdată nu este clar stabilit dacă riscul hemoragiilor gastro-intestinale este crescut pentru toate AINS. Prin urmare, administrarea concomitentă de clopidogrel şi AINS, inclusiv inhibitori ai COX-2, trebuie efectuată cu prudenţă (vezi pct. 4.4).

Interacţiuni cu alte medicamente: Deoarece clopidogrelul este metabolizat parţial pe calea CYP2C19 în metabolitul său activ, este de aşteptat ca utilizarea medicamentelor care inhibă activitatea acestei enzime să determine concentraţii scăzute de metabolit activ al clopidogrelului. Relevanţa clinică a acestei interacţiuni nu este clară. Ca măsură de precauţie, trebuie descurajată utilizarea concomitentă a medicamentelor care inhibă CYP2C19 (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Medicamentele care inhibă CYP2C19 includ omeprazolul şi esomeprazolul, fluvoxamina, fluoxetina, moclobemidul, voriconazolul, fluconazolul, ticlopidina, ciprofloxacina, cimetidina, carbamazepina, oxcarbazepina şi cloramfenicolul.

Inhibitori de pompă de protoni (IPP): într-un studiu clinic încrucişat, s-a administrat timp de 5 zile clopidogrel (300 mg doză de încărcare, urmată de 75 mg/zi) în monoterapie şi concomitent cu omeprazol (80 mg, la aceeaşi oră ca şi clopidogrelul). Expunerea la metabolitul activ al clopidogrelului a scăzut cu 45% (ziua 1) şi 40% (ziua 5) când clopidogrelul şi omeprazolul au fost administrate concomitent. Valoarea medie a inhibării agregării plachetare (IAP) cu 5 μM ADP a fost diminuată cu 39% (24 ore) şi 21% (ziua 5) când clopidogrelul şi omeprazolul au fost administrateconcomitent. Într-un alt studiu, s-a demonstrat că administrarea de clopidogrel şi omeprazol la 12 ore distanţă nu a împiedicat interacţiunea lor, care este probabil să fie datorată efectului inhibitor al omeprazolului asupra CYP2C19. Este de aşteptat ca esomeprazolul să aibă o interacţiune similară cu clopidogrelul.

Din studiile clinice şi observaţionale au fost raportate date inconsistente cu privire la implicaţiile clinice ale acestei interacţiuni farmacocinetice (FC)/farmacodinamice (FD), în termeni de evenimente cardiovasculare majore. Ca măsură de precauţie, trebuie descurajată utilizarea concomitentă de omeprazol sau esomeprazol (vezi pct. 4.4). Nu sunt disponibile date concluzive cu privire la interacţiunea farmacodinamică dintre clopidogrel şi alţi IPP.

Nu există dovezi că alte medicamente care reduc aciditatea gastrică, cum sunt antihistaminicele H2 (cu excepţia cimetidinei care este un inhibitor al CYP2C19) sau antiacidele, interferă cu activitatea antiplachetară a clopidogrelului.

Alte medicamente: au fost efectuate numeroase alte studii clinice, pentru a investiga eventualele interacţiuni farmacodinamice şi farmacocinetice dintre clopidogrel şi alte medicamente administrate concomitent. Nu au fost observate interacţiuni farmacodinamice semnificative clinic atunci când clopidogrelul a fost administrat concomitent cu atenolol, nifedipină sau cu ambele, atenolol şinifedipină. În plus, activitatea farmacodinamică a clopidogrelului nu a fost influenţată semnificativ de administrarea concomitentă cu fenobarbital, sau estrogeni.

Administrarea concomitentă de clopidogrel nu a modificat parametrii farmacocinetici ai digoxinei sau ai teofilinei. Antiacidele nu au influenţat absorbţia clopidogrelului.

Studiile efectuate pe microzomi hepatici umani au arătat că metabolitul carboxilic al clopidogrelului poate inhiba activitatea citocromului P450 2C9. Aceasta poate duce la creşterea concentraţiilor plasmatice ale unor medicamente care sunt metabolizate de citocromul P450 2C9, cum sunt tolbutamida, fenitoina şi AINS. Datele din studiul CAPRIE arată că administrarea concomitentă a clopidogrelului cu fenitoina şi tolbutamida este bine tolerată.

În afara informaţiilor despre interacţiunile medicamentoase specifice descrise mai sus, nu au fost efectuate studii privind interacţiunile dintre clopidogrel şi alte medicamente utilizate în mod curent la pacienţii cu boală aterotrombotică. Cu toate acestea, pacienţii incluşi în studiile clinice cu clopidogrel au primit concomitent numeroase medicamente, inclusiv diuretice, beta-blocante, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA), blocante ale canalelor de calciu, hipocolesterolemiante, vasodilatatoare coronariene, antidiabetice (inclusiv insulina), antiepileptice şi inhibitori ai GP IIb/IIIa, fără manifestarea unor interacţiuni medicamentoase semnificative clinic.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Deoarece nu sunt disponibile date despre expunerea la clopidogrel în timpul sarcinii, ca măsură de precauţie, este preferabil să nu se utilizeze clopidogrel în timpul sarcinii.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale (vezi pct. 5.3).

La om, nu există date despre excreţia clopidogrelului în laptele matern. Studiile la animale au arătat excreţia clopidogrelului în lapte. Ca măsură de precauţie, alăptarea nu trebuie continuată în timpul tratamentului cu Clopidogrel Mylan.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Clopidogrelul nu are influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa clopidogrelului a fost evaluată la mai mult de 42000 de pacienţi care au participat în studii clinice, dintre care peste 9000 de pacienţi au fost trataţi timp de 1 an sau mai mult. Reacţiile adverse semnificative clinic observate în studiile CAPRIE, CURE, CLARITY şi COMMIT sunt prezentate încontinuare. În general, efectul clopidogrelului 75 mg/zi a fost comparabil cu AAS 325 mg/zi în cadrulstudiului CAPRIE, indiferent de vârstă, sex şi rasă. În plus faţă de experienţa din studiile clinice, au fost raportate spontan reacţii adverse.

Sângerarea este cea mai frecventă reacţie adversă raportată atât în studiile clinice, cât şi după punerea pe piaţă, când s-a raportat mai ales pe durata primei luni de tratament.

CAPRIE: la pacienţii trataţi fie cu clopidogrel, fie cu AAS, frecvenţa globală a sângerărilor a fost de 9,3%. Frecvenţa cazurilor severe a fost de 1,4% pentru clopidogrel şi de 1,6% pentru AAS.

CURE: frecvenţa sângerărilor majore în grupul clopidogrel + AAS a fost dependentă de doza de AAS (<100 mg: 2,6%; 100-200 mg: 3,5%; >200 mg: 4,9%), similar cu grupul placebo + AAS (<100 mg: 2,0%; 100-200 mg: 2,3%; >200 mg: 4,0%). Riscul de sângerări (care pun viaţa în pericol, majore, minore şi de alt tip) a scăzut în cursul studiului: 0−1 lună (clopidogrel: 9,6%; placebo: 6,6%), 1−3 luni (clopidogrel: 4,5%; placebo: 2,3%), 3−6 luni (clopidogrel: 3,8%; placebo: 1,6%), 6−9 luni (clopidogrel: 3,2%; placebo: 1,5%), 9−12 luni (clopidogrel: 1,9%; placebo: 1,0%). Nu s-a constatat creşterea frecvenţei sângerărilor majore în cazul tratamentului cu clopidogrel + AAS în primele 7 zile după by-pass coronarian la pacienţii la care s-a întrerupt tratamentul cu mai mult de 5 zile înaintea intervenţiei chirurgicale (4,4% clopidogrel + AAS versus 5,3% placebo + AAS). La pacienţii la care sa continuat tratamentul pe parcursul acestor 5 zile, frecvenţa a fost 9,6% pentru grupul clopidogrel + AAS şi 6,3% pentru grupul placebo + AAS.

CLARITY: a existat o creştere globală a frecvenţei sângerărilor în grupul tratat cu clopidogrel + AAS (17,4%) faţă de grupul tratat cu placebo + AAS (12,9%). Incidenţa sângerărilor majore a fost similar între cele două grupuri (1,3% faţă de 1,1% pentru grupul tratat cu clopidogrel + AAS, respectiv, grupul tratat cu placebo + AAS). Aceasta a fost omogenă în subgrupurile de pacienţi definiţi prin caracteristici iniţiale şi tip de tratament fibrinolitic sau cu heparină.

COMMIT: frecvenţa globală a sângerărilor majore non-cerebrale şi cerebrale a fost mică şi similară în cele două grupuri (0,6% faţă de 0,5% în grupul tratat cu clopidogrel + AAS, respectiv, grupul tratat cu placebo + AAS).

Reacţiile adverse care fie au apărut în timpul studiilor clinice, fie au fost raportate spontan, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Frecvenţa este definită prin următoarea convenţie: frecvente (≥ 1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000).În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Sisteme şi organe

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Foarte rare

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Trombocitopenie, leucopenie, eozinofilie

Neutropenie, inclusiv neutropenie severă

Purpură trombotică trombocitopenică (PTT) (vezi pct. 4.4), anemie aplastică, pancitopenie, agranulocitoză, trombocitopenie severă, granulocitopenie, anemie

Tulburări ale

 

 

 

Boala serului, reacţii

 

Sisteme şi organe

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Foarte rare

sistemului imunitar

 

 

 

anafilactoide

Tulburări psihice

 

 

 

Halucinaţii, confuzie

Tulburări ale sistemului nervos

 

Hemoragie intracraniană (au fost raportate câteva cazuri cu evoluţie letală), cefalee, parestezii, ameţeli

 

Tulburări ale gustului

Tulburări oculare

 

Hemoragie oftalmică (conjunctivală, intraoculară, retiniană)

 

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

 

Vertij

 

Tulburări vasculare

Hematom

 

 

Hemoragie gravă, hemoragia plăgii operatorii, vasculită, hipotensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Epistaxis

 

 

Hemoragie la nivelul tractului respirator (hemoptizie, hemoragie pulmonară), bronhospasm, pneumopatie interstiţială

Tulburări gastrointestinale

Hemoragie gastrointestinală, diaree, dureri abdominale, dispepsie

Ulcer gastric şi duodenal, gastrită, vărsături, greaţă, constipaţie, flatulenţă

Hemoragie retroperitone ală

Hemoragie gastrointestinală şi retroperitoneală cu evoluţie letală, pancreatită, colită (inclusiv colită ulcerativă sau limfocitară), stomatită

Tulburări hepatobiliare

 

 

 

Insuficienţă hepatică acută, hepatită, teste funcţionale hepatice modificate

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Echimoze

Erupţie cutanată, prurit, hemoragie cutanată (purpură)

 

Dermatită buloasă (necroliză epidermică toxică, sindrom Stevens Johnson, eritem polimorf), angioedem, erupţii cutanate eritematoase, urticarie, eczemă, lichen plan

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

 

Hemoragii musculoscheletice (hemartroză), artrită, artralgie, mialgie

 

Sisteme şi organe

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Foarte rare

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

Hematurie

 

Glomerulonefrită, creşterea creatininemiei

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Sângerare la locul injectării

 

 

Febră

Investigaţii diagnostice

 

Creşterea timpului de sângerare, scăderea numărului de neutrofile, scăderea numărului de trombocite

 

 

 

4.9 Supradozaj

Supradozajul poate duce la prelungirea timpului de sângerare şi, consecutiv, la complicaţiihemoragice. În caz de sângerare, trebuie să se aibă în vedere instituirea unui tratament adecvat. Nu există antidot al activităţii farmacologice a clopidogrelului. Dacă este necesară corectarea rapidă a unui timp de sângerare prelungit, transfuzia de masă trombocitară poate corecta efectele clopidogrelului.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiagregante plachetare, exclusiv heparina, codul ATC: B01AC-04.

Clopidogrelul este un pro-medicament al cărui metabolit este un inhibitor al agregării plachetare. Clopidogrelul trebuie să fie metabolizat pe calea enzimelor CYP450 pentru a produce metabolitul activ care inhibă agregarea plachetară. Metabolitul activ al clopidogrelului inhibă selectiv legarea adenozin-difosfatului (ADP) de receptorul său plachetar P2Y12 şi activarea ulterioară mediată de către ADP a complexului glicoproteină GPIIb/IIIa, astfel inhibând agregarea plachetară. Datorită legării ireversibile, funcţionalitatea trombocitelor expuse este afectată pentru tot restul duratei lor de viaţă (aproximativ 7-10 zile), iar refacerea unei funcţii trombocitare normale corespunde duratei turnoverului trombocitar. Agregarea plachetară indusă de alţi agonişti decât ADP este, de asemenea, inhibată prin blocarea amplificării activării plachetare de către ADP eliberat.

Deoarece metabolitul activ este format pe calea enzimelor CYP450, dintre care unele prezintă polimorfism sau sunt inhibate de către alte medicamente, nu toţi pacienţii vor avea un nivel al inhibării plachetare adecvat.

Administrarea repetată a unei doze de 75 mg pe zi a determinat o importantă inhibare a agregării plachetare induse de ADP, începând din prima zi de tratament; această inhibare creşte apoi progresiv şi atinge starea de echilibru între a 3-a şi a 7-a zi. La starea de echilibru, doza zilnică de 75 mg a permis obţinerea unui nivel mediu de inhibare cuprins între 40% şi 60%. Agregarea plachetară şi timpul de sângerare au revenit treptat la valorile iniţiale, în general într-un interval de 5 zile după întreruperea tratamentului.

Siguranţa şi eficacitatea clopidogrelului au fost evaluate în 4 studii dublu-orb, care au inclus peste 80000 de pacienţi: studiul CAPRIE, care a comparat clopidogrelul cu AAS şi studiile CURE, CLARITY şi COMMIT, care au comparat clopidogrelul cu placebo, ambele medicamente fiind administrate în asociere cu AAS şi alte tratamente standard.

Infarct miocardic (IM) recent, accident vascular cerebral recent sau arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită

Studiul CAPRIE a inclus 19185 de pacienţi afectaţi de aterotromboză, care s-a manifestat printr-un infarct miocardic recent (<35 de zile), un accident vascular cerebral ischemic recent (între 7 zile şi 6 luni) sau printr-o arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită. Pacienţii au fost repartizaţi în mod randomizat în cele două grupuri de tratament: clopidogrel 75 mg/zi sau AAS 325 mg/zi, şi aufost urmăriţi timp de 1 până la 3 ani. În subgrupul de pacienţi înrolaţi pentru infarct miocardic, cei mai mulţi au primit AAS chiar în primele zile care au urmat fazei acute a infarctului miocardic.

Clopidogrelul a redus semnificativ frecvenţa de apariţie a unor noi evenimente ischemice (obiectiv final care combină infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral ischemic şi decesul de cauzăvasculară) comparativ cu AAS. În analiza după intenţia de tratament, au fost observate 939 de evenimente în grupul cu clopidogrel şi 1020 de evenimente în grupul cu AAS (reducerea risculuirelativ (RRR) 8,7 %, [IÎ 95%: 0,2 -16,4%]; p=0,045). Aceasta permite ca la fiecare 1000 de pacienţi trataţi timp de 2 ani, comparativ cu AAS, clopidogrelul să evite la un număr suplimentar de 10pacienţi (IÎ: 0 -20) apariţia unui nou eveniment ischemic. Analiza mortalităţii globale, ca şi criteriu secundar, nu a demonstrat o diferenţă semnificativă între clopidogrel (5,8%) şi AAS (6,0%).

Într-o analiză pe subgrupe după criteriul de înrolare (infarct miocardic, accident vascular cerebral ischemic, arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare), beneficiul observat a fost mai mare (atingând semnificaţie statistică pentru p=0,003) la pacienţii înrolaţi pentru arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare (în special la cei care au avut în antecedente şi un infarct miocardic) (RRR =23,7%; IÎ: 8,9 -36,2), şi mai mic (nesemnificativ diferit faţă de AAS) la pacienţii înrolaţi pentruaccident vascular cerebral (RRR = 7,3% ; IÎ: -5,7 -18,7 [p=0,258]). La pacienţii înrolaţi în studiu având ca singur criteriu infarctul miocardic recent, rezultatul cu clopidogrel a fost numeric inferior,dar diferenţa nu a fost semnificativă statistic, faţă de cel obţinut cu AAS (RRR = -4,0%; IÎ: -22,5 11,7 [p=0,639]). În plus, o analiză pe subgrupe de vârstă a sugerat că beneficiul cu clopidogrel la pacienţii cu vârsta peste 75 de ani ar fi mai mic decât cel observat la pacienţii cu vârsta sub 75 de ani.

Deoarece studiul CAPRIE nu a fost conceput cu puterea statistică pentru a evalua eficacitatea în fiecare dintre subgrupuri, nu este clar dacă diferenţele observate între reducerile riscului relativ în funcţie de criteriul de înrolare sunt reale sau sunt rezultatul întâmplării.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Clopidogrelul este absorbit rapid după administrarea orală unică şi repetată a dozei de 75 mg pe zi. Media concentraţiilor plasmatice maxime ale clopidogrelului nemodificat (aproximativ 2,2-2,5 ng/ml după o singură doză de 75 mg administrată pe cale orală) a apărut la aproximativ 45 minute după administrare. Pe baza datelor privind eliminarea urinară a metaboliţilor clopidogrelului, absorbţia acestuia este de cel puţin 50%.

Distribuţie In vitro, clopidogrelul şi principalul său metabolit (inactiv) circulant se leagă reversibil de proteinele plasmatice umane (în proporţie de 98% şi, respectiv, 94%). Această legare de proteine nu este saturabilă in vitro pentru un interval larg de concentraţii.

Metabolizare Clopidogrelul este intens metabolizat în ficat. In vitro şi in vivo, clopidogrelul este metabolizat în funcţie de două căi metabolice principale: una mediată de către esteraze şi care conduce la hidroliză în derivatul carboxilic inactiv (85% dintre metaboliţii circulanţi) şi cealaltă mediată de enzimele citocromului P450. Clopidogrelul este mai întâi metabolizat la produsul intermediar 2-oxoclopidogrel. Ulterior, metabolizarea produsului intermediar 2-oxo-clopidogrel conduce la formarea metabolitului activ, un derivat tiolic al clopidogrelului. In vitro, această cale metabolică este mediată de către CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 şi CYP2B6. Metabolitul tiolic activ care a fost izolat in vitro, se leagă rapid şi ireversibil de receptorii plachetari, inhibând astfel agregarea plachetară.

Eliminare

La om, după administrarea orală a unei doze de clopidogrel marcat cu 14C, aproximativ 50% din doză s-a eliminat prin urină şi aproximativ 46% prin fecale, într-un interval de 120 de ore după administrare. După administrarea pe cale orală a unei singure doze de 75 mg, clopidogrelul are un timp de înjumătăţire de aproximativ 6 ore. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare pentru principalul metabolit (inactiv) circulant a fost de 8 ore, atât după administrarea unei doze unice, cât şi după administrări repetate.

Farmacogenetică

Mai multe enzime ale CYP450, care prezintă polimorfism, activează clopidogrelul. CYP2C19 este implicat în formarea atât a metabolitului activ, cât şi a produsului intermediar 2-oxo-clopidogrel. Farmacocinetica metabolitului activ al clopidogrelului şi efectele antiplachetare, aşa cum au fost determinate prin teste ex vivo de agregare plachetară, diferă în funcţie de genotipul CYP2C19. Alela CYP2C19*1 corespunde metabolizării complete, în timp ce alelele CYP2C19*2 şi CYP2C19*3 corespund metabolizării reduse. Alelele CYP2C19*2 şi CYP2C19*3 reprezintă 85% din alelele cu funcţie redusă la rasa albă şi 99% din acestea la asiatici. Celelalte alele asociate cu metabolizarea redusă includ CYP2C19*4, *5, *6, *7 şi *8, dar acestea sunt mai puţin întâlnite în populaţia generală. Frecvenţele publicate pentru fenotipurile şi genotipurile CYP2C19 comune sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Frecvenţa fenotipului şi genotipului CYP2C19 Frecvenţa (%)

 

Populaţia

Populaţia albă

Populaţia de

asiatică

(n=1356)

culoare (n=966)

(n=573)

Metabolizare completă: CYP2C19*1/*1

74

66

38

Metabolizare intermediară: CYP2C19*1/*2 sau *1/ *3

26

29

50

Metabolizare lentă: CYP2C19*2/*2, *2/*3 sau

2

4

14

*3/*3

 

 

 

 

Până în prezent, impactul genotipului CYP2C19 asupra farmacocineticii metabolitului activ al clopidogrelului a fost evaluat la 227 de subiecţi din 7 studii raportate. Metabolizarea redusă pe calea CYP2C19 la metabolizatorii intermediari şi lenţi a redus Cmax şi ASC a metabolitului activ cu 30-50% după doze de încărcare de 300 sau 600 mg şi doze de întreţinere de 75 mg. Expunerea mai mică la metabolitul activ conduce la o inhibare plachetară mai mică sau la o reactivitate plachetară reziduală mai mare. Până în prezent, răspunsul antiplachetar redus la clopidogrel a fost descris pentru metabolizatorii intermediari şi lenţi în 21 de studii raportate care au inclus 4520 de subiecţi. Diferenţa relativă a răspunsului antiplachetar între grupurile de genotipuri variază în studii în funcţie de metoda utilizată pentru a evalua răspunsul, dar, în mod caracteristic, este mai mare de 30%.

Asocierea între genotipul CYP2C19 şi rezultatul tratamentului cu clopidogrel a fost evaluat în analizele post-hoc a 2 studii clinice (substudii ale CLARITY [n=465] şi TRITON-TIMI 38 [n=1477])şi 5 studii de cohortă (total n=6489). În studiul CLARITY şi într-unul dintre studiile de cohortă (Trenk; n=765), rata evenimentelor cardiovasculare în funcţie de genotip nu a fost semnificativdiferită. În studiul TRITON-TIMI 38 şi 3 dintre studiile de cohortă (Collet, Sibbing, Giusti; n= 3,516), pacienţii cu funcţie metabolică diminuată (combinată, lentă şi intermediară) au avut o rată mai mare a evenimentelor cardiovasculare (deces, infarct miocardic şi accident vascular cerebral) sau tromboză de stent comparativ cu metabolizatorii compleţi. În cel de al-5-lea studiu de cohortă (Simon; n=2,208), rata crescută a evenimentelor a fost observată numai la metabolizatorii lenţi.

Testele de farmacogenetică pot identifica genotipurile asociate cu variabilitate a activităţii CYP2C19.

Pot exista variante genetice ale altor enzime ale CYP450 cu efecte asupra capacităţii de a forma metabolitul activ al clopidogrelului.

Grupuri speciale de pacienţi

Farmacocinetica metabolitului activ al clopidogrelului nu este cunoscută la aceste grupuri speciale de pacienţi.

Insuficienţă renală

După administrarea repetată a dozei de 75 mg pe zi la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei între 5 şi 15 ml/min), nivelul de inhibare a agregării plachetare ADP-induse a fost mai mic (25%) decât cel observat la subiecţii sănătoşi, însă prelungirea timpului de sângerare a fostasemănătoare celei înregistrate la subiecţii sănătoşi care au primit 75 mg de clopidogrel pe zi. În plus, toleranţa clinică a fost bună la toţi pacienţii.

Insuficienţă hepatică

După administrarea repetată a dozei de 75 mg pe zi timp de 10 zile la pacienţi cu insuficienţă hepatică severă, inhibarea agregării plachetare ADP-induse a fost similară cu cea observată la subiecţii sănătoşi. Media timpului de sângerare prelungit a fost similară în cele două grupuri.

Rasă

Prevalenţa alelelor care determină o metabolizare intermediară sau lentă pe calea CYP2C19 estediferită în funcţie de rasă/etnie (vezi Farmacogenetică). În literatură, sunt disponibile date limitate referitoare la populaţia asiatică pentru a putea evalua implicaţiile clinice ale variabilităţii genetice a acestui CYP asupra evenimentelor clinice.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În timpul studiilor non-clinice efectuate la şobolan şi babuin, efectele cel mai frecvent observate au fost modificările hepatice. Acestea au apărut la doze care au reprezentat o expunere de cel puţin 25 de ori mai mare decât cea observată la subiecţii umani care primesc doza terapeutică de 75 mg/zi şi au fost consecinţa efectului asupra enzimelor hepatice metabolizante. La subiecţii umani care au primit clopidogrel în doza terapeutică nu a fost observat niciun efect asupra enzimelor hepatice metabolizante. De asemenea, la şobolan şi babuin, la doze foarte mari, a fost raportată o tolerabilitate gastrică mică pentru clopidogrel (gastrite, eroziuni gastrice şi/sau vărsături).

Nu s-a observat niciun efect carcinogen după administrarea de clopidogrel, timp de 78 de săptămâni, la şoarece şi de 104 săptămâni, la şobolan, în doze de până la 77 mg/kg şi zi (reprezentând de cel puţin 25 de ori expunerea unui subiect uman care primeşte doza terapeutică de 75 mg/zi).

Clopidogrelul a fost studiat într-o serie de teste de genotoxicitate in vitro şi in vivo şi nu a prezentat genotoxicitate.

Clopidogrelul nu a afectat fertilitatea şobolanilor masculi sau femele şi nu a prezentat teratogenicitate nici la şobolan, nici la iepure. Administrat la şobolan în perioada de alăptare, clopidogrelul a determinat o uşoară întârziere în dezvoltarea puilor. Studii de farmacocinetică specifice efectuate cu clopidogrel marcat radioactiv, au arătat că molecula nemodificată sau metaboliţii săi sunt excretaţi prinlapte. În consecinţă, un efect direct (toxicitate uşoară) sau un efect indirect (modificarea gustului laptelui) nu pot fi excluse.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:

Celuloză microcristalină Dioxid de siliciu coloidal anhidru Crospovidonă (tip A) Macrogol 6000 Ulei de ricin hidrogenat

Film:

Hidroxipropilceluloză (E463)
Dioxid de titan (E171)
Oxid roşu de fer (E172)
Talc
Propilenglicol

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate şi lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din OPA/Al/PVC-Al în cutii din carton, conţinând 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 şi 100 decomprimate filmate.
Blistere tip calendar din OPA/Al/PVC-Al conţinând 7, 14, 28, 56, 84 de comprimate filmate în cutiidin carton.
Blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate din OPA/Al/PVC-Al conţinând 30x1şi 50x1 comprimate filmate în cutii de carton.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Fără cerinţe speciale.

Mylan S.A.S, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Franţa

EU/1/09/559/001-016 Data primei autorizări:21 Sept 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia

TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße 5 27472 Cuxhaven Germany

Prospectul medicamentului trebuie să precizeze numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea lotului respectiv.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ ŞI UTILIZAREA EFICIENTĂ A MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 1.3 (21aprilie 2008) prezentată în Modulul 1.8.1. al cererii de punere pe piaţă, este funcţional şi activ înaintea şi în timpul existenţei pe piaţă a produsului.

Planul de management al riscului

Planul de management al riscului nu a fost depus. Cererea înaintată se bazează pe un medicament de referinţă, pentru care nu au fost identificate probleme de siguranţă care să necesite activităţi adiţionale de minimizare ale riscului.

RPAS

Calendarul de depunere al RPAS pentru Clopidogrel Mylan comprimate filmate va urma calendarul de depunere al RPAS pentru medicamentul de referinţă.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Mylan 75 mg comprimate filmate Clopidogrel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine clopidogrel 75 mg, sub formă de clorhidrat.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine ulei de ricin hidrogenat.
A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

7 comprimate filmate

7 comprimate filmate -blistere tip calendar 14 comprimate filmate 14 comprimate filmate -blistere tip calendar 28 comprimate filmate 28 comprimate filmate -blistere tip calendar 30 comprimate filmate 30x1 comprimate filmate 50 comprimate filmate 50x1 comprimate filmate 56 comprimate filmate 56 comprimate filmate -blistere tip calendar 84 comprimate filmate 84 comprimate filmate -blistere tip calendar 90 comprimate filmate 100 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Cale orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de umiditate şi lumină.

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN

ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Mylan S.A.S, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Franţa

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

Clopidogrel Mylan 75 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER BLISTER CUTII DE 7, 14, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 84, 90 şi 100

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Mylan 75 mg comprimate filmate Clopidogrel

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Mylan S.A.S

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER CALENDER BLISTER CUTII DE 7, 14, 28, 56 şi 84

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Mylan 75 mg comprimate filmate Clopidogrel

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Mylan S.A.S

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. ALTE INFORMAŢII

Zilele săptămânii

Lu Ma Mi Jo Vi Sb Du

Săptămâna 1

Săptămâna 2 (pentru cutiile cu 14, 28, 56 şi 84 comprimate)

Săptămâna 3 (pentru cutiile cu 28, 56 şi 84 comprimate)

 

Săptămâna 4 (pentru cutiile cu 28, 56 şi 84 comprimate)

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Clopidogrel Mylan 75 mg comprimate filmate

Clopidogrel

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Lepoate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Clopidogrel Mylan şi pentru ce se utilizează

Înainte să luaţi Clopidogrel Mylan

Cum să luaţi Clopidogrel Mylan

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Clopidogrel Mylan

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE CLOPIDOGREL MYLAN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Clopidogrel Mylan aparţine unei clase de medicamente numite antiagregante plachetare. Trombocitele (plachetele sanguine) sunt elemente circulante foarte mici din sânge, mai mici decât globulele roşii sau globulele albe, care se alipesc (se agregă) în timpul formării unui cheag de sânge. Prevenind această agregare, medicamentele antiagregante plachetare scad riscul de formare a cheagurilor de sânge (proces numit tromboză).

Clopidogrel Mylan este utilizat pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge (trombilor) în vasele sanguine (artere) rigidizate. Această boală este cunoscută sub denumirea de aterotromboză şi poate duce la apariţia de evenimente aterotrombotice (cum sunt accidentul vascular cerebral, criza de inimă sau decesul).

Vi s-a prescris Clopidogrel Mylan pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge şi a reduce riscul de apariţie a acestor evenimente severe, deoarece: -dumneavoastră aveţi o boală caracterizată prin rigidizarea arterelor (cunoscută şi sub numele de

ateroscleroză) şi -dumneavoastră aţi avut deja o criză de inimă, un accident vascular cerebral sau aveţi o boală cunoscută sub numele de arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI CLOPIDOGREL MYLAN

Nu luaţi Clopidogrel Mylan:

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la clopidogrel sau la oricare dintre celelalte componente ale Clopidogrel Mylan;

Dacă aveţi o afecţiune care în prezent produce sângerare, cum este ulcerul gastric, sau hemoragie cerebrală;

Dacă suferiţi de insuficienţă hepatică severă;

În cazul în care credeţi că vreuna dintre acestea se aplică la dumneavoastră sau dacă nu sunteţi sigur, consultaţi-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Clopidogrel Mylan.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Clopidogrel Mylan

În cazul în care aflaţi în una dintre următoarele situaţii, trebuie să informaţi medicul dumneavoastră înainte de a lua Clopidogrel Mylan: dacă aveţi risc de sângerare, ca de exemplu:

-aveţi o afecţiune care poate determina sângerare internă (cum este ulcerul gastric)

-aveţi o tulburare de coagulare, care predispune la sângerare internă (sângerare în interiorul oricărui ţesut, organ sau articulaţie). -aţi suferit recent un traumatism grav

-aţi suferit recent o intervenţie chirurgicală (inclusiv stomatologică)

 -veţi fi supus unei intervenţii chirurgicale (inclusiv stomatologică) în următoarele 7 zile dacă aţi avut un cheag de sânge într-o arteră din creier (accident vascular cerebral ischemic) în ultimele 7 zile.

-dacă aveţi o afecţiune hepatică sau renală.

În timp ce urmaţi tratament cu Clopidogrel Mylan:

Trebuie să informaţi medicul dumneavoastră dacă urmează să fiţi supus unei intervenţii chirurgicale (inclusiv stomatologică).

De asemenea, trebuie să informaţi imediat medicul dumneavoastră dacă aveţi o afecţiune (cunoscută, de asemenea, ca purpură trombotică trombocitopenică sau PTT) care include febră şi vânătăi sub piele, ce pot să apară sub forma unor pete roşii punctiforme, asociate sau nu cu oboseală pronunţată inexplicabilă, confuzie, îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter) (vezi pct. 4 „REACŢII ADVERSE POSIBILE”).

Dacă tăiaţi sau vă răniţi, oprirea sângerării poate să necesite mai mult timp decât de obicei. Acest fapt este legat de modul în care acţionează medicamentul dumneavoastră, deoarece acestaprevine formarea cheagurilor de sânge. În cazul tăieturilor sau rănilor superficiale (de exemplu cele din timpul bărbieritului), nu trebuie să vă îngrijoraţi. Cu toate acestea, dacă sângerarea îngrijorează, trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră (vezi pct. 4 „REACŢII ADVERSE POSIBILE”).

Medicul dumneavoastră poate cere analize de sânge.

Clopidogrel Mylan nu este destinat utilizării la copii sau adolescenţi.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice altemedicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.Anumite medicamente pot influenţa efectele Clopidogrel Mylan sau invers.

Trebuie să spuneţi cu precizie medicului dumneavoastră dacă luaţianticoagulante orale, medicamente utilizate pentru a reduce coagularea sângelui,un medicament antiinflamator nesteroidian, utilizat de obicei pentru a trata afecţiuni dureroaseşi/sau inflamatorii ale muşchilor sau articulaţiilor, heparină sau orice alt medicament utilizat pentru a reduce coagularea sângelui, un inhibitor de pompă de protoni (de exemplu omeprazol) pentru jenă gastrică, fluconazol, voriconazol, ciprofloxacină sau cloramfenicol, medicamente utilizate pentru a trata infecţii bacteriene şi fungice, cimetidină, medicament utilizat pentru a trata jena gastrică, fluoxetină, fluvoxamină sau moclobemidă, medicamente utilizate pentru a trata depresia, carbamazepină sau oxcarbazepină, medicamente utilizate pentru a trata anumite forme de epilepsie, ticlopidină, alt medicament antiplachetar.

Utilizarea ocazională a acidului acetilsalicilic, o substanţă prezentă în numeroase medicamente utilizate pentru a calma durerea şi a reduce febra (nu mai mult de 1000 mg într-un interval de 24 de ore), nu ar trebui, în general, să ridice probleme, dar utilizarea în alte situaţii de acid acetilsalicilic, pe perioade prelungite, trebuie discutată cu medicul dumneavoastră.

Utilizarea Clopidogrel Mylan cu alimente şi băuturi

Clopidogrel Mylan poate fi luat cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Este preferabil să nu utilizaţi acest medicament în cursul sarcinii şi al alăptării.

Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că sunteţi gravidă, trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua Clopidogrel Mylan. Dacă rămâneţi gravidă în timpul tratamentului cu Clopidogrel Mylan, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, deoarece se recomandă să nu luaţi clopidogrel în timpul sarcinii.

Trebuie să întrebaţi medicul dumneavoastră dacă puteţi alăpta în timpul tratamentului cu Clopidogrel Mylan.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Este puţin probabil ca Clopidogrel Mylan să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Clopidogrel Mylan

Clopidogrel Mylan conţine ulei de ricin hidrogenat care poate determina tulburări gastrice şi diaree.

3. CUM SĂ LUAŢI CLOPIDOGREL MYLAN

Luaţi întotdeauna Clopidogrel Mylan exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza uzuală este de un comprimat de 75 mg de Clopidogrel Mylan pe zi, administrat pe cale orală, cu sau fără alimente şi la aceeaşi oră în fiecare zi.Trebuie să luaţi Clopidogrel Mylan atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Clopidogrel Mylan

Trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau celui mai apropiat serviciu de urgenţă al unui spital, deoarece există risc crescut de sângerare.

Dacă uitaţi să luaţi Clopidogrel Mylan

Dacă aţi uitat să luaţi o doză de Clopidogrel Mylan, dar v-aţi amintit în mai puţin de 12 ore, luaţi imediat comprimatul dumneavoastră şi apoi luaţi următorul comprimat la ora obişnuită.

Dacă v-aţi amintit după 12 ore, atunci luaţi numai doza următoare, la ora obişnuită. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

Pentru ambalajele cu 7, 14, 28, 56, 84 comprimate (blistere tip calendar) puteţi verifica ziua în care aţi luat ultima dată un comprimat de Clopidogrel Mylan folosind calendarul printat pe blister.

Dacă încetaţi să luaţi Clopidogrel Mylan

Nu întrerupeţi tratamentul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de întreruperea tratamentului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Clopidogrel Mylan poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă apar:
-febră, semne de infecţie sau oboseală pronunţată. Acestea pot fi determinate de scăderea numărului anumitor celule sanguine, care apare în cazuri rare.

-semne de tulburări hepatice, cum sunt îngălbenirea pielii şi/sau a albului ochilor (icter), asociată sau nu cu sângerare, ce poate să apară sub piele sub forma unor pete roşii punctiforme, şi/sau confuzie (vezi pct. 2 „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Clopidogrel Mylan’).

-umflarea mucoasei bucale sau manifestări la nivelul pielii, ca de exemplu erupţii cutanate şi mâncărime, vezicule pe piele. Acestea pot fi semnele unei reacţii alergice.

Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate (apar la 1 până la 10 pacienţi din 100) sunt sângerările. Sângerările pot să apară sub formă de hemoragie gastrică sau intestinală, vânătăi, hematoame (sângerare sau vânătaie neobişnuite, sub piele), sângerare din nas, sânge în urină. De asemenea, în cazuri rare, au fost raportate hemoragii oculare, cerebrale, pulmonare sau articulare.

Ce trebuie să faceţi dacă apar sângerări prelungite în timp ce utilizaţi Clopidogrel Mylan

Dacă tăiaţi sau vă răniţi, oprirea sângerării poate să necesite mai mult timp decât de obicei. Acest fapt este legat de modul în care acţionează medicamentul dumneavoastră, deoarece el previneformarea cheagurilor de sânge. În cazul tăieturilor sau rănilor superficiale, de exemplu cele din timpul bărbieritului, nu trebuie să vă îngrijoraţi. Cu toate acestea, dacă sunteţi îngrijorat în legătură cu sângerarea pe care o aveţi, trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră (vezi pct. 2 „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Clopidogrel Mylan’).

Alte reacţii adverse

Frecvente (apar la 1 până la 10 din 100 pacienţi): diaree, durere abdominală, indigestie sau arsuri.

Mai puţin frecvente (apar la 1 până la 10 din 1000 pacienţi): cefalee, ulcer gastric, văsrsături, greaţă, constipaţie, gaze în exces în stomac sau intestine, erupţii cutanate tranzitorii, mâncărimi, ameţeli, senzaţie de furnicături şi amorţeli.

Rare (apar la 1 până la 10 din 10000 pacienţi): Vertij.

Foarte rare (apar la mai puţin de 1din 1000 pacienţi): icter; durere abdominală severă asociată sau nu cu durere de spate; febră; dificultăţi de respiraţie, uneori asociate cu tuse; reacţii alergice generalizate; umflarea mucoasei bucale; vezicule pe piele; alergie pe piele; inflamaţia mucoasei bucale (stomatită); scăderea tensiunii arteriale; confuzie; halucinaţii; dureri articulare; dureri musculare; modificări ale gustului.

În plus, medicul dumneavoastră poate identifica modificări ale analizelor dumneavoastră de sânge şi urină.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CLOPIDOGREL MYLAN

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Nu utilizaţi Clopidogrel Mylan după data de expirare înscrisă pe ambalaj dupa EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de umiditate şi lumină.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Clopidogrel Mylan

Substanţa activă este clopidogrel. Fiecare comprimat filmat conţine clopidogrel 75 mg, sub formă de clorhidrat.

Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, dioxid de siliciu coloidal anhidru, crospovidonă (tip A), macrogol 6000, ulei de ricin hidrogenat în nucleu, şi hidroxipropilceluloză (E463), dioxid de titan (E171), oxid roşu de fer (E172), talc şi propilenglicol, în film.

Cum aratăClopidogrel Mylan şi conţinutul ambalajului

Comprimate filmate sunt de culoare roz, rotunde şi uşor convexe.
Cutie cu blistere a 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 şi 100 comprimate filmate.
Cutii cu blistere tip calendar conţinând 7, 14, 28, 56, 84 comprimate filmate.
Cutii cu blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate conţinând 30x1 şi 50x1 comprimate filmate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Mylan S.A.S, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Franţa

Producătorul: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl Mylan bvba/sprl
Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Bulgaria Hungary

Mylan SAS Mylan Kft Tel: +33 4 37 25 75 00 (France) Tel: 36 1 8026993

Ceská republika Malta

MylanPharmaceuticals s.r.o. George Borg Barthet Ltd Tel: +420 274 770 201 Tel: +356 21244205

Danmark Nederland

Mylan ApS Mylan B.V Tlf: + 45 3694 4568 Tel: + 31 (0)33 2997080

Deutschland Norge

Mylan dura GmbH Mylan AB
Tel: + 49-(0) 6151 9512 0 Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Eesti

Mylan SAS
Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Greece

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 9936410

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L tel: + 34 93 3786400

France

Mylan SAS Tel: +33 4 37 25 75 00

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd Tel: + 1800 272 272 Allphar +353 1 4041600

Ísland

Actavis Group PTC ehf Sími: + 354 5503300

Italia

Mylan S.p.A Tel: + +39/02-61246921

Cyprus

Pharmaceutical Trading Co Ltd Τηλ: +35 7 24656165

Latvija

Mylan SAS
Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Lietuva

Mylan SAS
Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Acest prospect a fost aprobat în Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 24 18

Polska

Mylan Sp.z.o.o Tel: +48 22 5466400

Portugal

Mylan, Lda.
Phone: + 00351 21 412 7200

România

Mylan SAS
Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Slovenija

Mylan SAS
Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Suomi/Finland

Mylan OY Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Sverige

Mylan AB Tel: + 46 8-555 227 50

United Kingdom

Generics [UK] Ltd trading as Mylan Tel: +44 1707 853000

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Lupus: un medicament pentru inimă are rezultate promiţătoare şi în testele pe lupus Un medicament folosit în cardiologie, clopridogrel, testat pe cobai atinşi de o formă gravă de lupus, a permis ameliorarea stării lor şi o prelungire semnificativă a speranţei de viaţă, conform unui studiu francez, transmite AFP.
O nouă terapie pentru prevenirea evenimentelor aterotrombotice O nouă terapie pentru prevenirea evenimentelor aterotrombotice a fost aprobată de Comisia Europeană.
Bolile cardiovasculare, principala cauză de deces la români România s-a situat, în 2009, pe locul trei în Europa în ceea ce priveşte incidenţa bolilor cardiovasculare, fiind depăşită doar de Rusia şi Bulgaria, iar în 2010, după ultimele date, ţara noastră se află pe locul patru, înaintea sa fiind Ungaria, după cum a declarat prof. dr. Gheorghe Andrei Dan, specialist...
Raport medical: Preşedintele Băsescu este apt pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei Administraţia Prezidenţială a făcut public, joi, rezultatul testării medicale a preşedintelui Traian Băsescu efectuată pe 10 iulie la Spitalul Militar din Bucureşti.
Dr.Tatu-Chiţoiu:Numărul pacienţilor cu infarct este între 40.000-45.000 Târgu Mures, 3 iul /Agerpres/ - Vicepresedintele Societatii Române de Cardiologie (SRC), dr. Gabriel Tatu-Chitoiu, a declarat, vineri, la Târgu Mures, ca, desi în Registrul Român pentru Infarctul Miocardic Acut cu Supradenivelare de Segment – RO STEMI se regasesc aproape 13.000 de pacienti, numarul real...
Infarctul miocardic Afla cum se produce infarctul miocardic.